ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ"

Transcript

1 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ (ΚΕΟΧ) Η ίδρυση του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών που αποτελεί στην ουσία τυπικά μεν τμήμα της Εταιρείας, ουσιαστικά δε τον εκπαιδευτικό της βραχίονα, θεωρήθηκε απαραίτητη από τα παλαιά μέλη της Εταιρείας. Τούτο κρίθηκε αναγκαίο όταν παρατηρήθηκε πως η εταιρεία ήταν πια τόσο ώριμη ώστε να μπορεί να συνεισφέρει ενεργά στην εκπαίδευση των Ελλήνων Ορθοπαιδικών. Με πρωτοβουλία του Απόστολου Καββαδία, συνήλθαν τότε στα γραφεία της Εταιρείας τα παλαιά ενεργά μέλη της, και αντάλλαξαν απόψεις για το πώς θα μπορούσε η Εταιρεία να 1

2 προσφέρει όσο γίνεται περισσότερο στην εκπαίδευση, την ενημέρωση και την πρόοδο των συναδέλφων και μελών της. Ο Απόστολος Καββαδίας έκανε μια μακρά εισήγηση πάνω στο θέμα και παραθέτοντας στοιχεία για τις επικρατούσες σήμερα συνθήκες στις Ορθοπαιδικές Εταιρείες και Ενώσεις πολλών Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων Κρατών, πρότεινε την ίδρυση ενός τμήματος της Εταιρείας που σκοπό θα είχε ακριβώς την προώθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το τμήμα αυτό επρότεινε να ονομασθεί «Κολλέγιο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας». Ακολούθησε μακρά συζήτηση και παρά τις από μερικούς από τους παρόντες εκφρασθείσες αντιρρήσεις, αποφασίστηκε τελικά ομόφωνα η ίδρυση του εν λόγω τμήματος. Τα 95 μέλη που παρευρέθησαν στην πρώτη αυτή συγκέντρωση αποτέλεσαν τα ιδρυτικά μέλη του Κολλεγίου και αποφάσισαν να εκλεγεί μεταξύ τους μια Διοικούσα Επιτροπή που θα αναλάμβανε τον γενικό συντονισμό και τον προγραμματισμό των παραπέρα ενεργειών και δραστηριοτήτων του Κολλεγίου. Αποφασίστηκε επίσης χρέη Αντιπροέδρου στην Διοικούσα αυτή Επιτροπή να εκτελεί ο εκάστοτε εκλεγμένος Α Αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. που για το 1983 ήταν ο Κων/νος Γιώτης. Ο Απόστολος Καββαδίας σαν γενικός συντονιστής της όλης προσπάθειας ανέλαβε να προωθήσει την ιδέα, να επεξεργασθεί έναν οργανισμό για το νεοσύστατο Κολλέγιο και παράλληλα να έρθει σε επαφή με αντίστοιχες δραστηριότητες άλλων Εταιρειών Ελληνικές και ξένες. Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του Κολλεγίου αποτελείτο από τους: Καθηγ. Γ. Χαρτοφυλακίδη- Γαροφαλίδη, Π. Συμεωνίδη, Θ. Πανταζόπουλο, Α. Καββαδία, Κ. Γιώτη, Ισ. Παπαδόπουλο, Αν. Γιαννίκα, Εμμ. Δρεττάκη, Αλ. Τουλιάτο, Ελ. Ντούνη, Μ. Ιεροδιακόνου, Γ. Θεοδωράτο, Ε. Βαγιανό και Κ. Χατζησταματίου Στις 15 Δεκεμβρίου 1983 έγινε η πρώτη σύνοδος της Διοικούσης Επιτροπής του Κολλεγίου κατά την οποία αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα με Πρόεδρο τον Καθηγ. Χαρτοφυλακίδη- Γαροφαλίδη, Αντιπρόεδρο τον Κ. Γιώτη, Γεν. Γραμματέα τον Α. Καββαδία, Ταμία τον Αν. Γιαννίκα και Ειδικό Γραμματέα τον Μ. Ιεροδιακόνου. Η Διοικούσα Επιτροπή στην συνέχεια καθόρισε το πρώτο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κολλεγίου που περιελάμβανε Εκπαιδευτική εκδήλωση στο ΚΑΤ στις με οργανωτή τον Παν. Σμυρνή και κλινικοπαθολογική παρουσίαση στο Ασκληπιείο Βούλας με οργανωτές τους: Ε. Δρετάκη και Κων/νο Γιώτη. Επίσης επιλέγησαν τα θέματα των τριών πρώτων εκπαιδευτικών σεμιναρίων του Κολλεγίου που θα κάλυπταν το χρονικό διάστημα μέχρι τον Ιούνιο του Τα θέματα 2

3 αυτά ήταν 1) Ραιβοποδία και Στατικές Ανωμαλίες Άκρου Ποδός 2) Μονοαρθρικές Παθήσεις Ρευματοειδής Αρθρίτις και 3) Κακώσεις του Γόνατος. Η επόμενη σύνοδος της Διοικούσης Επιτροπής έγινε στις και από τότε η Διοικούσα Επιτροπή συνήρχετο σε τακτικές συνεδριάσεις και κατήρτιζε πλέον εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με τους σκοπούς του Κολλεγίου. Έκτοτε από το 1985 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κολλεγίου παγειώθηκε σαν θεσμός και καθιερώθηκαν οι εξετάσεις του Κολλεγίου για την απόκτηση του Διπλώματος του Κολλεγίου που αποτελεί την υψίστη επιστημονική διάκριση του Κολλεγίου. Στις εξετάσεις αυτές καταβάλλεται κάθε φροντίδα να διατηρούν το υψηλό τους επίπεδο, διασφαλιζομένου, όσο γίνεται περισσότερο του κύρους τους. Το 1986 το Κολλέγιο ψήφισε το πρώτο σχέδιο Οργανισμού Κανονισμού του που από το 1988 αναθεωρήθηκε και αναθεωρημένο εγκρίθηκε στην Γενική Συνέλευση το Φθινόπωρο του Το 1988 μετά από έντονες προσπάθειες από τον Απόστολο Καββαδία ανακοινώθηκε η δωρεά του Στ. Νιάρχου από ποσό $ το χρόνο για τους σκοπούς του Κολλεγίου. Ακόμα ανακοινώθηκε η χορήγηση άδειας για την Ελληνική έκδοση του αμερικάνικου «Syllabus» σε μετάφραση η οποία και έγινε με την εθελοντική προσφορά των μελών της Εταιρείας που ανέλαβαν την μετάφραση, ενώ σαν εκδότης ανέλαβε ο Απόστολος Καββαδίας. Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε κανονικά και αποτελεί βοήθημα για την εκπαίδευση των Ελλήνων Ορθοπαιδικών. Κατά την Γενική Συνέλευση της 29 ης Οκτωβρίου 1988 μετά από την έκθεση πεπραγμένων που έκανε ο Πρόεδρος Καθηγ. Γ. Χαρτοφυλακίδης, ο Γεν. Γραμματέας του Κολλεγίου Απόστολος Καββαδίας, αναφέρθηκε στο μελλοντικό σχεδιασμό δραστηριοτήτων του Κολλεγίου και αναφερόμενος στην ανάγκη για οικονομική ενίσχυση του Κολλεγίου ώστε τούτο να μπορεί να καλύπτει τα έξοδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του, ανακοίνωσε την ακόλουθη δωρεά του: 1) προσφορά εκ. δρχ. εφ άπαξ και 2) προσφορά ετήσια του ισόποσου σε δρχ. των $ για 10 χρόνια. Σαν διεκπεραιωτή της προσφοράς του αυτής όρισε την θυγατέρα του ιατρό Δάφνη Αποστόλου Καββαδία, η οποία αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση να μετέχει σε οικονομική επιτροπή του Κολλεγίου που θα διαχειρίζεται τα από τις δωρεές προερχόμενα ποσά. Στην ίδια Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Κολλεγίου, ώστε αυτός να μπορεί πια να 3

4 καλύπτει τις ήδη διαμορφωμένες ανάγκες. Στην συνέχεια έγινε εκλογή για νέο Πρόεδρο του Κολλεγίου και ανανέωση της Διοικούσας Επιτροπής. Μετά από πρόταση του απερχόμενου Προέδρου Καθηγ. Γ. Χαρτοφυλακίδη, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα δια ανατάσεως των χειρών, εξέλεξε σαν νέο Πρόεδρο τον Απόστολο Καββαδία. Στην συνέχεια έγινε η εκλογή των νέων μελών της Διοικούσας Επιτροπής σύμφωνα με τον Οργανισμό. Η προελθούσα από τις εκλογές Διοικούσα Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίασή της στις 3 Φεβρουαρίου 1989 και αποτελέστηκε από τους : Πρόεδρος: Α. Καββαδίας Αντιπρόεδρος: Π. Κοντογιάννης ( EX- OFFICIO ) Γεν. Γραμματέας: Α. Ρενιέρης Α Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Ι. Δημητρίου Β Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Δ. Πολυζώης Ταμίας: Ζ. Αγορόπουλος Ειδικός Γραμματέας: Σ. Καραγιάννης Μέλη: Γ. Χαρτοφυλακίδης ( Past President) Π. Συμεωνίδης Π. Σουκάκος Β. Πετρόπουλος Στ. Δ. Θεοδώρου Σ. Καραμήτσος Π. Δημακόπουλος Φ. Δρεκόλιας Στις 8 Απριλίου 1989 ο ιδρυτής του Κολλεγίου Απόστολος Καββαδίας υπέκυψε στην επώδυνη ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε μήνες και σύμφωνα με τον Οργανισμό καθήκοντα προσωρινού Προέδρου του Κολλεγίου ανέλαβε ο προηγούμενος Πρόεδρος Καθηγ. Γ. Χαρτοφυλακίδης. Σύμφωνα με τον Οργανισμό προκηρύχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη 4

5 νέου Προέδρου του Κολλεγίου και σύγκλιση για τον σκοπό αυτό έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μελών κατά το ανοιξιάτικο Συνέδριο της ΕΕΧΟΤ στην Ρόδο την 5 η Μαΐου Κατά τις εκλογές αυτέ εξελέγει νέος Πρόεδρος του Κολλεγίου ο από τα ιδρυτικά μέλη του, τέως Πρόεδρος ( 1985) της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., Ν. Τριανταφύλλου που αποφασίστηκε να παραμείνει στην θέση αυτή μέχρι το τέλος της θητείας της παρούσης Διοικούσης Επιτροπής. Α. Μέχρι σήμερα το Κολλέγιο καταρτίζει τα ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. τα οποία περιλαμβάνουν: 1. Κύκλο Σεμιναρίων με συγκεκριμένο περιεχόμενο κάθε μήνα στο αμφιθέατρο της Εταιρείας 2. Περιφερικές Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις Σεμινάρια σε διάφορα επαρχιακά κέντρα της χώρας 3. Νοσοκομειακές Ημερίδες σε μεγάλα Ορθοπαιδικά Κέντρα ή Κλινικές 4. Προσυνεδριακές Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις ( Μαθήματα Σεμινάρια) κατά τα δυο ετήσια ( Ανοιξιάτικο- Φθινοπωρινό) Συνέδρια της ΕΕΧΟΤ. Παράλληλα ενισχύει και συμπαρίσταται ενεργά σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα που οργανώνεται από διάφορους φορείς της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. ( Τμήματα, Κλινικές κ.λ.π.) Β. Διενεργεί τις ετήσιες εξετάσεις: 1. Του Ιουνίου με το σύστημα της απαντήσεως σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε θέματα που διδάχθησαν στην προηγούμενη εκπαιδευτική περίοδο. 2. Επιμελείται τις εξετάσεις του Διπλώματος του Κολλεγίου που αποτελούνται από: α) Κλινική εξέταση των υποψηφίων σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές κλινικές της χώρας β) Απάντηση σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και γ) Εξέταση των υποψηφίων από Επιτροπή που αποτελείται από διακεκριμένους και έμπειρους Ορθοπαιδικούς Στους επιτυχόντες στις εξετάσεις αυτές απονέμεται το Δίπλωμα του Κολλεγίου που αποτελεί την υψίστη τιμητική Επιστημονική Διάκριση της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 5

6 Γ. Στην προσπάθειά του για καλύτερη εκπαίδευση αναλαμβάνει την έκδοση των Ορθοπαιδικών βοηθημάτων υψηλού επιπέδου και διεθνούς κύρους, τα οποία φροντίζει να εκδοθούν με επιμέλεια και υπευθυνότητα και να είναι προσιτά τόσο στα μέλη της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. όσο και στους εκπαιδευόμενους νέους ιατρούς στην Ορθοπαιδική και Τραυματολογία. Ήδη έχει εκδοθεί και κυκλοφορήσει το «Syllabus» της American Academy αριθμός 1, το «Syllabus ΙΙ», δόθηκε άδεια για την προσεχή έκδοση του «Syllabus ΙΙΙ», και του εγχειριδίου «Emergency Care and Transportation». Μέσα στον κύκλο των εκδοτικών του δραστηριοτήτων το Κολλέγιο υποβοηθεί όσο του είναι δυνατόν την διάδοση των στην Ελλάδα εκδιδομένων Επιστημονικών βιβλίων που αναφέρονται σε ορθοπαιδικά τραυματολογικά θέματα. Δ. Έρχεται σε επαφή με διεθνείς Οργανισμούς, Πανεπιστήμια και Κλινικές ώστε να υποβοηθείται κατά το δυνατόν τόσο η ανταλλαγή Επιστημονικών γνώσεων, όσο και η επίσκεψη Ελλήνων Ορθοπαιδικών σε διεθνή αναγνωρισμένα κέντρα. Ε. Με συχνές παραστάσεις του το Κολλέγιο στα επίσημα κρατικά όργανα και τους ανάλογους φορείς, προσπαθεί να επηρεάσει τα επίσημα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ώστε αυτά να εναρμονιστούν με τα υπάρχοντα αντίστοιχα στις χώρες της Ευρωπαϊκής κοινότητας και στις άλλες ανεπτυγμένες χώρες. ΣΤ. τέλος το Κολλέγιο έρχεται σε επαφή με αντίστοιχες δραστηριότητες άλλων χωρών και ενημερώνεται συνεχώς, ώστε τα εκπαιδευτικά του προγράμματα και η εν γένει εκπαιδευτικές του δραστηριότητες να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με αυτές των άλλων ανεπτυγμένων χωρών. Με όλα αυτά το Κολλέγιο που αποτελεί έναν καθ αυτό ανιδιοτελή Οργανισμό μέσα στα πλαίσια της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.,πέτυχε μέσα σε λίγα χρόνια από την ίδρυσή του να φθάσει σε συγκεκριμένο επίπεδο με αντίστοιχες δραστηριότητες κατά πολύ παλαιότερες, που υπάρχουν σε άλλες χώρες εκτός και εντός της Ευρώπης. 6

7 Πηγές : 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ. ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΜΥΝΤΑΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗΣ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ [Με ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού σύµφωνα µε τα όσα έγιναν δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL 1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών κρίνει σκόπιµο αλλά και σηµαντικό να καθορίσει τα βασικά κριτήρια της αρχικής εκπαίδευσης στη Λογοπεδική, όπως αυτά καθορίζονται σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. Μάιος 1999 Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Μέρος Άρθρο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Περιεχόμενο 1 ΒΕ 3 31-12-2004 5 ο Όλο το 5 ο μέρος του παρόντος (περί οικονομικής διαχείρισης)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Προοίμιο- Νομικό καθεστώς-έδρα Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής Ε.Ε.Σ.) ιδρύθηκε την 10 Ιουνίου 1877. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) παρουσιάζει

Η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) παρουσιάζει C O P Y R IGH T : Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚΗ Ε ΤΑ ΙΡ Ε ΙΑ Φ Ο ΙΤΗ ΤΩ Ν ΙΑΤ Ρ ΙΚΗ Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ ( Ε. Ε. Φ. Ι. Ε. ) 2 0 1 4-2015 Η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) παρουσιάζει Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ... 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ... 5 ΙΔΡΥΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ... 5 Άρθρο 1 Ίδρυση...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ... 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ... 5 ΙΔΡΥΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ... 5 Άρθρο 1 Ίδρυση... Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικό Κίνημα του δημοκρατικού σοσιαλισμού που επιδιώκει την ζωντανή και ανοιχτή σχέση με τον πολίτη και την κοινωνία. Προωθεί με την δράση του τις πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 =========================================

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2013, οι

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οι παρακάτω υπογράφοντες ως ιδρυτικά μέλη, όλοι Έλληνες υπήκοοι και ενήλικοι, υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, υπηρετούντες

Διαβάστε περισσότερα

H E.O.Π.Ε. αλλάζει φυσιογνωμία

H E.O.Π.Ε. αλλάζει φυσιογνωμία 6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ>ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ H E.O.Π.Ε. αλλάζει φυσιογνωμία Η Ε.Ο.Π.Ε. «μεγάλωσε» και έχει πλέον το ανάστημα να συνομιλεί με την πολιτεία με ίσους όρους. Η Ε.Ο.Π.Ε. κάνει το επόμενο βήμα της με το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 Ο απολογισμός που παρουσιάζεται αφορά την περίοδο μετά τις τελευταίες εκλογές του Τ.Ε.Ε. το Νοέμβρη του 2006 και πιο συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα