15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002851922 2015-06-17"

Transcript

1 Hµεροµηνία :16/06/2015 Αριθµ.Πρωτ.: 9721 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.:62400 web: Αρ. Μελέτης : 04/2015 Τίτλος: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής του ήµου Ηράκλειας και των Νοµικών του προσώπων έτους 2015» Χρηµατοδότηση : ηµοτικοί πόροι Προϋπολογισµός: ,50 (µε Φ.Π.Α.) ΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής του ήµου Ηράκλειας και των Νοµικών του προσώπων έτους 2015» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.α 19/1995). 2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 3. του N.3463/2006 «ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α 114/2006) και ιδιαίτερα των άρθρων 158 και του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου του Ν.3548/2007 περί «Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό Τύπο και άλλες διατάξεις. 6. του Ν.3886/2010 «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11η εκεµβρίου 2007» (ΦΕΚ 173Α). 7. Το άρθρο 4 της από Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος α 240) που κυρώθηκε µε το Ν. 4111/2013 ( ΦΕΚ τεύχος Ά 18) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4257/2014, όπου ορίζεται ότι η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών για προµήθειες τροφίµων για τις ανάγκες των ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών του Προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ήµους. Κάθε γενική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται. 8. Την ΥΑ Π1/358-ΦΕΚΒ 92/1999, άρθρο 41 ΕΚΠΟΤΑ. 9. Την Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης κ Ανταγωνιστικότητας Π1/851/ Των λοιπών νόµων διαταγµάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων που ισχύουν. 11. Tην 04/2015 µελέτη του ήµου που συντάχθηκε από την Οικονοµική υπηρεσία του ήµου. 12. Το πρωτογενές αίτηµα που καταχώρησε ο ήµος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων,για την εκτέλεση της προµήθειας,το οποίο έλαβε Αριθµό ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α ΑΜ) 15REQ Σελίδα 1 από 45

2 13. Την υπ αρ.69/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ψηφίστηκαν πιστώσεις των εξόδων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα ιαύγεια) λαµβάνοντας Α Α:7Ψ5ΖΩΡΤ-Τ3Φ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α ΑΜ:15REQ Την υπ αριθµ.75/2014 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα Πρόνοιας του ήµου Ηράκλειας (Φ.Ο.Π.Η.) περί έγκρισης της διενέργειας προµήθειας από το ήµο η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα ιαύγεια) λαµβάνοντας Α Α:7ΛΘΑΟΚ9Χ-775 και το πρωτογενές αίτηµα το οποίο αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α ΑΜ:15REQ Την υπ αριθµ.82/2014 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελής Επιχείρησης του ήµου Ηράκλειας (Κ.Ε..Η.) περί έγκρισης της διενέργειας προµήθειας από το ήµο η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα ιαύγεια) λαµβάνοντας Α Α:7ΛΕΤΟΚΗΧ-94Σ και το πρωτογενές αίτηµα το οποίο αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α ΑΜ:15REQ Την υπ αριθµ.60/2014 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας (.Ε.Υ.Α.) περί έγκρισης της διενέργειας προµήθειας από το ήµο η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα ιαύγεια) λαµβάνοντας Α Α:ΩΦΧΘΟΡΖ1-ΙΚ Την υπ αριθµ.15/2014 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ήµου Ηράκλειας η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα ιαύγεια) λαµβάνοντας Α Α:7Υ81ΟΚ9Τ-ΒΤΕ. 18. Την υπ αριθµ.10/2014 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ήµου Ηράκλειας η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα ιαύγεια) λαµβάνοντας Α Α:6ΕΣ ΟΚ93-ΕΑ Την υπ αρ. 87/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η υπ αρ. 04/2015 µελέτη του ήµου, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης και η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα ιαύγεια) λαµβάνοντας Α Α:7ZΓ ΩΡΤ- Ζ1Φ. 20. Την υπ αριθµ. 91/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ψηφίστηκε πίστωση εξόδου του προϋπολογισµού για δηµοσίευση της περίληψης διακήρυξης η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα ιαύγεια) λαµβάνοντας Α Α:65Τ5ΩΡΤ-Ι Tην αριθµ. 682/2015 απόφαση ηµάρχου περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής του ήµου Ηράκλειας και των Νοµικών του προσώπων έτους Την µε αριθµ.1481/2014 Απόφαση ηµάρχου, περί ορισµού αρµοδιοτήτων των αντιδηµάρχων και έτσι όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ.2104/2014 Α... Προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής του ήµου Ηράκλειας και των Νοµικών του προσώπων έτους 2015» συνολικού προϋπολογισµού ,50 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (37.987,23 πλέον ΦΠΑ 8.729,27 ) για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις (3) µήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ιακήρυξης. Η προµήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής του ήµου Ηράκλειας και των Νοµικών του προσώπων έτους 2015 θα γίνει µε Κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα. (Στο σύνολο των προς προµήθεια ειδών ανά οµάδα.) Σελίδα 2 από 45

3 Η προµήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής του ήµου Ηράκλειας και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2015 έχουν χωριστεί σε οµάδες ως εξής: ΟΜΑ Α 1 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής του ήµου Ηράκλειας. ΟΜΑ Α 2 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής του Φορέα Πρόνοιας ήµου (ΦΠΑ 23%). ΟΜΑ Α 3 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής του Φορέα Πρόνοιας ήµου (ΦΠΑ 13%). ΟΜΑ Α 4 Προµήθεια χαρτικών καθαριστικών-ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής της Επιχείρησης ήµου Ηράκλειας(ΦΠΑ 23%). ΟΜΑ Α 5 Προµήθεια καθαριστκού της Κοινωφελής Επιχείρησης ήµου Ηράκλειας ( µε ΦΠΑ 13%). Ηράκλειας Ηράκλειας Κοινωφελής ΟΜΑ Α 6 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας. ΟΜΑ Α 7 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής για τη Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. ΟΜΑ Α 8 Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής για τη Σχολική Επιτροπή Σχολείων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για µία ή περισσότερες εκ των οµάδων των προς προµήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα καλύπτει όλη την προβλεπόµενη από τον προϋπολογισµό ποσότητα της κάθε οµάδας, σύµφωνα µε τους πίνακες που ακολουθούν. OΜΑ Α 1: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής του ήµου Ηράκλειας Α Α1 Α2 Β Β1 Β2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙ Η ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 100% XAΡΤΟΜΑΖΑ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ γρ το τεµάχιο (συσκ 10 τεµ) ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 100% XAΡΤΟΜΑΖΑ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΒΑΡΟΣ 800γρ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5% ΑΝΙΟΝΙΚΑ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5% ΑΝΙΟΝΙΚΑ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΚ 500ΓΡ. ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ 800 3, , , ,20 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.640, ,00 800,00 330,00 Σελίδα 3 από 45

4 Β3 Β4 Β5 Β6 Β7 Β8 Β9 Β10 Β11 Γ Γ1 Γ2 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 1.250γρ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΣΥΣΚ 750 ml ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ANTAΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚ 750ml ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΟΥ ΕΤΕΡΟ PH KAI ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΟΥ ΕΤΕΡΟ PH KAI ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 450γρ AQUAFORTE Υ ΑΤΙΚΟ ΙΑΛΥΜΑ Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ 450γρ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ ml ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750 ml ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚ.8ΤΕΜ.) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΣΥΣΚ. 1 ΤΕΜ.) Γ3 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΧΟΥΦΤΑΣ (ΣΥΣΚ 4 ΤΕΜ) Γ4 Γ5 ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Γ6 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Γ7 ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Γ8 Γ9 Γ10 Γ11 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 400γρ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 300γρ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 600 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 220,00 360,00 450,00 480,00 75,00 55,30 50,00 450,00 150,00 40,00 30,00 150,00 315,00 360,00 52,50 240,00 200,00 32,00 210,00 Σελίδα 4 από 45

5 Γ12 Γ13 Γ14 Γ15 Γ16 ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΝΙ ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΜΕ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 20 ΛΙΤΡΩΝ ΠΡΕΣΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΑΛΛΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ ΙΑΣΤ 46Χ56(30 ΤΕΜ ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑ ΟΥΣ ΙΑΣΤ.52*75cm (ΣΥΣΚ.10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΙΑΣΤ 80Χ1,10cm (ΣΥΣΚ. 10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ) Γ17 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500gr Γ18 Γ19 Γ20 Γ21 Γ22 Γ23 Γ24 ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 300 ml ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΠΡΕΪ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΠΡΕΪ ΠΟ ΟΜΑΚΤΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΙΑΣΤ 100Χ150 CM ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ME ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ 60 LT ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ME ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ 21 LIT ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΤ 28Χ31 CM Γ25 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Γ26 EΛΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ Tεµ 15 40, , , , , , , , , , , , , , ,50 Σύνολο 1 600,00 225,00 626,60 560,00 880,00 120,00 50,00 78,00 336,00 300,00 250,00 150,00 90,00 60,00 105, ,40 Στρογγυλοποίηση 0,25 Σύνολο ,65 ΦΠΑ 23% 3.459,35 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σελίδα 5 από 45

6 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ιακήρυξης.θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ: , , , , , , , του προϋπολογισµού του ήµου έτους ΟΜΑ Α 2: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής του Φορέα Πρόνοιας ήµου Ηράκλειας(ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800 gr ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ 75 gr (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 8 ΤΕΜ ) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 lt ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 lt ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 750 ml ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 48 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 95 Χ 110 cm ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 20 ΤΕΜ ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 750 ml ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 750 ml ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 4,8 ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1,95 780,00 3,20 320,00 2,48 496,00 2,96 740,00 2,07 155,25 0,48 172,80 1,98 415,80 12,00 600,00 1,49 55,13 1,61 48,3 17,99 287,84 Σελίδα 6 από 45

7 ΚΙΛΩΝ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΥΧΑ 75 gr ΣΠΙΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40 ΤΕΜ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΠΑΚΕΤΩΝ ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 1000 gr ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ 70% (ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ) 400 ml ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΠΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΑ ΣΕ ΣΠΡΕΙ 300 ml ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ. ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 lt ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 72 ΤΕΜ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 4 ΤΕΜ ΣΥΡΜΑ ΠΙΑΤΩΝ 21 gr ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 4lt ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ 300 ml ΣΠΑΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 50 Χ 50 ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ ) ΣΥΝΟΛΟ ,56 56,00 0,35 2,10 1,20 26, ,99 79, ,97 39,40 1,90 285,00 2,52 30,24 0,80 64,00 3,25 26,00 1,23 73, ,74 112, ,20 145,2 2,65 26, ,30 25, ,10 108,50 1,96 7,84 0,45 4,50 0,80 40, ,80 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,53 ΣΥΝΟΛΟ 2 ΦΠΑ 23 % ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ(ΦΠΑ23%) 5.224, , ,93 Σελίδα 7 από 45

8 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 6.425,93 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ιακήρυξης.θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ: του προϋπολογισµού του Φορέα Πρόνοιας ήµου Ηράκλειας του έτους ΟΜΑ Α 3 : Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής του Φορέα Πρόνοιας ήµου Ηράκλειας(ΦΠΑ 13%) ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2,5 ΚΙΛΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙ 100 gr 18 2,45 44,1 15 1,43 21,45 ΣΥΝΟΛΟ 65,55 ΦΠΑ 13 % 8,52 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ(ΦΠΑ13%) 74,07 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 74,07 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ιακήρυξης.θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ: του προϋπολογισµού του Φορέα Πρόνοιας ήµου Ηράκλειας του έτους OMA Α 4: Προµήθεια χαρτικών καθαριστικών-ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής της Κοινωφελής Επιχείρησης ήµου Ηράκλειας(ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800 gr ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ gr (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 15 ΤΕΜ ) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4,0 lt ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 80 1,95 156,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 4,60 276, ,50 100,00 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1,25lt 75 1,62 121,50 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 0,60 6,00 Σελίδα 8 από 45

9 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2,5 Kgr ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ 4 lit ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 1000 ml ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 50Χ50 (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80 1,00 80,00 6 8,50 51, ,40 28, ,85 92,50 3 8,00 24,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 0,80 40,00 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 12 1,35 16,20 ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟΥ 1,30cm 10 1,30 13,00 ΣΚΟΥΠΑ ΒΙ ΩΤΗ 10 1,65 16,50 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 3,25 48,75 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΖΕΥΓΟΣ 10 1,30 13,00 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 50 m 4 2,60 10,40 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 1,05 26,25 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 430 ml 8 0,80 6,40 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΠΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΑ ΣΕ ΣΠΡΕΙ 300 ml 7 2,52 17,64 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ 2 3,25 6,50 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ MEΣΑΙΕΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ.) ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΤΕΜ ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 0,80 4,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 0,81 16,20 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 lt 6 2,15 12,90 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ( ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 72 ΤΕΜ ) ΥΓΡΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 1,20 36,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 2,10 42,00 ΣΥΡΜΑ ΠΙΑΤΩΝ 21 gr 5 0,30 1,50 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 4,0 lt ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 13 3,10 40,30 4 4,50 18,00 Σελίδα 9 από 45

10 ΚΑ ΟΙ ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΙΕΙΑΣ 5 3,10 15,50 ΠΙΓΚΑΛ 5 2,90 14,50 ΦΑΡΑΣΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 6 2,45 14,70 ΚΑ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 2 8,90 17,80 ΣΥΝΟΛΟ ,84 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,31 ΣΥΝΟΛΟ ,15 ΦΠΑ 23 % 318,35 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.702,50 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1.702,50 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ιακήρυξης.θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ: του προϋπολογισµού του Φορέα Πρόνοιας ήµου Ηράκλειας του έτους OMA Α 5: Προµήθεια Καθαριστικών της Κοινωφελής Επιχείρησης ήµου Ηράκλειας (ΜΕ ΦΠΑ 13%) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2,5 ΚΙΛΩΝ 5 2,45 12,25 ΣΥΝΟΛΟ 1 12,25 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,14 ΣΥΝΟΛΟ 2 12,39 ΦΠΑ 13 % 1,61 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 14,00 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 14,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ιακήρυξης.θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ: του προϋπολογισµού του Φορέα Πρόνοιας ήµου Ηράκλειας του έτους Σελίδα 10 από 45

11 ΟΜΑ Α 6: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηράκλειας Α/ Α Ένδειξη υλικών Ε.Μ Ποσότητε ς υλικών Τιµή Μονάδ ας απάνη ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙ Η 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ 250gr µηκος 80 m (συσκ 12 τεµ) τεµ 100 5,95 595,00 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800 gr τεµ 115 2,42 278,59 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 1 3 ΛΙΤΡΟΥ τεµ 80 1,53 122,40 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 4 ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΣΥΣΚ 500 ml τεµ 50 1,53 76,50 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 5,ΟΥ ΕΤΕΡΟ Ph ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡΟ τεµ 40 1,53 61,20 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ 6 ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ τεµ 32 0,72 23,12 7 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΙΑΣΤ (7Χ14) τεµ 40 0,68 27,20 8 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚO ΠΙΑΤΩΝ 500ML τεµ 25 1,40 35, ,0 ΣΥΝΟΛΟ 1 1 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣ Η 0, ,5 ΣΥΝΟΛΟ 2 1 ΦΠΑ 23% 280, , ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 00 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1.500,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ιακήρυξης.θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει κωδικούς του προϋπολογισµού της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ήµου Ηράκλειας του έτους Σελίδα 11 από 45

12 ΟΜΑ Α 7 : Προµήθεια ειδών καθαριότητας,υγιεινής και ευπρεπισµού για τη κάλυψη των αναγκών όλων των σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ήµου Ηράκλειας για το έτος Α/Α Ένδειξη υλικών Ε.Μ Ποσότ ητες υλικώ ν Τιµή Μονάδα ς απάνη ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙ Η ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ 1 ΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ 250gr µηκος 80 m (συσκ 12 τεµ) τεµ 340 5, ,00 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800 gr τεµ 340 2,42 823,65 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 3 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΟΥ τεµ 200 4,51 901,00 4 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΒΡΥΣΕΣ,ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 80 8,76 700,40 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 4 5 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 100 2,38 238,00 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 1 6 ΛΙΤΡΟΥ τεµ 40 1,53 61,20 7 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΣΥΣΚ 500 ml τεµ 50 1,53 76,50 8 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΧΩΝΙΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 25 3,23 80,75 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 9,ΟΥ ΕΤΕΡΟ Ph ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 110 5,36 589,05 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 10,ΟΥ ΕΤΕΡΟ Ph ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ τεµ 30 1,53 45,90 11 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 400gr τεµ 70 1,45 101,15 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΣΕ 12 GEL ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ τεµ 60 7,48 448,80 13 ΚΕΖΑΠ τεµ 20 1,15 22,95 14 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 250 ΓΡΑΜ τεµ 20 1,19 23,80 15 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750 ml τεµ 20 2,68 53,55 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 16 ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ τεµ 150 0,72 108,38 17 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΙΑΣΤ (7Χ14) τεµ 80 0,68 54,40 18 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΧΟΥΦΤΑΣ ΣΥΣΚ 2TEM τεµ 20 0,68 13,60 19 ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεµ 20 3,83 76,50 20 ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεµ 10 3,83 38,25 21 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεµ 150 2,89 433,50 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΌ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ τεµ 60 4,55 272,85 Σελίδα 12 από 45

13 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 400gr ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΌ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ gr τεµ 60 2,76 165,75 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ 24 ΚΟΝΤΑΡΙΑΜΕ ΛΑΒΗ τεµ 40 0,72 28,90 25 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεµ 150 2,85 427,13 ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ mini ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΜΕ 26 ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟ 20 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 5 29,92 149,60 27 ΠΡΕΣΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) τεµ 5 21,55 107,74 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ ΙΑΣΤ 46Χ56 (20 ΤΕΜ ΑΝΑ 28 ΡΟΛΟ) τεµ 200 0,72 144,50 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ 29 ΚΑ ΟΥΣ ΙΑΣΤ 90Χ110 kg 300 2,13 637,50 30 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500gr τεµ 20 2,08 41,65 31 ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 250ML τεµ 20 7,44 148,75 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΠΡΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 32 ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ 250ML τεµ 30 4,63 138,98 33 ΠΟ ΟΜΑΚΤΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΙΑΣΤ 100Χ150CM τεµ 5 13,13 65,66 34 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ 60LT τεµ 5 11,26 56,31 35 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ5LT τεµ 5 7,23 36,13 36 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΤ 28Χ31cm τεµ 5 3,06 15,30 37 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ τεµ 3 2,13 6,38 38 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ 100 τεµ τεµ 99 1,28 126,23 39 ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ τεµ 60 1,57 94,35 40 ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ τεµ 5 11,31 56,53 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ 41 ΚΑ ΟΥΣ ΙΑΣΤ 52Χ75 kg 248 2,13 527,00 ΣΥΝΟΛΟ ,54 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙ ΗΣΗ 1,061 ΣΥΝΟΛΟ ,60 ΦΠΑ 23% 2.337,40 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ιακήρυξης.θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η πίστωση που απαιτείται για την εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας, προέρχεται από τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων. Σελίδα 13 από 45

14 ΟΜΑ Α 8 : Προµήθεια ειδών καθαριότητας,υγιεινής και ευπρεπισµού για τη κάλυψη των αναγκών όλων των σχολείων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ήµου Ηράκλειας για το έτος Α/Α Ένδειξη υλικών Ε.Μ Ποσότητες υλικών Τιµή Μονάδ ας απάνη ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙ Η ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ 1 ΙΦΥΛΛΟ ΒΑΡΟΣ 250gr µηκος 80 m (συσκ 12 τεµ) τεµ 150 5,95 892,50 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΣ 800 gr τεµ 150 2,42 363,38 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 3 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΟΥ τεµ 100 4,51 450,50 4 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΒΡΥΣΕΣ,ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 40 8,76 350,20 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 4 5 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 50 2,38 119,00 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ -ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΚ 1 6 ΛΙΤΡΟΥ τεµ 30 1,53 45,90 7 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΣΥΣΚ 500 ml τεµ 30 1,53 45,90 8 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΧΩΝΙΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 13 3,23 41,99 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 9,ΟΥ ΕΤΕΡΟ Ph ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 4 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 50 5,36 267,75 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 10,ΟΥ ΕΤΕΡΟ Ph ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΩΜΑ ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ τεµ 15 1,53 22,95 11 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 400gr τεµ 20 1,45 28,90 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΣΕ 12 GEL ΣΥΣΚ 1 ΛΙΤΡ τεµ 30 7,48 224,40 13 ΚΕΖΑΠ τεµ 10 1,15 11,48 14 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 250 ΓΡΑΜ τεµ 10 1,19 11,90 15 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750 ml τεµ 10 2,68 26,78 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 16 ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ τεµ 70 0,72 50,58 17 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΙΑΣΤ (7Χ14) τεµ 40 0,68 27,20 18 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΧΟΥΦΤΑΣ ΣΥΣΚ 2TEM τεµ 15 0,68 10,20 ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 19 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεµ 15 3,83 57,38 20 ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεµ 8 3,83 30,60 21 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ τεµ 90 2,89 Σελίδα 14 από 45

15 260,10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΌ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 400gr τεµ 25 4,55 113,69 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΌ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ gr τεµ 30 2,76 82,88 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ 24 ΚΟΝΤΑΡΙΑΜΕ ΛΑΒΗ τεµ 19 0,72 13,73 25 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ τεµ 60 2,85 170,85 ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ mini ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΜΕ 26 ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΌ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟ 20 ΛΙΤΡΩΝ τεµ 2 29,92 59,84 27 ΠΡΕΣΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) τεµ 2 21,55 43,10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ ΙΑΣΤ 46Χ56 (20 ΤΕΜ ΑΝΑ 28 ΡΟΛΟ) τεµ 120 0,72 86,70 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ 29 ΚΑ ΟΥΣ ΙΑΣΤ 90Χ110 kg 150 2,13 318,75 30 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500gr τεµ 10 2,08 20,83 31 ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 250ML τεµ 12 7,44 89,25 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΠΡΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 32 ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ 250ML τεµ 18 4,63 83,39 33 ΠΟ ΟΜΑΚΤΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΙΑΣΤ 100Χ150CM τεµ 2 13,13 26,27 34 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ 60LT τεµ 2 11,26 22,53 35 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ WC ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΗΤ5LT τεµ 2 7,23 14,45 36 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΤ 28Χ31cm τεµ 3 3,06 9,18 37 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ τεµ 2 2,13 4,25 38 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ 100 τεµ τεµ 60 1,28 76,50 39 ΥΓΡΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ τεµ 35 1,57 55,04 40 ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ τεµ 3 11,31 33,92 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ 41 ΚΑ ΟΥΣ ΙΑΣΤ 52Χ75 kg 100 2,13 212,50 ΣΥΝΟΛΟ ,1 7 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0, ,0 ΣΥΝΟΛΟ ,9 ΦΠΑ 23% , ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 00 Σελίδα 15 από 45

16 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 6.000,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος και µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις µήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ιακήρυξης.θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η πίστωση που απαιτείται για την εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας, προέρχεται από τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων. Σελίδα 16 από 45

17 Περιεχόµενα διακήρυξης Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...18 Α1. Τεχνικές προδιαγραφές...18 Α2. Τόπος και χρόνος ιενέργειας του διαγωνισµού...18 Α2.1 ικαιούµενοι συµµετοχής ικαιολογητικά συµµετοχής...18 Α2.1.1 Οι Έλληνες πολίτες...18 Α2.1.2 Οι αλλοδαποί...20 Α2.1.3 Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά)...20 Α2.1.4 Οι συνεταιρισµοί...20 Α2.1.5 Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά...20 Α2.1.6 ιευκρινήσεις που ισχύουν για όλες τις κατηγορίες προµηθευτών...20 Β ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...21 Β1. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών...21 Β1.1 ιευκρινήσεις για την σύνταξη των προσφορών...21 Β2. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ιευκρινήσεις...21 Β3. Εναλλακτικές Προσφορές Αντιπροσφορές...22 Β4. Τιµή προσφοράς...22 Β5. Χρόνος ισχύος προσφορών...22 Β6. Υποβολή προσφορών...22 Β7. Εγγυήσεις...22 Γ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...23 Γ1. Αποσφράγιση προσφορών...23 Γ2 Αξιολόγηση προσφορών...23 Γ3. Ενστάσεις ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Κατακύρωση...24 Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ...24 Ε1. Παραλαβή...24 Ε2 Τρόπος πληρωµής...24 ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...24 ΣΤ1. Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων...24 Z. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ...25 Ζ1 ηµοσίευση...25 Χαβαλές ηµήτριος...25 Παράρτηµα 1: Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής...26 Παράρτηµα 2: Έντυπα Οικονοµικής προσφοράς...27 Παράρτηµα 3: Έντυπο διευκρινήσεων...45 Σελίδα 17 από 45

18 Α1. Τεχνικές προδιαγραφές Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προµήθειας περιλαµβάνονται στη µε αριθµ. 04/2015 µελέτη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου Ηράκλειας. Α2. Τόπος και χρόνος ιενέργειας του διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ήµου Ηράκλειας στην οδό Πλ.Μπακογιάννη 2 στις 24 Ιουνίου 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ.. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ιεξαγωγής του διαγωνισµού. Α2.1 ικαιούµενοι συµµετοχής ικαιολογητικά συµµετοχής Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: α) φυσικά πρόσωπα, β) νοµικά πρόσωπα γ) ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) δ) συνεταιρισµοί Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: Τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Α2.1.1 Οι Έλληνες πολίτες 1. Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού ( χωρίς του ΦΠΑ) όπως στον παρακάτω πίνακα ανά οµάδα. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για επτά (7) µήνες µετά από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Οι εγγυήσεις συµµετοχής θα συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Παράρτηµα 1). ΕΝ.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(2%) ΟΜΑ Α ,65 300,81 ΟΜΑ Α ,33 104,49 ΟΜΑ Α 3 65,55 1,31 ΟΜΑ Α ,15 27,68 ΟΜΑ Α 5 12,39 0,25 ΟΜΑ Α ,51 24,39 OMA Α ,60 203,25 ΟΜΑ Α ,05 97,56 ΣΥΝΟΛΑ ,23 759,74 2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου: 1) του διαχειριστή σε περίπτωση οµόρρυθµων (ΟΕ) και ετερόρρυθµων (Ε.Ε), 2) σε περίπτωση εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) όλων των µετόχων, 3) του προέδρου και του διευθύνοντα συµβούλου σε περίπτωση ανώνυµης εταιρίας (Α.Ε.) και των φυσικών προσώπων που ασκούν διοίκηση του σε κάθε άλλη περίπτωση, Σελίδα 18 από 45

15PROC002571054 2015-02-11

15PROC002571054 2015-02-11 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 01/2015 Αρ.Πρωτ.:2197/10-02-2015 Τίτλος: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών προσώπων έτους 2015» Χρηματοδότηση : Δημοτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ : 15PROC002610655

Α ΑΜ : 15PROC002610655 Α ΑΜ : 15PROC002610655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ: 17943/26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡOI ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PR0C002461542

Α ΑΜ: 14PR0C002461542 Α ΑΜ: 14PR0C002461542 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-11-2014 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 5680 Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα