! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1) ! / 1!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1!"

Transcript

1 ! # % % &!! ( ) +,.. / / / 1! 2 1) ! / 1! :+3 1! ) ; <

2 SAE TECHNICAL PAPER SERIES Effects of an on Line Bypass Oil Recycler on Emissions with Oil Age for a Bus using in Service Testing Gordon E. Andrews and Hu Li The University of Leeds J.Hall, A. A. Rahman and P. Mawson Top High UK Ltd. Reprinted From: Diesel Emission Control Systems (SP 1641) International Fall Fuels and Lubricants Meeting and Exposition San Antonio, Texas September 24-27, 1 Commonwealth Drive, Warrendale, PA U.S.A. Tel: (724) Fax: (724)

3 The appearance of this ISSN code at the bottom of this page indicates SAE s consent that copies of the paper may be made for personal or internal use of specific clients. This consent is given on the condition, however, that the copier pay a per article copy fee through the Copyright Clearance Center, Inc. Operations Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 1923 for copying beyond that permitted by Sections 7 or 8 of the U.S. Copyright Law. This consent does not extend to other kinds of copying such as copying for general distribution, for advertising or promotional purposes, for creating new collective works, or for resale. Quantity reprint rates can be obtained from the Customer Sales and Satisfaction Department. To request permission to reprint a technical paper or permission to use copyrighted SAE publications in other works, contact the SAE Publications Group. All SAE papers, standards, and selected books are abstracted and indexed in the Global Mobility Database No part of this publication may be reproduced in any form, in an electronic retrieval system or otherwise, without the prior written permission of the publisher. ISSN Copyright 1 Society of Automotive Engineers, Inc. Positions and opinions advanced in this paper are those of the author(s) and not necessarily those of SAE. The author is solely responsible for the content of the paper. A process is available by which discussions will be printed with the paper if it is published in SAE Transactions. For permission to publish this paper in full or in part, contact the SAE Publications Group. Persons wishing to submit papers to be considered for presentation or publication through SAE should send the manuscript or a 3 word abstract of a proposed manuscript to: Secretary, Engineering Meetings Board, SAE. Printed in USA

4 Effects of an on Line Bypass Oil Recycler on Emissions with Oil Age for a Bus Using in Service Testing Gordon E. Andrews and Hu Li The University of Leeds J.Hall, A. A. Rahman and P. Mawson Top High UK Ltd. Copyright 1 Society of Automotive Engineers, Inc. ABSTRACT A method of cleaning lubricating oil on line was investigated using a fine bypass particulate filter followed by an infra red heater. Two bypass filter sizes of 6 and 1 micron were investigated, both filter sizes were effective but the one micron filter had the greatest benefit. This was tested on two nominally identical EURO 2 emissions compliance single decker buses, fitted with Cummins 6 cylinder 8.3 litre turbocharged intercooled engines and coded as Bus 63 and 7. These vehicles had emissions characteristics that were significantly different, in spite of their similar age and total mileage. Bus 63 showed an apparent deterioration on emissions with time while Bus 7 showed a stabilised trend on emissions with time for their baseline tests without the recycler fitted. Comparison was made with the emissions on the same vehicles and engines with and without the on-line bypass oil recycler. Engine exhaust emissions were measured about every miles. All tests started with an oil drain and fresh lubricating oil. The two buses were tested in a different sequence, Bus 63 with the recycler fitted and then removed later in the test after an oil change and Bus 7 with no recycler fitted at first and then fitted after 29, miles with no oil change. The Bus 7 was also the one with the finer bypass filter. The test mileage was 45, miles for Bus 63 and 48, miles for Bus 7. The air/fuel ratio was worked out by the exhaust gas analysis. The correlation between air/fuel ratio and emission parameters was determined. The results showed that the on line oil recycler cleaning system reduced the rate of increase of the NOx from 5% to % for Bus 63 and from 4.1% to % for Bus 7 per, miles. Hydrocarbon emissions increased 3 ppm per, miles with the recycler removed compared to a stabilised level with the recycler fitted for Bus 63. There was a small decrease in hydrocarbon emissions after fitting the recycler for Bus 7. The particulate emissions were reduced by 35% for Bus 63 and 24% for Bus 7 on average. The reductions on total particulate mass were due to reductions on particulate carbon and lube oil VOF emissions. The black smoke was reduced by 56% for Bus 63 in terms of rate of increase and % for Bus 7 in terms of average values INTRODUCTION Particulates and nitrogen oxides are main pollutants generated by diesel engines. Especially particulate emissions are greatly concerned. The formation of particulates is due to incomplete combustion of fuel and consumption of lubricating oils(1,2). Lubricating oil forms a significant fraction of the particulate volatile fraction and can contribute to the carbon emissions. Lubricating oil also acts as a sink for carbon emissions (3,4) and unburned diesel fuel and this can lead to the deterioration of the oil (5), which results in an increase in the particulate emissions (3). For a low particulate emissions engine the work of Cooke (6) showed that lubricating oil might contribute more to the carbon emissions than to the solvent fraction at some engine conditions. His results showed that there was a variable influence of lubricating oil with no influence on particulate emissions for some engine conditions and up to a 25% increase with lube oil age for other engine conditions. Diesel engines with low particulate emissions have very low lubricating oil consumption. There is a concern that carbon particles may accumulate to a greater mass concentration in the lube oil, as there will be a reduced dilution with top up of the oil (7). High carbon in the lube oil may then increase the

5 contribution of the oil to the particulate emissions through the associated higher viscosity. Andrews et al (8) have shown that a Euro 1 passenger car diesel engine accumulated carbon in the oil at a greater proportion of the carbon emissions than for an older high carbon-emitting engine. The control of combustion chamber deposits (CCD) in modern diesel engines is recognised as a part of low emission engine design. The extended service requirements are making it increasingly difficult to control deposit formation (9). The primary source of piston deposit formation is the lubricant due to its oxidation (8,11). In cylinder deposits consist of ash from the lube oil additives, carbon and absorbed unburned fuel and lubricating oil (, 12). The CCD can be a source of wear in engines, increased friction and hence increased fuel consumption. Crownland heavy carbon has been shown to increase oil consumption (13) and deposits have been shown to increase as piston temperature increases above 25C (14). Deposits also increase with the soot content of the oil (14) and hence deposits can increase as the oil ages. The increased soot in oil as it ages results in an increased oil viscosity (15) and this increases the oil (16) and fuel consumption. The aim of the present work was to examine these influences for two Euro 2 buses fitted with Cummins engines and to determine the improvement in oil quality and impact on emissions through the use of on line recycling of the oil to remove soot, wear metals, fuel and water dilution (5). The recycler had a fine bypass oil filter and an infra-red heater to distil out water and light fuel fractions. The use of by pass filters is common in some large diesel engines, but is not usual in smaller engines of 6 litres or less. Andrews et al (3, 8) showed that the lubricating oil age could have a significant influence on particulate emissions. Three IDI engines were tested over hours to investigate the influence of lubricating oil age on the emissions. Two Ford engines, and 1.8 litre, were low emission engines and the Petter AA1 engine was an older technology high emissions engine. For all three engines there was little influence of lubricating oil age on gaseous emissions. There was an evidence in the NOx emissions for the Petter and Ford 1.8 litre engines of an action of deposit removal, which reduced the NOx and deposit build up. This was also supported by the additive metal analysis of the lube oil. The hydrocarbon emissions increased with oil age for both of the low emission engines but only the litre Ford engine showed a similar change in the particulate VOF. The 1.8 litre engine VOF trends were dominated by lube oil influences, which do not contribute to gaseous hydrocarbon emissions at 18 C sample temperature. The particulate emissions trends with oil age were quite different for the Ford and 1.8 litre engines, with a continuous increase in emissions for the former and a decrease followed by an increase after 5 hours for the latter. The Petter engine also followed similar trends to the Ford 1.8 litre engine, although with much higher emission levels. It was shown that these trends were also reflected in the carbon fraction and unburned fuel fractions of the particulate VOF for the two Ford engines. However, the lube oil fraction decreased substantially over the first 5 hours for the Ford 1.8 litre engine and then remained at a stable level. The implication was that the fresh lubricating oil resulted in high unburned lube oil particulate VOF emissions and also generated carbon emissions. Once the volatile fraction of the lube oil had been burnt away in the engine, the lube oil VOF remained stable and the subsequent increase in the particulate emissions was due to increasing carbon emissions. The initial decrease in the fuel VOF fraction followed by an increase after 5 hours was possible due to the initial removal of CCD by the fresh lubricating oil followed by a build up of fresh deposits as the oil aged. Fuel fraction VOF can be contributed to by deposit absorption and desorption, which is a function of the extent of the CCD. This work is concerned with a technique to keep oil clean, extend its life and reduce the increase in emission that occurs with aged oil. The above review has emphasised the importance of CCDs in emissions and lubricant quality. At the same time as diesel emissions regulations have come into force the trends in the diesel design, towards higher ring zone temperature and pressure, piston redesign for higher top rings, higher piston temperatures, and extended service interval requirements, are making it increasingly difficult to control deposit formation in the engine with traditional oil additive technology (9). Diesel deposits can be classified into two types: ring zone and piston skirt deposits (varnish). The higher ring zone temperatures (325-36C) promote thermal degradation of the lubricating oil and unburned/oxidized fuel components producing a carbon deposit. At relatively low piston skirt temperatures (-26C) a varnish type deposit predominates (9). The primary source of piston deposits is the lubricant and lubricant oxidation is the primary cause of deposit formation (9). Diesel engine deposits also increase with the oil consumption (), the piston temperature (14) and the oil soot content (14). Engine deposits are a source of unburned hydrocarbons through absorption and they also act as a cylinder insulation, which increases NOx emissions because of the higher cylinder temperature (18).

6 THE ON LINE OIL RECYCLER AND BUS TEST PROCEDURE A method of continually cleaning the engine oil on line was investigated. This was based on the combined effects of a bypass fine oil particulate filter with a 1 or 6 micron filter element followed by an infra-red dome heater which heated the oil to 135C as it flowed over a conical cascade into a drain return to the oil sump. The previous work using this system (5) used a 6 micron bypass oil filter and this was the filter used in Bus 63 at the start of the present work. However, work was in progress to develop a finer I micron bypass filter and this had reached the prototype stage when it was decided to fit a recycler to the second bus (Bus 7). It had originally been intended in the present work to use two nominally identical buses with the same engine and mileage. However, as will be shown in the results, the two buses had different oil deterioration rates and the accompanying emissions results showed different emissions. Bus 63 was operating consistently 4 A/F richer for the same duty cycle for a journey with an average A/F of 35/1. Soot accumulation in the oil for Bus 63 was also significantly higher for Bus 7. Consequently, it was concluded that bus 63 was in a different mechanical state to Bus 7, possibly through different operating cycles or different driver harshness of operation and the two buses could not be compared one with a recycler and one without. Thus, both buses had to be tested with and without the recycler. The basic comparison test between the oil ageing with and without a recycler was carried out using Bus 63 with fresh oil starting each test and using the 6 micron bypass filter. This bus was first tested with the recycler fitted and after 25, miles it was disconnected. This is twice the normal oil change interval for the bus. However, the oil analysis showed that the oil could have been used for longer if required. The oil was then changed and the test repeated. Bus 7 was intended to be the comparator bus and this was tested first without the recycler for a much longer period than the normal oil change interval of 12,miles. However, this extended test had a mechanical problem after 14, miles which led to a large loss of lubricating oil and this resulted in an 8% of the sump capacity oil top up. Thus the extended test without the oil change effectively had nearly a complete oil change after 14,miles. After 29, miles it was decided to fit the recycler and not to change the oil. The aim was to demonstrate in an on road test that the recycler could clean-up dirty oil and reduce its rate of deterioration and make it fit for further use. It was shown (19)that this oil was still fit for continued use after 48,miles. The normal oil change period on these buses was 12,miles, typically about every three months. The buses were operated 7 days a week with an average mileage per day of about 1 miles. The typical route length was miles repeated about 14 times per day. The bus routes in Leeds are typical of modern high density cities and Leeds is quite a hilly city, so that the journeys would involve several hills, acceleration from a stop on a hill and a bus stop on average about every 2-m. There were no extended high speed cruise periods in the normal bus usage. Similar tests to this were previously reported by the authors (5) for a Cummins L and a Gardner 6LXB bus engines and both of these tests showed a reduction in oil deterioration and reduced w ear metals following the fitting of the recycler. One of the advantages of the recycler is that it provides an improved oil quality and reduced oil consumption (5,3). The improved oil quality reduces the engine CCDs. Thus the reduced oil consumption and CCDs in the combustion chamber reduce engine emissions. Authors have shown that emissions had been reduced for a Ford1.8 litre IDI engine test as a result of improved oil quality and reduced oil consumption (17). Other investigators of bypass filters have advocated the improvements by using filters of the order of 1 micron (25-29). The initial choice in the present work of 6 micron particle size filters was based on advice from hydraulic oil filter manufacturers that oil additives could be filtered out if the filter size was too fine. Also, very fine 1 micron oil filters that were available from hydraulic oil filter manufacturers had a rather high pressure loss. If these were used in the recycler then the bypass flow would have been controlled by the filter pressure loss and the flow rate would have decreased as soot built up in the filter. A key feature of the present recycler is that the bypass oil system oil flow rate is relatively high. In the Ford 1.8 litre IDI passenger car diesel tests (5) the recycler oil flow rate was such that oil the sump volume of the oil was passed through the recycler four times an hour. The one micron by pass filter used in this work was developed to have a fine filtration of 1 micron particles without affecting the recycler bypass flow rate, even when loaded with soot. The present results show that this new fine filter does improve the performance of the recycler. This filter is now in production and will be used in the future commercial use and evaluation work using this system. Although a filter based bypass filter was used in the present work, centrifugal bypass filters are also quite common (29). These are of two types: powered and self-powered and the latter are more common in

7 automotive applications. A self-powered centrifugal oil cleaner uses the dirty oil pressure to drive the cleaning rotor using centrifugal separation of the high density particles from the lower density oil. These contaminants collect as a hard cake on the inside of the rotor which can then either be cleaned off or disposed of as a unit (29). Centrifugal filters have an effective particle size removal below 1 micron and have a filtration efficiency that does not deteriorate with time (29). They are generally more expensive initially than filter based bypass filters. One assessment of bypass filters (3) has determined the average size rating (5% removal) of a centrifugal filter as 6- microns and hydraulic oil filters as 2 micron. They also estimated that it would take 3 bypass filter changes before the cost of bypass filtration exceeded that of a centrifugal filter. This could be years of normal use. Hydraulic quality bypass filters were used in the present work with an average size rating of 6 and 1 microns. EXPERIMENTAL TECHNIQUES ENGINE SPECIFICATIONS The two buses tested had the same engine specification detailed in Table 1. The two buses tested were coded Bus 63 and Bus 7 and operated with routine oil top ups and normal commercial duty cycles. The buses travelled around the Leeds area from early morning to late night daily. The oil and exhaust gas samplings were taken every two weeks, at about miles intervals. Each test run had travelled the same route. However, the drivers were varied and so were traffic conditions. The amount of the lubricating oil topped up and the fuel consumed were recorded at the fleet so as to track the lube oil consumption and fuel consumption. Bus 63 started the test with the recycler fitted and Bus 7 started the test without the recycler fitted. For Bus 63 after ~25, miles after the commencement of the test with fresh oil with the recycler fitted, the recycler was removed from this bus. The lubricating oil was then drained and the engine was refilled with the fresh oil. There was no flushing of the old engine oil, as this is not normal in an oil change. Then the test restarted and lasted for ~, miles. On Bus 7 after ~29, miles after the commencement of the test with fresh oil, a recycler was fitted and the test continued for a further 19, miles without the oil being changed. The results are shown as a function of the time from the last fresh oil change, which is given as time zero on the graphs. In some graphs that compare both buses, the time from fitting the recycler is used, even though this was done using fresh oil for Bus 63 but not for Bus 7. As discussed above, Bus 63 was fitted with a recycler with a bypass particulate filter size of 6 microns and Bus 7 was fitted with a 1 micron filter. Table 1 SPECIFICATION OF THE ENGINES Parameter Type Maximum Power Rating Displacement litre Oil pressure, low idle(min) at2rpm(max) Spec. Cummins 6CT 8.3 turbocharged 157KW(211BHP) at rpm 8.27 P.S.I(69 kpa) 3 P.S.I(7kPa) Oil capacity 18.9(High), 15.1(Low) litre Bore 114 mm Stroke 135 mm Cylinder No. 6 Compression ratio 17.3:1 Lube oil change intervals EGR 3 months or 12,miles No Aspiration Turbocharged and Intercooled FUEL AND LUBRICANTIN OIL The fuel used in most of tests was commercially available standard low sulphur diesel with sulphur content.5%. The Ultra Low Sulphur Diesel (U.L.S.D) was introduced at the later stage of the tests with 3ppm of sulphur content, as the standard low sulphur diesel was not available. The lubricating oils used in tests were 15W- CF- 4/CE/SF mineral oil. The specifications of diesel fuels and lubricating oils were listed in Ref.(3). PARTICULATE SAMPLING SYSTEM A stainless steel tube (gas sampling tube) with a diameter of 7 mm was inserted into the centre of the tailpipe before the muffler (about.3 meter after the turbocharger). This tube was connected with a relay

8 tube (about 2 meters long stainless steel tube), which passed through the screw hole on the back seat of bus and into the bus. The sampling kit was placed on the backseat of the bus. Thus the exhaust gases were conducted into the sampling kit. After the completion of the sampling the relay tube was taken off and a stopper used to blanket the sampling tube so as not to interfere with the bus in service. The exhaust gases from a relay tube were conducted through a 125ml wash bottle placed in an ice bucket to condense the water and heavy hydrocarbons and then passed to a filter block with a 47 mm Whatman Glassfiber filter paper to collect the particulate samples. The residue gases were then put through a gas meter to count the volume of gases and a flow meter, and finally collected in a gas bag. This sampling process was driven by exhaust pressure. Therefore the samples collected were proportional to combustion pressure and represented real driving conditions. GAS ANALYSIS The exhaust gases collected in a 6 litre gas sample bag were analysed as soon as possible after sampling. The gases were passed to an oven and then transported to a heated FID at 18 C for total hydrocarbon analysis, a heated Chemiluminescence NOx analyser for NOx analysis, a Servomex paramagnetic analyser for oxygen analysis and a Hartman & Broun Uras E for CO and CO 2 analysis. The air/fuel ratio could be worked out by these gas analyses according to carbon balance principle. PARTICULATE ANALYSIS The particulate filter papers were conditioned in a constant humidity enclosure for 24 hours before and after the tests and the weights recorded after each 24-hour conditioning period. The increase in weight was the particulate mass and this was measured to 1 microgram accuracy and a minimum mass of 1 mg was collected, giving a minimum resolution of the mass of %. Only one filter paper was taken at each oil mileage as the availability of driver and vehicle restricted to take more samples. The particulate was analysed for carbon, fuel and unburnt lubricating oil fraction using TGA technique. A round cutter with a diameter of 29 mm was used to cut the filter papers so as to get an identical area of the filter paper and minimise the interference of blank filter papers. This cut filter paper sample was wired and hung on a hook on an end of a microbalance enclosed in the oven with nitrogen atmosphere. The sample was heated up to 55 C at a rate of C per minute and kept for minutes where no further weight loss occurred. The weight loss represented the volatile fraction of particulates. The air was then introduced and the temperature was increased to 56 C and maintained for minutes. The weight loss before and after introduction of the air was equivalent to the carbon mass. The rest of the sample was the ash mass of particulates. A blank filter paper was used to determine the weight loss of the filter paper and this was used to correct the particulate weight loss. The TGA procedure has been used for determination of fuel and lubricating oil fractions of particulates and detailed in Ref.11. BLACK SMOKE MEASUREMENT An OPAX -II smoke meter was used in bus and refuse truck tests. This is a partial flow smokemeter or opacimeter designed for measuring the exhaust smoke of diesel engines. The principal configuration is that it has a heated smoke measuring chamber, which contains a light source (halogen lamp), a sensor (silicon photodiode with corrected spectral response similar to the photopic curve of the human eye -peak response 55nm) and a mirror. It measures the smoke(opacity) based on the visible light absorption of the exhaust gas as detected by a sensor. The testing procedure used was the Free Acceleration Smoke (FAS) measurement required by the Vehicle Inspectorate for MOT test. This procedure has good repeatability and considered to indicate the vehicle s actual smoke emission. The details are as follows: Smoke testing procedure on bus and refuse truck tests: -Switch OPAX -II smoke meter on to warm it up. -At the end of the warm up period the OPAX -II shows dashes on displays. -Press the MEASURE key. The display shows REF and the equipment starts a new autozero. After this, the equipment is ready to operate. -Start the engine that should already be at running temperature. Depress the accelerator pedal until engine attains its governed speed and then release the accelerator to idle. Repeat this several times in order to purge the exhaust of loose dust and carbon. -Insert the probe in the exhaust pipe using the adapter provided. Ensure it is fixed to the tailpipe. -Press the MEASURE key. When the display is flashing -1- the operator can commence the accelerations.

9 -For each acceleration, the operator depresses the accelerator sharply to full fuel position and on attaining governed speed remains there for approximately 2 sec, then release the accelerator. The display will delay for 5-6 sec and then prompts the operator for a new acceleration; blinking on the MEASURE display indicates the nest acceleration is required. -Repeat acceleration and idling procedure for a minimum of six accelerations. An average value of opacity is displayed. Print it out and test is finished. The unit measured by this procedure was K (1/m) from. to AIR/FUEL RATIO Table 2 Correlation between emission parameters and air/fuel ratio Emission parameters R 2 Bus 63 R 2 CO HCs NOx Smoke.2.18 Total Particulate..38 Bus 7 As the driving patterns and traffic conditions were varied for each testing journey, the air/fuel ratio fluctuated with each sampling process. The differences in air/fuel ratio tend to have an influence on emissions measurements. So correlation between emission parameters and air/fuel ratio has to be determined before presenting emissions as a function of oil age. Particulate Ash Particulate Carbon Particulate VOF The air/fuel ratio measured by exhaust gas analysis for the two bus tests is shown in Fig.1. For Bus 63 the air/fuel ratio was around 3.5~35.1(mean value 32.5) with the recycler fitted and 32.2~37.5 (mean value 33.7) without the recycler. The mean value of air/fuel ratio for Bus 63 during the whole test period was For Bus 7 the air/fuel ratio was between 33.7~38.7 (mean value 36.5) without the recycler and 34.9~38.7(mean value 37.5) with the recycler fitted. The mean value of air/fuel ratio for Bus 7 during the whole test period was 37. It can be seen that Bus 63 had lower air/fuel ratio than for Bus 7. The mean value of air/fuel ratio for both bus tests was 35. The gaseous, smoke and particulate emissions were plotted against the air/fuel ratio for each bus and the correlation coefficient was calculated using linear regression analysis. The results were listed in Table 2. It can be seen that none of the emission parameters has significant correlation with air/fuel ratio, as the maximum value of R 2 is.38. In general, only if the R 2 excesses.7 than it can be regarded as well correlated. Lube VOF oil..9 Fuel VOF.19. INFLENCE OF FUEL SULPHUR CONTENT ON EMISSIONS To minimise the effect of fuel quality on emission parameters, a same brand diesel fuel from same refinery was provided. The standard low sulphur diesel with sulphur content less than.5% was predominant fuel used during the tests. However, there was a change in fuel from low sulphur to ultra low sulphur fuel at the late stage of the tests due to the termination of production of the low sulphur fuel. The Ultra Low Sulphur Diesel (U.L.S.D) started to use at around 5, miles of oil age for Bus 63 without the recycler and 35, miles for Bus 7 with the recycler fitted. There was no significant change on gaseous emissions with the switch of Low Sulphur Diesel to Ultra Low Sulphur Diesel. It had, however, a significant influence on smoke and particulate emissions. A simple comparison was made to see the effect of U.L.S.D on emissions as shown in Table 3. It has shown that the black smoke, total particulate and particulate carbon emissions

10 were reduced significantly with the use of U.L.S.D on two bus tests. The reduction was greater for Bus 63 than that for Bus 7. This was due to that Bus 63 had a higher emission level and ran with no recycler fitted while Bus 7 had a lower emission level and ran with the recycler fitted when the U.L.S.D was introduced. As the introduction of U.L.S.D had a significant effect on particulate and smoke emissions, the raw data using U.L.S.D. has been corrected by adding a parameter of g/kg for Bus 63 and g/kg for Bus 7 for TPM and particulate carbon, and adding.5k for Bus 7 and.3k for Bus 63 for smoke. Table 3. Effects of U.L.S.D on emissions Bus No. Type of fuel Smoke K TPM g/kg 63 L.S.D U.L.S.D L.S.D U.L.S.D N.B. TPM-Total Particulate Mass L.S.D-Low Sulphur Diesel U.L.S.D-Ultra Low Sulphur Diesel GASEOUS EMISSIONS RESULTS Particulate carbon g/kgfuel CARBON MONOXIDE There appeared a fluctuated pattern on CO emissions for both bus tests. The average figure for CO emissions was about 3 ppm. The fitting of the recycler did not show notable improvements on CO emissions. HYDROCARBONS - Figs.2 and 3 show the hydrocarbon emissions as a function of oil age for two bus tests. On the Bus 63 test with the recycler fitted, there was a peak in hydrocarbon emissions at 7,5~, miles of oil age. This peak was due to a specific traffic condition, where a roadwork was ongoing and made bus travel slowly. This increase in hydrocarbons was associated with a decrease in NOx shown later and indicated a low speed running of the engine. During the period of 25, miles with the recycler fitted, the hydrocarbon emissions for Bus 63 was maintained if ignoring the peak. After the recycler had been removed, the hydrocarbon emissions were showing an increasing trend with oil age. There was an increase of ppm in about, miles of use of the oil, which was about 57% increase. Hence it indicated that the recycler could prevent the hydrocarbon emissions from deterioration with oil age. The hydrocarbon emissions were relatively stable for Bus 7 both without and with the recycler fitted, except an abnormal data at 23, miles of oil age without the recycler. There was no notable reduction on hydrocarbon emissions with the recycler fitted. The average hydrocarbon emissions were about ppm. NOx EMISSIONS NOx emissions were shown in Figs.4 and 5 as a function of oil age. With the recycler fitted the NOx emissions for Bus 63 started at 28 ppm for the fresh oil and sharply decreased to a minimum of ppm after 7,5 miles of the oil age and then increased to 28 ppm again at 11,7 miles. This decrease was due to the traffic alteration due to temporary road works, which made the bus slow down and has low engine revolutions and thus resulted in a low NOx emission. The NOx emissions were fluctuated afterwards and maintained at about 3 ppm at the end of 25, miles of the test. With the recycler removed the NOx emissions varied around 3 ppm. With no recycler fitted on Bus 7 test, there was a high initial NOx emission after fresh oil fill, which could be explained as the deposits had been built up through the previous oil change interval, which insulated the combustion chamber and thus resulted in an increase in temperature in the combustion chamber. The fall in NOx emissions after 2,5 miles of operation was due to the removal of the deposits by the fresh oil. As the oil ageing, the deposits started to build up again and resulted in an increase in NOx emissions with oil age. There was a sharp reduction in NOx at 24, miles of oil age, which was possibly due to the traffic variation. In general, the NOx emissions appeared to be an increasing trend without the recycler. With the recycler fitted, the NOx emissions increased and decreased periodically and showed no increase in general. To make the NOx emissions be comparable, the NOx data has been normalised and shown in Fig.6. With the recycler fitted, NOx emissions are showing 4% increase over 25, miles for Bus 63 and no increase over 17, miles for Bus 7. Without the recycler, there was % increasing over, miles for Bus 63 and 12% increase over 29, miles for Bus 7. So with the recycler fitted, the rate of increase in NOx was % per, miles for Bus 63 and % for Bus 7. Without the recycler, the rate of increase in NOx was 5% per, miles for Bus 63 and 4.1% for Bus 7.

11 Φιγ.1 Αιρ/Φυελ ρατιο ϖαριατιον φορ Βυσ 7 ανδ ΒΥΣ 63,Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ ΒΥΣ 63,Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ ΡΕΜΟςΕ ΒΥΣ 7,Ω ΙΤΗΟΥΤ ΡΕΧΨΧΛΕΡ ΒΥΣ 7,Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ ΦΙΤΤΕ Αιρ/Φυελ ρατιο ξ 3 µιλε Φιγ.2 Ηψδροχαρβον εµ ισσιονσ ςσ οιλ αγε φορ Βυσ 63 7 Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ Ω ΙΤΗΟΥΤ ΡΕΧΨΧΛΕΡ ΤΡΕΝ ΛΙΝΕ ΗΧ εµισσιονσ ππµ 5 3 συβσταντιαλ οιλ τοπυπ ξ 3 µιλεσ Φιγ.3 Ηψδροχαρβον εµ ισσιονσ ςσ οιλ αγε φορ Βυσ 7 Ω ΙΤΗΟΥΤ ΡΕΧΨΧΛΕΡ 16 Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ ΤΡΕΝ ΛΙΝΕ 16 ΗΧ εµισσιονσ ππµ 1 8 συβσταντιαλ οιλ τοπυπ 1 8 σ υ β σ τα ν τια λ ο ιλ το π υ π ξ 3 µ ιλε σ

12 36 Φιγ.4 ΝΟξ εµ ισσιονσ ςσ οιλ αγε φορ Βυσ ΝΟξ εµισσιονσ ππµ 2 16 Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ ΤΡΕΝ ΛΙΝΕ Ω ΙΤΗΟΥΤ ΡΕΧΨΧΛΕΡ ΤΡΕΝ ΛΙΝΕ ξ 3 µ ιλε σ Φιγ.5 ΝΟξ εµ ισσιονσ ςσ οιλ αγε φορ Βυσ 7 36 Ω ΙΤΗΟΥΤ ΡΕΧΨΧΛΕΡ,ΡΑΩ ΑΤΑ Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ,ΡΑΩ ΑΤΑ ΤΡΕΝ ΛΙΝΕ 36 ΝΟξ εµισσιονσ ππµ ξ 3 µιλεσ 2 1 Φιγ.6 Νορµ αλισεδ ΝΟξ εµ ισσιονσ φορ τωο βυσεσ 1 ΝΟξ ϖαριατιον % Βυσ 63,Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ Βυσ 63, Ω ΙΤΗΟΥΤ ΡΕΧΨΧΛΕΡ Βυσ 7, Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ, ΑΦΤΕΡ 29, ΜΙΛΕΣ Ω ΙΤΗΟΥΤ ΡΕΧΨΧΛΕΡ, Ν Ο Ο ΙΛ Χ Η Α Ν Γ Ε Βυσ 7, Ω ΙΤΗΟΥΤ ΡΕΧΨΧΛΕΡ ξ 3 µ ιλε σ

13 However, The data was quite fluctuated because of the difficulty in the control of the testing conditions. BLACK SMOKE The production of smoke in diesel engines is predominately relied on the availability of oxygen, fuel property and temperature. The lubricating oil will, however, have a strong effect on smoke. Figs.7 and 8 show the smoke with oil age for two bus tests. The smoke was gradually increasing for Bus 63 both with and without the recycler with periodically increases and decreases. With the recycler, the smoke increased from 5 K of the fresh oil to 1.9 K after 25, miles of oil use on average. With the recycler removed, the smoke increased from 1.7 to 2.15 after, miles of oil age. The gradient of increase in smoke was.1 K with the recycler and 25 K without the recycler per, miles. Thus the reduction in the rate of increase by the recycler is 56% for Bus 63. For Bus 7, the smoke increased and decreased periodically without the recycler. The average value is 2. K during 29, miles of the oil use. There was a fast response in smoke after the recycler was fitted without the oil being changed, which made smoke decreased from down to 1. in just 5 miles. This is due to the function of the recycler on oil cleaning as the carbon in the oil was greatly reduced(28). This reduced carbon in oil could result in a reduction in oil consumption and thus reduces the smoke. The smoke was then increased a little and stabilised at an average value of K with a slightly decreasing trend. Comparing the average values of smoke with and without the recycler (K and 2.K), it can be concluded that the recycler had reduced the smoke by % for Bus 7. These two buses had a quite different performance on smoke. The oil age had a significant effect on smoke emissions for Bus 63 whereas there was little influence of oil age on smoke for Bus 7. The recycler had a greater improvement on smoke for Bus 7 because the filter on this recycler was finer. PARTICULATE EMISSIONS TOTAL PARTICULATE EMISSIONS - The results were shown in Figs.9 and. For Bus 63 with the recycler fitted, there was a peak in the mass of particulates at around 3 miles of oil age, which was associated with an increase in CO, HC and smoke at the same time. The possible reason for this was an incomplete combustion process at this time. The particulates emissions after this peak decreased greatly down to a minimum of.76 g/kgfuel at 12, miles, followed by an increase. This fall in total particulate emissions was due to a reduction in particulate ash fraction primarily, where the mass of particulate ash decreased to at 12, miles. For a further 8, miles of oil use, the particulate mass gradually declined and was stabilised at 1.3 g/kgfuel after, miles, which was the same value to the fresh oil. With the recycler removed and refilled with fresh oil, the particulate mass increased consistently from 1.3 g/kgfuel to 1.9 g/kgfuel after, miles and would reach 2. g/kgfuel at 25, miles according to extrapolation. Thus by comparing the particulate emissions after 25, miles of oil age with and without the recycler (the doubled mileage of normal oil drain interval), it can be seen that the recycler reduce particulate emissions by 35% for Bus 63 test. For Bus 7, without the recycler the particulate mass fluctuated with a peak at around 12, to 15, miles due to very high ash emissions. The average value for particulate mass emissions without the recycler was 1.7 g/kgfuel during 29, miles of use. After the recycler was fitted without the oil change, particulate emissions decreased rapidly from 1.55 g/kgfuel to 1.3 g/kgfuel and stabilised at this level for the rest of 18, miles test period. The average value for particulate mass emissions with the recycler was 1.3 g/kgfuel. Thus a 24% reduction in particulate emissions was achieved with the recycler fitted without any oil change. PARTICULATE ASH EMISSIONS - The results were shown in Figs.11 and 12. With the recycler, Bus 63 had a high initial particulate ash emission. The ash decreased gradually with oil age and reached a minimum level at 12, miles, which was co-ordinated with a fall in total particulate emissions as discussed above. Then the ash mass had risen back and maintained at around.3 g/kgfuel. After the recycler was removed with fresh oil refilled, the mass of particulate ash had a lower initial value and was showing a firstly decreased and then increased trend.

14 Φιγ.7 Σµ οκε ςσ οιλ αγε φορ Βυσ 63 Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ,ΡΑΩ ΑΤΑ Ω ΙΤΗΟΥΤ ΡΕΧΨΧΛΕΡ,ΡΑΩ ΑΤΑ ΤΡΕΝ ΛΙΝΕ ΤΡΕΝ ΛΙΝΕ συβσταντιαλ οιλ τοπυπ 2. Σµοκε Κ ξ 3 µ ιλε σ Φιγ.8 Σµ οκε ςσ οιλ αγε φορ Βυσ Σµοκε Κ συβσταντιαλ οιλ τοπυπ συβσταντιαλ οιλ τοπυπ Ω ΙΤΗΟΥΤ ΡΕΧΨΧΛΕΡ,ΡΑΩ ΑΤΑ.8 Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ,ΡΑΩ ΑΤΑ ΑςΕΡΑΓΕ ςαλυε Ξ 3 µιλεσ Φιγ.9 Τοταλ παρτιχυλατε µ ασσ εµ ισσιονσ ςσ οιλ αγε φο ρ Β υ σ Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ Ω ΙΤΗΟΥΤ ΡΕΧΨΧΕΛΡ Παρτιχυλατε µασσ γ/κγφυελ.8 συβσταντιαλ οιλ τοπυπ ξ 3 µ ιλε σ

15 Φιγ. Τοταλ παρτιχυλατε µ ασσ εµ ισσιονσ ςσ οιλ αγε Β υ σ 4 7 συβταντιαλ οιλ τοπυπ Παρτιχυλατε µασσ γ/κγφυελ.8. συσταντιαλ οιλ τοπυπ.8 Ω ΙΤΗΟΥΤ ΡΕΧΨΧΛΕΡ Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ ΑςΕΡΑΓΕ ΑςΕΡΑΓΕ ξ 3 µ ιλε σ Φιγ.11 Τηε µ ασσ οφ παρτιχυλατε αση ςσ οιλ αγε φορ Βυσ63 τεστ. Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ Ω ΙΤΗΟΥΤ ΡΕΧΨΧΛΕΡ.3.3 Παρτιχυλατε αση γ/κγφυελ ξ 3 µ ιλε σ 1. Φιγ.12 Τηε µ ασσ οφ Παρτιχυλατε αση ςσ οιλ αγε φορ Βυσ 7 Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ: Ω ΙΤΗΟΥΤ ΡΕΧΨΧΛΕΡ ΤΡΕΝ ΛΙΝΕ 1. Παρτιχυλατε αση γ/κγφυελ ξ 3 µιλεσ.

16 The particulate ash mass for Bus 7 showed a decreasing trend through the whole test period with and without the recycler. There were two exceptional data points at the oil age of 12, and 14,7 miles without the recycler, where the total particulate mass was at the highest values. This was due to the very slow and more stop-start driving pattern when these samples were taken. It indicated that the low revolution and more stop-start of the engine could result in high particulate emissions due to high particulate ash emissions. PARTICULATE CARBON EMISSIONS The particulate carbon emissions were shown in Figs.13 and 14 as a function of oil age. For Bus 63 with the recycler, there was a peak in particulate carbon emissions at around 3, miles of oil age, which was associated with a peak in total particulate mass emissions. Particulate carbon emissions then decreased significantly down to a minimum value of 5 g/kgfuel at, miles, followed by an another peak at about 16, miles and then stabilised at.8g/kgfuel at the end of test. During the whole test period (25, miles) with the recycler fitted, particulate carbon emissions were at a similar level for fresh oil and 25, mileage used oil. This was mirrored by a slow increase in smoke during 25, miles test with the recycler. With the recycler removed, the particulate carbon mass continuously increased to 1.5 g/kgfuel after 18, miles. The rate of increase in particulate carbon was 9g/kgfuel per, miles after the recycler was removed. For Bus 7 without the recycler, there was also a peak for young oil (2,5 miles) followed by a series of fluctuations. Generally the mass of particulate carbon had a stabilised trend with an average value of 1.g/kgfuel. After the recycler was fitted without the oil being changed, the particulate carbon decreased rapidly and then showed a slowly increasing trend with an average value of.85 g/kgfuel. The reduction in particulate carbon emissions by the recycler was.15 g/kgfuel by mass or 15% by percentage by comparing the average values. PARTICULATE VOF EMISSIONS - The VOF (Volatile Organic Fraction) of the particulates was determined by the TGA technique. Figs.15 and 16 show the particulate VOF mass emissions against oil age on both bus tests. For Bus 63 with the recycler fitted, there was a peak in particulate VOF emissions ranging from 3, to 7, miles, which was corresponding to the peak in total particulate and particulate carbon emissions and yet the peak value for VOF emissions was at 7, miles whereas the peaks for total particulates and particulate carbons were at 3, miles. Following the peak, there was a fall in particulate VOF emissions, which was responsible for total particulates decrease at the same time along with the falls in particulate carbon and ash emissions. Then particulate VOF fluctuated through the rest of the test with an average value of 3g/kgfuel. With the recycler removed, there was a higher particulate VOF emission for fresh oil, compared to that with the recycler fitted. The particulate VOF emissions gradually decreased with oil age until 13,5 miles and then started to increase. The substantial oil top up did not appear to have significant effect on particulate VOF emissions. However, the variation in particulate VOF emissions was quite similar to that in the Ford1.8L, IDI engine test without the recycler (15). i.e. higher VOF emissions for fresh oil, decreased to minimum at the half of oil age and then increased again. For Bus 7, without the recycler there was a continuous increase in particulate VOF emissions (from.13 to.34 g/kgfuel) in the first 7, miles of oil age followed by a stabilised particulate VOF for 6, miles and then decreased to 2 g/kgfuel at about 16, miles. This fall in particulate VOF was following the peak of particulate ash that appeared from 12, to 15, miles. Thus it can be postulated that the deposits were gradually built up in cylinder and resulted in an increased VOF emissions due to storage mechanism. After a period of build up, some deposits were stripped off from the cylinder and thus resulted in a peak in particulate ash. Then the particulate VOF was reduced due to that the reduced deposits reduced the storage of hydrocarbons. The accumulation of deposits in cylinders was confirmed by the increase of NOx in the first 15, miles. Particulate VOF emissions were fluctuated around 5 g/kgfuel afterwards. The addition of the substantial amount of fresh oil did not affect the particulate VOF notably. After fitting the recycler at 29, miles of oil age, the particulate VOF continuously decreased from.3 g/kgfuel to.1 g/kgfuel in about, miles and then increased continuously from 39, miles. The increase of particulate VOF was after an addition of a substantial amount of fresh oil. This was coincident with the results of fresh oil for Bus 7 without the recycler and Bus 63 with the recycler that were showing the fresh oil had an increasing trend in particulate VOF emissions. LUBE OIL VOF EMISSIONS - Lube oil VOF emissions are shown in Figs.17 and 18.

17 For Bus 63, with the recycler lube oil VOF emissions increased from.9 g/kgfuel to g/kgfuel for the first 7, miles of the oil age, similar to the total VOF emissions. The lube oil VOF reached a maximum value at around 7, miles and then decreased. The falls in lube oil VOF at, and 12, miles were accordingly to that of total particulate emissions and total particulate VOF emissions. The lube oil VOF emissions increased after the falls and stabilised at about.14g/kgfuel. The average value of the lube oil VOF for Bus 63 with the recycler was.14 g/kgfuel. After the recycler was removed, there appeared a high initial lube oil VOF emission for the fresh oil (.19 g/kgfuel) and continued to increase to a peak of 4g/kgfuel after 1,7 miles of oil age. The lube oil VOF decreased thereafter until 13,5 miles followed by an increase. The variation of lube VOF after the substantial oil top up was similar to the findings in the Ford1.8L IDI engine test. i.e. there was a high lube oil VOF for the fresh oil and decreased gradually down to a minimum at about half of oil age and then increased. The average value for the test without the recycler was.17 g/kgfuel, which was 21% higher than that with the recycler. For Bus 7, without the recycler it showed a consistent increase in lube oil VOF emissions for the first, miles of oil age followed by a decrease, where the particulate ash emissions were at its maximum. This phenomenon of high ash and low VOF may suggest that some deposits were stripped off which resulted in a high ash emission. The lube oil VOF started to increase again after the substantial oil top up at around 16, miles and fall again at 22,5 miles followed by a rapid increase from. g/kgfuel to 3 g/kgfuel for the next 5, miles. The average value for lube oil VOF was.16 g/kgfuel. After the fitting of the recycler on Bus 7, the lube oil VOF was reduced from 3g/kgfuel to.17 g/kgfuel on this aged oil in just about 5 miles and continuing to decrease to.6g/kgfuel after 9, miles. After the substantial oil top up, the lube oil VOF increased during the next 4, miles and then stabilised at ~.1g/kgfuel. So the efficiency of the oil recycler on reducing the lube oil VOF emissions can be determined as 26% by comparing the data just before and after the fitting of the recycler, which was 3 g/kgfuel without the recycler and.17 g/kgfuel with the recycler fitted, or as 37.5% by comparing the average values, which were.16g/kgfuel without the recycler and.1g/kg with the recycler. Lube oil fractions as percentage of total VOF mass were shown in Figs.19 and. UNBURNT FUEL VOF EMISSIONS The diesel fuel VOF emissions as a function of oil age determined by TGA technique were shown in Figs 21 and 22. The diesel VOF was fluctuated and varied around.11 g/kgfuel (7~% of the total particulate mass) for Bus 63 with and without the recycler. For Bus 7 without the recycler it has shown that the fuel VOF mass increased by % with oil age for the first 5, miles and then stabilised at.14 g/kgfuel for, miles. The fuel VOF emissions decreased to.7 g/kgfuel after 15, miles and maintained at this level for 8, miles and then increased to. g/kgfuel at the end of the test. After the recycler was fitted to Bus 7, the fuel VOF mass was reduced by 5%. COMPOSITION OF PARTICULATE EMISSIONS - The mass emissions of total particulate matter, particulate ash, particulate carbon, particulate total VOF, lube oil VOF and diesel fuel VOF were discussed above. These particulate components were calculated as a percentage of total particulate mass shown in Figs.23 and 24. For Bus 63, with the recycler the variation of total particulate mass with oil age was mainly depending on the variation of particulate carbon and VOF mass. The particulate ash had a significant contribution to the large decrease in total particulate mass at 12, miles, where ash contribution to total particulate mass reduced from nearly 3% to %. With the recycler removed from Bus 63, the increase in total particulate mass with oil age was due to the increase of particulate carbon, which increased from ~55% to ~75%. The mass of particulate total VOF and lube oil VOF increased slightly with the recycler removed and yet their fractions were reduced. In general, the recycler had reduced the contribution of carbon to total particulate emissions for Bus 63, compared to that without the recycler fitted. For Bus7, similar to Bus 63, the variation of total particulate mass was predominately depending on particulate carbon emissions, which took up 7-8% of total particulate mass. The reduction on total particulate mass by the fitting of the recycler on the aged oil was due to the reduction on particulate carbon and VOF (lube oil VOF) mass. The recycler reduced lube oil VOF emissions on this bus test. The diesel fuel VOF only took up 5-% of total particulate mass both with and without the recycler. The composition of the particulate emissions did not change significantly with the recycler fitted, compared to with no recycler fitted. The particulates from two bus tests had the similar compositions: 5~3% of ash, 55~8% of carbon, ~3% of VOF including 5~15% (to total particulate mass) of lube oil VOF.

18 PYROLYSIS GAS CHROMTOGRAPHY OF PARTICULATES - Pyrolysis GC profiles of typical particulate samples are shown in Fig.25 for Bus 63 and Fig.26 for Bus 7 with and without the recycler. These four traces were the last samples for each test. It shows that the particulates from two buses had a similar composition on unburnt fuel fractions and ranged from C13-C24 n-alkanes for Bus 63 and 1.8 Φιγ.13 Παρτιχυλατε χαρβον µασσ ςσ οιλ αγε φορ Βυσ Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ, ΡΑΩ ΑΤΑ Ω ΙΤΗΟΥΤ ΡΕΧΨΧΛΕΡ, ΡΑΩ ΑΤΑ Παρτιχυλατε χαρβον γ/κγ συβσταντιαλ οιλ τοπυπ ξ 3 µ ιλε σ Φιγ.14 Παρτιχυλατε χαρβον εµ ισσιονσ ςσ οιλ αγε φο ρ Β υ σ 4 7 Ω ΙΤΗΟΥΤ ΡΕΧΨΧΛΕΡ Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ: ΑςΕΡΑΓΕ Παρτιχυλατε χαρβον γ/κγ 1 συ β στα ν τια λ ο ιλ το π υ π σ υ β στα ν τια λ ο ιλ το π υ π ξ 3 µιλεσ

19 Φιγ.15 Παρτιχυλατε ςοφ εµ ισσιονσ ςσ οιλ αγε.5 φο ρ Β υσ Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ ΑςΕΡΑΓΕ Ω ΙΤΗΟΥΤ ΡΕΧΨΧΛΕΡ ΑςΕΡΑΓΕ Παρτιχυλατε ςοφ γ/κγφυελ.3 συβσταντιαλ οιλ τοπυπ ξ 3 µιλεσ.6.5 Φιγ.16 Παρτιχυλατε ςοφ εµισσιονσ ςσ οιλ αγε φορ Βυσ 7 Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ Ω ΙΤΗΟΥΤ ΡΕΧΨΧΛΕΡ.6.5 Παρτιχυλατε ςοφ γ/κγφυελ συβσταντιαλ οιλ τοπυπ.1 συβσταντιαλ οιλ τοπυπ ξ 3 µ ιλεσ Φιγ.17 Λυβε οιλ ςοφ εµ ισσιονσ ςσ οιλ αγε φορ Βυσ 63 Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ ΑςΕΡΑΓΕ Ω ΙΤΗΟΥΤ ΡΕΧΨΧΛΕΡ ΑςΕΡΑΓΕ.3.3 Λυβε οιλ ςοφ µασσ γ/κγφυελ.1 σ υ β σ ταν τιαλ οιλ τοπ υ π ξ 3 µιλεσ

20 Φιγ.18 Λυβε οιλ ςοφ εµ ισσιονσ ςσ οιλ αγε φορ Βυσ 7 Ω ΙΤΗΟΥΤ ΡΕΧΨΧΛΕΡ,ΡΑΩ ΑΤΑ Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ,ΡΑΩ ΑΤΑ.3.3 Λυβε οιλ ςοφ µασσ γ/κγφυελ.1 συβσταντιαλ οιλ τοπυπ συβσταντιαλ οιλ τοπυπ ξ 3 µ ιλεσ Φιγ.19 Φραχτιονσ οφ λυβε οιλ ςοφ το τοταλ ςοφ ςσ 8 οιλ αγε φορ Β υσ 63 8 Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ ΩΙΤΗΟΥΤ ΡΕΧΨΧΛΕΡ 7 7 Λυβε οιλ ςοφ/τοταλ ςοφ % συβσταντιαλ οιλ τοπυπ ξ 3 µ ιλε σ Φιγ. Φραχτιονσ οφ λυβε οιλ ςοφ το τοταλ ςοφ ςσ λυβε οιλ αγε φορ Β υσ 7 Λυβε οιλ ςοφ/τοταλ ςοφ % 8 6 Ω ΙΤΗΟΥΤ ΡΕΧΨΧΛΕΡ Ω ΙΤΗ ΡΕΧΨΧΛΕΡ ξ 3 µιλεσ

Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1

Main source: Discrete-time systems and computer control by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 A Brief History of Sampling Research 1915 - Edmund Taylor Whittaker (1873-1956) devised a

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Μ.: 4674 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ: ρ.ελευθερια ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1)

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1) Name: Date: Nuclear Physics 5. A sample of radioactive carbon-4 decays into a stable isotope of nitrogen. As the carbon-4 decays, the rate at which the amount of nitrogen is produced A. decreases linearly

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Π. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία Ενότητα: Principles of an Internal Combustion Engine Παναγιώτης Τσατσαρός Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΠΙΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Procedures and Functions Stored procedures and functions are named blocks of code that enable you to group and organize a series of SQL and PL/SQL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Physical DB Design. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible.

Physical DB Design. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible 3 rd -level index 2 nd -level index 1 st -level index Main file 1 The 1 st -level index consists of pairs

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Κρίστια Κυριάκου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Της Κρίστιας Κυριάκου ii Έντυπο έγκρισης Παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 48 APPLICATIONS OF MATRICES AND DETERMINANTS

CHAPTER 48 APPLICATIONS OF MATRICES AND DETERMINANTS CHAPTER 48 APPLICATIONS OF MATRICES AND DETERMINANTS EXERCISE 01 Page 545 1. Use matrices to solve: 3x + 4y x + 5y + 7 3x + 4y x + 5y 7 Hence, 3 4 x 0 5 y 7 The inverse of 3 4 5 is: 1 5 4 1 5 4 15 8 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Démographie spatiale/spatial Demography

Démographie spatiale/spatial Demography ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Démographie spatiale/spatial Demography Session 1: Introduction to spatial demography Basic concepts Michail Agorastakis Department of Planning & Regional Development Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

IES LM Report. Form. No. GLW-0001-F / 21 P.2 P.2 P.3 P.5 P.6 P.7

IES LM Report. Form. No. GLW-0001-F / 21 P.2 P.2 P.3 P.5 P.6 P.7 IES LM-80-08 Report ~ Copy ~ Description of LED Light Sources Tested Applicable Product Series IES LM-80-08 Report Requirement IES TM-21-11 Prediction IES LM-80-08 Test Summary IES LM-80-08 Test Result

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΝΑ ΦΛΟΚΑ Επίκουρος Καθηγήτρια Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Περιβάλλοντος- Μετεωρολογίας ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Πληθυσµός Σύνολο ατόµων ή αντικειµένων στα οποία αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν Αριθμός έκθεζης δοκιμών / Test report number Σειριακός αριθμός οργάνοσ / Instrument serial No T Πελάηης / Customer TOTAL Q Επγαζηήπια Διακπιβώζεων A.E. Κοπγιαλενίος 20, Τ.Κ. 11526 Αθήνα 20 Korgialeniou

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Second Order RLC Filters

Second Order RLC Filters ECEN 60 Circuits/Electronics Spring 007-0-07 P. Mathys Second Order RLC Filters RLC Lowpass Filter A passive RLC lowpass filter (LPF) circuit is shown in the following schematic. R L C v O (t) Using phasor

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr 9.9 #. Area inside the oval limaçon r = + cos. To graph, start with = so r =. Compute d = sin. Interesting points are where d vanishes, or at =,,, etc. For these values of we compute r:,,, and the values

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF FRICTION COEFFICIENT

DETERMINATION OF FRICTION COEFFICIENT EXPERIMENT 5 DETERMINATION OF FRICTION COEFFICIENT Purpose: Determine μ k, the kinetic coefficient of friction and μ s, the static friction coefficient by sliding block down that acts as an inclined plane.

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

RC series Thick Film Chip Resistor

RC series Thick Film Chip Resistor RC series Thick Film Chip Resistor Features» Small size and light weight» Compatible with wave and reflow soldering» Suitable for lead free soldering» RoHS compliant & Halogen Free Applications Configuration»

Διαβάστε περισσότερα

1, +,*+* + +-,, -*, * : Key words: global warming, snowfall, snowmelt, snow water equivalent. Ohmura,,**0,**

1, +,*+* + +-,, -*, * : Key words: global warming, snowfall, snowmelt, snow water equivalent. Ohmura,,**0,** 1, +,*+* + +-,, + : /+* m,1+ m, -*, * +3132* : Key words: global warming, snowfall, snowmelt, snow water equivalent + IPCC,,**+ Inoue and,**2 Yokoyama,**- Ohmura,,**0,**0 +331 +332 + +2- **+, ++,* 14 1,

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κωνσταντινή Σαµαρά - Κωνσταντίνου Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τµήµα Χηµείας, ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρότι υπήρξε σηµαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

PhysicsAndMathsTutor.com

PhysicsAndMathsTutor.com PhysicsAndMathsTutor.com June 2005 1. A car of mass 1200 kg moves along a straight horizontal road. The resistance to motion of the car from non-gravitational forces is of constant magnitude 600 N. The

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας ΙV: Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών Διπλωματική Εργασία: Επίδραση της Προσθήκης Αιθανόλης στην Τάση Ατμών της Βενζίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

Homework 8 Model Solution Section

Homework 8 Model Solution Section MATH 004 Homework Solution Homework 8 Model Solution Section 14.5 14.6. 14.5. Use the Chain Rule to find dz where z cosx + 4y), x 5t 4, y 1 t. dz dx + dy y sinx + 4y)0t + 4) sinx + 4y) 1t ) 0t + 4t ) sinx

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ [Μαρία Μαρκουλλή] Λεμεσός 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ηλεκτρικό μαύρο κουτί: Αισθητήρας μετατόπισης με βάση τη χωρητικότητα

1. Ηλεκτρικό μαύρο κουτί: Αισθητήρας μετατόπισης με βάση τη χωρητικότητα IPHO_42_2011_EXP1.DO Experimental ompetition: 14 July 2011 Problem 1 Page 1 of 5 1. Ηλεκτρικό μαύρο κουτί: Αισθητήρας μετατόπισης με βάση τη χωρητικότητα Για ένα πυκνωτή χωρητικότητας ο οποίος είναι μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Στατιστικά Κειμένου Text Statistics Γιάννης Τζίτζικας άλ ιάλεξη :

Διαβάστε περισσότερα

v R = c v 2 v P = R v = v 3 v n P = n 3 v 1 v = n 1 n P 1 P = c 1 c P 1 P = n 1 c 1 n 3 c = v 1 v 3 3 3 c P P = c v 4.5 P = c v 4 P = c v 3.5 v 1 = 24 v 2 = 18 c 1 c 1 4.5 = v 1 c 2 v 4.5 2 = 244.5 = 3.65

Διαβάστε περισσότερα

Section 9.2 Polar Equations and Graphs

Section 9.2 Polar Equations and Graphs 180 Section 9. Polar Equations and Graphs In this section, we will be graphing polar equations on a polar grid. In the first few examples, we will write the polar equation in rectangular form to help identify

Διαβάστε περισσότερα