Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 Ηγετικό Στυλ, Κουλτούρα και Αποτελεσµατικότητα Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης, Πέτρος Πασιαρδής Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να εξετάσει τις επιδράσεις του ηγετικού στυλ και της κουλτούρας του σχολείου στην αποτελεσµατικότητα του. Ο πρώτος στόχος της έρευνας είχε σχέση µε την εγκυροποίηση συγκεκριµένων οργάνων µέτρησης µεταβλητών του ηγετικού στυλ και της κουλτούρας. Με το δεύτερο στόχο της έρευνας επιδιώχθηκε η ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου µοντέλου αποτελεσµατικότητας στο οποίο να παρουσιάζονται οι επιδράσεις του ηγετικού στυλ και της κουλτούρας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι στο επίπεδο του σχολείο το ανθρώπινο στυλ ηγεσίας του διευθυντή και τρεις µεταβλητές της οργανωτικής κουλτούρας του σχολείου, επιδρούν θετικά στις επιδόσεις των µαθητών. Όσον αφορά το επίπεδο της τάξης δύο µεταβλητές της κουλτούρας µάθησης της τάξης επιδρούν θετικά στις επιδόσεις, ενώ µια τρίτη µεταβλητή επιδρά αρνητικά. Τα αποτελέσµατα αυτά συζητούνται και γίνονται εισηγήσεις τόσο από άποψης εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής όσο και από ερευνητικής προοπτικής. 1. Εισαγωγή Ένα από τα θέµατα της σχολικής αποτελεσµατικότητας που ενδιαφέρει αρκετούς ερευνητές είναι το θέµα της επίδρασης της ηγεσίας του σχολείου στην αποτελεσµατικότητά του και ιδιαίτερα στις επιδόσεις των µαθητών. Η γενική πεποίθηση αρκετών ότι ο διευθυντής επιδρά στην αποτελεσµατικότητα του σχολείου σε συνδυασµό µε τη αυξανόµενη τάση λογοδοσίας του σχολείου για τα αποτελέσµατά του έχουν αυξήσει το διεθνές ενδιαφέρον για την εξέταση των επιδράσεων του διευθυντή στην αποτελεσµατικότητα του σχολείου (Fuller, 1987 Mortimore, Sammons, Ecob & Stoll 1988 Lezotte, 1989 Reynolds & Cuttance, 1992 Pashiardis, 1998 Πασιαρδής, 2004). Όµως, όπως τονίζουν δύο πρόσφατες επισκοπήσεις σχετικών ερευνών, τα αποτελέσµατα πολλών ερευνών παρουσιάζουν διαφορές µεταξύ τους, αφού σε ορισµένες έρευνες εντοπίζονται επιδράσεις του διευθυντή στις επιδόσεις των µαθητών, ενώ σε άλλες όχι (Hallinger & Heck,1998 Witziers, Bosker & Krüger, 2003). Η ύπαρξη τέτοιων επιδράσεων φαίνεται ότι έχει σχέση µε µια σειρά παραγόντων, που αφορούν τόσο το θεωρητικό και όσο και το µεθοδολογικό υπόβαθρο των διάφορων ερευνών. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 413

2 A. Κυθραιώτης & Π. Πασιαρδής Από θεωρητικής άποψης οι έρευνες βασίζονται σε διαφορετικά µοντέλα επίδρασης της ηγεσίας του διευθυντή στις επιδόσεις των µαθητών (Hallinger & Heck, 1998). Βασικά υπάρχουν τρία µοντέλα (Pitner, 1988). Πρώτον, το µοντέλο των άµεσων επιδράσεων όπου ο διευθυντής επιδρά άµεσα στις επιδόσεις των µαθητών. εύτερον, το µοντέλο των έµµεσων επιδράσεων όπου παρεµβάλλεται µια τρίτη µεταβλητή µεταξύ της ηγεσίας και των επιδόσεων. Τέλος, το µοντέλο των αλληλεπιδράσεων υιοθετεί την παραδοχή πως η αλληλεπίδραση µεταξύ της ηγεσίας και µιας τρίτης µεταβλητής επιδρά στις επιδόσεις των µαθητών. Τα αποτελέσµατα των περισσότερων ερευνών έδειξαν πως οι επιδράσεις της ηγεσίας του διευθυντή είναι άµεσες στις επιδόσεις των µαθητών, αν και ερµηνεύουν µόνο το 1% περίπου των συνολικών αποκλίσεων (Witziers, Bosker & Krüger, 2003). Επιπλέον, οι διαφοροποιήσεις µεταξύ των αποτελεσµάτων των διάφορων ερευνών οφείλονται σε µεθοδολογικές αδυναµίες. Μια τέτοια αδυναµία έχει σχέση µε την απουσία διαχρονικών ερευνών λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζουν (υψηλά κόστα, χρονοβόρες). Επίσης, απουσιάζουν τεχνικές στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων των ερευνών όπως, για παράδειγµα, τα δοµικά µοντέλα εξίσωσης και οι πολυεπίπεδες αναλύσεις, οι οποίες επιτρέπουν την εξέταση των επιδράσεων της ηγεσίας µε βάση το µοντέλο των έµµεσων επιδράσεων ή το µοντέλο των αλληλεπιδράσεων. Μια σοβαρή δυσκολία που παρουσιάζεται στη µελέτη της ηγεσίας έχει σχέση µε την πολυπλοκότητα της. Η εξέλιξη της µελέτης αυτής της έννοιας οδήγησε στην ανάπτυξη θεωριών, οι οποίες αντιµετωπίζουν την ηγεσία ως µια πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη έννοια. Η ηγεσία θεωρείται πολυεπίπεδη, αφού ασκείται από διάφορα άτοµα που κατέχουν διάφορες θέσεις σε διάφορα επίπεδα όπως ο διευθυντής, οι εκπαιδευτικοί, οι µαθητές και οι γονείς (Cheng, 1994 Ogawa & Bossert 1995 Deal & Peterson, 1999). Επίσης, έχουν αναπτυχθεί θεωρητικά µοντέλα που θεωρούν της ηγεσία ως µια πολυδιάστατη έννοια. Ένα τέτοιο µοντέλο που έτυχε ευρείας αναγνώρισης είναι η θεωρία των τεσσάρων ηγετικών πλαισίων των Bolman & Deal (1992) που θεωρεί ότι ηγεσία έχει τέσσερις διαστάσεις. Ανάλογα µε την κατάσταση που έχει να αντιµετωπίσει, ο αποτελεσµατικός ηγέτης χρησιµοποιεί ένα ή περισσότερα πλαίσια. Το δοµικό πλαίσιο αναφέρεται στο βαθµό στον οποίο ο ηγέτης είναι αναλυτικός και οργανωτικός. Το πλαίσιο των ανθρώπινων πόρων αναφέρεται στο βαθµό στον οποίο ο ηγέτης είναι υποστηρικτικός και συµµετοχικός. Το πολιτικό πλαίσιο αναφέρεται στο βαθµό στον οποίο ο ηγέτης είναι ικανός και επιδέξιος στη δηµιουργία συµµαχιών και στη επίλυση συγκρούσεων. Τέλος, το συµβολικό πλαίσιο αναφέρεται στο βαθµό στον οποίο ο ηγέτης χαρακτηρίζεται ως εµπνευστής και χαρισµατικός. Εποµένως, αν επιδιώκεται µια περιεκτική εξέταση τόσο του φαινοµένου της ηγεσίας όσο και των επιδράσεων που ασκεί στους µαθητές, χρειάζεται να εξεταστούν οι διάφορες διαστάσεις της ηγεσία διάφορων ατόµων σε διάφορα επίπεδα. Μια διάσταση που µπορεί να εξεταστεί ως ενδιάµεση µεταβλητή είναι η κουλτούρα του σχολείου. Η κουλτούρα είναι πολύ σηµαντική για ένα οργανισµό, γιατί δίνει νόηµα σε κάθε τι που γίνεται στον οργανισµό, αφού η κάθε ενέργεια που γίνεται σε αυτόν, 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 414

3 Ηγετικό Στυλ, Κουλτούρα και Αποτελεσµατικότητα βασίζεται στα τρία επίπεδα της κουλτούρας: τις νόρµες, τις αξίες και τις παραδοχές (Schein, 1992). Η έρευνα που προτείνει η παρούσα εργασία βασίζεται πάνω στο µοντέλο των Feitler & Gudgel (1994), το οποίο είναι προσαρµοσµένο για τους σχολικούς οργανισµούς. Οµως είναι ενδιαφέρον πως σε ένα οργανισµό όπως είναι το σχολείο, δεν υφίσταται µια µόνο κουλτούρα, αλλά παρουσιάζονται διάφορες κουλτούρες όπως για παράδειγµα οι κουλτούρες των τάξεων. Όπως πολύ εύστοχα τονίζουν οι Maehr & Midgley (1996) η κάθε τάξη έχει τη δική της ξεχωριστή κουλτούρα, η οποία διαµορφώνεται ανάλογα µε τον τρόπο που διαµορφώνεται και παρουσιάζεται η µάθηση στην τάξη. Με βάση τα πιο η παρούσα εργασία επιδιώκει να εξετάσει την επίδραση του ηγετικού στυλ και της κουλτούρας στις επιδόσεις των µαθητών. Εξετάζεται η επίδρασή της κάθε µιας από αυτές τις µεταβλητές σε δύο επίπεδα: στο επίπεδο του σχολείου και στο επίπεδο της τάξης. Στο επίπεδο του σχολείου εξετάζεται το ηγετικό στυλ του διευθυντή και η οργανωτική κουλτούρα του σχολείου, ενώ στο επίπεδο της τάξης εξετάζεται το ηγετικό στυλ του εκπαιδευτικού και η κουλτούρα µάθησης της τάξης. Ως µεταβλητές της αποτελεσµατικότητας θεωρήθηκαν οι επιδόσεις των µαθητών σε δύο γνωστικά αντικείµενα, τα Ελληνικά και τα Μαθηµατικά. Με βάση το γενικό σκοπό της έρευνας διατυπώθηκαν τα εξής δύο ερευνητικά ερωτήµατα: 1. Ποιες είναι οι παράµετροι που καθορίζουν το ηγετικό στυλ και την κουλτούρα στα επίπεδα του σχολείου και της τάξης; 2. Ποιο πολυεπίπεδο µοντέλο αποτελεσµατικότητας µπορεί να αναπτυχθεί και εγκυροποιηθεί, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα καθορισµού της σχολικής αποτελεσµατικότητας από το ηγετικό στυλ και την κουλτούρα στα επίπεδα του σχολείου και της τάξης; 2. Μεθοδολογία Η επιλογή της χρησιµοποίησης συγκεκριµένων µεθόδων για σκοπούς συγκέντρωσης δεδοµένων που µπορούν να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήµατα της έρευνας στηρίχθηκε πάνω σε µια σειρά βασικών αρχών µεθοδολογίας έρευνας. Πρώτον, υιοθετήθηκε η διεξαγωγή διαχρονικής έρευνας. εύτερον, έγινε επιλογή έτοιµων εργαλείων για τη µέτρηση των µεταβλητών της έρευνας. Τρίτον, χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι ετεροαξιολόγησης για τη µέτρηση των ερµηνευτικών µεταβλητών. Τέταρτον, επισηµάνθηκε η ανάγκη συστηµατικού ελέγχου της γενικευσιµότητας των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από απόψεις µελών µιας οµάδας. Πέµπτο, υιοθετήθηκαν τεχνικές δειγµατοληψίας που επιτρέπουν την ύπαρξη αποκλίσεων τόσο στο επίπεδο του σχολείου όσο και στο επίπεδο της τάξης Οι µεταβλητές της έρευνας Σε αυτή την έρευνα υπήρξαν οι πιο κάτω ανεξάρτητες και εξαρτηµένες µεταβλητές: 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 415

4 A. Κυθραιώτης & Π. Πασιαρδής Εξαρτηµένες µεταβλητές: Οι τελικές γνώσεις των µαθητών Ως εξαρτηµένες µεταβλητές θεωρήθηκαν οι τελικές επιδόσεις των µαθητών, δηλαδή οι βαθµοί που πήραν οι µαθητές στο δοκίµιο αξιολόγησης στα Ελληνικά και στο αντίστοιχο δοκίµιο στα Μαθηµατικά (Kyriakides, 2005), κατά τη δεύτερη χορήγηση των δοκιµίων (τέλος της σχολικής χρονιάς). Ανεξάρτητες µεταβλητές στο επίπεδο του µαθητή Αρχικές γνώσεις των µαθητών Οι αρχικές επιδόσεις των µαθητών, δηλαδή οι βαθµοί που πήραν οι µαθητές στα δύο δοκίµια αξιολόγησης κατά την πρώτη χορήγηση των δοκιµίων (αρχή της σχολικής χρονιάς) χρησιµοποιήθηκαν ως ανεξάρτητη µεταβλητή. ηµογραφικά χαρακτηριστικά των µαθητών Από τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των µαθητών συγκεντρώθηκαν δεδοµένα που αφορούσαν το φύλο και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδό τους. Ανεξάρτητες µεταβλητές στο επίπεδο της τάξης Το ηγετικό στυλ εκπαιδευτικού Οι δύο µεταβλητές του ηγετικού στυλ του εκπαιδευτικού µετρήθηκαν µε βάση την ελληνική έκδοση του ερωτηµατολογίου Leadership Orientations των Bolman & Deal (1992). Η κουλτούρα µάθησης της τάξης Οι εννέα µεταβλητές της κουλτούρας µάθησης της τάξης µετρήθηκαν µε βάση την ελληνική έκδοση του ερωτηµατολογίου Patterns of Adaptive Learning Scales των Midgley κ.ά. (2000). Ανεξάρτητες µεταβλητές στο επίπεδο του σχολείου Το ηγετικό στυλ του διευθυντή Οι τέσσερις µεταβλητές µετρήθηκαν µε βάση την ελληνική εκδοχή του ερωτηµατολογίου Leadership Orientations των Bolman & Deal (1992). Η οργανωτική κουλτούρα σχολείου Οι εννέα µεταβλητές µετρήθηκαν µε βάση την ελληνική έκδοση του ερωτηµατολογίου Organizational Culture Questionnaire των Fuitler & Guigel (1994). Η διαδικασία ανάπτυξης της ελληνικής εκδοχής των ερωτηµατολογίων Η ανάπτυξη της ελληνική έκδοσης των οργάνων µέτρησης του ηγετικού στυλ και της κουλτούρας ακολούθησε τρεις φάσεις. Αρχικά έγιναν µετάφραση και ανάπτυξη των ερωτηµατολογίων µέτρησης του ηγετικού στυλ και της κουλτούρας. Ακολούθησαν οι έλεγχοι εγκυρότητας και αξιοπιστίας της αρχικής ελληνικής εκδοχής των ερωτηµατολογίων. Στο τέλος έγινε η ανάπτυξη της τελικής ελληνικής έκδοσης των ερωτηµατολογίων. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 416

5 Ηγετικό Στυλ, Κουλτούρα και Αποτελεσµατικότητα Ο πληθυσµός και το δείγµα της έρευνας Το δείγµα περιλάµβανε 25 σχολεία µε σύνολο 61 τµηµάτων έκτης τάξης από ένα συνολικό πληθυσµό 116 σχολείων, δηλαδή το 21% του πληθυσµού των σχολείων της Κύπρου που είχαν δύο τουλάχιστον αµιγή τµήµατα έκτης τάξης. Η ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας Η διερεύνηση της επίδρασης του ηγετικού στυλ και της κουλτούρας στις επιδόσεις των µαθητών εµπλέκει διάφορα επίπεδα του σχολείου. Εποµένως, η ανάπτυξη και η εγκυροποίηση ενός πολυεπίπεδου µοντέλου αποτελεσµατικότητας αποτελεί την πιο κατάλληλη µέθοδο στατιστικής ανάλυσης. Το στατιστικό πρόγραµµα MlwiN χρησιµοποιήθηκε για την πολυεπίπεδη ανάλυση (Goldstein, κ.ά., 1998), γιατί οι παρατηρήσεις είναι ανεξάρτητες και λόγω της φύσης του δείγµατος αφού οι µαθητές οµαδοποιούνται σε τάξεις και οι τάξεις οµαδοποιούνται σε σχολεία. 3. Τα αποτελέσµατα της έρευνας Σε κάθε µια από τις δύο διαδικασίες πολυεπίπεδης ανάλυσης ακολουθήθηκαν συγκεκριµένα στάδια. Στο πρώτο στάδιο, έγινε ανάπτυξη του κατάλληλου µηδενικού µοντέλου. Στο δεύτερο στάδιο, ακολούθησε η ανάπτυξη µοντέλου που να περιλαµβάνει τις µεταβλητές στο επίπεδο του µαθητή (Μοντέλο 1). Στο τρίτο στάδιο, αναπτύχθηκε το κατάλληλο µοντέλο µε τυχαίες κλίσεις (Random slope model) (Μοντέλο 1/Β). Στο τέταρτο στάδιο αναπτύχθηκε το µοντέλο περιλάµβανε τις µεταβλητές στο επίπεδο της τάξης (Μοντέλο 2). Στο πέµπτο στάδιο αναπτύχθηκε το µοντέλο που περιλάµβανε τις µεταβλητές στο επίπεδο του σχολείου (Μοντέλο 3). Τέλος, στο έκτο στάδιο αναπτύχθηκε µοντέλο που περιλάµβανε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µεταβλητών (Μοντέλο 4). Πιο κάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του τελικού µοντέλου στα Ελληνικά και του αντίστοιχου στα Μαθηµατικά. Αποτελέσµατα της πολυεπίπεδης ανάλυσης στα Ελληνικά Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι το µηδενικό µοντέλο των τριών επιπέδων είναι το πιο κατάλληλο. Στο τελικό µοντέλο (Μοντέλο 4), συνολικά παρατηρούνται έντεκα στατιστικά σηµαντικές θετικές επιδράσεις των ερµηνευτικών µεταβλητών στις επιδόσεις των µαθητών στα Ελληνικά. Στο επίπεδο του µαθητή η αρχική επίδοση, το φύλο και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο ασκούν σηµαντικές επιδράσεις. Στο επίπεδο της τάξης η ακαδηµαϊκή έµφαση (αναφέρεται στις αντιλήψεις των µαθητών µιας τάξης σχετικά µε την πίεση, την οποία ο δάσκαλός ασκεί σε αυτούς, ώστε να κατανοήσουν περισσότερο το αντικείµενο το οποίο καλούνται να µάθουν) ασκεί σηµαντική επίδραση. Επίσης, η ακαδηµαϊκή επάρκεια (αναφέρεται στις αντιλήψεις των µαθητών µιας τάξης σχετικά µε την ικανότητά τους να εκτελούν την εργασία που έχουν στην τάξη) ασκεί σηµαντική επίδραση. Στο επίπεδο του σχολείου το πλαίσιο των ανθρώπινων πόρων του διευθυντή και τρεις µεταβλητές της οργανωτικής κουλτούρας του σχολείου, η λήψη αποφάσεων, η αλλαγή/καινοτοµίες και η αφοσίωση ασκούν σηµαντική επίδραση. Παρατηρήθηκαν και δύο επιδράσεις µεταβλητών που αλληλεπιδρούν. Η αλληλεπίδραση µεταξύ το συµβολικού πλαισίου του διευθυντή και της αφοσίωσης στο 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 417

6 A. Κυθραιώτης & Π. Πασιαρδής σχολείο ασκεί σηµαντική επίδραση στις επιδόσεις. Τέλος, η επίδραση µεταξύ του δοµικού πλαισίου του διευθυντή και του προσανατολισµού της τάξης στους στόχους µάθησης ασκεί επίδραση. Επίσης, εντοπίστηκε διαφοροποίηση στην αποτελεσµατικότητα. Συγκεκριµένα φάνηκε πώς στα Ελληνικά οι τάξεις και τα σχολεία που θεωρούνται αποτελεσµατικά για τους µαθητές µε χαµηλές αρχικές επιδόσεις, θεωρούνται επίσης αποτελεσµατικά για τους µαθητές µε υψηλές αρχικές επιδόσεις. Όµως οι τάξεις και τα σχολεία είναι πιο αποτελεσµατικά για τους µαθητές µε τις πιο χαµηλές αρχικές επιδόσεις παρά για τους µαθητές µε τις πιο υψηλές αρχικές επιδόσεις. Αποτελέσµατα της πολυεπίπεδης ανάλυσης στα Μαθηµατικά Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι το µηδενικό µοντέλο των τριών επιπέδων, το οποίο θεωρήθηκε ως το καταλληλότερο. Στο τελικό µοντέλο (Μοντέλο 3), συνολικά παρατηρούνται έξι στατιστικά σηµαντικές επιδράσεις των ερµηνευτικών µεταβλητών στις επιδόσεις των µαθητών στα Μαθηµατικά. Όπως και στο µοντέλο των Ελληνικών έτσι και στο µοντέλο των Μαθηµατικών η αρχική επίδοση, το φύλο και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των µαθητών είναι οι τρεις µεταβλητές ασκούν σηµαντικές επιδράσεις στις επιδόσεις στο επίπεδο του µαθητή. Στο επίπεδο της τάξης µια µεταβλητή της κουλτούρας µάθησης, οι στρατηγικές δηµιουργίας ακαδηµαϊκών εµποδίων (αναφέρεται στις στρατηγικές που χρησιµοποιούν οι µαθητές µια τάξης, για να ρίξουν την ευθύνη στις περιστάσεις, όταν η απόδοσή τους είναι χαµηλή παρά να αιτιώνται την έλλειψη ικανότητας), ασκούν σηµαντική αρνητική επίδραση. Στο επίπεδο του σχολείου το πλαίσιο των ανθρώπινων πόρων του διευθυντή και µια µεταβλητή της οργανωτικής κουλτούρας του σχολείου, η αλλαγή/καινοτοµίες σηµαντική θετική επίδραση. Επιδράσεις από αλληλεπιδράσεις µεταβλητών δεν προέκυψαν. Τέλος, εντοπίστηκε διαφοροποίηση στην αποτελεσµατικότητα. Οι τάξεις που θεωρούνται αποτελεσµατικές για τους µαθητές µε χαµηλές αρχικές επιδόσεις, θεωρούνται επίσης αποτελεσµατικές για τους µαθητές µε υψηλές αρχικές επιδόσεις. Όµως οι τάξεις είναι πιο αποτελεσµατικές για τους µαθητές µε τις πιο χαµηλές αρχικές επιδόσεις παρά για τους µαθητές µε τις πιο υψηλές αρχικές επιδόσεις. Τέλος, τα σχολεία που θεωρούνται αποτελεσµατικά για τους µαθητές µε χαµηλές αρχικές επιδόσεις δεν θεωρούνται το ίδιο αποτελεσµατικά για τους µαθητές µε υψηλές αρχικές επιδόσεις. 4. Συµπεράσµατα και εισηγήσεις Τα αποτελέσµατα που εντοπίστηκαν στην παρούσα έρευνα οδηγούν σε συµπεράσµατα που παρουσιάζουν σηµαντικό ενδιαφέρον. Πρώτον, η επίδραση του πλαισίου των ανθρώπινων πόρων του διευθυντή στις επιδόσεις των µαθητών στα Ελληνικά και στα Μαθηµατικά παρέχει υποστήριξη προς το µοντέλο των άµεσων επιδράσεων. Φαίνεται ότι το συγκείµενο στην Κύπρο επιδρά στην άσκηση του ηγετικού στυλ του διευθυντή. εύτερον, η απουσία επίδρασης του ηγετικού στυλ του εκπαιδευτικού στις επιδόσεις των µαθητών στην Κύπρο συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα σχετικής έρευνας του Cheng στο Χονγκ Κονγκ (1994). 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 418

7 Ηγετικό Στυλ, Κουλτούρα και Αποτελεσµατικότητα Τρίτον, τα αποτελέσµατα σχετικά µε την επίδραση τόσο της κουλτούρας του σχολείου όσο και την επίδραση της κουλτούρας της τάξης στις επιδόσεις των µαθητών συµφωνούν µε τα ευρήµατα άλλων ερευνών που διεξήχθησαν στο εξωτερικό (Leithwood & Jantzi, 1990 Skalbeck, 1991). Εποµένως, τα αποτελέσµατα τονίζουν τη σηµασία που η κουλτούρα τόσο του σχολείου όσο και της τάξης έχουν στις επιδόσεις των µαθητών. Τέταρτον, εγκυροποίηση των ερωτηµατολογίων παρέχει υποστήριξη στην αρχική παραδοχή της έρευνας ότι το ηγετικό στυλ και η κουλτούρα είναι δύο έννοιες πολυδιάστατες και πολυεπίπεδες στα σχολεία. Εποµένως, επιβεβαιώνεται ότι αυτές οι δύο έννοιες είναι σύνθετες και η µελέτη τους χρειάζεται να γίνεται µε τη χρήση της κατάλληλης µεθοδολογίας. Πέµπτο, ως συνέχεια των πιο πάνω τίθεται το ερώτηµα κατά πόσον εγκυροποιείται το θεωρητικό µοντέλο των Bolman & Deal. Σε σχέση µε την ύπαρξη των τεσσάρων ηγετικών πλαισίων το ερωτηµατολόγιο εγκυροποιείται πλήρως όσον αφορά το διευθυντή, αφού κατά τον έλεγχο εγκυρότητας των δύο ερωτηµατολογίων του ηγετικού στυλ εντοπίστηκαν τα τέσσερα ηγετικά πλαίσια και µερικώς σε σχέση µε το ηγετικό στυλ του εκπαιδευτικού, αφού εντοπίστηκαν µόνο δύο ηγετικά πλαίσια, το ανθρώπινο και το συµβολικό. Έκτο, τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαίωσαν τα ευρήµατα προηγούµενων ερευνών σε σχέση µε το µέγεθος της επίδρασης της ηγεσίας του διευθυντή στις επιδόσεις των µαθητών (Witziers, Bosker & Krüger, 2003). Η πολυεπίπεδη ανάλυση έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αποκλίσεων στις επιδόσεις των µαθητών ερµηνεύεται στο επίπεδο του µαθητή, µικρότερο στο επίπεδο της τάξης και ακόµα πιο µικρό στο επίπεδο του σχολείου. Εποµένως, οι επιδράσεις της ηγεσίας του διευθυντή στις επιδόσεις των µαθητών, αλλά και της κουλτούρας του σχολείου, είναι µεν στατιστικά σηµαντικές αλλά ερµηνεύουν ένα µικρό µόνο ποσοστό των αποκλίσεων των επιδόσεων των µαθητών. Επίσης, τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαιώνουν προηγούµενες έρευνες σχετικά µε τη διαφοροποιηµένη αποτελεσµατικότητα ως προς τα επίπεδα του σχολείου και της τάξης (Kyriakides, Campbell, Muljs & Robinson, 2005). Το ανθρώπινο στυλ ηγεσίας του διευθυντή και οι µεταβλητές της κουλτούρας επιδρούν περισσότερο στον πρόοδο των µαθητών µε τις πιο χαµηλές αρχικές επιδόσεις και κατά δεύτερο λόγο στους µαθητές µε τις πιο ψηλές αρχικές επιδόσεις. Εισηγήσεις που προκύπτουν από τα αποτελέσµατα της έρευνας Οι εισηγήσεις που βασίζονται στα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας αφορούν τό θέµατα εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής στο σχολείο όσο και µελλοντικές έρευνες. Θα ήταν χρήσιµο όπως η εκπαιδευτική πολιτική στην Κύπρο, η οποία καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, να θέσει τα πλαίσια τα οποία θα 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 419

8 A. Κυθραιώτης & Π. Πασιαρδής µεγιστοποιούν τις επιδράσεις στην αποτελεσµατικότητα των σχολείων της Κύπρου. Πρώτον, αλλαγές µε σκοπό την αποκέντρωση των σχολείων πιθανόν να βοηθήσουν στην ενίσχυση του ανθρώπινου στυλ ηγεσίας του διευθυντή και της θετικής κουλτούρας του σχολείου. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται η λειτουργία σχολείων µεγάλου µεγέθους, ώστε να δίνεται η ευκαιρία άσκησης του ανθρώπινου στυλ ηγεσίας και η ανάπτυξη στενότερων διαπροσωπικών σχέσεων. εύτερον, χρειάζεται η επιµόρφωση του διευθυντών, ώστε να βελτιώσουν τόσο το ανθρώπινο στυλ ηγεσίας όσο και εκείνες των συµπεριφορών που θα τους βοηθήσουν να επιδράσουν θετικά στην κουλτούρα του σχολείου τους. Τρίτον, θα ήταν ωφέλιµη η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα κουλτούρας µάθησης και διοίκησης τάξης και παροχής κινήτρων στους µαθητές. Επίσης, η καθηµερινή πρακτική στο σχολείο θα πρέπει να ασκείται µε τρόπο που να ενισχύεται η άσκηση του ανθρώπινου στυλ ηγεσίας από µέρους του διευθυντή, ο οποίος θα πρέπει να φροντίζει για την ανάπτυξη στενών διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο. Επιπλέον, ο διευθυντή θα πρέπει να ενισχύει µια θετική, ισχυρή κουλτούρα, η οποία θα χαρακτηρίζεται από την προώθηση αλλαγών/καινοτοµιών, τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την αφοσίωση εκπαιδευτικών, µαθητών και γονέων προς το σχολείο. Tέλος, η διεξαγωγή διαχρονικών ερευνών σε θέµατα ηγετικού στυλ, κουλτούρας και αποτελεσµατικότητας στα σχολεία θα βοηθήσει σηµαντικά στην περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος. Συγκεκριµένα, χρειάζεται να εξεταστεί κατά πόσον αλλαγές στο ηγετικό στυλ του διευθυντή επιδρούν στην αλλαγή τόσο της κουλτούρας όσο και της αποτελεσµατικότητας του σχολείου. Ο συνδυασµός της διεξαγωγής διαχρονικών ερευνών που σκοπό θα έχουν τον εντοπισµό των σχέσεων µεταξύ αυτών των µεταβλητών (ηγετικού στυλ, κουλτούρας και αποτελεσµατικότητας) µε τη διεξαγωγή ποιοτικών ερευνών, οι οποίες θα εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους αναπτύσσονται πιθανές σχέσεις, πολύ πιθανόν να βοηθήσει στην παραπέρα µελέτη του θέµατος ΑΝΑΦΟΡΕΣ Bolman, L.G., & Deal, T.E.(1992). Leading and Managing: Effects of Context, Culture, and Gender. Educational Administration Quarterly, 28, Cheng, Y.C. (1994). Teacher leadership style: a classroom-level study. Journal of Educational Administration, 32(3), Deal, T.E., & Peterson, K.D. (1998). How leaders influence the culture of schools. Educational Leadership, 56, (1), ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 420

9 Ηγετικό Στυλ, Κουλτούρα και Αποτελεσµατικότητα Feitler F. & Gudgel R. (1994). Organizational Culture Questionnaire (School Version). Unpublished paper. Fuller, B. (1987). School effects in the Third World. Review of Educational Research, 57, Golsdtein, H., Rasbash, J., Plewis, I., Draper, D., Brown, W., Yang, M., Woodhouse, g., & Healy, M. (1998). A user s guide to MlwiN. London: Institute of Education. Hallinger,P. & Heck, (1998). Exploring the principals contribution to school effectiveness: School Effectiveness and School Improvement, 9(2), Kyriakides, L. (2005). Extending the Comprehensive Model of Educational Effectiveness by an Empirical Investigation. School Effectiveness and School Improvement,16(2), Kyriakides, L., Campbell, R.J., Muljs, D., & Robinson, W. (2005). Differentiated teacher and school effectiveness: Some implications for educational effectiveness resreach. School Effectiveness and School Improvement,, Leithwood, K., & Jantzi, D. (1990). Transformational leadership: How principals can help reform school cultures. School Effectiveness and School Improvement,, Lezotte, L.W. (1989). Selected Resources Complied for the 7 th Annual Effective School Conference. Rimrock: National School Conference Institute. Maehr, M.L., & Midgley, C. (1996). Transforming School Cultures. Colorado: Westview Press. Midgley, C., Maehr, M.L., Hicks, L., Roeser, R., Urdan,.T, Anderman, E., & Kaplan, A. (2000). Manual: Patterns od Adaptive Learning Survey (PALS). Leadership and Learning Laboratory, University of Michigan, Ann Arbor. Mortimore, P., Sammons, P., Ecob, R. & Stoll, L (1988). School Matters: the junior years. Salisbury: Open Books Ogawa, R. T., & Bossert, S. T. (1995). Leadership as an organizational quality. Educational Administration Quarterly, 31(2), Pashiardis, P. (1998). Researching the Characteristics of Effective Primary School Principals in Cyprus: A Qualitative Approach. Educational Management and Administration, 26(2), Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική ηγεσία: Από την περίοδο της ευµενούς αδιαφορίας στη σύγχρονη εποχή. Αθήνα: Μεταίχµιο. Pitner, N. (1988). The study of administration effects and effectiveness. In Boyan, N. (Ed.). Handbook of Research in Educational Administration (pp ). New York: Longman. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 421

10 A. Κυθραιώτης & Π. Πασιαρδής Pounder, D, Ogawa, R. T., & Adams, E. A. (1995). Leadership an Organization-Wide Phenomena: Its Impact on School Performance. Educational Administration Quarterly, 34(4), Reynolds, D., & Cuttance, P. (1992). School Effectiveness: research, policy and practice. London: Cassell. Skalbeck, K.L. (1991). Profile of transformational leaders: A sacred mission. An Arbor, MI: UMI Dissertation Services. Schein, E.H. (1992). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey- Bass. Witziers, B, Bosker, R.J., & Krüger M.L. (2003) Educational Leadership and Student Achievement: The Elusive Serach for an Association. Educational Administration Quarterly, 39, 3, ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 422

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου Δρ Ανδρέας Θεοδωρίδης & Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010-2011 Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης 1 Βασικά σημεία παρουσίασης Αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη θεωρητικού σχήματος κατανόησης της ποιότητας στην εκπαίδευση: Εγκυροποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0609(ΒΕ)/04

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0609(ΒΕ)/04 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0609(ΒΕ)/04 Προωθώντας την Ποιότητα και την Ισότητα στην Εκπαίδευση: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Παρεμβατικού Προγραμμάτος για Παροχή Ίσων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών σε Όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com 1 Δομή της παρουσίασης Κατανεμημένη ηγεσία: 1. Έννοια και σημασία 2. Έρευνες σε διάφορες χώρες 3. Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Δημήτρης Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δημητρίου Δημήτρης Πανεπιστήμιο Κύπρου Αντιπαραβάλλοντας μηχανισμούς αυτο αξιολόγησης της σχολικής μονάδας σε σχέση με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της στην Κύπρο: Προοπτικές αξιοποίησης του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου

Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου Περιορισμοί, Προκλήσεις και Προοπτικές Ημερίδα ΑΠΚΥ-ΚΟΕ ΚΟΕ 5/12/2009 Μάριος Στυλιανίδης Βασικά Σημεία Παρουσίασης 1. Τοπικό συγκείμενο και περιορισμοί 2. Ο ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ισαβέλλα Κοτίνη Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Διδάκτωρ Μηχανικός Τ.Η.Μ.Μ.Υ. Med Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση

Ισαβέλλα Κοτίνη Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Διδάκτωρ Μηχανικός Τ.Η.Μ.Μ.Υ. Med Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση Ισαβέλλα Κοτίνη Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Διδάκτωρ Μηχανικός Τ.Η.Μ.Μ.Υ. Med Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση Είναι χαρακτηριστικό κάποιων ατόμων; Προκύπτει από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ Ο ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Εκπαιδευτική Ημερίδα Κυπριακού

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ.

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. 1 Eργαστήριο 2: Καλές Πρακτικές Παιδαγωγικής Ηγεσίας ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. «Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Παναγιώτης Αντωνίου Επ. Καθηγητής Εκπαιδευτικής ιοίκησης

ρ. Παναγιώτης Αντωνίου Επ. Καθηγητής Εκπαιδευτικής ιοίκησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (MSc) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ρ. Παναγιώτης Αντωνίου Επ. Καθηγητής Εκπαιδευτικής ιοίκησης Theodore Hesburgh OΡΑΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Να παρέχει ένα ευρύ και επιστημονικά τεκμηριωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ

Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Κ. Αγγελίδου Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Κάκια Αγγελίδου University of Nottingham Kakiag@globalsoftmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Ευρυτανίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Ευρυτανίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Ευρυτανίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 4ο ημοτικό Σχολείο Καρπενησίου Υπεύθυνος: Ζάγκας Λευτέρης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡ ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Δημήτρης Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κυριακίδης Λεωνίδας

Δημητρίου Δημήτρης Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κυριακίδης Λεωνίδας Η ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής που να στηρίζεται στη θεωρητική θεμελίωση και εμπειρική τεκμηρίωση: η περίπτωση της αυτό-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Δημητρίου Δημήτρης Πανεπιστήμιο Κύπρου & Κυριακίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Ηγεσία και σχολική αποτελεσµατικότητα: µύθοι και πραγµατικότητες ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Ηγεσία και σχολική αποτελεσµατικότητα: µύθοι και πραγµατικότητες ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δράση: Επιµόρφωση εκπαιδευτικών και µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούµ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ηγεσία και σχολική αποτελεσµατικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων.

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Όνομα: Ρασούλη Εμμανουέλα Επόπτης: Λαγός Δημήτριος Αναγκαιότητα έρευνας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διοίκηση Σχολείων με Πολυπολιτισμική Σύνθεση α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό 1. Ταυτότητα της έρευνας Κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 20 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2007), σελ 545-552 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Μετα-Ανάλυση Ερευνών που Αφορούν Παράγοντες Σχολικής Αποτελεσµατικότητας ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Π. Αντωνίου,.

Διαβάστε περισσότερα

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials Εργαστήρι 3 Ο συμβουλευτικός ρόλος της ομάδας στήριξης σχολείων που εφαρμόζουν τη δυναμική προσέγγιση σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 37 1.1. Λειτουργικός ορισµός των εννοιών 38 1.1.1. Λειτουργικός ορισµός της έννοιας παλιννοστούντες 38 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της σύνθετης σχέσης μεταξύ ηγετικού στυλ και επιστημολογικών απόψεων των διευθυντών σχολείων και οι προεκτάσεις για την εκπαίδευσή τους

Διερεύνηση της σύνθετης σχέσης μεταξύ ηγετικού στυλ και επιστημολογικών απόψεων των διευθυντών σχολείων και οι προεκτάσεις για την εκπαίδευσή τους Διερεύνηση της σύνθετης σχέσης μεταξύ ηγετικού στυλ και επιστημολογικών απόψεων των διευθυντών σχολείων και οι προεκτάσεις για την εκπαίδευσή τους Πέτρος Πασιαρδής Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Αθηνά Μιχαηλίδου-

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1 Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία Εργαστήριο 1 31/10/2015 Δρ Μάριος Στυλιανίδης (stylmarios@cytanet.com.cy) Συνέδριο ΚΟΕΔ, Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία Δομή Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Εργαστήριο 1: «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιλήψεις και οι απόψεις της διευθυντικής ομάδας σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο για την ανάπτυξη σχεδίου σχολικής βελτίωσης

Οι αντιλήψεις και οι απόψεις της διευθυντικής ομάδας σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο για την ανάπτυξη σχεδίου σχολικής βελτίωσης Οι αντιλήψεις και οι απόψεις της διευθυντικής ομάδας σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο για την ανάπτυξη σχεδίου σχολικής βελτίωσης Παπανικόλα Ελένη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Χριστοφίδου

Διαβάστε περισσότερα

Oι πρακτικές του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού στην Κύπρο. Ορφανός Στέλιος Πανεπιστήμιο Frederick

Oι πρακτικές του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού στην Κύπρο. Ορφανός Στέλιος Πανεπιστήμιο Frederick Oι πρακτικές του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού στην Κύπρο Ορφανός Στέλιος Πανεπιστήμιο Frederick Περίληψη Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι ο εκπαιδευτικός είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

EDG613 EDG599, EDG610

EDG613 EDG599, EDG610 Τίτλος Μαθήµατος: Κωδικός Μαθήµατος: Κατηγορία Μαθήµατος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόµενο) Επίπεδο Μαθήµατος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Ηγεσία στην Εκπαίδευση EDG613 Υποχρεωτικό Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

15 & 18 Φεβρουαρίου 2013. Περιλήψεις. Αθήνα. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

15 & 18 Φεβρουαρίου 2013. Περιλήψεις. Αθήνα. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Δέκα ισχυρές παραδοχές για μια πετυχημένη σχολική ηγεσία Day, Sammons, Hopkins,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης 15 Μαΐου 2012 ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο»

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο» Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο στη Διοίκηση της εκπαίδευσης Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο αξιόπιστες, αντικειμενικές και χρήσιμες είναι οι αξιολογήσεις εκπαιδευτικών από τους διευθυντές δημοτικών σχολείων;

Πόσο αξιόπιστες, αντικειμενικές και χρήσιμες είναι οι αξιολογήσεις εκπαιδευτικών από τους διευθυντές δημοτικών σχολείων; Πόσο αξιόπιστες, αντικειμενικές και χρήσιμες είναι οι αξιολογήσεις εκπαιδευτικών από τους διευθυντές δημοτικών σχολείων; Ορφανός Στέλιος Πανεπιστήμιο Frederick Περίληψη Σύμφωνα με την φιλοσοφία του προτεινόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤTΑ ΣΚΟΡΔΗ Διατριβή η οποία

Διαβάστε περισσότερα

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Ανατροφοδότηση από Διευθυντές/Διευθύντριες και εκπαιδευτικούς, σχετικά με τις ενέργειες για στήριξη των παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό (Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα

Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα 1 Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα Δρ. Γεωργία Πασιαρδή (Διευθύντρια) Α' Δημοτικό Σχολείο Γερίου ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΙΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης Το πλαίσιο εφαρμογής 113 παιδιά Έξι τμήματα Διευθυντική ομάδα Διδακτικό προσωπικό Το πλαίσιο εφαρμογής Συντονιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Προδρόμου. Δρ. Ανδρέας Παυλάκης Λέκτορας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Μαρία Προδρόμου. Δρ. Ανδρέας Παυλάκης Λέκτορας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» «Μελέτη Καταγραφής της Οργανωτικής Κουλτούρας και του Βαθμού Ασάφειας και Σύγκρουσης Ρόλων των νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την διπλωματική μου εργασία; o

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Παρατήρηση διδασκαλίας Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα Ο μάχιμος εκπαιδευτικός, αποτελεί, καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού έγινε πλέον θεσμός στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου, αφού διεξάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Η διανεμημένη /διαμοιραζόμενη ηγεσία (Shared/Distributed leadership)

Η διανεμημένη /διαμοιραζόμενη ηγεσία (Shared/Distributed leadership) Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Τρίπολης Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών μονάδων Σχολική Ηγεσία Η διανεμημένη /διαμοιραζόμενη ηγεσία (Shared/Distributed leadership) Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Μαθήματος. Σελίδα1 8

Διάγραμμα Μαθήματος. Σελίδα1 8 Διάγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS EDUC-570DL Έννοιες, Αρχές και Μοντέλα 9 Εκπαιδευτικής Διοίκησης Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο Κανένα Παιδαγωγικών Σπουδών Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία σχολικής μονάδας στο κυπριακό εκπαιδευτικό συγκείμενο

Αυτονομία σχολικής μονάδας στο κυπριακό εκπαιδευτικό συγκείμενο Αυτονομία σχολικής μονάδας στο κυπριακό εκπαιδευτικό συγκείμενο Δρ Θεόδωρος Θεοδώρου Παρουσίαση στο συνέδριο «Εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία στην Κύπρο και στον διεθνή χώρο - 40 χρόνια δράσης του ΚΟΕΔ»

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 24, 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιγαίου Πελάγους 1-3, 4 ος όροφος 153 41 Αγία Παρασκευή Τηλ: 210 6015985, Fax: 210 6015985 e-mail: press@pi-schools.gr ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008 Το

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÁÉÄ ² ¼¹±Â ºÀ± µåã Â

þÿ ÁÉÄ ² ¼¹±Â ºÀ± µåã  Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿÿ ±À ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌ ¹µÅ Å½Ä þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌ ÃÇ»µ. þÿ ½Ä¹» ȵ¹Â

Διαβάστε περισσότερα

* Βελτίωση της μάθησης για όλα τα παιδιά: Η πράξη στο επίπεδο του σχολείου

* Βελτίωση της μάθησης για όλα τα παιδιά: Η πράξη στο επίπεδο του σχολείου Ποιότητα και Ισότητα στην Εκπαίδευση: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Πρακτικές Εφαρμογές και Προοπτικές (Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials) * Βελτίωση της μάθησης για όλα

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Κουτούζης Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Αναγνώσεις σε επίπεδα

Μανώλης Κουτούζης Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Αναγνώσεις σε επίπεδα Μανώλης Κουτούζης Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Αναγνώσεις σε επίπεδα η έννοια της κουλτούρας στις κοινωνικές επιστήμες αποτελεί μια από τις βασικές εννοιολογικές κατηγορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική ηγεσία και (αυτο)αξιολόγηση. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας. Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παιδαγωγική ηγεσία και (αυτο)αξιολόγηση. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας. Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Παιδαγωγική ηγεσία και (αυτο)αξιολόγηση Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ demetris.demetriou@ouc.ac.cy Δομή παρουσίασης Η ανάγκη αξιοποίησης της αυτoαξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών Ενότητα 1: Η έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών Ενότητα 1: Η έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών Ενότητα 1: Η έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών Πόταρη Δέσποινα, Σακονίδης Χαράλαμπος Σχολή Θετικών επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

PARALLEL WORKSHOPS. Descriptions in Greek 14:30 16:00 Εργαστήρι 1 (στα ελληνικά) Εργαστήρι 2 (στα ελληνικά) Κτήριο ΧΩΔ02 Αίθουσα 008

PARALLEL WORKSHOPS. Descriptions in Greek 14:30 16:00 Εργαστήρι 1 (στα ελληνικά) Εργαστήρι 2 (στα ελληνικά) Κτήριο ΧΩΔ02 Αίθουσα 008 PARALLEL WORKSHOPS Descriptions in Greek 14:30 16:00 Εργαστήρι 1 (στα ελληνικά) Εργαστήρι 2 (στα ελληνικά) Αίθουσα 007 Αίθουσα 008 Βελτίωση της μάθησης για όλα τα παιδιά: Η πράξη στο επίπεδο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης του Έργου «Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης»

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης του Έργου «Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης» Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης του Έργου «Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης» Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 Το Έργο «Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ-ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ...19 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...29 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...31 Α ΜΕΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ, ΤΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ-ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ...19 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...29 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...31 Α ΜΕΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ, ΤΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ-ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ...19 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...29 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...31 Α ΜΕΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ, ΤΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κεφάλαιο 1ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1.1. Η διάρθρωση του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC Professional Learning through Reflection promoted by Feedback and Coaching Δρ. Μαρία Νικολαΐδου Δρ. Γιασεμίνα Καραγιώργη Δρ. Θεόδωρος Θεοδώρου Δρ. Αλεξάνδρα Πετρίδου ΚΕΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: Εκπαιδευτική Ηγεσία στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ Ανδρέας Κόλλιας Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ΕΡΕΥΝΑ PISA

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ΕΡΕΥΝΑ PISA Αξιοποίηση Συγκριτικών Ερευνών για την Ανάπτυξη Μοντέλων Εκπαιδευτικής Αποτελεσµατικότητας Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση Στελεχών Εκπαίδευσης για ποιότητα και αποτελεσματικότητα Ακαδημία Εκπαιδευτικής Ηγεσίας

Κατάρτιση Στελεχών Εκπαίδευσης για ποιότητα και αποτελεσματικότητα Ακαδημία Εκπαιδευτικής Ηγεσίας Κατάρτιση Στελεχών Εκπαίδευσης για ποιότητα και αποτελεσματικότητα Ακαδημία Εκπαιδευτικής Ηγεσίας Πέτρος Πασιαρδής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου email: p.pashiardis@ouc.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ±¾ ± Ä Â ÃÉÃÄ Â ¹±Çµ Á¹Ã þÿ±½ ÁÉÀ ½ ŠŽ±¼¹º Í ÃÄ ÃÇ þÿ Á±½ÄÃ

Διαβάστε περισσότερα