Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας."

Transcript

1

2

3 Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης των πελατών της στα προϊόντα PROTHERM τα οποία κατασκευάζονται και πιστοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών Ασφαλείας. Κυριότερη προτεραιότητά μας αποτελεί η κάλυψη των θερμαντικών απαιτήσεων του καταναλωτή με την μέγιστη ασφάλεια. Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία για περεταίρω πληροφορίες σχετικά με το προϊόν. PROTHERM, δίπλα σας με συνεχή τεχνική υποστήριξη και άμεση εξυπηρέτηση. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος τεχνικού εγχειριδίου χωρίς την άδεια της PROTHERM. Δίπλα σας με συνεχή τεχνική υποστήριξη και άμεση εξυπηρέτηση 11 ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κιλκίς Τηλ , Φαξ

4

5 Περιγραφή Λέβητα & Τεχνικά Χαρακτηριστικά 7 Γενικές Συστάσεις Ασφάλειας 8 Οδηγίες Τοποθέτησης Λέβητα 9 Οδηγίες Εγκατάστασης Λέβητα 10 Καπνοδόχος 14 Καύσιμο (Ξύλα) 16 Ρυθμίσεις & Λειτουργία Λέβητα 17 Συντήρηση 25 Αντιμετώπιση Σφαλμάτων 26 Φύλλο Συντήρησης Λέβητα 27 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 5 Σελίδα ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM

6

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΒΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΚΥΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΚΥΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HS60 HS80 HS100 HS120 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 7 Σελίδα ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κυριότερο μέλημά μας αποτελεί η ασφάλεια του καταναλωτή. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω γενικές συστάσεις σχετικά με θέματα ασφαλείας που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία του προϊόντος PROTHERM. Η εγκατάσταση του λέβητα οφείλει να γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο ή από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της PROTHERM, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους εφαρμοστέους Κανονισμούς Ασφαλείας και της Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Η PROTHERM δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για σφάλματα που οφείλονται σε μη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες οδηγίες ασφαλείας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις ηλεκτρονικές / ηλεκτρολογικές συνδέσεις του λέβητα κατά την εγκατάσταση ή μετά από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης / επισκευής. Τα γυμνά σημεία των αγωγών δεν πρέπει να βγαίνουν από τους ακροδέκτες προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Μην χρησιμοποιείτε τον λέβητα για σκοπούς πέρα από τους οριζόμενος από τον κατασκευαστή. Διαβάστε το Τεχνικό Εγχειρίδιο για τις σωστές συνθήκες λειτουργίας. Σε περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος που οφείλεται σε λάθος εγκατάσταση, ελλιπή συντήρηση ή λειτουργία πέραν των προδιαγραφών που ορίζονται από τον κατασκευαστή, ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη. Ελέγξτε την πληρότητα του περιεχομένου της συσκευασίας του προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα συνοδευόμενα εξαρτήματα. Σε περίπτωση ελλείψεων επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από όπου προμηθευτήκατε το προϊόν. Χρησιμοποιείετε πάντα γνήσια ανταλλακτικά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία του προϊόντος. Οφείλετε να πραγματοποιείτε την τακτική και την περιοδική συντήρηση του λέβητα και οπωσδήποτε τουλάχιστον στο τέλος κάθε περιόδου. Απαγορεύεται η αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας και των εξαρτημάτων ασφαλείας χωρίς οδηγίες από εξειδικευμένο προσωπικό ή την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της PROTHERM. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επέμβαση στα ηλεκτρικά καλώδια του λέβητα ακόμη και όταν δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο ηλεκτρικής παροχής. Τοποθετήστε το τροφοδοτικό καλώδια έτσι ώστε να μη βρίσκεται σε επαφή με τα θερμά μέρη του λέβητα. Ο λέβητας πρέπει να τοποθετείται σε σημείο ώστε το τροφοδοτικό καλώδιο να είναι προσβάσιμο. Ο χώρος εγκατάστασης του λέβητα πρέπει να είναι χαρακτηρισμένος ως «Λεβητοστάσιο» και να παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες αερισμού έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σωστή καύση. Μην επηρεάζεται το μέγεθος των ανοιγμάτων αερισμού. Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες του λέβητα είναι κλειστές κατά τη λειτουργία του έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη στεγανότητα. Λαμβάνεται τα απαραίτητα προστατευτικά μέσα όταν χειρίζεστε τον λέβητα λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιφάνειές του έχουν υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία του. Κατά την επαναλειτουργία του λέβητα ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αποφράξεις. Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιήστε τα απαραίτητα μέσα για να σβήσετε την φωτιά ή καλέστε άμεσα την πυροσβεστική. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για την ανάφλεξη. Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο είναι καθαρά ενδεικτικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν απεικονίζουν με ακρίβεια το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε τον λέβητα για την καύση απορριμμάτων Μην χρησιμοποιείται τον λέβητα για σκοπούς πέρα από τους οριζόμενος από τον κατασκευαστή Η χρήση του λέβητα απαγορεύεται σε άτομα χωρίς εμπειρία όπως παιδιά ή άτομα που αντιμετωπίζουν σωματικές και διανοητικές δυσλειτουργίες χωρίς την επίβλεψη κάποιου ατόμου που να εγγυάται την ασφάλειά τους. Αποφύγετε την επαφή με τον λέβητα με υγρά μέρη του σώματος ή όταν είστε ξυπόλητοι. Πραγματοποιείτε την τακτική και την περιοδική συντήρηση του λέβητα και οπωσδήποτε τουλάχιστον στο τέλος κάθε περιόδου ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 8 Σελίδα ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM

9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Η τοποθέτηση του λέβητα παίζει καθοριστικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του και στη μετέπειτα συντήρησή του. Για τον λόγο αυτό πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό έτσι ώστε να πληρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας, ομαλής λειτουργίας και εργονομίας. και τουλάχιστον 200 τετραγωνικά εκατοστά.η έξοδος των ανοιγμάτων αερισμού, εξαερισμού ή των σηράγγων πρέπει να απέχει τουλάχιστο 0,50 μ. από οποιοδήποτε άνοιγμα άλλων χώρων παραμονής κοινού. Το δάπεδο πρέπει να είναι κατασκευασμένο από τσιμεντοκονίαμα και όχι από άλλα ψαθυρά υλικά καθώς και να διαθέτει σιφόν δαπέδου. Κατά την τοποθέτηση του λέβητα, το συνεργείο εγκατάστασης οφείλει να λάβει υπόψη του τις παρακάτω υποδείξεις: Ο χώρος εγκατάστασης του λέβητα πρέπει να είναι χαρακτηρισμένος ως «Λεβητοστάσιο» έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια χώρου καθώς και η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης. Ο λέβητας πρέπει να τοποθετηθεί σε στιβαρή βάση η οποία θα προσδίδει στην εγκατάσταση την απαιτούμενη πέδηση και στιβαρότητα. Η τοποθέτηση του λέβητα πρέπει να γίνει από αδειούχους εγκαταστάτες (υδραυλικό, ηλεκτρολόγο). Ο χώρος πρέπει να είναι επαρκής έτσι ώστε να είναι δυνατή και εύκολη η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής του λέβητα με ασφάλεια. Ο λέβητας πρέπει να απέχει από εύφλεκτα υλικά ή από τον χώρο αποθήκευσης καυσίμου 2 μέτρα ή σε περίπτωση που παρεμβάλλεται ενδιάμεσος τοίχος 1 μέτρο. Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της πλευράς του λέβητα που βρίσκεται το άνοιγμα της εστίας και του τοίχου πρέπει να είναι ίση με το μήκος του λέβητα συν ένα μέτρο αλλά τουλάχιστον 1,5 μέτρο συνολικά. Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της πίσω πλευράς του λέβητα και του τοίχου πρέπει να είναι ίση με το μισό της παραπάνω απόστασης. Η οριζόντια απόσταση μεταξύ των πλευρικών μερών του λέβητα και των τοίχων πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 εκατοστά. Το λεβητοστάσιο δεν πρέπει να διαθέτει οποιοδήποτε άνοιγμα προς κλιμακοστάσιο. Για την ηλεκτρική τροφοδοσία του λέβητα προβλέπεται ξεχωριστή γραμμή από τον γενικό πίνακα της Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης του κτιρίου η οποία καταλήγει στον πίνακα του λεβητοστασίου. Η γραμμή αυτή είναι μονοφασική (π.χ. 3 x 2,5 mm 2 ) η τριφασική (5 x 2,5 mm 2 ) ανάλογα με το είδος του κυκλοφορητή και με ελάχιστη διατομή αγωγών 2,5 mm 2 σύμφωνα με τους κανονισμούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων για τη σύνδεση γενικού πίνακα με υποπίνακα. Ο πίνακας λεβητοστασίου διαθέτει γενικό διακόπτη, γενική ασφάλεια και επιμέρους ασφάλειες και τροφοδοτεί τον κυκλοφορητή, τον καυστήρα, τον φωτισμό του λεβητοστασίου και τους ρευματοδότες (τουλάχιστον δύο). Σε περίπτωση αυτονομίας θέρμανσης ο υποπίνακας λεβητοστασίου τροφοδοτεί τον πίνακα αυτονομίας και αυτός τροφοδοτεί τον καυστήρα, τον κυκλοφορητή και της ηλεκτροκίνητες βάνες. Στα κτίρια κατοικιών η γραμμή τροφοδοσίας λεβητοστασίου αναχωρεί από τον πίνακα κοινοχρήστων και επαρκεί μία μονοφασική γραμμή 3 x 2,5 mm 2 και ασφαλίζεται με μικροαυτόματο 16 Α. Ο χώρος πρέπει να αερίζεται ομοιόμορφα και να διαθέτει δύο ανοίγματα επικοινωνίας με το ύπαιθρο το ένα για την προσαγωγή αέρα (αερισμό) και το άλλο για την απαγωγή (εξαερισμός). Απαγορεύεται η ύπαρξη τεχνητού αερισμού στο λεβητοστάσιο. Το άνοιγμα προσαγωγής πρέπει να βρίσκεται κοντά στο δάπεδο και η ελεύθερη διατομή του πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με το 50% της ελεύθερης διατομής της καπνοδόχου του λεβητοστασίου. Το άνοιγμα απαγωγής πρέπει να έχει ελεύθερη διατομή ίση με το 25% της ελεύθερης διατομής της καπνοδόχου του λεβητοστασίου Η εγκατάσταση πρέπει να είναι ασφαλισμένη με ρελέ διαρροής και να υπάρχει η κατάλληλη γείωση. Ο χώρος του λεβητοστασίου δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένος σε υγρασίες ή καιρικά φαινόμενα καθώς και να διαθέτει επαρκή φωτισμό για την εκτέλεση εργασιών όπως και στοιχειώδη χώρο αποθήκευσης ξύλων. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 9 Σελίδα ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM

10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η εγκατάσταση του λέβητα απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και παίζει καθοριστικό ρόλο στην σωστή λειτουργία του λέβητα καθώς και στην ασφάλεια των χρηστών του λέβητα. Για τον λόγο αυτό τονίζεται ιδιαιτέρως η σημασία της εγκατάστασης από αδειούχο εξειδικευμένο εγκαταστάτη ο οποίος θα εξασφαλίσει την εναρμόνιση της εγκατάστασης με όλες τις διατάξεις ασφαλείας. Η συμμόρφωση της εγκατάστασης με την νομοθεσία και τους κανόνες ασφαλείας αποτελεί ευθύνη του εγκαταστάτη. Κατά την εγκατάσταση το συνεργείο οφείλει να λάβει υπόψη του τις παρακάτω υποδείξεις: Ο εγκαταστάτης οφείλει να εξασφαλίζει τη σωστή διάταξη όλων των παραμέτρων ασφαλείας. Πριν ξεκινήσει τις εργασίες εγκατάστασης θα πρέπει να επιβεβαιώνει τις παραμέτρους του χώρου εγκατάστασης καθώς και του είδους της εγκατάστασης όπως τον τύπο του λέβητα, τη συμβατότητα του χώρου του λεβητοστασίου με τον τύπο του λέβητα, τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την καπνοδόχο, την ελεύθερη διατομή της καπνοδόχου, το υλικό της και την ελεύθερη διέλευση των καυσαερίων χωρίς εμπόδια, το ύψος της καπνοδόχου, το υψόμετρο του σημείου εγκατάστασης ως προς τη στάθμη της θάλασσας, την καταλληλότητα του δαπέδου του λεβητοστασίου, την καταλληλότητα των ανοιγμάτων αερισμού, του φωτισμού και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την πιθανή ύπαρξη παρακείμενου εξοπλισμού (άλλοι λέβητες κτλ). Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου το εξειδικευμένο συνεργείο προχωρά στην εγκατάσταση. Στον χώρο του λεβητοστασίου απαγορεύεται η ύπαρξη απορροφητήρων ή αγωγών αερισμού. Προτείνεται ο λέβητας να εγκατασταθεί σε υδραυλικό σύστημα με δοχείο διαστολής ανοικτού τύπου 200 λίτρων. Η σύνδεση του δοχείου διαστολής με τους σωλήνες προσαγωγής και επιστροφής θα πρέπει να γίνει με σωλήνες όσο το δυνατόν πιο κοντά στον λέβητα και ακολουθώντας την συντομότερη κάθετη πορεία. Το ανοικτό δοχείο διαστολής, θα πρέπει να τοποθετείται στο ψηλότερο σημείο της εγκατάστασης γιατί η πλήρωση και συμπλήρωση με νερό όλης της εγκατάστασης γίνεται μέσω της βαρύτητας. Το δοχείο τροφοδοτείτε με νερό από το δίκτυο της πόλης μέσω ενός πλωτήρα (φλοτέρ). Πριν το φλοτέρ τοποθετείτε αμμοσυλλέκτης ώστε να εξασφαλίζεται η απουσία ακαθαρσιών στο νερό της εγκατάστασης. Μεταξύ του δοχείου και του φλοτέρ τοποθετείτε βάνα ώστε να μπορεί να διακοπεί η παροχή νερού σε περίπτωση που χρειαστεί να αδειάσει το δοχείο διαστολής. Το φλοτέρ εξασφαλίζει τη συμπλήρωση του νερού που χάνεται λόγω διαρροών ή εξάτμισης. Ρυθμίζεται, ώστε το ύψος του νερού (όταν αυτό είναι κρύο) μέσα στο δοχείο, να μην ξεπερνάει τα 10 με 15 εκατοστά. Αν γεμίσουμε το δοχείο (ενώ η εγκατάσταση είναι κρύα) μέχρι πάνω και το νερό ζεσταθεί, τότε το δοχείο θα ξεχειλίσει και θα ξεχειλίζει κάθε φορά που θα ζεσταίνουμε το νερό. Το δοχείο διαστολής θα πρέπει να είναι σκεπασμένο (όχι αεροστεγώς), ώστε να μην μπαίνουν μέσα σκουπίδια και το νερό της βροχής. Αν ο κυκλοφορητής είναι συνδεδεμένος στον σωλήνα επιστροφής και η ικανότητά του ανύψωσης νερού, στην μέγιστη ταχύτητα, δεν επαρκεί ώστε να υπερνικήσει την υδροστατική πίεση λόγω υψομετρικής διαφοράς μεταξύ του ψηλότερου θερμαντικού σώματος και του δοχείου διαστολής, θα δημιουργηθεί αναρρόφηση αέρα στα θερμαντικά σώματα των υψηλότερων ορόφων. Σε αυτή την περίπτωση είναι προτιμότερο ο κυκλοφορητής να τοποθετηθεί στον σωλήνα προσαγωγής. Στην έξοδο του λέβητα, στον σωλήνα προσαγωγής θα πρέπει να υπάρχει υδρόμετρο έτσι ώστε να μπορεί να μετρηθεί η πίεση και άρα να ελεγχθούν τυχόν διαρροές. Πριν τη σύνδεση του νερού χρήσης στο λέβητα μετρήστε την πίεση του δικτύου ύδρευσης. Μετά ρυθμίστε το δοχείο διαστολής ύδρευσης στα ίδια bar και τοποθετήστε μια αντίστοιχη βαλβίδα ασφαλείας. Π.χ. έστω ότι η ύδρευση είναι 4 bar. Tότε επιλέγουμε βαλβίδα ασφαλείας 6 bar και ρυθμίζουμε το δοχείο διαστολής στα 4 bar. Σε περίπτωση χαμηλής θερμοκρασίας στο κύκλωμα νερού της εγκατάστασης υπάρχει περίπτωση συμπύκνωσης υδρατμών στα καυσαέρια. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να ανιχνευθεί και ανοίγοντας την θυρίδα φόρτωσης ξύλου του λέβητα και ελέγχοντας τα τοιχώματα για υγρασία. Η παρουσία της υγρασίας προδίδει την συμπύκνωση υδρατμών στα καυσαέρια. Το φαινόμενο αυτό αυξάνει την παραγωγή αιθάλης αλλά και υγροποίησης θειικού οξέος το οποίο είναι διαβρωτικό για τον λέβητα. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η τοποθέτηση μιας θερμοστατικής τρίοδης βάνας ανάμιξης μεταξύ των αγωγών προσαγωγής και επιστροφής του λέβητα έτσι ώστε σε περίπτωση που η θερμοκρασία του νερού στο κύκλωμα του λέβητα είναι χαμηλή (π.χ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 10 Σελίδα ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM

11 κάτω από τους 45 ο C) να παρακάμπτεται πλήρως ο λέβητας μέχρι η θερμοκρασία του νερού να αυξηθεί επαρκώς. Στη εικόνα φαίνεται η εγκατάσταση της τρίοδης βάνας. Σε περίπτωση που η βαλβίδα ασφαλείας ανοίξει έχει την ικανότητα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να απομακρύνει σημαντική ποσότητα υγρού- ατμού με σκοπό να μειωθεί η πίεση στον λέβητα. Η πίεση ανοίγματος της βαλβίδας ασφαλείας πρέπει να είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερη από το στατικό ύψος της εγκατάστασης. Ο θερμοστάτης του καυστήρα ελέγχει την θερμοκρασία του νερού στο κύκλωμα του λέβητα και δίνει ανάλογα εντολές λειτουργίας. Είναι εμβαπτυζόμενου τύπου καθώς το αισθητήριο του τοποθετείται σε κατάλληλη θέση στο σώμα του λέβητα. Η λειτουργία του είναι ως εξής. Επιλέγουμε την επιθυμητή θερμοκρασία στην οποία θέλουμε να βρίσκεται το νερό που κυκλοφορεί στον λέβητα. Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία αυτή, ο θερμοστάτης με την ανάλογη εντολή κόβει την παροχή αέρα καύσης με σκοπό να μην ανέβει περισσότερο η θερμοκρασία. Εάν η θερμοκρασία ανέβει περισσότερο από το επιτρεπτό όριο, θα αναπτυχθούν μεγάλες θερμοκρασίες στο λέβητα και υπάρχει κίνδυνος ατμοποίησης του νερού. Η βαλβίδα ασφαλείας τοποθετείται στο λέβητα σε περίπτωση που η εγκατάσταση διαθέτει κλειστό δοχείο διαστολής. Στο εσωτερικό της υπάρχει ένα ελατήριο το οποίο κρατά κλειστό ένα διάφραγμα. Η τάση του ελατηρίου αντισταθμίζει την πίεση στο δίκτυο ενώ σε περίπτωση ανύψωσης της πίεσης του δικτύου, το ελατήριο υποχωρεί και η πίεση εκτονώνεται. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην θέση εκτόνωσης καθώς τυχόν άνοιγμα της θα απελευθερώσει νερό ή ατμό υψηλής θερμοκρασίας και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς σε άλλα μέρη. Πριν τη βαλβίδα ασφαλείας δεν τοποθετούμε καμιά βάνα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαγορεύεται οι βάνες του λέβητα να είναι κλειστές για αποφυγή υπερβολικών πιέσεων! Κίνδυνος Απώλειας Ζωής! ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 11 Σελίδα ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM

12 Τα εξαρτήματα σύνδεσης του λέβητα δεν πρέπει να είναι γαλβανιζέ. Βεβαιωθείτε για τη σωστή και στεγανή σύνδεση όλων των εξαρτημάτων. Στην παρακάτω εικόνα δίνεται η σύνδεση δοχείου buffer στην εγκατάσταση θέρμανσης. Στην παρακάτω φωτογραφία δίνεται παράδειγμα σωστής εγκατάστασης και σύνδεσης. Όπως αναφέρθηκε λεπτομερώς στο κεφάλαιο της τοποθέτησης, ο λέβητας πρέπει να είναι άμεσα και εύκολα επισκέψιμος όπως επίσης και η τροφοδοσία του να γίνεται εύκολα και ανεμπόδιστα. Παράδειγμα εγκατάστασης λέβητα σε λεβητοστάσιο. Οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο τοποθέτησης του λέβητα. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 12 Σελίδα ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM

13 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 13 Σελίδα ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM

14 ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ Η καπνοδόχος του λέβητα αποτελεί μία διάταξη με πολύ μεγάλη σημασία για την σωστή και αποδοτική λειτουργία του λέβητα. Ο ρόλος της είναι η διοχέτευση των προϊόντων της καύσης έξω από το λεβητοστάσιο. Ελκυσμός χαρακτηρίζεται το αίτιο εκείνο που δημιουργεί το ρεύμα καυσιγόνου αέρα. Το κύριο μέσον που δημιουργεί τον φυσικό ελκυσμό είναι η καπνοδόχος. Η στήλη των καυσαερίων λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας τους είναι ελαφρότερη από εκείνη της ατμοσφαιρικής. Αυτή η διαφορά πυκνότητας προκαλεί την κίνηση μέσα στην καπνοδόχο, που κυριολεκτικά αρχίζει από τον λέβητα, έτσι τα καυσαέρια εξέρχονται στην ατμόσφαιρα και το κενό που δημιουργούν μέσα στη καπνοδόχο καταλαμβάνει ο ατμοσφαιρικός αέρας που αναγκάζεται να εισέλθει μέσα στον λέβητα. Οι αλλαγές κατεύθυνσης πρέπει να πραγματοποιούνται με ανοιχτούς αγκώνες όχι πάνω από 45 ή με γωνίες 90 (όχι πάνω από 3 στο σύνολό τους). Προτείνεται η τοποθέτηση κάδου συγκέντρωσης στερεών υπολειμμάτων ή συμπυκνωμάτων στο σημείο εξόδου των καυσαερίων από τον λέβητα προς την καπνοδόχο ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός της. Στα παρακάτω σχήματα δίνονται συστάσεις για τη σύνδεση της καπνοδόχου. Ο Τεχνικός ελκυσμός πραγματοποιείται με ειδικά τεχνικά μέσα συνηθέστερα των οποίων είναι οι ανεμιστήρες τεχνητού ελκυσμού. Ο τεχνητός ελκυσμός παρέχει μεγαλύτερη ποσότητα αέρα στην εστία από τον φυσικό με αποτέλεσμα να δημιουργεί και μεγαλύτερη ταχύτητα καυσαερίων. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ Για την επίτευξη της τιμής ελκυσμού που είναι απαραίτητη για τη σωστή καύση στον λέβητα είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις για την καπνοδόχο όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Τύπος λέβητα Διάμετρος καπνοδόχου HS60 HS80 HS100 HS mm 180 mm 180 mm 200 mm Κατά της διαδικασία της καύσης των ξύλων, χρησιμοποιείται ατμοσφαιρικός αέρας για την παροχή του οξυγόνου που είναι απαραίτητο. Τα προϊόντα της καύσης είναι διοξείδιο και νερό σε μορφή υδρατμών, μεταξύ πολλών άλλων αερίων. Επίσης η υγρασία του αέρα καύσης μεταφέρεται στα καυσαέρια με τη μορφή υδρατμών. Όπως φαίνεται και στο σχήμα πρέπει να τοποθετούνται ταφ καθαρισμού με πώμα τα οποία να επιτρέπουν τον καθαρισμό της καμινάδας. Παράδειγμα εγκατάστασης καμινάδας φαίνεται στην εικόνα: Αν η θερμοκρασία των καυσαερίων πέσει κάτω από μια τιμή (περίπου 50 ο C) οι υδρατμοί που περιέχονται στα καυσαέρια συμπυκνώνονται. Αυτή είναι η θερμοκρασία δρόσου. Τα συμπυκνώματα αυτά είναι όξινα καθώς περιέχουν συστατικά προϊόντα της καύσης (θειικό οξύ) και άρα ζημιογόνα. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό η θερμοκρασία των καυσαερίων να διατηρείται σε μια τιμή μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία δρόσου. Αυτό επιτυγχάνεται με κατάλληλη μόνωση της καπνοδόχου ώστε να περιορίζεται η απώλεια θερμότητας από αυτή. Κατά την εγκατάσταση της καπνοδόχου πρέπει να αποφεύγεται όσο το δυνατό περισσότερο η τοποθέτηση οριζοντίων τμημάτων (επιτρεπτό όριο 3 μέτρα). ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 14 Σελίδα ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM

15 ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ Η απόληξη της καπνοδόχου πρέπει να τοποθετείτε με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει τη διασπορά των καυσαερίων και να αποτρέπει την είσοδο ξένων σωμάτων στην καπνοδόχο. Δεν επιτρέπεται η χρήση μηχανικών μέσων στην απόληξη της καπνοδόχου. Προτείνεται η χρήση απλού καπέλου (κινέζικο). ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ Προτείνεται τύπος καπνοδόχου INOX διπλών τοιχωμάτων με λεία επιφάνεια. Η λεία επιφάνεια διευκολύνει τον καθαρισμό της. Ο καθαρισμός της μπορεί να γίνει με τη χρήση καθαριστικής σκόνης του εμπορίου. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η ελάχιστη τιμή του ύψους της καμινάδας (3,5 μέτρα) ώστε να επιτυγχάνεται ο απαραίτητος για την σωστή καύση ελκυσμός. Ωστόσο προτείνεται η καμινάδα να υπερβαίνει το ψηλότερο σημείο κεκλιμένης οροφής. Παράδειγμα σωστής στήριξης καπνοδόχου: Απαγορεύεται η σύνδεση περισσότερων του ενός λεβήτων στην ίδια καπνοδόχο. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 15 Σελίδα ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM

16 ΚΑΥΣΙΜΟ (ΞΥΛΑ) Η χρήση ξύλων με μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία, πάνω από 20%, μπορεί να καταστήσει άκυρη την εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή. Επίσης προσοχή πρέπει να δοθεί στον σωστό συνδυασμό του τύπου του ξύλου που χρησιμοποιείται. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται το κύριο αποτέλεσμα που προκαλεί η χρήση για τον κάθε τύπο ξύλου. Η θερμογόνος δύναμη του καύσιμου ξύλου είναι αντιστρόφως ανάλογη με την περιεκτικότητά του σε υγρασία. Αύξηση της υγρασίας προκαλεί μείωση της θερμογόνου δύναμης του ξύλου και άρα μείωση της θερμικής ισχύος που λαμβάνουμε από τον λέβητα. Προμηθευτείτε ξύλα γνωστής ποιότητας και όχι αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύετε τον λέβητά σας και την ομαλή λειτουργία του. Προμηθευτείτε ξύλα που πληρούν τις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ Ο λέβητας PROTHERM που προμηθευτήκατε είναι σχεδιασμένος για λειτουργία με καύσιμο κλάσης Α σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ , ξύλο με ποσοστό υγρασίας μικρότερο από 25%. Για την αποθήκευση του ξύλου λάβετε υπόψη τις παρακάτω συστάσεις: και στεγνό. Το δάπεδο του χώρου αποθήκευσης πρέπει να είναι σταθερό Το καύσιμο ξύλο που χρησιμοποιείτε στον λέβητά σας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του. Η χρήση ξύλου χαμηλής ποιότητας είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε μία σειρά προβλημάτων: Δημιουργία πίσσας. Οι αυλοί απαγωγής καυσαερίων του λέβητα πιάνουν πολύ περισσότερο πουρί δυσχεραίνοντας σημαντικά τον καθαρισμό και την συντήρησή του. Αύξηση της συχνότητας βλαβών του λέβητα και της απαίτησης για καθαρισμό και συντήρηση ακόμα και επισκευή. Εμφάνιση σκληρών κομματιών (πυρίτιο) στη στάχτη του λέβητα που δημιουργούνται από την καύση υλικών που δεν επιτρέπονται από τον κατασκευαστή. Ελλιπής καύση και μη αποτυχία επίτευξης της μέγιστης απόδοσης του λέβητα και άρα μείωση της αποδιδόμενης θερμότητας. αποθήκευσης. Θα πρέπει να ευνοείται η κίνηση του αέρα στον χώρο Μείωση της διάρκειας ζωής του λέβητα. Χρησιμοποιήστε ξύλινα στηρίγματα (δοκούς και μακριά ξύλινα τεμάχια) για να στηρίξετε τα ξύλα. Δώστε την απαιτούμενη προσοχή ώστε τα ξύλα να στηρίζονται σωστά και να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού κατά την μεταφορά τους. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για την έναυση του λέβητα. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αποθήκευσης είναι ανοικτός στον ήλιο και τον αέρα, ώστε να ευνοείται η ξήρανση των ξύλων. Τα καυσόξυλα καθημερινής χρήσης μπορούν να αποθηκεύονται στο λεβητοστάσιο, δίνοντας ωστόσο προσοχή στις απαιτήσεις όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο «Τοποθέτηση Λέβητα» όσον αφορά στις αποστάσεις των ξύλων από τον λέβητα (2 μέτρα ή 1 μέτρο εάν παρεμβάλλεται ενδιάμεσος τοίχος). Μην χρησιμοποιείτε τον λέβητα για καύση απορριμμάτων. Αυξάνεται η ρύπανση από τα καυσαέρια και μειώνεται η διάρκεια ζωής του λέβητα. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 16 Σελίδα ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM

17 Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται οδηγίες για τη σωστή ρύθμιση του λέβητα. Φωτογραφία θερμοστάτη ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Ο μηχανικός θερμοστάτης του λέβητα λαμβάνει τη θερμοκρασία του νερού του λέβητα και δίνει την απαιτούμενη εντολή στον ανεμιστήρα αέρα καύσης. Εάν η θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή, ο θερμοστάτης δίνει εντολή για μεγαλύτερη παροχή αέρα καύσης και τελικά άνοδο της θερμοκρασίας νερού, ενώ αντίθετα εάν η θερμοκρασία του νερού είναι μεγαλύτερη από την επιθυμητή ο θερμοστάτης δίνει εντολή για μειωμένη παροχή αέρα καύσης και άρα μείωση της θερμοκρασίας του νερού. Για τη ρύθμιση του θερμοστάτη ο λέβητας πρέπει να είναι σβηστός. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στους 30 C, συνδέστε και τεντώστε την αλυσίδα έτσι ώστε η το κλαπέ της κάτω πόρτας του λέβητα που είναι συνδεμένη η αλυσίδα να είναι κλειστό και ο μοχλός στην οριζόντια θέση. Γυρίστε τον θερμοστάτη στους 75 C, και το κλαπέ θα πρέπει να ανοίξει περίπου 3 εκατοστά. Τώρα ο θερμοστάτης θα λειτουργεί ανάλογα με τις ανάγκες αέρα που θα χρειάζεται ο λέβητας. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ Ενδεικτικό τάσης δικτύου Ενδεικτικό λειτουργίας κυκλοφορητή Οθόνη ενδείξεων LED Ενδεικτικό λειτουργίας αερόθερμου Πλήκτρο ρυθμίσεων Πλήκτρο ON / OFF Πλήκτρο μείωσης τιμής Πλήκτρο αύξησης τιμής Όταν η συσκευή τροφοδοτηθεί με τάση δικτύου ανάβουν όλα τα ενδεικτικά LED και όλα τα τμήματα της οθόνης. Αμέσως μετά εμφανίζεται ένας εργοστασιακός αριθμός, ηχεί στιγμιαία ο βομβητής και τέλος μπαίνει σε κατάσταση αναμονής εμφανίζοντας στην οθόνη τέσσερις παύλες. Εδώ μπορούν να γίνουν όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις του λέβητα. Πατώντας το πλήκτρο ΟΝ/OFF για μερικά δευτερόλεπτα, εμφανίζεται στιν ιθόνη το μήνυμα Pro και η συσκευή εισέρχεται στην διαδικασία ρύθμισης. Πιέζοντας αμέσως μετά τα πλήκτρα (+) και (-), στην οθόνη θα εμφανιστούν διαδοχικά όλες οι παράμετροι προγραμματισμού του λέβητα. Πιέζοντας ξανά το πλήκτρο Menu η τιμή αποθηκεύεται στην μνήμη της συσκευής και στην οθόνη εμφανίζεται και πάλι η ονομασία της παραμέτρου που μόλις ρυθμίστηκε. Για τη ρύθμιση όλων των παραμέτρων του λέβητα, τη διαδικασία σύνδεσης του πίνακα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, παρατίθεται παρακάτω το εγχειρίδιο του πίνακα ελέγχου. Όταν η επιθυμητή παράμετρος εμφανιστεί στην οθόνη πιέζοντας το πλήκτρο Menu θα εμφανιστεί η αρχική τιμή της που μπορεί να μεταβληθεί στο επιθυμητό μέγεθος με τα πλήκτρα (+) και (-). Πιέστε τα πλήκτρα (+) και (-) προκαλεί ταχύτερη μεταβολή της τιμής. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 17 Σελίδα ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM

18 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 18 Σελίδα ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM

19 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 19 Σελίδα ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM

20 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 20 Σελίδα ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM

21 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 21 Σελίδα ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM

22 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 22 Σελίδα ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM

23 ΚΛΑΠΕ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΕΝΑΥΣΗ ΛΕΒΗΤΑ Η ρύθμιση της παροχής του αέρα που είναι απαραίτητος για την καύση γίνεται αυτόματα από τον λέβητα. Ωστόσο μπορείτε να μεταβάλετε την ελεύθερη διατομή της εξόδου των καυσαερίων προκειμένου να ρυθμίσετε τον ελκυσμό του λέβητα. Ο λέβητας διαθέτει κλαπέ στην καπνοδόχο, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ! ΟΙ ΒΑΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ! ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΥΣΗ ΣΕ ΛΕΒΗΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΘΙΜΕΝΟΣ ΣΕ ΨΥΧΡΑ ΦΟΡΤΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ! Διαδικασία έναυσης: Πριν την έναυση του λέβητα βεβαιωθείτε ότι ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΕΣ. Τοποθετήστε το κλαπέ στην ανοικτή θέση κατά την έναυση του λέβητα, έτσι ώστε να επιτύχετε την ταχύτερη διοχέτευση των καυσαερίων στην έξοδο, την γρηγορότερη επίτευξη της απαραίτητης θερμοκρασίας στην περιοχή της καπνοδόχου και άρα την επίτευξη της επιθυμητής τιμής του ελκυσμού. Το κλαπέ χρησιμεύει στη σωστή ρύθμιση του ελκυσμού. Κατά την κανονική λειτουργία του λέβητα, όπου έχει επιτευχθεί ο επιθυμητός ελκυσμός, τοποθετήστε το κλαπέ στην ενδιάμεση θέση (ούτε πλήρως ανοικτό, ούτε πλήρως κλειστό). Μην κλείνετε πλήρως το κλαπέ. Τοποθετήστε το στην πλήρως ανοικτή θέση μόνο κατά την έναυση του λέβητα. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ο θερμοστάτης κυκλοφορητή είναι τοποθετημένος στον σωλήνα προσαγωγής, ελέγχει τη θερμοκρασία του νερού και ελέγχει τη λειτουργία του νερού. Ο θερμοστάτης κυκλοφορητή ρυθμίζεται στους 50 ο C. Όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί την τιμή αυτή, ο θερμοστάτης ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή διοχετεύοντας το θερμό νερό στο κύκλωμα. Μην εκκινείτε τον λέβητα αν είναι απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Υπάρχει κίνδυνος παγώματος σε διάφορα σημεία της εγκατάστασης. Η έναρξη του λέβητα σε αυτή την περίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες (ρωγμές κτλ) με καταστρεπτικές συνέπειες θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του χρήστη του λέβητα. Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό ώστε να εκτελέσει εκκένωση του λέβητα και της εγκατάστασης θέρμανσης. Εφόσον ελέγξετε τα παραπάνω, τοποθετήστε τα προσανάμματα στον θάλαμο καύσης με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η διέλευση του αέρα καύσης ανάμεσά τους. Στη συνέχεια τοποθετήστε τα ξύλα μέχρι περίπου λίγο κάτω από τη μέση του θαλάμου καύσης. θέση. ON/OFF. Τοποθετήστε το κλαπέ της καμινάδας στην πλήρως ανοικτή Ανάψτε τα προσανάμματα. Ανοίξτε τον πίνακα του λέβητα πιέζοντας το πλήκτρο Μετά από λεπτά και αφού τα ξύλα έχουν ανάψει καλά, γεμίστε πλήρως τον θάλαμο καύσης με ξύλα. Φροντίστε η φωτιά να καίει καλά και να μην σβήνει. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 23 Σελίδα ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM

24 ΛΕΙΤΟΡΓΙΑ ΠΕΛΛΕΤ Εάν ο λέβητάς σας διαθέτει λειτουργία πέλλετ, μπορείτε να μεταβείτε σε αυτή πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο ON/OFF έως ότου εμφανιστούν στην οθόνη τέσσερις παύλες. Ο Λέβητας εκτελεί επανεκκίνηση σε λειτουργία πέλλετ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 24 Σελίδα ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM

25 Ο τακτικός έλεγχος και η συχνή και σωστή συντήρηση και ο καθαρισμός του λέβητα με την άμεση αποκατάσταση των όποιων βλαβών, εξασφαλίζει τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του. Όλες οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού πρέπει να γίνονται με τον λέβητα αποσυνδεδεμένο από το ηλεκτρικό δίκτυο. Ελέγξτε την ένδειξη του υδρομέτρου προκειμένου να εντοπίσετε τυχόν διαρροές μέσω της αλλαγής του επιπέδου του νερού του κυκλώματος. Σε περίπτωση που απαιτείται αναπληρώστε νερό στο κύκλωμα εξασφαλίζοντας ότι το νερό πληροί τις προδιαγραφές σκληρότητας. Ελέγξτε την στεγανότητα των θυρίδων του λέβητα. Εάν απαιτείται να αντικαταστήσετε το σχοινί των θυρίδων επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή. Ελέγξτε για τυχόν διαρροές καυσαερίων από την καμινάδα. Είναι απαραίτητο να εκτελείτε συχνό έλεγχο της καμινάδας για διαρροές καθώς και επιθεώρηση και καθαρισμός όπου χρειάζεται. Αφαιρέστε το κάλυμα του ταφ καθαρισμού και τρίψτε το εσωτερικό της καμινάδας με μία βούρτσα. Πριν το άνοιγμα του καπακιού τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ταφ. Ελέγξτε συχνά τη σωστή λειτουργία των ασφαλιστικών διατάξεων και επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης σε περίπτωση που χρειάζεται οποιαδήποτε αντικατάσταση. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του αυτόματου πληρωτή (φλοτέρ) του ανοικτού δοχείου διαστολής και αντικαταστείτε τον εάν απαιτείται. Ελέγξτε το κλειστό δοχείο διαστολής εάν υπάρχει (συνδέσεις, διαρροές κτλ) Ελέγξτε τα καλώδια σύνδεσης του πίνακα του λέβητα για τυχόν αποσυνδεδεμένους ακροδέκτες κτλ. Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Καθαρίστε την είσοδο του αέρα καύσης ώστε να εισέρχεται ανεμπόδιστα στον θάλαμο καύσης Είναι σημαντικό να γίνεται ετήσιο καθαρισμός του λέβητα στο τέλος της περιόδου (την Άνοιξη) ώστε να εξασφαλίζετε η σωστή λειτουργία του και να αποτρέπονται οι βλάβες. Ελέγξτε το δοχείο συλλογής στάχτης και εάν είναι γεμάτο αδειάστε το σε μεταλλικό δοχείο απορριμμάτων. σύνδεσης. Ελέγξτε τη στεγανότητα των ρακόρ και των σωληνώσεων Πρέπει να γίνεται συχνός έλεγχος και καθαρισμός των φλογαυλών, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση του λέβητα. Επίσης πρέπει να γίνεται καθαρισμός των επιφανειών του θαλάμου καύσης. Ο καθαρισμός αυτό μπορεί να γίνει με βούρτσα καθαρισμού επιφανειών του εμπορίου καθώς και με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης στάχτης. Ανοίξτε τη θυρίδα του θαλάμου καύσης και καθαρίστε τις εσωτερικές επιφάνειες τρίβοντας με την βούρτσα καθαρισμού. Ανοίγοντας την άνω θυρίδα του λέβητα αποκτάτε πρόσβαση στους φλογαυλούς του λέβητα τους οποίους μπορείτε να καθαρίσετε. φλόγας. Ελέγξτε τη φτερωτή του κυκλοφορητή. Ξεβιδώστε και καθαρίστε τη θυρίδα παρατήρησης της ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 25 Σελίδα ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΣΙΝΑ ΞΥΛΟΥ INOX 10kW

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΣΙΝΑ ΞΥΛΟΥ INOX 10kW MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΣΙΝΑ ΞΥΛΟΥ INOX 10kW Αγαπητοί πελάτες, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε μας και την αποφασιστικότητά σας για να αγοράσετε το προϊόν μας. Έχετε κάνει μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Οδηγίες χρήσης και συντήρησης (Μετάφραση από το πρωτότυπο) Το φυλλάδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία Εγχειρίδιο χρήσης Εγκατάσταση και λειτουργία Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE EC-87/09/058 ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΦΥΛΑΞΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΠΕΛΛΕΤ. ΑΝ ΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ IRIS 13kW

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ IRIS 13kW MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ IRIS 13kW Αγαπητοί πελάτες, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε μας και την αποφασιστικότητά σας για να αγοράσετε το προϊόν μας. Έχετε κάνει μια πολύ

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα