ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. RIELLO RLS 50 1 Λεβητοστάσιο Kcal/h

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. RIELLO RLS 50 1 Λεβητοστάσιο 1. 65.000 Kcal/h"

Transcript

1 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Το αντικείµενο της παρούσας συντήρησης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: A/A ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΕ Μ. ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Λέβητας νερού Ν ο 1 Χαλύβδινος BLUCALOR Kcal/h 1 RIELLO RLS 50 1 Λεβητοστάσιο 1 Παθολογικής Κλινικής Λέβητας νερού Ν ο 2 Χαλύβδινος RAYON Kcal/h 1 καύσης RIELLO RLS 70 2 Λεβητοστάσιο 2 Mικροβιολογικά Εργαστήρια Λέβητας νερού Χαλύβδινος ΓΕΩΡΓΙΟΥ/ Kcal/h 1 καύσης BALTUR 05 3 Λεβητοστάσιο 4 Εξωτερικών Ιατρείων Λέβητας νερού Ν ο 1 Χαλύβδινος ΒΙΟΣΩΛ Λέβητας νερού Ν ο 2 Χαλύβδινος ELINOX Kcal/h Kcal/h 1 καύσης RIELLO RLS 28 RIELLO RLS 28 4 Λεβητοστάσιο 5 Μονάδος Τεχνητού Νεφρού Λέβητας νερού Χαλύβδινος MONOCOMPACT Kcal/h 1 καύσης BALTUR 3,3-5,7KG/H 5 Λεβητοστάσιο 6 Νεφρολογικής Κλινικής ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λέβητας νερού RAVON Kcal/h 1 καύσης BALTUR KW Όλες οι συντηρήσεις πέρα από τα οριζόµενα εδώ θα γίνονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία καθώς και τις οδηγίες του κατασκευαστή ώστε να τηρούνται τα απαιτούµενα για την καλή λειτουργία και την ισχύ των εγγυήσεων. Ειδικότερα: ΦΕΚ 369/Β/ ΦΕΚ 264/Β/ ΦΕΚ 328/Β/ ΦΕΚ 236/Β/ ΦΕΚ 963/Β/ ΦΕΚ 65Α/Β 277/1963 όπως αντικαταστάθηκε µε το ΦΕΚ 2656Β/ Β 04/195 Καθώς και όλες τις αναθεωρήσεις, τις τροποποιήσεις που έχουν υποστεί καθώς και όποιο άλλο σχετικό ισχύοντα νόµο που εκ

2 παραδροµής έχει παραληφθεί στην παρούσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται και να τηρεί πιστά τις διατάξεις της νέας Νοµοθεσίας περί «Μέτρων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόµησης ενέργειας στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα», όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ 1122/ , τεύχος β. Ειδικότερα ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνά, και να υποβάλει στην υπηρεσία εγγράφως Τεχνική Έκθεση αναφορικά µε κάθε απαιτούµενη τροποποίηση ή συµπλήρωση ή αντικατάσταση των εγκαταστάσεων προκειµένου το νοσοκοµείο να συµµορφωθεί σταδιακά και πλήρως στην νέες ενεργειακές απαιτήσεις. Επίσης σύµφωνα µε το Άρθρο 10 του παραπάνω Νόµου, ο Ανάδοχος θα συνεπικουρεί τον Ενεργειακά Υπεύθυνο του Νοσοκοµείου ώστε να συλλέγονται τα σχετικά στοιχεία και να τηρείται βάση δεδοµένων για τις ενεργειακές καταναλώσεις των κτιρίων του νοσοκοµείου, αρµοδιότητας της σύµβασής του, καθώς επίσης και σε ότι άλλο στοιχείο απαιτείται για την πιστή τήρηση του Νέου Νόµου(ΦΕΚ 1122/ τεύχος β ). Β. ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διεξάγει τους παρακάτω ελέγχους και δοκιµές και να διαθέτει όλα τα εργαλεία, εξοπλισµό, µέσα και προσωπικό για την διεξαγωγή τους. Από πλευράς Νοσοκοµείου θα υπάρχει συνδροµή αλλά δεν επιτρέπεται η χρήση προσωπικού ή οποιουδήποτε υλικού εξοπλισµού για την διεξαγωγή τους. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να γίνει απρογραµµάτιστη ή απροειδοποίητη διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης για την εκτέλεση των συντηρήσεων. ιακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης επιτρέπεται µόνο µετά από συγκατάθεση της επιτροπής παρακολούθησης, του υπευθύνου αερίου και της /νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. Επίσης θα λαµβάνεται πρόνοια αποκλειστικά από τον Ανάδοχο ώστε να µην εκτεθούν σε κίνδυνο ζωές ή υλικά αγαθά από τις εργασίες προγραµµατισµένες ή µη, που αυτός θα εκτελεί. Επίσης αν κατά την διάρκεια της σύµβασης διαπιστωθεί ασυνήθιστη συχνότητα εµφάνισης βλάβης ή απορρύθµισης οργάνου κλπ, ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή παρακολούθησης της συντήρησης και τον Προϊστάµενο της Υποδ/νσης της Τεχνικής Υπηρεσίας και θα εντείνει τον έλεγχο (όπου κρίνεται απαραίτητο) ανεξάρτητα από την συχνότητα επιθεωρήσεων που προκύπτουν από την παρούσα σύµβαση. Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΕΣ Η συντήρηση του λέβητα, επί τόπου, κυρίως αναφέρεται στον καθαρισµό της διαδροµής των καυσαερίων. Για την συντήρηση εκάστου λέβητα πρέπει να γίνει διακοπή της ηλεκτρικής παροχής και αποµάκρυνση του καυστήρα. Μετά το άνοιγµα των θυρίδων επίσκεψης και του καθαρισµού, γίνεται µηχανικός καθαρισµός της διαδροµής των καυσαερίων. Εάν κατά το κλείσιµο των θυρίδων, διαπιστωθεί πρόβληµα στεγανότητας, πρέπει να αντικατασταθούν τα στεγανωτικά παρεµβύσµατα. Εκκαπνισµός: Αποµάκρυνση αιθάλης µε ειδικές βούρτσες ή µε πίεση νερού όπου επιβάλλεται, και έλεγχος θαλάµων καύσης για στερεά κατάλοιπα. Καθαρισµός όπου απαιτηθεί και έλεγχος πυρότουβλων. Αντικατάσταση παρεµβυσµάτων θυρίδων καθαρισµού και φλαντζών καθώς και ανθρωποθυρίδων. Πλήρης στεγανοποίηση πορτών και θυρίδων που θα λυθούν και αντικατάσταση παρεµβυσµάτων. Καθαρισµός θερµοδοχείου και αποµάκρυνση των ιζηµάτων. Έλεγχος και στεγανοποίηση των ασφαλιστικών στις δύο ατµογεννήτριες. Γενικός έλεγχος όλων των ασφαλιστικών διατάξεων και οργάνων ενδείξεως (θερµόµετρα, υδροδείκτες, µανόµετρα κλπ.). Σε περίπτωση εντόπισης βλαβών, αυτές θα αποκατασταθούν. Το εξωτερικό περίβληµα (µεταλλική λαµαρίνα και θερµοµόνωση) των ατµολεβητών και λεβήτων θα επισκευασθεί και θα βαφτεί µε κατάλληλο υλικό µε ικανότητα αντοχής σε υψηλές θερµοκρασίες (µόνο µετά από συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία)

3 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ Η συντήρηση των καυστήρων αερίου θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΦΕΚ236Β/ (Κανονισµός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου), ΦΕΚ963Β/ (Τεχνικός Κανονισµός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου), καθώς και τις οδηγίες του κατασκευαστή ώστε να τηρούνται τα απαιτούµενα για την καλή λειτουργία και την ισχύ των εγγυήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τα υλικά συντήρησης που θα χρησιµοποιηθούν. Επιπλέον για όλους τους λέβητες, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος τουλάχιστον ύο (2) φορές κατά την διάρκεια της ετήσιας σύµβασης (µία στο πρώτο δίµηνο και µία στο τελευταίο δίµηνο), να εκδίδει µετά από σχετικές µετρήσεις τα φύλλα µέτρησης καυσαερίων και ό,τι άλλο έγγραφο σχετικό µε την λειτουργία τους απαιτείται από την σχετική Νοµοθεσία. Κατ εξαίρεση για τους λέβητες µε συνολική θερµική ισχύ µεγαλύτερη ή ίση µε BTU επιβάλλεται η διενέργεια µετρήσεων, τουλάχιστον µια φορά τον µήνα και η καταχώρησή τους στο σχετικό βιβλίο.(φεκ 369/ άρθρο 4). Τα παραπάνω, θα συνυποβάλλονται µε το Ηµερολόγιο της συντήρησης, στην Τεχνική Υπηρεσία και στην παρακολούθησης της συντήρησης. Επιτροπή Εννοείται ότι η συντήρηση των καυστήρων θα γίνεται όχι µόνο για την χρήση Φυσικού αερίου, αλλά και για την χρήση πετρελαίου, διότι πρέπει να είναι έτοιµη προς χρήση, σε κάθε περίπτωση. (Μικτή καύση). ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Κατά την συντήρηση αντλιών και κυκλοφορητών θα πρέπει κατ ελάχιστον να γίνουν τα ακόλουθα: Τα εξαρτήµατα στεγανοποίησης θα ελεγχθούν διεξοδικά. Τα µηχανικά µέρη, όπως φτερωτές, καπάκια κτλ., θα ελεγχθούν για να διαπιστωθεί ότι λειτουργούν σωστά και τυχόν βλάβες θα αποκατασταθούν. Τα ηλεκτρικά µέρη, θα ελεγχθούν και θα αποκατασταθούν οι όποιες βλάβες ή όπου αυτό δεν είναι δυνατόν θα γίνουν οι σχετικές προτάσεις, για να αντικατασταθούν, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα. ΟΧΕΙΑ ΙΑΣΤΟΛΗΣ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ελέγξει όλα τα σχετικά δοχεία διαστολής και να αναφέρει τυχόν δυσλειτουργία. ΙΚΤΥΑ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιθεωρήσει τα σχετικά δίκτυα ατµού και νερού εντός των λεβητοστασίων και να ενηµερώσει εγγράφως την Επιτροπή Παρακολούθησης εργασιών για διαρροές, βλάβες ή αστοχίες σε σωληνώσεις ή σε διακοπτικό υλικό. Πίνακες Πυρανίχνευσης και Ανίχνευσης ιαφυγών αερίου: Έλεγχος καλής λειτουργίας Κεφαλών ανίχνευσης διαφυγών µε χρήση µέσου, σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. 1. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι παρακάτω εργασίες θα εκτελούνται την πρώτη εβδοµάδα κάθε µήνα και αφού προηγείται έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκοµείου, τουλάχιστον µια εβδοµάδα πριν. 1.1 Ο οπτικός έλεγχος των σωληνώσεων πρέπει να εκτελείται κάθε φορά που γίνεται επιθεώρηση της εγκατάστασης και πρέπει να δίδεται µεγαλύτερη έµφαση στα εξής: ιαρροές στις συνδέσεις σωλήνων και στα υπόγεια τµήµατα του δικτύου, καθώς και στα τµήµατα εισόδου του δικτύου σε κτίρια. Κατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας Πίεση εξόδου από τους ρυθµιστές της πίεσης της εγκατάστασης Κατάσταση των εύκαµπτων συνδέσµων και των συνδέσεων παροχής αερίου στους καυστήρες. Κατάσταση ηλεκτρολογικού συστήµατος αναφορικά µε τα παραπάνω. Κατά τον έλεγχο των καυστήρων πετρελαίου αερίου θα ελέγχονται κατ ελάχιστον τα εξής: 1.2 Οπτικός έλεγχος λειτουργίας και κατάστασης του καυστήρα και συγκεκριµένα: Έλεγχος φλόγας. Η ρύθµιση αναλογίας αερίου/ αέρα για την καύση.

4 Τα συστήµατα αερισµού και απαγωγής καυσαερίων. 1.3 Ο οπτικός έλεγχος θα γίνεται σε συνδυασµό µε στάσεις της λειτουργίας της εγκατάστασης που θα προγραµµατίζονται µε την Επιτροπή παρακολούθησης του Νοσοκοµείου, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν οι επισκευές µετά τη διαπίστωση πιθανών βλαβών (διαρροών) κλπ. 1.4 Οι έλεγχοι στεγανότητας των gas train και όλων των υπολοίπων κρίσιµων συνδέσεων (όπως στα ερµάρια, σε µη προσιτά σηµεία όπως φρεάτια κλπ) θα γίνονται µε φορητό ανιχνευτή διαρροών αερίου. 1.5 Θα γίνεται λεπτοµερείς έλεγχος των φίλτρων και των συστηµάτων αποµάκρυνσης υγρών. 1.6 Έλεγχος καλής λειτουργίας πινάκων πυρανίχνευσης/ ανίχνευσης διαφυγών. 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2.1 Οι έλεγχοι στεγανότητας των gas train και όλων των υπολοίπων κρίσιµων συνδέσεων (όπως στα ερµάρια, σε µη προσιτά σηµεία όπως φρεάτια κλπ) θα γίνονται µε φορητό ανιχνευτή διαρροών αερίου και αφρίζον υλικό. 2.2 Θα επιθεωρούνται τόσο η κεντρική αποφρακτική βαλβίδα όσο και οι υπόλοιπες αποφρακτικές βαλβίδες και θα ελέγχεται η λειτουργία τους µε την τοποθέτηση τους στην κλειστή ή στη µερικώς κλειστή θέση. 2.3 Θα ελέγχονται οι µονάδες ρύθµισης πίεσης αερίου της εγκατάστασης και θα δοκιµάζονται τα εξαρτήµατα µε τον ενδεικνυόµενο από τον κατασκευαστή τρόπο. 2.4 Στις µονάδες ρύθµισης πίεσης αερίου θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι: Έλεγχος ρύθµισης: Ο έλεγχος για την εξασφάλιση του σωστού σηµείου ρύθµισης στο ρυθµιστή πίεσης και της πίεσης ενεργοποίησης των ασφαλιστικών διατάξεων θα εκτελείται ακριβώς όπως και ο χειρισµός ρύθµισης κατά την έναρξη χρήσης σύµφωνα µε το ΥΑ 3/Α/5286, ΦΕΚ 236Β/ Έλεγχος εσωτερικής στεγανότητας: Θα ελέγχονται ως προς τη στεγανότητα τα παρακάτω όργανα: Ρυθµιστές πίεσης οπότε και µεγάλη προσοχή θα δίνεται στην πίεση κλεισίµατος του ρυθµιστή. Επιτηρητές ρυθµιστές Αποφρακτικές βαλβίδες ασφαλείας Βαλβίδες ασφαλείας εκτόνωσης πίεσης Λυχνίες σηµάτων 2.5 Θα ελέγχονται όλες οι βάνες λειτουργίας της εγκατάστασης. 2.6 Θα γίνεται καθαρισµός όλων των Gas Train έκαστου καυστήρα. Επίσης θα γίνεται έλεγχος και επαναρίθµηση των ρυθµιστών, των βανών ακαριαίας διακοπής και των εκτονωτικών βαλβίδων των Gas Train κάθε καυστήρα. 2.7 Θα γίνεται εποπτικός έλεγχος της µονάδας ρύθµισης (σταθµού) πίεσης µέτρησης παροχής που συνδέει την εγκατάσταση µε το σύστηµα διανοµής αερίου. 2.8 Θα γίνεται έλεγχος του συστήµατος ανίχνευσης αερίου µε παράλληλη ενεργοποίηση της ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας για την επιβεβαίωση της οµαλής λειτουργίας αυτής. 2.9 οκιµές λειτουργίας των καυστήρων και συγκεκριµένα υφίστανται δοκιµή στα εξής: Το σύστηµα επιτήρησης της φλόγας. Το σύστηµα ελέγχου στεγανότητας Οι χρόνοι ασφαλείας των αυτοµάτων συστηµάτων ελέγχου και ασφαλείας Το σύστηµα ανάφλεξης Η ποιότητα της καύσης Τα συστήµατα παρακολούθησης της πίεσης (ρυθµιστής πίεσης, πιεζοστάτης αερίου και αέρα καύσης) Οι αυτόµατες βαλβίδες ασφαλείας Οι ασφαλιστικές βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης Τυχόν υπάρχοντα συστήµατα παρακολούθησης της πίεσης στην καπνοδόχο ή στο θάλαµο καύσης Οι διάφορες λυχνίες σηµάτων. Κατά τις παραπάνω δοκιµές, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι αντίστοιχες συνθήκες λειτουργίας. Σε περίπτωση ανίχνευσης οποιασδήποτε βλάβης η δυσλειτουργίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει άµεσα προφορικά και εν συνεχεία εγγράφως την επιτροπή παρακολούθησης εργασιών, τον υπεύθυνο αερίου και την /νση Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου.. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Πριν από την διαµόρφωση και την υποβολή της προσφοράς οι ενδιαφερόµενοι εργολήπτες υποχρεούνται να επισκεφτούν τα λεβητοστάσια ώστε να είναι ενήµεροι για τις εγκαταστάσεις και το έργο που θα πρέπει να επιτελέσουν. Η προσφορά θα δοθεί ανά λεβητοστάσιο. Ο Μειοδότης θα αναδειχθεί από το σύνολο του τιµήµατος των προσφορών του ανά λεβητοστάσιο.

5 Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης, αποδέχεται τον ορισµό του, ως Υπεύθυνου Αερίου για την λειτουργία και Συντήρηση της εσωτερικής εγκατάστασης του Εσωτερικού ικτύου του Φυσικού Αερίου του νοσοκοµείου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Ο εργολήπτης που θα αναλάβει τη συντήρηση θα καταθέσει πρόγραµµα εργασιών στην Τεχνική Υπηρεσία, η οποία δύναται να το αναµορφώσει αν κριθεί απαραίτητο µε γνώµονα την οµαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου. Το πρόγραµµα αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και θα τηρηθεί ως το πέρας των εργασιών. Επίσης ο Ανάδοχος θα τηρεί Ηµερολόγιο Εργασιών Συντήρησης και Επιθεωρήσεων για το σύνολο των εγκαταστάσεων που συντηρεί, στο οποίο εκτός από τις προγραµµατισµένες εργασίες, αποτελέσµατα µετρήσεων, ελέγχων ή άλλων επεµβάσεων κλπ, θα καταχωρείται και κάθε παρατήρηση ή γεγονός που τυχόν έχει σαν συνέπεια την επισφαλή λειτουργία ή δυσλειτουργία των εγκαταστάσεων. Το Ηµερολόγιο αυτό θα τίθεται σε γνώση της υπηρεσίας µας, θα υπογράφεται από την επιτροπή παρακολούθησης της συντήρησης και θα υποβάλλεται στην υπηρεσία προκειµένου να πληρωθεί ο Ανάδοχος. Τα παραπάνω στοιχεία θα καταχωρούνται επίσης στο αρχείο εγκατάστασης Φυσικού Αερίου του νοσοκοµείου. Όλες οι εργασίες θα γίνονται µε επιµέλεια και φροντίδα από ειδικευµένο προσωπικό και λαµβάνοντας όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη σε πράγµατα και εν γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχηµα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συµβεί σε προσωπικό του Νοσοκοµείου, των ασφαλισµένων του και του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εντός του Νοσοκοµείου, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά την διάρκεια ή/και εξαιτίας των εργασιών (συντήρησης, επισκευών, ανακαινίσεων ή όποιων άλλων εργασιών προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση) ή συνέπεια ελαττωµάτων αυτών ή είναι συνέπεια αντικανονικής συντήρησης. Γενικότερα η ευθύνη για την πρόκληση ατυχήµατος σε οποιοδήποτε πρόσωπο εντός Νοσοκοµείου λόγω των εργασιών συντήρησης είναι αποκλειστικά του συντηρητή και το Νοσοκοµείο δεν φέρει καµία νοµική, αστική ή άλλη ευθύνη. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, στα πλαίσια της παρούσας Σύµβασης είναι και η έγκαιρη έγγραφη προειδοποίηση του Νοσοκοµείου για την ανάγκη εκτέλεσης οποιασδήποτε επισκευής (µικρής ή ευρύτερης κλίµακας) των συντηρούµενων εγκαταστάσεων, καθώς και η υπόδειξη του είδους των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν προκειµένου να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις. Ρητά συµφωνείται ότι παράλειψη από µέρους του Αναδόχου έγκαιρης και έγγραφης προειδοποίησης του Νοσοκοµείου για απαιτούµενες επισκευές των συντηρουµένων εγκαταστάσεων θα εκλαµβάνεται ως πληµµελής εκτέλεση της συντήρησης και θα επιφέρει τις προβλεπόµενες από την παρούσα Σύµβαση συνέπειες εις βάρος του. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υπoχρεoύται να διαθέτει και να εφοδιάζει το προσωπικό του µε τα απαραίτητα µηχανήµατα, εργαλεία, όργανα, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα µέσα που απαιτούνται για την εργασία. Οι δαπάνες για την αγορά και τοποθέτηση των µικροϋλικών που θα απαιτηθούν στα πλαίσια της συντήρησης των λεβήτων επιβαρύνουν αποκλειστικά τον συντηρητή ο οποίος δεν θα έχει καµία πρόσθετη αξίωση από το Νοσοκοµείο. Ο συντηρητής είναι υπεύθυνος για όποια φθορά προκληθεί στο Νοσοκοµείο µε δική του υπαιτιότητα και η δαπάνη που θα προκύψει για την αποκατάσταση της φθοράς αυτής θα τον βαρύνει εξ ολοκλήρου. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να παρακολουθεί, να παρεµβαίνει στις εργασίες ή να τροποποιεί τις µεθόδους που θα εφαρµοστούν όπου θεωρεί απαραίτητο, τόσο µε την επιτροπή παρακολούθησης εργασιών όσο και µε την Τ.Υ. Σε περίπτωση που η Τεχνική Υπηρεσία παρατηρήσει κακή, ελλιπή ή πληµµελή εκτέλεση εργασιών, ή άρνηση του συντηρητή να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις των Τεχνικών του Νοσοκοµείου διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση. Σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν εκπληρώνεται ή καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύµβαση, το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση. Η Τεχνική Υπηρεσία οφείλει να συνεργάζεται, να ενηµερώνεται για τις εργασίες και την πρόοδο αυτών, να διαθέτει όποιο µέσο, διευκόλυνση και συνεργασία ώστε να περατώνονται ορθά και γρήγορα οι εργασίες. Το προσωπικό του Αναδόχου θα εργάζεται µε µεγάλη επιµέλεια και θα είναι υπεύθυνο ώστε να µην προκύπτουν ρίποι από τις εργασίες που εκτελεί. Η αποκοµιδή όλων των αχρήστων που προκύπτουν από εργασίες του/των συντηρητή/των του Αναδόχου είναι αποκλειστική ευθύνη των ιδίων. Εν γένει, ο χώρος θα παραδοθεί µετά το τέλος των εργασιών συντήρησης σε άριστη κατάσταση. Οι βλάβες οι οποίες προκύπτουν µε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Ρητά συµφωνείται ότι βλάβες των συντηρούµενων εγκαταστάσεων που θα προκληθούν από πληµµελή συντήρηση αυτών (στην έννοια της πληµµελούς συντήρησης περιλαµβάνεται και η µη έγκαιρη και έγγραφη προειδοποίηση του Νοσοκοµείου για επισκευή των εγκαταστάσεων) και γενικά οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα αποκαθίστανται άµεσα και σύµφωνα µε όλα τα οριζόµενα στην παρούσα σύµβαση, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση. Σε περίπτωση που το Νοσοκοµείο λόγω της/των βλαβών που είναι συνέπεια του Αναδόχου ζηµιωθεί καθ οιονδήποτε τρόπο άµεσα ή έµµεσα ή προκληθεί βλάβη σε τρίτους ή εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσης ή άλλης ικανοποίησης από τρίτους, η ευθύνη για την όποια υλική ή άλλη αποκατάσταση και ικανοποίηση θα βαρύνει τον Ανάδοχο µετά ή και πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Το Νοσοκοµείο διατηρεί κάθε δικαίωµα ανάλογα µε την σοβαρότητα της βλάβης που θα προκληθεί να ακυρώσει αυτή την παρούσα Σύµβαση µε τον Ανάδοχο ακόµα και αφού αυτός αποκαταστήσει τη βλάβη µε δικά του έξοδα. εν προκύπτει πρόσθετο τίµηµα για τις εξής βλάβες:

6 α) όταν δεν απαιτούνται ανταλλακτικά β) τα ανταλλακτικά διατίθενται από το Νοσοκοµείο. Στην περίπτωση αυτή δεν µπορεί να εγερθεί καµιά οικονοµική αξίωση από τον Ανάδοχο για την ορθή ενσωµάτωση αυτών στις εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από τον προµηθευτή που έχει επιλέξει το Νοσοκοµείο. Στις επισκευές µικρής έκτασης, τις οποίες θα εκτελεί ο ανάδοχος υποχρεωτικά και χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι εξής : o Η εργασία αντικατάστασης θερµοστατών, θερµοµέτρων, ενδεικτικών λυχνιών, φίλτρων κάθε είδους, λαδιών οργάνων ένδειξης, αναλωσίµων υλικών, ασφαλειών όπου απαιτηθεί, o Η συµπλήρωση λιπαντικών µέσων από µικροδιαφυγές. o Η εργασία αντικατάστασης ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων σε µηχανήµατα, συσκευές και εγκαταστάσεις που υφίστανται φθορά από την χρήση και είναι επιτόπιας επισκευής. o Κάθε είδους συγκολλήσεις. o ιάφορες ρυθµίσεις και δοκιµές o Παρελκόµενα αυτόµατων καύσης (π.χ. βάσεις, πλαϊνά βάσεων, δακτύλιοι και φλάτζες φωτοαντιστάσεων κλπ) o Παρελκόµενα αντλιών καυστήρων (π.χ. πηνία αντλιών, καλώδια αντλιών, σετ προσθήκης λαιµού αντλίας, φλάντζες αντλιών, φίλτρα αντλιών κλπ) o µετασχηµατιστές o ακίδες µονές και σετ ακίδων o πυκνωτές o σωληνάκια καυστήρων φλεξιµπλ o ορειχάλκινα εξαρτήµατα (π.χ. µαστοί, συστολές, µούφες κλπ) o ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες πετρελαίου και αντίστοιχα πηνία o πηνία ηλεκτροµαγνητικών βαλβίδων αερίου o µπεκ o κόµπλερ o πυρόχωµα Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνά για την οικονοµική λειτουργία των εγκαταστάσεων και στην υπόδειξη µέτρων για τον περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας τόσο κατά την καλοκαιρινή όσο και κατά την χειµερινή περίοδο. Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης θα γίνονται πάντοτε µε ασφαλή τρόπο τόσο για την εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των παρευρισκοµένων στους χώρους του Νοσοκοµείου. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χρήση µεθόδων και µέσων που δεν είναι επιβλαβή για την ασφάλεια των παραπάνω, δεν είναι εκρηκτικά, δεν είναι τοξικά και δεν είναι εύφλεκτα. Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών µε τις παραπάνω ιδιότητες είναι άκρως απαραίτητη και δεν µπορεί επ ουδενί να παρακαµφτεί θα πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις, και αφού πάρει την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία όµως σε καµιά περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη επί των εργασιών και µέσων αυτών καθώς και όποιου αποτελέσµατος προκύψει από αυτά. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει εγγράφως ότι έχει επισκεφθεί τα κτίρια, την συντήρηση των εγκαταστάσεων των οποίων έχει αναλάβει µε την παρούσα Σύµβαση και έχει προβεί σε επιτόπια εξέταση της θέσης των εγκαταστάσεων, των χώρων δουλειάς, των προσπελάσεων προς αυτούς, της σηµερινής (δηλ κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας Σύµβασης) κατάστασης των εγκαταστάσεων, του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους του Νοσοκοµείου κτλ., και ότι έχει ενηµερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες και την υφιστάµενη κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, που µπορούν να επιδράσουν µε οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους. Η επίσκεψη αυτή βεβαιώνεται µε υπογεγραµµένη από τον Ανάδοχο, υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράψει και θα καταθέσει στην Τεχνική Υπηρεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επισυνάψει στην Τεχνική Προσφορά του ακριβές αντίγραφο της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης και η µη συµµόρφωσή του µε τον όρο αυτό αποτελεί λόγο αποκλεισµού του από τον διαγωνισµό. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών σε οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς για το προσωπικό που απασχολεί καθώς επίσης και για την τήρηση και πιστή εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας που ισχύει για την ασφάλεια του προσωπικού. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων του. Με σκοπό την διαφύλαξη των ορθών και ασφαλών συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων του, θα πρέπει να τους παρέχει κάθε µέσο ατοµικής προστασίας καθώς και κάθε εργαλείο ή βοήθηµα. Ουδεµία αποζηµίωση µπορεί να εγερθεί εναντίον του Νοσοκοµείου σε περίπτωση σωµατικών ή ψυχικών βλαβών του προσωπικού του συντηρητή καθώς όλοι οι εργαζόµενοι υπ αυτόν είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί οποιανδήποτε όρο ή συµφωνία της παρούσας Σύµβασης, που όλοι τους ρητά συµφωνούνται ως εξ ίσου ουσιώδεις, υποχρεούται να αποζηµιώσει το Νοσοκοµείο για κάθε ζηµιά, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστεί το Νοσοκοµείο από την αιτία αυτή. Για κάθε τέτοια παράβαση, εκτός από το δικαίωµα του Νοσοκοµείου να καταγγείλει την παρούσα Σύµβαση και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, πράγµα το οποίο δεν υπόκειται σε καµία προθεσµία, καταπίπτει υπέρ του Νοσοκοµείου η εγγύηση καλής εκτέλεσης λόγω συµφωνηµένης ποινικής ρήτρας, ο δε Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει και κάθε ζηµία, ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγύησης. Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά εκείνη που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή η οποία θα αναφέρεται συνολικά προ και µετά του ΦΠΑ.

7 Μέσα στις υποχρεώσεις του συντηρητή είναι και ο καθαρισµός των λεβητοστασίων από όλα τα µπάζα που θα προκύψουν από τις εργασίες συντήρησης. Γενικά, οι χώροι θα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση, κάθε φορά που θα εκτελεί ο Ανάδοχος εργασίες. Σε περίπτωση που η επιτροπή Παρακολούθησης παρατηρήσει κακή ή ελλιπή ή πληµµελή εκτέλεση εργασιών, ή άρνηση του Αναδόχου να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της, διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει την σύµβαση. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΑ ΟΧΟ Στις βασικές συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου είναι να παραδώσει τα συντηρούµενα µηχανήµατα και εγκαταστάσεις, τα σχέδια, τα ηµερολόγια και κάθε άλλο στοιχείο που ίσως φανεί χρήσιµο στον επόµενο αναδόχου. Σχετικά θα τον ενηµερώσει πλήρως για το είδος των εργασιών που ευρίσκονται σε εξέλιξη, για τα σηµεία που κάθε µηχάνηµα ή εγκατάσταση συνήθως πάσχει, για τις προτεραιότητες που πρέπει να δώσει και γενικώς κάθε πληροφορία και εµπειρία που έχει αποκτηθεί από την συµπεριφορά των µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα γίνει µε την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεων, γεγονός που θα βεβαιώνεται µε την υποβολή των σχετικών πρακτικών παρακολούθησης εργασιών από την αρµόδια επιτροπή. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ: Στο τίµηµα της σύµβασης θα συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή για την Εξαµηνιαία Επιθεώρηση και Πιστοποίηση των εργασιών συντήρησης από ανεξάρτητο κοινοποιηµένο Οργανισµό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, το οποίο θα διαθέτει τους κατάλληλους και ικανούς για το σκοπό αυτό Επιθεωρητές και το οποίο θα εκδώσει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου του νοσοκοµείου. Ειδικά για τους ατµολέβητες θα εκδίδεται πιστοποιητικό από φορέα πιστοποιηµένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2656Β/ Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελεί εργασίες στα πλαίσια της συντήρησης ή που καλείται για αποκατάσταση βλάβης θα πρέπει να συµπληρώνει το έντυπο «Τεχνική Έκθεση Βλάβης» (Παράρτηµα 1) το οποίο και θα κατατίθεται στην Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκοµείου. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας, κατάλληλα για τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις ατµού και νερού, ως προς τις πιέσεις και τις θερµοκρασίες, γνωστών και αναγνωρισµένων οίκων που δραστηριοποιούνται επί µακρών στην Ελληνική Αγορά, και πριν την τοποθέτησή τους θα επιθεωρούνται από την Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία διατηρεί το δικαίωµα της απόρριψής τους σε περίπτωση που δεν πληρούν τα παραπάνω. Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να καταθέσουν κατάλογο πελατών στους οποίους έχουν προσφέρει ή προσφέρουν συναφείς µε το αντικείµενο της παρούσας, υπηρεσίες. Στον κατάλογο αυτό θα πρέπει να φαίνεται η επωνυµία του πελάτη, τηλέφωνο επαφής και σχετικό όνοµα υπευθύνου µε τον οποίο το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να επικοινωνήσει. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να έχουν εµπειρία (αποδεδειγµένη µε έγγραφα) στην εγκαταστάσεων, κατά προτίµηση από µεγάλα ηµόσια Νοσηλευτικά Ιδρύµατα. συντήρηση παρόµοιων Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2000 στις α) ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις ή β) Συντήρησης ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων & θα πρέπει αποδεδειγµένα να διαθέτει προσωπικό πιστοποιηµένο στην συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων και δικτύου Φυσικού Αερίου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει αποδεδειγµένα να έχει τις κατάλληλες άδειες και εµπειρία σε παρόµοιες ή µεγαλύτερες εγκαταστάσεις σε Νοσοκοµεία ή στη Βιοµηχανία. Οι παραπάνω αποδείξεις θα τεκµηριώνονται µε τα ανάλογα πιστοποιητικά και συµβάσεις αντιστοίχως. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή στον διαγωνισµό, είναι οι ενδιαφερόµενοι να προσκοµίσουν αναλυτικό τιµοκατάλογο των ανταλλακτικών που απαιτούνται, είτε για την συντήρηση, είτε για την επισκευή των εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τον οποίο θα δεσµεύονται στη περίπτωση που το νοσοκοµείο προµηθευτεί τα παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση όµως το νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµά του να προµηθευτεί από αλλού τα ανταλλακτικά σε περίπτωση συµφερότερης ή ποιοτικότερης προσφοράς. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει στη διάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας τηλέφωνο ανάγκης (κινητό) καθ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και όλες τις ηµέρες του χρόνου (365). Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει στην Τεχνική Υπηρεσία τα κινητά των αντίστοιχων υπευθύνων των εγκαταστάσεων, τα οποία θα παραµένουν ανοικτά σε όλο το εικοσιτετράωρο.

8 Οι ενδιαφερόµενοι µε δικαιολογητικά θα αποδεικνύουν την τεχνική τους επάρκεια, τη γνώση και την εξειδίκευσή τους στον τύπο των εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου, επίσης και τη δυνατότητα προµήθειας των αναγκαίων ανταλλακτικών καθώς και τη διατήρηση τυχόν stock ασφαλείας. Οι συµµετέχοντες θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι έχουν λάβει υπόψη τους τις εγκαταστάσεις και τις συνθήκες του έργου. Οι ενδιαφερόµενοι µε δικαιολογητικά η Υπεύθυνη ήλωση θα αποδεικνύουν ότι έχουν στην κατοχή τους όλα τα εργαλεία για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών των εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου. Οι τιµές θα δοθούν κατά µονάδα (λέβητα-καυστήρα), σύστηµα πυρανίχνευσης. Μειοδότης θα αναδειχθεί ένας συντηρητής για το σύνολο των εγκαταστάσεων. Απαράβατος όρος της σύµβασης αποτελεί και η προµήθεια των ανταλλακτικών µε πίστωση. Συντηρητής που δεν συµφωνεί απορρίπτεται. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

9 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Β Λ Α Β Η Σ ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ:..... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.../ /200 ΩΡΑ:..... ΛΕΒΗΤΑΣ:.. ΙΚΤΥΟ:..... ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΜΑΧΙΑ) 1).. 2).. 3).. 4).. 5).. 6).. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠO ΤΡΙΤΟΥΣ 1).. 2).. 3).. 4).. 5).. 6)..... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ:....ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΑ:...

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 16-04-2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002665432 2015-03-26

15PROC002665432 2015-03-26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Σωτήρογλου Τηλ.: 210-8110971 Fax: 210-8110985 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι E-mail: vsotiroglou@eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτ/τας ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΑ4691ΩΓ-Κ18 Αριθ. Πρωτ. Γ31/3236/29-10-2013 ΓΕ Ν ΙΚ Ο Ε ΓΓΡ ΑΦΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΟΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό - 185 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων ιανοµής. ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΕΡΓΟ :... ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙ ΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Τμήμα: 4900 Τηλ.: 49809 Φ. 604.2 / 12 / 15 Σ. 3045 Σαλαμίνα, 16 ΦΕΒ 15 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα