15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002851922 2015-06-17"

Transcript

1 Hµεροµηνία :16/06/2015 Αριθµ.Πρωτ.: 9721 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.:62400 web: Αρ. Μελέτης : 04/2015 Τίτλος: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής του ήµου Ηράκλειας και των Νοµικών του προσώπων έτους 2015» Χρηµατοδότηση : ηµοτικοί πόροι Προϋπολογισµός: ,50 (µε Φ.Π.Α.) ΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής του ήµου Ηράκλειας και των Νοµικών του προσώπων έτους 2015» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.α 19/1995). 2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 3. του N.3463/2006 «ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α 114/2006) και ιδιαίτερα των άρθρων 158 και του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου του Ν.3548/2007 περί «Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό Τύπο και άλλες διατάξεις. 6. του Ν.3886/2010 «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11η εκεµβρίου 2007» (ΦΕΚ 173Α). 7. Το άρθρο 4 της από Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος α 240) που κυρώθηκε µε το Ν. 4111/2013 ( ΦΕΚ τεύχος Ά 18) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4257/2014, όπου ορίζεται ότι η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών για προµήθειες τροφίµων για τις ανάγκες των ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών του Προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ήµους. Κάθε γενική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται. 8. Την ΥΑ Π1/358-ΦΕΚΒ 92/1999, άρθρο 41 ΕΚΠΟΤΑ. 9. Την Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης κ Ανταγωνιστικότητας Π1/851/ Των λοιπών νόµων διαταγµάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων που ισχύουν. 11. Tην 04/2015 µελέτη του ήµου που συντάχθηκε από την Οικονοµική υπηρεσία του ήµου. 12. Το πρωτογενές αίτηµα που καταχώρησε ο ήµος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων,για την εκτέλεση της προµήθειας,το οποίο έλαβε Αριθµό ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α ΑΜ) 15REQ Σελίδα 1 από 45

2 13. Την υπ αρ.69/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ψηφίστηκαν πιστώσεις των εξόδων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα ιαύγεια) λαµβάνοντας Α Α:7Ψ5ΖΩΡΤ-Τ3Φ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α ΑΜ:15REQ Την υπ αριθµ.75/2014 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα Πρόνοιας του ήµου Ηράκλειας (Φ.Ο.Π.Η.) περί έγκρισης της διενέργειας προµήθειας από το ήµο η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα ιαύγεια) λαµβάνοντας Α Α:7ΛΘΑΟΚ9Χ-775 και το πρωτογενές αίτηµα το οποίο αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α ΑΜ:15REQ Την υπ αριθµ.82/2014 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελής Επιχείρησης του ήµου Ηράκλειας (Κ.Ε..Η.) περί έγκρισης της διενέργειας προµήθειας από το ήµο η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα ιαύγεια) λαµβάνοντας Α Α:7ΛΕΤΟΚΗΧ-94Σ και το πρωτογενές αίτηµα το οποίο αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α ΑΜ:15REQ Την υπ αριθµ.60/2014 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας (.Ε.Υ.Α.) περί έγκρισης της διενέργειας προµήθειας από το ήµο η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα ιαύγεια) λαµβάνοντας Α Α:ΩΦΧΘΟΡΖ1-ΙΚ Την υπ αριθµ.15/2014 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ήµου Ηράκλειας η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα ιαύγεια) λαµβάνοντας Α Α:7Υ81ΟΚ9Τ-ΒΤΕ. 18. Την υπ αριθµ.10/2014 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ήµου Ηράκλειας η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα ιαύγεια) λαµβάνοντας Α Α:6ΕΣ ΟΚ93-ΕΑ Την υπ αρ. 87/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η υπ αρ. 04/2015 µελέτη του ήµου, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης και η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα ιαύγεια) λαµβάνοντας Α Α:7ZΓ ΩΡΤ- Ζ1Φ. 20. Την υπ αριθµ. 91/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ψηφίστηκε πίστωση εξόδου του προϋπολογισµού για δηµοσίευση της περίληψης διακήρυξης η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα ιαύγεια) λαµβάνοντας Α Α:65Τ5ΩΡΤ-Ι Tην αριθµ. 682/2015 απόφαση ηµάρχου περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής του ήµου Ηράκλειας και των Νοµικών του προσώπων έτους Την µε αριθµ.1481/2014 Απόφαση ηµάρχου, περί ορισµού αρµοδιοτήτων των αντιδηµάρχων και έτσι όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ.2104/2014 Α... Προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής του ήµου Ηράκλειας και των Νοµικών του προσώπων έτους 2015» συνολικού προϋπολογισµού ,50 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (37.987,23 πλέον ΦΠΑ 8.729,27 ) για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις (3) µήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ιακήρυξης. Η προµήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής του ήµου Ηράκλειας και των Νοµικών του προσώπων έτους 2015 θα γίνει µε Κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα. (Στο σύνολο των προς προµήθεια ειδών ανά οµάδα.) Σελίδα 2 από 45

3 Η προµήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής του ήµου Ηράκλειας και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2015 έχουν χωριστεί σε οµάδες ως εξής: ΟΜΑ Α 1 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής του ήµου Ηράκλειας. ΟΜΑ Α 2 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής του Φορέα Πρόνοιας ήµου (ΦΠΑ 23%). ΟΜΑ Α 3 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής του Φορέα Πρόνοιας ήµου (ΦΠΑ 13%). ΟΜΑ Α 4 Προµήθεια χαρτικών καθαριστικών-ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής της Επιχείρησης ήµου Ηράκλειας(ΦΠΑ 23%). ΟΜΑ Α 5 Προµήθεια καθαριστκού της Κοινωφελής Επιχείρησης ήµου Ηράκλειας ( µε ΦΠΑ 13%). Ηράκλειας Ηράκλειας Κοινωφελής ΟΜΑ Α 6 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας. ΟΜΑ Α 7 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής για τη Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. ΟΜΑ Α 8 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής για τη Σχολική Επιτροπή Σχολείων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για µία ή περισσότερες εκ των οµάδων των προς προµήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα καλύπτει όλη την προβλεπόµενη από τον προϋπολογισµό ποσότητα της κάθε οµάδας, σύµφωνα µε τους πίνακες που ακολουθούν. OΜΑ Α 1: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής του ήµου Ηράκλειας Α Α1 Α2 Β Β1 Β2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙ Η ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 100% XAΡΤΟΜΑΖΑ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ γρ το τεµάχιο (συσκ 10 τεµ) ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 100% XAΡΤΟΜΑΖΑ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΒΑΡΟΣ 800γρ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5% ΑΝΙΟΝΙΚΑ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5% ΑΝΙΟΝΙΚΑ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΚ 500ΓΡ. ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ 800 3, , , ,20 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.640, ,00 800,00 330,00 Σελίδα 3 από 45

4 Β3 Β4 Β5 Β6 Β7 Β8 Β9 Β10 Β11 Γ Γ1 Γ2 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 1.250γρ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΣΥΣΚ 750 ml ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ANTAΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚ 750ml ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΟΥ ΕΤΕΡΟ PH KAI ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΟΥ ΕΤΕΡΟ PH KAI ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 450γρ AQUAFORTE Υ ΑΤΙΚΟ ΙΑΛΥΜΑ Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ 450γρ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ ml ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750 ml ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚ.8ΤΕΜ.) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ.) Γ3 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΧΟΥΦΤΑΣ (ΣΥΣΚ 4 ΤΕΜ) Γ4 Γ5 ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Γ6 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Γ7 ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Γ8 Γ9 Γ10 Γ11 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 400γρ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 300γρ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 600 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 220,00 360,00 450,00 480,00 75,00 55,30 50,00 450,00 150,00 40,00 30,00 150,00 315,00 360,00 52,50 240,00 200,00 32,00 210,00 Σελίδα 4 από 45

5 Γ12 Γ13 Γ14 Γ15 Γ16 ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΝΙ ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΜΕ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ ΠΡΕΣΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΑΛΛΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ ΙΑΣΤ 46Χ56(30 ΤΕΜ ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑ ΟΥΣ ΙΑΣΤ.52*75cm (ΣΥΣΚ.10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΙΑΣΤ 80Χ1,10cm (ΣΥΣΚ. 10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ) Γ17 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500gr Γ18 Γ19 Γ20 Γ21 Γ22 Γ23 Γ24 ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 300 ml ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΠΡΕΪ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΠΡΕΪ ΠΟ ΟΜΑΚΤΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΙΑΣΤ 100Χ150 CM ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ME ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ 60 LT ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ME ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ 21 LIT ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΤ 28Χ31 CM Γ25 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Γ26 EΛΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ Tεµ 15 40, , , , , , , , , , , , , , ,50 Σύνολο 1 600,00 225,00 626,60 560,00 880,00 120,00 50,00 78,00 336,00 300,00 250,00 150,00 90,00 60,00 105, ,40 Στρογγυλοποίηση 0,25 Σύνολο ,65 ΦΠΑ 23% 3.459,35 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σελίδα 5 από 45

6 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ιακήρυξης.θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ: , , , , , , , του προϋπολογισµού του ήµου έτους ΟΜΑ Α 2: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής του Φορέα Πρόνοιας ήµου Ηράκλειας(ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800 gr ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ 75 gr (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 8 ΤΕΜ ) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 lt ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 lt ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 750 ml ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 48 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 95 Χ 110 cm ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 20 ΤΕΜ ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 750 ml ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 750 ml ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 4,8 ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1,95 780,00 3,20 320,00 2,48 496,00 2,96 740,00 2,07 155,25 0,48 172,80 1,98 415,80 12,00 600,00 1,49 55,13 1,61 48,3 17,99 287,84 Σελίδα 6 από 45

7 ΚΙΛΩΝ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΥΧΑ 75 gr ΣΠΙΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40 ΤΕΜ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΠΑΚΕΤΩΝ ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 1000 gr ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ 70% (ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ) 400 ml ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΠΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΑ ΣΕ ΣΠΡΕΙ 300 ml ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ. ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 lt ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 72 ΤΕΜ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 4 ΤΕΜ ΣΥΡΜΑ ΠΙΑΤΩΝ 21 gr ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 4lt ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ 300 ml ΣΠΑΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 50 Χ 50 ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ ) ΣΥΝΟΛΟ ,56 56,00 0,35 2,10 1,20 26, ,99 79, ,97 39,40 1,90 285,00 2,52 30,24 0,80 64,00 3,25 26,00 1,23 73, ,74 112, ,20 145,2 2,65 26, ,30 25, ,10 108,50 1,96 7,84 0,45 4,50 0,80 40, ,80 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,53 ΣΥΝΟΛΟ 2 ΦΠΑ 23 % ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ(ΦΠΑ23%) 5.224, , ,93 Σελίδα 7 από 45

8 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 6.425,93 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ιακήρυξης.θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ: του προϋπολογισµού του Φορέα Πρόνοιας ήµου Ηράκλειας του έτους ΟΜΑ Α 3 : Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής του Φορέα Πρόνοιας ήµου Ηράκλειας(ΦΠΑ 13%) ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2,5 ΚΙΛΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙ 100 gr 18 2,45 44,1 15 1,43 21,45 ΣΥΝΟΛΟ 65,55 ΦΠΑ 13 % 8,52 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ(ΦΠΑ13%) 74,07 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 74,07 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ιακήρυξης.θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ: του προϋπολογισµού του Φορέα Πρόνοιας ήµου Ηράκλειας του έτους OMA Α 4: Προµήθεια χαρτικών καθαριστικών-ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής της Κοινωφελής Επιχείρησης ήµου Ηράκλειας(ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800 gr ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ gr (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 15 ΤΕΜ ) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4,0 lt ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 80 1,95 156,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 4,60 276, ,50 100,00 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1,25lt 75 1,62 121,50 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 0,60 6,00 Σελίδα 8 από 45

9 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2,5 Kgr ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ 4 lit ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 1000 ml ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 50Χ50 (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80 1,00 80,00 6 8,50 51, ,40 28, ,85 92,50 3 8,00 24,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 0,80 40,00 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 12 1,35 16,20 ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟΥ 1,30cm 10 1,30 13,00 ΣΚΟΥΠΑ ΒΙ ΩΤΗ 10 1,65 16,50 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 3,25 48,75 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΖΕΥΓΟΣ 10 1,30 13,00 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 50 m 4 2,60 10,40 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 1,05 26,25 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 430 ml 8 0,80 6,40 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΠΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΑ ΣΕ ΣΠΡΕΙ 300 ml 7 2,52 17,64 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ 2 3,25 6,50 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ MEΣΑΙΕΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ.) ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΤΕΜ ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 0,80 4,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 0,81 16,20 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 lt 6 2,15 12,90 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 72 ΤΕΜ ) ΥΓΡΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 1,20 36,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 2,10 42,00 ΣΥΡΜΑ ΠΙΑΤΩΝ 21 gr 5 0,30 1,50 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 4,0 lt ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 13 3,10 40,30 4 4,50 18,00 Σελίδα 9 από 45

10 ΚΑ ΟΙ ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΙΕΙΑΣ 5 3,10 15,50 ΠΙΓΚΑΛ 5 2,90 14,50 ΦΑΡΑΣΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 6 2,45 14,70 ΚΑ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 2 8,90 17,80 ΣΥΝΟΛΟ ,84 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,31 ΣΥΝΟΛΟ ,15 ΦΠΑ 23 % 318,35 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.702,50 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1.702,50 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ιακήρυξης.θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ: του προϋπολογισµού του Φορέα Πρόνοιας ήµου Ηράκλειας του έτους OMA Α 5: Προµήθεια Καθαριστικών της Κοινωφελής Επιχείρησης ήµου Ηράκλειας (ΜΕ ΦΠΑ 13%) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2,5 ΚΙΛΩΝ 5 2,45 12,25 ΣΥΝΟΛΟ 1 12,25 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,14 ΣΥΝΟΛΟ 2 12,39 ΦΠΑ 13 % 1,61 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 14,00 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 14,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ιακήρυξης.θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ: του προϋπολογισµού του Φορέα Πρόνοιας ήµου Ηράκλειας του έτους Σελίδα 10 από 45

11 ΟΜΑ Α 6: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας Α/ Α Ένδειξη υλικών Ε.Μ Ποσότητε ς υλικών Τιµή Μονάδ ας απάνη ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙ Η 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ 250gr µηκος 80 m (συσκ 12 τεµ) τεµ 100 5,95 595,00 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800 gr τεµ 115 2,42 278,59 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 1 3 ΛΙΤΡΟΥ τεµ 80 1,53 122,40 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 4 ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΣΥΣΚ 500 ml τεµ 50 1,53 76,50 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 5,ΟΥ ΕΤΕΡΟ Ph ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡΟ τεµ 40 1,53 61,20 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ 6 ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ τεµ 32 0,72 23,12 7 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΙΑΣΤ (7Χ14) τεµ 40 0,68 27,20 8 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚO ΠΙΑΤΩΝ 500ML τεµ 25 1,40 35, ,0 ΣΥΝΟΛΟ 1 1 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣ Η 0, ,5 ΣΥΝΟΛΟ 2 1 ΦΠΑ 23% 280, , ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 00 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1.500,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ιακήρυξης.θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει κωδικούς του προϋπολογισµού της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ήµου Ηράκλειας του έτους Σελίδα 11 από 45

12 ΟΜΑ Α 7 : Προµήθεια ειδών καθαριότητας,υγιεινής και ευπρεπισµού για τη κάλυψη των αναγκών όλων των σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ήµου Ηράκλειας για το έτος Α/Α Ένδειξη υλικών Ε.Μ Ποσότ ητες υλικώ ν Τιµή Μονάδα ς απάνη ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙ Η ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ 1 ΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ 250gr µηκος 80 m (συσκ 12 τεµ) τεµ 340 5, ,00 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800 gr τεµ 340 2,42 823,65 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 3 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΟΥ τεµ 200 4,51 901,00 4 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΒΡΥΣΕΣ,ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 80 8,76 700,40 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 4 5 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 100 2,38 238,00 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 1 6 ΛΙΤΡΟΥ τεµ 40 1,53 61,20 7 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΣΥΣΚ 500 ml τεµ 50 1,53 76,50 8 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΧΩΝΙΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 25 3,23 80,75 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 9,ΟΥ ΕΤΕΡΟ Ph ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 110 5,36 589,05 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 10,ΟΥ ΕΤΕΡΟ Ph ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ τεµ 30 1,53 45,90 11 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 400gr τεµ 70 1,45 101,15 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΣΕ 12 GEL ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ τεµ 60 7,48 448,80 13 ΚΕΖΑΠ τεµ 20 1,15 22,95 14 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 250 ΓΡΑΜ τεµ 20 1,19 23,80 15 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750 ml τεµ 20 2,68 53,55 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 16 ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ τεµ 150 0,72 108,38 17 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΙΑΣΤ (7Χ14) τεµ 80 0,68 54,40 18 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΧΟΥΦΤΑΣ ΣΥΣΚ 2TEM τεµ 20 0,68 13,60 19 ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεµ 20 3,83 76,50 20 ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεµ 10 3,83 38,25 21 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεµ 150 2,89 433,50 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΌ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ τεµ 60 4,55 272,85 Σελίδα 12 από 45

13 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 400gr ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΌ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ gr τεµ 60 2,76 165,75 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ 24 ΚΟΝΤΑΡΙΑΜΕ ΛΑΒΗ τεµ 40 0,72 28,90 25 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεµ 150 2,85 427,13 ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ mini ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΜΕ 26 ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟ 20 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 5 29,92 149,60 27 ΠΡΕΣΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) τεµ 5 21,55 107,74 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ ΙΑΣΤ 46Χ56 (20 ΤΕΜ ΑΝΑ 28 ΡΟΛΟ) τεµ 200 0,72 144,50 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ 29 ΚΑ ΟΥΣ ΙΑΣΤ 90Χ110 kg 300 2,13 637,50 30 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500gr τεµ 20 2,08 41,65 31 ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 250ML τεµ 20 7,44 148,75 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΠΡΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 32 ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ 250ML τεµ 30 4,63 138,98 33 ΠΟ ΟΜΑΚΤΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΙΑΣΤ 100Χ150CM τεµ 5 13,13 65,66 34 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ 60LT τεµ 5 11,26 56,31 35 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ5LT τεµ 5 7,23 36,13 36 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΤ 28Χ31cm τεµ 5 3,06 15,30 37 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ τεµ 3 2,13 6,38 38 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ 100 τεµ τεµ 99 1,28 126,23 39 ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ τεµ 60 1,57 94,35 40 ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ τεµ 5 11,31 56,53 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ 41 ΚΑ ΟΥΣ ΙΑΣΤ 52Χ75 kg 248 2,13 527,00 ΣΥΝΟΛΟ ,54 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙ ΗΣΗ 1,061 ΣΥΝΟΛΟ ,60 ΦΠΑ 23% 2.337,40 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ιακήρυξης.θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η πίστωση που απαιτείται για την εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας, προέρχεται από τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων. Σελίδα 13 από 45

14 ΟΜΑ Α 8 : Προµήθεια ειδών καθαριότητας,υγιεινής και ευπρεπισµού για τη κάλυψη των αναγκών όλων των σχολείων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ήµου Ηράκλειας για το έτος Α/Α Ένδειξη υλικών Ε.Μ Ποσότητες υλικών Τιµή Μονάδ ας απάνη ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙ Η ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ 1 ΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ 250gr µηκος 80 m (συσκ 12 τεµ) τεµ 150 5,95 892,50 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800 gr τεµ 150 2,42 363,38 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 3 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΟΥ τεµ 100 4,51 450,50 4 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΒΡΥΣΕΣ,ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 40 8,76 350,20 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 4 5 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 50 2,38 119,00 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 1 6 ΛΙΤΡΟΥ τεµ 30 1,53 45,90 7 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΣΥΣΚ 500 ml τεµ 30 1,53 45,90 8 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΧΩΝΙΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 13 3,23 41,99 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 9,ΟΥ ΕΤΕΡΟ Ph ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 50 5,36 267,75 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 10,ΟΥ ΕΤΕΡΟ Ph ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ τεµ 15 1,53 22,95 11 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 400gr τεµ 20 1,45 28,90 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΣΕ 12 GEL ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ τεµ 30 7,48 224,40 13 ΚΕΖΑΠ τεµ 10 1,15 11,48 14 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 250 ΓΡΑΜ τεµ 10 1,19 11,90 15 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750 ml τεµ 10 2,68 26,78 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 16 ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ τεµ 70 0,72 50,58 17 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΙΑΣΤ (7Χ14) τεµ 40 0,68 27,20 18 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΧΟΥΦΤΑΣ ΣΥΣΚ 2TEM τεµ 15 0,68 10,20 ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 19 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεµ 15 3,83 57,38 20 ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεµ 8 3,83 30,60 21 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεµ 90 2,89 Σελίδα 14 από 45

15 260,10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΌ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 400gr τεµ 25 4,55 113,69 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΌ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ gr τεµ 30 2,76 82,88 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ 24 ΚΟΝΤΑΡΙΑΜΕ ΛΑΒΗ τεµ 19 0,72 13,73 25 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεµ 60 2,85 170,85 ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ mini ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΜΕ 26 ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟ 20 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 2 29,92 59,84 27 ΠΡΕΣΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) τεµ 2 21,55 43,10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ ΙΑΣΤ 46Χ56 (20 ΤΕΜ ΑΝΑ 28 ΡΟΛΟ) τεµ 120 0,72 86,70 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ 29 ΚΑ ΟΥΣ ΙΑΣΤ 90Χ110 kg 150 2,13 318,75 30 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500gr τεµ 10 2,08 20,83 31 ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 250ML τεµ 12 7,44 89,25 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΠΡΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 32 ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ 250ML τεµ 18 4,63 83,39 33 ΠΟ ΟΜΑΚΤΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΙΑΣΤ 100Χ150CM τεµ 2 13,13 26,27 34 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ 60LT τεµ 2 11,26 22,53 35 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ5LT τεµ 2 7,23 14,45 36 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΤ 28Χ31cm τεµ 3 3,06 9,18 37 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ τεµ 2 2,13 4,25 38 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ 100 τεµ τεµ 60 1,28 76,50 39 ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ τεµ 35 1,57 55,04 40 ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ τεµ 3 11,31 33,92 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ 41 ΚΑ ΟΥΣ ΙΑΣΤ 52Χ75 kg 100 2,13 212,50 ΣΥΝΟΛΟ ,1 7 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0, ,0 ΣΥΝΟΛΟ ,9 ΦΠΑ 23% , ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 00 Σελίδα 15 από 45

16 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 6.000,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ιακήρυξης.θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η πίστωση που απαιτείται για την εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας, προέρχεται από τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων. Σελίδα 16 από 45

17 Περιεχόµενα διακήρυξης Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...18 Α1. Τεχνικές προδιαγραφές...18 Α2. Τόπος και χρόνος ιενέργειας του διαγωνισµού...18 Α2.1 ικαιούµενοι συµµετοχής ικαιολογητικά συµµετοχής...18 Α2.1.1 Οι Έλληνες πολίτες...18 Α2.1.2 Οι αλλοδαποί...20 Α2.1.3 Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά)...20 Α2.1.4 Οι συνεταιρισµοί...20 Α2.1.5 Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά...20 Α2.1.6 ιευκρινήσεις που ισχύουν για όλες τις κατηγορίες προµηθευτών...20 Β ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...21 Β1. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών...21 Β1.1 ιευκρινήσεις για την σύνταξη των προσφορών...21 Β2. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ιευκρινήσεις...21 Β3. Εναλλακτικές Προσφορές Αντιπροσφορές...22 Β4. Τιµή προσφοράς...22 Β5. Χρόνος ισχύος προσφορών...22 Β6. Υποβολή προσφορών...22 Β7. Εγγυήσεις...22 Γ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...23 Γ1. Αποσφράγιση προσφορών...23 Γ2 Αξιολόγηση προσφορών...23 Γ3. Ενστάσεις ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Κατακύρωση...24 Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ...24 Ε1. Παραλαβή...24 Ε2 Τρόπος πληρωµής...24 ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...24 ΣΤ1. Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων...24 Z. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ...25 Ζ1 ηµοσίευση...25 Χαβαλές ηµήτριος...25 Παράρτηµα 1: Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής...26 Παράρτηµα 2: Έντυπα Οικονοµικής προσφοράς...27 Παράρτηµα 3: Έντυπο διευκρινήσεων...45 Σελίδα 17 από 45

18 Α1. Τεχνικές προδιαγραφές Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προµήθειας περιλαµβάνονται στη µε αριθµ. 04/2015 µελέτη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου Ηράκλειας. Α2. Τόπος και χρόνος ιενέργειας του διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ήµου Ηράκλειας στην οδό Πλ.Μπακογιάννη 2 στις 24 Ιουνίου 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ.. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ιεξαγωγής του διαγωνισµού. Α2.1 ικαιούµενοι συµµετοχής ικαιολογητικά συµµετοχής Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: α) φυσικά πρόσωπα, β) νοµικά πρόσωπα γ) ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) δ) συνεταιρισµοί Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: Τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Α2.1.1 Οι Έλληνες πολίτες 1. Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού ( χωρίς του ΦΠΑ) όπως στον παρακάτω πίνακα ανά οµάδα. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για επτά (7) µήνες µετά από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Οι εγγυήσεις συµµετοχής θα συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Παράρτηµα 1). ΕΝ.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(2%) ΟΜΑ Α ,65 300,81 ΟΜΑ Α ,33 104,49 ΟΜΑ Α 3 65,55 1,31 ΟΜΑ Α ,15 27,68 ΟΜΑ Α 5 12,39 0,25 ΟΜΑ Α ,51 24,39 OMA Α ,60 203,25 ΟΜΑ Α ,05 97,56 ΣΥΝΟΛΑ ,23 759,74 2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου: 1) του διαχειριστή σε περίπτωση οµόρρυθµων (ΟΕ) και ετερόρρυθµων (Ε.Ε), 2) σε περίπτωση εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) όλων των µετόχων, 3) του προέδρου και του διευθύνοντα συµβούλου σε περίπτωση ανώνυµης εταιρίας (Α.Ε.) και των φυσικών προσώπων που ασκούν διοίκηση του σε κάθε άλλη περίπτωση, Σελίδα 18 από 45

19 και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της υπ άριθµ. 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθµ.98/742/κεππα του Συµβουλίου γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 91/308/εοκ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ε) υπεξαίρεση (375 Ο.Κ) στ) απάτη ( Π.Κ) ζ) εκβίαση (385 Π.Κ) η) πλαστογραφία ( ) θ) ψευδορκία (224 Π.Κ ) ι) δωροδοκία ( Π.Κ ) κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ) Τα υπό ά-δ αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση ενώ τα υπό έ- κ, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. 3. Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: α) εν τελούν: σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 4. Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: α) εν τελούν υπό διαδικασία: κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 5. Ασφαλιστική ενηµερότητα: Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης της επιχείρησης και όχι των εργοδοτών κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 6. Ασφαλιστική ενηµερότητα: Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προσωπικού κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (δεν απαιτούνται καταστάσεις προσωπικού). Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν απασχολεί προσωπικό αυτό πιστοποιείται µε ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ περί µη απασχόλησης προσωπικού. 7. Φορολογική ενηµερότητα: Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή (για την επιχείρηση όχι για τους εκπροσώπους) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 8. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριµένο επάγγελµα που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: α) εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. β) Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ. γ) Ότι η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών από την ηµέρα διενέργειας του ιαγωνισµού. δ) ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 10. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου η οποία θα πιστοποιεί ότι: α) τα προσφερόµενα είδη καλύπτουν τις τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στη µε αριθµ.µελέτη 04/2015 της οικονοµικής υπηρεσίας. ιευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι πρωτότυπες µε σφραγίδα και υπογραφή του προµηθευτή και δεν είναι υποχρεωτικό να θεωρηθούν για το γνήσιο της υπογραφής. Τα πιστοποιητικά των αρµόδιων αρχών θα είναι πρωτότυπα και τα αντίγραφα σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. Σελίδα 19 από 45

20 Α2.1.2 Οι αλλοδαποί 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό,όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του κειµένου Α2.1.1 Έλληνες πολίτες. 2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας. 3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι : α) εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. β) εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 6. Επιπλέον τα δικαιολογητικά 9,10,11 της περίπτωσης Α2.1.1 Έλληνες πολίτες Α2.1.3 Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά) 1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά Α2.1.1 Έλληνες πολίτες και Α2.1.2 αλλοδαποί εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο έγγραφο. 2. Για Α.Ε. αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε. ή το Φ.Ε.Κ. από τα οποία να προκύπτουν ποια πρόσωπα εκπροσωπούν την εταιρεία και δεσµεύουν αυτή µε την υπογραφή τους Τα πρακτικά πρέπει να είναι υπογεγραµµένα από τον πρόεδρο ή το διευθύνοντα σύµβουλο της Α.Ε. 3. Για Ο.Ε. Ε.Ε. Ε.Π.Ε. Αστικές Εταιρείες,θεωρηµένη βεβαίωση µεταβολών από την Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του Επιµελητηρίου. Για τις ΕΠΕ που οι εκπρόσωποι τους ορίζονται από την συνεδρίαση των εταίρων, αντίγραφο των σχετικών πρακτικών υπογεγραµµένα από τον πρόεδρο ή το διευθύνοντα σύµβουλο ή το ΦΕΚ όπου δηµοσιεύονται. 2. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης θεωρηµένο από την Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του Επιµελητηρίου, ότι δεν έχει στο µεταξύ επέλθει µεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία ( εν ισχύει για τις περιπτώσεις των ΕΠΕ που αναφέρουµε παραπάνω ). Σε αντίθετη περίπτωση στο πιστοποιητικό αυτό να αναφέρονται οι αριθµοί των πράξεων των µεταβολών. Α2.1.4 Οι συνεταιρισµοί 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό,όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του κειµένου Α2.1.1 Έλληνες πολίτες. 2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις 3,4 της παραγράφου Α2.1.1 Έλληνες πολίτες. 4. Πιστοποιητικά από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις ανωτέρω περιπτώσεις 5,6,7 της παραγράφου Α2.1.1 Έλληνες πολίτες. 5. Επιπλέον τα δικαιολογητικά 7, 8, 9,10 της περίπτωσης Α2.1.1 Έλληνες πολίτες. Α2.1.5 Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. Α2.1.6 ιευκρινήσεις που ισχύουν για όλες τις κατηγορίες προµηθευτών 1. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 2. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούµενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Σελίδα 20 από 45

14PROC001964023 2014-04-03

14PROC001964023 2014-04-03 Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ελληνική ηµοκρατία ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ Νοµός Σερρών 2014» ήµος Ηράκλειας Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟI Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 18/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.702,08 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 120/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 31520/24-09-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης: 23/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις

Διαβάστε περισσότερα

1 5.079,90 1 4.919,51 : 9.999,41 23% 23%

1 5.079,90  1 4.919,51 : 9.999,41   23%   23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑ ΕΣ 1Α προϋπολογισµού 5.079,90 (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Σπάρτη 04/02/2015 Αρ. πρωτ.: 3158 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ο Δήμαρχος Σπάρτης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του N.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13/6 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 18754 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κάτω Τιθορέα 29/7/2014 ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 11952 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Σας ανακοινώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002799534 2015-05-25

15PROC002799534 2015-05-25 Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 25/05/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.: 106437 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 27/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 4166 ΑΡ.ΑΠΟΦ:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Χολαργός -03-2013 Αρ. πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προµήθεια «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 15-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 15-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 15-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 15-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002633708 2015-03-12

15PROC002633708 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 12 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ.1209 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Πλ. Εθνικής Αντίστασης ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

24-04-13 . 24410 : 1 : : 23213-50114 2.992,25 ( 1231,78 904,05 856,42 2992,25 2013 12.00 . 1. .

24-04-13   . 24410 : 1 : : 23213-50114 2.992,25 ( 1231,78 904,05 856,42 2992,25  2013 12.00 .       1. . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 24-04-13 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ. 24410 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κ.Καραµανλή 1 Πληροφορίες : Μ. Χατζή Τηλέφωνο : 23213-50114 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι : 16-10-2015 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθ. Πρωτ. : 40856 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθ. Απόφασης: 933 Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 15/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 38328 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλατεία Τσιστοπούλου 5 50300 Σιάτιστα Τηλέφωνο: 246535003 FAX: 2465023270 Πληροφ.: Μυλωνάς Σωτήριος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΜΑΔΑ Α' -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 1 Aπορρυπαντικό W.C. Τεμ. των 750 2 Απολυμαντικό τύπου DETTOL Τεμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 06/ 03/2015 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ.: 31892 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.914,00 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΠ ΜΜΕ 2/02 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Καλλιρρόης

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Χανιά: 07 / 08 /2012 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 67694 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Πληρ. Μαρκουλάκη Κων/να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για χρονικό διάστημα ενός (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια στολών για το προσωπικό του Νοσοκοµείου, προϋπολογισµού 45.000 µε το Φ.Π.Α.

Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια στολών για το προσωπικό του Νοσοκοµείου, προϋπολογισµού 45.000 µε το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΑΜΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 26 η /2009 Το Γενικό Νοσοκοµείο ράµας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προµήθειες του δηµόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002655360 2015-03-20

15PROC002655360 2015-03-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 01/2015 Αρ.Πρωτ.:4445/20-03-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

Φάξ: 213-2100602 e-mail: doikbt@patt.gov.gr

Φάξ: 213-2100602 e-mail: doikbt@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 24 /02/ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: οικ. 806 /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (.Ε.Σ.Ε. ) Τµήµα : Γραφείο Οικ. /σης ιαχ/σης Ταχ. ιεύθυνση : 5 Ο χλµ. Ε. Ο. Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560 Ηράκλειο 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www. chania. gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ47Λ9-ΗΣ0 ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100 FAX : 26810-75855 Πληροφορίες : Α.ΚΙΤΣΙΟΥ Τηλέφωνο : 2681361044

ΑΔΑ: ΒΕΤ47Λ9-ΗΣ0 ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100 FAX : 26810-75855 Πληροφορίες : Α.ΚΙΤΣΙΟΥ Τηλέφωνο : 2681361044 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα 22-02 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθµ.Πρωτ.:οικ.604 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Απόφαση 85-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Απόφαση 85-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σπάτα, 21/9/2015 Αρ. Πρωτ: 858 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέµα: ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560 Ηράκλειο 1 Αυγούστου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την η του µηνός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 24/20-12-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 24/20-12-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 24/20-12-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 1.829,27

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 1.829,27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 06-Νοεµβρίου-2013 Αριθ. Πρωτ: -13390- Ταχ. /νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κυρτζόγλου Ροζ. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα