ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #174. ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πώς θα γίνει ο διαγωνισµός για 186 µόνιµους εφοριακούς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #174. ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πώς θα γίνει ο διαγωνισµός για 186 µόνιµους εφοριακούς"

Transcript

1 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #174 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ Επιδοτήσεις σε περισσότερα τουριστικά καταλύµατα σελ. 13 OAE θέσεις για ανέργους σελ.12 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 230 γιατροί και νοσηλευτές στο ΚΕΕΛΠΝΟ για 2 χρόνια σελ. 6 ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πώς θα γίνει ο διαγωνισµός για 186 µόνιµους εφοριακούς Μ ε αυξηµένα προσόντα, αλλά για µισθό των 686 ευρώ (καθαρά), θα διεξαχθεί ο διαγωνισµός του ΑΣΕΠ για 186 εφοριακούς στο υπουργείο Οικονοµικών. Μέσα στις επόµενες εβδοµάδες αναµένεται να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες λεπτοµέρειες του διαγωνισµού. Οι νέες µόνιµες προσλήψεις θα γίνουν µε το σύστηµα της µοριοδότησης, ωστόσο θα ζητηθούν υψηλά προσόντα, όπως πτυχίο πανεπιστηµίου, µεταπτυχιακό, διδακτορικό και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Επίσης, απαραίτητες είναι και η κατοχή πιστοποιητικού ξένης γλώσσας και η αποδεδειγµένη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και προγραµµάτων µηχανογραφικών εφαρµογών που χρησιµοποιούνται ή αναπτύσσονται στο υπουργείο. Ως πρόσθετα προσόντα θα ληφθούν υπόψη η ανεργία, η κοινωνική κατάσταση, τα ανήλικα τέκνα κ.ά. σελ. 3 ΑΙΤΗΣΕΙΣ θέσεις σε δήµους, µουσεία, ΜΚΟ σελ. 2-6 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝ ΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ Ζητούνται µάνατζερ, οικονοµολόγοι και ειδικοί επιστήµονες σε 11 χώρες Πρακτική άσκηση για µηχανικούς και ερευνητές σε 8 χώρες σελ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Η κατανοµή ανά νοσοκοµείο και περιφέρεια των 777 θέσεων νοσηλευτών σελ. 7

2 222 Αγορά Eργασίας ηµόσιο Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ EDITORIAL Εφοριακοί για 686 ευρώ Η πρώτη είδηση είναι ότι το ΑΣΕΠ έλαβε το «πράσινο φως» προκειµένου να προετοιµάσει την έκδοση προκήρυξης για πρόσληψη µόνιµου προσωπικού µε υποβολή νέων αιτήσεων έπειτα από τρία και πλέον χρόνια. Η δεύτερη είδηση είναι ότι ο διαγωνισµός που ετοιµάζεται και ο οποίος αφορά στην κάλυψη 186 µόνιµων εφοριακών στο υπουργείο Οικονοµικών αυτή τη φορά δεν θα είναι γραπτός αλλά µε το σύστηµα των µορίων, βάσει των τυπικών προσόντων. Και η τρίτη είδηση είναι ότι για τους διοριστέους προβλέπεται µισθός 686 ευρώ καθαρά και χωρίς να υπάρχουν επιδόµατα. Αν ληφθεί υπόψη ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι, κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων και να έχουν εµπειρία, γίνεται αντιληπτό ότι το ενδιαφέρον για την κατάθεση αιτήσεων δεν αναµένεται ανάλογο µε αυτό παλαιότερων αντίστοιχων διαγωνισµών. Και αυτό γιατί, παρότι η ανεργία έχει ξεπεράσει κάθε προηγού- µενο, πολλοί είναι οι πτυχιούχοι µε υψηλά προσόντα που στρέφονται σε άλλες λύσεις, όπως οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και το εξωτερικό, όπου αναγκάζονται να µεταναστεύσουν πολλοί νέοι. Το γεγονός, τώρα, ότι οι εφοριακοί που θα προσληφθούν θα κληθούν να διενεργούν ελέγχους και να εισπράττουν οφειλές προς το ηµόσιο µε το µισθό των 686 ευρώ είναι µια άλλη σηµαντική παράµετρος. ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΗΣ IEK EKAB Αιτήσεις για την ειδικότητα διασώστη Το ΙΕΚ ΕΚΑΒ προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ, στην ειδικότητα «ιασώστης - Πλήρωµα Ασθενοφόρου», στο α εξάµηνο (εαρινό), που αρχίζει από τις 02/04/2013 και λήγει στις 24/07/2013, να υποβάλουν σχετική αίτηση. Η ειδικότητα θα λειτουργήσει στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι υποψήφιοι που επιθυµούν να εισαχθούν στο ΙΕΚ πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής: Να είναι άνδρες ή γυναίκες Ελληνες πολίτες που διαθέτουν τίτλο σπουδών Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιµου µε αυτό ή αντίστοιχο µε τα εκάστοτε προβλεπόµενα, ή πολίτες κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που διαθέτουν τίτλο σπουδών ισότιµο προς αυτόν του Ελληνικού Λυκείου, να Το ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ήµου Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) Ιατρών µε σύµβαση µίσθωσης έργου συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους, ως εξής: 1 ΠΕ Παθολόγος, 1 ΠΕ Καρδιολόγος, 1 ΠΕ Παιδίατρος, 1 ΠΕ Κυτταρολόγος, 1 ΠΕ Παιδοψυχίατρος και 1 ΠΕ Μικροβιολόγος. έχουν επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας. εν θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι µε άδεια οδήγησης Β κατηγορίας. ικαιολογητικά Οι υποψήφιοι για κατάρτιση οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά: σχετική αίτηση (έντυπο θα δοθεί από το ΙΕΚ), επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του απαιτούµενου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόµιση επικυρωµένου φωτοαντίγραφου του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκοµίζονται πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη σχολική µονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθµός αποφοίτησης, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας. Σε περίπτωση που δεν προσκοµίζεται η ταυτότητα, 6 στον Οργανισµό Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ήµου Χαλανδρίου θα προσκοµίζεται πιστοποιητικό του ήµου ή της Κοινότητας όπου είναι εγγεγραµµένος, ιατρική βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο υποψήφιος είναι σωµατικά υγιής, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της άδειας οδήγησης, πρωτότυπο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριµήνου της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφεροµένους από τις 6/03/2012 µέχρι τις 12/03/2012, κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00 στα κατά τόπους ΙΕΚ ΕΚΑΒ, αυτοπροσώπως ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο άτοµο στις εξής διευθύνσεις: Αθήνα: Τέρµα Οδού Υγείας και Μεσογείων, Χολαργός (Σταθµός µετρό Εθνική Αµυνα), Τ.Κ Θεσσαλονίκη: Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας, Τ.Κ , τηλ.: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΝΠ (δ/ νση: Αισχύλου 28, αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. ηµοπούλου Ανδριανή) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία έξι (6) ηµερών, από 27/02/2013 έως αύριο 6/03/2013. Τηλέφωνο: καθηγητές στη ηµοτική Επιχείρηση Θέρµης Η ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού, Περιβάλλοντος και Αθλητισµού ήµου Θέρµης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό - διδακτικό προσωπικό για τη λειτουργία των τµηµάτων µονοφωνικών/παραδοσιακών χορωδιών τρίτης ηλικίας κατά την περίοδο 2013, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δύο (2) ατόµων καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού, µε τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα: Καθηγητές χορωδίας Ε 2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη στα γραφεία της ηµοτικής Επιχείρησης Θέρµης (δ/νση: Καραολή ηµητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ ). Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της προκήρυξης σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού Θεσσαλονίκης. Σύντοµες ειδήσεις 58 θέσεις µηχανικών µε µετάταξη στο υπ. Οικονοµικών 6 εξωτερικοί συνεργάτες στο ΠΘ Το υπουργείο Οικονοµικών, προκειµένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξηµένες υπηρεσιακές ανάγκες των Κτηµατικών Υπηρεσιών και να διασφαλίσει την προάσπιση του δηµόσιου συµφέροντος, προτίθεται να προβεί σε µετατάξεις υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόµων - Τοπογράφων ή ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών και ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογραφίας που υπηρετούν σε υπουργεία ή άλλες ηµόσιες Υπηρεσίες, ΝΠ, ΝΠΙ και ΕΚΟ µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο και στις οποίες το ηµόσιο κατέχει την πλειοψηφία του µετοχικού τους κεφαλαίου. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές µέχρι την 20ή/3/2013. Ο Ειδικός Λογαριασµός του η- µοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την Αναβάθµιση της Λειτουργίας των ιοικητικών Υπηρεσιών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης», ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει συµβάσεις µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής: (2) Συνεργάτες σε οικονοµικά-νοµικά θέµατα, (2) Συνεργάτες σε θέµατα ιοίκησης Λειτουργιών Ποιότητας και (2) Συνεργάτες σε θέµατα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Για τις δύο πρώτες θέσεις ζητούνται πτυχίο ΑΕΙ Νοµικής, Οικονοµικών, ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ισοδύναµο. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 8/3/2013. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: Συνεργάτης στο ΙΙΒΕΑΑ Το Ιδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών προτίθεται να προσλάβει έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη και την υλοποίηση του ερευνητικού προγράµµατος «Αξιολόγηση της προγνωστικής αξίας νέων βιοδεικτών ισχαιµίας του µυοκαρδίου σε ασθενείς υποβαλλοµένους σε ραδιοϊσοτοπική µελέτη αιµάτωσης του µυοκαρδίου κατά τη διάρκεια δοκιµασίας κόπωσης» που χρηµατοδοτείται από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Τη θέση µπορούν να διεκδικήσουν πτυχιούχοι Ιατρικής µε εµπειρία στο σχεδιασµό και τη διεκπεραίωση ραδιοϊσοτοπικών µελετών. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15/3. ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Γιάννης Ευαγγελίδης ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη Τηλ.:

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 3 23 ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚ ΟΘΕΙ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ιαγωνισµός για 186 µόνιµους εφοριακούς µε αυξηµένα προσόντα Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται το αίτηµα του υπουργείου Οικονοµικών για 186 θέσεις µόνιµων εφοριακών στην Αθήνα. Πρόκειται για νέες προσλήψεις υπαλλήλων µε υψηλά προσόντα. Μέσα στις επόµενες εβδοµάδες αναµένεται να δηµοσιευτεί η προκήρυξη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το νέο προσωπικό θα στελεχώσει κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων. Μισθός 686 ευρώ Πρέπει να σηµειωθεί οτι ο µισθός του νέου προσωπικού θα είναι ιδιαίτερα χαµηλός. Για την ακρίβεια, σύµφωνα µε πληροφορίες του υπουργείου, όσοι προσληφθούν θα λαµβάνουν 686 ευρώ καθαρές αποδοχές µηνιαίως δηλαδή ευρώ µικτά. Το νέο τµήµα που θα στελεχωθεί θα έχει τη µορφή ενός ανεξάρτητου οργανισµού ή φορέα, θα διοικείται από µη πολιτικό πρόσωπο µε θητεία συγκεκριµένης διάρκειας και θα αποτελείται από έµπειρους ελεγκτές και χιλιάδες υπαλλήλους που θα ασχολούνται αποκλειστικά µε τις διαδικασίες είσπραξης των φορολογικών εσόδων. ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ Σ αυτό το τµήµα θα εργαστούν και άλλοι υπάλληλοι του υπουργείου οι οποίοι θα µεταταχθούν. Το υπουργείο επιδιώκει να συγκροτήσει άµεσα το νέο τµήµα που θα είναι αρµόδιο για την είσπραξη οφειλών. Στις αρµοδιότητές του περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η διενέργεια ελέγχου πόθεν έσχες, ο υπολογισµός ΦΠΑ στους φορολογουµένους που δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις, ο έλεγχος µεγάλων επιχειρήσεων και ο έλεγχος εύπορων φορολογουµένων. Προσόντα υποψηφίων Οι προσλήψεις του νέου προσωπικού θα γίνουν σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν Μόνο πτυχιούχοι θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό του υπουργείου Οικονοµικών. Τα πτυχία, τα οποία θα είναι πανεπιστηµιακής αποκλειστικά εκπαίδευσης, θα πρέπει να έχουν οικονοµική κατεύθυνση, ενώ θα ζητείται είτε µεταπτυχιακός τίτλος είτε εµπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε αντίστοιχη θέση. Επίσης, απαραίτητες είναι και η κατοχή πιστοποιητικού ξένης γλώσσας και η αποδεδειγµένη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και προγραµµάτων µηχανογραφικών εφαρµογών που χρησιµοποιούνται ή αναπτύσσονται στο υπουργείο. Ως πρόσθετα προσόντα θα ληφθούν υπόψη η ανεργία, η κοινωνική κατάσταση, τα ανήλικα τέκνα κ.ά. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων Το ΑΣΕΠ, σε συνεργασία µε το υπουργείο Οικονοµικών, επεξεργάζονται τις τελευταίες λεπτοµέρειες του διαγωνισµού. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται και ηλεκτρονικά, ενώ, όπως όλα δείχνουν, λόγω της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης δεν θα επιβληθεί παράβολο στους υποψηφίους. 4 νηπιαγωγοί στο ήµο Ρόδου 18 εργάτες στο. Πύργου Ο ήµος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθ- µού τεσσάρων (4) ατόµων, από τα οποία δύο (2) άτοµα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ιεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και ηµιουργικής Απασχόλησης του δήµου και δύο (2) άτοµα για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ως εξής: ΠΕ Νηπιαγωγών 4. ιεύθυνση: ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 Τ.Κ ΡΟ ΟΣ, τηλ. επικοινωνίας: Ο δήµαρχος Πύργου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες, µέσα σε συνολικό διάστηµα 12 µηνών, συνολικού αριθµού δεκαοκτώ (18) ατόµων, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του ήµου Πύργου, µε τις εξής ειδικότητες: εκατριών (13) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και πέντε (5) Ε29 Οδηγών. 2 εποχικοί στην Περιφέρεια Μακεδονίας Ο διευθυντής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 2 ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών στη ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας-Τµήµα Κτηνιατρικής, που εδρεύει στην Κοζάνη και συγκεκρι- µένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων: ΠΕ Κτηνιάτρου 1 και ΤΕ Ζωικής Παραγωγής 1. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συ- µπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, Τµήµα Κτηνιατρικής, Ανδρέα Παπανδρέου 26 Τ.Κ Κοζάνη (τηλ. επικοινωνίας: & fax: ). 3 θέσεις στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της / νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας, που εδρεύει στο Νοµό Ηλείας, και συγκεκριµένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων: ΠΕ Κτηνιάτρου 1, ΤΕ Ζωικής Παραγωγής 1 και ΥΕ Εργάτης/ τρια 1. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας στην ακόλουθη διεύθυνση: ιοικητήριο, Τ.Κ , Πύργος Ηλείας, απευθύνοντάς τη στη /νση ιοικητικού - Οικονοµικού Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, Τµήµα Προσωπικού & Μισθοδοσίας (τηλ. επικοινωνίας: ).

4 24 4 Αγορά Eργασίας Δημόσιο Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 57 φύλακες μουσείων σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Θεσπρωτία και Αρτα Το Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών: Παράρτημα Αδριατικής- Ιονίου (Culturepolis) ανακοινώνει την πρόσληψη 57 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος Κoινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Αρτας. Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής: να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01ης/01/1978 και μετά) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ). Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΚΟΧΠ1 και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών, Παράρτημα Αδριατικής & Ιονίου (Culturepolis) στην ακόλουθη διεύθυνση: Αλεποχώρι Καμάρας, Τ.Κ ΚΕΡΚΥΡΑ, απευθύνοντάς τη στο ΦΟΡΟΥΜ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣ- ΜΩΝ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ - ΙΟΝΙΟΥ (για Π.Ε. Ιωαννίνων) υπόψη κ. Παπαχατζή ή κ. Λαοπόδη. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και θα διαρκέσει έως τις 8/3. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνείτε με το τηλ , 10:00-14:00. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 12 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 7 ΠΡΕΒΕΖΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 12 ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΕΣ 2 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 1 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 2 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 13 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 3 ΑΡΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 1 10 προσλήψεις στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων m Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (ΚΕΘΙ) ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης, για την κάλυψη παροδικών αναγκών των Συμβουλευτικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ)/ΕΥΕ στην Πάτρα, στη Λαμία, στην Τρίπολη, στη Λάρισα, στην Κομοτηνή και τα Ιωάννινα του Υποέργου «Στελέχωση και Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων» της κατηγορίας Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση », ως εξής: 5 ΠΕ Νομικών και 5 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, εν ελλείψει ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα κεντρικά γραφεία του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) στην ακόλουθη διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη, αρ. 51 & Βαλτετσίου, Τ.Κ.: , Αθήνα, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, υπόψη κ. Παντελή Μαρκογιαννάκη (τηλ. επικοινωνίας: , , ). Οι αιτήσεις θα κατατίθενται έως τις 8/ θέσεις για ανέργους στους Δήμους Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Κορδελιού - Ευόσμου και Παύλου Μελά 10 εποχικοί στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Διδυμοτείχου m Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΥΘΕΣ» υλοποιεί την Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕ- ΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στόχος είναι η κάλυψη θέσεων για 100 ανέργους από τους δήμους Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Κορδελιού - Ευόσμου και Παύλου Μελά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην Πράξη έως τις 20 Μαρτίου Η κατάθεση αιτήσεων γίνεται στη διεύθυνση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Β.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥ- ΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ, 28ης Οκτωβρίου 148 Β, 56430, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, τηλ: , ώρες 09:00-15:00, αρμόδιο πρόσωπο Μπουτμπάρας Δημήτριος, και στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., 14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη, τηλ.: , 5, ώρες 10:00-14:00. m Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ μέσω δύο προκηρύξεων. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: ΣΟΧ 1-ΔΕ Μαγείρου 1, ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 2 και ΥΕ Εργατών-τριών Καθηκόντων 2. ΣΟΧ2-ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου (για το χώρο ευθύνης Παιδικών - Βρεφικών Σταθμών) 1, ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμου - Παιδοκόμου (για τον Παιδικό Σταθμό Μεταξάδων) 1, ΔΕ Μαγείρου (για το χώρο ευθύνης Παιδικών - Βρεφικών Σταθμών) 1 και ΥΕ Εργατών-τριών Γενικών Καθηκόντων (για το χώρο ευθύνης Παιδικών - Βρεφικών Σταθμών) 2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 25ης Μαΐου & Κριεζή στο Διδυμότειχο, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Μπουτζίκα Ανθούλας (τηλ. επικοινωνίας: ).

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 5 25 Η Α.Σ. «Κοινωνικός Στρυμόνας» υλοποιεί την πράξη στο πλαίσιο της δράσης: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες». Στο πλαίσιο της πράξης αυτής προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής. Η Πράξη υλοποιείται στην περιοχή των Δήμων Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά, Ηρακλειάς και Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και απευθύνεται σε 100 ανέργους, που κατοικούν σε αυτούς τους δήμους, ως εξής: άνεργοι άνω των 12 μηνών και ηλικίας άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα (30 άτομα), άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια έχοντας ετήσιο ατομικό εισόδημα κάτω από ευρώ (50 άτομα) και αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (20 άτομα). Στόχος της Πράξης Σκοπός της Πράξης είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση στην απασχόληση 100 ανέργων, προερχόμενων από τις παραπάνω ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω της πολλαπλής υποστήριξής τους (συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση με φορείς κ.λπ.). Το αποτέλεσμα της Πράξης θα είναι η πρόσληψη 78 ωφελουμένων από υφιστάμενες επιχειρήσεις, η ίδρυση από τους ωφελουμένους 7 νέων ατομικών ή άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.) και η ίδρυση 3 Κοινωνικών Συνεταιριστικών ΑΙΤΗΣΕΙΣ Επιδοτούμενες θέσεις για 100 ανέργους στην Περιφέρεια Σερρών ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ Επιχειρήσεων στις οποίες θα απασχοληθούν 15 ωφελούμενοι. Ολοι οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης 125 ωρών το καθένα. Στα προγράμματα κατάρτισης προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 6 /ώρα. Αιτήσεις Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις συμμετοχής οι ωφελούμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Σέρρες, Υψηλάντου 4, 62123, Σέρρες και στο τηλέφωνο , ώρες Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20/3/2013. Παράταση δύο ημερών για 226 θέσεις στην Κεντρ. Μακεδονία 20 θέσεις για ανέργους στη Λευκάδα m Παράταση δύο ημερών, έως αύριο 6 Μαρτίου, πήραν επτά προκηρύξεις του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού-Ερευνητικού Κέντρου Αθηνών στην Κεντρική Μακεδονία. Λόγω καθυστέρησης δημοσίευσης των προκηρύξεων στον ημερήσιο Τύπο η ΜΚΟ αποφάσισε να δώσει δύο μέρες επιπλέον προθεσμία για τους εξής νομούς: 6 στο Κιλκίς, 50 στη Θεσσαλονίκη, 26 στη Χαλκιδική, 39 στην Πέλλα, 58 στην Ημαθία, 8 στις Σέρρες, 39 στην Πιερία. Οι ειδικότητες που θα προσληφθούν είναι: ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 90, ΔΕ Νυχτοφυλάκων 42, ΥΕ Καθαριστών 21, ΥΕ Εργατών/Εργατοτεχνιτών 66, ΠΕ Αρχαιολόγων, 3, ΠΕ Μουσειολόγων 4. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Βάκχου 19-23, Πύλη Αξιού Τ.Κ Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς τη στο Φορέα Παροχής Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (ΦΠΣΥΥ «ΕΠΕΚΑ»), (τηλ. επικοινωνίας: ). m Ο φορέας Κοινωνία Ισων Ευκαιριών-Equal Society έχει συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας με Εφορείες Αρχαιοτήτων προκειμένου να προσληφθούν 20 νέοι υπάλληλοι από τους καταλόγους ανέργων του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στον Πολιτισμό στην 22η ΕΠΚΑ και τη ΛΣΤ ΕΠΚΑ. Οι θέσεις είναι: ΔΕ Φυλάκων 8, ΔΕ Νυχτοφυλάκων 4, ΥΕ Εργατών 6, ΥΕ Καθαριστών 1 και ΠΕ Αρχαιολόγων 1. Αιτήσεις υποβάλλονται έως 13 Μαρτίου 2013 στη διεύθυνση: Γουλιέλμου Δαίρπφελδ και Δημ. Βερροιώτη (είσοδος από Βούλη Βρεττού) 1ος όροφος, κεντρική πλατεία Λευκάδας, Τ.Κ Λευκάδα, απευθύνοντάς την στο Μη Κυβερνητικό Οργανισμό Equal Society - Κοινωνία Ισων Ευκαιριών (τηλ. επικοινωνίας: ). 50 θέσεις στην καθαριότητα του Δήμου Κέρκυρας m O δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα πενήντα (50) εργατών καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση των πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας. Μετά την παρέλευση του διμήνου λύεται αυτοδίκαια η σχέση εργασίας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.2207/1994 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής (αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων). Πληροφορίες στο τηλ , η δημοτική υπάλληλος Μαρία Δημέγγελη. 2 καθαριστές στο Δήμο Ηλιούπολης Το ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός-Αθλητικός Οργανισμός (ΠΑΟΔΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ως εξής: 2 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας. Τηλέφωνα: & βρεφονηπιοκόμοι στο Δήμο Παγγαίου Το ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή» Δήμου Παγγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 31/8/2013, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», ως εξής: 5 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 6 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμου και 6 ΔΕ Μαγείρων/Μαγειρισσών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει στις 7 Μαρτίου. Τηλέφωνο: στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο (Θεσ/νίκη) Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης, που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως εξής: 2 ΠΕ Λαογράφων, 1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων, 1 ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας, 1 ΤΕ Πληροφορικής και 2 ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 14/3. Τηλέφωνο για πληροφορίες: υπάλληλοι στην Περιφ. Ηλείας Στην πρόσληψη 3 νέων υπαλλήλων θα προχωρήσει η Περιφέρεια Ηλείας. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: ΠΕ Κτηνιάτρου 1, ΤΕ Ζωικής παραγωγής 1 και ΥΕ Εργάτη 1. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: συμβασιούχοι στην Περιφέρεια Ρεθύμνου Στην Περιφέρεια Ρεθύμνου θα εργαστούν 3 νέοι υπάλληλοι. Οι θέσεις είναι: ΠΕ Κτηνιάτρων 2 και ΤΕ Ζωικής Παραγωγής 1. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο: θέσεις στη Δημ. Επιχείρηση Πάρου Στην κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου θα εργαστούν 2 νέοι υπάλληλοι. Οι θέσεις είναι: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου 1 και ΔΕ Μάγειρα 1. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο:

6 ηµόσιο 266 Αγορά Eργασίας Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 8/3 230 γιατροί και νοσηλευτές µε διετείς συµβάσεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ Το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕ- ΕΛΠΝΟ) ανακοίνωσε ότι θα προβεί στην πρόσληψη 230 γιατρών και νοσηλευτών για δύο χρόνια. Βασικό κριτήριο για όλες τις θέσεις είναι η προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχες της ειδικότητας Μονάδες ή Τµήµατα. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: 40 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Ιατρών και 190 θέσεις κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, Ε Νοσηλευτών. Οι προσλήψεις θα γίνουν µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών, για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ειδικών Μονάδων και Τµηµάτων Νοσοκοµείων που βρίσκονται σε όλη την ελληνική επικράτεια. ικαιολογητικά-αιτήσεις Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων πρέπει επίσης να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: βιογραφικό σηµείωµα, επικυρωµένο αντίγραφο Αστυνοµικού ελτίου Ταυτότητας, επικυρωµένη βεβαίωση ή πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόµιµης απαλλαγής από αυτές προκειµένου περί ανδρών, πιστοποιητικό της αρµόδιας ΟΥ µε τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τα στοιχεία της κατοικίας (διεύθυνση, οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κώδικας, περιοχή, αριθµός σταθερού ή και φορητού τηλεφώνου, εάν υπάρχει), επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου, άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλµατος, βεβαίωση ιδιότητας µέλους ιατρικού συλλόγου και αντίγραφο του τίτλου ειδικότητας ή εξειδίκευσής τους, άδεια ασκήσεως νοσηλευτικού επαγγέλµατος, βεβαίωση ιδιότητας µέλους της Ενωσης Νοσηλευτών Ελλάδας και αντίγραφο του τίτλου ειδικότητας ή εξειδίκευσής τους (εφόσον υπάρχει). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ή να ταχυδροµήσουν την αίτησή τους µε όλα τα δικαιολογητικά στη γραµµατεία του ΚΕΕΛΠΝΟ (Αγράφων 3-5, Μαρούσι Αττικής) µέχρι και την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013, κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες. Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο θέσεις για ανέργους άνω των 45 ετών στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης 100 θέσεις για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη ηµιουργικής Επανεκκίνησης υλοποιεί την Πράξη «Τοπικό Σχέδιο για την επανένταξη µακροχρόνια ανέργων στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης». Η Πράξη στοχεύει στην προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρη- µατικότητα 120 µακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει α) να είναι µακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα, εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ και β) να είναι µόνιµοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (πρώην Νοµός Θεσσαλονίκης). Οι ενδιαφερό- µενοι µπορούν να προσέρχονται έως τις 15/03/2013, ευτέρα έως Παρασκευή, προκειµένου να υποβάλουν αίτηση και να προσκοµίσουν τα ακόλουθα: 1. Αίτηση για συµµετοχή στην Πράξη (σε ειδικό έντυπο που δίνεται στο σηµείο ενηµέρωσης), 2. Μία πρόσφατη φωτογραφία, 3. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ, 4. Αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, 5. Εγγραφο πιστοποίησης τόπου διαµονής ή υπεύθυνη δήλωση συνοδευόµενη από λογαριασµό ΕΚΟ ( ΕΗ, ΟΤΕ), 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση, 7. Αντίγραφο του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού σηµειώµατος εφορίας (εκκαθαριστικό έτους 2012 που αφορά τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν το 2011), 8. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει), 9. Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (εάν υπάρχουν και ειδικότερα από εργασίες σχετικές µε τα αντικείµενα των προγραµµάτων κατάρτισης), 10. ικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξη του υποψηφίου σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες πληθυσµού (εάν υπάρχουν). Τηλ.: , Η Α.Σ. «Αναπτυξιακή Σύµπραξη Περιφερειακής Ενότητας Σάµου για την απασχόληση χωρίς διακρίσεις» υλοποιεί την Πράξη: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες». Η Πράξη υλοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Σάµου Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και απευθύνεται σε 100 ανέργους, που κατοικούν σε αυτήν την περιφερειακή ενότητα, ως εξής: άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούµενα από φτώχεια, αρχηγούς µονογονεϊκών οικογενειών, ΑµεΑ - άτοµα µε ψυχική αναπηρία, ΑµεΑ - άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, µακροχρόνια ανέργους, άνω των 45 ετών, µε χαµηλά προσόντα. Σκοπός της Πράξης είναι η αποτελεσµατική ενσωµάτωση στην απασχόληση 100 ανέργων, προερχοµένων από τις παραπάνω ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, µέσω της πολλαπλής υποστήριξής τους (συµβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση µε φορείς κ.λπ.). Το αποτέλεσµα της Πράξης θα είναι η πρόσληψη 65 ωφελουµένων από υφιστάµενες επιχειρήσεις της ως άνω περιοχής παρέµβασης και η ίδρυση από 35 ωφελουµένους νέων ατοµικών ή άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.) και η ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στις οποίες θα απασχοληθούν ωφελούµενοι. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις συµµετοχής για τα προγράµµατα από 25/2/2013. Τηλ.: µηχανικοί και τεχνίτες στη ΕΥΑ ήµου ιδυµοτείχου 19 γιατροί από επικουρικούς καταλόγους Η ΕΥΑ ήµου ιδυµοτείχου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ηµοτικής Επιχείρησης Υδρευσης- Αποχέτευσης ( ΕΥΑ) ιδυµοτείχου, που εδρεύει στο ιδυµότειχο Ν. Εβρου, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων: ΠΕ Οικονο- µικού 1, ΠΕ Χηµικών Μηχανικών 1, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1, ΤΕ Οικονοµικού 2, Ε Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος 1, Ε Χειριστής µηχανηµάτων έργων (φορτωτήεκσκαφέα) 1, Ε Χειριστής µηχανηµάτων έργων (αποφρακτικού µηχανήµατος) 1, Ε Τεχνιτών Υδραυλικών 3, ΥΕ Βοηθών -εργατών/τριών γενικών καθηκόντων ύδρευσης-αποχέτευσης 3 και ΥΕ Βοηθών -εργατών/τριών γενικών καθηκόντων βιολογικού καθαρισµού 2. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συ- µπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥ- ΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΥΑ ήµου ιδυµοτείχου, Μαυροµιχάλη 25, ιδυµότειχο (τηλ. επικοινωνίας: ). Το υπουργείο Υγείας ανάρτησε πίνακες µε 19 θέσεις για κάλυψη από τους καταλόγους των επικουρικών ιατρών. Η υποβολή συµπληρωµατικών αιτήσεων θα «τρέξει» έως τις 11/3. Οι θέσεις είναι: Ορθοπαιδική 2, Καρδιολογία 2, Ουρολογία 1, Παιδιατρική 3, Αναισθησιολογία 1, Παθολογία 2, ΜΕΘ 1, Νεφρολογία 1, Αιµατολογία 3, Ιατρική Βιοπαθολογία 1, ΤΕΠ 1, καθώς και 1 θέση στο Κέντρο ηλητηριάσεων. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Επικουρικών Ιατρών θα πρέπει να υποβάλουν: Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο κάτοχος είναι Ελληνας πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Για τους πολίτες χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται ύστερα από εξέταση από την αρµόδια επιτροπή του ΚΕΣΥ. Επίσης υποβάλλεται επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου ειδικότητας. Για τους οδοντιάτρους επικυρωµένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ή αναγνώρισης ΟΑΤΑΠ, πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο που η έκδοσή της να µην υπερβαίνει τις 60 (εξήντα) ηµέρες από την κατάθεσή της, βεβαίωση ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ως επικουρικός ιατρός, υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει αποποιηθεί θέση ΕΣΥ ή παραιτηθεί από θέση γιατρού ΕΣΥ. Επίσης, δεν έχει παραιτηθεί ή αποποιηθεί την επιλογή του σε θέση επικουρικού ιατρού.

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 7 27 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΔιΕΤΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Η κατανομή των 777 νοσηλευτών και παραϊατρικών ανά νοσοκομείο Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ξεκινήσουν τα νοσοκομεία να καλύπτουν τις κενές θέσεις τους με επικουρικό προσωπικό. Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού λαμβάνονται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%. Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ. Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση υπηρεσίας του οικείου φορέα, εφόσον έχει προσφερθεί στο δημόσιο τομέα, από βεβαίωση του εργοδότη με κατάθεση των αντίστοιχων ενσήμων εργασίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον έχει προσφερθεί στον ιδιωτικό τομέα, και από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ιδιωτεύσει. Οι υποψήφιοι που εγγράφονται στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού δεν μπορούν να παραμείνουν στον κατάλογο πέραν του επόμενου έτους από το έτος εγγραφής τους. Το υπουργείο ανακοίνωσε την κατανομή των θέσεων ανά νοσοκομείο. Δικαιολογητικά Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής: Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται), υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού, βεβαίωση εγγραφής στην ΕΝΕ για τους ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την ύπαρξη της εμπειρίας (από την υπηρεσία του οικείου φορέα για δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για τους ιδιώτες ή όπου δεν είναι δυνατή από βεβαίωση του εργοδότη με κατάθεση αντίστοιχων ενσήμων), βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα μητρώα των επιδοτούμενων ανέργων. Οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των Υγειονομικών Περιφερειών 1η Υγειονομική Περιφ. Αττικής Διεύθυνση: Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ Τηλ.: Fax: η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου Διεύθυνση: Θηβών 46-48, Πειραιάς, Τ.Κ Τηλ.: Fax: η και 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ Τηλ.: Fax: η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Διεύθυνση: Μεζούρλο, Λάρισα Τηλ.: Fax: η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου Διεύθυνση: Yπάτης 1 & ν.ε.ο. Πατρών-Αθηνών, Πάτρα Τ.Κ.: Τηλ.: Fax: η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης Σμύρνης 26, Τ.Κ , Τ.Θ. 1285, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: Fax: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Γ. Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» - ΠΑΤΗΣΙΩΝ 9 2 Γ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 11 3 Γ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» 19 4 Γ. Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 19 5 ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 15 6 Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» - ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 15 7 ΓΝΠΑ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 9 8 ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 17 9 ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ» 6 10 ΓΝΑ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» 6 11 ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» Γ. Ν. ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 8 16 ΝΑ & ΔΝΑ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» 1 17 ΠΝΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» 1 18 ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 8 2Η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ 1 Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» 9 2 Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 10 3 Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» 1 4 Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» - Γ.Ν. - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ 9 5 Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ. Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» 9 6 Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» - Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ, Κ.Υ. ΓΑΛΑΤΑ 8 7 ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 6 8 Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. ΚΥΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» 25 9 Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ»- Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 9 13 ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΤΗΡΙΟ Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ, Κ.Υ. ΠΑΤΜΟΥ 5 14 ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 16 3Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΝΠΙΔ) 10 2 Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 3 Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 14 4 Γ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ 6 5 Γ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» - «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 8 6 Γ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 4 7 Γ. Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» - «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 12 8 Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 7 9 Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 8 4Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ 1 Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 6 2 ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» 5 3 ΑΝΘ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 6 4 ΓΝΘ «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ» 5 5 Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ 6 6 Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Κ.Υ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3 7 Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, Κ.Υ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 8 8 Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ 5 9 Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ 2 10 Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 7 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ. Ν. ΕΒΡΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ 3 5Η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ- Γ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 8 3 Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», Κ.Υ. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ, Κ.Υ. ΣΚΙΑΘΟΥ, Κ.Υ. ΖΑΓΟΡΑΣ, Κ.Υ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ, Π.Ι. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 11 4 Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5 5 Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 3 6 Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ 17 7 Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 14 8 Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - Γ. Ν. ΘΗΒΩΝ 8 6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Γ. Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 6 2 Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ 3 3 Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3 4 Γ. Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4 5 ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15 6 Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4 7 ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 5 8 Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» 6 9 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 5 10 Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 8 12 Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3 15 Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 5 17 Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 6 18 Γ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 8 19 Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8 20 Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6 7Η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ. Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 36 2 Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 13 3 Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Κ.Υ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ, Κ.Υ. ΚΑΝΔΑΝΟΥ 10 4 Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Γ.Ν. Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - Γ.Ν. Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ - Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» 8

8 28 8 Αγορά Eργασίας Θέσεις εξωτερικού Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, ΒΕΛΓΙΟΥ, ΕΛΒΕΤΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΙΡΛΑΝ ΙΑΣ, ΙΤΑΛΙΑΣ, ΙΣΠΑΝΙ Μάνατζερ, οικονοµολόγοι και ειδικοί ε Administrative Secretary (maternity replacement) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γενεύη, Ελβετία ΦΟΡΕΑΣ: International Catholic Migration Commission ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 15 Μαρτίου 2013 την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: administrative-secretary-maternityreplacement ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ Ε υκαιρίες για καταρτισµένους εργαζόµενους προσφέρουν δεκάδες φορείς του εξωτερικού και διεθνείς οργανισµοί Ηνωµένα Εθνη, Παγκόσµια Τράπεζα και Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Προσλήψεις γίνονται σε 11 χώρες (Ηνωµένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ελβετία, Γεωργία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Τουρκία, Φιλιππίνες, Κένια). Μεταξύ άλλων, ζητούνται µάνατζερ, νοµικοί, ειδικοί σε θέµατα διπλωµατίας, σύµβουλοι, σύµβουλοι επικοινωνίας, διοικητικοί υπάλληλοι, οικονοµικοί µάνατζερ, οικονοµολόγοι και ειδικοί σε θέµατα ανθρώπινων πόρων. Exhibition and Satellites Assistant - ISET Assistant ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γενεύη, Ελβετία ΦΟΡΕΑΣ: International AIDS Society ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 8 Μαρτίου 2013 την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: exhibition-and-satellites-assistantiset-assistant Φορείς του εξωτερικού Policy and Advocacy Assistant ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο ΦΟΡΕΑΣ: Progressio ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 17 Μαρτίου 2013 την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: policy-and-advocacy-assistant Accord 25 Issue Editor ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο ΦΟΡΕΑΣ: Conciliation Resources ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 11 Μαρτίου 2013 την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: accord-25-issue-editor Learning and Development Manager ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο ΦΟΡΕΑΣ: The Brooke Hospital for Animals ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 11 Μαρτίου 2013 την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: learning-and-development-managermaternity-cover Parliamentary Relations Manager ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο ΦΟΡΕΑΣ: VSO ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 11 Μαρτίου 2013 ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη θέση και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: parliamentary-relations-managerat-vso/ Senior Legal Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο ΦΟΡΕΑΣ: Privacy International ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 20 Μαρτίου 2013 ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη θέση και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: senior-legal-officer-at-privacyinternational/ Policy Advisor Single Market and Social Affairs ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΦΟΡΕΑΣ: Insurance Europe ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη µέσω της ιστοσελίδας: com/job_display/78426/policy_ Advisor_Single_Market_and_Social_ Affairs_Insurance_Europe_Brussels_ Belgium Business partner ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΦΟΡΕΑΣ: Next Generation for Europe (NGE) ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη µέσω της ιστοσελίδας: job/17648/business-partner-mfat-next-generation-for-europenge/ Policy Advisor ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΦΟΡΕΑΣ: CLIA Europe - Cruise Lines International Association ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 15 Μαρτίου 2013 ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη µέσω της ιστοσελίδας: com/job_display/78416/policy_ Advisor_CLIA_Europe_Cruise_Lines_ International_Association_Brussels_ Belgium IT Admin Support ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΦΟΡΕΑΣ: ReachCentrum ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 17 Μαρτίου 2013 ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη µέσω της ιστοσελίδας: www. brusselsjobs.com/job_display/78424/ IT_Admin_Support_ReachCentrum_ Brussels Exhibition and Satellites Assistant ISET Assistant ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γενεύη, Ελβετία ΦΟΡΕΑΣ: International AIDS Society ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 8 Μαρτίου 2013 την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: exhibition-and-satellites-assistantiset-assistant Communications Assistant ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γενεύη, Ελβετία ΦΟΡΕΑΣ: International AIDS Society ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 11 Μαρτίου 2013 την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: communications-assistant Programme Manager ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γενεύη, Ελβετία ΦΟΡΕΑΣ: UPR Info ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη θέση και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: programme-manager-at-upr-info/ Capacity Building and Training Specialist, Georgia ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γεωργία ΦΟΡΕΑΣ: ACDI/VOCA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 31 Μαρτίου 2013 την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: capacity-building-and-trainingspecialist-georgia Finance Manager - Climate Forum East ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Τιφλίδα, Γεωργία ΦΟΡΕΑΣ: Austrian Red Cross ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 31 Μαρτίου 2013 την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: finance-manager-georgia-tbilisiclimate-forum-east Ιρλανδία Economist - Securities and Markets Supervision Division ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ουβλίνο,

9 Θέσεις εξωτερικού ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 Αγορά Eργασίας 9 37 ΙΑΣ, ΗΠΑ, ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ, ΚΕΝΙΑΣ επιστήµονες σε 11 χώρες του κόσµου ΦΟΡΕΑΣ: Central Bank of Ireland την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: job_display/78402/economist_ Securities_and_Markets_ Supervision_Division_Central_Bank_ of_ireland_dublin_ireland International Human Resources Coordinator, Jesuit Refugee Service ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ρώµη, Ιταλία ΦΟΡΕΑΣ: Jesuit Refugee Service ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 11 Μαρτίου 2013 την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: international-human-resourcescoordinator-jesuit-refugee-service Responsible de formacion externa ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μαδρίτη, Ισπανία ΦΟΡΕΑΣ: Acción contra el Hambre ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 15 Μαρτίου 2013 την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: responsable-de-formaci%c3%b3nexterna Director of International Finance ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΦΟΡΕΑΣ: International Rescue Committee ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 26 Απριλίου 2013 ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη µέσω της ιστοσελίδας: job/559169/director-internationalfinance Emergency Medical Officer - Refugees ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Τουρκία ΦΟΡΕΑΣ: International Medical Corps ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 22 Μαρτίου 2013 ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη µέσω της ιστοσελίδας: job/559183/emergency-medicalofficer-refugees Θέσεις σε ιεθνείς Οργανισµούς Consultancy on Grant Management INSPIRE PMTCT - Technical and administrative assistance ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γενεύη, Ελβετία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: WHO - World Health Organization ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 13 Μαρτίου 2013 ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη vacancies/ AUSTRALIA Consultancy on Pre-Exposure ProphAUSTRALIA ylaxis (PrEP) - Technical and administrative assistance ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γενεύη, Ελβετία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: WHO - World Health Organization ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 13 Μαρτίου 2013 ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη vacancies/ Administrative Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: EBRD - European Bank for Reconstruction and Development ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 12 Μαρτίου 2013 ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη vacancies/ Administrative Management Specialist ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ Ο Ρ ΓΑ Ν Ι Σ Μ Ο Σ : U N I C E F - United Nations Children s Fund ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 18 Μαρτίου 2013 ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη vacancies/ Chief Economist ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ουάσιγκτον, ΗΠΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: World Bank ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 18 Μαρτίου 2013 ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη vacancies/ Safeguards Specialist ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μανίλα, Φιλιππίνες ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: ADB - Asian Development Bank ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 12 Μαρτίου 2013 ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη vacancies/ Field Associate (Protection) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κοταµπάτο Σίτι, Φιλιππίνες ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 10 Μαρτίου 2013 ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη vacancies/ Safeguards Specialist ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μανίλα, Φιλιππίνες ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: ADB - Asian Development Bank ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 12 Μαρτίου 2013 ενδιαφε- ρόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη vacancies/ Transport Economist ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μανίλα, Φιλιππίνες ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: ADB - Asian Development Bank ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 11 Μαρτίου 2013 ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη vacancies/ Humanitarian Affairs Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ναϊρόµπι, Κένια ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 21 Μαρτίου 2013 ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη vacancies/

10 Θέσεις εξωτερικού 3810 Αγορά Eργασίας Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝ ΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ Προσλήψεις µηχανικών, ειδικών πληροφορικής και γιατρών ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ Η Grecruitment είναι µια διεθνής συµβουλευτική εταιρία, η οποία από το 2009 παρέχει ευέλικτες και αποτελεσµατικές λύσεις στον τοµέα της στελέχωσης επιχειρήσεων µε αποφοίτους, νεαρούς και έµπειρους επαγγελµατίες. Παρακάτω, καταγράφουµε τις ευκαιρίες που προσφέρονται σε ιατρούς, ειδικούς πληροφορικής και µηχανικούς διάφορων ειδικοτήτων σε Γερµανία, Ολλανδία, Ελβετία και Αυστρία. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται τακτικά µέσω της ιστοσελίδας www. grecruitment.com για τις διαθέσιµες νέες θέσεις εργασίας. Ενδεικτικά καταγράφουµε κάποιες από αυτές. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα, καθώς και τα έγγραφα που απαιτούνται στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: eleni. υπ όψιν της κ. Ελένης Τακίδου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συντάξουν το βιογραφικό τους στην αγγλική γλώσσα, όπου θα αναγράφονται όλα τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις από προηγούµενη εργασιακή εµπειρία. Επιπλέον, θα συνεκτιµηθεί η επισύναψη πρόσφατης επαγγελµατικής φωτογραφίας. Τέλος, απαραίτητη είναι η αποστολή των αντιγράφων πιστοποιητικών εκµάθησης ξένων γλωσσών, των σκαναρισµένων αντιγράφων των πτυχίων, καθώς και των συστατικών επιστολών, εφόσον είναι διαθέσιµες. 1 Θέσεις µηχανικών Junior Project Manager ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βερολίνο, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν µάστερ/δίπλωµα ως µηχανικοί ή στον τοµέα του επιχειρηµατικού µάνατζµεντ. Απαιτούνται η άριστη γνώση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των προγραµµάτων Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint και Project), όπως και η άπταιστη γνώση αγγλικών και γερ- µανικών. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Project Engineer/Thermal Power Power Projects ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βασιλεία, Ελβετία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο µπάτσελορ ή µάστερ ως µηχανολόγοι µηχανικοί ή σε αντίστοιχο τοµέα. Προηγούµενη εµπειρία θα συνεκτιµηθεί. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση αγγλικών, ενώ η γνώση γερµανικών θα συνεκτιµηθεί. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Ειδικοί πληροφορικής Software engineer/technical Lead ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ντελφτ, Ολλανδία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο µπάτσελορ ή αντίστοιχο στην επιστήµη υπολογιστών και εµπειρία επτά ετών στη δη- µιουργία λογισµικού. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση των αγγλικών. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: eirini. com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. MS SQL Engineer and Architect ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ζυρίχη, Ελβετία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο σε αντίστοιχο τοµέα και προηγούµενη εµπειρία. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση των αγγλικών και θα προτιµηθούν όσοι γνωρίζουν γερµανικά. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: grecruitment.com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Senior IPTV Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μόναχο, Γερ- µανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο µπάτσελορ στον τοµέα της επιστήµης υπολογιστών ή σε αντίστοιχο, καθώς και προϋπηρεσία. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση αγγλικών, η γνώση γερµανικών θα θεωρηθεί προσόν και η γνώση γαλλικών θα συνεκτιµηθεί. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: eirini. com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Senior Software Developer C++ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βιέννη, Αυστρία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο σε αντίστοιχο τοµέα και να έχουν εµπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στη χρήση C++. Απαραίτητη είναι η γνώση Microsoft VC++, MFC και STL, XML, COM. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: eirini. com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας.

11 Θέσεις εξωτερικού ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 Electronics Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στουτγάρδη, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο µπάτσελορ ή µάστερ ως ηλεκτρολόγοι µηχανικοί ή σε αντίστοιχο τοµέα και τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσία. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζουν τις γλώσσες προγραµµατισµού Microsoft C και C++. Απαραίτητη είναι η γνώση γερµανικών και αγγλικών (η γνώση γαλλικών θα θεωρηθεί προσόν). ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: grecruitment.com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Quality Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ζυρίχη, Ελβετία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν µάστερ/δίπλωµα ως µηχανικοί (ηλεκτρολόγοι, µηχανολόγοι ή ΙΤ). Απαραίτητες είναι η προϋπηρεσία τριών ως πέντε ετών σε αντίστοιχο τοµέα, η άπταιστη γνώση αγγλικών και η τουλάχιστον καλή γνώση γερµανικών (επίπεδο Β2). ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. HV Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ζυρίχη, Ελβετία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν µάστερ/δίπλωµα ως µηχανικοί ή ως ηλεκτρολόγοι µηχανικοί. Απαραίτητη είναι η προϋπηρεσία από δύο ως τέσσερα έτη. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν άπταιστα αγγλικά και να έχουν βασική γνώση της γερµανικής γλώσσας (B2). ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. 1 Ιατρικά επαγγέλµατα Επιµελητής Ιατρός στην Καρδιολογία ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νυρεµβέργη, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την ειδικότητα της Καρδιολογίας και της Εσωτερικής Παθολογίας και να διαθέτει εξαιρετικές γνώσεις στην Επεµβατική Καρδιολογία και να µπορεί να διεξάγει αυτόνοµα εξετάσεις µε καθετήρα καρδιάς και αγγειοπλαστική µε µπαλονάκι. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις Εντατικής Ιατρικής και των µεθόδων TAVI, MitraClip, PFO-/ASDVerschluss, Vorhofokkluder, Bypass, ICD και να µπορεί να διεξάγει αυτόνοµα διαγνωστικές εξετάσεις (υπέρηχο, ηλεκτροκαρδιογράφηµα, CTR, MR). ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Αγορά Eργασίας ΣΕ ΒΕΛΓΙΟ, ΑΝΙΑ, ΙΡΛΑΝ ΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πρακτική άσκηση για µηχανικούς και ερευνητές Τ ην ευκαιρία να εργαστούν για λίγους µήνες και να συλλέξουν εµπειρία και γνώσεις στο αντικείµενό τους έχουν οι νέοι στην αγορά εργασίας. Παρακάτω καταγράφουµε θέσεις εργασίας για πρακτική άσκηση που αφορούν σε µηχανικούς και µάνατζερ διάφορων ειδικοτήτων και ερευνητές σε οκτώ χώρες της Ευρώπης: Βέλγιο, ανία, Ιρλανδία, Ελβετία, Αυστρία, Φινλανδία, Γαλλία και Γερµανία. Design Optimisation Scientist/Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: NUMECA Int ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη θέση και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: eu/euraxess/index.cfm/jobs/ jobdetails/ Sales Planning and Analysis Manager ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Barco ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη µέσω της ιστοσελίδας: com/job_display/78392/sales_ Planning_and_Analysis_Manager_ Barco_West_Flanders Quality Specialist for the External Suppliers Quality Unit ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: LEO Pharma ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 7 Μαρτίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη θέση και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: www. jobsinbrussels.com/ads-leopharma-quality-specialist-forthe-external-suppliers-qualityunit-englishdanish aspx EUC Specialist Systems Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κοπεγχάγη, ανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: VMware ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη θέση και ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: jobseurope.net/job/17567/eucspecialist-systems-engineer-atvmware/ Health Economist ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ουβλίνο, Ιρλανδία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Roche ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη θέση και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: www. jobsinbrussels.com/ads-rochehealth-economist aspx Qualification & Validation Manager ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βέρνη, Ελβετία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Crucell ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη µέσω της ιστοσελίδας: com/ads-crucell-qualificationampamp-validation-managerenglishgerman aspx Qualification Engineer for department Late Stage Development ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βέρνη, Ελβετία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Crucell ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη θέση και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: ads-crucell-qualificationengineer-for-departmentlate-stage-developmentenglishgerman aspx Team Leader Data Sources ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βέρνη, Ελβετία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Crucell ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη µέσω της ιστοσελίδας: com/ads-crucell-team-leaderdata-sources-englishgerman53023.aspx Student Circuit Verification ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Αυστρία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Intel ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη θέση και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: net/job/17595/student-circuitverification-at-intel/ Project Estimator - Service Solutions ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Εσπόο, Φινλανδία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Outotec ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη θέση και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: net/job/17594/project-estimator%e2%80%93-service-solutionsat-outotec/ Technical Account Manager ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Παρίσι, Γαλλία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: VMware ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη θέση και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: net/job/17577/technical-accountmanager-france-at-vmware/ IT Specialist Transition & Deployment - Network ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βερολίνο, Γερµανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Bombardier ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη µέσω της ιστοσελίδας: ads-bombardier-it-specialisttransition-ampamp-deploymentnetwork aspx Specialist System Assurance ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βερολίνο, Γερµανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Bombardier ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη µέσω της ιστοσελίδας: www. jobsinbrussels.com/ads-bombardierspecialist-system-assuranceenglishgerman aspx Senior Specialist IS, Business Platforms ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βερολίνο, Γερµανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Bombardier ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη µέσω της ιστοσελίδας: com/ads-bombardier-seniorspecialist-is-business-platforms53027.aspx Electrical Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βερολίνο, Γερµανία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Bombardier ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τη µέσω της ιστοσελίδας: www. jobsinbrussels.com/ads-bombardierelectrical-engineer-designenglishgermananother-europeanor-midd aspx

12 Ιδιωτικός τομέας 4012 Αγορά Eργασίας Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΑΕΔ θέσεις για ανέργους Τις διαδικασίες πρόσληψης νέων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα προωθεί ο ΟΑΕΔ. Οι αναγγελίες των θέσεων διατίθενται κατά ειδικότητα, κωδικό, εκπαιδευτική βαθμίδα και κατά ΚΠΑ (Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης). Οι υποψήφιοι, αφού εντοπίσουν τη θέση που τους ενδιαφέρει, θα πρέπει να απευθύνονται στους κατά τόπους ΟΑΕΔ με τον κωδικό που αναγράφεται σε κάθε θέση. Οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι: υπάλληλοι γραφείου, εμποροϋπάλληλοι, κομμωτές, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, μηχανικοί, εργάτες, τεχνίτες, οδηγοί, διδακτικό προσωπικό και καθαριστές. Οι περισσότερες ευκαιρίες βρίσκονται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στον Βόλο, στη Γλυφάδα, στη Δάφνη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο Κρήτης, στα Ιωάννινα, στη Θήβα, στην Καλαμάτα, στην Κηφισιά, στον Πειραιά, στην Κοζάνη, στο Περιστέρι, στην Καλλιθέα, στους Αμπελοκήπους και την Κόρινθο. Τα επιπρόσθετα προσόντα που ζητούνται για τις περισσότερες θέσεις που προσφέρονται αυτή την εβδομάδα ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στον πίνακα του Οργανισμού. Χρήσιμες πληροφορίες Οι παρακάτω θέσεις έχουν σταλεί από τον ΟΑΕΔ και ενδέχεται κάποιες από αυτές να έχουν καλυφθεί μέχρι τη δημοσίευσή τους. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τον κοντινό τους ΟΑΕΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΙ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΤΕΙ 1 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΑΕΙ 1 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΙΕΚ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠ. 1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ 1 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΥΝΘΕΤΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΜΟΝΩΔΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΛΟ 1 ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ 1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ 1 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΜΑΡΑΓΚΟΙ ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ 1 ΤΣΑΓΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΔΑΦΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΛΛΟ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΑΛΛΟ 1 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΕΣ ΤΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΛΟ 1 ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ ΑΛΛΟ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΕΙ 1 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΛΛΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΟ ΑΛΛΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΛΟ 1 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΛ 1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΛΛΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ ΑΛΛΟ 1 ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΤΕΣ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΙΕΚ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠ. 1 ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ ΑΛΛΟ 1 ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΜΑΖΟΠΟΙΟΙ ΑΡΤΕΡΓΑΤΕΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ 1 ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕΙ 1 ΜΠΑΡΜΑΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 Μικρές Αγγελίες ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 Ζητούνται 2 σοβαρά άτομα για εργασία μέσω υπολογιστήεξυπηρέτηση ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 πελατών, εισόδημα πάνω από το βασικό, τηλ.: ΟΔΗΓΟΙ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ, ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΙ 2 site ΠΛΥΝΤΕΣ ΠΙΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΕΚ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠ. 1 ΖΗΤΕΙΤΑΙ ένα άτομο φιλόδοξο, ικανό, υπεύθυνο, με βασικές γνώσεις ΠΛΥΝΤΕΣ ΠΙΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2 υπολογιστή, για πλήρη απασχόληση. Τηλ.: , βιογραφικά: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕΙ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΙ 1 Ζητούνται άτομα για εργασία από το χώρο τους μέσω υπολογιστή, ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΕΙ 1 μερική ή ολική απασχόληση, άμεσο ξεκίνημα. Τηλ.: , www. ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΙ 2 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΤΕΙ 1 successstep.gr ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΙ 1 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ζητούνται άτομα για συνεργασία ως επικεφαλής στους τομείς ανάπτυξης ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 - οργάνωσης - στελέχωσης. Ευέλικτο ωράριο. Για ραντεβού κα- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΑΕΙ 1 λέστε: , βιογραφικά στο: ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΕΙ 1 Zητούνται ανεξάρτητοι συνεργάτες ετών άντρες και γυναίκες, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ 1 δραστήριοι με μεγάλες προοπτικές. Γνώσεις η/υ επιθυμητές. Τηλ. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΒΟΗΘΟΙ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 επικοινωνίας: , Κ. Βασιλοπούλου. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΒΟΗΘΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΕΚ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠ. 1 Ευκαιρία εργασίας από το δικό σας χώρο, τις ώρες που θέλετε, ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ ΑΕΙ 1 κερδίζοντας όσο δουλεύετε. Χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, μόνο όρεξη ΤΑΜΙΕΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ ΑΕΙ 1 για δουλειά & μάθηση. Mερική απασχόληση έως 500. Πανελλαδικά, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ τηλ.: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΕΙ 1 ζητούνται πωλητές για προώθηση προϊόντων με βάση τον ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΕΙ 2 αμανίτη. Παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση μέσω Internet. Τηλ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΙ 1 επικοινωνίας: , κ. Δημήτρης. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΙ 1 Ζητουνται 3 σοβαρά άτομα για πρωινή ή απογευματινή απασχόληση. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΙ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 Βασικές γνώσεις Ιντερνετ επιθυμητές. Για ραντεβού κα- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3 ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 λέστε: , βιογραφικά στο: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 3 ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 Ζητούμε άτομα, άνδρες-γυναίκες, ετών, με βασικές ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΟΙΝΟΧΟΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 γνώσεις Ιντερνετ. Απασχόληση πλήρης ή μερική. Ωράριο ελεύθερο. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3 ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠ. 3 Κέρδη αναλόγως εργασίας. Για ραντεβού τηλ.: , ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1

13 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 Επιχειρηματικότητα Αγορά Eργασίας ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 10 ΜΑΪΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Επιδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ για περισσότερα ξενοδοχεία Δεύτερο «πακέτο» αλλαγών στο μεγάλο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους 456 εκατ. ευρώ, που «τρέχει» ήδη, αποφάσισε το υπουργείο Ανάπτυξης. Η πρώτη αλλαγή είναι η παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών προτάσεων, η οποία, από 25 Απριλίου που είχε αρχικώς προσδιοριστεί, είναι πλέον η 10 η Μαΐου (οι προτάσεις έχουν ήδη αρχίσει να υποβάλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου). Η δεύτερη αλλαγή αφορά τους τουριστικούς επιχειρηματίες: Το υπουργείο Ανάπτυξης αποφάσισε να διευρύνει τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, εντάσσοντας στις κατηγορίες επιχειρήσεων που επιχορηγούνται και τις ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, όλων των κατηγοριών και τάξεων, δυναμικότητας έως 100 κλίνες. Ως πρότινος, επιλέξιμες ήταν οι μονάδες Ε, Δ και Γ τάξης που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, δυναμικότητας έως 100 κλίνες. Μιχάλης Boυτσαδάκης Ενίσχυση μικρομεσαίων Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» «τρέχει» ήδη, καθώς υποβάλλονται αιτήσεις ένταξης από τις 25 Φεβρουαρίου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε μια σειρά επαγγελματικών δραστηριοτήτων στους κλάδους μεταποίησης και χονδρικού εμπορίου, αλλά και τουρισμού, όπου ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να είναι από 20 έως και 300 χιλιάδες ευρώ. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα γίνονται οπωσδήποτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www. ependyseis.gr, ενώ θα ακολουθεί και διαδικασία γραπτής υποβολής του σχετικού φακέλου. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων, μετά την παράταση που αποφασίστηκε χθες, θα ολοκληρωθεί στις 10 Μαΐου. Με βάση όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει, σε ό,τι αφορά στον κλάδο του τουρισμού, εντάσσονται στις υπό ενίσχυση επιχειρήσεις: yξενοδοχεία κλασικού τύπου, κατηγορίας 1, 2 και 3 αστέρων, δυναμικότητας σε κλίνες έως και 100, yξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, κατηγορίας 1, 2 και 3 αστέρων, δυναμικότητας σε κλίνες έως και 100, yξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, όλων των κατηγοριών και τάξεων, δυναμικότητας σε κλίνες έως και 100, yεπιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, όλων των κατηγοριών κλειδιών, yτουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, yτουριστικές επαύλεις, yχώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα. Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τις ΜΜΕ (που περιλαμβάνει τον κλάδο του τουρισμού) είναι ύψους 456 εκατ. ευρώ (σύνολο ενισχύσεων), ενώ εκτιμάται ότι μπορούν να ενταχθούν σε αυτό υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις (μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου και τουρισμού) από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν αναμένεται να φθάσουν στα 900 εκατ. ευρώ (ενισχύσεις μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή) και προβλέπεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (από 20 έως 300 χιλιάδες ευρώ) προβλέπει συνολική ενίσχυση σε ποσοστό από 40 έως 60%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια. Για τον τουρισμό, οι επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες περιλαμβάνουν κτίρια - εγκαταστάσεις, μηχανήµατα - εξοπλισµό παραγωγής, μεταφορικά μέσα, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, δικαιώματα τεχνογνωσίας, πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, λογισμικό και υπηρεσίες, προβολή - προώθηση, αμοιβές συμβούλων και λειτουργικές δαπάνες. Θα επιχορηγούνται οι τουριστικές μονάδες όλων των κατηγοριών που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και διαθέτουν έως 100 κλίνες. Πρακτική άσκηση στα Special Olympics m Tα Special Olympics Ελλάς είναι ένα µη κερδοσκοπικό, αθλητικό και εκπαιδευτικό σωµατείο. Ιδρύθηκαν το 1987 µε σκοπό να παρέχουν σε άτοµα µε διανοητική αναπηρία ευκαιρίες προπόνησης και συµµετοχής σε αγώνες. Παρέχουν προπονητικά προγράμματα σε όλη την Αττική και την περιφέρεια καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου, σε καθημερινή βάση, σε συνεργασία με ομοσπονδίες, δήμους και αθλητικούς συλλόγους. Οι προπονητές των Special Olympics Eλλάς είναι πτυχιούχοι καθηγητές Φυσικής Αγωγής/εθελοντές οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προπονητικά σεμινάρια των Special Olympics ή/και έχουν ειδικότητα την Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή. Παρέχεται εκπαίδευση μέσω εκπαιδευτικών προπονητικών σεμιναρίων των Special Olympics. Φοιτητές ή/και πτυχιούχοι του Tμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, διαφόρων ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους εξάσκηση στα Special Olympics Eλλάς, μπορούν να πάρουν πληροφορίες καλώντας στο τηλ ή στέλνοντας στο 50 σπουδαστές στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς m Την έναρξη της δωδέκατης σειράς του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακοίνωσε το Tμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το συγκεκριμένο master οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Executive Master in Business Administration) και απευθύνεται σε εργαζόμενους πτυχιούχους με τριετή τουλάχιστον επαγγελματική προϋπηρεσία μετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων και αρχίζει τον Οκτώβριο του 2013, με την εισαγωγή 50 περίπου μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, που να πιστοποιείται με ικανοποιητικό βαθμό σε TOEFL ή Proficiency. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 24 Μαΐου 2013 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: Για σχετικό πληροφοριακό υλικό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών, Καραολή και Δημητρίου 80, 18534, 4ος όροφος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τηλέφωνο: , φαξ: Ενώ για την κατάθεση δικαιολογητικών οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καραολή και Δημητρίου 80, 18534, 1ος όροφος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τηλέφωνο: , φαξ:

14 Αγορά Eργασίας 4214 Ιδιωτικός τομέας Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 430 ευκαιρίες για καριέρα σε 19 γνωστές εταιρίες Ανοιχτές θέσεις εργασίας για 430 υποψηφίους διαθέτουν 19 ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες σε όλη τη χώρα. Οσοι αναζητούν εργασία και έχουν τα απαραίτητα προσόντα θα πρέπει να κινητοποιηθούν άμεσα και να αποστείλουν το βιογραφικό τους και μία συνοδευτική επιστολή το συντομότερο δυνατόν. Shell. Το δίκτυο των πρατηρίων Shell επεκτείνεται και αναζητά συνεργάτες -επιχειρηματίες για τη διαχείρισή τους στο Αργος, στη Θεσσαλονίκη, στη Λειβαδιά, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα και τα Ιωάννινα. Βασικά προσόντα για όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον είναι το απολυτήριο Λυκείου, η εμπειρία σε πωλήσεις ή εξυπηρέτηση πελατών και οι βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το πτυχίο, τα αγγλικά και η ηλικία μεταξύ ετών θεωρούνται επιπρόσθετα προσόντα. Οσον αφορά στο ποσό του κεφαλαίου που απαιτείται για τη διαχείριση ενός πρατηρίου, κατά μέσο όρο κυμαίνεται στα ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτησή τους ταχυδρομικά στη διεύθυνση Coral A.E., Αγίας Κυριακής 6-8 & Χαρίτων, Π. Φάληρο, ή στο φαξ ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Holmes Place. Η πολυεθνική εταιρία Holmes Place, που δραστηριοποιείται στο χώρο του fitness, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν/μια γυμναστή/στρια με δυνατότητα Personal Training για το Club της Αθήνας. Απαραίτητα προσόντα είναι το πτυχίο ΤΕΦΑΑ ή τίτλος Ισότιμης Σχολής με ειδικότητα κολύμβηση, η τριετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο, η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και η πολύ καλή γνώση Η/Υ. Ο μεταπτυχιακός τίτλος, οι επικοινωνιακές και πωλησιακές δεξιότητες, η διατήρηση και η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τα μέλη, η ικανότητα χειρισμού και επίλυσης παραπόνων, η δυνατότητα εργασίας και ως freelancer, η ευελιξία, η συνέπεια και ο επαγγελματισμός θεωρούνται επιπρόσθετα προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο EPAVLIS. Η κτηματομεσιτική εταιρία EPAVLIS Κτηματομεσίτες, μέλος της παγκόσμιας ομοσπονδίας FIABCI, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της συμβούλους ακινήτων για στελέχωση του τμήματος επαγγελματικού ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας (Παγκράτι, Μετς) και στα βόρεια προάστια της Αττικής (Λυκόβρυση, Πεύκη, Αγιος Στέφανος, Ανοιξη, Μελίσσια, Πεντέλη). Απαραίτητα προσόντα για τις παραπάνω θέσεις είναι η επαγγελματική παρουσία που ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις του επενδυτικού κοινού, η ευχέρεια στην επικοινωνία και τις οργανωτικές ικανότητες, οι απαραίτητες γνώσεις Η/Υ και το πτυχίο πανεπιστημίου. Η προϋπηρεσία σε πωλήσεις θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Η εταιρία προσφέρει συγκεκριμένο πλάνο προβολής και προώθησης ακινήτων, στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα επαγγελματικών ακινήτων, υψηλές προμήθειες και κίνητρα αποδοτικότητας. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: First Data. Στo πλαίσιο μελλοντικής ανάπτυξης στον Τομέα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, η First Data αναζητά έναν manager enterprise security risk & compliance στην Αττική. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Οικονομικών στην πρώτη περίπτωση και 4 διαφορετικές ειδικότητες Media plus. Ανοιχτές θέσεις για merchandisers, διανεμητές εντύπων, προϊσταμένους διανομής και προωθητές/προωθήτριες διαθέτει η Media plus. Ο ιδανικός υποψήφιος για το πρώτο πόστο θα πρέπει να είναι έως 35 ετών, να διακρίνεται για τη θετική προσωπικότητα και θέληση για εξωτερική εργασία, τις επικοινωνιακές ικανότητες και να διαθέτει μηχανάκι και άδεια οδήγησης. Για τη δεύτερη ειδικότητα κρίνονται απαραίτητα η θετική προσωπικότητα και η θέληση για εξωτερική εργασία. Αντίστοιχα, οι προϊστάμενοι διανομής θα πρέπει να διαθέτουν ηλικία από 20 έως 27 ετών, απολυτήριο Λυκείου, βασικές γνώσεις Η/Υ, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Τέλος, οι προωθητές/προωθήτριες θα πρέπει να έχουν θετική προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα και ευχέρεια επικοινωνίας. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω του εμπειρία 5-8 χρόνια σε ασφάλεια IT στη δεύτερη περίπτωση. Επίσης, θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η υποβολή βιογραφικών γίνεται μέσω του www. kariera.gr. Cyta. Εκπροσώπους τηλεπωλήσεων μερικής απασχόλησης επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της στην Αθήνα η Cyta, η θυγατρική εταιρία του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών της Κύπρου. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου, να γνωρίζουν αγγλικά και MS Office, να είναι επικοινωνιακοί, να διαθέτουν ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και ευγένεια και να έχουν τη δυνατότητα εργασίας να εργαστούν σε βάρδιες. Η προϋπηρεσία σε εταιρίες τηλεπωλήσεων (με αντικείμενο πωλήσεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών) θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: SOS IATPOΙ. Νευρολόγους, γαστρεντερολόγους και δερματολόγους ενδιαφέρεται να προσλάβει η γραμμή 1016 SOS IATPOΙ για την Αθήνα και καρδιολόγους και ακτινολόγους για τη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα προσόντα για τις θέσεις αυτές είναι το πτυχίο ΑΕΙ, η γνώση αγγλικών και η προϋπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλέφωνο ή στην ιστοσελίδα των ΓΙΑΤΡΩΝ SOS: Farmeco. Στελέχη πωλήσεων φαρμακείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία αναζητά η Farmeco, που δραστηριοποιείται στο χώρο των δερμοκαλλυντικών και καλλυντικών προϊόντων. Βασικά προσόντα για τις θέσεις αυτές είναι το απολυτήριο Λυκείου, η μεγάλη εμπειρία στις πωλήσεις, η δυναμική προσωπικότητα, η άνεση στην επικοινωνία, η ικανότητα διαπραγμάτευσης και η ηλικία που δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 38 χρόνια. Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, εταιρικό αυτοκίνητο, προοπτικές εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το τηλέφωνο: Hertz. Αντιπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών στην Καλαμάτα, στη Λίνδο και την Κω προσλαμβάνει η γνωστή εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτου Hertz. Βασικά προσόντα για τις θέσεις αυτές είναι το πτυχίο, η διετής σχετική προϋπηρεσία κατά προτίμηση στις πωλήσεις ή στον τομέα του τουρισμού, η άριστη γνώση και η χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, η άδεια οδήγησης και οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω του Johnson & Johnson Hellas. Εναν senior financial analyst ενδιαφέρεται να προσλάβει η Johnson & Johnson Hellas. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου σε επιχείρηση ή Οικονομικών/Λογιστικών, να διαθέτει προϋπηρεσία 3-5 ετών σε οικονομικό σχεδιασμό/ανάλυση, να έχει καλή γνώση των Αμερικανικών Λογιστικών Προτύπων, να μιλάει άπταιστα αγγλικά, να έχει καλές αναλυτικές και

15 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 Ιδιωτικός τοµέας Αγορά Eργασίας Rakas. Πωλήτριες λιανικής και µοντέλα για το showroom ενδιαφέρεται να προσλάβει άµεσα η εταιρία επώνυµης ένδυσης Rakas στην Αθήνα. Οι ιδανικές υποψήφιες για τις πωλήσεις θα πρέπει να διαθέτουν 3ετή προϋπηρεσία, άνεση στην επικοινωνία, άριστη γνώση του χώρου της µόδας, πολύ καλή γνώση αγγλικών και εξαιρετική εµφάνιση. Αντίστοιχα, οι ιδανικές υποψήφιες για τη δεύτερη ειδικότητα θα πρέπει να είναι ευπαρουσίαστες, µε ευχάριστη προσωπικότητα και άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες. Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται µέσω της ιστοσελίδας του Rakas rakas.gr/site/#/career. επικοινωνιακές ικανότητες. Η εταιρία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες ανέλιξης. Η κατάθεση βιογραφικών γίνεται µέσω του www. kariera.gr. Κρι κρι. Η βιοµηχανία γάλακτος Κρι κρι διαθέτει δύο ανοιχτές θέσεις στις Σέρρες, για έναν µηχανολόγο - µηχανικό παραγωγής και έναν ηλεκτρολόγο αυτοµατιστή (ΑΤΕΙ). Οι ιδανικοί υποψήφιοι και για τα δύο πόστα θα πρέπει να είναι απόφοιτοι σχολής ΑΤΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών, να διαθέτουν καλή γνώση χειρισµού θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται στο φαξ: , αναφέροντας τη θέση και την περιοχή. Vario Clean. H Vario Clean A.E., που δραστηριοποιείται στο χώρο των συστηµάτων καθαρισµού και υγιεινής, προσλαµβάνει έναν βοηθό λογιστή για 4µηνη απασχόληση. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι έως 27 ετών, να διαθέτει πτυχίο Λογιστικής (ΤΕΙ)/Οικονοµικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ), 2-3 χρόνια προϋπηρεσία σε µηχανογραφηµένο λογιστήριο, καλή γνώση του ΚΒΣ- ΚΦΑΣ, πολύ καλή γνώση του ΕΓΛΣ και της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, άριστη γνώση MS office (excel, word, powerpoint) και πολύ καλή γνώση αγγλικών. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω Emergy products. Η φαρµακευτική εταιρία Emergy products αναζητά συνεργάτες για χώρους φαρµακείων στους Νοµούς Αττικής και Ηρακλείου Κρήτης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προϋπηρεσία στο χώρο των φαρµακείων. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Ελαίων loft. Εναν web developer/designer προσλαµβάνει η Ελαίων loft. Απαιτούµενα προσόντα για τη θέση είναι το πτυχίο ΤΕΙ - ΑΕΙ, η προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση εταιρίας ή ως freelancer, οι εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, η άριστη γνώση σε frond και back page προγράµ- µατα HTML5, PHP, ΧHTML, CSS3 JavaScript, xml, web2, jquery, οι γνώσεις Photoshop και Illustrator, η εµπειρία σε σχεδιασµό social media campaigns, το οµαδικό πνεύµα συνεργασίας κ.ά. Η κατάθεση βιογραφικών γίνεται µέσω του www. skywalker.gr. Apivita. Παρασκευαστή πλήρους απασχόλησης για το χειρισµό καζανιού παραγωγής στην Αθήνα αναζητά η ελληνική εταιρία φυτικών καλλυντικών Apivita. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ΤΕΙ, ΙΕΚ τεχνολογικής εκπαίδευσης, εµπειρία 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση σε Τµήµα Παραγωγής µε πολύ καλή γνώση χειρισµού µηχανηµάτων, πολύ καλή γνώση αγγλικών και MS Office. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους ταχυδρο- µικά στη διεύθυνση: Apivita, /νση Ανθρωπίνων Πόρων, Βιοµηχανικό Πάρκο Μαρκόπουλουµ Μεσογαίας/ Μαρκόπουλο Αττικής, Τ.Κ , ή στο φαξ: Για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επικοινωνήσουν µε το τηλέφωνο: Πλαίσιο. Πωλητές για τα καταστήµατά της στη Θεσσαλονίκη ενδιαφέρεται να προσλάβει η Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι νέες και νέοι που η ηλικία τους δεν ξεπερνάει τα 28 χρόνια, απόφοιτοι Λυκείου, επικοινωνιακοί, ευχάριστοι και να διαθέτουν γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οσοι θέλουν να ενταχθούν στο δυνα- µικό του Πλαίσιο µπορούν να καταθέσουν on line το βιογραφικό τους στην ιστοσελίδα του οµίλου, gr. Επίσης, τους δίνεται η δυνατότητα να στείλουν την αίτησή τους µε φαξ στον αριθµό ή να την καταθέσουν σε κάποιο κατάστηµα του οµίλου. Η/Υ, εµπειρία δύο ετών σε αντίστοιχη θέση, ηλικία έως 32 ετών και εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Οι καλές γνώσεις αγγλικών ή γερ- µανικών θεωρούνται επιπρόσθετα προσόντα. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται ταχυδροµικά στην ΤΘ75 Σέρρες ή στο φαξ: CENTURY 21. Το διεθνές ίκτυο Κτηµατοµεσιτικών Υπηρεσιών CENTURY 21 αναζητά άτοµα για τη στελέχωση των γραφείων της, που θα αναλάβουν θέσεις συµβούλους επαγγελµατικών ακινήτων στα Βόρεια και υτικά Προάστια της Αττικής. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ευχάριστη προσωπικότητα, προσανατολισµό στην επίτευξη στόχων, δίψα για µάθηση και υψηλά εισοδήµατα και επαγγελµατικό ήθος. Η προϋπηρεσία στο αντικείµενο θα Θέσεις για συµβούλους χρηµατοδοτικών προγραµµάτων ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. Η εταιρία συµβούλων ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. επιθυµεί να εντάξει στο δυναµικό της για τα γραφεία της στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη συµβούλους χρηµατοδοτικών προγραµµάτων. Βασικά προσόντα θεωρούνται το πτυχίο ΑΕΙ (κατά προτίµηση Πολυτεχνικών ή Οικονοµικών Σχολών), η αποδεδειγµένη εµπειρία τουλάχιστον τριών ετών στη σύνταξη Οικονοµοτεχνικών Μελετών και τη µετέπειτα διαχείριση των Επενδυτικών Προγραµµάτων, η άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) και η καλή επικοινωνία µε πελάτες. Η αποστολή βιογραφικού γίνεται µέσω του

16 4416 Αγορά Eργασίας Εκπαίδευση Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Equal Society 8-10 Μαρτίου η διεθνής έκθεση για την Εκπαίδευση και την Εργασία H Equal Society με χορηγό επικοινωνίας τον «Ελεύθερο Τύπο» διοργανώνει τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση για την «Εκπαίδευση & Εργασία» από τις 8 έως 10 Μαρτίου στο ΣΕΦ (Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας). Ιδιωτικές εταιρίες και μη κυβερνητικοί οργανισμοί αναζητούν προσωπικό και συγκεντρώνουν βιογραφικά υποψηφίων. Εκδηλώσεις, ημερίδες και σεμινάρια για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την εργασία, την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα θα πλαισιώσουν την έκθεση. Η Equal Society έχει προσκαλέσει φέτος ξεχωριστούς ομιλητές για να αναπτύξουν τις θέσεις τους. Ο πρωταθλητής Γιώργος Σιγάλας αναπτύσσει στη σύμβουλο καριέρας Ελισάβετ Γεωργίου, την Παρασκευή 8 Μαρτίου, το πώς μπορούν οι μαθητές να βάλουν «τρίποντο στις εξετάσεις». Το Σάββατο αφιερώνεται στην επιχειρηματικότητα και στις ευκαιρίες εργασίας στο εξωτερικό. Την Κυριακή, στις 10 Μαρτίου, το Job Festival ανοίγει με θέμα το πώς μπορεί κάποιος να σχεδιάσει το εργασιακό του μέλλον και το απόγευμα κλείνει με το δημοφιλή τραγουδιστή Νίκο Πορτοκάλογλου ο οποίος συζητά με το κοινό υπογραμμίζοντας πως... από «πείσμα και τρέλα θα ζω σ ετούτη τη χώρα». Τιμώμενη χώρα η Αυστραλία, που συγκεντρώνει και πάλι μετά από χρόνια το ενδιαφέρον χιλιάδων Ελλήνων για μετανάστευση, σπουδές και εργασία. Συμμετέχει με σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η είσοδος στον εκθεσιακό χώρο του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας είναι δωρεάν.

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #139. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα. Ανοίγουν θέσεις εργασίας σε αλυσίδες ένδυσης σε όλη την Ελλάδα 30 %

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #139. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα. Ανοίγουν θέσεις εργασίας σε αλυσίδες ένδυσης σε όλη την Ελλάδα 30 % ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.217 θέσεις σε δήµους, µουσεία, ΚΕΠ σελ. 2-3, 5, 7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 03.07.2012 #139 400 ΣΤΟ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 500 ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ, 150 ΣΤΟ ΕΤΑΑ 3 προκηρύξεις για 1.050 εργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.338 προσλήψεις-εξπρές στο ηµόσιο µέσα στον Οκτώβριο #152. Ζητούνται Ελληνες γιατροί και µηχανικοί σε χώρες της Ευρώπης σελ.

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.338 προσλήψεις-εξπρές στο ηµόσιο µέσα στον Οκτώβριο #152. Ζητούνται Ελληνες γιατροί και µηχανικοί σε χώρες της Ευρώπης σελ. ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 02.10. #152 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 375 ευκαιρίες σε 14 γνωστές εταιρίες σελ. 12-13 ΕΗ: 497, ΗΜΟΙ: 559, ΕΛΤΑ: 17, ΜΟΥΣΕΙΑ: 10, ΑΕΙ: 22, ΕΛ.ΑΣ.: 233 1.338 προσλήψεις-εξπρές στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.03.2015 #279 ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ Μ ε 1.555 µόνιµους και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #116. Τον Ιούνιο ο διαγωνισµός για 500 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής σελ. 3

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #116. Τον Ιούνιο ο διαγωνισµός για 500 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής σελ. 3 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 24.01.2012 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #116 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 470 ευκαιρίες σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 14-15 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 122 γιατροί και 99 παραϊατρικοί σελ.2, 6 AΓΟΡΑ Τα πρώτα οικογενειακά χειροποίητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ

ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 05.11.2012 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #157 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 380 προσλήψεις σε 17 γνωστές εταιρίες σελ. 14-15 OAE 2.370 θέσεις για ανέργους σελ.12 ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ 4.398 νέες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205. ΣΕ ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΛΤΑ, ΕΥ ΑΠ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7 πακέτα για 3.451 προσλήψεις εποχικών έως το τέλος του έτους

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205. ΣΕ ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΛΤΑ, ΕΥ ΑΠ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7 πακέτα για 3.451 προσλήψεις εποχικών έως το τέλος του έτους EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 08.10.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 550 ευκαιρίες για καριέρα σε 18 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ 10.000 ευρώ σε νέους έως 35 ετών για καινοτόµες επιχειρήσεις σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετοιµα 2 προγράµµατα για 18.000 προσλήψεις ανέργων έως 66 ετών

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετοιµα 2 προγράµµατα για 18.000 προσλήψεις ανέργων έως 66 ετών ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.02.2015 #276 ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετοιµα 2 προγράµµατα για 18.000 προσλήψεις ανέργων έως 66 ετών ύο νέα προγράµµατα απασχόλησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 18.06.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προσωπικό τηλεφωνικής εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα σελ. 8-9 ΝΗΣΙΑ 100, ΥΠ. ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 772, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 80, ΣΧΟΛΗ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ 100, ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 6.453 νέες προσλήψεις σε δήµους και µουσεία Σ #138. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 6.453 νέες προσλήψεις σε δήµους και µουσεία Σ #138. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 633 σπουδαστές στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. σελ. 15 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.06.2012 #138 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ 6.453 νέες προσλήψεις σε δήµους και µουσεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 754 µηχανικοί, τεχνίτες και διοικητικοί στη ΕΗ #124. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα 30 %

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 754 µηχανικοί, τεχνίτες και διοικητικοί στη ΕΗ #124. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα 30 % ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 420 ευκαιρίες σε 16 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 ΟΑΕ 1.776 θέσεις για ανέργους EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 20.03.2012 #124 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 27 ΝΟΜΟΥΣ 754 µηχανικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ. 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ. 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 07.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #218 ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο Π οδαρικό µε 2.638 προσλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ. 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ. 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 24.03.2015 #280 ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα Σ ε προσλήψεις µόνιµων και εποχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Πώς θα βρουν δουλειά 239.691+74.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ ουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.05.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #79 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 505 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.117 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 5.866 νέες προσλήψεις σε δήµους και περιφέρειες Σ #119 ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 5.866 νέες προσλήψεις σε δήµους και περιφέρειες Σ #119 ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 14.02.2012 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #119 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 410 ευκαιρίες σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 ΟΑΕ 1.901 θέσεις για ανέργους σελ.14 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Παραδοσιακά προϊόντα µε υλικά από τη

Διαβάστε περισσότερα

EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.12.2010 EΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ

EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.12.2010 EΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.2.200 EΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ #60 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 450 ευκαιρίες καριέρας σε 3 «επώνυµες» εταιρίες σελ. 8-9 OAE.809 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ. ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 445 διανοµείς, οδηγοί και διοικητικοί στα ΕΛΤΑ. Στην πρόσληψη 445 εποχικών υπαλλήλων #114

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 445 διανοµείς, οδηγοί και διοικητικοί στα ΕΛΤΑ. Στην πρόσληψη 445 εποχικών υπαλλήλων #114 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.01. ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #114 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 430 ευκαιρίες σε 16 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 ΟΑΕ 1.373 θέσεις για ανέργους σελ.14 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ Επένδυση µέλι µέσα στην κρίση σελ. 13 ΠΡΑΣΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.ΑΣ. 660, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1.500, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 337, ΣΤΡΑΤΟΣ 895. 3.392 προσλήψεις σε Ενοπλες υνάµεις και Σώµατα Ασφαλείας

ΕΛ.ΑΣ. 660, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1.500, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 337, ΣΤΡΑΤΟΣ 895. 3.392 προσλήψεις σε Ενοπλες υνάµεις και Σώµατα Ασφαλείας EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 04.03.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #226 ΕΛ.ΑΣ. 660, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1.500, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 337, ΣΤΡΑΤΟΣ 895 3.392 προσλήψεις σε Ενοπλες υνάµεις και Σώµατα Ασφαλείας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ειδικοί Φρουροί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #271. ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #271. ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 13.01.2015 #271 ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές Μ έσω επτά διαγωνισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 7.000 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ Ευκαιρίες για δουλειά σε έξι ξενοδοχειακές µονάδες για τη νέα τουριστική σεζόν

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 7.000 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ Ευκαιρίες για δουλειά σε έξι ξενοδοχειακές µονάδες για τη νέα τουριστική σεζόν ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 27.01.2015 #273 ΓΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΙΑΣΩΣΤΕΣ Ανοίγουν 4.993 προσλήψεις µονίµων και εποχικών στο ηµόσιο «Ξ επαγώνουν» τις επόµενες

Διαβάστε περισσότερα

& ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 765 προσλήψεις-εξπρές µονίµων και εποχικών Στην πρόσληψη 765 µόνιµων και #51 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

& ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 765 προσλήψεις-εξπρές µονίµων και εποχικών Στην πρόσληψη 765 µόνιµων και #51 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.10.2010 EΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ #51 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 605 ευκαιρίες καριέρας σε 15 «επώνυµες» εταιρίες σελ. 8-9 OAE 2.137 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.11 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 131 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 131 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Εκατοστή τριακοστή πρώτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 131 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Μέσα στην εβδοµάδα αναµένεται #108. 14 ιατρικές ειδικότητες σε τέσσερις χώρες της Ευρώπης

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Μέσα στην εβδοµάδα αναµένεται #108. 14 ιατρικές ειδικότητες σε τέσσερις χώρες της Ευρώπης EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 29.11.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #108 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 390 ευκαιρίες σε 18 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 OAE 1.825 θέσεις για ανέργους σελ.14 ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Nέος διαγωνισµός για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 12.11.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #210 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ευκαιρίες για δουλειά στον κλάδο της εστίασης σελ. 8-9 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τα πτυχία που γίνονται δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 07.04.2015 #282 ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία Ξ εκίνησε χθες και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN: (9) θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού... 4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: (7) θέσεις Καθηγητών... 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη /3/0 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(0) Αριθμ. Πρωτ.:7 Ταχ.Δ/νση : Ομήρου 8 Τ.Κ. :84 00 Ερμούπολη Σύρο Πληροφορίε :Δημ. Αλεξανδρή Τηλέφωνο :80 85354 FAX :80 85357 Email :polidin@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι με την πράξη του Πρύτανη υπ αριθμ. 3970/21-06-2013,

Διαβάστε περισσότερα