Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN)"

Transcript

1 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ , Fax : FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A. 27 Aghiou Thoma str, GR , Maroussi Athens Tel.: , Fax: Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN)

2 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-18 EN... Pages

3 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Προφυλάξεις Ασφαλείας Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας. Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και στην διάθεση όλων των χρηστών της συσκευής Μην αγγίζετε τη συσκευή σε περίπτωση που πέσει σε νερό. Βγάλτε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν κάνετε μπάνιο, ή στον νεροχύτη όπου υπάρχει κίνδυνος να βραχεί. Για την αποφυγή τυχόν κινδύνου εγκαύματος, πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, πάντα ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες: Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος από το οποίο μπορεί να πέσει εύκολα ή να τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα ή νιπτήρα, όπου υπάρχει κίνδυνός να βραχεί. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Πάντα αποσυνδέετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα μετά τη χρήση, εκτός αν τη φορτίζετε. Πάντα αποσυνδέετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πετάξετε τη συσκευή, απομακρύνετε τη συσκευή από τη βάση φόρτισης και αφαιρέστε την μπαταρία. Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη και αν δεν τους έχουν δοθεί ακριβής οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για της ασφάλειά τους. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή για παιχνίδι. Για την αποφυγή κινδύνου ασφυξίας, τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν παιχνίδι. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Ελέγχετε το καλώδιο του ρεύματος συχνά για τυχόν φθορές. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο ή η πρίζα κατεστραμμένη, εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, εάν η συσκευή έχει πέσει κάτω ή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την συσκευή ή να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή τυχόν κινδύνου, ποτέ μην κόβετε το καλώδιο του μετασχηματιστή για οποιοδήποτε λόγο. Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της, πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως η ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζιού, ή ζεστό φούρνο), σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας και σε σημεία που μπορεί να βρέχεται. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται σε γωνίες τραπεζιών ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. 3

4 GR Σε περίπτωση που το καλώδιο του ρεύματος παρουσιάσει φθορά, βλάβη ή πιθανή βλάβη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στα ανοίγματα της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε / μην φορτίζετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο, ή σε χώρους όπου πραγματοποιείτε χρήση διαφόρων καθαριστικών, εντομοκτόνων κτλ. σε μορφή spray ή σε μέρη όπου πραγματοποιείται χορήγηση οξυγόνου. Για την αποφυγή τυχόν τραυματισμού, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κομμένες ή χαλασμένες λεπίδες, ή χαλασμένα εξαρτήματα. Πάντα απενεργοποιείτε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη λειτουργίας προς τα κάτω, πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Ποτέ μην αφήνετε εκτεθειμένη τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή σε θερμοκρασίες πάνω από 60 C. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ζώα. Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε ανθρώπους. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη από την ενδεδειγμένη ή προτεινόμενη από τον κατασκευαστή χρήση. Πάντα τοποθετείτε και αποθηκεύετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα της σε ξηρός μέρος, χωρίς υγρασία. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση για άλλους σκοπούς εκτός των αναγραφόμενων στις οδηγίες χρήσης, κακούς χειρισμούς και επιδιορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν εκτός των εξουσιοδοτημένων κέντρων επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο στον χρήστη και φθορά στην συσκευή. Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο του ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν είναι φρακαρισμένο με οποιοδήποτε τρόπο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το σώμα της συσκευής και μην το περιστρέφετε. Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα τραβώντας την από το καλώδιο. Αποσυνδέστε τη τραβώντας πάντα από το φις. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρά σημεία (κοντά στη ντουζιέρα, ή σε νεροχύτη γεμάτο με νερό κτλ.). Σε περίπτωση που η συσκευή πέσει μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό: - Βγάλτε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. - Μην βάλετε τα χέρια σας στο υγρό. - Επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν βρέχετε και μην την τοποθετείτε σε σημεία ώστε να είναι εκτεθειμένη σε νερό. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά, στιλβωτικά και λειαντικά απορρυπαντικά ή σκληρές βούρτσες καθώς μπορούν να χαράξουν και να προκαλέσουν ζημιά στην συσκευή. Πάντα βγάζετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα: - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας - Αμέσως μετά τη χρήση και εφόσον δεν επιθυμείτε την επαναφόρτιση. - Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα - Πριν οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού 4

5 GR Για την αποφυγή τυχόν κινδύνου μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος μόνοι σας σε καμία περίπτωση. Οποιοδήποτε λάθος στη σύνδεση ακυρώνει την εγγύηση. Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ. Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφάλειας και τις οδηγίες (περί Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του περιβάλλοντος, κλπ). ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 5

6 GR Τα Mέρη της Συσκευής Κεφαλή μικρο-κοπτικής για καθαρισμό σβέρκου και πλευρικό καθάρισμα 2. Κοπτική κεφαλή για μεγάλη επιφάνεια. 3. Αυτό-ακονιζόμενες τρισδιάστατες στρογγυλές λεπίδες κοπής από ανοξείδωτο ατσάλι 4. Μοναδικό σύστημα «Accu ControI» για μούσι και γενειάδα. Οδηγός ακριβείας που κινείται ανάλογα με τη γωνία του προσώπου. 5. Χτένα κοπής μαλλιών 6. Επιλογέας μήκους κοπής μαλλιών 9 θέσεων 6 7. Πλήκτρο απελευθέρωσης εξαρτημάτων 8. Διακόπτης λειτουργίας On/Off 9. Βούρτσα Καθαρισμού 10. Χτένα για styling 11. Φωτεινή ένδειξη LED φόρτισης 12. Βύσμα φορτιστή 13. Πρίζα 14. Φορτιστής 15. Μικρο-κοπτική για μύτη, αυτιά και φρύδια. 16. Μικρο-ξυριστική για φινίρισμα ακριβείας 17. Βάση φόρτισης και τοποθέτησης

7 GR Φόρτιση / Επαναφόρτιση Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η καλύτερη απόδοση της μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο όταν φορτίζετε τη μπαταρία εφόσον έχει εξαντληθεί (σχεδόν άδεια). Η φόρτιση της συσκευής σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 35 C ή χαμηλότερες των 4 C θα επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: H συνεχής επαναφόρτιση της μπαταρίας μειώνει τον αναμενόμενο χρόνο ζωής της. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν προχωρήσετε στη διαδικασία της φόρτισης. Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή: - Εισάγοντας το βύσμα κατευθείαν στη συσκευή (Εικ. 1) Εικ. 1 - Τοποθετήστε το βύσμα στη βάση σύμφωνα με την εικόνα 2. Στη συνέχεια τοποθετήστε τη συσκευή πάνω στη βάση (Εικ. 3). Εικ. 3 Συνδέστε τον φορτιστή σε πρίζα ΑC V~50Ηz. Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο του φορτιστή που συμπεριλαμβάνεται. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει υποδεικνύοντας ότι η διαδικασία της φόρτισης έχει ξεκινήσει. Ο απαιτούμενος χρόνος πλήρους φόρτισης είναι 10 ώρες για συνεχόμενη λειτουργία περίπου 35 λεπτών. Μετά την φόρτιση της συσκευής αποσυνδέστε τη συσκευή από το φις και αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα. Μεγιστοποίηση της Διάρκειας Ζωής της Μπαταρίας Αφού έχετε φορτίσει τη συσκευή για πρώτη φορά, μην την επαναφορτίζετε στα ενδιάμεσα διαλείμματα των κουρεμάτων. Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέχρι η μπαταρία να αδειάσει πλήρως. Μην φορτίζετε τη συσκευή για περισσότερο από 24 ώρες. Μην αφήνετε τον φορτιστή στην πρίζα μόνιμα. Δυο φορές το χρόνο, αποφορτίστε τη συσκευή τελείως αφήνοντας τη σε λειτουργία μέχρι να σταματήσει. Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την πλήρως για 10 ώρες πριν τη λειτουργία. Εικ. 2 7

8 GR Ασύρματη Λειτουργία Φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. Απομακρύνετε τη συσκευή από τη βάση φόρτισης. Σπρώξτε το διακόπτη λειτουργίας προς τα πάνω για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αν η μπαταρία έχει αδειάσει και θέλετε να περιποιηθείτε τα γένια σας, φορτίστε τη συσκευή για τουλάχιστον 3 ώρες. Έτσι θα έχετε αρκετό ρεύμα για μια χρήση 10 λεπτών. Σύστημα Ελέγχου Ακρίβειας «Accu Control» Το μοναδικό αυτό σύστημα σας προσφέρει απόλυτο έλεγχο ενώ κουρεύετε τις τρίχες του προσώπου χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη πείρα. Η εύκαμπτη χτένα καθοδήγησης προσαρμόζεται αυτόματα για να αγκαλιάσει τις καμπύλες του προσώπου σας για ένα ομοιόμορφο κούρεμα μέγιστης ακριβείας. Με το σύστημα ελέγχου ακρίβειας «Accu Control» είναι εύκολο να ελιχθείτε σε δύσκολες περιοχές όπως το πιγούνι και ο λαιμός. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 9 μήκη μαλλιών για να επιτύχετε διαφορετικά στυλ ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Κούρεμα Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι στεγνά και καθαρά. Πάντα να χτενίζετε τα μαλλιά σας με την ειδική χτένα προς τη φορά που μακραίνουν πριν τα κουρέψετε. Μη μετακινείτε την κουρευτική μηχανή πολύ γρήγορα. Κάντε απαλές και αργές κινήσεις. Κουρεύοντας τα γένια & το μουστάκι με τον Οδηγό Ακριβείας Σημαντικo: Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή για την ενδεδειγμένη και προτεινόμενη οικιακή χρήση όπως αναγράφεται σε αυτές τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη πριν ξεκινήσετε να κουρεύετε. Βάλτε τον οδηγό ακριβείας «Accu Control» στην κεφαλή κοπής μεγάλης επιφάνειας μέχρι να το ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και να εφαρμόσει καλά στη θέση του (Εικ. 4). Εικ.4 Ο οδηγός ακριβείας «Accu Control» δεν λειτουργεί σε συνδυασμό με τους μικρότερους οδηγούς κοπής για το καθαρισμό του σβέρκου, για μύτη, αυτιά κτλ ή με την μικρο-ξυριστική. Πιέστε τον επιλογέα μήκους τρίχας για να επιλέξετε το επιθυμητό μήκος. Το επιλεγμένο μήκος θα εμφανιστεί στο μικρό παράθυρο στα αριστερά (Εικ. 5). Συμβουλευτείτε τον πίνακα 1 για τις ρυθμίσεις μήκους. Εικ. 5 8

9 GR Σημεiωση: Αν κουρεύετε για πρώτη φορά, ξεκινήστε να δουλεύετε στο μέγιστο μήκος για αν αποφύγετε ατυχήματα και πολύ κοντά κουρέματα. Στη συνέχεια καθώς θα έχετε εξοικειωθεί με τις ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξετε όποιο μήκος θέλετε. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας προς τα πάνω για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για να κουρέψετε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, μετακινείτε τη μηχανή αντίθετα από τη φορά των τριχών. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της καθοδηγητικής χτένας παραμένει πάντα σε επαφή με το δέρμα. (Εικ.6) Εικ.6 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω του ότι τα μαλλιά δεν μεγαλώνουν με τον ίδιο ρυθμό και με την ίδια κατεύθυνση, η πρακτική εξάσκηση και εξοικείωση με τη συσκευή επιφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Αν ο οδηγός κοπής κτένα συγκεντρώσουν πολλές τρίχες απομακρύνετε τη κτένα από τη συσκευή, και καθαρίστε την πριν συνεχίσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βουρτσάκι για τον καθαρισμό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει πάντα να ρυθμίζετε το επιθυμητό μήκος κάθε φορά που βάζετε τον οδηγό κοπής στη θέση του. Πίνακας 1 Μήκος τρίχας σε γένια / μουστάκι Ρύθμιση Μήκος τρίχας (χιλ.) 1. Κοντοξυρισμένα 2 2. Κουρεμένα αρκετά 4 κοντά 3. Κοντά 6 4. Μέτρια κοντά 8 5. Μέτρια Μέτρια μακριά Μακριά Πολύ μακριά Πάρα πολύ μακριά 18 Το παραπάνω μήκος τρίχας αντιστοιχεί στη μικρότερη απόσταση μεταξύ της λεπίδας κοπής και του σημείου που η χτένα έρχεται σε επαφή με το δέρμα. Κούρεμα γενειάδας χωρίς τον Οδηγό Accu Control Αφαιρέστε τον οδηγό ακριβείας «Accu Control»: - Αν επιθυμείτε να φτιάξετε το περίγραμμα των μαλλιών - Αν κουρεύετε το λαιμό - Αν επιθυμείτε να αφαιρέσετε μεμονωμένες ανεπιθύμητες τρίχες Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας προς τα κάτω. Αφαιρέστε την οδηγό ακριβείας «Accu Control» πιέζοντας το πλήκτρο απελευθέρωσης και γλιστρώντας το εξάρτημα προς τα πάνω (εικ. 7). 9

10 GR Εικ. 7 Ποτέ μην τραβάτε τον οδηγό ακριβείας «Accu Control» από την εύκαμπτη κεφαλή. Πάντα τραβάτε τον οδηγό κρατώντας τον από το κάτω μέρος του. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Κάνετε ελεγχόμενες κινήσεις αγγίζοντας τις τρίχες ελαφρά με τη συσκευή. Εικ. 9 Κρατήστε τη συσκευή προς τα πάνω όταν χρησιμοποιείτε την κεφαλή μικρο-κοπτικής για τον καθαρισμό του σβέρκου και το πλευρικό καθάρισμα (Εικ. 10). Περίγραμμα σε γένια, μουστάκι και φαβορίτες Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας προς τα κάτω. Αφαιρέστε την οδηγό ακριβείας «Accu Control» πιέζοντας το πλήκτρο απελευθέρωσης και γλιστρώντας το εξάρτημα προς τα πάνω (Εικ.7). Αφαιρέστε την κοπτική κεφαλή μεγάλης επιφάνειας πιέζοντας το πλήκτρο απελευθέρωσης (Εικ. 8). Εικ. 8 Προσαρμόστε την κεφαλή μικρο-κοπτικής για τον καθαρισμό του σβέρκου και το πλευρικό καθάρισμα στη συσκευή (Εικ.9) μέχρι να εφαρμόσει καλά στη θέση της και να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο «κλικ». Εικ. 10 Χρήση της κεφαλής για μύτη, αυτιά και φρύδια Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας προς τα κάτω. Αφαιρέστε την οδηγό ακριβείας «Accu Control» πιέζοντας το πλήκτρο απελευθέρωσης και γλιστρώντας το εξάρτημα προς τα πάνω (Εικ.7). Αφαιρέστε την κοπτική κεφαλή μεγάλης επιφάνειας πιέζοντας το πλήκτρο απελευθέρωσης (Εικ. 8). Προσαρμόστε την κεφαλή μικρο-κοπτικής για τον καθαρισμό του σβέρκου και το πλευρικό καθάρισμα στην συσκευή (Εικ.11) μέχρι να εφαρμόσει καλά στη θέση της και να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο «κλικ». 10

11 GR Κούρεμα στις τρίχες των αυτιών Εικ.11 Κούρεμα στις τρίχες της μύτης Βεβαιωθείτε ότι τα ρινικά περάσματα είναι καθαρά. Προσαρμόστε την μικρο-κοπτική για μύτη, αυτιά και φρύδια στη συσκευή. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και εισάγετε την άκρη της μικρο-κοπτικής στο ένα ρουθούνι (Εικ. 12). Καθαρίστε την εξωτερική περιοχή των αυτιών και το εσωτερικό κανάλι. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καθόλου κερί. Προσαρμόστε την κεφαλή για τη μύτη, τα αυτιά και τα φρύδια στη συσκευή. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και εισάγετε την άκρη της κεφαλής γύρω από την άκρη του αυτιού προκειμένου να αφαιρέσετε τις ανεπιθύμητες τρίχες που εξέχουν από το αυτί (Εικ. 13). Εικ. 12 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εισάγετε την άκρη της μικροκοπτικής περισσότερο από 5 χιλιοστά μέσα στο ρουθούνι. Μετακινείτε αργά την άκρη της μικροκοπτικής μέσα / έξω με κυκλικές κινήσεις προκειμένου να αφαιρέσετε τις ανεπιθύμητες τρίχες. Για καλύτερα αποτελέσματα βεβαιωθείτε ότι η μία πλευρά της συσκευής ακουμπά σταθερά πάνω στο δέρμα, προς αποφυγή τυχόν αστάθειας. Τέλος, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε την μικρο-κοπτική κεφαλή και καθαρίστε την καλά. Εικ.13 Εισάγετε προσεκτικά την άκρη της κεφαλής στο εξωτερικό κανάλι του αυτιού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εισάγετε την άκρη της συσκευής πάνω από 5 χιλιοστά μέσα στο αυτί καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στο τύμπανο (Εικ. 14). Εικ.14 Τέλος, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε την μικρο-κοπτική κεφαλή και καθαρίστε την καλά μετά από κάθε χρήση. 11

12 GR Κούρεμα στα φρύδια Προσαρμόστε την κεφαλή για τη μύτη, τα αυτιά και τα φρύδια στη συσκευή. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και με την άκρη της κεφαλής κουρέψτε μεμονωμένες τρίχες στα φρύδια. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κουρέψετε μεμονωμένες μακριές τρίχες. Βάλτε τη συσκευή στη ρίζα της τρίχας και μετακινήστε τη κατά μήκος του φρυδιού ξεκινώντας από τη βάση της μύτης προς την εξωτερική άκρη του φρυδιού σύμφωνα με την κατεύθυνση της τρίχας (Εικ. 15). Εικ.15 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να κουρέψετε όλο το φρύδι ή να φτιάξετε το περίγραμμά του. Μην αποπειραθείτε να κουρέψετε τις βλεφαρίδες σας. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην πλησιάζετε την μικρο-κοπτική κεφαλή πολύ κοντά στα μάτια και τις βλεφαρίδες. Μετά τη χρήση απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μικρο-κοπτική κεφαλή από τη συσκευή. Καθαρίστε την κεφαλή καλά μετά από κάθε χρήση. Ξύρισμα με τη Μικρό- ξυριστική Προσαρμόστε την μικρο-ξυριστική για φινίρισμα ακριβείας στη συσκευή (εικ. 16). Εικ.16 Χρησιμοποιήστε τη μικρο-ξυριστική κεφαλή για να ξυρίσετε μακριές τρίχες και να δημιουργήσετε ακριβές περίγραμμα στα γένια σας. Πιέστε απαλά την μικρο-ξυριστική πάνω στο δέρμα. Μην πιέζετε πολύ δυνατά. Πάντα ελέγχετε τη μικρο-ξυριστική κεφαλή για τυχόν φθορά. Σε περίπτωση φθοράς ή ζημιάς, μη χρησιμοποιείτε την κεφαλή προς αποφυγή τυχόν τραυματισμού και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο και αντικατάσταση. Μην χρησιμοποιείτε την κεφαλή μέχρι την αντικατάστασή της. Κούρεμα μαλλιών Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη πριν αρχίσετε το κούρεμα. Η συσκευή δε θα λειτουργήσει αν το καλώδιο είναι ακόμα στην πρίζα. Πριν ξεκινήσετε το κούρεμα, βεβαιωθείτε ότι το κεφάλι του ατόμου που πρόκειται να κουρέψετε βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το στήθος σας, ώστε όλες οι πλευρές του κεφαλιού να είναι εύκολα ορατές και εύκολα προσβάσιμες. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε στεγνά μαλλιά. 12

13 GR Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε φρεσκολουσμένα νωπά μαλλιά. Χτενίστε τα μαλλιά με φορά την κατεύθυνση που μεγαλώνουν. Για να πετύχετε ιδανικά αποτελέσματα πάντα μετακινείτε τη συσκευή με αργές και σταθερές κινήσεις ανάμεσα στα μαλλιά και σε φορά αντίθετη από τη φορά που μεγαλώνουν οι τρίχες. Κούρεμα με τη χτένα κοπής μαλλιών Σε περίπτωση που κουρεύετε για πρώτη φορά, ξεκινήστε να δουλεύετε στο μέγιστο μήκος (No 9) προκειμένου να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα και πολύ κοντά κουρέματα. Στη συνέχεια καθώς θα έχετε εξοικειωθεί με τις ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξετε όποιο μήκος θέλετε. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο μέρος τις χτένας είναι πάντα σε πλήρη επαφή με το κρανίο για να έχετε σωστά αποτελέσματα. (Εικ ). Προσαρμόστε την χτένα μαλλιών στην κεφαλή κοπής μεγάλης επιφάνειας μέχρι να ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και να εφαρμόσει καλά στη θέση της (Εικ. 17). Εικ. 19 Εικ.17 Ρυθμίστε τον επιλογέα μήκους τρίχας στο επιθυμητό επίπεδο (Εικ.18). Συμβουλευτείτε τον πίνακα 2 για τις ρυθμίσεις μήκους των μαλλιών. Η ρύθμιση που επιλέγετε εμφανίζεται στο ειδικό παράθυρο. Εικ. 20 Μετακινείτε τη συσκευή με αργές κινήσεις στο κεφάλι και σε διαφορετικές κατευθύνσεις για να πετύχετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα (Εικ. 21). Εικ Εικ. 21 Πάντα μετακινείτε τη συσκευή αργά και σε φορά αντίθετη από τη φορά που μεγαλώνουν οι τρίχες.

14 GR Προσέξτε ώστε να κόψετε όλα τα μαλλιά που θέλετε παρατηρώντας συνολικά το κούρεμα. Μετά το κούρεμα απενεργοποιείστε τη συσκευή και τινάξτε ή σκουπίστε τις τρίχες που έχουν συγκεντρωθεί στη χτένα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει πάντα να ρυθμίζετε το επιθυμητό μήκος κάθε φορά που βάζετε το εξάρτημα της χτένας στη θέση του. Πίνακας 2 Κούρεμα Μαλλιών Μήκος τρίχας Ρύθμιση μαλλιών (χιλ.) Εικ.22 Να είστε προσεκτικοί όταν κουρεύετε χωρίς τη χτένα καθώς αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη θα κόψει κάθε τρίχα με την οποία έρχεται σε επαφή. Γυρίστε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε μόνο η μια άκρη της να ακουμπά τις άκρες των μαλλιών καθώς κόβετε τις τρίχες στην περιοχή γύρω από τα αυτιά (Εικ. 23). Εικ. 23 Για να καθαρίσετε το λαιμό ή να φτιάξετε το περίγραμμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, μετακινείτε την κεφαλή της συσκευής προς τα κάτω (Εικ. 24). Κούρεμα χωρίς την χτένα μαλλιών Αφαιρέστε τη χτένα από τη συσκευή πιέζοντας τον επιλογέα μήκους και τραβώντας τη χτένα προς τα πάνω (Εικ. 22). Εικ. 24 Για να φτιάξετε το περίγραμμα στις φαβορίτες, μετακινείτε την κεφαλή της συσκευής προς τα κάτω (Εικ. 25). 14

15 GR Σημαντικo: Πρέπει να ρυθμίζετε το επιθυμητό μήκος κάθε φορά που βάζετε τη χτένα στη θέση της. Εικ. 25 Φροντίδα & Kαθαρισμός Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια για τον καθαρισμό της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ότι έχετε βγάλει το φις από την πρίζα. Προσοχh: Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την αφήνετε να βρέχετε σε καμία περίπτωση. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή υγρά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά, στιλβωτικά και λειαντικά απορρυπαντικά ή σκληρές βούρτσες καθώς μπορούν να χαράξουν και να προκαλέσουν ζημιά στην συσκευή. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή, και ποτέ μην προσθέτετε ή αφαιρείτε εξαρτήματα, ενώ η συσκευή είναι αναμμένη. Μην ασκείτε πίεση τις λεπίδες. Μην αγγίζετε τις λεπίδες με σκληρά αντικείμενα γιατί μπορεί να προκαλέσετε ζημιά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κάνετε μπάνιο. Κατά τη διάρκεια της χρήσης αν έχουν συγκεντρωθεί πολλές τρίχες στη χτένα, αφαιρέσετε τη και φυσήξτε ή τινάξτε τη για να πέσουν οι τρίχες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την βούρτσα καθαρισμού. Καθαρισμός μια φορά την εβδομάδα Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και το καλώδιο του ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Αφαιρέστε οποιοδήποτε εξάρτημα από τη συσκευή. Απομακρύνετε το πάνω μέρος της μικροξυριστικής από το σώμα της συσκευής (Εικ. 26). Εικ.26 Φυσήξτε ή τινάξτε την μικρο-ξυριστική για να πέσουν τυχόν τρίχες που έχουν συσσωρευτεί. Η λεπίδα της μικρο-ξυριστικής είναι πολύ ευαίσθητη και δεν πρέπει να την αγγίζετε. Αν η λεπίδα πάθει ζημιά, μην την χρησιμοποιείτε και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ προς αντικατάσταση. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε την μικρο-ξυριστική πίσω στη συσκευή και τη συσκευή στη βάση φόρτισης. Αποθήκευση Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και έχει βγει από την πρίζα και τοποθετήστε τη σε στεγνό και ασφαλές περιβάλλον για αποθήκευση. Τοποθετήστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα στην ειδική βάση για να αποφύγετε ζημιές 15

16 GR Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή ή τη βάση φόρτισης και αποθήκευσης. Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα στεγνό και ασφαλές περιβάλλον όπου δε θα πάθει ζημιά. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος που μπορεί να πέσει σε νιπτήρα, μπανιέρα ή οπουδήποτε υπάρχει το ενδεχόμενο να βραχεί, ενώ είναι στην πρίζα. Αντικατάσταση της Μονάδας Κοπής της Κουρευτικής Αφαιρέστε τη λεπίδα κοπής από την ξυριστική κεφαλή τραβώντας την προς τα κάτω (Εικ. 27). Εικ. 27 Τοποθετήστε τη νέα λεπίδα προσεκτικά (Εικ. 28). Αν οι μονάδες κοπής δείχνουν σημάδια φθοράς ή βλάβης, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Αντικατάσταση της Λεπίδας Μικρό- Ξυρίσματος Αν η λεπίδα κοπής παρουσιάζει σημάδια φθοράς ή βλάβης, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Αν η λεπίδα κοπής έχει φθαρεί ή χαλάσει θα πρέπει να την αντικαταστήσετε μόνο με αυθεντικά ανταλλακτικά όπως προτείνονται από τον κατασκευαστή της συσκευής. Αφαιρέστε τη αποσπώμενη ξυριστική κεφαλή τραβώντας τη από τη συσκευή (Εικ. 26). Εικ. 28 Σπρώξτε τη λεπίδα στο τέλος με το δάχτυλο σας ώστε να εφαρμόσει σωστά στη θέση της (Εικ. 29). Εικ.29 Αντικατάσταση της Μονάδας Κοπής της Ξυριστικής Αν η μονάδα κοπής της μικρο-ξυριστικής παρουσιάζει σημάδια φθοράς ή βλάβης, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μέχρι να την αντικαταστήσετε με καινούργια. Εικ.26 16

17 GR Αφαιρέστε τη αποσπώμενη ξυριστική κεφαλή τραβώντας τη από τη συσκευή (Εικ. 26). Αφαιρέστε την παλιά μονάδα κοπής τραβώντας από την ξυριστική κεφαλή (Εικ. 30) Εικ. 30 Τοποθετήστε τη νέα μονάδα κοπής προσεκτικά (Εικ. 31). Εικ.31 Όταν τοποθετήσετε σωστά τη μονάδα σπρώξτε τη στο τέλος με το δάχτυλο σας ώστε να εφαρμόσει σωστά στη θέση της. Επανατοποθετήστε την αποσπώμενη ξυριστική μηχανή στη συσκευή. Ασφαλής Aπόρριψη της Συσκευής Τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον, ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε τις κατά τόπου υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση. 17

18 GR Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών Πριν παραδοθούν οι συσκευές μας υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Ωστόσο η συσκευή σας διαθέτει και δύο (2) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς της. Στην περίπτωση που προκύψει βλάβη σε αυτό το χρονικό διάστημα το SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν ή οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από επισκευαστές που δεν ανήκουν στα κέντρα service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: X. MΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ.: Fax: Κέντρο Service Μπενρουμπή:

19 EN We thank you for having chosen an appliance from the IZZY. Safety Instructions Before using the product, carefully read the instruction for use which provide important information regarding safety during installation, use and maintenance of the product. Keep these instructions in a safe place for future reference. Before connecting the appliance to the power supply, check that the voltage indicated on the data plate at the bottom of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your house. If this is not the case, contact an authorized BENRUBI Service Center and do not use the appliance. WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons always follow the instructions as indicated below. Do not reach for a groomer that has fallen into water. Unplug immediately. Do not use while bathing or in a sink. Do not place or store groomer where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid. Always unplug this groomer from the electrical outlet immediately after using, except when groomer is (re)charging. Unplug groomer before cleaning. When discarding groomer, unplug it to remove rechargeable battery. Keep the appliance dry at all times. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids. Using this groomer for its intended household use as described in this manual. Never operate this groomer if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped damaged, or dropped into water. Return the groomer to an authorized Benrubi Service Center for examination and repair. Keep the groomer, cord and any attachments away from heated surfaces. Never drop or insert any object into any opening. Do not operate, charge or plug in groomer outdoors or where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being using administered. Do not use this groomer with a damaged or broken cutter, cutting unit, or shaving foils injury may occur. Always attach plug to groomer first, then to outlet. To disconnect, turn ON/OFF switch to OFF position (switch is down), then remove plug from outlet. To prevent possible damage to the cord, do not wrap cord around the groomer. Never put groomer, in direct sunlight or store at a temperature above 140 F. This groomer is for use on human hair only. Do not use this groomer for any other purpose. Always store your groomer, attachments and power plug in a moisture-free area. Make sure the cord is disconnected from the groomer. 19

20 EN This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Check the condition of the power supply cable regularly. Do not use the appliance if the cable or plug is damaged; if the appliance does not work properly; after it has been dropped or damaged in any way. In such cases, do not open the appliance and do not attempt to repair it yourself and contact and authorized BENRUBI Service Center for examination, repair or replacement. Always remove the mains plug from the wall socket outlet: - If a disturbance occurs - After use and if no recharge is needed - If the appliance is out of use for a prolonged period of time - Before cleaning - Before removing and inserting the accessories No liability is accepted for any damage resulting from use for other purposes than those indicated in the instructions for use, faulty operation and repairs made from unauthorized technicians. Guarantee services are excluded in such cases. Any false connection cancels the guarantee. Do not make any modifications to the appliance or its connection cord. Repairs must only be carried out by an authorized Benrubi Service Center. Improper repair may result in a considerable risk of injury to the user. Any repairs made by a non-authorized BENRUBI Service Centre CANCEL THE GUARANTEE. IMPORTANT: The instructions for appliances incorporating a battery that contains materials that are hazardous to the environment shall give details on how to remove the battery and shall state that: - The battery must be removed from the appliance before it is scrapped; - The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery; - The battery is to be disposed of safely. IMPORTANT: The power plug contains a transformer. Do not cut off the power plug to replace it with another plug as his will cause a hazardous condition. For your safety, this appliance conforms to the applicable standards, regulations and directives (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental etc. Directives). SAVE THESE INSTRUCTIONS 20

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Chill n'grill Μπάρμπεκιου BBQ XD-G7

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Chill n'grill Μπάρμπεκιου BBQ XD-G7 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 PERSONAL CARE Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 Hair & Beard Clippers Operation and Safety Notes Κουρευτική μηχανή για μαλλιά και γένια Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας Before reading, unfold both pages

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Κρεπιέρα Crepe maker JB-33H

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Κρεπιέρα Crepe maker JB-33H Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Κρεπιέρα Crepe maker JB-33H ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά

Διαβάστε περισσότερα

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Model / Μοντέλο KOR-09 KOR-12 KOR-14 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS Safety

Διαβάστε περισσότερα

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Models / Μοντέλα: TKRMC-15 / TKRMC-20 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8 2 ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric

Διαβάστε περισσότερα

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SRMH-15 / SRMH-20 Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric Appliance. Please read the

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET Operation and Safety Notes ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 73868 73868_par_Airbrush_Set_Cover_GB-IE-CY.indd

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα A2MVI-09 / A2MV-09 A2MVI-12 / A2MV-12 A2MVI-18 / A2MV-18 A2MVI-24 / A2MV-24 P2MVI-09 / P2MV-09 P2MVI-12 / P2MV-12 P2MVI-18 / P2MV-18 P2MVI-24 / P2MV-24 Wall Mounted Unit User s Manual Επιτοίχια Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.

Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest. Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2013 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous

Διαβάστε περισσότερα

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit English/Ελληνικά/ Română Your-conditions CONTENTS Operation and maintenance Notices for operation... 1 Notices for use... 3 Names and

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER Οδηγίες Χρήσης User s Manual Manuale d instruzioni ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER ΜΟΝΤΕΛΑ/ MODELS/ MODELLO TKN/TKG-A28DV

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual

Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual Μοντέλα/Models AI-09/AO-09 AI-12/AO-12 Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual 66129901374 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΑΝΤΟΥΪΤΣΙΕΡΑ SANDWICH MAKER Μοντέλο / Model : LW-032 AC220-240V 50Hz - 750W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie

user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Umývačka riadu ESF2450 2 electrolux CONTENTS Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Safety

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello GAN/GAG-A128GVR-T3 GAN/GAG-A135GVR-T3 GAN/GAG-A180GVR-T3

Διαβάστε περισσότερα

Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16

Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16 Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16 Model / Μοντέλο: FSTC-40 GB GR OWNER S MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

DVI/DVO-18 DVI/DVO-24

DVI/DVO-18 DVI/DVO-24 Μοντέλα/Models DVI/DVO-18 DVI/DVO-24 Επιτοίχια Μονάδα Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual 66129901395 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD 831 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης

Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης Q1244 (C/S/V) Q1044 (C/S/V) Q844 (C/S/V) Register your product at www.samsung.com/global/register Κωδικός:Q1244-01641K-Ger Αγγλικά Προφυλάξεις Ασφάλειας Συγχαρητήρια για

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ. Dehumidifier. Αφυγραντήρας DE-MDDF20

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ. Dehumidifier. Αφυγραντήρας DE-MDDF20 Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P DE-MDDF0 Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ Dehumidifier User s Manual Αφυγραντήρας Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα της INVENTOR. Για

Διαβάστε περισσότερα

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΤ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΚΡΑΒΟΥΡΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες 2015 Σημαντικές πληροφορίες Website Καταναλωτών της Sony Στην ιστοσελίδα www.sonymobile.com/support υπάρχει ένα τμήμα υποστήριξης, στο οποίο βοηθήματα και χρήσιμες συμβουλές βρίσκονται μόνο σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD PVR 865 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ......................................................................................................

Διαβάστε περισσότερα