ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ...Α. / Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλει ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης για την τυποποίηση των ελέγχων που διενεργούν τα Ελεγκτικά Σώµατα και οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, προγραµµατίστηκε και εκπονήθηκε ένα σύστηµα από προτυποποιηµένα ερωτηµατολόγια αρχικά για Τακτικό έλεγχο στα Νοσοκοµεία και σε επόµενη φάση, σε Φορείς µε συγκεκριµένο αντικείµενο ελέγχου. Οι διαφορετικές τεχνικές ελέγχου που χρησιµοποιούνται σήµερα από τα επιµέρους ελεγκτικά σώµατα, καθιστούν αδύνατη την διενέργεια των ελέγχων µε ενιαίο τρόπο και την εφαρµογή ενιαίων διαδικασιών, παρεµβάλουν δυσχέρειες στην σύγκριση των ευρηµάτων και εµποδίζουν τη δυνατότητα τυποποίησης. Η χρήση ενιαίων και κατάλληλα µελετηµένων ερωτηµατολογίων, αποτελεί προϋπόθεση για την επίλυση των προβληµάτων αυτών. Η παρούσα έκδοση περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της πρώτης ουσιαστικά προσπάθειας για την τυποποίηση των ελέγχων που διενεργούνται από τα ελεγκτικά σώµατα και τις υπηρεσίες επιθεώρησης. Σκοπός της είναι η παρουσίαση των προτύπων ερωτηµατολογίων τα οποία αναπτύχθηκαν µέσα από το έργο «ιενέργεια Πρότυπου Συνδυασµένου Ελέγχου - Τυποποίηση Τακτικών ελέγχων µε τη χρήση ερωτηµατολογίου (checklist) Εκπαίδευση επιθεωρητών µε τη µέθοδο on the job training», ώστε να χρησιµοποιηθούν κατ αρχήν πιλοτικά και στη συνέχεια οριστικά, στη διενέργεια Τακτικών ελέγχων σε όλα τα Νοσοκοµεία της χώρας. Οι στόχοι του προγράµµατος ήταν: Η συγγραφή Εγχειριδίου διενέργειας Τακτικών ελέγχων για την υποστήριξη του έργου των ελεγκτικών σωµάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης. Η διαµόρφωση προτύπων ερωτηµατολογίων για όλες τις βασικές λειτουργίες κάθε Νοσοκοµείου µε βάση τις αρµοδιότητες, τη λειτουργία και τον οργανισµό που διέπει τη λειτουργία τους. Ο έλεγχος των βασικών λειτουργιών κάθε νοσοκοµείου και η αποσαφήνιση της διαδικασίας ελέγχου κάθε οργανικής µονάδας του νοσοκοµείου. Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 2

3 Η εξασφάλιση της δυνατότητας δυναµικής προσαρµογής κάθε ερωτηµατολογίου στις ιδιαιτερότητες κάθε Νοσοκοµείου. Η παραγωγή και διάθεση των ερωτηµατολογίων τόσο σε γραπτή όσο και σε ηλεκτρονική µορφή. Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης αντιλαµβάνεται τη χρήση των ερωτηµατολογίων στη διαδικασία ελέγχου, ως ένα ουσιαστικό βήµα στην προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας των ελεγκτικών σωµάτων. Προσβλέπει λοιπόν, στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της έκδοσης αυτής, από όλα τα ελεγκτικά Σώµατα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης της χώρας. Επειδή η πληρότητα της προσπάθειας και το µικρό χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσής της οφείλεται σε συγκεκριµένα άτοµα, θεωρώ υποχρέωσή µου να ευχαριστήσω όλα τα µέλη της Οµάδας Έργου που στα πλαίσια υλοποίησης της ράσης «ιενέργεια Πρότυπου Συνδυασµένου Ελέγχου Τυποποίηση Τακτικών Ελέγχων µε τη χρήση ερωτηµατολογίου (Checklist) Εκπαίδευση Επιθεωρητών µε τη µέθοδο "on the job training"» συνέταξαν τα ερωτηµατολόγια διενέργειας Τακτικού ελέγχου σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα τα οποία περιέχονται στη παρούσα έκδοση. Λέανδρος Ρακιντζής Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης Αρεοπαγίτης ε.τ. Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α 1. Παρουσίαση του έργου 2. Πίνακας ερωτηµατολογίων, κωδικών και λοιπών χαρακτηριστικών ΜΕΡΟΣ Β 1. Ερωτηµατολόγια ιοικητικής Υπηρεσίας 1.1 Ερωτηµατολόγια ιαχείρισης Προσωπικού ( -δ) 1.2 Ερωτηµατολόγια ιαχείρισης Οικονοµικών ( -ο) 2. Ερωτηµατολόγια Τεχνικής Υπηρεσίας 2.1. Ερωτηµατολόγια ιεύθυνσης Περιβάλλοντος (Τ-π) 2.2. Ερωτηµατολόγια ιαχείρισης Τεχνικών Έργων ( -ο) 3. Ερωτηµατολόγια Ιατρικής Υπηρεσίας 3.1 Γενικά ιατρικά ερωτηµατολόγια (Ι) 3.2 Ερωτηµατολόγια Παθολογικού Τοµέα (Ι-π) 3.3 Ερωτηµατολόγια Χειρουργικού Τοµέα (Ι-χ) 3.4 Ερωτηµατολόγια Ψυχιατρικού Τοµέα (Ι-ψ) 4. Ερωτηµατολόγια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Ν) 5. Ερωτηµατολόγια των Εργαστηρίων (Ε): 5.1. Ερωτηµατολόγια ακτινολογικών εργαστηρίων 5.2. Ερωτηµατολόγια βιοπαθολογικών εργαστηρίων 5.3. Ερωτηµατολόγια λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων 6. Ερωτηµατολόγια Φαρµακείου (Φ): 7. Ερωτηµατολόγια Αιµοδοσίας (Α): Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 4

5 ΜΕΡΟΣ Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασµός και η µεθοδολογία διενέργειας κάθε ελέγχου αντανακλά άµεσα και το επίπεδο οργάνωσης των αντίστοιχων ελεγκτικών Σωµάτων. σπάνια, οι έλεγχοι γίνονται χωρίς συγκεκριµένη διαδικασία, µε αποτέλεσµα για το ίδιο αντικείµενο ελέγχου, να χρησιµοποιούνται τελείως διαφορετικές πρακτικές συλλογής των αποδεικτικών στοιχείων, πολλές από τις οποίες παρουσιάζουν αδυναµίες. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι φορές που αποδεικνύονται ανεπαρκή για την υποστήριξη των διαπιστώσεων και των συµπερασµάτων του ελέγχου. Σε άλλες µάλιστα περιπτώσεις, για το ίδιο αντικείµενο ελέγχου, είναι δυνατόν να συλλέγονται, από το ίδιο ελεγκτικό σώµα, διαφορετικά αποδεικτικά στοιχεία ανάλογα µε το ελεγκτικό κλιµάκιο που διενεργεί τον έλεγχο. Επιπλέον, σε κάθε έλεγχο, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ερωτήσεων οι οποίες διαµορφώνονται κατά την διάρκεια διενέργειας του ελέγχου για να καλύψουν ανάγκες, όπως τις αντιλαµβάνεται κάθε µέλος του κλιµακίου. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει την απουσία µελέτης ή προετοιµασίας για τον καθορισµό και τη διαµόρφωση εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την υποστήριξη των ελεγκτικών διαδικασιών και καθιστά αναγκαία την ανάληψη µιας προσπάθειας για την τυποποίηση των ελέγχων που διενεργούνται από τα ελεγκτικά σώµατα και τις υπηρεσίες επιθεώρησης. Μια ορθή προσέγγιση στη κατεύθυνση της τυποποίησης αποτελεί η υιοθέτηση τυποποιηµένων ερωτηµατολογίων Τακτικού ελέγχου για όλες τις θεσµοθετηµένες λειτουργίες στις δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς όπως είναι και τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα. Τα ερωτηµατολόγια έρχονται να ερευνήσουν συγκεκριµένες αρµοδιότητες, λειτουργίες και δραστηριότητες του ελεγχόµενου Φορέα, αποτελώντας τα εργαλεία υλοποίησης του ελεγκτικού έργου. Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 5

6 Η σηµασία της χρήσης ερωτηµατολογίων κατά τη διενέργεια των Τακτικών ελέγχων στις δηµόσιες υπηρεσίες και δηµόσιους οργανισµούς, όπως είναι τα Νοσοκοµεία, είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Σε πολλές περιπτώσεις η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα ενός ελέγχου καθορίζεται σε σηµαντικό βαθµό από τα ίδια τα ερωτηµατολόγια που τον υποστηρίζουν. Οι οικονοµικές και λογιστικές λειτουργίες, η προµήθεια και διακίνηση εξοπλισµού και υλικών, η διεκπεραίωση διοικητικών λειτουργιών, η διακίνηση και διαχείριση των ασθενών, η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, η διεκπεραίωση του ιατρικού και νοσηλευτικού έργου, κ.λπ. αποτελούν λειτουργίες για τον έλεγχο των οποίων ενδείκνυται η χρησιµοποίηση συγκεκριµένων ερωτηµατολογίων. 2. Η ΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ Τα ερωτηµατολόγια διενέργειας Τακτικών ελέγχων σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα που παρουσιάζονται στη παρούσα έκδοση είναι ένα από τα τελικά παραδοτέα της ράσης «ιενέργεια Πρότυπου Συνδυασµένου Ελέγχου - Τυποποίηση Τακτικών ελέγχων µε τη χρήση ερωτηµατολογίου (checklist) Εκπαίδευση επιθεωρητών µε τη µέθοδο on the job training», η οποία χρηµατοδοτήθηκε από το Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και υλοποιήθηκε από Οµάδα Έργου η οποία συγκροτήθηκε από επιθεωρητές /ελεγκτές, µέλη των ελεγκτικών σωµάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης που συµµετέχουν στο Σ.Ο.Ε.Ε. µε απόφαση του υπουργού Εσωτερικών. Μέλη της οµάδας έργου, υπό την εποπτεία του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης και το συντονισµό του Ειδικού Επιθεωρητή Τρύφωνα Καββαθά από το Γραφείο ΓΕ, µε βάση το γνωστικό τους αντικείµενο και την εµπειρία που αποκόµισαν από τη συµµετοχή τους στον πιλοτικό έλεγχο που διενήργησαν µε χρήση ερωτηµατολόγίων στο «ΘΡΙΑΣΙΟ» Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας, συνέταξαν τα 82 ερωτηµατολόγια που παρουσιάζονται στο Β Μέρος της παρούσας έκδοσης. Ειδικότερα: Στη σύνταξη των ερωτηµατολογίων της ιοικητικής Υπηρεσίας υπεύθυνοι ήταν οι Κατσούλη Γεωργία / Ειδική Επιθεωρήτρια του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης (Σ.Ε.Ε...), Σγούρος Ελευθέριος / Ειδικός Επιθεωρητής του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), Κατσοµίτη Ελένη / Επιθεωρήτρια της Υπηρεσίας Ελέγχου απανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε..Υ.Φ.Κ.Α), Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 6

7 Μαυρίκης Κωνσταντίνος / Επιθεωρητής του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και Τσίρη Λαµπρινή, Επιθεωρήτρια της Οικονοµικής Επιθεώρησης. Στη σύνταξη των ερωτηµατολογίων της Τεχνικής Υπηρεσίας υπεύθυνοι ήταν οι εσποτίδου Μαρίνα /Επιθεωρήτρια της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) και Αλεξάκης Ιωάννης, Επιθεωρητής του Σώµατος Επιθεωρητών ηµοσίων Έργων (Σ.Ε..Ε.). Στη σύνταξη των ερωτηµατολογίων της Ιατρικής Υπηρεσίας, των Εργαστηρίων και της Αιµοδοσίας υπεύθυνη ήταν η Σχοινά Ιωάννα, ιατρός, Επιθεωρητής του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.). Στη σύνταξη των ερωτηµατολογίων του Φαρµακείου υπεύθυνη ήταν η Κυριάκου Αθηνά, Επιθεωρήτρια του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.) και τέλος Στη σύνταξη των ερωτηµατολογίων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας υπεύθυνοι ήταν οι Κατσούλη Γεωργία / Ειδική Επιθεωρήτρια του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης (Σ.Ε.Ε...), και Κατσοµίτη Ελένη / Επιθεωρήτρια της Υπηρεσίας Ελέγχου απανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε..Υ.Φ.Κ.Α). 3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Σκοπός της δόµησης και παρουσίασης των συνηµµένων ερωτηµατολογίων είναι: Να ενηµερωθούν τα Ελεγκτικά Σώµατα για τα αντικείµενα στα οποία θα πρέπει να εστιάζουν τον έλεγχο όταν διενεργούν Τακτικούς ελέγχους στα Νοσοκοµεία. Να διευκολυνθεί η εκπαίδευση των επιθεωρητών /ελεγκτών στη χρήση των ερωτηµατολογίων. Να διευκολυνθεί η διενέργεια των ελέγχων και να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα τους. Να εξοικειωθούν τα Νοσοκοµεία µε τα αντικείµενα στα οποία θα ελέγχονται κατά την διενέργεια Τακτικών ελέγχων από τα εντεταλµένα προς τούτο ελεγκτικά σώµατα και υπηρεσίες επιθεώρησης. Να υποβοηθηθούν τα Νοσοκοµεία ώστε να βελτιώσουν την οργάνωση τους και τη λειτουργία τους σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Να προετοιµάσει το έδαφος για την οριστική εφαρµογή ενιαίων διαδικασιών ελέγχου. Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 7

8 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Τα περιεχόµενα της παρούσας έκδοσης είναι: 1. Κατάλογος των τυποποιηµένων ερωτηµατολογίων. 2. Κωδικοποίηση των τυποποιηµένων ερωτηµατολογίων. 3. Τελικές φόρµες των 82 τυποποιηµένων ερωτηµατολογίων. 4. Συνηµµένο CD µε όλες τις φόρµες των ερωτηµατολογίων σε ηλεκτρονική µορφή. Σηµειώνεται ότι το υλικό των ερωτηµατολογίων όπως παρουσιάζεται στη παρούσα έντυπη έκδοση, είναι παράλληλα διαθέσιµο και σε ηλεκτρονική µορφή, στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης. 5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 5.1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ Τα πρότυπα ερωτηµατολόγια που διαµορφώθηκαν, ταξινοµήθηκαν µε κριτήριο την οργανική διάρθρωση των νοσοκοµείων, µε τέσσερις (4) µεγάλες κατηγορίες, αντίστοιχες των τεσσάρων υπηρεσιών του Νοσοκοµείου και τρεις (3) επιπλέον κατηγορίες που υπαγορεύονται από τις σηµαντικές λειτουργικές ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν το Φαρµακείο, τα Ιατρικά Εργαστήρια και την Αιµοδοσία. Έτσι διαµορφώθηκαν συνολικά οι ακόλουθες επτά κατηγορίες ερωτηµατολογίων: 1. Ερωτηµατολόγια της ιοικητικής Υπηρεσίας ( ) 2. Ερωτηµατολόγια της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ) 3. Ερωτηµατολόγια της Ιατρικής Υπηρεσίας (Ι) 4. Ερωτηµατολόγια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Ν) 5. Ερωτηµατολόγια Ιατρικών Εργαστηρίων (Ε) 6. Ερωτηµατολόγια Φαρµακείου (Φ) 7. Ερωτηµατολόγια Υπηρεσίας Αιµοδοσίας (Α) Ο συνολικός αριθµός των ερωτηµατολογίων που διαµορφώθηκαν είναι 82 και παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ Κατηγορία Αριθµός ερωτηµατολογίων ιοικητικής Υπηρεσίας 33 Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 8

9 Τεχνικής Υπηρεσίας Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Εργαστηρίων Φαρµακείου Αιµοδοσίας Σύνολο 82 Στη συνέχεια, τα ερωτηµατολόγια κάθε κατηγορίες ταξινοµήθηκαν µε κριτήριο είτε την εσωτερική οργανική διάρθρωση κάθε υπηρεσίας, είτε τις µείζονες λειτουργίες που επιτελεί µε βάση τις αρµοδιότητές της (Πίνακας 2). Ειδικότερα: 1. Τα ερωτηµατολόγια της ιοικητικής Υπηρεσίας διακρίθηκαν στις ακόλουθες 2 υποκατηγορίες: 1.2. Ερωτηµατολόγια ιαχείρισης Προσωπικού ( -δ) 1.3. Ερωτηµατολόγια ιαχείρισης Οικονοµικών ( -ο) 2. Τα ερωτηµατολόγια της Τεχνικής Υπηρεσίας διακρίθηκαν στις ακόλουθες 2 υποκατηγορίες: 2.1. Ερωτηµατολόγια Περιβάλλοντος (Τ-π) 2.2. Ερωτηµατολόγια Τεχνικών Έργων (Τ-τ) 3. Τα ερωτηµατολόγια της Ιατρικής Υπηρεσίας (Ι) διακρίθηκαν επίσης σε 4 υποκατηγορίες: 3.1 Γενικά ιατρικά ερωτηµατολόγια 3.2 Ερωτηµατολόγια Παθολογικού Τοµέα 3.3 Ερωτηµατολόγια Χειρουργικού Τοµέα 3.4 Ερωτηµατολόγια Ψυχιατρικού Τοµέα 4. Τα ερωτηµατολόγια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αποτελούν µία κατηγορία. 5. Τα ερωτηµατολόγια των Εργαστηρίων διακρίθηκαν στις εξής 3 υποκατηγορίες: 5.1. Ερωτηµατολόγια ακτινολογικών εργαστηρίων 5.2. Ερωτηµατολόγια βιοπαθολογικών εργαστηρίων 5.3. Ερωτηµατολόγια λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων 6. Τα ερωτηµατολόγια Φαρµακείου αποτελούν µία κατηγορία. 7. Οµοίως τα ερωτηµατολόγια της Αιµοδοσίας αποτελούν µία κατηγορία. Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 9

10 Πίνακας 2. Κατάλογος Ερωτηµατολογίων ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ερωτηµατολόγια ιαχείρισης Προσωπικού ( -δ) 1 ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ (Προσωπικό που υπηρετεί µε σχέση Ι..) 3 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (Τ.Ε.Ι.) 5 ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) 6 ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ / ΙΑΤΡΕΙΑ 7 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 8 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εργολάβοι) 9 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - (Ασφαλείας- φυλάξεως παροχής βοηθητικού προσωπικού κ.λπ.) 10 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ερωτηµατολόγια ιαχείρισης Οικονοµικών ( -ο) 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (καθαρισµού φυλάξεως παροχής βοηθητικού προσωπικού κ.λ.π) 12 ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ / ΝΟΣΗΛΕΙΑ 13 ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 14 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 15 ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 16 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 17 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 18 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ / ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20 ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 21 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ / ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 22 ΤΑΜΕΙΟ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 10

11 23 ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΑ 24 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 25 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΗΜΟΣΙΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ - ειγµατοληπτικός έλεγχος φακέλων διαγωνισµών) 26 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ - ( ειγµατοληπτικός έλεγχος φακέλων διαγωνισµών) 27 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ειγµατοληπτικός έλεγχος φακέλων διαγωνισµών) 28 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ( ειγµατοληπτικός έλεγχος φακέλων διαγωνισµών) 29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ( ειγµατοληπτικός έλεγχος φακέλων διαγωνισµών) 30 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ 31 ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ 32 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 33 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (ΕΛΛΑΠΙ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ερωτηµατολόγια Περιβάλλοντος (Τ-π) 34 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 35 ΕΙ ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 36 Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΙΣ 37 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 38 ΕΙ ΟΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 39 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΑ 40 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ Υ.Μ. 41 ΛΟΙΠΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩ Η ΑΠΟΒΛΗΤΑ 42 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ - ΘΟΡΥΒΟΣ Ερωτηµατολόγια Τεχνικών Έργων (Τ-τ) 43 ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 44 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 45 ΕΛΕΓΧΟΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 46 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 47 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 11

12 ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 48 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 49 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΙΑΡΡΥΜΙΣΕΩΝ Η ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 50 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑ ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΩΝ Η ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 51 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΩΝ 52 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ 53 ΤΜΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (Τ.Ε.Ι.) 54 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟ / ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 55 ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ 56 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΑΙΕΥΣΗΣ Παθολογικός Τοµέας 57 ΜΟΝΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 58 ΜΟΝΑ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 59 ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Χειρουργικός Τοµέας 60 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 61 ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 62 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 63 ΜΟΝΑ Α ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 64 Ο ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ Ψυχιατρικός Τοµέας 65 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 66 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ 67 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 68 ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ 69 ΠΑΘΟΛΟΓΟ-ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 70 ΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 71 ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 72 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 73 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 74 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 12

13 75 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / (Κανονισµός Ακτινοπροστασίας) 76 ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 77 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 78 ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 79 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 80 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ 81 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ 82 ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ 5.2. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Κάθε κατηγορία ερωτηµατολογίων κωδικοποιήθηκε µε αλφαβητικό κωδικό. Οµοίως κωδικοποιήθηκαν όλα τα ερωτηµατολόγια που διαµορφώθηκαν, µε ένα τριψήφιο κωδικό αριθµό. Το πρώτο ψηφίο κάθε κωδικού αντιστοιχεί στην κατηγορία, ενώ το δεύτερο ψηφίο αντιστοιχεί στην υποκατηγορία. Για λόγους ευχρηστίας, αποφεύχθηκαν συστήµατα κωδικοποίησης µε πολλά ψηφία. Ένας τριψήφιος αριθµητικός κωδικός απεδείχθη ότι είναι αρκετός για να περιγράψει την κατηγορία και υποκατηγορία στην οποία ανήκει και εποµένως και το αντικείµενο για το οποίο θα χρησιµοποιηθεί. Για κάθε κατηγορία διατέθηκαν εκατό αριθµητικοί κωδικοί.. Όλα τα ερωτηµατολόγια της ιοικητικής Υπηρεσίας αρχίζουν από 1, της Τεχνικής Υπηρεσίας από 2, της Ιατρικής από 3, της Νοσηλευτικής από 4, των Εργαστηρίων από 5 κ.ο.κ. Σε κάθε κατηγορία ή υποκατηγορία, υπάρχει η ευχέρεια προσθήκης νέων κωδικών, εφόσον οι ανάγκες απαιτήσουν, χωρίς να διαταραχθεί η αρίθµηση των υπολοίπων ερωτηµατολογίων. Επιπλέον, µε την ανάπτυξη των προτύπων εντύπων σε «παραµετροποιηµένη» ηλεκτρονική µορφή, επιδιώχθηκε η εξασφάλιση της δυνατότητας προσαρµογών στις ιδιαιτερότητες κάθε Νοσοκοµείου, σε ό,τι αφορά την επωνυµία του ή τις λειτουργικές του ιδιαιτερότητες. Πίνακας 3: Κωδικοποίηση ερωτηµατολογίων Κατηγορία Υποκατηγορία Αλφαβητικός κωδικός Αριθµητικοί κωδικοί ιοικητική Υπηρεσία Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 13

14 ιαχείριση Προσωπικού -δ ιαχείριση Οικονοµικών -ο Τεχνική Υπηρεσία Τ Περιβάλλον Τ-π Τεχνικά Έργα Τ-τ Ιατρική Υπηρεσία Ι Ιατρική Υπηρεσία/Γενικά Ι Παθολογικός Τοµέας Ι-π Χειρουργικός Τοµέας Ι-χ Ψυχιατρικός Τοµέας Ι-ψ Νοσηλευτική Υπηρεσία Ν Εργαστήρια Ε Φαρµακείο Φ Αιµοδοσία Α Τρύφων Καββαθάς Ειδικός Επιθεωρητής στο Γραφείο ΓΕ Υπεύθυνος Έργου Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 14

15 ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Β Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 15

16 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης

17 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ δ -ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α/Α Γραµµατικός κωδικός / Υπαγωγή Αριθµητικοί κωδικοί ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 δ 101Α ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 -δ 101Β ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ (Προσωπικό που υπηρετεί µε σχέση Ι..) 3 -ο 102 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 4 -δ 103Α ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 -ο 103Β ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 6 -ο 103Γ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 7 -δ 104Α ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 8 -ο 104Β ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (Τ.Ε.Ι.) - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 9 -δ 105Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Ι.) 10 Ι 105Β ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Ι.) / ΙΑΤΡΕΙΑ 11 -δ 106Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 12 -ο 106Β ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (καθαρισµού φυλάξεως παροχής βοηθητικού προσωπικού κ.λ.π) 13 -δ 106Γ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εργολάβοι) 14 -δ 106 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ασφαλείας - Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 2

18 φυλάξεως παροχής βοηθητικού προσωπικού κ.λπ.) 15 -δ 107 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 16 -ο 151Α ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (Τήρηση Βιβλίων, Παραστατικά Εσόδων, Εξόδων, Εξόφληση Προµηθευτών, Απαιτήσεις Υποχρεώσεις, Επιχορηγήσεις, Απόδοση Κρατήσεων) 17 -ο 151Β ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 18 -ο 151Γ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19 -ο 151 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20 -ο 151Ε ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 21 -ο 151 ΣΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 22 -ο 161Α ΤΑΜΕΙΟ 23 -ο 161Β ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΑ 24 -ο 171Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Τήρηση Βιβλίων, Γενικά Στοιχεία ιαγωνισµών, Συµβάσεις Υλοποίηση Παραλαβές, Εξωσυµβατικες Προµήθειες) 25 -ο 171Β ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΗΜΟΣΙΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ (Στοιχεία ιαγωνισµού, Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Αξιολόγηση, Οικονοµική Αξιολόγηση, Συµβάσεις) 26 -ο 171Γ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ (Στοιχεία ιαγωνισµού) 27 -ο 171 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Στοιχεία ιαγωνισµού) 28 -ο 171Ε ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Στοιχεία Προµήθειας, ιαδικασίες Ανάθεσης, Περιεχόµενο Συµβάσεων) 29 -ο 171ΣΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ (Στοιχεία Προµήθειας) 30 -ο 181 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ (Τήρηση Βιβλίων, Εγγραφές Κλείσιµο Υπόλοιπα, Παραγγελίες Παραλαβές Προστασία Υλικών) 31 -ο 191Α ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (Τήρηση Βιβλίων, Κατάρτιση ιαιτολογίου Προσδιορισµός Ποσοτήτων, Εισαγωγή Εξαγωγή Υλικών) 32 -ο 191Β ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Τήρηση Βιβλίων, Εγγραφές στα Βιβλία Κλείσιµο Υπόλοιπα, Παραγγελίες Παραλαβές Αποθήκευση και Προστασία ειδών) 33 -ο 199 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (ΕΛΛΑΠΙ) Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 3

19 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -δ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 4

20 ΚΩ ΙΚΟΣ: -δ-101α ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (νόµοι, αποφάσεις, έγγραφα κ.λ.π.) 1 Υπάρχουν οργανικές θέσεις για το τµήµα αυτό 2 Αν πόσα άτοµα προβλέπονται σε (πλήρης κάθε κατηγορία και κλάδο απάντηση) 3 Πόσα άτοµα - ποιας κατηγορίας και κλάδου στελεχώνουν σήµερα τo Τµήµα αυτό 4 Πόσα άτοµα - ποιας κατηγορίας και κλάδου στελεχώνουν σήµερα τo Τµήµα αυτό 5 Υπηρετούν άτοµα µε αλλότρια καθήκοντα 6 Αν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 3528/07 7 Τηρείται αρχείο εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο 8 Τηρείται σύστηµα αξιολόγησης προσωπικού (πλήρης απάντηση) (πλήρης απάντηση) ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΤΕΛΩΝ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 5

21 9 Έχουν ολοκληρωθεί τα φύλλα αξιολόγησης προσωπικού για το προηγούµενο έτος βάσει των διατάξεων του Ν. 3528/07 10 Τηρείται το ωράριο εργασίας για όλους τους κλάδους εργαζοµένων 11 Ποιος ο τρόπος απόδειξης προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζοµένων 12 Ποιος είναι ο βαθµός κινητικότητας υπαλλήλων 13 Εφαρµόζονται δείκτες απόδοσης των εργαζοµένων 14 Υπάρχουν στοιχεία υποκίνησης εργαζοµένων 15 Ποια είναι τα ποσοστά προϋπολογισµού που διατίθενται για κατάρτιση προγραµµάτων επιµόρφωσης των υπαλλήλων (πλήρης απάντηση από τα αιτήµατα των εργαζοµένων για µετακινήσεις µετατάξεις κ.λπ.) (πλήρης απάντηση) ΚΑΡΤΕΛΕΣ Α ΕΙΩΝ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υ.Σ. ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 16 Γίνεται χρήση πληροφορικής από τους εργαζόµενους 17 Τηρούνται οι διατάξεις για έλεγχο περιουσιακής κατάστασης βάσει του Ν. 3528/07 Ν.3528/07 άρθρο 28 Ν.3213/03 ΆΡΘΡΟ 1 18 Γίνεται έλεγχος αδειών ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΤΕΛΩΝ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 6

22 (Κανονικών, Εκπαιδευτικών, αναρρωτικών); 19 Τηρούνται οι διατάξεις για προσλήψεις απολύσεις συνταξιοδοτήσεις 20 Ελέγχεται η λειτουργία υπηρεσιακού συµβουλίου κρίσεις- τοποθετήσεις 21 Η χορήγηση πρόσθετης απασχόλησης είναι σύµφωνη προς τα προβλεπόµενα βάσει προϋπολογισµού 22 Τηρούνται οι διαδικασίες έγκρισης κι ελέγχου πραγµατικής απασχόλησης 23 Τηρείται ΑΡΧΕΙΟ για βάρδιες εφηµερίες υπερωρίες όλου του προσωπικού (πλήρης απάντηση) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ελέγχεται το σύννοµο του ορισµού των µελών, τις κλήσεις µε απόδειξη προ των συνεδριάσεων, τη λήψη αποφάσεων και ότι άλλο προβλέπει για τη λειτουργία συλλογικών οργάνων ο Ν. 2690/99 Υποσηµείωση: Μέσα από το ερωτηµατολόγιο αυτό ερευνώνται οι βασικές λειτουργίες του τµήµατος και οι απαντήσεις δε µπορεί να είναι µονολεκτικές Ο έλεγχος γίνεται µε αυτοψία εγγράφων και στοιχείων σε συνεργασία µε τον προϊστάµενο του τµήµατος. Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ /ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 7

23 ΚΩ ΙΚΟΣ: -δ-101β ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Προσωπικό που υπηρετεί µε σχέση Ι.. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (νόµοι, αποφάσεις, έγγραφα κ.λ.π.) 1. Κατάθεση καταστάσεων προσωπικού στα κατά τόπο τµήµατα κοινωνικών επιθεωρήσεων εργασίας (Ν. 2874/2000 άρθρο 16 παρ. 1,5,6) 2. Κατάθεση προγραµµάτων εργασίας στα κατά τόπο τµήµατα κοινωνικών επιθεωρήσεων εργασίας (Ν. 2874/2000 άρθρο 16 παρ.4) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 3. Βιβλίο νεοπροσλαµβανοµένων µισθωτών ι.κ.α. (για συσχέτιση) (Ν. 2556/97 άρθρο 2) 4. Ανάρτηση καταστάσεων προσωπικού και προγραµµάτων εργασίας στους χώρους εργασίας 5. Ύπαρξη αναγραφή τεχνικού ασφαλείας (τα.) (Ν. 2874/2000 άρθρο 16 παρ. 4.4) (Π.. 17/96, 159/99) Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 8

24 6. Ύπαρξη αναγραφή ιατρού εργασίας (γιέ.) (γιατρός εργασίας επί απασχολήσεως άνω των 50 εργαζοµένων) (Π.. 17/96, 159/99) 7. Θεώρηση συµβάσεων µερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας 8. Χορήγηση ετησίας κανονικής αδείας προσωπικού 9. Τήρηση βιβλίου χορήγησης κανονικής αδείας 10. Επί υπερωριακής απασχολήσεως ύπαρξη σχετικής αδείας (Ν. 2639/98 άρθρο 2) (Α.Ν.539/45, Ν. 549/77 άρθρο 8) (ΑΝ. 539/45 άρθρο 4 ήπαρ 3) 11. Χορήγηση εκκαθαριστικών αναλυτικών σηµειωµάτων µηνιαίων αποδοχών, δώρων εορτών Χριστουγέννων & Πάσχα, αδείας & επιδόµατος αδείας, αµοιβής για νυχτερινή εργασία, υπερωριακή απασχόληση και για απασχόληση κατά Κυριακές και εξαιρέσιµες. Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ /ΕΛΕΓΚΤΗΣ (Ν. 1082/80 άρθρο 18 παρ. 1, Ν. 3227/04 άρθρο 5) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 9

25 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 1. Στο ερώτηµα 1 στήλη 5 επί αρνητικής απαντήσεως καταγράφεται πότε κατατέθηκαν για τελευταία φορά τα εν λόγω έγγραφα. Στη στήλη 4 αναγράφονται τα στοιχεία των εγγράφων. 2. Στο ερώτηµα 2 στήλη 5 επί αρνητικής απαντήσεως καταγράφεται η περίοδος που περιλαµβάνει το τελευταίο κατατεθέν πρόγραµµα. Στη στήλη 4 αναγράφονται τα στοιχεία των εγγράφων. 3. Στο ερώτηµα 4 στήλη 5 επί αρνητικής απαντήσεως καταγράφεται εάν βρίσκονται τουλάχιστον στο χώρο εργασίας σε µη εµφανή θέση, σεφ όσον δεν έχουν αναρτηθεί. 4. Στο ερώτηµα 5 στήλη 5 επί θετικής απαντήσεως ζητείται το συµφωνητικό ανάληψης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας από το Νοσηλευτικό Ίδρυµα, το οποίο πρέπει να φέρει την ηµεροµηνία καταθέσεως του στο καθ ύλη αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. Στη στήλη 4 καταγράφονται τα στοιχεία του εγγράφου. 5. Στο ερώτηµα 6 στήλη 5 επί θετικής απαντήσεως ζητείται το συµφωνητικό ανάληψης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας από το Νοσηλευτικό Ίδρυµα, το οποίο πρέπει να φέρει την ηµεροµηνία καταθέσεως του στο καθ ύλη αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. Στη στήλη 4 καταγράφονται τα στοιχεία του εγγράφου. 6. Στο ερώτηµα 7 στήλη 5 επί θετικής απαντήσεως εξετάζεται η ηµεροµηνία κατάθεσης στο τοπικό Τµήµα Κοιν. Επιθ/σης Εργασίας (15θήµερο ή οκταήµερο από τη πρόσληψη αντίστοιχα). 7. Στο ερώτηµα 8 στήλη 5 επί θετικής απαντήσεως εξετάζονται, αν κρίνεται σκόπιµο, οι αιτήσεις των εργαζοµένων και οι αντίστοιχες χορηγήσεις των κανονικών αδειών. 8. Στο ερώτηµα 9 στήλη 5 επί θετικής απαντήσεως εξετάζεται η συµπλήρωση όλων των προβλεποµένων στηλών του βιβλίου κανονικών αδειών. Επί αρνητικής απαντήσεως ελέγχεται για ποιο έτος ή έτη υπάρχουν στοιχεία χορηγήσεως κανονικών αδειών. 9. Στο ερώτηµα 10 στήλη 4 καταγράφονται τα στοιχεία των εγγράφων χορηγήσεως. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Τα ζητούµενα έγγραφα του υπό στοιχειά (1) έως (7) ερωτηµάτων του παρόντος πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκονται στο χώρο εργασίας. Τα λοιπά έγγραφα- αποδεικτικά στοιχεία είναι δυνατόν να προσκοµισθούν από τον ενδιαφερόµενο σε τασσόµενη προθεσµία συµφωνά µε τη κρίση του ελέγχοντας υπαλλήλου Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 10

26 ΚΩ ΙΚΟΣ: -δ-102 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (νόµοι, αποφάσεις, έγγραφα κ.λ.π.) 1 Υπάρχουν οργανικές θέσεις για το τµήµα Γραµµατείας 2 Αν πόσα άτοµα προβλέπονται σε κάθε κατηγορία και κλάδο (πλήρης απάντηση) 3 Πόσα άτοµα - ποιας κατηγορίας και κλάδου στελεχώνουν σήµερα τo (πλήρης απάντηση) Τµήµα αυτό 4 Υπηρετούν άτοµα µε αλλότρια καθήκοντα 5 Αν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 3528/07 6 Τηρούνται βιβλία για την παράδοση- παραλαβή εισερχοµένων εγγράφων 7 Έχει εφαρµοσθεί το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 8 Υπάρχει δυνατότητα παρέµβασης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο για πρόσθεση ή τροποποίηση στοιχείων ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 11

27 9 ποιος ο αριθµός των εισερχοµένων εγγράφων σε ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία βάση 10 Έχει ορισθεί υπάλληλος για παροχή πληροφοριών σε κοινό και ασθενείς 11 Ποια η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικών και ιατρικών βεβαιώσεων 12 Πόσες εκκρεµότητες υπάρχουν για χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων 13 Ο χώρος που στεγάζονται οι εργαζόµενοι είναι επαρκής 14 Υπάρχει σήµανση Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ /ΕΛΕΓΚΤΗΣ (πλήρης απάντηση) (πλήρης απάντηση) (πλήρης απάντηση) Ο αριθµός των εγγράφων ευρίσκεται από το πρωτόκολλο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 12

28 ΚΩ ΙΚΟΣ: -δ-103α ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (νόµοι, αποφάσεις, έγγραφα κ.λ.π.) 1.1 Υπάρχουν οργανικές θέσεις για το Γραφείο Κίνησης Ασθενών ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1.2 Αν πόσα άτοµα προβλέπονται σε κάθε κατηγορία και κλάδο Πόσα άτοµα - ποιας κατηγορίας και κλάδου στελεχώνουν σήµερα τo Γραφείο αυτό-υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού Υπηρετούν άτοµα µε αλλότρια καθήκοντα (πλήρης απάντηση) 1.5 Αν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 3528/ Είναι επαρκής ο χώρος που στεγάζεται το προσωπικό (πλήρης απάντηση) Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. 13

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 04/04/2016

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 04/04/2016 1 α/α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Α) Το τιμολόγιο που εκδίδεται πρέπει να εσωκλείεται στο φάκελο ή στην κούτα; Β) Οι συμβεβλημένοι ιατροί, με συμβάσεις επισκέψεων, δεν καταχωρούσαν ηλεκτρονικά το φορολογικό στοιχείο.

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Η ΕΛΠΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΗΡΕΣΙΑ:Διοικητική ΤΜΗΜΑ : Oικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ : Γρ.Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 11-06-2015 Αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι λογαριασμοί που θα υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ αφορούν δαπάνες υγείας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1-1-12.

Οι λογαριασμοί που θα υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ αφορούν δαπάνες υγείας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1-1-12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και ανάπτυξης Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α/Α Δ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ1 ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

InfoHealth Η ΕΤΑΙΡΙΑ EN ISO 9001 : 2000

InfoHealth Η ΕΤΑΙΡΙΑ EN ISO 9001 : 2000 Η ΕΤΑΙΡΙΑ H SDC A.E. (Software Development Center) δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής από το 1982. Από τις αρχές του 2000 συµπεριλαµβάνεται στον Οµιλο Εταιριών της Info Quest (Quest Group), ο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονοµικού έτους 2014 (χρήση 2013)

Προς: ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονοµικού έτους 2014 (χρήση 2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα, 28-5-2014 Αρ. Πρωτ. 13542 Πληρ.: Ευπρ. Αναγνωστοπούλου, Αικ.Μαρίνου Τηλ.: 2106470370

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 28-9-16 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088751 Fax: 213-2088716

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- EKA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Παρασκευή Τσώτσου Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757, 670 prom5@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13Π /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης Πληροφορική Υγείας

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης Πληροφορική Υγείας ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης Πληροφορική Υγείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 27 Μαρτίου 2016 Ζητούµενα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασµός Προετοιµασία και ιενέργεια Πρότυπου Συνδυασµένου Ελέγχου στο «ΘΡΙΑΣΙΟ» Γενικό Νοσοκοµείο

«Σχεδιασµός Προετοιµασία και ιενέργεια Πρότυπου Συνδυασµένου Ελέγχου στο «ΘΡΙΑΣΙΟ» Γενικό Νοσοκοµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Σχεδιασµός Προετοιµασία και ιενέργεια Πρότυπου Συνδυασµένου Ελέγχου στο «ΘΡΙΑΣΙΟ» Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα : Αθήνα, 29-1-2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 2105215294,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ»

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» I. Ιατρικές Επισκέψεις ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» 1. Σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του δικτύου Χωρίς χρέωση του ασφαλισμένου 2. Σε ιατρούς εκτός δικτύου σε περιοχές όπου στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 9-12- 2014 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: M.Tσιαλαφούτα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.161698 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2651366111 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ Δ/ντης 26513 66436 Εργαστήριο 26513 66434 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Δ/ντης 26513 66424 Προϊσταμένη 26513 66523 Γραμματεία 26513 66520 Αδελφές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων. S 3 Laboratory

Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων. S 3 Laboratory Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων Διαδραστικό Εργαστήριο Οργάνωση Ομάδων o Παρουσίαση Προβλημάτων o Επεξεργασία και παρουσίαση προτεινόμενων λύσεων o Επεξήγηση σχεδιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 74/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 74/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αθήνα 4-12 - 2014. Αρ. Πρωτ.: 33520

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αθήνα 4-12 - 2014. Αρ. Πρωτ.: 33520 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αθήνα 4-12 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 33520 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑ Τµήµα Παροχών Πληρ:Ηλιοπούλου Βαρβάρα Τηλ:2108809690 Ταχ. /νση: Ηπείρου 38

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και ΠΡΟΤΥΠΩΝ Νο 20/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ CPV

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και ΠΡΟΤΥΠΩΝ Νο 20/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ CPV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα 18-4-16 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες Υγείας Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων Πηγή Esy.net Απολογισμός 2013 1 Ευχαριστούμε! Τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ : ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΠΝΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1) ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30 Τ.Κ. 101 70 ΑΘΗΝΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 01/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 35/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 35/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-Τ31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-Τ31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα 30.04.2013 Aριθ. πρωτ: 30638 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ.966/ 09/09 Αθήνα, 09/09/2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από το e-ραντεβού Ασφαλισµένου στην e-εκκαθάριση απανών Ανοικτής Περίθαλψης: Περίπτωση Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων

Από το e-ραντεβού Ασφαλισµένου στην e-εκκαθάριση απανών Ανοικτής Περίθαλψης: Περίπτωση Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων Από το e-ραντεβού Ασφαλισµένου στην e-εκκαθάριση απανών Ανοικτής Περίθαλψης: Περίπτωση Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων Μπαλιάν Αράµ Ph.D. ιευθυντής /νση Συστηµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης & Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο Αρ. Πρωτ : 68 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ /ΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΕΣΥ

Ηράκλειο Αρ. Πρωτ : 68 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ /ΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Πρόχειρος ιαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τη λήψη κλειστών εγγράφων προσφορών, οι

1. Ο Πρόχειρος ιαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τη λήψη κλειστών εγγράφων προσφορών, οι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AE ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΜΠΟ ΤΜ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕΜΠΟ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών ελέγχου σύσφιξης των κοχλιωτών συνδέσεων της φέρουσας µεταλλικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 24 Νοεµβρίου 2011 3 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ. : 9831

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 24 Νοεµβρίου 2011 3 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ. : 9831 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 24 Νοεµβρίου 2011 3 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθµ. Πρωτ. : 9831 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Καστοριάς, έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.:3063 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΠΕΙΓΟΝ Πεύκη : 31.07.2015 Αριθμ. πρωτ. : ΔΑ3Β/19/οικ.29908 Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης Ταχ. Δ/νση : Απ. Παύλου 12 Μαρούσι 151

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους»

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους» Αθήνα 7/12/2015 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 2. Τη Νοµαρχιακή Μονάδα Υγείας ΙΚΑ

ΠΡΟΣ 2. Τη Νοµαρχιακή Μονάδα Υγείας ΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Αθήνα 19/08/2008 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Διοικητές Νοσοκομείων, λόγω μη επαρκών εγκεκριμένων κονδυλίων εφημεριών, προβαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ Πα.ΓΝΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ Πα.ΓΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Υ.ΠΕ.) ΚΡΗΤΗΣ Πα.Γ.Ν.Η Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Την απόφαση µε αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα».

3. Την απόφαση µε αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα». Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2012 Αριθ. πρωτ.:2/86954/ ΠΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ. 27205

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΔΑ: ΒΙΚΜ4690ΩΖ-ΙΨΜ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΔΑ: ΒΙΚΜ4690ΩΖ-ΙΨΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα