Τεύχος εκπαιδευτικού 2 ο τριήμερο επιμόρφωσης Φεβρουάριος- Μάρτιος 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεύχος εκπαιδευτικού 2 ο τριήμερο επιμόρφωσης Φεβρουάριος- Μάρτιος 2012"

Transcript

1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» Πιλοτική εφαρμογή του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ- ΞΓ) Τεύχος εκπαιδευτικού 2 ο τριήμερο επιμόρφωσης Φεβρουάριος- Μάρτιος 2012 Ευδοκία Καραβά Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΑΓΦ, ΕΚΠΑ Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος Επιμόρφωσης

2 2 Ο ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΣ- ΞΓ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 Η ΜΕΡΑ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αποτίμηση της πιλοτικής εφαρμογής εως τώρα. Συζήτηση Διάλειμμα Η Πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου Ο εμπλουτισμός των βιβλίων Αγγλικής - Γαλλικής Διάλειμμα Οι νέες προδιαγραφές για τις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίου. Η σύνδεση της εκπαίδευσης με το ΚΠΓ Τα Αγγλικά στην Α, Β και Γ Δημοτικού 2 Η ΜΕΡΑ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση γλωσσομάθειας: Τι, Πως και Γιατί Δραστηριότητες 1,2,3, Διάλειμμα Σχεδιάζοντας τεστ για την ξενόγλωσση τάξη Δραστηριότητες 5,6 Διάλειμμα Σχεδιάζοντας τεστ για την ξενόγλωσση τάξη Δραστηριότητες 7,8,9 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δραστηριότητα 1: Κατανοώντας τις μορφές αξιολόγησης Δραστηριότητα 2: Κατανοώντας τα είδη εξέτασης Δραστηριότητα 3: Για ποιους λόγους είναι σημαντική η αξιολόγηση και γιατί Δραστηριότητα 4: Κατανοώντας τα είδη εγκυρότητας Δραστηριότητα 5: Αξιολογώντας ερωτήματα κλειστού τύπου Δραστηριότητα 6: Αναγνωρίζοντας είδη ερωτημάτων κλειστού τύπου

3 Δραστηριότητα 7: Αναλύοντας και αξιολογώντας την εκφώνηση ερωτημάτων για την παραγωγή γραπτού λόγου Δραστηριότητα 8: Προσδοκίες ως προς τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου κειμένου Δραστηριότητα 9: Συγκρίνοντας σχάρες βαθμολόγησης για την παραγωγή γραπτού λόγου Παρουσίαση 1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Δραστηριότητα 1: Κατανοώντας τις μορφές αξιολόγησης Ταιριάξετε την μορφή αξιολόγησης με τον ορισμό της 1) Συνεχής αξιολόγηση (Continuous assessment) 2) Διαμορφωτική αξιολόγηση (Formative assessment) 3) Αθροιστική/ Τελική αξιολόγηση (Summative assessment) 4) Αυτό- αξιολόγηση (Self- assessment) 5) αξιολόγηση από τους συμμαθητές (Peer assessment) Α) αφορά σε παρατηρήσεις που γίνονται από τον εκπαιδευτικό και του επιτρέπουν να καθορίσει το βαθμό στον οποίο οι μαθητές γνωρίζουν ή είναι σε θέση να κάνουν μια δραστηριότητα / εργασία. Συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες (που δίνονται από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές) και οι οποίες παρέχουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται ως ανατροφοδότηση, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ανατροφοδότηση, πρόσθια τροφοδότηση (feed- forward). Β) συνήθως διενεργείται μετά την ολοκλήρωση μιας ή περισσοτέρων μαθησιακών ενοτήτων, μιας δραστηριότητας ή ενός σχεδίου μαθήματος με σκοπό να αξιολογήσει την αποκτηθείσα γνώση και τις νέες δεξιότητες σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Συνήθως εξυπηρετεί στην απόδοση βαθμολογίας ή την διαμόρφωση κρίσης για τα επιτεύγματα ενός μαθητή. Γ) αφορά σε δραστηριότητες που κάνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Διεξάγεται στα χρονικά πλαίσια της διδασκαλίας και συνεισφέρει στην τελική αξιολόγηση. Δ) συμβαίνει όταν οι μαθητές κρίνουν ο ένας τη δουλειά του άλλου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς. Μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση διάφορων στρατηγικών. Η διαδικασία αυτής της αξιολόγησης πρέπει να διδάσκεται στους μαθητές και πρέπει να τους δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να την εφαρμόζουν συχνά σε ένα υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον. Ε) η οποία λαμβάνει χώρα όταν ένα όργανο μέτρησης είναι αυτό- διαχειριζόμενο και έχει στόχο να παρέχει α) ανατροφοδότηση αναφορικά με την επίδοση του μαθητή, β) διάγνωση και προτάσεις, 36 WORLD TRAVEL NOVEMBER 2007 παρά να δώσει ένα αποτέλεσμα επιτυχίας/αποτυχίας. Οι μαθητές εμπλέκονται σε μία συστηματική παρακολούθηση της προόδου τους και των επιτευγμάτων τους με στόχο τη βελτίωση τους. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει σύγκριση με ένα πρότυπο, με κριτήρια επιτυχίας, ή άλλα κριτήρια, ή επίσης να αποτελεί κριτική

4 για τη δουλειά κάποιου και περιγραφή των επιτευγμάτων του. 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ Δραστηριότητα 2: Κατανοώντας τα είδη εξέτασης Ταιριάξτε τα είδη εξέτασης με τον ορισμό τους 1. Αξιολόγηση της επίδοσης (achievement testing) 2. Αξιολόγηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων (communicative testing) 3. Αξιολόγηση ικανοτήτων (competence testing) 4. Διαγνωστική αξιολόγηση (diagnostic testing) 5. Αξιολόγηση της χρήσης της γλώσσας (performance testing) A. Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει την άμεση, συστηματική παρατήρηση της πραγματικής χρήσης της γλώσσας κάποιου μαθητή (ή παραδείγματα επιδόσεων μαθητών) και τη βαθμολόγηση αυτής της επίδοσης σύμφωνα με τα προκαθορισμένα κριτήρια. Οι μαθητές αξιολογούνται ως προς το αποτέλεσμα καθώς επίσης και ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται για τη διεκπεραίωση μιας περίπλοκης εργασίας ή της δημιουργίας ενός τελικού προϊόντος. B. Στόχος της εξέτασης είναι η μέτρηση της ικανότητας κατανόησης και παραγωγής σε συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας στην ξένη γλώσσα που ορίζεται από φωνολογικά, λεξιλογικά, γραμματικά, κοινωνιο- γλωσσικά συστατικά και συστατικά λόγου. Για να μετρηθούν και να γίνουν ορατές οι ικανότητες των εξεταζόμενων, κρίνεται απαραίτητο οι εξεταστές να στραφούν στη διερεύνηση της γλωσσικής χρήσης, η οποία φανερώνει τις ικανότητες τους. C. Οι επικοινωνιακές εξετάσεις είναι διαδραστικές, μη προβλέψιμες (δηλαδή, οι απαντήσεις δεν μπορούν να προβλεφθούν όπως σε φυσικά περιβάλλοντα επικοινωνίας), αυθεντικές και ελέγχουν την επικοινωνιακή ικανότητα η οποία περιλαμβάνει τα εξής: γραμματική ικανότητα, κοινωνιογλωσσική ικανότητα, στρατηγική ικανότητα D. Χρησιμοποιείται σε διάφορα στάδια του μαθήματος με σκοπό να καθορίσει την πρόοδο των μαθητών μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή και να διερευνήσει τι έχουν μάθει. E. στοχεύει στη μέτρηση των ψυχολογικών χαρακτηριστικών, όπως η προσωπικότητα, η ευφυΐα, το ταλέντο, η ικανότητα, η γνώση, οι δεξιότητες, καταλήγοντας σε συμπεράσματα σχετικά με τη φύση της ικανότητας που ελέγχεται (π.χ. το ότι αυτή είναι μονοδιάστατη και κανονικά κατανεμημένη).περιέχει πολλές ξεχωριστές ερωτήσεις. 6. Αξιολόγηση F. Χρησιμοποιείται για να μετρήσει τη γενική γνώση των

5 προόδου (progress testing) 7. Αξιολόγηση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας (Proficiency testing) 8. Ψυχομετρική αξιολόγηση (Psychometric testing) μαθητών για τη γλώσσα, τις ικανότητες ή τις δεξιότητες τους χωρίς να αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο μάθημα. Κάποια τεστ γλωσσομάθειας δείχνουν εάν οι μαθητές ή άλλοι έξω από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, έχουν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας. Άλλα τεστ έχουν σχεδιαστεί για να δείξουν κατά πόσο οι υποψήφιοι είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η ιατρική, ο τουρισμός, κτλ. Τέτοιου είδους εξετάσεις ονομάζονται Εξετάσεις για Ειδικούς Σκοπούς (Specific Purposes tests). G. στοχεύει στην αναγνώριση των αδυναμιών του μαθητή. Αυτές οι εξετάσεις μπορεί να είναι αρκετά γενικές και να δείχνουν, για παράδειγμα, εάν κάποιος μαθητής χρειάζεται βοήθεια σε μία από τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες, ή μπορεί να είναι πιο συγκεκριμένες και να στοχεύουν στην ανίχνευση των αδυναμιών του μαθητή στη χρήση της γραμματικής. H. Χρησιμοποιείται για να καθορίσει το κατά πόσο οι μαθητές έχουν κατακτήσει το περιεχόμενο του μαθήματος και πως πρέπει να συνεχίσουν. Το περιεχόμενο αυτού του είδους της αξιολόγησης, που συνήθως διεξάγεται στο τέλος μίας σειράς μαθημάτων, βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα ή στο διδακτικό εγχειρίδιο. 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ Δραστηριότητα 3: Για ποιους είναι σημαντική η αξιολόγηση και γιατί. Σημειώστε για ποιους λόγους είναι σημαντική η αξιολόγηση μαθητών για καθέναν από τους παρακάτω: για το μαθητή για τον εκπαιδευτικό

6 για τους γονείς για τις εκπαιδευτικές αρχές (educational authorities) για το δυνητικό εργοδότη Δραστηριότητα 4: Κατανοώντας τα είδη εγκυρότητας. Ταιριάξτε το είδος εγκυρότητας με τον ορισμό του 1. Εγκυρότητα περιεχομένου (Content validity) 2. Κατασκευαστική εγκυρότητα (Construct validity) 3. Εμπειρική εγκυρότητα (Empirical validity). 4. Φαινομενική εγκυρότητα (Face validity) A. Μία εξέταση θεωρείται ότι έχει κατασκευαστική εγκυρότητα όταν οι βαθμολογίες μπορούν να φανερώσουν τη θεωρία για τη φύση της εξέτασης ή τη σχέση της με άλλες εξετάσεις. Μπορεί να προβλεφθεί, για παράδειγμα, ότι δύο έγκυρες εξετάσεις κατανόησης προφορικού λόγου θα κατατάξουν τους υποψήφιους με τον ίδιο τρόπο, αλλά η καθεμία θα έχει μια πιο αδύναμη σχέση με την βαθμολογία σε ένα τεστ που εξετάζει την γραμματική ικανότητα. B. Ένας τύπος εγκυρότητας που βασίζεται στο βαθμό με τον οποίο μία εξέταση προβλέπει με ακρίβεια την μελλοντική επίδοση των εξεταζομένων. Μία εξέταση θα έχει προγνωστική εγκυρότητα όταν τα αποτελέσματα της εξέτασης προβλέπουν την ικανότητα εκμάθησης μίας δεύτερης ή ξένης γλώσσας. C. Οδηγούμαστε σε αυτή μετά από σύγκριση μιας εξέτασης με κάποια κριτήρια για να βρεθεί η καταλληλότητά της. D. Μία εξέταση θεωρείται ότι έχει αυτήν την εγκυρότητα όταν οι δοκιμασίες που την απαρτίζουν αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα για να εξετασθεί μια ικανότητα. Αυτές οι δοκιμασίες συνδέονται συχνά με το πρόγραμμα διδασκαλίας ή το μάθημα. 5. Προγνωστική E. Δηλώνει κατά πόσον μία εξέταση θεωρείται από

7 εγκυρότητα (Predictive validity). τους υποψήφιους ή από αυτούς που την επιλέγουν εκ μέρους των υποψηφίων ένας αποδεκτός τρόπος για να αξιολογηθεί η ικανότητα στην οποία επιθυμούν να αξιολογηθούν. Πρόκειται περισσότερο για υποκειμενική κρίση, παρά για αντικειμενική ανάλυση της εξέτασης και θεωρείται συχνά η σωστή μορφή εγκυρότητας. 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2: ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΞΗ Δραστηριότητα 5: Αξιολογώντας ερωτήματα κλειστού τύπου Α) Τι να προσέξετε στο σχεδιασμό ερωτημάτων κλειστού τύπου Θέμα ερώτησης (Stem) 1. Είναι το θέμα της ερώτησης απλό και περιεκτικό; 2. Είναι το θέμα της ερώτησης απαλλαγμένο διπλή άρνηση ή άλλες πολύπλοκες εκφράσεις/διατυπώσεις; 3. Αξιολογεί το θέμα της ερώτησης αυτό για το οποίο έχει σχεδιαστεί; 4. Απουσιάζουν στοιχεία που φανερώνουν τη σωστή απάντηση; 5. Επαναλαμβάνει το θέμα της ερώτησης υλικό που έχει διδαχθεί στην τάξη; Εάν ναι, είναι αυτό επιθυμητό; Οι εναλλακτικές απαντήσεις 1. Είναι οι παραπλανητές (distractors) στην ίδια γραμματική και σημασιολογική κατηγορία με τη σωστή απάντηση; 2. Είναι οι εναλλακτικές απαντήσεις συμβατές γραμματικά με το θέμα του ερωτήματος; 3. Είναι όλες οι εναλλακτικές απαντήσεις το ίδιο «ελκυστικές»; 4. Είναι όλες οι εναλλακτικές απαντήσεις το ίδιο δύσκολες, πολύπλοκές και μεγάλες; 5. Υπάρχουν μόνο μία σωστή απάντηση; 6. Ταιριάζει η διατύπωση των απαντήσεων με το θέμα του ερωτήματος; 7. Θα μπορούσε κάποιος να εξάγει κάποιος τη σωστή απάντηση από τη γενικότερη πρότερη γνώση που έχει; 8. Είναι οι εναλλακτικές απαντήσεις όσο απλές πρέπει να είναι; 9. Μπορεί η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα να βγει από κάποιο άλλο; Β) Με βάση τις πληροφορίες για το σχεδιασμό ερωτημάτων κλειστού τύπου, βρείτε ποια προβλήματα παρουσιάζουν οι παρακάτω ερώτησεις κλειστού τύπου. Ερώτημα Παρατηρήσεις

8 She watched her carefully her coat on. a. put b. puts c. to put d. while putting Which of the following is not true? Jane donated a candelabrum to the charity bazaar. a. gave b. sold c. sent d. wore Charlie is always late for school, so his mother is going to buy an clock for him. a. ring b. alarm c. morning d. bell Choose the best definition for the underlined word: Mary is a very bright student; she got As in all of her courses. a. Difficult b. Erudite c. Shiny d. friendly He left the office early he could do some shopping. a. so b. if c. unless d. that When tourists from Canada go to Florida on vacation, they travel. a. North b. West c. East d. south Robert went to the hospital a. because he wanted to visit his sick brother

9 b. because he wanted to have his leg examined c. because he was a volunteer worker in the gift shop d. because his brother has asked him to Δραστηριότητα 6: Αναγνωρίζοντας είδη ερωτημάτων κλειστού τύπου Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει τις πιο συνηθισμένες τεχνικές ερωτημάτων κλειστού τύπου (1-10). Αντιστοιχίστε την κάθε τεχνική με το κατάλληλο παράδειγμα από τη δεξιά στήλη. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Μετατροπή a. I want you to finish the work before you leave. Rewrite including the word completely 2. Συμπλήρωση κενού b. Form the following items into one sentence: boils/one/degree/water/at/hundred/celsius 3. Κενό και στοιχείο c. Complete the following sentence: I (write) to him yesterday. 4. Σύνδεση στοιχείων d. Complete the following sentence: I m going home at six o clock. 5. Αντικατάσταση στοιχείων e. Is the meanin of these two sentences the same of different? (i) She stopped talking to him. (ii) She stopped to talk to him 6. Προσθήκη νέου στοιχείου f. We may go to Greece. It is more likely that we ll go to Italy. Rewrite as one sentence. 7. Τακτοποίηση στοιχείων ή εύρεση σειράς g. Put each of the following words into the correct column: bed, bus, car, chair, cow, desk, dog animals furniture transport 8. Αντιστοίχιση στοιχείων h. Choose the best answer. Water of hydrogen and oxygen. a. is consisting b. consists c. consisting d. consisted 9. Διπλή επιλογή i. It would be even sillier to ask no questions

10 at all. Rewrite using foolish. 10. Πολλαπλή επιλογή j. The teacher gave two books to every pupil. Rewrite: The teacher gave all. 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ Δραστηριότητα 7: Αναλύοντας και αξιολογώντας την εκφώνηση ερωτημάτων για την παραγωγή γραπτού λόγου 1) Παρακάτω θα βρείτε την εκφώνηση του θέματος για την παραγωγή γραπτού λόγου στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για την Αγγλική γλώσσα. Με βάσει τις προδιαγραφές για τη σύνταξη θεμάτων, προσδιορίστε κατά πόσο η εκφώνηση περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες TASK: Imagine that you work for a tourist agency and you have been asked to prepare a leaflet for foreign visitors about one of your country s tourist destinations. Choose the destination and write a test for this leaflet (about 200 words) promoting the tourist destination. Your text should include the following information: Where this place is What time or period of the year is it better to visit this place What attractions this place is famous for What tourists can do there. 2) Παρακάτω θα βρείτε την εκφώνηση ενός θέματος για την παραγωγή γραπτού λόγου επιπέδου Β1 στα Αγγλικά. Το θέμα αποδείχθηκε προβληματικό. Μορείτε να βρείτε γιατί; ACTIVITY 1 Every month the magazine Teens International runs a contest. Hundreds of people from all over the world take part but only one person wins a trip to an exotic country! As you can see below, last month Maria Monterubio won. Imagine you are Elena or Costas Spanoudis and you re taking part in the competition this month. Use the test below as a model, but write an original text (100 words), describing the person who s had the biggest influence on your life. Teens International, April 2008 The WHO S INFLUENCED YOU contest Send us your answer and win a trip to an exotic place!

11 April 2008 contest winner Maria Monterubio 18 years old The person who has had the most influence on my life is a teacher at primary school. Her name was Amanda Cooper and she was kind and funny. She was about 40 at the time, I guess, but she always seemed older to us. She had a lovely voice and a big smile. She always encouraged us but me especially because I was new at that school and very shy. My parents and I had just moved to Rome and they were very busy. I didn t know anybody and was lonely. Mrs Cooper helped me make friends and do well in school. I will always remember her. Δραστηριότητα 8: Προσδοκίες ως προς τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου κειμένου Παρακάτω θα βρείτε κριτήρια αξιολόγησης για την παραγωγή γραπτού λόγου. Με βάσει την εκφώνηση του θέματος για την παραγωγή γραπτού λόγου στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για την Αγγλική γλώσσα (δραστηριότητα 7α) προσδιορίστε τις προσδοκίες σας ως προς τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου κειμένου (τι περιμένουμε να παράγουν οι υποψήφιοι ως προς τα παρακάτω κριτήρια) Κριτήριο αξιολόγησης Κάλυψη του θέματος Χαρακτηριστικά του παραγόμενου κειμένου Επικοινωνιακός στόχος του κειμένου Οργάνωση κειμένου Συνοχή και συνεκτικότητα λόγου Λεξολόγιο Γραμματική και σύνταξη Καταλληλότητα λεξιλογικών και γραμματικών δομών

12 Ορθογραφία- στίξη Δραστηριότητα 9: Συγκρίνοντας σχάρες βαθμολόγησης για την παραγωγή γραπτού λόγου Πριν αποφασιστούν τα κριτήρια βαθμολόγησης για την παραγωγή γραπτού λόγου στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για την ξένη γλώσσα μία πειραματική μέλετη σχεδιάστηκε στο Κέντρο Έρευνας για την Αγγλική (RCEL) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ( με επιστ. Υπεύθυνη την καθ. Β. Δενδρινού και επιστ. συνεργάτιδα τη Β. Οικονομίδου, Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας & Επιστ. Συνεργάτης του RCEL). Η μελέτη αφορά την αποτελεσματικότητα διαφορετικών εργαλείων (σχάρες και κριτήρια αξιολόγησης) που χρησιμοποιήθηκαν για τη βαθμολόγηση της «έκθεσης» (Παραγωγή γραπτού λόγου) του ειδικού μαθήματος των Πανελληνίων Εξετάσεων και ειδικότερα της αγγλικής. Το πείραμα αποσκοπούσε στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας τεσσάρων διαφορετικών τρόπων βαθμολόγησης: Α) εμπειρική βαθμολόγηση Β) ολιστική βαθμολόγηση Γ) αναλυτική βαθμολόγηση (με 8 κριτήρια) Δ) αναλυτική βαθμολόγηση (με 4 κριτήρια). Απώτερος στόχος ήταν η ανάδειξη της πιο έγκυρης, αξιόπιστης και εύχρηστης σχάρας βαθμολόγησης για την περίπτωση των Πανελληνίων Εξετάσεων. Για το λόγο αυτό, ζητήθηκε από έντεκα (11) καθηγητές της αγγλικής γλώσσας να βαθμολογήσουν δέκα (10) γραπτά από τρεις (3) διαφορετικές δοκιμασίες. Παρακάτω θα βρείτε τις τρείς σχάρες βαθμολόγησης που χρησιοποιήθηκαν στο πείραμα (Α= αναλυτική βαθμολόγηση με 8 κριτήρια, Β= αναλυτική βαθμολόγηση με 4 κριτήρια, και Γ= Ολιστική βαθμολόγηση). Μελετήστε την κάθε σχάρα και πείτε την γνώμη σας για αυτήν. Ποια σχάρα θεωρείτε πιο αξιόπιστη και γιατί; ΣΧΟΛΙΑ

13 Κριτήρια αξιολόγησης παραγωγής γραπτού λόγου και Σχάρα Βαθµολόγησης Α (8) 0-5 ( ). 40. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Το γραπτό του υποψήφιου καλύπτει το θέµα; Έχει γραφτεί σύµφωνα µε τις οδηγίες; Κάνει χρήση των ερεθισµάτων (που τυχόν ορίζονται); Έχει παράγει το σωστό τύπο κειµένου (λ.χ. άρθρο, ηλεκτρονικό µήνυµα, βιβλιοπαρουσίαση); Ανταποκρίνεται στο ρόλο που ορίζεται για τον συγγραφέα και τον αναγνώστη; 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Επιτυγχάνεται ο επικοινωνιακός στόχος του γραπτού όπως ορίζεται στην εκφώνηση (λ.χ. να προσκαλέσει, να παραπονεθεί, να υποστηρίξει µια άποψη, να ζητήσει εξηγήσεις); 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η οργάνωση του γραπτού του υποψήφιου ταιριάζει µε τον τύπο του κειµένου που του έχει ζητηθεί; Για παράδειγµα, εφόσον ζητείται άρθρο εφηµερίδας, το γραπτό έχει τίτλο, εισαγωγική παράγραφο, κύριο µέρος και επίλογο; Εφόσον ζητείται κείµενο οδηγιών, το γραπτό είναι οργανωµένο µε διακριτικά ή αρίθµηση; ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΥ Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο γραπτό του υποψήφιου παρουσιάζονται µε µια λογική σειρά; Οι συνδετικές λέξεις ή φράσεις που επιλέγονται στο γραπτό χρησιµοποιούνται σωστά και ταιριάζουν στο κείµενο που ζητείται; 5. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Χρησιµοποιείται το λεξιλόγιο που απαιτείται για την ανάπτυξη του θέµατος που ορίζει η εκφώνηση; Οι λέξεις και εκφράσεις που επιλέγονται αποδίδουν το σωστό νόηµα; Χρησιµοποιείται ποικιλία λεξιλογίου ανάλογα µε το θέµα; 6. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ Η γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι γραµµατικά και συντακτικά ορθή; Τα τυχόν γραµµατικά και συντακτικά λάθη παραβιάζουν του βασικούς κανόνες της γλώσσας; Παρεµποδίζουν την επικοινωνία; 7. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Έχουν γίνει οι κατάλληλες λεκτικές, φράστικές και γραµµατικές επιλογές, δηλ. επιλογές που ταιριάζουν στο ύφος του γραπτού που ορίζεται στην εκφώνηση; Έχουν χρησιµοποιηθεί απλές ή σύνθετες δοµές και σύνταξη έτσι που να ταιριάζει στο γραπτό που ζητά η εκφώνηση; Για παράδειγµα, εφόσον ζητείται µία επίσηµη επιστολή, χρησιµοποιείται επίσηµο λεξιλόγιο, δευτερεύουσες προτάσεις, παθητική φωνή κτλ.;

14 8. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΤΙΞΗ Η ορθογραφία είναι σωστή; Τα τυχόν λάθη εµποδίζουν την αναγνωσιµότητα και προκαλούν πρόβληµα επικοινωνίας µε το γραπτό του υποψήφιου; Ακολουθούνται οι κανόνες στίξης, έτσι ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία και την οµαλή µετάδοση των ιδεών; ΣΥΝΟΛΟ 0=ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 1=ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 2=ΜΕΡΙΚΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 3=ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 4=ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 5=ΑΡΙΣΤΟ Μη βαθµολογήσιµη απάντηση, συνολικός βαθµός ερωτήµατος µηδενικός (0) σε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Κενό απαντητικό τετράδιο ή µη αναγνώσιµη γραφή (κείµενο δυσανάγνωστο σε βαθµό που το καθιστά ακατανόητο) 2. Ακατανόητο κείµενο (ευανάγνωστο κείµενο αποτελούµενο από ασύνδετες λέξεις και φράσεις χωρίς νόηµα) 3. Ανεπαρκής έκταση κειµένου (κείµενο που δεν δίνει αρκετά στοιχεία στον βαθµολογητή ώστε να αξιολογήσει τα επιµέρους κριτήρια) 4. Κείµενο εκτός θέµατος (ευανάγνωστο κείµενο επαρκούς έκτασης για αξιολόγηση, που όµως δεν πραγµατεύεται το ζητούµενο ερώτηµα Κριτήρια αξιολόγησης παραγωγής γραπτού λόγου και Σχάρα Βαθµολόγησης Β Το καθένα από τα παρακάτω τέσσερα (4) κριτήρια βαθµολογείται σε κλίµακα 0-5 (η οποία διευκρινίζεται παρακάτω). Ο τελικός βαθµός του θέµατος είναι το άθροισµα των βαθµών των επιµέρους κριτηρίων µε µέγιστη βαθµολογία το 20 (το οποίο στη συνέχεια διπλασιάζεται µε τελική µέγιστη βαθµολογία το 40, π.χ. 20*2=40). ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Το γραπτό του υποψήφιου καλύπτει το θέµα και επιτυγχάνει τον επικοινωνιακό στόχο όπως ορίζεται στην εκφώνηση (λ.χ. να προσκαλέσει, να παραπονεθεί, να υποστηρίξει µια άποψη, να ζητήσει εξηγήσεις). 2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το γραπτό είναι οργανωµένο µε τρόπο που να ταιριάζει στον ζητούµενο τύπο κειµένου (λ.χ. επιστολή, αναφορά, άρθρο εφηµερίδας, κτλ.) Επιλέγονται οι σωστές και κατάλληλες συνδετικές λέξεις ή εκφράσεις για τη σύνδεση προτάσεων, παραγράφων κ.τ.λ. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο γραπτό του υποψήφιου παρουσιάζονται µε µια λογική σειρά. Ακολουθούνται οι σωστοί κανόνες στίξης ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία και την οµαλή µετάδοση των ιδεών. 3. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Χρησιµοποιείται το λεξιλόγιο που απαιτείται για την ανάπτυξη του συγκεκριµένου θέµατος (π.χ. εκπαίδευση, περιβάλλον, σπορ, τέχνη, κλπ.). Οι λέξεις και εκφράσεις αποδίδουν το σωστό νόηµα και είναι κατάλληλες για το κείµενο που παράγεται. Χρησιµοποιείται ποικιλία απλών και/ή σύνθετων δοµών, όπως ταιριάζει στο κείµενο που ζητά η εκφώνηση.

15 4. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Η γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι γραµµατικά και συντακτικά σωστή. Τα τυχόν γραµµατικά ή συντακτικά λάθη παραβιάζουν κάποιους τυπικούς κανόνες της γλώσσας αλλά βγάζουν νόηµα και δεν παρεµποδίζουν την επικοινωνία. Η ορθογραφία είναι σωστή και τα τυχόν ορθογραφικά λάθη είναι απλά σε επίπεδο τύπου και δεν προκαλούν πρόβληµα επικοινωνίας. ΣΥΝΟΛΟ 0=ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 1=ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 2=ΜΕΡΙΚΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 3=ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 4=ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, 5=ΑΡΙΣΤΟ Μη βαθµολογήσιµη απάντηση, συνολικός βαθµός ερωτήµατος µηδενικός (0) σε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Κενό απαντητικό τετράδιο ή µη αναγνώσιµη γραφή (κείµενο δυσανάγνωστο σε βαθµό που το καθιστά ακατανόητο) 2. Ακατανόητο κείµενο (ευανάγνωστο κείµενο αποτελούµενο από ασύνδετες λέξεις και φράσεις χωρίς νόηµα) 3. Ανεπαρκής έκταση κειµένου (κείµενο που δεν δίνει αρκετά στοιχεία στον βαθµολογητή ώστε να αξιολογήσει τα επιµέρους κριτήρια) 4. Κείµενο εκτός θέµατος (ευανάγνωστο κείµενο επαρκούς έκτασης για αξιολόγηση, που όµως δεν πραγµατεύεται το ζητούµενο ερώτηµα) Κριτήρια αξιολόγησης παραγωγής γραπτού λόγου και Σχάρα Βαθµολόγησης Γ Παρακάτω περιγράφονται έξι (6) κατηγορίες γραπτών. Ο βαθµολογητής κρίνει ποια κατηγορία αντιπροσωπεύει το κάθε γραπτό και αναλόγως κρίνει τον τελικό βαθµό. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΕΣ 1. ΑΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ α) Το γραπτό του υποψήφιου καλύπτει το θέµα µε αποτελεσµατικότητα. Ακολουθεί τις οδηγίες και επιτυγχάνει τον επικοινωνιακό στόχο που ορίζεται στην εκφώνηση. β) Το γραπτό είναι πολύ καλά οργανωµένο µε τρόπο που να ταιριάζει στο ζητούµενο τύπο κειµένου (π.χ. παράγραφοι, µικρές ενότητες µε διακριτικά ή αρίθµηση). Ο λόγος ρέει µε φυσικότητα. Ακολουθούνται οι κανόνες στίξης. Οι συνδετικές λέξεις ή φράσεις που επιλέγονται για να συνδέσουν προτάσεις ή παραγράφους είναι σωστές και κατάλληλες για την συγκεκριµένη περίσταση επικοινωνίας. γ) Το γραπτό έχει πλούσιο λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται σωστά. Χρησιµοποιούνται οι κατάλληλες γραµµατικές συντακτικές δοµές που ταιριάζουν µε το ύφος του γραπτού (π.χ. δευτερεύουσες προτάσεις, παθητική φωνή). δ) Η γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι γραµµατικά και συντακτικά σωστή. Η ορθογραφία είναι σωστή. Τυχόν λάθη δεν παρεµποδίζουν την επικοινωνία του µηνύµατος. 2. ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ α) Το γραπτό του υποψήφιου καλύπτει το θέµα αλλά κάποια σηµεία δεν αναπτύσσονται επαρκώς. Γενικά, επιτυγχάνει τον επικοινωνιακό στόχο που ορίζεται στην εκφώνηση. β) Το γραπτό είναι καλά οργανωµένο µε τρόπο που να ταιριάζει στο ζητούµενο τύπο κειµένου (π.χ. παράγραφοι, µικρές ενότητες µε διακριτικά ή αρίθµηση). Ο λόγος ρέει µε αρκετή φυσικότητα. Ακολουθούνται οι κανόνες στίξης στα περισσότερα σηµεία. Οι περισσότερες συνδετικές λέξεις ή φράσεις που επιλέγονται για να συνδέσουν προτάσεις ή παραγράφους είναι σωστές και κατάλληλες. γ) Υπάρχει αρκετά πλούσιο λεξιλόγιο που σε γενικές

16 γραµµές χρησιµοποιείται σωστά. Χρησιµοποιούνται γενικά οι κατάλληλες γραµµατικές συντακτικές δοµές. δ) Γενικά, η γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι γραµµατικά και συντακτικά σωστή, η ορθογραφία είναι σωστή. Υπάρχουν ελάχιστα γραµµατικά, συντακτικά ή ορθογραφικά λάθη τα οποία δεν εµποδίζουν την αναγνωσιµότητα και την επικοινωνία. 3. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ α) Το γραπτό του υποψήφιου αναπτύσσει αρκετά σηµεία του θέµατος και γενικά επιτυγχάνει τον επικοινωνιακό στόχο που ορίζεται στην εκφώνηση. β) Το γραπτό είναι αρκετά καλά οργανωµένο ώστε να ταιριάζει στο ζητούµενο τύπο κειµένου (π.χ. παράγραφοι, µικρές ενότητες µε διακριτικά ή αρίθµηση). Στα περισσότερα σηµεία του γραπτού ο λόγος είναι αρκετά φυσικός. Γενικά, επιλέγονται οι σωστές και κατάλληλες συνδετικές λέξεις ή φράσεις. Σε µερικά σηµεία ίσως να µην ακολουθούνται οι σωστοί κανόνες στίξης. γ) Υπάρχει αρκετά πλούσιο λεξιλόγιο αλλά µερικές από τις λέξεις που επιλέγονται δεν χρησιµοποιούνται σωστά. Μερικές επιλογές γραµµατικών συντακτικών δοµών δεν είναι κατάλληλες. δ) Υπάρχουν µερικά γραµµατικά, συντακτικά ή/και ορθογραφικά λάθη τα οποία, όµως, δεν εµποδίζουν την αναγνωσιµότητα και την επικοινωνία. 4. ΜΕΡΙΚΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ α)το γραπτό του υποψήφιου δεν αναπτύσσει όλα τα σηµεία του θέµατος µε αποτελεσµατικότητα ή αναπτύσσει µερικά από αυτά. Ο επικοινωνιακός στόχος δεν επιτυγχάνεται εξ ολοκλήρου. β) Το γραπτό µπορεί να έχει αρχή, µέση και τέλος αλλά στο σύνολό του δεν είναι τόσο καλά οργανωµένο. Σε µερικά σηµεία του γραπτού δεν ακολουθούνται οι σωστοί κανόνες στίξης. Οι συνδετικές λέξεις ή φράσεις που χρησιµοποιούνται δεν είναι πάντα ορθές ή κατάλληλες κι έτσι εµποδίζουν τη φυσική ροή του λόγου σε αρκετά σηµεία του γραπτού. γ) Δεν υπάρχει πλούσιο λεξιλόγιο και αρκετές από τις λέξεις δεν χρησιµοποιούνται σωστά. Αρκετές επιλογές γραµµατικών συντακτικών δοµών δεν είναι κατάλληλες. δ) Υπάρχουν αρκετά γραµµατικά, συντακτικά ή/ και ορθογραφικά λάθη τα οποία σε µερικά σηµεία εµποδίζουν την κατανόηση του νοήµατος. 5. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ α)το γραπτό του υποψήφιου αναπτύσσει λίγα σηµεία του θέµατος και όχι τόσο ικανοποιητικά. Ο επικοινωνιακός στόχος σχεδόν δεν επιτυγχάνεται. β) Το γραπτό δεν είναι οργανωµένο ώστε να ταιριάζει µε τον ζητούµενο τύπο κειµένου. Σε αρκετά σηµεία του κειµένου δεν ακολουθούνται οι σωστοί κανόνες στίξης. Σε πολλά σηµεία δεν χρησιµοποιούνται οι σωστές ή κατάλληλες συνδετικές λέξεις ή φράσεις κι έτσι ο λόγος δεν ρέει µε φυσικότητα. γ) Πολλές λέξεις δεν χρησιµοποιούνται σωστά για την ανάπτυξη του θέµατος. Δεν επιλέγονται οι κατάλληλες γραµµατικές συντακτικές δοµές. δ) Υπάρχουν πολλά γραµµατικά, συντακτικά και ορθογραφικά λάθη αρκετά από τα οποία παρεµποδίζουν την επικοινωνία. 6. ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ α)το γραπτό του υποψηφίου αναπτύσσει ελάχιστα σηµεία του κειµένου. Ο επικοινωνιακός στόχος δεν επιτυγχάνεται. β) Το γραπτό δεν είναι καθόλου οργανωµένο ώστε να ταιριάζει µε τον ζητούµενο τύπο κειµένου. Σε πολλά σηµεία δεν ακολουθούνται οι σωστοί κανόνες στίξης. Στα περισσότερα σηµεία δεν χρησιµοποιούνται οι σωστές ή κατάλληλες συνδετικές λέξεις ή φράσεις κι έτσι ο λόγος δεν ρέει µε φυσικότητα. γ) Οι περισσότερες λέξεις δεν χρησιµοποιούνται σωστά ή κατάλληλα για την ανάπτυξη του θέµατος. Δεν επιλέγονται οι κατάλληλες γραµµατικές συντακτικές δοµές. δ) Υπάρχουν πολλά και σοβαρά γραµµατικά, συντακτικά και ορθογραφικά λάθη τα οποία παρεµποδίζουν την επικοινωνία Μη βαθµολογήσιµη απάντηση, συνολικός βαθµός ερωτήµατος µηδενικός (0) σε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Κενό απαντητικό τετράδιο ή µη αναγνώσιµη γραφή (κείµενο δυσανάγνωστο σε βαθµό που το καθιστά ακατανόητο) 2. Ακατανόητο κείµενο (ευανάγνωστο κείµενο αποτελούµενο από ασύνδετες λέξεις και φράσεις χωρίς νόηµα)

17 3. Ανεπαρκής έκταση κειµένου (κείµενο που δεν δίνει αρκετά στοιχεία στον βαθµολογητή ώστε να αξιολογήσει τα επιµέρους κριτήρια) 4. Κείµενο εκτός θέµατος (ευανάγνωστο κείµενο επαρκούς έκτασης για αξιολόγηση, που όµως δεν πραγµατεύεται το ζητούµενο ερώτηµα)

18

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Γυμνασίου. Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου. Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr

Εξετάσεις Γυμνασίου. Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου. Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr Εξετάσεις Γυμνασίου Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr Για τη γερμανική γλώσσα επίπεδο: Α1- έως Α1+ Θέμα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου Από το

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Σας παραθέτω τον τρόπο σύνταξης των διαγωνισμάτων τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο.

Σας παραθέτω τον τρόπο σύνταξης των διαγωνισμάτων τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Α Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο Καθ. Β. Δενδρινού Τι είναι η «Τράπεζα Θεμάτων»; H «Τράπεζα Θεμάτων» είναι ένα αποθετήριο στο οποίο καταχωρίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Οι µαθητές επιδιώκεται:

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού)

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Relatives Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Ανατροφοδότηση εκπαιδευτικής διαδικασίας Εντοπισμός μαθησιακών ελλείψεων Στασιμότητα μαθητών Επανάληψη τάξης Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί τύποι αξιολόγησης ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Επίσημη & Ανεπίσημη 1/6. Επίσημη Ανεπίσημη. Διαμορφωτικής Ολικής χρήσης

Βασικοί τύποι αξιολόγησης ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Επίσημη & Ανεπίσημη 1/6. Επίσημη Ανεπίσημη. Διαμορφωτικής Ολικής χρήσης Βασικοί τύποι αξιολόγησης ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επίσημη Ανεπίσημη Διαμορφωτικής Ολικής χρήσης Επίσημη & Ανεπίσημη 1/6 Καθημερινά αξιολογούμε αντικείμενα, ανθρώπους, ιδέες Κάνουμε κρίσεις στις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Vellum English for Young Learners

Vellum English for Young Learners Vellum English for Young Learners SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών 1 η Τάξη Στόχοι Τα παιδιά: Αναπτύσσουν, σε κάθε ευκαιρία, τον προφορικό λόγο. Ως ομιλητές απαντούν σε απλές ερωτήσεις, ανακοινώνουν, περιγράφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14

Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14 «Αξιολόγηση του μαθήματος «Γερμανική γλώσσα» στις προαγωγικές εξετάσεις της Α Λυκείου με βάση τις Προδιαγραφές Οδηγίες διαμόρφωσης της Τράπεζας θεμάτων» Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14 Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections ZA5806 EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections Country Specific Codebook Cyprus COUNTRY SPECIFIC CODEBOOK: CYPRUS Variable answer_29 answer_30 saliency_29 saliency_30 party_val_49 party_val_50

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα αναλυτικής διόρθωσης ελεύθερης γραπτής έκφρασης (έκθεσης)

Διάγραμμα αναλυτικής διόρθωσης ελεύθερης γραπτής έκφρασης (έκθεσης) Διάγραμμα αναλυτικής διόρθωσης ελεύθερης γραπτής έκφρασης (έκθεσης) 1. Χαρακτηριστικά προς αξιολόγηση Α. Περιεχόμενο: πλούτος ιδεών σχετικών με το εξεταζόμενο θέμα. Β. Διάταξη νοημάτων: διάταξη ύλης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Τα τεστ ως τεχνική αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV)

Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑς ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗς, ΦΥΣΙΚΗς ΑΓΩΓΗς & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV) ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ mpolymer@pe.uth.gr Curriculum Vitae A curriculum vitae

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Επικαιροποίηση Δεκέμβρης 2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προδιαγραφές του συστήματος αξιολόγησης για το ΚΠΓ Προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας Δίνεται έμφαση κυρίως στις γραπτές δοκιμασίες Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Προσαρµοστικής. Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11

Σύστηµα Προσαρµοστικής. Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύστηµα Προσαρµοστικής Μάθησης για την Αξιολόγηση Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11 Προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. (40 Μονάδες) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. (40 Μονάδες) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (40 Μονάδες) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξει ο διορθωτής με την προσεκτική ανάγνωση του γραπτού δοκιμίου είναι αν ο μαθητής

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

1. Να απαντήσουν σε 4 ερωτήσεις κατανόησης του περιεχοµένου διδαγµένου κειµένου λέξεων.

1. Να απαντήσουν σε 4 ερωτήσεις κατανόησης του περιεχοµένου διδαγµένου κειµένου λέξεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 5-2009 Αρ. Πρωτ.: 406 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.Ε. Α /ΝΣΗΣ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. /νση : Κηφισίας 16, 11526 Αθήνα e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Thursday 24 May 2007 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Αναγνώριση Ανάγκης Αναγνώριση ανάγκης για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα μιας αρχικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end.

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 22 June 2015 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών βιβλίων Αγγλικής. Το νέο πόρταλ του ΠΕΑΠ και η επιμόρφωση μέσω διαδικτύου

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών βιβλίων Αγγλικής. Το νέο πόρταλ του ΠΕΑΠ και η επιμόρφωση μέσω διαδικτύου λογότυπα Κατερίνα Μακρή, συνεργάτιδα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών βιβλίων Αγγλικής Το νέο πόρταλ

Διαβάστε περισσότερα

H αξιολόγηση στην καρδιά της εκπαίδευσης

H αξιολόγηση στην καρδιά της εκπαίδευσης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΠΔ, ΜΑΘΗΜΑ Σ.Υ.Α. H αξιολόγηση στην καρδιά της εκπαίδευσης Πρόσφατες παρατηρήσεις από δύο γραπτές εργασίες στο φροντιστήριο Σ.Υ.Α. 2011 Συνεργάτης Μαθήματος: Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα