Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIC MIC800. Ultra-Compact Microphone Modeling Preamp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIC MIC800. Ultra-Compact Microphone Modeling Preamp"

Transcript

1 Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIC MIC800 Ultra-Compact Microphone Modeling Preamp

2 2 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3 Νομική αποκήρυξη Εισαγωγη Πριν ξεκινήσετε Παράδοση Θέση σε λειτουργία Δήλωση προϊόντος online Στοιχεια Χειρισμου Και Συνδεσεις Για τη χρήση των Είσοδος MIC Έξοδος MIC Μπροστινή πλευρά Πίσω πλευρά Παραδειγμα Xρhσησ Συνδεσεις Ηχου Τεχνι Α Δεδομενα Νεα Προιοντα Τησ Σειρασ Μινι...12

3 3 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Προσοχη Τερματικά σημειωμένα με το σύμβολο φέρουν ηλεκτρικό ρεύμα αρκετής ισχύος για να αποτελούν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Χρησιμοποιείτε μόνο υψηλής ποιότητας διαθέσιμα στο εμπόριο καλώδια ηχείων με προ-εγκατεστημένα βύσματα ¼" TS. Οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή τροποποίηση πρέπει αν διεξάγεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί, όπου εμφανίζεται, για τις σημαντικότερες οδηγίες χειρισμού και συντήρησης στα συνοδευτικά έντυπα της συσκευής. Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Προειδοπο Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του επάνω καλύμματος (ή του πίσω τοιχώματος) της συσκευής. Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Για τις εργασίες επισκευής πρέπει οπωσδήποτε να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Προειδοπο Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία. Επίσης η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό που στάζει ή εκτοξεύεται, ενώ επάνω στη συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. βάζα. Προειδοπο Οι παρούσες οδηγίες σέρβις απευθύνονται αποκλειστικά σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε εργασίες σέρβις στη συσκευή, που δεν περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Επισκευές πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο ειδικό προσωπικό. 1. Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες. 2. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. 3. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις. 4. Τηρήστε όλες τις οδηγίες. 5. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό. 6. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί. 7. Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως π.χ. καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή λοιπές συσκευές (ακόμη και ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα. 9. Μην αχρηστεύετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ενός φις συγκεκριμένης πολικότητας ή ενός φις με γείωση. Ένα βύσμα συγκεκριμένης πολικότητας διαθέτει δύο ελάσματα, όπου το ένα έχει μεγαλύτερο μήκος από το άλλο. Ένα φις με γείωση διαθέτει δύο ελάσματα και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Το έλασμα μεγαλύτερου μήκους ή η τρίτη προεξοχή αποσκοπούν στην ασφάλειά σας. Εάν το φις που παρέχεται δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευθείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας. 10. Τοποθετήστε το καλώδιο δικτύου έτσι ώστε να προστατεύεται από το να πατηθεί, να είναι μακριά από αιχμηρές γωνίες και από το να πάθει ζημιά. Παρακαλούμε προσέχετε για επαρκή προστασία, ιδιαίτερα στο πεδίο των βυσμάτων, των καλωδίων επέκτασης και στη θέση εξόδου του καλωδίου δικτύου από τη συσκευή. 11. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα με άθικτο προστατευτικό αγωγό στο ηλεκτρικό δίκτυο. 12. Αν το κύριο βύσμα τροφοδοσίας ή ένα βύσμα συσκευής απενεργοποιεί τη μονάδα λειτουργίας, θα πρέπει αυτό να είναι πάντα προσβάσιμο. 13. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά πρόσθετα εξαρτήματα/αξεσουάρ που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 14. Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με καροτσάκι, βάση, τρίποδο, βραχίονα ή πάγκο που προβλέπεται από τον κατασκευαστή ή που διατίθεται μαζί με τη συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε το συγκρότημα καροτσάκι/συσκευή, για να αποφύγετε τυχόν τραυμα-τισμούς λόγω εμποδίων. 15. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή εάν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 16. Για τις εργασίες επισκευής πέπει οπωσδήποτε να απευθύνεστρε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Σέρβις απαιτείται όταν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά, όπως π.χ. ζημιά στοχ καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, εάν πέσουν υγρά ή ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η μονάδα εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή πέσει στο έδαφος. 17. Σωστή διάθεση του προϊόντος αυτού στα απορρίμματα: Αυτό το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την οδηγία περί απόρριψης αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού (2002/96/EΚ) και την εθνική νομοθεσία. Το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Τυχόν ακατάλληλη διάθεση τέτοιου είδους απορριμμάτων ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία λόγω δυνητικά επιβλαβών ουσιών που γενικά υπάρχουν στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η συμβολή σας στη σωστή διάθεση του προϊόντος αυτού στα απορρίμματα θα συμβάλλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες για τα σημεία διάθεσης των συσκευών για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο του δήμου σας.

4 4 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο ΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΚΉΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ. H MUSIC GROUP ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΩΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝ. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ MUSIC GROUP ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Η ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΙ Η ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ Η ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Η ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP IP LTD. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

5 5 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1. Εισαγωγη Το MINIMIC MIC800 είναι ένας προ-ενισχυτής μοντέλο για όργανα και μικρόφωνα, ακόμα και πυκνωτικά μικρόφωνα επιπέδου στούντιο. Η καρδιά αυτής της ανθεκτικής μονάδας είναι μια διάταξη κυκλωμάτων χαμηλού θορύβου η οποία χρησιμοποιεί διακεκριμένα στοιχεία και παράγει υψηλά διαυγή ήχο. Εξοπλισμένο με ρυθμίσεις προ-ενισχυτή, το MIC800 είναι ένα εξαιρετικά μουσικό εργαλείο. Μπορεί να παράγει απίθανο νεύρο στα κρουστά όργανα και δίνει στα όργανα τα οποία είναι πλούσια σε ψηλές αρμονίες περισσότερη διαύγεια. Οι ήχοι είναι ζεστοί, με λεπτομέρεια και εξαίσιοι. Λαμβάνετε καλύτερη διαφοροποίηση χαμηλής κατάληξης, η οποία σας βοηθά να αναγνωρίσετε τα μεμονωμένα όργανα. Συμπληρωματικά, τα φωνητικά κερδίζουν παρουσία και όγκο χωρίς να κρύβουν άλλους ήχους. Ως αποτέλεσμα, οι φωνές ενσωματώνονται τέλεια μέσα στη μίξη. Το καινοτόμο VTC (Virtual Tube Circuitry) δημιουργήθηκε από την ομάδα μας μηχανικών και προσδίδει στα όργανα τον μοναδικό χαρακτήρα κλασσικών ενισχυτών λυχνιών. Το MIC800 είναι επίσης εξοπλισμένο με τον υπερσύγχρονο αναστολέα εξόδου της BEHRINGER, ο οποίος εμποδίζει το σήμα εξόδου από το να παραμορφωθεί. Συμπληρωματικά χαρακτηριστικά όπως η αντιστροφή φάσεων, η ισχύς phantom, 20 db pad, και φίλτρο χαμηλής αποκοπής κάνουν το MIC800 πάρα πολύ ισχυρό. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και κρατήστε το κοντά σας για μελλοντική αναφορά. 1.1 Πριν ξεκινήσετε Παράδοση Ο MIC800 συσκευάστηκε στο εργοστάσιο ιδιαίτερα προσεκτικά, για να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά του. Εάν παρόλ αυτά το χαρτοκιβώτιο έχει υποστεί ζημιά, παρακαλούμε να ελέγξετε αμέσως τη συσκευή για εξωτερικές ζημιές. Εάν τυχόν εντοπίσετε τέτοιες ζημιές, ΜΗΝ αποστείλετε τη συσκευή στο εργοστάσιο, αλλά ειδοποιήστε πρώτα οπωσδήποτε τον προμηθευτή σας και τη μεταφορική εταιρεία, διότι διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να χάσετε το δικαίωμα αποζημίωσης. Χρησιμοποιείτε πάντοτε την αρχική συσκευασία για να αποφύγετε τις ζημιές κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά. Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να ασχολούνται χωρίς επίβλεψη με τη συσκευή ή τα υλικά συσκευασίας. Παρακαλώ πετάξτε όλα τα υλικά συσκευασίας χωρίς να επιβαρύνετε το περιβάλλον Θέση σε λειτουργία Φροντίστε για επαρκή εξαερισμό και μην τοποθετείτε τον MIX800 επάνω σε τελικούς ενισχυτές ή κοντά σε θερμαντικά σώματα, για να αποτρέψετε τυχόν υπερθέρμανση της συσκευής. Η τροφοδοσία του MIX800 γίνεται μέσω του προσαρμογέα δικτύου που έχει παραδοθεί. Χρησιμοποιείστε αυτό τον προσαρμογέα για να αποφύγετε βλάβες στην συσκευή Δήλωση προϊόντος online Παρακαλούμε να δηλώσετε τη νέα σας συσκευή BEHRINGER όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την αγορά της στη διεύθυνση στο Internet και να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους της εγγύησης. Σε περίπτωση που το προϊόν BEHRINGER που έχετε αγοράσει παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα, επιθυμία μας είναι να επισκευαστεί το ταχύτερο δυνατόν. Σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε απευθείας στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα της BEHRINGER, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας. Αν το εξουσιοδοτημένο κατάστημα της BEHRINGER δεν βρίσκεται κοντά, μπορείτε να απευθυνθείτε και απευθείας σε ένα από τα υποκαταστήματά μας. Έναν κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των υποκαταστημάτων της BEHRINGER μπορείτε να βρείτε στην αρχική συσκευασία της συσκευής σας (Global Contact Information/European Contact Information). Αν ο κατάλογος αυτός δεν περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας για τη χώρα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο κοντινότερο σημείο διανομής. Στην περιοχή υποστήριξης της δικτυακής μας τοποθεσίας θα βρείτε τα αντίστοιχα στοιχεία. Αν η συσκευή σας έχει εγγραφεί στην εταιρεία μας με την ημερομηνία αγοράς, η διαδικασία στα πλαίσια της εγγύησης απλουστεύεται σημαντικά. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας! 2. Στοιχεια Χειρισμου Και Συνδεσεις Αυτό το κεφάλαιο αρχίζει με μια εισαγωγή για τη χρήση του MIC800. Για λεπτομέρειες για: τη χρήση των χαρακτηριστικών του MIC800, δείτε το 2.2 Έμπροσθεν πίνακας τη ρύθμιση του MIC800, δείτε το 2.3 Όπισθεν πίνακας Εξασφαλίστε ότι μόνο εξειδικευμένο προσωπικό ρυθμίζει και λειτουργεί το MIC Για τη χρήση των Μικρόφωνα και όργανα όπως κιθάρες και μπάσα βγάζουν σήματα χαμηλής στάθμης. Παρόλα αυτά, περισσότεροι τύποι ηχητικών συστημάτων μπορούν να παράγουν σήματα στάθμης που κυμαίνονται στα +4 dβu για εξοπλισμό στούντιο και στα -10 dbv για Hi - Fi και οικιακό εξοπλισμό εγγραφής. Για παράδειγμα, δεν μπορεί κανείς να στείλει την έξοδο του μικρόφωνου κατευθείαν σε μία συσκευή συμπίεσης ήχου. Χρειάζεται μία ενδιάμεση συσκευή ηχητικού εξοπλισμού. Αυτή η συσκευή είναι η MIC800.

6 6 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Όταν η MIC800 λαμβάνει ένα σήμα χαμηλής στάθμης, αυτή αμέσως ανεβάζει το σήμα σε γραμμικό επίπεδο. Πριν η ΜIC 800 να στείλει το σήμα στάθμης σε άλλη συσκευή ηχητικού συστήματος, μπορείτε: να ρυθμίσετε το επίπεδο και την πολικότητα του ηχητικού σήματος να προσθέσετε ζεστασιά και άλλα χαρακτηριστικά στο ηχητικό σήμα Είσοδος MIC800 Η συσκευή MIC800 μπορεί να λάβει σήματα χαμηλής στάθμης από τους εξής τύπους ηχητικού εξοπλισμού: μικρόφωνα τα οποία χρησιμοποιούνται για να μετατρέπουν φωνητικά και κάποιους ήχους οργάνων σε ηλεκτρική ενέργεια κουτιά DI τα οποία χρησιμοποιούνται για την είσοδο σημάτων από τους περισσότερους τύπους ηλεκτρικών οργάνων (ηλεκτρικές κιθάρες και μπάσα για παράδειγμα) Η MIC800 μπορεί να λαμβάνει σήματα στάθμης όταν αυτά είναι και μονοφωνικά. Παραδείγματα ηχητικού εξοπλισμού που στέλνουν αυτά τα μονοφωνικά σήματα περιλαμβάνουν μερικούς τύπους keyboards και ηχητικών καρτών. Σε αυτή την οδηγία τα σήματα τα οποία λαμβάνει η συσκευή MIC800 λέγονται σήματα εισόδου Έξοδος MIC800 H συσκευή MIC800 μπορεί να στείλει σήματα στάθμης στους περισσότερους τύπους ηχητικού εξοπλισμού. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν συμπιεστές, μείκτες, πολυκάναλα όργανα εγγραφής, ενισχυτές ισχύος. Σε αυτή την οδηγία τα σήματα στα οποία αναφέρεται η συσκευή MIC800 είναι τα σήματα εξόδου. 2.2 Μπροστινή πλευρά Αυτό το τμήμα περιγράφει πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον έμπροσθεν πίνακα του MIC800, όπως απεικονίζεται κατωτέρω: (7) (4) (5) (2) (1) (6) (8) (3) (9) (10) (11) (12) Απεικ. 2.1: MIC800 Έμπροσθεν πίνακας Στην προηγούμενη απεικόνιση κάθε στοιχείο ελέγχου συνδέεται με μια ζεύξη, για παράδειγμα (1). Σε αυτόν τον τομέα χρησιμοποιείστε αυτές τις ζεύξεις για τον προσδιορισμό λεπτομερειών για κάθε στοιχείο ελέγχου. Η αριθμητική σειρά των ζεύξεων (3) μέσω του (12) προσδιορίζει την οδό σήματος του MIC800. Αυτό σημαίνει ότι το πλήκτρο PHANTOM +48 V ((3)) είναι το πρώτο χαρακτηριστικό στην οδό σήματος. Ο μετρητής VU ((12)) είναι το τελευταίο χαρακτηριστικό στην οδό σήματος. Για τα πλήκτρα Μερικά από τα στοιχεία ελέγχου του MIC800 είναι πλήκτρα. Όταν ένα πλήκτρο: είναι πατημένο και ανάβει, το αντίστοιχο χαρακτηριστικό είναι ενεργοποιημένο δεν είναι πατημένο και δεν ανάβει, το αντίστοιχο χαρακτηριστικό είναι απενεργοποιημένο Στο υπόλοιπο αυτού του τομέα περιγράφεται πως να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου του MIC800: Πριν ενεργοποιήσετε το MIC800, γυρίστε τον έλεγχο INPUT GAIN στα +26 db (ελάχιστη ρύθμιση). (1) πλήκτρο (ισχύος): Για να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε το MIC800 πιέστε αυτό το πλήκτρο. (2) VTC LED: Όταν ενεργοποιήσετε το MIC800, αυτό το LED είναι αναμμένο. Αυτό σημαίνει ότι η διάταξη VTC (Virtual Tube Circuitry) είναι ενεργοποιημένη. Η διάταξη VTC είναι η αναλογική τεχνολογία της BEHRINGER που ανταγωνίζεται την ζεστασιά της διάταξης κυκλωμάτων λυχνιών vintage. Εδώ, ο όρος ζεστασιά αναφέρεται στις υψηλότερες αρμονικές τις οποίες η διάταξη κυκλώματος λυχνίας προσθέτει σε σήματα ήχου. Οι υψηλές αρμονικές δίνουν στα σήματα ήχου ισχύ, διαύγεια, και διακριτική λαμπρότητα. Για να ρυθμίσετε την ποσότητα ζεστασιάς που δημιουργεί το MIC800, χρησιμοποιήστε τον έλεγχο TUBE MODELING ((10)). (3) Πλήκτρο PHANTOM +48 V: Εάν έχετε συνδέσει ένα πυκνωτικό μικρόφωνο στο MIC800 χρησιμοποιείστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την ισχύ phantom. Η ισχύς phantom είναι τα + 48 volt τα οποία χρειάζονται τα πυκνωτικά μικρόφωνα για να πολώσουν πυκνωτικά διαφράγματα. Τα δυναμικά μικρόφωνα δεν χρειάζονται ισχύ phantom.

7 7 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Πριν ενεργοποιήσετε την ισχύ phantom, συνδέστε το πυκνωτικό σας μικρόφωνο στο MIC800. Συμπληρωματικά απενεργοποιείστε τον ήχο σε όλα τα ηχεία. (4) 20 db πλήκτρο PAD: Για να μειώσετε την ευαισθησία εισόδου στα 20 db, χρησιμοποιείστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το pad. Δεν προτείνεται να μειώσετε την ευαισθησία εισόδου για την είσοδο μικροφώνου. (5) πλήκτρο Ø (αντιστροφή φάσης): Εάν συναντήσετε ακύρωση φάσης, χρησιμοποιείστε αυτό το πλήκτρο για να να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό αντιστροφής φάσης. Αυτό το χαρακτηριστικό αντιστρέφει το σήμα εισόδου 180 βαθμούς. Ακυρώσεις φάσεων εμφανίζονται όταν συνδυάζετε το σήμα εξόδου με άλλα σήματα και τα συνδυασμένα σήματα ακυρώνουν το ένα το άλλο. (6) Έλεγχος INPUT GAIN : Για να ενισχύσετε τη στάθμη του σήματος εισόδου, γυρίστε αυτό το πλήκτρο ελέγχου προς τα +26 db (ελάχιστη ρύθμιση) ή εναλλακτικά +60 db (μέγιστη ρύθμιση). Ενισχύστε αργά τη στάθμη του σήματος εισόδο. (7) Μετρητής SIGNAL/CLIP: Για να παρακολουθήσετε την κατάσταση του σήματος εισόδου, χρησιμοποιείστε αυτόν τον μετρητή. Σε κάθε δεδομένο χρόνο, ένα από τα ακόλουθα LED ανάβει σε αυτόν τον μετρητή: ΣΗΜΑ: Το MIC800 λαμβάνει το σήμα εισόδου. CLIP: Το MIC800 ψαλιδίζει το σήμα εισόδου. Εάν αυτό το LED: ανάβει σποραδικά, το MIC800 ψαλιδίζει μόνο μερικές ακμές στο σήμα εισόδου ανάβει συνεχώς, το MIC800 ψαλιδίζει ένα μεγάλο τμήμα του σήματος εισόδου. Η στάθμη του σήματος εισόδου είναι πολύ υψηλή. Για να μειώσετε τη στάθμη του σήματος εισόδου, χρησιμοποιείστε τον έλεγχο INPUT GAIN. Εάν αυτός ο έλεγχος έχει ρυθμιστεί στα +26 db (ελάχιστη ρύθμιση) και το ψαλίδισμα συμβαίνει ακόμα, χρησιμοποιείστε το πλήκτρο pad 20 db για να ενεργοποιήσετε το pad. (8) Έλεγχος LOW CUT: Για να φιλτράρετε τους δυνατούς ήχους πατώματος και άλλους ήχους χαμηλών συχνοτήτων, γυρίστε αυτό το πλήκτρο ελέγχου προς τα 15 Hz (ελάχιστο φιλτράρισμα) ή εναλλακτικά στα 360 Hz (μέγιστο φιλτράρισμα). (9) Έλεγχος PREAMP MODELING: Για να επιλέξετε ένα μοντέλο προ-ενισχυτή, γυρίστε αυτόν τον έλεγχο ο οποίος περιλαμβάνει μερικές ομάδες μοντέλων προ-ενισχυτών. Για τα μοντέλα προ-ενισχυτών Μερικές φορές ένα σήμα ήχου στερείται χαρακτηριστικών τα οποία χρειάζεστε. Για παράδειγμα, τα φωνητικά στερούνται πυκνότητας ή το μπάσο στερείται μεστότητας. Η μορφή του σήματος ήχου δεν είναι σωστή. Στο MIC800, επιλέγετε το μοντέλο προ-ενισχυτή που περιγράφει τα χαρακτηριστικά που χρειάζεστε. Το MIC800 αναδιαμορφώνει το σήμα ήχου για εσάς. Η BEHRINGER δημιούργησε πολλά από τα μοντέλα προενισχυτών για ειδικές πηγές εισόδων (κιθάρες, φωνητικά, κλπ.). Ωστόσο αυτά τα μοντέλα ίσως δεν πληρούν τις ανάγκες σας για ένα ειδικό περιβάλλον ή για μια ειδική εφαρμογή. Λάβετε υπόψη στα μοντέλα προ-ενισχυτών ένα σημείο έναρξης στην διαδικασία διαμόρφωσης ήχου. Πειραματιστείτε με αυτά. Δημιουργείστε τον δικό σας, μοναδικό ήχο. Λεπτομέρειες για κάθε ομάδα μοντέλων προ-ενισχυτών ακολουθούν. Μοντέλα προ-ενισχυτή 1-4: NEUTRAL (ΟΥΔΕΤΕΡΟ) Για την απόδοση γνήσιων, φυσικών ήχων χρησιμοποιείστε τις ρυθμίσεις NEUTRAL, που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: Mοντέλο προενισχυτή Περιγραφή 1 NEUTRAL (ΟΥΔΕΤΕΡΟ) Καθαρός,φυσικός ήχος 2 VOCAL (ΦΩΝΗΤΙΚΑ) 3 GUITAR (ΚΙΘΑΡΑ) 4 BASS (ΜΠΑΣΟ) Φυσικός αλλά κοφτός ήχος ιδεώδης για ακουστικά Φυσικός αλλά καθαρός ήχος ιδεώδης για κιθάρες Φυσικός αλλά πλήρης ήχος ιδεώδης για κιθάρα μπάσο Μοντέλο προ-ενισχυτή 5-8: WARM (ΖΕΣΤΑΣΙΑ) Για την απόδοση ζεστού, αναλογικού ήχου, χρησιμοποιείστε τις ρυθμίσεις WARM, που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: Mοντέλο προενισχυτή Περιγραφή 5 KEYBOARD Ζεστός,καθαρός ήχος ιδεώδης για keyboards 6 E-GUITAR (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ) 7 VOCAL (ΦΩΝΗΤΙΚΑ) 8 VALVE Ζεστός ακουστικός ήχος ιδεώδης για ηλεκτρική κιθάρα Ζεστός σταθερός ήχος που έχει παρουσία και είναι ιδεώδης για ακουστικά Ζεστός, κενός σωληνοειδής ήχος για οποιοδήποτε σήμα Μοντέλα προ-ενισχυτή 9-12: WARM-LIMITER Χρησιμοποιείστε τις ρυθμίσεις WARM-LIMITER που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: για την απόδοση ζεστού, αναλογικού ήχου ο οποίος δίνει μεστότητα χαμηλών τόνων και παρουσία για περιορισμό υψηλών εντάσεων και ακμών σήματος Mοντέλο προενισχυτή Περιγραφή 9 MULTI Ζεστός αναλογικός ήχος για οποιοδήποτε σήμα 10 VOCAL (ΦΩΝΗΤΙΚΑ) Ζεστός, πλήρης ήχος που είναι επιβαλλόμενος, ιδεώδης για φωνητικά 11 A-GUITAR (ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ) Ζεστός ήχος ζωντανός και ιδεώδης για ακουστικές κιθάρες 12 PIANO (ΠΙΑΝΟ) Ζεστός ήχος που λάμπει ιδεώδης για πιάνα

8 8 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Μοντέλα προ-ενισχυτή 13-16: LIMITER Χρησιμοποιείστε τις ρυθμίσεις LIMITER που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: για την απόδοση ομαλού, επιβαλλόμενου ήχου ο οποίος δίνει μεστότητα χαμηλών τόνων και παρουσία για περιορισμό υψηλών εντάσεων και ακμών σήματος Mοντέλο προενισχυτή 13 BASS (ΜΠΑΣΟ) 14 A-GUITAR (ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ) 15 PERCUSSION (ΚΡΟΥΣΤΑ) 16 LIMITER (ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ) Περιγραφή Κυκλικός,πλούσιος ήχος μπάσου ιδεώδης για κιθάρες μπάσο Πλήρης μαλακός ήχος ιδεώδης για ακουστικές κιθάρες Ακριβής, νευρώδης ήχος, ιδεώδης για κρουστά όργανα Συμπαγής ήχος για φωνητικά και άλλα είδη σημάτων (10) Έλεγχος TUBE MODELING: Για να ρυθμίσετε την ποσότητα ζεστασιάς λυχνιών την οποία το MIC800 προσθέτει στο σήμα εισόδου, γυρίστε αυτόν τον διακόπτη ελέγχου προς το COLD (ελάχιστη ρύθμιση, καθόλου ζεστασιά) ή προς το HOT (μέγιστη ζεστασιά). Για λεπτομέρειες για τη ζεστασιά λυχνίας, βλέπε το (2) VTC LED. (11) Έλεγχος OUTPUT LEVEL : Για να ρυθμίσετε το επίπεδο του σήματος εξόδου, γυρίστε αυτόν τον διακόπτη ελέγχου προς το - db (καθόλου σήμα εξόδου) ή προς το +10 db (μέγιστη στάθμη). (12) Μετρητής VU: Για να παρακολουθήσετε το μέσο επίπεδο του σήματος εξόδου, χρησιμοποιείστε αυτόν τον μετρητή τύπου vintage, ο οποίος περιλαμβάνει μια διαβάθμιση db. Επειδή η στάνταρ στάθμη λειτουργίας για εξοπλισμό ήχου είναι 0 (μηδέν) db, αυτή είναι η καλύτερη στάθμη για το σήμα εξόδου. Στα 0 db, το MIC800 έχει ακόμα περίπου 15 db διαθέσιμη δυναμική περιοχή σήματος. 2.3 Πίσω πλευρά Αυτός ο τομέας περιγράφει πως να χρησιμοποιείτε τον όπισθεν πίνακα για να ρυθμίσετε το MIC800. Πριν ρυθμίσετε το MIC800, απενεργοποιήστε το. Συμπληρωματικά, ανοίξτε τον έλεγχο INPUT GAIN στα +26 db (ελάχιστη ρύθμιση). Το ακόλουθο απεικονίζει τον όπισθεν πίνακα του MIC800: (17) (13) (14) (15) (16) Απεικ. 2.2: MIC800 Όπισθεν πίνακας Στην προηγούμενη απεικόνιση κάθε στοιχείο ελέγχου συνδέεται με μια ζεύξη, για παράδειγμα (1). Στον ακόλουθο τομέα χρησιμοποιείστε αυτές τις ζεύξεις για να προσδιορίσετε γρήγορα λεπτομέρειες για κάθε στοιχείο ελέγχου: (13) Συνδετήρας POWER: Για να ενεργοποιήσετε το MIC800, συνδέστε την μονάδα παροχής ρεύματος σε αυτόν τον συνδετήρα. Η μονάδα παροχής ρεύματος παρέχεται μαζί με το MIC800. Όταν τελειώσετε με τη χρήση του MIC800, αποσυνδέστε τη μονάδα παροχής ρεύματος από την πηγή ρεύματος. Όσο η μονάδα παροχής ρεύματος είναι συνδεδεμένη σε μια πηγή ρεύματος, η μονάδα παροχής ρεύματος καταναλώνει ενέργει. (14) Συνδετήρας OUTPUT LINE: Για την απόδοση ενός σήματος ήχου από το MIC800, χρησιμοποιείστε αυτόν τον συνδετήρα ¼" TS (μη συνδεδεμένος). Όπως δείχνει η προηγούμενη απεικόνιση το MIC800 περιλαμβάνει 2 συνδετήρες εισόδου ((15) και (16)). Δεν προτείνεται να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα και τους δύο συνδετήρες. (15) Διασυνδέτης INPUT LINE: Για την είσοδο ενός σήματος στάθμης στην συσκευή MIC800 χρησιμοποίησε ένα διασυνδέτη ¼" TRS (συνδεδεμένο). Το σήμα στάθμης μπορεί να είναι μονοφωνικό. Για λεπτομέρειες, δείτε Είσοδος MIC800.

9 9 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Εάν ο διασυνδέτης ή η πηγή στάθμης είναι ισορροπημένη βάλτε ένα συνδεδεμένο βύσμα ¼" TS, και το σήμα στάθμης θα μειωθεί κατά 6 db. Για να αυξηθεί το επίπεδο σήματος, χρησιμοποιείστε τον έλεγχο ΙNPUT GAIN ((5)). (16) Διασυνδέτης INPUT MIC: Για την είσοδο ενός σήματος χαμηλής στάθμης στο MIC800, χρησιμοποιείστε τον διασυνδέτη XLR (συνδεδεμένος). Αυτό το σήμα χαμηλής στάθμης μπορεί να είναι και ένα σήμα μονοφωνικό. Για λεπτομέρειες, δείτε Είσοδος MIC800. Όταν εγκαθιστάτε με ένα πυκνωτικό μικρόφωνο, κάντε τα ακόλουθα: α. Μέσω του συνδετήρα INPUT MIC, συνδέστε το πυκνωτικό μικρόφωνο στο MIC800. β. Απενεργοποιείστε τον ήχο σε όλα τα ηχεία. 3. Παραδειγμα Xρhσησ Το ακόλουθο παράδειγμα απεικονίζει τον ρόλο του MIC800 στις ρυθμίσεις ήχου: γ. Για να ενεργοποιήσετε την ισχύ phantom, χρησιμοποιείστε το πλήκτρο PHANTOM +48 V. δ. Αναμένετε μερικά δευτερόλεπτα ώστε η ισχύς phantom να φορτίσει το διάφραγμα πυκνωτή. (17) SERIAL NUMBER (ΣΕΙΡΙΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ): Για την καταχώρηση του MIC800, χρησιμοποιείστε αυτόν τον μοναδικό σειριακό αριθμό. Για λεπτομέρειες για πρίζες ήχου, δείτε το 4. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΗΧΟΥ. Input ULTRAVOICE XM1800S MINIMIC MIC800 Output PRO MIXER VMX100USB Απεικ. 3.1: Παράδειγμα εγκατάστασης Για τη σύνδεση με άλλα προϊόντα ΜΙΝΙ Το MIC800 ανήκει στη γκάμα ΜΙΝΙ των προϊόντων της BEHRINGER. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το MIC800 με αυτά τα προϊόντα. Για λεπτομέρειες, δείτε το 6. Νεα Προιοντα Τησ Σειρασ Μινι. 4. Συνδεσεις Ηχου Αυτό το κεφάλαιο παρέχει λεπτομέρειες για τις πρίζες τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε μικρόφωνα και άλλο εξοπλισμό ήχου στο MIC800. Για μικρόφωνα Για να συνδέσετε μικρόφωνα στο MIC800, χρησιμοποιείστε ένα καλώδιο μικροφώνου που περιλαμβάνει συνδεδεμένες πρίζες XLR. Το ακόλουθο απεικονίζει τον συνδετήρα MIC800 (είσοδος) και την αντίστοιχη πρίζα XLR (έξοδος): Balanced use with XLR connectors input 1 = ground/shield 2 = hot (+ve) 3 = cold (-ve) output For unbalanced use, pin 1 and pin 3 have to be bridged Απεικ. 4.1: Συνδετήρας XLR (συνδεδεμένος) και πρίζα

10 10 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Για άλλο εξοπλισμό ήχου Για να συνδέσετε όργανα και άλλους τύπους εξοπλισμού στο MIC800, χρησιμοποιείστε πρίζες ¼" TS ή ¼" TRS, όπως απεικονίζονται ως ακολούθως. Για λεπτομέρειες για συνδετήρες MIC800, δείτε το 2.3 Όπισθεν πίνακας. signal hot (+ve) ring cold (-ve) ground/shield ground/shield ring strain relief clamp strain relief clamp strain relief clamp ring strain relief clamp ground/shield ground/shield ring cold (-ve) hot (+ve) Απεικ. 4.3: Εξωτερικό καλώδιο (Patch cord) με συνδεδεμένες πρίζες, ¼ TRS signal Απεικ. 4.2: Εξωτερικό καλώδιο (Patch cord) με μη συνδεδεμένες πρίζες, ¼ TS

11 11 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο 5. Τεχνι Α Δεδομενα Mic Input Τύπος συνδετήρα Εμπέδηση περίπου Μεγ. στάθμη εισόδου Line Input Τύπος συνδετήρα Εμπέδηση περίπου. Μεγ. στάθμη εισόδου Output Τύπος συνδετήρα Εμπέδηση Μεγ. στάθμη εξόδου Προδιαγραφες Συστηματος Απόκριση συχνότητας Δυναμική σειρά Παραμόρφωση Λόγος σήματος προς θόρυβο: Πλη Τρα PAD XLR (συνδεδεμένος) 2.6 kω (συνδεδεμένο) -2 dbu, +18 dbu με pad ¼" TRS (συνδεδεμένος) 20 kω (συνδεδεμένο) +19 dbu, +28 dbu με pad ¼" TS (μη συνδεδεμένος) περίπου 130 Ω +15 dbu MIC: 10 Hz έως 90 khz, ±3 db LINE: 10 Hz έως 67 khz, ±3 db 100 db, 20 Hz έως 20 khz τύπος 0.016% -16 dbu dbu, στάθμιση α 20 db Ψ (αντιστροφή φάσης) 180 Ισχύς PHANTOM +48 V Ελεγχοι INPUT GAIN LOW CUT (ΧΑΜΗΛΗ ΑΠΟ ΟΠΗ) OUTPUT LEVEL (ΣΤΑΘΜΗ ΕΞΟΔΟΥ) Παροχh Ρεyματος Σύνδεση δικτύου Τάση Δικτύου ΗΠΑ / Καναδάς Ηνωμένο Βασίλειο / Αυστραλία Κίνα Ευρώπη Ιαπωνία Κατανάλωση ρεύματος Διαστασεις / Βαρος Διαστάσεις (Υ x Π x Β) Βάρος +26 db έως +60 db 15 έως 360 Hz - db έως +10 db εξωτερικός προσαρμογέας, 9 V~/750 ma 120 V~, 60 Hz 240 V~, 50 Hz 220 V~, 50 Hz 230 V~, 50 Hz 100 V~, Hz περίπου 5 W περίπου 48 x 120 x 243 mm περίπου 0,58 kg Η εταιρεία BEHRINGER καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για τη διασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων ποιότητας. Οι απαραίτητες τροποποιήσεις πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η εμφάνιση της συσκευής μπορεί να εμφανίζουν αποκλίσεις ή διαφορές σε σχέση με τα παραπάνω στοιχεία ή τις εικόνες.

12 12 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο 6. Νεα Προιοντα Τησ Σειρασ Μινι Το MINIMIC ανήκει στην σειρά ΜΙΝΙ της BEHRINGER. Και τα 8 προιόντα αυτής της σειράς λειτουργούν μαζί κατά άψογο τρόπο και θα παρουσιαστούν σε εσάς εν συντομία. MINIFEX FEX800 Σύστημα επεξεργαστή στέρεο multi effect 9.5" για εφαρμογές σε στούντιο και σε συναυλίες 16 φοβερές προεπιλογές FX σε ανάλυση 24-bit/48 khz συμπεριλαμβανομένων αντήχησης, καθυστέρησης, chorus, flanger, phaser, περιστρεφόμενου ηχείου, συσκευής που μεταβάλει τον τόνο μιας νότας και συσκευής εφέ. Έλεγχος προεπιλογής FX με LED που δείχνουν το επιλεχθέν πρόγραμμα. MINIAMP AMP800 Ιδιαίτερα ανθεκτικό σύστημα ενισχυτή με ακουστικά 9.5" για εφαρμογές σε στούντιο και σε συναυλίες 4 απόλυτα ξεχωριστοί τομείς ενισχυτών υψηλής ισχύος Υψηλή ηχητική ποιότητα ακόμα και στην μέγιστη ένταση MINIMON MON800 Σύστημα μίκτη μάτριξ με οθόνη 9.5" για εφαρμογές σε στούντιο και σε συναυλίες Μονάδα εισόδου με τέσσερις εισόδους με δυνατότητα επιλογής και μίξης. Ακριβή εξαψήφια στέρεο μέτρα εξόδου με LED για ακριβή ένδειξη επιπέδου. Απεικ. 6.1:Tα προϊόντα ΜΙΝΙ στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο MINIFBQ FBQ800 Ιδιαίτερα ανθεκτικό σύστημα γραφικού αντισταθμιστή 9.5" για εφαρμογές σε στούντιο και σε συναυλίες Επαναστατικό σύστημα FBQ που μπορεί να αποκαλύψει βασικές συχνότητες και να χρησιμοποιηθεί και σαν αναλυτής ήχων. Επιπλέον φίλτρο Low Cut μετακινεί άχρηστες συχνότητες π.χ. ήχους στο πάτωμα. MINIMIX MIX800 Ιδιαίτερα ανθεκτικό μηχάνημα καραόκε 9.5" για εφαρμογές σε στούντιο και σε συναυλίες Επαναστατικό σύστημα ακύρωσης φωνής που περιορίζει φωνητικά από οποιαδήποτε πηγή στέρεο κατά την διατήρηση περισσοτέρων μουσικών στοιχείων. Εσωτερικός επεξεργαστής echo/reverb σε ανάλυση 24-bit/40 khz για την βέλτιστη φωνητική ενίσχυση.

13 We Hear You

Περιληπτικό Εγχειρίδιο POWERPLAY PRO-8 HA8000/PRO-XL HA4700. 8/4-Channel High-Power Headphones Mixing and Distribution Amplifier

Περιληπτικό Εγχειρίδιο POWERPLAY PRO-8 HA8000/PRO-XL HA4700. 8/4-Channel High-Power Headphones Mixing and Distribution Amplifier Περιληπτικό Εγχειρίδιο POWERPLAY PRO-8 HA8000/PRO-XL HA4700 8/4-Channel High-Power Headphones Mixing and Distribution Amplifier 2 POWERPLAY PRO-8 HA8000/POWERPLAY PRO-XL HA4700 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System Περιληπτικό Εγχειρίδιο MONITOR SPEAKERS MS High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System 2 MONITOR SPEAKERS MS16 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...2 Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3

Διαβάστε περισσότερα

User Manual ULTRA-DI DI20. Professional Active 2-Channel DI-Box/Splitter

User Manual ULTRA-DI DI20. Professional Active 2-Channel DI-Box/Splitter User Manual ULTRA-DI DI20 Professional Active 2-Channel DI-Box/Splitter 2 ULTRA-DI DI20 Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Νομική αποκήρυξη... 5 1. Kαλώς ήρθατε στην BEHRINGER!... 6 2. Στοιχεια Χειρισμου...

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE ULTRAGAIN MIC100. Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Limiter

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE ULTRAGAIN MIC100. Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Limiter INPUT OUTPUT Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE ULTRAGAIN MIC100 Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Limiter 2 TUBE ULTRAGAIN MIC100 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Σημαντικ οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIX MIX800. Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIX MIX800. Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIX MIX800 Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects 2 MINIMIX MIX800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...2 Σημαντικ οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-DI PRO DI4000. Professional 4-Channel Active DI-Box

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-DI PRO DI4000. Professional 4-Channel Active DI-Box Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-DI PRO DI4000 Professional 4-Channel Active DI-Box 2 ULTRA-DI PRO DI4000 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε... 3 Νομική αποκήρυξη... 3 1. Εισαγωγη... 4

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors

Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors 2 DIGITAL MONITOR SPEAKERS / Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο

Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιληπτικό Εγχειρίδιο STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2 2 Matched Studio Condenser Microphones 2 STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Προσοχη Τερματικά σημειωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRALINK PRO MX882 Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer 2 ULTRALINK PRO MX882 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε... 3 Νομική αποκήρυξη... 3 1. Εισαγωγη...

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE ULTRAGAIN MIC200. Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Preamp Modeling Technology

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE ULTRAGAIN MIC200. Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Preamp Modeling Technology INPUT OUTPUT Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE ULTRAGAIN MIC200 Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Preamp Modeling Technology 2 TUBE ULTRAGAIN MIC200 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIFBQ FBQ800. Ultra-Compact 9-Band Graphic Equalizer with FBQ

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIFBQ FBQ800. Ultra-Compact 9-Band Graphic Equalizer with FBQ Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIFBQ FBQ800 Ultra-Compact 9-Band Graphic Equalizer with FBQ 2 MINIFBQ FBQ800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3 Νομική αποκήρυξη...4 1. Εισαγωγη...5 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1. Vacuum Tube Condenser Microphone

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1. Vacuum Tube Condenser Microphone Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Προσοχη Τερματικά σημειωμένα με το σύμβολο

Διαβάστε περισσότερα

OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL CV NORM. Περιληπτικό Εγχειρίδιο FOOT CONTROLLER FCV100. Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control

OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL CV NORM. Περιληπτικό Εγχειρίδιο FOOT CONTROLLER FCV100. Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control CV NORM OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL 0 10 Περιληπτικό Εγχειρίδιο FOOT CONTROLLER FCV100 Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control 2 FOOT CONTROLLER FCV100 Περιληπτικό Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TRUTH B2031A/B2030A. High-Resolution, Active 2-Way Reference Studio Monitor

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TRUTH B2031A/B2030A. High-Resolution, Active 2-Way Reference Studio Monitor Περιληπτικό Εγχειρίδιο TRUTH / High-Resolution, Active 2-Way Reference Studio Monitor 2 TRUTH / Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Σημαντικ οδηγ ασφαλε... 3 Νομική αποκήρυξη... 3

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRABASS BT108. Ultra-Compact 15-Watt Bass Amplifier with VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRABASS BT108. Ultra-Compact 15-Watt Bass Amplifier with VTC-Technology and Original 8 BUGERA Speaker Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRABASS BT108 Ultra-Compact 15-Watt Bass Amplifier with VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker 2 ULTRABASS BT108 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRATONE KT108. Ultra-Compact 15-Watt Keyboard Amplifier with VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRATONE KT108. Ultra-Compact 15-Watt Keyboard Amplifier with VTC-Technology and Original 8 BUGERA Speaker Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRATONE KT108 Ultra-Compact 15-Watt Keyboard Amplifier with VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker 2 ULTRATONE KT108 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε...

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-DI PRO DI800. Professional Mains/Phantom Powered 8-Channel DI-Box

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-DI PRO DI800. Professional Mains/Phantom Powered 8-Channel DI-Box Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-DI PRO DI800 Professional Mains/Phantom Powered 8-Channel DI-Box 2 ULTRA-DI PRO DI800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Σημαντικ οδηγ ασφαλε... 3 Νομική

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRAGAIN PRO MIC2200. Audiophile Vacuum Tube Microphone/Line Preamplifier

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRAGAIN PRO MIC2200. Audiophile Vacuum Tube Microphone/Line Preamplifier Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRAGAIN PRO MIC2200 Audiophile Vacuum Tube Microphone/Line Preamplifier 2 ULTRAGAIN PRO MIC2200 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε... 3 Νομική αποκήρυξη...

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο C-1. Studio Condenser Microphone

Περιληπτικό Εγχειρίδιο C-1. Studio Condenser Microphone Περιληπτικό Εγχειρίδιο C-1 Studio Condenser Microphone 2 C-1 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Προσοχη Τερματικά σημειωμένα με το σύμβολο φέρουν ηλεκτρικό ρεύμα αρκετής ισχύος για να αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

EUROLIVE S1020/S1220/S1220F/S1520/S1530/S1800S. Οδηγίες χειρισμού A50-73729-00001

EUROLIVE S1020/S1220/S1220F/S1520/S1530/S1800S. Οδηγίες χειρισμού A50-73729-00001 Οδηγίες χειρισμού A50-73729-00001 Σημαντικεσ οδηγιεσ ασφαλειασ + Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του επάνω καλύμματος (ή του πίσω τοιχώματος) της συσκευής. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE. Gold-Sputtered Large-Diaphragm Studio Condenser Microphone

Περιληπτικό Εγχειρίδιο SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE. Gold-Sputtered Large-Diaphragm Studio Condenser Microphone Περιληπτικό Εγχειρίδιο SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE Gold-Sputtered Large-Diaphragm Studio Condenser Microphone 2 SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE B-1 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο. The Ultimate Guitar-to-USB Interface to Jam and Record with Killer Modeling Amps and Effects

Περιληπτικό Εγχειρίδιο. The Ultimate Guitar-to-USB Interface to Jam and Record with Killer Modeling Amps and Effects Περιληπτικό Εγχειρίδιο GUITAR UCG102 The Ultimate Guitar-to-USB Interface to Jam and Record with Killer Modeling Amps and Effects 2 GUITAR LINK UCG102 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο C-1U. USB Studio Condenser Microphone

Περιληπτικό Εγχειρίδιο C-1U. USB Studio Condenser Microphone Περιληπτικό Εγχειρίδιο C-1U USB Studio Condenser Microphone 2 C-1U Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Προσοχη Τερματικά σημειωμένα με το σύμβολο φέρουν ηλεκτρικό ρεύμα αρκετής ισχύος για να αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIX MIX800. Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIX MIX800. Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIX MIX800 Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects 2 MINIMIX MIX800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Σημαντικ οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRABASS BX Watt Bass Amplifier with Original BUGERA Speaker and VTC-Technology

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRABASS BX Watt Bass Amplifier with Original BUGERA Speaker and VTC-Technology Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRABASS BX1800 180-Watt Bass Amplifier with Original BUGERA Speaker and VTC-Technology 2 ULTRABASS BX1800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε... 3 Νομική αποκήρυξη...

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRACOUSTIC AT108. Ultra-Compact 15-Watt Acoustic Instrument Amplifier with VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRACOUSTIC AT108. Ultra-Compact 15-Watt Acoustic Instrument Amplifier with VTC-Technology and Original 8 BUGERA Speaker Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRACOUSTIC AT108 Ultra-Compact 15-Watt Acoustic Instrument Amplifier with VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker 2 ULTRACOUSTIC AT108 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE ULTRAGAIN MIC100. Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Limiter

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE ULTRAGAIN MIC100. Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Limiter Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE ULTRAGAIN MIC100 Audiophile Vacuum Tube Preamplifier with Limiter 2 TUBE ULTRAGAIN MIC100 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Σημαντικ οδηγ ασφαλε... 3

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester

Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100 Professional 6-in-1 Cable Tester 2 1. Εισαγωγη Συγχαρητήρια! Με την αγορά του CT100 έχετε στη διάθεσή σας ένα απολύτως απαραίτητο εργαλείο για τον έλεγχο καλωδίων

Διαβάστε περισσότερα

TUBE ULTRAGAIN MIC200

TUBE ULTRAGAIN MIC200 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2003 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του επάνω καλύμματος (ή του πίσω

Διαβάστε περισσότερα

TRUTH B2030A/B2031A. Περιληπτικό Εγχειρίδιο A50-13531-00005

TRUTH B2030A/B2031A. Περιληπτικό Εγχειρίδιο A50-13531-00005 TRUTH / Περιληπτικό Εγχειρίδιο A50-13531-00005 TRUTH / Σημαντικεσ οδηγιεσ ασφαλειασ * Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί, όπου εμφανίζεται, για την ύπαρξη μη μονωμένων ρευματοφόρων καλωδίων επικίνδυνης τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο

Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιληπτικό Εγχειρίδιο SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE B-5 Gold-Sputtered Diaphragm Studio Condenser Microphone with 2 Interchangeable Capsules 2 SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE B-5 Περιληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

SONIC EXCITER SX3040. Περιληπτικό Εγχειρίδιο. Ultimate Stereo Sound Enhancement Processor SONIC EXCITER SX3040

SONIC EXCITER SX3040. Περιληπτικό Εγχειρίδιο. Ultimate Stereo Sound Enhancement Processor SONIC EXCITER SX3040 SONIC EXCITER SX3040 1 2 DRIVE HARMONICS IN/OUT IN/OUT DRIVE HARMONICS POWER Περιληπτικό Εγχειρίδιο SX3040 Ultimate Stereo Sound Enhancement Processor 2 SX3040 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMON MON800. Ultra-Compact Stereo Monitor Matrix Mixer with Talkback Mic

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMON MON800. Ultra-Compact Stereo Monitor Matrix Mixer with Talkback Mic Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMON MON800 Ultra-Compact Stereo Monitor Matrix Mixer with Talkback Mic 2 MINIMON MON800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...2 Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3 Νομική

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA222. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output

Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA222. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA222 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output 2 U-CONTROL UCA222 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...2 Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-G GI100. Professional Battery/Phantom Powered DI-Box with Guitar Speaker Emulation

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-G GI100. Professional Battery/Phantom Powered DI-Box with Guitar Speaker Emulation Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-G GI100 Professional Battery/Phantom Powered DI-Box with Guitar Speaker Emulation 2 ULTRA-G GI100 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Σημαντικ οδηγ ασφαλε...

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-DI PRO DI4000. Professional 4-Channel Active DI-Box

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-DI PRO DI4000. Professional 4-Channel Active DI-Box Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRA-DI PRO DI4000 Professional 4-Channel Active DI-Box 2 ULTRA-DI PRO DI4000 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε... 3 Νομική αποκήρυξη... 3 Περιορισμένη Εγγύηση...

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-PHONO UFO202. Audiophile USB/Audio Interface with Built-in Phono Preamp for Digitalizing Your Tapes and Vinyl Records

Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-PHONO UFO202. Audiophile USB/Audio Interface with Built-in Phono Preamp for Digitalizing Your Tapes and Vinyl Records Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-PHONO UFO202 Audiophile USB/Audio Interface with Built-in Phono Preamp for Digitalizing Your Tapes and Vinyl Records 2 U-PHONO UFO202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...2

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο STUDIO CONDENSER MICROPHONE. Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone

Περιληπτικό Εγχειρίδιο STUDIO CONDENSER MICROPHONE. Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone Περιληπτικό Εγχειρίδιο STUDIO CONDENSER MICROPHONE Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone 2 STUDIO CONDENSER MICROPHONE C-3 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Προσοχη Τερματικά σημειωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο SUPER-X PRO CX2310. High-Precision Stereo 2-Way/Mono 3-Way Crossover with Subwoofer Output

Περιληπτικό Εγχειρίδιο SUPER-X PRO CX2310. High-Precision Stereo 2-Way/Mono 3-Way Crossover with Subwoofer Output Περιληπτικό Εγχειρίδιο SUPER-X PRO CX2310 High-Precision Stereo 2-Way/Mono 3-Way Crossover with Subwoofer Output 2 SUPER-X PRO CX2310 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Σημαντικ οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRALINK PRO MX882 Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer 2 ULTRALINK PRO MX882 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε... 3 Νομική αποκήρυξη... 3 Περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ULTRA-DI DI20. Περιληπτικό Εγχειρίδιο ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002. www.behringer.com

ULTRA-DI DI20. Περιληπτικό Εγχειρίδιο ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002. www.behringer.com Περιληπτικό Εγχειρίδιο Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002 www.behringer.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2 ULTRA-DI DI20 Καλώς ήρθατε στην BEHRINGER! Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα της BEHRINGER, την οποία και

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TRUTH B2031P/B2030P. High-Resolution, Ultra-Linear Reference Studio Monitor

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TRUTH B2031P/B2030P. High-Resolution, Ultra-Linear Reference Studio Monitor Περιληπτικό Εγχειρίδιο TRUTH / High-Resolution, Ultra-Linear Reference Studio Monitor 2 TRUTH / Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε... 3 Νομική αποκήρυξη... 3 Περιορισμένη Εγγύηση...

Διαβάστε περισσότερα

GUITAR COMBO GTX30/GTX60. Οδηγίες χρήσης A50-99230-04002

GUITAR COMBO GTX30/GTX60. Οδηγίες χρήσης A50-99230-04002 Οδηγίες χρήσης A50-99230-04002 Σημαντικές οδηγές ασφαλεές Προειδοποίηση + Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του επάνω καλύμματος (ή του πίσω τοιχώματος) της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

A50-67130-22001. 1960 Οδηγίες χρήσης

A50-67130-22001. 1960 Οδηγίες χρήσης A50-67130-22001 1960 Οδηγίες χρήσης Σημαντικες οδηγιες ασφαλειας ΠΡΟΣΟΧΗ: Υψηλή τάση Κίνδυνος ζωής Ακόμα και μετά την αποσύνδεση από το δίκτυο μπορεί εντός του περιβλήματος να υπάρχουν υψηλές τάσεις έως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΚΉΡΥΞΗ. Σημαντικ οδηγ ασφαλε ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗ ΕΓΓΎΗΣΗ. 1 Εγγύηση

ΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΚΉΡΥΞΗ. Σημαντικ οδηγ ασφαλε ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗ ΕΓΓΎΗΣΗ. 1 Εγγύηση Περιληπτικό Εγχειρίδιο BUGERA 412H-BK Classic 4 x 12", 200-Watt Half-Stack Guitar Cabinet with Original BUGERA Speakers 2 BUGERA 412H-BK Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Προσοχη Τερματικά σημειωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester

Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100 Professional 6-in-1 Cable Tester 2 Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3 Νομική αποκήρυξη...5 1. Εισαγωγη...6 2. Προγραμμα Λειτουργιας Ελεγχου Καλωδιων...6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

A50-67030-22001. 1990 Οδηγίες χρήσης

A50-67030-22001. 1990 Οδηγίες χρήσης A50-67030-22001 1990 Οδηγίες χρήσης Σημαντικες οδηγιες ασφαλειας ΠΡΟΣΟΧΗ: Υψηλή τάση Κίνδυνος ζωής Ακόμα και μετά την αποσύνδεση από το δίκτυο μπορεί εντός του περιβλήματος να υπάρχουν υψηλές τάσεις έως

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROLIVE F1320D. Active 300-Watt 2-Way Monitor Speaker System with 12" Woofer, 1" Compression Driver and Feedback Filter

Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROLIVE F1320D. Active 300-Watt 2-Way Monitor Speaker System with 12 Woofer, 1 Compression Driver and Feedback Filter Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROLIVE F1320D Active 300-Watt 2-Way Monitor Speaker System with 12" Woofer, 1" Compression Driver and Feedback Filter 2 EUROLIVE F1320D Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROLIVE F1320. Active 300-Watt 2-Way Monitor Speaker System with 12" Woofer, 1" Compression Driver and Feedback Filter

Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROLIVE F1320. Active 300-Watt 2-Way Monitor Speaker System with 12 Woofer, 1 Compression Driver and Feedback Filter Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROLIVE F1320 Active 300-Watt 2-Way Monitor Speaker System with 12" Woofer, 1" Compression Driver and Feedback Filter 2 EUROLIVE F1320D Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

EUROGRAND EG2280USB. Σημαντικές οδηγίες μονταρίσματος

EUROGRAND EG2280USB. Σημαντικές οδηγίες μονταρίσματος Σημαντικές οδηγίες μονταρίσματος EUROGRAND EG2280USB Enjoy the Sound of a Concert Grand - Play Straight Away with Included Piano Learning Software and Internal USB Interface 2 EUROGRAND EG2280USB Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIFEX FEX800. Ultra-Compact Stereo Multi-FX Processor

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIFEX FEX800. Ultra-Compact Stereo Multi-FX Processor Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIFEX FEX800 Ultra-Compact Stereo Multi-FX Processor 2 MINIFEX FEX800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...2 Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3 Νομική αποκήρυξη...4 1. ΕισαγωγH...5

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MULTIGATE PRO XR4400. Reference-Class 4-Channel Expander/Gate

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MULTIGATE PRO XR4400. Reference-Class 4-Channel Expander/Gate Περιληπτικό Εγχειρίδιο MULTIGATE PRO XR4400 Reference-Class 4-Channel Expander/Gate 2 MULTIGATE PRO XR4400 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε... 3 Νομική αποκήρυξη... 3 1. Εισαγωγη...

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA202. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output

Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA202. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA202 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output 2 U-CONTROL UCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3 Νομική Αποκήρυξη...4

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202/1002/802/502. Premium 12/10/8/5-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs

Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202/1002/802/502. Premium 12/10/8/5-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202/1002/802/502 Premium 12/10/8/5-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs 2 XENYX 1202/1002/802/502 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Σημαντικ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROLIVE VS1520/VS1220F/VS1220. High-Performance 600-Watt PA Speaker with 15"/12" Woofer and Electro-Dynamic Driver

Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROLIVE VS1520/VS1220F/VS1220. High-Performance 600-Watt PA Speaker with 15/12 Woofer and Electro-Dynamic Driver Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUOIVE VS1520/VS1220F/VS1220 High-Performance 600-Watt PA Speaker with 15"/12" Woofer and Electro-Dynamic Driver 2 EUOIVE VS1520/VS1220F/VS1220 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3011/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

U-CONTROL UCA222. Περιληπτικό Εγχειρίδιο. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output and Massive Software Bundle

U-CONTROL UCA222. Περιληπτικό Εγχειρίδιο. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output and Massive Software Bundle Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA222 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output and Massive Software Bundle 2 U-CONTROL UCA222 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

GUITAR AMPLIFIER. Περιληπτικό Εγχειρίδιο GTX60 GTX30

GUITAR AMPLIFIER. Περιληπτικό Εγχειρίδιο GTX60 GTX30 Περιληπτικό Εγχειρίδιο GUITAR AMPLIFIER 60-Watt Guitar Amplifier with 2 Independent Channels, FX, Tuner, Tube Modeling and Original BUGERA 12" Speaker 30-Watt Guitar Amplifier with 2 Channels, FX, Tuner,

Διαβάστε περισσότερα

Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή

Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή Σειρά MX -P Οδηγίες χρήσης υνατότητες 8 έως 12 μονοφωνικές (ανάλογα με το μοντέλο). Ισχύς ενσωματωμένου ενισχυτή (στα 4Ω) από 2 x 200W έως 2 x 500W (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3 Mίκτης µε ενσωµατωµένο ενισχυτή Σειρά MC Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 µονοφωνικές είσοδοι και 2 στερεοφωνικές είσοδοι Προενισχυτές µικροφώνου χαµηλού θορύβου σε όλες τις εισόδους µικροφώνου, ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο REFERENCE AMPLIFIER A500. Professional 600-Watt Reference-Class Studio Power Amplifier

Περιληπτικό Εγχειρίδιο REFERENCE AMPLIFIER A500. Professional 600-Watt Reference-Class Studio Power Amplifier Περιληπτικό Εγχειρίδιο REFERENCE AMPLIFIER A500 Professional 600-Watt Reference-Class Studio Power Amplifier 2 REFERENCE AMPLIFIER A500 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Σημαντικ

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROPOWER PMP Watt 14-Channel Powered Mixer with Multi-FX Processor

Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROPOWER PMP Watt 14-Channel Powered Mixer with Multi-FX Processor Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROPOWER PMP2000 800-Watt 14-Channel Powered Mixer with Multi-FX Processor 2 EUROPOWER PMP2000 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Σημαντικ οδηγ ασφαλε... 3

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Σειρά MX -06 D Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 έως 16 μονοφωνικές είσοδοι και 4 στερεοφωνικές είσοδοι (2 από αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν είσοδοι μικροφώνων)

Διαβάστε περισσότερα

EUROLIVE B215XL/B215XL-WH B212XL/B212XL-WH. Περιληπτικό Εγχειρίδιο

EUROLIVE B215XL/B215XL-WH B212XL/B212XL-WH. Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROLIVE B215XL/B215XL-WH B212XL/B212XL-WH 1000/800-Watt 2-Way PA Speaker System with 15"/12" Woofer and 1.75" Titanium Compression Driver 2 EUROLIVE B215XL/B215XL-WH/B212XL/B212XL-WH

Διαβάστε περισσότερα

ULTRABASS BVT4500H/BVT5500H. Οδηγίες χρήσης A

ULTRABASS BVT4500H/BVT5500H. Οδηγίες χρήσης A Οδηγίες χρήσης A50-52121-00004 * για *! ζεται,! Σημαντικ οδηγ ασφαλε Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί, όπου εμφανίζεται, την ύπαρξη μη μονωμένων ρευματοφόρων καλωδίων επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΜΙΚΤΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ SMX 10P SMX 12P SMX 14P ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΜΙΚΤΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ SMX 10P SMX 12P SMX 14P ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΜΙΚΤΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ SMX 10P SMX 12P SMX 14P ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 B. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ....3 C. ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. 5 D.

Διαβάστε περισσότερα

ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502. Περιληπτικό Εγχειρίδιο

ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502. Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Audiophile 31-Band and 15-Band Stereo Graphic Equalizer with FBQ Feedback Detection System 2 ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Περιληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Professional 2000-Watt PA Speaker with Dual 15" Woofers and 1.75" Titanium-Diaphragm Compression Driver

Professional 2000-Watt PA Speaker with Dual 15 Woofers and 1.75 Titanium-Diaphragm Compression Driver Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROLIVE VP2520 Professional 2000-Watt PA Speaker with Dual 15" Woofers and 1.75" Titanium-Diaphragm Compression Driver VP1800S Professional 1600-Watt 18" PA Subwoofer VP1520 Professional

Διαβάστε περισσότερα

SUPER-X PRO CX3400. Περιληπτικό Εγχειρίδιο

SUPER-X PRO CX3400. Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιληπτικό Εγχειρίδιο SUPER-X PRO CX3400 High-Precision Stereo 2-Way/3-Way/Mono 4-Way Crossover with Limiters, Adjustable Time Delays and CD Horn Correction 2 SUPER-X PRO CX3400 Περιληπτικό Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσεως 1

Εγχειρίδιο Χρήσεως 1 Εγχειρίδιο Χρήσεως 1 Το διπλανό σήμα, ενός κεραυνού εγγεγραμμένου σε τρίγωνο, σας προειδοποιεί για την παρουσία μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό της συσκευής που ενδέχεται να έχει τόση ένταση,

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

EUROPOWER PMP1680S/PMP980S/PMP960M. Περιληπτικό Εγχειρίδιο

EUROPOWER PMP1680S/PMP980S/PMP960M. Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROPOWER PMP1680S/PMP980S/PMP960M 1600/900-Watt 10/6-Channel Powered Mixer with Dual Multi-FX Processor and FBQ Feedback Detection System 2 EUROPOWER PMP1680S/PMP980S/PMP960M Περιληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

F-CONTROL AUDIO FCA202

F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο F-CONTROL AUDIO FCA202 Audiophile 2 In/2 Out 24-Bit/96 khz FireWire Audio Interface 2 F-CONTROL AUDIO FCA202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...2 Σημαντικ οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202 /1002. Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor

Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202 /1002. Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202 /1002 Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor 2 XENYX 1202FX/1002FX Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

A XL/333XL-212/333/ Οδηγίες χρήσης

A XL/333XL-212/333/ Οδηγίες χρήσης A50-62321-00006 333XL/333XL-212/333/333-212 Οδηγίες χρήσης Σημαντικες οδηγιες ασφαλειας ΠΡΟΣΟΧΗ: Υψηλή τάση Κίνδυνος ζωής Ακόμα και μετά την αποσύνδεση από το δίκτυο μπορεί εντός του περιβλήματος να υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

EUROLIVE PROFESSIONAL. Περιληπτικό Εγχειρίδιο B2520 PRO B1800X PRO B1520 PRO/B1220 PRO

EUROLIVE PROFESSIONAL. Περιληπτικό Εγχειρίδιο B2520 PRO B1800X PRO B1520 PRO/B1220 PRO Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROLIVE PROFESSIONAL B2520 PRO High-Performance 2,200-Watt PA Loudspeaker System with Dual 15" Woofers B1800X PRO Professional 1,800-Watt 18" PA Subwoofer B1520 PRO/B1220 PRO Professional

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Puredry ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PUREDRY HELLAS 2015, PD-GR Σας ευχαριστούμε για την αγορά του καινοτόμου Puredry Μίνι Αφυγραντήρα. Σάς ευχόμαστε πολλά χρόνια υγιεινού καθαρού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

FEEDBACK DESTROYER PRO FBQ2496

FEEDBACK DESTROYER PRO FBQ2496 Περιληπτικό Εγχειρίδιο FEEDBACK DESTROYER PRO FBQ2496 Automatic and Ultra-Fast Feedback Destroyer/Parametric EQ with 4 FBQ Filters and 96 khz Audio Performance 2 FEEDBACK DESTROYER PRO FBQ2496 Περιληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσεως 1

Εγχειρίδιο Χρήσεως 1 Εγχειρίδιο Χρήσεως 1 Το διπλανό σήμα, ενός κεραυνού εγγεγραμμένου σε τρίγωνο, σας προειδοποιεί για την παρουσία μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό της συσκευής που ενδέχεται να έχει τόση ένταση,

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα