Τεύχος εκπαιδευτικού 2 ο τριήμερο επιμόρφωσης Φεβρουάριος- Μάρτιος 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεύχος εκπαιδευτικού 2 ο τριήμερο επιμόρφωσης Φεβρουάριος- Μάρτιος 2012"

Transcript

1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» Πιλοτική εφαρμογή του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ- ΞΓ) Τεύχος εκπαιδευτικού 2 ο τριήμερο επιμόρφωσης Φεβρουάριος- Μάρτιος 2012 Ευδοκία Καραβά Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΑΓΦ, ΕΚΠΑ Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος Επιμόρφωσης

2 2 Ο ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΣ- ΞΓ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 Η ΜΕΡΑ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αποτίμηση της πιλοτικής εφαρμογής εως τώρα. Συζήτηση Διάλειμμα Η Πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου Ο εμπλουτισμός των βιβλίων Αγγλικής - Γαλλικής Διάλειμμα Οι νέες προδιαγραφές για τις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίου. Η σύνδεση της εκπαίδευσης με το ΚΠΓ Τα Αγγλικά στην Α, Β και Γ Δημοτικού 2 Η ΜΕΡΑ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση γλωσσομάθειας: Τι, Πως και Γιατί Δραστηριότητες 1,2,3, Διάλειμμα Σχεδιάζοντας τεστ για την ξενόγλωσση τάξη Δραστηριότητες 5,6 Διάλειμμα Σχεδιάζοντας τεστ για την ξενόγλωσση τάξη Δραστηριότητες 7,8,9 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δραστηριότητα 1: Κατανοώντας τις μορφές αξιολόγησης Δραστηριότητα 2: Κατανοώντας τα είδη εξέτασης Δραστηριότητα 3: Για ποιους λόγους είναι σημαντική η αξιολόγηση και γιατί Δραστηριότητα 4: Κατανοώντας τα είδη εγκυρότητας Δραστηριότητα 5: Αξιολογώντας ερωτήματα κλειστού τύπου Δραστηριότητα 6: Αναγνωρίζοντας είδη ερωτημάτων κλειστού τύπου

3 Δραστηριότητα 7: Αναλύοντας και αξιολογώντας την εκφώνηση ερωτημάτων για την παραγωγή γραπτού λόγου Δραστηριότητα 8: Προσδοκίες ως προς τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου κειμένου Δραστηριότητα 9: Συγκρίνοντας σχάρες βαθμολόγησης για την παραγωγή γραπτού λόγου Παρουσίαση 1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Δραστηριότητα 1: Κατανοώντας τις μορφές αξιολόγησης Ταιριάξετε την μορφή αξιολόγησης με τον ορισμό της 1) Συνεχής αξιολόγηση (Continuous assessment) 2) Διαμορφωτική αξιολόγηση (Formative assessment) 3) Αθροιστική/ Τελική αξιολόγηση (Summative assessment) 4) Αυτό- αξιολόγηση (Self- assessment) 5) αξιολόγηση από τους συμμαθητές (Peer assessment) Α) αφορά σε παρατηρήσεις που γίνονται από τον εκπαιδευτικό και του επιτρέπουν να καθορίσει το βαθμό στον οποίο οι μαθητές γνωρίζουν ή είναι σε θέση να κάνουν μια δραστηριότητα / εργασία. Συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες (που δίνονται από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές) και οι οποίες παρέχουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται ως ανατροφοδότηση, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ανατροφοδότηση, πρόσθια τροφοδότηση (feed- forward). Β) συνήθως διενεργείται μετά την ολοκλήρωση μιας ή περισσοτέρων μαθησιακών ενοτήτων, μιας δραστηριότητας ή ενός σχεδίου μαθήματος με σκοπό να αξιολογήσει την αποκτηθείσα γνώση και τις νέες δεξιότητες σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Συνήθως εξυπηρετεί στην απόδοση βαθμολογίας ή την διαμόρφωση κρίσης για τα επιτεύγματα ενός μαθητή. Γ) αφορά σε δραστηριότητες που κάνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Διεξάγεται στα χρονικά πλαίσια της διδασκαλίας και συνεισφέρει στην τελική αξιολόγηση. Δ) συμβαίνει όταν οι μαθητές κρίνουν ο ένας τη δουλειά του άλλου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς. Μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση διάφορων στρατηγικών. Η διαδικασία αυτής της αξιολόγησης πρέπει να διδάσκεται στους μαθητές και πρέπει να τους δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να την εφαρμόζουν συχνά σε ένα υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον. Ε) η οποία λαμβάνει χώρα όταν ένα όργανο μέτρησης είναι αυτό- διαχειριζόμενο και έχει στόχο να παρέχει α) ανατροφοδότηση αναφορικά με την επίδοση του μαθητή, β) διάγνωση και προτάσεις, 36 WORLD TRAVEL NOVEMBER 2007 παρά να δώσει ένα αποτέλεσμα επιτυχίας/αποτυχίας. Οι μαθητές εμπλέκονται σε μία συστηματική παρακολούθηση της προόδου τους και των επιτευγμάτων τους με στόχο τη βελτίωση τους. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει σύγκριση με ένα πρότυπο, με κριτήρια επιτυχίας, ή άλλα κριτήρια, ή επίσης να αποτελεί κριτική

4 για τη δουλειά κάποιου και περιγραφή των επιτευγμάτων του. 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ Δραστηριότητα 2: Κατανοώντας τα είδη εξέτασης Ταιριάξτε τα είδη εξέτασης με τον ορισμό τους 1. Αξιολόγηση της επίδοσης (achievement testing) 2. Αξιολόγηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων (communicative testing) 3. Αξιολόγηση ικανοτήτων (competence testing) 4. Διαγνωστική αξιολόγηση (diagnostic testing) 5. Αξιολόγηση της χρήσης της γλώσσας (performance testing) A. Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει την άμεση, συστηματική παρατήρηση της πραγματικής χρήσης της γλώσσας κάποιου μαθητή (ή παραδείγματα επιδόσεων μαθητών) και τη βαθμολόγηση αυτής της επίδοσης σύμφωνα με τα προκαθορισμένα κριτήρια. Οι μαθητές αξιολογούνται ως προς το αποτέλεσμα καθώς επίσης και ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται για τη διεκπεραίωση μιας περίπλοκης εργασίας ή της δημιουργίας ενός τελικού προϊόντος. B. Στόχος της εξέτασης είναι η μέτρηση της ικανότητας κατανόησης και παραγωγής σε συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας στην ξένη γλώσσα που ορίζεται από φωνολογικά, λεξιλογικά, γραμματικά, κοινωνιο- γλωσσικά συστατικά και συστατικά λόγου. Για να μετρηθούν και να γίνουν ορατές οι ικανότητες των εξεταζόμενων, κρίνεται απαραίτητο οι εξεταστές να στραφούν στη διερεύνηση της γλωσσικής χρήσης, η οποία φανερώνει τις ικανότητες τους. C. Οι επικοινωνιακές εξετάσεις είναι διαδραστικές, μη προβλέψιμες (δηλαδή, οι απαντήσεις δεν μπορούν να προβλεφθούν όπως σε φυσικά περιβάλλοντα επικοινωνίας), αυθεντικές και ελέγχουν την επικοινωνιακή ικανότητα η οποία περιλαμβάνει τα εξής: γραμματική ικανότητα, κοινωνιογλωσσική ικανότητα, στρατηγική ικανότητα D. Χρησιμοποιείται σε διάφορα στάδια του μαθήματος με σκοπό να καθορίσει την πρόοδο των μαθητών μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή και να διερευνήσει τι έχουν μάθει. E. στοχεύει στη μέτρηση των ψυχολογικών χαρακτηριστικών, όπως η προσωπικότητα, η ευφυΐα, το ταλέντο, η ικανότητα, η γνώση, οι δεξιότητες, καταλήγοντας σε συμπεράσματα σχετικά με τη φύση της ικανότητας που ελέγχεται (π.χ. το ότι αυτή είναι μονοδιάστατη και κανονικά κατανεμημένη).περιέχει πολλές ξεχωριστές ερωτήσεις. 6. Αξιολόγηση F. Χρησιμοποιείται για να μετρήσει τη γενική γνώση των

5 προόδου (progress testing) 7. Αξιολόγηση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας (Proficiency testing) 8. Ψυχομετρική αξιολόγηση (Psychometric testing) μαθητών για τη γλώσσα, τις ικανότητες ή τις δεξιότητες τους χωρίς να αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο μάθημα. Κάποια τεστ γλωσσομάθειας δείχνουν εάν οι μαθητές ή άλλοι έξω από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, έχουν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας. Άλλα τεστ έχουν σχεδιαστεί για να δείξουν κατά πόσο οι υποψήφιοι είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η ιατρική, ο τουρισμός, κτλ. Τέτοιου είδους εξετάσεις ονομάζονται Εξετάσεις για Ειδικούς Σκοπούς (Specific Purposes tests). G. στοχεύει στην αναγνώριση των αδυναμιών του μαθητή. Αυτές οι εξετάσεις μπορεί να είναι αρκετά γενικές και να δείχνουν, για παράδειγμα, εάν κάποιος μαθητής χρειάζεται βοήθεια σε μία από τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες, ή μπορεί να είναι πιο συγκεκριμένες και να στοχεύουν στην ανίχνευση των αδυναμιών του μαθητή στη χρήση της γραμματικής. H. Χρησιμοποιείται για να καθορίσει το κατά πόσο οι μαθητές έχουν κατακτήσει το περιεχόμενο του μαθήματος και πως πρέπει να συνεχίσουν. Το περιεχόμενο αυτού του είδους της αξιολόγησης, που συνήθως διεξάγεται στο τέλος μίας σειράς μαθημάτων, βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα ή στο διδακτικό εγχειρίδιο. 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ Δραστηριότητα 3: Για ποιους είναι σημαντική η αξιολόγηση και γιατί. Σημειώστε για ποιους λόγους είναι σημαντική η αξιολόγηση μαθητών για καθέναν από τους παρακάτω: για το μαθητή για τον εκπαιδευτικό

6 για τους γονείς για τις εκπαιδευτικές αρχές (educational authorities) για το δυνητικό εργοδότη Δραστηριότητα 4: Κατανοώντας τα είδη εγκυρότητας. Ταιριάξτε το είδος εγκυρότητας με τον ορισμό του 1. Εγκυρότητα περιεχομένου (Content validity) 2. Κατασκευαστική εγκυρότητα (Construct validity) 3. Εμπειρική εγκυρότητα (Empirical validity). 4. Φαινομενική εγκυρότητα (Face validity) A. Μία εξέταση θεωρείται ότι έχει κατασκευαστική εγκυρότητα όταν οι βαθμολογίες μπορούν να φανερώσουν τη θεωρία για τη φύση της εξέτασης ή τη σχέση της με άλλες εξετάσεις. Μπορεί να προβλεφθεί, για παράδειγμα, ότι δύο έγκυρες εξετάσεις κατανόησης προφορικού λόγου θα κατατάξουν τους υποψήφιους με τον ίδιο τρόπο, αλλά η καθεμία θα έχει μια πιο αδύναμη σχέση με την βαθμολογία σε ένα τεστ που εξετάζει την γραμματική ικανότητα. B. Ένας τύπος εγκυρότητας που βασίζεται στο βαθμό με τον οποίο μία εξέταση προβλέπει με ακρίβεια την μελλοντική επίδοση των εξεταζομένων. Μία εξέταση θα έχει προγνωστική εγκυρότητα όταν τα αποτελέσματα της εξέτασης προβλέπουν την ικανότητα εκμάθησης μίας δεύτερης ή ξένης γλώσσας. C. Οδηγούμαστε σε αυτή μετά από σύγκριση μιας εξέτασης με κάποια κριτήρια για να βρεθεί η καταλληλότητά της. D. Μία εξέταση θεωρείται ότι έχει αυτήν την εγκυρότητα όταν οι δοκιμασίες που την απαρτίζουν αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα για να εξετασθεί μια ικανότητα. Αυτές οι δοκιμασίες συνδέονται συχνά με το πρόγραμμα διδασκαλίας ή το μάθημα. 5. Προγνωστική E. Δηλώνει κατά πόσον μία εξέταση θεωρείται από

7 εγκυρότητα (Predictive validity). τους υποψήφιους ή από αυτούς που την επιλέγουν εκ μέρους των υποψηφίων ένας αποδεκτός τρόπος για να αξιολογηθεί η ικανότητα στην οποία επιθυμούν να αξιολογηθούν. Πρόκειται περισσότερο για υποκειμενική κρίση, παρά για αντικειμενική ανάλυση της εξέτασης και θεωρείται συχνά η σωστή μορφή εγκυρότητας. 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2: ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΞΗ Δραστηριότητα 5: Αξιολογώντας ερωτήματα κλειστού τύπου Α) Τι να προσέξετε στο σχεδιασμό ερωτημάτων κλειστού τύπου Θέμα ερώτησης (Stem) 1. Είναι το θέμα της ερώτησης απλό και περιεκτικό; 2. Είναι το θέμα της ερώτησης απαλλαγμένο διπλή άρνηση ή άλλες πολύπλοκες εκφράσεις/διατυπώσεις; 3. Αξιολογεί το θέμα της ερώτησης αυτό για το οποίο έχει σχεδιαστεί; 4. Απουσιάζουν στοιχεία που φανερώνουν τη σωστή απάντηση; 5. Επαναλαμβάνει το θέμα της ερώτησης υλικό που έχει διδαχθεί στην τάξη; Εάν ναι, είναι αυτό επιθυμητό; Οι εναλλακτικές απαντήσεις 1. Είναι οι παραπλανητές (distractors) στην ίδια γραμματική και σημασιολογική κατηγορία με τη σωστή απάντηση; 2. Είναι οι εναλλακτικές απαντήσεις συμβατές γραμματικά με το θέμα του ερωτήματος; 3. Είναι όλες οι εναλλακτικές απαντήσεις το ίδιο «ελκυστικές»; 4. Είναι όλες οι εναλλακτικές απαντήσεις το ίδιο δύσκολες, πολύπλοκές και μεγάλες; 5. Υπάρχουν μόνο μία σωστή απάντηση; 6. Ταιριάζει η διατύπωση των απαντήσεων με το θέμα του ερωτήματος; 7. Θα μπορούσε κάποιος να εξάγει κάποιος τη σωστή απάντηση από τη γενικότερη πρότερη γνώση που έχει; 8. Είναι οι εναλλακτικές απαντήσεις όσο απλές πρέπει να είναι; 9. Μπορεί η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα να βγει από κάποιο άλλο; Β) Με βάση τις πληροφορίες για το σχεδιασμό ερωτημάτων κλειστού τύπου, βρείτε ποια προβλήματα παρουσιάζουν οι παρακάτω ερώτησεις κλειστού τύπου. Ερώτημα Παρατηρήσεις

8 She watched her carefully her coat on. a. put b. puts c. to put d. while putting Which of the following is not true? Jane donated a candelabrum to the charity bazaar. a. gave b. sold c. sent d. wore Charlie is always late for school, so his mother is going to buy an clock for him. a. ring b. alarm c. morning d. bell Choose the best definition for the underlined word: Mary is a very bright student; she got As in all of her courses. a. Difficult b. Erudite c. Shiny d. friendly He left the office early he could do some shopping. a. so b. if c. unless d. that When tourists from Canada go to Florida on vacation, they travel. a. North b. West c. East d. south Robert went to the hospital a. because he wanted to visit his sick brother

9 b. because he wanted to have his leg examined c. because he was a volunteer worker in the gift shop d. because his brother has asked him to Δραστηριότητα 6: Αναγνωρίζοντας είδη ερωτημάτων κλειστού τύπου Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει τις πιο συνηθισμένες τεχνικές ερωτημάτων κλειστού τύπου (1-10). Αντιστοιχίστε την κάθε τεχνική με το κατάλληλο παράδειγμα από τη δεξιά στήλη. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Μετατροπή a. I want you to finish the work before you leave. Rewrite including the word completely 2. Συμπλήρωση κενού b. Form the following items into one sentence: boils/one/degree/water/at/hundred/celsius 3. Κενό και στοιχείο c. Complete the following sentence: I (write) to him yesterday. 4. Σύνδεση στοιχείων d. Complete the following sentence: I m going home at six o clock. 5. Αντικατάσταση στοιχείων e. Is the meanin of these two sentences the same of different? (i) She stopped talking to him. (ii) She stopped to talk to him 6. Προσθήκη νέου στοιχείου f. We may go to Greece. It is more likely that we ll go to Italy. Rewrite as one sentence. 7. Τακτοποίηση στοιχείων ή εύρεση σειράς g. Put each of the following words into the correct column: bed, bus, car, chair, cow, desk, dog animals furniture transport 8. Αντιστοίχιση στοιχείων h. Choose the best answer. Water of hydrogen and oxygen. a. is consisting b. consists c. consisting d. consisted 9. Διπλή επιλογή i. It would be even sillier to ask no questions

10 at all. Rewrite using foolish. 10. Πολλαπλή επιλογή j. The teacher gave two books to every pupil. Rewrite: The teacher gave all. 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ Δραστηριότητα 7: Αναλύοντας και αξιολογώντας την εκφώνηση ερωτημάτων για την παραγωγή γραπτού λόγου 1) Παρακάτω θα βρείτε την εκφώνηση του θέματος για την παραγωγή γραπτού λόγου στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για την Αγγλική γλώσσα. Με βάσει τις προδιαγραφές για τη σύνταξη θεμάτων, προσδιορίστε κατά πόσο η εκφώνηση περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες TASK: Imagine that you work for a tourist agency and you have been asked to prepare a leaflet for foreign visitors about one of your country s tourist destinations. Choose the destination and write a test for this leaflet (about 200 words) promoting the tourist destination. Your text should include the following information: Where this place is What time or period of the year is it better to visit this place What attractions this place is famous for What tourists can do there. 2) Παρακάτω θα βρείτε την εκφώνηση ενός θέματος για την παραγωγή γραπτού λόγου επιπέδου Β1 στα Αγγλικά. Το θέμα αποδείχθηκε προβληματικό. Μορείτε να βρείτε γιατί; ACTIVITY 1 Every month the magazine Teens International runs a contest. Hundreds of people from all over the world take part but only one person wins a trip to an exotic country! As you can see below, last month Maria Monterubio won. Imagine you are Elena or Costas Spanoudis and you re taking part in the competition this month. Use the test below as a model, but write an original text (100 words), describing the person who s had the biggest influence on your life. Teens International, April 2008 The WHO S INFLUENCED YOU contest Send us your answer and win a trip to an exotic place!

11 April 2008 contest winner Maria Monterubio 18 years old The person who has had the most influence on my life is a teacher at primary school. Her name was Amanda Cooper and she was kind and funny. She was about 40 at the time, I guess, but she always seemed older to us. She had a lovely voice and a big smile. She always encouraged us but me especially because I was new at that school and very shy. My parents and I had just moved to Rome and they were very busy. I didn t know anybody and was lonely. Mrs Cooper helped me make friends and do well in school. I will always remember her. Δραστηριότητα 8: Προσδοκίες ως προς τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου κειμένου Παρακάτω θα βρείτε κριτήρια αξιολόγησης για την παραγωγή γραπτού λόγου. Με βάσει την εκφώνηση του θέματος για την παραγωγή γραπτού λόγου στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για την Αγγλική γλώσσα (δραστηριότητα 7α) προσδιορίστε τις προσδοκίες σας ως προς τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου κειμένου (τι περιμένουμε να παράγουν οι υποψήφιοι ως προς τα παρακάτω κριτήρια) Κριτήριο αξιολόγησης Κάλυψη του θέματος Χαρακτηριστικά του παραγόμενου κειμένου Επικοινωνιακός στόχος του κειμένου Οργάνωση κειμένου Συνοχή και συνεκτικότητα λόγου Λεξολόγιο Γραμματική και σύνταξη Καταλληλότητα λεξιλογικών και γραμματικών δομών

12 Ορθογραφία- στίξη Δραστηριότητα 9: Συγκρίνοντας σχάρες βαθμολόγησης για την παραγωγή γραπτού λόγου Πριν αποφασιστούν τα κριτήρια βαθμολόγησης για την παραγωγή γραπτού λόγου στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για την ξένη γλώσσα μία πειραματική μέλετη σχεδιάστηκε στο Κέντρο Έρευνας για την Αγγλική (RCEL) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ( με επιστ. Υπεύθυνη την καθ. Β. Δενδρινού και επιστ. συνεργάτιδα τη Β. Οικονομίδου, Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας & Επιστ. Συνεργάτης του RCEL). Η μελέτη αφορά την αποτελεσματικότητα διαφορετικών εργαλείων (σχάρες και κριτήρια αξιολόγησης) που χρησιμοποιήθηκαν για τη βαθμολόγηση της «έκθεσης» (Παραγωγή γραπτού λόγου) του ειδικού μαθήματος των Πανελληνίων Εξετάσεων και ειδικότερα της αγγλικής. Το πείραμα αποσκοπούσε στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας τεσσάρων διαφορετικών τρόπων βαθμολόγησης: Α) εμπειρική βαθμολόγηση Β) ολιστική βαθμολόγηση Γ) αναλυτική βαθμολόγηση (με 8 κριτήρια) Δ) αναλυτική βαθμολόγηση (με 4 κριτήρια). Απώτερος στόχος ήταν η ανάδειξη της πιο έγκυρης, αξιόπιστης και εύχρηστης σχάρας βαθμολόγησης για την περίπτωση των Πανελληνίων Εξετάσεων. Για το λόγο αυτό, ζητήθηκε από έντεκα (11) καθηγητές της αγγλικής γλώσσας να βαθμολογήσουν δέκα (10) γραπτά από τρεις (3) διαφορετικές δοκιμασίες. Παρακάτω θα βρείτε τις τρείς σχάρες βαθμολόγησης που χρησιοποιήθηκαν στο πείραμα (Α= αναλυτική βαθμολόγηση με 8 κριτήρια, Β= αναλυτική βαθμολόγηση με 4 κριτήρια, και Γ= Ολιστική βαθμολόγηση). Μελετήστε την κάθε σχάρα και πείτε την γνώμη σας για αυτήν. Ποια σχάρα θεωρείτε πιο αξιόπιστη και γιατί; ΣΧΟΛΙΑ

13 Κριτήρια αξιολόγησης παραγωγής γραπτού λόγου και Σχάρα Βαθµολόγησης Α (8) 0-5 ( ). 40. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Το γραπτό του υποψήφιου καλύπτει το θέµα; Έχει γραφτεί σύµφωνα µε τις οδηγίες; Κάνει χρήση των ερεθισµάτων (που τυχόν ορίζονται); Έχει παράγει το σωστό τύπο κειµένου (λ.χ. άρθρο, ηλεκτρονικό µήνυµα, βιβλιοπαρουσίαση); Ανταποκρίνεται στο ρόλο που ορίζεται για τον συγγραφέα και τον αναγνώστη; 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Επιτυγχάνεται ο επικοινωνιακός στόχος του γραπτού όπως ορίζεται στην εκφώνηση (λ.χ. να προσκαλέσει, να παραπονεθεί, να υποστηρίξει µια άποψη, να ζητήσει εξηγήσεις); 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η οργάνωση του γραπτού του υποψήφιου ταιριάζει µε τον τύπο του κειµένου που του έχει ζητηθεί; Για παράδειγµα, εφόσον ζητείται άρθρο εφηµερίδας, το γραπτό έχει τίτλο, εισαγωγική παράγραφο, κύριο µέρος και επίλογο; Εφόσον ζητείται κείµενο οδηγιών, το γραπτό είναι οργανωµένο µε διακριτικά ή αρίθµηση; ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΥ Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο γραπτό του υποψήφιου παρουσιάζονται µε µια λογική σειρά; Οι συνδετικές λέξεις ή φράσεις που επιλέγονται στο γραπτό χρησιµοποιούνται σωστά και ταιριάζουν στο κείµενο που ζητείται; 5. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Χρησιµοποιείται το λεξιλόγιο που απαιτείται για την ανάπτυξη του θέµατος που ορίζει η εκφώνηση; Οι λέξεις και εκφράσεις που επιλέγονται αποδίδουν το σωστό νόηµα; Χρησιµοποιείται ποικιλία λεξιλογίου ανάλογα µε το θέµα; 6. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ Η γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι γραµµατικά και συντακτικά ορθή; Τα τυχόν γραµµατικά και συντακτικά λάθη παραβιάζουν του βασικούς κανόνες της γλώσσας; Παρεµποδίζουν την επικοινωνία; 7. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Έχουν γίνει οι κατάλληλες λεκτικές, φράστικές και γραµµατικές επιλογές, δηλ. επιλογές που ταιριάζουν στο ύφος του γραπτού που ορίζεται στην εκφώνηση; Έχουν χρησιµοποιηθεί απλές ή σύνθετες δοµές και σύνταξη έτσι που να ταιριάζει στο γραπτό που ζητά η εκφώνηση; Για παράδειγµα, εφόσον ζητείται µία επίσηµη επιστολή, χρησιµοποιείται επίσηµο λεξιλόγιο, δευτερεύουσες προτάσεις, παθητική φωνή κτλ.;

14 8. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΤΙΞΗ Η ορθογραφία είναι σωστή; Τα τυχόν λάθη εµποδίζουν την αναγνωσιµότητα και προκαλούν πρόβληµα επικοινωνίας µε το γραπτό του υποψήφιου; Ακολουθούνται οι κανόνες στίξης, έτσι ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία και την οµαλή µετάδοση των ιδεών; ΣΥΝΟΛΟ 0=ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 1=ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 2=ΜΕΡΙΚΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 3=ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 4=ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 5=ΑΡΙΣΤΟ Μη βαθµολογήσιµη απάντηση, συνολικός βαθµός ερωτήµατος µηδενικός (0) σε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Κενό απαντητικό τετράδιο ή µη αναγνώσιµη γραφή (κείµενο δυσανάγνωστο σε βαθµό που το καθιστά ακατανόητο) 2. Ακατανόητο κείµενο (ευανάγνωστο κείµενο αποτελούµενο από ασύνδετες λέξεις και φράσεις χωρίς νόηµα) 3. Ανεπαρκής έκταση κειµένου (κείµενο που δεν δίνει αρκετά στοιχεία στον βαθµολογητή ώστε να αξιολογήσει τα επιµέρους κριτήρια) 4. Κείµενο εκτός θέµατος (ευανάγνωστο κείµενο επαρκούς έκτασης για αξιολόγηση, που όµως δεν πραγµατεύεται το ζητούµενο ερώτηµα Κριτήρια αξιολόγησης παραγωγής γραπτού λόγου και Σχάρα Βαθµολόγησης Β Το καθένα από τα παρακάτω τέσσερα (4) κριτήρια βαθµολογείται σε κλίµακα 0-5 (η οποία διευκρινίζεται παρακάτω). Ο τελικός βαθµός του θέµατος είναι το άθροισµα των βαθµών των επιµέρους κριτηρίων µε µέγιστη βαθµολογία το 20 (το οποίο στη συνέχεια διπλασιάζεται µε τελική µέγιστη βαθµολογία το 40, π.χ. 20*2=40). ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Το γραπτό του υποψήφιου καλύπτει το θέµα και επιτυγχάνει τον επικοινωνιακό στόχο όπως ορίζεται στην εκφώνηση (λ.χ. να προσκαλέσει, να παραπονεθεί, να υποστηρίξει µια άποψη, να ζητήσει εξηγήσεις). 2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το γραπτό είναι οργανωµένο µε τρόπο που να ταιριάζει στον ζητούµενο τύπο κειµένου (λ.χ. επιστολή, αναφορά, άρθρο εφηµερίδας, κτλ.) Επιλέγονται οι σωστές και κατάλληλες συνδετικές λέξεις ή εκφράσεις για τη σύνδεση προτάσεων, παραγράφων κ.τ.λ. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο γραπτό του υποψήφιου παρουσιάζονται µε µια λογική σειρά. Ακολουθούνται οι σωστοί κανόνες στίξης ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία και την οµαλή µετάδοση των ιδεών. 3. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Χρησιµοποιείται το λεξιλόγιο που απαιτείται για την ανάπτυξη του συγκεκριµένου θέµατος (π.χ. εκπαίδευση, περιβάλλον, σπορ, τέχνη, κλπ.). Οι λέξεις και εκφράσεις αποδίδουν το σωστό νόηµα και είναι κατάλληλες για το κείµενο που παράγεται. Χρησιµοποιείται ποικιλία απλών και/ή σύνθετων δοµών, όπως ταιριάζει στο κείµενο που ζητά η εκφώνηση.

15 4. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Η γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι γραµµατικά και συντακτικά σωστή. Τα τυχόν γραµµατικά ή συντακτικά λάθη παραβιάζουν κάποιους τυπικούς κανόνες της γλώσσας αλλά βγάζουν νόηµα και δεν παρεµποδίζουν την επικοινωνία. Η ορθογραφία είναι σωστή και τα τυχόν ορθογραφικά λάθη είναι απλά σε επίπεδο τύπου και δεν προκαλούν πρόβληµα επικοινωνίας. ΣΥΝΟΛΟ 0=ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 1=ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 2=ΜΕΡΙΚΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 3=ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 4=ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 5=ΑΡΙΣΤΟ Μη βαθµολογήσιµη απάντηση, συνολικός βαθµός ερωτήµατος µηδενικός (0) σε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Κενό απαντητικό τετράδιο ή µη αναγνώσιµη γραφή (κείµενο δυσανάγνωστο σε βαθµό που το καθιστά ακατανόητο) 2. Ακατανόητο κείµενο (ευανάγνωστο κείµενο αποτελούµενο από ασύνδετες λέξεις και φράσεις χωρίς νόηµα) 3. Ανεπαρκής έκταση κειµένου (κείµενο που δεν δίνει αρκετά στοιχεία στον βαθµολογητή ώστε να αξιολογήσει τα επιµέρους κριτήρια) 4. Κείµενο εκτός θέµατος (ευανάγνωστο κείµενο επαρκούς έκτασης για αξιολόγηση, που όµως δεν πραγµατεύεται το ζητούµενο ερώτηµα) Κριτήρια αξιολόγησης παραγωγής γραπτού λόγου και Σχάρα Βαθµολόγησης Γ Παρακάτω περιγράφονται έξι (6) κατηγορίες γραπτών. Ο βαθµολογητής κρίνει ποια κατηγορία αντιπροσωπεύει το κάθε γραπτό και αναλόγως κρίνει τον τελικό βαθµό. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΕΣ 1. ΑΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ α) Το γραπτό του υποψήφιου καλύπτει το θέµα µε αποτελεσµατικότητα. Ακολουθεί τις οδηγίες και επιτυγχάνει τον επικοινωνιακό στόχο που ορίζεται στην εκφώνηση. β) Το γραπτό είναι πολύ καλά οργανωµένο µε τρόπο που να ταιριάζει στο ζητούµενο τύπο κειµένου (π.χ. παράγραφοι, µικρές ενότητες µε διακριτικά ή αρίθµηση). Ο λόγος ρέει µε φυσικότητα. Ακολουθούνται οι κανόνες στίξης. Οι συνδετικές λέξεις ή φράσεις που επιλέγονται για να συνδέσουν προτάσεις ή παραγράφους είναι σωστές και κατάλληλες για την συγκεκριµένη περίσταση επικοινωνίας. γ) Το γραπτό έχει πλούσιο λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται σωστά. Χρησιµοποιούνται οι κατάλληλες γραµµατικές συντακτικές δοµές που ταιριάζουν µε το ύφος του γραπτού (π.χ. δευτερεύουσες προτάσεις, παθητική φωνή). δ) Η γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι γραµµατικά και συντακτικά σωστή. Η ορθογραφία είναι σωστή. Τυχόν λάθη δεν παρεµποδίζουν την επικοινωνία του µηνύµατος. 2. ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ α) Το γραπτό του υποψήφιου καλύπτει το θέµα αλλά κάποια σηµεία δεν αναπτύσσονται επαρκώς. Γενικά, επιτυγχάνει τον επικοινωνιακό στόχο που ορίζεται στην εκφώνηση. β) Το γραπτό είναι καλά οργανωµένο µε τρόπο που να ταιριάζει στο ζητούµενο τύπο κειµένου (π.χ. παράγραφοι, µικρές ενότητες µε διακριτικά ή αρίθµηση). Ο λόγος ρέει µε αρκετή φυσικότητα. Ακολουθούνται οι κανόνες στίξης στα περισσότερα σηµεία. Οι περισσότερες συνδετικές λέξεις ή φράσεις που επιλέγονται για να συνδέσουν προτάσεις ή παραγράφους είναι σωστές και κατάλληλες. γ) Υπάρχει αρκετά πλούσιο λεξιλόγιο που σε γενικές

16 γραµµές χρησιµοποιείται σωστά. Χρησιµοποιούνται γενικά οι κατάλληλες γραµµατικές συντακτικές δοµές. δ) Γενικά, η γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι γραµµατικά και συντακτικά σωστή, η ορθογραφία είναι σωστή. Υπάρχουν ελάχιστα γραµµατικά, συντακτικά ή ορθογραφικά λάθη τα οποία δεν εµποδίζουν την αναγνωσιµότητα και την επικοινωνία. 3. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ α) Το γραπτό του υποψήφιου αναπτύσσει αρκετά σηµεία του θέµατος και γενικά επιτυγχάνει τον επικοινωνιακό στόχο που ορίζεται στην εκφώνηση. β) Το γραπτό είναι αρκετά καλά οργανωµένο ώστε να ταιριάζει στο ζητούµενο τύπο κειµένου (π.χ. παράγραφοι, µικρές ενότητες µε διακριτικά ή αρίθµηση). Στα περισσότερα σηµεία του γραπτού ο λόγος είναι αρκετά φυσικός. Γενικά, επιλέγονται οι σωστές και κατάλληλες συνδετικές λέξεις ή φράσεις. Σε µερικά σηµεία ίσως να µην ακολουθούνται οι σωστοί κανόνες στίξης. γ) Υπάρχει αρκετά πλούσιο λεξιλόγιο αλλά µερικές από τις λέξεις που επιλέγονται δεν χρησιµοποιούνται σωστά. Μερικές επιλογές γραµµατικών συντακτικών δοµών δεν είναι κατάλληλες. δ) Υπάρχουν µερικά γραµµατικά, συντακτικά ή/και ορθογραφικά λάθη τα οποία, όµως, δεν εµποδίζουν την αναγνωσιµότητα και την επικοινωνία. 4. ΜΕΡΙΚΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ α)το γραπτό του υποψήφιου δεν αναπτύσσει όλα τα σηµεία του θέµατος µε αποτελεσµατικότητα ή αναπτύσσει µερικά από αυτά. Ο επικοινωνιακός στόχος δεν επιτυγχάνεται εξ ολοκλήρου. β) Το γραπτό µπορεί να έχει αρχή, µέση και τέλος αλλά στο σύνολό του δεν είναι τόσο καλά οργανωµένο. Σε µερικά σηµεία του γραπτού δεν ακολουθούνται οι σωστοί κανόνες στίξης. Οι συνδετικές λέξεις ή φράσεις που χρησιµοποιούνται δεν είναι πάντα ορθές ή κατάλληλες κι έτσι εµποδίζουν τη φυσική ροή του λόγου σε αρκετά σηµεία του γραπτού. γ) Δεν υπάρχει πλούσιο λεξιλόγιο και αρκετές από τις λέξεις δεν χρησιµοποιούνται σωστά. Αρκετές επιλογές γραµµατικών συντακτικών δοµών δεν είναι κατάλληλες. δ) Υπάρχουν αρκετά γραµµατικά, συντακτικά ή/ και ορθογραφικά λάθη τα οποία σε µερικά σηµεία εµποδίζουν την κατανόηση του νοήµατος. 5. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ α)το γραπτό του υποψήφιου αναπτύσσει λίγα σηµεία του θέµατος και όχι τόσο ικανοποιητικά. Ο επικοινωνιακός στόχος σχεδόν δεν επιτυγχάνεται. β) Το γραπτό δεν είναι οργανωµένο ώστε να ταιριάζει µε τον ζητούµενο τύπο κειµένου. Σε αρκετά σηµεία του κειµένου δεν ακολουθούνται οι σωστοί κανόνες στίξης. Σε πολλά σηµεία δεν χρησιµοποιούνται οι σωστές ή κατάλληλες συνδετικές λέξεις ή φράσεις κι έτσι ο λόγος δεν ρέει µε φυσικότητα. γ) Πολλές λέξεις δεν χρησιµοποιούνται σωστά για την ανάπτυξη του θέµατος. Δεν επιλέγονται οι κατάλληλες γραµµατικές συντακτικές δοµές. δ) Υπάρχουν πολλά γραµµατικά, συντακτικά και ορθογραφικά λάθη αρκετά από τα οποία παρεµποδίζουν την επικοινωνία. 6. ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ α)το γραπτό του υποψηφίου αναπτύσσει ελάχιστα σηµεία του κειµένου. Ο επικοινωνιακός στόχος δεν επιτυγχάνεται. β) Το γραπτό δεν είναι καθόλου οργανωµένο ώστε να ταιριάζει µε τον ζητούµενο τύπο κειµένου. Σε πολλά σηµεία δεν ακολουθούνται οι σωστοί κανόνες στίξης. Στα περισσότερα σηµεία δεν χρησιµοποιούνται οι σωστές ή κατάλληλες συνδετικές λέξεις ή φράσεις κι έτσι ο λόγος δεν ρέει µε φυσικότητα. γ) Οι περισσότερες λέξεις δεν χρησιµοποιούνται σωστά ή κατάλληλα για την ανάπτυξη του θέµατος. Δεν επιλέγονται οι κατάλληλες γραµµατικές συντακτικές δοµές. δ) Υπάρχουν πολλά και σοβαρά γραµµατικά, συντακτικά και ορθογραφικά λάθη τα οποία παρεµποδίζουν την επικοινωνία Μη βαθµολογήσιµη απάντηση, συνολικός βαθµός ερωτήµατος µηδενικός (0) σε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Κενό απαντητικό τετράδιο ή µη αναγνώσιµη γραφή (κείµενο δυσανάγνωστο σε βαθµό που το καθιστά ακατανόητο) 2. Ακατανόητο κείµενο (ευανάγνωστο κείµενο αποτελούµενο από ασύνδετες λέξεις και φράσεις χωρίς νόηµα)

17 3. Ανεπαρκής έκταση κειµένου (κείµενο που δεν δίνει αρκετά στοιχεία στον βαθµολογητή ώστε να αξιολογήσει τα επιµέρους κριτήρια) 4. Κείµενο εκτός θέµατος (ευανάγνωστο κείµενο επαρκούς έκτασης για αξιολόγηση, που όµως δεν πραγµατεύεται το ζητούµενο ερώτηµα)

18

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Γυμνασίου. Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου. Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr

Εξετάσεις Γυμνασίου. Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου. Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr Εξετάσεις Γυμνασίου Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr Για τη γερμανική γλώσσα επίπεδο: Α1- έως Α1+ Θέμα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου Από το

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο Καθ. Β. Δενδρινού Τι είναι η «Τράπεζα Θεμάτων»; H «Τράπεζα Θεμάτων» είναι ένα αποθετήριο στο οποίο καταχωρίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Οι µαθητές επιδιώκεται:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14

Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14 «Αξιολόγηση του μαθήματος «Γερμανική γλώσσα» στις προαγωγικές εξετάσεις της Α Λυκείου με βάση τις Προδιαγραφές Οδηγίες διαμόρφωσης της Τράπεζας θεμάτων» Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14 Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Vellum English for Young Learners

Vellum English for Young Learners Vellum English for Young Learners SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας Δίνεται έμφαση κυρίως στις γραπτές δοκιμασίες Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV)

Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑς ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗς, ΦΥΣΙΚΗς ΑΓΩΓΗς & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV) ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ mpolymer@pe.uth.gr Curriculum Vitae A curriculum vitae

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Αναγνώριση Ανάγκης Αναγνώριση ανάγκης για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα μιας αρχικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά 1 Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Όπως γνωρίζουµε η αξιολόγηση των µαθητών είναι µέρος της διδακτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο A visit to the zoo (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 1, Think Teen! A Γυμνασίου Αρχαρίων) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Γ Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα Γκιούρογλου, Χ. & Οικονομίδης, Α.A.: Είδη ερωτήσεων σε προσαρμοστική δοκιμασία κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα, 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε- Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών βιβλίων Αγγλικής. Το νέο πόρταλ του ΠΕΑΠ και η επιμόρφωση μέσω διαδικτύου

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών βιβλίων Αγγλικής. Το νέο πόρταλ του ΠΕΑΠ και η επιμόρφωση μέσω διαδικτύου λογότυπα Κατερίνα Μακρή, συνεργάτιδα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών βιβλίων Αγγλικής Το νέο πόρταλ

Διαβάστε περισσότερα

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE)

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) Το πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ιρλανδίας Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Lower (Β2), Advanced (C1) και Proficiency

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών)

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) Κουμούλλη Τσαμπίκα (Α.Μ.: 10155)

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις NOCN ESOL INTERNATIONAL

Εξετάσεις NOCN ESOL INTERNATIONAL Εξετάσεις NOCN ESOL INTERNATIONAL Αναγνωρισμένο από το Ofqual για όλα τα επίπεδα του CEF Beginners (A1) Improvers (A2) Intermediate (B1) Independent User (B2) Advanced (C1) Proficient(C2) (NQF Level 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ ΕΠΙΠΕ Ο Ι /ΛΙΑΣ. Cambridge Examinations (FCEfs)

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ ΕΠΙΠΕ Ο Ι /ΛΙΑΣ. Cambridge Examinations (FCEfs) ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» Σχολικό έτος 2012-2013 Προς τους κ. Γονείς των µαθητών της Α τάξης Αγαπητοί Γονείς, Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ \ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θεμα: Μελέτη της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γαβριέλλα Κοντογιαννίδου, Φιλόλογος 1. Το πρώτο βήμα μας είναι η κατανόηση του θέματος και η ένταξή του σε ευρύτερες θεματικές ενότητες Συνήθως, ένα θέμα Έκθεσης έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ.

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα