Κολονοσκόπιο Fuse 1C. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κολονοσκόπιο Fuse 1C. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013."

Transcript

1 Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας Κολονοσκόπιο Fuse 1C Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει πλήρεις οδηγίες επανεπεξεργασίας για το σύστημα Κολονοσκοπίου Fuse 1C. Ανατρέξτε στο συνοδευτικό «Εγχειρίδιο χρήσης για το Κολονοσκόπιο Fuse 1C με Επεξεργαστή FuseBox» για πλήρεις οδηγίες χρήσης. κατόπιν εντολής ιατρού. Προσοχή: Ο ομοσπονδιακός νόμος των Η.Π.Α. επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ιατρό ή EndoChoice, Inc Wills Road Alpharetta, GA Τηλ.: (888) Fax: (866)

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε ολόκληρα τα Εγχειρίδια Χρήσης και Επανεπεξεργασίας πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα κολονοσκοπίου Fuse 1C EndoChoice, Inc. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Η EndoChoice, Inc. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις προδιαγραφές εξοπλισμού και τις περιγραφές στην παρούσα δημοσίευση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κανένα μέρος τους παρούσας δημοσίευσης δεν θα θεωρηθεί μέρος οποιασδήποτε σύμβασης ή εγγύησης εκτός εάν ενσωματώνεται συγκεκριμένα με αναφορά σε μια τέτοια σύμβαση ή εγγύηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι μόνο περιγραφικές και δεν αποτελούν δεσμευτική προσφορά για την πώληση του προϊόντος που περιγράφεται στο παρόν. Ούτε η EndoChoice, Inc. ούτε ο εκπρόσωπός της δεν παρέχουν καμία δήλωση όσον αφορά την καταλληλότητα για οποιονδήποτε σκοπό, διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται συγκεκριμένα στο παρόν εγχειρίδιο. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Η EndoChoice, Inc. δεν θα είναι υποχρεωμένη με οποιονδήποτε τρόπο όσον αφορά σωματικό τραυματισμό ή/και ζημιά σε ιδιοκτησία που προκύπτει από τη χρήση της συσκευής εάν η εν λόγω χρήση δεν συμμορφώνεται αυστηρά με τις οδηγίες και τις προφυλάξεις ασφάλειας που περιέχονται στα κατάλληλα εγχειρίδια λειτουργίας και σε όλα τα συμπληρώματα αυτών, σε όλες τις ετικέτες προϊόντων και σύμφωνα με όλους τους όρους εγγύησης και πώλησης αυτής της συσκευής, ή με οποιαδήποτε αλλαγή δεν εξουσιοδοτήθηκε από την EndoChoice, Inc. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βοηθητικός εξοπλισμός ή/και αξεσουάρ που παρέχονται από το χρήστη ΔΕΝ είναι επικυρωμένα ή εγγυημένα από τη EndoChoice, Inc. Η χρήση τέτοιων αντικειμένων που παρέχονται από το χρήστη αποτελεί την αποκλειστική ευθύνη του μέρους που χρησιμοποιεί τα εν λόγω αντικείμενα. EC REP EndoChoice Innovation Center Ltd. 2 Hatochen Street Caesarea, 38900, Israel (Ισραήλ) Τηλ.: Fax: Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στην Ευρώπη MedNet GmbH Borkstraβe Munster, Germany (Γερμανία) Τηλ.: ii FSE-056-EL-2.00

3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... iii Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση...1 Χρήση του παρόντος εγχειριδίου... 1 Υποστήριξη... 2 Σύνοψη των συμβόλων οργάνου... 2 Προφυλάξεις... 3 Σημασία της επανεπεξεργασίας... 6 Επανεπεξεργασία πριν/μετά την πρώτη χρήση και φύλαξη... 6 CHAPTER 1 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων Περιορισμοί της επανεπεξεργασίας Επανεπεξεργασία παρελκόμενων Πώμα εμποτισμού Προσαρμογέας καθαρισμού αέρα/νερού Προσαρμογέας καθαρισμού καναλιού εργασίας Προσαρμογέας καθαρισμού θύρας παροχής βοηθητικού νερού Ανιχνευτής διαρροών Βούρτσα καθαρισμού καναλιών μίας χρήσης Βούρτσα καθαρισμού ανοίγματος καναλιών μίας χρήσης Σύνδεση προσαρμογέων επανεπεξεργασίας Σύνδεση του προσαρμογέα καθαρισμού αέρα/νερού Σύνδεση του προσαρμογέα καθαρισμού καναλιού εργασίας Σύνδεση του προσαρμογέα καθαρισμού θύρας παροχής βοηθητικού νερού Απαιτούμενος εξοπλισμός και υλικά...16 CHAPTER 2 Βήματα επανεπεξεργασίας Διάγραμμα ροής βημάτων επανεπεξεργασίας ΒΗΜΑ 1: Προ-καθαρισμός Σκούπισμα του εισαγόμενου τμήματος του ενδοσκοπίου Αναρρόφηση απορρυπαντικού, νερού και αέρα Έκπλυση των καναλιών αέρα και νερού Έκπλυση του καναλιού παροχής βοηθητικού νερού Αποσύνδεση του συστήματος και μεταφορά του ενδοσκοπίου ΒΗΜΑ 2: Δοκιμή διαρροών Σύνδεση του ανιχνευτή διαρροών...24 Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C iii

4 Περιεχόμενα Ξηρή δοκιμή διαρροών Υγρή δοκιμή διαρροών ΒΗΜΑ 3: Χειροκίνητος καθαρισμός Αναρρόφηση απορρυπαντικού και αέρα μέσω του καναλιού εργασίας Τοποθέτηση του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων στο διάλυμα απορρυπαντικού Καθαρισμός των εξωτερικών επιφανειών Βούρτσισμα των βαλβίδων αέρα/νερού και αναρρόφησης Βούρτσισμα του καναλιού αναρρόφησης στο τμήμα ομφάλιου σωλήνα Βούρτσισμα του καναλιού αναρρόφησης στο τμήμα σωλήνα εισαγωγής Τοποθεσίες βούρτσας καθαρισμού καναλιών Έκπλυση των καναλιών αέρα/νερού με διάλυμα απορρυπαντικού Έκπλυση των καναλιών αναρρόφησης/εργασίας με διάλυμα απορρυπαντικού Έκπλυση του καναλιού παροχής βοηθητικού νερού με διάλυμα απορρυπαντικού Έκπλυση των βαλβίδων αέρα/νερού και αναρρόφησης σε διάλυμα απορρυπαντικού Σκουπίστε το εισαγόμενο τμήμα του ενδοσκοπίου Εμποτισμός σε διάλυμα απορρυπαντικού ΒΗΜΑ 4: Έκπλυση μετά από χειροκίνητο καθαρισμό Μετακίνηση του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων από το απορρυπαντικό σε καθαρό νερό Έκπλυση των καναλιών αέρα/νερού με νερό Έκπλυση των καναλιών αναρρόφησης/εργασίας με νερό Έκπλυση των καναλιών βοηθητικού νερού με νερό Έκπλυση των βαλβίδων αέρα/νερού και αναρρόφησης με νερό Αφαίρεση του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων από το νερό Απόρριψη του νερού έκπλυσης Έκπλυση των καναλιών αέρα/νερού με αέρα Έκπλυση των καναλιών αναρρόφησης/εργασίας με αέρα Έκπλυση των καναλιών βοηθητικού νερού με αέρα Έκπλυση των βαλβίδων αέρα/νερού και αναρρόφησης με αέρα Μετά την έκπλυση ΒΗΜΑ 5: Απολύμανση υψηλού επιπέδου Μετακινήστε το ενδοσκόπιο και τα παρελκόμενα στο διάλυμα HLD...39 iv FSE-056-EL-2.00

5 Περιεχόμενα Έκπλυση των καναλιών αέρα/νερού με διάλυμα HLD Έκπλυση των καναλιών αναρρόφησης/εργασίας με διάλυμα HLD Έκπλυση του καναλιού παροχής βοηθητικού νερού με διάλυμα HLD Έκπλυση των βαλβίδων αέρα/νερού και αναρρόφησης σε διάλυμα HLD Εμποτισμός σε διάλυμα HLD ΒΗΜΑ 6: Τελική έκπλυση Προετοιμασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων για αφαίρεση από το διάλυμα HLD Αφαιρέστε το ενδοσκόπιο και τα παρελκόμενα από το διάλυμα HLD Έκπλυση των καναλιών αέρα/νερού με νερό Έκπλυση των καναλιών αναρρόφησης/εργασίας με αποστειρωμένο νερό Έκπλυση των καναλιών βοηθητικού νερού με νερό Έκπλυση των βαλβίδων αέρα/νερού και αναρρόφησης με νερό Αφαιρέστε το ενδοσκόπιο και τα παρελκόμενα από το αποστειρωμένο νερό Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες Έκπλυση των καναλιών αέρα/νερού με αέρα Έκπλυση των καναλιών αναρρόφησης/εργασίας με αέρα Έκπλυση των καναλιών βοηθητικού νερού με αέρα Έκπλυση των βαλβίδων αέρα/νερού και αναρρόφησης με αέρα Έκπλυση των καναλιών αέρα/νερού με οινόπνευμα Έκπλυση των καναλιών αναρρόφησης/εργασίας με οινόπνευμα Έκπλυση των καναλιών βοηθητικού νερού με οινόπνευμα Έκπλυση των βαλβίδων αέρα/νερού και αναρρόφησης με οινόπνευμα Σκούπισμα των εξωτερικών επιφανειών με οινόπνευμα ΒΗΜΑ 7: Στέγνωμα Στέγνωμα του ενδοσκοπίου, των παρελκόμενων και του εξοπλισμού καθαρισμού Φύλαξη του ενδοσκοπίου Συνοπτικό διάγραμμα βημάτων επανεπεξεργασίας...55 CHAPTER 3 Φύλαξη και απόρριψη Φύλαξη μεταξύ χρήσεων Απόρριψη παρελκόμενων και ειδών επανεπεξεργασίας...60 Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C v

6 Περιεχόμενα Αυτή η σελίδα είναι κενή σκοπίμως vi FSE-056-EL-2.00

7 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Χρήση του παρόντος εγχειριδίου Το παρόν εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας παρέχει πληροφορίες που απαιτούνται για να μπορέσετε να υποβάλετε το κολονοσκόπιο Fuse 1C σε επανεπεξεργασία. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πολύ καλά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τη σωστή χρήση και φροντίδα της συσκευής. Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τη χρήση της συσκευής, επικοινωνήστε με την EndoChoice, Inc. Να γνωρίζετε ότι το πλήρες σύνολο εγχειριδίων οδηγιών για αυτό το ενδοσκόπιο περιλαμβάνει επίσης το συνοδευτικό «Εγχειρίδιο χρήσης για το κολονοσκόπιο Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox». Διατηρείτε αυτό το εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας σε ασφαλή και προσβάσιμη τοποθεσία. Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συμβάσεις: Σύμβολο ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙ ΗΣΗ Περιγραφή Μια προειδοποίηση είναι μια δήλωση που ειδοποιεί / υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση που συσχετίζεται με τη χρήση ή λανθασμένη χρήση της συσκευής, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό ή θάνατο. Μια επισήμανση προσοχής είναι μια δήλωση που ειδοποιεί / υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση που συσχετίζεται με τη χρήση ή λανθασμένη χρήση της, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ειδοποιεί έναντι ανασφαλών πρακτικών ή πιθανής πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό. Μια πληροφοριακή σημείωση παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες που ενδιαφέρουν το χρήστη. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C 1

8 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Υποστήριξη Εκτός Η.Π.Α. EndoChoice GmbH Otto-Hahn-Str Elmshorn Germany (Γερμανία) Η.Π.Α. EndoChoice, Inc Wills Rd. Alpharetta, GA USA (ΗΠΑ) ΗΠΑ +49 (0) Τηλ. +49 (0) Fax ENDO (3636) Τηλ Fax Σύνοψη των συμβόλων οργάνου Σύμβολο Περιγραφή Αύξων αριθμός Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης Προσοχή, δείτε τις οδηγίες Κατασκευαστής EC REP Ευρωπαϊκός Αντιπρόσωπος Ο ομοσπονδιακός νόμος των Η.Π.Α. επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού. Μη αποστειρωμένο Αριθμός καταλόγου Αριθμός μονάδων 2 FSE-056-EL-2.00

9 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Προφυλάξεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις. Τυχόν παράλειψη στην τήρηση των παρακάτω προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή/και να οδηγήσει σε διασταυρούμενη μόλυνση, λοίμωξη ή τραυματισμό του ασθενή ή του χρήστη. Οι ακόλουθες οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης υψηλού επιπέδου του εγχειριδίου έχουν επικυρωθεί. Τυχόν παράλειψη στην τήρηση όλων των βημάτων μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ελέγχου λοιμώξεων για τους ασθενείς ή/και τους χειριστές. Η ακατάλληλη επανεπεξεργασία μπορεί να οδηγήσει σε διασταυρούμενη μόλυνση ή/και λοίμωξη των ασθενών. Το ενδοσκόπιο δεν καθαρίστηκε και δεν υποβλήθηκε σε απολύμανση υψηλού επιπέδου πριν την αποστολή. Πρέπει να καθαριστεί και να υποβληθεί σε απολύμανση υψηλού επιπέδου πριν την πρώτη χρήση. Να εξετάζετε πάντα τη συσκευή και να επιβεβαιώνετε ότι δεν υπάρχουν ορατές ανωμαλίες ή ελαττώματα πριν την επανεπεξεργασία. Μην υποβάλετε σε επανεπεξεργασία αν εντοπιστεί οποιαδήποτε ανωμαλία ή ελάττωμα. Πριν από κάθε διαδικασία, επιβεβαιώστε ότι το ενδοσκόπιο έχει υποβληθεί σε σωστό καθαρισμό και απολύμανση, και αν υπάρχει αμφιβολία υποβάλετε ξανά σε επανεπεξεργασία σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Κάθε κανάλι του ενδοσκοπίου πρέπει να υποβάλλεται σε κάθε βήμα επανεπεξεργασίας και πρέπει να υποβάλλεται σε επανεπεξεργασία κάθε φορά που χρησιμοποιείται το ενδοσκόπιο, ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιήθηκε το κανάλι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Τυχόν παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε διασταυρούμενη μόλυνση ή/και λοίμωξη των ασθενών. Για να λάβετε τον πιο πρόσφατο κατάλογο Αυτοματοποιημένων επανεπεξεργαστών ενδοσκοπίων (AER) στον οποίο έχει επικυρωθεί το σύστημα Fuse 1C για απολύμανση, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της EndoChoice. Το σύστημα Fuse 1C δεν έχει επικυρωθεί για χρήση με συσκευές καθαρισμού υπερήχων. Μην υποβάλετε τη συσκευή σε επανεπεξεργασία σε οποιαδήποτε συσκευή καθαρισμού με υπερήχους επειδή αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα διασταυρούμενη μόλυνση ή βλάβη στη συσκευή. Μην αποστειρώνετε το ενδοσκόπιο με ατμό η αποστείρωση με ατμό θα προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο ενδοσκόπιο. Το προϊόν και ο βοηθητικός εξοπλισμός πρέπει να επιθεωρούνται πριν από κάθε χρήση για παραμορφωμένα εξαρτήματα ή ρύγχη. Μην χρησιμοποιείτε το ενδοσκόπιο ή τον βοηθητικό εξοπλισμό εάν υποπτεύεστε οποιοδήποτε πρόβλημα. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C 3

10 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Αν παρατηρηθεί ή υπάρχει υποψία κάποιου προβλήματος, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της EndoChoice. Τα υπολείμματα ασθενών και οι χημικές ουσίες επανεπεξεργασίας είναι επικίνδυνα. Να φοράτε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό για την προστασία από επικίνδυνες χημικές ουσίες και εν δυνάμει μολυσματικά υλικά. Κατά τον καθαρισμό και την απολύμανση να φοράτε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό όπως γυαλιά, μάσκα προσώπου, ρουχισμό με αντοχή στην υγρασία και μακριά γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες. Να αφαιρείτε πάντα τον μολυσμένο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό προτού αποχωρήσετε από την περιοχή επανεπεξεργασίας και να διασφαλίζετε ότι ο θάλαμος επανεπεξεργασίας διαθέτει επαρκή αερισμό και φωτισμό. Να ξεπλένετε καλά το διάλυμα απολύμανσης. Να ξεπλένετε καλά την εξωτερική επιφάνεια του ενδοσκοπίου, όλα τα κανάλια και τον εξοπλισμό καθαρισμού με νερό για να αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα του απολυμαντικού διαλύματος. Αποφεύγετε τη χρήση μεταλλικών βουρτσών, λειαντικών επιθεμάτων ή άλλων αντικειμένων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες όπως οργανικά ή αμμωνιούχα οξέα ή διαλυτικά που είναι πιθανόν να προκαλέσουν βλάβη στο όργανο. Κατά την επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου να επιβεβαιώνετε ότι το υδατοστεγές πώμα είναι τοποθετημένο με ασφάλεια στο ενδοσκόπιο πριν από την βύθισή του σε υγρά. Παράλειψη της τήρησης αυτής της οδηγίας μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη στον εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτελέσει τη δοκιμή διαρροής στο ενδοσκόπιο πριν από την επανεπεξεργασία και να μην χρησιμοποιείτε το ενδοσκόπιο αν ανιχνευτεί διαρροή. Η χρήση ενδοσκοπίου με διαρροή μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του προϊόντος. Τεκμηριώστε μια εσωτερική μέθοδο ταυτοποίησης και διαχωρισμού των μολυσμένων έναντι των επανεπεξεργασμένων ενδοσκοπίων και παρελκόμενων. Προσέξτε ιδιαίτερα ώστε να αποφεύγεται η έκθεση επανεπεξεργασμένων ενδοσκοπίων ή/και παρελκόμενων σε μολυσμένα γάντια ή επιφάνειες. Παράλειψη του αποτελεσματικού διαχωρισμού των επανεπεξεργασμένων από τα μολυσμένα υλικά μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα διασταυρούμενη μόλυνση ή λοίμωξη των ασθενών. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε έναν ασθενή με νόσο Creutzfeldt Jakob (CJD) ή παραλλαγή της νόσου Creutzfeldt Jakob (vcjd), βεβαιωθείτε ότι το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται μόνο μία φορά για αυτόν τον ασθενή και απορρίψτε αμέσως το προϊόν μετά τη χρήση με κατάλληλο τρόπο. Για τις μεθόδους χειρισμού της νόσου CJD, ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν στη χώρα σας. Το όργανο αυτό δεν έχει επαρκή ανθεκτικότητα έναντι των μεθόδων που αναφέρονται στις κατευθυντήριες οδηγίες της κάθε χώρας για την καταστροφή ή 4 FSE-056-EL-2.00

11 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση αδρανοποίηση των πρίον. Για πληροφορίες σχετικά με την ανθεκτικότητα έναντι της κάθε μεθόδου, επικοινωνήστε με την EndoChoice. Τα βοηθητικά κουμπιά του ενδοσκοπίου δεν μπορούν να αφαιρεθούν από το τμήμα ελέγχου. Αν τα πιέσετε, τα τραβήξετε ή τα περιστρέψετε με υπερβολική δύναμη, τα κουμπιά μπορεί να σπάσουν ή/και να προκληθούν διαρροές νερού. Αν δεν καθαριστεί επιμελώς το ενδοσκόπιο, μπορεί να μην είναι δυνατή η απολύμανση υψηλού επιπέδου. Καθαρίστε καλά το ενδοσκόπιο και τα παρελκόμενα πριν από την απολύμανση υψηλού επιπέδου για να αφαιρεθούν οι μικροοργανισμοί ή το οργανικό υλικό που μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της απολύμανσης. Η EndoChoice επιβεβαιώνει μόνο την επικύρωση της διαδικασίας επανεπεξεργασίας του ενδοσκοπίου που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Η χρήση άλλων διαδικασιών επανεπεξεργασίας ή AER δεν έχει επικυρωθεί και η χρήση τους μπορεί να μην έχει σαν αποτέλεσμα τον αποτελεσματικό καθαρισμό και απολύμανση υψηλού επιπέδου. Φυλάσσετε το οινόπνευμα σε αεροστεγές δοχείο. Το οινόπνευμα που φυλάσσεται σε ανοιχτό δοχείο αποτελεί κίνδυνο φωτιάς και θα έχει σαν αποτέλεσμα απώλεια της δραστικότητας λόγω εξάτμισης. Αναλώσιμα παρελκόμενα: Μην επιχειρήσετε να επανεπεξεργαστείτε και να επαναχρησιμοποιήσετε αναλώσιμα παρελκόμενα. Μετά τη χρήση, απορρίψτε τα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τηρώντας όλους τους ισχύοντες εθνικούς και τοπικούς νόμους και κατευθυντήριες γραμμές. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από κάθε διαδικασία, ελέγξτε το ενδοσκόπιο και τα παρελκόμενα για βλάβη σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στο «Εγχειρίδιο χρήσης για το κολονοσκόπιο Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox». Το ενδοσκόπιο κατασκευάζεται από πλαστικά υλικά. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην γρατσουνιστεί/διατρηθεί το ενδοσκόπιο με οποιαδήποτε εξαρτήματα με αιχμηρά άκρα όπως εργαλεία ενδοσκόπησης, επειδή αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα βλάβη στον εξοπλισμό και διαρροές. Προσέξτε ιδιαίτερα ώστε να αποφεύγεται βλάβη στο καμπτόμενο τμήμα. Μη βυθίζετε το ενδοσκόπιο μαζί με οποιαδήποτε αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούνται για επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ενδοσκόπιο. Μην εφαρμόζετε λιπαντικά στον προσαρμογέα καθαρισμού του καναλιού αέρα/νερού, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία. Εκπλύνετε τα κανάλια αέρα/νερού κατά το στάδιο προ-καθαρισμού για να μειωθεί η πιθανότητα έμφραξης των ακροφυσίων αέρα/νερού. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C 5

12 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Σημασία της επανεπεξεργασίας Η ακατάλληλη επανεπεξεργασία μπορεί να προκαλέσει μόλυνση. Συνιστάται όλα τα άτομα που εμπλέκονται στην επανεπεξεργασία της συσκευής να συμμορφώνονται με όλες τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο και να έχουν περιεκτική κατανόηση των ακόλουθων στοιχείων: Καθημερινές πρακτικές και πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές ασφάλειας του κέντρου Κατάλληλη χρήση του προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού Κανονισμούς υγείας και ασφάλειας στην εργασία που σχετίζονται με την επανεπεξεργασία Διαδικασίες επανεπεξεργασίας και εσωτερική δομή των εύκαμπτων ενδοσκοπίων και των παρελκόμενών τους Ασφαλής χειρισμός και σωστή απόρριψη των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στην επανεπεξεργασία Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάλληλη επιλογή μεθόδων καθαρισμού και απολύμανσης μαζί με τις ισχύουσες πολιτικές του κέντρου σας, την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τα πρότυπα, και τις κατευθυντήριες γραμμές της επαγγελματικής ένωσης. Επανεπεξεργασία πριν/μετά την πρώτη χρήση και φύλαξη Αυτό το κολονοσκόπιο Fuse 1C δεν υποβλήθηκε σε επανεπεξεργασία πριν από την αποστολή. Πριν από την πρώτη χρήση, υποβάλετε τη συσκευή σε επανεπεξεργασία σύμφωνα με το εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Μετά τη χρήση, υποβάλετέ το σε επανεπεξεργασία και φυλάξτε το σύμφωνα με τις οδηγίες φύλαξης που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Η ακατάλληλη ή/και ατελής επανεπεξεργασία ή φύλαξη μπορεί να προκαλέσει μόλυνση, βλάβη του εξοπλισμού ή μείωση της απόδοσής του. 6 FSE-056-EL-2.00

13 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων CHAPTER 1 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων Οι οδηγίες αυτές επικυρώθηκαν για επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων του ενδοσκοπίου. Αυτές οι οδηγίες επανεπεξεργασίας έχουν επικυρωθεί από την EndoChoice ως ικανές να προετοιμάσουν τη συσκευή για ασφαλή και αποτελεσματική επαναληπτική χρήση. 1.1 Περιορισμοί της επανεπεξεργασίας Η επανεπεξεργασία οποιωνδήποτε AER απαιτεί επικύρωση. Επικοινωνήστε με την EndoChoice για τον πιο πρόσφατα ενημερωμένο κατάλογο επικυρωμένων AER για επανεπεξεργασία του συστήματος Fuse 1C. Μην υποβάλετε το σύστημα Fuse 1C σε οποιοδήποτε άλλο AER. Η σωστή επανεπεξεργασία έχει ελάχιστη επίπτωση στην υποβάθμιση της συσκευής. Το τέλος της διάρκειας ζωής της συσκευής προσδιορίζεται κανονικά από τη φθορά και τη βλάβη που οφείλεται στη χρήση. Μην αφήνετε τη συσκευή σε διαλύματα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το απαιτούμενο, επειδή αυτό μπορεί να επιταχύνει την φυσιολογική φθορά του προϊόντος και ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό των ασθενών. Η βλάβη που προκύπτει από ακατάλληλη επανεπεξεργασία δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση. Το διάλυμα απορρυπαντικού αναφέρεται σε ενζυμικό απορρυπαντικό ή απορρυπαντικό με ουδέτερο ph που ενδείκνυται για χρήση με εύκαμπτα ενδοσκόπια. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C 7

14 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων 1.2 Επανεπεξεργασία παρελκόμενων Σε αυτή την ενότητα παρέχονται οδηγίες για την επανεπεξεργασία παρελκόμενων, οι λειτουργικές δυνατότητες και οδηγίες ελέγχου. Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει τους αριθμούς καταλόγου και μοντέλων για το κιτ προσαρμογέα επανεπεξεργασίας Fuse : Αριθμός καταλόγου Περιγραφή Κιτ προσαρμογέα επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου: FSR-3300-KT Προσαρμογέας καθαρισμού αναρρόφησης αέρα/νερού Προσαρμογέας καθαρισμού καναλιού εργασίας Προσαρμογέας καθαρισμού θύρας παροχής βοηθητικού νερού Πώμα εμποτισμού (επίσης διατίθεται ξεχωριστά, βλ. παρακάτω) FSR-2001 Πώμα εμποτισμού Πώμα εμποτισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Λειτουργικότητα Το πώμα εμποτισμού χρησιμοποιείται για τη σφράγιση της υποδοχής βίντεο (υποδοχή εισόδου βίντεο) στο ενδοσκόπιο κατά τη δοκιμή διαρροών και τα βήματα επανεπεξεργασίας. Το πώμα εμποτισμού συνδέεται στην κύρια σύνδεση της διασύνδεσης βίντεο. Έλεγχος Επιβεβαιώστε οπτικά ότι το πώμα εμποτισμού είναι στεγνό και χωρίς υπολείμματα. Επιβεβαιώστε οπτικά ότι τα στεγανωτικά παρεμβύσματα δακτυλίου O είναι άθικτα. Αν έχει υποστεί βλάβη η εξωτερική επιφάνεια της κύριας σύνδεσης, μπορεί να μην είναι πλέον υδατοστεγής και ενδέχεται να προκύψει διαρροή, προκαλώντας βλάβη στα ηλεκτρονικά μέρη με την επόμενη χρήση αν έχει υποστεί βλάβη η σύνδεση, μην χρησιμοποιήσετε το ενδοσκόπιο και επικοινωνήστε αμέσως με την EndoChoice (βλ. την ενότητα Υποστήριξη στη σελίδα 1). 8 FSE-056-EL-2.00

15 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων Προσαρμογέας καθαρισμού αέρα/νερού Λειτουργικότητα Ο προσαρμογέας καθαρισμού αέρα/νερού χρησιμοποιείται για να επιτρέπεται η απευθείας έκπλυση των καναλιών αέρα/νερού του ενδοσκοπίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Ενότητα 1.3.1Σύνδεση του προσαρμογέα καθαρισμού αέρα/νερού. Έλεγχος Επιβεβαιώστε οπτικά ότι ο προσαρμογέας καθαρισμού αέρα/νερού είναι στεγνός και χωρίς υπολείμματα. Επιβεβαιώστε οπτικά ότι τα δύο στεγανωτικά παρεμβύσματα δακτυλίου O είναι άθικτα. Επιβεβαιώστε ότι βρίσκονται στη θέση τους και τα δύο πώματα Luer Προσαρμογέας καθαρισμού καναλιού εργασίας Λειτουργικότητα Ο προσαρμογέας καθαρισμού καναλιού εργασίας χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της σύριγγας στο κανάλι εργασίας (ονομάζεται επίσης θύρα βιοψίας) του ενδοσκοπίου, που επιτρέπει απευθείας έκπλυση του καναλιού εργασίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Ενότητα 1.3.2, Σύνδεση του προσαρμογέα καθαρισμού καναλιού εργασίας. Έλεγχος Επιβεβαιώστε οπτικά ότι ο προσαρμογέας καθαρισμού καναλιού εργασίας είναι στεγνός και χωρίς υπολείμματα. Ελέγξτε οπτικά ότι ο προσαρμογέας δεν έχει γρατσουνιές ή παραμορφώσεις. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C 9

16 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων Προσαρμογέας καθαρισμού θύρας παροχής βοηθητικού νερού Λειτουργικότητα Ο προσαρμογέας καθαρισμού θύρας παροχής βοηθητικού νερού χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της σύριγγας στη θύρα παροχής βοηθητικού νερού του ενδοσκοπίου, που επιτρέπει απευθείας έκπλυση των καναλιών βοηθητικού νερού. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Ενότητα 1.3.3, Σύνδεση του προσαρμογέα καθαρισμού καναλιού εργασίας. Έλεγχος Επιβεβαιώστε οπτικά ότι ο προσαρμογέας καθαρισμού θύρας παροχής βοηθητικού νερού είναι στεγνός και χωρίς υπολείμματα. Ελέγξτε οπτικά ότι ο προσαρμογέας δεν έχει γρατσουνιές ή παραμορφώσεις Ανιχνευτής διαρροών 10 FSE-056-EL-2.00

17 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων Λειτουργικότητα Ο ανιχνευτής διαρροών χρησιμοποιείται για δοκιμή της ακεραιότητας στεγανοποίησης του ενδοσκοπίου. Ο ανιχνευτής διαρροών συνδέεται στην κύρια σύνδεση του ενδοσκοπίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο βήμα 2 Δοκιμή διαρροών. Έλεγχος Επιβεβαιώστε οπτικά ότι ο σωλήνας σιλικόνης συνδέεται σταθερά με τον ανιχνευτή διαρροών και στις δύο πλευρές. Επιβεβαιώστε οπτικά ότι όλα τα πλαστικά μέρη είναι άθικτα Βούρτσα καθαρισμού καναλιών μίας χρήσης Λειτουργικότητα Έλεγχος Η βούρτσα καθαρισμού καναλιών μίας χρήσης χρησιμοποιείται για το βούρτσισμα του εσωτερικού του καναλιού του οργάνου και του καναλιού αναρρόφησης του ενδοσκοπίου. Χρησιμοποιήστε μια μη μεταλλική βούρτσα καθαρισμού καναλιών μίας χρήσης κατάλληλη για κανάλια 3,8 mm όπως: Βούρτσα καναλιών ενός άκρου HedgeHog (SBS ) ή βούρτσα καναλιών διπλού άκρου HedgeHog (SBD ) της EndoChoice. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή Βούρτσα καθαρισμού ανοίγματος καναλιών μίας χρήσης Λειτουργικότητα Η βούρτσα καθαρισμού ανοίγματος καναλιών μίας χρήσης χρησιμοποιείται για το βούρτσισμα του κυλίνδρου αναρρόφησης και της θύρας καναλιών οργάνου του ενδοσκοπίου. Χρησιμοποιήστε μια μη μεταλλική βούρτσα καθαρισμού ανοίγματος καναλιών μίας χρήσης όπως η βούρτσα βαλβίδων HedgeHog (SBB ) της EndoChoice. Έλεγχος Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C 11

18 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων 1.3 Σύνδεση προσαρμογέων επανεπεξεργασίας Σύνδεση του προσαρμογέα καθαρισμού αέρα/νερού Ακολουθεί μια επεξήγηση βήμα-βήμα για τη σύνδεση και λειτουργία του προσαρμογέα καθαρισμού αέρα/νερού. Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι σωστοί προσαρμογείς ώστε να διασφαλίζεται σωστή έκπλυση όλων των καναλιών. Παράλειψη της σύνδεσης του προσαρμογέα μπορεί να προκαλέσει ακατάλληλη επανεπεξεργασία. Ο προσαρμογέας καθαρισμού αέρα/νερού χρησιμοποιείται για να παρέχεται πρόσβαση στις θύρες αέρα/νερού και αναρρόφησης στη λαβή ελέγχου. 1. Αποσυναρμολογήστε τις βαλβίδες αέρα/νερού και αναρρόφησης από τη λαβή ελέγχου. 2. Ανοίξτε τον μοχλό του προσαρμογέα καθαρισμού αέρα/νερού 3. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα καθαρισμού αέρα/νερού στις θύρες αέρα/νερού και αναρρόφησης. 12 FSE-056-EL-2.00

19 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων 4. Ασφαλίστε τον προσαρμογέα καθαρισμού αέρα/νερού στη λαβή ελέγχου κλείνοντας τον μοχλό. Ο προσαρμογέας καθαρισμού αέρα/νερού διαθέτει διασύνδεση Luer για να επιτρέπεται η σύνδεση με σύριγγες με ασφάλιση Luer-Lock κατά τη διάρκεια βημάτων επανεπεξεργασίας. Για να χρησιμοποιήσετε τη θύρα Luer, εκτελέστε τα ακόλουθα: 5. Ξεβιδώστε τους δύο κεφαλωτούς κοχλίες που βρίσκονται στον προσαρμογέα καθαρισμού αέρα/νερού. 6. Συνδέστε τη σύριγγα στη σύνδεση Luer. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C 13

20 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων 7. Τοποθετήστε ξανά τους κεφαλωτούς κοχλίες στον προσαρμογέα καθαρισμού αέρα/νερού μετά τη χρήση της σύριγγας. 8. Για να αφαιρέσετε τον προσαρμογέα καθαρισμού αέρα/νερού από το σώμα ελέγχου, ανοίξτε τον μοχλό στον προσαρμογέα καθαρισμού αέρα/νερού Σύνδεση του προσαρμογέα καθαρισμού καναλιού εργασίας Ακολουθεί μια επεξήγηση βήμα-βήμα για τη σύνδεση του προσαρμογέα καθαρισμού καναλιού εργασίας. Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι σωστοί προσαρμογείς καθαρισμού καναλιού εργασίας για να εκπλένονται σωστά τα κανάλια εργασίας. Παράλειψη της σύνδεσης του προσαρμογέα καθαρισμού καναλιού εργασίας μπορεί να προκαλέσει ακατάλληλη επανεπεξεργασία. Ο όρος «προσαρμογέας καθαρισμού καναλιού εργασίας» στις οδηγίες επανεπεξεργασίας αναφέρεται στο πώμα βιοψίας που συνδέεται με τον σωλήνα σιλικόνης. Για κάθε βήμα επανεπεξεργασίας να χρησιμοποιείτε νέα σύριγγα. 1. Συνδέστε τον σωλήνα σιλικόνης του προσαρμογέα καθαρισμού καναλιού εργασίας με τον προσαρμογέα καθαρισμού καναλιού εργασίας. 2. Συνδέστε μια σύριγγα με τον σωλήνα σιλικόνης περιστρέφοντάς τη μέσα στο σπείρωμα της ασφάλισης Luer επαληθεύστε ότι η σύνδεση είναι στεγανή. 14 FSE-056-EL-2.00

21 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων 3. Όταν απαιτείται, συνδέστε τον προσαρμογέα καθαρισμού καναλιού εργασίας με το κανάλι εργασίας στη λαβή ελέγχου επαληθεύστε ότι έχει γίνει σωστή σύνδεση περιστρέφοντας τον προσαρμογέα στο κανάλι εργασίας Σύνδεση του προσαρμογέα καθαρισμού θύρας παροχής βοηθητικού νερού 1. Συνδέστε τον προσαρμογέα καθαρισμού θύρας παροχής βοηθητικού νερού με τη θύρα παροχής βοηθητικού νερού περιστρέφοντας δεξιόστροφα μέχρι να σφίξει. 2. Συνδέστε μια σύριγγα με τον σωλήνα σιλικόνης περιστρέφοντάς τη μέσα στο σπείρωμα της ασφάλισης Luer επαληθεύστε ότι η σύνδεση είναι στεγανή. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C 15

22 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων 1.4 Απαιτούμενος εξοπλισμός και υλικά Για την επανεπεξεργασία απαιτείται ο ακόλουθος εξοπλισμός και τα υλικά. Τα είδη που αναγράφονται παρακάτω που συμπεριλαμβάνουν καθαριστικούς παράγοντες (υπεύθυνοι για την αφαίρεση βρωμιάς), απολυμαντικούς παράγοντες (υπεύθυνοι για τη μείωση των μικροβίων) και νερό έκπλυσης (υπεύθυνο για την αφαίρεση υπολειμμάτων των παραγόντων) επικυρώθηκαν και καταδείχτηκε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή και ότι πληρούν τα προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης της επανεπεξεργασίας. Αντικαταστήστε οποιονδήποτε από τον επαναχρησιμοποιήσιμο εξοπλισμό που αναγράφεται παρακάτω που παρουσιάζει ενδείξεις φθοράς πριν από την επανεπεξεργασία. Εξοπλισμός Περιγραφή Σημαντικό: Προσωπικός προστατευτικό ς εξοπλισμός Καθαρά πανιά χωρίς χνούδι Αποστειρωμέν α πανιά χωρίς χνούδι Διάλυμα απορρυπαντικ ού Νερό έκπλυσης Αποστειρωμέν ο Προστατευτικά γυαλιά, μάσκα προσώπου, ρουχισμός ανθεκτικός στην υγρασία και μακριά γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες. Μπορεί να χρησιμοποιείται καθαρό πανί χωρίς χνούδι για όλα τα βήματα επανεπεξεργασίας εκτός από το τελευταίο βήμα στεγνώματος. ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται νέο, αποστειρωμένο πανί χωρίς χνούδι στο τελευταίο βήμα στεγνώματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα βήματα επανεπεξεργασίας. Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό ιατρικού τύπου, που κάνει λίγο αφρό, με φυσικό ph ή ενζυμικό απορρυπαντικό που ενδείκνυται για χρήση με εύκαμπτα ενδοσκόπια, όπως: Pure (της EndoChoice), το οποίο ενδείκνυται για χρήση με εύκαμπτα ενδοσκόπια. Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων προσωπικής προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, αραίωσης, θερμοκρασίας, διάρκειας βύθισης, φύλαξης, ημερομηνίας λήξης, απόρριψης, κ.λπ. ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται αποστειρωμένο νερό για το τελικό βήμα έκπλυσης (ΒΗΜΑ 6). Θερμοκρασία: C (71,6 80,6 F) Ελάχιστος απαιτούμενος όγκος: 20 Λίτρα Βεβαιωθείτε ότι ο θάλαμος επανεπεξεργασίας διαθέτει επαρκή αερισμό και φωτισμό. ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙ ΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ Το διάλυμα θα πρέπει να αντικαθίσταται μετά τη χρήση για την επανεπεξεργασία ενός ενδοσκοπίου. ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕ ΙΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΚΠΛΥΣΗΣ! Το νερό θα πρέπει να αντικαθίσταται μετά τη χρήση για την επανεπεξεργασία ενός ενδοσκοπίου. 16 FSE-056-EL-2.00

23 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων Εξοπλισμός Περιγραφή Σημαντικό: ΜΗΝ Νερό έκπλυσης Πόσιμο βρύσης Σύριγγα (Ασφάλιση Luer) Απολυμαντικό διάλυμα Οινόπνευμα 70% Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαρό πόσιμο νερό βρύσης για όλα τα άλλα βήματα καθαρισμού. Θερμοκρασία: C (71,6 80,6 F) Ελάχιστος απαιτούμενος όγκος: 20 Λίτρα Αποστειρωμένη σύριγγα 30 ml μίας χρήσης τουλάχιστον 10 μονάδων. Χρησιμοποιήστε απολυμαντικό υψηλού επιπέδου εγκεκριμένο από την FDA/με σήμανση CE, όπως το Cidex OPA (της Advanced Sterilization Products). Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων προσωπικής προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, αραίωσης, θερμοκρασίας, διάρκειας βύθισης, φύλαξης, ημερομηνίας λήξης, απόρριψης, κ.λπ. Η αιθανόλη θα πρέπει να φυλάσσεται σε κλειστό δοχείο για την αποφυγή εξάτμισης. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕ ΙΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΚΠΛΥΣΗΣ! Το νερό θα πρέπει να αντικαθίσταται μετά τη χρήση για την επανεπεξεργασία ενός ενδοσκοπίου. Αν τα διαλύματα απολύμανσης επαναχρησιμοποιούντα ι, να ελέγχετε τακτικά την αποτελεσματικότητά τους με δοκιμαστικές ταινίες σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα μετά από την ημερομηνία λήξης τους. Εξετάζετε τακτικά την MEC (Ελάχιστη αποτελεσματική συγκέντρωση) του απολυμαντικού. Το οινόπνευμα δεν είναι μέσο αποστείρωσης ή απολυμαντικό υψηλού επιπέδου. ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕ ΙΤΕ ΤΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ! Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C 17

24 Επανεπεξεργασία του ενδοσκοπίου και των παρελκόμενων Εξοπλισμός Περιγραφή Σημαντικό: Λεκάνες Δοχεία ή επιφάνειες μεταφοράς Δοχεία προκαθαρισμού Αντλία αναρρόφησης Οι περιέκτες, οι νιπτήρες και οι λεκάνες θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλα ώστε να μην προκληθεί βλάβη στο ενδοσκόπιο λόγω πολύ σφικτού τυλίγματος. Οι ελάχιστες συνιστώμενες διαστάσεις της λεκάνης είναι 40 cm X 40 cm x 15 cm / 16 x 16 x 6. Η λεκάνη θα πρέπει να διαθέτει κάλυμμα με καλή προσαρμογή αν χρησιμοποιείται και για απολύμανση υψηλού επιπέδου. Ο αριθμός απαιτούμενων λεκανών είναι πέντε (5): (1) Χρησιμοποιείται κατά τη δοκιμή διαρροών (Νερό) (1) Χρησιμοποιείται κατά τον χειροκίνητο καθαρισμό (Απορρυπαντικό) (1) Χρησιμοποιείται κατά τον χειροκίνητο καθαρισμό (Νερό) (1) Χρησιμοποιείται κατά την απολύμανση υψηλού επιπέδου (Απολυμαντικό) (1) Χρησιμοποιείται κατά την έκπλυση (Αποστειρωμένο νερό) Συνιστάται το ενδοσκόπιο να μεταφέρεται σε κλειστό δοχείο ή κλειστή επιφάνεια μεταφοράς (όπως το CinchPad της EndoChoice) για να αποφεύγεται μόλυνση ή βλάβη του εξοπλισμού κατά τη μεταφορά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δοχείο 40 cm X 40 cm x 15 cm / 16 x 16 x 6. Απαιτούνται δύο (2) δοχεία 500ml για την αναρρόφηση απορρυπαντικού και νερού για το στάδιο προ-καθαρισμού. Απαιτούνται αντλίες αναρρόφησης όπως η αντλία αναρρόφησης Basic 30 της Medela ή ισοδύναμες για την αναρρόφηση απορρυπαντικού κατά τη διάρκεια του βήματος χειροκίνητου καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο σετ σωλήνων. 18 FSE-056-EL-2.00

25 CHAPTER 2 Βήματα επανεπεξεργασίας 2.1 Διάγραμμα ροής βημάτων επανεπεξεργασίας Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας κολονοσκοπίου Fuse 1C 19

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Εγχειρίδιο χρήσης Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης: Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-468 Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Αριθμός εξαρτήματος FSE-058-EL-1.0

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ. Μαρία Τσερώνη Νοσηλεύτρια ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ. Μαρία Τσερώνη Νοσηλεύτρια ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ Μαρία Τσερώνη Νοσηλεύτρια ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Δεκαετία 1950: σκέψη για κατασκευή εύκαμπτων ενδοσκοπίων Δεκαετία 1960: εφαρμογή εύκαμπτων ενδοσκοπίων στη γαστρεντερολογική

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επανεπεξεργασίας AirSense 10 and AirCurve 10

Οδηγός επανεπεξεργασίας AirSense 10 and AirCurve 10 Οδηγός επανεπεξεργασίας AirSense 10 and AirCurve 10 Ελληνικά Αυτός ο οδηγός προορίζεται για τη χρήση των συσκευών AirSense 10 και AirCurve 10 σε πολλούς ασθενείς. Κατά τη χρήση της συσκευής σε πολλαπλούς

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: 3MFA1001 ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: 3MFA1001 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: 3MFA1001 ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά αυτής της συσκευής μόνο από ιατρούς ή κατόπιν εντολής ιατρού. 300

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Environmental Fluid Mechanics Laboratory

Environmental Fluid Mechanics Laboratory Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Συμπιεστής Νεφελοποιητής

Συμπιεστής Νεφελοποιητής ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπιεστής Νεφελοποιητής Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς. 2 Συναρμολογήστε και προσαρτήστε νέα στήλη νατρασβέστου. 1 Αφαιρέστε την παλιά νατράσβεστο. Πλήρωση με προσυνδεδεμένη σωλήνωση

Οδηγός αναφοράς. 2 Συναρμολογήστε και προσαρτήστε νέα στήλη νατρασβέστου. 1 Αφαιρέστε την παλιά νατράσβεστο. Πλήρωση με προσυνδεδεμένη σωλήνωση Οδηγός αναφοράς Ρύθμιση και πλήρωση με προσυνδεδεμένη σωλήνωση Πριν από τη Ρύθμιση, συλλέξτε τα παρακάτω εφόδια: Μία φιάλη/έναν ασκό φυσιολογικού ορού 500 ml ή 1000 ml με μία (1) μονάδα (U) ηπαρίνης ανά

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

150828-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

150828-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Ενέσιμος στόκος AlloMatrix, Οστικός στόκος AlloMatrix C, Ειδικός οστικός στόκος AlloMatrix, Οστικός στόκος ALLOMATRIX DR και Οστικός στόκος ALLOMATRIX RCS Οδηγίες ανάμειξης 150828-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Sleep ISOfix Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές παγοκύβων Μοντέλο S. Εγκατάσταση. Ηλεκτρικές συνδέσεις. Θέση εγκατάστασης της μηχανής παγοκύβων

Μηχανές παγοκύβων Μοντέλο S. Εγκατάσταση. Ηλεκτρικές συνδέσεις. Θέση εγκατάστασης της μηχανής παγοκύβων Μηχανές παγοκύβων Μοντέλο S Εγκατάσταση Θέση εγκατάστασης της μηχανής παγοκύβων Η επιλεγμένη θέση για τη μηχανή παγοκύβων πρέπει να ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Σε περίπτωση που έστω και ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ WWW.AIRSOFT-INNOVATIONS.COM

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ WWW.AIRSOFT-INNOVATIONS.COM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ WWW.AIRSOFT-INNOVATIONS.COM περόνη προφυλακτήρας πάνω πώμα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μελετήστε καλά τις οδηγίες πριν τη χρήση. Επιμένετε όλοι οι παίκτες

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008 Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX Οδηγός χρήσης Τα Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network και Windows Server είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 1 Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά

Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700 Εγκατάσταση Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου Ηλεκτρικά Η τοποθεσία που θα επιλέξετε να εγκαταστήσετε τη μηχανή πάγου πρέπει να γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια. Αν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο Εργαστήριο ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι κανόνες εργαστηριακής άσκησης αποβλέπουν στη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου και κυρίως εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Σύριγγες A-dec. Ο δ η γ ί ε ς χ ρ ή σ η ς ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

Σύριγγες A-dec. Ο δ η γ ί ε ς χ ρ ή σ η ς ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Σύριγγες A-dec Ο δ η γ ί ε ς χ ρ ή σ η ς ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Εισαγωγή....1 Βασική λειτουργία....3 Ασηψία...6 Ρυθμίσεις....7 Συντήρηση...9 Εγγύηση... 11 Προδιαγραφές... 11 Κανονιστικές πληροφορίες... 12 ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Διαβάστε περισσότερα

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜ: Όλες οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια και χρωματισμούς. Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Go Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε χειριστείτε το προϊόν με προσοχή, αποφεύγοντας τα χτυπήματα στις πλευρές και τις άκρες του κρυστάλλου.

Παρακαλούμε χειριστείτε το προϊόν με προσοχή, αποφεύγοντας τα χτυπήματα στις πλευρές και τις άκρες του κρυστάλλου. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παρακαλούμε ελέγξτε το προϊόν κατά την παραλαβή για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά, τμήματα και συσκευασίες που μπορεί να λείπουν ή κατασκευαστικά ελαττώματα. Ζημίες που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Συναρμολόγηση του αποχυμωτή Συναρμολόγηση των μερών του αποχυμωτή... 9 Προσάρτηση του συναρμολογήματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών Όψη προς τα εμπρός Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών 1 ! Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Up Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Κολονοσκόπιο Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox

Κολονοσκόπιο Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox Εγχειρίδιο χρήσης Κολονοσκόπιο Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox Αριθμός εξαρτήματος FSE-050-EL-5.0 Εκδόθηκε Μάρτιο 2014. Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες λειτουργίας για το κολονοσκόπιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΣΙΜΟ μόσχευμα MIIG 150816-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΕΝΕΣΙΜΟ μόσχευμα MIIG 150816-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: ΕΝΕΣΙΜΟ μόσχευμα MIIG 150816-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά (el) Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.wmt.com Στη συνέχεια, κάντε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο Καλού Σχεδιασμού για Ιατρικές Συσκευές. Moυσείο Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού Chicago Athenaeum

Βραβείο Καλού Σχεδιασμού για Ιατρικές Συσκευές. Moυσείο Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού Chicago Athenaeum Βραβείο Καλού Σχεδιασμού για Ιατρικές Συσκευές Moυσείο Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού Chicago Athenaeum Περιγραφή της πένας SoloSTAR H SoloSTAR είναι προγεμισμένη πένα για τη χορήγηση ινσουλίνης. Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Διογκούμενος κάλυκας 15,0

Διογκούμενος κάλυκας 15,0 08/2011 Οδηγίες κατασκευής 999415009 el Διογκούμενος κάλυκας 15,0 Κωδικός 581120000 Περιγραφή προϊόντος Ο διογκούμενος κάλυκας 15,0 χρησιμεύει για την μονόπλευρη αγκύρωση ξυλότυπων στο μπετόν. ασικά απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ PROPHECY ΤΗΣ MICROPORT 150807-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ PROPHECY ΤΗΣ MICROPORT 150807-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: EL ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ PROPHECY ΤΗΣ MICROPORT 150807-0 Ελληνικά (el) Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ"

Οδηγίες Συναρμολόγησης Wagon BBQ Version: 0439uk Dated: #030-2010 Edition: 08/11cd Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ" Πρόλογος Παρακαλώ διαβάστε προσωπικά το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και λειτουργίας αυτό πριν ενεργοποιήστε το GRILLCHEF

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα