ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Πατησίων 76, Αθήνα Tηλ: Fax: ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Tηλ: 210 8211.124- Fax: 210 8215.909, E-mail: rector@aueb.gr, www.aueb."

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Πατησίων 76, Αθήνα Tηλ: Fax: , Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Εισήγηση προς την Σύγκλητο Ιούνιος 2008

2 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Εισήγηση προς την Σύγκλητο Είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες από την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης και μετά έχουν επιφέρει σημαντικές αρνητικές διαταραχές στο κλίμα του πλανήτη. Τις τελευταίες δεκαετίες η επιστημονική κοινότητα πρώτη επεσήμανε το πρόβλημα, ενώ στη συνέχεια ένα μέρος της διεθνούς κοινότητας και των εθνικών κυβερνήσεων προσπάθησαν να διαμορφώσουν και εφαρμόσουν πολιτικές οι οποίες να περιορίσουν την κλιματική αλλαγή και τις αρνητικές επιπτώσεις της (π.χ. πρωτόκολλο Κυότο, σύνοδος ΟΗΕ στο Μπαλί). Στα πλαίσια των προσπαθειών αυτών και πέρα από τα συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής τα οποία λαμβάνονται σε εθνικό η υπερεθνικό επίπεδο, είναι σημαντικό να διαμορφωθεί μια περιβαλλοντική συνείδηση ώστε να γίνει δυνατή η μείωση των εκπομπών ρύπων σε όλα τα επίπεδα αποφάσεων, από το ατομικό στο συλλογικό. Η επίτευξη αποδεκτής και μακροχρόνια διατηρήσιμης περιβαλλοντικής ποιότητας απαιτεί επαναξιολόγηση ενεργειακών πολιτικών και πρακτικών, νέες τεχνολογικές λύσεις και μεταβολές στην συμπεριφορά όλων μας. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος, ο ρόλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας γίνεται όλο και πιο σημαντικός. Η πορεία προς ένα καλύτερο μέλλον βιώσιμης περιβαλλοντικής μεταχείρισης περνάει καταρχήν από την ευαισθητοποίηση των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας, στη συνέχεια από την ανάπτυξη σχετικών γνώσεων και δράσεων από τα μέλη της και τέλος, από την εφαρμογή μέτρων και δράσεων στην ίδια τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Η ευαισθητοποίηση και η ανάπτυξη γνώσεων είναι σε ένα βαθμό θέματα έρευνας ή προγραμμάτων σπουδών, όπως η ενσωμάτωση θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στα υπάρχοντα μαθήματα, καθώς και άλλων σχετικών δράσεων που μπορούν να αναληφθούν από τη Διοίκηση και τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Παράλληλα, η εφαρμογή μέτρων και δράσεων πρέπει να λάβει χώρα στον στρατηγικό προγραμματισμό και στην καθημερινή λειτουργία του ιδρύματος. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) πέρα από την συμβολή του σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και βιώσιμης ανάπτυξης στο ερευνητικό επίπεδο, έχει ήδη αναπτύξει διάφορες δράσεις σχετικά με την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των μελών του σε θέματα βιώσιμης περιβαλλοντικής ποιότητας. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τη συμμετοχή του πανεπιστημίου στην πρωτοβουλία United Nations Global Compact των Ηνωμένων Εθνών, την ανάπτυξη μαθημάτων και ύλης για σχετικά θέματα, την ανάληψη εκστρατειών βελτίωσης του περιβάλλοντος, κλπ Παράλληλα όμως με αυτά, το ΟΠΑ θα πρέπει, ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών και σημαντικών ΑΕΙ στον διεθνή χώρο, να περιορίσει την δική του επίπτωση στην επιβάρυνση του κλίματος, να μείωση δηλαδή το οικολογικό του αποτύπωμα (ecological footprint) και παράλληλα να προετοιμάσει τους φοιτητές του ώστε να συνεισφέρουν και αυτοί στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων για τις παρούσες και τις επόμενες γενεές. Παρότι το ΟΠΑ, για τα Ελληνικά δεδομένα, δεν είναι ΑΕΙ μεγάλου μεγέθους, η ανάληψη από το ΟΠΑ πρωτοβουλιών για την μείωση του οικολογικού του αποτυπώματος αναμένεται να έχει ευνοϊκές επιπτώσεις στα φορτία των αέριων ρύπων στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και να επιταχύνει την ανάληψη παρόμοιων πρωτοβουλιών. 2

3 Με στόχο την συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη, η διοίκηση του ΟΠΑ δεσμεύεται για ενεργή συμμετοχή και δράση. Επίσης οραματίζεται να κινητοποιηθεί μια συλλογική συνεισφορά προς την επίτευξη αυτών των στόχων από όλα, εκεί που είναι δυνατόν, τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Στα πλαίσια αυτά το πρώτο σχέδιο του ΟΠΑ για την Βιωσιμότητα και την Κλιματική Αλλαγή περιλαμβάνει, σε αυτό το στάδιο, την υιοθέτηση και τον προγραμματισμό των ακολούθων περιβαλλοντικά φιλικών πολιτικών του Πανεπιστημίου μας. 1. Εισαγωγή Φυσικού Αερίου Αντικατάσταση του πετρελαίου θέρμανσης με φυσικό αέριο για την θέρμανση του κεντρικού κτιρίου του ΟΠΑ, με σύνδεση η οποία θα γίνει από τις δυο εισόδους Αντωνιάδου και Δεριγνύ. Η αντικατάσταση του πετρελαίου θέρμανσης με φυσικό αέριο πέρα από τις εξοικονομήσεις σε λειτουργικό κόστος λόγω της διαφοράς των σχετικών τιμών, έχει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη λόγω της χαμηλότερης έντασης εκπομπών του φυσικού αερίου σε αέρια θερμοκηπίου (Greenhouse Gasses GHGs) το σημαντικότερο από τα οποία είναι διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ). 1 Αν ληφθεί υπ όψη ότι η μέση ετήσια κατανάλωση πετρελαίου του κεντρικού κτηρίου του ΟΠΑ ανέρχεται σε lit, ή ισοδύναμα kwh, ότι η εκπομπές CO 2 ανά ΜJ (mega Joule) από καύση φυσικού αερίου είναι αρκετά περίπου 27,5% μικρότερες από τις αντίστοιχες εκπομπές του πετρελαίου, τότε η ετήσια μείωση εκπομπών CO 2 εκτιμάται σε 162 τόνους CO 2. 2 η οποία αντιστοιχεί σε μια μείωση της τάξης του 27% συγκριτικά με την χρήση πετρελαίου. 3 Η μείωση αυτή σηματοδοτεί ότι η πολιτική του ΟΠΑ βρίσκεται στο γενικότερο πλαίσιο των στόχων του Κυότο για μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπουν μειώσεις των αερίων του θερμοκηπίου σε «CO 2 ισοδύναμο» της τάξης του 8% για την περίοδο Από πλευράς ετήσιου κόστους λειτουργίας, μια ένδειξη του αναμενόμενου ετήσιου οικονομικού οφέλους για το ΟΠΑ από την αλλαγή του καυσίμου θέρμανσης μπορεί ληφθεί από το γεγονός ότι μέχρι στιγμής, έτος 2008, το κόστος για πετρέλαιο θέρμανσης για το κεντρικό κτίριο (μαζί με Πτέρυγες Αντωνιάδου και Δεριγνύ) ανέρχεται σε ενώ το ισοδύναμο ετήσιο κόστος φυσικού αερίου εκτιμάται σε Η μείωση του κόστους θα είναι μεγαλύτερη με μια πιθανή άνοδο της τιμής του πετρελαίου. 1 Άλλοι αέριοι ρύποι οι οποίοι αναμένεται να μειωθούν σε μικρές όμως ποσότητες συγκριτικά με το CO 2 είναι: 'TSP (total suspended particles, CO, NMVOC (Non-Methane Volatile Organic Compound), SO 2, NO x, CH 4 (methane). 2 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα: Φυσικό αέριο 56,1 g CO 2 MJ -1, Πετρέλαιο: 77,4 g CO 2 MJ -1 Συντελεστές εκπομπών από το International Energy Agency. Μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις στον υπολογισμό της εξοικονόμησης CO 2 από τα πραγματικά μεγέθη λόγω αποτελεσματικότητας καυστήρων ή αποκλίσεων στην σύσταση του φυσικού αερίου και του πετρελαίου θέρμανσης που χρησιμοποιεί το ΟΠΑ από τις θεωρητικές τιμές. Ισοδύναμη κατανάλωση ΟΠΑ: ,8MJ. 3 Αξίζει ίσως να αναφερθεί ότι η μέση αναμενόμενη τιμή εμπορεύσιμων αδειών CO 2, στην Ευρωπαϊκή αγορά εμπορεύσιμων αδειών CO 2 (The European Union Emissions Trading Scheme) είναι περίπου 20 /τόνο 3

4 2. Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι από της υψηλότερες σε ένσταση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (0,876 kg CO 2 kwh -1 ) 4. Μείωση επομένως της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται τόσο την απ ευθείας εξοικονόμηση κόστους, όσο και την μείωση των εκπομπών CO 2. Στα πλαίσια αυτά στόχος είναι να αλλαχθούν οι εναπομείναντες, στα κτίρια του ΟΠΑ, λαμπτήρες πυράκτωσης με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κατηγορίας Α. Πρόκειται να αλλαχθούν 716 λαμπτήρες με συνολική εξοικονόμηση ισχύος 34,19 kw. Με την παραδοχή ότι ένα kw χρησιμοποιείται κατά μέσο όρο ώρες ανά έτος (220 ημέρες x 5 ώρες ημερησίως) η μέση εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) είναι kwh. Η εξοικονόμηση αυτή συνεπάγεται, πέρα από το από το ευθείας οικονομικό όφελος λόγω μείωσης κόστους ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο εκτιμάται με το τρέχον κόστος Η/Ε σε σε ετήσια βάση 5 και μια ετήσια μείωση εκπομπών CO 2 από το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία εκτιμάται σε 33 τόνους CO 2. Η μείωση αυτή ανεβάζει περαιτέρω τη συνολική μείωση των ρύπων σε 195 τόνους CO 2. Περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης Η/Ε μπορεί να επιτευχθεί με αποτελεσματικό χρονικό προγραμματισμό της χρήσης των κλιματιστικών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, με χρήση χρονοδιακοπτών ή συστημάτων διακοπής του φωτισμού όταν οι χώροι δεν χρησιμοποιούνται, ή με βελτιώσεις στη μόνωση. 3. Δημιουργία Κέντρων Ανακύκλωσης Η δράση της ανακύκλωσης περιλαμβάνει τέσσερα επιμέρους αντικείμενα: α) Ανακύκλωση Χαρτιού, β) Ανακύκλωση Συσκευασιών (σύστημα μπλε κάδων), γ) Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών (υπολογιστές, εκτυπωτές, τόνερ). δ) Ανακύκλωση Παλαιών Μπαταριών (σύστημα ΕΝΔΑ σε επιλεγμένους χώρους υπηρεσιών), Προτεραιότητα θα δοθεί στην ανακύκλωση χαρτιού, καθώς εκτιμάται ότι το Πανεπιστήμιο παράγει σημαντικές ποσότητες. Ήδη, δρομολογείται η συμμετοχή του ΟΠΑ σε σχετικό πιλοτικό πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στα πλαίσια αυτά, θα τοποθετηθεί σε κάθε γραφείο ειδικός κάδος συλλογής χαρτιού, επιπλέον του κάδου απορριμμάτων που ήδη υπάρχει. Το περιεχόμενο των κάδων χαρτιού θα συγκεντρώνεται σε ειδικούς κάδους συγκέντρωσης που θα τοποθετηθούν σε επίκαιρα σημεία του Πανεπιστημίου. Για την ανακύκλωση συσκευασιών, θα τοποθετηθούν ειδικοί μπλε κάδοι. Σε ότι αφορά την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, αναζητείται ειδικός χώρος συγκέντρωσης. Ένα άλλο συναφές θέμα στο οποίο αναζητείται λύση έχει να κάνει με τη συμβατική απαίτηση διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων για τη διατήρηση του επιχορηγούμενου εξοπλισμού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο συχνά υπερβαίνει την ωφέλιμη ζωή του. 4. Ενθάρρυνση χρήσης ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και ηλεκτρονικής υποστήριξης μαθημάτων. Ήδη χρησιμοποιείται ευρέως η πλατφόρμα e-class και eduportal από πολλά μέλη ΔΕΠ. Θα γίνει συστηματική προσπάθεια να επεκταθεί 4 Εκτιμήσεις του International Energy Agency. 5 Με την παραδοχή ότι το τρέχον μέσο σταθμικό κόστος Η/Ε για το ΟΠΑ ανέρχεται σε 0,011 /kwh. 4

5 η χρήση των νέων τεχνολογιών προς όφελος των φοιτητών και του περιβάλλοντος. 5. Μελέτη για εφαρμογή πράσινων οροφών σε κτίρια του Ο.Π.Α. Οι πράσινες οροφές είναι πλέον μία επιτυχημένη προσπάθεια δημιουργίας δροσιάς και οξυγόνου σε μεγαλουπόλεις. Ήδη έχει ανατεθεί μελέτη σε εξειδικευμένη εταιρία μελετών, η οποία και θα κατατεθεί σύντομα, οπότε και θα αξιολογηθούν τα εναλλακτικά σενάρια, δυνατότητες κτιρίων, στατικές αντοχές, κλπ. Στα πλαίσια αυτά θα μελετηθεί και η αποτελεσματικότητα φωτοβολταϊκών. 6. Πρόγραμμα συντήρησης στόλου κλιματιστικών και αντικατάστασης παλαιών συσκευών και έλεγχος συστημάτων εξαερισμού. Τα κλιματιστικά, ιδιαίτερα στο κεντρικό κτίριο λειτουργούν πλημμελώς, με αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση, και υψηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Ήδη υπάρχουν προτάσεις για μελέτη και αποτύπωση του υπάρχοντος συστήματος, και εκτίμηση εναλλακτικών δράσεων. 7. Διασφάλιση πρόσβασης εισόδου στο ΟΠΑ από άτομα με ειδικές ανάγκες Θα ενεργοποιηθεί ράμπα στην είσοδο της Πτέρυγας Δεριγνύ με την απαραίτητη σηματοδότηση καθώς και τοποθέτηση σχετικής πινακίδας. Στα πλαίσια αυτά, θα μελετηθούν και όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ευκολία πρόσβασης και την ασφάλεια κυκλοφορίας στο κτίριο, καθώς και τη δυνατότητα εύκολης εξόδου σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης. 8. Ενσωμάτωση οικολογικών κριτηρίων στις αγορές εξοπλισμού, απαίτηση από τους προμηθευτές μας να ακολουθούν περιβαλλοντικά φιλικές διαδικασίες. 9. Επιπλέον, προτείνεται να συνταχθεί ένας κώδικας περιβαλλοντικής δεοντολογίας προς εθελοντική υπογραφή από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Μία πρώτη πρόταση του κώδικα αυτού ακολουθεί: 5

6 Κώδικας Περιβαλλοντικής Δεοντολογίας Μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της κινητοποίησης όλων μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την υιοθέτηση οικολογικής συνείδησης στην καθημερινότητά μας, τα ακόλουθα βήματα είναι λίγα μόνο από αυτά που μπορούμε να εφαρμόσουμε στην προσωπική μας ζωή 1. Εξοικονόμηση Ενέργειας. Στόχος που μπορεί να επιτευχθεί με τους ακόλουθους τρόπους: Χρησιμοποίηση των συσκευών υψηλής κατανάλωσης βραδινές ώρες. Σωστή θερμομόνωση στους χώρους όπου χρησιμοποιείται θέρμανση ή κλιματισμός ώστε να εξοικονομείται η χρήση τους. Αποσύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών και του Η/Υ όταν δεν τα χρησιμοποιούμε. Χρήση οικονομικών λαμπτήρων (φθορίου) και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ μετά. 2. Κατά τη χρησιμοποίηση του Η/Υ, αποφυγή εκτύπωσης (και άρα κατανάλωσης χαρτιού) όταν η ανάγκη μας μπορεί να καλυφθεί μέσω οπτικής επαφής με την πληροφορία 3. Προσεκτική και αποφυγή αλόγιστης χρήσης του νερού Να μην αφήνουμε τη βρύση ανοιχτή, Χρήση πλυντηρίου πιάτων αντί για το αντίστοιχο πλύσιμό τους στο χέρι. 4. Διαχωρισμός συσκευασιών πριν τα συσσωρεύσουμε όλα στον κάδο απορριμμάτων. Πολλά από αυτά είναι ανακυκλώσιμα Προσέχουμε ιδιαίτερα την ανακύκλωση συσκευασιών, μπαταριών και χαρτιού. 5. Κατά την αγορά προϊόντων, προτίμηση των συσκευασιών που είναι ανακυκλώσιμες και λιτές 6. Χρήση απορρυπαντικών με μέτρο αλλά και με αποτελεσματικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες 7. Αποφυγή χρήσης προϊόντων τοξικών και σπρέυ 8. Αποφυγή χρήσης πλαστικής σακούλας 9. Αποφεύγουμε τη μετακίνηση με το Ι.Χ. και επιλέγουμε τα μέσα μεταφοράς 10. Φυτεύουμε πράσινο, δέντρα και άνθη, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα χώρου στο σπίτι μας Τους καλοκαιρινούς μήνες η σκιά ενός δέντρου στο σπίτι μας ισοδυναμεί με 5 κλιματιστικά που λειτουργούν επί 20 ώρες! Το κλίμα αλλάζει η ζωή μας αλλάζει! 6

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις «Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Eπιχειρήσεις» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου Τανάγρας

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου Τανάγρας Σχηματάρι, 2014 Στις 5 Μαρτίου 2013, ο Δήμαρχος Ευάγγελος Γεωργίου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου,υπέγραψε το έντυπο προσχώρησης του στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»(Covenant of Mayors).

Διαβάστε περισσότερα

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα 4 Περιβάλλον 5 Η Εταιρεία 6 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone 10 Η συνολική προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. επιπτώσεων από τη λειτουργία των. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

Οκτώβριος 2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. επιπτώσεων από τη λειτουργία των. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Οκτώβριος 2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ σε τομείς που βοηθούν ή συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΤΗΙΝΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Περιγραφή Δήμου...5 3. Κλιματικά Δεδομένα..6 4. Οργανωτική Δομή του Δήμου..9 5. Σκοπός..11 ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ...16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία EURONET 50/50 max Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία Εκπαιδευτικό υλικό (e-pack) για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union EURONET

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρήστος Παμπίδης Χανιά, Αύγουστος 2012 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 1 ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ιπλωµατική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Eταιρικής. Υπευθυνότητας 2008

Έκθεση Eταιρικής. Υπευθυνότητας 2008 Έκθεση Eταιρικής Υπευθυνότητας 2008 2 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................9 2 ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.......................................10

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 5 1. Τι συμβαίνει στον πλανήτη μας; Αίτια της κλιματικής αλλαγής 6 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Διαβάστε περισσότερα