Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος Εκπαιδευτικός: Παπαδάκης Σταµάτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος 2013-2014 Εκπαιδευτικός: Παπαδάκης Σταµάτης"

Transcript

1 Οδηγάµε το Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος Φύλλο Εργασίας Προγραµµατισµός Εφαρµογής στο AppInventor Ακολουθώντας τα βήµατα αυτού του φύλλου εργασίας, θα αναπτύξουµε µια µικρή εφαρµογή για Android συσκευές (κινητά ή tablets), η οποία θα µας εξοικειώσει µε χρήσιµες λειτουργίες σχετικές µε την επικοινωνία µε το τις οποίες θα αξιοποιήσουµε και στη συνέχεια. Θα αναπτύξουµε σταδιακά µια εφαρµογή µε την οποία θα καθοδηγήσουµε ένα ροµπότ τύπου µέσω του κινητού µας τηλεφώνου. Designer Βήµα 1 Σχεδίαση της εφαρµογής H εφαρµογή µας θα αποτελείται από 3 διαφορετικές οθόνες, οι οποίες θα αντιστοιχούν στις διαφορετικές λειτουργίες (µενού, φωνητική καθοδήγηση και τηλεχειρισµός). Η τελική µορφή της εφαρµογής όταν ολοκληρώσουµε τη σχεδίαση της πρώτης οθόνης θα είναι η ακόλουθη: Όπως φαίνεται στο σχήµα, η σχεδίαση της εφαρµογής είναι αρκετά απλή. Ουσιαστικά αποτελείται µόνο από µια ετικέτα, τρία κουµπιά και µια εικόνα. Η ετικέτα απλά θα περιέχει ένα µήνυµα της µορφής «App Inventor & ΝΧΤ», προκειµένου να ενηµερώνει τον χρήστη για τον σκοπό λειτουργίας της. Τα τρία κουµπιά θα εκτελούν τρεις διακριτές λειτουργίες: καθοδήγηση του ροµπότ µέσω φωνητικών εντολών, καθοδήγηση του ροµπότ µέσω τηλεχειρισµού και τέλος ένα κουµπί θα τερµατίζει την εφαρµογή. Διδάσκων: Παπαδάκης Σταµάτης 1

2 Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα αντικείµενα µαζί µε τις επιθυµητές ιδιότητές τους. Screen1 - Screen1 Icon: logo.png Title: Μενού About: Έλεγχος ροµπότ Label User interface lbl_message Text: App Inventor & ΝΧΤ FontBold:Ναι Button User interface SpeechButton Text: Φωνητική καθοδήγηση Shape: Rounded Button User interface ControlButton Text: Τηλεχειρισµός Shape: Rounded Button User interface ExitButton Text: Έξοδος Shape: Rounded Προκειµένου να εισάγουµε µια δεύτερη οθόνη στην εφαρµογή µας, αρκεί απλά να πατήσουµε το κουµπί µε τίτλο Add Screen... και στο αναδυόµενο παράθυρο που θα εµφανιστεί να πληκτρολογήσουµε το όνοµα της επιλογής µας και να πατήσουµε το κουµπί οκ. Η τελική µορφή της εφαρµογής όταν ολοκληρώσουµε τη σχεδίαση της δεύτερης οθόνης θα είναι η ακόλουθη: Όπως φαίνεται στο σχήµα, η σχεδίαση της εφαρµογής είναι αρκετά απλή. Ουσιαστικά αποτελείται µόνο από µια ετικέτα, και 2 κουµπιά. Η ετικέτα απλά θα περιέχει ένα µήνυµα της µορφής «Τηλεχειρισµός ΝΧΤ», προκειµένου να ενηµερώνει το χρήστη για το σκοπό λειτουργίας της. Τα 2 κουµπιά (ConnectListPicker & Button) θα εκτελούν Διδάσκων: Παπαδάκης Σταµάτης 2

3 2 διακριτές λειτουργίες: καθοδήγηση του ροµπότ µέσω τηλεχειρισµού, και το άλλο κουµπί θα µας επιστρέφει στο αρχικό µενού. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα αντικείµενα µαζί µε τις επιθυµητές ιδιότητες τους. Screen1 - Screen2 Title: Τηλεχειριστήριο Label User interface Label1 Text: Τηλεχειρισµός ΝΧΤ FontBold:Ναι ListPicker User interface ConnectListPicker Text: Σύνδεση µε ΝΧΤ Shape: Rounded Button User interface MenuButton Text: Μενού Shape: Rounded Στην πραγµατικότητα, η σχεδίαση της οθόνης είναι λίγο πιο σύνθετη διότι µας χρειάζονται και τα χειριστήρια καθοδήγησης του ροµπότ. Απλά αρχικά δεν φαίνονται διότι έχουµε ορίσει να µην είναι ορατά, διότι έχει νόηµα να εµφανίζονται στην οθόνη του χρήστη, µόνο όταν έχει επιτευχθεί επιτυχής σύνδεση µε το ροµπότ. Στο σηµείο αυτό να αναφέρουµε ότι όταν θέλουµε τα «αόρατα» στοιχεία να εµφανίζονται στη σχεδίαση της εφαρµογής µας, αρκεί απλά να επιλέξουµε το checkbox µε τίτλο «Display hidden components in Viewer». Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα αντικείµενα µαζί µε τις επιθυµητές ιδιότητές τους. Vertical Arrangement Layout VerticalArrangement1 Button User Interface ForwardButton Font size: 40 Text: ^ Horrizontal Arrangement Layout HorrizontalArrangement1 Button User Interface LeftButton Font size: 40 Text: < Button User Interface StopButton Font size: 40 Text: - Button User Interface RightButton Font size: 40 Διδάσκων: Παπαδάκης Σταµάτης 3

4 Text: > Button User Interface BackButton Font size: 40 Text: ν Button User Interface DisconnectButton Font size: 14 Text: Αποσύνδεση Εκτός αυτών των αντικειµένων που σχετίζονται µε τη διεπαφή της εφαρµογής, υπάρχουν και τέσσερα άλλα στοιχεία (components) τα οποία πρέπει να τα εισάγουµε και τα οποία δε θα εµφανιστούν στη διεπαφή αλλά είναι απαραίτητα για την επικοινωνία µε το NXT. Τα στοιχεία αυτά είναι τα ακόλουθα: NxtDrive NxtDrive1 BluetoothClient Connectivity BluetoothClient1 NxtUltraSonicSensor Notifier User Interface Notifier1 NxtUltraSonicSensor1 Με παρόµοιο τρόπο, θα δηµιουργήσουµε µια νέα (τρίτη) οθόνη η οποία θα έχει την ακόλουθη µορφή όταν ολοκληρωθεί η σχεδίαση της: Και σε αυτή την οθόνη η σχεδίαση είναι αρκετά απλή, διότι αποτελείται µόνο από δυο ετικέτες και τέσσερα κουµπιά και µια σειρά από διάφορα αντικείµενα, τα οποία δεν εµφανίζονται και δεν επηρεάζουν τη διεπαφή χρήστη. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα αντικείµενα µαζί µε τις επιθυµητές ιδιότητές τους. Screen1 - Screen3 Title: Φωνητική καθοδήγηση Label User interface Label1 Text: Φωνητική καθοδήγηση ListPicker User interface ConnectListPicker Shape: rounded Horrizontal Arrangement Layout HorrizontalArrangement1 Διδάσκων: Παπαδάκης Σταµάτης 4

5 Button User Interface CommandButton Text: Δώσε εντολή Label User interface Label2 Text: Button User Interface DisconnectButton Font size: 14 Text: Αποσύνδεση Button User Interface MenuButton Text: Μενού Εκτός αυτών των αντικειµένων που σχετίζονται µε τη διεπαφή της εφαρµογής, υπάρχουν και τέσσερα άλλα στοιχεία (components) τα οποία πρέπει να τα εισάγουµε και τα οποία δε θα εµφανιστούν στη διεπαφή αλλά είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργίας της. Τα στοιχεία αυτά είναι τα ακόλουθα: NxtDrive NxtDrive1 BluetoothClient Connectivity BluetoothClient1 NxtUltraSonicSensor Notifier User Interface Notifier1 NxtUltraSonicSensor1 SpeechRecognizer Media SpeechRecognizer1 NxtDirectCommands NxtUltraSonicSensor NxtDirectCommands1 NxtUltraSonicSensor1 Clock User Interface Clock1 TimerInterval: 1000 Διδάσκων: Παπαδάκης Σταµάτης 5

6 Blocks Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος Στη συνέχεια, θα δούµε τον κώδικα που πρέπει να ενσωµατώσουµε στην εφαρµογή µας, προκειµένου να είναι λειτουργική και να αποκρίνεται στα συµβάντα του χρήστη. Κώδικας οθόνης1 Ο κώδικας είναι πολύ απλός. Όταν ο χρήστης πατήσει το κουµπί µε τίτλο «Τηλεχειρισµός» ενεργοποιείται το συµβάν when ControlButton.click και η εφαρµογή θα µεταβεί στην οθόνη 2, στην οποία βρίσκονται τα χειριστήρια για την καθοδήγηση µε τον κλασικό τηλεχειρισµό. Όταν ο χρήστης πατήσει το κουµπί µε τίτλο «Έξοδος» ενεργοποιείται το συµβάν when ExitButton.click και η εφαρµογή µέσω της εντολής close application θα τερµατιστεί. Όταν ο χρήστης πατήσει το κουµπί µε τίτλο «Φωνητική καθοδήγηση» ενεργοποιείται το συµβάν when SpeechButton.click και η εφαρµογή θα µεταβεί στην οθόνη 3, στην οποία βρίσκονται τα χειριστήρια για τη φωνητική καθοδήγηση. Κώδικας οθόνης2 Οι εντολές που φαίνονται παρακάτω, κινούν το ροµπότ στην κατεύθυνση που επιθυµεί ο χειριστής του. Διδάσκων: Παπαδάκης Σταµάτης 6

7 Ο χρήστης µπορεί να ρυθµίσει την ταχύτητα κίνησης των τροχών τοποθετώντας µια τιµή της επιλογής του στην τιµή power [0..100]. Το συµβάν NxtUltrasonicSensor1.BelowRange ενεργοποιείται όταν ο αισθητήρας του ροµπότ αντιληφθεί κάποιο εµπόδιο, οπότε δίνει εντολή να σταµατήσει η κίνηση του ροµπότ. (Σηµείωση: Η default απόσταση του BelawRange είναι 30cm). που φαίνεται παρακάτω, απενεργοποιεί τη σύνδεση Bluetooth και οδηγεί το χρήστη στην οθόνη1, δηλαδή στην αρχική οθόνη µενού γεµίζει τη λίστα µε τις συσκευές Bluetooth (NXT) που µπορούµε να επιλέξουµε για να συνδεθεί η φορητή µας συσκευή. H εντολή Διδάσκων: Παπαδάκης Σταµάτης 7

8 αναζητά τις διαθέσιµες συνδέσεις Bluetooth. O χρήστης επιλέγει τη διεύθυνση που επιθυµεί και αντιστοιχεί στο ροµπότ και στη συνέχεια απενεργοποιείται η δυνατότητα αυτή, προκειµένου ο χρήστης ασυναίσθητα να µην επιλέξει κάποια άλλη σύνδεση. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η σύνδεση, η εφαρµογή ενηµερώνει το χρήστη µε κατάλληλο µήνυµα. κλείνει την ενεργή σύνδεση Bluetooth και ενεργοποιεί εκ νέου τη δυνατότητα επιλογής νέας σύνδεσης. Κώδικας οθόνης3 γεµίζει τη λίστα µε τις συσκευές Bluetooth (NXT) που µπορούµε να επιλέξουµε για να συνδεθεί η φορητή µας συσκευή. Με την ακολουθία εντολών: Διδάσκων: Παπαδάκης Σταµάτης 8

9 ο χρήστης επιλέγει τη διεύθυνση που επιθυµεί και αντιστοιχεί στο ροµπότ και στη συνέχεια απενεργοποιείται η δυνατότητα αυτή, προκειµένου ο χρήστης ασυναίσθητα να µην επιλέξει κάποια άλλη σύνδεση. Η διαδικασία SpeechRecognizer1.GetText περιµένει από τον χρήστη να του δώσει την φωνητική εντολή. Η εφαρµογή «ακούει» τις εντολές go, left, right και stop. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η σύνδεση, η εφαρµογή ενηµερώνει τον χρήστη µε κατάλληλο µήνυµα. To παρακάτω συµβάν ενεργοποιείται αφότου ο χρήστης δώσει τη φωνητική εντολή και συµβαίνουν οι ακόλουθες ενέργειες: η εντολή εµφανίζεται στην οθόνη της φορητής συσκευής και στη συνέχεια ανάλογα µε την εντολή καλείται και η κατάλληλη διαδικασία η οποία κινεί αναλόγως το NXT. Σε περίπτωση που η εντολή που έδωσε ο χρήστης δεν είναι στη λίστα των αναµενόµενων εντολών, το ροµπότ θα «παίξει» ένα χαρακτηριστικό ήχο. Οι εντολές που ακολουθούν κινούν το ροµπότ δεξιά ή αριστερά. Διδάσκων: Παπαδάκης Σταµάτης 9

10 Ο λόγος που χρησιµοποιείται και στις 2 κινήσεις, η εντολή όσο, είναι διότι διαφορετικά το ροµπότ θα γυρνούσε συνέχεια αριστερά ή δεξιά. Ωστόσο εµείς θέλουµε απλά να γυρίσει δεξιά ή αριστερά και µετά να σταµατήσει περιµένοντας την επόµενη εντολή. σταµατάει την κίνηση του ροµπότ. ενεργοποιείται όταν ο χρήστης πατήσει το κουµπί µε τίτλο «Δώσε εντολή» και ουσιαστικά περιµένει η εφαρµογή από το χρήστη να δώσει µια φωνητική εντολή. κλείνει την ενεργή σύνδεση Bluetooth και ενεργοποιεί εκ νέου τη δυνατότητα επιλογής νέας σύνδεσης. που φαίνεται παρακάτω, απενεργοποιεί τη σύνδεση Bluetooth και οδηγεί το χρήστη στην οθόνη1, δηλαδή στην αρχική οθόνη µενού. Διδάσκων: Παπαδάκης Σταµάτης 10

11 Ερωτήσεις για προβληµατισµό - περαιτέρω διευκρίνηση 1. Προσπαθήστε να τοποθετήσετε στη 2η οθόνη της εφαρµογής ένα χειριστήριο ταχύτητας ώστε ο χρήστης να ρυθµίζει κατά βούληση την ταχύτητα ώστε το ροµπότ να µην κινείται µε την προκαθορισµένη ταχύτητα Στην 3η οθόνη, φροντίζουµε το ροµπότ να µη γυρίζει συνέχεια αριστερά ή δεξιά µε την χρήση µιας εντολής ΟΣΟ. Απλά αλλά κάνει µια µικρή στροφή µε δύναµη 70 για 325 milliseconds. Ωστόσο η λύση θα µπορούσε να γίνει πιο έξυπνη µε την χρήση µόνο ενός µετρητή (timer). Μπορείτε να σκεφτείτε πως θα υλοποιηθεί; Υπόδειξη: Χρησιµοποιείστε έναν µετρητή και ενεργοποιείστε το µοτέρ του ροµπότ. Στη συνέχεια φροντίστε ώστε µε το που θα σταµατάει ο µετρητής θα σταµατάει και το µοτέρ. 3. Πειραµατιστείτε µε τα events BelowRange, WithinRange, και AboveRange προκειµένου να εµπλουτίσετε τη λειτουργικότητα της εφαρµογής σας και την αίσθηση χώρου του ροµπότ. Διδάσκων: Παπαδάκης Σταµάτης 11

Προγραμματισμός σε App Inventor

Προγραμματισμός σε App Inventor Προγραμματισμός σε App Inventor Α μέρος 1η έκδοση Ιανουάριος 2014 Αυτό το υλικό διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδικτυακό προγραμματιστικό περιβάλλον AppInventor. Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή στο διαδικτυακό προγραμματιστικό περιβάλλον AppInventor. Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή στο διαδικτυακό προγραμματιστικό περιβάλλον AppInventor Πίνακας περιεχομένων 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου... 2 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου... 2 3. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός σε App Inventor

Προγραμματισμός σε App Inventor Προγραμματισμός σε App Inventor Β μέρος 1η έκδοση Μάρτιος 2014 Αυτό το υλικό διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο FrontPage

Εισαγωγή στο FrontPage Εισαγωγή Το World Wide Web αποτελεί µία από τις προσφερόµενες υπηρεσίες του Internet. Είναι η πλέον διαδεδοµένη υπηρεσία, σε σηµείο που πολλοί να ταυτίζουν το Web µε το Internet. Το Web είναι ένα κατανεµηµένο

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 Visual Basic 1. TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC 201 1.1. To κεντρικό παράθυρο 202 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 1.3. Η εργαλειοθήκη 204 1.4. Προσθήκη εργαλείων 205 1.5. Ο εξερευνητής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών Ενότητα 3.2 Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6 1 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6 Θεοφάνης Γεωργάκης Κωνσταντίνος Κατσάµπαλος Έκδοση 1.3.2 e-τοπο, ΕΠΕΑΕΚ-2 http://web.auth.gr/e-topo Θεσσαλονίκη εκέµβριος 2008 2 3 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία Βάσεων Δεδομένων με χρήση του AppInventor. Πίνακας περιεχομένων

Διδασκαλία Βάσεων Δεδομένων με χρήση του AppInventor. Πίνακας περιεχομένων Διδασκαλία Βάσεων Δεδομένων με χρήση του AppInventor Πίνακας περιεχομένων 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου...2 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου...2 3. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT οµηµένο Σύστηµα Λογισµικού για ιαχείριση Ιατρικών Πληροφοριών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βασικές Λειτουργίες της Εφαρµογής... 3 1.1 Επιφάνεια εργασίας εφαρµογής... 3 1.2 Εισαγωγή στο σύστηµα (login)... 4 1.3 Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7 Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Τίτλος Βιβλίου: International Diploma in IT Skill Standard MS Office 2010 MS Windows 7 ISBN 978-618-80304-0-4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης MLS Destinator ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εγχειρίδιο χρήσης MLS Destinator ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγχειρίδιο χρήσης MLS Destinator Εισαγωγή 09 Μενού 10 ΜLS Talk&Drive 11 Επιλογές MLS Talk&Drive 11 Εισαγωγή προορισμού 12 Πλοήγηση σε Πρόσφατες Θέσεις 16 Ρυθμίσεις MLS Talk&Drive 17 Xρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. LEGO.com/mindstorms. Εισαγωγή + Καλώς ήρθες... 3

Πίνακας Περιεχομένων. LEGO.com/mindstorms. Εισαγωγή + Καλώς ήρθες... 3 Οδηγός Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή + Καλώς ήρθες... 3 Τεχνολογία EV3 + Επισκόπηση... 4 + EV3 Brick (Τουβλάκι EV3)... 5 Επισκόπηση... 5 Τοποθέτηση Μπαταριών... 8 Ενεργοποίηση του EV3 Brick... 9

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Android

Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Android Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Android Σημειώσεις σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 2 Εισαγωγή στις εφαρμογές Graphical User Interfaces Πίνακας Περιεχομένων 4 Εισαγωγή στις εφαρμογές... 2

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ. εγχειρίδιο χρήσης

ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ. εγχειρίδιο χρήσης ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ εγχειρίδιο χρήσης MLS Destinator 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 09 Μενού 10 Υπολογισμός διαδρομής 11 Διεύθυνση 11 Τρόποι εισαγωγής διεύθυνσης 12 Επιλέγοντας διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ w: http://www.admin.upatras.gr/dkm/pub/main.aspx e: tmx@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Multi Media Builder 4.9.6a

Multi Media Builder 4.9.6a Multi Media Builder 4.9.6a Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Βασική γραμμή εργαλείων Γραμμή αντικειμένων Εμφάνιση/απόκρυψη παραθύρου συντεταγμένων και διαστάσεων Εκκίνηση εφαρμογής Master Page Master Top Layer

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα