ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΦΕΤΕΙΟ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ Α.Τ. : 001 Παρουσία : Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ όχι λιγότερο από τέσσερις (4) ώρες εβδοµαδιαίως κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. Παρουσία Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ όχι λιγότερο από τέσσερις (4) ώρες εβδοµαδιαίως κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. (1 µήνας) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 450,00 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ Α.Τ. : 002 Παρουσία : Ηλεκτρολόγου Συντηρητή σε καθηµερινή οκτάωρη βάση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. Παρουσία Ηλεκτρολόγου Συντηρητή σε καθηµερινή οκτάωρη βάση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. (1 µήνας) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.920,00 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ Α.Τ. : 003 Παρουσία : Τεχνίτη Υδραυλικού, σε καθηµερινή οκτάωρη βάση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. Παρουσία Τεχνίτη Υδραυλικού, σε καθηµερινή οκτάωρη βάση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. (1 µήνας) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.760,00 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ Α.Τ. : 004 Παρουσία : Εργατοτεχνίτη Οικοδόµου, σε καθηµερινή οκτάωρη βάση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. Παρουσία Εργατοτεχνίτη Οικοδόµου, σε καθηµερινή οκτάωρη βάση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. (1 µήνας) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.600,00 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ Α.Τ. : 005 Εργασίες : και έλεγχοι πίνακα µέσης τάσης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ. Εργασίες και έλεγχοι πίνακα µέσης τάσης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης.

2 Σελίδα 2 (Τιµή κατ' αποκοπή / έτος) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.461,84 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 006 Εργασίες : και έλεγχοι µετασχηµατιστών (ρητίνης), σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ. Εργασίες και έλεγχοι µετασχηµατιστών (ρητίνης), σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης. (Τιµή κατ' αποκοπή / έτος) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.143,29 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 007 Εργασίες : και έλεγχοι γενικών πεδίων χαµηλής τάσης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ. Εργασίες και έλεγχοι γενικών πεδίων χαµηλής τάσης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης. (Τιµή κατ' αποκοπή / έτος) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3.192,76 (Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 008 Εργασίες : και έλεγχοι πεδίων αντιστάθµισης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ. Εργασίες και έλεγχοι πεδίων αντιστάθµισης, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης. (Τιµή κατ' αποκοπή / έτος) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.143,29 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 009 Εργασίες : και έλεγχοι πεδίων µεταγωγής ΕΗ-Η/Ζ, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ. Εργασίες και έλεγχοι πεδίων µεταγωγής ΕΗ-Η/Ζ, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης. (Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

3 Σελίδα 3 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.143,29 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 010 Εργασίες : και έλεγχοι Κεντρικού Συστήµατος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS). Εργασίες και έλεγχοι Κεντρικού Συστήµατος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS). Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης. (Τιµή κατ' αποκοπή / έτος) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.753,04 (Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 011 Εργασίες : και έλεγχοι Τοπικών Συστηµάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS). Εργασίες και έλεγχοι Τοπικών Συστηµάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS). Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης. (Τιµή κατ' αποκοπή / έτος) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 350,61 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 012 Εργασίες : και έλεγχοι Κεντρικού Συστήµατος Αναγγελιών, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ. Εργασίες και έλεγχοι Κεντρικού Συστήµατος Αναγγελιών, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης. (Τιµή κατ' αποκοπή / έτος) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 400,00 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ Α.Τ. : 013 Εργασίες : και έλεγχοι Τοπικών Μικροφωνικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Εργασίες και έλεγχοι Τοπικών Μικροφωνικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης. (Τιµή κατ' αποκοπή / έτος)

4 Σελίδα 4 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.600,00 (Ολογράφως) : ΥΟ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ Α.Τ. : 014 Εργασίες : και έλεγχοι εγκατάστασης πυροσβεστήρων, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Εργασίες και έλεγχοι εγκατάστασης πυροσβεστήρων, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης. (Τιµή κατ' αποκοπή / έτος) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.615,38 (Ολογράφως) : ΥΟ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 015 Εργασίες : και έλεγχοι Οικοδοµικών εγκαταστάσεων και στοιχείων, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : οικοδοµικές εγκαταστάσεις και στοιχεία. Εργασίες και έλεγχοι Οικοδοµικών εγκαταστάσεων και στοιχείων, σύµφωνα µε την περιγραφή, το είδος παροχής και την συχνότητα που ορίζονται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στο κεφάλαιο : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τις προδιαγραφές της µελέτης. (Τιµή κατ' αποκοπή / έτος) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 6.353,20 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 016 Μηχανολογική : κάλυψη κι ανάληψη ευθύνης του ηλεκτρικού υποσταθµού, ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. Μηχανολογική κάλυψη κι ανάληψη ευθύνης του ηλεκτρικού υποσταθµού, ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. (1 µήνας) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 100,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ Α.Τ. : 017 Εργασίες : ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6 kg Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6 kg. Στην τιµή περιλαµβάνεται οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της αντικατάστασης τυχόν απαιτούµενων ανταλακτικών, της ανανέωσης της γόµωσης και της υδραυλικής δοκιµής οι οποίες αποτιµώνται χωριστά) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθµ /671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,68 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

5 Σελίδα 5 Α.Τ. : 018 Εργασίες : ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 12 kg Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 12 kg. Στην τιµή περιλαµβάνεται οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της αντικατάστασης τυχόν απαιτούµενων ανταλακτικών, της ανανέωσης της γόµωσης και της υδραυλικής δοκιµής οι οποίες αποτιµώνται χωριστά) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθµ /671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,94 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 019 Εργασίες : ελέγχου - συντήρησης αυτόµατου πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6 kg Εργασίες ελέγχου - συντήρησης αυτόµατου πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6 kg. Στην τιµή περιλαµβάνεται οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της αντικατάστασης τυχόν απαιτούµενων ανταλακτικών, της ανανέωσης της γόµωσης και της υδραυλικής δοκιµής οι οποίες αποτιµώνται χωριστά) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθµ /671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 26,03 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 020 Εργασίες : ελέγχου - συντήρησης αυτόµατου πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 12 kg Εργασίες ελέγχου - συντήρησης αυτόµατου πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 12 kg. Στην τιµή περιλαµβάνεται οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της αντικατάστασης τυχόν απαιτούµενων ανταλακτικών, της ανανέωσης της γόµωσης και της υδραυλικής δοκιµής οι οποίες αποτιµώνται χωριστά) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθµ /671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 37,73 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 021 Εργασίες : ελέγχου - συντήρησης τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 25 kg Εργασίες ελέγχου - συντήρησης τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 25 kg. Στην τιµή περιλαµβάνεται οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της αντικατάστασης τυχόν απαιτούµενων ανταλακτικών, της ανανέωσης της γόµωσης και της υδραυλικής δοκιµής οι οποίες αποτιµώνται χωριστά) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθµ /671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 16,60 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

6 Σελίδα 6 Α.Τ. : 022 Εργασίες : ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα CO2, γοµώσεως 5 ή 6 kg Εργασίες ελέγχου - συντήρησης φορητού πυροσβεστήρα CO2, γοµώσεως 5 ή 6 kg. Στην τιµή περιλαµβάνεται οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία συντήρησης ή και περαιτέρω συντήρησης ή και εργαστηριακού ελέγχου (πλην της αντικατάστασης τυχόν απαιτούµενων ανταλακτικών, της ανανέωσης της γόµωσης και της υδραυλικής δοκιµής οι οποίες αποτιµώνται χωριστά) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθµ /671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,61 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 023 Προσκόµιση : και προσωρινή ανά θέση τοποθέτηση αναπληρωµατικών πυροσβεστήρων. Προσκόµιση και προσωρινή ανά θέση τοποθέτηση αναπληρωµατικών πυροσβεστήρων σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. (θέση) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,73 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 024 Ανανέωση : γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6 kg, µε κατασβεστικό υλικό. Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6 kg, µε κατασβεστικό υλικό. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία για την ανανέωση της γόµωσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθµ /671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 13,10 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 025 Ανανέωση : γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 12 kg, µε κατασβεστικό υλικό. Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 12 kg, µε κατασβεστικό υλικό. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία για την ανανέωση της γόµωσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθµ /671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 21,20 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

7 Σελίδα 7 Α.Τ. : 026 Ανανέωση : γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) πυροσβεστήρα οροφής, ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6 kg, µε κατασβεστικό υλικό. Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) πυροσβεστήρα οροφής, ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6 kg, µε κατασβεστικό υλικό. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία για την ανανέωση της γόµωσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθµ /671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 13,10 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 027 Ανανέωση : γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) πυροσβεστήρα οροφής, ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 12 kg, µε κατασβεστικό υλικό. Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) πυροσβεστήρα οροφής, ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 12 kg, µε κατασβεστικό υλικό. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία για την ανανέωση της γόµωσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθµ /671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 21,20 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 028 Ανανέωση : γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 25 kg, µε κατασβεστικό υλικό. Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 25 kg, µε κατασβεστικό υλικό. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία για την ανανέωση της γόµωσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθµ /671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 47,00 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ Α.Τ. : 029 Ανανέωση : γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα CO2, γοµώσεως 5 ή 6 kg, µε κατασβεστικό υλικό. Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα CO2, γοµώσεως 5 ή 6 kg, µε κατασβεστικό υλικό. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία για την ανανέωση της γόµωσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθµ /671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

8 Σελίδα 8 Α.Τ. : 030 Υδραυλική : δοκιµή (εάν και εφόσον απαιτείται) παντός τύπου πυροσβεστήρα Υδραυλική δοκιµή (εάν και εφόσον απαιτείται) παντός τύπου πυροσβεστήρα. Στην τιµή περιλαµβάνεται οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία για την υδραυλική δοκιµή παντός τύπου πυροσβεστήρα σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 και την υπ' αριθµ /671 απόφαση τροποποίησης αυτής καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,24 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 031 Προµήθεια : και τοποθέτηση κλείστρου (µετά των παρελκοµένων του), κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6 ή 12 kg Προµήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (µετά των παρελκοµένων του), κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6 ή 12 kg, µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 8,50 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 032 Προµήθεια : και τοποθέτηση κλείστρου (µετά των παρελκοµένων του), κατάλληλο για τροχήλατο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 25 kg. Προµήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (µετά των παρελκοµένων του), κατάλληλο για τροχήλατο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 25 kg, µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 31,06 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 033 Προµήθεια : και τοποθέτηση κλείστρου (µετά των παρελκοµένων του), κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα CO2, γοµώσεως 5 ή 6 kg Προµήθεια και τοποθέτηση κλείστρου (µετά των παρελκοµένων του), κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα CO2, γοµώσεως 5 ή 6 kg, µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14,75 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 034 Προµήθεια : και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης µετά των παρελκοµένων του, κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6 ή 12 kg Προµήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης µετά των παρελκοµένων του κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6 ή 12 kg, µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

9 Σελίδα 9 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,50 (Ολογράφως) : ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 035 Προµήθεια : και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης, µετά της χοάνης, κατάλληλο για τροχήλατο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 25 kg. Προµήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης µετά της χοάνης, κατάλληλο για τροχήλατο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 25 kg, µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 62,12 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΥΟ ΚΑΙ Ω ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 036 Προµήθεια : και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης µετά της χοάνης, κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα CO2, γοµώσεως 5 ή 6 kg Προµήθεια και τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης µετά της χοάνης, κατάλληλο για φορητό πυροσβεστήρα CO2, γοµώσεως 5 ή 6 kg, µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 14,75 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 037 Προµήθεια : και τοποθέτηση µανόµετρου (µετά των παρελκοµένων του), κατάλληλο για τοποθέτηση σε παντός τύπου πυροσβεστήρα Προµήθεια και τοποθέτηση µανόµετρου (µετά των παρελκοµένων του), κατάλληλο για τοποθέτηση σε παντός τύπου πυροσβεστήρα, µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά που χρειάζονται, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,00 (Ολογράφως) : ΥΟ Α.Τ. : 038 Πυροσβεστήρας : κόνεως τύπου Ρα φορητός, γοµώσεως 6 kg Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη. Ο πυροσβεστήρας θα είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ.ΕΝ-3, ΕΛΟΤ.ΕΝ-615 και θα φέρει σήµανση CE. Επίσης θα φέρει κλείστρο µε µανόµετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή µηχανισµό αποσπώµενου µανόµετρου ενώ η σήµανση του θα είναι και αυτή σύµφωνη µε τα σχετικά πρότυπα, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συµβατικά τεύχη και την κείµενη νοµοθεσία. Γοµώσεως 6 Kg ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 30,64 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

10 Σελίδα 10 Α.Τ. : 039 Πυροσβεστήρας : κόνεως τύπου Ρα φορητός, γοµώσεως 12 kg Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη. Ο πυροσβεστήρας θα είναι σύµφωνος µε το πρότυπο ΕΛΟΤ.ΕΝ3, ΕΛΟΤ.ΕΝ-615 και θα φέρει σήµανση CE. Επίσης θα φέρει κλείστρο µε µανόµετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή µηχανισµό αποσπώµενου µανόµετρου ενώ η σήµανση του θα είναι και αυτή σύµφωνη µε τα σχετικά πρότυπα, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συµβατικά τεύχη και την κείµενη νοµοθεσία. Γοµώσεως 12 Kg ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 48,17 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 040 Πυροσβεστήρας : κόνεως οροφής τύπου Ρα, αυτόµατος, χωρητικότητας 6 Kg Πυροσβεστήρας κόνεως οροφής τύπου Ρα, αυτόµατος, χωρητικότητας 6 Kg, πλήρης µε τη φιάλη ή σφαίρα και το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του από την οροφή και σύνδεση µε τον πίνακα αναγγελίας πυρκαϊάς πλήρως τοποθετηµένος. ηλαδή προµήθεια, µεταφορά, στήριξη, σύνδεση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ο πυροσβεστήρας θα είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ.ΕΝ 3, ΕΝ , ΕΛΟΤ.ΕΝ-615 και θα φέρει σήµανση CE. Επίσης θα φέρει κλείστρο µε µανόµετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή µηχανισµό αποσπώµενου µανόµετρου. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συµβατικά τεύχη, την κείµενη νοµοθεσία και την κοινοτική οδηγία 97/23/ΕΚ. Γοµώσεως 6 kg ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 60,94 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 041 Πυροσβεστήρας : κόνεως οροφής τύπου Ρα, αυτόµατος, χωρητικότητας 12 Kg Πυροσβεστήρας κόνεως οροφής τύπου Ρα, αυτόµατος, χωρητικότητας 12 Kg, πλήρης µε τη φιάλη ή σφαίρα και το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς του από την οροφή και σύνδεση µε τον πίνακα αναγγελίας πυρκαϊάς πλήρως τοποθετηµένος. ηλαδή προµήθεια, µεταφορά, στήριξη, σύνδεση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ο πυροσβεστήρας θα είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ.ΕΝ 3, ΕΝ , ΕΛΟΤ.ΕΝ-615 και θα φέρει σήµανση CE. Επίσης θα φέρει κλείστρο µε µανόµετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή µηχανισµό αποσπώµενου µανόµετρου. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συµβατικά τεύχη, την κείµενη νοµοθεσία και την κοινοτική οδηγία 97/23/ΕΚ. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 80,16 (Ολογράφως) : ΟΓ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

11 Σελίδα 11 Α.Τ. : 042 Πυροσβεστήρας : κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος, γοµώσεως 25 kg Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τοποθετηµένος σε τροχήλατο φορείο, το οποίο θα επιτρέπει την εύκολη µετακίνησή του, πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα στήριξης του στον τοίχο, µε ελαστικό σωλήνα 3m ο οποίος θα µεταφέρεται σε εξέλικτρο. Ο σωλήνας στο άκρο του θα φέρει ειδικό κρουνό διακοπής της εκροής και χοάνη. Εργασία πλήρους τοποθέτησης, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση. Ο πυροσβεστήρας θα είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα ΕΝ , ΕΛΟΤ.ΕΝ 615 και θα φέρει σήµανση CE. Επίσης θα φέρει κλείστρο µε µανόµετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή µηχανισµό αποσπώµενου µανόµετρου. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συµβατικά τεύχη και την κείµενη νοµοθεσία. Τροχήλατος, γοµώσεως 25 kg ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 126,97 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 043 Πυροσβεστήρας : διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γοµώσεως 5 kg Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός µε κλείστρο, πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη. Ο πυροσβεστήρας θα είναι σύµφωνος µε το πρότυπο ΕΛΟΤ.ΕΝ3 και θα φέρει σήµανση CE. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά συµβατικά τεύχη και την κείµενη νοµοθεσία. Γοµώσεως 5 kg ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 57,04 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 044 Προµήθεια : αναµικτήρα νιπτήρα, ορειχάλκινου, επιχρωµιωµένου, διπλής οπής, πλήρης. Προµήθεια αναµικτήρα νιπτήρα, ορειχάλκινου, επιχρωµιωµένου, διπλής οπής, πλήρης, στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αναµικτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 22,50 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 045 Προµήθεια : αναµικτήρα νιπτήρα, ορειχάλκινου, επιχρωµιωµένου, µονής οπής, πλήρης. Προµήθεια αναµικτήρα νιπτήρα, ορειχάλκινου, επιχρωµιωµένου, µονής οπής, πλήρης, στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αναµικτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 20,00 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ

12 Σελίδα 12 Α.Τ. : 046 Προµήθεια : βαλβίδας έκπλυσης για λεκάνη αποχωρητηρίου (φλουσόµετρου), εντοιχιζόµενης τοποθέτησης, 3/4" της River, πλήρης. Προµήθεια βαλβίδας έκπλυσης για λεκάνη αποχωρητηρίου (φλουσόµετρου), εντοιχιζόµενης τοποθέτησης, 3/4" της River, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση της βαλβίδας, σύµφωνα µε τις ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 63,60 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 047 Προµήθεια : βαλβίδας έκπλυσης για λεκάνη αποχωρητηρίου (φλουσόµετρου), εξωτερικής τοποθέτησης, 3/4" της River, πλήρης. Προµήθεια βαλβίδας έκπλυσης για λεκάνη αποχωρητηρίου (φλουσόµετρου), εξωτερικής τοποθέτησης, 3/4" της River, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση της βαλβίδας, σύµφωνα µε τις ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 68,00 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ Α.Τ. : 048 Προµήθεια : φίλτρου αναµικτήρα νιπτήρα, πλήρες. Προµήθεια φίλτρου αναµικτήρα νιπτήρα, πλήρες, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του φίλτρου αναµικτήρα, σύµφωνα µε τις ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,11 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 049 Προµήθεια : σιφωνιού νιπτήρα, τύπου 'ακορντεόν', µονό, πλαστικό, µε µεταλλική έξοδο, 1 1/4" x Φ32, πλήρες. Προµήθεια σιφωνιού νιπτήρα, τύπου 'ακορντεόν', µονό, πλαστικό, µε µεταλλική έξοδο, 1 1/4" x Φ32, πλήρες, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του σιφωνιού, σύµφωνα µε τις ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,82 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ ΟΝΤΑ ΥΟ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 050 Προµήθεια : σετ, αποτελούµενο από µηχανισµό για δοχείο πλύσης τύπου αέρος Νο1, φλοτέρ κάθετο 3/8" και µπουτόν, πλήρες. Προµήθεια σετ, αποτελούµενο από µηχανισµό για δοχείο πλύσης τύπου αέρος Νο1, φλοτέρ κάθετο 3/8" και µπουτόν, πλήρες, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του µηχανισµού δοχείου πλύσης, σύµφωνα µε τις

13 Σελίδα 13 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11,30 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 051 Προµήθεια : φλοτέρ 1/2" κάθετου τηλεσκοπικού, που καταλαµβάνει µικρό χώρο, κατάλληλο για όλα τα δοχεία πλύσης χαµηλής πίεσης, µε πλαϊνή παροχή νερού, πλήρες. Προµήθεια φλοτέρ 1/2" κάθετου τηλεσκοπικού, που καταλαµβάνει µικρό χώρο, κατάλληλο για όλα τα δοχεία πλύσης χαµηλής πίεσης, µε πλαϊνή παροχή νερού, στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του φλοτέρ, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,76 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 052 Προµήθεια : λαµπτήρα φθορισµού T26, 18W, 1350 Lumen, 4000 K, G13, µήκους 0,6m. Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού T26, 18W, 1350 Lumen, 4000 K, G13, µήκους 0,6m, στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης (ενδεικτικού τύπου TL-D 18W/840 της PHILIPS ή ισοδύναµου). ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,38 (Ολογράφως) : ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 053 Προµήθεια : λαµπτήρα φθορισµού T26, 36W, 3350 Lumen, 4000 K, G13, µήκους 1,20m Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού T26, 36W, 3350 Lumen, 4000 K, G13, µήκους 1,20m, στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης (ενδεικτικού τύπου TL-D 36W/840 της PHILIPS ή ισοδύναµου). ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,40 (Ολογράφως) : ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 054 Προµήθεια : λαµπτήρα φθορισµού T26, 58W, 5200 Lumen, 4000 K, G13, µήκους 1,50m Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού T26, 58W, 5200 Lumen, 4000 K, G13, µήκους 1,50m, στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης (ενδεικτικού τύπου TL-D 58W/840 της PHILIPS ή ισοδύναµου). ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,20 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

14 Σελίδα 14 Α.Τ. : 055 Προµήθεια : λαµπτήρα φθορισµού 1 x 8 W, για φωτιστικό ασφαλείας. Προµήθεια λαµπτήρα φθορισµού 1 x 8 W, για φωτιστικό ασφαλείας, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης. (Ενδεικτικού τύπου T5 mini 8W της PHILIPS ή ισοδύναµου). ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,40 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 056 Προµήθεια : συµπαγούς λαµπτήρα φθορισµού 2 ακίδων, 18W/840. Προµήθεια συµπαγούς λαµπτήρα φθορισµού 2 ακίδων, 18W/840, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης (ενδεικτικού τύπου PL-C 2P 18W/840 της PHILIPS ή ισοδύναµου). ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,58 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 057 Προµήθεια : συµπαγούς λαµπτήρα φθορισµού TC-DEL, 18W, 1200 Lumen, 4000 K, G24q-2. Προµήθεια συµπαγούς λαµπτήρα φθορισµού TC-DEL, 18W, 1200 Lumen, 4000 K, G24q-2, στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης. (Ενδεικτικού τύπου PL-C 4P 18W/840 της PHILIPS ή ισοδύναµου). ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,10 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 058 Προµήθεια : λαµπτήρα αλογονιδίων µεταλλικών ατµών µε βιδωτό κάλυκα Ε40, 400W/D. Προµήθεια λαµπτήρα αλογονιδίων µεταλλικών ατµών µε βιδωτό κάλυκα Ε40, 400W/D, στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του λαµπτήρα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και το τέλος ανακύκλωσης. (Ενδεικτικού τύπου HQI - T 400/D της OSRAM ή ισοδύναµου). ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 49,90 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

15 Σελίδα 15 Α.Τ. : 059 Προµήθεια : εκκινητή (στάρτερ), κατάλληλου για λαµπτήρα 22W. Προµήθεια εκκινητή (στάρτερ), κατάλληλου για λαµπτήρα 22W, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του εκκινητή, σύµφωνα µε τις (Ενδεικτικού τύπου S2 4-22W της PHILIPS ή ισοδύναµου). ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,43 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 060 Προµήθεια : εκκινητή (στάρτερ), κατάλληλου για λαµπτήρα 65W. Προµήθεια εκκινητή (στάρτερ) κατάλληλου για λαµπτήρα 65W, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του εκκινητή, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (ενδεικτικού τύπου S W της PHILIPS ή ισοδύναµου). ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,43 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 061 Προµήθεια : ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή (ballast), κατάλληλου για δύο (2) λαµπτήρες 18W τύπου PL-C 4P. Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή (ballast), κατάλληλου για δύο (2) λαµπτήρες 18W τύπου PL-C 4P, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του µετασχηµατιστή, σύµφωνα µε τις (ενδ. τύπος QUICKTRONIC QTP-T/E 2x18 της OSRAM ή ισοδύναµος) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 19,62 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΥΟ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 062 Προµήθεια : συµβατικού µετασχηµατιστή (ballast), κατάλληλου για δύο (2) λαµπτήρες T8, 18W. Προµήθεια συµβατικού µετασχηµατιστή (ballast), κατάλληλου για δύο (2) λαµπτήρες T8, 18W, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του µετασχηµατιστή, σύµφωνα µε τις (ενδεικτικού τύπου ELT AC 12/23-B2-SC ή ισοδύναµου). ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,80 (Ολογράφως) : ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 063 Προµήθεια : συµβατικού µετασχηµατιστή (ballast), κατάλληλου για ένα (1) λαµπτήρα T8, 36W. Προµήθεια συµβατικού µετασχηµατιστή (ballast), κατάλληλου για ένα (1) λαµπτήρα T8, 36W, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του µετασχηµατιστή, σύµφωνα µε τις (ενδεικτικού τύπου ELT AC 14/23-B2-SC ή ισοδύναµου).

16 Σελίδα 16 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,89 (Ολογράφως) : ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 064 Προµήθεια : συµβατικού µετασχηµατιστή (ballast), κατάλληλου για ένα (1) λαµπτήρα T8, 58W. Προµήθεια συµβατικού µετασχηµατιστή (ballast), κατάλληλου για ένα (1) λαµπτήρα T8, 58W, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του µετασχηµατιστή, σύµφωνα µε τις (ενδεικτικού τύπου ELT AC 1-6/23-B2-SC ή ισοδύναµου). ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,59 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 065 Προµήθεια : ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή (ballast), κατάλληλου για ένα (1) λαµπτήρα PL-C 2P, 18W. Προµήθεια ηλεκτρονικού µετασχηµατιστή (ballast), κατάλληλου για ένα (1) λαµπτήρα PL-C 2P, 18W, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του µετασχηµατιστή, σύµφωνα µε τις (ενδεικτικού τύπου ELT BE-218-TC-2 ή ισοδύναµου). ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,06 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 066 Προµήθεια : µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, µονοπολικού, 6 ka, χαρακτηριστικών B και C, ονοµαστικής έντασης 10 Α. Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, µονοπολικού, 6 ka, χαρακτηριστικών B και C, ονοµαστικής έντασης 10 Α, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του µικροαυτόµατου, σύµφωνα µε τις Μονοπολικός, εντάσεως 10Α, 6 ka, χαρακτηριστικής B και C ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,00 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ Α.Τ. : 067 Προµήθεια : µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, µονοπολικού, 6 ka, χαρακτηριστικών B και C, ονοµαστικής έντασης 16 Α. Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, µονοπολικού, 6 ka, χαρακτηριστικών B και C, ονοµαστικής έντασης 16 Α, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του µικροαυτόµατου, σύµφωνα µε τις Μονοπολικός, εντάσεως 16Α, 6 ka, χαρακτηριστικής B και C ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,00 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ

17 Σελίδα 17 Α.Τ. : 068 Προµήθεια : µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, µονοπολικού, 6 ka, χαρακτηριστικών B και C, ονοµαστικής έντασης 20 Α. Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, µονοπολικού, 6 ka, χαρακτηριστικών B και C, ονοµαστικής έντασης 20 Α, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του µικροαυτόµατου, σύµφωνα µε τις Μονοπολικός, εντάσεως 20Α, 6 ka, χαρακτηριστικής B και C ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,00 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ Α.Τ. : 069 Προµήθεια : µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, µονοπολικού, 6 ka, χαρακτηριστικών B και C, ονοµαστικής έντασης 25 Α. Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, µονοπολικού, 6 ka, χαρακτηριστικών B και C, ονοµαστικής έντασης 25 Α, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του µικροαυτόµατου, σύµφωνα µε τις Μονοπολικός, εντάσεως 25Α, 6 ka, χαρακτηριστικής B και C ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,00 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ Α.Τ. : 070 Προµήθεια : µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6 ka, χαρακτηριστικής K, ονοµαστικής έντασης 10 Α. Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6kA, χαρακτηριστικής K, ονοµαστικής έντασης 10Α, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του µικροαυτόµατου, σύµφωνα µε τις Τριπολικός, εντάσεως 10Α, 6kA, χαρακτηριστικής K ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 30,00 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ Α.Τ. : 071 Προµήθεια : µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6 ka, χαρακτηριστικής K, ονοµαστικής έντασης 16 Α. Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6kA, χαρακτηριστικής K, ονοµαστικής έντασης 16Α, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του µικροαυτόµατου, σύµφωνα µε τις Τριπολικός, εντάσεως 16Α, 6kA, χαρακτηριστικής K ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 30,00 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ

18 Σελίδα 18 Α.Τ. : 072 Προµήθεια : µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6 ka, χαρακτηριστικής K, ονοµαστικής έντασης 20 Α. Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6kA, χαρακτηριστικής K, ονοµαστικής έντασης 20Α, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του µικροαυτόµατου, σύµφωνα µε τις Τριπολικός, εντάσεως 20Α, 6kA, χαρακτηριστικής K ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 31,00 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ Α.Τ. : 073 Προµήθεια : µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6 ka, χαρακτηριστικής K, ονοµαστικής έντασης 25 Α. Προµήθεια µικροαυτόµατου για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τριπολικού, 6kA, χαρακτηριστικής K, ονοµαστικής έντασης 25Α, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του µικροαυτόµατου, σύµφωνα µε τις Τριπολικός, εντάσεως 25Α, 6kA, χαρακτηριστικής K ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 31,00 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ Α.Τ. : 074 Προµήθεια : ραγοδιακόπτη φορτίου, µονοπολικού, ονοµαστικής έντασης 32Α. Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, µονοπολικού, ονοµαστικής έντασης 32Α, πλήρης, στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύµφωνα µε τις ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,00 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ Α.Τ. : 075 Προµήθεια : ραγοδιακόπτη φορτίου, µονοπολικού, ονοµαστικής έντασης 40Α. Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, µονοπολικού, ονοµαστικής έντασης 40Α, πλήρης, στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύµφωνα µε τις ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,92 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΥΟ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 076 Προµήθεια : ραγοδιακόπτη φορτίου, µονοπολικού, ονοµαστικής έντασης 63Α. Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, µονοπολικού, ονοµαστικής έντασης 63Α, πλήρης, στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύµφωνα µε τις

19 Σελίδα 19 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5,00 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ Α.Τ. : 077 Προµήθεια : ραγοδιακόπτη φορτίου, διπολικού, ονοµαστικής έντασης 32Α. Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, διπολικού, ονοµαστικής έντασης 32Α, πλήρης, στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύµφωνα µε τις ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,20 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 078 Προµήθεια : ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονοµαστικής έντασης 32Α. Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονοµαστικής έντασης 32Α, πλήρης, στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύµφωνα µε τις ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 10,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑ Α.Τ. : 079 Προµήθεια : ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονοµαστικής έντασης 40Α. Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονοµαστικής έντασης 40Α, πλήρης, στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύµφωνα µε τις ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 11,36 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 080 Προµήθεια : ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονοµαστικής έντασης 63Α. Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονοµαστικής έντασης 63Α, πλήρης, στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύµφωνα µε τις ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,20 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 081 Προµήθεια : ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονοµαστικής έντασης 80Α. Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονοµαστικής έντασης 80Α, πλήρης, στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύµφωνα µε τις

20 Σελίδα 20 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 18,80 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 082 Προµήθεια : ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονοµαστικής έντασης 100Α. Προµήθεια ραγοδιακόπτη φορτίου, τριπολικού, ονοµαστικής έντασης 100Α, πλήρης, στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του ραγοδιακόπτη φορτίου, σύµφωνα µε τις ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 20,16 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 083 Προµήθεια : αυτόµατου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, διπολικού, ονοµαστικής έντασης 25Α, ρεύµα διαρροής 30 ma (2x25A/30mA). Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωµάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόµενου ηµιτονοειδούς ρεύµατος, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόµατου διακόπτη διαρροής, σύµφωνα µε τις Ο διακόπτης θα είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς IEC/EN ιπολικός. Ονοµαστικής έντασης 25Α, ρεύµα διαρροής 30 ma (2x25A/30mA). ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 50,00 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ Α.Τ. : 084 Προµήθεια : αυτόµατου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, διπολικού, ονοµαστικής έντασης 40Α, ρεύµα διαρροής 30 ma (2x40A/30mA). Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωµάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόµενου ηµιτονοειδούς ρεύµατος, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόµατου διακόπτη διαρροής, σύµφωνα µε τις Ο διακόπτης θα είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς IEC/EN ιπολικός. Ονοµαστικής έντασης 40Α, ρεύµα διαρροής 30 ma (2x40A/30mA). ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 50,00 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ Α.Τ. : 085 Προµήθεια : αυτόµατου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, διπολικού, ονοµαστικής έντασης 63Α, ρεύµα διαρροής 30 ma (2x63A/30mA). Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωµάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόµενου ηµιτονοειδούς ρεύµατος, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόµατου διακόπτη διαρροής, σύµφωνα µε τις Ο διακόπτης θα είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς IEC/EN ιπολικός. Ονοµαστικής έντασης 63Α, ρεύµα διαρροής 30 ma (2x63A/30mA).

21 Σελίδα 21 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 80,00 (Ολογράφως) : ΟΓ ΟΝΤΑ Α.Τ. : 086 Προµήθεια : αυτόµατου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τετραπολικού, ονοµαστικής έντασης 25Α, ρεύµα διαρροής 30 ma (4x25A/30mA). Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωµάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόµενου ηµιτονοειδούς ρεύµατος, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόµατου διακόπτη διαρροής, σύµφωνα µε τις Ο διακόπτης θα είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς IEC/EN Τετραπολικός. Ονοµαστικής έντασης 25Α, ρεύµα διαρροής 30 ma (4x25A/30mA). ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 68,00 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ Α.Τ. : 087 Προµήθεια : αυτόµατου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τετραπολικού, ονοµαστικής έντασης 40Α, ρεύµα διαρροής 30 ma (4x40A/30mA). Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωµάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόµενου ηµιτονοειδούς ρεύµατος, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόµατου διακόπτη διαρροής, σύµφωνα µε τις Ο διακόπτης θα είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς IEC/EN Τετραπολικός. Ονοµαστικής έντασης 40Α, ρεύµα διαρροής 30 ma (4x40A/30mA). ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 68,00 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ Α.Τ. : 088 Προµήθεια : αυτόµατου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τετραπολικού, ονοµαστικής έντασης 63Α, ρεύµα διαρροής 30 ma (4x63A/30mA). Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωµάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόµενου ηµιτονοειδούς ρεύµατος, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόµατου διακόπτη διαρροής, σύµφωνα µε τις Ο διακόπτης θα είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς IEC/EN Τετραπολικός. Ονοµαστικής έντασης 63Α, ρεύµα διαρροής 30 ma (4x63A/30mA). ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 105,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ Α.Τ. : 089 Προµήθεια : αυτόµατου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τετραπολικού, ονοµαστικής έντασης 80Α, ρεύµα διαρροής 30 ma (4x80A/30mA). Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωµάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόµενου ηµιτονοειδούς ρεύµατος, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόµατου διακόπτη διαρροής, σύµφωνα µε τις Ο διακόπτης θα είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς IEC/EN Τετραπολικός. Ονοµαστικής έντασης 80Α, ρεύµα διαρροής 30 ma (4x80A/30mA).

22 Σελίδα 22 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 156,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ Α.Τ. : 090 Προµήθεια : αυτόµατου διακόπτη διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών, τετραπολικού, ονοµαστικής έντασης 100Α, ρεύµα διαρροής 30 ma (4x100A/30mA). Προµήθεια αυτόµατου διακόπτη διαρροής για προστασία και έλεγχο κυκλωµάτων έναντι διαρροής προς τη γη, εναλλασσόµενου ηµιτονοειδούς ρεύµατος, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αυτόµατου διακόπτη διαρροής, σύµφωνα µε τις Ο διακόπτης θα είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς IEC/EN Τετραπολικός. Ονοµαστικής έντασης 100Α, ρεύµα διαρροής 30 ma (4x100A/30mA). ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 170,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ Α.Τ. : 091 Προµήθεια : αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, µονόκλωνου, διατοµής 1,0 mm2. Προµήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, µονόκλωνου, διατοµής 1,0 mm2, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αγωγού, σύµφωνα µε τις (1 m) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,13 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 092 Προµήθεια : αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, µονόκλωνου, διατοµής 1,5 mm2. Προµήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, µονόκλωνου, διατοµής 1,5 mm2, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αγωγού, σύµφωνα µε τις (1 m) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,18 (Ολογράφως) : ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 093 Προµήθεια : αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, µονόκλωνου, διατοµής 2,5 mm2. Προµήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, µονόκλωνου, διατοµής 2,5 mm2, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αγωγού, σύµφωνα µε τις (1 m) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,29 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

23 Σελίδα 23 Α.Τ. : 094 Προµήθεια : αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, µονόκλωνου, διατοµής 4 mm2. Προµήθεια αγωγού τύπου ΝΥΑ, χάλκινου πλαστικής επενδύσεως, µονόκλωνου, διατοµής 4 mm2, πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του αγωγού, σύµφωνα µε τις (1 m) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,46 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 095 Προµήθεια : καλωδίου τύπου ΝΥM, τριπολικού, διατοµής 3 χ 1,5 mm2 Προµήθεια καλωδίου τύπου ΝΥM, χάλκινων αγωγών, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καλωδίου, σύµφωνα µε τις (1 m) Τριπολικό ιατοµής: 3 Χ 1,5mm2 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,66 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 096 Προµήθεια : καλωδίου τύπου ΝΥM, τριπολικού, διατοµής 3 χ 2,5 mm2 Προµήθεια καλωδίου τύπου ΝΥM, χάλκινων αγωγών, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καλωδίου, σύµφωνα µε τις (1 m) Τριπολικό ιατοµής: 3 Χ 2,5mm2 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,99 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 097 Προµήθεια : καλωδίου UTP CAT-5e, 4 συνεστραµµένων ζευγών, κατάλληλο για µεταφορά φωνής και δεδοµένων (Voice-Data). Προµήθεια καλωδίου UTP CAT-5e, 4 συνεστραµµένων ζευγών, κατάλληλο για µεταφορά φωνής και δεδοµένων (Voice-Data), πλήρης, µεταφορά επί τόπου του έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων, τοποθέτηση στο χώρο φύλαξης και γενικώς παράδοση του καλωδίου, σύµφωνα µε τις (1 m) ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,48 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ Α.Τ. : 098 Πρόσθετες : υπηρεσίες και υλικά Πρόσθετες υπηρεσίες και υλικά ποσοστού (περίπου 10%) του αθροίσµατος των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α, Β, Γ και του Προϋπολογισµού Ποσοτήτων και απάνης. Κατά τα λοιπά ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη.

Ετήσια προληπτική, προγραµµατισµένη, συντήρηση παντός τύπου εσωτερικής µονάδας

Ετήσια προληπτική, προγραµµατισµένη, συντήρηση παντός τύπου εσωτερικής µονάδας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 7η ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VRV ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk8i4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 28Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο Μελέτης. Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ

Τιµολόγιο Μελέτης. Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε Θέση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τιµολόγιο Μελέτης ΟΙΚ Ν22.11.1 ιάνοιξη οπής επί δαπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) W.C. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461823 2014-12-09

14PROC002461823 2014-12-09 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 9/12/2014 Α.Π.: 10366 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών πυροσβεστικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα των ειδών που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών πυροσβεστικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα των ειδών που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών πυροσβεστικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα των ειδών που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα καθώς και η αναγόμωση,συντήρηση και η πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πυλαία, 20 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΗ Πολιτικός Μηχανικός. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Τεχν. Μηχ. Μηχανικός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ

Πυλαία, 20 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΗ Πολιτικός Μηχανικός. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Τεχν. Μηχ. Μηχανικός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Τίτλος Εργασίας : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Τµήµα Συγκοινωνιών και Η/Μ Έργων /νση: Φιλίππου 52, Πυλαία, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 09/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 09/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 09/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ: 2221355157

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια προβολέων 70 Watt HQI Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ 50,00

ΑΡΘΡΟ 1 ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια προβολέων 70 Watt HQI Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ 50,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών ΕΡΓΟ : «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ.87125 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ : 23/01/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ : 23/01/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καστοριά, /0/05 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών ΕΡΓΟ : «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1529, 8/8/2016 Προς : Ενδιαφερόμενους για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Βρεφονηπιακός Σταθμός Γαλιάς Δήμου Φαιστού ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-82 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΚΑ:30-7135.061 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο : Ανάπλαση περιοχής πέριξ του αµαξοστασίου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.Ε. Νεάπολης ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Προϋπ/σµός : 245.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης : 28/2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτίρια του.θ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτίρια του.θ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ35/04-09-2013 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων σε κτίρια του.θ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης EXCLUSIVE με Μεταλλική Βάση

Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης EXCLUSIVE με Μεταλλική Βάση Πυροσβεστικός Εξοπλισμός Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL ΚΩΔΙΚΟΣ : MBK07-010ARF-P1A Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL (μίας χρήσεως) με Μανόμετρο στο Κάτω Μέρος. Συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης Τμήμα Αυτεπιστασίας και Συντήρησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.:9.475,18 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 35/15

ΠΡΟΫΠ.:9.475,18 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 35/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023959 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια συστηµάτων φωτισµού για το θέατρο Ρεµατιάς» ΠΡΟΫΠ.:9.475,18 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθμός Μελέτης : 72/2011 A.T. : 108 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8578.8 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2010Δ Δήμος : ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Σύστημα κλιματισμού με VRV-INVERTER ισογείου Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ωραιόκαστρο 24-06-2015 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 414.548,13 300.000,00 95.000,00 116.862,30 156.456,00 73.493,73 299.904,10 122.943,93 161.406,75 42.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 414.548,13 300.000,00 95.000,00 116.862,30 156.456,00 73.493,73 299.904,10 122.943,93 161.406,75 42. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ) ΠΙΝΑΚΑΣ προμήθειας οξυγόνου και προϋπολογισθείσας δαπάνης α/α Νοσοκομεία. Π. Γ. Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ 2. Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο" Είδη προς προμήθεια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με 44.548,3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.654,41 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 Προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 14PROC002009589 2014-04-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ»

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τµήµατος ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1. Ολα τα άρθρα που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ : 79 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.10.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Διαβάστε περισσότερα

15REQ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

15REQ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Αριθµ Μελ. 12/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Προϋπολογισµός: 59.989,43 (χωρίς Φ.Π.Α) Συνολικά απαιτούµενη πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ H/M EΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ H/M EΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου Προϋπολογισµός: 2.200.000,00 Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, Έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ35/04-09-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΥΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α.Τ. Είδος εργασίας α/α Τιμολογ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσότητα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003246563 2015-11-03

15REQ003246563 2015-11-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 03-11 - 2015 Αρ. Πρωτοκ :.Υ. Αρ. Προσφοράς : 38Μ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης

Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002662586 2015-03-24

15REQ002662586 2015-03-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 µε Φ.Π.Α. 23%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Δ. Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18 / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Δ. Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Δ. Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18 / 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» `3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής Φ 500 mm σε απορρίμματα με εγκατεστημένο στη θέση γεωτρήσεως γεωτρύπανο.

Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής Φ 500 mm σε απορρίμματα με εγκατεστημένο στη θέση γεωτρήσεως γεωτρύπανο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ : 104 Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\15.06.01 Δήμος : ΚΩ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs)

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs) (RCCBs & RCBOs) Περιεχόμενα 1. Διακόπτες διαρροής F200... 2 2. Διακόπτες διαρροής FH200... 4 3. Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου DS201... 6 4. Ρελέ διαρροής με εξωτερικό τορροειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 97/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 97/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Ιουνίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 9502 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 89 fax 89 eail: koukounaki@ platanias. gr Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΣΗ: 2011 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠ.: 44.993,64 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ομάδα Α: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Πληροφορίες : Π. Κλώνταρης, Σ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος, 30/4/2014 KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Aρ. Πρωτ.

EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος, 30/4/2014 KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Aρ. Πρωτ. EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος, 30/4/2014 KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Aρ. Πρωτ.: 2680 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ. ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 30962 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04.12.2013 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ. ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 30962 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04.12.2013 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ. ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 30962 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04.12.2013 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Υ πάρχει µεγάλη διαφορά σε µια ηλεκτρική εγκατάσταση εναλλασσόµενου (AC) ρεύµατος µεταξύ των αντιστάσεων στο συνεχές ρεύµα (DC) των διαφόρων κυκλωµάτων ηλεκτρικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Υλικών Συντήρησης για τους Παιδικούς Σταθµούς (Υδραυλικά Υλικά και Είδη

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: /0 «Υλοποίηση δράσεων ΑΠΕ στα σχολεία του ήµου Καρπενησίου το οποίο περιλαµβάνει τα «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθ. : 30 / 2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 14.

Υπ αριθ. : 30 / 2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 14. Υπ αριθ. : 30 / 2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 14. 520,40 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023959 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2014» ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s ABB MCB s Περιεχόμενα 1. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () S200... 2 2. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () SH200... 5 3. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () με διακοπή ουδετέρου SN201... 7 4. Μικροαυτόματοι Διακόπτες υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια επίπλων και σκευών. Αριθµός Μελέτης: 31/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.250,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια επίπλων και σκευών. Αριθµός Μελέτης: 31/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.250,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια επίπλων και σκευών ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµός Μελέτης: 31/2014 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: Φιλ. Λίτσα 29 & Αγ. Γεωργίου, 15234 Χαλάνδρι Τηλ. : 213

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ» Παρακαλώ να δοθεί προσφορά για τις κάτωθι εργασίες αναλυτικά για κάθε δομή και συνολικά με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ» Παρακαλώ να δοθεί προσφορά για τις κάτωθι εργασίες αναλυτικά για κάθε δομή και συνολικά με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» ( Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 6, Ιωάννινα Πληροφορίες: Κέγκου Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β )

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΤΙΜΩΝ Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων Ελήφθησαν από το Πρακτικό ιαπιστώσεως Τιµών 001 Εργάτης ανειδίκευτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης : 32/2013 ΕΡΓΟ: «Aναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων, αναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων οχηµάτων και µηχ/των έργων» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων»

«Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων» «Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 51 /2015) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 12.054,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΤΑΚΤΙΚΑ Κ.Α. : 30.6261.12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk09b2b ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων για το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό

Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων για το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26 / 2016 Προϋπολογισμός: 46.599,20 ΕΥΡΩ Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Τ. : 27 ΑΤΗΕ Ν8392 Αποξήλωση σωληνώσεων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00% Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους και διαμέτρου μετά των εξαρτημάτων,στηριγμάτων,μονώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ 1 Α Α: 7ΖΣΧΩΚΑ-90Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Τ. : 43 ΑΤΗΕ Ν8392 Αποξήλωση σωληνώσεων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00% Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους και διαμέτρου μετά των εξαρτημάτων,στηριγμάτων,μονώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 93/15

ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 93/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023939 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΑΘΗΝΑ, 2014

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΑΘΗΝΑ, 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β T Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Εργασίες συντήρησης και επισκευής φωτιστικών σωμάτων του υπαίθριου

Διαβάστε περισσότερα

WET ISTRUZIONI LIGHT by WET

WET ISTRUZIONI LIGHT by WET 1 5 GREEK INTRO WET ISTRUZIONI LIGHT by WET Η ασφάλεια του προϊόντος μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εάν προχωρήσετε στην εγκατάσταση ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Η εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ Αφρού AFFF (6%) Νερού. Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL ΚΩΔΙΚΟΣ : MBK07-010ARF-P1A

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ Αφρού AFFF (6%) Νερού. Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL ΚΩΔΙΚΟΣ : MBK07-010ARF-P1A ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ Αφρού AFFF (6%) Νερού Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL ΚΩΔΙΚΟΣ : MBK07-010ARF-P1A Enlarge Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL (μίας χρήσεως) με Μανόμετρο στο Κάτω Μέρος. Συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα