ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 11. ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Νικόλαος Β. Σύψας Λέκτορας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ελληνικές σχολές των επιστηµών υγείας είναι από τις πρώτες που ιδρύθηκαν στο νέο ελληνικό κράτος και έχουν να παρουσιάσουν ένα αξιόλογο έργο στη διάρκεια των χρόνων που πέρασαν και µάλιστα κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. Όµως η χώρα µας φαίνεται να µην µπόρεσε να συµµετάσχει στις ραγδαίες εξελίξεις του σύγχρονου κόσµου, ιδιαίτερα στον τοµέα των επιστηµών υγείας. Τα χρόνια προβλήµατα που ταλανίζουν τις ελληνικές σχολές επιστηµών υγείας αντανακλούν αυτά της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα: υποχρηµατοδότηση, έλλειψη οικονοµικής και διοικητικής αυτοτέλειας, απαρχαιωµένο θεσµικό πλαίσιο, γραφειοκρατία. Τα ιδιαίτερα προβλήµατα των σχολών επιστηµών υγείας αφορούν: τις υποδοµές για την κλινική άσκηση των φοιτητών της ιατρικής, της οδοντιατρικής και της νοσηλευτικής (πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία και εργαστήρια) την υπερπαραγωγή επιστηµόνων υγείας (ιατρών, οδοντιάτρων, φαρµακοποιών) µε αποτέλεσµα την ανεργία / υποαπασχόληση σηµαντικού αριθµού νέων επιστηµόνων, την υστέρηση στην παραγωγή καινοτόµου έρευνας στις ιατροβιολογικές επιστήµες τις χαµηλές αµοιβές και τα θεσµικά κενά στις εργασιακές σχέσεις των µελών ΕΠ µε αποτέλεσµα την ετεροαπασχόληση τον τρόπο πρόσληψης / εξέλιξης των µελών ΕΠ τον κανονισµό, το περιεχόµενο και τη µεθοδολογία των σπουδών των φοιτητών επιστηµών υγείας 2

3 Τα τελευταία χρόνια γίνονται σηµαντικές προσπάθειες για την αναβάθµιση των σπουδών στον τοµέα της Υγείας. εν πρέπει να ξεχνάµε ότι ακόµα και κάτω από αντίξοες συνθήκες οι ελληνικές σχολές επιστηµών υγείας παρήγαγαν και εξακολουθούν να παράγουν λαµπρούς ακαδηµαϊκούς που διαπρέπουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και επιστήµονες υγείας που µε την επάρκεια τους συνέβαλαν τα µέγιστα ώστε η υγεία και το προσδόκιµο ζωής των Ελλήνων να βελτιωθούν θεαµατικά τις τελευταίες δεκαετίες και η χώρα µας µε βάση όλους τους δείκτες υγείας του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας να κατατάσσεται στις αναπτυγµένες υγειονοµικά χώρες. 3

4 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή.7 2. Μεθοδολογία της έρευνας Μέθοδοι έρευνας 2.2. Προβλήµατα στην διεξαγωγή της έρευνας 2.3. Ιδιαιτερότητες των σχολών επιστηµών υγείας 3. Οι σχολές των επιστηµών υγείας στη Ελλάδα Καταγραφή των σχολών επιστηµών υγείας 3.2. Τα κριτήρια ίδρυσης των νέων σχολών επιστηµών υγείας 3.3. Χρηµατοδότηση των σχολών επιστηµών υγείας 3.4. Υλικοτεχνική υποδοµή των σχολών επιστηµών υγείας 3.5. Το ζήτηµα της δηµιουργίας ιδιωτικών ανωτάτων σχολών επιστηµών υγείας 3.6. Συµπεράσµατα 4. Προσωπικό φοιτητές των σχολών επιστηµών υγείας Μέλη ΕΠ Εργασιακές σχέσεις, αµοιβές, ετεροαπασχόληση Πρόσληψη και εξέλιξη των µελών ΕΠ : κριτήρια, αντικειµενικότητα των διαδικασιών Αριθµός µελών ΕΠ ανά σχολή και ανά βαθµίδα Μονιµότητα µελών ΕΠ Γραφειοκρατικά προβλήµατα σε διορισµούς εξελίξεις µελών ΕΠ Συµπεράσµατα 4.2. Φοιτητές Αριθµός / αναλογία µε µέλη ΕΠ Θεωρητική εκπαίδευση - Αίτια µη προσέλευσης στις παραδόσεις 4

5 Εξεταστικό σύστηµα Φοιτητική ιδιότητα - «ανενεργοί» φοιτητές Παρακολούθηση της επιστηµονικής εξέλιξης του φοιτητή Αριθµός φοιτητών / τρόπος εισαγωγής στις σχολές επιστηµών υγείας Πειθαρχικός έλεγχος φοιτητών στις σχολές επιστηµών υγείας Φοιτητικά συγγράµµατα στις Σχολές Επιστηµών Υγείας 4.3. ιοικητικό προσωπικό 4.4. Βοηθητικό προσωπικό 4.5. Συµπεράσµατα 5. Επιστηµονική έρευνα στις σχολές επιστηµών υγείας Εισαγωγή 5.2. Η έρευνα στις σχολές επιστηµών υγείας στην Ελλάδα 5.3. Χρηµατοδότηση της έρευνας 5.4. Μέλη ΕΠ των σχολών επιστηµών υγείας και έρευνα 6. Επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων των σχολών επιστηµών υγείας Τυπική περίπτωση 6.2. Το πρόβληµα της ανεργίας των ειδικευµένων ιατρών Τα αίτια της ανεργίας στους απόφοιτους επιστηµών υγείας Ο πληθωρισµός ιατρών Συνέπειες του πληθωρισµού του ιατρικού δυναµικού Αίτια του πληθωρισµού του ιατρικού δυναµικού Ο ρόλος των σχολών επιστηµών υγείας Προτάσεις για τον περιορισµό της υπερπαραγωγής πτυχιούχων των σχολών επιστηµών υγείας και τον περιορισµό της ανεργίας. 5

6 7. Προγράµµατα σπουδών των σχολών επιστηµών υγείας Συµπεράσµατα Προτάσεις Βιβλιογραφία Κατάλογος Πινάκων και ιαγραµµάτων.131 6

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7

8 Το 1834 ιδρύθηκε η πρώτη σχολή επιστηµών υγείας στην Ελλάδα, η Ιατρική Σχολή Αθηνών. Από τότε µέχρι σήµερα ιδρύθηκαν και λειτουργούν 17 σχολές επιστηµών υγείας, οι οποίες εκπαιδεύουν επιστήµονες, που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στον ελληνικό πληθυσµό, δηλαδή ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρµακοποιούς, νοσηλευτές, διαιτολόγους και κτηνιάτρους. Οι περισσότερες από τις σχολές αυτές ιδρύθηκαν µετά το 1975 στην περιφέρεια συµβάλλοντας αποφασιστικά στην βελτίωση της υγειονοµικής περίθαλψης των κατοίκων της περιφέρειας. Οι σχολές επιστηµών υγείας έχουν προσφέρει σηµαντικότατο έργο κάτω από αντίξοες συνθήκες (οικονοµική ανέχεια, πόλεµοι, κατοχή, εµφύλιος, πολιτική αστάθεια) και έχουν συµβάλλει τα µέγιστα ώστε η Ελλάδα να ανήκει στις προηγµένες υγειονοµικά χώρες του κόσµου, µε βάση τους δείκτες που χρησιµοποιεί ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Σηµαντικοί επιστήµονες, οι οποίοι διέπρεψαν και διαπρέπουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι απόφοιτοι των ελληνικών σχολών επιστηµών υγείας. Ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες οι ελληνικές σχολές επιστηµών υγείας δεν µπορούν να παρακολουθήσουν επαρκώς τις ραγδαίες εξελίξεις που σηµειώθηκαν στον χώρο των επιστηµών υγείας. Υπάρχει σηµαντική υστέρηση στις υποδοµές, την παρεχόµενη εκπαίδευση και την καινοτόµο επιστηµονική έρευνα. Επιπλέον, οι απόφοιτοι των σχολών επιστηµών υγείας αντιµετωπίζουν ένα συνεχώς διογκούµενο πρόβληµα επαγγελµατικής αποκατάστασης. Στόχος της παρούσας µελέτης, η οποία έγινε στα πλαίσια της ευρύτερης έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ για την ανώτατη παιδεία στην Ελλάδα, είναι η καταγραφή των κυριοτέρων προβληµάτων που ταλανίζουν την εκπαίδευση και τη έρευνα στις σχολές επιστηµών υγείας και των προβληµάτων επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων, καθώς και η διατύπωση ορισµένων προτάσεων, που κατά την γνώµη της 8

9 οµάδας έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ, θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν στον συνεχιζόµενο διάλογο για τα ΑΕΙ. ιευκρινίζουµε από την αρχή, ότι µε τον όρο «σχολές επιστηµών υγείας» εννοούµε τις ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρµακευτικές, νοσηλευτικές και κτηνιατρικές σχολές καθώς την µοναδική σχολή διαιτολογίας της Ελλάδας, δηλαδή σχολές που εκπαιδεύουν επιστήµονες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στον Έλληνα πολίτη. εν συµπεριλάβαµε τις σχολές βιολογίας, µοριακής βιολογίας ή βιοτεχνολογίας, αν και παρέχουν ή έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στο µέλλον τέτοιες υπηρεσίες, καθώς άπτονται περισσότερο των βασικών επιστηµών και για το λόγο αυτό σε µερικά πανεπιστήµια υπάγονται στις σχολές επιστηµών υγείας και σε άλλα σε άλλες σχολές. Τέλος, µερικές από τις εκπαιδευτικές µονάδες που αναφέρουµε είναι ανεξάρτητες «σχολές» π.χ. Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και άλλες είναι «τµήµατα» υπαγόµενα σε µια σχολή π.χ. τµήµα νοσηλευτικής της σχολής επιστηµών υγείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 9

10 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. 10

11 2.1. Μέθοδοι έρευνας Επιτόπια επίσκεψη σε γραµµατείες πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων Έρευνα στο διαδίκτυο Χρήση πηγών όπως επετηρίδες, πανεπιστηµιακές εκδόσεις, κλπ Χρήση σχετικών άρθρων στον Τύπο Επίσκεψη σε επαγγελµατικούς συλλόγους (Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κλπ) Χρήση στοιχείων από το Υπουργείο Παιδείας Χρήση στοιχείων από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και τη Eurostat Χρήση στοιχείων από τον ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης ( ΟΑΤΑΠ). Έρευνα σε διεθνείς βάσεις δεδοµένων που αφορούν δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά ιατροβιολογικών επιστηµών Χρήση στοιχείων από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ) Χρήση στοιχείων από το Υπουργείο Υγείας Προσωπική εµπειρία του συντάκτη της έκθεσης και συζητήσεις µε άλλα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας 2.2. Προβλήµατα στην διεξαγωγή της έρευνας Απροθυµία συνεργασίας των υπαλλήλων στις υπηρεσίες Γραφειοκρατικά προβλήµατα (π.χ. για να χορηγήσουν τα στοιχεία απαιτούν να υποβληθεί αίτηση στο πρωτόκολλο που θα απαντηθεί σε άγνωστο χρόνο) Έλλειψη συγκεντρωτικών στοιχείων / αρχείων 11

12 2.3. Ιδιαιτερότητες των σχολών επιστηµών υγείας Η εκπαίδευση στις επιστήµες υγείας περιλαµβάνει εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση του µελλοντικού επιστήµονα και πρακτική εξάσκηση, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της εκπαίδευσης. Είναι αυτονόητο παραδείγµατος χάριν ότι ο πτυχιούχος µιας ιατρικής σχολής οφείλει να γνωρίζει όχι µόνο τη θεωρία της ιατρικής επιστήµης, αλλά κυρίως να µπορεί να εξετάσει τον ασθενή, να µπορεί να αξιολογήσει τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων, να κάνει διαφορική διάγνωση και να εφαρµόσει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, που συχνά απαιτεί ειδικές δεξιότητες όπως π.χ. ενδοφλέβια χορήγηση φαρµάκων, χειρουργικές επεµβάσεις κλπ. Για να αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες, ο φοιτητής οφείλει να ασκηθεί πρακτικά σε πραγµατικούς ασθενείς υπό την επίβλεψη του διδάσκοντος. Για τον λόγο αυτό οι ιατρικές και νοσηλευτικέςσχολές διαθέτουν εκτός από τα αµφιθέατρα και τα εργαστήρια, πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία ή κλινικές που προορίζονται για την εκπαίδευση των φοιτητών. Οι οδοντιατρικές σχολές περιλαµβάνουν εξάσκηση των φοιτητών σε οδοντιατρικές εργασίες που γίνονται σε εξωτερικούς ασθενείς στις εγκαταστάσεις των σχολών, ενώ στις φαρµακευτικές σχολές η πρακτική εξάσκηση γίνεται σε ιδιωτικά φαρµακεία. Η µεταπτυχιακή εκπαίδευση των νέων ιατρών περιλαµβάνει: o Την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής που γίνεται υπό την επίβλεψη µελών ΕΠ των ιατρικών σχολών o Την εκπαίδευση σε κάποια ειδικότητα που γίνεται στις πανεπιστηµιακές κλινικές και σε άλλες κλινικές των δηµόσιων νοσοκοµείων, ενώ οι εξετάσεις για την χορήγηση τίτλου γίνονται υπό την επίβλεψη καθηγητή ιατρικής, που διδάσκει το σχετικό αντικείµενο 12

13 στην πλησιέστερη Ιατρική Σχολή. Θα πρέπει πάντως να διευκρινιστεί ότι ο τίτλος ειδικότητας δεν αποτελεί ακαδηµαϊκό τίτλο, ούτε στην Ελλάδα ούτε διεθνώς. o Την παρακολούθηση µεταπτυχιακών προγραµµάτων που οργανώνονται και γίνονται µε ευθύνη των σχολών επιστηµών υγείας Οι γνώσεις της Ιατρικής Επιστήµης ιδιαίτερα, αλλά και των άλλων επιστηµών Υγείας αλλάζουν ταχύτατα, γεγονός που απαιτεί πανεπιστήµια ικανά να αφοµοιώσουν και να µεταδώσουν τα νεώτερα δεδοµένα 13

14 3. ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14

15 3.1. Καταγραφή των σχολών επιστηµών υγείας Καταγράφηκαν 17 σχολές πανελλαδικά κατανεµηµένες σε 9 διαφορετικά ΑΕΙ (Πίνακας 1). Συγκεκριµένα υπάρχουν : 7 Ιατρικές σχολές 2 Οδοντιατρικές σχολές 3 Φαρµακευτικές σχολές 2 Κτηνιατρικές σχολές 2 σχολές Νοσηλευτικής (Λειτουργεί η µία, η άλλη αναµένεται να λειτουργήσει από το )) 1 σχολή ιαιτολογίας Μέχρι την δεκαετία του 1980 υπήρχαν µόνο έξι σχολές επιστηµών υγείας στα πανεπιστήµια Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε µία περίοδος ίδρυσης πολλών νέων σχολών σε πρακτικά όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας. Τα κριτήρια ίδρυσης των νέων σχολών επιστηµών υγείας δεν ήταν οι αυξηµένες ανάγκες σε παραγωγή επιστηµονικού δυναµικού. Για παράδειγµα το επάγγελµα του ιατρού ήταν ήδη κορεσµένο από την δεκαετία του 1980, γιατί αντιστοιχούσαν 415 κάτοικοι ανά ιατρό (µια αναλογία που είναι η επιθυµητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση), ενώ ταυτόχρονα είχε αρχίσει το φαινόµενο εγγραφής νέων ιατρών στο ταµείο ανεργίας (στοιχεία Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και ΟΑΕ ). Παρόλα αυτά δηµιουργήθηκαν 5 νέες ιατρικές σχολές, σε Πάτρα, Γιάννενα, Ηράκλειο, Αλεξανδρούπολη και Λάρισα. Η αυξηµένη παραγωγή ιατρών (µαζί µε την µαζική εισροή από πτυχιούχους σχολών του εξωτερικού) οδήγησε στο σηµερινό θλιβερό φαινόµενο της ανεργίας των νέων ιατρών που προσεγγίζει το 12% σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, χωρίς να υπολογίζεται η υποαπασχόληση και ετεροαπασχόληση. Αντίθετα η Ελλάδα είχε και 15

16 έχει οξύτατο πρόβληµα νοσηλευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ για την υγεία σε Έλληνες αντιστοιχούν 3.9 νοσηλευτές, αναλογία που φέρνει την χώρα µας στην 27 η θέση των χωρών του ΟΟΣΑ, και στις τελευταίες της Ευρώπης (πηγή ΟΟΣΑ, έκδοση 2004, έκθεση Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας 2005). Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αναλογία νοσηλευτικού προσωπικού είναι διπλάσια ή και µεγαλύτερη. Όµως, ιδρύθηκε µόνο µία νοσηλευτική σχολή (Αθήνα) και αναγγέλθηκε το φθινόπωρο του 2006 η λειτουργία µίας δεύτερης (Σπάρτη). Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι Πανεπιστηµιακές Νοσηλευτικές Σχολές παράγουν στελέχη της νοσηλευτικής υπηρεσίας των νοσοκοµείων (π.χ. προϊσταµένους/προϊστάµενες) ενώ οι λοιποί νοσηλευτές/τριες παράγονται µαζί µε όλο το παραϊατρικό προσωπικό από τα ΤΕΙ και παλαιότερα από τις σχολές των µεγάλων νοσοκοµείων. 16

17 Πίνακας 1: Σχολές επιστηµών υγείας στην Ελλάδα: παρουσίαση ανά τµήµα, πόλη και έτος ίδρυσης Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1942 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1959 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1955 ΑΠΘ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1950 Π ΘΡΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 1977 ΕΚΠ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1837 ΕΚΠ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1911 ΕΚΠ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1843 ΕΚΠ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1980 Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 1985 Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑ 1993 Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1977 Π. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1977 Π. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ 1977 Π. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ 1977 Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 1990 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΘ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ΠΘ: ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, ΕΚΠΑ: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 17

18 3.2 Τα κριτήρια ίδρυσης των νέων σχολών επιστηµών υγείας: Οικονοµική ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών Κάλυψη αναγκών υγείας περιοχών που ήταν αποµονωµένες γεωγραφικά και υποβαθµισµένες υγειονοµικά, µε την δηµιουργία σύγχρονων πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων και στελέχωση τους από πανεπιστηµιακούς γιατρούς. Κανένας βέβαια, δεν διαφωνεί µε την προσπάθεια υποστήριξης της ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφέρεια, αλλά δεν είναι λίγες εκείνες οι φωνές που έχουν ήδη αρχίσει να ακούγονται, προειδοποιώντας ότι η επέκταση αυτή µπορεί να γίνει σε βάρος των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, στα οποία είχε στηριχθεί η ανώτατη εκπαίδευση στην υγεία, τα προηγούµενα χρόνια. Και είχε στηριχθεί σ αυτά, µε µεγάλη επιτυχία στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και αυτό συχνά, κάτω από αντίξοες συνθήκες. Η διοχέτευση όλων των διαθέσιµων πόρων στην δηµιουργία νέων σχολών επιστηµών υγείας στην περιφέρεια, οδήγησε σε υποβάθµιση των υποδοµών των σχολών επιστηµών υγείας των Πανεπιστηµίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικά, ενώ την τελευταία 15ετία έχουν παραδοθεί 5 σύγχρονα 18

19 πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία στη περιφέρεια, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών δεν διαθέτει ένα σύγχρονο αµιγώς πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο, στο οποίο να στεγάζονται όλες οι πανεπιστηµιακές κλινικές και το οποίο να αποτελεί κέντρο αναφοράς. Αντίθετα, στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, οι πενήντα πανεπιστηµιακές κλινικές και τα 25 εργαστήρια είναι διάσπαρτα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και πολλά από αυτά στεγάζονται σε προπολεµικά κτίρια. Πανεπιστηµιακές κλινικές φιλοξενούνται στα νοσοκοµεία Λαϊκό, Ιπποκράτειο, Αλεξάνδρας, Αρεταίειο, Αιγινήτειο, Α. Συγγρός, Ευγενίδειο, Παίδων (Αγλαΐα Κυριακού και Αγία Σοφία), Ευαγγελισµός, Σωτηρία, Γενικό Κρατικό, Σισµανόγλειο, Νίκαιας, ΚΑΤ, Αγία Όλγα και Αττικό. Να σηµειωθεί ότι το Αρεταίειο και το Αιγινήτειο είναι πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία και διοικούνται από πανεπιστηµιακούς µε πρόεδρο της εφορίας τον πρόεδρο ή αντιπρόεδρο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Όλα τα υπόλοιπα ανήκουν ή διοικούνται από το ΕΣΥ. Οι φοιτητές ταλαιπωρούνται έχοντας να διανύσουν µεγάλες αποστάσεις καθηµερινώς και το ενιαίο της εκπαιδευτικής διαδικασίας διασπάται. Ακόµη και η συνεργασία µεταξύ των πανεπιστηµιακών κλινικών είναι δυσχερής λόγω αποστάσεως. Το πλέον σύγχρονο νοσοκοµείο, το Αττικό Νοσοκοµείο, αν και δεν χτίστηκε µε προδιαγραφές πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου, παραχωρήθηκε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Ωστόσο, χρηµατοδοτείται και διοικείται από το Υπουργείο Υγείας. Προς το παρόν υπολειτουργεί λόγω έλλειψης πόρων και προσωπικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν εντάχθηκε πλήρως στο σύστηµα εφηµεριών του λεκανοπεδίου της Αττικής και πολλές κλινικές και εργαστήρια που προβλέπονται δεν έχουν αρχίσει ακόµα να λειτουργούν. Επιπλέον, είναι αποµακρυσµένο, µε κακή οδική πρόσβαση, δηµιουργώντας τεράστιες δυσκολίες στη µετακίνηση των φοιτητών. 19

20 Παρόµοιο πρόβληµα αντιµετωπίζει και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης όπου τα κλινικά µαθήµατα γίνονται στις πανεπιστηµιακές κλινικές στα νοσοκοµεία ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτειο, Κεντρικό και Παπανικολάου. Προτάσεις Να µην δηµιουργηθούν νέες σχολές επιστηµών υγείας. Οι υπάρχουσες, µαζί µε τις αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού όπου σπουδάζουν Έλληνες φοιτητές επαρκούν για την παραγωγή του επιστηµονικού δυναµικού που είναι απαραίτητο για να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας. Εξαίρεση αποτελεί ενδεχοµένως η Νοσηλευτική λόγω των αυξηµένων αναγκών σε νοσηλευτικό προσωπικό ηµιουργία σύγχρονων πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου θα συγκεντρωθούν οι διάσπαρτες κλινικές και εργαστήρια Χρηµατοδότηση των σχολών επιστηµών υγείας Οι σχολές επιστηµών υγείας, όπως και ολόκληρη η ανώτατη εκπαίδευση, χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από τον δηµόσιο προϋπολογισµό. Στα πλαίσια της υποχρηµατοδότησης της παιδείας (η Ελλάδα αφιερώνει στην παιδεία το χαµηλότερο ποσό ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος, βλέπε σχετικό κεφάλαιο της έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ αφιερωµένο στη σύγκριση των συστηµάτων ανώτατης εκπαίδευσης πέντε χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι πόροι των σχολών επιστηµών υγείας δεν είναι επαρκείς. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι σχολές επιστηµών υγείας έχουν το µεγαλύτερο κόστος ιδρύσεως και λειτουργίας από όλες τις άλλες σχολές. Για παράδειγµα µία ιατρική σχολή πρέπει να έχει οργανωµένα εργαστήρια µε θέσεις άσκησης για όλους τους φοιτητές στα προκλινικά έτη (π.χ. εργαστήρια ανατοµικής, 20

21 ιστολογίας, φυσιολογίας, κ.λ.π.) και πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία για την άσκηση των φοιτητών στα κλινικά έτη. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτει ερευνητικά εργαστήρια, επιστηµονικό εξοπλισµό και πόρους για τη διεξαγωγή έρευνας. Το κόστος ίδρυσης και συντήρησης ενός νοσοκοµείου µερικών εκατοντάδων κλινών είναι ιδιαίτερα υψηλό (Πίνακας 2). Πίνακας 2: Οικονοµικά στοιχεία 2005 για το νοσοκοµείο Λαϊκό (στεγάζει 6 πανεπιστηµιακές κλινικές) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις ανήκουν στο Πανεπιστήµιο Αθηνών Το λειτουργικό κόστος καλύπτεται από το Υπουργείο Υγείας o Για το 2005 το κόστος λειτουργίας ήταν o Το 2005 πληρώθηκαν επιπλέον από τον κρατικό προϋπολογισµό για χρέη παρελθόντων ετών o Στα κόστη αυτά ΕΝ περιλαµβάνεται το κόστος µισθοδοσίας: του προσωπικού (επιστηµονικό και µη, περίπου άτοµα) των πανεπιστηµιακών ιατρών (περίπου 300) στους οποίους καταβάλλεται κλινικό επίδοµα και αποζηµίωση εφηµεριών από το Υπουργείο Υγείας οι τακτικές αποδοχές των πανεπιστηµιακών ιατρών που καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας o Εάν συµπεριληφθεί το κόστος µισθοδοσίας, ο προϋπολογισµός υπερδιπλασιάζεται. Πηγή: Οικονοµική Υπηρεσία ΓΝΑ Λαϊκό 21

22 Οι σχολές επιστηµών υγείας δεν έχουν οικονοµική αυτοτέλεια και ο προϋπολογισµός λειτουργίας τους ορίζεται και καλύπτεται από το κράτος. Το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότησης αφορά µη ελαστικές δαπάνες (κυρίως µισθοδοσία προσωπικού). Το κόστος λειτουργίας των περισσότερων πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων καλύπτεται από το Υπουργείο Υγείας. Τα οικονοµικά αυτά δεδοµένα οδηγούν σε οικονοµική ασφυξία, εξάρτηση από την πολιτεία, φτωχές υποδοµές, χαµηλές αµοιβές, µαρασµό της έρευνας και τελικά σε υποβάθµιση του παρεχόµενου προϊόντος. Προτάσεις Για να µπορέσουν οι ελληνικές σχολές επιστηµών υγείας να γίνουν ανταγωνιστικές προς τις αντίστοιχες των ευρωπαϊκών χωρών πρέπει να έχουν αυξηµένους οικονοµικούς πόρους και δυνατότητα αυτοδιαχείρισης. εν αρκεί µόνο η αύξηση του ποσοστού του ΑΕΠ µε το οποίο επιχορηγούνται αλλά πρέπει να υπάρξει και η δυνατότητα άντλησης πόρων από τον ιδιωτικό τοµέα. Οι Ιατρικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης για παράδειγµα θα µπορούσαν να χρηµατοδοτήσουν την δηµιουργία υπερσύγχρονων πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων από ίδιους, ευρωπαϊκούς και ιδιωτικούς πόρους. Τα νοσοκοµεία αυτά, παράλληλα µε την παροχή υψηλού επιπέδου υγειονοµικών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως εισοδήµατος και ασφαλιστικού φορέα, θα µπορούσαν να διαθέτουν και κλινικές, που θα λειτουργούν µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, θα απευθύνονταν σε πολίτες µε υψηλό εισόδηµα και αλλοδαπούς, στις οποίες θα εργάζονται πανεπιστηµιακοί ιατροί και των οποίων τα έσοδα θα χρηµατοδοτούν την λειτουργία του νοσοκοµείου. Υπάρχει ανάλογη διεθνής εµπειρία, κυρίως στις ΗΠΑ, όπου έγκυρες ιατρικές σχολές (π.χ. Harvard Medical School) έχουν πανεπιστηµιακά 22

23 νοσοκοµεία που λειτουργούν µε κριτήρια ιδιωτικής οικονοµίας και αποφέρουν τεράστια έσοδα στο πανεπιστήµιο. Επίσης όλες οι Σχολές Επιστηµών Υγείας, ιδιαίτερα οι Ιατρικές και φαρµακευτικές, θα µπορούσαν να συνεργαστούν οικονοµικά µε την βιοµηχανία σε τοµείς εφαρµοσµένης έρευνας για τη δηµιουργία τεχνογνωσίας και εµπορικής εκµετάλλευσης της για προσπορισµό εσόδων. Εξίσου σηµαντική µε την αύξηση της χρηµατοδότησης και την ανεύρεση νέων πόρων είναι και η χρηστή, ορθολογική και επαγγελµατική χρήση των υπαρχόντων πόρων. Η πρόσληψη επαγγελµατιών οικονοµικών διαχειριστών και η θεσµοθέτηση τακτικών ελέγχων από εξωτερικούς ανεξάρτητους λογιστές, ενδεχοµένως να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή Υλικοτεχνική υποδοµή των σχολών επιστηµών υγείας Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα υλικοτεχνικής υποδοµής αναφέρουµε τις σχολές επιστηµών υγείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Πίνακας 3).. 23

24 Πίνακας 3: Προσωπικό υλικοτεχνική υποδοµή της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Ιατρική Σχολή Οδοντιατρική Φαρµακευτική Νοσηλευτική ιδάσκοντες Ενεργοί Φοιτητές Φοιτητητές / ΕΠ Η/Υ για διδασκ. * * * * Η/Υ για φοιτητές 18 Εργαστήρια Κλινικές Βιβλιοθήκες Σπουδαστήρια Μουσεία 3 (Εγκληµατολογικό, Ανθρωπολογικό,Υγιεινής) Πηγή: επιτόπια έρευνα οµάδας έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ και του συγγραφέα. Όπου υπάρχει -, δεν είναι διαθέσιµα τα στοιχεία Σχόλια για τον πίνακα 2. Είναι εντυπωσιακή η έλλειψη ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση από τους φοιτητές. Η σύγχρονη Ιατρική επιστήµη εξελίσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς. Ο µόνος τρόπος για να παρακολουθήσει ένας φοιτητής το συνεχώς µεταβαλλόµενο τοπίο της ιατρικής επιστήµης είναι το διαδίκτυο και η ταχύτατη σύνδεση µε έγκυρες πηγές του εσωτερικού αλλά κυρίως του 24

25 εξωτερικού. Η κρίσιµης αυτής σηµασίας δυνατότητα δεν είναι διαθέσιµη, στο βαθµό που θα έπρεπε, στον Έλληνα φοιτητή ιατρικής. Για παράδειγµα, στην Ιατρική Αθηνών εγκαινιάστηκε µόλις τον Μάρτιο του 2003 η αίθουσα πολυµέσων όπου υπάρχουν 18 υπολογιστές, σε συνεχή σύνδεση µε το διαδίκτυο, για γραµµένους «ενεργούς» φοιτητές. Βέλτιστες πρακτικές Πρέπει να τονιστεί ότι την τελευταία πενταετία, µε ευρωπαϊκή συγχρηµατοδότηση, έχουν εγκατασταθεί δίκτυα οπτικών ινών που παρέχουν υψηλότατες ταχύτητες πρόσβασης στα κτήρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών αλλά και των άλλων σχολών επιστηµών υγείας, ενώ το Κέντρο ιαχείρισης και Λειτουργίας του ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών προσφέρει σηµαντικές ψηφιακές ευκολίες, όπως : *Υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης Πολλαπλών Σηµείων *Υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης *Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης *Υπηρεσία Αρχειοθέτησης Ιατρικών Εικόνων *Υπηρεσία Μετάδοσης Εικονοροών (Video Streaming) *Υπηρεσία Ψηφιοποίησης Υλικού Video *Υπηρεσία Εικονογραφίας Κατ' Απαίτηση (Video On Demand) Με διάφορα προγράµµατα έχουν χορηγηθεί ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε πολλά µέλη ΕΠ. Όµως δεν υπάρχει κεντρική καταγραφή. Σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού παρέχεται ή χρηµατοδοτείται η αγορά ή και η αντικατάσταση υπολογιστού για κάθε µέλος του διδακτικού προσωπικού, διότι θεωρείται ως απαραίτητο εργαλείο επικοινωνίας, ενηµέρωσης, έρευνας και διδασκαλίας. Έργο της τελευταίας 15ετίας είναι η κεντρική Βιβλιοθήκη Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών που παρά τα χρόνια προβλήµατα 25

26 υποχρηµατοδότησης εξελίσσεται σε µια σύγχρονη βιβλιοθήκη ανάλογη αυτών του εξωτερικού (Πίνακας 4). Σηµαντική είναι και η δυνατότητα πρόσβασης σε διεθνείς βάσεις δεδοµένων και πληθώρα ιατροβιολογικών περιοδικών, ηλεκτρονικά µέσω της Βιβλιοθήκης Επιστηµών Υγείας. Οι φοιτητές δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιοδικά από το σπίτι τους άρα πρέπει να χρησιµοποιούν τους 18 (!) υπολογιστές. 26

27 Πίνακας 4. Υπηρεσίες παρεχόµενες από τη Βιβλιοθήκη Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γνωστικό Ιατρική, Νοσηλευτική, Οδοντιατρική και άλλες σχετικές επιστήµες Αντικείµενο: όπως Ανατοµία, Φυσιολογία, Βιοχηµεία, Φαρµακολογία, Μικροβιολογία, Ανοσολογία, Παρασιτολογία, Κλινική Παθολογία, Παθολογική Ανατοµία. Βιβλία: Περιοδικά: Η Βιβλιοθήκη διαθέτει περίπου τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων. Η ταξιθέτηση και η θεµατική επεξεργασία των βιβλίων γίνονται σύµφωνα µε το ταξινοµικό σύστηµα και τις θεµατικές επικεφαλίδες της National Library of Medicine της Αµερικής αντίστοιχα. Η συλλογή των περιοδικών αποτελείται από 279 τίτλους οι οποίοι είναι ταξιθετηµένη αλφαβητικά κατά τίτλο. Επίσης, σηµαντικός αριθµός ηλεκτρονικών περιοδικών διατίθεται µέσω της HEAL-Link. Λοιπό Υλικό: Άλλες Υπηρεσίες: Το µεγαλύτερο µέρος της συλλογής της Βιβλιοθήκης Επιστηµών Υγείας έχει καταχωριστεί στο HORIZON και είναι προσβάσιµο, από οποιοδήποτε έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο µέσω του OPAC στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών διεύθυνση : Επιπλέον, περιλαµβάνονται διδακτορικές διατριβές, καθώς και άτλαντες σε µορφή CD-ROMS. Η βιβλιοθήκη προσφέρει υπηρεσίες δανεισµού στους χρήστες της, δηλαδή παρέχει τη δυνατότητα παραγγελίας άρθρων τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Επιπροσθέτως, οι χρήστες µπορούν να φωτοτυπήσουν το υλικό της βιβλιοθήκης χρησιµοποιώντας τα δύο φωτοτυπικά µηχανήµατα που υπάρχουν στο χώρο. υνατή είναι η σάρωση και αποθήκευση εικόνων σε CD-ROMS µετά από αίτηση των αναγνωστών. Τέλος, υπολογιστές παρέχονται για έρευνα και αναζήτηση βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδοµένων και σε άλλες πηγές επιστηµονικής πληροφόρησης όπως η MEDLINE και η HEAL-Link Προσωπικό: 10 υπάλληλοι µε εξειδικευµένες γνώσεις Πηγή: ικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών 27

28 3.5. Η δηµιουργία ιδιωτικών ανωτάτων σχολών επιστηµών υγείας Παρά τον κορεσµό της αγοράς σε επιστηµονικό δυναµικό του τοµέα της Υγείας και παρά την εµφάνιση υψηλών ποσοστών ανεργίας και υποαπασχόλησης τουλάχιστον στον κλάδο της Ιατρικής, σηµαντικό ποσοστό νέων, µε την παρότρυνση του οικογενειακού περιβάλλοντος, στρέφονται σε σπουδές στις σχολές επιστηµών υγείας. Επειδή η ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά θέσεων στις ελληνικές σχολές (έχουν παραδοσιακά τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής και το µικρότερο ποσοστό εισακτέων) πολλοί υποψήφιοι στρέφονται σε αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού. Ο συνήθης προορισµός είναι οι πρώην ανατολικές χώρες (Ρουµανία, Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Γιουγκοσλαβία, Πολωνία, κλπ) για τους παρακάτω λόγους: Εύκολη εγγραφή λόγω χαλαρών κριτηρίων Χαµηλό κόστος σπουδών Χαµηλό κόστος διαβίωσης Γρήγορη και εύκολη λήψη πτυχίου Οι πτυχιούχοι των σχολών αυτών για να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους στην Ελλάδα δίνουν εξετάσεις στον ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης ( ΟΑΤΑΠ), που αντικατέστησε το 2005 τον ανάλογο οργανισµό ΙΚΑΤΣΑ. Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, την πενταετία οι αναγνωρίσεις πτυχίων Ιατρικής από τον ΟΑΤΑΠ έφθασαν τις Στην τελευταία περίοδο ( εκέµβριος 2005) στο µάθηµα της Παθολογίας δήλωσαν συµµετοχή 2469 πτυχιούχοι ιατρικών σχολών του εξωτερικού. Με βάση τα στοιχεία αυτά την τελευταία επταετία τουλάχιστον Έλληνες πήραν πτυχίο Ιατρικής σε σχολές του εξωτερικού. Αυτό σηµαίνει ότι: Σηµαντικά ποσά συναλλάγµατος διοχετεύτηκαν σε ξένα ΑΕΙ 28

29 Θέσεις εργασίας σε σχολές επιστηµών υγείας του εξωτερικού χρηµατοδοτήθηκαν από Έλληνες φοιτητές Η ποιότητα των πτυχίων που αποκτήθηκαν είναι αµφίβολη. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα ποσοστά αποτυχίας των πτυχιούχων εξωτερικού Ιατρικής στο µάθηµα της Παθολογίας, στις εξετάσεις εκεµβρίου 2005 του ΟΑΤΑΠ πλησιάζουν το 90%. Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι στις αµερικανικές εξετάσεις ECFMG, για την αναγνώριση πτυχίων Ιατρικής, που χορηγήθηκαν σε χώρες εκτός ΗΠΑ, ορισµένες αγγλόφωνες Ιατρικές σχολές της Ανατολικής Ευρώπης έχουν αξιόλογα ποσοστά επιτυχίας, συγκρίσιµα µε αυτά των αποφοίτων των Ιατρικών Σχολών της Ελλάδας. Μία πιθανή λύση στην κάλυψη της µεγάλης ζήτησης σπουδών στον τοµέα της υγείας θα ήταν (εφόσον το θεσµικό πλαίσιο το επέτρεπε) η δηµιουργία ιδιωτικών σχολών επιστηµών υγείας. Ένα τέτοιο εγχείρηµα παρουσιάζει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Πλεονεκτήµατα Περιορισµός της φοιτητικής µετανάστευσης. Περιορισµός της διαρροής οικονοµικών πόρων σε ΑΕΙ του εξωτερικού και κατεύθυνσή τους σε ιδιωτικά ελληνικά ΑΕΙ. ηµιουργία θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα νέων επιστηµόνων και αποτροπή διαρροής επιστηµονικού κεφαλαίου στο εξωτερικό. Υγιής ανταγωνισµός µε τις δηµόσιες σχολές επιστηµών υγείας που αναβαθµίζει την ποιότητα των σπουδών. Προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών ώστε από χώρα εξαγωγής φοιτητών να µετατραπούµε σε χώρα υποδοχής. Έλεγχος της ποιότητας των σπουδών και παρεχόµενων τίτλων σπουδών. 29

30 Μειονεκτήµατα Απαιτείται ιδιαίτερα υψηλή επένδυση για την ίδρυση ιδιωτικής σχολής επιστηµών υγείας, ιδιαίτερα Ιατρικής Οδοντιατρικής (βλέπε τα κόστη του Πίνακα 2). Για παράδειγµα απαιτείται δηµιουργία εξαρχής ή µετατροπή υπάρχοντος νοσοκοµείου σε Πανεπιστηµιακό, µε τους απαραίτητους χώρους για φοιτητές, µέλη ΕΠ, αµφιθέατρα, κλπ. Επίσης, για τα προκλινικά έτη απαιτείται δηµιουργία πολυδάπανων εργαστηρίων όπως ανατοµίας, φυσιολογίας, κλπ. Για την απόσβεση µιας τέτοιας επένδυσης τα δίδακτρα θα πρέπει να διαµορφωθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. υσκολία πρόσβασης σε οικονοµικά ασθενέστερους φοιτητές. Συντήρηση του φαινοµένου υπερπαραγωγής επιστηµόνων υγείας Προϋποθέσεις ίδρυσης ιδιωτικών Σχολών Επιστηµών Υγείας Καθορισµός των προδιαγραφών και των απαραίτητων εκπαιδευτικών, επιστηµονικών και οικονοµικών προϋποθέσεων από το Υπουργείο Παιδείας. Ύπαρξη νοσοκοµείου πανεπιστηµιακών προδιαγραφών («Teaching Hospital»). Έλεγχος του προγράµµατος σπουδών, των εξετάσεων και των πτυχίων. Συνεχής έλεγχος υποδοµών και ποιότητας σπουδών από ανεξάρτητο φορέα. Καθορισµός ελαχίστων προσόντων διδασκόντων. Υποχρέωση σε παραγωγή ερευνητικού έργου. Χορήγηση υποτροφιών σε οικονοµικά ασθενέστερους φοιτητές. 30

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ) ΣΑΒΒΑΤΟ 19/3/2011, ΩΡΑ 11.00, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ) ΣΑΒΒΑΤΟ 19/3/2011, ΩΡΑ 11.00, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Διεύθυνση: ΣΤΑΔΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr Ιστοσελίδα: www.posdep.gr Τηλέφωνο: 210-3689372 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.

Η Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Έρευνα Στην Γυναικεία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Πεδίο 3. 3 ο Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. http://sep4u.gr. Οι πτυχιούχοι της Σχολής:

Επιστημονικό Πεδίο 3. 3 ο Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. http://sep4u.gr. Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Επιστημονικό Πεδίο 3 3 ο Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (κοινό τμήμα του 3ου και 4ου Πεδίου) ΔΕΝ έχει ακόμα καθοριστεί σε ποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ m120

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ m120 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ m120 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. Π.Τ.Δ.Ε. Ιστορική Αναδρομή Π.Τ.Δ.Ε. Μερικά ιστορικά στοιχεία Μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87 λειτουργούσαν μόνο οι Παιδαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Οικονομικά της Υγείας 115 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Οικονομικά της Υγείας 115 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Οικονομικά της Υγείας 115 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη 26-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς Το Γραφείο µεταπτυχιακών σπουδών

Αλεξανδρούπολη 26-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς Το Γραφείο µεταπτυχιακών σπουδών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Αρχές Λειτουργίας Το Πανεπιστήµιο, όπως όλοι οι θεσµικοί φορείς, πρέπει να προσαρµόζεται στις κοινωνικές και οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χρήστος Παναγιωτίδης, Ph.D Αναπλ. Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ m137. Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ m137. Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ m137 Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών

To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών Tο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, μεταξύ άλλων προβλημάτων, χαρακτηρίζεται συχνά από έλλειψη αξιοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

με τίτλο «Επικαιροποίηση της Γνώσης Αποφοίτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Σύγχρονες Εφαρμογές στις Βιοεπιστήμες»

με τίτλο «Επικαιροποίηση της Γνώσης Αποφοίτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Σύγχρονες Εφαρμογές στις Βιοεπιστήμες» Οι Σύγκλητοι του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ενέκριναν την υλοποίηση του Διιδρυματικού- Διατμηματικού Προγράμματος Επικαιροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Κέρκυρα, 12-01-2017 Αρ. Πρωτ.:. 1.2/41/Φ.025 Ταχ. /νση Ταχ. Kώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι Ενηµερωτική Ηµερίδα: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης Εισήγηση: Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης: προβλήµατα και προοπτικές του Ιδρύµατος Εισηγητής: Κώστας Καραµάνης Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2016 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ m138. Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ m138. Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ m138 Μιχάλης Χλέτσος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Παθολογική Κλινική

Γ Παθολογική Κλινική Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τοµέας Παθολογίας Γ Παθολογική Κλινική Γ Παθολογική Κλινική ιευθυντής: Καθηγητής Μιχαήλ Σιών Εσωτερικός Κανονισµός Ακαδηµαϊκό Έτος 2010-2011 Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω: 07-07-2017 Αρ.Πρωτ.: 2297 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. Καθηγητής Ανδρέας Καραμάνος Πρόεδρος του Τμήματος ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΉΜΑΤΟς ΕΠΙΣΤΉΜΗς

Διαβάστε περισσότερα

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2 Ρεκόρ επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας πριν ακόµη από τη λήψη του πτυχίου τους! Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Τίτλος: Αρ. Θέσεων: Τόπος Εργασίας: Ειδικός Επιστήμονας (ΕΕ) Τέσσερις (4) θέσεις με ωριαία απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016 Άρθρο 1: Ίδρυση/Ονομασία/Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας»

Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας» 1 Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας» Συντονιστής: κ. Αιμίλιος Νεγκής, δημοσιογράφος, Pharma & Health Business,Virus.com.gr Ομιλητές: Δρ. Μιλτιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 13/7/2011. Συνάδελφοι

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 13/7/2011. Συνάδελφοι ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 13/7/2011 Συνάδελφοι Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχοντας ήδη τοποθετηθεί ως προς το οπισθοδρομικό πνεύμα και γράμμα του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ m144

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ m144 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ m144 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και Αγνή Βίκη Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m119 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m119 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m119 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκειμένου να καταστεί απρόσκοπτη η εφαρμογή των περιεχόμενων στο άρθρο 20 του νόμου 4452/2017 (Α 17) διατάξεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Προκειμένου να καταστεί απρόσκοπτη η εφαρμογή των περιεχόμενων στο άρθρο 20 του νόμου 4452/2017 (Α 17) διατάξεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΛΟΙΠΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου Συνέντευξη τύπου 01.02.2010 Η πολιτεία τα τελευταία τριάντα χρόνια αδυνατεί ή δεν θέλει, να λάβει αποφάσεις, να κάνει τομές, να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν την Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ m134

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ m134 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ m134 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ m135 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ m135 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ m135 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ m116 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ m116 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ m116 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση»

«Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση» «Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση» Γεώργιος Χρ. ΣΠΑΘΑΡΆΚΗΣ Διευθυντής Γενικής Ιατρικής Κέντρο Υγείας Ιτέας Φωκίδας Γηρίατρος - Γεροντολόγος Ταμίας EURACT ΓΕΝΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ. Άρθρο 1. ΙΔΡΥΣΗ Το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 25410-79410 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 13087 Α.Π. 17.07.2012 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μανούσος Μ. Κωνσταντουλάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 Ιουνίου 1965 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Κάλβου 24, Π. Ψυχικό 15452 Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989 Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://osyeedip1.uth.gr/ Email:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ.

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Π.Τ.Δ.Ε. Μερικά ιστορικά στοιχεία Μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87 λειτουργούσαν μόνο οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες 2-ετούςφοίτησηςαπότιςοποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΗΤΑ 101. Μάνθος Ντελής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΗΤΑ 101. Μάνθος Ντελής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΗΤΑ 101 Μάνθος Ντελής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1. ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Μιλάνου(1987).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κ300. ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κ300. ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κ300 ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΚΟΡΡΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΣ. Εντατικό

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΣ. Εντατικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΑΔΑΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ και στην ολική ποιότητα m125 ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ m131 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ m131 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ m131 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ταχ. /νση: 4 ο χλµ Εθνικής οδού Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα τ.κ.45500 Τηλ.: 26510-50712/715 Φάξ: 26510-50732 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους. Γιώργος Σούλτης

Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους. Γιώργος Σούλτης Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους Γιώργος Σούλτης Σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα διαχέεται και προάγεται η επιστήμη και παράγεται νέα γνώση Δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη. µε τον κ. Γιώργο Γιαννακόπουλο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας

Συνέντευξη. µε τον κ. Γιώργο Γιαννακόπουλο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας Συνέντευξη µε τον κ. Γιώργο Γιαννακόπουλο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας προς την κ. Εύα Σεµερτζάκη, συντάκτρια του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣ. Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν. Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.3549/2007) Το ΥΠΕΠΘ είναι αρωγός κάθε προσπάθειας ανάπτυξης της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

52844/Β7 (ΦΕΚ / ), / ), 35211/Β7 (ΦΕΚ

52844/Β7 (ΦΕΚ / ), / ), 35211/Β7 (ΦΕΚ Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. Υ.Α. Β7/52 α /6-7-1998 (ΦΕΚ 739/τ.Β /17-7-1998), υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Κεφαλάς. Χατζηπέτρου Κλαίρη

Μιχάλης Κεφαλάς. Χατζηπέτρου Κλαίρη Μιχάλης Κεφαλάς "Μέχρι την ημερομηνία της συνταξιοδότησης τους, τα μέλη Ε.Π. που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών σύμφωνα με τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα