Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIC MIC800. Ultra-Compact Microphone Modeling Preamp

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIC MIC800. Ultra-Compact Microphone Modeling Preamp"

Transcript

1 Περιληπτικό Εγχειρίδιο MINIMIC MIC800 Ultra-Compact Microphone Modeling Preamp

2 2 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3 Νομική αποκήρυξη Εισαγωγη Πριν ξεκινήσετε Παράδοση Θέση σε λειτουργία Δήλωση προϊόντος online Στοιχεια Χειρισμου Και Συνδεσεις Για τη χρήση των Είσοδος MIC Έξοδος MIC Μπροστινή πλευρά Πίσω πλευρά Παραδειγμα Xρhσησ Συνδεσεις Ηχου Τεχνι Α Δεδομενα Νεα Προιοντα Τησ Σειρασ Μινι...12

3 3 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Προσοχη Τερματικά σημειωμένα με το σύμβολο φέρουν ηλεκτρικό ρεύμα αρκετής ισχύος για να αποτελούν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Χρησιμοποιείτε μόνο υψηλής ποιότητας διαθέσιμα στο εμπόριο καλώδια ηχείων με προ-εγκατεστημένα βύσματα ¼" TS. Οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή τροποποίηση πρέπει αν διεξάγεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί, όπου εμφανίζεται, για τις σημαντικότερες οδηγίες χειρισμού και συντήρησης στα συνοδευτικά έντυπα της συσκευής. Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Προειδοπο Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του επάνω καλύμματος (ή του πίσω τοιχώματος) της συσκευής. Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Για τις εργασίες επισκευής πρέπει οπωσδήποτε να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Προειδοπο Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία. Επίσης η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό που στάζει ή εκτοξεύεται, ενώ επάνω στη συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. βάζα. Προειδοπο Οι παρούσες οδηγίες σέρβις απευθύνονται αποκλειστικά σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε εργασίες σέρβις στη συσκευή, που δεν περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Επισκευές πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο ειδικό προσωπικό. 1. Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες. 2. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. 3. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις. 4. Τηρήστε όλες τις οδηγίες. 5. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό. 6. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί. 7. Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως π.χ. καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή λοιπές συσκευές (ακόμη και ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα. 9. Μην αχρηστεύετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ενός φις συγκεκριμένης πολικότητας ή ενός φις με γείωση. Ένα βύσμα συγκεκριμένης πολικότητας διαθέτει δύο ελάσματα, όπου το ένα έχει μεγαλύτερο μήκος από το άλλο. Ένα φις με γείωση διαθέτει δύο ελάσματα και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Το έλασμα μεγαλύτερου μήκους ή η τρίτη προεξοχή αποσκοπούν στην ασφάλειά σας. Εάν το φις που παρέχεται δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευθείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας. 10. Τοποθετήστε το καλώδιο δικτύου έτσι ώστε να προστατεύεται από το να πατηθεί, να είναι μακριά από αιχμηρές γωνίες και από το να πάθει ζημιά. Παρακαλούμε προσέχετε για επαρκή προστασία, ιδιαίτερα στο πεδίο των βυσμάτων, των καλωδίων επέκτασης και στη θέση εξόδου του καλωδίου δικτύου από τη συσκευή. 11. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα με άθικτο προστατευτικό αγωγό στο ηλεκτρικό δίκτυο. 12. Αν το κύριο βύσμα τροφοδοσίας ή ένα βύσμα συσκευής απενεργοποιεί τη μονάδα λειτουργίας, θα πρέπει αυτό να είναι πάντα προσβάσιμο. 13. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά πρόσθετα εξαρτήματα/αξεσουάρ που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 14. Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με καροτσάκι, βάση, τρίποδο, βραχίονα ή πάγκο που προβλέπεται από τον κατασκευαστή ή που διατίθεται μαζί με τη συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε το συγκρότημα καροτσάκι/συσκευή, για να αποφύγετε τυχόν τραυμα-τισμούς λόγω εμποδίων. 15. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή εάν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 16. Για τις εργασίες επισκευής πέπει οπωσδήποτε να απευθύνεστρε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Σέρβις απαιτείται όταν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά, όπως π.χ. ζημιά στοχ καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, εάν πέσουν υγρά ή ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η μονάδα εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή πέσει στο έδαφος. 17. Σωστή διάθεση του προϊόντος αυτού στα απορρίμματα: Αυτό το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την οδηγία περί απόρριψης αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού (2002/96/EΚ) και την εθνική νομοθεσία. Το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Τυχόν ακατάλληλη διάθεση τέτοιου είδους απορριμμάτων ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία λόγω δυνητικά επιβλαβών ουσιών που γενικά υπάρχουν στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η συμβολή σας στη σωστή διάθεση του προϊόντος αυτού στα απορρίμματα θα συμβάλλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες για τα σημεία διάθεσης των συσκευών για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο του δήμου σας.

4 4 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο ΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΚΉΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ. H MUSIC GROUP ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΩΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝ. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ MUSIC GROUP ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Η ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΙ Η ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ Η ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Η ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP IP LTD. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

5 5 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1. Εισαγωγη Το MINIMIC MIC800 είναι ένας προ-ενισχυτής μοντέλο για όργανα και μικρόφωνα, ακόμα και πυκνωτικά μικρόφωνα επιπέδου στούντιο. Η καρδιά αυτής της ανθεκτικής μονάδας είναι μια διάταξη κυκλωμάτων χαμηλού θορύβου η οποία χρησιμοποιεί διακεκριμένα στοιχεία και παράγει υψηλά διαυγή ήχο. Εξοπλισμένο με ρυθμίσεις προ-ενισχυτή, το MIC800 είναι ένα εξαιρετικά μουσικό εργαλείο. Μπορεί να παράγει απίθανο νεύρο στα κρουστά όργανα και δίνει στα όργανα τα οποία είναι πλούσια σε ψηλές αρμονίες περισσότερη διαύγεια. Οι ήχοι είναι ζεστοί, με λεπτομέρεια και εξαίσιοι. Λαμβάνετε καλύτερη διαφοροποίηση χαμηλής κατάληξης, η οποία σας βοηθά να αναγνωρίσετε τα μεμονωμένα όργανα. Συμπληρωματικά, τα φωνητικά κερδίζουν παρουσία και όγκο χωρίς να κρύβουν άλλους ήχους. Ως αποτέλεσμα, οι φωνές ενσωματώνονται τέλεια μέσα στη μίξη. Το καινοτόμο VTC (Virtual Tube Circuitry) δημιουργήθηκε από την ομάδα μας μηχανικών και προσδίδει στα όργανα τον μοναδικό χαρακτήρα κλασσικών ενισχυτών λυχνιών. Το MIC800 είναι επίσης εξοπλισμένο με τον υπερσύγχρονο αναστολέα εξόδου της BEHRINGER, ο οποίος εμποδίζει το σήμα εξόδου από το να παραμορφωθεί. Συμπληρωματικά χαρακτηριστικά όπως η αντιστροφή φάσεων, η ισχύς phantom, 20 db pad, και φίλτρο χαμηλής αποκοπής κάνουν το MIC800 πάρα πολύ ισχυρό. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και κρατήστε το κοντά σας για μελλοντική αναφορά. 1.1 Πριν ξεκινήσετε Παράδοση Ο MIC800 συσκευάστηκε στο εργοστάσιο ιδιαίτερα προσεκτικά, για να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά του. Εάν παρόλ αυτά το χαρτοκιβώτιο έχει υποστεί ζημιά, παρακαλούμε να ελέγξετε αμέσως τη συσκευή για εξωτερικές ζημιές. Εάν τυχόν εντοπίσετε τέτοιες ζημιές, ΜΗΝ αποστείλετε τη συσκευή στο εργοστάσιο, αλλά ειδοποιήστε πρώτα οπωσδήποτε τον προμηθευτή σας και τη μεταφορική εταιρεία, διότι διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να χάσετε το δικαίωμα αποζημίωσης. Χρησιμοποιείτε πάντοτε την αρχική συσκευασία για να αποφύγετε τις ζημιές κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά. Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να ασχολούνται χωρίς επίβλεψη με τη συσκευή ή τα υλικά συσκευασίας. Παρακαλώ πετάξτε όλα τα υλικά συσκευασίας χωρίς να επιβαρύνετε το περιβάλλον Θέση σε λειτουργία Φροντίστε για επαρκή εξαερισμό και μην τοποθετείτε τον MIX800 επάνω σε τελικούς ενισχυτές ή κοντά σε θερμαντικά σώματα, για να αποτρέψετε τυχόν υπερθέρμανση της συσκευής. Η τροφοδοσία του MIX800 γίνεται μέσω του προσαρμογέα δικτύου που έχει παραδοθεί. Χρησιμοποιείστε αυτό τον προσαρμογέα για να αποφύγετε βλάβες στην συσκευή Δήλωση προϊόντος online Παρακαλούμε να δηλώσετε τη νέα σας συσκευή BEHRINGER όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την αγορά της στη διεύθυνση στο Internet και να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους της εγγύησης. Σε περίπτωση που το προϊόν BEHRINGER που έχετε αγοράσει παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα, επιθυμία μας είναι να επισκευαστεί το ταχύτερο δυνατόν. Σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε απευθείας στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα της BEHRINGER, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας. Αν το εξουσιοδοτημένο κατάστημα της BEHRINGER δεν βρίσκεται κοντά, μπορείτε να απευθυνθείτε και απευθείας σε ένα από τα υποκαταστήματά μας. Έναν κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των υποκαταστημάτων της BEHRINGER μπορείτε να βρείτε στην αρχική συσκευασία της συσκευής σας (Global Contact Information/European Contact Information). Αν ο κατάλογος αυτός δεν περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας για τη χώρα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο κοντινότερο σημείο διανομής. Στην περιοχή υποστήριξης της δικτυακής μας τοποθεσίας θα βρείτε τα αντίστοιχα στοιχεία. Αν η συσκευή σας έχει εγγραφεί στην εταιρεία μας με την ημερομηνία αγοράς, η διαδικασία στα πλαίσια της εγγύησης απλουστεύεται σημαντικά. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας! 2. Στοιχεια Χειρισμου Και Συνδεσεις Αυτό το κεφάλαιο αρχίζει με μια εισαγωγή για τη χρήση του MIC800. Για λεπτομέρειες για: τη χρήση των χαρακτηριστικών του MIC800, δείτε το 2.2 Έμπροσθεν πίνακας τη ρύθμιση του MIC800, δείτε το 2.3 Όπισθεν πίνακας Εξασφαλίστε ότι μόνο εξειδικευμένο προσωπικό ρυθμίζει και λειτουργεί το MIC Για τη χρήση των Μικρόφωνα και όργανα όπως κιθάρες και μπάσα βγάζουν σήματα χαμηλής στάθμης. Παρόλα αυτά, περισσότεροι τύποι ηχητικών συστημάτων μπορούν να παράγουν σήματα στάθμης που κυμαίνονται στα +4 dβu για εξοπλισμό στούντιο και στα -10 dbv για Hi - Fi και οικιακό εξοπλισμό εγγραφής. Για παράδειγμα, δεν μπορεί κανείς να στείλει την έξοδο του μικρόφωνου κατευθείαν σε μία συσκευή συμπίεσης ήχου. Χρειάζεται μία ενδιάμεση συσκευή ηχητικού εξοπλισμού. Αυτή η συσκευή είναι η MIC800.

6 6 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Όταν η MIC800 λαμβάνει ένα σήμα χαμηλής στάθμης, αυτή αμέσως ανεβάζει το σήμα σε γραμμικό επίπεδο. Πριν η ΜIC 800 να στείλει το σήμα στάθμης σε άλλη συσκευή ηχητικού συστήματος, μπορείτε: να ρυθμίσετε το επίπεδο και την πολικότητα του ηχητικού σήματος να προσθέσετε ζεστασιά και άλλα χαρακτηριστικά στο ηχητικό σήμα Είσοδος MIC800 Η συσκευή MIC800 μπορεί να λάβει σήματα χαμηλής στάθμης από τους εξής τύπους ηχητικού εξοπλισμού: μικρόφωνα τα οποία χρησιμοποιούνται για να μετατρέπουν φωνητικά και κάποιους ήχους οργάνων σε ηλεκτρική ενέργεια κουτιά DI τα οποία χρησιμοποιούνται για την είσοδο σημάτων από τους περισσότερους τύπους ηλεκτρικών οργάνων (ηλεκτρικές κιθάρες και μπάσα για παράδειγμα) Η MIC800 μπορεί να λαμβάνει σήματα στάθμης όταν αυτά είναι και μονοφωνικά. Παραδείγματα ηχητικού εξοπλισμού που στέλνουν αυτά τα μονοφωνικά σήματα περιλαμβάνουν μερικούς τύπους keyboards και ηχητικών καρτών. Σε αυτή την οδηγία τα σήματα τα οποία λαμβάνει η συσκευή MIC800 λέγονται σήματα εισόδου Έξοδος MIC800 H συσκευή MIC800 μπορεί να στείλει σήματα στάθμης στους περισσότερους τύπους ηχητικού εξοπλισμού. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν συμπιεστές, μείκτες, πολυκάναλα όργανα εγγραφής, ενισχυτές ισχύος. Σε αυτή την οδηγία τα σήματα στα οποία αναφέρεται η συσκευή MIC800 είναι τα σήματα εξόδου. 2.2 Μπροστινή πλευρά Αυτό το τμήμα περιγράφει πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον έμπροσθεν πίνακα του MIC800, όπως απεικονίζεται κατωτέρω: (7) (4) (5) (2) (1) (6) (8) (3) (9) (10) (11) (12) Απεικ. 2.1: MIC800 Έμπροσθεν πίνακας Στην προηγούμενη απεικόνιση κάθε στοιχείο ελέγχου συνδέεται με μια ζεύξη, για παράδειγμα (1). Σε αυτόν τον τομέα χρησιμοποιείστε αυτές τις ζεύξεις για τον προσδιορισμό λεπτομερειών για κάθε στοιχείο ελέγχου. Η αριθμητική σειρά των ζεύξεων (3) μέσω του (12) προσδιορίζει την οδό σήματος του MIC800. Αυτό σημαίνει ότι το πλήκτρο PHANTOM +48 V ((3)) είναι το πρώτο χαρακτηριστικό στην οδό σήματος. Ο μετρητής VU ((12)) είναι το τελευταίο χαρακτηριστικό στην οδό σήματος. Για τα πλήκτρα Μερικά από τα στοιχεία ελέγχου του MIC800 είναι πλήκτρα. Όταν ένα πλήκτρο: είναι πατημένο και ανάβει, το αντίστοιχο χαρακτηριστικό είναι ενεργοποιημένο δεν είναι πατημένο και δεν ανάβει, το αντίστοιχο χαρακτηριστικό είναι απενεργοποιημένο Στο υπόλοιπο αυτού του τομέα περιγράφεται πως να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου του MIC800: Πριν ενεργοποιήσετε το MIC800, γυρίστε τον έλεγχο INPUT GAIN στα +26 db (ελάχιστη ρύθμιση). (1) πλήκτρο (ισχύος): Για να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε το MIC800 πιέστε αυτό το πλήκτρο. (2) VTC LED: Όταν ενεργοποιήσετε το MIC800, αυτό το LED είναι αναμμένο. Αυτό σημαίνει ότι η διάταξη VTC (Virtual Tube Circuitry) είναι ενεργοποιημένη. Η διάταξη VTC είναι η αναλογική τεχνολογία της BEHRINGER που ανταγωνίζεται την ζεστασιά της διάταξης κυκλωμάτων λυχνιών vintage. Εδώ, ο όρος ζεστασιά αναφέρεται στις υψηλότερες αρμονικές τις οποίες η διάταξη κυκλώματος λυχνίας προσθέτει σε σήματα ήχου. Οι υψηλές αρμονικές δίνουν στα σήματα ήχου ισχύ, διαύγεια, και διακριτική λαμπρότητα. Για να ρυθμίσετε την ποσότητα ζεστασιάς που δημιουργεί το MIC800, χρησιμοποιήστε τον έλεγχο TUBE MODELING ((10)). (3) Πλήκτρο PHANTOM +48 V: Εάν έχετε συνδέσει ένα πυκνωτικό μικρόφωνο στο MIC800 χρησιμοποιείστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την ισχύ phantom. Η ισχύς phantom είναι τα + 48 volt τα οποία χρειάζονται τα πυκνωτικά μικρόφωνα για να πολώσουν πυκνωτικά διαφράγματα. Τα δυναμικά μικρόφωνα δεν χρειάζονται ισχύ phantom.

7 7 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Πριν ενεργοποιήσετε την ισχύ phantom, συνδέστε το πυκνωτικό σας μικρόφωνο στο MIC800. Συμπληρωματικά απενεργοποιείστε τον ήχο σε όλα τα ηχεία. (4) 20 db πλήκτρο PAD: Για να μειώσετε την ευαισθησία εισόδου στα 20 db, χρησιμοποιείστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το pad. Δεν προτείνεται να μειώσετε την ευαισθησία εισόδου για την είσοδο μικροφώνου. (5) πλήκτρο Ø (αντιστροφή φάσης): Εάν συναντήσετε ακύρωση φάσης, χρησιμοποιείστε αυτό το πλήκτρο για να να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό αντιστροφής φάσης. Αυτό το χαρακτηριστικό αντιστρέφει το σήμα εισόδου 180 βαθμούς. Ακυρώσεις φάσεων εμφανίζονται όταν συνδυάζετε το σήμα εξόδου με άλλα σήματα και τα συνδυασμένα σήματα ακυρώνουν το ένα το άλλο. (6) Έλεγχος INPUT GAIN : Για να ενισχύσετε τη στάθμη του σήματος εισόδου, γυρίστε αυτό το πλήκτρο ελέγχου προς τα +26 db (ελάχιστη ρύθμιση) ή εναλλακτικά +60 db (μέγιστη ρύθμιση). Ενισχύστε αργά τη στάθμη του σήματος εισόδο. (7) Μετρητής SIGNAL/CLIP: Για να παρακολουθήσετε την κατάσταση του σήματος εισόδου, χρησιμοποιείστε αυτόν τον μετρητή. Σε κάθε δεδομένο χρόνο, ένα από τα ακόλουθα LED ανάβει σε αυτόν τον μετρητή: ΣΗΜΑ: Το MIC800 λαμβάνει το σήμα εισόδου. CLIP: Το MIC800 ψαλιδίζει το σήμα εισόδου. Εάν αυτό το LED: ανάβει σποραδικά, το MIC800 ψαλιδίζει μόνο μερικές ακμές στο σήμα εισόδου ανάβει συνεχώς, το MIC800 ψαλιδίζει ένα μεγάλο τμήμα του σήματος εισόδου. Η στάθμη του σήματος εισόδου είναι πολύ υψηλή. Για να μειώσετε τη στάθμη του σήματος εισόδου, χρησιμοποιείστε τον έλεγχο INPUT GAIN. Εάν αυτός ο έλεγχος έχει ρυθμιστεί στα +26 db (ελάχιστη ρύθμιση) και το ψαλίδισμα συμβαίνει ακόμα, χρησιμοποιείστε το πλήκτρο pad 20 db για να ενεργοποιήσετε το pad. (8) Έλεγχος LOW CUT: Για να φιλτράρετε τους δυνατούς ήχους πατώματος και άλλους ήχους χαμηλών συχνοτήτων, γυρίστε αυτό το πλήκτρο ελέγχου προς τα 15 Hz (ελάχιστο φιλτράρισμα) ή εναλλακτικά στα 360 Hz (μέγιστο φιλτράρισμα). (9) Έλεγχος PREAMP MODELING: Για να επιλέξετε ένα μοντέλο προ-ενισχυτή, γυρίστε αυτόν τον έλεγχο ο οποίος περιλαμβάνει μερικές ομάδες μοντέλων προ-ενισχυτών. Για τα μοντέλα προ-ενισχυτών Μερικές φορές ένα σήμα ήχου στερείται χαρακτηριστικών τα οποία χρειάζεστε. Για παράδειγμα, τα φωνητικά στερούνται πυκνότητας ή το μπάσο στερείται μεστότητας. Η μορφή του σήματος ήχου δεν είναι σωστή. Στο MIC800, επιλέγετε το μοντέλο προ-ενισχυτή που περιγράφει τα χαρακτηριστικά που χρειάζεστε. Το MIC800 αναδιαμορφώνει το σήμα ήχου για εσάς. Η BEHRINGER δημιούργησε πολλά από τα μοντέλα προενισχυτών για ειδικές πηγές εισόδων (κιθάρες, φωνητικά, κλπ.). Ωστόσο αυτά τα μοντέλα ίσως δεν πληρούν τις ανάγκες σας για ένα ειδικό περιβάλλον ή για μια ειδική εφαρμογή. Λάβετε υπόψη στα μοντέλα προ-ενισχυτών ένα σημείο έναρξης στην διαδικασία διαμόρφωσης ήχου. Πειραματιστείτε με αυτά. Δημιουργείστε τον δικό σας, μοναδικό ήχο. Λεπτομέρειες για κάθε ομάδα μοντέλων προ-ενισχυτών ακολουθούν. Μοντέλα προ-ενισχυτή 1-4: NEUTRAL (ΟΥΔΕΤΕΡΟ) Για την απόδοση γνήσιων, φυσικών ήχων χρησιμοποιείστε τις ρυθμίσεις NEUTRAL, που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: Mοντέλο προενισχυτή Περιγραφή 1 NEUTRAL (ΟΥΔΕΤΕΡΟ) Καθαρός,φυσικός ήχος 2 VOCAL (ΦΩΝΗΤΙΚΑ) 3 GUITAR (ΚΙΘΑΡΑ) 4 BASS (ΜΠΑΣΟ) Φυσικός αλλά κοφτός ήχος ιδεώδης για ακουστικά Φυσικός αλλά καθαρός ήχος ιδεώδης για κιθάρες Φυσικός αλλά πλήρης ήχος ιδεώδης για κιθάρα μπάσο Μοντέλο προ-ενισχυτή 5-8: WARM (ΖΕΣΤΑΣΙΑ) Για την απόδοση ζεστού, αναλογικού ήχου, χρησιμοποιείστε τις ρυθμίσεις WARM, που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: Mοντέλο προενισχυτή Περιγραφή 5 KEYBOARD Ζεστός,καθαρός ήχος ιδεώδης για keyboards 6 E-GUITAR (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ) 7 VOCAL (ΦΩΝΗΤΙΚΑ) 8 VALVE Ζεστός ακουστικός ήχος ιδεώδης για ηλεκτρική κιθάρα Ζεστός σταθερός ήχος που έχει παρουσία και είναι ιδεώδης για ακουστικά Ζεστός, κενός σωληνοειδής ήχος για οποιοδήποτε σήμα Μοντέλα προ-ενισχυτή 9-12: WARM-LIMITER Χρησιμοποιείστε τις ρυθμίσεις WARM-LIMITER που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: για την απόδοση ζεστού, αναλογικού ήχου ο οποίος δίνει μεστότητα χαμηλών τόνων και παρουσία για περιορισμό υψηλών εντάσεων και ακμών σήματος Mοντέλο προενισχυτή Περιγραφή 9 MULTI Ζεστός αναλογικός ήχος για οποιοδήποτε σήμα 10 VOCAL (ΦΩΝΗΤΙΚΑ) Ζεστός, πλήρης ήχος που είναι επιβαλλόμενος, ιδεώδης για φωνητικά 11 A-GUITAR (ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ) Ζεστός ήχος ζωντανός και ιδεώδης για ακουστικές κιθάρες 12 PIANO (ΠΙΑΝΟ) Ζεστός ήχος που λάμπει ιδεώδης για πιάνα

8 8 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Μοντέλα προ-ενισχυτή 13-16: LIMITER Χρησιμοποιείστε τις ρυθμίσεις LIMITER που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: για την απόδοση ομαλού, επιβαλλόμενου ήχου ο οποίος δίνει μεστότητα χαμηλών τόνων και παρουσία για περιορισμό υψηλών εντάσεων και ακμών σήματος Mοντέλο προενισχυτή 13 BASS (ΜΠΑΣΟ) 14 A-GUITAR (ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ) 15 PERCUSSION (ΚΡΟΥΣΤΑ) 16 LIMITER (ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ) Περιγραφή Κυκλικός,πλούσιος ήχος μπάσου ιδεώδης για κιθάρες μπάσο Πλήρης μαλακός ήχος ιδεώδης για ακουστικές κιθάρες Ακριβής, νευρώδης ήχος, ιδεώδης για κρουστά όργανα Συμπαγής ήχος για φωνητικά και άλλα είδη σημάτων (10) Έλεγχος TUBE MODELING: Για να ρυθμίσετε την ποσότητα ζεστασιάς λυχνιών την οποία το MIC800 προσθέτει στο σήμα εισόδου, γυρίστε αυτόν τον διακόπτη ελέγχου προς το COLD (ελάχιστη ρύθμιση, καθόλου ζεστασιά) ή προς το HOT (μέγιστη ζεστασιά). Για λεπτομέρειες για τη ζεστασιά λυχνίας, βλέπε το (2) VTC LED. (11) Έλεγχος OUTPUT LEVEL : Για να ρυθμίσετε το επίπεδο του σήματος εξόδου, γυρίστε αυτόν τον διακόπτη ελέγχου προς το - db (καθόλου σήμα εξόδου) ή προς το +10 db (μέγιστη στάθμη). (12) Μετρητής VU: Για να παρακολουθήσετε το μέσο επίπεδο του σήματος εξόδου, χρησιμοποιείστε αυτόν τον μετρητή τύπου vintage, ο οποίος περιλαμβάνει μια διαβάθμιση db. Επειδή η στάνταρ στάθμη λειτουργίας για εξοπλισμό ήχου είναι 0 (μηδέν) db, αυτή είναι η καλύτερη στάθμη για το σήμα εξόδου. Στα 0 db, το MIC800 έχει ακόμα περίπου 15 db διαθέσιμη δυναμική περιοχή σήματος. 2.3 Πίσω πλευρά Αυτός ο τομέας περιγράφει πως να χρησιμοποιείτε τον όπισθεν πίνακα για να ρυθμίσετε το MIC800. Πριν ρυθμίσετε το MIC800, απενεργοποιήστε το. Συμπληρωματικά, ανοίξτε τον έλεγχο INPUT GAIN στα +26 db (ελάχιστη ρύθμιση). Το ακόλουθο απεικονίζει τον όπισθεν πίνακα του MIC800: (17) (13) (14) (15) (16) Απεικ. 2.2: MIC800 Όπισθεν πίνακας Στην προηγούμενη απεικόνιση κάθε στοιχείο ελέγχου συνδέεται με μια ζεύξη, για παράδειγμα (1). Στον ακόλουθο τομέα χρησιμοποιείστε αυτές τις ζεύξεις για να προσδιορίσετε γρήγορα λεπτομέρειες για κάθε στοιχείο ελέγχου: (13) Συνδετήρας POWER: Για να ενεργοποιήσετε το MIC800, συνδέστε την μονάδα παροχής ρεύματος σε αυτόν τον συνδετήρα. Η μονάδα παροχής ρεύματος παρέχεται μαζί με το MIC800. Όταν τελειώσετε με τη χρήση του MIC800, αποσυνδέστε τη μονάδα παροχής ρεύματος από την πηγή ρεύματος. Όσο η μονάδα παροχής ρεύματος είναι συνδεδεμένη σε μια πηγή ρεύματος, η μονάδα παροχής ρεύματος καταναλώνει ενέργει. (14) Συνδετήρας OUTPUT LINE: Για την απόδοση ενός σήματος ήχου από το MIC800, χρησιμοποιείστε αυτόν τον συνδετήρα ¼" TS (μη συνδεδεμένος). Όπως δείχνει η προηγούμενη απεικόνιση το MIC800 περιλαμβάνει 2 συνδετήρες εισόδου ((15) και (16)). Δεν προτείνεται να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα και τους δύο συνδετήρες. (15) Διασυνδέτης INPUT LINE: Για την είσοδο ενός σήματος στάθμης στην συσκευή MIC800 χρησιμοποίησε ένα διασυνδέτη ¼" TRS (συνδεδεμένο). Το σήμα στάθμης μπορεί να είναι μονοφωνικό. Για λεπτομέρειες, δείτε Είσοδος MIC800.

9 9 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Εάν ο διασυνδέτης ή η πηγή στάθμης είναι ισορροπημένη βάλτε ένα συνδεδεμένο βύσμα ¼" TS, και το σήμα στάθμης θα μειωθεί κατά 6 db. Για να αυξηθεί το επίπεδο σήματος, χρησιμοποιείστε τον έλεγχο ΙNPUT GAIN ((5)). (16) Διασυνδέτης INPUT MIC: Για την είσοδο ενός σήματος χαμηλής στάθμης στο MIC800, χρησιμοποιείστε τον διασυνδέτη XLR (συνδεδεμένος). Αυτό το σήμα χαμηλής στάθμης μπορεί να είναι και ένα σήμα μονοφωνικό. Για λεπτομέρειες, δείτε Είσοδος MIC800. Όταν εγκαθιστάτε με ένα πυκνωτικό μικρόφωνο, κάντε τα ακόλουθα: α. Μέσω του συνδετήρα INPUT MIC, συνδέστε το πυκνωτικό μικρόφωνο στο MIC800. β. Απενεργοποιείστε τον ήχο σε όλα τα ηχεία. 3. Παραδειγμα Xρhσησ Το ακόλουθο παράδειγμα απεικονίζει τον ρόλο του MIC800 στις ρυθμίσεις ήχου: γ. Για να ενεργοποιήσετε την ισχύ phantom, χρησιμοποιείστε το πλήκτρο PHANTOM +48 V. δ. Αναμένετε μερικά δευτερόλεπτα ώστε η ισχύς phantom να φορτίσει το διάφραγμα πυκνωτή. (17) SERIAL NUMBER (ΣΕΙΡΙΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ): Για την καταχώρηση του MIC800, χρησιμοποιείστε αυτόν τον μοναδικό σειριακό αριθμό. Για λεπτομέρειες για πρίζες ήχου, δείτε το 4. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΗΧΟΥ. Input ULTRAVOICE XM1800S MINIMIC MIC800 Output PRO MIXER VMX100USB Απεικ. 3.1: Παράδειγμα εγκατάστασης Για τη σύνδεση με άλλα προϊόντα ΜΙΝΙ Το MIC800 ανήκει στη γκάμα ΜΙΝΙ των προϊόντων της BEHRINGER. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το MIC800 με αυτά τα προϊόντα. Για λεπτομέρειες, δείτε το 6. Νεα Προιοντα Τησ Σειρασ Μινι. 4. Συνδεσεις Ηχου Αυτό το κεφάλαιο παρέχει λεπτομέρειες για τις πρίζες τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε μικρόφωνα και άλλο εξοπλισμό ήχου στο MIC800. Για μικρόφωνα Για να συνδέσετε μικρόφωνα στο MIC800, χρησιμοποιείστε ένα καλώδιο μικροφώνου που περιλαμβάνει συνδεδεμένες πρίζες XLR. Το ακόλουθο απεικονίζει τον συνδετήρα MIC800 (είσοδος) και την αντίστοιχη πρίζα XLR (έξοδος): Balanced use with XLR connectors input 1 = ground/shield 2 = hot (+ve) 3 = cold (-ve) output For unbalanced use, pin 1 and pin 3 have to be bridged Απεικ. 4.1: Συνδετήρας XLR (συνδεδεμένος) και πρίζα

10 10 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Για άλλο εξοπλισμό ήχου Για να συνδέσετε όργανα και άλλους τύπους εξοπλισμού στο MIC800, χρησιμοποιείστε πρίζες ¼" TS ή ¼" TRS, όπως απεικονίζονται ως ακολούθως. Για λεπτομέρειες για συνδετήρες MIC800, δείτε το 2.3 Όπισθεν πίνακας. signal hot (+ve) ring cold (-ve) ground/shield ground/shield ring strain relief clamp strain relief clamp strain relief clamp ring strain relief clamp ground/shield ground/shield ring cold (-ve) hot (+ve) Απεικ. 4.3: Εξωτερικό καλώδιο (Patch cord) με συνδεδεμένες πρίζες, ¼ TRS signal Απεικ. 4.2: Εξωτερικό καλώδιο (Patch cord) με μη συνδεδεμένες πρίζες, ¼ TS

11 11 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο 5. Τεχνι Α Δεδομενα Mic Input Τύπος συνδετήρα Εμπέδηση περίπου Μεγ. στάθμη εισόδου Line Input Τύπος συνδετήρα Εμπέδηση περίπου. Μεγ. στάθμη εισόδου Output Τύπος συνδετήρα Εμπέδηση Μεγ. στάθμη εξόδου Προδιαγραφες Συστηματος Απόκριση συχνότητας Δυναμική σειρά Παραμόρφωση Λόγος σήματος προς θόρυβο: Πλη Τρα PAD XLR (συνδεδεμένος) 2.6 kω (συνδεδεμένο) -2 dbu, +18 dbu με pad ¼" TRS (συνδεδεμένος) 20 kω (συνδεδεμένο) +19 dbu, +28 dbu με pad ¼" TS (μη συνδεδεμένος) περίπου 130 Ω +15 dbu MIC: 10 Hz έως 90 khz, ±3 db LINE: 10 Hz έως 67 khz, ±3 db 100 db, 20 Hz έως 20 khz τύπος 0.016% -16 dbu dbu, στάθμιση α 20 db Ψ (αντιστροφή φάσης) 180 Ισχύς PHANTOM +48 V Ελεγχοι INPUT GAIN LOW CUT (ΧΑΜΗΛΗ ΑΠΟ ΟΠΗ) OUTPUT LEVEL (ΣΤΑΘΜΗ ΕΞΟΔΟΥ) Παροχh Ρεyματος Σύνδεση δικτύου Τάση Δικτύου ΗΠΑ / Καναδάς Ηνωμένο Βασίλειο / Αυστραλία Κίνα Ευρώπη Ιαπωνία Κατανάλωση ρεύματος Διαστασεις / Βαρος Διαστάσεις (Υ x Π x Β) Βάρος +26 db έως +60 db 15 έως 360 Hz - db έως +10 db εξωτερικός προσαρμογέας, 9 V~/750 ma 120 V~, 60 Hz 240 V~, 50 Hz 220 V~, 50 Hz 230 V~, 50 Hz 100 V~, Hz περίπου 5 W περίπου 48 x 120 x 243 mm περίπου 0,58 kg Η εταιρεία BEHRINGER καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για τη διασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων ποιότητας. Οι απαραίτητες τροποποιήσεις πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η εμφάνιση της συσκευής μπορεί να εμφανίζουν αποκλίσεις ή διαφορές σε σχέση με τα παραπάνω στοιχεία ή τις εικόνες.

12 12 MINIMIC MIC800 Περιληπτικό Εγχειρίδιο 6. Νεα Προιοντα Τησ Σειρασ Μινι Το MINIMIC ανήκει στην σειρά ΜΙΝΙ της BEHRINGER. Και τα 8 προιόντα αυτής της σειράς λειτουργούν μαζί κατά άψογο τρόπο και θα παρουσιαστούν σε εσάς εν συντομία. MINIFEX FEX800 Σύστημα επεξεργαστή στέρεο multi effect 9.5" για εφαρμογές σε στούντιο και σε συναυλίες 16 φοβερές προεπιλογές FX σε ανάλυση 24-bit/48 khz συμπεριλαμβανομένων αντήχησης, καθυστέρησης, chorus, flanger, phaser, περιστρεφόμενου ηχείου, συσκευής που μεταβάλει τον τόνο μιας νότας και συσκευής εφέ. Έλεγχος προεπιλογής FX με LED που δείχνουν το επιλεχθέν πρόγραμμα. MINIAMP AMP800 Ιδιαίτερα ανθεκτικό σύστημα ενισχυτή με ακουστικά 9.5" για εφαρμογές σε στούντιο και σε συναυλίες 4 απόλυτα ξεχωριστοί τομείς ενισχυτών υψηλής ισχύος Υψηλή ηχητική ποιότητα ακόμα και στην μέγιστη ένταση MINIMON MON800 Σύστημα μίκτη μάτριξ με οθόνη 9.5" για εφαρμογές σε στούντιο και σε συναυλίες Μονάδα εισόδου με τέσσερις εισόδους με δυνατότητα επιλογής και μίξης. Ακριβή εξαψήφια στέρεο μέτρα εξόδου με LED για ακριβή ένδειξη επιπέδου. Απεικ. 6.1:Tα προϊόντα ΜΙΝΙ στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο MINIFBQ FBQ800 Ιδιαίτερα ανθεκτικό σύστημα γραφικού αντισταθμιστή 9.5" για εφαρμογές σε στούντιο και σε συναυλίες Επαναστατικό σύστημα FBQ που μπορεί να αποκαλύψει βασικές συχνότητες και να χρησιμοποιηθεί και σαν αναλυτής ήχων. Επιπλέον φίλτρο Low Cut μετακινεί άχρηστες συχνότητες π.χ. ήχους στο πάτωμα. MINIMIX MIX800 Ιδιαίτερα ανθεκτικό μηχάνημα καραόκε 9.5" για εφαρμογές σε στούντιο και σε συναυλίες Επαναστατικό σύστημα ακύρωσης φωνής που περιορίζει φωνητικά από οποιαδήποτε πηγή στέρεο κατά την διατήρηση περισσοτέρων μουσικών στοιχείων. Εσωτερικός επεξεργαστής echo/reverb σε ανάλυση 24-bit/40 khz για την βέλτιστη φωνητική ενίσχυση.

13 We Hear You

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System Περιληπτικό Εγχειρίδιο MONITOR SPEAKERS MS High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System 2 MONITOR SPEAKERS MS16 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...2 Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors

Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors 2 DIGITAL MONITOR SPEAKERS / Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202 /1002. Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor

Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202 /1002. Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202 /1002 Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor 2 XENYX 1202FX/1002FX Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202/1002/802/502. Premium 12/10/8/5-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs

Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202/1002/802/502. Premium 12/10/8/5-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1202/1002/802/502 Premium 12/10/8/5-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps and British EQs 2 XENYX 1202/1002/802/502 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Σημαντικ

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο POWERPLAY PRO-8 HA8000/PRO-XL HA4700. 8/4-Channel High-Power Headphones Mixing and Distribution Amplifier

Περιληπτικό Εγχειρίδιο POWERPLAY PRO-8 HA8000/PRO-XL HA4700. 8/4-Channel High-Power Headphones Mixing and Distribution Amplifier Περιληπτικό Εγχειρίδιο POWERPLAY PRO-8 HA8000/PRO-XL HA4700 8/4-Channel High-Power Headphones Mixing and Distribution Amplifier 2 POWERPLAY PRO-8 HA8000/POWERPLAY PRO-XL HA4700 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502. Περιληπτικό Εγχειρίδιο

ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502. Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Audiophile 31-Band and 15-Band Stereo Graphic Equalizer with FBQ Feedback Detection System 2 ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Περιληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROLIVE VS1520/VS1220F/VS1220. High-Performance 600-Watt PA Speaker with 15"/12" Woofer and Electro-Dynamic Driver

Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUROLIVE VS1520/VS1220F/VS1220. High-Performance 600-Watt PA Speaker with 15/12 Woofer and Electro-Dynamic Driver Περιληπτικό Εγχειρίδιο EUOIVE VS1520/VS1220F/VS1220 High-Performance 600-Watt PA Speaker with 15"/12" Woofer and Electro-Dynamic Driver 2 EUOIVE VS1520/VS1220F/VS1220 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο XENYX 502/802/1002/1202. Premium 5/8/10/12-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamp and British EQ. behringer.

Περιληπτικό Εγχειρίδιο XENYX 502/802/1002/1202. Premium 5/8/10/12-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamp and British EQ. behringer. Περιληπτικό Εγχειρίδιο XENYX 502/802/1002/1202 Premium 5/8/10/12-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamp and British EQ 2 XENYX 502/802/1002/1202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer

Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRALINK PRO MX882 Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer 2 ULTRALINK PRO MX882 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σημαντικ οδηγ ασφαλε... 3 Νομική αποκήρυξη... 3 Περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο

Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιληπτικό Εγχειρίδιο MULTICOM PRO-XL Reference-Class 4-Channel Expander/Gate/Compressor/Peak Limiter with Dynamic Enhancer and Low Contour Filter COMPOSER PRO-XL MDX2600 Reference-Class 2-Channel Expander/Gate/Compressor/Peak

Διαβάστε περισσότερα

U-CONTROL UCA222. Περιληπτικό Εγχειρίδιο. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output and Massive Software Bundle

U-CONTROL UCA222. Περιληπτικό Εγχειρίδιο. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output and Massive Software Bundle Περιληπτικό Εγχειρίδιο U-CONTROL UCA222 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output and Massive Software Bundle 2 U-CONTROL UCA222 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

A50-67130-22001. 1960 Οδηγίες χρήσης

A50-67130-22001. 1960 Οδηγίες χρήσης A50-67130-22001 1960 Οδηγίες χρήσης Σημαντικες οδηγιες ασφαλειας ΠΡΟΣΟΧΗ: Υψηλή τάση Κίνδυνος ζωής Ακόμα και μετά την αποσύνδεση από το δίκτυο μπορεί εντός του περιβλήματος να υπάρχουν υψηλές τάσεις έως

Διαβάστε περισσότερα

EUROLIVE S1020/S1220/S1220F/S1520/S1530/S1800S. Οδηγίες χειρισμού A50-73729-00001

EUROLIVE S1020/S1220/S1220F/S1520/S1530/S1800S. Οδηγίες χειρισμού A50-73729-00001 Οδηγίες χειρισμού A50-73729-00001 Σημαντικεσ οδηγιεσ ασφαλειασ + Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του επάνω καλύμματος (ή του πίσω τοιχώματος) της συσκευής. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδοση 1.1 Ιούνιος 2002 AUTOCOM PRO-XL MDX1600 COMPOSER PRO-XL MDX2600 MULTICOM PRO-XL MDX4600 www.behringer.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ AUTOCOM PRO-XL MDX1600/COMPOSER PRO-XL MDX2600/MULTICOM PRO-XL MDX4600 Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Συσκευή προβολής PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Εγχειρίδιο Χρήσης Αρ. μοντέλου NP-PX602UL-WH/NP-PX602UL-BK/NP-PX602WL-WH/NP-PX602WL-BK Ver. 2 11/14 Οι επωνυμίες Apple, Mac, Mac OS, και MacBook

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Cisco ISB2000 IP Set-Tops. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Σειρά Cisco ISB2000 IP Set-Tops. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Σειρά Cisco ISB2000 IP Set-Tops Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Περιεχόμενα Ανακοίνωση για το προσωπικό εγκατάστασης...2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 Καλώς ήρθατε...5 Πρώτα η ασφάλεια...5 Προσδιορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ GR LFF 6020 Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την πολυλειτουργική συσκευή, έχετε

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX110GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών Model No. VS14755 Περιεχόμενα Πληροφορίες Συμμόρφωσης...1 Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας...2 Δήλωση Συμμόρφωσης με RoHS...3 Πληροφορίες Πνευματικών Δικαιωμάτων...4

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 208

Οδηγός χρήσης Nokia 208 Οδηγός χρήσης Nokia 208 Τεύχος 2.1 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης βασίζονται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν BlackBerry PlayBook Tablet %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%%*"*!&)%)"%*")&"*%*!&%&&)"&')!1 MAT-51597-019 MAT-51597-019 PRINTSPEC-021 SWDT43156-1235001-0525101357-019

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα