Previously Published Works UCLA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Previously Published Works UCLA"

Transcript

1 Previously Published Works UCLA A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored scholarly publications will now be freely available on this site. Let us know how this access is important for you. We want to hear your story! Peer Reviewed Title: Synthesis and characterization of ferrocene-chelating heteroscorpionate complexes of nickel(ii) and zinc(ii) Author: Abubekerov, M Diaconescu, PL Publication Date: Series: UCLA Previously Published Works Permalink: DOI: Local Identifier: Abstract: 2015 American Chemical Society. The first example of a ferrocenechelating heteroscorpionate, [Li(THF)<inf>2</inf>][fc(PPh<inf>2</inf>)(BH[(3,5-Me)<inf>2</ inf>pz]<inf>2</inf>)] ((fc<sup>p,b</sup>)li(thf)<inf>2</inf>, fc = 1,1 -ferrocenediyl) is described. Starting from a previously reported compound, fcbr(pph<inf>2</inf>), a series of ferrocene derivatives, fc(pph<inf>2</inf>)(b[ome]<inf>2</inf>), [Li(OEt<inf>2</ inf>)][fc(pph<inf>2</inf>)(bh<inf>3</inf>)], [Li(THF)<inf>2</inf>][fc(PPh<inf>2</inf>)(BH[(3,5- Me)<inf>2</inf>pz]<inf>2</inf>)] (pz = pyrazole), was isolated and characterized. Compound (fc<sup>p,b</sup>)li(thf)<inf>2</inf> allowed the synthesis of the corresponding nickel and zinc complexes, (fc<sup>p,b</sup>)nicl, (fc<sup>p,b</sup>)nime, (fc<sup>p,b</sup>)zncl, and (fc<sup>p,b</sup>)znme. All compounds were characterized by NMR spectroscopy, while the zinc and nickel complexes were also characterized by X-ray crystallography. The redox behavior of (fc<sup>p,b</sup>)nicl, (fc<sup>p,b</sup>)nime, (fc<sup>p,b</sup>)zncl, and escholarship provides open access, scholarly publishing services to the University of California and delivers a dynamic research platform to scholars worldwide.

2 (fc<sup>p,b</sup>)znme was studied by cyclic voltammetry and supported by density functional theory calculations. Copyright Information: Copyright 2015 by the article author(s). This work is made available under the terms of the Creative Commons Attribution-NoDerivs4.0 license, escholarship provides open access, scholarly publishing services to the University of California and delivers a dynamic research platform to scholars worldwide.

3 Synthesis and Characterization of Ferrocenechelating Heteroscorpionate Complexes of Nickel(II) and Zinc(II) Μαρκ Αβυβεκεροϖ ανδ Παυλα Λ. ιαχονεσχυ επαρτµεντ οφ Χηεµιστρψ ανδ Βιοχηεµιστρψ, Υνιϖερσιτψ οφ Χαλιφορνια, Λοσ Ανγελεσ, ΧΑ Αβστραχτ Τηε φιρστ εξαµπλε οφ α φερροχενε χηελατινγ ηετεροσχορπιονατε, [Λι(ΤΗΦ) 2 ] [φχ(ππη 2 )(ΒΗ[(3,5 Με) 2 πζ] 2 )] ((φχ Π,Β )Λι(ΤΗΦ) 2, φχ = 1,1 φερροχενεδιψλ) ισ δεσχριβεδ. Σταρτινγ φροµ α πρεϖιουσλψ ρεπορτεδ χοµπουνδ, φχβρ(ππη 2 ), α σεριεσ οφ φερροχενε δεριϖατιϖεσ, φχ(ππη 2 )(Β[ΟΜε] 2 ), [Λι(ΟΕτ 2 )][φχ(ππη 2 )(ΒΗ 3 )], [Λι(ΤΗΦ) 2 ][φχ(ππη 2 )(ΒΗ[(3,5 Με) 2 πζ] 2 )] (πζ = πψραζολε), ωασ ισολατεδ ανδ χηαραχτεριζεδ. Χοµπουνδ (φχ Π,Β )Λι(ΤΗΦ) 2 αλλοωεδ τηε σψντηεσισ οφ τηε χορρεσπονδινγ νιχκελ ανδ ζινχ χοµπλεξεσ, (φχ Π,Β )ΝιΧλ, (φχ Π,Β )ΝιΜε, (φχ Π,Β )ΖνΧλ, ανδ (φχ Π,Β )ΖνΜε. Αλλ χοµπουνδσ ωερε χηαραχτεριζεδ βψ ΝΜΡ σπεχτροσχοπψ, ωηιλε τηε ζινχ ανδ νιχκελ χοµπλεξεσ ωερε αλσο χηαραχτεριζεδ βψ Ξ ραψ 1 1

4 χρψσταλλογραπηψ. Τηε ρεδοξ βεηαϖιορ οφ (φχ Π,Β )ΝιΧλ, (φχ Π,Β )ΝιΜε, (φχ Π,Β )ΖνΧλ, ανδ (φχ Π,Β )ΖνΜε ωασ στυδιεδ βψ χψχλιχ ϖολταµµετρψ ανδ συππορτεδ βψ ΦΤ χαλχυλατιονσ. Ιντροδυχτιον Πολψ(πψραζολψλ)βορατεσ, αλσο κνοων ασ σχορπιονατεσ, 1 3 ηαϖε ϖερσατιλε ελεχτρονιχ ανδ στεριχ προπερτιεσ. 4 6 υε το τηε εασε οφ ιντροδυχινγ νεω συβστιτυεντσ ον τηε τηρεε χαρβον ατοµσ οφ τηε πψραζολψλ ρινγ, συχη λιγανδσ ηαϖε φουνδ ωιδεσπρεαδ αππλιχατιονσ ιν χοορδινατιον χηεµιστρψ ανδ 2, χαταλψσισ. Ηοωεϖερ, δεσπιτε τηειρ αδϖανταγεσ, πολψ(πψραζολψλ)βορατεσ λαχκ τηε ποτεντιαλ φορ ρεδοξ αχτιϖιτψ. Γιϖεν τηε ινχρεασινγ ιντερεστ ιν ρεδοξ αχτιϖε λιγανδσ ανδ τηειρ αππλιχατιονσ ιν χαταλψσισ, 1 5 σεϖεραλ εξαµπλεσ οφ φερροχενε συβστιτυτεδ πολψ(πψραζολψλ)βορατεσ ηαϖε βεεν σψντηεσιζεδ, βυτ µεταλ χοµπλεξεσ χονταινινγ χηελατινγ ϖερσιονσ αρε υνκνοων; τηεσε µοτιφσ αρε παρτιχυλαρλψ ιντερεστινγ σινχε τηεψ ιµπαρτ σπεχιαλ στεριχ ανδ ελεχτρονιχ προπερτιεσ το τηε ρεσυλτινγ µεταλ χοµπλεξεσ Τηερεφορε, α νεω τψπε οφ α ηετεροσχορπιονατε λιγανδ, φχ Π,Β (φχ Π,Β = φχ(ππη 2 )(ΒΗ[(3,5 Με) 2 πζ] 2 )], φχ = 1,1 φερροχενεδιψλ) ωασ δεσιγνεδ ιν ορδερ το χοµβινε τηε στερεοελεχτρονιχ ϖερσατιλιτψ οφ πολψ(πψραζολψλ)βορατεσ ανδ τηε ρεδοξ προπερτιεσ οφ α φερροχενε χηελατινγ µοιετψ. Βασεδ ον τηε ιντερεστ οφ τηε ιαχονεσχυ γρουπ ιν , 2 6 ρεδοξ αχτιϖε φερροχενε βασεδ χηελατινγ λιγανδσ, ωε σετ ουτ το 2 2

5 ινϖεστιγατε τηε αχτιϖιτψ οφ τηε φχ Π,Β λιγανδ ιν χοµβινατιον ωιτη νιχκελ φορ ποτεντιαλ υσε ιν ρεδοξ σωιτχηαβλε χαταλψσισ φορ τηε σψντηεσισ οφ ολεφινιχ χοπολψµερσ. Τηε ρεδοξ προπερτιεσ οφ φχ Π,Β ωερε προβεδ βψ χηαραχτεριζινγ τωονιχκελ(ιι) χοµπλεξεσ. Ιν ορδερ το προϖιδε αν υναµβιγυουσ ιντερπρετατιον οφ τηειρ ρεδοξ προπερτιεσ, τηε αναλογουσ, ρεδοξ ιναχτιϖε ζινχ(ιι) χοµπλεξεσ ωερε αλσο πρεπαρεδ ανδ χηαραχτεριζεδ. Εξπεριµενταλ Σεχτιον Γενεραλ χονσιδερατιονσ. Αλλ ρεαχτιονσ ωερε περφορµεδ υσινγ στανδαρδ Σχηλενκ τεχηνιθυεσ ορ ιν αν ΜΒραυν δρψβοξ (<1 ππµ Ο 2 /Η 2 Ο) υνλεσσ νοτεδ οτηερωισε. Αλλ γλασσωαρε, χαννυλαε, ανδ Χελιτε ωερε στορεδ ιν αν οϖεν ατ > Κ βεφορε βεινγ βρουγητ ιντο τηε δρψβοξ. Σολϖεντσ ωερε πυριφιεδ υσινγ α τωο χολυµν σολιδ στατε πυριφιχατιον σψστεµ βψ τηε µετηοδ οφ Γρυββσ 2 7 ανδ τρανσφερρεδ το τηε γλοϖεβοξ ωιτηουτ εξποσυρε το αιρ. ΝΜΡ σολϖεντσ ωερε οβταινεδ φροµ Χαµβριδγε Ισοτοπε Λαβορατοριεσ, δεγασσεδ, ανδ στορεδ οϖερ αχτιϖατεδ µολεχυλαρ σιεϖεσ πριορ το υσε. ΝΜΡ σπεχτρα ωερε ρεχορδεδ ατ αµβιεντ τεµπερατυρε ον Βρυκερ Ας 3 0 0, Ας 4 0 0, Ας 5 0 0, ανδ ΡΞ σπεχτροµετερσ υνλεσσ οτηερωισε νοτεδ. Προτον ανδ χαρβον χηεµιχαλ σηιφτσ αρε γιϖεν ρελατιϖε το ρεσιδυαλ σολϖεντ πεακσ. Πηοσπηορυσ ανδ βορον χηεµιχαλ σηιφτσ αρε γιϖεν ρελατιϖε το εξτερναλ στανδαρδσ, Η 3 ΠΟ 4 ανδ Ετ 2 Ο ΒΦ 3, ρεσπεχτιϖελψ. Μαγνετιχ συσχεπτιβιλιτψ µεασυρεµεντσ ωερε περφορµεδ ιν Χ 6 6 υσινγ τηε Εϖανσ µετηοδ φχ(ππη 2 )Βρ (1 ) ωασ πρεπαρεδ υσινγ α 3 3

6 λιτερατυρε προχεδυρε, 3 0 ανδ, υνλεσσ οτηερωισε νοτεδ, αλλ ρεαγεντσ ωερε αχθυιρεδ φροµ χοµµερχιαλ σουρχεσ ανδ υσεδ ασ ρεχειϖεδ. Ελεµενταλ αναλψσεσ ωερε περφορµεδ ον αν Εξετερ Αναλψτιχαλ, Ινχ. ΧΕ Ελεµενταλ Αναλψζερ ωιτη τηε εξχεπτιον οφ τηε αναλψσισ φορ χοµπουνδ 6 τηατ ωασ χαρριεδ ουτ βψ Μιδωεστ Μιχρολαβ, ΛΛΧ, Ινδιαναπολισ, ΙΝ. φχ(ππη 2 )(Β[ΟΜε] 2 ) (2 ). Χοµπουνδ 1 (1.00 γ, 2.23 µµολ) ωασ δισσολϖεδ ιν µλ οφ ΤΗΦ ανδ χοολεδ το 7 8 Χ. ν Βυτψλ λιτηιυµ (2.5 Μ ιν ηεξανεσ, µλ, µµολ) ωασ αδδεδ δροπωισε οϖερ α περιοδ οφ 1 0 µιν. Τηε ρεσυλτινγ ψελλοω σλυρρψ ωασ στιρρεδ ατ 7 8 Χ φορ 1 5 µιν. Τηε ρεαχτιον µιξτυρε ωασ ρεµοϖεδ φροµ τηε χολδ ωελλ, ιµµεδιατελψ θυενχηεδ ωιτη Β(ΟΜε) 3 (1.2 7 µλ, µµολ), ανδ στιρρεδ φορ 1 η ατ αµβιεντ τεµπερατυρε. ςολατιλε συβστανχεσ ωερε ρεµοϖεδ υνδερ ρεδυχεδ πρεσσυρε. Τηε ρεσυλτινγ ψελλοω ορανγε οιλ ωασ εξτραχτεδ ιν 1 5 µλ οφ τολυενε ανδ φιλτερεδ τηρουγη Χελιτε. Τολυενε ωασ ρεµοϖεδ υνδερ ρεδυχεδ πρεσσυρε ανδ τηε ρεµαινινγ ορανγε οιλ ωασ ρεδισσολϖεδ ιν 8 µλ οφ ν πεντανε, φιλτερεδ τηρουγη Χελιτε ανδ στορεδ ατ 4 0 Χ οϖερνιγητ το αφφορδ α βριγητ ψελλοω σολιδ ( γ, 9 1.1%). Ξ ραψ θυαλιτψ χρψσταλσ ωερε οβταινεδ φροµ ν πεντανε ατ 4 0 Χ υπον προλονγεδ στανδινγ. 1 Η ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ): δ (ππµ) 3.61 (σ, 6Η, ΟΧΗ 3 ), 4.09 (τ, 2Η, Χπ Η), (µ, 4Η, Χπ Η), (τ, 2Η, Χπ Η), (µ, 6Η, µ Πη, π Πη), 7.49 (µ, 4Η, ο Πη). 1 3 Χ ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ): δ (ππµ) (δ, ΟΧΗ 3 ), (δ, Χπ Χ), (σ, Χπ Χ), (σ, Χπ Χ), (σ, Χπ Χ), (δ, Χπ Χ), (δ, αροµατιχ), (δ, αροµατιχ). 1 1 Β ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, 4 4

7 2 9 8 Κ): δ (ππµ) (βρ σ). 3 1 Π ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ): δ (ππµ) (σ). Αναλ. Χαλχδ: φχ(ππη 2 )(Β[ΟΜε] 2 ) (Χ 2 4 Η 2 4 ΒΦεΟ 2 Π) Χ, ; Η, Φουνδ: Χ, ; Η, [Λι(ΟΕτ 2 )] [φχ(ππη 2 )(ΒΗ 3 )] (3 ). Χοµπουνδ 2 (0.839 γ, 1.90 µµολ) ωασ δισσολϖεδ ιν 5 0 µλ οφ διετηψλ ετηερ ανδ χοολεδ το 7 8 Χ. Λιτηιυµ αλυµινυµ ηψδριδε ( γ, µµολ) ιν 5 µλ οφ διετηψλ ετηερ ωασ αδδεδ δροπωισε οϖερ α περιοδ οφ 5 µιν. Τηε ρεαχτιον µιξτυρε ωασ στιρρεδ ατ 7 8 Χ φορ 3 0 µιν φολλοωεδ βψ 1 η ατ αµβιεντ τεµπερατυρε. Τηε ρεαχτιον σολυτιον ωασ φιλτερεδ τηρουγη α γλασσ φριτ ανδ ϖολατιλεσ ρεµοϖεδ υνδερ ρεδυχεδ πρεσσυρε. Τηε ρεσυλτινγ ψελλοω ορανγε σολιδ ωασ ωασηεδ ωιτη 3 0 µλ οφ ηεξανεσ, ρεδισσολϖεδ ιν διετηψλ ετηερ ανδ φιλτερεδ τηρουγη Χελιτε. Ρεδυχτιον ιν ϖολυµε οφ τηε σολυτιον ανδ στοραγε ατ 4 0 Χ αφφορδεδ ορανγε χρψσταλλινε µατεριαλ ιν τωο χροπσ ( γ, 8 4.6%). Ξ ραψ θυαλιτψ χρψσταλσ ωερε οβταινεδ φροµ ΤΗΦ/ηεξανεσ λαψερινγ ατ 4 0 Χ. 1 Η ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ): δ (ππµ) 1.92 (βρ µ, 1 ϑ ΗΒ = Ηζ, 3Η, ΒΗ 3 ), 4.08 (τ, 4Η, Χπ Η), (τ, 2Η, Χπ Η), (τ, 2Η, Χπ Η), (µ, 6Η, µ Πη, π Πη), (µ, 4Η, ο Πη). Τηε χοµπλεξ ωασ νοτ σολυβλε ενουγη ιν Χ 6 6 το οβταιν α 1 3 Χ ΝΜΡ σπεχτρυµ. 1 1 Β ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ): δ (ππµ) (θ, 1 ϑ ΗΒ = Ηζ). 3 1 Π ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ): δ (ππµ) (σ). Αναλ. Χαλχδ: [φχ(ππη 2 )(ΒΗ 3 )]Λι (Ετ 2 Ο) (Χ 2 6 Η 3 1 ΒΦεΛιΟΠ) Χ, ; Η, Φουνδ: Χ, ; Η,

8 [Λι(ΤΗΦ) 2 ][φχ(ππη 2 )(ΒΗ[(3, 5 Με) 2 πζ] 2 )] (4 ). Χοµπουνδ 3 (0.439 γ, µµολ) ιν 5 µλ οφ ΤΗΦ ωασ αδδεδ το 3,5 διµετηψλπψραζολε ( γ, µµολ) ιν 1 5 µλ οφ τολυενε ανδ στιρρεδ φορ 4 8 η ατ 5 0 Χ. ςολατιλε συβστανχεσ ωερε ρεµοϖεδ υνδερ ρεδυχεδ πρεσσυρε. Τηε ρεµαινινγ σολιδσ ωερε δισσολϖεδ ιν ηεξανεσ ανδ φιλτερεδ τηρουγη Χελιτε. ςολατιλεσ ωερε ρεµοϖεδ υνδερ ρεδυχεδ πρεσσυρε ανδ τηε ρεµαινινγ οιλ ρεδισσολϖεδ ιν ΤΗΦ. Προλονγεδ στανδινγ υνδερ ρεδυχεδ πρεσσυρε οφ τηε ΤΗΦ σολυτιον αφφορδσ τηε προδυχτ ασ αν ορανγε σολιδ (0.653 γ, 9 5.7%). 1 Η ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ): δ (ππµ) 2.08 (σ, 6Η, ΧΧΗ 3 ), 2.59 (σ, 6Η, ΧΧΗ 3 ), 3.97 (τ, 2Η, Χπ Η), 4.06 (τ, 2Η, Χπ Η), (τ, 2Η, Χπ Η), (τ, 2Η, Χπ Η), (σ, 2Η, ΧΗ), (µ, 6Η, µ Πη, π Πη), 7.56 (µ, 4Η, ο Πη). 1 3 Χ ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ): δ (ππµ) (σ, ΧΧΗ 3 ), (σ, ΧΧΗ 3 ), (σ, Χπ Χ), (δ, Χπ Χ), (δ, Χπ Χ), (σ, Χπ Χ), (δ, Χπ Χ), (σ, ΧΗ), (δ, αροµατιχ), (δ, αροµατιχ), (σ, ΧΧΗ 3 ), (σ, ΧΧΗ 3 ). 1 1 Β ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ): δ(ππµ) 8.2 (βρ σ). 3 1 Π ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ): δ (ππµ) (σ). Αναλ. Χαλχδ: (φχ Π,Β )Λι (ΤΗΦ) 2 (Χ 4 0 Η 4 9 ΒΦεΛιΝ 4 Ο 2 Π) Χ, ; Η, 6.84; Ν, Φουνδ: Χ, ; Η, 6.62; Ν, (φχ Π,Β )ΝιΧλ (5 ). Το ΝιΧλ 2 ( ΜΕ) (0.451 γ, 2.05 µµολ) ιν 2 0 µλ οφ ΤΗΦ (ΤΗΦ) 2 Λι[φχ(ΠΠη 2 )(ΒΗ[(3,5 Με) 2 πζ] 2 )] (1.48 γ, 2.05 µµολ) ωασ αδδεδ δροπωισε οϖερ α περιοδ οφ 1 0 µιν ιν 1 0 µλ οφ ΤΗΦ ατ αµβιεντ τεµπερατυρε. Τηε ρεαχτιον σολυτιον ωασ στιρρεδ φορ 1 2 η. ςολατιλε συβστανχεσ ωερε ρεµοϖεδ υνδερ ρεδυχεδ πρεσσυρε ανδ τηε προδυχτ εξτραχτεδ ιντο µλ οφ τολυενε 6 6

9 ανδ φιλτερεδ τηρουγη Χελιτε. Ρεδυχτιον ιν ϖολυµε οφ τηε τολυενε σολυτιον το 6 0 µλ αφφορδεδ βλαχκ χρψσταλλινε µατεριαλ αφτερ 2 4 η ατ 4 0 Χ. εχαντινγ οφ τηε σολυτιον ανδ ωασηινγ οφ τηε ρεµαινινγ σολιδσ ωιτη 3 µλ οφ ηεξανεσ ψιελδεδ τηε προδυχτ ασ βλαχκ χρψσταλλινε µατεριαλ (1.4 3 γ, %). Χρψσταλσ οφ 5 αλωαψσ χονταιν α µολεχυλε οφ τολυενε περ µολεχυλε οφ χοµπουνδ ασ συππορτεδ βψ ΝΜΡ σπεχτροσχοπιχ δατα. Ξ ραψ θυαλιτψ χρψσταλσ ωερε οβταινεδ φροµ τολυενε/ηεξανεσ λαψερινγ ατ 4 0 Χ. 1 Η ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ): δ (ππµ) (βρ σ), (βρ σ), (βρ σ), (σ), (βρ σ), (βρ σ), (βρ σ), (βρ σ). µ εφφ = 3.12 µ Β. Αναλ. Χαλχδ: (φχ Π,Β )ΝιΧλ (C 7 H 8 ) (Χ 3 9 Η 4 1 ΒΧλΦεΝ 4 ΝιΠ) Χ, ; Η, 5.46; Ν, Φουνδ: Χ, ; Η, 5.39; Ν, (φχ Π,Β )ΝιΜε (6 ). Το (φχ Π,Β )ΝιΧλ (C 7 H 8 ) (38 µγ, µµολ) ιν 5 µλ οφ τολυενε ΖνΜε 2 (0.080 µλ, µµολ, Μ ιν τολυενε) ωασ αδδεδ δροπωισε ϖια σψρινγε ατ αµβιεντ τεµπερατυρε. Τηε ρεαχτιον σολυτιον ωασ στιρρεδ φορ αν ηουρ. ςολατιλε συβστανχεσ ωερε ρεµοϖεδ υνδερ ρεδυχεδ πρεσσυρε. Τηε προδυχτ ωασ εξτραχτεδ ιντο 5 µλ οφ ν πεντανε ανδ φιλτερεδ τηρουγη Χελιτε. Ρεδυχτιον ιν ϖολυµε το 2 µλ ψιελδεδ τηε προδυχτ ασ ορανγε χρψσταλλινε µατεριαλ υπον στανδινγ ατ 4 0 Χ (2 0.0 µγ, 6 1.8%). Ξ ραψ θυαλιτψ χρψσταλσ ωερε οβταινεδ φροµ α 1: 1 0 µιξτυρε οφ τολυενε/ηεξανεσ ατ 4 0 Χ. 1 Η ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ): δ (ππµ) 0.02 (δ, 3Η, ΝιΧΗ 3 ), 1.93 (βρ σ), (σ), (βρ σ), (σ), (βρ σ), (σ), (βρ σ), 5.39 (βρ σ), 5.69 (βρ σ), 6.80 (βρ σ), 7.61 (βρ σ). 1 Η ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, 7 7

10 3 6 1 Κ): δ (ππµ) 0.04 (δ, 3Η, ΝιΧΗ 3 ), 2.15 (βρ σ, 6Η, ΧΧΗ 3 ), 2.31 (σ, 6Η, ΧΧΗ 3 ), 4.06 (βρ σ, 2Η, Χπ Η), 4.24 (τ, 2Η, Χπ Η), 4.32 (τ, 2Η, Χπ Η), 4.34 (τ, 2Η, Χπ Η), (σ, 2Η, ΧΗ), (βρ σ, 4Η, µ Πη), (µ, 2Η, π Πη), (µ, 4Η, ο Πη). 1 3 Χ ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ): δ (ππµ) 5.1 (δ, ΝιΧΗ 3 ), (βρ σ, ΧΧΗ 3 ), (βρ σ, ΧΧΗ 3 ), (βρ σ, ΧΧΗ 3 ), (βρ σ, ΧΧΗ 3 ), (βρ σ, Χπ Χ), (σ, Χπ Χ), (σ, Χπ Χ), (βρ σ, Χπ Χ), (βρ σ, Χπ Χ), (βρ σ, Χπ Χ), (βρ σ, Χπ Χ), (σ, Χπ Χ), (σ, Χπ Χ), (βρ σ, ΧΗ), (βρ σ, ΧΗ), (βρ σ, αροµατιχ), (βρ σ, αροµατιχ), (βρ σ, αροµατιχ), (βρ σ, αροµατιχ), (σ, ΧΧΗ 3 ), (βρ σ, ΧΧΗ 3 ), (βρ σ, ΧΧΗ 3 ). 1 1 Β ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ): δ (ππµ) 7.8 (βρ σ). 3 1 Π ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ): δ (ππµ) (σ). Αναλ. Χαλχδ: (φχ Π,Β )ΝιΜε (Χ 3 3 Η 3 6 ΒΦεΝ 4 ΝιΠ) Χ, ; Η, 5.63; Ν, Φουνδ: Χ, ; Η, 5.91; Ν, (φχ Π,Β )ΖνΧλ (7 ). Το ΖνΧλ 2 (18.5µγ, µµολ) ιν 2 µλ οφ ΤΗΦ 4 (98.3 µγ, µµολ) ιν 2 µλ οφ ΤΗΦ ωασ αδδεδ δροπωισε. Τηε ρεαχτιον σολυτιον ωασ στιρρεδ φορ ονε ηουρ. ςολατιλε συβστανχεσ ωερε ρεµοϖεδ υνδερ ρεδυχεδ πρεσσυρε ανδ τηε δεσιρεδ προδυχτ ωασ εξτραχτεδ ιντο 4 µλ οφ τολυενε ανδ φιλτερεδ τηρουγη Χελιτε. Ρεδυχτιον ιν ϖολυµε οφ τηε τολυενε σολυτιον το 1 µλ ανδ λαψερινγ οφ 3 µλ οφ ηεξανεσ αφφορδεδ ορανγε χρψσταλλινε µατεριαλ αφτερ 2 4 η ατ 4 0 Χ (9 0.0 µγ, %). Χρψσταλσ οφ 7 αλωαψσ χονταιν α µολεχυλε οφ τολυενε περ µολεχυλε οφ χοµπουνδ ασ συππορτεδ βψ ΝΜΡ δατα. Ξ ραψ θυαλιτψ χρψσταλσ ωερε οβταινεδ φροµ τολυενε ατ 4 0 Χ. 1 Η ΝΜΡ (Χ 6 6, 8 8

11 5 0 0 ΜΗζ, Κ): δ (ππµ) 2.24 (σ, 6Η, ΧΧΗ 3 ), 2.47 (σ, 6Η, ΧΧΗ 3 ), 3.55 (θ, 2Η, Χπ Η), (µ, 4Η, Χπ Η), (µ, 2Η, Χπ Η), (σ, 2Η, ΧΗ), (µ, 6Η, µ Πη, π Πη), 7.85 (µ, 4Η, ο Πη). 1 3 Χ ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ): δ (ππµ) (σ, ΧΧΗ 3 ), (σ, ΧΧΗ 3 ), (δ, Χπ Χ), (σ, Χπ Χ), (δ, Χπ Χ), (δ, Χπ Χ), (σ, Χπ Χ), (σ, ΧΗ ), (δ, αροµατιχ), (σ, αροµατιχ), (δ, αροµατιχ), (δ, αροµατιχ), (σ, ΧΧΗ 3 ), (σ, ΧΧΗ 3 ). 1 1 Β ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ): δ (ππµ) 9.3 (βρ σ). 3 1 Π ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ): δ (ππµ) (σ). Αναλ. Χαλχδ: (φχ Π,Β )ΖνΧλ (Χ 3 2 Η 3 3 ΒΧλΦεΝ 4 ΠΖν) Χ, ; Η, 4.95; Ν, Φουνδ: Χ, ; Η, 4.54; Ν, (φχ Π,Β )ΖνΜε (8 ). Το (φχ Π,Β )ΖνΧλ (75.5 µγ, µµολ) ιν 5 µλ οφ ΤΗΦ ατ 7 8 Χ ΜεΛι ( µλ, µµολ, Μ ιν ΤΗΦ) ωασ αδδεδ δροπωισε οϖερ α περιοδ οφ 1 µιν. Τηε ρεσυλτινγ ρεαχτιον µιξτυρε ωασ στιρρεδ ατ 7 8 Χ φορ 1 0 µιν ανδ 1 η ατ αµβιεντ τεµπερατυρε. ςολατιλε συβστανχεσ ωερε ρεµοϖεδ υνδερ ρεδυχεδ πρεσσυρε. Τηε δεσιρεδ προδυχτ ωασ εξτραχτεδ ιν 5 µλ οφ ηεξανεσ ανδ φιλτερεδ τηρουγη Χελιτε. Ρεδυχτιον ιν ϖολυµε το 2 µλ αφφορδεδ ψελλοω χρψσταλλινε µατεριαλ υπον στανδινγ ατ 4 0 Χ (4 1.0 µγ, %). Ξ ραψ θυαλιτψ χρψσταλσ ωερε οβταινεδ φροµ ηεξανεσ ατ 4 0 Χ. 1 Η ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ): δ (ππµ) 0.03 (δ, 3Η, ΖνΧΗ 3 ), 2.26 (σ, 6Η, ΧΧΗ 3 ), 2.35 (σ, 6Η, ΧΧΗ 3 ), 3.50 (θ, 2Η, Χπ Η), 3.93 (τ, 2Η, Χπ Η), 4.01 (τ, 2Η, Χπ Η), 4.09 (µ, 2Η, Χπ Η), (σ, 2Η, ΧΗ), (µ, 6Η, µ Πη, π Πη), (µ, 4Η, ο Πη). 1 3 Χ ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ): δ (ππµ) 9.5 (δ, ΖνΧΗ 3 ) (σ, ΧΧΗ 3 ), 9 9

12 1 4.7 (σ, ΧΧΗ 3 ), (σ, Χπ Χ), (δ, Χπ Χ), (δ, Χπ Χ), (δ, Χπ Χ), (σ, Χπ Χ), (σ, ΧΗ ), (δ, αροµατιχ), (σ, αροµατιχ), (δ, αροµατιχ), (δ, αροµατιχ), (σ, ΧΧΗ 3 ), (σ, ΧΧΗ 3 ). 1 1 Β ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ): δ (ππµ) 8.9 (βρ σ). 3 1 Π ΝΜΡ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ): δ (ππµ) (σ). Αναλ. Χαλχδ: (φχ Π,Β )ΖνΜε (Χ 3 3 Η 3 6 ΒΦεΝ 4 ΠΖν) Χ, ; Η, 5.57; Ν, Φουνδ: Χ, ; Η, 5.34; Ν, Ελεχτροχηεµιχαλ στυδιεσ. Χψχλιχ ϖολταµµετρψ στυδιεσ ωερε χαρριεδ ουτ ιν α 2 0 µλ σχιντιλλατιον ϖιαλ ωιτη ελεχτροδεσ φιξεδ ιν ποσιτιον βψ α ρυββερ στοππερ, ιν α Μ τετραβυτψλαµµονιυµ ηεξαφλυοροπηοσπηατε σολυτιον ιν ΤΗΦ. Α γλασσψ χαρβον ωορκινγ ελεχτροδε (πλαναρ χιρχυλαρ αρεα = χµ 2 ), α πλατινυµ ρεφερενχε ελεχτροδε (πλαναρ χιρχυλαρ αρεα = χµ 2 ), ανδ α σιλϖερ ωιρε πσευδο ρεφερενχε ελεχτροδε ωερε πυρχηασεδ φροµ ΧΗ Ινστρυµεντσ. Βεφορε εαχη χψχλιχ ϖολταµµογραµ ωασ ρεχορδεδ, τηε ωορκινγ ανδ αυξιλιαρψ ελεχτροδεσ ωερε πολισηεδ ωιτη αν αθυεουσ συσπενσιον οφ µµ αλυµινα ον α Μιχροχλοτη πολισηινγ παδ. Χψχλιχ ϖολταµµογραµσ ωερε αχθυιρεδ ωιτη α ΧΗ Ινστρυµεντσ ΧΗΙ6 3 0 ποτεντιοστατ ανδ ρεχορδεδ ωιτη ΧΗ Ινστρυµεντσ σοφτωαρε (ϖερσιον ) ωιτη δατα προχεσσινγ ον Οριγιν Αλλ ποτεντιαλσ αρε γιϖεν ωιτη ρεσπεχτ το τηε φερροχενε φερροχενιυµ χουπλε. Ξ ραψ χρψσταλλο γραπηψ. Ξ ραψ θυαλιτψ χρψσταλσ ωερε οβταινεδ φροµ ϖαριουσ χονχεντρατεδ σολυτιονσ πλαχεδ ιν α 4 0 Χ φρεεζερ ιν τηε γλοϖε βοξ υνλεσσ οτηερωισε σπεχιφιεδ. Ινσιδε τηε γλοϖε βοξ, τηε χρψσταλσ ωερε χοατεδ ωιτη οιλ (ΣΤΠ Οιλ Τρεατµεντ) ον α µιχροσχοπε σλιδε, ωηιχη ωασ βρουγητ

13 ουτσιδε τηε γλοϖε βοξ. Τηε Ξ ραψ δατα χολλεχτιονσ ωερε χαρριεδ ουτ ον α Βρυκερ ΣΜΑΡΤ σινγλε χρψσταλ Ξ ραψ διφφραχτοµετερ υσινγ ΜοΚ α ραδιατιον ανδ α ΣΜΑΡΤ ΑΠΕΞ ΧΧ δετεχτορ. Τηε δατα ωασ ρεδυχεδ βψ ΣΑΙΝΤΠΛΥΣ ανδ αν εµπιριχαλ αβσορπτιον χορρεχτιον ωασ αππλιεδ υσινγ τηε παχκαγε ΣΑ ΑΒΣ. Τηε στρυχτυρε ωασ σολϖεδ ανδ ρεφινεδ υσινγ ΣΗΕΛΞΤΛ (Βρυχκερ , ΣΜΑΡΤ, ΣΑΙΝΤ, ΞΠΡΕΠ ΑΝ ΣΗΕΛΞΤΛ, Βρυχκερ ΑΞΣ Ινχ., Μαδισον, Ωισχοσιν, ΥΣΑ). Ταβλεσ ωιτη ατοµιχ χοορδινατεσ ανδ εθυιϖαλεντ ισοτροπιχ δισπλαχεµεντ παραµετερσ, ωιτη αλλ τηε διστανχεσ ανδ ανγλεσ ανδ ωιτη ανισοτροπιχ δισπλαχεµεντ παραµετερσ αρε λιστεδ ιν τηε χιφ. ΦΤ χαλχυλατιονσ. Χοµπυτατιοναλ στυδιεσ ωερε περφορµεδ ωιτη Α Φ Φορ αλλ ατοµσ, στανδαρδ τριπλε ζ ΣΤΑ βασισ σετσ φροµ τηε Α Φ δαταβασε ΖΟΡΑ ΤΖΠ ωερε εµπλοψεδ ωιτη τηε 1σ 3π (Νι, Ζν, Φε), 1σ 2π (Σι), ανδ 1σ (Ν, Χ) ελεχτρονσ τρεατεδ ασ φροζεν χορεσ. Τηε γενεραλιζεδ γραδιεντ αππροξιµατιον (ΓΓΑ) ΠΩ91 ωασ υσεδ τογετηερ ωιτη τηε εξχηανγε ανδ χορρελατιον χορρεχτιονσ τηατ αρε εµπλοψεδ βψ δεφαυλτ βψ τηε Α Φ προγραµ συιτε. Χαλχυλατιονσ ωερε χαρριεδ ουτ υσινγ τηε σχαλαρ σπιν ορβιτ ρελατιϖιστιχ φορµαλισµ. Χαλχυλατιονσ φορ (φχ ΒΠ )ΝιΧλ ωερε περφορµεδ υσινγ τηε σπιν υνρεστριχτεδ φορµαλισµ ωιτη τωο α σπινσ ιν εξχεσσ οφ β σπινσ. Ρεσυλτσ ανδ ισχυσσιον Σψντηεσισ ανδ χηαραχτεριζατιον οφ φερροχενε δεριϖατιϖεσ. Τηε αδδιτιον οφ ονε εθυιϖαλεντ οφ ν βυτψλ λιτηιυµ το φχβρ(ππη 2 ) ιν ΤΗΦ

14 φολλοωεδ βψ θυενχηινγ ωιτη αν εξχεσσ οφ Β(ΟΜε) 3 ρεσυλτεδ ιν τηε φορµατιον οφ φχ(ππη 2 )Β(ΟΜε) 2, ωηιχη ωασ ισολατεδ ασ α ψελλοω ποωδερ ιν 9 1.1% ψιελδ φροµ ν πεντανε ατ 4 0 Χ (Σχηεµε 1). Τηε σολιδ στατε µολεχυλαρ στρυχτυρε οφ φχ(ππη 2 )Β(ΟΜε) 2 ωασ δετερµινεδ υσινγ σινγλε χρψσταλ Ξ ραψ διφφραχτιον (Φιγυρε 1). Τηε χαρβον πηοσπηορυσ (Π(1) Χ(8), ( 1 5) ) ανδ χαρβον βορον (Χ(3) Β(1), ( 2) ) διστανχεσ αρε σιµιλαρ το τηοσε ιν α ρελατεδ χοµπουνδ, φχ(ππη 2 )ΒΜεσ 2 (Χ(1) Π(1), 1.814(6) ; Χ(6) Β(1), 1.565(9) ). 3 2 Τηε 1 Η ΝΜΡ σπεχτρυµ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ) δισπλαψσ α σινγλετ ατ 3.61 ππµ φορ τηε µετηοξψ γρουπ ιν αδδιτιον το προτον ρεσονανχε σιγναλσ ιν τηε εξπεχτεδ ρεγιονσ φορ τηε χψχλοπενταδιενψλ (4 5 ππµ) ανδ πηενψλ προτονσ ( ππµ)

15 Σχηεµε 1. Σψντηεσισ οφ χοµπουνδσ 1 4. Φιγυρε 1. Μολεχυλαρ στρυχτυρε δραωινγ οφ φχ(ππη 2 )(Β[ΟΜε] 2 ) ωιτη τηερµαλ ελλιπσοιδσ ατ 5 0% προβαβιλιτψ; ηψδρογεν ατοµσ αρε οµιττεδ φορ χλαριτψ. Σελεχτεδ διστανχεσ ( ) ανδ ανγλεσ ( ): Π(1) Χ(8), ( 1 5); Χ(3) Β(1), ( 2); Χ(3) Β(1) Ο(1), ( 1 4); Ο(1) Β(1) Ο(2), ( 1 4); Χ(3) Β(1) Ο(2), (14)

16 Φιγυρε 2. Μολεχυλαρ στρυχτυρε δραωινγ οφ [Λι(ΤΗΦ)][φχ(ΠΠη 2 )ΒΗ 3 ] ωιτη τηερµαλ ελλιπσοιδσ ατ 5 0% προβαβιλιτψ; µοστ ηψδρογεν ατοµσ ανδ δισορδερεδ χουντερπαρτσ αρε οµιττεδ φορ χλαριτψ. Σελεχτεδ διστανχεσ ( ) ανδ ανγλεσ ( ): Π(1) Λι(1), ( 7); Β(1) Λι(1), ( 8), ( 1 0); Β(1) Λι(1) Β(1), (3); Π(1) Λι(1) Β(1), 9 4.4(3), (3); Β(1) Λι(1) Ο(1), (6), (7); Ο(1) Λι(1) Π(1), 9 8.6(8). Ρεαχτιον οφ φχ(ππη 2 )(Β[ΟΜε] 2 ) ωιτη ονε εθυιϖαλεντ οφ ΛιΑλΗ 4 ιν διετηψλ ετηερ ρεσυλτεδ ιν τηε φορµατιον οφ [Λι(ΟΕτ 2 )][φχ(ππη 2 )ΒΗ 3 ], ισολατεδ ασ ορανγε χρψσταλσ φροµ διετηψλ ετηερ ατ 4 0 Χ ιν 8 4.6% ψιελδ (Σχηεµε 1). Τηε ρεσυλτσ οφ αν Ξ ραψ διφφραχτιον στυδψ αρε δισπλαψεδ ιν Φιγυρε 2 αλονγ

17 ωιτη σελεχτεδ διστανχεσ ανδ ανγλεσ. Τηε βορον λιτηιυµ διστανχεσ, Β(1) Λι(1), ( 8) ανδ ( 1 0), αρε σλιγητλψ σηορτερ ανδ τηε Β(1) Λι(1) Β(1) ανγλε οφ ( 3) ισ σλιγητλψ λαργερ τηαν τηοσε ρεπορτεδ φορ σιµιλαρ χοµπλεξεσ [ΦχΒΗ 3 ]Λι (Ετ 2 Ο) 2 (Β(1) Λι(1), 2.511(6) ; Β(1) Λι(1Α), 2.455(6) ; Β(1) Λι(1) Β(1Α), 9 7.5(2) ) ανδ [φχ(βη 3 ) 2 ]Λι (Ετ 2 Ο) (Β(1) Λι(2Α), 2.553(5) ; Β(1) Λι(2), 2.579(6) ; Β(1) Λι(2) Β(1Α), 9 2.7(2) ). 3 3 Ιν τηε 1 Η ΝΜΡ σπεχτρυµ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ), τηε προτονσ οφ ΒΗ 3 γιϖε ρισε το α βροαδ θυαρτετ ατ 1.90 ππµ δυε το 1 1 Β χουπλινγ. Τηε ρεαχτιον οφ τωο εθυιϖαλεντσ οφ 3,5 διµετηψλπψραζολε ωιτη [φχ(ππη 2 )(ΒΗ 3 )]Λι (Ετ 2 Ο) ιν τολυενε ατ 6 0 Χ ρεσυλτεδ ιν τηε φορµατιον οφ [Λι(ΤΗΦ) 2 ][φχ(ππη 2 )(ΒΗ[(3,5 Με) 2 πζ] 2 )], ισολατεδ ιν θυαντιτατιϖε ψιελδ ασ αν ορανγε οιλ υπον ρεµοϖαλ οφ ϖολατιλεσ (Σχηεµε 1). Αττεµπτσ το γροω Ξ ραψ θυαλιτψ χρψσταλσ φροµ σατυρατεδ σολυτιονσ οφ διετηψλ ετηερ, τολυενε, ανδ ΤΗΦ ωερε υνσυχχεσσφυλ. Τηε 1 Η ΝΜΡ σπεχτρυµ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ) ισ ρεµινισχεντ οφ τηοσε φορ οτηερ πολψ(3,5 διµετηψλπψραζολψλ)βορατε λιγανδσ, δισπλαψινγ α σινγλετ ατ ππµ ανδ ππµ φορ τηε τωο σετσ οφ µετηψλ γρουπσ ανδ α σινγλετ ατ ππµ φορ τηε προτον ατ τηε 4 ποσιτιον οφ τηε πψραζολψλ ρινγσ. Τηε αδδιτιον οφ [Λι(ΤΗΦ) 2 ][φχ(ππη 2 )(ΒΗ[(3,5 Με) 2 πζ] 2 )] το ( ΜΕ)ΝιΧλ 2 ιν ΤΗΦ ρεσυλτεδ ιν α χολορ χηανγε οφ τηε σολυτιον φροµ ψελλοω το βλαχκ. Φολλοωινγ εϖαπορατιον οφ τηε ϖολατιλεσ υνδερ ρεδυχεδ πρεσσυρε, εξτραχτιον

18 ιν τολυενε ανδ χοολινγ το 4 0 Χ λεδ το τηε ισολατιον οφ (φχ Π,Β )ΝιΧλ (C 7 H 8 ) ασ βλαχκ χρψσταλσ ιν 9 2.1% ψιελδ (Σχηεµε 2). Τηε σολιδ στατε µολεχυλαρ στρυχτυρε οφ (φχ Π,Β )ΝιΧλ (C 7 H 8 ) ωασ δετερµινεδ υσινγ σινγλε χρψσταλ Ξ ραψ διφφραχτιον (Φιγυρε 3). Τηε χοορδινατιον ενϖιρονµεντ αρουνδ τηε νιχκελ χεντερ ηασ α διστορτεδ τετραηεδραλ γεοµετρψ ωιτη α τ ϖαλυε οφ Τηε µεταλ λιγανδ διστανχεσ (Π(1) Νι(1), ( 5) ; Χλ(1) Νι(1), ( 5) ; Ν(2) Νι(1), ( 1 5) ; Ν(1) Νι(1), ( 1 5) ) αρε σιµιλαρ το τηοσε ιν ρελατεδ (Τπ Πη,Με )ΝιΧλ χοµπλεξεσ (Τπ Πη,Με = ηψδροτρισ(3 πηενψλ 5 µετηψλπψραζολψλ)βορατε) (Ν(1 1) Νι(1), ( 3) ; Ν(1 2) Νι(1), ( 2) ; Ν(31) Νι(1), 2.094(2) ; Χλ(1) Νι(1), (1) ) 3 5 ανδ (ΠΠη 3 ) 2 ΝιΧλ 2 (Νι Π, (2) ). 3 6 Τηε 1 Η ΝΜΡ σπεχτρυµ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ) σηοωεδ ονλψ βροαδενεδ, υνινφορµατιϖε σιγναλσ ασ εξπεχτεδ φορ α παραµαγνετιχ σπεχιεσ. Τηε σολυτιον στατε µαγνετιχ συσχεπτιβιλιτψ οφ 3.12 µ Β ισ χονσιστεντ ωιτη τωο υνπαιρεδ ελεχτρονσ

19 Σχηεµε 2. Σψντηεσισ οφ νιχκελ χοµπλεξεσ

20 Φιγυρε 3. Μολεχυλαρ στρυχτυρε δραωινγ οφ (φχ Π,Β )ΝιΧλ ωιτη τηερµαλ ελλιπσοιδσ ατ 5 0% προβαβιλιτψ; ηψδρογεν ατοµσ ανδ χοχρψσταλλιζεδ σολϖεντ αρε οµιττεδ φορ χλαριτψ. Σελεχτεδ διστανχεσ ( ) ανδ ανγλεσ ( ): Π(1) Νι(1), (5); Χλ(1) Νι(1), (5); Ν(2) Νι(1), (15); Ν(1) Νι(1), (15); Π(1) Νι(1) Χλ(1), (19); Π(1) Νι(1) Ν(1), (4); Ν(1) Νι(1) Ν(2), ( 6); Χλ(1) Νι(1) Ν(1), ( 5); Χλ(1) Νι(1) Ν(2), ( 5); Π(1) Νι(1) Ν(2), ( 4). Τηε αδδιτιον οφ ΖνΜε 2 το (φχ Π,Β )ΝιΧλ (C 7 H 8 ) ιν τολυενε ρεσυλτεδ ιν αν ιµµεδιατε χολορ χηανγε φροµ δεεπ πυρπλε το ορανγε. Ρεµοϖαλ οφ ϖολατιλεσ, εξτραχτιον ιν ν πεντανε, ανδ χοολινγ το 4 0 Χ λεδ το τηε ισολατιον οφ (φχ Π,Β )ΝιΜε ασ ορανγε χρψσταλσ ιν 6 1.8% ψιελδ (Σχηεµε 2). Τηε ρεσυλτσ οφ αν Ξ ραψ διφφραχτιον στυδψ αρε δισπλαψεδ ιν Φιγυρε 4 αλονγ ωιτη σελεχτεδ διστανχεσ ανδ ανγλεσ. Τηε χοορδινατιον ενϖιρονµεντ αρουνδ τηε νιχκελ χεντερ ισ ιν α διστορτεδ σθυαρε πλαναρ γεοµετρψ (τ = 0.1 7). Τηε µεταλ λιγανδ διστανχεσ (Π(1) Νι(1), ( 5) ; Χ(1) Νι(1), ( 1 7) ; Ν(3) Νι(1), ( 1 4) ; Ν(1) Νι(1), ( 1 5) ) αρε χοµπαραβλε ωιτη ϖαλυεσ ρεπορτεδ φορ σιµιλαρ χοµπλεξεσ ΝιΧλ(Πη)(ΠΠη 3 ) 2 (Π(1) Νι(1), (5) ; Π(2) Νι(1), (5) ), 3 7 (Τπ Πη,Με )ΝιΧΗ 2 Σι(ΧΗ 3 ) 3 (Τπ Πη,Με = ηψδροτρισ(3 πηενψλ 5 µετηψλπψραζολψλ)βορατε) (Χ(1) Νι(1), ( 2) ; Ν(1) Νι(1), ( 1) ; Ν(2) Νι(1), ( 2) ; Ν(3) Νι(1), ( 2) ), ανδ

21 Τπ Πη,Με ΝιΧΗ 2 Πη (Χ(1) Νι(1), (2) ; Ν(1) Νι(1), 1.912(1) ; Ν(2) Νι(1), 1.943(1) ). 3 8 Ιν τηε 1 Η ΝΜΡ σπεχτρυµ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ), τηε προτονσ οφ τηε µετηψλ λιγανδ αππεαρ ασ α δουβλετ ατ 0.02 ππµ δυε το 3 1 Π χουπλινγ. Τηε ρεστ οφ τηε σιγναλσ αρε βροαδενεδ, λικελψ βεχαυσε οφ ποορ φλυξιοναλιτψ οφ τηε φχ Π,Β λιγανδ ιν σολυτιον ατ Κ. Τηισ συπποσιτιον ισ συππορτεδ βψ τηε ρεσυλτσ οφ α ϖαριαβλε τεµπερατυρε 1 Η ΝΜΡ σπεχτροσχοπιχ στυδψ (Φιγυρε Σ14), ωηιχη σηοωσ τηε γραδυαλ χοαλεσχενχε ανδ σηαρπενινγ οφ τηε ρεσονανχε σιγναλσ, ψιελδινγ ιδεντιφιαβλε σιγναλσ φορ (φχ Π,Β )ΝιΜε ατ Κ (Φιγυρε Σ15). Φιγυρε 4. Μολεχυλαρ στρυχτυρε δραωινγ οφ (φχ Π,Β )ΝιΜε ωιτη τηερµαλ ελλιπσοιδσ ατ 5 0% προβαβιλιτψ; ηψδρογεν ανδ σολϖεντ ατοµσ αρε οµιττεδ φορ χλαριτψ. Σελεχτεδ διστανχεσ ( ) ανδ ανγλεσ ( ): Π(1) Νι(1), ( 5); Χ(1)

22 Νι(1), (17); Ν(1) Νι(1), (15); Ν(3) Νι(1), (14); Π(1) Νι(1) Χ(1), ( 6); Χ(1) Νι(1) Ν(1) ( 7); Π(1) Νι(1) Ν(3), ( 4); Ν(1) Νι(1) Ν(3), (6). Φιγυρε 5. Μολεχυλαρ στρυχτυρε δραωινγ οφ (φχ Π,Β )ΖνΧλ ωιτη τηερµαλ ελλιπσοιδσ ατ 5 0% προβαβιλιτψ; ηψδρογεν ανδ σολϖεντ ατοµσ αρε οµιττεδ φορ χλαριτψ. Σελεχτεδ διστανχεσ ( ) ανδ ανγλεσ ( ): Π(1) Ζν(1), ( 5); Χλ(1) Ζν(1), (5); Ν(1) Ζν(1), (14); Ν(3) Ζν(1), (14); Π(1) Ζν(1) Χλ(1), (17); Π(1) Ζν(1) Ν(1), (4); Ν(1) Ζν(1) Ν(3), (6); Χλ(1) Ζν(1) Ν(1), ( 4); Χλ(1) Ζν(1) Ν(3), ( 4); Π(1) Ζν(1) Ν(3), (4)

23 Τηε ρεαχτιον οφ ΖνΧλ 2 ωιτη (ΤΗΦ) 2 Λι[φχ(ΠΠη 2 )(ΒΗ((3,5 Με)πζ) 2 )] ιν ΤΗΦ ρεσυλτεδ ιν τηε φορµατιον οφ (φχ Π,Β )ΖνΧλ, ισολατεδ ασ ορανγε χρψσταλσ φροµ α 1: 3 τολυενε/ηεξανεσ λαψερινγ ατ 4 0 Χ ιν % ψιελδ (Σχηεµε 3). Τηε σολιδ στατε µολεχυλαρ στρυχτυρε οφ (φχ Π,Β )ΖνΧλ (C 7 H 8 ) ωασ δετερµινεδ υσινγ σινγλε χρψσταλ Ξ ραψ διφφραχτιον (Φιγυρε 5). Τηε χοορδινατιον ενϖιρονµεντ αρουνδ τηε ζινχ χεντερ ισ ιν α σλιγητλψ διστορτεδ τετραηεδραλ γεοµετρψ ωιτη α τ ϖαλυε οφ Τηε µεταλ λιγανδ διστανχεσ (Π(1) Ζν(1), ( 5) ; Χλ(1) Ζν(1), ( 5) ; Ν(3) Ζν(1), ( 1 4) ; Ν(1) Ζν(1), ( 1 4) ) αρε σιµιλαρ το τηοσε ιν ρελατεδ χοµπλεξεσ, (3,5 Με 2 πζ) 2 ΧΠ(Πη) 2 ΝΠηΖνΕτ (Ν(2) Ζν(1), 2.045(2) ; Ν(4) Ζν(1), 2.067(2) ; Χλ(1) Ζν(1), (8) ), 3 9 ανδ Τπ Μσ ΖνΧλ (Τπ Μσ = ηψδροτρισ(3 (2,4,6 τριµετηψλπηενψ)πψραζολψλ)βορατε) (Ν(5) Ζν(1), ( 3) ; Ν(1 0) Ζν(1), 2.021(3) ; Ν(17) Ζν(1), 2.043(3) ; Χλ(1) Ζν(1), (10). 4 0 Τηε αδδιτιον οφ ΜεΛι το (φχ Π,Β )ΖνΧλ (C 7 H 8 ) ιν ΤΗΦ ρεσυλτεδ ιν αν ιµµεδιατε χολορ χηανγε οφ τηε σολυτιον φροµ ορανγε το ψελλοω. Ρεµοϖαλ οφ ϖολατιλε συβστανχεσ υνδερ ρεδυχεδ πρεσσυρε, εξτραχτιον ιν ηεξανεσ, ανδ χοολινγ 4 0 Χ ρεσυλτεδ ιν τηε ισολατιον οφ (φχ Π,Β )ΖνΜε ασ ψελλοω χρψσταλσ ιν 5 6.2% ψιελδ (Σχηεµε 3). Τηε ρεσυλτσ ον αν Ξ ραψ διφφραχτιον στυδψ αρε δισπλαψεδ ιν Φιγυρε 6 αλονγ ωιτη σελεχτεδ διστανχεσ ανδ ανγλεσ. Τηε χοορδινατιον ενϖιρονµεντ αρουνδ τηε ζινχ χεντερ ισ ιν α διστορτεδ τετραηεδραλ γεοµετρψ (τ = 0.7 9). Τηε µεταλ λιγανδ διστανχεσ (Π(1) Ζν(1), ( 4) ; Χ(1) Ζν(1), (17) ; Ν(3) Ζν(1), (13) ; Ν(1) Ζν(1), (13)

24 ) αρε χοµπαραβλε ωιτη τηε ϖαλυεσ ρεπορτεδ φορ σιµιλαρ χοµπλεξεσ (3,5 Με 2 πζ) 2 ΧΠ(Πη) 2 ΝΠηΖνΕτ (Ν(2) Ζν(1), (18) ; Ν(4) Ζν(1), (19) ; Χ(30) Ζν(1), 1.994(2) ), 3 9 (Τπ Με2 )ΖνΜε (Χ(1) Ζν(1), 1.981(8) ; Ν(22) Ζν(1), 2.056(4) ; Ν(12) Ζν(1), (6) ), 4 1 ανδ (Πη 3 Π)ΖνΕτ(ΧΧΠη) (Χ(1) Ζν(1), 1.976(3) ; Π(1) Ζν(1), (8) ). 4 2 Σιµιλαρ το (φχ Π,Β )ΝιΜε, τηε προτονσ ον τηε µετηψλ λιγανδ αππεαρ ασ α δουβλετ ατ 0.03 ππµ ιν τηε 1 Η ΝΜΡ σπεχτρυµ (Χ 6 6, ΜΗζ, Κ). Ηοωεϖερ, τηε ρεστ οφ τηε σιγναλσ ιν τηε 1 Η ΝΜΡ σπεχτρυµ αρε σηαρπ ανδ εασιλψ δισχερναβλε. Σχηεµε 3. Σψντηεσισ οφ ζινχ χοµπλεξεσ

25 Φιγυρε 6. Μολεχυλαρ στρυχτυρε δραωινγ οφ (φχ Π,Β )ΖνΜε ωιτη τηερµαλ ελλιπσοιδσ ατ 5 0% προβαβιλιτψ; ηψδρογεν ατοµσ αρε οµιττεδ φορ χλαριτψ. Σελεχτεδ διστανχεσ ( ) ανδ ανγλεσ ( ): Π(1) Ζν(1), ( 4); Χ(1) Ζν(1), (17); Ν(1) Ζν(1), (13); Ν(3) Ζν(1), (13); Π(1) Ζν(1) Χ(1), ( 5); Π(1) Ζν(1) Ν(1), ( 4); Ν(1) Ζν(1) Ν(3), ( 5); Χ(1) Ζν(1) Ν(1), (7); Χ(1) Ζν(1) Ν(3), (7); Π(1) Ζν(1) Ν(3), (4). Ρεδοξ βεηαϖιορ οφ νιχκελ ανδ ζινχ ηετεροσχορπιονατε χοµπλεξεσ. Το ινϖεστιγατε τηε ρεδοξ αχτιϖιτψ οφ τηε νιχκελ σψστεµσ, χψχλιχ ϖολταµµετρψ (Χς) ωασ περφορµεδ ον (φχ Π,Β )ΝιΧλ ανδ (φχ Π,Β )ΝιΜε. Τηε χψχλιχ ϖολταµµογραµ οφ (φχ Π,Β )ΝιΧλ (Ταβλε 1, Φιγυρεσ Σ27 Σ31) σηοωεδ α ρεϖερσιβλε ανδ α θυασι ρεϖερσιβλε ρεδοξ προχεσσ ατ 0.03 ς ανδ 1.58 ς ϖσ. Φχ/Φχ +, ρεσπεχτιϖελψ

26 Χοµπλεξ (φχ Π,Β )ΝιΜε σηοωεδ αν ιρρεϖερσιβλε οξιδατιον εϖεντ ατ 0.18 ς ϖσ. Φχ/Φχ + ιν ΤΗΦ φολλοωεδ βψ α θυασι ρεϖερσιβλε ρεδοξ προχεσσ οφ τηε οξιδιζεδ σπεχιεσ ωιτη α ρεδοξ ποτεντιαλ οφ 0.42 ς ϖσ. Φχ/Φχ + (Φιγυρε 7, Ταβλε 1). Ταβλε 1. Ρεδοξ ποτεντιαλσ φορ χοµπουνδσ 5 8. Ε πα (ς ϖσ. Φχ/Φχ + ). Χοµπουνδ Ε 1/ 2 (ς ϖσ. Φχ/Φχ + ) (φχ Π,Β )ΝιΧλ 0.03, 1.58 (φχ Π,Β )ΝιΜε 0.18, 0.42 (φχ Π,Β )ΖνΧλ 0.07 (φχ Π,Β )ΖνΜε 0.18 Ρεδοξ ιναχτιϖε αναλογυεσ οφ τηε νιχκελ χοµπλεξεσ, (φχ Π,Β )ΖνΧλ ανδ (φχ Π,Β )ΖνΜε, ωερε πρεπαρεδ ανδ χηαραχτεριζεδ ιν ορδερ το ασσιγν τηε φχ Π,Β ανδ νιχκελ(ιι) ρεδοξ εϖεντσ υναµβιγυουσλψ. Χοµπλεξ (φχ Π,Β )ΖνΧλ (Φιγυρεσ Σ35 Σ37) δισπλαψεδ α ρεϖερσιβλε εϖεντ ωιτη α ρεδοξ ποτεντιαλ οφ 0.07 ς ϖσ. Φχ/Φχ +. Βασεδ ον τηισ ινφορµατιον, τηε ρεδοξ εϖεντσ ιν (φχ Π,Β )ΝιΧλ ατ ποτεντιαλσ οφ ς ανδ ς χαν βε αττριβυτεδ το Φε(ΙΙ)/Φε(ΙΙΙ) ανδ Νι(ΙΙ)/Νι(Ι), ρεσπεχτιϖελψ (Σχηεµε 4). Χοµπλεξ (φχ Π,Β )ΖνΜε (Φιγυρε 7) σηοωεδ α ρεϖερσιβλε εϖεντ ωιτη α ρεδοξ ποτεντιαλ οφ 0.18 ς ϖσ. Φχ/Φχ +, συππορτινγ τηε ασσιγνµεντ οφ Φε(ΙΙ)/Φε(ΙΙΙ) χουπλε ασ τηε φιρστ οξιδατιον εϖεντ ιν (φχ Π,Β )ΝιΜε. Αλτηουγη (φχ Π,Β )ΝιΜεµιγητ βε εξπεχτεδ το οξιδιζε ατ α λοωερ ποτεντιαλ τηαν (φχ Π,Β )ΝιΧλ, τηισ ισ νοτ τηε χασε. Ουρ γρουπ ηασ οβσερϖεδ σιµιλαρ ρεσυλτσ ιν τηε χασε οφ µονο(1,1 διαµιδοφερροχενε) υρανιυµ (Ις) χοµπλεξεσ, ωηερε

27 ινχρεασινγ τηε ελεχτρον δενσιτψ ατ τηε υρανιυµ χεντερ διδ νοτ ψιελδ εξπεχτεδ τρενδσ ιν τηε οξιδατιον οφ τηε φερροχενε λιγανδ. 4 3 Σιµιλαρλψ, Καιµ ετ. αλ. ρεπορτεδ τηε χηαραχτεριζατιον οφ 1, 1 βισ(διπηενψλπηοσπηινο)φερροχενε οσµιυµ(ιι) ανδ ρυτηενιυµ(ιι) χοµπλεξεσ βψ χψχλιχ ϖολταµµετρψ; τηε φερροχενε λιγανδσ σηοωεδ α ρεϖερσιβλε ρεδοξ προχεσσ ατ 0.39 ς ανδ 0.38 ς ϖσ. Φχ/Φχ +, ρεσπεχτιϖελψ, ωηερεασ τηε οξιδατιον οφ οσµιυµ(ιι) ανδ ρυτηενιυµ(ιι) οχχυρρεδ ατ ποτεντιαλσ οϖερ 1 ς. 4 4 Φι γυρε 7. Χψχλιχ ϖολταµµογραµσ ρεχορδεδ ωιτη α γλασσψ χαρβον ελεχτροδε ατ µς/σ ιν ΤΗΦ, 0.10 Μ [ΤΒΑ][ΠΦ 6 ] χονταινινγ 5.0 µμ (φχ Π,Β )ΝιΜε (λεφτ) ανδ (φχ Π,Β )ΖνΜε (ριγητ). Χηεµιχαλ οξιδατιον οφ (φχ Π,Β )ΝιΜε ωιτη ονε εθυιϖαλεντ οφ [Φχ][ΠΦ 6 ] ιν ΤΗΦ ρεσυλτεδ ιν τηε φορµατιον οφ ινσολυβλε γρεεν σολιδσ ωιτη α 1:1 διστριβυτιον οφ σταρτινγ µατεριαλ ανδ φερροχενε ρεµαινινγ ιν σολυτιον

28 Ινχρεασινγ τηε νυµβερ οφ εθυιϖαλεντσ οφ οξιδαντ το τωο ρεσυλτεδ ιν τηε χοµπλετε χονσυµπτιον οφ σταρτινγ µατεριαλ. Αττεµπτσ το γροω Ξ ραψ θυαλιτψ χρψσταλσ ανδ το χηαραχτεριζε τηε γρεεν σολιδσ ωερε υνσυχχεσσφυλ δυε το τηειρ ϖερψ ποορ σολυβιλιτψ ιν µοστ χοµµον οργανιχ σολϖεντσ. Σχηεµε 4. Προποσεδ οξιδατιον πατηωαψ φορ (φχ Π,Β )ΝιΜε ([φχ(ιι)νι(ιι)] = (φχ Π,Β )ΝιΜε). Βασεδ ον τηε χηεµιχαλ οξιδατιον ανδ χψχλιχ ϖολταµµετρψ ρεσυλτσ, τηε ποσσιβλε ιδεντιτιεσ φορ τηε οξιδατιον προδυχτσ οφ χοµπλεξ (φχ Π,Β )ΝιΜε αρε προποσεδ ιν Σχηεµε 4. Τηε φιρστ ιρρεϖερσιβλε οξιδατιον (Φιγυρε 7) χαν βε αττριβυτεδ ειτηερ το τηε φερροχενε µοιετψ ορ τηε νιχκελ χεντερ ιν χοµπουνδ 6 ; τηε χοµπαρισον ωιτη (φχ Π,Β )ΝιΧλ συππορτσ τηε φιρστ χασε, ωηιλε ΦΤ ρεσυλτσ συππορτ βοτη ασσιγνµεντσ (σεε βελοω). Ωε αλσο προποσε τηατ τηισ ρεδοξ εϖεντ ισ φολλοωεδ βψ τηε ηοµολψτιχ χλεαϖαγε οφ τηε νιχκελ χαρβον βονδ το ψιελδ α

29 χατιονιχ [φχ(ιι)νι(ιι)] + χοµπλεξ. Τηε φερροχενε βαχκβονε οφ [φχ(ιι)νι(ιι)] + λικελψ υνδεργοεσ α θυασι ρεϖερσιβλε ρεδοξ προχεσσ, αττριβυταβλε το σεχονδ εϖεντ οβσερϖεδ φορ (φχ Π,Β )ΝιΜε. Φιγυρε 8. Μολεχυλαρ ορβιταλσ: ΣΟΜΟ 1 φορ (φχ Π,Β )ΝιΧλ (τοπ λεφτ), ΗΟΜΟ φορ (φχ Π,Β )ΝιΜε (τοπ ριγητ), ΗΟΜΟ φορ (φχ Π,Β )ΖνΧλ (βοττοµ λεφτ), ΗΟΜΟ φορ (φχ Π,Β )ΖνΜε (βοττοµ ριγητ). ΦΤ χαλχυλατιονσ. Ιν ορδερ το υνδερστανδ φυρτηερ τηε ρεδοξ προπερτιεσ οφ (φχ Π,Β )ΝιΜε, γεοµετρψ οπτιµιζατιονσ οφ τηε φυλλ µολεχυλεσ ωερε χαρριεδ ουτ φορ αλλ φουρ χοµπουνδσ. Τηε οπτιµιζεδ στρυχτυρεσ αρε ιν γοοδ

30 αγρεεµεντ ωιτη τηε εξπεριµενταλ δατα (Ταβλεσ Σ2, Σ3). Φροµ α θυαλιτατιϖε ποιντ οφ ϖιεω, τηε φροντιερ µολεχυλαρ ορβιταλσ συππορτ τηε φινδινγσ οφ τηε ελεχτροχηεµιχαλ στυδψ. Φορ ζινχ χοµπλεξεσ, ασ εξπεχτεδ, τηε οχχυπιεδ φροντιερ µολεχυλαρ ορβιταλσ αρε φερροχενε βασεδ (Φιγυρε 8 ανδ Σ49, Σ50). Τηισ σιτυατιον χηανγεσ φορ τηε νιχκελ χοµπλεξεσ: ωηιλε τηε ΣΟΜΟ οφ (φχ Π,Β )ΝιΧλ ισ ηεαϖιλψ φερροχενε βασεδ ανδ ηασ ονλψ α σµαλλ χοντριβυτιον οφ νιχκελ δ ορβιταλσ (1.5%), τηε ΗΟΜΟ οφ (φχ Π,Β )ΝιΜε ηασ α συβσταντιαλ χοντριβυτιον φροµ νιχκελ δ ορβιταλσ (2 9% τοταλ χοντριβυτιον). Τηε χαλχυλατιονσ αλσο συππορτ τηε νιχκελ(ιι)/(ι) ρεδυχτιον οβσερϖεδ φορ (φχ Π,Β )ΝιΧλ σινχε τηε υνοχχυπιεδ φροντιερ µολεχυλαρ ορβιταλσ αρε νιχκελ βασεδ (Φιγυρε Σ47). Χονχλυσιονσ Χοµβινινγ τηε στερεοελεχτρονιχ ϖερσατιλιτψ οφ πολψ(πψραζολψλ)βορατεσ ανδ τηε ρεδοξ αχτιϖιτψ οφ φερροχενε ρεσυλτεδ ιν τηε φορµατιον οφ α νεω τψπε οφ α ρεδοξ αχτιϖε ηετεροσχορπιονατε χοµπουνδ, (φχ Π,Β )Λι(ΤΗΦ) 2, ανδ τηε χορρεσπονδινγ νιχκελ ανδ ζινχ χοµπλεξεσ. Τηε ρεδοξ αχτιϖιτψ οφ τηε νιχκελ ανδ ζινχ προδυχτσ ωασ στυδιεδ υσινγ χψχλιχ ϖολταµµετρψ. Τηε νιχκελ χοµπλεξεσ σηοωεδ α χοµβινατιον οφ ρεϖερσιβλε ανδ ιρρεϖερσιβλε ρεδοξ προχεσσεσ τηατ χαν βε αττριβυτεδ το τηε ρεδοξ αχτιϖε νατυρε οφ βοτη νιχκελ ανδ ιρον µεταλ χεντερσ. Ιν χοντραστ, τηε ζινχ χοµπλεξεσ σηοωεδ ονλψ α σινγλε, ιρον βασεδ, ρεϖερσιβλε ρεδοξ προχεσσ χονσιστεντ ωιτη τηε ρεδοξ

31 ιναχτιϖε νατυρε οφ ζινχ. Τηεσε ασσιγνµεντσ ωερε συππορτεδ βψ ΦΤ χαλχυλατιον ρεσυλτσ. Σινχε βοτη τηε ελεχτροχηεµιχαλ ανδ χηεµιχαλ ρεαχτιϖιτψ στυδιεσ ινδιχατεδ τηατ (φχ Π,Β )ΝιΜε χουλδ νοτ βε οξιδιζεδ ιν α στραιγητφορωαρδ µαννερ, ιτσ αππλιχατιον το ρεδοξ σωιτχηαβλε χαταλψσισ ωασ νοτ ποσσιβλε. Ηοωεϖερ, α στυδψ οφ τηε φερροχενε βασεδ ηετεροσχορπιονατε ζινχ(ιι) χοµπλεξεσ ασ ρεδοξ σωιτχηαβλε πρε χαταλψστσ ισ χυρρεντλψ υνδερ ινϖεστιγατιον. ΑΣΣΟΧΙΑΤΕ ΧΟΝΤΕΝΤ Συππορτιν γ Ινφορµατιον. Εξπεριµενταλ δεταιλσ φορ χοµπουνδ χηαραχτεριζατιονσ ανδ φυλλ χρψσταλλογραπηιχ δεσχριπτιονσ (ασ χιφ). Τηισ µατεριαλ ισ αϖαιλαβλε φρεε οφ χηαργε ϖια τηε Ιντερνετ ατ ηττπ://πυβσ.αχσ.οργ. ΑΥΤΗΟΡ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ Χορρεσπονδιν γ Αυτηορ εµαιλ: πλδ χηεµ.υχλα.εδυ ΑΧΚΝΟΩΛΕ ΓΜΕΝΤ Τηισ ωορκ ωασ συππορτεδ βψ ΝΣΦ, Γραντσ ανδ το ΠΛ ανδ ΧΗΕ φορ ΝΜΡ σπεχτροσχοπψ. Ωε τηανκ Μρ. ϑονατηαν Βροσµερ φορ ασσιστανχε ωιτη τηε ελεχτροχηεµιχαλ ανδ ελεµενταλ αναλψσισ εξπεριµεντσ. Ρεφερενχεσ

32 1. Τροφιµενκο, Σ., ϑ. Αµ. Χηεµ. Σοχ , 8 8, Τροφιµενκο, Σ., Χηεµ. Ρεϖ , 9 3, Τροφιµενκο, Σ., ϑ. Χηεµ. Εδ , 8 2, Πεττιναρι, Χ.; Πεττιναρι, Ρ., Χοορδ. Χηεµ. Ρεϖ , 2 4 9, Βιγµορε, Η. Ρ.; Λαωρενχε, Σ. Χ.; Μουντφορδ, Π.; Τρεδγετ, Χ. Σ., αλτον Τρανσ , Ακιτα, Μ.; Ηικιχηι, Σ., Βυλλ. Χηεµ. Σοχ. ϑπν , 7 5, Πεττιναρι, Χ.; Μαρχηεττι, Φ.; Χερθυετελλα, Α.; Πεττιναρι, Ρ.; Μοναρι, Μ.; Μαχ Λεοδ, Τ. Χ. Ο.; Μαρτινσ, Λ. σ. Μ.. Ρ. Σ.; Ποµβειρο, Α. ϑ. Λ., Οργανοµεταλλιχσ , 3 0, Χαο, Χ.; Φρασερ, Λ. Ρ.; Λοϖε, ϑ. Α., ϑ. Αµ. Χηεµ. Σοχ , 1 2 7, Φρασερ, Λ. Ρ.; Βιρδ, ϑ.; Ωυ, Θ.; Χαο, Χ.; Πατριχκ, Β. Ο.; Λοϖε, ϑ. Α., Οργανοµεταλλιχσ , 2 6, Μοµιν, Α.; Βοννετ, Φ.; ςισσεαυξ, Μ.; Μαρον, Λ.; Τακατσ, ϑ.; Φεργυσον, Μ. ϑ.; Λε Γοφφ, Ξ. Φ.; Νιεφ, Φ., Χηεµ. Χοµµυν , 4 7, Χαβαλλερο, Α.; εσπαγνετ Αψουβ, Ε.; Μαρ αζ Ρεθυεϕο, Μ.; αζ Ροδρ γυεζ, Α.; Γονζ λεζ Ν εζ, Μ. Ε.; Μελλο, Ρ.; Μυ οζ, Β. Κ.; Οϕο, Ω. Σ.; Ασενσιο, Γ.; Ετιεννε, Μ.; Π ρεζ, Π. ϑ., Σχιενχε , 3 3 2, Λυ, Ζ.; Ωιλλιαµσ, Τ. ϑ., Χηεµ. Χοµµυν , 5 0, Ηικιχηι, Σ.; Ηαναυε, Κ.; Φυϕιµυρα, Τ.; Οκυδα, Η.; Νακαζαωα, ϑ.; Οηζυ, Ψ.; Κοβαψασηι, Χ.; Ακιτα, Μ., αλτον Τρανσ , 4 2, ιασ, Η. ς. Ρ.; Λοϖελψ, Χ. ϑ., Χηεµ. Ρεϖ , 1 0 8, Λυχα, Ο. Ρ.; Χραβτρεε, Ρ. Η., Χηεµ. Σοχ. Ρεϖ , 4 2, Φαβριζι δε Βιανι, Φ.; ϑ κλε, Φ.; Σπιεγλερ, Μ.; Ωαγνερ, Μ.; Ζανελλο, Π., Ινοργ. Χηεµ , 3 6, Γυο, Σ.; Πετερσ, Φ.; Φαβριζι δε Βιανι, Φ.; Βατσ, ϑ. Ω.; Ηερδτωεχκ, Ε.; Ζανελλο, Π.; Ωαγνερ, Μ., Ινοργ. Χηεµ , 4 0, Σιριαννι, Ε. Ρ.; Ψαπ, Γ. Π. Α.; Τηεοπολδ, Κ. Η., Ινοργ. Χηεµ , 5 3, Ιλκηεχηι, Α. Η.; Βολτε, Μ.; Λερνερ, Η. Ω.; Ωαγνερ, Μ., ϑ. Οργανοµετ. Χηεµ , 6 9 0, Ηερδτωεχκ, Ε.; Πετερσ, Φ.; Σχηερερ, Ω.; Ωαγνερ, Μ., Πολψηεδρον , 1 7, ϑ κλε, Φ.; Πολβορν, Κ.; Ωαγνερ, Μ., Χηεµ. Βερ , 1 2 9, Λορκοϖιχ, Ι. Μ.; υφφ, Ρ. Ρ.; Ωριγητον, Μ. Σ., ϑ. Αµ. Χηεµ. Σοχ , 1 1 7, Ωανγ, Ξ.; Τηεϖενον, Α.; Βροσµερ, ϑ. Λ.; Ψυ, Ι.; Κηαν, Σ. Ι.; Μεηρκηοδαϖανδι, Π.; ιαχονεσχυ, Π. Λ., ϑ. Αµ. Χηεµ. Σοχ , 1 3 6, Βροδεριχκ, Ε. Μ.; Γυο, Ν.; ςογελ, Χ. Σ.; Ξυ, Χ.; Συττερ, ϑ.; Μιλλερ, ϑ. Τ.; Μεψερ, Κ.; Μεηρκηοδαϖανδι, Π.; ιαχονεσχυ, Π. Λ., ϑ. Αµ. Χηεµ. Σοχ , 1 3 3, ιαχονεσχυ, Π. Λ., Χοµµεντσ Ινοργ. Χηεµ , 3 1,

33 2 6. Βροδεριχκ, Ε. Μ.; Γυο, Ν.; Ωυ, Τ.; ςογελ, Χ. Σ.; Ξυ, Χ.; Συττερ, ϑ.; Μιλλερ, ϑ. Τ.; Μεψερ, Κ.; Χαντατ, Τ.; ιαχονεσχυ, Π. Λ., Χηεµ. Χοµµυν , 4 7, Πανγβορν, Α. Β.; Γιαρδελλο, Μ. Α.; Γρυββσ, Ρ. Η.; Ροσεν, Ρ. Κ.; Τιµµερσ, Φ. ϑ., Οργανοµεταλλιχσ , 1 5, Εϖανσ,. Φ., ϑ. Χηεµ. Σοχ , Σχηυβερτ, Ε. Μ., ϑ. Χηεµ. Εδ , 6 9, Βυτλερ, Ι. Ρ.; αϖιεσ, Ρ. Λ., Σψντηεσισ , , Α Φ ; ΣΧΜ Σχιεντιφιχ Χοµπυτινγ & Μοδελινγ: Τηεορετιχαλ Χηεµιστρψ, ςριϕε Υνιϖερσιτειτ, Αµστερδαµ, Τηε Νετηερλανδσ Βεββινγτον, Μ. Ω. Π.; Βοντεµπσ, Σ.; Βουηαδιρ, Γ.; Ηαντον, Μ. ϑ.; Τοοζε, Ρ. Π.; ϖαν Ρενσβυργ, Η.; Βουρισσου,., Νεω ϑ. Χηεµ , 3 4, Σχηειβιτζ, Μ.; Λι, Η.; Σχηνορρ, ϑ.; Σ νχηεζ Περυχηα, Α.; Βολτε, Μ.; Λερνερ, Η. Ω.; ϑ κλε, Φ.; Ωαγνερ, Μ., ϑ. Αµ. Χηεµ. Σοχ , 1 3 1, Ψανγ, Λ.; Ποωελλ,. Ρ.; Ηουσερ, Ρ. Π., αλτον Τρανσ , Υεηαρα, Κ.; Ηικιχηι, Σ.; Ακιτα, Μ., ϑ. Χηεµ. Σοχ., αλτον Τρανσ , Βραµµερ, Λ.; Στεϖενσ, Ε.., Αχτα Χρψστ. Χ , 4 5, Ζελλερ, Α.; Ηερδτωεχκ, Ε.; Στρασσνερ, Τ., Ευρ. ϑ. Ινοργ. Χηεµ , , Αβυβεκεροϖ, Μ.; Γιανεττι, Τ. Λ.; Κυνισηιτα, Α.; Αρνολδ, ϑ., αλτον Τρανσ , 4 2, Μου, Ζ.; Λιυ, Β.; Ωανγ, Μ.; Ξιε, Η.; Λι, Π.; Λι, Λ.; Λι, Σ.; Χυι,., Χηεµ. Χοµµυν , 5 0, Κλιτζκε, ϑ. Σ.; Ροισνελ, Τ.; Χαρπεντιερ, ϑ. Φ.; Χασαγρανδε ϑρ, Ο. Λ., Ινοργ. Χηιµ. Αχτα , 3 6 2, Λοονεψ, Α.; Ηαν, Ρ.; Γορρελλ, Ι. Β.; Χορνεβισε, Μ.; Ψοον, Κ.; Παρκιν, Γ.; Ρηεινγολδ, Α. Λ., Οργανοµεταλλιχσ , 1 4, Ωιλσον, Ε. Ε.; Ολιϖερ, Α. Γ.; Ηυγηεσ, Ρ. Π.; Ασηφελδ, Β. Λ., Οργανοµεταλλιχσ , 3 0, υηοϖι ć, Σ.; Ορια, ϑ. ς.; Οδοη, Σ. Ο.; Σχηρεχκενβαχη, Γ.; Βατιστα, Ε. Ρ.; ιαχονεσχυ, Π. Λ., Οργανοµεταλλιχσ , 3 2, Καιµ, Ω.; Σιξτ, Τ.; Ωεβερ, Μ.; Φιεδλερ, ϑ., ϑ. Οργανοµετ. Χηεµ , ,

34 TOC graphic Νιχκελ ανδ ζινχ χοµπλεξεσ συππορτεδ βψ α φερροχενε χηελατινγ ηετεροσχορπιονατε ωερε σψντηεσιζεδ ανδ χηαραχτεριζεδ. Τηε ρεδοξ βεηαϖιορ οφ τηεσε χοµπουνδσ ωασ στυδιεδ υσινγ χψχλιχ ϖολταµµετρψ ανδ συππορτεδ βψ ΦΤ χαλχυλατιονσ

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΨ1Α ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&, ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&, Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN By Aladdin Habib Abd Alla Ali B. Sc. Faculty of science University of Khartoum 2001 Supervisor: Dr. Suliman Mohammed Elhassan Department of Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ. ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ Γ. ΛΑΤΟΡΡΕ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια Ε µαιλ:

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 7/2005 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε 3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ.

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ. Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨ1Β

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ ƒ 2003 21 ) Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ Ξ ΓΕΝΓ, Ξιν2 υ Ξ α 耿信笃 ΡΕΓΝΙΕΡ, Φρεδ Ε. β 弗莱德依瑞格涅尔 α Ινστιτυτε οφ ΜοδερνΣεπαρατιονΣχιενχε,

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε.3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ.4

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΤΑ 3 & ΤΑ 3ΕΑ ΦΟΡ ΧΟΜΠ 3 & ΧΟΜΠ 3ΕΑ ΣΨΣΤΕΜΣ Μανυαλ Νο. ΤΑ3001 (Ρεϖ 2 ϑανυαρψ 2001) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829

Διαβάστε περισσότερα

ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 4 9 10 50 ΣΧ

ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 4 9 10 50 ΣΧ σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 1 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ Εϖεντ 1 Βοψσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 ϑιµ

Διαβάστε περισσότερα

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1)

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) Specification USB Controller : GDS30C6001 (HYUNDAI) File Downloading Speed : 130Kbytes/sec Dimension : 68.9mm(W) X 37.1mm(H) X 15.3mm(D) Unit Contents Designations INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Σψφο Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Ωιχη γε αναρχηο σψνδικαλισ σχηε Ματε ριαλιεν ιν δερ Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν Ειν Ιντερϖιεω (Σ. 6) Ιµπορταντ αναρχηο σψνδιχαλιστ µατεριαλσ ιν τηε Λιβραρψ οφ τηε

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS... 22

COMMUNICATIONS... 22 ΠΟΛΙΧΨ ΜΑΝΥΑΛ ΤΑ ΒΛΕ ΟΦ ΧΟΝΤΕΝΤΣ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.1 ιστριβυτιον οφ Ιν Χοµινγ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.2 Χουρτεσψ Χοπιεσ... 3 Α1.3 Φιρστ Νατιονσ Χορρεσπονδενχε... 3 Α1.4 Νεωλψ Ελεχτεδ Φιρστ Νατιονσ

Διαβάστε περισσότερα

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR Objectives See the relationship between NSTA 2003 Standards and the NCATE Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk.

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk. Parameters and Disclaimer Statement Choice of any emergency medicine E/M code level is dependent upon proper documentation of the History, Exam, and MDM Provider documentation must include the correct

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change in the Mediterranean

Climate Change in the Mediterranean Climate Change in the Mediterranean INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Global Challenge, Local Solutions Antonio Navarra INGV CMCC - Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti

Διαβάστε περισσότερα

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο 33 ΡΙΣΧΗΙΟ Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 34 Ι φαττορι δι ρισχηιο θυαλιφιχανο ι ποσσιβιλι ϖαλορι δελ προδοττο νελ τεµπο ε α σχαδενζα (ε θυινδι ι ρενδιµεντι ποτενζιαλι) Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα.,

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

Χ = Θ (ΕΧ) ΕΧ, ,,σ ΕΧ, (Ε ΛΧ) (ΧΝΤ) ( Λ Φ/ 2.1. :,Ε2 µαιλ : Χηενγ ι µ ρ. αχ. χν

Χ = Θ (ΕΧ) ΕΧ, ,,σ ΕΧ, (Ε ΛΧ) (ΧΝΤ) ( Λ Φ/ 2.1. :,Ε2 µαιλ : Χηενγ ι µ ρ. αχ. χν : 2 ( ) 2 2.,,, ( ( ), ) :,!!!!,!!!,, : ; ; : Τ Μ : Α, (ΕΧ) ΕΧ, [ ],,,,!!!!, [ ] ΕΧ, (Ε ΛΧ),, ΕΧ, [, ],,,, (ΧΝΤ) 2.1 Χ ( ), Χ = Θ Ε Ε/( Π ) σ ( ), Ε, Ε,,σ, σ,,, Λ Φ/ χ µ Λ Φ/ χ µ, Λ Φ/ χ µ [ ] µ /γ (ΑΧ),

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

Redakcja: Urszula Danilczuk

Redakcja: Urszula Danilczuk Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ Σουτη Κορεα 11 οµεστιχ πολιτιχσ Πολιτιχσ ιν Σουτη Κορεα δυρινγ τηε χοµινγ ψεαρ ωιλλ βε δοµινατεδ βψ τωο ελεχτιονσ: τηατ φορ πρεσιδεντ ον εχεµβερ 19τη (ιν ωηιχη τηε ινχυµβεντ, Ροη Μοο ηψυν, ισ χονστιτυτιοναλλψ

Διαβάστε περισσότερα

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy.

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. T.L. Arsuffi, Llano River Field Station, TTU@Junction, Jenny Strovas, Department of Biological Sciences, TTU,, Christine

Διαβάστε περισσότερα

Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt

Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes :

Διαβάστε περισσότερα

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD Property: 8 Priory Park Road LAUNCESTON PL15 8JD Tel 01566 777777 Fax 01566 775116 home information pack contents Index Property Information Questionnaire

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

New hybrid functional materials based on carbon: synthesis, characterization and study of properties Zygouri, Panagiota

New hybrid functional materials based on carbon: synthesis, characterization and study of properties Zygouri, Panagiota New hybrid functional materials based on carbon: synthesis, characterization and study of properties Zygouri, Panagiota IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF)

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Environmental Monitoring Report Project Number: 41627 June 2013. Reporting Period: 1 January 2013 to 31 March 2013. IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Quarterly environmental

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV La sfida della scienza del clima Antonio Navarra Centro eurometerraneo per i Cambiamenti Climatici INGV Aristotele Raffello, la Scuola Atene De De ε ε Meteorologica Μετεορολογιχα Ηοωεϖερ, However, Ηοωεϖερ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ

Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ Ηερµεσ Γλοβαλ Ηιγη Ψιελδ Βονδ Φυνδ 25 Φεβρυαρψ 2011 ΣΙΜΠΛΙΦΙΕ ΠΡΟΣΠΕΧΤΥΣ Τηισ Σιµπλιφιεδ Προσπεχτυσ χονταινσ κεψ ινφορµατιον ιν ρελατιον το Ηερµεσ Γλοβαλ Ηιγη Ψιελδ Βονδ Φυνδ

Διαβάστε περισσότερα

SEB Commodity Research

SEB Commodity Research SEB Commodity Research Bergforsk, 2011-05-04 05-0404 Bjarne Schieldrop Chief Analyst Commodities SEB Bjarne.schieldrop@seb.no +47 9248 9230 1 SEB and Commodities Commodities an asset class Hedging of risk,

Διαβάστε περισσότερα

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Article ID: 51107 - Last Review: July 29, 2011 Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Version 5.8 introduces a new Simplified Licensing model for Contact Center Enterprise and Business Edition,

Διαβάστε περισσότερα

Fan, MingQi (2002) Studies of The Structure of Cytochrome P450 4A1. PhD thesis, University of Nottingham.

Fan, MingQi (2002) Studies of The Structure of Cytochrome P450 4A1. PhD thesis, University of Nottingham. Fan, MingQi (2002) Studies of The Structure of Cytochrome P450 4A1. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository: http://eprints.nottingham.ac.uk/10400/1/fanphdthesis2002.pdf

Διαβάστε περισσότερα

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS CATEGORY REPORT GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS 2 206/07/27 G.S. F.D. N.S. CORRECTION IN ME SFC WITH FUEL INDEX EM 206/07/22 G.S F.D./M.W FIRST EMISSION EM 0 206/07/2 G.S PRELIMINARY EDITION; FOR

Διαβάστε περισσότερα

The Challenge of Climate Science

The Challenge of Climate Science The Challenge of Climate Science Antonio Navarra Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di

Διαβάστε περισσότερα

!,!! :( ) ; / 0 ;( ), 3.1,, 0, (Πβ) Βρουγ ητον Πεδερσον :,, / (Μολεχυλαρστραωσ) 0, , Πβ ΜΩΝΤ,Αϕαψαν [ ] :,!!, !!,! : ; ;

!,!! :( ) ; / 0 ;( ), 3.1,, 0, (Πβ) Βρουγ ητον Πεδερσον :,, / (Μολεχυλαρστραωσ) 0, , Πβ ΜΩΝΤ,Αϕαψαν [ ] :,!!, !!,! : ; ; : 2 ( ) 2 2,,,, (. ( ), ;., ;., ) :!!,!!,! : ; ; : ΤΒ Τ Θ : Α [ ] [ ] :( ) ; ( ), / 0 ;( ),,,, Ηεατη [ ],, Βρουγ ητον Πεδερσον [ ] : / (Μολεχυλαρστραωσ) 0, Αϕαψαν Ιιϕιµα [ ],,!,!! 3.1,,.. Αϕαψαν Ιιϕιµα

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution The Basics of Water Pollution Cooperative Extension Bringing the University to You Audiovisual 05-11 S. Donaldson The Basics of Water Pollution Susan Donaldson Melody Hefner University of Nevada Cooperative

Διαβάστε περισσότερα

Access from the University of Nottingham repository:

Access from the University of Nottingham repository: Morrison, Andrew (2006) Thy Children Own Their Birth: Diasporic genealogies and the descendants of Canada's Home Children. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham

Διαβάστε περισσότερα

This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring Economic and Employment Stability

This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring Economic and Employment Stability Disinflation in a DSGE Perspective: Sacrifice Ratio or Welfare Gain Ratio? by Guido Ascari and Tiziano Ropele No. 1499 March 2009 This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 ! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 3 Το Βλοχκ ορ νοτ το Βλοχκ? Νετωορκ Χοµπετιτιον ωηεν ΣκψπεεντερστηεΜοβιλεΜαρκετ ψ Βιπασα αττα ζ ανδψυ ΣηανΛο ξ Οχτοβερ 14, 2013 Αβστραχτ ςοιχε οϖερ Ιντερνετ Προτοχολ (ςοιπ)

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region

Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region Choukr-Allah R. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 01, 2016 Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Gelareh, Shahin; Nickel, Stefan; Pisinger, David Publication date: 2010 Document Version Publisher's

Διαβάστε περισσότερα

Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ;

Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ; Ινφερνο: Χαντο ΞΙ Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ; Ανδ τηερε, βψ ρεασον οφ τηε ηορριβλε Εξχεσσ οφ στενχη τηε δεεπ αβψσσ

Διαβάστε περισσότερα

The Zen and the art of coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy

The Zen and the art of coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Zen art coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV INGV - Istituto Nazionale di Geisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di Atene De De Δε Δε Meteorologica Μετεορολογιχα

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ!

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΦΟΡ ΤΗΕ ΦΙΣΧΑΛ ΨΕΑΡ ΕΝ Ε ϑυνε 30, 2004 ΠΑΓΕ 1 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

PMTurkeyCOLNPEm Resource

PMTurkeyCOLNPEm Resource PMTurkeyCOLNPEm Resource From: Sent: To: Cc: Subject: Attachments: Thorne, Paul D [paul.thorne@pnl.gov] Wednesday, February 02, 2011 3:56 PM 'Melinda Lohmann' ^PNNL NRC Turkey Point COL RE: Information

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Διαμάχη Μέρος Πρώτο

Η Μεγάλη Διαμάχη Μέρος Πρώτο Η Μεγάλη Διαμάχη Μέρος Πρώτο Ελλεν Γ. Ωηιτε ὃπψριγητ c 2012 Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε, Ινς. Ινφορματιον αβουτ τηις Βοοκ Ο ερ ιεω Τηις εβοοκ ις προ ιδεδ βψ τηε Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε. Ιτ ις ινςλυδεδ ιν τηε

Διαβάστε περισσότερα

EFFECT OF SOME SOIL APPLIED HERBICIDES ON WEED CONTROL, GROWTH AND YIELD OF BANANA. (Musa acuminata,aaa)

EFFECT OF SOME SOIL APPLIED HERBICIDES ON WEED CONTROL, GROWTH AND YIELD OF BANANA. (Musa acuminata,aaa) EFFECT OF SOME SOIL APPLIED HERBICIDES ON WEED CONTROL, GROWTH AND YIELD OF BANANA (Musa acuminata,aaa) By Ahmed Hassan Abdel aziz B.Sc. (Agric.)) 1981 University of Alexandria (Egypt) Supervisor: Dr.

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα