Της από 30/8/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:14/ Αριθ. Απόφασης: 976/2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Της από 30/8/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού:14/ Αριθ. Απόφασης: 976/2018"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/8/ 2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:14/ Αριθ. Απόφασης: 976/2018 Στη Ρόδο σήμερα 30 η Aυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ. 2/51911/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ (ΦΕΚ Α 133/2018) και 95 του Ν.3463/2006. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- Πρόεδρος 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, 22.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 23.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 24. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 26.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ- 27.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ- 9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 10.ΠΟΚΚΙΑΣ 11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 28.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ Γραμματέας ΜΙΧΑΗΛ- ΣΑΒΒΑΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- 13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 31.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 32.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 33.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1

2 14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 34.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 19.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20.ΤΣΙΚΚΗΣ 16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- 17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- 21.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 8.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 2.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 10.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 4.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- 6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 7. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (δικ/νος) 12. ΜΠΙΛΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος (δικ/νη). Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου κ.μ.παγκάς και η Πρόεδρος της Δ.Κ.Ασκληπιείου Κα Μ.Παπαβασιλείου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.μ.δράκος αποχώρησε μετά την έναρξη της Συνεδρίασης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα πέντε (35), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 2

3 Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ: Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες αρ.πρωτ. 14/52421/2018 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ε.Μανδρακός, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ αριθ.πρωτ. 14/52421/2018 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/Α/ , «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο Τις διατάξεις του άρθρου 262 ΠΔ 410/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ 114/Α/ ), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» άρθρο 202 παρ 2 όπου προβλέπετε ότι Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου.με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα. 3. Τις διατάξεις τις παρ. 1 α της υπ αριθ. Π2/οικ.2673/ κοινής υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β/1185/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ. Π2α/Γ.Π.οικ.3177 (Φ.Ε.Κ. 452/Β/ ) σύμφωνα με την οποία «εγκρίνουμε όπως η προβλεπόμενη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που χορηγείται για λόγους ένδειας αυξηθεί από 234,78 σε 600,00 κατ ανώτατο όριο». 4. Την με αρ. πρωτ. 27/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. πρακτικού 1/ , για διάθεση ποσού ,00 ευρώ (είκοσι χιλιάδων ευρώ) από ιδίους πόρους του Δήμου Ρόδου για το έτος 2018, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες που αφορούν στην οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες, σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 2 Ν.3463/2006 ΦΕΚ-114Α Κ.Α και τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες», έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. 5. Τη με αρ. 157/ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ( ΑΔΑ:7Τ6ΛΩ1Ρ-ΔΟΕ), απόφαση του Δημάρχου Ρόδου με Θέμα Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση άσκησης Αρμοδιοτήτων. 6. Το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ Β/3159/ ). 7. Την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας, που σαν αποτέλεσμα έχει πολλοί πολίτες να έχουν περιέλθει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να απευθύνονται στην Υπηρεσία Πρόνοιας, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 8. Τις αιτήσεις άπορων δημοτών για οικονομική ενίσχυση λόγω έκτακτων προβλημάτων. 9. Τις εκθέσεις κοινωνικής έρευνας των κοινωνικών λειτουργών με τις οποίες προτείνονται οι οικονομικές ενισχύσεις σε άπορους δημότες λόγω έκτακτων προβλημάτων. 3

4 Προτείνονται να ενισχυθούν οικονομικά οι κάτωθι οικογένειες καθώς έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ένδειας λόγω έκτακτων προβλημάτων, υγείας, θανάτου κάποιου μέλους της οικογένειάς τους, ανεργίας, κτλ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κωδικό Προϋπολογισμού «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες». Επισυνάπτεται εμπιστευτική κατάσταση 9 δικαιούχων συνολικού ποσού 3.900,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ποσό 1. Π. Δ. Π. 500,00 2. Π. Μ. Α. 400,00 3. Π. Π. Θ. 400,00 4. Κ. Σ. Χ. 600,00 5. Κ. Φ.-Π. Β. 400,00 6. Π. Σ. Δ. 300,00 7. Τ. Μ. Ε. 600,00 8. Χ. Α. Ε. 500,00 9. Π. Μ. Κ. 200,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.900,00 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.ε.μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Ο κ.δ.τσίκκης, ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ.α.γιαννικουρής, ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.κ.πότσος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.α.κωνσταντίνου, Ι.Περδίκης, Μ.Καραγιάννη, Δ.Μουτάφης και Ε.Ατσίδη, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος χαρακτήρα. 2. Εγκρίνει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης συνολικού ποσού 3.900,00 στις κάτωθι οικογένειες καθώς έχουν 4

5 περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ένδειας λόγω έκτακτων προβλημάτων, υγείας, θανάτου κάποιου μέλους της οικογένειάς τους, ανεργίας, κτλ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κωδικό Προϋπολογισμού «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες». ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ποσό 1. Π. Δ. Π. 500,00 2. Π. Μ. Α. 400,00 3. Π. Π. Θ. 400,00 4. Κ. Σ. Χ. 600,00 5. Κ. Φ.-Π. Β. 400,00 6. Π. Σ. Δ. 300,00 7. Τ. Μ. Ε. 600,00 8. Χ. Α. Ε. 500,00 9. Π. Μ. Κ. 200,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.900,00 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 5