ΡΑΣΗ: 1. στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. «Τεύχος Βιβλιογραφικής Μελέτης Αναφορικά µε τη ιαχείριση της Ενεργού Γηράνσεως»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΑΣΗ: 1. στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. «Τεύχος Βιβλιογραφικής Μελέτης Αναφορικά µε τη ιαχείριση της Ενεργού Γηράνσεως»"

Transcript

1 ΡΑΣΗ: 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ράση 1: Μελέτη ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης στον τοµέα της διαχείρισης της ηλικιακής διάρθρωσης του ανθρωπίνου δυναµικού ΤΙΤΛΟΣ: στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Τεύχος Βιβλιογραφικής Μελέτης Αναφορικά µε τη ιαχείριση της Ενεργού Γηράνσεως» ΙΟΒΕ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Μάρτιος 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

2 Πίνακας Περιεχοµένων: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 2 ΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε όλα τα διαθέσιµα δηµογραφικά στοιχεία, ο µέσος όρος ηλικίας ανά την υφήλιο εµφανίζει ανοδικές τάσεις. Ιδιαίτερα στις ανεπτυγµένες χώρες, ο ρυθµός µεταβολής της πληθυσµιακής πυραµίδας είναι υψηλός και η διαδικασία γήρανσης του πληθυσµού επιταχύνεται διαρκώς. Τα στοιχεία του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών εκτιµούν το ποσοστό των ηλικιωµένων ανθρώπων επί του συνόλου του πληθυσµού στις ανεπτυγµένες χώρες στο 20%, µε τις µελλοντικές τάσεις για τις προσεχείς δεκαετίες να το προσδιορίζουν κοντά στο 25%. Οι τάσεις αυτές έχουν άµεσες επιπτώσεις στον παραγωγικό ιστό της παγκόσµιας οικονοµίας µε αποτέλεσµα να έχει αναδυθεί στην επιφάνεια µία σειρά ζητηµάτων που απασχολούν τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Τα κείµενα που καταπιάνονται µε το ζήτηµα της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις βασικούς άξονες που εξάγονται βάσει των οικονοµικών επιπτώσεων που παράγει το φαινόµενο. Έτσι, διαδοχικά, έχουµε: Γήρανση και διαχείριση του εργατικού δυναµικού Γήρανση και επιπτώσεις σε βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη Γήρανση και κοινωνική πρόνοια Συνεπώς, η δοµή της παρούσας µελέτης έχει ως ακολούθως: Αρχικά, θα επιχειρηθεί µία πρώτη παράθεση των βασικών µεγεθών όπως αυτά καταγράφονται από τους διεθνείς οργανισµούς, ώστε να γίνουν αντιληπτές οι διαστάσεις του ζητήµατος. Επίσης, θα αποτυπωθούν οι τάσεις γήρανσης του πληθυσµού σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο και θα δοθεί µια ερµηνεία του φαινοµένου µε τον προσδιορισµό των κύριων παραγόντων που έχουν συντελέσει στην αύξηση του προσδόκιµου µέσου όρου ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια, αφού έχει καταγραφεί το µέγεθος του προβλήµατος, θα γίνει αναφορά στα βασικά κείµενα που αποτελούν τον κορµό της διεθνούς βιβλιογραφίας είτε αυτά συνίστανται σε κείµενα διεθνών οργανισµών, είτε σε οδηγίες, ανακοινώσεις 3

4 και κανονισµούς της Ευρωπαϊκής ένωσης, είτε σε µελέτες ερευνητών που δρουν ανεξάρτητα. Σε αυτά τα κείµενα, εξετάζονται τα ζητήµατα που θίξαµε προηγουµένως δηλαδή η διαχείριση του εργατικού δυναµικού, η βιωσιµότητα του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους και οι γενικότερες µακροοικονοµικές επιπτώσεις. Ο στόχος είναι να καταγραφεί ο τρόπος που προσεγγίζει το ζήτηµα ο κάθε εµπλεκόµενος φορέας και να καταγραφούν τα µέτρα που προτείνει για την αντιµετώπιση των σοβαρών αυτών ζητηµάτων. 1.1 Η ηµογραφική Πρόκληση Όπως καταγράφεται η πραγµατικότητα µέσα από τις στατιστικές των παγκόσµιων οργανισµών, η υφήλιος γερνάει. Το φαινόµενο έχει καθολική ισχύ αφού αφορά όλες τις ηπείρους, άνευ εξαιρέσεων. Η πίεση που ασκεί ένας διαρκώς γηράσκων πληθυσµός στο οικονοµικό και κοινωνικό πλέγµα όπως αυτό έχει διαµορφωθεί µεταπολεµικά, είναι µεγάλη. Απαιτείται αναδιοργάνωση της οικονοµικής ζωής, µέσα από διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν την µεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση. Από το 1950 έως το 2002, έχει λάβει χώρα µια αύξηση του προσδόκιµου µέσου όρου διαβίωσης στα 66 χρόνια, ηλικία που µεταφράζεται σε 20 επιπλέον έτη ζωής. Η διαδικασία γήρανσης του πληθυσµού αναµένεται να συνεχιστεί και στις επόµενες δεκαετίες, καθώς οι εκτιµήσεις αναφέρουν αύξηση του προσδόκιµου µέσου όρου διαβίωσης κατά 10 επιπλέον έτη έως το Για να γίνει κατανοητή σε απόλυτα µεγέθη η διάσταση του ζητήµατος αναφέρεται ενδεικτικά ότι, η ηλικιακή οµάδα των ατόµων που έχουν διανύσει το 60 ο έτος της ηλικίας τους και πάνω, απαριθµούσε 629 εκατοµµύρια το Η οµάδα αυτή, µέχρι το 2050, αναµένεται να απαριθµεί εκατοµµύρια άτοµα ήτοι αύξηση της τάξεως του 212,2%. 4

5 ιάγραµµα 1.1: Χάρτης αποτύπωσης της αναµενόµενης αύξησης των ατόµων άνω των 60 ετών κατά τη χρονική περίοδο Πηγή: Ηνωµένα Έθνη 5

6 Η ηλικιακή οµάδα των ατόµων που χαρακτηρίζονται «ηλικιωµένοι» (60+), αποτελούσαν το 1998 το 10% του παγκόσµιου πληθυσµού ενώ έως το 2025 αναµένεται να φτάσουν το 15%. Ακόµη πιο χαρακτηριστικά της επικρατούσας τάσης, είναι τα στοιχεία που καταδεικνύουν τη σύγκλιση των µεριδίων στο σύνολο του πληθυσµού µεταξύ των ηλικιωµένων και των παιδιών. Στο χρονικό διάστηµα το ποσοστό των ηλικιωµένων αναµένεται να αυξηθεί από το 10% στο 21%, ενώ αντιθέτως το ποσοστό των παιδιών θα καταγράψει σηµαντική µείωση από το 30% στο 21%. Τα στοιχεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνουν την επικρατούσα άποψη ότι η Ευρώπη είναι µια γερασµένη ήπειρος. Το αντίστοιχο ποσοστό των ατόµων που κατατάσσονται στους ηλικιωµένους για το 1998, είχε διαµορφωθεί στο 20% µε τις προβλέψεις για το 2025 να το εκτινάσσουν στο 28%. Επίσης, αποτυπώνεται µια πραγµατικότητα σύµφωνα µε την οποία επικρατεί πληθυσµιακή στασιµότητα καθώς η συνολική αύξηση του πληθυσµού της Ευρώπης για το 2003 ήταν µόλις 0,04% και η µικρή αύξηση που θα σηµειωθεί µέχρι το 2025, είναι απόρροια κυρίως των µεταναστευτικών ρευµάτων. Το 2005 οι κάτοικοι της Ευρώπης εκτιµάται ότι θα προσεγγίσουν τα 458 εκατοµµύρια, το 2025 τα 469,5 εκατοµµύρια (+ 2%) και θα ακολουθήσει στη συνέχεια µια πτώση καθώς ο πληθυσµός της θα διαµορφωθεί στα 468,7 εκατοµµύρια το Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο δείκτης δηµογραφικής εξάρτησης που υπολογίζεται ως ο λόγος των ατόµων ηλικίας 0-14 και 66+ προς τα άτοµα ηλικίας Ο λόγος αυτός παρουσιάζει ποιο είναι το ποσοστό των ατόµων που για αντικειµενικούς λόγους δεν αναµένεται να αποτελούν µέρος του εργατικού δυναµικού προς τα άτοµα που σε µεγάλο βαθµό το συντηρούν. Ο εν λόγω δείκτης για το 2005 εκτιµάται ότι θα είναι ίσος µε 49% ενώ οι προβλέψεις για το 2030 τον ανεβάζουν στο 66%. Το γεγονός της σηµαντικής αύξησης του δείκτη δηµογραφικής εξάρτησης δεν πρέπει να προκαλεί αίσθηση δεδοµένου ότι ο ενεργός πληθυσµός, ηλικίας ετών, αναµένεται να παρουσιάσει σηµαντική κάµψη στο χρονικό διάστηµα καθώς θα απολέσει 20,8 εκατοµµύρια άτοµα. Άλλα δεν είναι µόνο η συνολική µείωση του εργατικού δυναµικού που θα λάβει χώρα τις επόµενες δεκαετίες που προβληµατίζει σε όρους µείωσης του δυνητικού Α.Ε.Π., του συνολικού προϊόντος δηλαδή που είναι σε θέση να παράγει η οικονοµία σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Είναι και η γενικότερη γήρανση που θα παρατηρηθεί στην ηλικιακή διάρθρωσή του. 6

7 Συγκεκριµένα, οι νέοι ενήλικες ηλικίας ετών αναµένεται να µειωθούν κατά ένα ποσοστό της τάξεως του 16% µέσα στο χρονικό διάστηµα Μείωση όµως θα παρουσιάσουν και οι εργαζόµενοι ηλικίας µετά το 2010 ενώ αύξηση κατά 15,5% αναµένεται να παρουσιάσει η ηλικιακή οµάδα κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, πριν αρχίσει να παρουσιάζει και αυτή κάµψη προς γηραιότερες ηλικιακές οµάδες. Αξίζει όµως να δούµε και µερικές επιµέρους ηλικιακές οµάδες εκτός εργατικού δυναµικού που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα ηλικιωµένα άτοµα ετών αναµένεται να αυξηθούν κατά 37,4% µέχρι το 2030 ενώ τα υπέργηρα άτοµα ηλικίας άνω των 80 ετών αναµένεται να αυξηθούν κατά 17,1% µέχρι το 2010 και να καταγράψουν επιπλέον αύξηση της τάξεως του 57,1% µέχρι το Οι διαδοχικές αυξήσεις των υπερήλικων έως το 2030 αναµένεται να αυξήσουν το ποσοστό που αυτοί κατέχουν στον σύνολο του πληθυσµού από το 18,8% που είναι σήµερα, στο 34,7%. 1.2 Η περίπτωση της Ελλάδας Η Ελλάδα δεν διαφοροποιείται από τις γενικότερες πληθυσµιακές τάσεις που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, ανήκει στην οµάδα των χωρών για τις οποίες οι δηµογραφικές προβλέψεις είναι ιδιαίτερα δυσοίωνες. Μέχρι το 2010, για όλες οι δηµογραφικές οµάδες ατόµων ηλικίας µικρότερης των 39 ετών, αναµένεται µείωση του πληθυσµού τους. Εξαίρεση αποτελούν τα άτοµα ηλικίας 0-14 ετών, των οποίων η µείωση του πληθυσµού είναι αρκετά µικρή ώστε να γίνεται λόγος για στασιµότητα καθώς η υποχώρηση κατά -0,02% δεν µπορεί να χαρακτηριστεί βαρύνουσα. ιαφορετική είναι η κατάσταση στα άτοµα ηλικίας 5-29 ετών όπου αναµένεται σηµαντική µείωση του µεγέθους τους κατά -12,99%. Μείωση θα καταγράψει και ο πληθυσµός της ηλικιακής οµάδας των ατόµων ετών καθώς τα επίπεδα του 2010 θα είναι κατά -2,20% µικρότερα από τα αντίστοιχα του Αντίθετα, σύµφωνα µε τα πληθυσµιακά σενάρια, όλες οι ηλικιακές οµάδες των ατόµων ηλικίας άνω των 39 ετών θα εµφανίσουν αύξηση του πληθυσµού τους έως το Συγκεκριµένα, η ηλικιακή οµάδα των ατόµων θα εµφανίσει αύξηση της τάξεως του 7,75%, λίγο µικρότερη από την αύξηση που θα εµφανίσουν 7

8 τα άτοµα της ηλικιακής οµάδας µε 10,88%. Η µεγαλύτερη αύξηση θα παρατηρηθεί στα άτοµα που χαρακτηρίζονται ως υπέργηροι καθώς το ποσοστό της αύξησης του πληθυσµού τους αναµένεται να διαµορφωθεί στο 32,54% έως το Οι τάσεις γήρανσης δεν θα µεταβληθούν µέχρι το 2030, σύµφωνα πάντα µε το βασικό σενάριο προβολών πληθυσµού που πραγµατοποιήθηκε από την Eurostat στα πλαίσια του προγράµµατος EUROPRO2004. Για τις ηλικιακές οµάδες των ατόµων µέχρι και 39 ετών, αναµένεται να συνεχιστεί η µείωση του πληθυσµού τους µε µοναδική εξαίρεση τις ηλικίες 0-14 ετών που θα παρουσιάσουν οριακή αύξηση 1,40%. Ο πληθυσµός των ατόµων ετών θα παρουσιάσει περαιτέρω κάµψη της τάξεως του -5,56%, ενώ τη µεγαλύτερη πτώση θα παρουσιάσει ο πληθυσµός των ατόµων ετών καθώς θα καταγράψει µείωση της τάξεως του -8,37%. Οι ανοδικές τάσεις των υπολοίπων ηλικιακών οµάδων θα διατηρηθούν µέχρι το Η ηλικιακή οµάδα των ατόµων ετών θα αυξηθεί κατά 5,11%, των ατόµων κατά 7,03% και τα άτοµα ηλικίας ετών κατά 1,77%. Τη µεγαλύτερη αύξηση κατά 25,5% θα παρουσιάσουν πάντως για ακόµα µια φορά οι υπερήλικες, γεγονός που εγείρει πολλούς προβληµατισµούς σχετικά µε τις κοινωνικές εξελίξεις που αυτό επιφέρει. Οι δηµογραφικές τάσεις που επικρατούν στην Ελλάδα, αποτυπώνονται µε σαφήνεια από τις τιµές του δείκτη πληθυσµιακής εξάρτησης που όπως έχει αναφερθεί, υπολογίζεται ως το πηλίκο του µη ενεργού προς τον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό. Υπενθυµίζεται ότι υψηλές τιµές του δείκτη αξιολογούνται αρνητικά καθώς σηµαίνουν ότι η αναλογία των ατόµων που δεν µπορούν για αντικειµενικούς λόγους να εργαστούν προς το εργατικό δυναµικό της χώρας, τείνει σε επίπεδα που γεννούν κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα όπως η βιωσιµότητα των ασφαλιστικών ταµείων και η τωρινή ανεπάρκεια των συστηµάτων υγείας. Πίνακας 1.2: είκτης πληθυσµιακής εξάρτησης για την Ελληνική Οικονοµία Έτος είκτης Πληθυσµιακή 48,14% 49,12% 51,86% 54,13% 56,39% 59,20% ς Εξάρτησης Πηγή: Βασικό σενάριο (baseline) προβολών πληθυσµού της Eurostat 8

9 Ο εν λόγω δείκτης για την Ελλάδα, αναµένεται να εµφανίσει µια γνησίως αύξουσα ακολουθία τιµών καθώς η τιµή του αναµένεται να εκτιναχθεί κατά 11,6 ποσοστιαίες µονάδες από 48,14% το 2005 στο 59,2% το Το γεγονός αυτό εγείρει αρκετούς προβληµατισµούς σε όρους διαχείρισης του γηράσκοντος ελληνικού πληθυσµού, δεδοµένης της υστέρησης έναντι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο µέριµνας και σχεδιασµού αντιµετώπισης των προβληµάτων που ανακύπτουν. Άλλωστε, το ζήτηµα της βιωσιµότητας των ασφαλιστικών ταµείων είναι πάγιο αίτηµα όλων των κοινωνικών φορέων και ένα από τα πλέον δαιδαλώδη προβλήµατα που κληρονοµεί η εκάστοτε κυβέρνηση. Το γεγονός αυτό είναι απτή απόδειξη της πολυπλοκότητας του ζητήµατος που προκύπτει από την γήρανση του ελληνικού πληθυσµού. Στο παρακάτω διάγραµµα αποτυπώνεται γραφικά η εκτίµηση της εξέλιξης του δείκτη πληθυσµιακής εξάρτησης έως το έτος 2030 βάσει του βασικού πληθυσµιακού σεναρίου της Eurostat. ιάγραµµα 1.2: Εξέλιξη δείκτη πληθυσµιακής εξάρτησης είκτης Πληθυσµιακής Εξάρτησης 100% 80% 60% 40% 20% 48,14% 0% 49,12% 51,86% 54,13% 56,39% 59,20% Έτος Πηγή: Βασικό σενάριο (baseline) προβολών πληθυσµού της Eurostat Το ερώτηµα που εύλογα τίθεται σε αυτό το σηµείο της ανάλυσης αφορά στους λόγους που οδήγησαν στην παράταση του προσδόκιµου ηλικίας των κατοίκων της Ευρώπης. Η ανάλυση των αιτίων που οδήγησαν στην µεγάλη αυτή αύξηση του προσδόκιµου µέσου όρου διαβίωσης, επικεντρώνεται σε τρία χαρακτηριστικά σηµεία. Στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και στο συνεχώς βελτιούµενο επίπεδο διαβίωσης, ιδιαιτέρως των ανεπτυγµένων χωρών 9

10 Στην αύξηση των γενεών ηλικίας άνω των 60 ετών. Οφείλεται κυρίως στο φαινόµενο γνωστό και ως baby boom, τη δηµογραφική έξαρση δηλαδή που έλαβε χώρα κατά την περίοδο που ακολούθησε τη λήξη του Β Παγκοσµίου Πολέµου. Τα άτοµα που γεννήθηκαν αυτήν την περίοδο, µεταβάλλουν σηµαντικά τον αριθµό των ατόµων που περιλαµβάνει κάθε ηλικιακή οµάδα. Τώρα που η γενιά αυτή πλησιάζει σε ηλικία εξόδου από το εργατικό δυναµικό, αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική πραγµατικότητα. Στην συνεχιζόµενη υπογεννητικότητα η οποία µπορεί να αναλυθεί σε περαιτέρω συνιστώσες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η απόκτηση του πρώτου παιδιού σε µεγαλύτερη ηλικία κυρίως λόγω της µεταβολής της θέσης της γυναίκας στις σύγχρονες κοινωνίες, µε αποτέλεσµα η απόκτηση πολλών τέκνων να θεωρείται αρκετά δυσχερής. Ένας ακόµα σηµαντικός παράγοντας είναι οι δυσκολίες στην επαγγελµατική αποκατάσταση καθώς δεν διασφαλίζονται εύκολα οι οικονοµικές προϋποθέσεις απόκτησης παιδιών παρά µόνο µετά την πάροδο µεγάλου χρονικού διαστήµατος. 10

11 2. ιακρατική ερευνητική δραστηριότητα σχετικά µε τα ζητήµατα που ανακύπτουν από τη γήρανση Η τάση γήρανσης του πληθυσµού κατά τις προσεχείς δεκαετίες έχει τονώσει το ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω από τα ζητήµατα που αυτή εγείρει. Ιδιαίτερο ρόλο διαδραµατίζουν δύο πτυχές του φαινοµένου, η κοινωνική διάσταση και οι οικονοµικές επιπτώσεις. Στόχος της παρούσας ανάλυσης είναι να επισηµάνει τα κυριότερα οικονοµικά ζητήµατα που ανακύπτουν από την γήρανση και να εντοπίσει τα κείµενα κλειδιά που δίνουν απαντήσεις στα ερωτήµατα που τίθενται. Το ζήτηµα της γήρανσης έχει απασχολήσει όλους τους µεγάλους διεθνείς οργανισµούς. Τόσο ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, όσο και άλλοι συγγενείς οργανισµοί που λειτουργούν υπό την αιγίδα του όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, ο ιεθνής Οργανισµός Εργασίας και η Παγκόσµια Τράπεζα, έχουν συστήσει ειδικές επιτροπές εµπειρογνωµόνων που ασχολούνται µε τη γήρανση. Στο πρόσφατο παρελθόν έχουν διεξαχθεί δύο παγκόσµια συνέδρια από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών µε αντικείµενο την γήρανση. Το πρώτο διεξήχθη στην Βιέννη το 1982 και αποτέλεσε για 20 χρόνια το σχέδιο δράσης που ποδηγετούσε τις εθνικές πολιτικές. Το δεύτερο συνέδριο διεξήχθη στη Μαδρίτη το 2002 και αποτελεί και αυτό µε τη σειρά του σηµείο αναφοράς για την διαχείριση των προκλήσεων που ανακύπτουν από την παγκόσµια γήρανση. 11

12 2.1 Επισκόπηση βασικών κειµένων του 2 ου παγκόσµιου συνεδρίου Το συνέδριο της Μαδρίτης το 2002, απέδωσε πολύ χρήσιµα κείµενα για την κατανόηση του µεγέθους του προβλήµατος και κατόρθωσε να συµβάλλει ουσιαστικά σε µια ολιστική αντιµετώπισή του. Μια αρκετά κατανοητή σύνοψη που καταγράφει την υφιστάµενη κατάσταση και τους βασικούς τοµείς της κοινωνικής ζωής που επηρεάζει η γήρανση του πληθυσµού γίνεται στο «Final Declaration and Recommendations of the World NGO Forum on Ageing, Μαδρίτη, 2002» που δεν είναι άλλο, από το κείµενο των τελικών διακηρύξεων του συνεδρίου. Το κείµενο συγκαταλέγει µεταξύ άλλων µερικές αρκετά τολµηρές προτάσεις και θέσεις. Επί παραδείγµατι, προτείνει µερική απαλλαγή από τα δηµόσια χρέη για κράτη που βρίσκονται σε δυσχερή θέση µε την προϋπόθεση ότι τα εξοικονοµηθέντα έσοδα θα διατίθενται σε κοινωνικές παροχές για τους ηλικιωµένους. Επίσης, απαιτεί από τους διεθνής χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς να σταµατήσουν την σύνδεση χορηγούµενων δανείων και διευκολύνσεων σε αναπτυσσόµενες και υποανάπτυκτες χώρες µε όρους που σχετίζονται µε την µείωση των κοινωνικών παροχών. Το σηµαντικότερο όµως κείµενο σε όρους προγραµµατικών θέσεων και κατευθύνσεων είναι αναµφίβολα το «International Plan of Action On Ageing 2002, Μαδρίτη, 2002» στο οποίο γίνεται ρητή αναφορά στην συµµετοχή των ηλικιωµένων ατόµων στην ανάπτυξη και στην ανάγκη σταθεροποίησης των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Επίσης κάνει σαφή µνεία στην ανάγκη να επιµηκυνθεί το χρονικό διάστηµα παραµονής των ηλικιωµένων στην αγορά εργασίας καθώς και στην ανάγκη για νοµιµοποίηση του συνόλου των ηλικιωµένων εργατών που εργάζονται αρκετές φορές σε όχι απόλυτα σύννοµες συνθήκες εργασίας. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται και στην θέση της ηλικιωµένης γυναίκας στην αγορά καθώς η διαφοροποίηση βάσει του παράγοντα φύλλο, αρχίζει να αποκτά την αρµόζουσα σηµασία. Ακόµα, επισηµαίνεται η δεσπόζουσα θέση στην αντιµετώπιση του φαινοµένου ενός παράγοντα που σχετίζεται άµεσα µε την οικονοµική ανάπτυξη, αυτόν της εκπαίδευσης. Αναγνωρίζεται η ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων στο γηράσκων εργατικό δυναµικό µε στόχο να τους δοθεί η δυνατότητα να συµµετέχουν απρόσκοπτα στην παραγωγική διαδικασία που διαρκώς µεταβάλλεται στο χρόνο. 12

13 Μια ενδιαφέρουσα δράση που προτείνεται στα πλαίσια της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, είναι η χρησιµοποίηση των µέσων ενηµέρωσης στην δηµιουργία µια διαφορετικής εικόνας των ηλικιωµένων από αυτή που υφίσταται σήµερα. Σύµφωνα µε την πρόταση, ο ηλικιωµένος θα πρέπει να συνδεθεί µε µια εικόνα σεβασµού και δυναµισµού που θα βοηθήσει στο να ξεπεραστούν στερεότυπα άλλων εποχών που λειτουργούν ως ανάχωµα στη συµµετοχή των ηλικιωµένων στα κοινωνικά δρώµενα επί ίσοις όροις. εν ήταν όµως µόνο τα τελικά κείµενα του συνεδρίου αυτά που παρουσίαζαν ενδιαφέρον. Στο συγκεκριµένο συνέδριο έλαβαν µέρος οι περισσότεροι διεθνείς οργανισµοί που άµεσα ή έµµεσα σχετίζονται µε το ζήτηµα της γήρανσης. Ενδιαφέρουσες απόψεις είχαν να καταθέσουν τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και ο ιεθνής Οργανισµός Εργασίας (ILO). Η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς περικλείει στους κόλπους της αρκετές χώρες µε έντονο το δηµογραφικό πρόβληµα, έχει βιώσει τις συνέπειες της γήρανσης του πληθυσµού τόσο σε επίπεδο µακροοικονοµικών επιπτώσεων όσο και σε επίπεδο βιωσιµότητας του κοινωνικού της προσώπου. Αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λοιπόν το κείµενο που κατέθεσε στο παγκόσµιο συνέδριο για την γήρανση καθώς σε αυτό αποκρυσταλλώνεται η εµπειρία της σχετικά µε την γήρανση. Το κείµενο έχει την µορφή ανακοίνωσης της επιτροπής στο συµβούλιο και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και τιτλοφορείται «Η απάντηση της Ευρώπης στην παγκόσµια γήρανση. Προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής προόδου σε ένα κόσµο που γερνά. Μια συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη 2η παγκόσµια συνέλευση για τη γήρανση, Βρυξέλλες, ». Στο κείµενο, περιγράφεται από την επιτροπή µια λογική αντιµετώπισης των προβληµάτων που ανακύπτουν από την διαδικασία γήρανσης του πληθυσµού, µέσω της παράτασης του επαγγελµατικού βίου και συναφών µέτρων. Προτείνεται µεταξύ άλλων, η δια βίου εκπαίδευση, η παράταση του χρόνου εργασίας, η αργότερη και πιο σταδιακή συνταξιοδότηση, καθώς και η γενικότερη δραστηριοποίηση των ηλικιωµένων σε ασχολίες που θα τονώνουν τη δηµιουργικότητά τους και θα βελτιώνουν την υγεία τους. Όλη η φιλολογία που έχει αναπτυχθεί στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε την γήρανση, έχει ως αποτέλεσµα να διαµορφωθεί ένας άξονας ζητηµάτων που θεωρείται ότι αποτελεί κοινή πρόκληση για την Ε.Ε. και τα κράτη µέλη. Τα κύρια σηµεία όπως αυτά συνοψίζονται στο κείµενο, είναι: 13

14 διαχείριση των οικονοµικών επιπτώσεων της γήρανσης προκειµένου να διατηρηθεί η ανάπτυξη και τα υγιή δηµόσια οικονοµικά προσαρµογή της παραγωγικής διαδικασίας σε ένα εργατικό δυναµικό που γερνά και συρρικνώνεται εξασφάλιση επαρκών, βιώσιµων και προσαρµόσιµων συντάξεων επίτευξη της πρόσβασης όλων σε υγειονοµική περίθαλψη υψηλής ποιότητας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την οικονοµική βιωσιµότητα των συστηµάτων υγειονοµικής περίθαλψης Για καθένα από τα ανωτέρω σηµεία, παρουσιάζεται εκτενώς η αντίληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι πολιτικές που ακολουθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Σηµαντική είναι επίσης η αναφορά στο κείµενο, για την περίπτωση των µεταρρυθµίσεων στα ασφαλιστικά συστήµατα. Εκφράζεται βούληση των κρατών - µελών να εξασφαλίσουν την µεγαλύτερη δυνατή οµοφωνία όσον αφορά στα σχεδιαζόµενα µεταρρυθµιστικά µέτρα, ώστε να βελτιώσουν τη µεθοδολογική βάση στην οποία θα στηρίζεται το εγχείρηµα της παρακολούθησης των εξελίξεων και της άσκησης παρεµβατικής πολιτικής για τις συντάξεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η οπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε το ποιες θεωρεί τις καίριες προκλήσεις που ανακύπτουν από το φαινόµενο της γήρανσης. Το κείµενο αναφέρεται στην ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς εργατικού δυναµικού, τη διαχείριση του αυξηµένου κόστους στα δηµόσια οικονοµικά και την αντιµετώπιση της φτώχειας κατά το γήρας. Το ζήτηµα της εξασφάλισης του επαρκούς εργατικού δυναµικού, αναλύεται εκτενέστερα και αποτελεί τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται το κείµενο συµβολής του ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας (ILO) στο παγκόσµιο συνέδριο της Μαδρίτης, που τιτλοφορείται «An Inclusive Society for an Ageing Population: The employment and social protection challenge». Αξιοποιώντας την εµπειρία του σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα, αναλύει τις επιµέρους παραµέτρους που προκύπτουν από το φαινόµενο της γήρανσης και προτείνει µέτρα πολιτικής και καλές πρακτικές. Στο κείµενο εντοπίζονται πολλά σηµεία όπου διακρίνεται ταύτιση απόψεων µε την Ε.Ε., γεγονός που καταδεικνύει σύγκλιση απόψεων στην καταγραφή του προβλήµατος και επιδρά θετικά στην εξεύρεση λύσεων που µπορούν να εφαρµοστούν 14

15 από τους διεθνής παράγοντες άσκησης πολιτικής. Θίγει τις οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις του φαινοµένου της παγκόσµιας γήρανσης, κάνει µια ουσιαστική νύξη για τις διακρίσεις που υφίστανται βάσει του φύλλου του ηλικιωµένου, καταγράφει τις απόψεις του Οργανισµού σχετικά µε το ζήτηµα της απασχολησιµότητας των ηλικιωµένων και δεν παραλείπει να αναφερθεί στο φλέγον ζήτηµα της κοινωνικής προστασίας σε όρους εκσυγχρονισµού του ασφαλιστικού συστήµατος και των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης. Σε αρµονία µε τα µετέπειτα αποτελέσµατα του συνεδρίου, γίνεται αναφορά στην ανάγκη δηµιουργίας µια κουλτούρας συµµετοχής των ηλικιωµένων ανθρώπων στα κοινωνικά δρώµενα. Η πρόταση αυτή γίνεται στα πλαίσια εξωραϊσµού της εικόνας τους σε µια προσπάθεια να αµβλυνθούν τα αρνητικά στερεότυπα του παρελθόντος. Τέλος, παρατίθενται µερικές από τις προκλήσεις που θεωρεί ο ιεθνής Οργανισµός Εργασίας ότι προκύπτουν από το φαινόµενο της γήρανσης. Σηµαντική είναι η αναφορά που γίνεται στις ηλικιωµένες γυναίκες λόγω της περιορισµένης έκτασης που λαµβάνει η παράµετρος του φύλλου στις περισσότερες αναλύσεις, καθώς και την παρότρυνση για την ανάπτυξη µηχανισµών που θα διασφαλίσουν την χρηµατοοικονοµική ισορροπία µε την καταµέριση του οικονοµικού βάρους, τόσο στον ενεργό, όσο και στον ανενεργό πληθυσµό. Ένα βαρύνουσας σηµασίας κείµενο που εξήχθη από την πραγµατοποίηση του συνεδρίου, προέκυψε από τη συνεισφορά του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (WHO), ο οποίος εξέδωσε ένα πλαίσιο πολιτικής που προτείνει να ακολουθηθεί µε τον τίτλο «Active Ageing: A Policy Framework, WHO, 2002». Το κείµενο αποτελείται από πέντε βασικά µέρη. Στο πρώτο µέρος, περιγράφεται η ταχεία παγκόσµια αύξηση του πληθυσµού άνω των 60 χρόνων, µε κύριο εκφραστή του φαινοµένου τις αναπτυσσόµενες χώρες. Στην συνέχεια, στο δεύτερο µέρος, αναλύεται η έννοια και η λογική της διαχείρισης της ενεργού γηράνσεως ως στόχος πολιτικής και για να αποσαφηνιστούν και τα µέσα πολιτικής, προχωρά στη διαµόρφωση προγραµµατικών θέσεων για το ζήτηµα. Στο τρίτο µέρος, καταγράφονται και αναλύονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που θεωρούνται σηµαντικοί για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων ατόµων. Το τέταρτο µέρος περιγράφει τα επτά σηµεία - κλειδιά που συνδέονται µε τον γηράσκοντα πληθυσµό για τις κυβερνητικές και µη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και για τον ακαδηµαϊκό κόσµο και τον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Το πέµπτο και τελευταίο µέρος, συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα της ανάλυσης που έχει 15

16 προηγηθεί, παρέχει ένα απαραίτητο πλαίσιο πολιτικής µέσω του οποίου επιδιώκεται η οµοιογένεια στον στρατηγικό σχεδιασµό για την αντιµετώπιση των προκλήσεων της γήρανσης. Αναγνωρίζεται βέβαια η ανάγκη, να προσαρµοστούν οι πολιτικές ανά ήπειρο, σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο, καθώς αναγνωρίζονται οι γεωπολιτικές ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το φαινόµενο. Παραµένει όµως πάραυτα, ένα κείµενο βάση στο οποίο δύναται να στηριχθούν οι υπεύθυνοι διαµόρφωσης της πολιτικής αντιµετώπισης των προκλήσεων της γήρανσης. Προτεινόµενα Κείµενα Εκδότης Οργανισµός Έτος Εκδόσεις Final Declaration and Recommendations of the World NGO WFA 2002 UN Forum on Ageing International Plan of Action On Ageing 2002 WFA 2002 UN Η απάντηση της Ευρώπης στην παγκόσµια γήρανση. Προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής προόδου σε ένα κόσµο που γερνά. Μια EU 2002 EU συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη 2η παγκόσµια συνέλευση για τη γήρανση An Inclusive Society for an Ageing Population: The employment and social ILO 2002 ILO protection challenge Active Ageing: A Policy Framework WHO 2002 WHO 16

17 2.2 Επισκόπηση βασικών κειµένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το ζήτηµα της γήρανσης έχει απασχολήσει έντονα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στους κόλπους της οποίας διεξάγεται ένας µεγάλος διάλογος για την αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών. Άλλωστε, σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες ηπείρους, η Ευρώπη έχει ήδη παρέλθει από τα πρώτα στάδια του φαινοµένου και ο πληθυσµός της είναι ο γηραιότερος του πλανήτη. Υπάρχει ένας πλούτος απόψεων, καλών πρακτικών και κειµένων, που χρήζει προσεκτικής ανασκόπησης και µπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια των κρατών µελών στο να προετοιµαστούν καλύτερα για τις εξελίξεις. Ήδη από το 1999 εξεδόθη µια ανακοίνωση της επιτροπής µε αφορµή την αναγόρευση της χρονιάς εκείνης σε διεθνές έτος των ηλικιωµένων από τα Ηνωµένα Έθνη. Όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, στόχος της ήταν να δοθεί το έναυσµα ενός διαλόγου µε τα κράτη µέλη αλλά και µεταξύ των κρατών µελών. Η ανακοίνωση τιτλοφορείται «Προς µία Ευρώπη για όλες τις ηλικίες. Προώθηση της ευηµερίας και της αλληλεγγύης των γενεών, Βρυξέλλες, 1999» και θίγει µε διαύγεια όλα τα σηµαντικά ζητήµατα που ανακύπτουν από τη γήρανση του πληθυσµού. Αρχικά, θέτει το δηµογραφικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζονται οι εκτιµήσεις των επιπτώσεων της γήρανσης. Στη συνέχεια, αναφέρεται στις προκλήσεις που προκύπτουν από το φαινόµενο της γήρανσης σε σχέση µε την αγορά εργασίας και αφιερώνει ένα µέρος του κειµένου στις διακρίσεις που γίνονται µε βάση το φύλλο του εργαζοµένου. Το επόµενο κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στο ευαίσθητο ζήτηµα της αποχώρησης από την αγορά εργασίας και της συνταξιοδότησης, δύο ζητηµάτων που συνδέονται άµεσα µεταξύ τους. Το κείµενο αναφέρεται στην ανάγκη προσαρµογής των ασφαλιστικών συστηµάτων στα νέα δηµογραφικά δεδοµένα, τονίζει την ανάγκη για ένα πιο επικερδές περιβάλλον για τις επικουρικές συντάξεις και κάνει λόγο για την ανάγκη εξασφάλισης του ελάχιστου εισοδήµατος στα πλαίσια των προβληµάτων ανακατανοµής µεταξύ και εντός των γενεών. Όσον αφορά στην αποχώρηση από την αγορά εργασίας, η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραµένει ότι θα πρέπει να επιβραδυνθεί η διαδικασία και να γίνει πιο σταδιακή. Το τελευταίο κεφάλαιο, αφιερώνεται στην αντιµετώπιση των αναγκών υγείας και περίθαλψης που θα πολλαπλασιαστούν κατά τις επόµενες δεκαετίες λόγω των δηµογραφικών εξελίξεων, καθώς και στην ανάγκη υιοθέτησης ενός εναλλακτικού 17

18 τρόπου διαβίωσης που θα εξασφαλίζει την σωµατική ευεξία σε προχωρηµένη ηλικία. Τέλος, στα συµπεράσµατα τονίζεται η ανάγκη να καταστούν τα έτη που διανύει ένας άνθρωπος σε προχωρηµένη ηλικία παραγωγικά, να δοθεί στα χρόνια «ζωή» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το κείµενο. Τον Ιούλιο του 1999 κυκλοφόρησε µια συγκριτική µελέτη των ερευνών Ευρωβαροµέτρου του 1992 και του 1999, για την στάση των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στο φαινόµενο της γήρανσης µε τίτλο «ATTITUDES TO POPULATION AGEING IN EUROPE. A Comparison of the 1992 and 1999 Eurobarometer Surveys, University of Sheffield 1999». Μετά από µια παρουσίαση των δηµογραφικών τάσεων και µια σύντοµη ανάλυση των επιπτώσεων του φαινοµένου, περνάει στη σύγκριση των αποτελεσµάτων των ερευνών. Αρχικά παρουσιάζονται οι ερωτήσεις που σχετίζονται µε τις εκτιµήσεις των πολιτών της Ευρώπης για τις µελλοντικές εξελίξεις στα συνταξιοδοτικά συστήµατα. Τίθενται ερωτήσεις που αφορούν στο ύψος των µελλοντικών απολαβών των εργαζοµένων, στην ηλικία αποχώρησής τους από την αγορά εργασίας, στο µέγεθος του κοινωνικού κράτους, καθώς και στην µελλοντική ευµάρεια των ηλικιωµένων. Επίσης ερωτώνται οι πολίτες ποίος θα πρέπει να είναι ο κύριος πάροχος σύνταξης µεταξύ του κράτους, των εργοδοτών και του ιδιωτικού τοµέα. Μία ακόµα ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι αυτή που αφορά στην ανάγκη θέσπισης µέτρων για την άµβλυνση των διακρίσεων λόγω ηλικίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ελλάδα εµφανίζει το µεγαλύτερο ποσοστό σύµφωνων γνωµών γεγονός που υποδηλώνει ότι ο πληθυσµός της έχει βιώσει το φαινόµενο των ηλικιακών διακρίσεων εντονότερα από τους άλλους Ευρωπαίους. Από την ίδια έρευνα πηγάζει η πληροφορία ότι οι Έλληνες δεν αδηµονούν για την µελλοντική τους συνταξιοδότηση άλλα την αντιµετωπίζουν µε σκεπτικισµό και πιστεύουν ότι θα αντιµετωπίσουν δυσκολίες προσαρµογής στο νέο τρόπο διαβίωσης. Σε συνέχεια του προηγούµενου ερωτήµατος, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερωτώνται αν θα πρέπει οι ηλικιωµένοι που επανέρχονται στην αγορά εργασίας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους µε αµοιβή ή σε εθελοντική βάση. Καταγράφονται επίσης τα ποσοστά των Ευρωπαίων που δηλώνουν ότι συντηρούν κάποιο άτοµο προχωρηµένης ηλικίας, µε το υψηλότερο ποσοστό να το εµφανίζουν οι Έλληνες. Ακόµα, τίθεται το δίληµµα της παροχής φροντίδας στις οικίες των ηλικιωµένων δια µέσου της κοινωνικής πρόνοιας, ή της ανάληψης αυτής της ευθύνης από οίκους ευγηρίας. 18

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003 (06.03) (OR. en) 6527/2/03 REV 2 ECOFIN 51 SOC 72 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 της : Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Η περίπτωση των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας

Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ---------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κογκίδου. (2004). ηµογραφικές Εξελίξεις και Μεταβολές της Οικογενειακής Οργάνωσης στην Ελλάδα. Στο Θ. Καράβατος (Επιµ). Εντός και Εκτός και επί της Ψυχιατρικής, σσ 47-77. Θεσσαλονίκη: University Studio

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ & ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΚΙΝΗΤΡΑ & ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΙΝΗΤΡΑ & ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Ερευνητική Οµάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μελέτες (Studies) / 26 Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το βασικό θέμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 2 ΑΘΗΝΑ Σεπτέµβριος 2003 Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α) 2003 Το ΕΣ Α 2003 ουσιαστικά αποτελεί σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΙΖΑΚΗΣ Ερευνητής ΕΚΚΕ Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATONAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα