ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CAMPUS ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ ΚΑΡΤΕΛΑ «ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΧΩΡΟ» ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Καθηµερινές εργασίες Περιοδικές εργασίες ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Εποπτικές διαδικασίες αξιολόγησης Καταλογισµός προστίµων ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ W.C ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.16 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C.)...21 Γενικό σχέδιο Καθαριότητας Α.Π.Θ. 2

3 1 Γενικό σχέδιο καθαριότητας Campus 1.1 Δοµή συνεργείων καθαριότητας Οι υπηρεσίες καθαριότητας που παρέχονται στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ακολουθούν συγκεκριµένο οργανόγραµµα και δοµούνται βάσει βαρδιών και τοµέων ευθύνης. Οι εργαζόµενοι κάθε βάρδιας γνωρίζουν εξαρχής τους χώρους που καλούνται να καθαρίσουν, αλλά και τις συγκεκριµένες υπηρεσίες που καλούνται να προσφέρουν. Οι τοµείς ευθύνης ορίζονται για κάθε κτίριο ξεχωριστά ανάλογα µε το µέγεθος και το πλήθος των εγκαταστάσεων που αυτό περιλαµβάνει. Τα συνεργεία καθαριότητας οργανώνονται σε τέσσερις οµάδες εργασίας: Πρωινή βάρδια Απογευµατινή βάρδια Εσωτερικά συνεργεία Εξωτερικά συνεργεία Συνοπτικά οι αρµοδιότητες κάθε µιας από τις παραπάνω οµάδες εργασίας περιγράφονται ως εξής: Πρωινή Βάρδια Οι εργαζόµενοι στην πρωινή βάρδια είναι επιφορτισµένοι µε τον καθηµερινό συστηµατικό καθαρισµό των εσωτερικών χώρων (αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία, συσκευές, τουαλέτες). Απογευµατινή βάρδια Οι εργαζόµενοι στην απογευµατινή βάρδια φροντίζουν για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων (κλιµακοστάσια, κιγκλιδώµατα, ασανσέρ, δάπεδα, τουαλέτες). Εσωτερικά συνεργεία Τα εσωτερικά συνεργεία πραγµατοποιούν περιοδικές εργασίες καθαρισµού και δέχονται υποστηρικτικά τις υπηρεσίες των εξωτερικών συνεργείων, όταν το απαιτεί η φύση της εκτελούµενης εργασίας (ανάγκη χρήσης ειδικού εξοπλισµού). Στην περίπτωση που η σχολή δε διαθέτει εσωτερικό συνεργείο, τις εργασίες εκτελεί εξωτερικό συνεργείο. Εξωτερικά συνεργεία Τα εξωτερικά συνεργεία πραγµατοποιούν περιοδικές εργασίες καθαρισµού (είσοδοι, υαλοπίνακες πάνω από 2µ, δάπεδα, οροφές). Όλες οι οµάδες εργασίες ενηµερώνουν άµεσα το Γραφείο Καθαριότητας σε περιπτώσεις φθορών ή ζηµιών, που σχετίζονται µε την διατήρηση των όρων υγιεινής των πανεπιστηµιακών χώρων καθώς και την εύρυθµη λειτουργία τους. Γενικό σχέδιο Καθαριότητας Α.Π.Θ. 3

4 1.2 Γραφείο Καθαριότητας Α.Π.Θ. Το Γραφείο καθαριότητας του Α.Π.Θ. λειτουργεί στον υπόγειο χώρο του κτιρίου Διοίκησης και έχει ως αντικείµενο: Να συντονίζει, να εποπτεύει και να ελέγχει την εφαρµογή του σχεδίου καθαριότητας του Α.Π.Θ. σε όλους τους χώρους του Πανεπιστηµίου Να ελέγχει τις συµβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου Να καταγράφει και να επιλύει προβλήµατα που αφορούν στην καθαριότητα του Α.Π.Θ Να εποπτεύει και να διασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζόµενων στην καθαριότητα. Τηλέφωνο επικοινωνίας µε το γραφείο καθαριότητας: Η επικοινωνία είναι δυνατή ολόκληρο το 24ωρο. 1.3 Καρτέλα «Παρακαλώ καθαρίστε το χώρο» Στην προσπάθεια του Α.Π.Θ. για εξοικονόµηση ανθρώπινων πόρων µε στόχο την ορθότερη κατανοµή και διάθεση του προσωπικού καθαριότητας, θεσπίζεται η χρήση της καρτέλας «Παρακαλώ καθαρίστε το χώρο». Η καρτέλα αυτή τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του κάθε γραφείου και υποδεικνύει ότι ο χώρος πρέπει να καθαριστεί. Στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί η κάρτα, ο χώρος θεωρείται καθαρός. Εικόνα 1: Καρτέλα «Παρακαλώ καθαρίστε το χώρο» Γενικό σχέδιο Καθαριότητας Α.Π.Θ. 4

5 1.4 Γενική περιγραφή εκτελούµενων εργασιών Οι εκτελούµενες εργασίες διακρίνονται σε καθηµερινές και περιοδικές. Οι καθηµερινές εργασίες πραγµατοποιούνται από το προσωπικό της πρωινής και απογευµατινής βάρδιας, ενώ οι περιοδικές εργασίες επιτελούνται από τα εσωτερικά και εξωτερικά συνεργεία καθαρισµού. Σε γενικές γραµµές, έργο της πρωινής βάρδιας είναι ο βασικός καθαρισµός των χώρων, ενώ η απογευµατινή βάρδια αναλαµβάνει τη συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων και τουαλετών. Το είδος των εργασιών κάθε κατηγορίας περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω Καθηµερινές εργασίες καθαρισµός δαπέδων των αιθουσών διδασκαλίας µε σκούπισµα και σφουγγάρισµα καθαρισµός επιφανειών, επίπλων, αναγνωστηρίων, καθισµάτων και εδράνων µε τη χρήση διαλύµατος νερού και ουδέτερου υγρού καθαριστικού καθαρισµός από ρύπους δαπέδων (σκούπισµα, σφουγγάρισµα σκληρών δαπέδων ή αναρρόφηση σκόνης µοκετών) και καθαρισµός τοίχων και οροφών τοπικά, όπου απαιτείται καθαρισµός από σκόνη των ελεύθερων επιφανειών, ραφιών, βιβλιοθηκών, ντουλαπιών, σωµάτων θέρµανσης κ.λ.π. σκούπισµα και σφουγγάρισµα κλιµακοστασίου και κιγκλιδωµάτων εξωτερικός καθαρισµός από σκόνη τηλεφωνικών συσκευών, µηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών αφαίρεση των αποτυπωµάτων των χεριών από όλες τις επιφάνειες καθαρισµός ασανσέρ και καµπίνας (εσωτερικά-εξωτερικά) πλύσιµο και απολύµανση λεκανών-ουρητήρων-νιπτήρων εσωτερικά και εξωτερικά πλύσιµο πλακιδίων δαπέδου W.C. και χρήση αρωµατικού και απολυµαντικού υγρού καθαρισµός σαπουνοθηκών και καθηµερινή συµπλήρωση υγρού σαπουνιού, χαρτιού υγείας και χεριών στις αντίστοιχες θήκες καθαρισµός καθρεφτών και δοχείων απορριµµάτων για τη σωστή διατήρηση του επιπέδου καθαριότητας, τα W.C. συντηρούνται ανά 2 ώρες και οι εργαζόµενοι υπογράφουν το ηµερήσιο έντυπο ελέγχου που βρίσκεται τοποθετηµένο στην είσοδο κάθε W.C. αλλαγή σακούλας απορριµµάτων από τα καλαθάκια, ξεσκόνισµα αυτών, τοποθέτηση απορριµµάτων σε πλαστικούς σάκους και µεταφορά τους στους χώρους συγκέντρωσης έξω από κάθε κτίριο συλλογή ανακυκλώσιµων ειδών και µεταφορά στους ειδικούς κάδους άµεση ενηµέρωση για οποιοδήποτε πρόβληµα ή φθορά Γενικό σχέδιο Καθαριότητας Α.Π.Θ. 5

6 1.4.2 Περιοδικές εργασίες γενικός καθαρισµός W.C. εβδοµαδιαία καθαρισµός όλων των υαλοπινάκων εσωτερικά και εξωτερικά µε µηνιαία συχνότητα γενικός καθαρισµός γραφείων µηνιαία (κάθετες επιφάνειες, βιβλιοθήκες, φωτιστικά κλπ.) καθαρισµός των υαλοπινάκων όπου απαιτείται ειδικό γερανοφόρο όχηµα µια φορά το τρίµηνο βαθύς καθαρισµός των δαπέδων, διαδρόµων (τρίψιµο και γυάλισµα δαπέδων και υγρό πλύσιµο µοκετών) ανά τετράµηνο πάρκινγκ, οροφές, µπαλκόνια 1.5 Καταπολέµηση παρασίτων Η ολοκληρωµένη διαχείριση των παρασίτων στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ. στηρίζεται στους ακόλουθους άξονες: Έρευνα και αξιολόγηση προβληµάτων ανά κτίριο Συνεργασία και άµεση επικοινωνία µεταξύ του ορισµένου υπεύθυνου κάθε κτιρίου και της αναδόχου εταιρείας Κατάρτιση ηµερολόγιου προγράµµατος επισκέψεων-εφαρµογών και εγκατάστασης του έργου Κατάρτιση αναλυτικού ετήσιου χρονοδιαγράµµατος για τις επισκέψεις µετά την εγκατάσταση Ελαχιστοποίηση χρήσης χηµικών µε χρήση εναλλακτικών µεθόδων καταστολής Χρήση σκευασµάτων εγκεκριµένων από το αρµόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για χρήση στη Δηµόσια Υγεία Χρήση όλων των απαραίτητων ατοµικών µέσων προστασίας και µεθόδων εφαρµογής για την προστασία των εργαζοµένων και των οργανισµών µη στόχων Ασφαλή διάθεση υπολειµµάτων παρασιτοκτόνων Πιστοποίηση εργασιών Αξιολόγηση αποτελεσµάτων Δυνατότητα εκπαίδευσης-πρακτικής άσκησης φοιτητών σε θέµατα διαχείρισης παρασίτων Οι γενικές ενέργειες για την αντιµετώπιση των παρασίτων είναι οι ακόλουθες: δόλωση αποχετευτικού συστήµατος και όµβριων φρεατίων εγκατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου δολωµατικών σταθµών Γενικό σχέδιο Καθαριότητας Α.Π.Θ. 6

7 τακτικοί έλεγχοι για αντικατάσταση τρωκτικοκτόνων στο δίκτυο δολωµατικών σταθµών δόλωση στοών τρωκτικών δύο εφαρµογές υπολειµµατικού εντοµοκτόνου στο σύνολο των υπόγειων χώρων εφάπαξ εφαρµογή κατσαριδοκτόνου gel σε όλους τους χώρους που θα εντοπισθεί πρόβληµα τρεις εφαρµογές προνυµφοκτονίας κουνουπιών αντιµετώπιση λοιπών εισβολέων και έκτακτων περιστατικών το αργότερο εντός 48 ωρών µετά από κλίση 1.6 Αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών Ως καταστάσεις «έκτακτης ανάγκης» ή «αυξηµένου κινδύνου» ορίζονται ευρύτερες επικίνδυνες καταστάσεις που αποτελούν πρόβληµα και απειλή για το Α.Π.Θ. και για τους ευρισκόµενους εντός των εγκαταστάσεών του, καθώς και για τον πληθυσµό γύρω από τους χώρους του (σεισµοί, πληµµύρα, µεγάλη πυρκαγιά, διαφυγή αερίων κλπ.). Σε περίπτωση που υπάρχει σχετική πρόβλεψη, το Γραφείο Καθαριότητας παρακολουθεί στενά τις ανακοινώσεις των µέσων επικοινωνίας και ειδικά τις ανακοινώσεις των αρµόδιων υπηρεσιών και υπουργείων και ενηµερώνει άµεσα όλους τους υπεύθυνους. Η διαχείριση έκτακτων αναγκών στο Α.Π.Θ. βασίζεται: 1. στον κανονισµό ασφάλειας και υγιεινής 2. στην πρόσθετη περιοδική εκπαίδευση των ανθρώπων της καθαριότητας σε σχετικά ζητήµατα 3. στην ύπαρξη δύο (2) κινητών συνεργείων µε ανεξαρτησία κίνησης και εξοπλισµού και ειδικό καθεστώς αυτονοµίας, ώστε να αναλαµβάνουν την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαρισµού του Πανεπιστηµίου 4. στη δυνατότητα συνεχούς και άµεσης επικοινωνίας µεταξύ του Γραφείου Καθαριότητας και του επόπτη της αναδόχου εταιρείας Οι ενέργειες που ακολουθούνται για τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 1. Ενηµέρωση και συνεργασία µεταξύ του Γραφείου Καθαριότητας και του υπεύθυνου της αναδόχου εταιρείας 2. Το ειδικό όχηµα φορτώνεται µε τα απαραίτητα εργαλεία και µηχανήµατα σύµφωνα µε την πρώτη πρόχειρη εκτίµηση και ακολούθως οδηγείται στο χώρο, όπου καταφθάνουν και τα µέλη των ειδικών συνεργείων από τις εργασίες που ευρίσκονται ή από το σπίτι τους αν πρόκειται για µη εργάσιµη ώρα/ µέρα 3. Εκεί (στο χώρο του συµβάντος), καταστρώνεται σχέδιο δράσης, ορίζεται ο συντονιστής του έργου και οργανώνονται οι βάρδιες, εφόσον το συγκεκριµένο περιστατικό χρειάζεται αντιµετώπιση που προβλέπεται να διαρκέσει πέραν του 8ώρου Γενικό σχέδιο Καθαριότητας Α.Π.Θ. 7

8 4. Με την περάτωση των σχετικών εργασιών γίνεται καταγραφή των ενδεχόµενων µόνιµων ζηµιών, αναπροσαρµόζεται ο τρόπος εργασίας καθαρισµού για λίγες ώρες ή µέρες µέχρι την τελική αποκατάσταση του προβλήµατος και συµφωνούνται οι πρόσθετες εργασίες εφόσον προκύψει τέτοιο θέµα. 1.7 Έλεγχος και Αξιολόγηση Εποπτικές διαδικασίες αξιολόγησης Για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών καθαριότητας στο Α.Π.Θ., αλλά και για τη διευκόλυνση του εποπτικού έργου του Γραφείου Καθαριότητας, έχουν διαµορφωθεί τρία έντυπα: Το δελτίο παρακολούθησης εκτελούµενων εργασιών σε W.C., το έντυπο αξιολόγησης παρεχόµενων υπηρεσιών καθαριότητας και ο πίνακας προσδιορισµού και ελέγχου υλοποίησης περιοδικών εργασιών. Τα έντυπα αυτά βρίσκονται στο Παράρτηµα 1 του παρόντος εγχειριδίου. Δελτίο παρακολούθησης εκτελούµενων εργασιών σε W.C. Το πρώτο έντυπο αφορά στον έλεγχο των εκτελούµενων εργασιών σε W.C. Τοποθετείται σε ηµερήσια βάση στο πίσω µέρος της πόρτας του W.C. και συµπληρώνεται ανά 2 ώρες από τον εργαζόµενο που εκτελεί την εργασία. Στο τέλος της απογευµατινής βάρδιας ο Αρχιεργάτης του κάθε τοµέα συγκεντρώνει τα δελτία παρακολούθησης και τα θέτει υπόψη του Γραφείου Καθαριότητας. Έντυπο αξιολόγησης παρεχόµενων υπηρεσιών καθαριότητας Το δεύτερο έντυπο έχει τη µορφή ερωτηµατολογίου και διανέµεται στον Κοσµήτορα, στους εργαζόµενους και στο διδακτικό προσωπικό του κάθε Τµήµατος/ Σχολής για την αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών καθαριότητας. Τα συµπληρωµένα έντυπα κατατίθενται στο Γραφείο Καθαριότητας, το οποίο λαµβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση, προχωρά σε αναδιοργάνωση και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Γενικό σχέδιο Καθαριότητας Α.Π.Θ. 8

9 Πίνακας προσδιορισµού και ελέγχου υλοποίησης περιοδικών εργασιών Το τρίτο κατά σειρά έντυπο χρησιµοποιείται για τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο εκτέλεσης των περιοδικών εργασιών καθαριότητας που αναλαµβάνουν τα εξωτερικά συνεργεία. Με το έντυπο αυτό καθίσταται δυνατός ο ετήσιος προγραµµατισµός και η ταυτόχρονη εποπτεία εκτέλεσης των περιοδικών εργασιών καθαριότητας σε κάθε Τµήµα/ Σχολή Καταλογισµός προστίµων Δεδοµένου του µεγάλου όγκου πληροφορίας που καλείται να διαχειριστεί και να ελέγξει το Γραφείο Καθαριότητας του Α.Π.Θ. κρίνεται αναγκαία, παράλληλα µε τις προαναφερθείσες µορφές ελέγχου των εκτελούµενων εργασιών, η διεξαγωγή και δειγµατοληπτικών επιτόπιων ελέγχων στους χώρους που δέχονται τις παραπάνω υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η τήρηση των συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας στους εργασιακούς χώρους και στους χώρους διδασκαλίας. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί είτε µέσω δειγµατοληπτικών ελέγχων είτε ύστερα από κάποια καταγγελία στο Γραφείο Καθαριότητας, πληµµελής παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, και αφού γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες διασταύρωσης και επαλήθευσης των γεγονότων, θα επιβάλλονται χρηµατικά πρόστιµα στην εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες. Σε περιπτώσεις επαναλαµβανόµενης µη επαρκούς παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, το Γραφείο Καθαριότητας θα επανεξετάζει τη συνεργασία µε την ανάδοχη Εταιρεία. Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται τα χρηµατικά πρόστιµα που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις πληµµελούς εκτέλεσης µετρήσιµων εργασιών καθαριότητας. Μη εκτελούµενες εργασίες Ποσό σε ευρώ Καθαρισµός W.C. στον προβλεπόµενο χρόνο 10,00 Γενικός καθαρισµός γραφείων 20,00 Γενικός καθαρισµός W.C. 30,00 Καθαρισµός υαλοπινάκων µέχρι 2 µέτρα 30,00 Καθαρισµός δαπέδων 50,00 Υαλοπίνακες µε ειδικό γερανοφόρο όχηµα 100,00 Πάρκινγκ, οροφές, µπαλκόνια 70,00 Βαθύς καθαρισµός δαπέδων 50,00 Πίνακας 1: Πίνακας χρηµατικών προστίµων σε περιπτώσεις πληµµελούς εκτέλεσης εργασιών Γενικό σχέδιο Καθαριότητας Α.Π.Θ. 9

10 2 Σχέδιο καθαριότητας Οδοντιατρικής Σχολής Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες για τις εκτελούµενες εργασίες στην Οδοντιατρική Σχολή έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η τήρηση του προγράµµατος καθαριότητας αλλά κυρίως για τη διασφάλιση της ποιότητας και της σταθερότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. 2.1 Τοµείς ευθύνης και εκτελούµενες εργασίες Στο κτίριο της Οδοντιατρικής Σχολής έχουν οριστεί από το Γραφείο Καθαριότητας του Α.Π.Θ. εννιά (9) τοµείς ευθύνης λαµβάνοντας υπόψη τη βασική διάρθρωση του κτιρίου αλλά και την εσωτερική κατανοµή των χώρων. Οι τοµείς ευθύνης, οι οποίοι έχουν οριστεί µε γνώµονα την καλύτερη και συστηµατικότερη παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας καθώς και οι εκτελούµενες εργασίες ανά βάρδια περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 2). Κτίριο Τµήµα/ Όροφος Ωράριο (Δ-Π) Αριθµός ατόµων Εκτελούµενες εργασίες ανά Βάρδια Τοµέας ευθύνης Α Κτίριο Οδοντιατρικής Γναθοχειρουργικής/ 7 ος όροφος 06:00 14:00 1 Πρωινή Βάρδια 23 Γραφεία, 1 κλινική, 1 εργαστήριο, 7 εξεταστήρια, βιβλιοθήκη, W.C. τµήµατος, κλιµακοστάσια και κοινόχρηστοι χώροι Υπόγειο: Βιβλιοθήκη Τοµέας ευθύνης Β Κτίριο Οδοντιατρικής Οδοντοτεχνικής/ 6 ο όροφος 06:00 14:00 1 Πρωινή Βάρδια 24 Γραφεία, 1 αίθουσα ερευνών, 2 βιβλιοθήκες, 2 εργαστήρια, 1 κλινική παιδοοδοντιατρική, W.C. τµήµατος, κλιµακοστάσια και κοινόχρηστοι χώροι Υπόγειο: Αναγνωστήριο Τοµέας ευθύνης Γ Κτίριο Οδοντιατρικής Τοµέας ευθύνης Δ Κτίριο Οδοντιατρικής Περιοδοντικής- Εξακτικής Οδοντικής/ 5 ος όροφος Στοµατολογίας- Ακίνητης Ορθοδοντικής/ 4 ος όροφος 06:00 14:00 06:00 14: Πρωινή Βάρδια 31 Γραφεία, 2 χειρουργεία, 4 εργαστήρια, 2 αποδυτήρια W.C. τµήµατος, κλιµακοστάσια και κοινόχρηστοι χώροι Πρωινή Βάρδια 29 Γραφεία, κλινική, 3 αίθουσες σεµιναρίων, 1 αίθουσα διδασκαλίας, 2 βιβλιοθήκες, W.C. τµήµατος, κλιµακοστάσια και κοινόχρηστοι χώροι Υπόγειο: βιβλιοθήκη Γενικό σχέδιο Καθαριότητας Α.Π.Θ. 10

11 Τοµέας ευθύνης Ε Κτίριο Οδοντιατρικής Τοµέας ευθύνης ΣΤ Κτίριο Οδοντιατρικής Τοµέας ευθύνης Ζ Κτίριο Οδοντιατρικής Πειραµατικού Εργαστηρίου/ 2 ος όροφος Κλινική Ορθοδοντικής/ 1 ος όροφος Ισόγειο Τοµέας ευθύνης Η Κτίριο Οδοντιατρικής Τοµέας ευθύνης Θ Κτίριο Οδοντιατρικής Υπόγειο Όλο το κτίριο 06:00 14:00 06:00 12:30 06:00 14:00 06:00 14:00 14:00 20: Πρωινή Βάρδια 6 Γραφεία, 6 εργαστήρια, 2 κλινικές, 1 αίθουσα σεµιναρίων, W.C. τµήµατος, κλιµακοστάσια και κοινόχρηστοι χώροι Υπόγειο: Κοινόχρηστος διάδροµος, αποθήκη Πρωινή Βάρδια 5 Γραφεία, 6 εργαστήρια, εξωτερικά ιατρεία για παιδιά, 4 κλινικές, 1 αίθουσα σεµιναρίων, 1 ακτινολογικό εργαστήριο, 3 αποθήκες, W.C. τµήµατος, κλιµακοστάσια και κοινόχρηστοι χώροι Πρωινή Βάρδια 5 Γραφεία, 2 κλινικές, 4 εξωτερικά ιατρεία, 5 ακτινογραφικά εργαστήρια, θυρωρείο, W.C. ορόφου Πρωινή Βάρδια 9 Γραφεία, 2 αίθουσες σεµιναρίων, 1 αµφιθέατρο, 1 αίθουσα συνεδριάσεων, 1 αίθουσα υπολογιστών, 1 ακτινολογικό εργαστήριο, W.C. ορόφου, κλιµακοστάσια και κοινόχρηστοι χώροι Απογευµατινή Βάρδια W.C., κλιµακοστάσια και κοινόχρηστοι χώροι Πίνακας 2: Πίνακας κατανοµής τοµέων ευθύνης και εκτελούµενες εργασίες ανά βάρδια στο κτίριο της Οδοντιατρικής Σχολής Σηµείωση: Ο 3 ος όροφος και το φουαγέ του κτιρίου καθώς και το Μανδαλίδειο κτίριο καθαρίζονται από το σύνολο του προσωπικού σε καθηµερινή βάση. Το κτίριο µέχρι σήµερα λειτουργούσε µε 62 ώρες ηµερησίως (7 άτοµα επί 8 ώρες και 1 άτοµο επί 6 ώρες) και έτσι θα συνεχίσει να λειτουργεί. Γενικό σχέδιο Καθαριότητας Α.Π.Θ. 11

12 Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας (πίνακας 3) µε τις περιοδικές εργασίες που εκτελούν τα εξωτερικά συνεργεία στους χώρους της Οδοντιατρικής Σχολής. Δίνονται, επίσης, συµπληρωµατικά τα στοιχεία των εργαζοµένων στα εν λόγω συνεργεία σε µία προσπάθεια πλήρους απεικόνισης του οργανογράµµατος καθαριότητας. Περιοδικές εργασίες εξωτερικών συνεργείων Εργασίες καθαρισµού Τοµέας ευθύνης Συχνότητα Εξωτερικό συνεργείο Τζάµια (έως 2µ.) Σε όλους τους χώρους Μηνιαίως 4µελές συνεργείο Τζάµια (άνω των 2µ. µε Σε όλους τους χώρους 1 φορά το χρήση γερανοφόρου) όπου απαιτείται τρίµηνο 4µελές συνεργείο Δάπεδα Σε όλους τους χώρους όπου απαιτείται Μηνιαίως 4µελές συνεργείο Οροφές Σε όλους τους χώρους όπου απαιτείται Μηνιαίως 4µελές συνεργείο Πάρκινγκ/ Βοηθ. χώροι Σε όλους τους χώρους όπου απαιτείται Μηνιαίως 4µελές συνεργείο Μπαλκόνια Σε όλους τους χώρους όπου απαιτείται Μηνιαίως 4µελές συνεργείο Πίνακας 3: Περιοδικές εργασίες εξωτερικών συνεργείων στην Οδοντιατρική Σχολή 2.2 Υλικά καθαριότητας Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται τα υλικά καθαρισµού, τα χαρτικά και τα αναλώσιµα και οι αντίστοιχες ποσότητες που διατίθενται µηνιαία στην Οδοντιατρική Σχολή. Η καταγραφή αυτή επιτρέπει τον έλεγχο της προµήθειας των υλικών καθαριότητας, αλλά και την εξασφάλιση της επάρκειάς τους. Υλικά Ποσότητα Υγρά καθαρισµού Υγρό γενικής χρήσης 13 L 5 ΤΕΜ Χλωρίνη 13 L 5 ΤΕΜ Υγρό αφαίρεσης αλάτων 13 L 3 ΤΕΜ Υγρό τζαµιών 13 L 3 ΤΕΜ Υγρό καθαριστικό χεριών 4 L 10 ΤΕΜ Αναλώσιµα Σφ/στρα 400gr επαγγελµατική ΣΚΙΑΘΟΣ 10 ΤΕΜ Σφ/στρα 250gr οικιακή 10 ΤΕΜ ΜΟΠ πανί 60cm - Σκούπα ΦΑΡΑΩ 10 ΤΕΜ WETTEX κουλούρα µπλε (τεµ) 10 ΤΕΜ WETTEX κουλούρα κοκ- ροζ- πορτ (τεµ) 10 ΤΕΜ Σφουγγαράκι 10 ΤΕΜ Γάντια οικιακά (ζεύγος) 10 ΤΕΜ Γενικό σχέδιο Καθαριότητας Α.Π.Θ. 12

13 Γάντια µιας χρήσης (100 τεµ) - Ψεκαστήρι 500ml 5 ΤΕΜ Ξυράφια τζαµιών 10cm - Ξυράφια τσέπης 4cm 10 ΤΕΜ Σακούλες Σακούλες 50x50 µαύρο ρολό ΤΕΜ Σακούλες 60x75 µαύρο ρολό ΤΕΜ Σακούλες 75x105 µαύρο ρολό ΤΕΜ Σακούλες 105x130 µαύρο ρολό ΤΕΜ Χαρτικά Χαρτί υγείας οικιακό 85gr 40αδα 10 40άδες Χαρτί υγείας επαγγελµατικό 450gr 12αδα 4 Χειροπετσέτα λευκή 4000φ 20x 200 κιβ - Χαρτί box 12αδα 5 κιβ. Πίνακας 4: Ποσότητα υλικών καθαριότητας που διατίθενται µηνιαία στην Οδοντιατρική Σχολή Σε περιπτώσεις που εµφανιστεί έλλειψη σε κάποιο από τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να ενηµερώνεται άµεσα το Γραφείο Καθαριότητας του Α.Π.Θ. για την επανεξέταση των ποσοτήτων που διατίθενται. Γενικό σχέδιο Καθαριότητας Α.Π.Θ. 13

14 3 Παράρτηµα I 3.1 Δελτίο παρακολούθησης εκτελούµενων εργασιών σε W.C. Ηµεροµηνία: Κτίριο: Σχολή/ Τµήµα: Ονοµατεπώνυµο καθαριστή/ τριας Εκτελούµενη εργασία Ώρα Υπογραφή Ηµεροµηνία και Υπογραφή Αρχιεργάτη Τοµέα Γενικό σχέδιο Καθαριότητας Α.Π.Θ. 14

15 3.2 Έντυπο αξιολόγησης παρεχόµενων υπηρεσιών καθαριότητας Ονοµατεπώνυµο: Ιδιότητα: Σχολή/ Τµήµα: Ηµεροµηνία: Λαµβάνετε υπηρεσίες καθαρισµού; Ναι Όχι Αν «Ναι» πόσο ικανοποιηµένος/ η είστε από: 1. Ποιότητα υπηρεσιών Απόλυτα Μέτρια Καθόλου 2. Τήρηση προγράµµατος 3. Τήρηση κανόνων υγιεινής & ασφαλείας 4. Ταχύτητα απόκρισης 5. Συµπεριφορά/ εµφάνιση προσωπικού 6. Εκπαίδευση/ ικανότητα προσωπικού 7. Επόπτης καθαρισµού 8. Επάρκεια/ απόδοση του παρεχόµενου εξοπλισµού - µηχανηµάτων 9. Ποιότητα/ αποτελεσµατικότητα των υλικών 10. Παροχή αναλωσίµων Γενικό σχέδιο Καθαριότητας Α.Π.Θ. 15

16 3.3 Πίνακας προγραµµατισµού και ελέγχου υλοποίησης περιοδικών εργασιών Γενικό σχέδιο Καθαριότητας Α.Π.Θ. 16

17 4 Παράρτηµα II 4.1 Μεθοδολογία καθαρισµού εσωτερικών χώρων Συγκεντρωτικός πίνακας µεθόδων, προϊόντων, εργαλείων καθαρισµού και σηµείων ελέγχου καθαρισµού εσωτερικών χώρων Χώρος Εσωτερικοί χώροι Εσωτερικοί χώροι Εσωτερικοί χώροι Εσωτερικοί χώροι Μέθοδος καθαρισµού/ αντικείµενο Υγρό καθάρισµα (µέθοδος δυο κουβάδων) Υγρό καθάρισµα (µε ψεκασµό) Καθαρισµός τοίχων Καθαρισµός τζαµιών Προϊόντα καθαρισµού Εργαλεία καθαρισµού Σηµεία ελέγχου Taski Sprint 200 conc Taski Sprint Flower Taski Sprint Glance j-flex Glade Fresh Apple Good Sense Vert j-flex Glade Vanilla & Magnolia Glade Pacific Breeze Taski Sprint 200 conc Taski Sprint Flower Taski Sprint Glass Taski Sprint Glance j-flex Sprint Ultra Sprint Multiglass Sprint Multiglass conc Glade Fresh Apple Good Sense Vert j-flex Glade Vanilla & Magnolia Glade Pacific Breeze Taski Sprint 200 conc Taski Sprint Flower Taski Sprint Glance j-flex Sprint Ultra Glade Fresh Apple Good Sense Vert j-flex Glade Vanilla & Magnolia Glade Pacific Breeze Taski Sprint Glass Taski Sprint Glance j-flex Sprint Multiglass Sprint Multiglass conc Πανιά Taski Allegro (Μπλε & πράσινο) Δύο 3Μ σφουγγαράκια Νο 63 (λευκό-ροζ) Μπλε & πράσινος κουβάς Πανί Taski Allegro Μπλε 3M Σφουγγαράκι Νο 63 (λευκό-ροζ) Φιάλη ψεκασµού Μπλε κουβάς Δίχτυ/ σακούλα ακάθαρτων πανιών Κουβάς Γουνάκι καθαρισµού τζαµιών Σκουΐτζι Σκάλα, αν είναι απαραίτητο Jonmaster Pro Window Cloth Κουβάς Γουνάκι Σκουΐτζι Σκάλα, αν είναι απαραίτητο Η επιφάνεια είναι καθαρή από σκόνη και βρωµιά Η επιφάνεια είναι καθαρή από σκόνη και βρωµιά Ο τοίχος είναι καθαρός από σκόνη και βρωµιά Τα τζάµια είναι απαλλαγµένα από δαχτυλιές και ορατή βρωµιά Γενικό σχέδιο Καθαριότητας Α.Π.Θ. 17

18 4.2 Μεθοδολογία καθαρισµού σκληρών δαπέδων Συγκεντρωτικός πίνακας µεθόδων, προϊόντων ή εργαλείων καθαρισµού και σηµείων ελέγχου καθαρισµού σκληρών δαπέδων Αντικείµενο καθαρισµού Μέθοδος καθαρισµού Προϊόντα καθαρισµού Εργαλεία καθαρισµού Σηµεία ελέγχου Σκληρά δάπεδα Απορρόφηση σκόνης - Σκληρά δάπεδα Σκληρά δάπεδα Σκληρά δάπεδα Σκληρά δάπεδα Αποµάκρυνση των χαλαρών ρύπων (νωπό πανί) Υγρό σφουγγάρισµα (Σφουγγαρίστρα κορδόνι Duo Mop) Υγρό σφουγγάρισµα (Σφουγγαρίστρα βιδωτή) Πλύσιµο-στέγνωµα (άµεση µέθοδος) Σκληρά δάπεδα Γυάλισµα (υψηλές στροφές) - Taski Sprint Glass Sprint Multiglass Sprint Multiglass conc. Taski Jontec Tensol Taski Jontec Extra Taski Jontec Asset Taski Jontec Forward Taski Jontec Forward j-flex Jontec Gemini Jontec Glory Soapy Glade Fresh Apple Good Sense Sprint Gel Cloro Taski Jontec Tensol Taski Jontec Forward Taski Jontec Forward j-flex Jontec Gemini Taski Jontec Ceramica Μηχάνηµα απορρόφησης σκόνης: Taski baby bora/ bora 12 συµπ. Αξεσουάρ Σακούλες διπλού τοιχώµατος Taski Εργαλείο αποµάκρυνσης σκόνης: Jonmaster Pro Κοντάρι/ Jonmaster Πέλµα Jonmaster Pro Πανί Μικροϊνών Φαράσι Σκούπα χειρός Δίχτυ/ σακούλα ακάθαρτων πανιών Σφουγγαρίστρα κορδόνι Duo Mop Κοντάρι µε γάντζο Κόκκινος και µπλε κουβάς Στίφτης Καρότσι Duo Mop Σφουγγαρίστρα βιδωτή Κοντάρι Κουβάς Στίφτης (καλάθι) Μηχάνηµα πλυσίµατος-στεγνώµατος Βούρτσα ή δίσκος οδηγός µε δίσκο καθαρισµού δαπέδων Περιστροφικό µηχάνηµα µονού δίσκου υψηλών στροφών: Taski Ergodisc Omni/ 1200, Δίσκος οδηγός Κόκκινος/ ροζ/ λευκός δίσκος καθαρισµού δαπέδων Το δάπεδο είναι καθαρό από σκόνη και χαλαρούς ρύπους Το δάπεδο είναι καθαρό από σκόνη και χαλαρούς ρύπους Το δάπεδο είναι καθαρό από σκόνη και βρωµιά Το δάπεδο είναι καθαρό από σκόνη και βρωµιά Το δάπεδο είναι καθαρό από σκόνη και βρωµιά Το δάπεδο είναι στεγνό Το δάπεδο γυαλίζει Γενικό σχέδιο Καθαριότητας Α.Π.Θ. 18

19 Σκληρά δάπεδα Βαθύς καθαρισµός Σκληρά δάπεδα Στεγνή αφαίρεση παρκετίνης - Σκληρά δάπεδα Σκληρά δάπεδα Συνήθης αφαίρεση παρκετίνης (περιστροφικό µηχάνηµα µονού δίσκου) Συνήθης αφαίρεση παρκετίνης (σύστηµα σφουγγαρίσµατος) Taski Jontec 300 Taski Jontec Asset Taski Jontec Forward Taski Jontec Forward j-flex Jontec Gemini Taski Jontec Ceramica Taski Jontec Νο 1 Taski Jontec Futur Taski Jontec Νο 1 Taski Jontec Futur Περιστροφικό µηχάνηµα µονού δίσκου χαµηλών στροφών: Taski Ergodisc 165/ Duo Δίσκος οδηγός Μπλε δίσκος καθαρισµού δαπέδων/ βούρτσα Δοχείο νερού Μηχάνηµα απορρόφησης σκόνης & υγρών: Taski Vacumat 22 (συµπ. αξεσουάρ) Σκληρή βούρτσα Περιστροφικό µηχάνηµα µονού δίσκου χαµηλών στροφών: Taski Ergodisc 165/ Duo Δίσκος οδηγός Καφέ, µαύρος ή hipro δίσκος καθαρισµού δαπέδων Μονάδα απορρόφησης Περιµετρικό κάλυµµα προστασίας Μηχάνηµα απορρόφησης σκόνης Taski baby bora εργαλείο αποµάκρυνσης σκόνης Περιστροφικό µηχάνηµα µονού δίσκου χαµηλών στροφών: Taski Ergodisc 165/ Duo Δίσκος οδηγός Μπλε δίσκος καθαρισµού δαπέδων Δοχείο νερού Μηχάνηµα απορρόφησης σκόνης & υγρών: Taski Vacumat 22 (συµπ. αξεσουάρ) Σκληρή βούρτσα Σύστηµα σφουγγαρίσµατος Περιστροφικό µηχάνηµα µονού δίσκου χαµηλών στροφών: Taski Ergodisc 165/ Duo, Δίσκος οδηγός, Μπλε δίσκος καθαρισµού δαπέδων Μηχάνηµα απορρόφησης σκόνης & υγρών: Taski Vacumat 22 (συµπ. αξεσουάρ) Σκληρή βούρτσα Το δάπεδο είναι καθαρό από σκόνη και βρωµιά Το δάπεδο είναι καθαρό, απαλλαγµένο από γδαρσίµατα και σκόνη/ βρωµιά Το δάπεδο είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγµένο από παρκετίνη Το δάπεδο είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγµένο από παρκετίνη Γενικό σχέδιο Καθαριότητας Α.Π.Θ. 19

20 Σκληρά δάπεδα Σκληρά δάπεδα Σκληρά δάπεδα Σκληρά δάπεδα Συνήθης αφαίρεση παρκετίνης από δάπεδα linoleum (περιστροφικό µηχάνηµα µονού δίσκου) Συνήθης αφαίρεση παρκετίνης από δάπεδα linoleum (σύστηµα σφουγγαρίσµατος) Επικάλυψη δαπέδων linoleum Παρκετάρισµα Taski Jontec Linosafe Taski Jontec Linosafe Taski Jontec Linobase Taski Jontec Eternum Taski Jontec Resitol JD TP7 Περιστροφικό µηχάνηµα µονού δίσκου χαµηλών στροφών: Taski Ergodisc 165/ Duo Δίσκος οδηγός Μπλε δίσκος καθαρισµού δαπέδων Δοχείο νερού Μηχάνηµα απορρόφησης σκόνης & υγρών: Taski Vacumat 22 (συµπ. αξεσουάρ) Σκληρή βούρτσα Σύστηµα σφουγγαρίσµατος Περιστροφικό µηχάνηµα µονού δίσκου χαµηλών στροφών: Taski Ergodisc 165/ Duo Δίσκος οδηγός Μπλε δίσκος καθαρισµού δαπέδων Μηχάνηµα απορρόφησης σκόνης & υγρών: Taski Vacumat 22 (συµπ. αξεσουάρ) Σκληρή βούρτσα Απλωτής παρκετίνης Περιστροφικό µηχάνηµα µονού δίσκου χαµηλών στροφών: Taski Ergodisc 165/ Duo Δίσκος οδηγός Μπλε δίσκος καθαρισµού δαπέδων Εργαλείο αποµάκρυνσης σκόνης: Jonmaster µε νωπό πανί Απλωτής παρκετίνης Eργαλείο αποµάκρυνσης σκόνης: Jonmaster µε νωπό πανί Το δάπεδο είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγµένο από παρκετίνη Το δάπεδο είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγµένο από παρκετίνη Το δάπεδο έχει οµαλή επιφάνεια και είναι έτοιµο για παρκετάρισµα Το δάπεδο δεν είναι κολλώδες µετά από κάθε στρώση Γενικό σχέδιο Καθαριότητας Α.Π.Θ. 20

21 4.3 Μεθοδολογία καθαρισµού χώρων υγιεινής (W.C.) Συγκεντρωτικός πίνακας µεθόδων, προϊόντων, εργαλείων καθαρισµού και σηµείων ελέγχου καθαρισµού χώρων υγιεινής Χώρος Χώροι υγιεινής Χώροι υγιεινής Χώροι υγιεινής Χώροι υγιεινής Μέθοδος καθαρισµού/ αντικείµενο Υγρό καθάρισµα (µέθοδος δύο κουβάδων) Υγρό καθάρισµα (µε ψεκασµό) Καθαρισµός λεκάνης/ ουρητηρίου Αφαλάτωση λεκάνης/ ουρητηρίου Προϊόντα καθαρισµού Εργαλεία καθαρισµού Σηµεία ελέγχου Sani Bathroom Taski Sani Calc Sani Bath Mild Taski Sani Calc 3-way WC Professional 3-way WC Anitra Χώροι υγιεινής Απολύµανση Taski Sani Des Vettex (Κόκκινο & κίτρινο) Δύο σφουγγαράκια (άσπρο-ροζ) Κόκκινος & κίτρινος κουβάς Vettex - Κόκκινο Σφουγγαράκι (λευκό-ροζ) Φιάλη ψεκασµού Κόκκινος κουβάς Δίχτυ/ σακούλα ακάθαρτων πανιών Vettex - κόκκινο Σφουγγαράκι (λευκό-ροζ) Βούρτσα λεκάνης Βούρτσα λεκάνης Vettex - πράσινο Πράσινος κουβάς Οι επιφάνειες είναι απαλλαγµένες από σκόνη και βρωµιά Οι επιφάνειες είναι απαλλαγµένες βρωµιά Η λεκάνη είναι απαλλαγµένη από βρωµιά Η λεκάνη είναι απαλλαγµένή από άλατα Οι επιφάνειες παραµένουν οµοιόµορφα βρεγµένες για τουλάχιστον 5 λεπτά Οι επιφάνειες είναι καθαρές από σκόνη και βρωµιά Γενικό σχέδιο Καθαριότητας Α.Π.Θ. 21

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πάτρα 21-4-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ: 11533 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσσαλονίκη: 29 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ :5039

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσσαλονίκη: 29 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ :5039 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 ------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 19-7-2014 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ ΔΣ 796/15-09-2014 Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 19-7-2014 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ ΔΣ 796/15-09-2014 Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 19-7-2014 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ ΔΣ 796/15-09-2014 Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προς: Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 ΤΚ. 54636 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Καθαριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - & ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικός καθαρισµός όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας ΑΓΑ: ΩΘΑ046907Σ-Β0Λ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» Υαληά, 30-10-2014 Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας Σατ. Κωδ. : 73300 Αξ. πξση. 20487 Πληροφορίες : ΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου της Γ.Γ.Ε.Ε. - Γ.Γ.Μ.Ε. έως και του ποσού των 9.162.83, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου της Γ.Γ.Ε.Ε. - Γ.Γ.Μ.Ε. έως και του ποσού των 9.162.83, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών και Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ «Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ημερομηνία : 18-09-14

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ημερομηνία : 18-09-14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ Ημερομηνία : 18-09-14 ΣΤΟΙ- ΧΕΙΑ ΕΝΤΟ- ΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗ- ΡΥΞΗΣ 1. Α.Ε. Γ23 / 18-09-14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ανάδειξη συνεργείου καθαριότητας για το κτήριο του ΕΚΑΒ στη Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012. αριθµ. πρωτ. Β1-895

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012. αριθµ. πρωτ. Β1-895 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012 αριθµ. πρωτ. Β1-895 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Αθήνα 2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ρ.ν.κορδιολής ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΠΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Αθήνα 2002 ρ.ν.κορδιολής ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η καθαριότητα των χώρων θα εκτελείται καθημερινά καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η καθαριότητα των χώρων θα εκτελείται καθημερινά καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συχνότητα εργασιών καθαρισμού Η καθαριότητα των χώρων θα εκτελείται καθημερινά καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Συγκεκριμένα οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται ως εξής: Υαλοπίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΠΡΟΣ: 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας αποδεκτών ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΘΕΜΑ: Συµβάσεις- ιαγωνισµοί (Καθαρισµός των Χώρων της 441

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη :

Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ» Η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη : 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές ευκαιρίες για ανειδίκευτους και ημιειδικευμένους εργαζομένους στον τομέα του τουρισμού

Επαγγελματικές ευκαιρίες για ανειδίκευτους και ημιειδικευμένους εργαζομένους στον τομέα του τουρισμού Επαγγελματικές ευκαιρίες για ανειδίκευτους και ημιειδικευμένους εργαζομένους στον τομέα του τουρισμού HOUSEKEEPING Εκπαιδευτικό υλικό εγχειρίδιο ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ...4 ΔΙΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στο σήμερα..., ημέρα......, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Α ΜΗΕ Α.Ε./ ΣΣΜ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑ ΟΥ 7.200 Τ.Μ. ΚΑΙ 25.000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχοντας υπόψη :

Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχοντας υπόψη : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχοντας υπόψη :

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Σεπτέµβριος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Σεπτέµβριος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα