Τεύχος εκπαιδευτικού 2 ο τριήμερο επιμόρφωσης Φεβρουάριος- Μάρτιος 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεύχος εκπαιδευτικού 2 ο τριήμερο επιμόρφωσης Φεβρουάριος- Μάρτιος 2012"

Transcript

1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» Πιλοτική εφαρμογή του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ- ΞΓ) Τεύχος εκπαιδευτικού 2 ο τριήμερο επιμόρφωσης Φεβρουάριος- Μάρτιος 2012 Ευδοκία Καραβά Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΑΓΦ, ΕΚΠΑ Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος Επιμόρφωσης

2 2 Ο ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΣ- ΞΓ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 Η ΜΕΡΑ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αποτίμηση της πιλοτικής εφαρμογής εως τώρα. Συζήτηση Διάλειμμα Η Πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου Ο εμπλουτισμός των βιβλίων Αγγλικής - Γαλλικής Διάλειμμα Οι νέες προδιαγραφές για τις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίου. Η σύνδεση της εκπαίδευσης με το ΚΠΓ Τα Αγγλικά στην Α, Β και Γ Δημοτικού 2 Η ΜΕΡΑ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση γλωσσομάθειας: Τι, Πως και Γιατί Δραστηριότητες 1,2,3, Διάλειμμα Σχεδιάζοντας τεστ για την ξενόγλωσση τάξη Δραστηριότητες 5,6 Διάλειμμα Σχεδιάζοντας τεστ για την ξενόγλωσση τάξη Δραστηριότητες 7,8,9 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δραστηριότητα 1: Κατανοώντας τις μορφές αξιολόγησης Δραστηριότητα 2: Κατανοώντας τα είδη εξέτασης Δραστηριότητα 3: Για ποιους λόγους είναι σημαντική η αξιολόγηση και γιατί Δραστηριότητα 4: Κατανοώντας τα είδη εγκυρότητας Δραστηριότητα 5: Αξιολογώντας ερωτήματα κλειστού τύπου Δραστηριότητα 6: Αναγνωρίζοντας είδη ερωτημάτων κλειστού τύπου

3 Δραστηριότητα 7: Αναλύοντας και αξιολογώντας την εκφώνηση ερωτημάτων για την παραγωγή γραπτού λόγου Δραστηριότητα 8: Προσδοκίες ως προς τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου κειμένου Δραστηριότητα 9: Συγκρίνοντας σχάρες βαθμολόγησης για την παραγωγή γραπτού λόγου Παρουσίαση 1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Δραστηριότητα 1: Κατανοώντας τις μορφές αξιολόγησης Ταιριάξετε την μορφή αξιολόγησης με τον ορισμό της 1) Συνεχής αξιολόγηση (Continuous assessment) 2) Διαμορφωτική αξιολόγηση (Formative assessment) 3) Αθροιστική/ Τελική αξιολόγηση (Summative assessment) 4) Αυτό- αξιολόγηση (Self- assessment) 5) αξιολόγηση από τους συμμαθητές (Peer assessment) Α) αφορά σε παρατηρήσεις που γίνονται από τον εκπαιδευτικό και του επιτρέπουν να καθορίσει το βαθμό στον οποίο οι μαθητές γνωρίζουν ή είναι σε θέση να κάνουν μια δραστηριότητα / εργασία. Συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες (που δίνονται από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές) και οι οποίες παρέχουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται ως ανατροφοδότηση, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ανατροφοδότηση, πρόσθια τροφοδότηση (feed- forward). Β) συνήθως διενεργείται μετά την ολοκλήρωση μιας ή περισσοτέρων μαθησιακών ενοτήτων, μιας δραστηριότητας ή ενός σχεδίου μαθήματος με σκοπό να αξιολογήσει την αποκτηθείσα γνώση και τις νέες δεξιότητες σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Συνήθως εξυπηρετεί στην απόδοση βαθμολογίας ή την διαμόρφωση κρίσης για τα επιτεύγματα ενός μαθητή. Γ) αφορά σε δραστηριότητες που κάνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Διεξάγεται στα χρονικά πλαίσια της διδασκαλίας και συνεισφέρει στην τελική αξιολόγηση. Δ) συμβαίνει όταν οι μαθητές κρίνουν ο ένας τη δουλειά του άλλου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς. Μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση διάφορων στρατηγικών. Η διαδικασία αυτής της αξιολόγησης πρέπει να διδάσκεται στους μαθητές και πρέπει να τους δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να την εφαρμόζουν συχνά σε ένα υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον. Ε) η οποία λαμβάνει χώρα όταν ένα όργανο μέτρησης είναι αυτό- διαχειριζόμενο και έχει στόχο να παρέχει α) ανατροφοδότηση αναφορικά με την επίδοση του μαθητή, β) διάγνωση και προτάσεις, 36 WORLD TRAVEL NOVEMBER 2007 παρά να δώσει ένα αποτέλεσμα επιτυχίας/αποτυχίας. Οι μαθητές εμπλέκονται σε μία συστηματική παρακολούθηση της προόδου τους και των επιτευγμάτων τους με στόχο τη βελτίωση τους. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει σύγκριση με ένα πρότυπο, με κριτήρια επιτυχίας, ή άλλα κριτήρια, ή επίσης να αποτελεί κριτική

4 για τη δουλειά κάποιου και περιγραφή των επιτευγμάτων του. 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ Δραστηριότητα 2: Κατανοώντας τα είδη εξέτασης Ταιριάξτε τα είδη εξέτασης με τον ορισμό τους 1. Αξιολόγηση της επίδοσης (achievement testing) 2. Αξιολόγηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων (communicative testing) 3. Αξιολόγηση ικανοτήτων (competence testing) 4. Διαγνωστική αξιολόγηση (diagnostic testing) 5. Αξιολόγηση της χρήσης της γλώσσας (performance testing) A. Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει την άμεση, συστηματική παρατήρηση της πραγματικής χρήσης της γλώσσας κάποιου μαθητή (ή παραδείγματα επιδόσεων μαθητών) και τη βαθμολόγηση αυτής της επίδοσης σύμφωνα με τα προκαθορισμένα κριτήρια. Οι μαθητές αξιολογούνται ως προς το αποτέλεσμα καθώς επίσης και ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται για τη διεκπεραίωση μιας περίπλοκης εργασίας ή της δημιουργίας ενός τελικού προϊόντος. B. Στόχος της εξέτασης είναι η μέτρηση της ικανότητας κατανόησης και παραγωγής σε συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας στην ξένη γλώσσα που ορίζεται από φωνολογικά, λεξιλογικά, γραμματικά, κοινωνιο- γλωσσικά συστατικά και συστατικά λόγου. Για να μετρηθούν και να γίνουν ορατές οι ικανότητες των εξεταζόμενων, κρίνεται απαραίτητο οι εξεταστές να στραφούν στη διερεύνηση της γλωσσικής χρήσης, η οποία φανερώνει τις ικανότητες τους. C. Οι επικοινωνιακές εξετάσεις είναι διαδραστικές, μη προβλέψιμες (δηλαδή, οι απαντήσεις δεν μπορούν να προβλεφθούν όπως σε φυσικά περιβάλλοντα επικοινωνίας), αυθεντικές και ελέγχουν την επικοινωνιακή ικανότητα η οποία περιλαμβάνει τα εξής: γραμματική ικανότητα, κοινωνιογλωσσική ικανότητα, στρατηγική ικανότητα D. Χρησιμοποιείται σε διάφορα στάδια του μαθήματος με σκοπό να καθορίσει την πρόοδο των μαθητών μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή και να διερευνήσει τι έχουν μάθει. E. στοχεύει στη μέτρηση των ψυχολογικών χαρακτηριστικών, όπως η προσωπικότητα, η ευφυΐα, το ταλέντο, η ικανότητα, η γνώση, οι δεξιότητες, καταλήγοντας σε συμπεράσματα σχετικά με τη φύση της ικανότητας που ελέγχεται (π.χ. το ότι αυτή είναι μονοδιάστατη και κανονικά κατανεμημένη).περιέχει πολλές ξεχωριστές ερωτήσεις. 6. Αξιολόγηση F. Χρησιμοποιείται για να μετρήσει τη γενική γνώση των

5 προόδου (progress testing) 7. Αξιολόγηση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας (Proficiency testing) 8. Ψυχομετρική αξιολόγηση (Psychometric testing) μαθητών για τη γλώσσα, τις ικανότητες ή τις δεξιότητες τους χωρίς να αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο μάθημα. Κάποια τεστ γλωσσομάθειας δείχνουν εάν οι μαθητές ή άλλοι έξω από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, έχουν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας. Άλλα τεστ έχουν σχεδιαστεί για να δείξουν κατά πόσο οι υποψήφιοι είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η ιατρική, ο τουρισμός, κτλ. Τέτοιου είδους εξετάσεις ονομάζονται Εξετάσεις για Ειδικούς Σκοπούς (Specific Purposes tests). G. στοχεύει στην αναγνώριση των αδυναμιών του μαθητή. Αυτές οι εξετάσεις μπορεί να είναι αρκετά γενικές και να δείχνουν, για παράδειγμα, εάν κάποιος μαθητής χρειάζεται βοήθεια σε μία από τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες, ή μπορεί να είναι πιο συγκεκριμένες και να στοχεύουν στην ανίχνευση των αδυναμιών του μαθητή στη χρήση της γραμματικής. H. Χρησιμοποιείται για να καθορίσει το κατά πόσο οι μαθητές έχουν κατακτήσει το περιεχόμενο του μαθήματος και πως πρέπει να συνεχίσουν. Το περιεχόμενο αυτού του είδους της αξιολόγησης, που συνήθως διεξάγεται στο τέλος μίας σειράς μαθημάτων, βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα ή στο διδακτικό εγχειρίδιο. 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ Δραστηριότητα 3: Για ποιους είναι σημαντική η αξιολόγηση και γιατί. Σημειώστε για ποιους λόγους είναι σημαντική η αξιολόγηση μαθητών για καθέναν από τους παρακάτω: για το μαθητή για τον εκπαιδευτικό

6 για τους γονείς για τις εκπαιδευτικές αρχές (educational authorities) για το δυνητικό εργοδότη Δραστηριότητα 4: Κατανοώντας τα είδη εγκυρότητας. Ταιριάξτε το είδος εγκυρότητας με τον ορισμό του 1. Εγκυρότητα περιεχομένου (Content validity) 2. Κατασκευαστική εγκυρότητα (Construct validity) 3. Εμπειρική εγκυρότητα (Empirical validity). 4. Φαινομενική εγκυρότητα (Face validity) A. Μία εξέταση θεωρείται ότι έχει κατασκευαστική εγκυρότητα όταν οι βαθμολογίες μπορούν να φανερώσουν τη θεωρία για τη φύση της εξέτασης ή τη σχέση της με άλλες εξετάσεις. Μπορεί να προβλεφθεί, για παράδειγμα, ότι δύο έγκυρες εξετάσεις κατανόησης προφορικού λόγου θα κατατάξουν τους υποψήφιους με τον ίδιο τρόπο, αλλά η καθεμία θα έχει μια πιο αδύναμη σχέση με την βαθμολογία σε ένα τεστ που εξετάζει την γραμματική ικανότητα. B. Ένας τύπος εγκυρότητας που βασίζεται στο βαθμό με τον οποίο μία εξέταση προβλέπει με ακρίβεια την μελλοντική επίδοση των εξεταζομένων. Μία εξέταση θα έχει προγνωστική εγκυρότητα όταν τα αποτελέσματα της εξέτασης προβλέπουν την ικανότητα εκμάθησης μίας δεύτερης ή ξένης γλώσσας. C. Οδηγούμαστε σε αυτή μετά από σύγκριση μιας εξέτασης με κάποια κριτήρια για να βρεθεί η καταλληλότητά της. D. Μία εξέταση θεωρείται ότι έχει αυτήν την εγκυρότητα όταν οι δοκιμασίες που την απαρτίζουν αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα για να εξετασθεί μια ικανότητα. Αυτές οι δοκιμασίες συνδέονται συχνά με το πρόγραμμα διδασκαλίας ή το μάθημα. 5. Προγνωστική E. Δηλώνει κατά πόσον μία εξέταση θεωρείται από

7 εγκυρότητα (Predictive validity). τους υποψήφιους ή από αυτούς που την επιλέγουν εκ μέρους των υποψηφίων ένας αποδεκτός τρόπος για να αξιολογηθεί η ικανότητα στην οποία επιθυμούν να αξιολογηθούν. Πρόκειται περισσότερο για υποκειμενική κρίση, παρά για αντικειμενική ανάλυση της εξέτασης και θεωρείται συχνά η σωστή μορφή εγκυρότητας. 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2: ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΞΗ Δραστηριότητα 5: Αξιολογώντας ερωτήματα κλειστού τύπου Α) Τι να προσέξετε στο σχεδιασμό ερωτημάτων κλειστού τύπου Θέμα ερώτησης (Stem) 1. Είναι το θέμα της ερώτησης απλό και περιεκτικό; 2. Είναι το θέμα της ερώτησης απαλλαγμένο διπλή άρνηση ή άλλες πολύπλοκες εκφράσεις/διατυπώσεις; 3. Αξιολογεί το θέμα της ερώτησης αυτό για το οποίο έχει σχεδιαστεί; 4. Απουσιάζουν στοιχεία που φανερώνουν τη σωστή απάντηση; 5. Επαναλαμβάνει το θέμα της ερώτησης υλικό που έχει διδαχθεί στην τάξη; Εάν ναι, είναι αυτό επιθυμητό; Οι εναλλακτικές απαντήσεις 1. Είναι οι παραπλανητές (distractors) στην ίδια γραμματική και σημασιολογική κατηγορία με τη σωστή απάντηση; 2. Είναι οι εναλλακτικές απαντήσεις συμβατές γραμματικά με το θέμα του ερωτήματος; 3. Είναι όλες οι εναλλακτικές απαντήσεις το ίδιο «ελκυστικές»; 4. Είναι όλες οι εναλλακτικές απαντήσεις το ίδιο δύσκολες, πολύπλοκές και μεγάλες; 5. Υπάρχουν μόνο μία σωστή απάντηση; 6. Ταιριάζει η διατύπωση των απαντήσεων με το θέμα του ερωτήματος; 7. Θα μπορούσε κάποιος να εξάγει κάποιος τη σωστή απάντηση από τη γενικότερη πρότερη γνώση που έχει; 8. Είναι οι εναλλακτικές απαντήσεις όσο απλές πρέπει να είναι; 9. Μπορεί η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα να βγει από κάποιο άλλο; Β) Με βάση τις πληροφορίες για το σχεδιασμό ερωτημάτων κλειστού τύπου, βρείτε ποια προβλήματα παρουσιάζουν οι παρακάτω ερώτησεις κλειστού τύπου. Ερώτημα Παρατηρήσεις

8 She watched her carefully her coat on. a. put b. puts c. to put d. while putting Which of the following is not true? Jane donated a candelabrum to the charity bazaar. a. gave b. sold c. sent d. wore Charlie is always late for school, so his mother is going to buy an clock for him. a. ring b. alarm c. morning d. bell Choose the best definition for the underlined word: Mary is a very bright student; she got As in all of her courses. a. Difficult b. Erudite c. Shiny d. friendly He left the office early he could do some shopping. a. so b. if c. unless d. that When tourists from Canada go to Florida on vacation, they travel. a. North b. West c. East d. south Robert went to the hospital a. because he wanted to visit his sick brother

9 b. because he wanted to have his leg examined c. because he was a volunteer worker in the gift shop d. because his brother has asked him to Δραστηριότητα 6: Αναγνωρίζοντας είδη ερωτημάτων κλειστού τύπου Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει τις πιο συνηθισμένες τεχνικές ερωτημάτων κλειστού τύπου (1-10). Αντιστοιχίστε την κάθε τεχνική με το κατάλληλο παράδειγμα από τη δεξιά στήλη. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Μετατροπή a. I want you to finish the work before you leave. Rewrite including the word completely 2. Συμπλήρωση κενού b. Form the following items into one sentence: boils/one/degree/water/at/hundred/celsius 3. Κενό και στοιχείο c. Complete the following sentence: I (write) to him yesterday. 4. Σύνδεση στοιχείων d. Complete the following sentence: I m going home at six o clock. 5. Αντικατάσταση στοιχείων e. Is the meanin of these two sentences the same of different? (i) She stopped talking to him. (ii) She stopped to talk to him 6. Προσθήκη νέου στοιχείου f. We may go to Greece. It is more likely that we ll go to Italy. Rewrite as one sentence. 7. Τακτοποίηση στοιχείων ή εύρεση σειράς g. Put each of the following words into the correct column: bed, bus, car, chair, cow, desk, dog animals furniture transport 8. Αντιστοίχιση στοιχείων h. Choose the best answer. Water of hydrogen and oxygen. a. is consisting b. consists c. consisting d. consisted 9. Διπλή επιλογή i. It would be even sillier to ask no questions

10 at all. Rewrite using foolish. 10. Πολλαπλή επιλογή j. The teacher gave two books to every pupil. Rewrite: The teacher gave all. 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ Δραστηριότητα 7: Αναλύοντας και αξιολογώντας την εκφώνηση ερωτημάτων για την παραγωγή γραπτού λόγου 1) Παρακάτω θα βρείτε την εκφώνηση του θέματος για την παραγωγή γραπτού λόγου στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για την Αγγλική γλώσσα. Με βάσει τις προδιαγραφές για τη σύνταξη θεμάτων, προσδιορίστε κατά πόσο η εκφώνηση περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες TASK: Imagine that you work for a tourist agency and you have been asked to prepare a leaflet for foreign visitors about one of your country s tourist destinations. Choose the destination and write a test for this leaflet (about 200 words) promoting the tourist destination. Your text should include the following information: Where this place is What time or period of the year is it better to visit this place What attractions this place is famous for What tourists can do there. 2) Παρακάτω θα βρείτε την εκφώνηση ενός θέματος για την παραγωγή γραπτού λόγου επιπέδου Β1 στα Αγγλικά. Το θέμα αποδείχθηκε προβληματικό. Μορείτε να βρείτε γιατί; ACTIVITY 1 Every month the magazine Teens International runs a contest. Hundreds of people from all over the world take part but only one person wins a trip to an exotic country! As you can see below, last month Maria Monterubio won. Imagine you are Elena or Costas Spanoudis and you re taking part in the competition this month. Use the test below as a model, but write an original text (100 words), describing the person who s had the biggest influence on your life. Teens International, April 2008 The WHO S INFLUENCED YOU contest Send us your answer and win a trip to an exotic place!

11 April 2008 contest winner Maria Monterubio 18 years old The person who has had the most influence on my life is a teacher at primary school. Her name was Amanda Cooper and she was kind and funny. She was about 40 at the time, I guess, but she always seemed older to us. She had a lovely voice and a big smile. She always encouraged us but me especially because I was new at that school and very shy. My parents and I had just moved to Rome and they were very busy. I didn t know anybody and was lonely. Mrs Cooper helped me make friends and do well in school. I will always remember her. Δραστηριότητα 8: Προσδοκίες ως προς τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου κειμένου Παρακάτω θα βρείτε κριτήρια αξιολόγησης για την παραγωγή γραπτού λόγου. Με βάσει την εκφώνηση του θέματος για την παραγωγή γραπτού λόγου στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για την Αγγλική γλώσσα (δραστηριότητα 7α) προσδιορίστε τις προσδοκίες σας ως προς τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου κειμένου (τι περιμένουμε να παράγουν οι υποψήφιοι ως προς τα παρακάτω κριτήρια) Κριτήριο αξιολόγησης Κάλυψη του θέματος Χαρακτηριστικά του παραγόμενου κειμένου Επικοινωνιακός στόχος του κειμένου Οργάνωση κειμένου Συνοχή και συνεκτικότητα λόγου Λεξολόγιο Γραμματική και σύνταξη Καταλληλότητα λεξιλογικών και γραμματικών δομών

12 Ορθογραφία- στίξη Δραστηριότητα 9: Συγκρίνοντας σχάρες βαθμολόγησης για την παραγωγή γραπτού λόγου Πριν αποφασιστούν τα κριτήρια βαθμολόγησης για την παραγωγή γραπτού λόγου στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για την ξένη γλώσσα μία πειραματική μέλετη σχεδιάστηκε στο Κέντρο Έρευνας για την Αγγλική (RCEL) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ( με επιστ. Υπεύθυνη την καθ. Β. Δενδρινού και επιστ. συνεργάτιδα τη Β. Οικονομίδου, Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας & Επιστ. Συνεργάτης του RCEL). Η μελέτη αφορά την αποτελεσματικότητα διαφορετικών εργαλείων (σχάρες και κριτήρια αξιολόγησης) που χρησιμοποιήθηκαν για τη βαθμολόγηση της «έκθεσης» (Παραγωγή γραπτού λόγου) του ειδικού μαθήματος των Πανελληνίων Εξετάσεων και ειδικότερα της αγγλικής. Το πείραμα αποσκοπούσε στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας τεσσάρων διαφορετικών τρόπων βαθμολόγησης: Α) εμπειρική βαθμολόγηση Β) ολιστική βαθμολόγηση Γ) αναλυτική βαθμολόγηση (με 8 κριτήρια) Δ) αναλυτική βαθμολόγηση (με 4 κριτήρια). Απώτερος στόχος ήταν η ανάδειξη της πιο έγκυρης, αξιόπιστης και εύχρηστης σχάρας βαθμολόγησης για την περίπτωση των Πανελληνίων Εξετάσεων. Για το λόγο αυτό, ζητήθηκε από έντεκα (11) καθηγητές της αγγλικής γλώσσας να βαθμολογήσουν δέκα (10) γραπτά από τρεις (3) διαφορετικές δοκιμασίες. Παρακάτω θα βρείτε τις τρείς σχάρες βαθμολόγησης που χρησιοποιήθηκαν στο πείραμα (Α= αναλυτική βαθμολόγηση με 8 κριτήρια, Β= αναλυτική βαθμολόγηση με 4 κριτήρια, και Γ= Ολιστική βαθμολόγηση). Μελετήστε την κάθε σχάρα και πείτε την γνώμη σας για αυτήν. Ποια σχάρα θεωρείτε πιο αξιόπιστη και γιατί; ΣΧΟΛΙΑ

13 Κριτήρια αξιολόγησης παραγωγής γραπτού λόγου και Σχάρα Βαθµολόγησης Α (8) 0-5 ( ). 40. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Το γραπτό του υποψήφιου καλύπτει το θέµα; Έχει γραφτεί σύµφωνα µε τις οδηγίες; Κάνει χρήση των ερεθισµάτων (που τυχόν ορίζονται); Έχει παράγει το σωστό τύπο κειµένου (λ.χ. άρθρο, ηλεκτρονικό µήνυµα, βιβλιοπαρουσίαση); Ανταποκρίνεται στο ρόλο που ορίζεται για τον συγγραφέα και τον αναγνώστη; 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Επιτυγχάνεται ο επικοινωνιακός στόχος του γραπτού όπως ορίζεται στην εκφώνηση (λ.χ. να προσκαλέσει, να παραπονεθεί, να υποστηρίξει µια άποψη, να ζητήσει εξηγήσεις); 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η οργάνωση του γραπτού του υποψήφιου ταιριάζει µε τον τύπο του κειµένου που του έχει ζητηθεί; Για παράδειγµα, εφόσον ζητείται άρθρο εφηµερίδας, το γραπτό έχει τίτλο, εισαγωγική παράγραφο, κύριο µέρος και επίλογο; Εφόσον ζητείται κείµενο οδηγιών, το γραπτό είναι οργανωµένο µε διακριτικά ή αρίθµηση; ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΥ Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο γραπτό του υποψήφιου παρουσιάζονται µε µια λογική σειρά; Οι συνδετικές λέξεις ή φράσεις που επιλέγονται στο γραπτό χρησιµοποιούνται σωστά και ταιριάζουν στο κείµενο που ζητείται; 5. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Χρησιµοποιείται το λεξιλόγιο που απαιτείται για την ανάπτυξη του θέµατος που ορίζει η εκφώνηση; Οι λέξεις και εκφράσεις που επιλέγονται αποδίδουν το σωστό νόηµα; Χρησιµοποιείται ποικιλία λεξιλογίου ανάλογα µε το θέµα; 6. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ Η γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι γραµµατικά και συντακτικά ορθή; Τα τυχόν γραµµατικά και συντακτικά λάθη παραβιάζουν του βασικούς κανόνες της γλώσσας; Παρεµποδίζουν την επικοινωνία; 7. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Έχουν γίνει οι κατάλληλες λεκτικές, φράστικές και γραµµατικές επιλογές, δηλ. επιλογές που ταιριάζουν στο ύφος του γραπτού που ορίζεται στην εκφώνηση; Έχουν χρησιµοποιηθεί απλές ή σύνθετες δοµές και σύνταξη έτσι που να ταιριάζει στο γραπτό που ζητά η εκφώνηση; Για παράδειγµα, εφόσον ζητείται µία επίσηµη επιστολή, χρησιµοποιείται επίσηµο λεξιλόγιο, δευτερεύουσες προτάσεις, παθητική φωνή κτλ.;

14 8. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΤΙΞΗ Η ορθογραφία είναι σωστή; Τα τυχόν λάθη εµποδίζουν την αναγνωσιµότητα και προκαλούν πρόβληµα επικοινωνίας µε το γραπτό του υποψήφιου; Ακολουθούνται οι κανόνες στίξης, έτσι ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία και την οµαλή µετάδοση των ιδεών; ΣΥΝΟΛΟ 0=ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 1=ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 2=ΜΕΡΙΚΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 3=ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 4=ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 5=ΑΡΙΣΤΟ Μη βαθµολογήσιµη απάντηση, συνολικός βαθµός ερωτήµατος µηδενικός (0) σε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Κενό απαντητικό τετράδιο ή µη αναγνώσιµη γραφή (κείµενο δυσανάγνωστο σε βαθµό που το καθιστά ακατανόητο) 2. Ακατανόητο κείµενο (ευανάγνωστο κείµενο αποτελούµενο από ασύνδετες λέξεις και φράσεις χωρίς νόηµα) 3. Ανεπαρκής έκταση κειµένου (κείµενο που δεν δίνει αρκετά στοιχεία στον βαθµολογητή ώστε να αξιολογήσει τα επιµέρους κριτήρια) 4. Κείµενο εκτός θέµατος (ευανάγνωστο κείµενο επαρκούς έκτασης για αξιολόγηση, που όµως δεν πραγµατεύεται το ζητούµενο ερώτηµα Κριτήρια αξιολόγησης παραγωγής γραπτού λόγου και Σχάρα Βαθµολόγησης Β Το καθένα από τα παρακάτω τέσσερα (4) κριτήρια βαθµολογείται σε κλίµακα 0-5 (η οποία διευκρινίζεται παρακάτω). Ο τελικός βαθµός του θέµατος είναι το άθροισµα των βαθµών των επιµέρους κριτηρίων µε µέγιστη βαθµολογία το 20 (το οποίο στη συνέχεια διπλασιάζεται µε τελική µέγιστη βαθµολογία το 40, π.χ. 20*2=40). ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Το γραπτό του υποψήφιου καλύπτει το θέµα και επιτυγχάνει τον επικοινωνιακό στόχο όπως ορίζεται στην εκφώνηση (λ.χ. να προσκαλέσει, να παραπονεθεί, να υποστηρίξει µια άποψη, να ζητήσει εξηγήσεις). 2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το γραπτό είναι οργανωµένο µε τρόπο που να ταιριάζει στον ζητούµενο τύπο κειµένου (λ.χ. επιστολή, αναφορά, άρθρο εφηµερίδας, κτλ.) Επιλέγονται οι σωστές και κατάλληλες συνδετικές λέξεις ή εκφράσεις για τη σύνδεση προτάσεων, παραγράφων κ.τ.λ. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο γραπτό του υποψήφιου παρουσιάζονται µε µια λογική σειρά. Ακολουθούνται οι σωστοί κανόνες στίξης ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία και την οµαλή µετάδοση των ιδεών. 3. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Χρησιµοποιείται το λεξιλόγιο που απαιτείται για την ανάπτυξη του συγκεκριµένου θέµατος (π.χ. εκπαίδευση, περιβάλλον, σπορ, τέχνη, κλπ.). Οι λέξεις και εκφράσεις αποδίδουν το σωστό νόηµα και είναι κατάλληλες για το κείµενο που παράγεται. Χρησιµοποιείται ποικιλία απλών και/ή σύνθετων δοµών, όπως ταιριάζει στο κείµενο που ζητά η εκφώνηση.

15 4. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Η γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι γραµµατικά και συντακτικά σωστή. Τα τυχόν γραµµατικά ή συντακτικά λάθη παραβιάζουν κάποιους τυπικούς κανόνες της γλώσσας αλλά βγάζουν νόηµα και δεν παρεµποδίζουν την επικοινωνία. Η ορθογραφία είναι σωστή και τα τυχόν ορθογραφικά λάθη είναι απλά σε επίπεδο τύπου και δεν προκαλούν πρόβληµα επικοινωνίας. ΣΥΝΟΛΟ 0=ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 1=ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 2=ΜΕΡΙΚΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 3=ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 4=ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 5=ΑΡΙΣΤΟ Μη βαθµολογήσιµη απάντηση, συνολικός βαθµός ερωτήµατος µηδενικός (0) σε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Κενό απαντητικό τετράδιο ή µη αναγνώσιµη γραφή (κείµενο δυσανάγνωστο σε βαθµό που το καθιστά ακατανόητο) 2. Ακατανόητο κείµενο (ευανάγνωστο κείµενο αποτελούµενο από ασύνδετες λέξεις και φράσεις χωρίς νόηµα) 3. Ανεπαρκής έκταση κειµένου (κείµενο που δεν δίνει αρκετά στοιχεία στον βαθµολογητή ώστε να αξιολογήσει τα επιµέρους κριτήρια) 4. Κείµενο εκτός θέµατος (ευανάγνωστο κείµενο επαρκούς έκτασης για αξιολόγηση, που όµως δεν πραγµατεύεται το ζητούµενο ερώτηµα) Κριτήρια αξιολόγησης παραγωγής γραπτού λόγου και Σχάρα Βαθµολόγησης Γ Παρακάτω περιγράφονται έξι (6) κατηγορίες γραπτών. Ο βαθµολογητής κρίνει ποια κατηγορία αντιπροσωπεύει το κάθε γραπτό και αναλόγως κρίνει τον τελικό βαθµό. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΕΣ 1. ΑΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ α) Το γραπτό του υποψήφιου καλύπτει το θέµα µε αποτελεσµατικότητα. Ακολουθεί τις οδηγίες και επιτυγχάνει τον επικοινωνιακό στόχο που ορίζεται στην εκφώνηση. β) Το γραπτό είναι πολύ καλά οργανωµένο µε τρόπο που να ταιριάζει στο ζητούµενο τύπο κειµένου (π.χ. παράγραφοι, µικρές ενότητες µε διακριτικά ή αρίθµηση). Ο λόγος ρέει µε φυσικότητα. Ακολουθούνται οι κανόνες στίξης. Οι συνδετικές λέξεις ή φράσεις που επιλέγονται για να συνδέσουν προτάσεις ή παραγράφους είναι σωστές και κατάλληλες για την συγκεκριµένη περίσταση επικοινωνίας. γ) Το γραπτό έχει πλούσιο λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται σωστά. Χρησιµοποιούνται οι κατάλληλες γραµµατικές συντακτικές δοµές που ταιριάζουν µε το ύφος του γραπτού (π.χ. δευτερεύουσες προτάσεις, παθητική φωνή). δ) Η γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι γραµµατικά και συντακτικά σωστή. Η ορθογραφία είναι σωστή. Τυχόν λάθη δεν παρεµποδίζουν την επικοινωνία του µηνύµατος. 2. ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ α) Το γραπτό του υποψήφιου καλύπτει το θέµα αλλά κάποια σηµεία δεν αναπτύσσονται επαρκώς. Γενικά, επιτυγχάνει τον επικοινωνιακό στόχο που ορίζεται στην εκφώνηση. β) Το γραπτό είναι καλά οργανωµένο µε τρόπο που να ταιριάζει στο ζητούµενο τύπο κειµένου (π.χ. παράγραφοι, µικρές ενότητες µε διακριτικά ή αρίθµηση). Ο λόγος ρέει µε αρκετή φυσικότητα. Ακολουθούνται οι κανόνες στίξης στα περισσότερα σηµεία. Οι περισσότερες συνδετικές λέξεις ή φράσεις που επιλέγονται για να συνδέσουν προτάσεις ή παραγράφους είναι σωστές και κατάλληλες. γ) Υπάρχει αρκετά πλούσιο λεξιλόγιο που σε γενικές

16 γραµµές χρησιµοποιείται σωστά. Χρησιµοποιούνται γενικά οι κατάλληλες γραµµατικές συντακτικές δοµές. δ) Γενικά, η γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι γραµµατικά και συντακτικά σωστή, η ορθογραφία είναι σωστή. Υπάρχουν ελάχιστα γραµµατικά, συντακτικά ή ορθογραφικά λάθη τα οποία δεν εµποδίζουν την αναγνωσιµότητα και την επικοινωνία. 3. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ α) Το γραπτό του υποψήφιου αναπτύσσει αρκετά σηµεία του θέµατος και γενικά επιτυγχάνει τον επικοινωνιακό στόχο που ορίζεται στην εκφώνηση. β) Το γραπτό είναι αρκετά καλά οργανωµένο ώστε να ταιριάζει στο ζητούµενο τύπο κειµένου (π.χ. παράγραφοι, µικρές ενότητες µε διακριτικά ή αρίθµηση). Στα περισσότερα σηµεία του γραπτού ο λόγος είναι αρκετά φυσικός. Γενικά, επιλέγονται οι σωστές και κατάλληλες συνδετικές λέξεις ή φράσεις. Σε µερικά σηµεία ίσως να µην ακολουθούνται οι σωστοί κανόνες στίξης. γ) Υπάρχει αρκετά πλούσιο λεξιλόγιο αλλά µερικές από τις λέξεις που επιλέγονται δεν χρησιµοποιούνται σωστά. Μερικές επιλογές γραµµατικών συντακτικών δοµών δεν είναι κατάλληλες. δ) Υπάρχουν µερικά γραµµατικά, συντακτικά ή/και ορθογραφικά λάθη τα οποία, όµως, δεν εµποδίζουν την αναγνωσιµότητα και την επικοινωνία. 4. ΜΕΡΙΚΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ α)το γραπτό του υποψήφιου δεν αναπτύσσει όλα τα σηµεία του θέµατος µε αποτελεσµατικότητα ή αναπτύσσει µερικά από αυτά. Ο επικοινωνιακός στόχος δεν επιτυγχάνεται εξ ολοκλήρου. β) Το γραπτό µπορεί να έχει αρχή, µέση και τέλος αλλά στο σύνολό του δεν είναι τόσο καλά οργανωµένο. Σε µερικά σηµεία του γραπτού δεν ακολουθούνται οι σωστοί κανόνες στίξης. Οι συνδετικές λέξεις ή φράσεις που χρησιµοποιούνται δεν είναι πάντα ορθές ή κατάλληλες κι έτσι εµποδίζουν τη φυσική ροή του λόγου σε αρκετά σηµεία του γραπτού. γ) Δεν υπάρχει πλούσιο λεξιλόγιο και αρκετές από τις λέξεις δεν χρησιµοποιούνται σωστά. Αρκετές επιλογές γραµµατικών συντακτικών δοµών δεν είναι κατάλληλες. δ) Υπάρχουν αρκετά γραµµατικά, συντακτικά ή/ και ορθογραφικά λάθη τα οποία σε µερικά σηµεία εµποδίζουν την κατανόηση του νοήµατος. 5. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ α)το γραπτό του υποψήφιου αναπτύσσει λίγα σηµεία του θέµατος και όχι τόσο ικανοποιητικά. Ο επικοινωνιακός στόχος σχεδόν δεν επιτυγχάνεται. β) Το γραπτό δεν είναι οργανωµένο ώστε να ταιριάζει µε τον ζητούµενο τύπο κειµένου. Σε αρκετά σηµεία του κειµένου δεν ακολουθούνται οι σωστοί κανόνες στίξης. Σε πολλά σηµεία δεν χρησιµοποιούνται οι σωστές ή κατάλληλες συνδετικές λέξεις ή φράσεις κι έτσι ο λόγος δεν ρέει µε φυσικότητα. γ) Πολλές λέξεις δεν χρησιµοποιούνται σωστά για την ανάπτυξη του θέµατος. Δεν επιλέγονται οι κατάλληλες γραµµατικές συντακτικές δοµές. δ) Υπάρχουν πολλά γραµµατικά, συντακτικά και ορθογραφικά λάθη αρκετά από τα οποία παρεµποδίζουν την επικοινωνία. 6. ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ α)το γραπτό του υποψηφίου αναπτύσσει ελάχιστα σηµεία του κειµένου. Ο επικοινωνιακός στόχος δεν επιτυγχάνεται. β) Το γραπτό δεν είναι καθόλου οργανωµένο ώστε να ταιριάζει µε τον ζητούµενο τύπο κειµένου. Σε πολλά σηµεία δεν ακολουθούνται οι σωστοί κανόνες στίξης. Στα περισσότερα σηµεία δεν χρησιµοποιούνται οι σωστές ή κατάλληλες συνδετικές λέξεις ή φράσεις κι έτσι ο λόγος δεν ρέει µε φυσικότητα. γ) Οι περισσότερες λέξεις δεν χρησιµοποιούνται σωστά ή κατάλληλα για την ανάπτυξη του θέµατος. Δεν επιλέγονται οι κατάλληλες γραµµατικές συντακτικές δοµές. δ) Υπάρχουν πολλά και σοβαρά γραµµατικά, συντακτικά και ορθογραφικά λάθη τα οποία παρεµποδίζουν την επικοινωνία Μη βαθµολογήσιµη απάντηση, συνολικός βαθµός ερωτήµατος µηδενικός (0) σε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Κενό απαντητικό τετράδιο ή µη αναγνώσιµη γραφή (κείµενο δυσανάγνωστο σε βαθµό που το καθιστά ακατανόητο) 2. Ακατανόητο κείµενο (ευανάγνωστο κείµενο αποτελούµενο από ασύνδετες λέξεις και φράσεις χωρίς νόηµα)

17 3. Ανεπαρκής έκταση κειµένου (κείµενο που δεν δίνει αρκετά στοιχεία στον βαθµολογητή ώστε να αξιολογήσει τα επιµέρους κριτήρια) 4. Κείµενο εκτός θέµατος (ευανάγνωστο κείµενο επαρκούς έκτασης για αξιολόγηση, που όµως δεν πραγµατεύεται το ζητούµενο ερώτηµα)

18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Vellum English for Young Learners

Vellum English for Young Learners Vellum English for Young Learners SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών βιβλίων Αγγλικής. Το νέο πόρταλ του ΠΕΑΠ και η επιμόρφωση μέσω διαδικτύου

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών βιβλίων Αγγλικής. Το νέο πόρταλ του ΠΕΑΠ και η επιμόρφωση μέσω διαδικτύου λογότυπα Κατερίνα Μακρή, συνεργάτιδα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών βιβλίων Αγγλικής Το νέο πόρταλ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα Γκιούρογλου, Χ. & Οικονομίδης, Α.A.: Είδη ερωτήσεων σε προσαρμοστική δοκιμασία κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα, 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε- Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Τα μικρά παιδιά είναι χρήστες της φυσικής τους γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing Listening Sample Οι εισαγωγικές εξετάσεις του 2010 για το Κολλέγιο Ανατόλια θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά ένα τμήμα κατανόησης προφορικού λόγου (Listening section), το οποίο θα αντικαταστήσει τις ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

The Marlowe. Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY

The Marlowe. Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY The Marlowe Examinations in English as a foreign language. Administered by the Marlowe Examination Services Ltd. Registered in England PRIMARY Paper 2 Use of English Structure (60 minutes) GR Sample paper

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Μιλάτε Αγγλικά για να βοηθήσετε το παιδί σας Οι γονείς είναι αυτοί που, κατά κύριο λόγο, μαθαίνουν στα παιδιά τους τη γλώσσα του σπιτιού.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ ΕΠΙΠΕ Ο Ι /ΛΙΑΣ. Cambridge Examinations (FCEfs)

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ ΕΠΙΠΕ Ο Ι /ΛΙΑΣ. Cambridge Examinations (FCEfs) ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» Σχολικό έτος 2012-2013 Προς τους κ. Γονείς των µαθητών της Α τάξης Αγαπητοί Γονείς, Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE)

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) Το πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ιρλανδίας Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Lower (Β2), Advanced (C1) και Proficiency

Διαβάστε περισσότερα

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around Contents LESSONS REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION A1 Grammalysis-1indd 2 GRAMMAR 1 2 3 1 5 2 1 2 pp -5 The verb HAVE GOT Have got There is /there are Some/any 8-9 Question words 10-11 Colours

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Postgraduate Professional Diploma in Taxation. Αίτηση Υποψηφιότητας

Postgraduate Professional Diploma in Taxation. Αίτηση Υποψηφιότητας EXECUTIVE DEVELOPMENT Postgraduate Professional Diploma in Taxation Αίτηση Υποψηφιότητας Εμπιστευτικό Επώνυμο Όνομα Ημερομηνία Έναρξης Προγράμματος: FOR OFFICE USE ONLY Receipt of Application Επισυναπτόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις NOCN ESOL INTERNATIONAL

Εξετάσεις NOCN ESOL INTERNATIONAL Εξετάσεις NOCN ESOL INTERNATIONAL Αναγνωρισμένο από το Ofqual για όλα τα επίπεδα του CEF Beginners (A1) Improvers (A2) Intermediate (B1) Independent User (B2) Advanced (C1) Proficient(C2) (NQF Level 3

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά 1 Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Όπως γνωρίζουµε η αξιολόγηση των µαθητών είναι µέρος της διδακτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ English I Course Unit 9: Revision Class Eftihia Landrou School of Sciences Σάμος, Ιανουάριος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Η πρωτοφανής κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της συμβολής της Πράξης 54 στην εξ αποστάσεως στήριξη και επιμόρφωση των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα

Αποτίμηση της συμβολής της Πράξης 54 στην εξ αποστάσεως στήριξη και επιμόρφωση των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα Αποτίμηση της συμβολής της Πράξης 54 στην εξ αποστάσεως στήριξη και επιμόρφωση των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα Ρινέττα Κιγιτσιόγλου-Βλάχου Θεσσαλονίκη, 24 Οκτωβρίου 2014 2 Η Πράξη 54

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 13 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 13 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να ορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ίας νου ω αραγ ου π ς ν θεση ης κειµέ ν. κ θούν έ υ ς ο ω ψ η λ τ τ ι η ίλ ία έχε ακο εµά Περι θοδολογ α της περ πτυξη θ οτήτων ί ά ν ε M θοδολογ ατική αν απάνω ε η

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GCSE Centre Number Candidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Friday 18 June 2010 Morning Time: 55 minutes You do not need any other

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Κείμενο 1 Τοποθέτηση πομπού σε έναν από τους τελευταίους Ασπροπάρηδες στα Βαλκάνια Οι άνθρωποι παγιδεύουν εδώ και χιλιάδες χρόνια τα πουλιά για τροφή, για το πολύχρωμο φτέρωμά

Διαβάστε περισσότερα

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα)

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) Απόλυτα αριθµητικά: one, two, three, four, e.t.c. Τακτικά αριθµητικά: first=πρώτος, second = δεύτερος, third=τρίτος. Τα υπόλοιπα τακτικά σχηµατίζονται

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο (SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο SEO Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ευνοϊκής κατάταξή ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα;

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Αξιολόγηση Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Προτεινόµενα Κριτήρια Αξιολόγησης Αυτό το µοντέλο παρέχει επιπλέον δυνατότητα για αξιολόγηση των µαθητών, χωρίς την ανάγκη να υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 My family Who s this? Who s that? Question Words 4-5 2 Bye bye, Greece! The verb have got there is - there are some - any 6-7 3 Welcome to England! ossessive Adjectives ossessive

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ επιμέλεια: Γεώργιος Μπαρμπούτης

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ επιμέλεια: Γεώργιος Μπαρμπούτης ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ επιμέλεια: Γεώργιος Μπαρμπούτης Α. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 1. Διαβάζουμε προσεκτικά ολόκληρο το κείμενο, για να κατανοήσουμε το περιεχόμενό του και να επισημάνουμε το θεματικό του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy Διαδικασία Αξιολόγησης Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων: γνώσεις δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Α.Π.:οικ.16928/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Α.Π.:οικ.16928/2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Τµήµα Μεταναστευτικής Πολιτικής Τµήµα Κοινωνικής Ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα