ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Εγκατάσταση Οπτικού Τερματικού Δικτύου Τεχνολογίας SDH Εγκατάσταση Τερματικού Δικτύου για Παροχή Χονδρικών Μισθωμένων γραμμών Τεχνολογίας SDH μέσω Χάλκινων Καλωδίων ή για Παροχή Μισθωμένων Γραμμών Τεχνολογίας Ethernet μέσω οπτικών και χάλκινων καλωδίων Εγκατάσταση Τερματικού Δικτύου για Χάλκινα Καλώδια Εγκατάσταση Τερματικού Δικτύου για Μικροκυματική Ζεύξη ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH Δοκιμές Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Ρυθμού Μετάδοσης 2 Mbps Δοκιμές Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Ρυθμού Μετάδοσης 34Mbps και 45Mbps Δοκιμές Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Ρυθμού Μετάδοσης 155 Mbps Αποδοχή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων χονδρικών μισθωμένων γραμμών τεχνολογίας Ethernet Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φυσικής Σύνδεσης Τερματικού Εξοπλισμού Δικτύου της Cyta (Demarcation Device) Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντων χονδρικών ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet E-LINE Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντων χονδρικών ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet E-VPN Επίπεδα ποιότητας προϊόντων χονδρικών ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet E-VPN και Ε-LINE 10 ΕΚΔΟΣΗ /08/2015 1/11

2 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1.1 Τα Προϊόντα Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών παρέχονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ETSI και ITU-Τ. 1.2 Τα Προϊόντα Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών παρέχονται μέσω χάλκινων ζευγών ή οπτικών ινών ή μικροκυματικών ζεύξεων. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται το φυσικό μέσο μετάδοσης και οι διεπαφές τερματικού δικτύου για τα εν λόγω προϊόντα τεχνολογίας SDH. 1.3 Η επιλογή φυσικού μέσου για την υλοποίηση της παροχής Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών να γίνεται κατόπιν συνεννόησης του Δικαιούχου και της Cyta στη βάση της εξασφάλισης της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας και τυχόν μελλοντικές ανάγκες του Δικαιούχου. Τεχνικοί περιορισμοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο (2) Μερών. 1.4 Η πολυπλεξία καναλιών για τις καναλοποιημένες γραμμές 155Mbps γίνεται σύμφωνα με τη σύσταση ITU-T G.707 ενώ για τις γραμμές 2Mbps σύμφωνα με τη σύσταση ITU-T G Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων τεχνολογίας Ethernet παρουσιάζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 2.1 Εγκατάσταση Οπτικού Τερματικού Δικτύου Τεχνολογίας SDH Με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών τεχνολογίας SDH μέσω οπτικών ινών, είναι απαραίτητο όπως τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Ο Δικαιούχος παραχωρεί ικανοποιητικό χώρο για εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του οπτικού τερματικού δικτύου από τη Cyta. Η Cyta έχει την ευθύνη εγκατάστασης ικριώματος (rack) και ο Δικαιούχος οφείλει να παραχωρήσει στο δωμάτιο εγκατάστασης χώρο εμβαδού 0,60m x 0,30m και ύψους τουλάχιστον 1,80m με ικανοποιητική πρόσβαση από μπροστά και από τις δύο πλευρές. Ο κατανεμητής οπτικών καλωδίων (ODF) εγκαθίσταται πάνω από το ικρίωμα ή δίπλα ή ακόμη και μέσα σε αυτό. Παράδειγμα εγκατάστασης οπτικού τερματικού δικτύου σε ικρίωμα παρουσιάζεται στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα: Οπτικός κατανεμητής καλωδίων (ODF) Μετασχηματιστής AC/DC (όπου χρειάζεται) Μπλοκς (BNC) τερματισμού ομοαξονικών καλωδίων 1,20 m Εναλλακτικός χώρος εγκατάστασης μπλοκς τερματισμού ομοαξονικών καλωδίων Οπτικός Τερματικός Εξοπλισμός 30 cm 60 cm 1 m Σχεδιάγραμμα: Παράδειγμα εγκατάστασης οπτικού τερματικού δικτύου σε ικρίωμα ΕΚΔΟΣΗ /08/2015 2/11

3 Ο Δικαιούχος έχει την ευθύνη για τη διευθέτηση των αναγκαίων διευκολύνσεων (διασωληνώσεις, υποδομή) στις εγκαταστάσεις του, μέχρι το σημείο εγκατάστασης του κατανεμητή οπτικών καλωδίων, μέσω του οποίου θα εγκατασταθεί το καλώδιο οπτικών ινών Στο χώρο εγκατάστασης του οπτικού τερματικού δικτύου, πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο άτομα εξουσιοδοτημένα από το Δικαιούχο ή τη Cyta (παρουσία εκπροσώπου του Δικαιούχου) και κατά τις μη εργάσιμες ώρες πρέπει να είναι κλειδωμένος Ο χώρος εγκατάστασης του τερματικού δικτύου πρέπει να είναι καθαρός, απαλλαγμένος από σκόνη και κλιματιζόμενος με θερμοκρασία ο C και σχετική υγρασία μικρότερη του 60%. Επίσης ο χώρος πρέπει να είναι απαλλαγμένος από κραδασμούς και ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές Σε περίπτωση που ο χώρος εγκατάστασης του τερματικού δικτύου δεν είναι μόνιμα στελεχωμένος από προσωπικό του Δικαιούχου, είναι απαραίτητο όπως ο κλιματισμός έχει τη δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης σε περίπτωση διακοπής και επαναφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης, ο Δικαιούχος προτρέπεται όπως εγκαταστήσει στο χώρο του μηχανισμούς παρακολούθησης από απόσταση, ενδείξεων για διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, διακοπή της λειτουργίας του κλιματισμού και άνοδο της θερμοκρασίας Στην περίπτωση χρήσης διεπαφών τερματικού δικτύου G.703, η Cyta έχει την ευθύνη εγκατάστασης, κατανεμητή ομοαξονικών καλωδίων, είτε μέσα στο ίδιο το ικρίωμα, είτε σε διπλανό χώρο και τερματισμού σε αυτόν όλων των καλωδίων του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που ο κατανεμητής εγκαθίσταται σε διπλανό χώρο, τότε πρέπει να παραχωρείται επιπλέον χώρος από αυτόν που αναφέρεται στην παράγραφο 1 (1m αντί 0,60m). Ο Δικαιούχος έχει την ευθύνη να φέρει μέχρι τον κατανεμητή τα δικά του ομοαξονικά καλώδια και να τα τερματίσει με αρσενικούς συνδετήρες BNC ή Siemens 1.6/5.6. Στην περίπτωση χρήσης οπτικών διεπαφών τερματικού δικτύου, η Cyta έχει την ευθύνη εγκατάστασης κατανεμητή οπτικών καλωδίων, είτε μέσα στο ίδιο το ικρίωμα, είτε σε διπλανό χώρο και τερματισμού σε αυτόν όλων των καλωδίων του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που ο κατανεμητής εγκαθίσταται σε διπλανό χώρο, τότε πρέπει να παραχωρείται επιπλέον χώρος από αυτόν που αναφέρεται στην παράγραφο 1 (1m αντί 0,60m). Ο Δικαιούχος έχει την ευθύνη να φέρει μέχρι τον κατανεμητή τα δικά του οπτικά καλώδια και να τα τερματίσει με αρσενικούς συνδετήρες FC/PC. Σε κάθε περίπτωση, οι συνδετήρες όπου τερματίζεται ο εξοπλισμός της Cyta στον κατανεμητή, θεωρούνται ως το σημείο παροχής υπηρεσίας, και η ευθύνη της Cyta περιορίζεται μόνο μέχρι αυτό το σημείο Η μέγιστη δυνατή απόσταση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου από το τερματικό δικτύου της Cyta πρέπει να συνάδει με τα πρότυπα για κάθε τύπο διεπαφής όπως αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα Το τερματικό δικτύου που θα εγκαταστήσει η Cyta της ανήκει και ο Δικαιούχος δεν έχει το δικαίωμα οποιασδήποτε επέμβασης σε αυτόν ή εγκατάστασης οποιουδήποτε εξοπλισμού στο ικρίωμα που παρέχει η Cyta για τον εξοπλισμό της. ΕΚΔΟΣΗ /08/2015 3/11

4 2.1.5 Ο Δικαιούχος έχει την ευθύνη παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας 240V και αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) σε απόσταση μικρότερη των 4m από τον εξοπλισμό και πληρωμής οποιονδήποτε εξόδων της. Εναλλακτικά, εάν ο εξοπλισμός της Cyta το επιτρέπει, ο Δικαιούχος μπορεί να παρέχει -48V DC και μπαταρίες για αδιάλειπτη παροχή σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρισμού. Η Cyta ενημερώνει το Δικαιούχο για το μέγιστο φορτίο του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει Εάν ο Δικαιούχος χρειαστεί να διακόψει την ηλεκτρική παροχή προς το τερματικό δικτύου της Cyta ή πρόκειται να προβεί σε αλλαγές στον εξοπλισμό του, οι οποίες πιθανόν να επηρεάσουν το τερματικό δικτύου της Cyta ή τις Μισθωμένες Γραμμές που λειτουργούν μέσω αυτού, οφείλει να το αναφέρει από πριν στη Cyta, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα 4 της Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Εάν ο Δικαιούχος ζητήσει τερματισμό των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που του παρέχονται μέσω του τερματικού δικτύου της Cyta, η Cyta έχει το δικαίωμα αφαίρεσής του Η Cyta έχει το δικαίωμα αλλαγής του τερματικού δικτύου με εναλλακτικό ή αναβάθμισης του, νοουμένου ότι θα συνεχίσουν να παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες στο Δικαιούχο με τουλάχιστον την ίδια ποιότητα Ο Δικαιούχος έχει την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί στον εξοπλισμό της Cyta από τη μη τήρηση των πιο πάνω προϋποθέσεων. 2.2 Εγκατάσταση Τερματικού Δικτύου για Παροχή Χονδρικών Μισθωμένων γραμμών Τεχνολογίας SDH μέσω Χάλκινων Καλωδίων ή για Παροχή Μισθωμένων Γραμμών Τεχνολογίας Ethernet μέσω οπτικών και χάλκινων καλωδίων Με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών τεχνολογίας SDH μέσω χάλκινων καλωδίων ή παροχής των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών τεχνολογίας Ethernet μέσω οπτικών/χάλκινων καλωδίων είναι απαραίτητο όπως τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Ο Δικαιούχος παραχωρεί ικανοποιητικό χώρο για εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση από τη Cyta ειδικού τερματικού δικτύου (μεγέθους περίπου 350x250x70mm) που συνδέεται με το χαλκό ή ίνα μέσω των οποίων παρέχεται η υπηρεσία Στο χώρο εγκατάστασης του τερματικού δικτύου πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο άτομα εξουσιοδοτημένα από το Δικαιούχο ή τη Cyta (παρουσία εκπροσώπου του Δικαιούχου). Κατά τις ώρες που δεν υπάρχει παρουσία εξουσιοδοτημένου προσωπικού του Δικαιούχου ή της Cyta στο χώρο, αυτός πρέπει να παραμένει κλειδωμένος Ο χώρος εγκατάστασης του τερματικού δικτύου πρέπει να είναι καθαρός, απαλλαγμένος από σκόνη και κλιματιζόμενος με θερμοκρασία ο C και σχετική υγρασία μικρότερη του 60%. Επίσης ο χώρος πρέπει να είναι απαλλαγμένος από κραδασμούς και ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. ΕΚΔΟΣΗ /08/2015 4/11

5 Το τερματικό δικτύου που εγκαθιστά η Cyta φέρει την κατάλληλη διεπαφή η οποία θεωρείται το σημείο παροχής υπηρεσίας και η ευθύνη της Cyta περιορίζεται μόνο μέχρι αυτό το σημείο. Ο Δικαιούχος έχει την ευθύνη να τερματίσει τα καλώδια του στο τερματικό δικτύου. Η μέγιστη δυνατή απόσταση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου από το τερματικό δικτύου της Cyta πρέπει να συνάδει με τα διεθνή πρότυπα για κάθε τύπο διεπαφής Το τερματικό δικτύου ανήκει στη Cyta και ο Δικαιούχος δεν έχει το δικαίωμα οποιασδήποτε επέμβασης σε αυτόν Ο Δικαιούχος έχει την ευθύνη παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας 240V και αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) και πληρωμής οποιωνδήποτε εξόδων της Εάν ο Δικαιούχος χρειαστεί να διακόψει την ηλεκτρική παροχή προς το τερματικό δικτύου της Cyta ή πρόκειται να προβεί σε αλλαγές στον εξοπλισμό του οι οποίες πιθανόν να επηρεάσουν το τερματικό δικτύου της Cyta ή τις Μισθωμένες Γραμμές που λειτουργούν μέσω αυτού, οφείλει να το αναφέρει από πριν στη Cyta, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα 4 της Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Εάν ο Δικαιούχος ζητήσει τερματισμό των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που του παρέχονται μέσω του τερματικού δικτύου της Cyta, η Cyta έχει το δικαίωμα αφαίρεσής του Η Cyta έχει το δικαίωμα αλλαγής του τερματικού δικτύου με εναλλακτικό ή αναβάθμισης του, νοουμένου ότι θα συνεχίσουν να παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες στο Δικαιούχο με τουλάχιστον την ίδια ποιότητα Ο Δικαιούχος έχει την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί στο τερματικό δικτύου της Cyta από τη μη τήρηση των πιο πάνω προϋποθέσεων. 2.3 Εγκατάσταση Τερματικού Δικτύου για Μικροκυματική Ζεύξη Το τερματικό δικτύου για μικροκυματική ζεύξη που εγκαθιστά η Cyta αποτελείται από εξοπλισμό εσωτερικού χώρου, εξοπλισμό εξωτερικού χώρου και κεραία Με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσίας μέσω μικροκυματικής ζεύξης, είναι απαραίτητο όπως τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Ο Δικαιούχος παραχωρεί ικανοποιητικό χώρο για εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση από τη Cyta του τερματικού δικτύου που είναι αναγκαίο για την παροχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. Η Cyta έχει την ευθύνη εγκατάστασης ικριώματος (rack) για φιλοξενία του εξοπλισμού εσωτερικού χώρου και ο Δικαιούχος οφείλει να παραχωρήσει στο δωμάτιο εγκατάστασης χώρο εμβαδού 0,60m x 0,30m και ύψους τουλάχιστον 1,80m με ικανοποιητική πρόσβαση από μπροστά και από τις δύο πλευρές Ο Δικαιούχος έχει την ευθύνη για τη διευθέτηση των αναγκαίων διευκολύνσεων (διασωληνώσεις, υποδομή) για την παροχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών, στις εγκαταστάσεις του, από το σημείο εγκατάστασης του εξοπλισμού εσωτερικού χώρου μέχρι το σημείο εγκατάστασης του εξοπλισμού εξωτερικού χώρου και της κεραίας, ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση του καλωδίου σύνδεσής τους. ΕΚΔΟΣΗ /08/2015 5/11

6 Ο Δικαιούχος έχει την ευθύνη παροχής της κατάλληλης υποδομής (χώρος, πύργος) για εγκατάσταση του εξοπλισμού εξωτερικού χώρου και της κεραίας Στο χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού εσωτερικού χώρου πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο άτομα εξουσιοδοτημένα από το Δικαιούχο ή τη Cyta (παρουσία εκπροσώπου του Δικαιούχου). Κατά τις ώρες που δεν υπάρχει παρουσία εξουσιοδοτημένου προσωπικού του Δικαιούχου ή της Cyta στο χώρο, αυτός πρέπει να παραμένει κλειδωμένος Ο χώρος εγκατάστασης του εξοπλισμού εσωτερικού χώρου πρέπει να είναι καθαρός, απαλλαγμένος από σκόνη και κλιματιζόμενος με θερμοκρασία 20-25οC και σχετική υγρασία μικρότερη του 60%. Επίσης ο χώρος πρέπει να είναι απαλλαγμένος από κραδασμούς και ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές Σε περίπτωση που ο χώρος εγκατάστασης του εξοπλισμού εσωτερικού χώρου δεν είναι επανδρωμένος από προσωπικό του Δικαιούχου, είναι απαραίτητο όπως ο κλιματισμός έχει τη δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης σε περίπτωση διακοπής και επαναφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης, ο Δικαιούχος προτρέπεται όπως εγκαταστήσει στο χώρο του μηχανισμούς παρακολούθησης από απόσταση, ενδείξεων για διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, διακοπή της λειτουργίας του κλιματισμού και άνοδο της θερμοκρασίας Η Cyta έχει την ευθύνη εγκατάστασης κατανεμητή ομοαξονικών καλωδίων, είτε μέσα στο ίδιο το ικρίωμα, είτε σε διπλανό χώρο και τερματισμού σε αυτόν όλων των καλωδίων του τερματικού δικτύου. Σε περίπτωση που ο κατανεμητής εγκαθίστανται σε διπλανό χώρο, τότε πρέπει να παραχωρείται επιπλέον χώρος από αυτόν που αναφέρεται στην παράγραφο 1 (1m αντί 0,60m). Ο Δικαιούχος έχει την ευθύνη να φέρει μέχρι τον κατανεμητή τα δικά του ομοαξονικά καλώδια και να τα τερματίσει με αρσενικούς συνδετήρες BNC ή Siemens 1.6/5.6. Οι συνδετήρες όπου τερματίζεται ο εξοπλισμός της Cyta στον κατανεμητή θεωρούνται ως το σημείο παροχής υπηρεσίας, και η ευθύνη της Cyta περιορίζεται μόνο μέχρι αυτό το σημείο Η μέγιστη δυνατή απόσταση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου από τον εξοπλισμό εσωτερικού χώρου της Cyta πρέπει να συνάδει με τα πρότυπα για κάθε τύπο διεπαφής όπως αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα Το τερματικό δικτύου ανήκει στη Cyta και ο Δικαιούχος δεν έχει το δικαίωμα οποιασδήποτε επέμβασης σε αυτόν ή εγκατάστασης οποιουδήποτε εξοπλισμού στο ικρίωμα που παρέχει η Cyta για το τερματικό δικτύου της Ο Δικαιούχος έχει την ευθύνη παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας 240V και αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) σε απόσταση μικρότερη των 4m από τον εξοπλισμό και πληρωμής οποιονδήποτε εξόδων της. Εναλλακτικά, εάν το τερματικό δικτύου της Cyta το επιτρέπει, ο Δικαιούχος μπορεί να παρέχει -48V DC και μπαταρίες για αδιάλειπτη παροχή σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρισμού. Η Cyta ενημερώνει το Δικαιούχο για το μέγιστο φορτίο του τερματικού δικτύου που θα εγκαταστήσει Εάν ο Δικαιούχος χρειαστεί να διακόψει την ηλεκτρική παροχή προς το τερματικό δικτύου της Cyta ή πρόκειται να προβεί σε αλλαγές στον εξοπλισμό του οι οποίες πιθανόν να επηρεάσουν το τερματικό δικτύου της Cyta ή τις Μισθωμένες Γραμμές που λειτουργούν μέσω αυτού, οφείλει να το αναφέρει από πριν στη Cyta σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα 4 της Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. ΕΚΔΟΣΗ /08/2015 6/11

7 Εάν ο Δικαιούχος ζητήσει τερματισμό των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που του παρέχονται μέσω του τερματικού δικτύου της, η Cyta έχει το δικαίωμα αφαίρεσής του τερματικού δικτύου, καθώς και του εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει στις εγκαταστάσεις του Δικαιούχου (ή στο χώρο Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου σε περίπτωση Συνεγκατάστασης) Η Cyta έχει το δικαίωμα αλλαγής του τερματικού δικτύου με εναλλακτικό ή αναβάθμισης του, νοουμένου ότι θα συνεχίσουν να παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες στο Δικαιούχο με τουλάχιστον την ίδια ποιότητα Ο Δικαιούχος έχει την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί στο τερματικό δικτύου της Cyta από τη μη τήρηση των πιο πάνω προϋποθέσεων. 3. ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH 3.1 Δοκιμές Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Ρυθμού Μετάδοσης 2 Mbps Για την παροχή Προϊόντων Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής ρυθμού μετάδοσης 2 Mbps για σκοπούς δοκιμών, πραγματοποιούνται μετρήσεις ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι άλλου φορέα ψηλότερου ρυθμού μετάδοσης. (α) Παροχή Προϊόντων Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής ρυθμού μετάδοσης 2 Mbps, που δεν είναι μέρος άλλου φορέα ψηλότερου ρυθμού. Οι μετρήσεις ποιότητας του εν λόγω Προϊόντος Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής γίνονται σύμφωνα με τις πρόνοιες που περιγράφονται στις προδιαγραφές Μ2100/G.826 της ITU-T και η περίοδος μέτρησης είναι μια (1) ώρα. (β) Παροχή Προϊόντων Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής ρυθμού μετάδοσης 2 Mbps, που είναι μέρος υφιστάμενου φορέα ψηλότερου ρυθμού ο οποίος έχει ήδη υποβληθεί με επιτυχία στις αναγκαίες μετρήσεις ποιότητας Οι μετρήσεις ποιότητας του εν λόγω Προϊόντος Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής περιλαμβάνουν έλεγχο συνέχειας (continuity test) σύμφωνα με τις πρόνοιες που περιγράφονται στις προδιαγραφές Μ2100/G.826 της ITU-T και η περίοδος μέτρησης είναι πέντε (5) με δεκαπέντε (15) λεπτά. 3.2 Δοκιμές Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Ρυθμού Μετάδοσης 34Mbps και 45Mbps Για την παροχή Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής ρυθμού μετάδοσης 34 Mbps ή 45Mbps πραγματοποιούνται μετρήσεις σύμφωνα με την ύπαρξη ή όχι άλλου φορέα ψηλότερου ρυθμού (υπάρχει ή όχι εγκατεστημένος εξοπλισμός ψηλότερου ρυθμού μετάδοσης). (α) Παροχή Προϊόντων Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής ρυθμού μετάδοσης 34 Mbps ή 45Mbps, που απαιτεί την εγκατάσταση εξοπλισμού ή ζεύξης με φορέα ψηλότερου ρυθμού μετάδοσης Οι μετρήσεις ποιότητας του εν λόγω Προϊόντος Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής γίνονται σύμφωνα με τις πρόνοιες που περιγράφονται στις προδιαγραφές Μ2100/G.826 της ITU-T και η περίοδος μέτρησης είναι εικοσιτέσσερις (24) ώρες. ΕΚΔΟΣΗ /08/2015 7/11

8 (β) Παροχή Προϊόντων Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής 34 Mbps ή 45Mbps, μέσω υφιστάμενου εξοπλισμού ή ζεύξης με φορέα ψηλότερου ρυθμού ο οποίος έχει ήδη υποβληθεί με επιτυχία στις αναγκαίες μετρήσεις ποιότητας Οι μετρήσεις ποιότητας του εν λόγω Προϊόντος Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής περιλαμβάνουν έλεγχο συνέχειας (continuity test) σύμφωνα με τις πρόνοιες που περιγράφονται στις προδιαγραφές Μ2100/G.826 της ITU-T και η περίοδος μέτρησης είναι δύο (2) ώρες. 3.3 Δοκιμές Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Ρυθμού Μετάδοσης 155 Mbps Για την παροχή του εν λόγω Προϊόντος Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής ρυθμού μετάδοσης 155 Mbps πραγματοποιούνται μετρήσεις ποιότητας σύμφωνα με τις πρόνοιες που περιγράφονται στις προδιαγραφές Μ2101/G826 της ITU-T και η περίοδος μέτρησης είναι εικοσιτέσσερεις (24) ώρες. 3.4 Αποδοχή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Σε περίπτωση που οι πιο πάνω δοκιμές και έλεγχοι των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών είναι επιτυχείς, τα Μέρη προχωρούν σε υπογραφή εγγράφου για την αποδοχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. Σε περίπτωση που οι δοκιμές και έλεγχοι των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών δεν είναι επιτυχείς, τα Μέρη πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για συμπλήρωση τους σε εύλογο χρονικό διάστημα. 4. Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων χονδρικών μισθωμένων γραμμών τεχνολογίας Ethernet 4.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φυσικής Σύνδεσης Τερματικού Εξοπλισμού Δικτύου της Cyta ( Demarcation Device) H Cyta εγκαθιστά τερματικό εξοπλισμό δικτύου (Demarcation Device) στις εγκαταστάσεις του Δικαιoύχου. Ο εξοπλισμός του Δικαιoύχου συνδέεται σε μια διεπαφή User Network Interface (UNI) του τερματικού εξοπλισμού της Cyta που θα υποδειχθεί από τη Cyta. Όλες οι υπηρεσίες του Δικαιούχου θα προσφέρονται μέσω της πιο πάνω σύνδεσης και ο διαχωρισμός των υπηρεσιών θα γίνεται μέσω του CE-VLAN ID (802.1q). Φυσικό Μέσο Connector Type Ταχύτητα Duplex Mode Service Multiplexing (υποστήριξη πολλαπλών υπηρεσιών E-LINE, EVPN μέσω του ίδιου UNI) CE-VLAN ID 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T RJ45 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps Full Duplex NAI 1 ανά υπηρεσία E-LINE, E-VPN ΕΚΔΟΣΗ /08/2015 8/11

9 4.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντων χονδρικών ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet E-LINE Το προϊόν χονδρικών ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet E-LINE προσφέρεται μέσω μιας λογικής συμμετρικής σύνδεσης Ethernet (Ethernet Virtual Circuit EVC) μεταξύ των δύο διεπαφών Ethernet UNI στα πρότυπα της υπηρεσίας Ethernet Virtual Private Line (EVPL) του Metro Ethernet Forum. Η δρομολόγηση της κίνησης γίνεται βάση του CE-VLAN ID (802.1q) που θα καθοριστεί για το συγκεκριμένο EVC (VLAN Based). Για κάθε EVC καθορίζεται ένα CE- VLAN ID σε κάθε διεπαφή Ethernet UNI. Το CE-VLAN ID μπορεί να είναι το ίδιο ή να είναι διαφορετικό στις δύο διαπαφές Ethernet UNI. Service Type / Τύπος Υπηρεσίας Αριθμός διεπαφών UNI Υποστηριζόμενα L2 Frames Πλήθος Διευθύνσεων MAC Max. Frame Size (MTU) περιλαμβανομένων όλων των payload και headers Αρίθμηση CE-VLAN (ΙΕΕΕ 802.1q) Διατήρηση CE-VLAN (ΙΕΕΕ 802.1q) Διατήρηση CE-VLAN CoS (IEEE 802.1p) Διαφανής Μετάδοση Πρωτοκόλλων L2CP Πρωτόκολλα Ethernet OAM Προτεραιοποίηση κίνησης βάση CoS Bandwidth Ethernet Virtual Private Line (EVPL) 2 (point-to-point) Unicast, Multicast, Broadcast Μέχρι 50 MAC 1572 Μεταξύ Το CE-VLAN ID μπορεί να είναι το ίδιο ή διαφορετικό σε κάθε UNI. OXI ΝΑΙ Για κάθε σύνδεση καθορίζεται το CIR βάση προκαθορισμένων τιμών. Δεν παρέχεται χωρητικότητα πέραν του CIR. 4.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντων χονδρικών ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet E- VPN. Η υπηρεσία E-VPN προσφέρεται μέσω μιας λογικής συμμετρικής σύνδεσης Ethernet/IP μεταξύ των δύο διεπαφών Ethernet UNI. Για παροχή της υπηρεσίας δημιουργείται ένα EVC από κάθε UNI για πρόσβαση στο δίκτυο IP/MPLS της Cyta μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία VPN. Η δρομολόγηση του κάθε EVC γίνεται βάση του CE-VLAN ID (802.1q) που θα καθοριστεί (VLAN Based). Για κάθε EVC καθορίζεται ένα CE-VLAN ID σε κάθε διεπαφή Ethernet UNI. Το CE-VLAN ID μπορεί να είναι το ίδιο ή να είναι διαφορετικό στις δύο διαπαφές Ethernet UNI. Στη συνέχεια η δρομολόγηση στο δίκτυο VPN γίνεται βάση της διεύθυνσης IP του Δικαιούχου Service Type / Τύπος Υπηρεσίας Αριθμός διεπαφών UNI Υποστηριζόμενα L3 Frames Max. Frame Size (MTU) περιλαμβανομένων όλων των payload και headers Διατήρηση Ethernet Header Διατήρηση IP Header Αρίθμηση CE-VLAN (ΙΕΕΕ 802.1q) Διατήρηση CE-VLAN (ΙΕΕΕ 802.1q) VPNv4 μέσω πρόσβασης Ethernet 2 (point-to-point) Unicast 1572 ΝΑΙ Μεταξύ Το CE-VLAN ID μπορεί να είναι το ίδιο ή διαφορετικό σε κάθε UNI. ΕΚΔΟΣΗ /08/2015 9/11

10 Διατήρηση CE-VLAN CoS (IEEE 802.1p) Διαφανής Μετάδοση Πρωτοκόλλων L2CP Προτεραιοποίηση κίνησης βάση CoS Προτεραιοποίηση κίνησης βάση DSCP Bandwidth Διατήρηση IP DSCP p-to-p διευθύνσεις ΙΡ Εσωτερικές διευθύνσεις ΙΡ παροχέα PE-CE Routing ΝΑΙ OXI Για κάθε σύνδεση καθορίζεται το CIR βάση προκαθορισμένων τιμών. Δεν παρέχεται χωρητικότητα πέραν του CIR. NAI Παρέχονται από τη Cyta Παρέχονται από παροχέα Static, e-bgp 4.4 Επίπεδα ποιότητας προϊόντων χονδρικών ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet E-VPN και Ε-LINE Σε κάθε προϊόν ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet E-VPN και Ε-LINE καθορίζεται ο επιτρεπόμενος ρυθμός μετάδοσης (Committed Information Rate- CIR). Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετάδοση κίνησης πέραν της καθορισμένης τιμής του επιτρεπόμενου ρυθμού μετάδοσης (CIR). Όλη η επιτρεπόμενη κίνηση μεταφέρεται με βάση την προκαθορισμένη ποιότητα υπηρεσίας ( CoS)- Gold, Silver, Bronze) και υπάρχει η δυνατότητα παροχής CIR ανά CoS (802.1p). Σε περίπτωση που όλη η κίνηση θα αποστέλλεται με ένα CoS (Class of Service), επιλογή 1 ή 5 ή 6,τότε ο Δικαιούχος δεν είναι υποχρεωμένος να καθορίζει την τιμή CoS (802.1p) στο Ethernet Frame. Στην περίπτωση επιλογής 2 ή 3 ή 4 ή 7 ο Δικαιούχος πρέπει να καθορίζει την τιμή CoS (802.1p) στο Ethernet Frame με βάση τον πιο κάτω πίνακα. Η επιτρεπόμενη κίνηση CIR ανά ποιότητα υπηρεσίας είναι προκαθορισμένη και δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Σε περίπτωση που σταλεί κίνηση σε ένα CoS πέραν της επιτρεπόμενης κίνησης CIR αυτού του CoS, αυτή θα απορρίπτεται (drop) έστω και εάν υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα σε άλλα CoS. Ποιότητα Υπηρεσίας (CoS) Gold 3 Silver 1 Bronze 0 Τιμή CoS (802.1p) Για αποφυγή ή/και περιορισμό απόρριψης κίνησης πέραν του προκαθορισμένου CIR, συνιστάται όπως ο Δικαιούχος χρησιμοποιεί μεθόδους ομαλοποίησης της κίνησης (traffic shaping) στην αποστολή κίνησης προς το δίκτυο της Cyta. ΕΚΔΟΣΗ /08/ /11

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ/ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Είδος Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής Ψηφιακή 2 Mbps μη Δομημένη Ψηφιακή 2 Mbps Δομημένη Ψηφιακή 34 Mbps Ψηφιακή 45 Mbps Ψηφιακή 155 Mbps Σημειώσεις: Κύριο Φυσικό Μέσο Μετάδοσης Χάλκινο Ζεύγος Χάλκινο Ζεύγος Διεπαφή Τερματικού Δικτύου (DCE interface) V pin Rect.- connector G G G G Εναλλακτική Διεπαφή (υπό προϋποθέσεις) 1 X pin D- connector Οπτική Ίνα G Οπτική Ίνα G Οπτική Ίνα G S.1.1 G Εναλλακτικό Φυσικό Μέσο Μετάδοσης 2 Οπτική Ίνα ή Ραδιοζεύξη Οπτική Ίνα ή Ραδιοζεύξη Διεπαφή Τερματικού Δικτύου όταν Χρησιμοποιείται το Εναλλακτικό Φυσικό Μέσο Μετάδοσης (DCE interface) V pin Rect.-connector G G Προσφέρεται μόνο μετά από ειδική αίτηση του Δικαιούχου και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι 2. Η παροχή ψηφιακών Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών ρυθμού μετάδοσης kbps μέσω οπτικής ίνας ή ραδιοζεύξης γίνεται μετά από ειδική μελέτη και κοστολόγηση και προϋποθέτει την εγκατάσταση ανάλογου τερματικού εξοπλισμού στο χώρο του Τελικού Χρήστη σε συνδυασμό με πολυπλέκτη. 3. Στην περίπτωση Συνεγκατάστασης σε Υποστατικά της Cyta, η Μισθωμένη Γραμμή ρυθμού μετάδοσης 155 Mbps μπορεί να προσφερθεί με ηλεκτρική διεπαφή G στο άκρο το οποίο βρίσκεται εντός των Υποστατικών της Cyta. ΕΚΔΟΣΗ /08/ /11

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για data και voice (Voip) και συναφούς ενεργού εξοπλισμού σε κτίρια του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η δομημένη καλωδίωση θα εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

E-LINE METRO ETHERNET

E-LINE METRO ETHERNET ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-LINE METRO ETHERNET ME ΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 από 11 1.1. Εισαγωγή Η υπηρεσία E-Line, είναι µία Point to Point (P2P) είτε µια Point to MultiPoint (P2MP) µε χρήση του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Μαρούσι, Μάιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ...9 1.1 ISDN..11 1.2 Xdsl 15 1.2.1. HDSL.16 Τεχνική περιγραφή της τεχνολογίας HDSL.17

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Περιεχόμενα Υπηρεσίες Δικτύωσης Ethernet E-Line EVPN Υπηρεσία Cytanet Wireless Zone

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps.

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps. Αίτηση Σύνδεσης Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ* *Η προσφορά στο Forthnet ADSL και Forthnet 2play Economy αφορά αποκλειστικά νέους συνδροµητές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΤΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚ 1.1. Ο ΔΕΔΔΕ πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια Εβδομήντα (70) Τηλεφωνικών Κέντρων για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του σε θέματα τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ιπλωµατική Εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δίκτυο : Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απλά δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, τερματικώνκτλ) συνδεδεμένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και...

Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και... Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και... Σήµερα στην Αθήνα, την τα κάτωθι συµβαλλόµενα µέρη 1) η Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Εισαγωγή Η ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχει κυρίως συνδεθεί με την ανάπτυξη των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη:

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη: H υπηρεσία περιλαµβάνει συνολικά έως 8 κανάλια φωνής και έως 10 τηλ. αριθµούς µε δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και έως 240 δωρεάν χρόνο οµιλίας προς εθνικά κινητά και 42 διεθνείς προορισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Μελέτη Ασύρματου Δικτύου

Τεχνική Μελέτη Ασύρματου Δικτύου ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98) ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (P.L.L.E.: Decrees 271/89 &13/98

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας Broadband Telephony

Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας Broadband Telephony Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας Broadband Telephony Για την υπηρεσία Broadband Telephony, ισχύουν οι πιο κάτω όροι που βρίσκονται και στη γενική σύμβαση, για νέους και υφιστάμενους πελάτες της υπηρεσίας: 1 Οι παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ADSL ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ADSL ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ADSL ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης του δικτυακού τόπου ΥΠΕΡΙΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων

Εγχειρίδιο χρήσης του δικτυακού τόπου ΥΠΕΡΙΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων Εγχειρίδιο χρήσης του δικτυακού τόπου ΥΠΕΡΙΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων Έκδοση 1.1 Φεβρουάριος 2013 Τι είναι το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ Το ΥΠΕΡΙΩΝ είναι ένα καινοτόμο και εύχρηστο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα