Κολονοσκόπιο Fuse 1C. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κολονοσκόπιο Fuse 1C. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013."

Transcript

1 Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας Κολονοσκόπιο Fuse 1C Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει πλήρεις οδηγίες επανεπεξεργασίας για το σύστημα Κολονοσκοπίου Fuse 1C. Ανατρέξτε στο συνοδευτικό «Εγχειρίδιο χρήσης για το Κολονοσκόπιο Fuse 1C με Επεξεργαστή FuseBox» για πλήρεις οδηγίες χρήσης. κατόπιν εντολής ιατρού. Προσοχή: Ο ομοσπονδιακός νόμος των Η.Π.Α. επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ιατρό ή EndoChoice, Inc Wills Road Alpharetta, GA Τηλ.: (888) Fax: (866)

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε ολόκληρα τα Εγχειρίδια Χρήσης και Επανεπεξεργασίας πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα κολονοσκοπίου Fuse 1C EndoChoice, Inc. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Η EndoChoice, Inc. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις προδιαγραφές εξοπλισμού και τις περιγραφές στην παρούσα δημοσίευση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κανένα μέρος τους παρούσας δημοσίευσης δεν θα θεωρηθεί μέρος οποιασδήποτε σύμβασης ή εγγύησης εκτός εάν ενσωματώνεται συγκεκριμένα με αναφορά σε μια τέτοια σύμβαση ή εγγύηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι μόνο περιγραφικές και δεν αποτελούν δεσμευτική προσφορά για την πώληση του προϊόντος που περιγράφεται στο παρόν. Ούτε η EndoChoice, Inc. ούτε ο εκπρόσωπός της δεν παρέχουν καμία δήλωση όσον αφορά την καταλληλότητα για οποιονδήποτε σκοπό, διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται συγκεκριμένα στο παρόν εγχειρίδιο. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Η EndoChoice, Inc. δεν θα είναι υποχρεωμένη με οποιονδήποτε τρόπο όσον αφορά σωματικό τραυματισμό ή/και ζημιά σε ιδιοκτησία που προκύπτει από τη χρήση της συσκευής εάν η εν λόγω χρήση δεν συμμορφώνεται αυστηρά με τις οδηγίες και τις προφυλάξεις ασφάλειας που περιέχονται στα κατάλληλα εγχειρίδια λειτουργίας και σε όλα τα συμπληρώματα αυτών, σε όλες τις ετικέτες προϊόντων και σύμφωνα με όλους τους όρους εγγύησης και πώλησης αυτής της συσκευής, ή με οποιαδήποτε αλλαγή δεν εξουσιοδοτήθηκε από την EndoChoice, Inc. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βοηθητικός εξοπλισμός ή/και αξεσουάρ που παρέχονται από το χρήστη ΔΕΝ είναι επικυρωμένα ή εγγυημένα από τη EndoChoice, Inc. Η χρήση τέτοιων αντικειμένων που παρέχονται από το χρήστη αποτελεί την αποκλειστική ευθύνη του μέρους που χρησιμοποιεί τα εν λόγω αντικείμενα. EC REP EndoChoice Innovation Center Ltd. 2 Hatochen Street Caesarea, 38900, Israel (Ισραήλ) Τηλ.: Fax: Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στην Ευρώπη MedNet GmbH Borkstraβe Munster, Germany (Γερμανία) Τηλ.: ii FSE-056-EL-2.00

3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... iii Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση...1 Χρήση του παρόντος εγχειριδίου... 1 Υποστήριξη... 2 Σύνοψη των συμβόλων οργάνου... 2 Προφυλάξεις... 3 Σημασία της επανεπεξεργασίας... 6 Επανεπεξεργασία πριν/μετά την πρώτη χρήση και φύλαξη... 6 CHAPTER 1 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων Περιορισμοί της επανεπεξεργασίας Επανεπεξεργασία παρελκόμενων Πώμα εμποτισμού Προσαρμογέας καθαρισμού αέρα/νερού Προσαρμογέας καθαρισμού καναλιού εργασίας Προσαρμογέας καθαρισμού θύρας παροχής βοηθητικού νερού Ανιχνευτής διαρροών Βούρτσα καθαρισμού καναλιών μίας χρήσης Βούρτσα καθαρισμού ανοίγματος καναλιών μίας χρήσης Σύνδεση προσαρμογέων επανεπεξεργασίας Σύνδεση του προσαρμογέα καθαρισμού αέρα/νερού Σύνδεση του προσαρμογέα καθαρισμού καναλιού εργασίας Σύνδεση του προσαρμογέα καθαρισμού θύρας παροχής βοηθητικού νερού Απαιτούμενος εξοπλισμός και υλικά...16 CHAPTER 2 Βήματα επανεπεξεργασίας Διάγραμμα ροής βημάτων επανεπεξεργασίας ΒΗΜΑ 1: Προ-καθαρισμός Σκούπισμα του εισαγόμενου τμήματος του ενδοσκοπίου Αναρρόφηση απορρυπαντικού, νερού και αέρα Έκπλυση των καναλιών αέρα και νερού Έκπλυση του καναλιού παροχής βοηθητικού νερού Αποσύνδεση του συστήματος και μεταφορά του ενδοσκοπίου ΒΗΜΑ 2: Δοκιμή διαρροών Σύνδεση του ανιχνευτή διαρροών...24 Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C iii

4 Περιεχόμενα Ξηρή δοκιμή διαρροών Υγρή δοκιμή διαρροών ΒΗΜΑ 3: Χειροκίνητος καθαρισμός Αναρρόφηση απορρυπαντικού και αέρα μέσω του καναλιού εργασίας Τοποθέτηση του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων στο διάλυμα απορρυπαντικού Καθαρισμός των εξωτερικών επιφανειών Βούρτσισμα των βαλβίδων αέρα/νερού και αναρρόφησης Βούρτσισμα του καναλιού αναρρόφησης στο τμήμα ομφάλιου σωλήνα Βούρτσισμα του καναλιού αναρρόφησης στο τμήμα σωλήνα εισαγωγής Τοποθεσίες βούρτσας καθαρισμού καναλιών Έκπλυση των καναλιών αέρα/νερού με διάλυμα απορρυπαντικού Έκπλυση των καναλιών αναρρόφησης/εργασίας με διάλυμα απορρυπαντικού Έκπλυση του καναλιού παροχής βοηθητικού νερού με διάλυμα απορρυπαντικού Έκπλυση των βαλβίδων αέρα/νερού και αναρρόφησης σε διάλυμα απορρυπαντικού Σκουπίστε το εισαγόμενο τμήμα του ενδοσκοπίου Εμποτισμός σε διάλυμα απορρυπαντικού ΒΗΜΑ 4: Έκπλυση μετά από χειροκίνητο καθαρισμό Μετακίνηση του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων από το απορρυπαντικό σε καθαρό νερό Έκπλυση των καναλιών αέρα/νερού με νερό Έκπλυση των καναλιών αναρρόφησης/εργασίας με νερό Έκπλυση των καναλιών βοηθητικού νερού με νερό Έκπλυση των βαλβίδων αέρα/νερού και αναρρόφησης με νερό Αφαίρεση του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων από το νερό Απόρριψη του νερού έκπλυσης Έκπλυση των καναλιών αέρα/νερού με αέρα Έκπλυση των καναλιών αναρρόφησης/εργασίας με αέρα Έκπλυση των καναλιών βοηθητικού νερού με αέρα Έκπλυση των βαλβίδων αέρα/νερού και αναρρόφησης με αέρα Μετά την έκπλυση ΒΗΜΑ 5: Απολύμανση υψηλού επιπέδου Μετακινήστε το ενδοσκόπιο και τα παρελκόμενα στο διάλυμα HLD...39 iv FSE-056-EL-2.00

5 Περιεχόμενα Έκπλυση των καναλιών αέρα/νερού με διάλυμα HLD Έκπλυση των καναλιών αναρρόφησης/εργασίας με διάλυμα HLD Έκπλυση του καναλιού παροχής βοηθητικού νερού με διάλυμα HLD Έκπλυση των βαλβίδων αέρα/νερού και αναρρόφησης σε διάλυμα HLD Εμποτισμός σε διάλυμα HLD ΒΗΜΑ 6: Τελική έκπλυση Προετοιμασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων για αφαίρεση από το διάλυμα HLD Αφαιρέστε το ενδοσκόπιο και τα παρελκόμενα από το διάλυμα HLD Έκπλυση των καναλιών αέρα/νερού με νερό Έκπλυση των καναλιών αναρρόφησης/εργασίας με αποστειρωμένο νερό Έκπλυση των καναλιών βοηθητικού νερού με νερό Έκπλυση των βαλβίδων αέρα/νερού και αναρρόφησης με νερό Αφαιρέστε το ενδοσκόπιο και τα παρελκόμενα από το αποστειρωμένο νερό Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες Έκπλυση των καναλιών αέρα/νερού με αέρα Έκπλυση των καναλιών αναρρόφησης/εργασίας με αέρα Έκπλυση των καναλιών βοηθητικού νερού με αέρα Έκπλυση των βαλβίδων αέρα/νερού και αναρρόφησης με αέρα Έκπλυση των καναλιών αέρα/νερού με οινόπνευμα Έκπλυση των καναλιών αναρρόφησης/εργασίας με οινόπνευμα Έκπλυση των καναλιών βοηθητικού νερού με οινόπνευμα Έκπλυση των βαλβίδων αέρα/νερού και αναρρόφησης με οινόπνευμα Σκούπισμα των εξωτερικών επιφανειών με οινόπνευμα ΒΗΜΑ 7: Στέγνωμα Στέγνωμα του ενδοσκοπίου, των παρελκόμενων και του εξοπλισμού καθαρισμού Φύλαξη του ενδοσκοπίου Συνοπτικό διάγραμμα βημάτων επανεπεξεργασίας...55 CHAPTER 3 Φύλαξη και απόρριψη Φύλαξη μεταξύ χρήσεων Απόρριψη παρελκόμενων και ειδών επανεπεξεργασίας...60 Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C v

6 Περιεχόμενα Αυτή η σελίδα είναι κενή σκοπίμως vi FSE-056-EL-2.00

7 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Χρήση του παρόντος εγχειριδίου Το παρόν εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας παρέχει πληροφορίες που απαιτούνται για να μπορέσετε να υποβάλετε το κολονοσκόπιο Fuse 1C σε επανεπεξεργασία. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πολύ καλά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τη σωστή χρήση και φροντίδα της συσκευής. Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τη χρήση της συσκευής, επικοινωνήστε με την EndoChoice, Inc. Να γνωρίζετε ότι το πλήρες σύνολο εγχειριδίων οδηγιών για αυτό το ενδοσκόπιο περιλαμβάνει επίσης το συνοδευτικό «Εγχειρίδιο χρήσης για το κολονοσκόπιο Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox». Διατηρείτε αυτό το εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας σε ασφαλή και προσβάσιμη τοποθεσία. Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συμβάσεις: Σύμβολο ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙ ΗΣΗ Περιγραφή Μια προειδοποίηση είναι μια δήλωση που ειδοποιεί / υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση που συσχετίζεται με τη χρήση ή λανθασμένη χρήση της συσκευής, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό ή θάνατο. Μια επισήμανση προσοχής είναι μια δήλωση που ειδοποιεί / υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση που συσχετίζεται με τη χρήση ή λανθασμένη χρήση της, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ειδοποιεί έναντι ανασφαλών πρακτικών ή πιθανής πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό. Μια πληροφοριακή σημείωση παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες που ενδιαφέρουν το χρήστη. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C 1

8 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Υποστήριξη Εκτός Η.Π.Α. EndoChoice GmbH Otto-Hahn-Str Elmshorn Germany (Γερμανία) Η.Π.Α. EndoChoice, Inc Wills Rd. Alpharetta, GA USA (ΗΠΑ) ΗΠΑ +49 (0) Τηλ. +49 (0) Fax ENDO (3636) Τηλ Fax Σύνοψη των συμβόλων οργάνου Σύμβολο Περιγραφή Αύξων αριθμός Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης Προσοχή, δείτε τις οδηγίες Κατασκευαστής EC REP Ευρωπαϊκός Αντιπρόσωπος Ο ομοσπονδιακός νόμος των Η.Π.Α. επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού. Μη αποστειρωμένο Αριθμός καταλόγου Αριθμός μονάδων 2 FSE-056-EL-2.00

9 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Προφυλάξεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις. Τυχόν παράλειψη στην τήρηση των παρακάτω προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή/και να οδηγήσει σε διασταυρούμενη μόλυνση, λοίμωξη ή τραυματισμό του ασθενή ή του χρήστη. Οι ακόλουθες οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης υψηλού επιπέδου του εγχειριδίου έχουν επικυρωθεί. Τυχόν παράλειψη στην τήρηση όλων των βημάτων μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ελέγχου λοιμώξεων για τους ασθενείς ή/και τους χειριστές. Η ακατάλληλη επανεπεξεργασία μπορεί να οδηγήσει σε διασταυρούμενη μόλυνση ή/και λοίμωξη των ασθενών. Το ενδοσκόπιο δεν καθαρίστηκε και δεν υποβλήθηκε σε απολύμανση υψηλού επιπέδου πριν την αποστολή. Πρέπει να καθαριστεί και να υποβληθεί σε απολύμανση υψηλού επιπέδου πριν την πρώτη χρήση. Να εξετάζετε πάντα τη συσκευή και να επιβεβαιώνετε ότι δεν υπάρχουν ορατές ανωμαλίες ή ελαττώματα πριν την επανεπεξεργασία. Μην υποβάλετε σε επανεπεξεργασία αν εντοπιστεί οποιαδήποτε ανωμαλία ή ελάττωμα. Πριν από κάθε διαδικασία, επιβεβαιώστε ότι το ενδοσκόπιο έχει υποβληθεί σε σωστό καθαρισμό και απολύμανση, και αν υπάρχει αμφιβολία υποβάλετε ξανά σε επανεπεξεργασία σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Κάθε κανάλι του ενδοσκοπίου πρέπει να υποβάλλεται σε κάθε βήμα επανεπεξεργασίας και πρέπει να υποβάλλεται σε επανεπεξεργασία κάθε φορά που χρησιμοποιείται το ενδοσκόπιο, ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιήθηκε το κανάλι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Τυχόν παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε διασταυρούμενη μόλυνση ή/και λοίμωξη των ασθενών. Για να λάβετε τον πιο πρόσφατο κατάλογο Αυτοματοποιημένων επανεπεξεργαστών ενδοσκοπίων (AER) στον οποίο έχει επικυρωθεί το σύστημα Fuse 1C για απολύμανση, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της EndoChoice. Το σύστημα Fuse 1C δεν έχει επικυρωθεί για χρήση με συσκευές καθαρισμού υπερήχων. Μην υποβάλετε τη συσκευή σε επανεπεξεργασία σε οποιαδήποτε συσκευή καθαρισμού με υπερήχους επειδή αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα διασταυρούμενη μόλυνση ή βλάβη στη συσκευή. Μην αποστειρώνετε το ενδοσκόπιο με ατμό η αποστείρωση με ατμό θα προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο ενδοσκόπιο. Το προϊόν και ο βοηθητικός εξοπλισμός πρέπει να επιθεωρούνται πριν από κάθε χρήση για παραμορφωμένα εξαρτήματα ή ρύγχη. Μην χρησιμοποιείτε το ενδοσκόπιο ή τον βοηθητικό εξοπλισμό εάν υποπτεύεστε οποιοδήποτε πρόβλημα. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C 3

10 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Αν παρατηρηθεί ή υπάρχει υποψία κάποιου προβλήματος, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της EndoChoice. Τα υπολείμματα ασθενών και οι χημικές ουσίες επανεπεξεργασίας είναι επικίνδυνα. Να φοράτε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό για την προστασία από επικίνδυνες χημικές ουσίες και εν δυνάμει μολυσματικά υλικά. Κατά τον καθαρισμό και την απολύμανση να φοράτε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό όπως γυαλιά, μάσκα προσώπου, ρουχισμό με αντοχή στην υγρασία και μακριά γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες. Να αφαιρείτε πάντα τον μολυσμένο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό προτού αποχωρήσετε από την περιοχή επανεπεξεργασίας και να διασφαλίζετε ότι ο θάλαμος επανεπεξεργασίας διαθέτει επαρκή αερισμό και φωτισμό. Να ξεπλένετε καλά το διάλυμα απολύμανσης. Να ξεπλένετε καλά την εξωτερική επιφάνεια του ενδοσκοπίου, όλα τα κανάλια και τον εξοπλισμό καθαρισμού με νερό για να αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα του απολυμαντικού διαλύματος. Αποφεύγετε τη χρήση μεταλλικών βουρτσών, λειαντικών επιθεμάτων ή άλλων αντικειμένων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες όπως οργανικά ή αμμωνιούχα οξέα ή διαλυτικά που είναι πιθανόν να προκαλέσουν βλάβη στο όργανο. Κατά την επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου να επιβεβαιώνετε ότι το υδατοστεγές πώμα είναι τοποθετημένο με ασφάλεια στο ενδοσκόπιο πριν από την βύθισή του σε υγρά. Παράλειψη της τήρησης αυτής της οδηγίας μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη στον εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτελέσει τη δοκιμή διαρροής στο ενδοσκόπιο πριν από την επανεπεξεργασία και να μην χρησιμοποιείτε το ενδοσκόπιο αν ανιχνευτεί διαρροή. Η χρήση ενδοσκοπίου με διαρροή μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του προϊόντος. Τεκμηριώστε μια εσωτερική μέθοδο ταυτοποίησης και διαχωρισμού των μολυσμένων έναντι των επανεπεξεργασμένων ενδοσκοπίων και παρελκόμενων. Προσέξτε ιδιαίτερα ώστε να αποφεύγεται η έκθεση επανεπεξεργασμένων ενδοσκοπίων ή/και παρελκόμενων σε μολυσμένα γάντια ή επιφάνειες. Παράλειψη του αποτελεσματικού διαχωρισμού των επανεπεξεργασμένων από τα μολυσμένα υλικά μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα διασταυρούμενη μόλυνση ή λοίμωξη των ασθενών. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε έναν ασθενή με νόσο Creutzfeldt Jakob (CJD) ή παραλλαγή της νόσου Creutzfeldt Jakob (vcjd), βεβαιωθείτε ότι το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται μόνο μία φορά για αυτόν τον ασθενή και απορρίψτε αμέσως το προϊόν μετά τη χρήση με κατάλληλο τρόπο. Για τις μεθόδους χειρισμού της νόσου CJD, ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν στη χώρα σας. Το όργανο αυτό δεν έχει επαρκή ανθεκτικότητα έναντι των μεθόδων που αναφέρονται στις κατευθυντήριες οδηγίες της κάθε χώρας για την καταστροφή ή 4 FSE-056-EL-2.00

11 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση αδρανοποίηση των πρίον. Για πληροφορίες σχετικά με την ανθεκτικότητα έναντι της κάθε μεθόδου, επικοινωνήστε με την EndoChoice. Τα βοηθητικά κουμπιά του ενδοσκοπίου δεν μπορούν να αφαιρεθούν από το τμήμα ελέγχου. Αν τα πιέσετε, τα τραβήξετε ή τα περιστρέψετε με υπερβολική δύναμη, τα κουμπιά μπορεί να σπάσουν ή/και να προκληθούν διαρροές νερού. Αν δεν καθαριστεί επιμελώς το ενδοσκόπιο, μπορεί να μην είναι δυνατή η απολύμανση υψηλού επιπέδου. Καθαρίστε καλά το ενδοσκόπιο και τα παρελκόμενα πριν από την απολύμανση υψηλού επιπέδου για να αφαιρεθούν οι μικροοργανισμοί ή το οργανικό υλικό που μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της απολύμανσης. Η EndoChoice επιβεβαιώνει μόνο την επικύρωση της διαδικασίας επανεπεξεργασίας του ενδοσκοπίου που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Η χρήση άλλων διαδικασιών επανεπεξεργασίας ή AER δεν έχει επικυρωθεί και η χρήση τους μπορεί να μην έχει σαν αποτέλεσμα τον αποτελεσματικό καθαρισμό και απολύμανση υψηλού επιπέδου. Φυλάσσετε το οινόπνευμα σε αεροστεγές δοχείο. Το οινόπνευμα που φυλάσσεται σε ανοιχτό δοχείο αποτελεί κίνδυνο φωτιάς και θα έχει σαν αποτέλεσμα απώλεια της δραστικότητας λόγω εξάτμισης. Αναλώσιμα παρελκόμενα: Μην επιχειρήσετε να επανεπεξεργαστείτε και να επαναχρησιμοποιήσετε αναλώσιμα παρελκόμενα. Μετά τη χρήση, απορρίψτε τα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τηρώντας όλους τους ισχύοντες εθνικούς και τοπικούς νόμους και κατευθυντήριες γραμμές. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από κάθε διαδικασία, ελέγξτε το ενδοσκόπιο και τα παρελκόμενα για βλάβη σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στο «Εγχειρίδιο χρήσης για το κολονοσκόπιο Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox». Το ενδοσκόπιο κατασκευάζεται από πλαστικά υλικά. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην γρατσουνιστεί/διατρηθεί το ενδοσκόπιο με οποιαδήποτε εξαρτήματα με αιχμηρά άκρα όπως εργαλεία ενδοσκόπησης, επειδή αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα βλάβη στον εξοπλισμό και διαρροές. Προσέξτε ιδιαίτερα ώστε να αποφεύγεται βλάβη στο καμπτόμενο τμήμα. Μη βυθίζετε το ενδοσκόπιο μαζί με οποιαδήποτε αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούνται για επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ενδοσκόπιο. Μην εφαρμόζετε λιπαντικά στον προσαρμογέα καθαρισμού του καναλιού αέρα/νερού, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία. Εκπλύνετε τα κανάλια αέρα/νερού κατά το στάδιο προ-καθαρισμού για να μειωθεί η πιθανότητα έμφραξης των ακροφυσίων αέρα/νερού. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C 5

12 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Σημασία της επανεπεξεργασίας Η ακατάλληλη επανεπεξεργασία μπορεί να προκαλέσει μόλυνση. Συνιστάται όλα τα άτομα που εμπλέκονται στην επανεπεξεργασία της συσκευής να συμμορφώνονται με όλες τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο και να έχουν περιεκτική κατανόηση των ακόλουθων στοιχείων: Καθημερινές πρακτικές και πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές ασφάλειας του κέντρου Κατάλληλη χρήση του προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού Κανονισμούς υγείας και ασφάλειας στην εργασία που σχετίζονται με την επανεπεξεργασία Διαδικασίες επανεπεξεργασίας και εσωτερική δομή των εύκαμπτων ενδοσκοπίων και των παρελκόμενών τους Ασφαλής χειρισμός και σωστή απόρριψη των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στην επανεπεξεργασία Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάλληλη επιλογή μεθόδων καθαρισμού και απολύμανσης μαζί με τις ισχύουσες πολιτικές του κέντρου σας, την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τα πρότυπα, και τις κατευθυντήριες γραμμές της επαγγελματικής ένωσης. Επανεπεξεργασία πριν/μετά την πρώτη χρήση και φύλαξη Αυτό το κολονοσκόπιο Fuse 1C δεν υποβλήθηκε σε επανεπεξεργασία πριν από την αποστολή. Πριν από την πρώτη χρήση, υποβάλετε τη συσκευή σε επανεπεξεργασία σύμφωνα με το εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Μετά τη χρήση, υποβάλετέ το σε επανεπεξεργασία και φυλάξτε το σύμφωνα με τις οδηγίες φύλαξης που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Η ακατάλληλη ή/και ατελής επανεπεξεργασία ή φύλαξη μπορεί να προκαλέσει μόλυνση, βλάβη του εξοπλισμού ή μείωση της απόδοσής του. 6 FSE-056-EL-2.00

13 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων CHAPTER 1 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων Οι οδηγίες αυτές επικυρώθηκαν για επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων του ενδοσκοπίου. Αυτές οι οδηγίες επανεπεξεργασίας έχουν επικυρωθεί από την EndoChoice ως ικανές να προετοιμάσουν τη συσκευή για ασφαλή και αποτελεσματική επαναληπτική χρήση. 1.1 Περιορισμοί της επανεπεξεργασίας Η επανεπεξεργασία οποιωνδήποτε AER απαιτεί επικύρωση. Επικοινωνήστε με την EndoChoice για τον πιο πρόσφατα ενημερωμένο κατάλογο επικυρωμένων AER για επανεπεξεργασία του συστήματος Fuse 1C. Μην υποβάλετε το σύστημα Fuse 1C σε οποιοδήποτε άλλο AER. Η σωστή επανεπεξεργασία έχει ελάχιστη επίπτωση στην υποβάθμιση της συσκευής. Το τέλος της διάρκειας ζωής της συσκευής προσδιορίζεται κανονικά από τη φθορά και τη βλάβη που οφείλεται στη χρήση. Μην αφήνετε τη συσκευή σε διαλύματα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το απαιτούμενο, επειδή αυτό μπορεί να επιταχύνει την φυσιολογική φθορά του προϊόντος και ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό των ασθενών. Η βλάβη που προκύπτει από ακατάλληλη επανεπεξεργασία δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση. Το διάλυμα απορρυπαντικού αναφέρεται σε ενζυμικό απορρυπαντικό ή απορρυπαντικό με ουδέτερο ph που ενδείκνυται για χρήση με εύκαμπτα ενδοσκόπια. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C 7

14 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων 1.2 Επανεπεξεργασία παρελκόμενων Σε αυτή την ενότητα παρέχονται οδηγίες για την επανεπεξεργασία παρελκόμενων, οι λειτουργικές δυνατότητες και οδηγίες ελέγχου. Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει τους αριθμούς καταλόγου και μοντέλων για το κιτ προσαρμογέα επανεπεξεργασίας Fuse : Αριθμός καταλόγου Περιγραφή Κιτ προσαρμογέα επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου: FSR-3300-KT Προσαρμογέας καθαρισμού αναρρόφησης αέρα/νερού Προσαρμογέας καθαρισμού καναλιού εργασίας Προσαρμογέας καθαρισμού θύρας παροχής βοηθητικού νερού Πώμα εμποτισμού (επίσης διατίθεται ξεχωριστά, βλ. παρακάτω) FSR-2001 Πώμα εμποτισμού Πώμα εμποτισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Λειτουργικότητα Το πώμα εμποτισμού χρησιμοποιείται για τη σφράγιση της υποδοχής βίντεο (υποδοχή εισόδου βίντεο) στο ενδοσκόπιο κατά τη δοκιμή διαρροών και τα βήματα επανεπεξεργασίας. Το πώμα εμποτισμού συνδέεται στην κύρια σύνδεση της διασύνδεσης βίντεο. Έλεγχος Επιβεβαιώστε οπτικά ότι το πώμα εμποτισμού είναι στεγνό και χωρίς υπολείμματα. Επιβεβαιώστε οπτικά ότι τα στεγανωτικά παρεμβύσματα δακτυλίου O είναι άθικτα. Αν έχει υποστεί βλάβη η εξωτερική επιφάνεια της κύριας σύνδεσης, μπορεί να μην είναι πλέον υδατοστεγής και ενδέχεται να προκύψει διαρροή, προκαλώντας βλάβη στα ηλεκτρονικά μέρη με την επόμενη χρήση αν έχει υποστεί βλάβη η σύνδεση, μην χρησιμοποιήσετε το ενδοσκόπιο και επικοινωνήστε αμέσως με την EndoChoice (βλ. την ενότητα Υποστήριξη στη σελίδα 1). 8 FSE-056-EL-2.00

15 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων Προσαρμογέας καθαρισμού αέρα/νερού Λειτουργικότητα Ο προσαρμογέας καθαρισμού αέρα/νερού χρησιμοποιείται για να επιτρέπεται η απευθείας έκπλυση των καναλιών αέρα/νερού του ενδοσκοπίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Ενότητα 1.3.1Σύνδεση του προσαρμογέα καθαρισμού αέρα/νερού. Έλεγχος Επιβεβαιώστε οπτικά ότι ο προσαρμογέας καθαρισμού αέρα/νερού είναι στεγνός και χωρίς υπολείμματα. Επιβεβαιώστε οπτικά ότι τα δύο στεγανωτικά παρεμβύσματα δακτυλίου O είναι άθικτα. Επιβεβαιώστε ότι βρίσκονται στη θέση τους και τα δύο πώματα Luer Προσαρμογέας καθαρισμού καναλιού εργασίας Λειτουργικότητα Ο προσαρμογέας καθαρισμού καναλιού εργασίας χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της σύριγγας στο κανάλι εργασίας (ονομάζεται επίσης θύρα βιοψίας) του ενδοσκοπίου, που επιτρέπει απευθείας έκπλυση του καναλιού εργασίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Ενότητα 1.3.2, Σύνδεση του προσαρμογέα καθαρισμού καναλιού εργασίας. Έλεγχος Επιβεβαιώστε οπτικά ότι ο προσαρμογέας καθαρισμού καναλιού εργασίας είναι στεγνός και χωρίς υπολείμματα. Ελέγξτε οπτικά ότι ο προσαρμογέας δεν έχει γρατσουνιές ή παραμορφώσεις. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C 9

16 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων Προσαρμογέας καθαρισμού θύρας παροχής βοηθητικού νερού Λειτουργικότητα Ο προσαρμογέας καθαρισμού θύρας παροχής βοηθητικού νερού χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της σύριγγας στη θύρα παροχής βοηθητικού νερού του ενδοσκοπίου, που επιτρέπει απευθείας έκπλυση των καναλιών βοηθητικού νερού. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Ενότητα 1.3.3, Σύνδεση του προσαρμογέα καθαρισμού καναλιού εργασίας. Έλεγχος Επιβεβαιώστε οπτικά ότι ο προσαρμογέας καθαρισμού θύρας παροχής βοηθητικού νερού είναι στεγνός και χωρίς υπολείμματα. Ελέγξτε οπτικά ότι ο προσαρμογέας δεν έχει γρατσουνιές ή παραμορφώσεις Ανιχνευτής διαρροών 10 FSE-056-EL-2.00

17 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων Λειτουργικότητα Ο ανιχνευτής διαρροών χρησιμοποιείται για δοκιμή της ακεραιότητας στεγανοποίησης του ενδοσκοπίου. Ο ανιχνευτής διαρροών συνδέεται στην κύρια σύνδεση του ενδοσκοπίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο βήμα 2 Δοκιμή διαρροών. Έλεγχος Επιβεβαιώστε οπτικά ότι ο σωλήνας σιλικόνης συνδέεται σταθερά με τον ανιχνευτή διαρροών και στις δύο πλευρές. Επιβεβαιώστε οπτικά ότι όλα τα πλαστικά μέρη είναι άθικτα Βούρτσα καθαρισμού καναλιών μίας χρήσης Λειτουργικότητα Έλεγχος Η βούρτσα καθαρισμού καναλιών μίας χρήσης χρησιμοποιείται για το βούρτσισμα του εσωτερικού του καναλιού του οργάνου και του καναλιού αναρρόφησης του ενδοσκοπίου. Χρησιμοποιήστε μια μη μεταλλική βούρτσα καθαρισμού καναλιών μίας χρήσης κατάλληλη για κανάλια 3,8 mm όπως: Βούρτσα καναλιών ενός άκρου HedgeHog (SBS ) ή βούρτσα καναλιών διπλού άκρου HedgeHog (SBD ) της EndoChoice. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή Βούρτσα καθαρισμού ανοίγματος καναλιών μίας χρήσης Λειτουργικότητα Η βούρτσα καθαρισμού ανοίγματος καναλιών μίας χρήσης χρησιμοποιείται για το βούρτσισμα του κυλίνδρου αναρρόφησης και της θύρας καναλιών οργάνου του ενδοσκοπίου. Χρησιμοποιήστε μια μη μεταλλική βούρτσα καθαρισμού ανοίγματος καναλιών μίας χρήσης όπως η βούρτσα βαλβίδων HedgeHog (SBB ) της EndoChoice. Έλεγχος Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C 11

18 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων 1.3 Σύνδεση προσαρμογέων επανεπεξεργασίας Σύνδεση του προσαρμογέα καθαρισμού αέρα/νερού Ακολουθεί μια επεξήγηση βήμα-βήμα για τη σύνδεση και λειτουργία του προσαρμογέα καθαρισμού αέρα/νερού. Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι σωστοί προσαρμογείς ώστε να διασφαλίζεται σωστή έκπλυση όλων των καναλιών. Παράλειψη της σύνδεσης του προσαρμογέα μπορεί να προκαλέσει ακατάλληλη επανεπεξεργασία. Ο προσαρμογέας καθαρισμού αέρα/νερού χρησιμοποιείται για να παρέχεται πρόσβαση στις θύρες αέρα/νερού και αναρρόφησης στη λαβή ελέγχου. 1. Αποσυναρμολογήστε τις βαλβίδες αέρα/νερού και αναρρόφησης από τη λαβή ελέγχου. 2. Ανοίξτε τον μοχλό του προσαρμογέα καθαρισμού αέρα/νερού 3. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα καθαρισμού αέρα/νερού στις θύρες αέρα/νερού και αναρρόφησης. 12 FSE-056-EL-2.00

19 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων 4. Ασφαλίστε τον προσαρμογέα καθαρισμού αέρα/νερού στη λαβή ελέγχου κλείνοντας τον μοχλό. Ο προσαρμογέας καθαρισμού αέρα/νερού διαθέτει διασύνδεση Luer για να επιτρέπεται η σύνδεση με σύριγγες με ασφάλιση Luer-Lock κατά τη διάρκεια βημάτων επανεπεξεργασίας. Για να χρησιμοποιήσετε τη θύρα Luer, εκτελέστε τα ακόλουθα: 5. Ξεβιδώστε τους δύο κεφαλωτούς κοχλίες που βρίσκονται στον προσαρμογέα καθαρισμού αέρα/νερού. 6. Συνδέστε τη σύριγγα στη σύνδεση Luer. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C 13

20 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων 7. Τοποθετήστε ξανά τους κεφαλωτούς κοχλίες στον προσαρμογέα καθαρισμού αέρα/νερού μετά τη χρήση της σύριγγας. 8. Για να αφαιρέσετε τον προσαρμογέα καθαρισμού αέρα/νερού από το σώμα ελέγχου, ανοίξτε τον μοχλό στον προσαρμογέα καθαρισμού αέρα/νερού Σύνδεση του προσαρμογέα καθαρισμού καναλιού εργασίας Ακολουθεί μια επεξήγηση βήμα-βήμα για τη σύνδεση του προσαρμογέα καθαρισμού καναλιού εργασίας. Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι σωστοί προσαρμογείς καθαρισμού καναλιού εργασίας για να εκπλένονται σωστά τα κανάλια εργασίας. Παράλειψη της σύνδεσης του προσαρμογέα καθαρισμού καναλιού εργασίας μπορεί να προκαλέσει ακατάλληλη επανεπεξεργασία. Ο όρος «προσαρμογέας καθαρισμού καναλιού εργασίας» στις οδηγίες επανεπεξεργασίας αναφέρεται στο πώμα βιοψίας που συνδέεται με τον σωλήνα σιλικόνης. Για κάθε βήμα επανεπεξεργασίας να χρησιμοποιείτε νέα σύριγγα. 1. Συνδέστε τον σωλήνα σιλικόνης του προσαρμογέα καθαρισμού καναλιού εργασίας με τον προσαρμογέα καθαρισμού καναλιού εργασίας. 2. Συνδέστε μια σύριγγα με τον σωλήνα σιλικόνης περιστρέφοντάς τη μέσα στο σπείρωμα της ασφάλισης Luer επαληθεύστε ότι η σύνδεση είναι στεγανή. 14 FSE-056-EL-2.00

21 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων 3. Όταν απαιτείται, συνδέστε τον προσαρμογέα καθαρισμού καναλιού εργασίας με το κανάλι εργασίας στη λαβή ελέγχου επαληθεύστε ότι έχει γίνει σωστή σύνδεση περιστρέφοντας τον προσαρμογέα στο κανάλι εργασίας Σύνδεση του προσαρμογέα καθαρισμού θύρας παροχής βοηθητικού νερού 1. Συνδέστε τον προσαρμογέα καθαρισμού θύρας παροχής βοηθητικού νερού με τη θύρα παροχής βοηθητικού νερού περιστρέφοντας δεξιόστροφα μέχρι να σφίξει. 2. Συνδέστε μια σύριγγα με τον σωλήνα σιλικόνης περιστρέφοντάς τη μέσα στο σπείρωμα της ασφάλισης Luer επαληθεύστε ότι η σύνδεση είναι στεγανή. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C 15

22 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων 1.4 Απαιτούμενος εξοπλισμός και υλικά Για την επανεπεξεργασία απαιτείται ο ακόλουθος εξοπλισμός και τα υλικά. Τα είδη που αναγράφονται παρακάτω που συμπεριλαμβάνουν καθαριστικούς παράγοντες (υπεύθυνοι για την αφαίρεση βρωμιάς), απολυμαντικούς παράγοντες (υπεύθυνοι για τη μείωση των μικροβίων) και νερό έκπλυσης (υπεύθυνο για την αφαίρεση υπολειμμάτων των παραγόντων) επικυρώθηκαν και καταδείχτηκε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή και ότι πληρούν τα προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης της επανεπεξεργασίας. Αντικαταστήστε οποιονδήποτε από τον επαναχρησιμοποιήσιμο εξοπλισμό που αναγράφεται παρακάτω που παρουσιάζει ενδείξεις φθοράς πριν από την επανεπεξεργασία. Εξοπλισμός Περιγραφή Σημαντικό: Προσωπικός προστατευτικό ς εξοπλισμός Καθαρά πανιά χωρίς χνούδι Αποστειρωμέν α πανιά χωρίς χνούδι Διάλυμα απορρυπαντικ ού Νερό έκπλυσης Αποστειρωμέν ο Προστατευτικά γυαλιά, μάσκα προσώπου, ρουχισμός ανθεκτικός στην υγρασία και μακριά γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες. Μπορεί να χρησιμοποιείται καθαρό πανί χωρίς χνούδι για όλα τα βήματα επανεπεξεργασίας εκτός από το τελευταίο βήμα στεγνώματος. ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται νέο, αποστειρωμένο πανί χωρίς χνούδι στο τελευταίο βήμα στεγνώματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα βήματα επανεπεξεργασίας. Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό ιατρικού τύπου, που κάνει λίγο αφρό, με φυσικό ph ή ενζυμικό απορρυπαντικό που ενδείκνυται για χρήση με εύκαμπτα ενδοσκόπια, όπως: Pure (της EndoChoice), το οποίο ενδείκνυται για χρήση με εύκαμπτα ενδοσκόπια. Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων προσωπικής προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, αραίωσης, θερμοκρασίας, διάρκειας βύθισης, φύλαξης, ημερομηνίας λήξης, απόρριψης, κ.λπ. ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται αποστειρωμένο νερό για το τελικό βήμα έκπλυσης (ΒΗΜΑ 6). Θερμοκρασία: C (71,6 80,6 F) Ελάχιστος απαιτούμενος όγκος: 20 Λίτρα Βεβαιωθείτε ότι ο θάλαμος επανεπεξεργασίας διαθέτει επαρκή αερισμό και φωτισμό. ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙ ΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ Το διάλυμα θα πρέπει να αντικαθίσταται μετά τη χρήση για την επανεπεξεργασία ενός ενδοσκοπίου. ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕ ΙΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΚΠΛΥΣΗΣ! Το νερό θα πρέπει να αντικαθίσταται μετά τη χρήση για την επανεπεξεργασία ενός ενδοσκοπίου. 16 FSE-056-EL-2.00

23 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων Εξοπλισμός Περιγραφή Σημαντικό: ΜΗΝ Νερό έκπλυσης Πόσιμο βρύσης Σύριγγα (Ασφάλιση Luer) Απολυμαντικό διάλυμα Οινόπνευμα 70% Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαρό πόσιμο νερό βρύσης για όλα τα άλλα βήματα καθαρισμού. Θερμοκρασία: C (71,6 80,6 F) Ελάχιστος απαιτούμενος όγκος: 20 Λίτρα Αποστειρωμένη σύριγγα 30 ml μίας χρήσης τουλάχιστον 10 μονάδων. Χρησιμοποιήστε απολυμαντικό υψηλού επιπέδου εγκεκριμένο από την FDA/με σήμανση CE, όπως το Cidex OPA (της Advanced Sterilization Products). Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων προσωπικής προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, αραίωσης, θερμοκρασίας, διάρκειας βύθισης, φύλαξης, ημερομηνίας λήξης, απόρριψης, κ.λπ. Η αιθανόλη θα πρέπει να φυλάσσεται σε κλειστό δοχείο για την αποφυγή εξάτμισης. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕ ΙΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΚΠΛΥΣΗΣ! Το νερό θα πρέπει να αντικαθίσταται μετά τη χρήση για την επανεπεξεργασία ενός ενδοσκοπίου. Αν τα διαλύματα απολύμανσης επαναχρησιμοποιούντα ι, να ελέγχετε τακτικά την αποτελεσματικότητά τους με δοκιμαστικές ταινίες σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα μετά από την ημερομηνία λήξης τους. Εξετάζετε τακτικά την MEC (Ελάχιστη αποτελεσματική συγκέντρωση) του απολυμαντικού. Το οινόπνευμα δεν είναι μέσο αποστείρωσης ή απολυμαντικό υψηλού επιπέδου. ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕ ΙΤΕ ΤΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ! Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C 17

24 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων Εξοπλισμός Περιγραφή Σημαντικό: Λεκάνες Δοχεία ή επιφάνειες μεταφοράς Δοχεία προκαθαρισμού Αντλία αναρρόφησης Οι περιέκτες, οι νιπτήρες και οι λεκάνες θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλα ώστε να μην προκληθεί βλάβη στο ενδοσκόπιο λόγω πολύ σφικτού τυλίγματος. Οι ελάχιστες συνιστώμενες διαστάσεις της λεκάνης είναι 40 cm X 40 cm x 15 cm / 16 x 16 x 6. Η λεκάνη θα πρέπει να διαθέτει κάλυμμα με καλή προσαρμογή αν χρησιμοποιείται και για απολύμανση υψηλού επιπέδου. Ο αριθμός απαιτούμενων λεκανών είναι πέντε (5): (1) Χρησιμοποιείται κατά τη δοκιμή διαρροών (Νερό) (1) Χρησιμοποιείται κατά τον χειροκίνητο καθαρισμό (Απορρυπαντικό) (1) Χρησιμοποιείται κατά τον χειροκίνητο καθαρισμό (Νερό) (1) Χρησιμοποιείται κατά την απολύμανση υψηλού επιπέδου (Απολυμαντικό) (1) Χρησιμοποιείται κατά την έκπλυση (Αποστειρωμένο νερό) Συνιστάται το ενδοσκόπιο να μεταφέρεται σε κλειστό δοχείο ή κλειστή επιφάνεια μεταφοράς (όπως το CinchPad της EndoChoice) για να αποφεύγεται μόλυνση ή βλάβη του εξοπλισμού κατά τη μεταφορά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δοχείο 40 cm X 40 cm x 15 cm / 16 x 16 x 6. Απαιτούνται δύο (2) δοχεία 500ml για την αναρρόφηση απορρυπαντικού και νερού για το στάδιο προ-καθαρισμού. Απαιτούνται αντλίες αναρρόφησης όπως η αντλία αναρρόφησης Basic 30 της Medela ή ισοδύναμες για την αναρρόφηση απορρυπαντικού κατά τη διάρκεια του βήματος χειροκίνητου καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο σετ σωλήνων. 18 FSE-056-EL-2.00

25 CHAPTER 2 Βήματα επανεπεξεργασίας 2.1 Διάγραμμα ροής βημάτων επανεπεξεργασίας Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C 19

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Εγχειρίδιο χρήσης Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης: Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-468 Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Αριθμός εξαρτήματος FSE-058-EL-1.0

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες Version SE_023827 AJ Date December 2014 Σημαντικές πληροφορίες (με οδηγίες καθαρισμού και αποστείρωσης) Σημαντικές πληροφορίες 2 Βασικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση των εμφυτευμάτων και των εργαλείων Synthes

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής TEEx Εγχειρίδιο χρήσης 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Τηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: 1+-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ Μοντέλο: Σειρά PM4150 ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των ΗΠΑ) περιορίζει την αγορά αυτής της συσκευής μόνο από ιατρούς ή κατόπιν εντολής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Ασφάλεια και λειτουργία Αντλίες Zenith 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Τηλ.: +1.704.289.6511 E-mail: CustomerCare@ColfaxCorp.com Διαδίκτυο: http://www.zenithpumps.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Συστήματα A-dec 500 12 O Clock. Μοντέλο 541 Duo και 545 Βοηθού

Οδηγίες χρήσης. Συστήματα A-dec 500 12 O Clock. Μοντέλο 541 Duo και 545 Βοηθού Οδηγίες χρήσης Συστήματα A-dec 500 12 O Clock Μοντέλο 541 Duo και 545 Βοηθού Πνευματικά δικαιώματα 2014 A-dec Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η A-dec Inc. δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους

Διαβάστε περισσότερα

SureTemp Plus. REF 690 and 692. Οδηγίες χρήσης

SureTemp Plus. REF 690 and 692. Οδηγίες χρήσης SureTemp Plus REF 690 and 692 Οδηγίες χρήσης ii Welch Allyn SureTemp 2013 Welch Allyn. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Για την υποστήριξη της προοριζόμενης χρήσης του προϊόντος που περιγράφεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών από την CFESA.

Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών από την CFESA. Φριτέζα διατήρησης λαδιού (OCF30) Ηλεκτρικές φριτέζες Εγχειρίδιο εγκατάστασης & λειτουργίας Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού ii Εγχειρίδιο χειρισμού Το παρόν έγγραφο προστατεύεται από Νόμους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων στις Η.Π.Α. και διεθνώς. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Η Frymaster, μέλος της Εμπορικής Ένωσης Σέρβις Εξοπλισμού Φαγητού, συνιστά να χρησιμοποιείτε τεχνικούς με πιστοποίηση CFESA.

Η Frymaster, μέλος της Εμπορικής Ένωσης Σέρβις Εξοπλισμού Φαγητού, συνιστά να χρησιμοποιείτε τεχνικούς με πιστοποίηση CFESA. ΦΡΙΤΕΖΕΣ RE SERIES ELECTRIC Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Η Frymaster, μέλος της Εμπορικής Ένωσης Σέρβις Εξοπλισμού Φαγητού, συνιστά να χρησιμοποιείτε τεχνικούς με πιστοποίηση CFESA. 24ωρη τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WRIGHT 130561-8. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WRIGHT 130561-8. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: EL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WRIGHT 130561-8 Ελληνικά (el) Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.wmt.com.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΜΙΚΤΉΡΑΣ ΑΈΡΑ-ΟΞΥΓΌΝΟΥ (συνδέσεις DISS και NIST) Αρ. μοντέλου Σειρά PM5200 Σειρά PM5300 (απεικονίζεται)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΜΙΚΤΉΡΑΣ ΑΈΡΑ-ΟΞΥΓΌΝΟΥ (συνδέσεις DISS και NIST) Αρ. μοντέλου Σειρά PM5200 Σειρά PM5300 (απεικονίζεται) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ (συνδέσεις DISS και NIST) Αρ. μοντέλου Σειρά PM5200 Σειρά PM5300 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των ΗΠΑ) περιορίζει την αγορά αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

170BT. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 01 97-71

170BT. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 01 97-71 Προτού χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, ώστε να κατανοήσετε την ορθή χρήση της μονάδας. Εγχειρίδιο χειριστή 170BT ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ: 60200101 και άνω Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Εγχειρίδιο οδηγιών Για χρήση με Απλές Λάμες και Λάμες Οδηγούς

KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Εγχειρίδιο οδηγιών Για χρήση με Απλές Λάμες και Λάμες Οδηγούς KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Εγχειρίδιο οδηγιών Για χρήση με Απλές Λάμες και Λάμες Οδηγούς Σχ. 1 Επισκόπηση και περιγραφή προϊόντος Το Βίντεο-λαρυγγοσκόπιο King Vision είναι φορητό, άκαμπτο, ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 3 Ευρετήριο...Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!...5 Πιστοποιητικά και εγκρίσεις...6 Περιγραφή των στολών... 6 Έγκριση τύπου EC... 6 Ενδείξεις στη στολή...6 Σύμβολα/Εικονοδιαγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Accutrend Plus Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Έκδοση οδηγιών χρήσης Ημερομηνία αναθεώρησης Τροποποιήσεις Έκδοση 1.0 2007-03 Νέο έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA 2 Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή

SIGMA 2 Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή Οδηγίες χρήσης Αρ. είδους. 2015736 Έκδοση B 05. 2010 Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή Περιεχόμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... ii 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ... 1 1.2 ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟΣ ΑΕΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΩΡΟΥ Kanmed BW3 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, Αρ. είδους BW3-082/3 203-08-27 043 Προσοχή Η λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού θέρμανσης των ασθενών μπορεί να προκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite

Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ [Η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι η Αγγλική] Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση και τη χρήση αυτής της συσκευής από επαγγελματία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης Μοντέλο SHARK Ημερομηνία έκδοσης: 8η Έκδοση CE: Δεκέμβριος 2009 Κατασκευαστής: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej 19 3400 Hillerød

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης Μοντέλο SHARK Ημερομηνία έκδοσης: 9η έκδοση CE: Ιούλιος 2010 Αναθεώρηση 3: 17/9/10 Κατασκευαστής: AVANTI Wind Systems A/S

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX110GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0)

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0) ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide MFL68043814 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Ο οδηγός βίντεο (Video Guide) σας παρουσιάζει τις νέες βασικές λειτουργίες του G2. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα