Patrick Lobacher and Michael Schams. Angeliki Plati. 29/June/2015 Creative Commons BY-NC-SA 3.0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Patrick Lobacher and Michael Schams. Angeliki Plati. 29/June/2015 Creative Commons BY-NC-SA 3.0"

Transcript

1 Σύνοψη των νέων λειτουργιών, αλλαγών και βελτιώσεων Δημιουργήθηκε από: Patrick Lobacher and Michael Schams Μετάφραση στα Ελληνικά από: Angeliki Plati 29/June/2015 Creative Commons BY-NC-SA 3.0

2 Σύνοψη κεφαλαίου Εισαγωγή Διεπαφή Χρήστη Backend TSconfig & TypoScript Ριζικές Αλλαγές Extbase & Fluid Κατηργημένες/Αφηρημένες Μέθοδοι Πηγές και Συγγραφείς

3 Εισαγωγή Εισαγωγή Τα Γεγονότα

4 Εισαγωγή Τα Γεγονότα Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16 Ιουνίου 2015 Τύπος Δημοσίευσης: Sprint Release Οραμα: Αγκαλιάζουμε, Καινοτομούμε, Παραδίδουμε Κύριος Στόχος: Frontend

5 Εισαγωγή Προδιαγραφές Συστήματος PHP*: MySQL: v v5.6.x v5.5.x - v5.6.x (no strict mode) Χωρητ. Δίσκου: τουλάχιστον 200 MB Ρυθμίσεις PHP: memory_limit >= 128M max_execution_time >= 240s η επιλογή disable-ipv6 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται Για το backend απαιτείται η χρήση IE >= 9 ή οποιουδήποτε άλλου σύγχρονου browser *)Περαιτέρω λεπτομέρειες: PHP Minimum Requirements for TYPO3 CMS 7

6 Εισαγωγή Χρονοδιάγραμμα Ανάπτυξης και Δημοσίευσης

7 Εισαγωγή TYPO3 CMS - Πλάνο Εκτιμώμενες ημερομηνίες δημοσίευσης και ο πρωταρχικός τους στόχος: /Δεκ/2014 Λεπτομερής εξέταση του Backend Vol 1 v7.1 24/Φεβ/2015 Core Cleanup & Streamlining v7.2 28/Απρ//2015 Frontend v7.3 09/Ιουν/2015 Package Ecosystem, Composer and Extension Handling v7.4 04/Αυγ/2015 Λεπτομερής εξέταση του Backend Vol 2 v7.5 29/Σεπ/2015 (δεν έχει ακόμα οριστεί...) v7.6 xx/xxx/2015 TYPO3 CMS 7 LTS (Long Term Εκδοση) https://typo3.org/typo3-cms/roadmap/

8 Εισαγωγή Εγκατάσταση Επίσημη διαδικασία εγκατάστασης σε Linux/Mac OS X (DocumentRoot για παράδειγμα /var/www/site/htdocs): $ cd /var/www/site $ wget --content-disposition get.typo3.org/7.3 $ tar xzf typo3_src tar.gz $ cd htdocs $ ln -s../typo3_src typo3_src $ ln -s typo3_src/index.php $ ln -s typo3_src/typo3 $ touch FIRST_INSTALL Συμβολικοί σύνδεσμοι για Microsoft Windows: Χρησιμοποιήστε junction για Windows XP/2000 Χρησιμοποιήστε mlink για Windows Vista and Windows 7

9 Εισαγωγή Αναβάθμιση σε TYPO3 CMS 7.x Η αναβάθμιση είναι δυνατή μόνο από TYPO3 CMS 6.2 LTS Η έκδοση TYPO3 CMS < 6.2 πρέπει να αναβαθμιστεί πρώτα σε TYPO3 CMS 6.2 LTS Οδηγίες αναβάθμισης: Επίσημος οδηγός TYPO3 TYPO3 Installation and Upgrading: Γενική προσέγγιση: Ελέγξτε τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος (PHP, MySQL, etc.) Κάνετε ανασκόπηση του deprecation_*.log στην παλιά υπόσταση της TYPO3 Ανανεώστε όλες τις extensions στην τελευταία τους έκδοση

10 Εισαγωγή Αναβάθμιση σε TYPO3 CMS 7.x Γενική προσέγγιση - Συνέχεια: Κάνετε deploy τα νέα πηγαία αρχεία και τρέξτε τον Οδηγό Αναβάθμισης Κάνετε ανασκόπηση του startup module για τους χρήστες backend (προαιρετικά)

11 Διεπαφή Χρήστη Backend Κεφάλαιο 1: Διεπαφή χρήστη Backend

12 Διεπαφή Χρήστη Backend Τίτλος σελίδας στα Δομοστοιχεία Page και List Οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν τους τίτλους σελίδας στα δομοστοιχεία Page και List

13 Διεπαφή Χρήστη Backend Install Tool: Διαγραφή Επεξεργασμένων Αρχείων Σε κάθε εκκαθάριση, το Install Tool παρέχει τώρα μια νέα συνάρτηση για την αφαίρεση των επεξεργασμένων αρχείων (π.χ. μικρογραφίες εικόνων) από το FAL. Αυτό είναι χρήσιμο όταν οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με τα γραφικά έχουν αλλάξει ή για να αναγκάσει όλες τις εικόνες να αναδημιουργηθούν μετά από μία ενημέρωση του GraphicsMagick/ImageMagick.

14 Διεπαφή Χρήστη Backend Νέο Πεδίο στα Μεταδεδομένα FAL Το πεδίο Copyright έχει προστεθεί στα μεταδεδομένα της εγγραφής FAL (επέκταση συστήματος: φιλεμεταδατα).

15 TSconfig & TypoScript Κεφάλαιο 2: TSconfig & TypoScript

16 TSconfig & TypoScript Νέα Συνάρτηση stdwrap strtotime Η νέα TypoScript stdwrap ιδιότητα strtotime επιτρέπει την μετατροπή των μορφοποιημένων ημερομηνιών σε Unix timestamps, π.χ. για την πραγματοποίηση υπολογισμών με ημερομηνίες Εγκυρες τιμές είναι το 1 ή οποιοδήποτε string χρόνου το οποίο χρησιμοποιείται ως η πρώτη παράμετρος της συνάρτησης PHP strtotime() date_as_timestamp = TEXT date_as_timestamp { value = strtotime = 1 } next_weekday = TEXT next_weekday { data = GP:selected_date strtotime = + 2 weekdays strftime = %Y-%m-%d }

17 TSconfig & TypoScript GPmerged στις Συνθήκες Η χρήση του ΓΠ σε TypoScript συνθήκες επιστρέφει την POST μεταβλητή, μόνο αν το request περιέχει και τις δύο, POST και GET μεταβλητές Η νέα επιλογή GPmerged ενώνει και τις δύο μεθόδους και επιστρέφει το αποτέλεσμα [globalvar = GPmerged:tx_demo foo = 1] page.90 = TEXT page.90.value = DEMO [global]

18 TSconfig & TypoScript Νέες Επιλογές για το stdwrap.case Οι επιλογές uppercamelcase και lowercamelcase έχουν προστεθεί στο stdwrap.case Παράδειγμα: tt_content = CASE tt_content { key.field = CType my_custom_ctype =< lib.usercontent my_custom_ctype { file = EXT:site_base/Resources/Private/Templates/SomeOtherTemplate.html settings.extraparam = 1 } default =< lib.usercontent default { file = TEXT file.field = CType file.stdwrap.case = uppercamelcase file.wrap = EXT:site_base/Resources/Private/Templates/.html } }

19 TSconfig & TypoScript Η Ιδιότητα integrity Προστέθηκε για Αρχεία JavaScript (1) Η ιδιότητα integrity συμπεριλήφθηκε στις προσθήκες JavaScript αρχείων, έτσι ώστε ένα συγκεκριμένο SRI hash (κλειδί κατακερματισμού) να επιτρέπει την επαλήθευση των πόρων (SRI: Sub-Resource Integrity (Ακεραιότητα Υπό-Πόρων), βλ. επόμενη διαφάνεια) Αυτό επηρεάζει τις TypoScript PAGE ιδιότητες page.includejslibs, page.includejsfooterlibs, includejs και includejsfooter Παράδειγμα: page { includejs { jquery = https://code.jquery.com/jquery min.js jquery.external = 1 jquery.disablecompression = 1 jquery.excludefromconcatenation = 1 jquery.integrity = sha256-7lkwezqtdpefelxczzls6wax5ff13zz83lyo2/ujj7g= } }

20 TSconfig & TypoScript Η Ιδιότητα integrity Προστέθηκε για Αρχεία JavaScript (2) Η SRI είναι μια προδιαγραφή της W3C που επιτρέπει στους web developers να διασφαλίσουν ότι οι πόροι που βρίσκονται σε τρίτους (third-party) servers δεν έχουν αλλοιωθεί με Δημιουργία hashes (κλειδιών κατακερματισμού) ακεραιότητας: Επιλογή 1: https://srihash.org Επιλογή 2: χρησιμποποιήστε την ακόλουθη εντολή shell cat FILENAME.js openssl dgst -sha256 -binary openssl enc -base64 -A Διαβάστε περισσότερα:

21 Ριζικές Αλλαγές Κεφάλαιο 3: Ριζικές Αλλαγές

22 Ριζικές Αλλαγές Ενσωμάτωση Symfony/Console στον CommandController (1) Ο CommandController χρησιμοποιεί τώρα εσωτερικά τη Symfony/Console και παρέχει διάφορες μεθόδους: TableHelper outputtable($rows, $headers = NULL) DialogHelper select($question, $choices, $default = NULL, $multiselect = false, $attempts = FALSE) ask($question, $default = NULL, array $autocomplete = array()) askconfirmation($question, $default = TRUE) askhiddenresponse($question, $fallback = TRUE) askandvalidate($question, $validator, $attempts = FALSE, $default = NULL, array $autocomplete = NULL) askhiddenresponseandvalidate($question, $validator, $attempts = FALSE, $fallback = TRUE)

23 Ριζικές Αλλαγές Ενσωμάτωση Symfony/Console στον CommandController (2) ProgressHelper progressstart($max = NULL) progressset($current) progressadvance($step = 1) progressfinish() (βλ. τις νέες διαφάνειες για παραδείγματα κώδικα)

24 Ριζικές Αλλαγές Ενσωμάτωση Symfony/Console στον CommandController (3) <?php namespace Acme\Demo\Command; use TYPO3\CMS\Extbase\Mvc\Controller\CommandController; class MyCommandController extends CommandController { public function mycommand() { // render a table $this->output->outputtable(array( array( Bob, 34, m ), array( Sally, 21, f ), array( Blake, 56, m ) ), array( Name, Age, Gender )); // select $colors = array( red, blue, yellow ); $selectedcolorindex = $this->output->select( Please select one color, $colors, red ); $this->outputline( You choose the color %s., array($colors[$selectedcolorindex])); [...]

25 Ριζικές Αλλαγές Ενσωμάτωση Symfony/Console στον CommandController (4) [...] // ask $name = $this->output->ask( What is your name?. PHP_EOL, Bob, array( Bob, Sally, Blake )); $this->outputline( Hello %s., array($name)); // prompt $likesdogs = $this->output->askconfirmation( Do you like dogs? ); if ($likesdogs) { $this->outputline( You do like dogs! ); } // progress $this->output->progressstart(600); for ($i = 0; $i < 300; $i ++) { $this->output->progressadvance(); usleep(5000); } $this->output->progressfinish(); } }?>

26 Ριζικές Αλλαγές API Δρομολόγησης του Backend (1) Το Backend login έχει αναδιαμορφωθεί πλήρως και ένα νέο API εισαχθεί Η OpenID φόρμα έχει εξαχθεί και χρησιμοποιεί τώρα το νέο API (το ανεξαρτητοποιεί από τις κεντρικές Core κλάσεις) Το κόνσεπτ του νέου backend login βασίζεται σε login providers (παροχείς login), οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν στο αρχείο ext_localconf.php ως εξής: $GLOBALS[ TYPO3_CONF_VARS ][ EXTCONF ][ backend ][ loginproviders ][ ] = [ provider => \TYPO3\CMS\Backend\LoginProvider\UsernamePasswordLoginProvider::class, sorting => 50, icon-class => fa-key, label => LLL:EXT:backend/Resources/Private/Language/locallang.xlf:login.link ];

27 Ριζικές Αλλαγές API Δρομολόγησης του Backend (2) Οι επιλογές ορίζονται ως εξής: provider: όνομα του παροχέα login, ο οποίος πρέπει να υλοποιεί TYPO3\CMS\Backend\LoginProvider\LoginProviderInterface sorting: ταξινόμηση των συνδέσμων στους πιθανούς παροχείς login, στην οθόνη login icon-class: font-awesome όνομα εικονιδίου για τον σύνδεσμο στην οθόνη login label: ετικέτα για τον παροχέα login στην οθόνη login

28 Ριζικές Αλλαγές API Δρομολόγησης του Backend (3) Η LoginProviderInterface περιέχει μόνο τη μέθοδο public function render(standaloneview $view, PageRenderer $pagerenderer, LoginController $logincontroller); Οι παράμετροι ορίζονται ως εξής: $view: Η Fluid StandaloneView, η οποία αποδίδει την οθόνη του login. Πρέπει να θέσετε το αρχείο template και ίσως να προσθέσετε μεταβλητές στη view σύμφωνα με τις ανάγκες σας. $pagerenderer: Το στιγμιότυπο του PageRenderer παρέχει την δυνατότητα να προστεθούν οι απαραίτητες πόροι JavaScript. $logincontroller: Το στιγμιότυπο του LoginController.

29 Ριζικές Αλλαγές API Δρομολόγησης του Backend (4) Το template πρέπει να περιέχει <f:layout name=login> και <f:section name=loginformfields> (γιαπεδία φόρμας): <f:layout name="login" /> <f:section name="loginformfields"> <div class="form-group t3js-login-openid-section" id="t3-login-openid_url-section"> <div class="input-group"> <input type="text" id="openid_url" name="openid_url" value="{presetopenid}" autofocus="autofocus" placeholder="{f:translate(key: openid, extensionname: openid )}" class="form-control input-login t3js-clearable t3js-login-openid-field" /> <div class="input-group-addon"> <span class="fa fa-openid"></span> </div> </div> </div> </f:section>

30 Ριζικές Αλλαγές CategoryRegistry με Νέες Επιλογές Η μέθοδος CategoryRegistry->addTcaColumn έχει πλέον επιλογές γις να θέτει l10n_mode και l10n_display: \TYPO3\CMS\Core\Utility\ExtensionManagementUtility::makeCategorizable( $extensionkey, $tablename, categories, array( l10n_mode => string (keyword), l10n_display => list of keywords ) );

31 Ριζικές Αλλαγές Sprites σε Backend Δομοστοιχεία Τα backend δομοστοιχεία (κύρια δομοστοιχεία όπως το Web καθώς και υπό-δομοστοιχεία όπως η Filelist) μπορούν τώρα να χρησιμοποιούν sprites ως εικονίδια (μόνο sprite εικονίδια γνωστά στην TYPO3 είναι διαθέσιμα!) Παράδειγμα: \TYPO3\CMS\Core\Utility\ExtensionManagementUtility::addModule( web, layout, top, \TYPO3\CMS\Core\Utility\ExtensionManagementUtility::extPath($_EXTKEY). Modules/Layout/, array( script => _DISPATCH, access => user,group, name => web_layout, configuration => array( icon => module-web ), labels => array( ll_ref => LLL:EXT:cms/layout/locallang_mod.xlf, ), ) );

32 Ριζικές Αλλαγές FormEngine NodeFactory API (1) Εϊναι τώρα εφικτό να εγγραφούν νέοι κόμβοι και να αντικατασταθούν οι ήδη υπάρχοντες $GLOBALS[ TYPO3_CONF_VARS ][ SYS ][ formengine ][ noderegistry ][ ] = array( nodename => input, priority => 40, class => \MyVendor\MyExtension\Form\Element\T3editorElement::class ); Το παραπάνω παράδειγμα καταχωρεί μια νέα κλάση MyVendor\MyExtension\Form\Element\T3editorElement ως κλάση απόδοσης του τύπου TCA input, η οποία πρέπει να υλοποιεί τη διεπαφή TYPO3\CMS\Backend\Form\NodeInterface Το κλειδί του πίνακα είναι η Unix χρονοσφραγίδα της ημερομηνίας καταχώρησης του στοιχείου

33 Ριζικές Αλλαγές FormEngine NodeFactory API (2) Σε περιπτώσεις όπου πολλαπλά στοιχεία καταχώρησης έχουν προστεθεί για τον ίδιο τύπο, χρησιμοποιείται εκείνο με την υψηλότερη προτεραιότητα (0 το 100) Ενας νέος τύπος TCA mpore i na kataqwrhje i ws ex hs: TCA columns => array( bodytext => array( config => array( type => text, rendertype => 3dCloud, ), ), ) ext_localconf.php $GLOBALS[ TYPO3_CONF_VARS ][ SYS ][ formengine ][ noderegistry ][ ] = array( nodename => 3dCloud, priority => 40, class => \MyVendor\MyExtension\Form\Element\ShowTextAs3dCloudElement::class );

34 Ριζικές Αλλαγές Σήμα postprocessmirrorurl Το σήμα postprocessmirrorurl έχει μεταφερθεί σε νέα κλάση BREAKING CHANGE! Το ακόλουθο παράδειγμα κώδικα λαμβάνει υπόψιν την έκδοση της TYPO3: $signalslotdispatcher->connect( version_compare(typo3_version, 7.0, < )? TYPO3\\CMS\\Lang\\Service\\UpdateTranslationService : TYPO3\\CMS\\Lang\\Service\\TranslationService, postprocessmirrorurl, Vendor\\Extension\\Slots\\CustomMirror, postprocessmirrorurl );

35 Extbase & Fluid Chapter 4: Extbase & Fluid

36 Extbase & Fluid ActionMenuItemGroupViewHelper (1) Using this ViewHelper, option groups can be used in the backend select field, which controls which action is selected Example: <f:be.menus.actionmenu> <f:be.menus.actionmenuitem label="default: Welcome" controller="default" action="index" /> <f:be.menus.actionmenuitem label="community: get in touch" controller="community" action="index" /> <f:be.menus.actionmenuitemgroup label="information"> <f:be.menus.actionmenuitem label="php Information" controller="information" action="listphpinfo" /> <f:be.menus.actionmenuitem label="documentation" controller="information" action="documentation" /> <f:be.menus.actionmenuitem label="hooks" controller="information" action="hooks" /> <f:be.menus.actionmenuitem label="signals" controller="information" action="signals" /> <f:be.menus.actionmenuitem label="xclasses" controller="information" action="xclass" /> </f:be.menus.actionmenuitemgroup> </f:be.menus.actionmenu>

37 Extbase & Fluid ActionMenuItemGroupViewHelper (2) Example on previous slide results in the following output:

38 Extbase & Fluid Template Support for FlashMessagesViewHelper The FlashMessagesViewHelper supports templates now New attribute as allows to specify a variable name, which can be used within the ViewHelper s child elements to access the flash messages Example: <f:flashmessages as="flashmessages"> <ul class="myflashmessages"> <f:for each="{flashmessages}" as="flashmessage"> <li class="alert {flashmessage.class}"> <h4>{flashmessage.title}</h4> <span class="fancy-icon">{flashmessage.message}</span> </li> </f:for> </ul> </f:flashmessages> Note: option rendermode is deprecated now

39 Extbase & Fluid New Properties of cobject FLUIDTEMPLATE (1) cobject FLUIDTEMPLATE has been extended with templaterootpaths and templatename It is possible to set a template name and when rendering the template this name is used together with the set format to find the template in the given templaterootpaths templaterootpaths features the same fallback logic as layoutrootpath and partialrootpath templatename: string/stdwrap templaterootpaths: array of file paths with EXT: prefix support

40 Extbase & Fluid New Properties of cobject FLUIDTEMPLATE (2) TypoScript Example: lib.stdcontent = FLUIDTEMPLATE lib.stdcontent { templatename = TEXT templatename.stdwrap { cobject = TEXT cobject { data = levelfield:-2,backend_layout_next_level,slide override.field = backend_layout split { token = frontend 1.current = 1 1.wrap = } } ifempty = Default } templaterootpaths { 10 = EXT:frontend/Resources/Private/Templates 20 = EXT:sitemodification/Resources/Private/Templates } }

41 Extbase & Fluid Removal of xmlns-attributes and HTML Tags (1) With the introduction of using xmlns:* attributes to include ViewHelpers, it is possible to have IDE support for Fluid templates. The Problem is that the xmlns:* attributes and the corresponding tag will also be rendered, which is usually not desired. The workaround is to use sections, but this solution is counter-intuitive and not available in layouts. It also causes extra processing overhead. xmlns:* attributes for valid ViewHelper namespaces will now be removed before rendering, if they show the following syntax: (xmlns attributes for non-viewhelper namespaces are preserved)

42 Extbase & Fluid Removal of xmlns-attributes and HTML Tags (2) Include ViewHelper namespaces within the HTML tag and the data-namespace-typo3-fluid=true attribute to prevent the rendering of the entire HTML tag <html data-namespace-typo3-fluid="true" xmlns:f="http://typo3.org/ns/typo3/cms/fluid/viewhelpers" xmlns:n="http://typo3.org/ns/georgringer/news/viewhelpers"> <f:if condition="{newsitem.title}"> <f:then> <n:titletag>{newsitem.title}</n:titletag> </f:then> <f:else> <n:titletag>news-detail</n:titletag> </f:else> </f:if> </html>

43 Extbase & Fluid New Methods in Fluid-StandaloneView StandaloneView is extended with settemplaterootpaths($templatepaths) and settemplate($templatename, $throwexception = TRUE) Same functionality as cobject FLUIDTEMPLATE Example (render of an template): $view = GeneralUtility::makeInstance(StandaloneView::class); $view->setlayoutrootpaths(array(generalutility::getfileabsfilename( EXT:my_extension/Resources/Private/Layouts ))); $view->setpartialrootpaths(array(generalutility::getfileabsfilename( EXT:my_extension/Resources/Private/Partials ))); $view->settemplaterootpaths(array(generalutility::getfileabsfilename( EXT:my_extension/Resources/Private/Templates ))); $view->settemplate( /Notification ); $ body = $view->render();

44 Extbase & Fluid Data Processing for FLUIDTEMPLATE cobject (1) cobject FLUIDTEMPLATE has been extended with dataprocessing This setting can be used to add one or multiple processors to manipulate the $data variable of the currently rendered cobject (e.g. tt_content or page) Processor must implement the interface FluidTemplateDataProcessorInterface and contain the following method: function process(array &$data, array $processorconfiguration, array $configuration, StandaloneView $view) { [...] }

45 Extbase & Fluid Data Processing for FLUIDTEMPLATE cobject (2) Example: my_custom_ctype = FLUIDTEMPLATE my_custom_ctype { templaterootpaths { 10 = EXT:your_extension_key/Resources/Private/Templates } templatename = CustomName settings { extraparam = 1 } dataprocessing { 1 = Vendor\YourExtensionKey\DataProcessing\MyFirstCustomProcessor 2 = AnotherVendor\AnotherExtensionKey\DataProcessing\MySecondCustomProcessor 2 { options { myoption = SomeValue } } } }

46 Κατηργημένες/Αφηρημένες Μέθοδοι Κεφάλαιο 5: Κατηργημένες/Αφηρημένες Μέθοδοι

47 Κατηργημένες/Αφηρημένες Μέθοδοι Αναδόμηση της FormEngine TCA: TSconfig: Hooks: Οι επιλογές _PADDING, _VALIGN και DISTANCE έχουν αφαιρεθεί από τα TCA[ atable ][ columns ][ afield ][ config ][ wizards ] Το κλειδί TCA[ atable ][ ctrl ][ mainpalette ] έχει αφαιρεθεί Τα κλειδιά mod.web_layout.tt_content.fieldorder και TCEFORM.aTable.aField.linkTitleToSelf έχουν αφαιρεθεί Τα hooks χρησιμοποιούν τώρα το κλειδί type αντί για form_type Hook getsinglefieldclass has been removed

48 Κατηργημένες/Αφηρημένες Μέθοδοι Αφαίρεση του IdentityMap από την Extbase Η κλάση IdentityMap έχει αφαιρεθεί από την Extbase (μία ReflectionException ρίχνεται αν η κλάση είναι ακόμα σε χρήση) Η πρόσβαση των προϋπαρχουσών IdentityMap ιδιοτήτων σε DataMapper και Repository t wra apotugq anei kai h dhmiourg ia stigmiot upwn tou IdentityMap den e inai pia dunat h Αντί αυτού χρησιμοποιήστε τις Sessions: $session = GeneralUtility::makeInstance(ObjectManager::class)->get( \TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\Session::class ); $session->registerobject($object, $identifier); if($session->hasidentifier($identifier)) { $object = $session->getobjectbyidentifier($identifier, $classname); }

49 Κατηργημένες/Αφηρημένες Μέθοδοι Διάφορα (1) Το αρχείο typo3conf/exttables.php έχει καταργηθεί. Αντ αυτού χρησιμοποιήστε το αρχείο: <your_extension>/configuration/tca/overrides/pages.php Η ρύθμιση παραμέτρων $TYPO3_CONF_VARS[GFX][png_to_gif] έχει αφαιρεθεί. Στις εγκαταστάσεις του TYPO3 CMS, που δεν έχουν την επέκταση rsaauth εγκατεστημένη, τα BE login passwords έχουν μετατραπεί τώρα σε απλό κείμενο (λύση: εγκαταστήστε την επέκταση rsaauth ή χρησιμοποιήστε HTTPS για το BE)

50 Κατηργημένες/Αφηρημένες Μέθοδοι Διάφορα (2) Η μέθοδος exec_selectgetrows() επικυρώνει τώρα την παράμετρο $uidindexfield. Αν το προσδιορισμένο πεδίο δεν υπάρχει στο αποτέλεσμα της βάσης, τότε ρίχνεται μία InvalidArgumentException.

51 Κατηργημένες/Αφηρημένες Μέθοδοι Διάφορα (3) Η επιλογή DBAL config.classfile έχει αφαιρεθεί Οι επιλογές icononly και styleattributes του CshViewHelper σημειώνονται τώρα ως κατηργημένες Η επιλογή της ΤψποΣςριπτ page.bgimg είναι τώρα κατηργημένη Η μέθοδος isenabled() της κλάσης T3editor είναι τώρα κατηργημένη Ο παλιός TYPO3 ClassLoader έχει αφαιρεθεί, και τη θέση του έχει πάρει ο ClassLoader

52 Πηγές και Συγγραφείς Κεφάλαιο 6: Πηγές και Συγγραφείς

53 Πηγές και Συγγραφείς Πηγές (1) Νέα της TYPO3: Πληροφορίες Δημοσίευσης: INSTALL.md and ChangeLog typo3/sysext/core/documentation/changelog/7.3/* Αναφορές Προβλημάτων στην TYPO3: https://forge.typo3.org/projects/typo3cms-core TYPO3 Git Αποθήκες (Repositories): https://git.typo3.org/packages/typo3.cms.git https://git.typo3.org/packages/typo3.fluid.git

54 Πηγές και Συγγραφείς TYPO3 CMS Διαφάνειες Τι Νέο Υπάρχει: Patrick Lobacher ( Ερευνα, Συγκέντρωση Πληροφορίας και Εκδοση στα Γερμανικά) Michael Schams (Επικεφαλής Εργου και Εκδοση στα Αγγλικά) Μεταφράσεις από: Andrey Aksenov, Paul Blondiaux, Sergio Catala, Jigal van Hemert, Michel Mix, Sinisa Mitrovic, Angeliki Plati, Nena Jelena Radovic, Roberto Torresani Υπό την άδεια της Creative Commons BY-NC-SA 3.0

Patrick Lobacher και Michael Schams. Angeliki Plati. 28/November/2015 Creative Commons BY-NC-SA 3.0

Patrick Lobacher και Michael Schams. Angeliki Plati. 28/November/2015 Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Σύνοψη των νέων λειτουργιών, αλλαγών και βελτιώσεων Δημιουργήθηκε από: Patrick Lobacher και Michael Schams Μετάφραση στα Ελληνικά από: Angeliki Plati 28/November/2015 Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Patrick Lobacher and Michael Schams. Angeliki Plati. 10/October/2015 Creative Commons BY-NC-SA 3.0

Patrick Lobacher and Michael Schams. Angeliki Plati. 10/October/2015 Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Σύνοψη των νέων λειτουργιών, αλλαγών και βελτιώσεων Δημιουργήθηκε από: Patrick Lobacher and Michael Schams Μετάφραση στα Ελληνικά από: Angeliki Plati 10/October/2015 Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Patrick Lobacher and Michael Schams. Angeliki Plati. 03/November/2015 Creative Commons BY-NC-SA 3.0

Patrick Lobacher and Michael Schams. Angeliki Plati. 03/November/2015 Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Σύνοψη των νέων λειτουργιών, αλλαγών και βελτιώσεων Δημιουργήθηκε από: Patrick Lobacher and Michael Schams Μετάφραση στα Ελληνικά από: Angeliki Plati 03/November/2015 Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Patrick Lobacher and Michael Schams. Angeliki Plati. 18/May/2015 Creative Commons BY-NC-SA 3.0

Patrick Lobacher and Michael Schams. Angeliki Plati. 18/May/2015 Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Σύνοψη των νέων λειτουργιών, αλλαγών και βελτιώσεων Δημιουργήθηκε από: Patrick Lobacher and Michael Schams Μετάφραση στα Ελληνικά από: Angeliki Plati 18/May/2015 Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Σύνοψη κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9. Styling with Javascript

Εργαστήριο 9. Styling with Javascript Εργαστήριο 9 Styling with Javascript Pimp my Text with Javascript Today you'll write a page where the user can type text into a box, and by clicking on UI controls, the user can "pimp out" the text by

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM NUTWBCAM A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το NutWBCam είναι ένα RealVideo πρόγραµµα που σας δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

A browser-based digital signing solution over the web

A browser-based digital signing solution over the web A browser-based digital signing solution over the web Fotis Loukos Charalampos Tsipizidis Dimitris Daskopoulos The problem Contents Proposed solution Architecture Native Messaging Host Native Messaging

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθό κάζεκα γηα ην ArcGIS

Βαζηθό κάζεκα γηα ην ArcGIS Βαζηθό κάζεκα γηα ην ArcGIS Content 1 ArcMap, γλσξηκία κε ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο... 2 1.1 Η δηεπηθάλεηα ηνπ ArcMap... 2 1.2 Η γξακκή εξγαιείσλ... 3 2 Κάληε έλα ζρέδην εξγαζίαο: Έλα ράξηε γελλήζεσλ....

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP Τεχνολογίες Διαδικτύου Server Side Scripting I PHP Εισαγωγή PHP PHP:Hypertext Preprocessor Mηχανή που συνοδεύει web servers όπως ο IIS και ο Apache Η PHP είναι γλώσσα προγραμματισμού για web εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σαμωνάκης. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 4 - PHP)

Γιάννης Σαμωνάκης. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 4 - PHP) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 4 - PHP) Γιάννης Σαμωνάκης 1 Περιεχόμενα Τι είναι η PHP Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Επώνυμο Όνομα: Α.Μ. : Εξάμηνο : Αίθουσα

ΤΕΙ Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Επώνυμο Όνομα: Α.Μ. : Εξάμηνο : Αίθουσα ΤΕΙ Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (Θ) Τελική Εξέταση - Διδάσκων: Δ. Κοτζίνος Επώνυμο Όνομα: Α.Μ. : Εξάμηνο : Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069 TaxiCounter Android App Περδίκης Ανδρέας ME10069 Content Android Operating System Development Tools Taxi Counter Algorithm Design Development Process Android Operating System Android is a Linux-based operating

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009 Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο MATLAB. Κολοβού Αθανασία, ΕΔΙΠ,

Εισαγωγή στο MATLAB. Κολοβού Αθανασία, ΕΔΙΠ, Εισαγωγή στο MATLAB Κολοβού Αθανασία, ΕΔΙΠ, akolovou@di.uoa.gr Εγκατάσταση του Matlab Διανέμεται ελεύθερα στα μέλη του ΕΚΠΑ το λογισμικό MATLAB με 75 ταυτόχρονες (concurrent) άδειες χρήσης. Μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. JavaScripts

ΕΠΛ 012. JavaScripts ΕΠΛ 012 JavaScripts Γλώσσα JavaScript (JS) ηµιουργεί δυναµικές ιστοσελίδες και αλληλεπιδράσεις µε το χρήστη εν είναι Java, αλλά είναι αντικειµενοστραφής (απλό µοντέλο υποκειµένων) Objects, properties (τιµές

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης ΔΟΜΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ. Μαθαίνω παίζοντας

Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης ΔΟΜΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ. Μαθαίνω παίζοντας Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης ΔΟΜΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ Μαθαίνω παίζοντας Σήμερα παιδάκια μου θα μάθουμε... 1. Δόμηση Κώδικα 2. Στυλ Κώδικα 3. Συνεργασία Σε Ομάδες - Διαχωρισμός Σε Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Στη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου θα δούμε τα δεδομένα της ICAP από μια διαφορετική οπτική γωνία, με τη χρήση συστημάτων GIS, κατά γεωγραφική περιοχή και ειδικά κατά

Διαβάστε περισσότερα

Using the QGIS Browser

Using the QGIS Browser Using the QGIS Browser QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This work

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων - Εργαστήριο 2. Λίστες

Δομές Δεδομένων - Εργαστήριο 2. Λίστες Λίστες Λίστες (Lists) : Συλλογή δεδομένων σε δυναμικά δεσμευμένους κόμβους. Κάθε κόμβος περιέχει συνδέσεις προς άλλους κόμβους. Προσπέλαση -στού κόμβου διατρέχοντας όλους τους προηγούμενους. Πολλές παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 -Δηµιουργία ιστοσελίδων µε HTML µέρος 5 ο

Άσκηση 5 -Δηµιουργία ιστοσελίδων µε HTML µέρος 5 ο Άσκηση 5 -Δηµιουργία ιστοσελίδων µε HTML µέρος 5 ο HTML Φόρµες Για να δηµιουργήσουµε µια φόρµα στην οποία θα γράφουν σχόλια ή παρατηρήσεις οι επισκέπτες των σελίδων µας, χρειαζόµαστε την ετικέτα .

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Διαχρονικών Δεδομένων για Γονίδια ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Exercises to Statistics of Material Fatigue No. 5

Exercises to Statistics of Material Fatigue No. 5 Prof. Dr. Christine Müller Dipl.-Math. Christoph Kustosz Eercises to Statistics of Material Fatigue No. 5 E. 9 (5 a Show, that a Fisher information matri for a two dimensional parameter θ (θ,θ 2 R 2, can

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας ΒΗΜΑ 1 Εφεδρικό Αντίγραφο Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εφαρμόσουμε τον οδηγό εγκατάστασης στον Η/Υ μας κρατούμε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Leaflet Web Maps with qgis2leaf

Leaflet Web Maps with qgis2leaf Leaflet Web Maps with qgis2leaf QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Οδηγίες Εγκατάστασης (Installation) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Κωδικός Μαθήματος: TP323 Ώρες Εργαστηρίου: 2/εβδομάδα (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) 1 JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο?

Διαβάστε περισσότερα

Basic Raster Styling and Analysis

Basic Raster Styling and Analysis Basic Raster Styling and Analysis QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου;

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #5 η : Εισαγωγή στο web CMS Joomla!. Εγκατάσταση του Joomla! Εισαγωγή στη διαχείριση άρθρων. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

Elements of Information Theory

Elements of Information Theory Elements of Information Theory Model of Digital Communications System A Logarithmic Measure for Information Mutual Information Units of Information Self-Information News... Example Information Measure

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Χειµερινό Εξάµηνο ΔΙΑΛΕΞΗ 3: Αλγοριθµική Ελαχιστοποίηση (Quine-McCluskey, tabular method)

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Χειµερινό Εξάµηνο ΔΙΑΛΕΞΗ 3: Αλγοριθµική Ελαχιστοποίηση (Quine-McCluskey, tabular method) ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ΔΙΑΛΕΞΗ 3: Αλγοριθµική Ελαχιστοποίηση (Quine-McCluskey, tabular method) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy)

Διαβάστε περισσότερα

Git - Version Control System

Git - Version Control System Git - Version Control System Εγκατάσταση Κατεβάστε το GitExtensions228SetupComplete.msi (GitExtensions228 πακέτο) από την σελίδα: https://sites.google.com/site/it4701teithegr/files Εκτελέστε το GitExtensions228SetupComplete.msi

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Η πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 έχει δοκιμαστεί και λειτουργεί κανονικά:

Η πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 έχει δοκιμαστεί και λειτουργεί κανονικά: Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7 Οδηγίες Εγκατάστασης (Installation) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα eclass είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ΕΛΛΑΚ 2010. Open Source λογισμικό σε εφαρμογές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Συνέδριο ΕΛΛΑΚ 2010. Open Source λογισμικό σε εφαρμογές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Συνέδριο ΕΛΛΑΚ 2010 Open Source λογισμικό σε εφαρμογές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Μπαλασάς Αντώνης (antoniom@tessera.gr) Εφόπουλος Βασίλης (efop@tessera.gr) Θεσσαλονίκη, Μάϊος 2010 1 Ταυτότητα εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο)

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο) TEC610 (ΣΤ εξάμηνο) Διδάσκων: Αντρέας Γιαννακουλόπουλος Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 8 η Διάλεξη: Προγραμματισμός στην πλευρά του εξυπηρετητή: Τεχνολογία Java Server Pages (JSP)

Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 8 η Διάλεξη: Προγραμματισμός στην πλευρά του εξυπηρετητή: Τεχνολογία Java Server Pages (JSP) Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 8 η Διάλεξη: Προγραμματισμός στην πλευρά του εξυπηρετητή: Τεχνολογία Java Server Pages (JSP) Δρ. Απόστολος Γκάμας Λέκτορας (407/80) gkamas@uop.gr Σχεδίαση Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0. Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007. 1. Εισαγωγή

Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0. Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007. 1. Εισαγωγή Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0 Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) Οµάδα Εργασίας: Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007 1. Εισαγωγή Η πλατφόρµα eclass είναι ένα ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style

Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #4 0 : CSS: Βασικές και προχωρημένες τεχνικές επιλογής, τα στοιχεία και , ψευδο κλάσεις και ψευδο επιλογείς Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr CSS κανόνες στυλ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: OSPF Configuration

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: OSPF Configuration Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: OSPF Configuration Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Dynamic Routing Configuration Router (config) # router protocol [ keyword

Διαβάστε περισσότερα

Automating Complex Workflows using Processing Modeler

Automating Complex Workflows using Processing Modeler Automating Complex Workflows using Processing Modeler QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol HTTP Protocol Web and HTTP Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol Web Servers (1/2) Ένα πρόγραμμα (λογισμικό) που έχει εγκατασταθεί σε ένα υπολογιστικό σύστημα (έναν ή περισσότερους υπολογιστές)

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η συνθήκη WHERE βάζει περιορισμούς στις εγγραφές που επιστρέφονται. Ο όρος ORDER BY ταξινομεί τις εγγραφές που επιστρέφονται. Παράδειγμα: SELECT * FROM table_name ORDER

Διαβάστε περισσότερα

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Στη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου θα δούμε τα δεδομένα της ICAP από μια διαφορετική οπτική γωνία, με τη χρήση συστημάτων GIS, κατά γεωγραφική περιοχή και ειδικά κατά

Διαβάστε περισσότερα

(Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη)

(Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο? Ανάλυση αντικειμένων Πραγματικά αντικείμενα Καταστάσεις Συμπεριφορές Αντικείμενα στον προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Οδηγίες για Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Περιεχόμενα Έκδοση πιστοποιητικού... σελ. 2 Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας. σελ. 5 Εγκατάσταση στο λογαριασμό αλληλογραφίας..σελ. 10 Έκδοση πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 Επαναληπτική Άσκηση HTML

Άσκηση 6 Επαναληπτική Άσκηση HTML Άσκηση 6 Επαναληπτική Άσκηση HTML ΕΤΙΚΕΤΕΣ HTML ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βασικές Ορίζει τον τύπο του αρχείου Ορίζει ένα αρχείο HTML Ορίζει ένα τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ΙΙ (Java) 6. Διαχείριση δεδομένων

Προγραμματισμός ΙΙ (Java) 6. Διαχείριση δεδομένων Προγραμματισμός ΙΙ (Java) 6. Διαχείριση δεδομένων Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων Τα δεδομένα μας οργανώνονται σε ένα ή περισσότερους πίνακες: σε στήλες και σειρές Κάθε πίνακας έχει ένα όνομα και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Κωδικός Θ: ΤΠ3001, Κωδικός Ε: ΤΠ3101 (ΜΕΥ/Υ) Ώρες (Θ - Ε): 4-2 Προαπαιτούμενα: Δρ. ΒΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6 Στοίβα (Stack) Stack Introduction Stack is one of the

Διαβάστε περισσότερα

JAVA TUTORIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τί κάνει τη Java να ξεχωρίζει; Εγκαθιστώντας τη Java

JAVA TUTORIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τί κάνει τη Java να ξεχωρίζει; Εγκαθιστώντας τη Java JAVA TUTORIAL Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Εργαστήριο Παράλληλης Κατανεμημένης Επεξεργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τί κάνει τη Java να ξεχωρίζει; Εγκαθιστώντας τη Java ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με την αλλαγή των μεταβλητών σελιδοποίησης αυτόματα ρυθμίζετε το νέο όριο για τα άρθρα και τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με την αλλαγή των μεταβλητών σελιδοποίησης αυτόματα ρυθμίζετε το νέο όριο για τα άρθρα και τα αποτελέσματα αναζήτησης. Γενικές Ρυθμίσεις Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε τις λειτουργίες των Γενικών Ρυθμίσεων. Εκεί αποθηκεύονται όλες οι ρυθμίσεις του Guru CMS. Εάν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο "Γενικές Ρυθμίσεις" από την κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής oard Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Masters Thesis Title Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Ανάπτυξη διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην PHP. ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου. Περιεχόμενα. Περιεχόμενα. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου

Εισαγωγή στην PHP. ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου. Περιεχόμενα. Περιεχόμενα. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στην PHP Περιεχόμενα Περιεχόμενα PHP και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις Παράδειγματα 1 Βιβλιογραφία Ενότητας Βιβλιογραφία [Lane 2004]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός

Γαβαλάς αµιανός Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας ικτυακά Πολυµέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Εργαστήριο #1ο: Εισαγωγή στην HTML Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Python & NLTK: Εισαγωγή Εισαγωγή Γιατί Python? Παρουσίαση NLTK Πηγές και χρήσιμα εργαλεία Φροντιστήριο σε Python Στο φροντιστήριο: Εισαγωγή στην Python Ζητήματα προγραμματισμού για

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Σημειώσεις μαθήματος: http://medisp.bme.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σημασιολογική Συσταδοποίηση Αντικειμένων Με Χρήση Οντολογικών Περιγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Introduction to Java. Module 6: Class Diagrams and Use case Diagrams. Prepared by Costantinos Costa for EPL 233

Introduction to Java. Module 6: Class Diagrams and Use case Diagrams. Prepared by Costantinos Costa for EPL 233 Introduction to Java Module 6: Class Diagrams and Use case Diagrams Prepared by Costantinos Costa for EPL 233 ΕΠΛ233 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 1 Σχεδίαση Συστήματος Φωνοκιβωτίου Διατύπωση αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ PHP

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ PHP Αντώνης Χρυσόπουλος Κατερίνα Κυπριώτη Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ PHP PHP 3: The Revenge of PHP Η Eκδίκηση Εφημερίδες! Έκτακτο Παράρτημα! 1. Booleans Null (κενό) 2. Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ΙΙ (Java) 3. Διαχείριση πολλαπλών αντικειμένων

Προγραμματισμός ΙΙ (Java) 3. Διαχείριση πολλαπλών αντικειμένων Προγραμματισμός ΙΙ (Java) 3. Διαχείριση πολλαπλών αντικειμένων Πίνακες Προκαθορισμένο μέγεθος Συνεχείς θέσεις Πίνακες τιμών Αρχικοποιούνται σε 0 ή false int[] a=new int[10]; boolean[] b=new boolean[10];

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML.

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML. Εργαστήριο #13 Από τα προηγούμενα εργαστήρια: Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το 11 ο (προσπέλαση βάσης δεδομένων μέσω PHP και 12 ο εργαστήριο (βασικές τεχνικές JavaScript στον browser). Οδηγίες Στο τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές διαδικτύου µε PHP

Εφαρµογές διαδικτύου µε PHP Εφαρµογές διαδικτύου µε PHP Σταύρος Πολυβίου Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων (three-tier architecture) SQL HTTP request Αποτελέσµατα (πίνακες) PHP HTML Σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων (Database Management System)

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα