Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος - Δεκέμβριος Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 4 th Issue, October December 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 4 th Issue, October December 2011"

Transcript

1 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 4 th Issue, October December Copyright 2011 Σελίδα 437

2 Περιεχόμενα Contents Σελίδα- Page Άρθρο Σύνταξης Editorial Ανάγκη ενημέρωσης-πληροφόρησης των ασθενών. Patients need for information 439 Ανασκοπήσεις - Reviews 1. Πρώιμη διάγνωση μυοκαρδιακής ισχαιμίας και δείκτης «Ischemia-Modified Albumin (IMA). 441 Early diagnosis of myocardial ischemia and Ischemia-Modified Albumin (IMA) Δεοντολογία και διαχείριση ηθικών διλημμάτων στα επαγγέλματα υγείας. Code of ethics and ethical dilemmas management in health professions. Θρησκευτικότητα στο χώρο του νοσοκομείου. Religiousness in hospitals Η επιβίωση του ασθενούς με καρκίνο μετά το τέλος της θεραπείας O ρόλος του νοσηλευτή. 490 Cancer survivor after the end of treatment-the role of the nurse. 5. Παρακίνηση του νοσηλευτικού προσωπικού και πλαίσιο ρεαλιστικών κινήτρων σε ένα Δημόσιο Νοσοκομείο. Motivation of the nursing staff in and a framework of realistic motives in a public hospital. 502 Έρευνες Original Papers Μελέτη της ποιότητας ζωής ασθενών με καρκίνο του λάρυγγα. A study on the quality of life of laryngeal cancer patients. Παράγοντες εμφάνισης καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και άγχους σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Factors of appearance of depressive symptomatology and stress to mental health professionals Copyright 2011 Σελίδα 438

3 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 4 th Issue, October December 2011 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Ανάγκη ενημέρωσης-πληροφόρησης των ασθενών Η ανάγκη της πληροφόρησης των ασθενών ήρθε στο προσκήνιο προς τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τις αρχές του 1970, όταν είχε αρχίσει να διαφαίνεται στο τομέα της υγείας μια ηθική μετατόπιση από πατερναλισμό, όπου ο ιατρός ήταν εκείνος που επέλεγε το είδος της παρεχόμενης πληροφόρησης, προς την προαγωγή της αυτονομίας και την αναγνώριση του δικαιώματος των ασθενών να ενημερώνονται με σαφήνεια για την κατάσταση της υγείας τους. Λίγο αργότερα, στη δεκαετία του 70 και του 80, οι ασθενείς άρχισαν να υιοθετούν περισσότερο κριτική στάση προς την παρεχόμενη φροντίδα υγείας, εκδηλώνοντας εντονότερα την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που αφορούσαν στη θεραπεία τους. Ως αποτέλεσμα, σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στην παροχή ενημέρωσης από τους θεράποντες ιατρούς. Από τότε έως σήμερα, παρότι σε πολλές χώρες του κόσμου έχει αναγνωριστεί η σπουδαιότητα της λεπτομερούς πληροφόρησης των ασθενών ή έχει κατοχυρωθεί με νόμο εντούτοις, στην καθημερινή κλινική πράξη η παροχή ενημέρωσης δεν είναι συστηματική ή υπερισχύει η τάση απόκρυψης της πλήρους αλήθειας, όπως στην ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα των ασθενών με καρκίνο. Παγκοσμίως, η πηγή πληροφόρησης δηλ., το ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό έχει αποτελέσει αντικείμενο διχογνωμίας καθώς δεν έχει διευκρινισθεί πλήρως εάν οι νοσηλευτές ως διεπιστημονική ομάδα θεωρούνται οι καταλληλότεροι για την παροχή πληροφόρησης. Ωστόσο, στην Ελλάδα, ως βασική πηγή ενημέρωσης θεωρείται ο θεράπων ιατρός και σπανιότερα οι νοσηλευτές. Άλλες μη συνηθέστερες πηγές πληροφόρησης των ασθενών αποτελούν η μελέτη βιβλίων και άρθρων, η συμμετοχή σε συνέδρια ή διαλέξεις, τα ενημερωτικά φυλλάδια και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τύπος, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η δημοτικότητα της πληροφόρησης με τη Βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας υποστηρίζεται, ότι η ανάγκη πληροφόρησης των ασθενών εξαρτάται από δημογραφικούς παράγοντες, όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, κ.ά. Επίσης, γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτό, ότι οι ασθενείς επιθυμούν ενημέρωση όχι μόνο για τη νόσο, τη θεραπεία, την πρόληψη των επιπλοκών αλλά και για άλλα πρακτικότερα προβλήματα που αφορούν στις καθημερινές δραστηριότητες ή ακόμα και σε οικονομικά θέματα. Ωστόσο, οι διαφορές που παρατηρούνται ως προς την ανάγκη πληροφόρησης δεν σημαίνουν απαραιτήτως, ότι διαφέρουν οι ανάγκες αλλά πιθανόν να αντανακλούν την ικανότητα αποδοχής και κατανόησης της πληροφόρησης. Άτομα που αδυνατούν να κατανοήσουν τη παρεχόμενη πληροφόρηση θα πρέπει να αναγνωρίζονται από τους επαγγελματίες υγείας και να λαμβάνεται μέριμνα μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Η αποτελεσματική πληροφόρηση προϋποθέτει τη δημιουργία ήρεμου περιβάλλοντος με ειλικρινή και άνετη ατμόσφαιρα, χρήση σαφών και κατανοητών όρων και απαιτεί επανεκτίμηση της κατανόησης των αποκτηθέντων γνώσεων. Επιπροσθέτως, η ενημέρωση των ασθενών δεν θα πρέπει να είναι μόνο προφορική αλλά αντιθέτως να συμπληρώνεται με γραπτό υλικό υπό τη Copyright 2011 Σελίδα 439

4 μορφή πρωτοκόλλων ή άλλων ενημερωτικών εντύπων ή οδηγιών για τη διατήρηση των αποκτηθέντων γνώσεων στο χρόνο. Βιβλιογραφία: 1) Clark AM., Barbour RS., McIntyre PD. Preparing for change in the secondary prevention of coronary heart disease: a qualitative evaluation of cardiac rehabilitation within a region of Scotland. Adv Nurs. 2002;39(6): ) Czar ML., Engler MM. Perceived learning needs of patients with coronary artery disease using a questionnaire assessment tool. Heart Lung. 1997;26(2): ) Smith J., Liles C. Information needs before hospital discharge of myocardial infarction patients: a comparative, descriptive study. J Clin Nurs. 2007;16(4): ) Chan AD., Reid GJ., Farvolden P., Deane ML., Bisaillon S. Learning needs of patients with congestive heart failure. Can J Cardiol. 2003;19(4): ) Guzman P., Sliepcevich E., Lacey E., Vitello E., Matten M., Woehlke P., et al. Tapping patient satisfaction: A strategy for quality assessment. Patient Educ Couns, 1998; 12: ) Πολυκανδριώτη Μ., Ευαγγέλου Ε., Ζαχάκης Ι., Ηλιοπούλου Π., Κουτελέκος Ι., Κυρίτση Ε. Ανάγκες ασθενών με καρκίνο. Νοσηλευτική, 2010, 49(3): Πολυκανδριώτη Μαρία, Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας Copyright 2011 Σελίδα 440

5 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 4 th Issue, October December 2011 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Πρώιμη διάγνωση μυοκαρδιακής ισχαιμίας και δείκτης «Ischemia- Modified Albumin (IMA)» Μανιοπούλου Ι. Διονυσία Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc (c), Υπεύθυνη ΧΤ Ειδικό Νοσοκομείο Αττικής-Οφθαλμιατρείο Αθηνών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το προκάρδιο άλγος αποτελεί μία από τις συνηθέστερες αιτίες προσέλευσης ασθενών σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Παραδοσιακά, η διάγνωση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων (ΟΣΣ) γίνεται με τον τυπικό στηθαγχικό πόνο, τη λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήματος και την αύξηση των καρδιακών ενζύμων, όπως είναι η Τροπονίνη-Ι και το ισοένζυμο της κρεατινικής κινάσης. Παρ όλα αυτά, ένας μεγάλος αριθμός ασθενών με ισχαιμία του μυοκαρδίου παραμένει αδιάγνωστος. Ο δείκτης «ischemia-modified albumin (IMA)» αυξάνει εντός ολίγων μόνο λεπτών σε ισχαιμία του μυοκαρδίου και παραμένει αυξημένος για 6 έως 12 ώρες. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της Ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του IMA στην πρώιμη διάγνωση μυοκαρδιακής ισχαιμίας. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και κλινικών μελετών στις βάσεις δεδομένων PubMed, Medline, Scopus και Embase, με χρήση λέξεωνκλειδιών, όπως ischemia-modified albumin, μυοκαρδιακή ισχαιμία, οξέα στεφανιαία σύνδρομα, albumin cobalt-binding test. Συμπληρωματική βιβλιογραφία αναζητήθηκε και μέσω άλλων διαδικτυακών ηλεκτρονικών μηχανών αναζήτησης (Medscape, MedExplorer), όπως επίσης και μέσω βιβλιογραφικών παραπομπών των ήδη ανακτημένων άρθρων. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2008-Ιανουάριο 2009 και η έρευνα επαναλήφθηκε τον Σεπτέμβριο 2010-Δεκέμβριο Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα των μελετών υποδεικνύουν, ότι ο IMA μπορεί να ανιχνεύσει την ύπαρξη ισχαιμίας ακόμα και σε απουσία μυοκαρδιακής νεκρώσεως. Δεδομένου ότι τα επίπεδα IMA επιστρέφουν στα φυσιολογικά όρια εντός 24 ωρών, ο εν λόγω δείκτης μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη διαστρωμάτωση κινδύνου ασθενών με ΟΣΣ. Εξαιτίας της υψηλής αρνητικής προγνωστικής του αξίας και της μεγάλης του ευαισθησίας στην ανίχνευση ΟΣΣ μπορεί να βοηθήσει στη διαλογή ασθενών με θωρακικό άλγος. Δυστυχώς, η υψηλή ευαισθησία του δείκτη IMA περιορίζεται από τη χαμηλή ειδικότητά του για το μυοκαρδιακό κύτταρο, καθ ότι μια πιθανή Copyright 2011 Σελίδα 441

6 αύξηση των τιμών μπορεί να οφείλεται και σε ισχαιμία άλλων ιστών. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των εισαγωγών για ασθενείς που δεν πάσχουν από ΟΣΣ. Συμπεράσματα: Η καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού δράσης του δείκτη IMA στα πρώιμα στάδια μυοκαρδιακής ισχαιμίας σε ασθενείς με ΟΣΣ θεωρείται ζωτικής σημασίας και έρευνες προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη (διεθνής πολυκεντρική μελέτη IMAGINE). Λέξεις κλειδιά: Ischemia-modified albumin, μυοκαρδιακή ισχαιμία, οξέα στεφανιαία σύνδρομα, albumin cobalt-binding test. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Μανιοπούλου Διονυσία Νυμφών 2, Τ.Κ Ειρήνη, Τηλ.: Early diagnosis of myocardial ischemia and Ischemia-Modified Albumin (IMA) Maniopoulou I. Dionysia RN, MSc (c), Charge Nurse of Surgical Department Ophthalmiatrio Eye Hospital of Athens, Greece ABSTRACT Acute chest pain is one of the most common causes of patient attendance in the emergency departments (EDs). Traditionally, the diagnosis of acute coronary syndromes (ACS) relies on the combination of typical chest pain, electrocardiographic (ECG) changes and serum markers elevation, such as Troponin-I and CK-MB isoenzyme. However, a large number of patients with myocardial ischemia remain undiagnosed. Ischemia-modified albumin (IMA) increases within minutes after the onset of ischemia and remains elevated for 6 to 12h. Aim: The aim of the present study was to review the literature, Greek and international, regarding the efficacy of IMA in the early diagnosis of myocardial ischemia. Methods: The methodology followed, included bibliography research from both review and research literature, through databases PubMed, Medline, Scopus and Embase, with the use of Copyright 2011 Σελίδα 442

7 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 4 th Issue, October December 2011 keywords, such as ischemia-modified albumin, myocardial ischemia, acute coronary syndromes, albumin cobalt-binding test. Complementary bibliography was found through other electronic search engines (Medscape, MedExplorer), and by reviewing references of already found articles. Data were collected between October 2008-January 2009 and the research was repeated from September to December Results: Research findings indicate that IMA can detect ischemia whether or not necrosis is present. Given the fact that IMA levels return to normal within 24h, the aforementioned marker may contribute decisively in risk stratification of acute chest pain patients. Due to its high negative predictive value (NPV) and its high sensitivity in detecting ACS may help in screening patients with chest pain. Unfortunately, IMA s high sensitivity comes at the expense of a lower specificity for the myocardial cell, since its increase may be due to ischemia of other tissues. This may increase the number of patients admitted, that do not have ischemia. Conclusion: A better understanding of IMA mechanism of action in the early stages of myocardial ischemia in patients with ACS is considered of great importance and further research in this direction is already ongoing (international multicentre IMAGINE trial). Keywords: Ischemia-modified albumin, myocardial ischemia, acute coronary syndromes, albumin cobalt-binding test. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ο ποσοστό των ατόμων που Τ προσέρχεται κάθε χρόνο στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) με θωρακικό άλγος ανέρχεται περίπου στο 3% επί του συνολικού πληθυσμού των ΗΠΑ 1 (~ ασθενείς), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για χώρες της Ευρώπης ποικίλει. Ενδεικτικά, για την πόλη Γκότενμπεργκ της Σουηδίας το 20% όλων CORRESPONDING AUTHOR Maniopoulou Dionysia, str Numfon 2, Eirini, P.C , Tel: , των μη χειρουργικών εισαγωγών αφορούν σε προκάρδιο άλγος 2, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο οι εισαγωγές ατόμων με οξύ άλγος μυοκαρδίου κυμαίνονται μεταξύ 20-40% στο σύνολο του πληθυσμού. 3 Ένεκα του υψηλού κινδύνου καρδιαγγειακών συμβάντων, η έγκυρη και έγκαιρη διαλογή των ασθενών με οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ΟΣΣ) κρίνεται εκ των ων ουκ άνευ. Στην πράξη, όροι όπως Copyright 2011 Σελίδα 443

8 ενδεχόμενο ή πιθανό ΟΣΣ συχνά μυοκαρδιακή νέκρωση, είναι κατανοητή η χρησιμοποιούνται στα πρώτα στάδια της στροφή των κλινικών θεραπειών προς την διαδικασίας διαλογής για να περιγράψουν αναχαίτιση των παθοφυσιολογικών ασθενείς των οποίων η συμπτωματολογία ναι διεργασιών της θρομβώσεως, ινωδολύσεως, μεν συνάδει με την εικόνα ενός ΟΣΣ, αλλά συσσωρεύσεως αιμοπεταλίων και της ακόμα δεν έχει πλήρως τεκμηριωθεί. 4 Εκ του φλεγμονής, έχοντας ως άμεση συνέπεια την αρχικού 3%, πάνω από ασθενείς πρόκληση ισχαιμίας και τελικά τον εισάγονται στο νοσοκομείο με την υποψία μυοκαρδιακό κυτταρικό θάνατο. Έχουν ενός ΟΣΣ ή μυοκαρδιακής ισχαιμίας. Εξ προταθεί διάφοροι βιοχημικοί δείκτες αυτών, λιγότεροι από τους μισούς μυοκαρδιακής ισχαιμίας 7 και ερευνητικές διαγιγνώσκονται τελικά με νόσο μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη για την καρδιολογικής αιτιολογίας, γεγονός που αξιολόγησή τους στην κλινική πράξη. Ένας καταδεικνύει τα υψηλά ποσοστά περιττών ευρέου κόστους εισαγωγών, ενώ από τους περίπου ασθενείς που παίρνουν εξιτήριο από τα ΤΕΠ σε ετήσια βάση, οι εξέρχονται εσφαλμένως μη έχοντας τη από αυτούς είναι και ο δείκτης Ischemia Modified Albumin (IMA), η συμβολή του οποίου στην πρώιμη διάγνωση ισχαιμίας του μυοκαρδίου αποτελεί το υπό διερεύνηση θέμα της εν λόγω εργασίας. σωστή διάγνωση (ΟΣΣ). Λαμβάνοντας υπόψιν Στην παρούσα φάση, το σύμπλεγμα το γεγονός ότι τα ποσοστά θνησιμότητας καρδιακής τροπονίνης, ως δείκτης στους μη ορθώς διαγνωσμένους εξελθέντες ασθενείς είναι σχεδόν τριπλάσια αυτών που μυοκαρδιακής κυτταρικής νεκρώσεως, έχει καθοριστεί από τρεις διεθνείς οργανισμούς εσφαλμένα εισέρχονται 5, αντιλαμβάνεται (European Society of Cardiology/American κανείς εύκολα τη σκοπιμότητα και την College of Cardiology/American Heart ανάγκη διεξαγωγής περαιτέρω κλινικών Association), ως ο standard βιοχημικός μελετών με σκοπό την ταυτοποίηση δεικτών δείκτης για την ανίχνευση βλάβης στο μυοκαρδιακής ισχαιμίας που θα μπορούν να μυοκάρδιο. 8 Ακολούθως, στην κλινική πράξη, ανιχνεύονται στα πρώιμα αναστρέψιμα αύξηση των επιπέδων καρδιακών στάδια ΟΣΣ, γεγονός που θα συμβάλει τροπονινών αποτελεί τη βάση για τη δραστικά στην διαδικασία διαλογής των διάγνωση ενός οξέος εμφράγματος του ασθενών που προσέρχονται στα ΤΕΠ με συμπτώματα ενδεικτικά ενός ΟΣΣ. 6 μυοκαρδίου (ΟΕΜ). 9 Παρ όλα αυτά, καθώς ενδέχεται να μεσολαβήσουν 2-6 ώρες προτού Δεδομένου ότι η έκλυση καρδιακών οι καρδιακές τροπονίνες ανιχνευτούν στην τροπονινών στην κυκλοφορία συνεπάγεται κυκλοφορία, η αναζήτηση ενός αξιόπιστου Copyright 2011 Σελίδα 444

9 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 4 th Issue, October December 2011 πρώιμου δείκτη μυοκαρδιακής ισχαιμίας με ειδικότητα για το καρδιακό κύτταρο συνεχίζεται. Μέθοδοι ανίχνευσης ισχαιμίας - Διαγνωστικά προβλήματα Για τον χαρακτηρισμό μιας κλινικής κατάστασης ως ΟΣΣ απαιτείται μια τριλογία στοιχείων, η επεξεργασία των οποίων δίνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ενδεικτικά του υπό διερεύνηση κάθε φορά συνδρόμου. Τέτοια στοιχεία είναι το ιστορικό και η κλινική εξέταση, οι τυχόν ΗΚΓραφικές αλλοιώσεις και οι βιοχημικοί καρδιακοί δείκτες. 10 Παραδοσιακά, τα δύο πρώτα στοιχεία αποτελούν σημαντικά εργαλεία στη διάγνωση ενός ΟΕΜ 11, αλλά αφενός τα κλασικά κλινικά συμπτώματα ενδέχεται να μην υπάρχουν σε όλους τους ασθενείς και αφετέρου πρέπει να υπογραμμιστεί ότι μόνο το 50% των αρχικών ΗΚΓραφημάτων είναι διαγνωστικό ΟΕΜ. 12 Επομένως, η κλινική εικόνα ενός ασθενούς (ιστορικό και φυσική εξέταση) καθώς επίσης και ο ΗΚΓραφικός έλεγχος πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με βιοχημικούς δείκτες με σκοπό τη διαγνωστική αξιολόγηση ενός πιθανού ΟΕΜ ισχαιμικής αιτιολογίας. Οι βιοχημικοί δείκτες μυοκαρδιακής νεκρώσεως είναι σημαντικοί τόσο στη διάγνωση της μυοκαρδιακής βλάβης όσο και στην εκτίμηση της πρόγνωσης. Η ασταθής στηθάγχη και το ΟΕΜ ως βασικές 9 διαγνωστικές κατηγορίες ΟΣΣ, καθορίζονται από την συγκέντρωση τέτοιων καρδιακών δεικτών. 13 Η ολική κρεατινική φωσφοκινάση (CPK), ναι μεν έχει μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα από την οξαλική τρανσαμινάση (SGOT) και την γαλακτική αφυδρογονάση (LDH), αλλά ακριβώς επειδή βρίσκεται σε μεγάλη συγκέντρωση και στους σκελετικούς μύες, χάνει σημαντικό μέρος της ειδικότητάς της. Το ισοένζυμο CPK-MB είναι ένα από τα τρία διμερή ισοένζυμα της CPK, ανιχνεύσιμο με τη μέθοδο της ηλεκτροφόρησης. Έχει τη μεγαλύτερη ειδικότητα για το μυοκάρδιο συγκριτικά με τα άλλα δύο (CPK-MM, CPK-BB) και αποδεδειγμένα αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην αξιολόγηση των ΟΣΣ. Μικρή αύξηση της CPK-MB παρατηρείται ακόμη και όταν η ολική τιμή της κρεατινοφωσφοκινάσης βρίσκεται μέσα στα φυσιολογικά όρια. Καθότι, όμως, το ισοένζυμο αυτό αυξάνεται τις πρώτες 4-6 ώρες και παραμένει αυξημένο για 36 ώρες περίπου, στην περίπτωση που ο ασθενής προσέλθει στα ΤΕΠ μετά την πάροδο >24-48 ωρών από την έναρξη του θωρακικού πόνου, τα επίπεδα της CPK-MB παύουν να είναι διαγνωστικά ΟΕΜ. 14 Η μυοσφαιρίνη (Myo), μια χαμηλού μοριακού βάρους πρωτεΐνη, δεν είναι μεν ειδική για το καρδιακό κύτταρο καθ ότι ανευρίσκεται και στο μυϊκό ιστό, αλλά απελευθερώνεται πιο άμεσα από το μυοκαρδιακό κύτταρο εν συγκρίσει με την CPK-MB και τις καρδιακές Copyright 2011 Σελίδα 445

10 τροπονίνες και ανιχνεύεται 2 ώρες μετά την μυοκαρδιακή νέκρωση. Η κλινική σημασία της περιορίζεται από τη χαμηλή ειδικότητα υψηλά έως 2 εβδομάδες μετά το επεισόδιο, έχουν όμως χαμηλή ευαισθησία τις πρώτες 6 ώρες. Για το λόγο αυτό δε βοηθούν στη και τον περιορισμένο χρόνο που παραμένει σε διάγνωση του επανεμφράγματος και υψηλά επίπεδα (<24h). 15 Χρησιμεύει στον υστερούν στην πρώιμη διάγνωση, καθ ότι αποκλεισμό της μυοκαρδιακής νέκρωσης σχεδόν ένα 50% των ασθενών ενδέχεται να όταν είναι αρνητική, λόγω της υψηλής προσέλθει στα ΤΕΠ έχοντας μη ενδεικτικές ευαισθησίας της. Κλινικές μελέτες έχουν διαγνωστικές συγκεντρώσεις. Αυτό συμβαίνει δείξει ότι η συνδυασμένη χρήση της είτε επειδή οι ασθενείς προσέρχονται στα μυοσφαιρίνης με έναν πιο ειδικό δείκτη πρώιμα στάδια ενός ΟΕΜ και οι καρδιακές μυοκαρδιακής νεκρώσεως (καρδιακές τροπονίνες δεν είναι ακόμα ανιχνεύσιμες τροπινίνες ή CPK-MB), ενδέχεται να βοηθάει στην κυκλοφορία, είτε επειδή οι ασθενείς στον πρώιμο αποκλεισμό ενός ΟΕΜ. Οι καρδιακές τροπονίνες αποτελούν τον πιο αξιόπιστο μυοκαρδιακό δείκτη. Ανιχνεύουν μικρές βλάβες που μπορεί να συμβαίνουν σε έναν ασθενή υψηλού κινδύνου με ευάλωτη αθηρωματική πλάκα και μικροέμβολα στην περιφέρεια. Σε αντίθεση με τη CPK, η τροπονίνη Ι (ctni) και η τροπονίνη Τ (ctnt) έχουν ισομερή που είναι ειδικά για το μυοκαρδιακό κύτταρο και ανιχνεύονται με τη μέθοδο του μονοκλωνικού ανοσοπροσδιορισμού. 17 Οι καρδιακές τροπονίνες έχουν διαγνωστική και προγνωστική αξία. Ως προς τη διαγνωστική αξία είναι υψηλής ειδικότητας και ευαισθησίας. Δεν ανιχνεύονται σε υγιείς ασθενείς, ενώ σε αυτούς με ΟΣΣ, η μυοκαρδιακή νέκρωση μπορεί να ανιχνευτεί ακόμη και σε περιπτώσεις που η CPK-MB είναι φυσιολογική ή ελαφρώς αυξημένη. 17,18 Τα επίπεδα των τροπονινών παραμένουν 16 παρουσιάζονται με οξεία μυοκαρδιακή ισχαιμία χωρίς νέκρωση. Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι όλοι οι προαναφερθέντες δείκτες είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι ως προς την ανίχνευση μυοκαρδιακής νεκρώσεως, όταν δηλαδή η βλάβη που έχει επισυμβεί στο μυοκάρδιο είναι πλέον μη αναστρέψιμη. Καθ ότι, όμως, το φάσμα των ΟΣΣ περιλαμβάνει και τις κλινικές μορφές της στηθάγχης, οι οποίες χαρακτηρίζονται από παροδικά ισχαιμικά επεισόδια χωρίς συνύπαρξη μυοκαρδιακής νεκρώσεως, οι εν λόγω δείκτες υστερούν ως προς την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν ασθενείς με οξεία στεφανιαία ισχαιμία χωρίς την παρουσία μυοκαρδιακής βλάβης. 20 Επιπροσθέτως, ακριβώς επειδή η ειδικότητα των δεικτών μυοκαρδιακής νεκρώσεως είναι χρονοεξαρτώμενη, η ενδεχόμενη θετικοποίηση των αρνητικών κατά την εισαγωγή αποτελεσμάτων μετά την Copyright 2011 Σελίδα

11 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 4 th Issue, October December 2011 παρέλευση ωρών, καθιστά περιορισμένη τη χρήση τους στον πέραν πάσης αμφιβολίας αποκλεισμό της μυοκαρδιακής ισχαιμίας κατά τη φάση προσελεύσεως στα ΤΕΠ. 20 Δεδομένων όλων αυτών, η σύγχρονη επιστήμη αναζητάει νέους δείκτες που θα μπορούν να ανιχνεύουν την ισχαιμία στα πρώιμα στάδια ΟΣΣ και σε συνδυασμό με παλιούς θα συμβάλουν καθοριστικά στην καλύτερη πρόγνωση αυτών των ασθενών. 21 Πρόκειται, πλέον, για δείκτες μυοκαρδιακής ισχαιμίας, η χρήση των οποίων θα προσφέρει την δυνατότητα πρώιμης παρέμβασης και αναχαίτισης των παραγόντων που δύνανται να οδηγήσουν σε ΟΕΜ και συνοδό μυοκαρδιακή νέκρωση. 20 Ισχαιμικά τροποποιημένη αλβουμίνη Ischemia Modified Albumin (IMA) Η ανθρώπινη αλβουμίνη ορού (Human Serum Albumin-HSA) είναι μια πρωτείνη με 585 κατάλοιπα αμινοξέων, η οποία αποτελεί το 60% των πρωτεïνών του ορού του αίματος. Στην αλβουμίνη είναι δυνατόν να προσδένονται ανιοντικά, ουδέτερα και κατιοντικά μόρια. Ορισμένα από αυτά είναι λιπαρά οξέα μακράς αλυσίδας, στεροειδείς ορμόνες, αιματίνη, βιλιρουβίνη, χολικά άλατα, ιόντα χαλκού, μαγνησίου, νικελίου, ασβεστίου. 22 Κατά τη διάρκεια της ισχαιμίας, το αμινοτελικό άκρο (Ν-τελικό) της HSA μεταβάλλεται, πιθανότατα μέσα από μια σειρά χημικών διεργασιών, έχοντας ως συνέπεια τη μείωση της ικανότητάς του προς πρόσδεση με διερχόμενα ιόντα μετάλλων, ιδιαιτέρως ιόντα κοβαλτίου. Αυτή η νέα, χημικώς τροποποιημένη αλβουμίνη ονομάζεται διεθνώς ischemia modified albumin (IMA). 23 Δεδομένου ότι τα ιόντα κοβαλτίου μπορούν να προσδεθούν μόνο στο αμινοτελικό άκρο (Ν-τελικό) της κανονικής αλβουμίνης και όχι της τροποποιημένης (IMA) σε ασθενείς με μυοκαρδιακή ισχαιμία, ένας έμμεσος τρόπος μετρήσεως της IMA επιτυγχάνεται μέσω του albumin cobalt-binding test (ACB test), το οποίο ήδη από το 2003 έχει λάβει την έγκριση προς χρήση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (ΗΠΑ) (Food and Drug Administration-FDA) για ανίχνευση ισχαιμίας σε συνδυασμό με ΗΚΓραφικό έλεγχο και μέτρηση καρδιακών τροπονινών, με σκοπό τον αποκλεισμό πιθανότητας ΟΣΣ σε προσερχόμενους στα ΤΕΠ ασθενείς με θωρακικό άλγος. 22 Το ACB test μετράει την τροποποιημένη αλβουμίνη (IMA) στον ανθρώπινο ορό. Όταν κοβάλτιο προστεθεί στο δείγμα πλάσματος ασθενούς με μυοκαρδιακή ισχαιμία, τα ιόντα κοβαλτίου αδυνατούν να προσδεθούν στο αμινοτελικό άκρο της τροποποιημένης αλβουμίνης (IMA), αφήνοντας περισσότερο ελεύθερο κοβάλτιο να αντιδράσει με διθειοθρεϊτόλη και δημιουργώντας σκουρότερο χρώμα στα δείγματα ορού των ασθενών με ισχαιμία. Υψηλότερα ποσοστά μη δεσμευμένων ιόντων Copyright 2011 Σελίδα 447

12 κοβαλτίου είναι ενδεκτικά υψηλότερων Δείκτες μυοκαρδιακής νεκρώσεως, συγκεντρώσεων IMA. Επειδή ακριβώς ΗΚΓραφικός έλεγχος και ΙΜΑ παρατηρείται αύξηση στη συγκέντρωση της Διάφορες κλινικές μελέτες αξιολόγησης του ischemia modified albumin επί εδάφους δείκτη IMA σε ασθενείς με μυοκαρδιακή ισχαιμίας, η εν λόγω τροποποιημένη ισχαιμία, τόσο σε συνδυασμό με ΗΚΓραφικό πρωτεΐ νη έχει προταθεί ως δείκτης έλεγχο και μέτρηση δεικτών μυοκαρδιακής μυοκαρδιακής ισχαιμικής βλάβης. 24 Τα νεκρώσεως, όσο και μεμονωμένα, έχουν λάβει επίπεδα της IMA αυξάνουν εντός ολίγων μόνο λεπτών επί εδάφους καρδιακής ισχαιμίας, παραμένουν υψηλά για διάστημα αρκετών χώρα τα τελευταία χρόνια με στόχο την εξαγωγή πολύτιμων πληροφοριών και κατ επέκτασιν συμπερασμάτων, αναφορικά με τη ωρών μετά την αποκατάσταση της συμβολή ή μη του δείκτη ischemia modified αιματώσεως (6-12h) και επιστρέφουν στα albumin στην πρώιμη διάγνωση ισχαιμίας του φυσιολογικά όρια εντός 24 ωρών. 15,23 Οι ακριβείς μηχανισμοί που οδηγούν στην παραγωγή της IMA κατά τη διάρκεια της ισχαιμίας των στεφανιαίων αγγείων δεν είναι γνωστοί, ενδέχεται όμως να συνδέονται με την παραγωγή ελευθέρων ριζών κατά την ισχαιμία και/ή την επαναιμάτωση, την μειωμένη μερική πίεση Ο2, την οξείδωση και κυτταρικές μεταβολές στα κανάλια νατρίου και ασβεστίου. 24 Η ειδικότητα της τροποποιημένης αλβουμίνης στην κλινική πράξη, καθώς επίσης κα άλλοι πιθανοί δείκτες μυοκαρδιακής ισχαιμίας όπως τα μη δεσμευμένα ελεύθερα λιπαρά οξέα 25 και η χολίνη 26, στον ευρύ πληθυσμό των ασθενών με ενδεχόμενο ΟΣΣ παραμένουν υπό διερεύνηση. μυοκαρδίου. Στον πίνακα 1 φαίνεται μια περίληψη των προς ανασκόπηση κλινικών μελετών που αφορούν στη μέτρηση του δείκτη IMA. Στην πρώτη δημοσιευμένη περιγραφική μελέτη από τους Bar-Or και συνεργάτες (2000), έγινε μέτρηση του δείκτη IMA σε 99 ασθενείς με στηθαγχικό πόνο και σε 40 ασθενείς με θωρακικό άλγος άλλης αιτιολογίας. 22 Τα δείγματα συλλέχθησαν εντός 4 ωρών από την προσέλευση των ασθενών στο ΤΕΠ. 95 εκ των 99 ασθενών με στηθαγχικό πόνο παρουσίασαν αύξηση των επιπέδων IMA, ενώ 37 από τους 40 ασθενείς με θωρακικό άλγος άλλης αιτιολογίας είχαν φυσιολογικές τιμές. Εντούτοις, δεν υπάρχει αναφορά για μέτρηση λοιπών βιοχημικών δεικτών ή ΗΚΓραφικό έλεγχο κατά την προσέλευση, για σύγκριση. Σε μια προσπάθεια διερεύνησης της συμβολής του δείκτη IMA στην πρώιμη πρόβλεψη μεταβολών στα επίπεδα καρδιακών Copyright 2011 Σελίδα

13 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 4 th Issue, October December 2011 τροπονινών (ctn), θετικών ή αρνητικών εντός 6-24 ωρών εκ της προσελεύσεως στο ΤΕΠ, οι Christenson και συνεργάτες (2001) συμπεριέλαβαν σε μια πολυκεντρική μελέτη 224 ασθενείς των ΤΕΠ με συμπτώματα ενδεικτικά ενός ΟΣΣ. 27 Όλοι οι ασθενείς προσήλθαν στο ΤΕΠ εντός 3 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων και είχαν αρνητική ctni την ώρα της προσελεύσεως. Σκοπός της μελέτης ήταν η σύγκριση των τιμών IMA επί της προσελεύσεως με τα αποτελέσματα των καρδιακών τροπονινών 6-24 ώρες αργότερα. Στην περίπτωση που μια ή περισσότερες μετρήσεις ctni κυμαίνονταν πάνω από τα ανώτατα φυσιολογικά όρια εντός του διαστήματος των 6-24 ωρών από τη στιγμή της προσελεύσεως, οι ασθενείς θεωρούνταν θετικοί (troponin positive). Με ένα cut-off point της IMA στα 75 U/ml, το ACB test είχε ευαισθησία της τάξεως του 83%, ειδικότητα 69%, αρνητική προγνωστική αξία (Negative Predictive Value-NPV, αληθώς αρνητικά αποτελέσματα) 96% και θετική προγνωστική αξία (Positive Predictive Value- PPV, ψευδώς θετικά αποτελέσματα) 33%. Υπήρξαν μόνο 6 ψευδώς αρνητικά και 131 αληθώς αρνητικά αποτελέσματα. Οι Christenson και συνεργάτες (2001) απεφάνθησαν, ότι ο δείκτης IMA φαίνεται να έχει υψηλή ευαισθησία και NPV στα επί προσελεύσεως δείγματα, ως προς την πρόβλεψη μεταβολών στα επίπεδα καρδιακών τροπονινών 6-24 ώρες μετά. 27 Σε μια άλλη μελέτη, οι Bhagavan και συνεργάτες (2003) συσχέτισαν κλινικές διαγνώσεις μυοκαρδιακής ή μη ισχαιμίας με επίπεδα IMA σε 75 ασθενείς των ΤΕΠ με συμπτώματα ισχαιμίας του μυοκαρδίου και σε 92 ασθενείς με καλή γενική φυσική κατάσταση 28. Η αξιολόγηση των ασθενών περιελάμβανε πέραν των συνοδών συμπτωμάτων και του ΗΚΓραφικού ελέγχου, τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων και standard δεικτών μυοκαρδιακής βλάβης (CPK, CPK-MB, ctni). Η ευαισθησία και ειδικότητα του ACB test ως προς την ανίχνευση μυοκαρδιακής ισχαιμίας ήταν 88% και 94%, ενώ η PPV και η NPV έφτανε το 92% και 91%, αντιστοίχως. 28 Οι Kontos και συνεργάτες (2003), σε μια παρόμοια μελέτη, συνέκριναν τη χρησιμότητα και διαγνωστική ακρίβεια του δείκτη μυοκαρδιακής ισχαιμίας IMA σε σχέση με παραδοσιακές μεθόδους ανίχνευσης ισχαιμίας στα ΤΕΠ 29. Εν προκειμένω, συμπεριέλαβαν 127 ασθενείς (54 άνδρες, 73 γυναίκες), ηλικίας ετών προσελθέντες στο τμήμα επειγόντων με οξύ θωρακικό άλγος. Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν μετρήσεις δεικτών μυοκαρδιακής νεκρώσεως (ctn) και ΗΚΓραφικά ευρήματα. Εκ των 127 ασθενών, οι 113 βρέθηκαν αρνητικοί για ισχαιμία και οι 14 θετικοί. Με ένα cut-off point στα 85 U/ml, η ευαισθησία του δείκτη IMA ήταν 71% με NPV που έφτανε το 90%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι ενώ ο Copyright 2011 Σελίδα 449

14 συνδυασμός ΗΚΓ και δείκτη IMA δεν βελτίωσε την ευαισθησία του τελευταίου, ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων των απεικονιστικών μεθόδων ανίχνευσης ισχαιμίας (MPI - Myocardial Perfusion Imaging) με τον δείκτη IMA παρείχε ευαισθησία και NPV της τάξεως του 100%. Σε μια περίληψη που παρουσιάστηκε το 2003 στα πλαίσια της ετήσιας συνάντησης της Society of Academic Emergency Medicine, προβλήθηκε η χρησιμότητα του δείκτη IMA στη λήψη αποφάσεων στρωματοποίησης κινδύνου στα ΤΕΠ μέσω ανασκόπησης 251 αρχείων ασθενών σε μια προοπτική μελέτη. 30 Σε κάθε ασθενή ορίστηκε ένα επίπεδο κινδύνου βασισμένο στην κλινική πρακτική του ερευνητή, χρησιμοποιώντας δημογραφικά στοιχεία, συμπτωματολογία, ΗΚΓραφικές ενδείξεις και βιοχημικούς δείκτες. Μετά από 2 εβδομάδες, τα επίπεδα κινδύνου επαναπροσδιορίστηκαν, με την προσθήκη της κατά την προσέλευση μετρημένης συγκεντρώσεως IMA στην αξιολόγηση. Ο υπό μελέτη πληθυσμός ήταν χαμηλού κινδύνου, με μια συχνότητα 10% για ΟΣΣ. Χωρίς γνώση των αποτελεσμάτων IMA, έγιναν 66 αξιολογήσεις «πολύ χαμηλού κινδύνου», ενώ έχοντας γνώση των αποτελεσμάτων 236 περιπτώσεις ταυτοποιήθηκαν ως πολύ χαμηλού κινδύνου. Δεν υπήρξαν ασθενείς με αρνητικά αποτελέσματα IMA που να έχουν διαγνωσθεί με ΟΣΣ, καταδεικνύοντας έτσι ένα 29 εντυπωσιακό ποσοστό αρνητικής προγνωστικής αξίας (NPV) της τάξεως του 100%. Οι Sinha και συνεργάτες (2004) κατέγραψαν τις ενδείξεις ΗΚΓραφήματος 12 απαγωγών και συνέλεξαν αίμα για έλεγχο των επιπέδων IMA και καρδιακής τροπονίνης Τ (ctnt) εντός 2 ωρών από την άφιξη 208 ασθενών, οι οποίοι προσήλθαν στο ΤΕΠ μέσα σε 3 ώρες από την έναρξη οξέος θωρακικού πόνου. Copyright 2011 Σελίδα Ένας καρδιολόγος καθόρισε ότι όλοι οι ασθενείς αντιμετώπιζαν υψηλό αρχικό κλινικό κίνδυνο. Η τελική διάγνωση για μη ισχαιμικό θωρακικό άλγος, ασταθή στηθάγχη, ΟΕΜ με ανάσπαση του διαστήματος ST (STEMI) καθώς και ΟΕΜ χωρίς ανάσπαση του διαστήματος ST (non-stemi) βασίστηκε στο ιστορικό, την κλινική εξέταση, τα αποτελέσματα των καρδιακών τροπονινών και σε δεδομένα εκ των ιατρικών αρχείων (π.χ αποτελέσματα ΗΚΓραφημάτων, δοκιμασίες κοπώσεως, απεικονιστικές μέθοδοι και όπου διατίθετω, στεφανιαία αγγειογραφία). Με ένα cut-off point στα 85 U/ml, η ευαισθησία του δείκτη IMA κατά την προσέλευση, για τη διάγνωση μυοκαρδιακής ισχαιμίας ήταν 82%, ενώ για τον ΗΚΓραφικό έλεγχο και τα επίπεδα ctnt ήταν 45% και μόλις 20% αντιστοίχως. Ο συνδυασμός IMA και ctnt ανέβασε την ευαισθησία στο 90%, ενώ ο συνδυασμός IMA και ΗΚΓραφικού ελέγχου έφτασε το ποσοστό στο 92%. Όταν συνδυάστηκαν και οι τρεις μέθοδοι, 31

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο)

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο) «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS).

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS). ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Φουντούκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010 www.vima-asklipiou.gr Σελίδα 394 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο Κ ατά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της αύξησης του προσδόκιμου της επιβίωσης των ασθενών με στεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩN: «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 1 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκες συγγενών νοσηλευόμενων ασθενών σε μονάδα εντατικής θεραπείας

Ανάγκες συγγενών νοσηλευόμενων ασθενών σε μονάδα εντατικής θεραπείας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Γιούρντα Άννα-Μαρία 1, Τουλιά Γεωργία 2 1. Νοσηλεύτρια 2. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και περισσότερο δίνεται έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Β Παθολογικής Κλινικής του «ΥΓΕΙΑ» Ελπιδοφόρος Δουράτσος

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δήμητρα Γαβριηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και Παροδικών Ισχαιμικών Επεισοδίων 2008

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και Παροδικών Ισχαιμικών Επεισοδίων 2008 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και Παροδικών Ισχαιμικών Επεισοδίων 2008 Από την Εκτελεστική Επιτροπή και τη Συγγραφική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ www.vima asklipiou.gr Σελίδα 115 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Βασ ιλικά Α. Λανάρα: Εις μνημόσυνον αιώνιον Έ νας χρόνος πέρασε από τότε που η αείμνηστη πλέον Β. Λανάρα «μετέστη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα. H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων. Ιωάννης Αποστολάκης. Πνευμονική εμβολή Διάγνωση και θεραπεία Αικατερίνη Καπετάνιου

Άρθρα. H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων. Ιωάννης Αποστολάκης. Πνευμονική εμβολή Διάγνωση και θεραπεία Αικατερίνη Καπετάνιου Άρθρα 385 408 390 412 H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων Ιωάννης Αποστολάκης Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα σακχάρου αίματος των νοσηλευτών,νυχτερινό ωράριο και φόρτος εργασίας.

Επίπεδα σακχάρου αίματος των νοσηλευτών,νυχτερινό ωράριο και φόρτος εργασίας. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» Τίτλος Επίπεδα σακχάρου

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 17 ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Γεώργιος Tσιβγούλης, Αθηνά Μήτσογλου, Μαρία Φλαμουρίδου, Σουλτάνα Τσακαλδήμη, Παύλος Νταλός, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2008

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2008 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 vima asklipiou.gr Σελίδα 260 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2008 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Παροδικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΠIE) Transient ischemic stroke (TIE) Ω ς παροδικό

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οστεοπόρωση Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά δικαιώματα. Copyright Γιάγκου Χρυσάνθη (2014) Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Πνευματικά δικαιώματα. Copyright Γιάγκου Χρυσάνθη (2014) Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η σημασία της αντιοξειδωτικής διατροφής στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού» ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΓΚΟΥ Α.Φ.Τ: 2010069019, Α.Π.Τ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συστήματος Παρακολούθησης για άτομα με Διαβήτη τύπου Ι & ΙΙ και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια ώστε να αθλούνται με ασφάλεια.

Μελέτη Συστήματος Παρακολούθησης για άτομα με Διαβήτη τύπου Ι & ΙΙ και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια ώστε να αθλούνται με ασφάλεια. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛH ΗΛΕΚΤΡΟΛOΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Συστήματος Παρακολούθησης για άτομα με Διαβήτη τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ» Φλώρα Φελλά 2008118323 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Αικατερίνη Λαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

17o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ»

17o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ» 17o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ» ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ Αγγελική Μελπίδου, Ανδριανή Γρηγοράτου Ευστάθιος Γκόνος: Aγγελική Μελπίδου: Φλώρα Κοντοπίδου:

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα