ιδακτικές Προσεγγίσεις της Πληροφορικής στη Σχολή Ικάρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιδακτικές Προσεγγίσεις της Πληροφορικής στη Σχολή Ικάρων"

Transcript

1 ιδακτικές Προσεγγίσεις της Πληροφορικής στη Σχολή Ικάρων Αντώνιος Ανδρεάτος Τοµέας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Σχολή Ικάρων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη Σχολή Ικάρων, λόγω της τεχνολογικής κατεύθυνσής της και του επιπέδου σπουδών, διδάσκονται πολλά (γενικά και εξειδικευµένα) µαθήµατα πληροφορικής, αντίστοιχα εκείνων των ΑΕΙ. Τα τελευταία χρόνια γίνεται µια προσπάθεια αναβάθµισης της διδακτικής µε την εισαγωγή νέων µεθόδων διδακτικής, και την αξιοποίηση του ιαδικτύου και των νέων τεχνολογιών πληροφορικής. Οι νέες µέθοδοι συµπεριλαµβάνουν την ενεργητική συµµετοχή των Ικάρων, την συνεργατική µάθηση, την εξατοµίκευση της γνώσης, την ευρετική πορεία προς τη γνώση, την σύναψη εκπαιδευτικού συµβολαίου και τον εµπλουτισµό του εκπαιδευτικού υλικού µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών πολυµέσων και υπερµέσων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ : ιδακτική, Πληροφορική, Σχολή Ικάρων ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.) ανήκει στα ΑΣΕΙ που συνδυάζουν την ακαδηµαϊκή µε την στρατιωτική εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση. Το ακαδηµαϊκό τµήµα ακολουθεί την δοµή και τους θεσµούς των ΑΕΙ (Ν.3187/2003). Ο στόχος της εκπαίδευσης στη Σ.Ι. καθορίζεται από το πρότυπο του Ικάρου και του αυριανού αξιωµατικού της Πολεµικής Αεροπορίας (Π.Α.). Ο Ίκαρος πρέπει να είναι άριστα εκπαιδευµένος στον τοµέα του, άριστα εξοικειωµένος µε τις νέες τεχνολογίες, οπλισµένος µε τις στρατιωτικές αρετές και σε άριστη φυσική κατάσταση, ώριµος και υπεύθυνος, ολοκληρωµένη προσωπικότητα. Επιπλέον πρέπει να διαθέτει κρίση και αναλυτική/ συνθετική ικανότητα, να έχει µάθει πώς να µαθαίνει και να επιθυµεί την προσωπική του βελτίωση σε όλα τα επίπεδα. Η ακαδηµαϊκή εκπαίδευση στη Σχολή Ικάρων εποµένως επιδιώκει όχι απλώς τη µετάδοση γνώσεων αλλά και την επίτευξη των ανωτέρω στόχων. Η ακαδηµαϊκή εκπαίδευση στη Σ.Ι. έχει ορισµένες ιδιαιτερότητες. Οι Ίκαροι µένουν εντός Σχολής 5 ηµέρες την εβδοµάδα κι έτσι γνωρίζονται όλοι µεταξύ τους. Ανάµεσά τους επικρατεί στρατιωτική ιεραρχία, πειθαρχία, συνεργασία αλλά και ευγενής άµιλλα. Μια τάξη παρακολουθεί µαθήµατα σε συγκεκριµένη αίθουσα τις πρωινές ώρες, ενώ µελετά στην ίδια αίθουσα το απόγευµα (συνήθως οµαδικά). Έτσι παρατηρείται µια σχετική οµοιοµορφία γνώσεων, απόψεων και απαντήσεων όσον αφορά τα εκπαιδευτικά ζητήµατα. Πρακτικά Εργασιών 3 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική της Πληροφορικής» Α. Τζιµογιάννης (επιµ.) Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου 2005

2 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα των ΑΣΕΙ είναι η αρχαιότητα. Όλοι οι Ίκαροι της Σχολής ιεραρχούνται βάσει επιδόσεως στην ακαδηµαϊκή, στρατιωτική και (για τους ιπταµένους µόνο) πτητική εκπαίδευση. Η σειρά αποφοίτησης των ανθυποσµηναγών είναι καθοριστική για την µετέπειτα εξέλιξή τους στην Π.Α. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι σηµαντικό να γίνεται µέσα στη Σχολή σωστή και ξεκάθαρη ιεράρχηση. Η συνεισφορά µας στο ζήτηµα αυτό γίνεται µε πολλές και επίπονες ακαδηµαϊκές δοκιµασίες που αποσκοπούν σε ευδιάκριτες αποστάσεις βαθµών, ήτοι κατανοµή µε µεγάλη τυπική απόκλιση και µεγάλο εύρος τιµών. Στο δοκίµιο αυτό παρουσιάζονται εκπαιδευτικές µέθοδοι και προσεγγίσεις διδακτικής προσαρµοσµένες στις εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες της Σχολής Ικάρων, που εφαρµόζονται από τον Τοµέα Πληροφορικής και Η/Υ. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε προ 8ετίας και σήµερα πολλά πράγµατα έχουν µετά από πολύχρονη δοκιµή- καθιερωθεί. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ Τάσεις εκσυγχρονισµού της εκπαίδευσης Παραδοσιακά, η διδασκαλία όλων των µαθηµάτων γινόταν µε εισήγηση και ορισµένες φορές µε εργαστηριακές ασκήσεις (π.χ. γλώσσες προγραµµατισµού). Η σύγχρονη παιδαγωγική όµως δεν έχει σε υπόληψη την εισήγηση, λόγω της χαµηλής αποτελεσµατικότητάς της. Αντιθέτως, δίνει µεγάλη σηµασία στην ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων, στην αυτενέργεια, στη διερεύνηση, στην «ανακάλυψη» της γνώσης και στη δηµιουργική µάθηση (Βαϊκούση 1999, Rogers 1999, Γρηγοριάδου κ.α. 2004). Συνακόλουθα, και ο ρόλος του εκπαιδευτικού έχει αλλάξει: από αυθεντία που κατέχει και µεταδίδει τη γνώση, σε καταλύτη και συντονιστή της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κόκκος & Λιοναράκης 1998). Μέσω καταλλήλων προσεγγίσεων δίνεται ο λόγος και η έδρα στους Ικάρους για να αναπτύξουν και να τεκµηριώσουν την δική τους άποψη πάνω σ ένα θέµα της επιλογής τους. Η έρευνα και η διερεύνηση γίνονται υποθέσεις όλων των εµπλεκοµένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εδώ και λίγα χρόνια στην Σχολή Ικάρων γίνεται µια πειραµατική προσπάθεια στροφής προς αυτές τις µεθόδους (Andreatos & Stefaneas 1997), ενώ βρίσκεται σε πειραµατικό στάδιο µια προσπάθεια εισαγωγής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την επιµόρφωση των αξιωµατικών (Andreatos 2000, Andreatos 2003). Έχει επίσης εισαχθεί πειραµατικά η επιστηµονική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση εδώ νοείται ως µια διαρκής διαδικασία κριτικής, οργάνωσης και σχεδιασµού, που ασκείται παράλληλα µε το εκπαιδευτικό έργο και κατά τη διάρκεια της καθηµερινής διδακτικής εργασίας, και χρησιµοποιεί ποικιλία τεχνικών και µεθόδων. εν διερευνά απλώς και µόνο σε ποιο βαθµό συγκεκριµένοι Ίκαροι έµαθαν ή δεν έµαθαν κάποια συγκεκριµένη ύλη, αλλά αναφέρεται αφ ενός στην ευρύτερη εκπαιδευτική προσπάθειά τους (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αξίες, πρότυπα συµπεριφοράς κλπ) κι αφ ετέρου, σ όλους τους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως βιβλία, ύλη, µέθοδοι, µέσα κ.λ.π. ( ηµητρόπουλος 1998, Παπασταµάτης 2001).

3 ιδακτική της Πληροφορικής Ανάγκες εκπαιδευοµένων Εκπαιδευτικές ανάγκες εφήβων και ενηλίκων ιεραρχούνται µε σειρά προτεραιότηταςως εξής. Οι εκπαιδευόµενοι επιθυµούν: α) Να καταλαβαίνουν, β) Να αισθάνονται ασφάλεια, γ) Να δρουν, δ) Να ανήκουν και ε) Να αναγνωρίζονται (Courau 2000). Προκειµένου να δοθεί η πρέπουσα βαρύτητα στην α ανάγκη, «να καταλαβαίνουν οι εκπαιδευόµενοι», εισήχθησαν και ακολουθούνται ορισµένες σύγχρονες µέθοδοι και τεχνικές από τις σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις και την εκπαίδευση ενηλίκων, όπως η αλληλογνωριµία, ο αλληλοσεβασµός, η σύναψη εκπαιδευτικού συµβολαίου κ.α. Το µικρό µέγεθος των τµηµάτων, η κοινή καθηµερινή διαβίωση και η υποχρεωτική παρακολούθηση των µαθηµάτων βοηθούν σηµαντικά στην συνοχή της τάξης και στην τόνωση του οµαδικού πνεύµατος. Αυτό ευνοεί την χρήση της οµαδική εργασίας τόσο στην τάξη (όπου όλο το τµήµα αποτελεί µια οµάδα) όσο και στο εργαστήριο. Αντιµετώπιση του Ικάρου εκπαιδευτικό συµβόλαιο Το εκπαιδευτικό συµβόλαιο (Rogers 1999, Κόκκος & Λιοναράκης 1998) αποτελεί µια συµφωνία µεταξύ καθηγητή και Ικάρων που αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, τους στόχους του µαθήµατος, τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, την διδακτέα ύλη, τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα, την βιβλιογραφία καθώς κι ένα άτυπο πρωτόκολλο επικοινωνίας που περιλαµβάνει όχι µόνο τους κανόνες αλλά και τα µέσα. Με βάση αυτό, όλοι γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία, πού βρίσκεται σε σχέση µε το χρονοδιάγραµµα, ποια θα είναι τα επόµενα στάδια και τι αποµένει να γίνει. Η αναγκαιότητα σύναψης του συµβολαίου υπαγορεύεται κι από την ανάγκη καθησυχασµού (ανάγκη υπ αριθ. β ) που αισθάνονται οι Ίκαροι (Courau 2000), δεδοµένου ότι, λ.χ., η αποτυχία σ ένα µάθηµα ισοδυναµεί µε απώλεια έτους. Το συµβόλαιο περιέχει µεταξύ άλλων τα παρακάτω: Την διδακτέα ύλη και το χρονοδιάγραµµα Τους σκοπούς και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων Τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα (κύρια και βοηθητικά βιβλία, προτεινόµενη βιβλιογραφία, περιοδικά, πηγές από το ιαδίκτυο) Πλήθος και είδος εργασιών, καθώς και τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων Τις εκπαιδευτικές µεθόδους (οµαδική εργασία στην τάξη, στο εργαστήριο µε υποοµάδες, κατά µόνας κλπ) Την εκπαιδευτική διαδικασία (τον τρόπο διδασκαλίας- εκπαίδευσης- αξιολόγησης) Τον τρόπο λειτουργίας του καθηγητή, που (επιδιώκουµε να) χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, εγκατάλειψη της αυθεντίας, διαλλακτικότητα, προσιτότητα και αγάπη προς τους Ικάρους. Νέες µέθοδοι Οι νέες µέθοδοι που έχουν επιστρατευθεί περιλαµβάνουν: 1. Ατοµική ή κατά ζεύγη εργασία (project 3 µηνών) σε αντικείµενο του ενδιαφέροντος του Ικάρου

4 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο 2. Οµαδική εργασία στα εργαστήρια (Μικροεπεξεργαστών, λογισµικού, δικτύων) 3. Ατοµική εργασία σχετική µε την χρήση πρωτοκόλλων ιαδικτύου (Andreatos & Stefaneas 1997) 4. Ατοµική εργασία σχετική µε την χρήση τεχνολογιών ιαδικτύου (π.χ. HTML, Java) 5. Χρήση του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς σκοπούς 6. Χρήση του ιαδικτύου για συµπληρωµατική ενηµέρωση και επικοινωνία 7. Παραγωγή ανεξάρτητων µαθησιακών οντοτήτων (learning objects, βλ. (Παντάνο 2005)) για ανατροφοδότηση των δραστηριοτήτων 5 & 6 παραπάνω του προγράµµατος τηλεκπαίδευσης (e-learning) 8. Χρήση του εσωτ. δικτύου της Σχολής Ικάρων, και για εξετάσεις 9. Συνεργατική µάθηση όπου οι Ίκαροι συνεργάζονται για τη σχεδίαση και υλοποίηση της λύσης προβληµάτων 10. Προσέγγιση «µαθαίνω πράττοντας» ή «learning by doing», (Race 1999) και «Τeaching telematics via Telematics» (Andreatos & Stefaneas 1997). Κατά την διδασκαλία του εργαστηρίου Μικροεπεξεργαστών δηµιουργούνται «µαθησιακά επεισόδια» όπου ακολουθούνται τα εξής βήµατα (Rogers 1999, Courau 2000, Γρηγοριάδου κ.α. 2004): Ανάθεση εργασίας, επεξηγήσεις, δηµιουργία κινήτρου (στην τάξη), οικοδόµηση θεωρητικής γνώσης µέσω διερεύνησης και συνεργασίας ή προσοµοίωσης (απογευµατινή µελέτη), πρακτική εφαρµογή, δοκιµή και πλάνη, κατανόηση, εµπέδωση (στο εργαστήριο), κατάκτηση, αναδόµηση της γνώσης (συγγραφή αναφοράς κατά την απογευµατινή µελέτη), κριτικός στοχασµός από την ολοµέλεια (στην τάξη). Η µέθοδος της Ιθάκης Αξίζει να αναφερθούµε λεπτοµερέστερα στην «µεγάλη εργασία» (project). Αποσκοπεί στην ευρετική εκµάθηση τρόπων και µεθόδων εργασίας, στην αυτοµόρφωση, στην αξιοποίηση προϋπάρχουσας εµπειρίας, στην χρήση πολυµέσων και στην παραγωγή µαθησιακών οντοτήτων σε ηλεκτρονική µορφή που αναρτάται στη ιστοσελίδα του µαθήµατος και εµπλουτίζει το εκπαιδευτικό υλικό του προγράµµατος τηλεκπαίδευσης. Ακόµα, επιδιώκει να βοηθήσει τους ικάρους να µάθουν πώς να µαθαίνουν, να αυτοµορφώνονται. Χρησιµοποιείται η εξής µέθοδος: Τίθεται στους Ικάρους ένας απώτερος αντικειµενικός στόχος ο οποίος όµως αρχικά δεν φαίνεται ξεκάθαρα, καθ όσον οι Ίκαροι βρίσκονται στο α στάδιο της µάθησης, αυτό της ασυνείδητης ανικανότητας (Courau 2000), όσον αφορά το συγκεκριµένο µάθηµα. Έτσι ο στόχος φαντάζει λιγώτερο απόµακρος έως κοντινός, ώστε οι Ίκαροι να µην τον απορρίψουν. Παρουσιάζονται στην τάξη φυλλάδια περσινών εργασιών, που αποδεικνύουν πως η προηγούµενη σειρά κατέκτησε τον στόχο. Τέλος, γίνεται και µια σχετική διαπραγµάτευση στα πλαίσια του εκπ. συµβολαίου. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι για να κατακτήσει ο Ίκαρος τον στόχο, πρέπει πρώτα να περάσει από διάφορα προπαρασκευαστικά στάδια, δηλ. να κατακτήσει κάποιες άλλες ενδιάµεσες χαµηλώτερες κορφές γνώσεις που αρχικά δεν φαινόντουσαν (Σχήµα 1). Π.χ. εκµάθηση επεξεργαστή κειµένου, προγράµµατος παρουσίασης,

5 ιδακτική της Πληροφορικής εκµάθηση γλώσσας προγραµµατισµού εκτός προγράµµατος σπουδών, εκµάθηση προγραµµάτων ή πρωτοκόλλων του ιαδικτύου κ.α. (εξατοµίκευση γνώσεων). Η µέθοδος λειτούργησε πιλοτικά κατά το ακαδηµαϊκό έτος και έκτοτε βελτιώνεται κάθε χρόνο. Συνολική κατακτηθείσα γνώση Ίκαρος Άδηλοι ενδιάµεσοι στόχοι Τελικός στόχος Σχήµα 1: Η Παιδαγωγική µέθοδος της Ιθάκης Έχουµε ονοµάσει την παραπάνω µέθοδο Ιθάκη, εµπνεόµενοι από το σχετικό ποίηµα του Καβάφη. Οι στόχοι και τα θέµατα επιλέγονται από τον καθηγητή µε κριτήριο την συνάφεια µε το αντικείµενο του µαθήµατος, την εξέλιξη της τεχνολογίας, τον βαθµό δυσκολίας, την πιθανή εφαρµογή στην Π.Α. κ.ά. Από τα προτεινόµενα θέµατα οι Ίκαροι ενθαρρύνονται ν αναλάβουν κάτι που να τους ενδιαφέρει. Αναφέρουµε ενδεικτικώς θέµατα εκπονηθέντων εργασιών: Παρουσίαση σύγχρονων πρότυπων της βιοµηχανίας Η/Υ και τηλεπικοινωνιών όπως RAID, serial ATA, PCI Express από τεχνικής απόψεως. Συγγραφή προγραµµάτων όπως Benchmark επεξεργαστή ή σκληρού δίσκου, προσοµοιωτών µικροεπεξεργαστών, κλπ. Σχεδίαση τµηµάτων ενός επεξεργαστή σε γλώσσα VHDL (π.χ. ΑΛΜ), και Κατασκευή κυκλωµάτων µε µικροεπεξεργαστή όπως γεννήτρια σηµάτων/ συχνοτήτων. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει ορισµένα στατιστικά στοιχεία των µεγάλων εργασιών. Πίνακας 1: Στατιστικά στοιχεία µεγάλων εργασιών των 8 τελευταίων ετών Ακαδ. έτος Μ.Ο. Εύρος τιµών Τυπική απόκλιση Πλήθ.Ίκ/εργασία ,9 1, ,0 1, ,7 1, ,1 1, ,9 1, , ,6 1, ,4 24 7,5 1, ,3 28 8,6 1,56

6 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μια καλοσχεδιασµένη σειρά εργασιών αναµένεται να έχει Μ.Ο. γύρω στο 72%, τυπική απόκλιση πάνω από 10 και εύρος τιµών τουλάχιστον 40 (ενδεικτικές τιµές). Τα κριτήρια αξιολόγησης της µεγάλης εργασίας είναι: Ανάπτυξη θέµατος 40%, Βιβλιογραφία 7%, Προϊόντα/ καινοτοµία 10%, Παραδοτέα 5%, Επιστηµονικός/ τεχνικός τρόπος ανάπτυξης θέµατος 5%, Εµπρόθεσµη εκπόνηση 8% και Παρουσίαση 25%. Οι επιδιωκόµενοι µαθησιακοί στόχοι ανά χρησιµοποιούµενη διδακτική προσέγγιση στο µάθηµα των Μικροεπεξεργαστών συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα 2. Πίνακας 2: Μαθησιακοί στόχοι ανά διδακτική προσέγγιση ιδακτική προσέγγιση Απόκτηση γνώσεων Απόκτηση εµπειρίας Σύνθεση Ανάλυση Κριτική ικανότητα Εξάσκηση χρήσης λογισµικού/υλικού Αξιοποίηση πόρων Συνεργατική µάθηση Σύνθεση στον ΗΥ Προσοµοίωση «Ιθάκη» () Πίνακας 3: Εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται στα µαθήµατα πληρ/κής α/α Εκπαιδευτικές τεχνικές Στην τάξη Στο εργαστήριο Στο σπίτι Απογ. µελέτη Μεγάλη εργασία 1 Εισήγηση από τους Ικάρους 2 Πρακτική Άσκηση 3 Μελέτη περίπτωσης 4 Επίδειξη 5 Οµαδικές εργασίες 6 Πειραµατισµός 7 Συζήτηση 8 Ερωτήσεις- Απαντήσεις 9 ιερευνητική µάθηση 10 Μέθοδοι εκπ/σης ενηλίκων 11 Εξατοµίκευση αναγκώνενδιαφερόντων γνώσεων (ανάθεση ρόλων) 12 Ιθάκη Μια άλλη µέθοδος που έχουµε υιοθετήσει από την εκπαίδευση ενηλίκων αφορά στην εξατοµίκευση της γνώσης. Ενθαρρύνεται η ανάληψη θεµάτων σχετικών µε τα ιδιαίτερα

7 ιδακτική της Πληροφορικής ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες των Ικάρων. Στον Πίνακα 3 βλέπουµε τις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται. Η τελευταία στήλη δείχνει ποιες απ αυτές καλλιεργούνται στα πλαίσια της µεγάλης εργασίας, η οποία εκπονείται και εντός και εκτός Σχολής. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ - ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Από το περασµένο ακαδηµαϊκό έτος έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται οργανωµένα το ιαδίκτυο (συγκεκριµένα, τόσο το εσωτερικό δίκτυο της Σχολής intranet όσο και το εξωτερικό Internet) για την υποστήριξη µαθηµάτων πληροφορικής. Αναρτάται συµπληρωµατικό εκπαιδευτικό υλικό στο εσωτερικό δίκτυο της Σχολής (Παλαιότερα δινόταν µόνο σε CD-ROM). Το υλικό αυτό (π.χ. για το µάθηµα των Μικροεπεξεργαστών) περιλαµβάνει: σκοπό και προσδοκώµενα αποτελέσµατα, εκπαιδευτικές σηµειώσεις και ασκήσεις, φωτογραφίες και βίντεο περσινών εργαστηριακών ασκήσεων, περσινές µεγάλες εργασίες, νέα θέµατα διπλωµατικών εργασιών, χρήσιµα προγράµµατα (όπως συµβολοµεταφραστές, προσοµοιωτές κλπ) και βοηθητικά προγράµµατα γενικής χρήσεως (π.χ. αντιβιοτικά, αντικατασκοπευτικά κ.ά). Στο εσωτερικό δίκτυο αναρτώνται επίσης εκφωνήσεις και λύσεις ασκήσεων και ύλη εξετάσεων. Χρησιµοποιώντας κυρίως την µέθοδο Technology Based Training (TBT) (Παντάνο 2005) για εµπλουτισµό του εκπαιδευτικού υλικού των µαθηµάτων, αξιοποιούµε τα εξής: Πολυµέσα Υπερµέσα ιαδίκτυο και εσωτερικό δίκτυο της Σχολής Ικάρων Intranet Τεχνολογίες e-learning Tεχνολογίες ιαδικτύου (ΡΗΡ, Java, Javascript, κλπ ) Ανοικτό λογισµικό (OpenOffice, Linux, κλπ). Έτσι εµπλουτίζεται το µάθηµα που γίνεται στην τάξη αλλά και το εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτουν οι Ίκαροι για την προσωπική τους µελέτη. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η προσπάθεια των τελευταίων ετών για την πειραµατική εφαρµογή συγχρόνων µεθόδων διδακτικής προσαρµοσµένων στις ιδιαιτερότητες της Σχολής Ικάρων, έχει να παρουσιάσει θετικά αποτελέσµατα. Αυτά πιστοποιούνται µέσω τεχνικών εκπαιδευτικής έρευνας και της αξιολόγησης. Το τελικό αποτέλεσµα είναι η βελτίωση της παρεχοµένης ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης και η προσέγγιση των στόχων που παρουσιάσθηκαν στην Εισαγωγή, όσον αφορά το αντικειµενικό πρότυπο του νέου αξιωµατικού. Οι περιγραφείσες προσεγγίσεις, αν και σχεδιάσθηκαν ειδικά για την Σχολή Ικάρων, εκτιµούµε ότι είναι κατάλληλες και για τα άλλα ΑΣΕΙ. Επιπλέον, πολλά στοιχεία µπορούν να φανούν χρήσιµα σε κάθε Σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εφ όσον µπορούν να εφαρµοσθούν µετά από κατάλληλη προσαρµογή.

8 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι επόµενοι στόχοι µας είναι: Η βελτίωση των εκπαιδευτικών µεθόδων και τη δοκιµή νέων, όπως η ψηφιακή συνεργασία (digital collaboration) στο εργαστήριο (Παντάνο 2005). Η καθολική καθιέρωση και περαιτέρω τυποποίηση της αξιολόγησης Η εφαρµογή ολοκληρωµένου περιβάλλοντος δικτυακής υποστήριξης όλων των τοµέων µε τη βοήθεια ενός ήδη χρησιµοποιούµενου στα ΑΕΙ περιβάλλοντος ανοικτού λογισµικού, του e-class. Έχει ήδη ξεκινήσει η πιλοτική προσπάθεια. Η εισαγωγή της τηλεκπαίδευσης για την επιµόρφωση των Αξιωµατικών της Π.Α. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Andreatos Α. (2000), Α tele-education system for continuing education over the Internet, Proceedings of TSP 2000 Conference, Brno, Czech Republic Andreatos Α. & Stefaneas P. (1997), Teaching telematics via telematics, Proceedings of Neties 97, Ancona, Italy Andreatos A. (2003), Distance e-learning for the Hellenic Air Force, Proceedings of EDEN 03, Rhodes, Greece Courau S. (2000), Τα βασικά εργαλεία του εκπαιδευτή ενηλίκων, Αθήνα: Μεταίχµιο Rogers A. (1999), Η εκπαίδευση των ενηλίκων, Αθήνα: Μεταίχµιο Race, P. (1999), Το εγχειρίδιο της ανοιχτής εκπαίδευσης, Αθήνα: Μεταίχµιο Βαϊκούση. κ.α. (1999), Εκπαίδευση ενηλίκων, τόµος, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Γρηγοριάδου Μ., Γόγουλου Α., Γουλή Ε. & Σαµαράκου Μ. (2004), Σχεδιάζοντας «ιερευνητικές+συνεργατικές» δραστηριότητες σε εισαγωγικά µαθήµατα προγραµµατισµού, στο Π. Πολίτης (επιµ.), Πρακτικά 2 ης ιηµερίδας µε διεθνή Συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής», 86-96, Βόλος ηµητρόπουλος Ε. (1998), Εκπαιδευτική αξιολόγηση (µέρος Α ): Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου, Αθήνα: Γρηγόρη Κόκκος Α. & Λιοναράκης Α. (1998), Ανοικτή & εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τόµος Β, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κόκκος Α. (1999), Εκπαίδευση ενηλίκων, τόµος Α, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Παντάνο-Ρόκου Φράνκα (2005), Μοντέλα και σηµασία του διδακτικού σχεδιασµού για το e-learning, Ανοικτή Εκπαίδευση, 1, Παπασταµάτης Α. (2001), Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 31, 37-63

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 235 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Σπυρίδων Κιουλάνης Med, Υποψήφιος ιδάκτωρ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Υπουργείο Εργασίας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εκπαίδευση των εκπαιδευτών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της συνεχιζόµενης

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ»

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» «ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» Ράλλης Μιχαήλ άσκαλος, ηµοτικό Σχολείο Μακρακώµης mirallis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν µε σκεπτικισµό απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Τοµέας Πολυµέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» αµιανίδου Χαρίκλεια Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού 1 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού Αν το σύνθηµα στο 19 ο αιώνα ήταν «εκπαίδευση για τους µη έχοντες και µη γνωρίζοντες»,

Διαβάστε περισσότερα