BU T W HER E DID SHE G O MY G O ODNESS MY G O ODNESS W ENDGA ME K I NGS, A ND DESPER AT E M E N, A ND D OS T W I T H P OISON, ΤΟ Κ Α Λ ΕΣΜ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BU T W HER E DID SHE G O MY G O ODNESS MY G O ODNESS W ENDGA ME K I NGS, A ND DESPER AT E M E N, A ND D OS T W I T H P OISON, ΤΟ Κ Α Λ ΕΣΜ Α"

Transcript

1 S, H Y POT HESIS. W W.. THE FLOW ER OF LIFE. 死 のカタログ. のカタ タ ロ グ. A LL T HE T I M E. DE LJ USPUNK T ER LEDER T IL Τ E 7N 4 D M. EAΕΙΝΑΙ E.. Τ TΟHE EN D B BR RA OM TE HEINAI OΩ DΡΑ ΤΟ Ο ENDGAME G1 A ΕLΙLΝΑTΙ H ΑΛΗΘΙΝΟ. Α EΛ ΗTΘIΙM ΝΟ ΤΟ ENDGAME G EEIRNHAO IT TΩΡΑ. ΡΑO. F T S, W F ER N W WA A Y F E R N WA WA Y F E R N W WA AY FER N W ΤΖΕΪ Τ Ζ ΕΪ Ε Ϊ Μ&Σ Φ ΦΡΕΪ Ρ ΕΪ ΕΪ ,, K G. E V ERY WOR D. E L I Z A BE BE T H C A NNING WENT BU T W HER E DID SHE G O MY G O ODNESS MY G O ODNESS W SHE G O. N A M E. LIB BE ER DE M IR A B BII L I B U S M U N D I. U V B U R Ν Ι Λ Σ ΤΖΟΝ Τ Ζ ΟΝ ΟΝ Σ ΣΟΝ-Σ Ο Ν -Σ Ε Λ ΟΝ ΛΤΟΝ Τ ΟΝ ΟΝ G A I A A NGI N U I A ND P PA A PA PA T UA N U K U DY A ND P PR R I T H V I M A T A N U M BE R. C O M I N G, A L L I S C D O U B T A B O U T I T. G O I N G, A L L I S C L E A R, W I T H O U T A D O U T H E N, I S A L L? PL A C E. 6 E Q U J 5 6 E Q U J 5 6 E Q U J 5 6 E Q U J 5 T H E U N W R I T T E N, W H A T W I L L BE W I L L BE. D I S T A N C E. G L I E S E 5 T H E S N A K E S A C R I F I C E O F J A N A M E J A Y A. 与 那 国 島 海 底 地 形. 形. C OL R E N D L E S H A M F O R E S T. T I M E. UM IER AĆ ɉ ɍ Ɇ Ⱥ UM IER AĆ M X J 0 Y X N A M Z A A M A M Z U. 7 8 M 2 M S Y /; /; [ S N S 7Q 5 N A A ; A Y G SM A A 0 9 6B. Q M A A A N ZO0 9ST X BM AOS07S, 5S VQNQK. R EP R O A C H E S T H E D AW N A G A I N. PR LET TER. E V ERY M ELE A O N E V E R Y PA G E T H E B A R B A R I A N D O E S M A N -S L A U G H T E R F O R PL O W I N G : O N H S A ND -PL A I NS NOTHING HAS BEE N SEEN BU T BL A NC HE A N D B O N E S. 1 0 ^1 0 0 R I G E L ( Ǻ O R I ) ( M ) G J (( L A N D 7 5. T H O R N B O R O U G H. F O I A C A S E N U M B ER 41 BE E V ERTHING. Z P V BSFM PPLJOHJO. U IF X SP OHQM BDF T 13.8 L I G H T-Y T - Y E A R S AWA Y. A LWA Y S. C U A N D O L A M U E R T E, V I E N E Q U E R I D O S A M I G O S, Q U E V I E N E PA R A T O D O S U S T E D E S W N0 0 8SBSNS7 7 W NSI. 9 8 S T W Q M A SO SAYS. ESM AOA 7 7 W E AV A V E R S N E E D L E. U R F Y-3 Y V E TO FAT E 9.. T H O U A R T S L A AV ENDGA ME K I NGS, A ND DESPER AT E M E N, A ND D OS T W I T H P OISON, SIC K NESS DW EL L ; A ND P OPP Y OR C H A R M S C A N M A K E US W ELL. V IGENÈR E. NE T HER L A NDISH P ROV ER BS. PR ΤΟ Κ Α Λ ΕΣΜ Α A ND SO S A ID. CHIC X U LU B CHIC X U LU B CHIC X U LU B. DECIP HER, DEC PH I N T E R P R E T. T. S E A R C H A N D S E E K. I F Y O U F I N D T H E K E Y A N D D ΒΙ ΒΛ ΙΟ 1 TO ITS P R O P E R H O M E, Y O U W I L L BE B E R E WA WA R D E D. A N D S O W I PR AG A IN IF YOU FA IL. IF YOU FA IL HΛΥΣΕ S ΤΟ 3 N ΑIΝΙΓΜΑ D 9SJSN. CH P E O P L E O F E A R T H. E N D G A M E H A S BE G U N. E V E R Y T H I N G. PE ΚΕΡΔΙΣΕ $! HAS B E G U N. E N D G A M E H A S BE B E G U N. E N D G A M E H A S BE G U N. BE H A S BE B E G U N E N D G A M E H A S BE B E G U N E N D G A M E H A S BE BE G UN

2 ΤιΤλος πρωτοτυπου: ENDGAME: THE CALLING Από τις Εκδόσεις HarperCollins, Nέα Υόρκη 2014 ΤιΤλος βιβλiου: Endgame (Βιβλίο 1): Το κάλεσμα ςυγγραφeας: James Frey MΕΤAφρΑςη: Ευγενία Κολυδά ΕπιμEλΕιΑ Διoρθωςη ΚΕιμEνοΥ: Κυριακή Κάσση ςχεδιαςμος ΕΞωφΥλλοΥ & LoGo: Rodrigo Corral Design ςχεδιαςμος ΕιΚονΑς & ΕπιπλΕον LoGo: John Dismukes ηλεκτρονικh ςελιδοποiηςη: μερσίνα λαδοπούλου, ραλλού ρουχωτά Third Floor Fun, LLC., 2014 «Ballad for Gloom» (απόσπασμα του ποιήματος στη σελ. 273), Ezra Pound, από το Collected Early Poems, 1926, 1935, 1954, 1965, 1967, 1976, by the Ezra Pound Literary Property Trust. Reprinted by permission of New Directions Publishing Corp. ΕΚΔοςΕις ΨΥΧογιος Α.Ε., Αθήνα 2014 πρώτη έκδοση: οκτώβριος 2014, αντίτυπα ISBN Τυπώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε χαρτί ελεύθερο χημικών ουσιών, προερχόμενο αποκλειστικά και μόνο από δάση που καλλιεργούνται για την παραγωγή χαρτιού. Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, διανομή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση, παρουσίαση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου. ΕΚΔοςΕις ΨΥΧογιος Α.Ε. PSICHoGIoS PUBLICATIoNS S.A. Έδρα: Τατοΐου 121 Head office: 121, Tatoiou Str μεταμόρφωση Metamorfossi, Greece Τηλ.: Tel.: Telefax: Telefax:

3 Τ ΤΖΕΪΜΣ ΦΡΕΪ & & ΝΙΛΣ ΤΖΟΝΣΟΝ-ΣΕΛΤΟΝ Σ ENDGAME E ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ Α ΒΙΒΛΙΟ Β ΙΟ 1 ÌåôÜöñáóç: Ευγενία Κολυδά

4 Αυτό το βιβλίο είναι ένας γρίφος. i ςτις σελίδες του υπάρχουν στοιχεία που οδηγούν σ ένα κλειδί κρυμμένο κάπου στη γη. Αποκρυπτογραφήστε, αποκωδικοποιήστε και ερμηνεύστε. Ψάξτε και αναζητήστε. Όποιος βρει το κλειδί και το βάλει στη σωστή του θέση θα ανταμειφθεί με χρυσάφι. ii Αμέτρητες πλάκες από χρυσάφι. iii $$$. Χρυσάφι αξίας εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων. $. iv

5 μεγάλο μέρος αυτού του βιβλίου είναι φανταστικό, χωρίς να ισχύει το ίδιο για πολλές από τις πληροφορίες που δίνονται. Το Endgame είναι αληθινό. Και το Endgame έρχεται.

6 Τα πάντα, πάντοτε, κάθε λέξη, όνομα, αριθμός, τοποθεσία, απόσταση, χρώμα, χρόνος, κάθε γράμμα σε κάθε σελίδα, τα πάντα, πάντοτε. Έτσι λένε και έτσι έλεγαν και έτσι θα πουν ξανά. Τα πάντα. Ēl v vi

7 Αγαπητέ αναγνώστη, Το 1980, όταν ήμουν ένα δεκάχρονο αγόρι στο Κλίβελαντ, οι γονείς μου μου έδωσαν ένα βιβλίο με τον τίτλο Masquerade, σε εικονογράφηση ενός καλλιτέχνη με το όνομα Κιτ ουίλιαμς. Ήταν ένα απίστευτα απλό βιβλίο, με δεκαπέντε εικόνες που αφηγούνταν την ιστορία ένας λαγού που κουβάλησε έναν θησαυρό από το φεγγάρι στον ήλιο. ςτην ουσία ήταν ένα κυνήγι θησαυρού. ο ουίλιαμς είχε φτιάξει έναν λαγό από χρυσό δεκαοκτώ καρατίων με πετράδια και τον είχε κρύψει κάπου στην Αγγλία. Το βιβλίο τόσο οι εικόνες όσο και οι λέξεις είχε στοιχεία που αποκάλυπταν το μέρος όπου ήταν κρυμμένος ο θησαυρός. η αξία του τότε ήταν αγγλικές λίρες^ ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό που θα το χρησιμοποιούσα για να αγοράσω Lego και φιγούρες Star Wars, αλλά όχι και μια περιουσία. Το πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μένα, ήταν η πρόκληση, το παιχνίδι, η διαδικασία του να κάθομαι και να διαβάζω το βιβλίο και να αποδείξω ότι ήμουν αρκετά έξυπνος για να λύσω το αίνιγμα. Δεν ήμουν ο μόνος^ το βιβλίο προκάλεσε αίσθηση, πουλώντας εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Τον μάρτιο του 1982, τρία περίπου χρόνια μετά την έκδοση του Masquerade, το αίνιγμα λύθηκε και ο χρυσός λαγός βρέθηκε. οι περισσότεροι είχαν ξεχάσει και το Masquerade και το τρελό κυνήγι του χρυσού λαγού, αλλά εγώ δεν το ξέχασα ποτέ. Το σκεφτόμουν συνέχεια. Και τώρα θέλω να δημιουργήσω τη δική μου εκδοχή, αλλά σε μια μαζική κλίμακα, χρησιμοποιώντας σύγχρονους αφηγηματικούς τρόπους και φυσικά την τεχνολογία. Καλωσήρθες στο Endgame.

8 ΤΖΕΪΜΣ ΦΡΕΪ Το Endgame είναι κάτι περισσότερο από μυθιστόρημα^ είναι μια πρόσκληση σ ένα παγκόσμιας εμβέλειας κυνήγι τριών κλειδιών. Κάθε βιβλίο της σειράς Endgame θα περιέχει έναν «σούπερ γρίφο» που θα αποτελείται από στοιχεία και αινίγματα διάσπαρτα στο κείμενο, ορισμένα από τα οποία θα σε οδηγούν στο ίντερνετ, άλλα στον πραγματικό κόσμο και άλλα θα προκαλούν τη σκέψη σου. Υπάρχει ένας γρίφος σ αυτό το βιβλίο, που αποτελεί μοντέλο του αληθινού γρίφου και θα αποκαλυφθεί την ημέρα κυκλοφορίας του βιβλίου. ο αληθινός γρίφος έχει σχεδιαστεί από τρεις διδάκτορες του μιτ και, αν τον λύσεις, θα σε οδηγήσει στο μέρος όπου είναι κρυμμένο το πρώτο κλειδί. με το κλειδί θα ανοίξεις μια αλεξίσφαιρη γυάλινη θήκη με δεκάδες χρυσά νομίσματα. η θήκη θα εκτίθεται σε δημόσιο χώρο και θα ανοιχτεί σε ζωντανή αναμετάδοση στο YouTube. ςυμπληρωματικά, η Google Niantic, η θυγατρική εταιρεία mobile παιχνιδιών της Google, έχει δημιουργήσει ένα επαναστατικό mobile παιχνίδι που θα επιτρέψει στους αναγνώστες να συμμετάσχουν στο Endgame και να το παίξουν όπως ακριβώς παίζουν και οι ήρωες. Το παιχνίδι θα είναι ARG με μάχες PvP και θα παρακινεί τους παίκτες να μαθαίνουν πράγματα για τον αληθινό κόσμο και τα μυστήριά του. Το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο για πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια τηλέφωνα και λανσάρεται την ίδια ημέρα που θα εκδοθεί το πρώτο βιβλίο. η Twentieth Century Fox αγόρασε τα κινηματογραφικά δικαιώματα για το Endgame και η Temple Hill (The Twilight Saga, ABC s Revenge και The Fault in Our Stars) είναι η παραγωγός εταιρεία. Ελπίζω να απολαύσετε το Endgame και να διασκεδάσετε διαβάζοντάς το όσο διασκεδάσαμε ο νιλς κι εγώ γράφοντάς το. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Το Endgame άρχισε. Καλή επιτυχία!

9 Το Endgame ξεκίνησε. Το μέλλον μας είναι άγραφο. Το μέλλον μας είναι το μέλλον σας. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. ο καθένας μας πιστεύει σε κάποια εκδοχή για το πώς ήρθαμε στον κόσμο μας έπλασε ο θεός μας έφεραν οι εξωγήινοι μας διαχώρισε ο κεραυνός ή μεταφερθήκαμε στη γη μέσα από κάποιες πύλες. Τελικά, δεν έχει σημασία το πώς. Έχουμε αυτό τον πλανήτη, αυτό τον κόσμο, αυτή τη γη. Ήρθαμε εδώ, βρισκόμαστε εδώ από καιρό και είμαστε εδώ τώρα. Εσείς, εγώ, εμείς, όλη η ανθρωπότητα. Ό,τι και αν πιστεύετε πως συνέβη στην αρχή δεν έχει σημασία. Το τέλος, όμως Το τέλος έχει. Αυτό είναι το Endgame. Είμαστε 12 στον αριθμό. νέοι στο σώμα, αλλά με αρχαία καταγωγή. οι πολιτισμοί μας επιλέχθηκαν χιλιάδες χρόνια πριν. Από τότε, προετοιμαζόμαστε καθημερινά. μόλις ξεκινήσει το παιχνίδι πρέπει να μελετήσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε να κινηθούμε και να δολοφονήσουμε. Κάποιοι από μας είναι λιγότερο έτοιμοι από κάποιους άλλους οι λιγότερο έτοιμοι θα είναι οι πρώτοι που θα πεθάνουν. Το Endgame είναι εύκολο υπό αυτή την έννοια. Αυτό που δεν είναι εύκολο, ωστόσο, είναι ότι ο θάνατος ενός από μας σημαίνει τον θάνατο αμέτρητων άλλων. Το γεγονός, και ό,τι ακολουθήσει, θα φροντίσει γι αυτό. Εσείς είστε τα ανυποψίαστα δισεκατομμύρια. Είστε οι αθώοι παρατηρητές. Είστε οι τυχεροί χαμένοι και οι άτυχοι νικητές. Είστε οι θεατές σε ένα έργο που θα καθορίσει το πεπρωμένο σας. Εμείς είμαστε οι παίκτες. οι δικοί σας παίκτες. πρέπει να παίξουμε. πρέπει να είμαστε μεγαλύτεροι από 13 και μικρότεροι από 20 ετών. Αυτός είναι ο κανόνας και έτσι γινόταν πάντα.

10 ΤΖΕΪΜΣ ΦΡΕΪ Δεν έχουμε υπερφυσικές δυνάμεις. Κανένας μας δεν μπορεί να πετάξει, να μετατρέψει τον μόλυβδο σε χρυσάφι ή να γιατρέψει τον εαυτό του. Όταν έρχεται ο θάνατος, έρχεται. Είμαστε θνητοί. Άνθρωποι. Είμαστε οι κληρονόμοι της γης. Εμείς πρέπει να λύσουμε τον μεγάλο γρίφο της ςωτηρίας και πρέπει να το κάνει ένας από μας, διαφορετικά θα χαθούμε όλοι. μαζί είμαστε τα πάντα: δυνατοί, ευγενικοί, ανελέητοι, πιστοί, έξυπνοι, ανόητοι, άσχημοι, άπληστοι, κακοί, ασυνεπείς, όμορφοι, συμφεροντολόγοι, τεμπέληδες, ενθουσιώδεις, αδύναμοι. Είμαστε καλοί και κακοί. Όπως εσείς. Όπως όλοι. ωστόσο, δεν είμαστε μαζί. Δεν είμαστε φίλοι. Δεν τηλεφωνιόμαστε ούτε στέλνουμε γραπτά μηνύματα ο ένας στον άλλο. Δεν κάνουμε τσατ στο ίντερνετ ούτε συναντιόμαστε για καφέ. Είμαστε χωρισμένοι και διασκορπισμένοι, εξαπλωμένοι σε όλο τον κόσμο. μας μεγάλωσαν και μας εκπαίδευσαν από τη γέννησή μας να είμαστε επιφυλακτικοί και συνετοί, πονηροί και δόλιοι, σκληροί και άσπλαχνοι. Δε θα σταματήσουμε σε τίποτα προκειμένου να βρούμε τα κλειδιά του μεγάλου γρίφου. Δεν πρέπει να αποτύχουμε. η αποτυχία ισοδυναμεί με θάνατο. η αποτυχία είναι το Τέλος Όλων, το Τέλος των πάντων. o ενθουσιασμός θα νικήσει τη δύναμη; η ανοησία θα ξεπεράσει την καλοσύνη; η οκνηρία θα ακυρώσει την ομορφιά; ο νικητής θα είναι καλός ή κακός; Ένας μόνο τρόπος υπάρχει για να το μάθουμε. να παίξουμε. να επιβιώσουμε. να λύσουμε. Το μέλλον μας είναι άγραφο. Το μέλλον μας είναι το μέλλον σας. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. γι αυτό ακούστε.

11 ENDGAME : ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ Ακολουθήστε. Ζητωκραυγάστε. Ελπίστε. προσευχηθείτε. προσευχηθείτε με όλη σας τη δύναμη, αν το πιστεύετε. Είμαστε οι παίκτες. οι δικοί σας παίκτες. παίζουμε για σας. Ελάτε να παίξετε μαζί μας. Άνθρωποι της γης. Το Endgame έχει αρχίσει.

12 ςzι ηnτ S. ALL L THE TIME. DE LJUSPUNKTER UN LEDER TILL L HIMLEN LL L THE TIME. THE BROTHERHOOD HO OD OF THE SNAKE S, FERNWAY FERNWAY FERNWAY FERNWAY ,840 KG. ΤΩΡΑ. ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ. D. ELIZABETH CANNING ΓΗ. N WENT SHOPPING BUT WHERE ΤΟ ENDGAME ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ. GOODNESS ODNES MY S GOODNESS WHERE DID SHE GO. NAME. ΤΟ ENDGAME ΞΕΚΙΝΗΣΕ. IR ABILIBUS IBUS MUNDI. UVB-76. O UR ANUS N PI Ι M 0 S E AND E DID D Ε GAIA. A ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ. ND PAPATUANUKU. PAT DYAUS PITAR AND PRITHVI Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΝΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ NUMBER. U U COMING, ALL IS CLEAR, Λ 32 Ι Α I Ι ΝΑ L NO DOUBT Ȯ ABOUT ALL L IS CLEAR, WITHOUT T A DOUBT. WHAT, THEN, IS ALL? L? UJ5 6EQUJ5 6EQUJ5 6EQUJ5 THE FUTURE U IS UNWRITTEN, T N BE WILL LΔώδE LΔώδεκα BE. BώEδ.ε Dα DISTANCE. Παίκτες. ΠS IΠSαTκ TίTκA AτA Nε NςNεNC Νέοι ΝCΝE ΝE Eέ έe.ο GLο GLIESE στο LτL οieσ σeώseμe σώμα Sώ E 581G. αλλά 8λ1λ λ1g Gά.με THE αhρhχαe αρχαία HχEα EαE SNAKE Sα NαAαKγ NκαA κn καταγωγή. AτAαγK EωE γs SACRIFICE ήsήac ήa JAYA. A Ό λη η Όλη Ό η ανθρωπότητα ν ανθ.. COLOR. CωOόLτOτRα OπόL τl OηOτR προέρχεται.π. RENDLESHAM Rέ EρNεDαLι ρeέe NχNχετ ετd DταL από Eπ EαE Sό SπSH αa αυτούς. AτM Mούς FOREST. Ḟ TIME. U MIERAĆ MXJ0YXN992A.010MZAA82 MΔIηEμRου Δημιουργήθηκαν ΔM ηi μιr Rι AρĆγ ρaυa γć.ή0 0θ 6κ7α3ν 6η6κ7 αν3 5κ2α0ι και α2 0 επιλέχθηκαν 56λ7 6λ7έ3χ 6ιλ 6η 6θ6η2η αMν M χxλjι χxιλ χιλιάδες ιjάδy 0άδYε δεy Xς XχNρ χρόνια ρό9 9ν9α 9όν9 9α2 2πA πριν. Aρ Aπρ.ι ν. M A A 2.78M2MS0009YPPS553/;[0327SNS7Q5NAA;A-08YGSMAA096B. MΑSπ Από ΑMπS ΑMπό 0ό τότε τ0 0ό0τ9ε 0τό0 τ0ε προετοιμάζονται πy Yρ YπροP PPετSο5μ5ά PτS τοs 5ιμ5 5ι5μ5 5 /ο/ν;τ[α0 /ν /ο/ντα0ι ;ν[τ0α ι 3κ2α7θSηNεSρ καθημερινά. θ7 ηs ηnμnερsιν 7νά ν7q5 νq Qά. ΔNεN Δεν 5ΔNνAέχAο Nε έχουν χοa A ;υ A -υ0π υπ0 υπερφυσικές 8ρ 8ε8ρφυσS ρφgs Y Sι ικmκm MέςA Mς MέMκMςA A SN. δυνάμεις. δυνn 3δυ 3SυνNά νάn.μ ZςOΚ ZO0 Κ0 Κανένας 0ανέ νένs 9STXBMAOS07S, 9Sν TςXτ TαT τx τbm τους Bου δaεaos δεν Aν Oν μπ0 μπορεί Sπο0 0ο7ρSε ρ7εsί,ν5 να 5αSπVετQNε 5SVQNQK. πvτq πετάξει, QξNεNι,Q QάQN Nι ε Qα QKα QνQK να Kμετ μετατρέψει.μετ EVERY VτEέRψYι τvατvατv EρEέR ψεy LETTER. T ER REPROACHES R Hτ τον E οe μόλυβδο Tό THE Hλυ DAWN Dο σε Aε Wρ WχW χρυσάφι AGAIN. Aφ ή Aή A να Iν γιατρέψει Oέ ON ιevery τον Vν ER εαυτό Yυ Pό PAGE. του. Aο ARBARIAN A R A DOES Όταν MAN-SLAUGHTER Aαν έn έρχεται θάνατος, έρχεται. FOR PLOWING: ON D-PLAINS Γι, SΓι AU ο νhάνhάνh Rς, Fρ Oχετ αrτ HIS NOTHING αυτούς και N για ιgγ HAS όλους AλA BEEN μας. E Είναι Sν SEEN E οι κληρονόμοι BUT Bλη Tον Bό BLANCHED ο της Γης ηhγ SKULLS L S S. 10^100 0 RIGEL ( ORI) (0.12M) GJ 3379 ( PC) πρέπει να και λύσουν 37 τον Μεγάλο Γρίφο 1 LY, της Σωτηρίας. 75. THORNBOROUGH. O O FOIA CASE NUMBER ROT1. Και R πρέπει κάνει ένας από αυτούς,. ZPVBSFMPPLJOHJO. PPLJOH έπh H να το J O UIFXSPOHQMBDFT 13.8 BILLION διαφορετικά θα χαθούμε F L I όλοι. S AWAY. ALWAYS. CUANDO LA MUERTE, E VIENE, E Y VIENE E AMIGOS, QUE VIENE E PAR A TODOS OS USTEDES. E S SNZYS6. 0 S 6 S77WNSI. 7 98STWQMA SO SAYS. S ESMAOA77WBWNAM. 7 A M EEDLE. E URFY YΔ3Ι2 ΔΙΑΒΑΣΤΕ -Δ3Ι2Α 2Α9 ΒΑ3 2Β4Α3Σ 2 Α3Σ6Τ9 6Σ 9Τ THOU HΤOΟUΒ ΤΟ ΤHO ΒΙΒΛΙΟ. ΒΙA ART RΒ ΒΛT TΛ ΙΟAV SΙ SLAVE LΟA. VΒ ΒΡΕΙΤΕ ΡΕΙΤΕA TΕOΙ TO FATE, FAΕ CHANCE, D DESPER AΤ ATΤTΑ ATE ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΣM MEN, ΧAΕ AND ΑD DOST ΛO ΛΥOS ΛΥΣΤΕ TΣTΤΕ WITH ΤTΟΝ ΤΟΝ POISON, ΓΡΙΦΟ. ΟN WAR, AND TΑEΑ MΤ MΣ ΤEΟ EΤ NΟ Ι,,Ι AΕ A NΕΙDΑ DΛOΥSΣ TΤWΕ IΤ TΤ HΟ ΝP OΓ ΓΡΙΦΟ, IΡSΙOΦ ΜΟΝΟ RΕ ΕΝΑΣ ΕΝΑH C HΣ HΑ ΘΑ ΘM ΚΕΡΔΙΣΕΙ. ΚΕΡΔN CΕAΡNΔ MΣ MΕ AΕΙ. WELL; L AND POPPY OΜ ΟPΟP YΝ ΟO OR CHARMS ΣA RΘMΑS CAN MAKE MΣM US SLEEP AS ENÈRE. E NETHERLANDISH ΤΟ ΤHΟR HΤ EΟRE RELNDGD ENDGAME LE ANNDDGI IAH SA PROVERBS. PRΕOΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙO OΙ ΝΑR VΝ EΑRΙ Ι BΑ ΑΛΗΘΙΝΟ. ΑS SΑ.Λ AΗ AND ΘΙD NΘ DΙ ΝΟO SO O. HAS BEEN CXULUB U CHICXULUB ΤΟ ΟUENDGAME GC CHICXULUB. CAH MEX ICXΕ ΕΧΕΙ UΕUΧLΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ. DECIPHER, DEΙC ΙΣIΕΙ. CΣI PΕ HΙ. E DECODE, DE, CΤ XΟUE UELND LE UN DBD CAHM UΧ LΧ UΕ BΙ.Α ΡΧ PRET. SEARCH AND SEEK. IF YOU FIND THE KEY AND TO ITS PROPER HOME, YOU WILL L BE REWARDED. R AND N SO ID AGAIN A IF YOU FAIL. IF YOU FAIL HS5243ND9SJSN. 5 9SJSN. PEOPLE E OF EARTH. ENDGAME HAS BEGUN. EVERYTHING. AS BEGUN. ENDGAME G FE E HAS E BEGUN. ER E H ENDGAME E HAS BEGUN. HAS BEGUN ENDGAME E HAS BEGUN ENDGAME E HAS BEGUN HAS BEGUN G G U U N N ENDGAME N D G G A M E HAS H A S BEGUN BE G U U N N E ENDGAME N G A G G A M M E E H A HAS H A S BEGUN B D

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΣΕΙΡΑ: ΜΙΚΡΗ ΠΥΞΙΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: POPULAR Από τις Εκδόσεις DUTTON BOOKS, Νέα Υόρκη 2014 TΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Πώς να γίνεις δημοφιλής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Maya Van Wagenen ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Πετρούλα Γαβριηλίδου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Leil Lowndes, 2009 Εικόνας εξωφύλλου: Eastnine Inc./Corbis/Apeiron Photos ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟγΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2010

Leil Lowndes, 2009 Εικόνας εξωφύλλου: Eastnine Inc./Corbis/Apeiron Photos ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟγΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2010 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: HOW TO INSTANTLY CONNECT WITH ANYONE Από τις Εκδόσεις McGraw-Hill, Νέα Υόρκη 2009 ΤΙΤΛΟΣ βιβλιου: Πώς να εντυπωσιάζεις από την πρώτη στιγμή ΣΥγγΡΑφΕΑΣ: Leil Lowndes METΑφΡΑΣΗ: Κασσιανή

Διαβάστε περισσότερα

Roald Dahl, 1973 Εικόνας εξωφύλλου: Quentin blake, 1995. Πρώτη έκδοση: Ιούλιος 1988 Τρίτη έκδοση: Ιανουάριος 2015

Roald Dahl, 1973 Εικόνας εξωφύλλου: Quentin blake, 1995. Πρώτη έκδοση: Ιούλιος 1988 Τρίτη έκδοση: Ιανουάριος 2015 ΣΕΙΡΑ: ΜΙΚΡΗ ΠΥΞΙΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: CHARLIE AND THE GREAT GLASS ELEVATOR Από τις Εκδόσεις George Allen & Unwin, ΗΠΑ 1973 TΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ο Τσάρλι και ο Μεγάλος Γυάλινος Ανελκυστήρας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Roald

Διαβάστε περισσότερα

Γιώτα Φώτου, 2015 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Stephen Mulcahey/Arcangel Images, Reinhold Leitner, extradeda/www.shutterstock.com

Γιώτα Φώτου, 2015 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Stephen Mulcahey/Arcangel Images, Reinhold Leitner, extradeda/www.shutterstock.com ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Το διώροφο της Τσιμισκή ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώτα Φώτου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Ανδρεάδης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μερσίνα Λαδοπούλου Γιώτα Φώτου,

Διαβάστε περισσότερα

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέμβριος 2012 ÉSBN 978-618-01-0013-6

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέμβριος 2012 ÉSBN 978-618-01-0013-6 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: THE THIRD WHEEL Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2012 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 7: Στους δύο τρίτος δε χωρεί ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff

Διαβάστε περισσότερα

Leil Lowndes, 2013 Εικόνας εξωφύλλου: LoopAll, Djem/www.shutterstock.com. Πρώτη έκδοση: νοέμβριος 2013. ιsbn 978-618-01-0342-7

Leil Lowndes, 2013 Εικόνας εξωφύλλου: LoopAll, Djem/www.shutterstock.com. Πρώτη έκδοση: νοέμβριος 2013. ιsbn 978-618-01-0342-7 τιτλοσ ΠΡΩτοτΥΠοΥ: HOW TO CREATE CHEMISTRY WITH ANYONE Από τις Εκδόσεις Da Capo Press, Βοστώνη 2013 τιτλοσ ΒιΒλιοΥ: Πώς να δημιουργείς τη σωστή χημεία με τους άλλους συγγραφεασ: Leil Lowndes ΜΕτΑφΡΑσΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ Α.Ε. Πρώτη έκδοση: Μάιος 2012, 2.500 αντίτυπα. ιsbn 978-960-496-567-0

ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ Α.Ε. Πρώτη έκδοση: Μάιος 2012, 2.500 αντίτυπα. ιsbn 978-960-496-567-0 ΤιΤΛοσ ΠΡΩΤοΤυΠου: amor en MinÚscUla Από τις Εκδόσεις ediciones B, Βαρκελώνη, 2006 ΤιΤΛοσ ΒιΒΛιου: Η καθημερινή μαγεία των ασήμαντων πραγμάτων συγγραφεασ: Francesc Miralles ΜΕΤΑΦΡΑσΗ: Θεοδώρα δαρβίρη ΕΠιΜΕΛΕιΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eve Makis, 2015 Φωτογραφιών εξωφύλλου: David George/Alamy, blickwinkel/alamy. Πρώτη έκδοση: Φεβρουάριος 2015, 3.000 αντίτυπα

Eve Makis, 2015 Φωτογραφιών εξωφύλλου: David George/Alamy, blickwinkel/alamy. Πρώτη έκδοση: Φεβρουάριος 2015, 3.000 αντίτυπα ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE SPICE BOX LETTERS Aπό τις Εκδόσεις Sandstone Press Ltd, 2015 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Το κουτί των αναμνήσεων ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ιβ Μάκις ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αναστάσιος Αργυρίου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη έκδοση: Σεπτέμβριος 2012, 2.000 αντίτυπα ISBN 978-960-496-559-5

Πρώτη έκδοση: Σεπτέμβριος 2012, 2.000 αντίτυπα ISBN 978-960-496-559-5 M Y Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: OTEL BRUNI Από τις Εκδόσεις MONDADORI, Μιλάνο 2011 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ξενοδοχείο Μπρούνι ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Valerio Massimo Manfredi ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Άμπυ Ραΐκου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ήταν ένας καφές στη χόβολη ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Λένα Μαντά ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής Πιτσιρίκος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Λένα Μαντά, 2001, 2014 Φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση: Χριστίνα Μανιά

Μετάφραση: Χριστίνα Μανιά Μετάφραση: Χριστίνα Μανιά Millénium 3 & 4 Dupuis 2014, by Man, Homs and Runberg Millenium 2014 Stieg Larsson and Moggliden AB www.dupuis.com All rights reserved. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2015 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 10.000 ANTITYΠΑ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 10.000 ANTITYΠΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 10.000 ANTITYΠΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE BURIED GIANT Από τις Εκδόσεις Faber & Faber, Λονδίνο 2015 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ο θαμμένος γίγαντας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Kazuo Ishiguro ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αργυρώ Μαντόγλου

Διαβάστε περισσότερα

γιώργος Πιντέρης, 2013 Πρώτη έκδοση: απρίλιος 2013 ΙSBN 978-618-01-0250-5

γιώργος Πιντέρης, 2013 Πρώτη έκδοση: απρίλιος 2013 ΙSBN 978-618-01-0250-5 ΤΙΤΛΟΣ βιβλιου: Χαρά, η καλύτερη θεραπεία ΣυγγραφεαΣ: γιώργος Πιντέρης επιμελεια ΔΙΟρθωΣη κειμενου: αργυρώ μαντόγλου ΣυνθεΣη εξωφυλλου: Χρυσούλα μπουκουβάλα ηλεκτρονικη ΣεΛΙΔΟΠΟΙηΣη: ελένη Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Michael Heatley. Michael Jackson 1958-2009 Η ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΘΡYΛΟY

Michael Heatley. Michael Jackson 1958-2009 Η ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΘΡYΛΟY Michael Heatley Michael Jackson 1958-2009 Η ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΘΡYΛΟY τιτλοσ ΠΡΩτΟτΥΠΟΥ: MICHAEL JACKSON THE LIFE OF A LEGEND Από τις Εκδόσεις HEADLINE PUBLISHING GROUP, λονδίνο 2009 τιτλοσ βιβλιου: MICHAEL JACKSON

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 12.000 ANTITYΠΑ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 12.000 ANTITYΠΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 12.000 ANTITYΠΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Σιωπάς για να ακούγεσαι ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μάρω Βαμβουνάκη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Edward

Διαβάστε περισσότερα

Holly Black & Cassandra Clare, 2014 Εικονογράφησης: Scott Fischer, 2014 Εικονογράφησης εξωφύλλου: Alexandre Chaudret/Scholastic Inc.

Holly Black & Cassandra Clare, 2014 Εικονογράφησης: Scott Fischer, 2014 Εικονογράφησης εξωφύλλου: Alexandre Chaudret/Scholastic Inc. ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: MAGISTERIUM: THE IRON TRIAL Από τις Εκδόσεις Scholastic Press, Νέα Υόρκη 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ματζιστέριουµ (Βιβλίο 1): Η Σιδερένια οκιµασία ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ: Holly Black

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσηίδα Δημουλίδου, 2011. Πρώτη έκδοση: Φεβρουάριος 2011, 20.000 αντίτυπα ΙSBN 978-960-496-099-6

Χρυσηίδα Δημουλίδου, 2011. Πρώτη έκδοση: Φεβρουάριος 2011, 20.000 αντίτυπα ΙSBN 978-960-496-099-6 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι αγγελιαφόροι του πεπρωμένου ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Χρυσηίδα Δημουλίδου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Μαρία Μπανούση ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά

Διαβάστε περισσότερα

Jonas Jonasson, 2010 By agreement with Pontas Literary & Film Agency. Πρώτη έκδοση: Σεπτέμβριος 2013 ΙSBN 978-960-496-859-6

Jonas Jonasson, 2010 By agreement with Pontas Literary & Film Agency. Πρώτη έκδοση: Σεπτέμβριος 2013 ΙSBN 978-960-496-859-6 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: HUNDRAÅRINGEN SOM KLEV UT GENOM FÖNSTRET OCH FORSVANN Από τις Εκδόσεις Piratförlaget, Στοκχόλμη 2009 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ο εκατοντάχρονος που πήδηξε από το παράθυρο και εξαφανίστηκε ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE CHEMISTRY OF TEARS Από τις Εκδόσεις Faber and Faber, Λονδίνο 2012

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE CHEMISTRY OF TEARS Από τις Εκδόσεις Faber and Faber, Λονδίνο 2012 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE CHEMISTRY OF TEARS Από τις Εκδόσεις Faber and Faber, Λονδίνο 2012 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Η χημεία των δακρύων ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Peter Carey ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αργυρώ Μαντόγλου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Alex Flinn, 2007 Published by arrangement with HarperCollins Publishers. Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2011 Πρώτη ανατύπωση: Απρίλιος 2011

Alex Flinn, 2007 Published by arrangement with HarperCollins Publishers. Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2011 Πρώτη ανατύπωση: Απρίλιος 2011 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: BEASTLY Aπό τις Εκδόσεις HarperTeen, Νέα Υόρκη 2007 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Beastly ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Alex Flinn ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κάσσυ Μπουλούκου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αναστασία Σακελλαρίου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος ρα νας, 2012 Φωτογραφίας εξωφύλλου: Reg Lancaster/Getty images/ideal image EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕΧÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013

Σπύρος ρα νας, 2012 Φωτογραφίας εξωφύλλου: Reg Lancaster/Getty images/ideal image EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕΧÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ANDREAS PAPANDREOU The making of a greek democrat and political maverick Από τις εκδόσεις I. B. Tauris, Λονδίνο Νέα Υόρκη, 2012 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Η γέννηση ενός πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το λουλουδόπαιδο και άλλες ιστορίες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Αιµιλία Κονταίου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίζοντας για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο

Φροντίζοντας για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο Φροντίζοντας για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο Με τη στήριξη της: ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA A. Πώς να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό για γονείς σελ. 4 B. Οδηγίες για γονείς και κηδεμόνες σελ. 5 1. Η ασφάλεια φέρνει

Διαβάστε περισσότερα

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DORK DIARIES 3 ½ HOW TO DORK YOUR DIARY Áðü ôéò Åêäüóåéò Simon & Schuster, Λονδίνο 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης 3½ Φτιάξε το δικό σου ξενέρωτο ημερολόγιο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 15.000 ANTITYΠA

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 15.000 ANTITYΠA ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 15.000 ANTITYΠA ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Κυριακή απόγευμα στη Βιέννη ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μάρω Βαμβουνάκη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω να σερφάρω. δημιουργικά και με ασφάλεια. Τα πρώτα βήματα

Μαθαίνω να σερφάρω. δημιουργικά και με ασφάλεια. Τα πρώτα βήματα Μαθαίνω να σερφάρω δημιουργικά και με ασφάλεια Τα πρώτα βήματα Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΑΡΧΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΗΓΩΝ Κ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

# $ 1 Μόνο εκείνοι ήξεραν τι σήμαιναν αυτά τα πέντε κλειδιά και πόσο πολύ προσπάθησαν να κλειδώσουν μακριά τους την ευτυχία.

# $ 1 Μόνο εκείνοι ήξεραν τι σήμαιναν αυτά τα πέντε κλειδιά και πόσο πολύ προσπάθησαν να κλειδώσουν μακριά τους την ευτυχία. # $ 1 Μόνο εκείνοι ήξεραν τι σήμαιναν αυτά τα πέντε κλειδιά και πόσο πολύ προσπάθησαν να κλειδώσουν μακριά τους την ευτυχία. # $ 1 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 80.000 ANTITYΠΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Τα πέντε κλειδιά ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σταματίνα Τσιμτσιλή, 2014 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Irene Lamprakou/Trevillion Images, Oliko/www.shutterstock.com

Σταματίνα Τσιμτσιλή, 2014 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Irene Lamprakou/Trevillion Images, Oliko/www.shutterstock.com ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Όλα για λίγο παράδεισο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Σταματίνα Τσιμτσιλή ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής Πιτσιρίκος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βάσω Βύρρα Σταματίνα

Διαβάστε περισσότερα

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0

Erol User, 2011 Εικόνας εξωφύλλου: STOCK Photography. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011 ΙSBN 978-960-496-343-0 ΣΕΙΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ETHICAL ECONOMY Από τις Εκδόσεις Cinius, Κωνσταντινούπολη 2009 TIΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ηθική Οικονομία ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Erol User ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βάσω Κρις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα