ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: ,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ: Σ.Α.Τ.Α. CPVS: ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

2 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: ,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ: Σ.Α.Τ.Α. CPVS: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά το έργο με το οποίο θα συμπληρωθούν οι Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας. Το ακίνητο ευρίσκεται στο Ο.Τ. 26 στην Νέα Φιλαδέλφεια που περικλείεται από τις οδούς: Τρυπιάς Σάρδεων Κοιμήσεως Θεοτόκου Πάροδο Κοιμ. Θεοτόκου. Η υφιστάμενη κατάσταση των εγκαταστάσεων του συγκεκριμένου κτιρίου χρήζει άμεσης συμπλήρωσης / αντικατάστασης / συντήρησης / επισκευής για τους παρακάτω λόγους: Τμήμα της υπάρχουσας ηλεκτρομηχανολογικής εγκαταστάσεως που είναι φθαρμένο και μη επισκευάσιμο θα αντικατασταθεί (όπως το σύστημα καυστήρα-λέβητα πετρελαίου, που θα αντικατασταθεί από σύστημα καυστήρα-λέβητα φυσικού αερίου κλπ). Τμήμα αυτής είναι επισκευάσιμο και πρέπει να συντηρηθεί και να επισκευασθεί (όπως οι ηλεκτρολογικοί πίνακες κλπ), Άλλο τμήμα αυτής λειτουργεί κανονικά (όπως τα δύο boilers του λεβητοστασίου κλπ) και θα παραμείνει ως έχει. Η μετατροπή εγκαταστάσεων καυστήρα / λέβητα του λεβητοστασίου από καύσιμο πετρέλαιο σε καύσιμο φυσικό αέριο (με την ανάλογη αντικατάσταση μηχανημάτων) είναι πλέον επιβεβλημένη τόσο για οικονομικούς λόγους, όσο και για λόγους ενεργειακής αναβάθμισης. Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη εργασιών (μετά των αντιστοίχων προμηθειών υλικών - μεταφορώνφορτοεκφορτώσεων): -χωματουργικές / καθαιρέσεις στον χώρο του υποσταθμού - μετασχηματιστή, -μονώσεις στον χώρο του μετασχηματιστή, -συμπλήρωση / αντικατάσταση / συντήρηση / επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για: Πυροπροστασία-Πυρόσβεση / Φυσικό Αέριο / Ηλεκτρικά. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα τόσο με την Τεχνική Έκθεση, την Τεχνική Περιγραφή της παρούσας μελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της επίβλεψης, όσο και με την ισχύουσα τρέχουσα Ευρωπαϊκή κι Ελληνική νομοθεσία περί προδιαγραφών αυτού του τύπου των εργασιών και υλικών. Συμπεριλαμβάνονται πάσης φύσεως: προμήθειες υλικών, εργασίες, αποξηλώσεις, αποσυναρμολογήσεις, απεγκαταστάσεις, μεταφορές, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ. Οι απαιτούμενες παροχές για σύνδεση με τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας είναι ως εξής: -με ΕΥΔΑΠ: 4 πυροσβεστική παροχή, -με Φυσικό Αέριο: ισχύς kcal/h. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την παρακάτω νομοθεσία: - Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων» όπως ισχύει σήμερα και οι σχετικές εγκύκλιοι του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε, -ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις του Π.. 28/80, Π.. 171/87 & 410/95 όπως εκάστοτε τροποποιούνται, - N. 3463/2006 Kύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, - Ν. 3852/2010, - νομοθεσία (Ευρωπαϊκή και Ελληνική) διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων (Ν. 1418/1984, Π.Δ. 609/1985, Ν. 4313/2014 κλπ όπως ισχύουν σήμερα),

3 3 - ισχύουσα τρέχουσα (Ευρωπαϊκή και Ελληνική) νομοθεσία δημοσίων έργων για προδιαγραφές πρότυπα ΕΛΟΤ-ISO-TOTEE κλπ. Εδικότερα για τις Η/Μ εγκαταστάσεις θα ισχύουν: -Για την Πυροπροστασία-Πυρόσβεση: ΠΥΡΟΣΒ. ΔΙΑΤΑΞΗ 3/81 : Περί λήψεως Βασικών Μέτρων Πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 3α/1981, 3β/1983, 3γ/1995 και 3δ/1995 Π.Δ. και ισχύει. ΤΟΤΕΕ 2451/86 Η εγκατάσταση των χειροκίνητων συστημάτων αναγγελίας πυρκαγιάς καθορίζεται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN «Εκκινητές συναγερμού χειρός» και ΕΛΟΤ EN 54 23: «Διατάξεις συναγερμού Οπτικές διατάξεις συναγερμού», όπως κάθε φορά ισχύουν. Το εγκατεστημένο αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, είναι απόλυτα σύμφωνο με το Ευρωπαικό πρότυπο ΕΝ 54 και ο σκοπός του είναι να ανιχνεύει έγκαιρα και έγκυρα την πυρκαγιά και να σημάνει συναγερμό που δίνεται με ηχητικά και οπτικά σήματα (σειρήνες, φωτεινούς επαναλήπτες). Θα εγκατασταθεί μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο σύμφωνα με το Παράρτημα Β της υπ αριθμόν 3/81 Πυροσβεστικής Διάταξης και την ΤΟΤΕΕ 2451/86. -Για το Φυσικό Αέριο- Λεβητοστάσιο παραγωγή και διανομή ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών έργων: ΤΟΤΕΕ 2421 Μέρος 1/86 ΤΟΤΕΕ Μέρος 2/86 ΤΟΤΕΕ 2471/86 Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύου καυσίμου αερίου (φυσικού αερίου). Ισχύει ο Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar ΦΕΚ 976/Β/ , καθώς και τα παρακάτω: α) Τεχνολογία εγκαταστάσεων και χρήσεων φυσικού αερίου, ΣΜΗΒΕ, 1999 β) Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις αερίου, ΣΜΗΒΕ, 1994 γ) Ιnstallation de Gaz, Cahier les charges, DTU 61.1, 1972 δ) DVGW-TRGI, Technische Regeln fur Gas-Installationen 1979 ε) Πρότυπα ΕΛΟΤ και DIN -Για τα ηλεκτρικά: 1. Για την Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση ισχύουν: Οι απαιτήσεις του κτηρίου που προκύπτουν από τη χρήση αυτού Οι Κανονισμοί των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 2. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτηρίου θα πρέπει να έχουν ως κριτήρια: Την ασφάλεια, αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης, Την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας, Την ευελιξία και προσαρμογή σε πιθανές αναδιατάξεις των χώρων. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προβλέπονται αντίστοιχα: Η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού, η χρήση υλικών ανθεκτικών σε λειτουργία κάτω από δυσμενείς συνθήκες Η όδευση όλων των δικτύων των εγκαταστάσεων να είναι επιθεωρήσιμη. Κανονισμοί Για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής-επισκευής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω γενικοί κανονισμοί καθώς και επίσης και αυτοί που αναφέρονται στα επιμέρους κεφάλαια του παρόντος. Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων : (ΦΕΚ 59Β/ , ΦΕΚ 118Α/ , ΦΕΚ 293Β/ , ΦΕΚ 620Β/ ΦΕΚ 630Β/ ) Διάταγμα Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει εγκαταστάσεων(φεκ 89Α/1982 ) Οδηγίες ΔΕΗ Τυποποιήσεις DIN, BS, NEMA. Εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές οδικού ηλεκτροφωτισμού ΦΕΚ 573Β/1986. ΕΛΟΤ ΗD 384 IEC 60909, DIN VDE ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-CPV

4 4 Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% ( από πιστώσεις του έτους 2015 και 5.000,00 από πιστώσεις του έτους 2016) και αφορά τον Κ.Α του προϋπολογισμού. Η χρηματοδότηση είναι από Σ.Α.Τ.Α.. Το CPV είναι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη εργασιών (μετά των αντιστοίχων προμηθειών-μεταφορών-φορτοεκφορτώσεων): -χωματουργικές / καθαιρέσεις, -μονώσεις, -συμπλήρωση / συντήρηση / επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για: Πυροπροστασία-Πυρόσβεση / Φυσικό Αέριο / Ηλεκτρικά. Πιο αναλυτικά για τις Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ισχύουν τα παρακάτω: Πυροπροστασία-Πυρόσβεση: Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 1. Είδος επιχείρησης: ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ 2.Τόπος επιχείρησης : Οδός: Ν. ΤΡΥΠΙΑ & ΣΑΡΔΕΩΝ & ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Τ.Κ.: Περιοχή : ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Οικοδ. Τετράγωνο: Ιδιοκτησία επιχείρησης: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 4. Ιδιοκτησία ακινήτου: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 5. Υπεύθ. Δ/ντής Επιχείρησης: Θα ορίζεται από το εκάστοτε απασχολούμενο προσωπικό 6. Απασχολούμενο προσωπικό: 2 Άνδρες: 2 Γυναίκες: - 7. Ωράριο Εργασίας: 08:00π.μ. - 11:00μ.μ. 8. Υπεύθ. Αρχηγός Πυροπροστασίας: Θα ορίζεται από το εκάστοτε απασχολούμενο προσωπικό Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 1.Αριθμός Ορόφων Κτίσματος : [ 2 ] 2.Όροφοι που καταλαμβάνει η επιχείρηση : [ ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΤΑΡΙ Ά ΟΡΟΦΟΣ ] 3.Συνολική στεγασμένη επιφάνεια Επιχείρησης : m 2 Ά Όροφος : m 2 Πατάρι : m 2

5 5 Ισόγειο : m 2 4.Αφαιρούμενοι Χώροι στεγασμένης επιφάνειας : Ά Όροφος : m 2 Χώροι δημοσιογράφων-wc-κλιμακοστάσια-τοιχοποιία Πατάρι : m 2 τοιχοποιία-γραφεία Ισόγειο : m 2 Λεβητοστάσια-γραφεία-WC-αποθήκες-τοιχοποιία-κλιμακοστάσια 5.Συνολική επιφάνεια αφαιρ. χώρων : m 2 6.Ωφέλιμη επιφάνεια στεγασμένων χώρων : m 2 Ά Όροφος : m 2 Αίθουσα γυμναστικής : m 2 Κερκίδες : m 2 Υπόλοιποι χώροι : m 2 Πατάρι : m 2 Αίθουσες γυμναστικής: m 2 Ισόγειο : m 2 Αίθουσα γυμναστηρίου (όργανα) : m 2 Χώροι αποδυτηρίων : m 2 Χώρος κινητών κερκιδών : m 2 Κεντρικός χώρος άθλησης : m 2 Υπόλοιποι χώροι : m 2 7.Άλλοι χώροι Επιχείρησης: - 8.Συντελεστής υπολογισμού ατόμων: Ά Όροφος : =518 άτομα Αίθουσα γυμναστικής : m 2 / 5 = 17 άτομα Κερκίδες : m 2 (Έχουμε: 144 καθίσματα m 2 /0.45=311)= 455 άτομα Υπόλοιποι χώροι : m 2 / 1.4 = 46 άτομα Πατάρι : 20 άτομα Αίθουσες γυμναστικής: m 2 / 5 = 20 άτομα Ισόγειο : =680 άτομα Αίθουσα γυμναστηρίου (όργανα) : m 2 / 5 = 11 άτομα Χώροι αποδυτηρίων : m 2 / 1.4 = 103 άτομα Χώρος κινητών κερκιδών : m 2 /0.45=311 άτομα Κεντρικός χώρος άθλησης : m 2 / 5 = 190 άτομα Υπόλοιποι χώροι : m 2 / 1.4 = 65 άτομα Συνολικός αριθμός ατόμων: 1218 άτομα

6 6 9.Κατηγορία Αίθουσας : [ Γ ] Έξοδοι κινδύνου: Ά Όροφος : Έξοδος (1) πλάτος: 1.10 m - Προς Οδό Σαρδέων Έξοδος (2) πλάτος: 0.85 m Οδός Οδό Ν. Τρυπιά Περιγραφή εξόδων κινδύνου Οδεύσεων διαφυγής: - Η διαφυγή των ατόμων του Ά Ορόφου εξασφαλίζεται μέσω της εξόδου 1 πλάτους 1.10 μ με φορά αντίθετη της όδευσης διαφυγής που οδηγεί σε υπαίθριο κλιμακοστάσιο 1 από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους 1.40μ και από εκεί σε χώρο απόλυτα ασφαλή. - Η διαφυγή των ατόμων του Ά Ορόφου εξασφαλίζεται μέσω εσωτερικού κλιμακοστασίου πλάτους 2.40 μ από οπλισμένο σκυρόδεμα που καταλήγει στο ισόγειο του κτιρίου και διαμέσου της εξόδου 3 πλάτους 1.75 μ και από εκεί σε χώρο απόλυτα ασφαλή. - Εναλλακτικά, η διαφυγή των ατόμων του Ά Ορόφου εξασφαλίζεται μέσω της εξόδου 2 πλάτους 0.85 μ με φορά προς την όδευση διαφυγής που οδηγεί σε υπαίθριο κλιμακοστάσιο 2 από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους 1.20μ και από εκεί σε χώρο απόλυτα ασφαλή. Ισόγειο : Έξοδος (3) πλάτος: 1.75 m - Προς Οδό Ν. Τρυπιά Έξοδος (4) πλάτος: 0.85 m Οδός Οδό Ν. Τρυπιά Έξοδος (5) πλάτος: 0.85 m Οδός Οδό Ν. Τρυπιά Έξοδος (6) πλάτος: 1.75 m - Προς Οδό Σαρδέων Περιγραφή εξόδων κινδύνου Οδεύσεων διαφυγής: - Η διαφυγή των ατόμων του Ισογείου εξασφαλίζεται μέσω των εξόδων 3,4,5,6 που οδηγούν σε υπαίθριο χώρο απόλυτα ασφαλή. Πατάρι : Έξοδος (7) πλάτος: 1.00 m - Προς Οδό Ν. Τρυπιά Έξοδος (8) πλάτος: 1.00 m Οδός Οδό Ν. Τρυπιά Περιγραφή εξόδων κινδύνου Οδεύσεων διαφυγής: - Η διαφυγή των ατόμων του Παταριού εξασφαλίζεται μέσω των συρόμενων εξόδων 7,8 πλάτους 1.00 μ που οδηγούν σε υπαίθριο μεταλλικό κλιμακοστάσιο 3 πλάτους 1.10 μ και από εκεί σε χώρο απόλυτα ασφαλή. Η απόσταση οποιουδήποτε σημείου της αίθουσας από την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου δεν υπερβαίνει τα m. Φωτισμός Ασφαλείας - Σήμανση Οδεύσεων Διαφυγής (Ναι / Όχι): ΝΑΙ Ο φωτισμός ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου τoυ στεγασμένου χώρου της επιχείρησης εξασφαλίζεται με φωτιστικά ασφαλείας φθορίου) όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια και είναι σύμφωνα με το άρθρο 9 της 3/81 Π.Δ.

7 7 Γ. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας: βλ. συνημμένη αναλυτική περιγραφή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 2. Ειδικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας: Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης (Ναί/Οχι) Περιοχή που καλύπτει: Χώροι λεβητοστασίων Αυτόματο Σύστημα Aνίχνευσης Εκρηκτικών Μιγμάτων (Ναί/Οχι) Απλός Aνιχνευτής Εκρηκτικών Μιγμάτων (Ναί/Οχι) Αυτόματη- Χειροκίνητη Ψύξη (Ναί/Οχι) Σύστημα Χειροκίνητης Αναγγελίας Πυρκαϊάς (Ναί/Οχι) : NAI : ΟΧΙ : ΟΧΙ : ΟΧΙ : ΝΑΙ 3. Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας: Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού (Ναί/Οχι) : ΟΧΙ (1) ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (2) ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (3) ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Περιοχή που καλύπτει: Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού με παροχή από το δίκτυο της Πόλης (Ναί/Οχι): ΟΧΙ Μόνιμο Υδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο (Ναί/Οχι) ΝΑΙ Κατηγορία Ι / ΙΙ /ΙΙΙ : ΙΙ Παροχή Ύδατος : (1) ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ ΝΑΙ (2) ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Αριθμός Πυροσβεστικών Φωλεών : 7 Απλό Υδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο (Ναί/Οχι) Αριθμός Πυρ/κών Ερμαρίων: Αυτόματο - Χειροκίνητο Σύστημα κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής (Ναί/Οχι): ΟΧΙ

8 8 Δ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ Α/Α Είδος πυροσβεστήρα ή μέσου Διεθνές Σύμβολο 1 Ξηρής σκόνης φορητός 6 χλγ. P Ποσό τητα 51 Τρόπος λειτουργίας Eκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου 2 Ξηρής σκόνης φορητός 12 χλγ. P 2 ανά 3 Ξηρής σκόνης οροφής 12 χλγ P 2 Eκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου 4 Διοξειδίου άνθρακα φορητός 5 χλγ 5 Ατομικές προσωπίδες με φίλτρο κατασκευασμένες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Σκεπάρνι 2 7 Φτυάρια 2 8 Αξίνα 2 9 Τσεκούρι 2 10 Λοστοί διάρρηξης 2 11 Προστατευτικά κράνη κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Αντιπυρική κουβέρτα ενδεικτικών διαστάσεων 2000mm X1600mm κατά DIN ή αντίστοιχο πρότυπο. 13 Φορητοί φανοί χειρός και συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά. C 2 Eκτόξευση, εκτόνωση αερίου και χιόνος Προδιαγραφή Χρόνου επιθεώρησης ανα 12μηνον 12μηνον ανα 12μηνον ανα 6μηνον Παρατ/σεις 1/50m 2 Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Παρακάτω περιγράφονται. ΣΤ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Θα αποτελείται από το εκάστοτε προσωπικό. Ζ. ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΙ. Δεν απαιτούνται διότι οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι εσωτερικές αυτόνομες.

9 9 Ε. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ. Πατάρι: 1)Ως προς τη φορά των εξόδων διαφυγής 7,8 (Παράρτημα ΣΤ, παρ. 8, Π.Δ. 3/1981) 2)Ως προς το μη πυράντοχο του υλικού του κλιμακοστασίου από το πατάρι προς το Ισόγειο. Άρθρο 5, παρ. 5, Π.Δ. 3/81 Ά Όροφος: 1)Ως προς τη φορά της εξόδου διαφυγής 1 (Παράρτημα ΣΤ, παρ. 8, Π.Δ. 3/1981) Ισόγειο: 1)Ως προς τη φορά των εξόδων διαφυγής 4,5 (Παράρτημα ΣΤ, παρ. 8, Π.Δ. 3/1981) 2)Ως προς το πλάτος των υπαρχόντων εξόδων κινδύνου 4, 5 πλάτους 0.80 m < 1.10 m (άρθρο 6, παρ. 2δ, Π.Δ. 3/1981) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Προληπτικά μέτρα 1.- Σε αίθουσες συγκεντρώσεως κοινού. α) Απαγορεύεται: (1) Η τοποθέτηση μονίμως ή πρόσκαιρα στις διόδους, κλίμακες οδεύσεων διαφυγής και εξόδους κινδύνου, επίπλων και γενικώς αντικειμένων δυναμένων να μειώσουν το πλάτος αυτών ή να παρακωλύσουν οπωσδήποτε την ελεύθερη κυκλοφορία του κοινού εις περίπτωσιν κινδύνου. (2) Η εγκατάσταση προβολέων μεγάλης ακτινοβολούμενης θερμότητας άνευ προστατευτικών διατάξεων αποτρεπτικών προκλήσεως πυρκαγιάς εις υλικά εύφλεκτα. (3) Η χρήση υλικών διακοσμήσεως, καιγόμενων ζωηρά μετά φλόγας, προς διακόσμηση τοίχων και ορόφων απάντων των χώρων. (4) Η διακόσμηση των οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου δι υλικών αναφλέξιμων. (5) Η ανάρτηση και τοποθέτηση εις χώρους ανοικτούς στο κοινό μπαλονιών πεπληρωμένων δι εύφλεκτων αερίων. (6) Η ύπαρξη και η τοποθέτηση εις χώρους ανοικτούς εις το κοινό πτητικών υγρών καυσίμων, εύφλεκτων διαλυτών, δοχείων αεροζόλ, των οποίων η βασική σύσταση είναι ο υγροποιημένος υδρογονάνθρακας. (7) Το κάπνισμα και η χρήση οποιασδήποτε γυμνής φλόγας εις χώρους υψηλού βαθμού κινδύνου ή τοιούτους καθοριζόμενους από την Πυροσβεστική Αρχή κατά την κρίσιν αυτής περί του κινδύνου τούτου. (8) Η χρήση σταχτοδοχείων και καλάθων αχρήστων, εξ αναφλέξμου υλικού ή μετά πλευρικών οπών. (9) Η θέρμανση των αιθουσών δια θερμαστρών οιουδήποτε καυσίμου και ηλεκτρικών τοιούτων, εφ όσον έχουν εκτεθειμένες ή ορατές πυρακτωμένες επιφάνειας. (10) Η ύπαρξη κυλίνδρων περιεχόντων αέρια καύσιμα υπό πίεση (υγραέριο) πέραν των απολύτως απαραιτήτων δια την λειτουργία των αναγκαίων συσκευών. β) Επιβάλλεται: (1) Οι χώροι υψηλού βαθμού κινδύνου να διαχωρίζονται εκ των υπολοίπων χώρων με πυράντοχα χωρίσματα αντοχής σε πυρκαγιά κατ ελάχιστον δύο (2) ωρών και οι πόρτες να κλείνουν αυτομάτως και να είναι όμοιας αντοχής σε πυρκαγιά. (2) Οι χώροι παρασκευής φαγητών με συσκευές παραγωγής θερμότητας υπό ηλεκτρικής ενεργείας, φωταερίου ή ετέρας μορφής ενεργείας (κάρβουνα, ξύλα κ.λ.π.) να διαχωρίζονται από την αίθουσα συγκεντρώσεως κοινού με πυράντοχα χωρίσματα, κατ ελάχιστον μιας (1) ώρας και τα ανοίγματα αυτών να προστατεύονται με πόρτες όμοιας αντοχής εις πυρκαγιά και να κλείνουν αυτομάτως.

10 10 (3) Η εναποθήκευση των υγρών καυσίμων τα οποία χρησιμοποιούνται για συσκευές καύσεως να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες, περί εναποθηκεύσεως υγρών καυσίμων, διατάξεις, λαμβανομένων των προβλεπομένων μέτρων ασφαλείας. 2.- Δύναται να γίνεται η παρασκευή φαγητών εις χώρους ανοικτούς προς την αίθουσα εστιάσεως του κοινού, εφ όσον η αίθουσα αυτή διαθέτει πυράντοχα χωρίσματα προς τους λοιπούς χώρους, κατ ελάχιστον, μιας (1) ώρας. 3.- Η δημιουργία πυροφραγμών δια την ολοκλήρωση της διαμερισματοποίησης της πυρκαγιάς κατά μήκος οδεύσεως καλωδιώσεων, σωληνώσεων ή άλλων, σύμφωνα με το Παράρτημα Ζ της σχετικής νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των χειροκίνητων συστημάτων αναγγελίας πυρκαγιάς καθορίζεται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN «Εκκινητές συναγερμού χειρός» και ΕΛΟΤ EN 54 23: «Διατάξεις συναγερμού Οπτικές διατάξεις συναγερμού», όπως κάθε φορά ισχύουν. 1.ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ Οι ηλεκτρικοί αναγγελτήρες πυρκαγιάς, όπως φαίνεται από τα σχέδια, τοποθετούνται κοντά στο κλιμακοστάσιο ή στην έξοδο κινδύνου και έτσι ώστε κανένα σημείο του ορόφου να μην απέχει περισσότερο από 50 m από τον αγγελτήρα. Η πίεση του ηλεκτρικού κουμπιού μετά από σπάσιμο του καλύμματος ενεργοποιεί σειρήνα συναγερμού που είναι συνδεδεμένη με το κύκλωμα. Τα κουμπιά πρέπει να τοποθετηθούν σε ορατά σημεία σε ύψος 1.5 μέτρα απο το έδαφος και σε απόσταση 50cm το λιγότερο από διακόπτες φωτισμού, κουμπιών ανελκυστήρων ή άλλων ηλεκτρικών διατάξεων. 2. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έξω από τους κλειστούς χώρους και πάνω από τις εισόδους σε σημεία που φαίνονται στα σχέδια κάτοψης τοποθετούνται σειρήνες συναγερμού και φωτεινοί επαναλήπτες για τον εντοπισμό του χώρου που κινδυνεύει. Σε όλα τα τμήματα των κτιρίων και σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται κουδούνια συναγερμού ~100DB/μέτρο. Με την ίδια μέθοδο θα επισημαίνονται και οι βλάβες του όλου συστήματος. φως. Ο φωτεινός επαναλήπτης αποτελείται από λαμπτήρα αερίου υψηλής φωτεινής έντασης ή πυρακτώσεως, δίνοντας αφεσβενόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Το εγκατεστημένο αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, είναι απόλυτα σύμφωνο με το Ευρωπαικό πρότυπο ΕΝ 54 και ο σκοπός του είναι να ανιχνεύει έγκαιρα και έγκυρα την πυρκαγιά και να σημάνει συναγερμό που δίνεται με ηχητικά και οπτικά σήματα (σειρήνες, φωτεινούς επαναλήπτες). Περιγραφή συστήματος Σκοπός του κάτωθι περιγραφομένου συστήματος είναι η πρόληψη των κινδύνων από πυρκαγιά με: α) Την ανίχνευση στο αρχικό στάδιο κάθε εστίας καπνού, πυρακτώσεως ή αποτόμου ανόδου της θερμοκρασίας. β) Την ενεργοποίηση συστήματος συναγερμού

11 11 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι ανιχνευτές συνδέονται παράλληλα σε ζώνες πυρανιχνεύσεως και ανά οριζόντια τμήματα του κτιρίου για τον εντοπισμό από τον πίνακα ελέγχου του τμήματος που κινδυνεύει. Η διακοπή ρεύματος, της ηλεκτρικής συνέχειας ή το βραχυκύκλωμα μίας ζώνης και η αφαίρεση του ανιχνευτού από τη βάση του προκαλούν σήμα βλάβης της σχετικής ζώνης στον πίνακα ελέγχου. Ο τελευταίος ανιχνευτής κάθε ζώνης φέρει το τελικό στοιχείο ζώνης που επιτρέπει τη ροή του ρεύματος ηρεμίας για την επίβλεψη του κυκλώματος από τον κεντρικό πίνακα πυρανιχνεύσεως - κατασβέσεως. Η μέγιστη ωμική αντίσταση κάθε ζώνης είναι 250ΩΜ και η τάση είναι 24V DC και το ρεύμα ηρεμίας είναι 100μΑ, το ρεύμα συναγερμού 100mA. Τα καλώδια που ανήκουν στο σύστημα πυρανιχνεύσεως ή κατασβέσεως δεν πρέπει να οδηγούνται παράλληλα με τα καλώδια τάσεως άνω των 220V για την αποφυγή επαγωγικών ρευμάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν λανθασμένους συναγερμούς. 2. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Σε κατάλληλη θέση που απεικονίζεται στα σχέδια κάτοψης τοποθετούνται σειρήνες συναγερμού και φωτεινοί επαναλήπτες για τον εντοπισμό του χώρου που κινδυνεύει. Στον πίνακα, ενδείξεις συναγερμού θα εντοπίζουν τη ζώνη που έδωσε συναγερμό και παράλληλα θα ηχεί ενσωματωμένος βομβητής. Με την ίδια μέθοδο θα επισημαίνονται και οι βλάβες του όλου συστήματος. 3. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ Στα σημεία που φαίνονται στα σχέδια, προβλέπεται η τοποθέτηση μπουτόν συναγερμού πυρκαγιάς με προστατευτικό γυάλινο κάλυμμα. Τα κουμπιά πρέπει να τοποθετηθούν σε ορατά σημεία σε ύψος 1,5 μέτρα από το έδαφος και σε απόσταση 50cm το λιγότερο από διακόπτες φωτισμού, κουμπιών ανελκυστήρων ή άλλων ηλεκτρικών διατάξεων. 4. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Γενικά, το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης περιλαμβάνει α) Τον πίνακα, δηλ. (1)Ενδείξεις περιοχών (2)Κύρια και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία χαμηλής τάσης. Κύρια από τη ΔΕΗ και εφεδρική από μπαταρία 24 V. H εφεδρική τροφοδοσία θα επαρκεί για συναγερμό τουλάχιστον (30) λεπτών. Η μεταγωγή από τη μια πηγή στην άλλη θα γίνεται αυτόματα με κατάλληλο ρελέ. (3)Σύστημα αυτόματης επανάταξης. (4)Σύστημα εφέσβεσης φωτεινών επαναληπτών. (5)Σύστημα επιτήρησης γραμμών με επιλογικό διακόπτη εντοπισμού της βλάβης. (6)Ηχητικά όργανα συναγερμού(σειρήνες, βομβητές, κουδούνι) (7)Φωτεινή ένδειξη για παροχή 24 VDC απο τη μπαταρία. (8)Φωτεινή ένδειξη για παροχή 220 VAC. (9)Φωτεινές ενδείξεις για κάθε ζώνη,ξεχωριστή για το συναγερμό (ΑLARM) και ξεχωριστή για βλάβη ζώνης (FAULT). β)καλωδιώσεις διαστάσεων 2x0,8 ή 3x0,8 mm 2 γ) Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής (Λεβητοστάσιο) Οι ανιχνευτές αυτοί αντιδρούν όταν μέσα σε προκαθορισμένο χρόνο η θερμοκρασία ανέβει πάνω από κάποιο όριο (π.χ. 10 ο C). Είναι κατάλληλη για ανίχνευση φωτιάς χωρίς καπνό ρυπαρούς χώρους εκεί όπου δημιουργούνται καπνοί ή ατμοί.

12 12 Οι θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές δεν ενδείκνυται σε χώρους που προσβάλλονται ηλιακή ακτινοβολία. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ δυο ανιχνευτών είναι 10 μ, ενώ η μέγιστη απόσταση από το τοίχο είναι 5μ. Οι ανιχνευτές αυτού του είδους έχουν τοποθετηθεί στους χώρους και καλύπτουν επιφάνεια έως 50 τ.μ. δ)φωτεινός επαναλήπτης (οπτικός συναγερμός) Ο φωτεινός επαναλήπτης αποτελείται από ειδικό λαμπτήρα υψηλής φωτεινής έντασης ή πυρακτώσεως των 5 W, δίνοντας αφεσβενόμενο φως. στ)σειρήνα συναγερμού. Η σειρήνα συναγερμού θα είναι ηλεκτρονικής ηχητικής απόδοσης 100 DB/m και θα είναι ενσωματωμένη ή δίπλα με τον φωτεινό επαναλήπτη. Η ηχητική απόδοση των σειρήνων θα υπερισχύει της μέγιστης στάθμης του θορύβου που υπάρχει σε κανονικές συνθήκες και θα ξεχωρίζει από τα ηχητικά σήματα άλλων συσκευών στον ίδιο χώρο. ζ)ένδειξη ενεργοποίησης χειροκίνητου συστήματος 5.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Μόλις ενεργοποιηθεί ένας πυρανιχνευτής ανάβει στον πίνακα η ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στο χώρο που καλύπτει ο ανιχνευτής αυτός. Συγχρόνως αναβοσβήνει ο φωτεινός επαναλήπτης του ανιχνευτού αυτού ώστε να γίνεται εύκολα ο εντοπισμός του χώρου κινδύνου. Επίσης ακούγεται ηχητικό σήμα συναγερμού για ειδοποίηση των ενοίκων. Μετά τη καταστολή της εστίας πυρός ή του αιτίου συναγερμού γίνεται επανάταξη από τον πίνακα ελέγχου ώστε το σύστημα να είναι πάλι σε ετοιμότητα. Σε περίπτωση χειροκίνητης ενεργοποίησης υπάρχει στον πίνακα σχετική ένδειξη της θέσης του κόμβου που τον προκάλεσε ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός. Το σύστημα μπορεί να ελέγχεται χειροκίνητα τοπικά για τον έλεγχο καλής λειτουργίας. Με τη πίεση ενός κομβίου ανά ζώνη ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες ώστε να ελέγχεται ότι βρίσκονται σε λειτουργία Επίσης τοπικά μπορεί να ελέγχεται και το ηχητικό κύκλωμα. Σε περίπτωση διακοπής ενός κλάδου τροφοδοσίας κάποιου κυκλώματος υπάρχει σχετική οπτική ένδειξη στο πίνακα συνοδευόμενη από ειδικό βόμβο βλάβης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Θα εγκατασταθεί μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο σύμφωνα με το Παράρτημα Β της υπ αριθμόν 3/81 Πυροσβεστικής Διάταξης και την ΤΟΤΕΕ 2451/86. Ο τύπος του πυροσβεστικού δικτύου μας, θα παρέχει ύδωρ με μόνιμη πίεση στις βάνες των πυροσβεστικών φωλιών. Κατηγορία πυροσβεστικού δικτύου (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παραρτήματος Β της 3/81 Πυροσβεστικής διάταξης ) Το πυροσβεστικό δίκτυό μας ανήκει στην κατηγορία ΙΙ όπου η ομάδα πυροπροστασίας κάνει χρήση μέχρι την άφιξη της Π.Υ. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει Π.Φ. με εύκαμπτους σωλήνες διαμέτρου Φ1 " (45 mm), όπου απαιτούνται 380 lt/min και για λειτουργία τουλάχιστον 30'. Η πίεση του ύδατος εις την υψηλότερη ευρισκόμενη Π.Φ. πρέπει να είναι 4.4 bar τουλάχιστον και με ροή ύδατος 380 lt/min. Κατασκευή πυροσβεστικού δικτύου Το συνολικό πυροσβεστικό δίκτυο περιλαμβάνει τα παρακάτω: Τροφοδοσία νερού από πυροσβεστικό δίκτυο ΕΥΔΑΠ Ρυθμιστή πιέσεως όπου απαιτείται Σωληνώσεις αναλόγου διαμέτρου δια την παροχή της απαιτουμένης ποσότητας ύδατος και πιέσεως στις συνδέσεις των Π.Φ. καθώς και μια βαλβίδα αντεπιστροφής στον κεντρικό κατακόρυφο σωλήνα, για να κρατά το νερό στην σωλήνωση.

13 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΩΛΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1 2" 2-6 3" " " Πυροσβεστικές φωλιές. Μετρητή πίεσης στην πλέον απομακρυσμένη φωλιά. Oι Π.Φ. αποτελούνται από τα παρακάτω: Από την βάνα ορθογωνικής κατασκευής. Από τον κορμό με τον ημισύνδεσμο. Από τον διπλωτήρα ή τιλικτήρα για να δέχεται διπλωμένο ή τυλιγμένο τον εύκαμπτο σωλήνα. Από τον εύκαμπτο σωλήνα, με εσωτερική επίστρωση ελαστικού και μήκους 20 μ. κατ' ανώτατο όριο. Από τον αυλό (ακροφύσιο) του οποίου η διάμετρος του προστομίου να αυξάνει ή να μειώνεται και να δίνει την δυνατότητα εκτόξευσης ευθείας δέσμης και προπετάσματος ύδατος "FOG". Από το ερμάριο (ντουλάπι), κατασκευασμένο από άκαυστα υλικά εντός του οποίου να περιέχονται όλα τα παραπάνω. Πηγές ύδατος Μία πηγή ύδατος για την τροφοδοσία ενός μόνιμου πυροσβεστικού δικτύου είναι επαρκής αν μπορεί να τροφοδοτήσει αυτόματα με παροχή νερού η οποία απαιτείται για την προστασία του κτιρίου και με πιέσεις που απαιτεί η κάθε περίπτωση. Στο συγκεκριμένο κτίριο, η τροφοδοσία του δικτύου γίνεται από την πυροσβεστική παροχή του δικτύου της ΕΥΔΑΠ. Ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα ύδατος Για μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο της Κατηγορίας ΙΙ απαιτούνται 380 λίτρα ύδατος ανά 1 λεπτό της ώρας και για λειτουργία τουλάχιστον 30 λεπτών της ώρας. Η πίεση του ύδατος στην πιο απομακρυσμένη πυροσβεστική φωλιά πρέπει να είναι 4.4 bar τουλάχιστον και με ροή ύδατος 380 λίτρων ανά 1 λεπτό της ώρας. Για την τροφοδότηση του μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου με νερό από τα πυροσβεστικά οχήματα σε περίπτωση ανάγκης, πρέπει να υπάρχει σύνδεση του κατακόρυφου σωλήνα αυτού με δύο υδροστόμια εξωτερικώς του κτιρίου διαμέτρου 65 mm το καθένα. Ο κατακόρυφος σωλήνας σύνδεσης πρέπει να έχει διάμετρο 100 mm, και να είναι εφοδιασμένος με βαλβίδα αντεπιστροφής η οποία να επιτρέπει την ροή ύδατος μόνο προς το δίκτυο και για την αποφυγή ψύξεως του νερού να υπάρχει σύστημα αποστραγγίσεως του. Κάθε μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να διαθέτει μετρητές πιέσεως, καθώς και στην πιο απομακρυσμένη πυροσβεστική φωλιά. Ο καθορισμός του αριθμού πυροσβεστικών φωλιών προς κάλυψη όλων των σημείων του προς προστασία χώρου υπολογίζεται με απόσταση ακτίνας 30 μέτρων δηλαδή είκοσι μέτρα το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα και δέκα μέτρα το μήκος του εκτοξευμένου νερού. Οι εσωτερικοί διάμετροι των κατακόρυφων σωλήνων πρέπει να είναι ανάλογες των απαιτούμενων κάθε φορά ποσοτήτων νερού και πιέσεων. Κάθε μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να δοκιμάζεται υδροστατικώς σε πίεση τουλάχιστον 10 bar και γενικά σε πίεση τουλάχιστον 3.5 bar μεγαλύτερη από την πίεση κανονικής λειτουργίας. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Υπολογίζεται η πτώση πίεσης στο δίκτυο για την πιο απομακρυσμένη πυροσβεστική φωλιά.

14 14 To συνολικό μανομετρικό του δικτύου της πιο απομακρυσμένης πυροσβεστικής φωλιάς υπολογίζεται από την σχέση: Μ= Π.Ε + Υ.Δ + Π.Π =...(ΜΥΣ) Π.Ε = Πίεση Εκροής της πιο απομακρυσμένης Π.Φ. = 45.0 ΜΥΣ Υ.Δ = Υψομετρική Διαφορά μεταξύ Π.Φ και Αντλητικού συγκροτήματος = 0.5 ΜΥΣ Α.Π = Απώλεια Πίεσης δικτύου Π.Φ = 1.00 ΜΥΣ ΣΥΝΟΛΟ : ΜΥΣ = 4.65 bar (Η πίεση του πυροσβεστικού δικτύου της ΕΥΔΑΠ θα υπερκαλύπτει τις ανάγκες της συγκεκριμένης επιχείρησης) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φυσικό Αέριο: Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύου καυσίμου αερίου (φυσικού αερίου). Ισχύει ο Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar ΦΕΚ 976/Β/ , καθώς και τα παρακάτω: α) Τεχνολογία εγκαταστάσεων και χρήσεων φυσικού αερίου, ΣΜΗΒΕ, 1999 β) Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις αερίου, ΣΜΗΒΕ, 1994 γ) Ιnstallation de Gaz, Cahier les charges, DTU 61.1, 1972 δ) DVGW-TRGI, Technische Regeln fur Gas-Installationen 1979 ε) Πρότυπα ΕΛΟΤ και DIN ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ < 0,5 bar 1. ΓΕΝΙΚΑ Αντικείμενο της έκθεσης αυτής είναι η εγκατάσταση του φυσικού αερίου στη οικοδομή που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα. Η εγκατάσταση των δικτύων θα γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar - ΦΕΚ 976/Β/28/03/12 και περιλαμβάνονται: α) 1 μετρητής αερίου της ΕΠΑ Αττικής που τοποθετείται στο επίπεδο του ισογείου πλησίον της ρυμοτομικής γραμμής της κύριας όψης, σύμφωνα με τα σχέδια. β) Ανεξάρτητο δίκτυο, που ξεκινά από τον μετρητή και καταλήγει στο λεβητοστάσιο, για την τροφοδοσία του λέβητα γ) Διατάξεις αερισμού και καμινάδων για τις προβλεπόμενες συσκευές 2. ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ α) Για την κατασκευή των δικτύων - Χρησιμοποιείται σωλήνας Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10255, μεσαίου τύπου

15 15 - Οι συνδέσεις των σωληνώσεων γίνονται με σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Τα στεγανοποιητικά του σπειρώματος ( αν υπάρχει) θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Τα εξαρτήματα των σωληνώσεων είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ή ΕΛΟΤ ΕΝ β) Τα δίκτυα φυσικού αερίου απέχουν από τα δίκτυα ύδρευσης τουλάχιστον 5cm και από τα ηλεκτρικά δίκτυα 10cm. Επίσης, τα δίκτυα γειώνονται κατάλληλα, όπως φαίνεται στα σχέδια. γ) Τα δίκτυα είναι ορατά και εγκαθίστανται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κανονισμού εσωτερικών εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar (ΦΕΚ 976/Β/28/03/12) δ) Στην αρχή κάθε δικτύου, καθώς και σε κάθε σημείο λήψης, εγκαθίστανται διακόπτες, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ α) Οι συσκευές αερίου που προβλέπονται για τα διαμερίσματα και το λεβητοστάσιο είναι: Είδος Πλήθος Τύπος Ισχύς (KW) Λέβητας αερίου 200,00 kw 1 Β β) Οι συσκευές αερίου συνδέονται με το δίκτυο σταθερά εκτός από την κουζίνα και τον καυστήρα που μπορούν να συνδεθούν και με εύκαμπτο σύνδεσμο κατά DIN 3383 ή DIN 3384 γ) Στο λεβητοστάσιο προβλέπεται κατάλληλη θυρίδα αερισμού ενεργού επιφάνειας 1.20m ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ τα α) Η πίεση λειτουργίας του δικτύου είναι 20 mbar* και η συνολική πτώση πίεσης σε λειτουργία λόγω τριβών δεν θα υπερβαίνει 2,0 mbar. Η μέγιστη ταχύτητα ροής του αερίου εντός των σωληνώσεων δεν θα υπερβαίνει τα 6m/sec β) Οι διατομές και τα μήκη των σωληνώσεων των δικτύων, φαίνονται στα σχέδια και αιτιολογούνται στους συνημμένους υπολογισμούς. δ) Στα σχέδια σημειώνονται επίσης η θέση και το είδος του λοιπού εξοπλισμού του δικτύου * για πίεση λειτουργίας > 50 mbar χρειάζεται κατ αρχήν έγκριση από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

16 16 5. ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ-ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ α) Η καμινάδα του λεβητοστασίου είναι κατασκευασμένη από προκατασκευασμένα λεία τεμάχια διαμέτρου Φ 250, όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς, και μονώνεται όπου απαιτείται. β) Οι θέσεις των καπναγωγών και των καπνοδόχων των συσκευών, όπου απαιτούνται για την απαγωγή των καυσαερίων, καθώς και οι διαστάσεις τους φαίνονται στα σχέδια. γ) Οι αγωγοί των καυσαερίων θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 20cm από τα ανοίγματα του κτιρίου δ) Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται για κάθε όροφο οι προβλεπόμενες στην μελέτη καμινάδες και το πλήθος των συσκευών των οποίων οι καπναγωγοί καταλήγουν στην ίδια καμινάδα Οροφος Καμινάδα Πλήθος Συσκευών Ισόγειο N ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΟΚΙΜΕΣ α) Η εγκατάσταση θα εκτελεσθεί από ειδικευμένο συνεργείο, σύμφωνα με τα σχέδια, την ανωτέρω τεχνική περιγραφή και τους ισχύοντες κανονισμούς. β) Μετά το τέλος των εργασιών των σωληνώσεων θα γίνει έλεγχος αντοχής σε πίεση 1 bar για 10min. Ο έλεγχος στεγανότητας θα γίνει σε πίεση τουλάχιστον 50mbar και για χρόνο ανάλογα με τον όγκο της εγκατάστασης. Πρέπει να συνυπολογισθεί και ο χρόνος θερμοκρασιακής εξισορρόπησης. 7. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Στις κτιριακές εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις στις οποίες καταναλώνεται Φυσικό Αέριο για κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών θα λαμβάνονται τα μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας για την συγκεκριμένη χρήση του κτιρίου. 8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Όλα τα υλικά της εγκατάστασης Φυσικού Αερίου θα φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά καθώς και CE σήμανση. 9.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Οι εγκαταστάσεις του αερίου (σωληνώσεις, εξοπλισμός, συσκευές, καπναγωγοί, καμινάδες) πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται από τα αρμόδια πρόσωπα, που ορίζονται από τον κανονισμό, τουλάχιστον μία φορά το έτος. Ειδικότερα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο οπτικός έλεγχος του δικτύου, κάθε τέσσερα χρόνια έλεγχος στεγανότητας του δικτύου. Οι συσκευές πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και οδηγίες του κατασκευαστή. 10. ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Λόγω μη ύπαρξης υπόγειας όδευσης μεγαλύτερης των 20 μέτρων δεν απαιτείται σχετική μελέτη καθοδικής προστασίας.

17 17 Ηλεκτρικά: TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γενικά: 0. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του συγκεκριμένου χώρου έχει αρκετές φθορές, ασυνέχειες και αστοχίες. Για τους παραπάνω λόγους, στα συνημμένα σχέδια έχει αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση και οι προτάσεις για βελτίωση αυτής. 1. Για την εκπόνηση της μελέτης των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ελήφθησαν υπόψη: Οι απαιτήσεις του κτηρίου που προκύπτουν από τη χρήση αυτού Οι Κανονισμοί των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 2. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτηρίου θα πρέπει να έχουν μελετηθεί με κριτήρια : Την ασφάλεια, αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης, Την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας, Την ευελιξία και προσαρμογή σε πιθανές αναδιατάξεις των χώρων. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προβλέπονται αντίστοιχα: Η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού, η χρήση υλικών ανθεκτικών σε λειτουργία κάτω από δυσμενείς συνθήκες Η όδευση όλων των δικτύων των εγκαταστάσεων να είναι επιθεωρήσιμη. Κανονισμοί Για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής-επισκευής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω γενικοί κανονισμοί καθώς και επίσης και αυτοί που αναφέρονται στα επιμέρους κεφάλαια του παρόντος. Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων : (ΦΕΚ 59Β/ , ΦΕΚ 118Α/ , ΦΕΚ 293Β/ , ΦΕΚ 620Β/ ΦΕΚ 630Β/ ) Διάταγμα Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει εγκαταστάσεων(φεκ 89Α/1982 ) Οδηγίες ΔΕΗ Τυποποιήσεις DIN, BS, NEMA. Εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές οδικού ηλεκτροφωτισμού ΦΕΚ 573Β/1986. ΕΛΟΤ ΗD 384 IEC 60909, DIN VDE ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η λειτουργική περιγραφή που ακολουθεί αφορά το κτίριο χωρίς τις εξωτερικές εγκαταστάσεις. Σαν εξωτερική εγκατάσταση θεωρείται η όδευση του παροχικού καλωδίου από τον υπάρχοντα υποσταθμό. Οποιεσδήποτε πληροφορίες πρέπει να αναγραφούν σε πίνακες, ρευματοδότες ή οπουδήποτε αλλού αυτές θα πρέπει να έχουν τη μορφή πλαστικοποιημένου πινακίδιου με δακτυλογραφημένα τα στοιχεία. 1.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Το ρεύμα παρέχεται μέσω του υφιστάμενου υποσταθμού. Από τον υποσταθμό μέχρι και την αποθήκη πρέπει να έχει εγκατασταθεί κατάλληλο παροχικό καλώδιο εντός σωλήνων PVC 6atm με ηλεκτρολογικά φρεάτια. Ο Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) θα αποτελείται από συνεχόμενα πεδία κατάλληλα για ελεύθερη έδραση πάνω στο δάπεδο. Θα είναι xειριζόμενοs από την μπροστινή πλευρά και βαθμού προστασίας ΙΡ 30 κατά DIN & IEC 144. Τα πεδία θα είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα DKP πάxους 2,0 mm και θα έxουν κατάλληλες ενισxύσεις.

18 18 Η κατασκευή κάθε πίνακα θα είναι τέτοια ώστε να είναι ευxερής ο εσωτερικός έλεγxος όλων των οργάνων, ζυγών και καλωδιώσεων του πίνακα. Ο αριθμός των πεδίων του πίνακα θα είναι τέτοιος ώστε να τοποθετούνται άνετα τα εντός αυτού όργανα ζεύξεως και ασφαλείας. Ο πίνακας θα είναι κατασκευασμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε πεδίο να xωρίζεται από το άλλο με διαxωριστικό xαλυβδοέλασμα. Οι ζυγοί (οριζόντιοι ή κατακόρυφοι) θα ευρίσκονται σε απομονωμένα διαμερίσματα έναντι των αυτομάτων διακοπτών. Στην μπροστινή όψη του πίνακα και πάνω από τις xειρολαβές των διακοπτών θα τοποθετηθούν ενδεικτικές πινακίδες για τις καταναλώσεις που εξυπηρετούν. Οι χαρακτήρες θα αναγράφονται με μηχανικό τρόπο Τεxνικά xαρακτηριστικά Ονομαστική τάση : 500 V για σύστημα 3 φάσεων 4 αγωγών με γειωμένο ουδέτερο Είδος ζυγών : γυμνοί xάλκινοι ζυγοί, ορθογωνικής διατομής (3 φάσεις, ουδέτερος & γείωση ). Οι ζυγοί γείωσης και ουδετέρου θα επεκτείνονται σε όλο το μήκος του πίνακα Αντοxή σε βραxυκύκλωμα : 50 ka Συνθήκες λειτουργίας : Σε εσωτερικό xώρο με θερμοκρασία περ/ντος 40 οc Ισxύοντες κανονισμοί : VDE 0660 & IEC 439 Γειώσεις Προβλέπεται η κατασκευή νέου κεντρικού τριγώνου γείωσης για την γείωση όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΕΗ. Οι εγκαταστάσεις με μέριμνα του αναδόχου θα πρέπει να λάβουν την έγκριση της ΔΕΗ πριν την τελική τους σύνδεση. 1.4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Συνολικά θα τοποθετηθούν οι πίνακες που φαίνονται στα συνημμένα σχέδια. Γενικά: Οι πίνακες θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή, ημιχωνευτή ή επίτοιχη εγκατάσταση ανάλογα με την θέση και το μέγεθός τους, συρματωμένοι και δοκιμασμένοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους, τύπου κλειστού ερμαρίου, στεγανότητας ΙΡ 40 κατά DIN Κάθε πίνακας θα αποτελείται από μεταλλικό ερμάριο, μεταλλικό πλαίσιο, μεταλλική μετωπική πλάκα, μεταλλική θύρα και τα ηλεκτρικά όργανα και εξαρτήματα. Μεταλλικό ερμάριο Το μεταλλικό ερμάριο θα είναι κλειστού τύπου, κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, πάχους τουλάχιστον 1.5 mm. Μέσα στο κλειστό ερμάριο τοποθετούνται τα διάφορα ηλεκτρικά όργανα και εξαρτήματα δια μέσου φορέων σχήματος διπλού Π. Το βάθος του ερμαρίου, το πλάτος και το ύψος του θα είναι ανάλογα με τα όργανα που περιέχει. Η διαμόρφωσή του θα είναι τέτοια ώστε να μην παρουσιάζονται παραμορφώσεις μετά την στερέωση των ηλεκτρικών οργάνων και εξαρτημάτων και την τοποθέτησή τους στην τελική θέση. Το ερμάριο θα φέρει ελάσματα αγκύρωσης για την στήριξη του στον τοίχο. Στην πάνω και κάτω πλευρά του θα φέρει προχαραγμένες κυκλικές οπές (Knock - Outs) που θα μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με απλό κτύπημα, για την δημιουργία στην επιθυμητή θέση, οπών διέλευσης των σωληνώσεων και καλωδίων. Οι οπές αυτές θα είναι, κατά μεν το πλήθος τουλάχιστον όσες απαιτούνται για κάθε πίνακα(παίρνοντας υπόψη και τα καλώδια προσαγωγής και τις εφεδρικές γραμμές και τα τυχόν ιδιαίτερα καλώδια γειώσεων, όπου υπάρχουν), κατά δε την διάμετρο ίσες προς την μικρότερη απαιτούμενη, αλλά θα έχουν αρκετή απόσταση, ώστε να μπορούν να διευρυνθούν κατάλληλα για την διέλευση και της μεγαλύτερης διαμέτρου καλωδίων. Αν απαιτείται, μπορούν οι οπές να διαταχθούν και σε περισσότερες της μιάς σειράς. Μεταλλικό πλαίσιο και θύρα Το μεταλλικό πλαίσιο τοποθετείται στο εμπρόσθιο μέρος του ερμαρίου και χρησιμεύει και για την στήριξη της πόρτας. Η θύρα θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα ίδια με αυτή του μεταλλικού ερμαρίου, θα στηρίζεται στο μεταλλικό πλαίσιο με μεντεσέδες και θα φέρει μία ή δύο μαγνητικές επαφές για το ασφαλές κλείσιμο. Κατά την κρίση της Επίβλεψης και μετά από έγκαιρη επιλογή πριν από την παραγγελία των πινάκων, μπορεί να ζητηθεί για ορισμένους πίνακες η δυνατότητα κλειδώματος. Στην περίπτωση αυτή όλες οι κλειδαριές θα είναι του ιδίου τύπου. Η θύρα θα φέρει στο εξωτερικό της μέρος χειρολαβή επιμελώς επινικελωμένη και το κάτω δεξιά εσωτερικό της μέρος μεταλλική θήκη για την φύλαξη καρτέλας, που θα δείχνει αναλυτικά την συνδεσμολογία του πίνακα με την αρίθμηση των αναχωρούμενων γραμμών και της κατανάλωσης που τροφοδοτούν. Η καρτέλα θα προστατεύεται με διαφανές πλαστικό κάλυμμα. Κατά την κρίση της Επίβλεψης ορισμένοι από τους πίνακες ή όλοι μπορεί να έχουν θύρα από Plexiglass. Μεταλλική μετωπική πλάκα

19 19 Η μεταλλική πλάκα θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα ίδια με αυτή του ερμαρίου και χρησιμοποιείται για μπροστινό κάλυμμα του πίνακα. Η πλάκα θα φέρει τις κατάλληλες οπές για την διέλευση των οργάνων του πίνακα. Οι οπές αυτές θα έχουν τέλεια αντιστοιχία με τα όργανα, ώστε να μην παρουσιάζονται κενά. Πάνω στην πλάκα θα τοποθετηθούν πινακίδες από ζελατίνα με επινικελωμένο πλαίσιο για την αναγραφή των χαρακτηριστικών αριθμών του πίνακα και των κυκλωμάτων. Η πλάκα θα προσαρμόζεται πάνω το πλαίσιο με τέσσερεις τουλάχιστον επινικελωμένες ή ανοξείδωτες βίδες που θα βιδώνουν και ξεβιδώνουν εύκολα με το χέρι χωρίς χρήση εργαλείου και χωρίς να υπάρχει ανάγκη αφαίρεσης της πόρτας του πίνακα. Θα προβλέπεται μηχανική ασφάλιση, ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεση της μετωπικής πλάκας, όταν ο γενικός διακόπτης του πίνακα δεν είναι στην θέση ΕΚΤΟΣ. Η πλάκα θα είναι ηλεκτρικά ακίνδυνη. Βαφή πινάκων Οι πίνακες θα βαφούν με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και μιάς τελικής στρώσης Ζυγοί πινάκων Οι πίνακες θα φέρουν συλλεκτηρίους ζυγούς (μπάρες) φάσεων, ουδετέρου και γείωσης. Οι ζυγοί των πινάκων θα είναι σύμφωνοι με το DIN 43671/9.53, χάλκινοι, επικασσιτερωμένοι, τυποποιημένων διατομών. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ένταση των ζυγών κάθε πίνακα θα είναι ίση με την ονομαστική ένταση του γενικού διακόπτη του πίνακα. Συναρμολόγηση πινάκων Οι πίνακες θα είναι συναρμολογημένοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους και θα παρέχουν άνεση χώρου εισόδου και σύνδεσης των αγωγών και καλωδίων των κυκλωμάτων, θα δοθείδε μεγάλη σημασία στην καλή και σύμμετρη εμφάνιση των πινάκων. Γι αυτό θα πρέπει να τηρηθούν οι εξής αρχές : Τα στοιχεία προσαγωγής των πινάκων θα βρίσκονται στο πάνω μέρος του πίνακα Τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτης ενδεικτικής λυχνίας κ.λ.π.) θα τοποθετηθούν συμμετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονά του. Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διατεταγμένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές, περιμετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα Σε περιπτώσεις πινάκων που ορισμένα κυκλώματα φωτισμού ελέγχονται απ ευθείας από τον πίνακα, ενώ τα υπόλοιπα ελέγχονται από τοπικούς διακόπτες φωτισμού ή τροφοδοτούν άλλες καταναλώσεις οι διακόπτες και μικροαυτόματοι θα διακριθούν σε δύο ομάδες : Στους διακόπτες ή μικροαυτόματους τους οποίους το εξουσιοδοτημένο προσωπικό θα χειρίζεται για την αφή και σβέση των φώτων ορισμένων χώρων Στους μικροαυτόματους τους οποίους δεν θα πρέπει να χειρίζεται. Για να αποφευχθούν ανωμαλίες κατά την εκτέλεση των χειρισμών, οι δύο ομάδες θα πρέπει να τοποθετηθούν σε σαφώς διακρινόμενες μεταξύ τους θέσεις πάνω στον πίνακα. Η κατασκευή και συναρμολόγηση των πινάκων θα είναι τέτοια, ώστε τα εντός αυτών όργανα διακοπής, χειρισμού, ασφάλισης, ένδειξης κ.λ.π. να είναι εύκολα προσιτά, μετά την αφαίρεση των μπροστινών καλυμμάτων των πινάκων, να είναι τοποθετημένα σε κανονικές θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση τους χωρίς μεταβολή της κατάστασης των διπλανών οργάνων. Ο χειρισμός των διακοπτών θα γίνεται από εμπρός αφού ανοιχθεί η πόρτα. Εσωτερική συνδεσμολογία πινάκων Μέσα στους πίνακες στο πάνω και κάτω μέρος και σε συνεχή οριζόντια σειρά (ή σειρές) θα υπάρχουν ακροδέκτες σειράς (κλέμενς) στερεωμένοι σε ιδιαίτερη ράβδο. Στους ακροδέκτες θα οδηγούνται εκτός από τους αγωγούς φάσεων και οι ουδέτεροι και οι γειώσεις κάθε αναχωρούσης γραμμής, έτσι ώστε κάθε γραμμή εισερχόμενη στον πίνακα, να συνδέεται με όλους τους αγωγούς της στους ακροδέκτες και μάλιστα συνεχείς. Οι ακροδέκτες θα έχουν το κατάλληλο μέγεθος για την σύνδεση εσωτερικών και εξωτερικών αγωγών. Η σειρά (ή σειρές) των ακροδεκτών θα βρίσκεται σε απόσταση από την πάνω πλευρά του πίνακα. Στην περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας σειράς κλέμενς κάθε υποκείμενη θα βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από το βάθος του πίνακα από την αμέσως υπερκείμενη της, οι εσωτερικές δε συρματώσεις θα οδηγούνται προς τους ακροδέκτες από πίσω, έτσι ώστε η επιφάνειά τους να είναι ελεύθερη για εύκολη σύνδεση των εξωτερικών καλωδίων. Οι εσωτερικές συνδεσμολογίες των πινάκων θα είναι άριστες τεχνικά και αισθητικά, δηλαδή τα καλώδια θα ακολουθούν, ομαδικά ή μεμονωμένα, ευθείες και σύντομες διαδρομές, θα είναι στα άκρα τους καλά προσαρμοσμένα και σφιγμένα με κατάλληλες βίδες και παρακύκλους, δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις κ.λ.π. και θα έχουν χαρακτηριστικούς αριθμούς και στα δύο άκρα τους. Οι διατομές των καλωδίων και χάλκινων τεμαχίων εσωτερικής συνδεσμολογίας θα είναι επαρκείς και θα συμφωνούν κατ ελάχιστον προς τις διατομές των εισερχομένων και εξερχομένων γραμμών που φαίνονται στα σχέδια. Θα τηρηθεί ένα προκαθορισμένο σύστημα για την σήμανση των φάσεων. Ετσι κάθε φάση θα έχει πάντοτε το ίδιο χρώμα και επί πλέον στις τριφασικές διανομές κάθε φάση θα εμφανίζεται πάντοτε στην ίδια θέση, ως προς τις άλλες (π.χ. η R αριστερά, η S στο μέσο και η Τ δεξιά) όσον αφορά τις ασφάλειες και τους ακροδέκτες. Γενικά η συνδεσμολογία των πινάκων θα είναι πλήρης, κατά τρόπο ώστε να μην απαιτείται για την λειτουργία τους παρά μόνο η τοποθέτηση τους και η σύνδεση τους με τις γραμμές που φθάνουν και αναχωρούν. Επίσης αυτά θα έχουν δοκιμασθεί και υποστεί έλεγχο μόνωσης, τα αποτελέσματα του οποίου θα συμφωνούν κατ ελάχιστον με τους επίσημους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους.

20 OΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Μικροαυτόματοι προστασίας γραμμών ή κινητήρων Θα είναι κατά VDE-0641/3.64 από ισχυρό ειδικό πλαστικό κατάλληλοι για απευθείας ενσφήνωση (κούμπωμα, snap-on) σε μεταλλική υποδοχή (ράγα) 35mm κατά DIN-46277/3 εντάσεως βραχυκυκλώσεως τουλάχιστον 1,5ΚΑ σε 380Vac ικανότητας χειρισμών (ηλεκτρικών και μηχανικών). Θα μπορούν επίσης να στερεωθούν και με βίδες σε αντίστοιχη υποδοχή. Οι μικροαυτόματοι θα φέρουν μηχανισμό για την αυτόματη απόζευξη σε περίπτωση υπερεντάσεως και υπερφορτίσεως (διμεταλλικό ρελαί) χαρακτηριστικών αναλόγως με τον προορισμόν της. Προστασία γραμμής ή κινητήρων με αντίστοιχα χαρακτηριστικά Προκειμένου για μικροαυτομάτους προστασίας γραμμής εφ'όσον τροφοδοτούν κυκλώματα λαμπτήρων πυράκτωσης που ελέγχονται από ένα διακόπτη δεν θα φορτίζονται περισσότερο από το μισό της ονομαστικής τιμής τους (π.χ. 10Α μόνο μέχρις 1100W). Η τροφοδότηση των μικροαυτομάτων θα γίνεται από ειδικές μπάρες κατάλληλες για απ'ευθείας τοποθέτηση επί των μικροαυτομάτων γυμνές μεν για μονοφασική τροφοδότηση μονοφασικών μικροαυτομάτων ή ειδικές μπάρες για τριφασική τροφοδότηση μονοφασικών μικροαυτομάτων ή τριφασικών μικροαυτομάτων ικανότητος μέχρις 35Α ανά φάση δηλ. μέχρι (12) μονοφασικούς ή (4) τριφασικούς. Σε όλες τις περιπτώσεις οι μπάρες θα φέρουν ειδικούς ακροδέκτες για την τροφοδότησή τους από καλώδια. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι με απόζευξη και ουδετέρου τότε αυτοί θα συνοδεύονται από ειδική κοινή μπάρα ουδετέρου κατάλληλη για απ'ευθείας τοποθέτηση επί των μικροαυτομάτων. Αυτόματος ασφαλειοδιακόπτης τύπου W (μικροαυτόματος) Ο αυτόματος ασφαλειοδιακόπτης χρησιμοποιείται για την ασφάλιση ηλεκτρικής γραμμής. Διακόπτει αυτόματα ένα κυκλωμα σε περίπτωση υπερέντασης ή βραχυκυκλώματος. Περιλαμβάνει διμεταλλικό στοιχείο για προστασία από υπερένταση και μαγνητικό πηνίο ταχείας απόζευξης για προστασία από βραχυκύκλωμα. Ο ασφαλειοδιακόπτης πρέπει να είναι σύμφωνος προς το VDE-0641 και θα έχει ισχύ απόζευξης 3000Α/380V. Διακόπτει το κύκλωμα όταν το ρεύμα βραχυκυκλώσεως φθάσει από 3,5-5 φορές την ονομαστική του ένταση και θα είναι κατάλληλος για το λιγότερο αποζεύξεις σε πλήρες φορτίο. Οι διαστάσεις του θα είναι περιορισμένες, θα έχει πλάτος μέχρι: - μονοπολικός 17,5mm. - διπολικός 35mm και - τριπολικός 32,5mm. Για την στερέωσή του θα είναι εξοπλισμένος με σύστημα γρήγορης μανδάλωσης σε ράγα. Για την ηλεκτρική σύνδεσή του θα έχει στην είσοδο ακροδέκτη για αγωγό ως 10mm2 και στην έξοδό του ακροδέκτη για αγωγούς ως 2x6mm2. Αυτόματοι διακόπτες προστασίας διανομών Οι αυτόματοι διακόπτες διανομών, θα προστατεύουν καλώδια, αγωγούς και τμήματα εγκαταστάσεων από θερμική υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα. Θα έχουν θερμικά με ρύθμιση σταθερής τιμής, που θα επιλεχθεί ανάλογα με τη δυνατότητα υπερφορτίσεων των αγωγών ή των καλωδίων. Τα ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκύκλωμα χωρίς καθυστέρηση θα είναι ρυθμιζόμενα, ώστε να μπορούν να προσαρμοσθούν καλύτερα στις συνθήκες του δικτύου. Οι αυτόματοι διακόπτες δεν θα έχουν πηνίο απόζευξης έλλειψης τάσης, θα φέρουν βοηθητική επαφή για λειτουργία ενδεικτικής λυχνίας, θα είναι προστασίας ΙΡ-00 και κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε κιβώτια πλαστικών διανομών με το χειριστήριο πάνω στο κάλυμμα του κιβωτίου. Το χειριστήριο θα είναι περιστροφικό, βαθμού προστασίας ΙΡ-54 και θα φέρει πλάκα ένδειξης 0-1. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος (circuit breakers) Oι αυτόματοι διακόπτες ισχύος τοποθετούνται με σκοπό την προστασία των μετασχηματιστών, γραμμών, κινητήρων, κλπ. Περιλαμβάνουν θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, από ένα σε κάθε πόλο, ρυθμιζόμενα για την προστασία έναντι υπερέντασης και βραχυκυκλώματος. Θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς VDE-0660 και VDE-0113 και θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: - τάση μόνωσης : 1.000V. - ονομαστική τάση λειτουργίας: τουλάχιστον 500V/50Hz. - κλάση μόνωσης : C σύμφωνα με VDE-0110.

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1200.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια : 27/2/203 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ. 520 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Τεχνική Περιγραφή Η-Μ Εγκαταστάσεων, Σελίδα 1 Εισαγωγή - Οδεύσεις ΗΜ εγκαταστάσεων Αρχιτεκτονικές επιπτώσεις... 4 1. Ύδρευση... 5 1.1 Σχετικοί κανονισμοί, Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7 1.1 Δίκτυα Σωληνώσεων 7 1.2 Οργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας Δικτύων Σωληνώσεων 12 1.3 Μονώσεις σωληνώσεων 14 1.4 Είδη κρουνοποιϊας

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ 15-7-2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚEΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 3 1.3 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 3 1.3.1 Γενικά 3 1.3.2 Υδρευση 3 1.3.3 Κρύο και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι Προδιαγραφές που ακολουθούν αναφέρονται στα Υλικά, τα Μηχανήµατα, τις Συσκευές και γενικά το σύνολο του εξοπλισµού των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ. 1 από 103 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια.

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υ ΡΕΥΣΗ 2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ 3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 5. ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ 6. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 9. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα