ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: :16:33 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεµβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΚΟΕΝ α ϋίδ του Αβραάµ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού ηµοσίου για κά λυψη οµολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπε ζας µε την επωνυµία «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» συνολικού ποσού ευρώ «Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρί ων και νερού» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. Φ.28387/42523 (1) Ανάκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΚΟΕΝ αϋίδ του Αβραάµ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Με την υπ αριθµ. Φ /42523/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύµφω να µε τις γενικές αρχές του ιοικητικού ικαίου περί ανακλήσεως των διοικητικών πράξεων και το άρθρο 21 του Ν.2690/1999 (Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας), γίνεται αποδεκτό το από αίτηµα του ΚΟΕΝ αϋίδ του Αβραάµ περί ανάκτησης της Ελληνικής Ιθα γένειας, και ανακαλούνται οι υπ αριθµ. 384/ και /58/ αποφάσεις του Υπουργού Εσω τερικών, κατά το µέρος που αφορούν την αποστέρη ση της Ελληνικής Ιθαγένειας του προαναφερόµενου. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε µετά από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγένειας όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ αριθµ. 2046/ Συνεδρία του κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 3284/2004 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3838/2010. Αθήνα, 8 Νοεµβρίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Π. 2/75387/0025 (2) Παροχή εγγύησης του Ελληνικού ηµοσίου για κάλυ ψη οµολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας µε την επωνυµία «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» συ νολικού ποσού ευρώ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: (α) Του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α ). (β) Του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α ). (γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). (δ) Του Π.. 185/ «Ανασύσταση του Υπουρ γείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο νοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι τικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω τερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/ ). (ε) Της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ αριθµ. 2672/ «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυ πουργού Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β 2408/ ). 2. Την υπ αριθµ /Β 2884/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Ενίσχυση της Ρευστότητας της Οικονοµίας για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της ιεθνούς Χρηµατοπιστωτικής Κρίσης» (ΦΕΚ2471 Β ). 3. Την υπ αριθµ. 2/5121/0025/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός όρων των παρεχοµένων κατά το άρθρο 2 του Ν. 3723/ 2008 εγγυήσεων του Ελληνικού ηµοσίου προς πιστω τικά ιδρύµατα» (ΦΕΚ140 Β ). 4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων

2 38978 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) στα µέτρα που λήφθηκαν για τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02). 5. Τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ν 560/2008, Ν 690/2009, Ν 260/2010 και C(2010) 9453/ Το από 26/10/2011 αίτηµα της τράπεζας µε την επω νυµία «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και το απόσπα σµα πρακτικού της από 24/5/11 Συνεδρίασης του.σ. Της τράπεζας. 7. Την υπ αριθµ. 49/ απόφαση ιυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/ Το υπ αριθµ. 2139/ έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος ( ιεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ µατος και ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικών ραστηρι οτήτων) σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής αιτήµατος συµµετοχής των πιστωτικών ιδρυµάτων στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της οικονοµίας. 9. Την υπ αριθµ. 222/ εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος. 10. Την υπ αριθµ. 292/Β.1377/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Παράταση του Προγράµµα τος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας σύµφωνα µε το Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 2015/Β/ ) για την παράταση του προγράµµατος µέχρι 31/12/ Το Ν. 3965/2011 µε τον οποίο αυξήθηκε το πρόγραµ µα ρευστότητας των τραπεζών κατά επιπλέον 30 δις ευρώ, αποφασίζει: Ι. Παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου προς τους οµολογιούχους οµολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας µε την επωνυµία «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», συνολικής ονοµαστικής αξίας ευρώ, σύµφωνα µε το κείµενο της εγγύησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που ακολουθεί: (Α) Ελληνικό κείµενο: ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η παρούσα πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το Ελ ληνικό ηµόσιο την κατωτέρω οριζόµενη Ηµεροµηνία Υπογραφής. Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και δηµοσιεύθηκαν από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οι κονοµικών µε την υπ αριθµ. 2/5121/0025/ απόφαση του, βάσει του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 (οι οποίοι, µεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέ σεως και ανέκκλητη εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου της Οφειλής υπέρ των ικαιούχων (όπως ειδικότερα ορίζονται στους Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωµατώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πράξης Εγγύησης. Για τους σκοπούς της παρούσας πράξης Εγγύησης: Ως «Πιστωτικό Ίδρυµα» νοείται η τράπεζα µε την επω νυµία «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E..» και έδρα στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ.8. Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέουσα από την κατά το ν. 3156/2003 έκδοση, περί την 7/11/2011, οµολογιακού δανείου συνολικής ονοµαστικής αξίας ,00 ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις Προ γράµµατος (Programme) µε ηµεροµηνία 4/2/2009 και τους Τελικούς Όρους (Final Terms) ηµεροµηνίας περί την 7/11/2011, στους οποίους προβλέπονται, µεταξύ άλ λων τα εξής: (α) αριθµός και είδος οµολογιών: ανώνυµες οµολογίες, (β) ονοµαστική αξία κάθε οµο λογίας: , (γ) επιτόκιο: σταθερό 13,5% ετησί ως, (δ) ηµεροµηνία λήξης την 7/2/2012 και (ε) αρ. ISIN XS Ως «Ηµεροµηνία Υπογραφής» νοείται η 3 Νοεµβρίου Η παρούσα πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πράξη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών για λογα ριασµό του Ελληνικού ηµοσίου. (Β) Αγγλικό κείµενο: DEED OF GUARANTEE THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the Execution Date specified below by The Hellenic Republic. The Guarantee Terms as issued and published by the Minister of Economy and Finance by means of Decision No. 2/5121/0025/ , under Article 2 of Law 3723/ 2008 (which inter alia provide for the unconditional and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of the Debt Obligations in favour of the Beneficiaries (as defined therein) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Deed of Guarantee as if the same had been set out herein. For the purposes of this Deed of Guarantee: Credit Institution means EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. with registered office at 8, Othonos Street, Athens Debt Obligations means any obligation arising from an issue, under law 3156/2003, on or about 7/11/2011 of bonds of an aggregate amount of euro ,00 pursuant to the provisions of a programme established on and Final Terms dated on 7/11/2011 including, inter alia the following: (a) number and form of bonds: bearer bonds; (b) denomination: euro 100,000 ; (c) interest rate fixed 13,5% per annum; (d) maturity date on 7 February 2012; (e) ΙSIN code XS ; and Execution Date means 3 November This Deed of Guarantee is executed as a deed by the Alternate Minister of Finance on behalf of The Hellenic Republic. II. Για την παρεχόµενη εγγύηση καταβάλλεται στο Ελληνικό ηµόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυµα προµήθεια, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.Α(γ) της υπ αριθµ /Β 2884/ απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και το υπ αριθµ. 223/ έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 90 µονάδες βάσης (ACT/ACT). III. To κόστος που θα βαρύνει το ηµόσιο, σε περίπτω ση κατάπτωσης της εγγύησης του ηµοσίου, ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των ευρώ πλέον των προβλεποµένων από τους όρους του οικείου οµολογια κού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος της οποίας δεν µπορεί να υπολογιστεί. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Νοεµβρίου 2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ ΗΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.: (3) «Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των στα θερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση νοµο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α 98), 2. Το π.δ. 51/1988 «Οργανισµός του Υπουργείου Πε ριβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α 19) όπως συµπληρώθηκε µε την 4041/156/ (ΦΕΚ Β 89) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και ισχύει. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 8, 28, 29 και 30 του ν. 1650/ 1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 160), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 2 και 3, περίπτωση (δ) αυτού, όπως αναριθµήθηκαν µε το άρθρο 8, παρ. 1 του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσι µων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµα τικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδι ότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α 85). 4. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 4241/796/2000 «Επιβολή περιορισµών στο είδος των χρη σιµοποιουµένων καυσίµων στην περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας» (ΦΕΚ 239/Β/2000), 5. Τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεω θερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/2003), 6. Την υποχρέωση επίτευξης των σχετικών στόχων που τέθηκαν στο άρθρο 3 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας 2009/28/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά µε την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και την τρο ποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕΕΕ L140/16/ ), 7. Τις διατάξεις του Νόµου 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατά ξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλ λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α 85) και ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 1 και 10, 8. Την 2876/ απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β 2234) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισµού, Άρθρο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επιβάλλεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης ρύθ µισης και τίθενται όροι σωστής λειτουργίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5, στις ακόλουθες κατηγορίες εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης, θέρ µανσης νερού ή παραγωγής ατµού, εξαιρουµένων των τοπικών θερµάνσεων: α) Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης κτιρίων που χρησιµοποιούνται για κατοικίες, γραφεία, καταστήµατα, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία και πάσης φύσεως υπηρεσίες υγείας πρόνοιας, εκπαίδευσης, συνάθροισης κοινού, ή άλλους παρεµφερείς µε τα προηγούµενα σκοπούς καθώς και σε εγκαταστάσεις θέρµανσης χώρων εργα σίας βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών ή εµπορικών µονάδων, εφόσον όµως πρόκειται για ιδιαίτερες εστίες καύσης, αποκλειστικά για τη θέρµανση των χώρων αυτών. β) Εγκαταστάσεις θέρµανσης νερού χρήσης ή πα ραγωγής ατµού σε κτίρια ξενοδοχείων, νοσοκοµείων, κλινικών, θεραπευτηρίων και λοιπών παρεµφερών χρή σεων, γυµναστήρια, κολυµβητήρια, πισίνες, λουτρικές εγκαταστάσεις και στεγνοκαθαριστήρια. Άρθρο 2 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 1. Για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 1 τα µόνα επι τρεπόµενα καύσιµα είναι το πετρέλαιο θέρµανσης ή κίνησης, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στην ισχύουσα νοµοθεσία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά προ διαγραφές, τα αέρια καύσιµα των εκάστοτε νόµιµων τύπων προδιαγραφών, καθώς και τα καύσιµα στερε ής βιοµάζας (pellets, πυρηνόξυλο, woodchips και άλλα) όπως ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Ειδικά για την περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας η χρήση καυσίµου για τη θέρµανση νερού και χώρων των κτιρίων της ως άνω περιοχής καθορίζεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθµ. 4241/796 (ΦΕΚ 239/Β/2000). 2. Η χρήση βαρέως πετρελαίου (µαζούτ) στις εγκα ταστάσεις του άρθρου 1, καταργείται σε ολόκληρη τη χώρα εντός χρονικού διαστήµατος ενός έτους µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Ειδικά για την περιοχή του ηπειρωτικού τµήµατος του Νοµού Αττικής, της Σαλαµίνας και του Νοµού Θεσσαλονίκης εκτός της περιοχής δυτικά του Γαλλικού ποταµού απαγορεύεται η χρήση µαζούτ στις εγκαταστάσεις του άρθρου 1 από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης. 3. Σε ολόκληρη τη χώρα, στα τζάκια, στις σόµπες και σε οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις θέρµανσης, απαγορεύεται η χρήση, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων και απορριµµάτων ως καυσίµων. 4. Στα κτίρια µε εγκαταστάσεις θέρµανσης του άρ θρου 1 απαγορεύεται η εγκατάσταση και η χρήση κα πνοσυλλεκτών. Άρθρο 3 ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης εφαρµό ζονται οι ακόλουθοι ορισµοί: Εγκατάσταση Κεντρικής Θέρµανσης: το σύνολο των συσκευών, κατασκευών, διατάξεων, µηχανισµών κ.λπ. που παραλαµβάνει θερµική ενέργεια από µια πηγή (εστία παραγωγής της θερµότητας) µέσω ενός φορέα µεταφοράς θερµότητας (θερµαντικού µέσου) και την κατανέµει σε διάφορους χώρους προκειµένου να κα λύψει απώλειες θερµότητας προς το περιβάλλον και να διατηρήσει τη θερµοκρασία αυτών των χώρων σε επι θυµητά επίπεδα. Περιλαµβάνει συνήθως το λέβητα, το σύστηµα διανοµής, τα θερµαντικά σώµατα, το σύστηµα προσαγωγής και αποθήκευσης καυσίµου, τον καυστήρα, το δίκτυο απαγωγής των καυσαερίων, το χώρο του λε βητοστασίου, τα συστήµατα ρύθµισης και αυτοµατοποί ησης της εγκατάστασης και τα συστήµατα ασφαλούς

4 38980 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) λειτουργίας. Στον παρόντα ορισµό περιλαµβάνονται και τα ατοµικά συστήµατα κεντρικής θέρµανσης που δεν διαθέτουν απαραίτητα λεβητοστάσιο. Τοπική θέρµανση: το σύστηµα θέρµανσης χώρων, στο οποίο η ενέργεια παράγεται και προσδίδεται µέσα στον ίδιο χώρο χωρίς την παρεµβολή συστήµατος µεταφοράς (π.χ. Τζάκια, θερµάστρες, θερµοσυσσωρευτές κ.τ.λ.) Λέβητας: η συσκευή στην οποία η χηµική ενέργεια του καυσίµου µε καύση του εντός του θαλάµου καύσης µετατρέπεται σε θερµότητα, η οποία παραλαµβάνεται (κατά το δυνατόν) από το εργαζόµενο µέσο που ανακυ κλοφορεί στο κλειστό δίκτυο και χρησιµοποιείται για τη θέρµανση των χώρων καθώς και για τη θέρµανση νερού χρήσης ή παραγωγής ατµού. Για τους σκοπούς της πα ρούσας απόφασης, συµπεριλαµβάνονται όλοι οι τύποι λεβήτων. Ειδικά για τους λέβητες αερίου συµπεριλαµβά νονται όλοι οι τύποι λεβήτων µε βάση την τυποποίηση CR 1749 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης. Συνήθης λέβητας: ο λέβητας για τον οποίο η µέση θερµοκρασία λειτουργίας µπορεί να περιοριστεί ως εκ του τον σχεδιασµού του. Ατµολέβητας ή ατµογεννήτρια: ο λέβητας, στον οποίο το εργαζόµενο µέσο είναι ο ατµός που παράγεται από την ατµοποίηση του νερού τροφοδοσίας του λέβητα. Λέβητας χαµηλών θερµοκρασιών: ο λέβητας που µπο ρεί να λειτουργεί συνεχώς, µε θερµοκρασία νερού προ σαγωγής από 35 έως 40 ο C και που µπορεί υπό ορισµένες περιστάσεις (εκ του σχεδιασµού), να συµπυκνώνει τους υδρατµούς που περιέχονται στα παραγόµενα καυσα έρια. Λέβητας συµπύκνωσης: ο λέβητας που έχει σχεδια στεί, ώστε να µπορεί µονίµως να συµπυκνώνει µεγάλο µέρος των υδρατµών που περιέχονται στα καυσαέρια. Ωφέλιµη ονοµαστική ισχύς λέβητα: η ωφέλιµη θερµική ισχύς που καθορίζεται κατά τη διαδικασία πιστοποίησης της απόδοσης του λέβητα, την οποία ο λέβητας µπορεί να αποδίδει σε συνεχή λειτουργία µε συγκεκριµένο καύ σιµο, µε το βαθµό απόδοσης που καθορίζεται κατά την διαδικασία πιστοποίησης. Εκφράζεται σε kw. Πιεστικός καυστήρας: ανεξάρτητη συσκευή καύσης, στην οποία ο αέρας καύσης προσάγεται βεβιασµένα διαµέσου ανεµιστήρα. Βαθµός απόδοσης: ο λόγος της θερµότητας που µετα δίδεται στο φορέα µεταφοράς θερµότητας του λέβητα, προς την προσδιδόµενη από το καταναλισκόµενο καύ σιµο θερµότητα, ανηγµένη στην κατώτερη θερµογόνο ικανότητα του καυσίµου. Εκφράζεται σε ποσοστό (%). Απώλεια θερµότητας καυσαερίων: το ανεκµετάλλευ το ποσό θερµότητας, εξαιτίας της θερµοκρασίας των καυσαερίων, µε την οποία εγκαταλείπει το λέβητα και εξέρχεται στην ατµόσφαιρα. Εκφράζεται ως ποσοστό (%) της προσδιδόµενης θερµότητας από το καταναλι σκόµενο καύσιµο. Εσωτερικός βαθµός απόδοσης: η διαφορά των απω λειών θερµότητας καυσαερίων από την προσδιδόµενη θερµότητα από το καταναλισκόµενο καύσιµο. Εκφρά ζεται σε ποσοστό (%) και υπολογίζεται από τη σχέση: Εσωτ. Βαθµός απόδ. = 100 απώλειες θερµ. καυσ. (%). Καύσιµο Στερεής Βιοµάζας: το στερεό καύσιµο το οποίο παράγεται από τις κατηγορίες βιοµάζας που κα λύπτονται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Άρθρο 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Στις εγκαταστάσεις θέρµανσης του άρθρου 1, οι οποίες χρησιµοποιούν τα κατά το άρθρο 2 επιτρεπό µενα καύσιµα πλην των καυσίµων στερεής βιοµάζας, οι απώλειες θερµότητας µε τα καυσαέρια, η κατ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε µονοξείδιο του άν θρακα (CO) και οξείδια του αζώτου (NOx), η µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή του δείκτη αιθάλης, και η µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή της περιεκτικότητας κατ όγκο των καυσαερίων σε οξυγόνο (O 2 ), ορίζονται ως εξής: (Πίνα κας 1): Πίνακας 1 ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή απωλειών θερ µότητας λόγω θερµών καυσαερίων, σε % Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή της περιεκτικό τητας κατ όγκο των καυσαερίων σε µονοξεί διο του άνθρακα (CO) ανηγµένη σε οξυγόνο αναφοράς 3%, σε ppm Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή της περιεκτικό τητας κατ όγκο των καυσαερίων σε οξείδια του αζώτου (NOx) ανηγµένη σε οξυγόνο ανα φοράς 3%, σε ppm. για Υγραέριο 125 για Φυσικό Αέριο Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή του είκτη αι θάλης, κατά Bacharach. Μέγιστη επιτρεπόµενη τιµή της περιεκτικό τητας των καυσαερίων σε οξυγόνο (O2), σε % κ.ο. (Ισχύει µόνο για πιεστικούς καυστήρες) 1 1 για Υγραέριο 0 για Φυσικό Αέριο 7 7

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Για τις νέες εγκαταστάσεις θέρµανσης του άρθρου 1, οι οποίες χρησιµοποιούν καύσιµα στερεής βιοµάζας θα πρέπει να πληρούνται κατ ελάχιστο τα όρια απόδοσης Πίνακας 2 και τα ανώτατα όρια εκποµπών ρύπων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ , σύµφωνα µε την κλάση 3 (Πίνακας 2). Μέθοδος τροφοδοσίας Ονοµαστική ισχύς Οριακές τιµές εκποµπών ρύπων (εκφρασµένες σε mg/m3 και ανηγµένες σε 10 % O2) [τιµές εκφρασµένες σε ppm και ανηγµένες σε 10 % O2] Βαθµός Απόδοσης (kw) CO OGC (Ολικός αέριος οργανικός άνθρακας) Σωµατί δια ΝΟx (εκφρασµένα ως ΝΟ2) % Χειροκίνητη < [4000] [91] 340 [166] η = og Qn, όπου Qn είναι η ονοµαστική ισχύς του λέβητα σε kw [2000] 100 [61] [960] 100 [61] Αυτόµατη < [2400] 100 [61] [2000] 80 [49] [960] 80 [49] Ειδικά για τις υβριδικές εγκαταστάσεις θέρµανσης ή θέρµανσης ψύξης που κάνουν χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και συγκεκριµένα καυσίµων στερεής βιοµάζας και ειδικά για τα δύο πρώτα χρόνια εφαρµογής της παρούσας απόφασης, οι συγκεκριµένες εγκατα στάσεις θα πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστο τα όρια απόδοσης και τα ανώτατα όρια εκποµπών ρύπων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ , σύµφωνα µε την κλάση 2. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας οι συ γκεκριµένες εγκαταστάσεις θα πρέπει να πληρούν τα όρια απόδοσης και εκποµπών του Πίνακα Η κατασκευή του λεβητοστασίου, του συστήµατος αερισµού και του συστήµατος απαγωγής καυσαερίων θα πρέπει να πληρεί τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ούτως ώστε να είναι εφικτή η ορθή ρύθµιση και λει τουργία των εστιών καύσης. Θα πρέπει να εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πυροπροστασίας. Σε εγκαταστάσεις λεβήτων χαµηλών θερµοκρασιών και συµπύκνωσης, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την κατασκευή της καπνοδόχου και για την αντιµετώπιση πιθανής συµπύκνωσης των υδρα τµών των καυσαερίων. 4. Για τη µέτρηση των παραµέτρων του Πίνακα 1 και του Πίνακα 2, εκτός των σωµατιδίων και του ολικού αέριου οργανικού άνθρακα, πρέπει να χρησιµοποιείται κατάλληλος ηλεκτρονικός αναλυτής που διαθέτει αι σθητήρες αερίων (συνήθως ηλεκτροχηµικά στοιχεία). Για τον προσδιορισµό του δείκτη αιθάλης του Πίνακα 1, η µέτρηση µπορεί να γίνεται και µε χειροκίνητη συ σκευή αναρροφήσεως, αρκεί να τηρείται το πρότυπο αναφοράς ΕΛΟΤ Στην περίπτωση που ο ηλεκτρονικός αναλυτής δια θέτει και εκτυπωτή, στην εκτύπωση του οργάνου εκτός των µετρήσεων, θα πρέπει να αναγράφονται είτε δια µέσου του οργάνου είτε ιδιοχείρως, τα στοιχεία του συντηρητή και η ηµεροµηνία έκδοσης. Το απόκοµµα του εκτυπωτή πρέπει να επισυνάπτεται στο φύλλο συ ντήρησης. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων CO και NOx του ηλεκτρονικού αναλυτή θα πρέπει να εκφράζονται σε περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξυγόνο αναφοράς 3% (ή 10% για τη βιοµάζα), µε την εφαρµογή των σχέ σεων του Παραρτήµατος 2. Η αξιοπιστία µέτρησης των ηλεκτρονικών αναλυτών θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχεται ανά έτος είτε από την αντιπροσωπεία πώλησης του αναλυτή, είτε από αρµόδια εργαστήρια διακρίβωσης. Ο ετήσιος έλεγχος θα αποδεικνύεται από τιµολόγιο ή βεβαίωση της αντι προσωπείας ή του εργαστηρίου. Η βαθµονόµηση του ηλεκτρονικού αναλυτή θα πρέπει να γίνεται από την αντιπροσωπεία πώλησης του αναλυτή είτε από αρµόδια εργαστήρια διακρίβωσης, κατά τακτά χρονικά διαστή µατα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή του οργάνου, εκτός και αν από τον ετήσιο έλεγχο προκύπτει ανάγκη για βαθµονόµηση, νωρίτερα. 5. Οι µετρήσεις που προϋποθέτει η εφαρµογή των διατάξεων των προηγουµένων παραγράφων γίνονται σύµφωνα µε ευρωπαϊκά, διεθνή ή εθνικά πρότυπα, όπως κάθε φορά ισχύουν. 6. Οι λέβητες των ως άνω εγκαταστάσεων πρέπει να λειτουργούν στην ωφέλιµη ονοµαστική τους ισχύ ή στο πεδίο της µέγιστης και ελάχιστης ωφέλιµης ονοµαστι κής ισχύος τους εφόσον καθορίζεται πεδίο λειτουργίας από τον κατασκευαστή.

6 38982 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 7. Σε νέες και υφιστάµενες εγκαταστάσεις θέρµανσης του άρθρου 1, στις οποίες είναι αναγκαία η αντικατά σταση του καυστήρα και ταυτόχρονα έχουν ωφέλιµη ονοµαστική θερµική ισχύ µεγαλύτερη από 180 kw, επι βάλλεται η χρήση διβάθµιων καυστήρων ή καυστήρων προοδευτικής έναυσης. 8. Σε νέες και υφιστάµενες εγκαταστάσεις θέρµανσης του άρθρου 1 εκτός των εγκαταστάσεων που χρησι µοποιούν καύσιµα στερεής βιοµάζας στις οποίες είναι αναγκαία η αντικατάσταση είτε του καυστήρα είτε του λέβητα, επιβάλλεται (µε συνυπευθυνότητα του υπεύθυ νου της εγκατάστασης και του συντηρητή) να υπάρχει η σήµανση CE σε καυστήρα και λέβητα που αντικαθί σταται ή τοποθετείται σε νέα εγκατάσταση, εφόσον η σήµανση προβλέπεται από την ελληνική ή ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα από τον εγκαταστάτη του νέου συστήµατος ή το συντηρητή, στην καταλληλό τητα (ταίριασµα) του καυστήρα που τοποθετείται σε σχέση µε το λέβητα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των συσκευών αυτών και τις οδηγίες του κατασκευ αστή. Ο εγκαταστάτης ή ο συντηρητής θα χορηγούν στον υπεύθυνο της εγκατάστασης βεβαίωση, όπου θα αιτιολογείται τεκµηριωµένα και επαρκώς η καταλλη λότητα του καυστήρα που τοποθετήθηκε, σε σχέση µε το λέβητα. 9. Ειδικά για τις νέες εγκαταστάσεις θέρµανσης που κάνουν χρήση καυσίµων στερεής βιοµάζας, µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο εγκαταστάτης υποχρε ούται να χορηγεί στον υπεύθυνο της εγκατάστασης: α) επίσηµη βεβαίωση από τον κατασκευαστή του λέ βητα, ότι ο τοποθετούµενος λέβητας πληροί εκ κατα σκευής τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ (κλάση 3), β) επίσηµες και επικυρωµένες από τον κατα σκευαστή του λέβητα οδηγίες χρήσης και συντήρησης του συστήµατος, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά τα ενδεδειγµένα για το λέβητα καύσιµα στερεής βιοµάζας, οι συνθήκες αποθήκευσής τους, τα χρονικά διαστήµατα κατά τα οποία πρέπει να εκτελείται καθαρισµός της καµινάδας, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτο µέρεια, ώστε να επιτυγχάνεται η καλή λειτουργία της εγκατάστασης. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης, θα υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι παρέλαβε µαζί µε το σύστηµα και έλαβε γνώση των παραπάνω βεβαιώσεων και οδηγιών, τις οποίες θα έχει αναρτηµένες σε εµφανές σηµείο του λεβητοστασίου. Ειδικά για τις συγκεντρώσεις ολικού αέριου οργανικού άνθρακα (OGC) και σωµατιδίων που προβλέπονται στον Πίνακα 2, θα πρέπει να προσκοµίζεται έγγραφο του κατασκευαστή του λέβητα ή βεβαίωση αναγνωρισµένου εργαστηρίου ότι, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, επιτυγχάνονται τα απαιτούµενα επίπεδα εκποµπών. Άρθρο 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Η συντήρηση ρύθµιση της εγκατάστασης του συστήµατος καυστήρα λέβητα καπνοδόχου, ανε ξαρτήτως ισχύος και χρησιµοποιούµενου καυσίµου, γίνεται από τους έχοντες την προς τούτο κατάλληλη άδεια σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ουδείς άλλος επιτρέπεται να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης ρύθµισης, µε συνυπευθυνότητα του κατά το άρθρο 6 υπευθύνου της εγκατάστασης. Για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 1 παράγραφος (α), η συντήρηση ρύθµιση γίνεται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο. Για τις εγκα ταστάσεις του άρθρου 1 παράγραφος (β) (ανεξάρτητα αν οι ίδιες, εκτός της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης ή ατµού, χρησιµοποιούνται και για κεντρική θέρµανση κατά την χειµερινή περίοδο), η συντήρηση ρύθµιση γίνεται τουλάχιστον µια φορά ανά εξάµηνο. Ειδικά για τις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν καύσιµα στερεής βιοµάζας, η συντήρηση επιβάλλεται να γίνεται και σε συχνότερα χρονικά διαστήµατα, εφόσον αυτό προβλέ πεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή. 2. Για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 1, µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη ή ίση των 400 kw επι βάλλεται ο έλεγχος και η διενέργεια µέτρησης καυσαε ρίων, τουλάχιστον µία φορά το µήνα και η καταχώρισή τους σε σχετικό βιβλίο µετρήσεων καυσαερίων, θεω ρηµένο από την αρµόδια ιεύθυνση του ΥΠΕΚΑ ή τις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Ειδικά για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης του άρθρου 1 παράγραφος (α), ο έλεγχος και η διενέρ γεια µετρήσεων καυσαερίων ανά µήνα, θα διενεργείται από 15 Οκτωβρίου κάθε έτους µέχρι 30 Απριλίου του επόµενου έτους. 3. Μετά από κάθε συντήρηση, επισκευή ή ρύθµιση (συ µπεριλαµβανοµένης και της ρύθµισης για τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία για πρώτη φορά), ο συντη ρητής υποχρεούται να συµπληρώνει µε επιµέλεια, ακρί βεια και πληρότητα και να υπογράφει το φύλλο συντή ρησης, κατά το πρότυπο του συνηµµένου στην απόφαση αυτή Παραρτήµατος 1 και να το παραδίδει (το πρωτότυ πο) στον κατά το άρθρο 6 υπεύθυνο της εγκατάστασης. Ο συντηρητής υποχρεούται στο φύλλο συντήρησης να αναφέρει ενδεχόµενα προβλήµατα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήµατος καυστήρα λέβητα κα πνοδόχου (συµπεριλαµβανοµένων και προβληµάτων ή ελλείψεων στο χώρο του λεβητοστασίου). Προτείνει επίσης και ενδεδειγµένες κατά την άποψή του λύσεις, στον υπεύθυνο της εγκατάστασης. 4. Ο κάθε αδειούχος συντηρητής, υποχρεούται να δι αθέτει τυπωµένα ατοµικά µπλόκ µε φύλλα συντήρησης κατά το πρότυπο του Παραρτήµατος 1 (δίφυλλα µε πρω τότυπο και αντίγραφο), µε αριθµηµένα κατά αύξοντα αριθµό τα φύλλα συντήρησης, στα οποία θα υπάρχουν εκτυπωµένα τα πλήρη στοιχεία του συντηρητή. Τα µπλόκ µε τα φύλλα συντήρησης ο συντηρητής θα µπορεί να τα προµηθεύεται από το επαγγελµατικό του σωµατείο, το οποίο θα τα σφραγίζει και θα τηρεί πλήρες αρχείο για τα διανεµόµενα φύλλα συντήρησης. Εναλλακτικά, µπλόκ µε φύλλα συντήρησης που δεν προέρχονται από επαγ γελµατικά σωµατεία θα πρέπει να σφραγίζονται και να θεωρούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφε ρειακής Αυτοδιοίκησης µε την επίδειξη της ισχύουσας άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος του κάθε συντηρητή. Ειδικά για τις περιπτώσεις των ιπλωµατούχων Μη χανικών ή Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ που διενεργούν νοµίµως οι ίδιοι εργασίες συντήρησης ρύθµισης των εγκαταστάσεων του άρθρου 1, η θεώρηση των µπλόκ που θα χρησιµοποιούν, θα γίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, ή τις αρµόδιες υπηρεσίες των κατά τόπους Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, µε την επίδειξη της άδειάς τους από την αρµόδια ΟΥ για έναρξη επιτηδεύµατος. Απαγορεύεται η συµπλήρωση φύλλου συντήρησης σε φωτοτυπία.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Τα αντίγραφα των φύλλων συντήρησης υποχρε ούται να διατηρεί στο αρχείο του ο συντηρητής για δύο έτη. Το φύλλο συντήρησης ακυρώνεται, στην πε ρίπτωση που έπειτα από έλεγχο και µετρήσεις των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων, προκύψουν παράµετροι εκτός των οριακών τιµών των πινάκων του άρθρου 4. Στην περίπτωση αυτή ο υπεύθυνος της εγκατάστασης υποχρεούται να εφοδιαστεί µε νέο φύλλο συντήρησης, εντός πέντε ηµερών. 6. Κατά την αρχική θέση σε λειτουργία της εγκα τάστασης, αντίγραφο του φύλλου συντήρησης (φω τοτυπία του πρωτοτύπου) και µε την ένδειξη «αρχική λειτουργία» υποβάλλεται από τον συντηρητή στις αρ µόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ ή τις κατά τόπους αρµό διες υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση εγκατάστασης µε καύσιµο φυσικό αέριο, αντίγραφο του αρχικού φύλλου συντήρησης υποβάλ λεται και στην εταιρεία παροχής αερίου της περιοχής της εγκατάστασης. 7. Ειδικά για τις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν καύσιµα στερεής βιοµάζας, έως ότου θεσµοθετηθεί κα τάλληλο καθεστώς πιστοποίησης για τους εγκαταστά τες µικρής κλίµακας λεβήτων και θερµαστρών βιοµάζας σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία 2009/28/ΕΚ, υπεύ θυνοι για τη συντήρηση των ως άνω εγκαταστάσεων είναι είτε ο εκάστοτε εγκαταστάτης είτε οι αδειούχοι συντηρητές της παρ. 1. Άρθρο 6 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Υπεύθυνοι για τη φροντίδα συντήρησης και την ορθή και ασφαλή λειτουργία του συστήµατος καυστήρα λέ βητα καπνοδόχου των εγκαταστάσεων του άρθρου 1, είναι κατά περίπτωση: α) Οι ιδιοκτήτες αυτών ή οι νόµιµοι αντιπρόσωποί τους ή αυτοί που έχουν τη χρήση της ιδιοκτησίας. β) Στο σύστηµα της οριζόντιας ιδιοκτησίας υπεύθυνος, ως εκπρόσωπος όλων των υπόχρεων, είναι ο διαχειρι στής. γ) Στην περίπτωση που δεν έχει ορισθεί διαχειριστής, υπεύθυνοι είναι εξίσου όλοι οι χρήστες της εγκατά στασης. δ) Προκειµένου για κτίρια όπου στεγάζονται αποκλει στικά υπηρεσίες Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ικαίου, ο τυχόν ορισθείς για το σκοπό αυτό από το καταστατικό ή τον οργανισµό ή τη διοίκηση του νοµικού προσώπου υπάλληλος, διαφορετικά ο διευθύνων τη στεγαζόµενη µονάδα. ε) Προκειµένου για κτίρια όπου στεγάζονται αποκλει στικά Υπηρεσίες του ηµοσίου, Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου, οι ενεργειακοί υπεύθυνοι που προβλέπονται στο άρθρο 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122 Β/ ) ή εφόσον δεν έχουν ορισθεί, οι αρµόδιοι για το θέµα αυτό υπάλληλοι, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και τη λει τουργία της στεγαζόµενης υπηρεσίας ή εκείνοι που ορί ζονται ειδικά για το σκοπό αυτό, διαφορετικά υπεύθυνος είναι ο προϊστάµενος της στεγαζόµενης υπηρεσίας. 2. Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο υπεύθυνοι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α) Να φροντίζουν για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων και την έγκαιρη εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών (συµπεριλαµβανοµένης της τακτικής συντήρησης), ώστε να εξασφαλίζεται η καλή και ασφαλής λειτουργία της εγκατάστασης, ώστε να µην προκαλείται ρύπανση του περιβάλλοντος ή οχλήσεις στους ιδιοκτήτες, ενοικια στές ή περιοίκους. β) Να αναθέτουν τις εργασίες συντήρησης ρύθµισης µόνον σε τεχνικούς που διαθέτουν την απαιτούµενη άδεια για τις εργασίες αυτές, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. γ) Να διατηρούν µε επιµέλεια επί πενταετία, τα κατά το άρθρο 5 παρ. 3 φύλλα συντήρησης ρύθµισης της εγκατάστασης και των εκθέσεων ελέγχων των αρµο δίων υπηρεσιών ελέγχου. δ) Να διατηρούν το χώρο του λεβητοστασίου καθαρό και να µην αποθηκεύουν ξένα προς το χώρο αντικείµενα κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη πρόσβα ση και εργασία των συνεργείων συντήρησης και των υπηρεσιών ελέγχου. ε) Στις περιπτώσεις τοποθέτησης νέων συστηµάτων, να ελέγχουν κατά πόσο τα συστήµατα διαθέτουν την προβλεπόµενη από το άρθρο 4 παρ. 8 πιστοποίηση CE. στ) Να προµηθεύονται το ενδεδειγµένο για την εγκα τάστασή τους καύσιµο, και να διατηρούν σε αρχείο όλα τα τιµολόγια ή αποδείξεις προµήθειας καυσίµων, για πέντε τουλάχιστον έτη. Ειδικά στις περιπτώσεις χρήσης καυσίµων στερεής βιοµάζας να µεριµνούν για την ορθή αποθήκευσή τους ώστε να µην επέρχεται αλλοίωση της ποιότητας και των προβλεπόµενων χα ρακτηριστικών τους. ζ) Να επιτρέπουν την είσοδο και να παρέχουν κάθε διευκόλυνση στις αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχου. Άρθρο 7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο έλεγχος για την τήρηση των όρων και µέτρων της απόφασης αυτής, γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες δι ατάξεις από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και των κατά τόπους Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων. (άρθρο 186 ΣΤ, παρ. 21 & 22 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α). Άρθρο 8 ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Οι παραβάτες των διατάξεων της απόφασης αυτής υπόκεινται στις κυρώσεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986, όπως αυτά τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 98 παρ. 12 του Ν. 1892/1990, άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 και άρθρο 21 του Ν.4014/ Στις περιπτώσεις παραβάσεων σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης του άρθρου 1α που χρησιµοποι ούνται µόνο για τη θέρµανση κτιρίων κατοικιών (και όχι ξενοδοχείων, νοσοκοµείων, γραφείων κ.λπ.), παρέ χεται αρχικά και ανάλογα µε την περίπτωση, εύλογη προθεσµία συµµόρφωσης. Η διαδικασία επιβολής των προβλεπόµενων κυρώσεων µόνο για τις περιπτώσεις αυτές, ακολουθείται εάν µετά την πάροδο της δοθείσης προθεσµίας συµµόρφωσης, διαπιστωθεί ότι δεν υπήρξε συµµόρφωση. 3. Σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων που διαπιστώνεται από τα αρµόδια όργανα ελέγχου συνεχόµενες υπερβά σεις των ορίων του άρθρου 4, για περισσότερες από 3 συνεχόµενες αυτοψίες εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών, επιβάλλεται διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης, µέχρις ότου τα αρµόδια όργανα ελέγχου βεβαιώσουν ότι αυτή λειτουργεί κανονικά και εντός ορίων.

8 38984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 4. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται και βεβαιώνεται εγγράφως από τα κατά το άρθρο 7 αρµόδια όργανα ελέγχου, ότι η υπέρβαση των ορίων του άρθρου 4 οφεί λεται σε ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα των εργασιών συντήρησης ρύθµισης της εγκατάστασης θέρµανσης, οι κυρώσεις του εδαφίου 1 επιβάλλονται στο συντηρητή που πραγµατοποίησε τη συντήρηση ρύθµιση και υπέ γραψε το φύλλο συντήρησης της εγκατάστασης. Ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα των εργασιών συντή ρησης ρύθµισης των εγκαταστάσεων του άρθρου 1 καταλογίζεται όταν διαπιστώνεται ότι οι καθοριζόµενες στο άρθρο 4 προδιαγραφές εκποµπών καυσαερίων και απωλειών θερµότητας δεν τηρούνται παρ ότι έγιναν, για τη συγκεκριµένη περίοδο που προβλέπεται από το άρθρο 5, οι εργασίες συντήρησης ρύθµισης της εγκατάστασης και εκδόθηκε από το συντηρητή φύλλο συντήρησης χωρίς να αναφέρονται σε αυτό τυχόν προ βλήµατα του συστήµατος ή προτάσεις για επισκευές ή βελτιώσεις. εν καταλογίζεται ανεπάρκεια ή ακα ταλληλότητα στον συντηρητή, στις περιπτώσεις που η απόκλιση από τα όρια αποδεδειγµένα οφείλεται σε πρόσφατη παραλαβή πετρελαίου ή µεγάλη διακύµανση στην πίεση του φυσικού αερίου ή σε χρήση ακατάλλη λου ή µη επιτρεπόµενου καυσίµου στερεής βιοµάζας ή σε µη γενόµενες εργασίες για την βελτίωση του συ στήµατος από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης, παρότι αυτές είχαν προταθεί από το συντηρητή στο φύλλο συντήρησης. Άρθρο 9 TΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η 10315/ απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Ρύθµιση θε µάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστι ών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού» (ΦΕΚ Β 369). 2. Στη παρούσα απόφαση προσαρτώνται και αποτε λούν αναπόσπαστο µέρος αυτής, τα Παραρτήµατα 1 και 2 που ακολουθούν. 3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµο σίευσή της, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 38984α

10 38984β ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 38984γ Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Νοεµβρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

12 38984δ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη µορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόµενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε µορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.. 5 Υ.Ο Σ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόµενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη µορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο Τεύχος Έντυπη µορφή 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.. 10 Τεύχος Έντυπη µορφή Α.Ε. Ε.Π.Ε Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδροµικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Hλεκτρονική ιεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18/4/2016 Α.Π. 2/25847/0025 ΣΧΕΤ. 2/32003/0025 2/51648/0025 2/52388/0025, 2/59021/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2654 9 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΚΟΕΝ Δα ϋίδ του Αβραάμ.... 1 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/2003),

5. Τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/2003), Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.: 189533/11 (ΦΕΚ 2654 Β/9-11-2011) : «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2654 9 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ΚΟΕΝ Δα ϋίδ του Αβραάμ.... 1 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2876 29 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 376 18 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Εργασίες συντήρησης λεβήτων Δήμου Παύλου Μελά με CPV Προυπολογισμού : 8.806,80 με ΦΠΑ 23 % Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Θέμα : Εργασίες συντήρησης λεβήτων Δήμου Παύλου Μελά με CPV Προυπολογισμού : 8.806,80 με ΦΠΑ 23 % Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες : Γ. Αιγίδης Τηλέφωνο : 2313-302.973 : Τεχνικών Υπηρεσιών : Μελετών & Έργων Fax : 2313-302.947 Email : ageorge@pavlosmelas.gr Σταυρούπολη 6/11/2014 Αρ. Μελέτης. : 120 Θέμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 990 22 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α 7788/633 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 33824/2683/30 09 2004 (Β 1514) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3351 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα