Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN)"

Transcript

1 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ , Fax : FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A. 27 Aghiou Thoma str, GR , Maroussi Athens Tel.: , Fax: Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN)

2 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-18 EN... Pages

3 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Προφυλάξεις Ασφαλείας Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας. Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και στην διάθεση όλων των χρηστών της συσκευής Μην αγγίζετε τη συσκευή σε περίπτωση που πέσει σε νερό. Βγάλτε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν κάνετε μπάνιο, ή στον νεροχύτη όπου υπάρχει κίνδυνος να βραχεί. Για την αποφυγή τυχόν κινδύνου εγκαύματος, πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, πάντα ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες: Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος από το οποίο μπορεί να πέσει εύκολα ή να τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα ή νιπτήρα, όπου υπάρχει κίνδυνός να βραχεί. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Πάντα αποσυνδέετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα μετά τη χρήση, εκτός αν τη φορτίζετε. Πάντα αποσυνδέετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πετάξετε τη συσκευή, απομακρύνετε τη συσκευή από τη βάση φόρτισης και αφαιρέστε την μπαταρία. Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη και αν δεν τους έχουν δοθεί ακριβής οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για της ασφάλειά τους. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή για παιχνίδι. Για την αποφυγή κινδύνου ασφυξίας, τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν παιχνίδι. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Ελέγχετε το καλώδιο του ρεύματος συχνά για τυχόν φθορές. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο ή η πρίζα κατεστραμμένη, εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, εάν η συσκευή έχει πέσει κάτω ή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την συσκευή ή να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή τυχόν κινδύνου, ποτέ μην κόβετε το καλώδιο του μετασχηματιστή για οποιοδήποτε λόγο. Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της, πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως η ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζιού, ή ζεστό φούρνο), σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας και σε σημεία που μπορεί να βρέχεται. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται σε γωνίες τραπεζιών ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. 3

4 GR Σε περίπτωση που το καλώδιο του ρεύματος παρουσιάσει φθορά, βλάβη ή πιθανή βλάβη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στα ανοίγματα της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε / μην φορτίζετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο, ή σε χώρους όπου πραγματοποιείτε χρήση διαφόρων καθαριστικών, εντομοκτόνων κτλ. σε μορφή spray ή σε μέρη όπου πραγματοποιείται χορήγηση οξυγόνου. Για την αποφυγή τυχόν τραυματισμού, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κομμένες ή χαλασμένες λεπίδες, ή χαλασμένα εξαρτήματα. Πάντα απενεργοποιείτε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη λειτουργίας προς τα κάτω, πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Ποτέ μην αφήνετε εκτεθειμένη τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή σε θερμοκρασίες πάνω από 60 C. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ζώα. Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε ανθρώπους. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη από την ενδεδειγμένη ή προτεινόμενη από τον κατασκευαστή χρήση. Πάντα τοποθετείτε και αποθηκεύετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα της σε ξηρός μέρος, χωρίς υγρασία. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση για άλλους σκοπούς εκτός των αναγραφόμενων στις οδηγίες χρήσης, κακούς χειρισμούς και επιδιορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν εκτός των εξουσιοδοτημένων κέντρων επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο στον χρήστη και φθορά στην συσκευή. Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο του ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν είναι φρακαρισμένο με οποιοδήποτε τρόπο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το σώμα της συσκευής και μην το περιστρέφετε. Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα τραβώντας την από το καλώδιο. Αποσυνδέστε τη τραβώντας πάντα από το φις. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρά σημεία (κοντά στη ντουζιέρα, ή σε νεροχύτη γεμάτο με νερό κτλ.). Σε περίπτωση που η συσκευή πέσει μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό: - Βγάλτε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. - Μην βάλετε τα χέρια σας στο υγρό. - Επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν βρέχετε και μην την τοποθετείτε σε σημεία ώστε να είναι εκτεθειμένη σε νερό. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά, στιλβωτικά και λειαντικά απορρυπαντικά ή σκληρές βούρτσες καθώς μπορούν να χαράξουν και να προκαλέσουν ζημιά στην συσκευή. Πάντα βγάζετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα: - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας - Αμέσως μετά τη χρήση και εφόσον δεν επιθυμείτε την επαναφόρτιση. - Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα - Πριν οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού 4

5 GR Για την αποφυγή τυχόν κινδύνου μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος μόνοι σας σε καμία περίπτωση. Οποιοδήποτε λάθος στη σύνδεση ακυρώνει την εγγύηση. Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ. Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφάλειας και τις οδηγίες (περί Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του περιβάλλοντος, κλπ). ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 5

6 GR Τα Mέρη της Συσκευής Κεφαλή μικρο-κοπτικής για καθαρισμό σβέρκου και πλευρικό καθάρισμα 2. Κοπτική κεφαλή για μεγάλη επιφάνεια. 3. Αυτό-ακονιζόμενες τρισδιάστατες στρογγυλές λεπίδες κοπής από ανοξείδωτο ατσάλι 4. Μοναδικό σύστημα «Accu ControI» για μούσι και γενειάδα. Οδηγός ακριβείας που κινείται ανάλογα με τη γωνία του προσώπου. 5. Χτένα κοπής μαλλιών 6. Επιλογέας μήκους κοπής μαλλιών 9 θέσεων 6 7. Πλήκτρο απελευθέρωσης εξαρτημάτων 8. Διακόπτης λειτουργίας On/Off 9. Βούρτσα Καθαρισμού 10. Χτένα για styling 11. Φωτεινή ένδειξη LED φόρτισης 12. Βύσμα φορτιστή 13. Πρίζα 14. Φορτιστής 15. Μικρο-κοπτική για μύτη, αυτιά και φρύδια. 16. Μικρο-ξυριστική για φινίρισμα ακριβείας 17. Βάση φόρτισης και τοποθέτησης

7 GR Φόρτιση / Επαναφόρτιση Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η καλύτερη απόδοση της μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο όταν φορτίζετε τη μπαταρία εφόσον έχει εξαντληθεί (σχεδόν άδεια). Η φόρτιση της συσκευής σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 35 C ή χαμηλότερες των 4 C θα επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: H συνεχής επαναφόρτιση της μπαταρίας μειώνει τον αναμενόμενο χρόνο ζωής της. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν προχωρήσετε στη διαδικασία της φόρτισης. Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή: - Εισάγοντας το βύσμα κατευθείαν στη συσκευή (Εικ. 1) Εικ. 1 - Τοποθετήστε το βύσμα στη βάση σύμφωνα με την εικόνα 2. Στη συνέχεια τοποθετήστε τη συσκευή πάνω στη βάση (Εικ. 3). Εικ. 3 Συνδέστε τον φορτιστή σε πρίζα ΑC V~50Ηz. Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο του φορτιστή που συμπεριλαμβάνεται. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει υποδεικνύοντας ότι η διαδικασία της φόρτισης έχει ξεκινήσει. Ο απαιτούμενος χρόνος πλήρους φόρτισης είναι 10 ώρες για συνεχόμενη λειτουργία περίπου 35 λεπτών. Μετά την φόρτιση της συσκευής αποσυνδέστε τη συσκευή από το φις και αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα. Μεγιστοποίηση της Διάρκειας Ζωής της Μπαταρίας Αφού έχετε φορτίσει τη συσκευή για πρώτη φορά, μην την επαναφορτίζετε στα ενδιάμεσα διαλείμματα των κουρεμάτων. Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέχρι η μπαταρία να αδειάσει πλήρως. Μην φορτίζετε τη συσκευή για περισσότερο από 24 ώρες. Μην αφήνετε τον φορτιστή στην πρίζα μόνιμα. Δυο φορές το χρόνο, αποφορτίστε τη συσκευή τελείως αφήνοντας τη σε λειτουργία μέχρι να σταματήσει. Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την πλήρως για 10 ώρες πριν τη λειτουργία. Εικ. 2 7

8 GR Ασύρματη Λειτουργία Φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. Απομακρύνετε τη συσκευή από τη βάση φόρτισης. Σπρώξτε το διακόπτη λειτουργίας προς τα πάνω για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αν η μπαταρία έχει αδειάσει και θέλετε να περιποιηθείτε τα γένια σας, φορτίστε τη συσκευή για τουλάχιστον 3 ώρες. Έτσι θα έχετε αρκετό ρεύμα για μια χρήση 10 λεπτών. Σύστημα Ελέγχου Ακρίβειας «Accu Control» Το μοναδικό αυτό σύστημα σας προσφέρει απόλυτο έλεγχο ενώ κουρεύετε τις τρίχες του προσώπου χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη πείρα. Η εύκαμπτη χτένα καθοδήγησης προσαρμόζεται αυτόματα για να αγκαλιάσει τις καμπύλες του προσώπου σας για ένα ομοιόμορφο κούρεμα μέγιστης ακριβείας. Με το σύστημα ελέγχου ακρίβειας «Accu Control» είναι εύκολο να ελιχθείτε σε δύσκολες περιοχές όπως το πιγούνι και ο λαιμός. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 9 μήκη μαλλιών για να επιτύχετε διαφορετικά στυλ ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Κούρεμα Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι στεγνά και καθαρά. Πάντα να χτενίζετε τα μαλλιά σας με την ειδική χτένα προς τη φορά που μακραίνουν πριν τα κουρέψετε. Μη μετακινείτε την κουρευτική μηχανή πολύ γρήγορα. Κάντε απαλές και αργές κινήσεις. Κουρεύοντας τα γένια & το μουστάκι με τον Οδηγό Ακριβείας Σημαντικo: Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή για την ενδεδειγμένη και προτεινόμενη οικιακή χρήση όπως αναγράφεται σε αυτές τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη πριν ξεκινήσετε να κουρεύετε. Βάλτε τον οδηγό ακριβείας «Accu Control» στην κεφαλή κοπής μεγάλης επιφάνειας μέχρι να το ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και να εφαρμόσει καλά στη θέση του (Εικ. 4). Εικ.4 Ο οδηγός ακριβείας «Accu Control» δεν λειτουργεί σε συνδυασμό με τους μικρότερους οδηγούς κοπής για το καθαρισμό του σβέρκου, για μύτη, αυτιά κτλ ή με την μικρο-ξυριστική. Πιέστε τον επιλογέα μήκους τρίχας για να επιλέξετε το επιθυμητό μήκος. Το επιλεγμένο μήκος θα εμφανιστεί στο μικρό παράθυρο στα αριστερά (Εικ. 5). Συμβουλευτείτε τον πίνακα 1 για τις ρυθμίσεις μήκους. Εικ. 5 8

9 GR Σημεiωση: Αν κουρεύετε για πρώτη φορά, ξεκινήστε να δουλεύετε στο μέγιστο μήκος για αν αποφύγετε ατυχήματα και πολύ κοντά κουρέματα. Στη συνέχεια καθώς θα έχετε εξοικειωθεί με τις ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξετε όποιο μήκος θέλετε. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας προς τα πάνω για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για να κουρέψετε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, μετακινείτε τη μηχανή αντίθετα από τη φορά των τριχών. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της καθοδηγητικής χτένας παραμένει πάντα σε επαφή με το δέρμα. (Εικ.6) Εικ.6 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω του ότι τα μαλλιά δεν μεγαλώνουν με τον ίδιο ρυθμό και με την ίδια κατεύθυνση, η πρακτική εξάσκηση και εξοικείωση με τη συσκευή επιφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Αν ο οδηγός κοπής κτένα συγκεντρώσουν πολλές τρίχες απομακρύνετε τη κτένα από τη συσκευή, και καθαρίστε την πριν συνεχίσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βουρτσάκι για τον καθαρισμό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει πάντα να ρυθμίζετε το επιθυμητό μήκος κάθε φορά που βάζετε τον οδηγό κοπής στη θέση του. Πίνακας 1 Μήκος τρίχας σε γένια / μουστάκι Ρύθμιση Μήκος τρίχας (χιλ.) 1. Κοντοξυρισμένα 2 2. Κουρεμένα αρκετά 4 κοντά 3. Κοντά 6 4. Μέτρια κοντά 8 5. Μέτρια Μέτρια μακριά Μακριά Πολύ μακριά Πάρα πολύ μακριά 18 Το παραπάνω μήκος τρίχας αντιστοιχεί στη μικρότερη απόσταση μεταξύ της λεπίδας κοπής και του σημείου που η χτένα έρχεται σε επαφή με το δέρμα. Κούρεμα γενειάδας χωρίς τον Οδηγό Accu Control Αφαιρέστε τον οδηγό ακριβείας «Accu Control»: - Αν επιθυμείτε να φτιάξετε το περίγραμμα των μαλλιών - Αν κουρεύετε το λαιμό - Αν επιθυμείτε να αφαιρέσετε μεμονωμένες ανεπιθύμητες τρίχες Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας προς τα κάτω. Αφαιρέστε την οδηγό ακριβείας «Accu Control» πιέζοντας το πλήκτρο απελευθέρωσης και γλιστρώντας το εξάρτημα προς τα πάνω (εικ. 7). 9

10 GR Εικ. 7 Ποτέ μην τραβάτε τον οδηγό ακριβείας «Accu Control» από την εύκαμπτη κεφαλή. Πάντα τραβάτε τον οδηγό κρατώντας τον από το κάτω μέρος του. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Κάνετε ελεγχόμενες κινήσεις αγγίζοντας τις τρίχες ελαφρά με τη συσκευή. Εικ. 9 Κρατήστε τη συσκευή προς τα πάνω όταν χρησιμοποιείτε την κεφαλή μικρο-κοπτικής για τον καθαρισμό του σβέρκου και το πλευρικό καθάρισμα (Εικ. 10). Περίγραμμα σε γένια, μουστάκι και φαβορίτες Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας προς τα κάτω. Αφαιρέστε την οδηγό ακριβείας «Accu Control» πιέζοντας το πλήκτρο απελευθέρωσης και γλιστρώντας το εξάρτημα προς τα πάνω (Εικ.7). Αφαιρέστε την κοπτική κεφαλή μεγάλης επιφάνειας πιέζοντας το πλήκτρο απελευθέρωσης (Εικ. 8). Εικ. 8 Προσαρμόστε την κεφαλή μικρο-κοπτικής για τον καθαρισμό του σβέρκου και το πλευρικό καθάρισμα στη συσκευή (Εικ.9) μέχρι να εφαρμόσει καλά στη θέση της και να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο «κλικ». Εικ. 10 Χρήση της κεφαλής για μύτη, αυτιά και φρύδια Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας προς τα κάτω. Αφαιρέστε την οδηγό ακριβείας «Accu Control» πιέζοντας το πλήκτρο απελευθέρωσης και γλιστρώντας το εξάρτημα προς τα πάνω (Εικ.7). Αφαιρέστε την κοπτική κεφαλή μεγάλης επιφάνειας πιέζοντας το πλήκτρο απελευθέρωσης (Εικ. 8). Προσαρμόστε την κεφαλή μικρο-κοπτικής για τον καθαρισμό του σβέρκου και το πλευρικό καθάρισμα στην συσκευή (Εικ.11) μέχρι να εφαρμόσει καλά στη θέση της και να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο «κλικ». 10

11 GR Κούρεμα στις τρίχες των αυτιών Εικ.11 Κούρεμα στις τρίχες της μύτης Βεβαιωθείτε ότι τα ρινικά περάσματα είναι καθαρά. Προσαρμόστε την μικρο-κοπτική για μύτη, αυτιά και φρύδια στη συσκευή. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και εισάγετε την άκρη της μικρο-κοπτικής στο ένα ρουθούνι (Εικ. 12). Καθαρίστε την εξωτερική περιοχή των αυτιών και το εσωτερικό κανάλι. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καθόλου κερί. Προσαρμόστε την κεφαλή για τη μύτη, τα αυτιά και τα φρύδια στη συσκευή. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και εισάγετε την άκρη της κεφαλής γύρω από την άκρη του αυτιού προκειμένου να αφαιρέσετε τις ανεπιθύμητες τρίχες που εξέχουν από το αυτί (Εικ. 13). Εικ. 12 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εισάγετε την άκρη της μικροκοπτικής περισσότερο από 5 χιλιοστά μέσα στο ρουθούνι. Μετακινείτε αργά την άκρη της μικροκοπτικής μέσα / έξω με κυκλικές κινήσεις προκειμένου να αφαιρέσετε τις ανεπιθύμητες τρίχες. Για καλύτερα αποτελέσματα βεβαιωθείτε ότι η μία πλευρά της συσκευής ακουμπά σταθερά πάνω στο δέρμα, προς αποφυγή τυχόν αστάθειας. Τέλος, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε την μικρο-κοπτική κεφαλή και καθαρίστε την καλά. Εικ.13 Εισάγετε προσεκτικά την άκρη της κεφαλής στο εξωτερικό κανάλι του αυτιού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εισάγετε την άκρη της συσκευής πάνω από 5 χιλιοστά μέσα στο αυτί καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στο τύμπανο (Εικ. 14). Εικ.14 Τέλος, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε την μικρο-κοπτική κεφαλή και καθαρίστε την καλά μετά από κάθε χρήση. 11

12 GR Κούρεμα στα φρύδια Προσαρμόστε την κεφαλή για τη μύτη, τα αυτιά και τα φρύδια στη συσκευή. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και με την άκρη της κεφαλής κουρέψτε μεμονωμένες τρίχες στα φρύδια. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κουρέψετε μεμονωμένες μακριές τρίχες. Βάλτε τη συσκευή στη ρίζα της τρίχας και μετακινήστε τη κατά μήκος του φρυδιού ξεκινώντας από τη βάση της μύτης προς την εξωτερική άκρη του φρυδιού σύμφωνα με την κατεύθυνση της τρίχας (Εικ. 15). Εικ.15 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να κουρέψετε όλο το φρύδι ή να φτιάξετε το περίγραμμά του. Μην αποπειραθείτε να κουρέψετε τις βλεφαρίδες σας. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην πλησιάζετε την μικρο-κοπτική κεφαλή πολύ κοντά στα μάτια και τις βλεφαρίδες. Μετά τη χρήση απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μικρο-κοπτική κεφαλή από τη συσκευή. Καθαρίστε την κεφαλή καλά μετά από κάθε χρήση. Ξύρισμα με τη Μικρό- ξυριστική Προσαρμόστε την μικρο-ξυριστική για φινίρισμα ακριβείας στη συσκευή (εικ. 16). Εικ.16 Χρησιμοποιήστε τη μικρο-ξυριστική κεφαλή για να ξυρίσετε μακριές τρίχες και να δημιουργήσετε ακριβές περίγραμμα στα γένια σας. Πιέστε απαλά την μικρο-ξυριστική πάνω στο δέρμα. Μην πιέζετε πολύ δυνατά. Πάντα ελέγχετε τη μικρο-ξυριστική κεφαλή για τυχόν φθορά. Σε περίπτωση φθοράς ή ζημιάς, μη χρησιμοποιείτε την κεφαλή προς αποφυγή τυχόν τραυματισμού και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο και αντικατάσταση. Μην χρησιμοποιείτε την κεφαλή μέχρι την αντικατάστασή της. Κούρεμα μαλλιών Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη πριν αρχίσετε το κούρεμα. Η συσκευή δε θα λειτουργήσει αν το καλώδιο είναι ακόμα στην πρίζα. Πριν ξεκινήσετε το κούρεμα, βεβαιωθείτε ότι το κεφάλι του ατόμου που πρόκειται να κουρέψετε βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το στήθος σας, ώστε όλες οι πλευρές του κεφαλιού να είναι εύκολα ορατές και εύκολα προσβάσιμες. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε στεγνά μαλλιά. 12

13 GR Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε φρεσκολουσμένα νωπά μαλλιά. Χτενίστε τα μαλλιά με φορά την κατεύθυνση που μεγαλώνουν. Για να πετύχετε ιδανικά αποτελέσματα πάντα μετακινείτε τη συσκευή με αργές και σταθερές κινήσεις ανάμεσα στα μαλλιά και σε φορά αντίθετη από τη φορά που μεγαλώνουν οι τρίχες. Κούρεμα με τη χτένα κοπής μαλλιών Σε περίπτωση που κουρεύετε για πρώτη φορά, ξεκινήστε να δουλεύετε στο μέγιστο μήκος (No 9) προκειμένου να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα και πολύ κοντά κουρέματα. Στη συνέχεια καθώς θα έχετε εξοικειωθεί με τις ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξετε όποιο μήκος θέλετε. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο μέρος τις χτένας είναι πάντα σε πλήρη επαφή με το κρανίο για να έχετε σωστά αποτελέσματα. (Εικ ). Προσαρμόστε την χτένα μαλλιών στην κεφαλή κοπής μεγάλης επιφάνειας μέχρι να ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και να εφαρμόσει καλά στη θέση της (Εικ. 17). Εικ. 19 Εικ.17 Ρυθμίστε τον επιλογέα μήκους τρίχας στο επιθυμητό επίπεδο (Εικ.18). Συμβουλευτείτε τον πίνακα 2 για τις ρυθμίσεις μήκους των μαλλιών. Η ρύθμιση που επιλέγετε εμφανίζεται στο ειδικό παράθυρο. Εικ. 20 Μετακινείτε τη συσκευή με αργές κινήσεις στο κεφάλι και σε διαφορετικές κατευθύνσεις για να πετύχετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα (Εικ. 21). Εικ Εικ. 21 Πάντα μετακινείτε τη συσκευή αργά και σε φορά αντίθετη από τη φορά που μεγαλώνουν οι τρίχες.

14 GR Προσέξτε ώστε να κόψετε όλα τα μαλλιά που θέλετε παρατηρώντας συνολικά το κούρεμα. Μετά το κούρεμα απενεργοποιείστε τη συσκευή και τινάξτε ή σκουπίστε τις τρίχες που έχουν συγκεντρωθεί στη χτένα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει πάντα να ρυθμίζετε το επιθυμητό μήκος κάθε φορά που βάζετε το εξάρτημα της χτένας στη θέση του. Πίνακας 2 Κούρεμα Μαλλιών Μήκος τρίχας Ρύθμιση μαλλιών (χιλ.) Εικ.22 Να είστε προσεκτικοί όταν κουρεύετε χωρίς τη χτένα καθώς αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη θα κόψει κάθε τρίχα με την οποία έρχεται σε επαφή. Γυρίστε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε μόνο η μια άκρη της να ακουμπά τις άκρες των μαλλιών καθώς κόβετε τις τρίχες στην περιοχή γύρω από τα αυτιά (Εικ. 23). Εικ. 23 Για να καθαρίσετε το λαιμό ή να φτιάξετε το περίγραμμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, μετακινείτε την κεφαλή της συσκευής προς τα κάτω (Εικ. 24). Κούρεμα χωρίς την χτένα μαλλιών Αφαιρέστε τη χτένα από τη συσκευή πιέζοντας τον επιλογέα μήκους και τραβώντας τη χτένα προς τα πάνω (Εικ. 22). Εικ. 24 Για να φτιάξετε το περίγραμμα στις φαβορίτες, μετακινείτε την κεφαλή της συσκευής προς τα κάτω (Εικ. 25). 14

15 GR Σημαντικo: Πρέπει να ρυθμίζετε το επιθυμητό μήκος κάθε φορά που βάζετε τη χτένα στη θέση της. Εικ. 25 Φροντίδα & Kαθαρισμός Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια για τον καθαρισμό της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ότι έχετε βγάλει το φις από την πρίζα. Προσοχh: Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την αφήνετε να βρέχετε σε καμία περίπτωση. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή υγρά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά, στιλβωτικά και λειαντικά απορρυπαντικά ή σκληρές βούρτσες καθώς μπορούν να χαράξουν και να προκαλέσουν ζημιά στην συσκευή. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή, και ποτέ μην προσθέτετε ή αφαιρείτε εξαρτήματα, ενώ η συσκευή είναι αναμμένη. Μην ασκείτε πίεση τις λεπίδες. Μην αγγίζετε τις λεπίδες με σκληρά αντικείμενα γιατί μπορεί να προκαλέσετε ζημιά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κάνετε μπάνιο. Κατά τη διάρκεια της χρήσης αν έχουν συγκεντρωθεί πολλές τρίχες στη χτένα, αφαιρέσετε τη και φυσήξτε ή τινάξτε τη για να πέσουν οι τρίχες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την βούρτσα καθαρισμού. Καθαρισμός μια φορά την εβδομάδα Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και το καλώδιο του ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Αφαιρέστε οποιοδήποτε εξάρτημα από τη συσκευή. Απομακρύνετε το πάνω μέρος της μικροξυριστικής από το σώμα της συσκευής (Εικ. 26). Εικ.26 Φυσήξτε ή τινάξτε την μικρο-ξυριστική για να πέσουν τυχόν τρίχες που έχουν συσσωρευτεί. Η λεπίδα της μικρο-ξυριστικής είναι πολύ ευαίσθητη και δεν πρέπει να την αγγίζετε. Αν η λεπίδα πάθει ζημιά, μην την χρησιμοποιείτε και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ προς αντικατάσταση. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε την μικρο-ξυριστική πίσω στη συσκευή και τη συσκευή στη βάση φόρτισης. Αποθήκευση Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και έχει βγει από την πρίζα και τοποθετήστε τη σε στεγνό και ασφαλές περιβάλλον για αποθήκευση. Τοποθετήστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα στην ειδική βάση για να αποφύγετε ζημιές 15

16 GR Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή ή τη βάση φόρτισης και αποθήκευσης. Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα στεγνό και ασφαλές περιβάλλον όπου δε θα πάθει ζημιά. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος που μπορεί να πέσει σε νιπτήρα, μπανιέρα ή οπουδήποτε υπάρχει το ενδεχόμενο να βραχεί, ενώ είναι στην πρίζα. Αντικατάσταση της Μονάδας Κοπής της Κουρευτικής Αφαιρέστε τη λεπίδα κοπής από την ξυριστική κεφαλή τραβώντας την προς τα κάτω (Εικ. 27). Εικ. 27 Τοποθετήστε τη νέα λεπίδα προσεκτικά (Εικ. 28). Αν οι μονάδες κοπής δείχνουν σημάδια φθοράς ή βλάβης, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Αντικατάσταση της Λεπίδας Μικρό- Ξυρίσματος Αν η λεπίδα κοπής παρουσιάζει σημάδια φθοράς ή βλάβης, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Αν η λεπίδα κοπής έχει φθαρεί ή χαλάσει θα πρέπει να την αντικαταστήσετε μόνο με αυθεντικά ανταλλακτικά όπως προτείνονται από τον κατασκευαστή της συσκευής. Αφαιρέστε τη αποσπώμενη ξυριστική κεφαλή τραβώντας τη από τη συσκευή (Εικ. 26). Εικ. 28 Σπρώξτε τη λεπίδα στο τέλος με το δάχτυλο σας ώστε να εφαρμόσει σωστά στη θέση της (Εικ. 29). Εικ.29 Αντικατάσταση της Μονάδας Κοπής της Ξυριστικής Αν η μονάδα κοπής της μικρο-ξυριστικής παρουσιάζει σημάδια φθοράς ή βλάβης, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μέχρι να την αντικαταστήσετε με καινούργια. Εικ.26 16

17 GR Αφαιρέστε τη αποσπώμενη ξυριστική κεφαλή τραβώντας τη από τη συσκευή (Εικ. 26). Αφαιρέστε την παλιά μονάδα κοπής τραβώντας από την ξυριστική κεφαλή (Εικ. 30) Εικ. 30 Τοποθετήστε τη νέα μονάδα κοπής προσεκτικά (Εικ. 31). Εικ.31 Όταν τοποθετήσετε σωστά τη μονάδα σπρώξτε τη στο τέλος με το δάχτυλο σας ώστε να εφαρμόσει σωστά στη θέση της. Επανατοποθετήστε την αποσπώμενη ξυριστική μηχανή στη συσκευή. Ασφαλής Aπόρριψη της Συσκευής Τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον, ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε τις κατά τόπου υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση. 17

18 GR Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών Πριν παραδοθούν οι συσκευές μας υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Ωστόσο η συσκευή σας διαθέτει και δύο (2) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς της. Στην περίπτωση που προκύψει βλάβη σε αυτό το χρονικό διάστημα το SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν ή οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από επισκευαστές που δεν ανήκουν στα κέντρα service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: X. MΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ.: Fax: Κέντρο Service Μπενρουμπή:

19 EN We thank you for having chosen an appliance from the IZZY. Safety Instructions Before using the product, carefully read the instruction for use which provide important information regarding safety during installation, use and maintenance of the product. Keep these instructions in a safe place for future reference. Before connecting the appliance to the power supply, check that the voltage indicated on the data plate at the bottom of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your house. If this is not the case, contact an authorized BENRUBI Service Center and do not use the appliance. WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons always follow the instructions as indicated below. Do not reach for a groomer that has fallen into water. Unplug immediately. Do not use while bathing or in a sink. Do not place or store groomer where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid. Always unplug this groomer from the electrical outlet immediately after using, except when groomer is (re)charging. Unplug groomer before cleaning. When discarding groomer, unplug it to remove rechargeable battery. Keep the appliance dry at all times. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids. Using this groomer for its intended household use as described in this manual. Never operate this groomer if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped damaged, or dropped into water. Return the groomer to an authorized Benrubi Service Center for examination and repair. Keep the groomer, cord and any attachments away from heated surfaces. Never drop or insert any object into any opening. Do not operate, charge or plug in groomer outdoors or where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being using administered. Do not use this groomer with a damaged or broken cutter, cutting unit, or shaving foils injury may occur. Always attach plug to groomer first, then to outlet. To disconnect, turn ON/OFF switch to OFF position (switch is down), then remove plug from outlet. To prevent possible damage to the cord, do not wrap cord around the groomer. Never put groomer, in direct sunlight or store at a temperature above 140 F. This groomer is for use on human hair only. Do not use this groomer for any other purpose. Always store your groomer, attachments and power plug in a moisture-free area. Make sure the cord is disconnected from the groomer. 19

20 EN This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Check the condition of the power supply cable regularly. Do not use the appliance if the cable or plug is damaged; if the appliance does not work properly; after it has been dropped or damaged in any way. In such cases, do not open the appliance and do not attempt to repair it yourself and contact and authorized BENRUBI Service Center for examination, repair or replacement. Always remove the mains plug from the wall socket outlet: - If a disturbance occurs - After use and if no recharge is needed - If the appliance is out of use for a prolonged period of time - Before cleaning - Before removing and inserting the accessories No liability is accepted for any damage resulting from use for other purposes than those indicated in the instructions for use, faulty operation and repairs made from unauthorized technicians. Guarantee services are excluded in such cases. Any false connection cancels the guarantee. Do not make any modifications to the appliance or its connection cord. Repairs must only be carried out by an authorized Benrubi Service Center. Improper repair may result in a considerable risk of injury to the user. Any repairs made by a non-authorized BENRUBI Service Centre CANCEL THE GUARANTEE. IMPORTANT: The instructions for appliances incorporating a battery that contains materials that are hazardous to the environment shall give details on how to remove the battery and shall state that: - The battery must be removed from the appliance before it is scrapped; - The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery; - The battery is to be disposed of safely. IMPORTANT: The power plug contains a transformer. Do not cut off the power plug to replace it with another plug as his will cause a hazardous condition. For your safety, this appliance conforms to the applicable standards, regulations and directives (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental etc. Directives). SAVE THESE INSTRUCTIONS 20

PG-300. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E.

PG-300. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σετ Ανδρικής Περιποίησης 12 σε 1 PG-600 Grooming Kit 12 in 1 PG-600

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σετ Ανδρικής Περιποίησης 12 σε 1 PG-600 Grooming Kit 12 in 1 PG-600 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-7 EN... Pages 8-11 2 GR ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας Izzy. Οδηγίες Ασφαλείας Τα μέρη της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from www.vandenborre.be. Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome QG3320.

Downloaded from www.vandenborre.be. Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome QG3320. Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome QG3320 Downloaded from www.vandenborre.be User manual 1 English 6 Ελληνικα 13 QG3320 6 English Introduction Congratulations

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Βραστήρας El. Kettle HHB1761

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Βραστήρας El. Kettle HHB1761 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Σεσουάρ / Hair dryer 2000 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Αρ. μοντέλου ER2403 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Σημαντικές πληροφορίες Μέρη της συσκευής Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σεσουάρ Hair Dryer Hair Protect 2300 ZY880

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σεσουάρ Hair Dryer Hair Protect 2300 ZY880 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ MOD. ΗΜ-1014 1 ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 1. 2 χτενάκια για 22 µήκη (από 3-18mm και από 21-36mm). 2. 1 χτενάκι ακριβείας (0.5-2.5mm) 3. Λεπίδες: Κινούµενη λεπίδα: ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

HM-1020 7 in 1 σετ ανδρικής περιποίησης Οδηγίες Χρήσης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει να τηρείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Zυγός κουζίνας Κitchen scale KS-506. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Zυγός κουζίνας Κitchen scale KS-506. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Zυγός κουζίνας Κitchen scale ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E.

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Aνεμιστήρας / Fan FD-40A ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker Duetto CM-8008

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker Duetto CM-8008 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Thank you for selecting an IZZY product. Συμβουλές Aσφαλείας / Safety Interlocks

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Thank you for selecting an IZZY product. Συμβουλές Aσφαλείας / Safety Interlocks Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Thank you for selecting an IZZY product. Συμβουλές Aσφαλείας / Safety Interlocks Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Eπαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Rechargeable Handheld Vacuum Cleaner ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ KLEEN KUT WET AND DRY Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ KLEEN KUT WET AND DRY Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ KLEEN KUT WET AND DRY Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΚΚΑΤ-Ν Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Σηµ: ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση. 1. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιµοποιείτε αυτή την ξυριστική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Κεραμικό Iσιωτικό Μαλλιών 2 σε 1 Straightener Ceramic 2 in 1 152 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Iσιωτικό μαλλιών 2 σε 1 Hair straightener 2 in 1 LN-112 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Διαβάστε περισσότερα

HF-588. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

HF-588. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-13 2 GR Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Το XL Ceramic

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή σώματος

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή σώματος (Οικιακή) Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή σώματος Αριθμός μοντέλου ER-GY50/ER-GY30 Πριν τη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική σας αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 PERSONAL CARE Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 Hair & Beard Clippers Operation and Safety Notes Κουρευτική μηχανή για μαλλιά και γένια Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας Before reading, unfold both pages

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents. GR...Σελίδες 2-13 EN...Pages 14-24

Περιεχόμενα / Contents. GR...Σελίδες 2-13 EN...Pages 14-24 1 Περιεχόμενα / Contents GR...Σελίδες 2-13 EN...Pages 14-24 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Σημαντικές προφυλάξεις Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις oδηγίες πριν την πρώτη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ ΚΑΦΕ ELECTRIC COFFEE BOILER (ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ / FOR BREWING GREEK COFFEE) Μοντέλο / Model : CM4005 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ζυγοί κουζίνας Cupcakes Kiwi B-32060

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ζυγοί κουζίνας Cupcakes Kiwi B-32060 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : RCY-47 AC220-240V 50Hz - 2000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam USER GUIDE GR HEADSET Voxtel Roam V1 2 P1 2 1 3 P2 P3 1 ΕΠΕΙΔΗ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη μέγιστη δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 7 ENGLISH PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFER- ENCE SAFETY WARNINGS When

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Ασφαλείας Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, σιγουρευτείτε ότι έχει την ίδια τάση ρεύματος με του σπιτιού σας. Προσοχή: 1. Ποτέ μην καλύπτετε τη σχάρα

Διαβάστε περισσότερα

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Model / Μοντέλο KCF-70 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH Thank you for choosing Kerosun Ceramic Fan

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Τοστιέρα Sandwich Maker Spicy Red SM-19

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Τοστιέρα Sandwich Maker Spicy Red SM-19 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛ.ΣΤΙΦΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ELECTRIC DIRECT JUICER Μοντέλο / Model : JC5508-A AC220-240V 50Hz - 80W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Latte MMF-009. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Latte MMF-009. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Μπλέντερ Blender HAT-9839CL

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Μπλέντερ Blender HAT-9839CL ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER

Διαβάστε περισσότερα

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ jabra.com/movewireless 1. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ:...3 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 4 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...5 3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ... 6 4.1 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER-PA10/ER-PA11 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Καθαρισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ CORDLESS KETTLE Μοντέλο / Model : KE7411 AC230V 50Hz - 2200W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16

Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16 Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16 Model / Μοντέλο: FSTC-40 GB GR OWNER S MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Mica Panel Heater Θερμαντικό Mica Panel

Mica Panel Heater Θερμαντικό Mica Panel Mica Panel Heater Θερμαντικό Mica Panel Model / Μοντέλο KPMC-20 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH Thank you for choosing the panel heater Kerosun KPMC-20.

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. S-Video. Composite

ENGLISH. S-Video. Composite CMP-USBVG6 ENGLISH 1.) Hardware Introduction 1. USB 2.0 connector 2. Audio input Left / Right 3. Composite Input 4. S-Video Input VHS Player Camera S-Video DVD Player Multiple devices Set-top Box Game

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα