ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ευθύµιος Λέκκας 1 & Ανδρέας Αντωνίου 2 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Περίληψη Περιγράφονται τα κατολισθητικά φαινόµενα τα οποία εκδηλώνονται στην περιοχή του Κόκκινου Βράχου στη Ζάκυνθο που αποτελεί έναν τόπο ιδιαίτερης πολιτιστικής, ιστορικής και περιβαλλοντικής σηµασίας. Τα φαινόµενα οφείλονται σε ένα συνδυασµό µορφολογικών, γεωλογικών, τεκτονικών και γεωτεχνικών συνθηκών ενώ πρόσθετα οι ανθρώπινες παρεµβάσεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Προκειµένου να προστατευθεί η περιοχή και η ήπια οικιστική ανάπτυξη αφενός και αφετέρου να διατηρηθεί η φυσιογνωµία του χώρου έγινε έρευνα από την οποία προέκυψε ο υψηλός κατολισθητικός κίνδυνος. Παράλληλα, µε βάση αυτά τα δεδοµένα ορίζονται οι περιοχές παρεµβάσεων ενώ προτείνονται τρόποι αντιµετώπισης χωρίς να αλλοιωθούν τα φυσικογεωγραφικά χαρακτηριστικά του τοπίου. TREATMENT OF LANDSLIDE PHENOMENA IN AREAS OF SPECIAL ENVIROMENTAL IMPORTANCE: THE CASE OF KOKKINOS VRACHOS, ZAKYNTHOS, GREECE. Efthymios Lekkas 1 & Andreas Antoniou 2 1 National and Kapodistrian University of Athens 2 National and Technical University of Athens Abstract This paper describes the landslide phenomena that occur in the area of Kokkinos Vrachos (Zakynthos), which constitutes a place of historical and environmental importance. Such phenomena are attributed to the combination of geomorphological, geological, tectonic and geotechnical conditions. Human intervention can also trigger landslide phenomena. A research took place, in order to protect the area and the mild urban planning, as well as to preserve its natural character, which resulted in high landslide risk. Based on such data, areas that must be urgently protected are distinguished, while methods of treatment of landslide hazard are proposed without defeaturing the natural characteristics of the area. Λέξεις κλειδιά: Κατολισθήσεις, Κόκκινος Βράχος, Ζάκυνθος, Mέτρα Aντιµετώπισης Key words: Landslides, Kokkinos Vrachos, Zakynthos, Τreatment Methods 1. Γενικά Αντικείµενο της έρευνας στην περιοχή του Κόκκινου Βράχου στο ΒΑ τµήµα της πόλης της Ζακύνθου (Ακρωτήρι, Κρυονέρι), είναι ο έλεγχος της ευστάθειας του πρανούς και η υπόδειξη των κατάλληλων παρεµβάσεων οι οποίες θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν έτσι ώστε να µειωθεί ο υφιστάµενος κατολισθητικός κίνδυνος σε µια περιοχή ιδιαίτερης ιστορικής και περιβαλλοντικής σηµασίας (Σχήµα 1). 2. Οι µορφολογικές συνθήκες στην περιοχή της έρευνας Η περιοχή της έρευνας καταλαµβάνει έκταση 1.5 τετραγωνικά χιλιόµετρα περίπου και αναπτύσσεται ΒΒΑ της πόλεως της Ζακύνθου. Το µέγιστο ύψος απαντά στο δυτικό τµήµα και φθάνει τα 80 m ενώ το ελάχιστο απαντά κατά µήκος της ακτογραµµής η οποία οριοθετεί την περιοχή στα ανατολικά. Σε γενικές γραµµές η περιοχή περιλαµβάνει δύο µορφολογικές ενότητες οι οποίες διαχωρίζονται µεταξύ της από την µορφολογική ασυνέχεια του Κόκκινου Βράχου που έχει µια γενική διεύθυνση ΒΒΑ ΝΝ. Η µορφολογική αυτή ασυνέχεια προς τα ΒΒΑ είναι της τάξεως των µερικών µέτρων και προς τη ΝΝ προέκτασή της σταδιακά αυξάνεται και καταλήγει να είναι της τάξεως των 100 και πλέον µέτρων. Παρουσιάζει δηλαδή µία ψαλίδωση, η οποία οφείλεται στη δράση µιας ρηξιγενούς ζώνης που οριοθετεί δυο ρηξιγενή τεµάχη. Τα νεοτεκτονικά αυτά τεµάχη διαµορφώνουν στο ανατολικό και στο δυτικό τµήµα της περιοχής έρευνας αντίστοιχες µορφολογικές εικόνες ενότητες (Σχήµατα 1, 2).

2 Σχήµα 1. Μορφολογική ασυνέχεια του Κόκκινου Βράχου, στην οποία εκδηλώνονται τα κατολισθητικά φαινόµενα. ιακρίνονται οι ορίζοντες του ανωτέρου σχηµατισµού του Γέρακα που διαµορφώνουν µια κεκλιµένη προς τα ΒΒΑ επιφάνεια επιπέδωσης. Σχήµα 2. Άποψη από τα νότια της µορφολογικής ασυνέχειας του Κόκκινου Βράχου, η οποία ταυτίζεται µε υφιστάµενη ενεργή ρηξιγενή ζώνη διεύθυνσης ΒΒΑ - ΝΝ. ιακρίνεται η επίπεδη οριζόντια παράκτια περιοχή που αντιστοιχεί σε µια επιφάνεια επιπέδωσης.

3 Ειδικότερα προς τα ανατολικά της µορφολογικής ασυνέχειας αναπτύσσεται το επίπεδο επιµήκες, οριζόντιο παράκτιο τµήµα το οποίο φθάνει µέχρι την ακτογραµµή. Αντίθετα προς τα δυτικά αναπτύσσεται µια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από µια γενική µορφολογική κλίση της τάξεως των 5-10 προς τα ΒΒΑ που αντιστοιχεί σε µια κεκλιµένη επιφάνεια επιπέδωσης, αποτέλεσµα αντίστοιχης περιστροφής ενός νεοτεκτονικού ρηξιτεµάχους µε άξονα Β ΝΑΑ. 3. Περιγραφή των γεωλογικών σχηµατισµών της περιοχής έρευνας Με βάση τα στοιχεία της γεωλογικής χαρτογράφησης σε κλίµακα 1:5.000 στην περιοχή του Κόκκινου Βράχου καθώς επίσης και µε βάση τα υφιστάµενα βιβλιογραφικά δεδοµένα Μίρκου-Περιποπούλου (1974), Bizon & Muller (1977), Dermitzakis et al. (1979), Perry & Temple (1980), ερµιτζάκης (1978), Νικολάου (1986), οι σχηµατισµοί που εµφανίζονται είναι οι ακόλουθοι (Σχήµατα 2,3,4): Σχηµατισµός Κάστρου. Περιλαµβάνει αργιλοµαργαικά στρώµατα γκρίζου, µπλε και καφέ χρώµατος µε ενδιαστρώσεις στρωµάτων ψαµµιτών και ασβεστιτικών ψαµµιτών πάχους 5-40 cm. Περιέχουν απολιθώµατα, έχουν ορατό πάχος πάνω από 100 m, ενώ το συνολικό του πάχος µε βάση γεωφυσικά δεδοµένα στην θαλάσσια περιοχή είναι κατά πολύ µεγαλύτερο. Οι κλίσεις των στρωµάτων είναι της τάξεως των 5-10 προς τα ΒΒΑ και η ηλικία του είναι Μέσο Ανώτερο Πλειόκαινο. Εµφανίζεται στη βάση του πρανούς του Κόκκινου Βράχου κάτω από τον υπερκείµενο σχηµατισµό του Γέρακα. Σχηµατισµός Γέρακα. Περιλαµβάνει ιζήµατα υψηλής ενέργειας και κυρίως ασβεστιτικούς ψαµµίτες, ψαµµίτες, σπανιότερα κροκαλοπαγή και ορισµένες παρεµβολές µπλε µαργών κυρίως στη βάση. Περιέχουν άφθονα παράκτια µάκρο-απολιθώµατα. Έχει πάχος 20 m περίπου και η ηλικία του είναι Πλειστόκαινο. Σχηµατισµοί Παράκτιων Αποθέσεων. Χαλαρά λεπτοµερή και αδροµερή τα οποία παρατηρούνται κατά µήκος σηµείων της ακτογραµµής σε πολύ περιορισµένες εµφανίσεις. Το πάχος φθάνει τα 2 m. Σχηµατισµοί Πλευρικών Κορηµάτων. Περιλαµβάνει παλαιότερα και σύγχρονα αδροµερή υλικά ασβεστολιθικής και ψαµµιτικής σύστασης µέσα σε αργιλοµαργαικά ιζήµατα. Κατά µήκος της βάσης του Κόκκινου Βράχου υπάρχουν πολλά ασύνδετα υλικά από παλαιότερες και πρόσφατες κατολισθήσεις. Σχηµατισµός Ανθρωπογενών Αποθέσεων. Οι αποθέσεις αυτές προέρχονται κυρίως από τα υλικά των κατεδαφίσεων των κτιρίων µετά το σεισµό του Το πάχος τους δεν υπερβαίνει τα 4 m. Η ρηξιγενής ζώνη στην περιοχή του Κόκκινου Βράχου έχει διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝ και αρχίζει από το θαλάσσιο χώρο ΒΑ του Ακρωτηρίου Κρυονέρι, ταυτίζεται σχεδόν µε την οµώνυµη µορφολογική ασυνέχεια, διασχίζει το όριο των δυτικών συνοικιών της πόλης και καταλήγει νότια, στην περιοχή του Εθνικού Σταδίου (Σχήµατα 2, 3). Η ζώνη συνοδεύεται από µορφολογική ασυνέχεια και οριοθετεί αφενός µεν προς τα ανατολικά τις εδαφικές εξάρσεις των υψωµάτων της Μπόχαλης, αφετέρου δε προς τα δυτικά την επίπεδη παράκτια περιοχή Ζακύνθου. Πρόκειται για σχεδόν κατακόρυφα ρήγµατα µε κατερχόµενο τέµαχος το ανατολικό και αυξανόµενο άλµα προς τα νότια (Λέκκας, 2000). Η περίοδος δράσης τους προσδιορίζεται στο Τεταρτογενές και πιθανότατα να συνδέεται γεωµετρικά, κινηµατικά και δυναµικά µε όριο των γεωτεκτονικών ενοτήτων Παξών και Ιονίου, που όπως αναφέρθηκε διέρχεται από την περιοχή του Κόλπου του Λαγανά πόλης της Ζακύνθου (Νικολάου, 1986). 4. Κατολισθητικά φαινόµενα στην περιοχή του Κόκκινου Βράχου Στη νήσο Ζάκυνθο έχουν εκδηλωθεί, σύµφωνα µε ιστορικές πηγές (Λέκκας κ.α., ), σε πολλές περιπτώσεις κατολισθητικά φαινόµενα κατά την διάρκεια των σεισµών. Ειδικότερα, κατά τον σεισµό της 16 Απριλίου 1513 προκλήθηκαν κατολισθήσεις καταπτώσεις στο ύψωµα του Κάστρου Μπόχαλης, οι οποίες έθαψαν τµήµατα της αρχαίας πόλης. Οι κατολισθήσεις καταπτώσεις στην συγκεκριµένη θέση δικαιολογείται απόλυτα τόσο από τις µορφολογικές όσο και από τις γεωλογικές - γεωτεχνικές συνθήκες. Κατολισθήσεις επίσης έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια των σεισµών 1592, 1840, 1893, 1953 στις περιοχές Μπόχαλη Κόκκινος Βράχος Κρυονέρι. Συµπερασµατικά η ευρύτερη περιοχή Κάστρου Μπόχαλης Κόκκινου Βράχου παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο λόγω κατολισθητικών φαινοµένων που εκδηλώθηκαν σε όλα τα σεισµικά γεγονότα που έπληξαν τη νήσο της Ζακύνθου. 5. Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου Στην περιοχή της έρευνας εκτελέστηκε µία δειγµατοληπτική γεώτρηση (Γ 1 ) βάθους 63.00m. Κατά τη διάρκεια της γεώτρησης διατρήθηκαν (Σχήµα 4): Στρώση Ι: Υλικά επιχωµατώσεων αποτελούµενα από άργιλο-ιλυώδη λεπτόκοκκη άµµο µε ελάχιστα µαργαϊκά συσσωµατώµατα ερυθροκάστανου χρώµατος. Στρώση ΙΙ: Αργιλόµαργα ασβεστιτική µάργα µε πυρήνες µαργαϊκού ασβεστόλιθου και εναλλαγές ασβεστιτικού ψαµµίτη και αργίλου µε σκληρά συσσωµατώµατα ασβεστοµαργαϊκής σύστασης. Βαθµιαία

4 αλλαγή χρώµατος από καστανοκίτρινο καστανοπράσινο υπόλευκο. Ο σχηµατισµός είναι κερµατισµένος και κατά θέσεις παρουσιάζεται οξειδωµένος. Από τα 9.00 m ξεκινά ασβεστοµαργαϊκός ψαµµίτης, σκληρός εύθρυπτος, πορώδης αποσαθρωµένος κατακερµατισµένος µε ελάχιστους πυρήνες πάνω από 10cm ενώ µειώνονται και οι στρώσεις αργιλοµαργαϊκής σύστασης. Η µετάβαση από τη στρώση ΙΙ στη στρώση ΙΙΙ γίνεται προοδευτικά και για περίπου m (από έως m περίπου) στη θέση της γεώτρησης. Στρώση ΙΙΙ: Εναλλαγές αργιλικής µάργας και ιλυόλιθου µε εµφάνιση ασβεστολιθικών ψηφίδων στα κατώτερα τµήµατα χρώµατος γκριζωπού. Από την εκτέλεση των εργαστηριακών δοκιµών διαπιστώθηκαν: Στρώση Ι Παράµετροι αντοχής Από εµπειρία οι παράµετροι σχεδιασµού και αφού η στρώση είναι αργιλική και επιφανειακή είναι: c = 5 και φ = Στρώση ΙΙ Παράµετροι αντοχής Από εργαστηριακές δοκιµές διάτµησης σε πλήρως στραγγιζόµενες συνθήκες (CD) προκύπτει: c = 11.7 ΚΡα, φ = (βάθος ) και c = 39.0 ΚΡα, φ = (βάθος ). Με χρήση του προγράµµατος Η/Υ RocLab της Rocscience για σ ci = 3 MΡα (αποσαθρωµένος βράχος), GSI = 20 (σπασµένη βραχόµαζα µε πτωχό αλληλοκλείδωµα µεταξύ των τεµαχών της και κατάσταση επιφανειών ασυνεχειών της πολύ αποσαθρωµένη) και m i = 7 («µαργαϊκός» σχηµατισµός) προκύπτει για πρανές ύψους 20m (όσο και η επιφανειακή εµφάνιση της στρώσης ΙΙ) c = 37 Kpα και φ = , ενώ για σ ci = 5 Mρα (αποσαθρωµένος βράχος), GSI = 20 (σπασµένη βραχόµαζα µε πτωχό αλληλοκλείδωµα µεταξύ των τεµαχών της και κατάσταση επιφανειών ασυνεχειών της πολύ αποσαθρωµένη) και mi = 7 («µαργαϊκός» σχηµατισµός) προκύπτει για πρανές ύψους 20m (όσο και η επιφανειακή εµφάνιση της στρώσης ΙΙ) c = 45 KΡα και φ = Προτείνεται τελικά c = 20 KΡα και φ = Στρώση ΙΙΙ Παράµετροι αντοχής Ανάλυση σε ολικές τάσεις (c u 0, φ u = 0) Εκτιµάται η αστράγγιστη διατµητική αντοχή της στρώσης. Από αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών ανεµπόδιστης θλίψης είναι q u = ΚΡα (βάθος ) και q u = ΚΡα (βάθος ) άρα µέση τιµή προκύπτει q u = 1010 Kpα, άρα c u = 1010/2 = 505 Κρα. Επειδή ο σχηµατισµός περιέχει κατά θέσεις λεπτές αµµώδεις ενστρώσεις προτείνεται c u = KΡα. Ανάλυση σε ενεργές τάσεις (c 0, φ 0). Από εργαστηριακές δοκιµές διάτµησης σε πλήρως στραγγιζόµενες συνθήκες (CD) προκύπτει: c = 93.3 ΚΡα, φ = (βάθος ) και c = 9.92 ΚΡα, φ = (βάθος ).Προτείνεται τελικά c = 50 KPα και φ = Αναλύσεις ευστάθειας πρανούς Στη συνέχεια έγιναν αναλύσεις ευστάθειας πρανούς στη θέση της γεώτρησης Γ 1, όπου και υπάρχουν διαθέσιµα γεωτεχνικά στοιχεία. Στο φρύδι του πρανούς οι συνθήκες θεωρούνται οι δυσµενέστερες, λόγω των προϋπαρχούσων αστοχιών (Σχήµα 5, 6), αλλά και επειδή τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της στρώσης Ι εµφανίζουν χαµηλότερες τιµές. Η στρώση ΙΙ εµφανίζει καλύτερα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά και οι κλίσεις του πρανούς είναι ακόµη µεγαλύτερες. Στις θέσεις αυτές οι πιθανές αστοχίες φαίνεται να είναι είτε µε τη µορφή καταπτώσεων τεµαχών, είτε µε τη δηµιουργία εφελκυστικών ρωγµών στο φρύδι του πρανούς. Στη θέση που έγινε η γεώτρηση δεν παρατηρήθηκαν εφελκυστικές ρωγµές ούτε και οι υπάρχουσες κατασκευές, τοίχοι αντιστήριξης και τοιχοποιίες κάθετες προς το πρανές εµφάνισαν ρωγµές. Αντιθέτως στο πρόσωπο του πρανούς εµφανίσθηκε στη στρώση ΙΙ ρωγµή ακριβώς δίπλα από τη θέση της αστοχίας η οποία µελλοντικά µπορεί να οδηγήσει σε νέα αστοχία (Σχήµα 5, 6). Στη συνέχεια εξετάζεται ως πιθανή η κυκλική επιφάνεια αστοχίας, τόσο µε περιορισµό της επιφάνειας στη στρώση ΙΙ, όσο και για κύκλο αστοχίας σε όλο το ύψος του πρανούς (Στρώσεις ΙΙ και ΙΙΙ). Επιλέχθηκε η κυκλική µορφή επιφάνειας λόγω της ποιότητας της βραχόµαζας της στρώσης ΙΙ, αλλά και λόγω του γεγονότος της ύπαρξης προϋπάρχουσας κυκλικής επιφάνειας αστοχίας στο πρανές. Οι αναλύσεις έγιναν µε χρήση του προγράµµατος Η/Υ XSTABL τόσο για στατική φόρτιση, όσο και για σεισµική µε α max = 0.36g. Τα συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα Ι. Η στήλη όρια αρχής κύκλου αναφέρεται στο αν η πιθανή επιφάνεια αστοχίας είναι στα όρια επαφής Στρώσης ΙΙ και ΙΙΙ ή µόνο στρώση ΙΙΙ και η στήλη όρια τέλος κύκλου αναφέρεται στο αν η πιθανή επιφάνεια αστοχίας είναι κοντά στο φρύδι του πρανούς ή ορίζεται βαθιά µέσα στο πρανές.

5 Σχήµα 3. Άποψη από τα βόρεια του Κόκκινου Βράχου. ιακρίνονται ο σχηµατισµός Γέρακα που υπέρκειται και ο σχηµατισµός Κάστρου που υπόκειται. ιακρίνονται οι επιχωµατώσεις κατά µήκος της ακτογραµµής καθώς και τα υλικά που έχουν προέλθει από πρόσφατη κατολίσθηση (βέλος). Ι ΙΙ ΙΙΙ Σχήµα 4. Τα κατολισθητικά φαινόµενα (βέλος) οφείλονται στην αστοχία της βραχόµαζας της στρώσης ΙΙ, στην οποία παρατηρούνται και έντονες εφελκυστικές ρωγµατώσεις.

6 Α/Α ΦΟΡΤΙΟ ΣΕΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΟΡΙΑ ΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΟΡΙΑ ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Σ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΟΧΙ ΟΧΙ Στρώση ΙΙ-ΙΙΙ Στρώση ΙΙ-Ι ΝΑΙ ΟΧΙ Στρώση ΙΙ-ΙΙΙ Στρώση ΙΙ-Ι ΝΑΙ ΝΑΙ Στρώση ΙΙ-ΙΙΙ Στρώση ΙΙ-Ι ΝΑΙ ΝΑΙ Στρώση ΙΙ-ΙΙΙ Στρώση Ι ΝΑΙ ΟΧΙ Στρώση ΙΙ-ΙΙΙ Στρώση Ι ΟΧΙ ΟΧΙ Στρώση ΙΙ Στρώση Ι ΟΧΙ ΟΧΙ Στρώση ΙΙ Στρώση ΙΙ-Ι ΝΑΙ ΟΧΙ Στρώση ΙΙ Στρώση ΙΙ-Ι ΝΑΙ ΝΑΙ Στρώση ΙΙ Στρώση ΙΙ-Ι ΝΑΙ ΝΑΙ Στρώση ΙΙ Στρώση Ι ΝΑΙ ΟΧΙ Στρώση ΙΙ Στρώση Ι Αν επιλεγεί η εξέταση ολίσθησης µε τυχαίας µορφής επιφάνεια µέσα στη στρώση ΙΙ προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας ΙΙ: Α/Α ΦΟΡΤΙΟ ΣΕΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΟΡΙΑ ΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΟΡΙΑ ΤΕΛΟYΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΟΧΙ ΟΧΙ Στρώση ΙΙ-ΙΙΙ Στρώση ΙΙ-Ι ΝΑΙ ΟΧΙ Στρώση ΙΙ-ΙΙΙ Στρώση ΙΙ-Ι ΝΑΙ ΝΑΙ Στρώση ΙΙ-ΙΙΙ Στρώση ΙΙ-Ι Από τα αποτελέσµατα του πίνακα φαίνεται ότι οι συντελεστές ασφαλείας είναι χαµηλοί και κοντά στη µονάδα για συνθήκες στατικής φόρτισης, ενώ αντιθέτως για συνθήκες σεισµικής φόρτισης είναι χαµηλότεροι της µονάδας και το πρανές πιθανώς θα οδηγηθεί σε αστοχία (κυρίως µέσα στη Στρώση ΙΙ). Συνεπώς σχετικά µε τις επικρατούσες γεωτεχνικές συνθήκες το πρανές βρίσκεται σε οριακή ισορροπία. Σε ότι αφορά την έκταση που µπορεί να εκδηλωθούν τα κατολισθητικά φαινόµενα ανάντη και κατάντη του πρανούς, εκτιµάται ότι ανέρχεται περίπου σε m, πράγµα το οποίο τεκµηριώνεται από τις αναλύσεις ευστάθειας σε κύκλους ολίσθησης. 8 Προτάσεις αντιµετώπισης Από τις αναλύσεις ευστάθειας που παρουσιάσθηκαν, διαπιστώνεται ότι το πρανές του Κόκκινου Βράχου βρίσκεται σε ισορροπία, αλλά αυτή είναι οριακή, δεδοµένου ότι ο ελάχιστος συντελεστής φόρτισης είναι 1.04 για συνθήκες στατικής φόρτισης και 0.85 για συνθήκες σεισµικής φόρτισης. ηλαδή ο συντελεστής φόρτισης δεν είναι µεγαλύτερος από 1.4 ή έστω 1.3 για συνθήκες στατικής φόρτισης και 1.0 για συνθήκες σεισµικής φόρτισης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. Με βάση τα ανωτέρω πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα µέτρα που στο σύνολο τους ή εν µέρει, θα οδηγήσουν σε αύξηση του συντελεστή ασφαλείας. Τα προτεινόµενα µέτρα αφορούν το πρανές στο σύνολο του µήκους και όχι µόνο στην εξετασθείσα θέση της αστοχίας, λόγω των οµοιόµορφων συνθηκών που επικρατούν κατά µήκος και εκατέρωθεν της µορφολογικής ασυνέχειας του Κόκκινου Βράχου και ειδικότερα της µορφολογίας, της λιθοστρωµατογραφικής διάρθρωσης, της τεκτονικής καταπόνησης, των γεωτεχνικών συνθηκών κ.α. Ειδικότερα προτείνεται: α. Να απαγορευθεί η περαιτέρω οικοδοµική δραστηριότητα και κάθε παρέµβαση αλλοίωσης της µορφολογίας κατά µήκος του πρανούς του Κόκκινου βράχου τόσο στη βάση του όσο και στο φρύδι. Η ζώνη απαγόρευσης εκτιµάται ότι θα πρέπει να έχει πλάτος είκοσι m από το φρύδι του πρανούς στην ανάντη περιοχή σύµφωνα. Επίσης η ζώνη απαγόρευσης προς τα κατάντη θα πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον πενήντα m από το φρύδι του πρανούς δεδοµένου ότι στη ζώνη αυτή συµπεριλαµβάνεται το οριζόντιο εύρος της µορφολογικής ασυνέχειας καθώς επίσης και το εύρος του πόδα της ολίσθησης όπου και θα συσσωρευτούν οι µάζες που ενδεχοµένως θα κατολισθήσουν. β. Η δηµιουργία αποστραγγιστικού δικτύου κοντά στο φρύδι του πρανούς που θα συγκεντρώνει τα όµβρια ύδατα και θα τα αποµακρύνει σε αντίθετη κατεύθυνση και πάντα ελεγχόµενα, ώστε να µην επιστέφουν µέσα

7 Σχήµα 5. Έκδηλες οι ρωγµατώσεις στο πρανές του Κόκκινου Βράχου µε διεύθυνση Α -, που συµβάλλουν στην χαλάρωση της βραχόµαζας. Σχήµα 6. Μερική άποψη από το πάνω µέρος του πρανούς του Κόκκινου Βράχου και της κατολίσθησης που έλαβε χώρα τον χειµώνα του 2003.

8 στη µάζα του πρανούς και δηµιουργούν έτσι τοπικά αυξηµένες συνθήκες υγρασίας και συνεπώς µείωσης της αντοχής της βραχόµαζας. Όπως έχει αναφερθεί η στρώση ΙΙ εµφανίζει µεγαλύτερη περατότητα από τη στρώση ΙΙΙ και συνεπώς το νερό που κατεισδύει θα συγκεντρώνεται στην επιφάνεια ευνοώντας τις αστοχίες. Η ίδια παρατήρηση αφορά και τα λύµατα των οικιών εκατέρωθεν του πρανούς τα οποία δεν θα πρέπει ανεξέλεγκτα να καταλήγουν στη µάζα του πρανούς αλλά να συγκεντρώνονται. γ. Η φύτευση χαµηλών θαµνωδών φυτών µε πλούσιο ριζικό σύστηµα θα σταθεροποιήσει τη βραχόµαζα, ιδιαίτερα στα ανώτερα τµήµατα της, περιορίζοντας την επέκταση της επιφάνειας ολίσθησης και της προοδευτικής αστοχίας προς το σώµα του πρανούς. δ. Τα τµήµατα στο φρύδι του πρανούς έχουν λόγω της διάβρωσης υποσκαφτεί και ουσιαστικά στέκονται ανυποστήρικτα. Λόγω των δυνάµεων της βαρύτητας τα τµήµατα αυτά που φιλοξενούν µεγάλα δέντρα και κατασκευές όπως φράκτες από σκυρόδεµα ή πλακόστρωτες αυλές, θα αστοχήσουν και θα πρέπει να αποµακρυνθούν µε ελεγχόµενο τρόπο. ε. Πρόσθετα τα τµήµατα κατάντη κοντά στο πρανές θα πρέπει να παραµείνουν ανέπαφα χωρίς εκσκαφές, διαµορφώσεις χώρων και αλλοιώσεις της µορφολογίας δεδοµένου ότι µπορεί να αφαιρεθεί η υποστήριξη ανάντη τµηµάτων του πρανούς, να µεταβληθούν οι συνθήκες οριακής ισορροπίας και να εκδηλωθούν φαινόµενα. στ. Η εξοµάλυνση της κλίσης του πρανούς θα µπορούσε να συνδυαστεί και µε φυτοκάλυψη του προσώπου του πρανούς µε ταυτόχρονη χρήση µη βιοαποικοδοµούµενων πλεγµάτων που θα αγκυρωθούν τόσο στο φρύδι του πρανούς όσο και στο πρόσωπο του. Τα πλέγµατα έχουν ως απώτερο στόχο µελλοντικά να οπλίσουν το ριζικό σύστηµα των φυτών. Στις άλλες θέσεις του πρανούς, εκτός της αστοχίας, όπου αυτό παρουσιάζει ακόµη µεγαλύτερες κλίσεις λόγω της διαφοροποίησης της ποιότητας της βραχόµαζας οι πιθανές αστοχίες που ήδη αναφέρθηκαν θα έχουν κυρίως τη µορφή καταπτώσεων. Στις θέσεις αυτές προτείνεται κυρίως η χρήση πλέγµατος που θα έχει ως στόχο να συγκρατήσει τα βραχώδη τεµάχη. Τέλος, σε θέσεις προς το βορειοανατολικό τµήµα της µορφολογικής ασυνέχειας που έχει ήπια κλίση µέχρι τη θάλασσα, έχουν εµφανισθεί κάποιες εφεκλυστικές ρωγµές ως συνέπεια της διάβρωσης. Προτείνεται τα τµήµατα αυτά να καθαιρεθούν µε µηχανικά µέσα και ελεγχόµενα, να µειωθούν οι κλίσεις τους και να προστατευθούν µε κάποιο από τα προηγούµενα m ή συνδυασµό αυτών από τη διάβρωση. Βιβλιογραφία ερµιτζάκης, Μ., 1978: Στρωµατογραφία και ιστορία ιζηµατογενέσεως της νήσου Ζακύνθου. Γεωλογικά Χρονικά Ελληνικών Χώρων, 29, , Αθήνα. Λέκκας, Ε., Κολυβά, Μ., Αντωνόπουλος, Γ. & Κοπανάς, Ι., : Οι σεισµοί της Ζακύνθου. Προσπάθεια ερµηνείας των περιγραφών των σεισµών και συσχέτισης µε την υφιστάµενη γεωλογική δοµή. Γεωλογικά Χρονικά Ελληνικών Χώρων, ΧΧΧVII, , Αθήνα. Λέκκας, Ε., 2000: Νεοτεκτονικός Χάρτης της Ελλάδας (κλίµακα 1: ), Φύλλο "ΖΑΚΥΝΘΟΣ". Έκδοση ΟΑΣΠ, Αθήνα. Μίρκου-Περιποπούλου, Ρ., 1974: Στρωµατογραφία και Γεωλογία του Βόρειου Τµήµατος της Ζακύνθου. Γεωλογικά Χρονικά Ελληνικών Χώρων, XXVI, , Aθήνα. Nικολάου, K., 1986: Συµβολή στη γνώση και οριοθέτηση της Ιόνιας και Προαπούλιας ζώνης σε σχέση µε πετρελαιογεωλογικές παρατηρήσεις στα νησιά Στροφάδες, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. ιδακτορική διατριβή, Τµήµα Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιαστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 350 σελ., Αθήνα. Bizon, G. & Muller, C., 1977: La limite Pliocene-Pleistocene dans l' ile de Zante. La coupe de la Citadelle. C. R. somm. Soc. Geol. Fr. 4, Paris. Dermitzakis, M., Papanikolaou, D. & Karotsieris, Z., 1979: The marine Quaternary formations of SE Zakynthos island and their paleographic implications. Proc. 6th Coll. Geol. Aegean Region, Athens, I, Perry, L. J., Temple, P. G. µε τη συνεργασία ηµοπούλου, Β., Μίρκου, Ρ. & Keraudren, B., 1980: Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδας 1:50.000, Φύλλο Ζάκυνθος. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. XSTABL. - An integrated slope stability analysis program for personals computers. Reference manual version 5, Interactive software designs, Inc, USA.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα 4 ο Πανελλήνιο συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, Αθήνα 2001, τομ.2, 185-192. Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας

Διαβάστε περισσότερα

3.13.2.1 Μεθοδολογία... 67 3.13.2.2 Αποτελέσµατα... 69 3.14. Προστατευόµενες περιοχές... 73 3.15. Χλωρίδα και πανίδα... 76 4.

3.13.2.1 Μεθοδολογία... 67 3.13.2.2 Αποτελέσµατα... 69 3.14. Προστατευόµενες περιοχές... 73 3.15. Χλωρίδα και πανίδα... 76 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2.1. Αντικείµενο και σκοπός του έργου... 4 2.2. Οµάδα έρευνας... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 8 3.1. Γενικά... 8 3.2. Μυθολογικά - ιστορικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος, του υπογείου ποταµού «ράκος», Μεσσηνιακής Μάνης

Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος, του υπογείου ποταµού «ράκος», Μεσσηνιακής Μάνης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΟΚΙΤΣΙΟΣ ΑΜ:06050 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Γεωλογική επισκόπηση 3 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία)

Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία) Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία) Βασιλάκης Εμμ. 1, Μαυρούλης Σ. 1, Αλεξόπουλος Ι. 1 και Δίλαλος Σ. 1 1 Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπίστημιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2.1 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΜΠΕ... 2 2.2 ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 2 2.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της παρουσίας υπολειμματικών υλικών στην ευστάθεια πρανών σε μεταμορφωμένα πετρώματα με έντονη αποσάθρωση και καταπόνηση

Η επίδραση της παρουσίας υπολειμματικών υλικών στην ευστάθεια πρανών σε μεταμορφωμένα πετρώματα με έντονη αποσάθρωση και καταπόνηση Η επίδραση της παρουσίας υπολειμματικών υλικών στην ευστάθεια πρανών σε μεταμορφωμένα πετρώματα με έντονη αποσάθρωση και καταπόνηση The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 2006-2007 Π.Γ.ΚΑΡΥΔΗΣ Ι.Μ.ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΕΙΣΜΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σήραγγα Σ 4 πρόκειται να ορυχθεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα της εντός σχηματισμού φερτών γεωυλικών χαοτικής δομής με ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη του Σεισµού της Αθήνας της 7-9-99

Mελέτη του Σεισµού της Αθήνας της 7-9-99 Mελέτη του Σεισµού της Αθήνας της 7-9-99 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ των ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΝ στις ΠΛΕΙΟΣΕΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Εκθεση πρός το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Απόφαση Ε Γ/18/33/99 Οµάδα Εργασίας Γ. Γκαζέτας, Π.Μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR)

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης έρευνας για την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑ Υ ΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 1999 2 Oµηρικά επίθετα για τον ποταµό Αργυροδίνης (άργυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07NAT/GR/000296. Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα) - JUNICOAST -

LIFE07NAT/GR/000296. Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα) - JUNICOAST - LIFE07NAT/GR/000296 Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα) - JUNICOAST - Δράση A.1: Γεωμορφολογία και διεργασίες υποβάθμισης παράκτιων

Διαβάστε περισσότερα