2 ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας"

Transcript

1 2 ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 15 Νοεμβρίου 2018 Συντονιστής ΕΕ (ΠΕ70) Απόστολος Παρασκευάς Δρ. Παιδαγωγικής

2 Θεσμικό πλαίσιο: Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων Π.Δ. 79/ΦΕΚ τα 109/ , τροποποίηση Ν. 4559/ΦΕΚ τα 142/ , άρθρο 23 Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ν. 4547/ΦΕΚ τα 142/ Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των ΣΕΕ ΥΑ Αρ /ΓΔ4 /ΦΕΚ τβ 4299/

3 Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ν. 4547/άρθρο 4.2 Αποστολή: Εκπαιδευτικός σχεδιασμός Υποστήριξη προγραμματισμού και αποτίμησης του ΕΕ σε περιφερειακό επίπεδο Παρακολούθηση συντονισμός, στήριξη του εκπαιδευτικού έργου (ΕΕ) των σχολείων Επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη εκπαιδευτικών Οργάνωση επιμόρφωσης

4 Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ν. 4547/άρθρο 4.3 Αρμοδιότητες ΣΕΕ: α) οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς, σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ομάδας σχολείων ή σχολικής μονάδας, Σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π., ή με δικό τους σχεδιασμό για θέματα που προκύπτουν από την καταγραφή των αναγκών των σχολικών μονάδων β) οργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης με τη συμμετοχή στελεχών των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε., εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα ή και εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς και μελών Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή επιστημονικών φορέων, γ) υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους στη διαδικασία προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και της υλοποίησης και της αποτίμησής του, δ) μελετούν συστηματικά τις εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους, με σκοπό την αποδελτίωση των αιτημάτων και των αναγκών των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και υποστήριξη, και προβαίνουν στον κατάλληλο σχεδιασμό και προγραμματισμό του έργου τους,

5 Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ν. 4547/άρθρο 4.3 Αρμοδιότητες ΣΕΕ: ε) οργανώνουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών στα σύγχρονα επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα, προάγοντας καλές πρακτικές και νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, καθώς και την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη, στ) ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τα προγράμματα σπουδών, τα νέα βιβλία, καθώς και τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και τους τρόπους αξιολόγησης μαθημάτων και μαθητών ζ) μεριμνούν, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ., για: αα) την εφαρμογή αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση φαινομένων, όπως η σχολική αποτυχία, η διαρροή μαθητών και ο σχολικός εκφοβισμός, ββ) την καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων και την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης, ενισχύοντας και στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς με επιμορφώσεις, γγ) την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν το γονεϊκό τους ρόλο και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή και με άλλες υποστηρικτικές δομές της τοπικής κοινότητας, η) υποστηρίζουν, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Α., τη διοργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και υγείας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ.,

6 Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ν. 4547/άρθρο 4.3 Αρμοδιότητες ΣΕΕ: θ) παρακολουθούν και υποστηρίζουν τη λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων και βιβλιοθηκών, υποστηρίζουν την αξιοποίηση του υλικού και του εξοπλισμού τους και εισηγούνται, εφόσον τους ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τον εκσυγχρονισμό των εποπτικών μέσων και του εργαστηριακού εξοπλισμού, ι) μεριμνούν για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στο εκπαιδευτικό τους έργο, θέτοντας στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση, ια) διαμορφώνουν, από κοινού με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017 (Α 114), προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ., των ΚΕ.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. με τα Α.Ε.Ι. της οικείας περιφέρειας, ιβ) χειρίζονται κάθε άλλο συναφές θέμα

7 Επιμορφωτικό έργο: Ενδοσχολικές Ομάδες σχολείων ομάδες εκπαιδευτικών Διασχολικές Κατηγορίες Ημερίδες με την έναρξη και τη λήξη του σχολικού έτους 2 εργάσιμες ημέρες επιμόρφωσης ανά τάξη Ενδοσχολικές επιμορφώσεις μετά από προτάσεις των σχολικών μονάδων Έγκριση Πλαίσιο υλοποίησης «Με απόφαση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχής μπορεί να χρησιμοποιηθούν μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες το χρόνο ανά τάξη για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων. Στα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια και τις ημερίδες συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας ή ομάδες εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις, σύμφωνα με την περίπτωση στ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985.» Εγκριτικό πλαίσιο Π.Δ. 79/2017, άρθρο23, / τροποποίηση ν.4559/2018, άρθρο 17 Επιμορφωτικές δράσεις

8 Υποστήριξη σχολείων στην παρούσα χρονική στιγμή Χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι όροι λειτουργίας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4547/2017 δεν έχουν στελεχωθεί ή/και συσταθεί τα Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α., δεν έχει δημοσιευτεί ο Κανονισμός Λειτουργίας τους, αναμένεται η εξειδίκευση του πλαισίου κατάρτισης του προγραμματισμού των σχολικών μονάδων, κατεξοχήν δε του προσδιορισμού των θεματικών αξόνων αναφοράς του προγραμματισμού και της αποτίμησής του, όπως επίσης και ο τύπος των σχετικών εκθέσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 47 παρ. 7 του Ν. 4547/2018, αναμένεται η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4547/2018

9 Εφαρμόζουμε τις διατάξεις: Άρθρο 14 ΠΔ79/2017 (τροποποίηση άρθρο 23, ν.4559/2018 ) 2 Στις συναντήσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει ο συντονιστής εκπαιδευτικού έργου ύστερα από πρόσκληση του συλλόγου διδασκόντων. 5 Για την αντιμετώπιση των μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή και προβλήματα συμπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός της τάξης συνεργάζεται με το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου, τον εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης, τους γονείς/κηδεμόνες στο πλαίσιο της λειτουργίας της ομάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών ή των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λειτουργούν, με τα οικεία Κ.Ε.Σ.Υ., τον αρμόδιο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς για την προστασία και την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Η αλλαγή περιβάλλοντος του μαθητή είναι μέτρο παιδαγωγικού ελέγχου και μπορεί να γίνει με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων Άρθρο 3, ΥΑ, ΦΕΚ 4299/ , ιγ) «Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας τους, όταν εντοπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητας τους, παιδαγωγικού ή επιστημονικού χαρακτήρα, ενημερώνουν, διά του Οργανωτικού Συντονιστή, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και εισηγούνται τρόπους αντιμετώπισης.»

10 Αντιμετώπιση των μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή και προβλήματα συμπεριφοράς ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ο.Ε.Υ.Μ Ε.Δ.Ε.Α.Υ Σ.Δ.Ε.Υ. Κ.Ε.Σ.Υ. ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

11 Αντιμετώπιση των μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή και προβλήματα συμπεριφοράς Π. Δ. 79/2017 (14.5, τροποποίηση) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. «Για την αντιμετώπιση των μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή και προβλήματα συμπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός της τάξης συνεργάζεται με: Τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου, τον εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης, τους γονείς/κηδεμόνες στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ομάδας Εκπαιδευτικής Υποστήριξης των Μαθητών ή των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λειτουργούν, με τα οικεία Κ.Ε.Σ.Υ., τον αρμόδιο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς για την προστασία και την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.»

12 Αντιμετώπιση των μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα συμπεριφοράς Σ.Δ.Ε.Υ & Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (4547/10,2): «Σε κάθε σχολική μονάδα που ανήκει σε Σ.Δ.Ε.Υ. συνιστάται Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), ως αρμόδιο όργανο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών και της σχολικής κοινότητας. Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συγκροτείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που αποτελεί το Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.» Ο.Ε.Υ.Μ /Ε.Δ.Ε.Α.Υ / Σ.Δ.Ε.Υ. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών (4547/ 11, 2): «Στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., συνιστάται για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών, η οποία υποστηρίζεται στο έργο της από το Κ.Ε.Σ.Υ., συγκροτείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αποτελείται από τον διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος. Στις συνεδριάσεις των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, καθώς και οι ίδιοι οι μαθητές, όπου αυτό καθίσταται εφικτό, για την παροχή απόψεων για το σχεδιασμό Ε.Π.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο».

13 Αντιμετώπιση των μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή και προβλήματα συμπεριφοράς Κ.Ε.Σ.Υ. ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

14 Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) 1. 1Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2. ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 3. ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 4. ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ

15 Ομάδες σχολείων ευθύνης (1) 1. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 2. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 3. 1 Ο ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 4. 2 Ο ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 5. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 6. 1 Ο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 7. 2 Ο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 8. 3 Ο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 9. 4 Ο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 10. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ

16 Ομάδες σχολείων ευθύνης (2) 1. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 2. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 3. ΜΙΚΡΗΣ ΒΟΛΒΗΣ 4. ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 5. ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ 6. ΝΕΩΝ ΒΡΑΣΝΩΝ 7. 1 Ο ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 8. 2 Ο ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 9. ΠΡΟΦΗΤΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ

17 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Κ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

18 Προγράμματα Τοπικής Ιστορίας

19 Προγράμματα Παλιών Αρχείων Σχολείων- Χαρτογράφηση

20 Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

21 Συγγραφή βιβλίων από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς σε εκπαιδευτικά προγράμματα με τη χρήση ISBN για να αποκτήσουν συγγραφικά δικαιώματα

22 Παρουσίαση αποτελεσμάτων των προγραμμάτων από μαθητές και εκπαιδευτικούς με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη μέσω Διαδικτύου από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

23 ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

24

25 Σκοπός του Δικτύου είναι να γίνει πεδίο για γόνιμο προβληματισμό και ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα στους μαθητές και εκπαιδευτικούς σχετικά με τρόπους και πρακτικές πρόληψης και αποφυγής των κινδύνων που σχετίζονται με την πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Δράσεις του Δικτύου: Δια ζώσης επιμορφωτικές συναντήσεις, βιωματικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, Webinars για εκπαιδευτικούς, διαγωνισμοί για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

26

27

28

29 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Teachers4 Europe

30

31 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SCIENTIX

32 Σας ευχαριστώ πολύ Ευχαριστίες στον ΣΕΕ Τρικκαλιώτη Γιάννη για την παρουσίαση