Σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στη Μεσσηνία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στη Μεσσηνία"

Transcript

1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, Αθήνα, Tηλ.: , Fax: , 11 Tsami Karatassou, Athens, Greece, Tel.: , Fax: Σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στη Μεσσηνία Ερευνητές: Λευτέρης Τσερκέζης Γιώργος Μανιάτης Σβέτοσλαβ Ντάντσεβ Οκτώβριος 2013

2 Με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη Copyright 2013 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Απαγορεύεται η με οιονδήποτε τρόπο ανατύπωση ή μετάφραση οποιουδήποτε μέρους της μελέτης, χωρίς την άδεια του εκδότη. Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE) Τσάμη Καρατάσου 11, Αθήνα Tηλ.: ( ), Fax: ( & ) - URL: Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Σελίδα 2

3 Πρόλογος Στις σημερινές συνθήκες της δριμύτατης οικονομικής κρίσης που διέρχεται η Ελλάδα, ο ρόλος του αγροτικού τομέα και η δυνητική συνεισφορά του στην οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν. Κρίσιμο ρόλο καλείται να αναλάβει ο εθνικός σχεδιασμός για την αγροτική ανάπτυξη που θα παρέχει το πλαίσιο και τις στρατηγικές κατευθύνσεις ανάπτυξης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίες θα καθοδηγούν συγκεκριμένα επιμέρους μέτρα και πολιτικές. Ο τελικός στόχος θα πρέπει να αφορά στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του δυναμικού του αγροτικού τομέα προς όφελος της οικονομίας, της απασχόλησης, της περιφερειακής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και του περιβάλλοντος. Με δεδομένο ότι δεν εμφανίζουν όλες οι περιοχές της χώρας κοινά χαρακτηριστικά ως προς την οικονομική και αγροτική διάρθρωση, η διαμόρφωση εθνικής αγροτικής πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των τοπικών φορέων στη διαμόρφωση του εθνικού σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης και να ενθαρρύνεται η ανάληψη πρόσθετων δράσεων από τους τοπικούς φορείς της αγροτικής οικονομίας και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να ενισχύουν τα τοπικά πλεονεκτήματα βελτιώνοντας την παραγωγικότητα, την ποιότητα, την εξωστρέφεια, την πρόσβαση στις αγορές των αγροτικών προϊόντων, την καινοτομία κ.λπ. και να επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των ωφελειών για την τοπική κοινωνία, αξιοποιώντας όλες τις δυνατές πηγές στήριξης. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να συνεισφέρει στη διαμόρφωση ενός σχεδίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας. Στη μελέτη αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και προσδιορίζονται οι δράσεις καθώς και οι προϋποθέσεις για την επαύξηση των δυνατοτήτων του αγροτικού τομέα και των συνδεδεμένων με αυτόν δραστηριοτήτων, που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή σε μια περίοδο κατά την οποία τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα έχουν ιδιαιτέρως οξυνθεί. Η Μεσσηνία κατατάσσεται στην ομάδα περιφερειακών ενοτήτων στις οποίες παρατηρείται σαφής διαφοροποίηση / επικέντρωση της παραγωγής προς τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες, ενώ η σχετική σημασία του αγροτικού τομέα σε όρους προστιθέμενης αξίας είναι αρκετά μικρότερη αλλά, ταυτόχρονα, πιο σημαντική συγκριτικά με το σύνολο της Επικράτειας. Στον αγροτικό τομέα, η περιοχή χαρακτηρίζεται από χαμηλή Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Σελίδα 3

4 παραγωγικότητα εργασίας και μη ευνοϊκή σύνθεση ανθρώπινου δυναμικού, τόσο σε όρους ηλικιακής δομής, όσο και σε όρους κατάρτισης/εκπαίδευσης. Ωστόσο, η συγκέντρωση μιας κρίσιμης μάζας ποιοτικής παραγωγής συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων μπορεί να αποτελέσει το μοχλό για περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση των συνεργειών με άλλους κλάδους της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα για τη Μεσσηνία, η μελέτη περιλαμβάνει: - Ανάλυση των βασικών κοινωνικοοικονομικών και δημογραφικών δεδομένων της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας. Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται στοιχεία (π.χ. κατά κεφαλή ΑΕΠ, πληθυσμιακή σύνθεση, απασχόληση, επίπεδο εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, κ.ά.), με τα οποία αποτυπώνεται η θέση της Μεσσηνίας σε σχέση με το σύνολο της χώρας και τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Πελοποννήσου. - Ανάλυση της δομής της οικονομικής δραστηριότητας. Στο τμήμα αυτό χαρτογραφούνται οι οικονομικές δραστηριότητες στη Μεσσηνία (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής τομέας) και εξετάζεται η συνεισφορά τους στην τοπική οικονομία. - Ανάλυση της δομής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, της απασχόλησης και της παραγωγής των βασικών μεσσηνιακών αγροτικών προϊόντων. - Ανάλυση του οικονομικού αντίκτυπου του πρωτογενούς τομέα στη Μεσσηνία και των διασυνδέσεών του με άλλους τομείς. - Εξέταση του πλαισίου αγροτικής πολιτικής που μπορεί να υποστηρίξει τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη της περιοχής. Στο τμήμα αυτό παρουσιάζεται η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, οι πιθανές επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα της περιοχής και τα εργαλεία που προσφέρει για την αγροτική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. - Ανάλυση των δυνατών σημείων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας και οι συνδεδεμένες με αυτόν δραστηριότητες στη Μεσσηνία, καθώς και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο έχουν αυτά αξιοποιηθεί και των ευκαιριών οι οποίες παρουσιάζονται. - Η μελέτη ολοκληρώνεται με τη διατύπωση προτάσεων για δράσεις που θα βελτιώσουν τις προοπτικές και τη συμβολή του αγροτικού τομέα στην ανάπτυξη της περιοχής. Ορισμένες από τις προτάσεις θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από προγράμματα στην Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Σελίδα 4

5 επόμενη περίοδο κοινοτικών ενισχύσεων ( ), προκειμένου να διευκολυνθεί η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη της περιοχής. Περίληψη Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να συνεισφέρει στη διαμόρφωση ενός σχεδίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας. Στη μελέτη αρχικά εξετάζονται τα βασικά δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της Μεσσηνίας και αναλύεται η δομή της αγροτικής παραγωγής, ιδιαίτερα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου, καθώς και το οικονομικό αποτύπωμα του αγροτικού τομέα στη Μεσσηνία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με το πλαίσιο στήριξης του αγροτικού τομέα και επιχειρείται μια πρώτη αξιολόγηση του αντίκτυπου που ενδέχεται να έχουν οι αλλαγές στην ΚΑΠ για τον αγροτικό τομέα στη Μεσσηνία. Αναλύονται, επίσης, τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές για τον αγροτικό τομέα στη Μεσσηνία και, τέλος, προσδιορίζονται ενδεικτικοί στόχοι και δράσεις για την επαύξηση των δυνατοτήτων του αγροτικού τομέα και των συνδεδεμένων με αυτόν δραστηριοτήτων, που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή σε μια περίοδο κατά την οποία τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα έχουν ιδιαιτέρως οξυνθεί. Δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της Μεσσηνίας Εν μέσω αρνητικών δημογραφικών εξελίξεων κατά τη διάρκεια της περιόδου μείωση κατά 4% του μόνιμου πληθυσμού της Μεσσηνίας, έναντι μείωσης 3,3% για την περιφέρεια Πελοποννήσου και σαφούς τάσης γήρανσης του πληθυσμού το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Μεσσηνίας ανήλθε στις 14 χιλιάδες ευρώ το Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο 88% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας Πελοποννήσου, από 77% το 2002, καθιστώντας τη Μεσσηνία τη μοναδική περιφερειακή ενότητα της Πελοποννήσου που βελτίωσε μεταξύ των ετών τόσο την απόλυτη όσο και τη σχετική της θέση σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού είναι σχετικά χαμηλό, καθώς το 50,3% του πληθυσμού δεν έχει ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έναντι 43,1% στην επικράτεια, ενώ το 8,1% είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έναντι 12,3% στην επικράτεια. Τόσο το ποσοστό απασχόλησης (75,1%) όσο και το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό (63,5%) στη Μεσσηνία είναι υψηλότερο σε σχέση με την επικράτεια. Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σημαντικά το 2012 και διαμορφώθηκε σε 23,8%, κοντά στο μέσο όρο της χώρας. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας , η οποία χρονικά συμπίπτει με την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, σημειώθηκαν ορισμένες σημαντικές θετικές εξελίξεις στην οικονομία της Μεσσηνίας, οι οποίες φαίνεται ότι επιβράδυναν τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης. Στον αγροτικό τομέα καταγράφηκε βελτίωση των όρων εμπορίας του ελαιολάδου κατά τις περιόδους εμπορίας 2011/12 και ακόμα περισσότερο το 2012/13. Περαιτέρω, σημαντικές επενδύσεις σε τουριστικές εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκαν και συνδυάστηκαν με συμφωνίες για απευθείας σύνδεση του αεροδρομίου της Καλαμάτας με μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες υλοποιήθηκαν το 2012 και με μεγαλύτερη ένταση το Επιπλέον, η ολοκλήρωση και του τελευταίου τμήματος του οδικού άξονα που συνδέει την Αθήνα με την Καλαμάτα οδήγησε σε περαιτέρω σύντμηση του χρόνου και ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στη Μεσσηνία. Οι συγκεκριμένες εξελίξεις οδήγησαν σε άνοδο του τουριστικού ρεύματος τη θερινή περίοδο του 2013, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Η θετική επίδραση αυτής της μεταβολής είναι σημαντική και για το σύνολο της τοπικής οικονομίας. Διάρθρωση της οικονομικής δραστηριότητας Ο τομέας των υπηρεσιών συγκέντρωσε το 75,3% της συνολικής προστιθέμενης αξίας στη Μεσσηνία το Η συμμετοχή της μεταποίησης είναι ελάχιστα χαμηλότερη του εθνικού μέσου όρου (12,8%), ενώ η συμβολή του πρωτογενούς τομέα διαμορφώθηκε το 2010 στο 8,1%. Το μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας στον τομέα των υπηρεσιών προέρχεται από τους κλάδους Εμπορίου (20,8%), Δημόσιας Διοίκησης (21,2%) και Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (18,1%). Η συμβολή του πρωτογενούς τομέα παρουσίασε Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Σελίδα 5

6 μεταξύ των ετών πτωτική τάση, από 12,1% σε 8,1%, ενώ αντίστοιχη αύξηση σημείωσε η συμβολή της μεταποίησης (από 8,6% σε 12,8%). Η συμβολή του πρωτογενούς τομέα στη συνολική απασχόληση ακολούθησε παρόμοια πορεία, μειούμενη από ποσοστό μεγαλύτερο του ενός τρίτου του συνόλου το 2002 σε λίγο πάνω από το ¼ το Ο τριτογενής τομέας απασχολεί το 56% του εργαζόμενου πληθυσμού της Μεσσηνίας έναντι 50,4% το Παρόμοια ήταν και η αύξηση της συμβολής της Μεταποίησης στη συνολική απασχόληση, με το εν λόγω ποσοστό να αυξάνεται σταδιακά από το 6% στο 9,5%. Σε όρους προστιθέμενης αξίας, η Μεσσηνία εξειδικεύεται σταθερά στον πρωτογενή τομέα και στις κατασκευές, ενώ τάσεις εξειδίκευσης στη μεταποίηση εμφανίζονται κατά τα τελευταία έτη. Παρόμοια είναι και τα συμπεράσματα περί εξειδίκευσης και σε όρους απασχόλησης, αν και δεν διαφαίνεται καμία τάση εξειδίκευσης στη μεταποίηση. Η παραγωγικότητα στη Μεσσηνία είναι χαμηλότερη του μέσου όρου της επικράτειας, αλλά και της περιφέρειας σε κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, δείγμα του ότι οι όποιες τάσεις εξειδίκευσης της μεσσηνιακής οικονομίας δεν έχουν προχωρήσει αρκετά. Περαιτέρω, οι μεταβολές της απασχόλησης στη Μεσσηνία εξαρτώνται κυρίως από τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και λιγότερο από τις εθνικές τάσεις ή από ζητήματα διάρθρωσης της οικονομίας. Η ανάλυση υποδηλώνει αφ ενός την ύπαρξη ευνοϊκών τοπικών παραγόντων οι οποίοι είναι σε θέση να παρέχουν σημαντική ώθηση στην τοπική οικονομική ανάπτυξη, αφ ετέρου όμως την ύπαρξη μίας κλαδικής διάρθρωσης η οποία δεν ευνοεί στην ανάπτυξη αυτή. Διάρθρωση της αγροτικής παραγωγής Το φαινόμενο του κατακερματισμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι ιδιαίτερα έντονο και στη Μεσσηνία, όπου διαπιστώνονται μικρή μέση έκταση ανά εκμετάλλευση και υψηλά ποσοστά εκμεταλλεύσεων χαμηλής οικονομικής σημασίας. Η ηλικιακή σύνθεση των αγροτών δεν είναι ευνοϊκή, καθώς το 67% των κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι άνω των 55 ετών. Στα θετικά στοιχεία περιλαμβάνονται τα συγκριτικά χαμηλότερα ποσοστά εκτάσεων και εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, και μια ασθενής τάση αύξησης των εκμεταλλεύσεων με έκταση μεγαλύτερη των 200 στρεμμάτων. Η αγροτική παραγωγή της Μεσσηνίας εξειδικεύεται στις ελιές ελαιοποιήσεως, στα ξερά σύκα, στην κορινθιακή σταφίδα, στα καρπούζια, στις πατάτες, στα αγγούρια και στις οινοπαραγωγές αμπέλους. Οι αδυναμίες του κλάδου παραγωγής ελαιολάδου στη Μεσσηνία εντοπίζονται στις εδραιωμένες μορφές οργάνωσης αγοράς, στις ανάγκες ρευστότητας των παραγωγών και στους πιστωτικούς περιορισμούς οι οποίοι έχουν γίνει πιο έντονοι στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, στο μικρό μέγεθος που δεν ευνοεί επενδυτικές πρωτοβουλίες, στην έλλειψη εμπιστοσύνης στους συνεταιρισμούς, στην έλλειψη κοινού οράματος για το μέλλον της περιοχής, στην έλλειψη συνεργασιών, clusters, συστηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών κ.λπ. Ευκαιρίες για τον τομέα αποτελούν η καλύτερη αξιοποίηση του ΠΟΠ ελαιολάδου, η ενίσχυση της θέσης στην εγχώρια αγορά τυποποιημένου ελαιολάδου, η ενίσχυση των διασυνδέσεων με τη βιομηχανία τροφίμων και τον τουρισμό, η εισαγωγή καινοτομιών στα προϊόντα, η στροφή στις εξαγωγές τυποποιημένου ελαιολάδου κ.ά. Δεδομένων των τάσεων ταχείας ανάπτυξης των εξαγωγών της Ισπανίας και της Ιταλίας και τη συνακόλουθη πτώση των τιμών, η μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας από την εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου, με υψηλότερη διείσδυση στις αγορές τελικής κατανάλωσης, καθίσταται πλέον επιτακτική για τη βελτίωση ή έστω τη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας στον αγροτικό τομέα της Μεσσηνίας. Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια αύξησης των εσόδων (τουλάχιστον 50%) από την ανακατεύθυνση των εξαγωγών από την Ιταλία προς άλλες χώρες. Αυτό όμως απαιτεί διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης της αγοράς, το οποίο να επιτρέπει την αξιόπιστη εξαγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων τυποποιημένου ελαιόλαδου προς τις τελικές αγορές του εξωτερικού. Το οικονομικό αποτύπωμα του αγροτικού τομέα στη Μεσσηνία Η συνεισφορά του αγροτικού τομέα στη συνολική προστιθέμενη αξία της Μεσσηνίας διαμορφώθηκε το 2010 σε 163 εκ. Έτσι, το 26% της προστιθέμενης αξίας του τομέα στην περιφέρεια Πελοποννήσου οφείλεται στην Μεσσηνία. Το 8,1% της προστιθέμενης αξίας της περιφερειακής ενότητας προήλθε από τον αγροτικό τομέα, κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο μερίδιο σε σύγκριση με την περιφέρεια. Στο σύνολο του Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Σελίδα 6

7 αγροτικού τομέα της χώρας η Μεσσηνία προσέφερε το 2,6% της προστιθέμενης αξίας. Με βάση τους πίνακες εισροών-εκροών, υπολογίζεται ότι για κάθε 1000 που παράγει ο αγροτικός τομέας στη Μεσσηνία, 716 εξάγονται από την περιφερειακή ενότητα προς άλλες περιοχές της χώρας ή το εξωτερικό, 90 κατευθύνονται για τελική κατανάλωση προς τα νοικοκυριά της περιφερειακής ενότητας, 25 πηγαίνουν για αναπλήρωση αποθεμάτων και ως εισροή σε επενδυτικά έργα, ενώ το υπόλοιπο 169 τροφοδοτεί τους κλάδους της τοπικής οικονομίας. Σε επίπεδο κλάδων, ο μεγαλύτερος πελάτης με βάση τις εκτιμήσεις είναι ο ίδιος ο αγροτικός τομέας με 95 (π.χ. ζωοτροφές προς κτηνοτρόφους), ενώ ακολουθεί ο κλάδος τροφίμων-ποτών με 57 ευρώ (ή 5,7% της συνολικής ζήτησης για γεωργικά προϊόντα της Μεσσηνίας) και ο τουριστικός τομέας (ξενοδοχεία και εστιατόρια) με 15 ευρώ. Κάθε ένας από τους υπόλοιπους κλάδους καταναλώνει λιγότερο από 0,1% από την αγροτική παραγωγή της Μεσσηνίας. Για λόγους σύγκρισης αξίζει να σημειωθεί ότι σε επίπεδο επικράτειας το μερίδιο της ενδιάμεσης ζήτησης (δηλ. της ζήτησης από άλλους κλάδους της οικονομίας) ανέρχεται σε 53%, σαφώς υψηλότερο από το 17% στη Μεσσηνία. Η αρκετά μεγάλη διαφορά στα ποσοστά αποτελεί μια ένδειξη ότι η προστιθέμενη αξία της περιφερειακής ενότητας θα μπορούσε να ήταν υψηλότερη εφόσον η τοπική βιομηχανία τροφίμων, ο τουρισμός και οι λοιποί κλάδοι που χρησιμοποιούν αγροτικά προϊόντα ήταν αναπτυγμένα στο μέσο επίπεδο της χώρας. Το πλαίσιο στήριξης του αγροτικού τομέα Η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΑΠ) στηρίζει χρηματοδοτικά τον αγροτικό τομέα ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια τροφίμων και να προωθείται η ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των αγροτικών περιοχών. Ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ κατανέμεται σε τρεις στενά αλληλοεξαρτημένες κατηγορίες μέτρων: α) στην εισοδηματική στήριξη των αγροτών (περίπου 70% του προϋπολογισμού), β) στην αγροτική ανάπτυξη (περίπου 20% του προϋπολογισμού με πρόσθετη συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη), και γ) σε δράσεις στήριξης της αγοράς. Τον Οκτώβριο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις τελικές της προτάσεις σχετικά με τους κανονισμούς που θα προσδιορίζουν την ΚΑΠ για την περίοδο μετά το Προτείνεται να ισχύσει ένα νέο βασικό καθεστώς πληρωμών, το οποίο θα συνεχίσει να υπόκειται στην «πολλαπλή συμμόρφωση». Από το 2019, τα κράτη μέλη θα υποχρεωθούν να υιοθετήσουν σύστημα ενιαίας ενίσχυσης ανά εκτάριο. Με την προσαρμογή των ενισχύσεων σε εθνικό επίπεδο θα αυξηθούν τα ποσά για όσους σήμερα εισπράττουν λιγότερο από το 90% της μέσης ενίσχυσης ανά εκτάριο στην ΕΕ- 27. Για την περίοδο μετά το 2020 έχει διατυπωθεί η πρόθεση για την πλήρη σύγκλιση μέσω της ισότιμης κατανομής των άμεσων πληρωμών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το βασικό καθεστώς πληρωμών θα συμπληρώνεται από το λεγόμενο «Πρασίνισμα» των άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με το οποίο κάθε εκμετάλλευση θα λαμβάνει πρόσθετη στρεμματική ενίσχυση εφόσον ακολουθεί γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον. Το 30% του εθνικού κονδυλίου για άμεσες πληρωμές θα κατευθύνεται υποχρεωτικά σε τέτοιου είδους ενισχύσεις. Δεν προβλέπονται πρόσθετες απαιτήσεις για τους παραγωγούς βιολογικής γεωργίας. Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα θα μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετη ενίσχυση μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 5% των εθνικών πόρων για άμεσες πληρωμές, ενώ επιπλέον ενίσχυση κατά 25% για τα πρώτα 5 χρόνια της εγκατάστασης προβλέπεται για τους νέους αγρότες (ηλικίας μέχρι 40 έτη). Οι συνολικές χρηματοδοτήσεις δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 2% των εθνικών κονδυλίων. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα πληρωμής συνδεδεμένων ενισχύσεων από τα κράτη μέλη, καθώς και η δυνατότητα μεταφοράς έως και του 10% του εθνικού κονδυλίου για τις άμεσες ενισχύσεις στα προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη. Με στόχο την αποφυγή καταβολής ενισχύσεων σε άτομα που δεν έχουν καμία πραγματική γεωργική δραστηριότητα, ο ορισμός του ενεργού αγρότη γίνεται πιο αυστηρός. Η νέα περίοδος προγραμματισμού για την αγροτική ανάπτυξη θέτει 6 προτεραιότητες συμβατές με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (αειφόρος, ευφυής και καθολική ανάπτυξη) στις οποίες θα επικεντρώνονται τα σχετικά προγράμματα. Το νέο πρόγραμμα για την αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα την περίοδο βρίσκεται υπό διαμόρφωση, με τις προτεινόμενες στρατηγικές επιλογές να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της νέας ΚΑΠ για την αγροτική ανάπτυξη. Ειδικότερα έχει προταθεί (Δεκέμβριος 2012) η εστίαση του προγράμματος σε 7 βασικές προτεραιότητες που Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Σελίδα 7

8 βασίζονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο εγχώριος αγροτικός τομέας: α) Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας του αγροτοδιατροφικού τομέα, β) Προώθηση μεταφοράς γνώσεων στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές, γ) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στήριξη της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές, δ) Βελτίωση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, ε) Αποδοτικότερη χρήση των πόρων σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές CO 2 και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, στ) Διατήρηση, αποκατάσταση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από τη γεωργία και τη δασοπονία, ζ) Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού και της ποιότητας ζωής. Σύμφωνα με σενάρια που έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τον τρόπο κατανομής της βασικής ενιαίας ενίσχυσης στον εγχώριο αγροτικό τομέα, η τελική επιλογή των κριτηρίων με βάση τα οποία θα προσδιοριστεί η βασική ενίσχυση επηρεάζει σημαντικά το ύψος της ενίσχυσης για τις επιλέξιμες εκτάσεις ανά γεωγραφική περιοχή. Σε αρκετές περιφερειακές ενότητες η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης θα υποχωρήσει σημαντικά σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, ιδίως σε περιοχές που με το σύστημα των ιστορικών δικαιωμάτων λάμβαναν υψηλές ενισχύσεις. Ένας πρόσθετος παράγοντας που οδηγεί σε μείωση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων είναι η ένταξη νέων εκτάσεων (κυρίως βοσκοτόπων) που κατά το παρελθόν δεν είχαν δικαιώματα. Στη Μεσσηνία, οι ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας συγκεντρώνουν την πλειονότητα των εκτάσεων (περίπου 70%) με βάση τις ενιαίες αιτήσεις εκμετάλλευσης από τους δικαιούχους. Περαιτέρω, με βάση το ιστορικό μοντέλο κατανομής των δικαιωμάτων ενιαίας αποδεσμευμένης ενίσχυσης, ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας στη Μεσσηνία εκτιμάται ότι λαμβάνει περίπου το 84% επί συνόλου 104 εκατ. άμεσων ενισχύσεων (εκτιμήσεις για το 2010). Οι άμεσες ενισχύσεις στη Μεσσηνία υπολογίζονται σε 460 / εκτάριο, υψηλότερα κατά 21% σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο (380 /εκτάριο). Ειδικά για την ελαιοκαλλιέργεια η ενίσχυση εκτιμάται σε 552 /εκτάριο. Συνεπώς, η Μεσσηνία συγκαταλέγεται στις περιφερειακές ενότητες που λάμβαναν υψηλότερες του εθνικού μέσου όρου άμεσες ενισχύσεις, οι οποίες υπό τη νέα ΚΑΠ θα περιοριστούν, ανάλογα με το μοντέλο περιφερειοποίησης που θα επιλεγεί τελικά. Βέβαια, η πιθανή διεύρυνση των εκτάσεων που ενισχύονται συνεπάγεται ότι η τελική επίπτωση εξαρτάται από την υφιστάμενη κατανομή της ιδιοκτησίας ιδιαίτερα μεταξύ των εκτάσεων ελαιοκαλλιέργειας και των υπόλοιπων εκτάσεων της περιφερειακής ενότητας οι οποίες μέχρι σήμερα δεν λάμβαναν επιδοτήσεις. Για τον περιορισμό των απωλειών στη Μεσσηνία θα πρέπει να υπάρξει σαφής στροφή στις απαιτήσεις που συνδέονται με την καταβολή της «πράσινης» ενίσχυσης (π.χ. βιολογικές καλλιέργειες, διαφοροποίηση των καλλιεργειών, διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων, αφιέρωση εκτάσεων σε οικολογικούς στόχους). Από την πλευρά των επιλογών πολιτικής, κρίσιμο ρόλο για το μέγεθος των πιθανών απωλειών θα έχει το ύψος των πόρων που θα κατευθυνθούν σε ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, στους μικροκαλλιεργητές, καθώς και σε συνδεδεμένες ενισχύσεις. Ωστόσο, είναι σαφές ότι οφέλη μπορεί να προκύψουν από την ενεργό συμμετοχή και αξιοποίηση των κονδυλίων που κατευθύνονται στην αγροτική ανάπτυξη, τα οποία αποτελούν ευκαιρία για την οικοδόμηση ενός ανταγωνιστικού πρωτογενούς τομέα που διαμέσου των αγορών θα καταφέρνει να εξασφαλίζει την οικονομική του βιωσιμότητα. Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Σελίδα 8

9 Ανάλυση SWOT Αγροτικού τομέα στη Μεσσηνία Πλεονεκτήματα Σημαντική θέση στην τοπική οικονομία Παραγωγή προϊόντων που συνδέονται στενά με τη Μεσογειακή διατροφή Ύπαρξη πιστοποιημένων προϊόντων, ΠΟΠ/ΠΓΕ, βιολογικών Ύπαρξη μεγάλου αστικού κέντρου (Καλαμάτα) Αύξηση της συμβολής της μεταποίησης Υψηλό ποσοστό χρησιμοποιούμενων γεωργικών εκτάσεων Γεωλογικό και μορφολογικό ανάγλυφο Τάση βελτίωσης της κατανομής αγροτικής γης βάσει έκτασης Υψηλή σχετική παραγωγικότητα στα ελαιόδενδρα και στις αροτραίες καλλιέργειες Υψηλός βαθμός εκμηχάνισης Ευκαιρίες Αξιοποίηση των κοινοτικών ενισχύσεων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας Αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης για βιολογικά προϊόντα και προϊόντα ποιότητας Προώθηση της συμβολαιακής γεωργίας Δυνατότητα σύνδεσης του αγροτικού τομέα με την αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα Διαφαινόμενη τάση επανεγκατάστασης στην ύπαιθρο Αύξηση των διεθνών τιμών στα υποκατάστατα ελαιολάδου Αύξηση των εξαγωγών ελαιολάδου στις νέες αναπτυσσόμενες αγορές Αδυναμίες Μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων Ελλιπείς διασυνδέσεις με μεταποίηση και τουρισμό Ηλικιακή σύνθεση Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο Χαμηλή αποτελεσματικότητα των συνεταιριστικών οργανώσεων Υστέρηση ως προς τις βασικές υποδομές Αδυναμίες στη μεταποίηση, διακίνηση, εμπορία και προώθηση αγροτικών προϊόντων Εξάρτηση από επιχειρήσεις αλλοδαπής Εξάρτηση από τις κοινοτικές επιδοτήσεις Ελλιπής εξειδίκευση σε συγκριτικά πλεονεκτήματα Τάση επιδείνωσης της κατανομής αγροτικής γης βάσει οικονομικής σημασίας Σχετική απομόνωση λόγω γεωγραφικής θέσης Απειλές Περιορισμός των κοινοτικών ενισχύσεων Επιδείνωση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας Αύξηση του ανταγωνισμού στη διεθνή αγορά ελαιολάδου Δυσκολία προσαρμογής στη νέα ΚΑΠ Αναπτυξιακές προτεραιότητες και πιθανές δράσεις για τον αγροτικό τομέα στη Μεσσηνία Στην προσπάθεια κατάρτισης και εφαρμογής ενός σχεδίου δράσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα κρίσιμος είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας, καθώς και άλλων συλλογικών φορέων της περιοχής (π.χ. Επιμελητήριο, συνεταιρισμοί, Ιδρύματα), οι οποίοι εκπορευόμενοι από ένα κοινό όραμα για την ανάπτυξη της περιοχής θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να συνεργαστούν και να κατανείμουν το έργο που πρέπει να φέρουν εις πέρας σε ρεαλιστική βάση, ανάλογα με τις ευθύνες που τους αναλογούν και τις δυνατότητες που διαθέτουν. που αποθαρρύνει την ανάληψη και υλοποίηση πρωτοβουλιών, αλλά ταυτόχρονα τις καθιστά περισσότερο αναγκαίες από ποτέ για την αντιμετώπιση της κρίσης και τη βελτίωση των προοπτικών ευημερίας της περιοχής. Η βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, η διατήρηση και η δημιουργία θέσεων εργασίας και η βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών στη Μεσσηνία προϋποθέτουν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα, η οποία θα πρέπει να συνδυαστεί με τη δέσμευση στην εφαρμογή καλών πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση της πρόσβασης και παρουσίας στις αγορές. Οι θεσμικοί φορείς οφείλουν να πλαισιώσουν τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες με τρόπο που θα διευκολύνει την αποτελεσματική δράση, ενώ και οι όποιες δυνατότητες υλοποίησης οριζόντιων δράσεων, με χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους, θα πρέπει να ιεραρχηθούν προκειμένου να έχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από στενότητα πόρων Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Σελίδα 9

10 Στόχοι και δράσεις για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στη Μεσσηνία Στρατηγικός Στόχος Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα Βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων Ανθρώπινοι πόροι Επιμέρους ενδεικτικοί στόχοι και δράσεις 1. Ενίσχυση συλλογικών μορφών οργάνωσης της παραγωγής (Ομάδες Παραγωγών, συνεταιρισμοί), για την αύξηση της κλίμακας παραγωγής και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της πρόσβασης στις αγορές 2. Διάχυση βέλτιστων πρακτικών και καινοτομιών που μειώνουν το κόστος, αυξάνουν την απόδοση ή/και βελτιώνουν την ποιότητα των καλλιεργειών, σε συνεργασία με ειδικούς. Μείωση του χάσματος στην εφαρμογή αποτελεσμάτων εφαρμοσμένης έρευνας 3. Επικέντρωση στην ποιότητα του προϊόντος σε όλα τα στάδια παραγωγής, τυποποίησης μεταποίησης και εμπορίας (σήματα ποιότητας, πιστοποίηση υγιεινής και ασφάλειας, τυποποίηση) 4. Προγραμματισμός βασικών έργων υποδομής σε συνεργασία με τους δήμους, που θα μειώσουν το κόστος διακίνησης των αγροτικών προϊόντων 5. Ενίσχυση διασυνδέσεων με κλάδους downstream (συμβολαιακή γεωργία, clusters, ολοκλήρωση προς τα εμπρός, σύνδεση με εστίαση τουρισμό) Συμπράξεις 6. Περιβαλλοντικά φιλικές μέθοδοι καλλιέργειας (ορθολογική χρήση εισροών, συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, βιολογικά προϊόντα) 7. Ορθολογική χρήση υδάτινων πόρων (εξοικονόμηση, αντιμετώπιση υφαλμύρωσης, αρδευτικά δίκτυα: εκσυγχρονισμός και τεχνικές άρδευσης) 8. Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αξιοποίηση βιομάζας ελαιοκαλλιέργειας και αποβλήτων ελαιοτριβείων για ενεργειακούς σκοπούς) 9. Ανάπτυξη συστημάτων ανακύκλωσης υλικών θερμοκηπιακών καλλιεργειών (διαχείριση πλαστικών καλλιέργειας) 10. Προγράμματα φυτοπροστασίας, συγκέντρωση και διαχείριση βιομάζας και αποβλήτων, διαχείριση βοσκοτόπων 11. Συστηματική παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης και κατάρτισης για υφιστάμενες και νέες καλλιέργειες σε υφιστάμενους και νέους παραγωγούς 12. Πληροφόρηση για εξελίξεις στις αγορές, το θεσμικό πλαίσιο, δημιουργία καινοτομικής αντίληψης, υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και υπόδειξη «έξυπνων» επενδυτικών ευκαιριών 13. Προσέλκυση νέων παραγωγών ανανέωση ανθρώπινου δυναμικού Ο αγροτικός τομέας δεν θα πρέπει να θεωρείται αποκομμένος από τον τομέα επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων, εφόσον το ζητούμενο είναι η αποτελεσματική στήριξη και η προώθηση της ανάπτυξής του. Ενώ οι συνθήκες στις αγορές αγροτικών προϊόντων είναι έντονα ανταγωνιστικές, τα περιθώρια κέρδους χαμηλά και η αβεβαιότητα για το ύψος του εισοδήματος λόγω διακυμάνσεων στις τιμές, υψηλή, η επεξεργασία και μεταποίηση των τροφίμων παρέχει, υπό προϋποθέσεις, τη δυνατότητα επαύξησης της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και πρόσβασης στις αγορές με καλύτερους όρους. Συνεπώς, ένας εύρωστος και αναπτυσσόμενος τομέας επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων στη Μεσσηνία, θα εξασφαλίζει τη ζήτηση για τα προϊόντα της πρωτογενούς τοπικής παραγωγής και θα ωθεί την παράλληλη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο απαιτείται ενίσχυση της εξωστρέφειας και βελτίωση της πρόσβασής του στις αγορές. Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Σελίδα 10

11 Στόχοι και δράσεις για την ανάπτυξη του τομέα επεξεργασίας τροφίμων στη Μεσσηνία Στρατηγικός Στόχος Ανάπτυξη του τομέα επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων της Μεσσηνίας Ενίσχυση εξωστρέφειας και παρουσίας στις αγορές Επιμέρους ενδεικτικοί στόχοι και δράσεις 1. Δημιουργία ισχυρότερων εταιρικών ή συλλογικών σχημάτων στον κλάδο τροφίμων με χαρτοφυλάκιο διαφοροποιημένων παραδοσιακών μεσσηνιακών προϊόντων με μέριμνα για τα εξής: o Ανάπτυξη συμβολαιακής γεωργίας o Βελτιστοποίηση logistics (π.χ. με συγκέντρωση εμπορικών ροών) για μείωση κόστους μεταφοράς και διανομής o Επικέντρωση στην καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων ΠΟΠ της περιοχής (τυποποίηση αποκλειστικά στη Μεσσηνία) o Εισαγωγή καινοτομιών στα προϊόντα, παροχή συνδυασμένων υπηρεσιών προϊόντων o Ενίσχυση θέσης στην εγχώρια αγορά και υποκατάσταση εισαγωγών o Παρακολούθηση εξελίξεων στις αγορές, προσδιορισμός αγορών στόχων, τμηματοποίηση αγορών και προσδιορισμός γραμμών προϊόντων και της τιμολογιακής πολιτικής ανά τμήμα της αγοράς, ανάλυση καναλιών διανομής, πλάνο ανάπτυξης παρουσίας στις αγορές o Παρακολούθηση όλων των δυνατών πηγών δημόσιας χρηματοδότησης, προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων και συμμετοχή σε προγράμματα εξωστρέφειας 2. Ενοποίηση εμπορικών δυνατοτήτων με συνεργασία εξαγωγικών επιχειρήσεων της περιοχής 3. Συμπράξεις με εδραιωμένες εταιρείες και δίκτυα διανομής σε Ελλάδα και εξωτερικό εξέταση συνεργειών 4. Κοινή παρουσία μεσσηνιακών προϊόντων σε διεθνείς εκθέσεις και σταθερή παρουσία σε διαγωνισμούς και αξιολογήσεις προϊόντων 5. Σύμφωνο ποιότητας με κλάδο εστίασης ξενοδοχείων 6. Πρότυπο ηλεκτρονικό κατάστημα μεσσηνιακών προϊόντων 7. Καθιέρωση διοργάνωσης διεθνών επιχειρηματικών συναντήσεων στη Μεσσηνία 8. Ειδικές μορφές προβολής (π.χ. οικοδόμηση σχέσεων με ομάδες επιρροής, βελτιστοποίηση χρήσης εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης) Στόχοι και δράσεις για την ανάπτυξη του τομέα ελαιολάδου στη Μεσσηνία Τομέας Ελαιοκαλλιέργεια Ελαιοτριβεία Επεξεργασία / Τυποποίηση Ενδεικτικοί στόχοι και δράσεις 1. Δέσμευση στην εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών και διεύρυνση της παραγωγής προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικής γεωργίας σε συνδυασμό με αξιοποίηση σημάτων ΠΟΠ/ΠΓΕ και πιστοποίηση με αναγνωρισμένα στην Ελλάδα και διεθνώς σήματα. 2. Ενσωμάτωση συστημάτων ιχνηλασιμότητας στις επιτραπέζιες ελιές και στο ελαιόλαδο σε όλα τα στάδια παραγωγής έκθλιψης τυποποίησης εμπορίας 3. Διαχείριση των διάσπαρτων ή παραμελημένων από κατοίκους αστικών κέντρων ελαιώνων από οργανώσεις παραγωγών ή ιδιωτικές επιχειρήσεις βάσει πολυετών συμβάσεων 4. Εξέταση δυνατοτήτων συγκέντρωσης ελαιοτριβείων / κοινής έκθλιψης για επίτευξη οικονομιών κλίμακας 5. Πιστοποιήσεις και συστήματα διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας, υγιεινής και περιβαλλοντικής διαχείρισης και αντιμετώπιση ζητήματος αποβλήτων 6. Δίκτυο επισκέψιμων ελαιοτριβείων και άλλων αγροτικών μονάδων 7. Εξέταση δυνατοτήτων συγκέντρωσης τυποποιητηρίων για επίτευξη οικονομιών κλίμακας και καλύτερης εμπορικής αξιοποίησης των προϊόντων 8. Έμφαση στην πιστοποίηση, διασφάλιση ποιότητας και δικτυώσεις με άλλους τομείς 9. Διαχωρισμός ελαιολάδου με βάση τα χαρακτηριστικά (χημικές αναλύσεις, πάνελ τεστ). 10. Ποιοτική διαφοροποίηση σε περισσότερες διαστάσεις (συνδυασμός γεύσεων, συσκευασία, οργανικά λειτουργικά τρόφιμα, κλιματικά ουδέτερο ελαιόλαδο) 11. Ανάπτυξη τομέα επεξεργασίας βρώσιμων ελιών και παραγωγή νέων τύπων προϊόντων 12. Διεύρυνση μεριδίου τυποποιημένου ελαιολάδου εντός της περιφερειακής ενότητας (π.χ. μέσω στήριξης από τοπική αυτοδιοίκηση εκπτώσεις από δημοτικά τέλη για επιχειρήσεις εστίασης καταλυμάτων που χρησιμοποιούν τυποποιημένο ελαιόλαδο της περιοχής) Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Σελίδα 11

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανέρχεται στα 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1 Οι προκλήσεις Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του Τάσου Χανιώτη 1 Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή γεωργία και η Κοινή Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροδιατροφικός Τομέας

Αγροδιατροφικός Τομέας Αγροδιατροφικός Τομέας Growth stories Συνεργασίες με άλλες ΘΟΕ Επόμενα Βήματα Λάρισα, 30 Δεκεμβρίου 2013 Τα Γενικά Συμπεράσματα: Το Παραγωγικό Σύστημα Ο Δευτερογενής Τομέας της Θεσσαλίας παρουσιάζει την

Διαβάστε περισσότερα

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014- Η Περιφερειακή & οι συναφείς Στρατηγικές για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σημαίνει : «Έξυπνη Εξειδίκευση» (R.I.S.) -την αξιοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα

Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα Σύνοψη Λαμβάνοντας υπόψη: αφενός την διαχρονική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία που έχει ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας για την Ελλάδα γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος 23 25 Σεπτεμβρίου 2016 Subtitle Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Γεωργικές πρακτικές και αειφορία Ορθές γεωργικές πρακτικές Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.).)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.).) 6 ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020 2020 (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.).) Μιχάλης Σμύρης τηλ. 6932 801986, e-mail: gsmyris@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά προϊόντα, ταυτότητα και τουρισμός: Μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη - Σπύρ Παρασκευή, 27 Μαΐου :00

Τοπικά προϊόντα, ταυτότητα και τουρισμός: Μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη - Σπύρ Παρασκευή, 27 Μαΐου :00 Τοπικά προϊόντα, ταυτότητα και τουρισμός: Μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη - Σπύρ Η Ελλάδα ευνοείται από εγγενή γεωφυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά και μακρόχρονες παραδόσεις, που από μόνα

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

1ο Αγροτικό Συνέδριο Ναυτεμπορικής

1ο Αγροτικό Συνέδριο Ναυτεμπορικής 1ο Αγροτικό Συνέδριο Ναυτεμπορικής Η ελληνική γεωργία σε κρίσιμο σταυροδρόμι προκλήσεις/ευκαιρίες/προοπτικές Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016 Divani Caravel Hotel, Αθήνα Ο ένας εκ των μεγάλων «πρωταγωνιστών» στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας «Καινοτόμοι Τρόποι Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» Εισήγηση στη Διημερίδα: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στη Κρίση» Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, 16 Μαρτίου 2012 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου.

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ/νση: Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 5/ 11/ 2015 Τηλ: 210-2124388 Fax: 210-5237904 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Προώθηση. της ανταγωνιστικότητας. Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ. Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας,

«Προώθηση. της ανταγωνιστικότητας. Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ. Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας, «Προώθηση της ανταγωνιστικότητας & της καινοτοµίας στο πλαίσιο της ΚΑΠ µετά το 2013» Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας, 2.03.2013 ΚΑΠµετάτο 2013 Στρατηγική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές ΚΑΠ 2014-2020 Εθνικές Επιλογές 2 Εθνικές Επιλογές : Συνδεδεμένες ενισχύσεις Στρατηγικός σχεδιασμός : Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο - Επάρκεια στην εσωτερική αγορά. Βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια Διαφοροποίηση Αγορών Εξοικονόμηση κόστους με χρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Α.Π.Ε.

Εξωστρέφεια Διαφοροποίηση Αγορών Εξοικονόμηση κόστους με χρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Α.Π.Ε. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Εξωστρέφεια Διαφοροποίηση Αγορών Εξοικονόμηση κόστους με χρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Α.Π.Ε. Ο αγροτοδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ HORST REICHENBACH ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων»

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» Χρήστος Γιακουβής Αντιπρόεδρος ΣΘΕΒ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κλάδος Μεταποίησης Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα : προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξης

Ο κλάδος Μεταποίησης Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα : προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξης Ο κλάδος Μεταποίησης Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα : προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξης Ονοματεπώνυμο : Κουβιδάκης Ελευθέριος Σειρά: 12 Επιβλέπων καθηγητής: Γεώργιος Βάμβουκας Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΑ Στρατηγικοί στόχοι του νέου Προγράμματος είναι: η μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες 3 η Τεχνική Συνάντηση Ομάδας Καθοδήγησης 27 Απριλίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα 30-12-2013 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 Ομάδα εργασίας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Βλάχος Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιατί τώρα; (1) Γεωργία: Το διεθνές τοπίο Συμπίεση των τιμών Κρίσεις Αλλαγές στη ζήτηση Σταδιακή ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Αποτελεί τον μεγαλύτερο μεταποιητικό κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Ανεκμετάλλευτα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα όπως το εδαφοκλιματικό μας περιβάλλον και η βιοποικιλότητα, έλλειψη καινοτόμου σχεδιασμού και δράσης.

Ανεκμετάλλευτα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα όπως το εδαφοκλιματικό μας περιβάλλον και η βιοποικιλότητα, έλλειψη καινοτόμου σχεδιασμού και δράσης. 1 Τοποθέτηση της Υπεύθυνης του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της ΝΔ και Βουλευτή Σερρών κ. Φωτεινής Αραμπατζή στο 2 nd Agricultural Business Summit Κυρίες και Κύριοι, Είναι μεγάλη μου χαρά να

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα στοδήμορεθύμνης

Παράγοντες για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα στοδήμορεθύμνης Παράγοντες για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα στοδήμορεθύμνης από τον Βαγγέλη Καπετανάκη, Γεωπόνο, Καθηγητή στη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Οι κύριοι παράγοντες ( με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 103/452 Αθήνα, 26 Aπριλίου 2010 ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Α.Σ.Ο.

Αριθμ. πρωτ: 103/452 Αθήνα, 26 Aπριλίου 2010 ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Α.Σ.Ο. K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 103/452 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα