Επικέντρωση στην παροχή υπηρεσιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επικέντρωση στην παροχή υπηρεσιών"

Transcript

1 Greek Επικέντρωση στην παροχή υπηρεσιών Ετήσια Ανασκόπηση

2 Μήνυμα από το Γενικό Διαμεσολαβητή Οι στόχοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου μας για το αφορούσαν τη βελτίωση της διαδικασίας της επίλυσης διαφορών, υποστηριζόμενη από βελτιωμένη εμπλοκή με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, και ενίσχυση των υπηρεσιακών δυνατοτήτων μας Έχουμε σημειώσει καλή πρόοδο σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς. Έχουμε αναθεωρήσει βασικές πτυχές της διαδικασίας της επίλυσης διαφορών, υλοποιήσαμε μία επίσημη διαδικασία ελέγχου ποιότητας σε όλη την υπηρεσία, συνεχίσαμε να ενισχύουμε την τεχνογνωσία του προσωπικού μας, και δοκιμάσαμε την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων με τους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Μία από τις κύριες πρωτοβουλίες που ολοκληρώσαμε το αφορούσε ένα σημαντικό κομμάτι έρευνας των ενδιαφερόμενων μερών. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν την σημασία που θέτουν τα ενδιαφερόμενα μέρη στη σχέση τους με τη FOS και ότι το προσωπικό της FOS θεωρείται καταρτισμένο, προσιτό και φιλικό. Τα ευρήματα επίσης επιβεβαιώνουν τους τομείς που έχουμε εντοπίσει στην τριετή στρατηγική μας και τα επιχειρησιακά σχέδια, στους οποίους πρέπει να βελτιώσουμε την απόδοσή μας ιδιαίτερα τη συνέχιση βελτίωσης των προθεσμιών και της ποιότητας της διαδικασίας επίλυσης διαφορών. Γενικός Διαμεσολαβητής Shane Tregillis Ενώ έχουμε επιτύχει πολλά τους τελευταίους 12 μήνες, αναγνωρίζουμε ότι έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε για να πετύχουμε το γενικό στόχο μας που είναι η οικοδόμηση της άριστης εξυπηρέτησης σε όλα όσα κάνουμε. Προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας με το Διοικητικό Συμβούλιο μας, το προσωπικό, τους καταναλωτές, τα μέλη και τον χρηματοοικονομικό κλάδο για να ενισχύσουμε το έργο που ήδη κάνουμε στην παροχή προσβάσιμων, δίκαιων και ανεξάρτητων υπηρεσιών επίλυσης διαφορών σε όλους τους Αυστραλούς και τους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Shane Tregillis Γενικός Διαμεσολαβητής Η χρονιά συνοπτικά διαφορές ελήφθησαν συνολικά 11% από το αποδεκτές διαφορές οικονομικής δυσκολίας μειωμένες κατά 22% από το 37 συστημικά προβλήματα επιλύθηκαν διαφορές επιλύθηκαν συνολικά 6% από το διαφορές έγιναν αποδεκτές 5% από το 191 έρευνες υποτιθέμενων παραβιάσεων των κωδικών δεοντολογίας του κλάδου. με 116 βεβαιωμένες παραβιάσεις μέλη μείωση 5% από το αποδεκτές διαφορές επιλύθηκαν 0% σταθερό με το (24.983) τηλεφωνικές κλήσεις χειρίστηκε το προσωπικό επικοινωνίας μας, αύξηση 2% σε σύγκριση με το επισκέψεις στο διαδικτυακό τόπο μας μείωση 5% από το Συνολικές διαφορές Αυτές περιλαμβάνουν όλες τις διαφορές που ελήφθησαν είτε στο στάδιο Καταχώρησης είτε στο στάδιο Αποδοχής των διαδικασιών μας. Αποδεκτές διαφορές Αυτές περιλαμβάνουν τις διαφορές που προχώρησαν από το στάδιο της Καταχώρησης στο στάδιο της Αποδοχής ή που ελήφθησαν άμεσα στην Αποδοχή. 2 Ετήσια Ανασκόπηση της Υπηρεσίας του Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή

3 Κύρια στατιστικά στοιχεία και δεδομένα Διαφορές που ελήφθησαν Το η FOS έλαβε αιτήματα διαφορών, μειωμένα κατά 11% από το. Η μείωση αυτή έρχεται μετά από τρία έτη σταθερής αύξησης του αριθμού των διαφορών - 27% αύξηση από το έως το και 19% αύξηση από το έως το Πιστεύουμε ότι οι τρεις βασικοί λόγοι για τη μείωση είναι οι εξής: Υπήρξε μία σημαντική πτώση στον αριθμό των διαφορών σχετικά με οικονομική δυσχέρεια, που θεωρούμε ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις βελτιώσεις που έχουν κάνει οι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στα προγράμματά τους για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής δυσχέρειας. Ο αριθμός των διαφορών στον τομέα των επενδύσεων συνεχίζει να μειώνεται καθώς οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ελαττώνονται. Σημαντική πτώση στον αριθμό των διαφορών που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές, που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην πολύ υψηλότερη διάδοση της ασφαλιστικής κάλυψης για πλημμύρες, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για ασφάλιση κατά των πλημμυρών και βελτιωμένες πρακτικές του κλάδου. Συνολικές διαφορές που ελήφθησαν ανά έτος (αριθμός υποθέσεων) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,392 23,790 30,283 36,099 32, Αποδεκτές διαφορές ανά κατηγορία προϊόντος Οι δύο κατηγορίες προϊόντων με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση ως πιο αποδεκτές διαφορές το ήταν αυτές της πίστωσης (49%) και της γενικής ασφάλισης (30%). Αριθμός αποδεκτών διαφορών ανά κατηγορία προϊόντος και έτος Πίστωση Γενική ασφάλιση Επενδύσεις Συστήματα πληρωμών Λήψη καταθέσεων Ασφάλιση ζωής Παραδοσιακές υπηρεσίες διαχειριστή/ θεματοφύλακα [trustee] Προϊόντα εκτός των όρων εντολής μας Δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη 4 Ετήσια Ανασκόπηση της Υπηρεσίας του Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή

4 Κύρια στατιστικά στοιχεία και δεδομένα (συνέχεια) Διαφορές που επιλύθηκαν Το η FOS έκλεισε διαφορές, μείωση κατά 6% από το. Αυτή η μείωση είναι συμβατή με τη μείωση του αριθμού των διαφορών που λήφθηκαν αυτό το έτος. Μία διαφορά μπορεί να κλειστεί σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας επίλυσης διαφορών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, μέσω απόφασης της FOS, ή επειδή η διαφορά διακόπηκε ή ήταν εκτός των Όρων Εντολής μας. Από τις διαφορές που κλείσαμε το , οι κλείστηκαν κατά το στάδιο της Καταχώρησης στη διαδικασία μας και κατά τη διάρκεια ή μετά από το στάδιο Αποδοχής. Η FOS διευκολύνει ενεργά την επίλυση μίας διαφοράς στο στάδιο της Αποδοχής και στα επόμενα στάδια. Συνολικός αριθμός διαφορών που κλείστηκαν ανά έτος Εκβάσεις των διαφορών Το υπήρξε μία αύξηση 3% στον αριθμό των διαφορών που κλείστηκαν εντός 30 ημερών (15%), ενώ 55% κλείστηκαν εντός 60 ημερών και 73% εντός 120 ημερών. Η μείωση του χρόνου που απαιτείται για το κλείσιμο των διαφορών υπήρξε, και συνεχίζει να είναι, πρωταρχικός στόχος για την FOS. Το η FOS προέβη σε μία αναθεώρηση της διαδικασίας της διαχείρισης των υποθέσεων και εντόπισε σημαντικές βελτιώσεις όπως οι εξής: εξορθολογισμό της διαδικασίας απόκτησης πληροφοριών από τα εμπλεκόμενα μέρη σε μια διαφορά και της ανταλλαγής αυτών των πληροφοριών αύξηση της απευθείας τηλεφωνικής επαφής με τους καταναλωτές και τους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών περισσότερη εξάρτηση σε ηλεκτρονικές μορφές επικοινωνίας χρησιμοποίηση επιστολών με αναφορές σε ζητήματα, σε συνδυασμό με τηλεφωνικές κλήσεις, για να αποσαφηνιστούν τα ζητήματα νωρίτερα στη διαδικασία. Το ποσοστό των διαφορών που έκλεισε με συμφωνία μεταξύ του προσφεύγοντος (δηλαδή το άτομο ή τη μικρή επιχείρηση που υπέβαλε την καταγγελία) και του παρόχου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μειώθηκε από 74% το στο 70% το Το ποσοστό των διαφορών που επιλύθηκαν μέσω απόφασης της FOS - (επειδή δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία) - αυξήθηκε από 8% στο 9%. Οι επιλύσεις λόγω συνεργασίας είναι ευκολότερες και φθηνότερες από ό,τι οι επιλύσεις που επιτυγχάνονται μέσω επίσημης απόφασης της FOS. Αυτές οι επιλύσεις είναι δυνατό να προσαρμοστούν στα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά της διαφοράς και είναι επίσης πιθανότερο να διατηρήσουν ή και να βελτιώσουν ακόμα τις σχέσεις μεταξύ του καταναλωτή και του παρόχου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Στάδιο στο οποίο έκλεισαν οι διαφωνίες Κατά το στάδιο της Καταχώρησης Κατά ή μετά το στάδιο Αποδοχής Συνολικά Ετήσια Ανασκόπηση της Υπηρεσίας του Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή

5 Κύρια στατιστικά στοιχεία και δεδομένα (συνέχεια) Συστημικά ζητήματα και περιπτώσεις σοβαρής κακοδιαχείρισης Το το προσωπικό συστημικών ζητημάτων έλαβε παραπομπές για πιθανά συστημικά ζητήματα από το προσωπικό της FOS. Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει πολλαπλές παραπομπές των ιδίων ζητημάτων. Από αυτά προσδιορίσαμε 128 πιθανά συστημικά ζητήματα, αν και 96 εκκρίθηκαν ότι δεν είναι συστημικά, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη επιτεύχθηκε θετικό αποτέλεσμα. Αυτό το οικονομικό έτος επιλύθηκαν 37 συστημικά ζητήματα. Για τα 37 αυτά συστημικά ζητήματα που επιλύσαμε φέτος, γνωρίζουμε ότι: πάνω από πελάτες αναγνωρίστηκαν ότι έχουν επηρεαστεί άμεσα από τα ζητήματα και αποζημιώθηκαν για τις απώλειές τους. πάνω από $2 εκατ. σε αποζημίωση είτε καταβλήθηκαν είτε προβλέφθηκαν για μελλοντικά έξοδα των πελατών που επηρεάστηκαν σχεδόν λανθασμένες πιστωτικές καταχωρήσεις είτε διορθώθηκαν είτε αφαιρέθηκαν. Μερικά από τα πιθανά και σίγουρα συστημικά ζητήματα που προσδιορίστηκαν το ήταν ακόμη υπό εξέταση στο τέλος του έτους. Έχουμε αναφέρει πέντε περιπτώσεις κακομεταχείρισης στην ASIC για το , και όλα σχετίζονται με τη μη συμμόρφωση με τους Όρους Εντολής της FOS. Συμμόρφωση και παρακολούθηση του κώδικα δεοντολογίας To αρμόδιο προσωπικό Συμμόρφωσης και Παρακολούθησης του Κώδικα Δεοντολογίας διαχειρίζεται και παρακολουθεί τη συμμόρφωση σε τέσσερις κώδικες δεοντολογίας: στον Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας, στον Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας των Συνεταιριστικών Τραπεζών [Mutual Banking], στον Κώδικα Δεοντολογίας των Γενικών Ασφαλιστικών Εταιρειών και στον Κώδικα των Ασφαλειομεσίτων. Συνολικά 699 πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εντάχθηκαν στους τέσσερις κώδικες δεοντολογίας το Το πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κλήθηκαν να απαντήσουν σε μία Ετήσια Δήλωση Συμμόρφωσης (ACS) για τις υποχρεώσεις του κώδικα δεοντολογίας τους. Συνολικά παραβάσεις του κώδικα δεοντολογίας εντοπίστηκαν από τους ίδιους τους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Από αυτές, 24 κρίθηκαν ως σημαντικές. Το προσωπικό διεξήγαγε επίσης 22 επιτόπιες επισκέψεις και 62 ελέγχους εγγράφων σε συνδρομητές των κωδικών δεοντολογίας από τους τέσσερις κλάδους κωδικών δεοντολογίας. Το διεξήγαμε 191 έρευνες για κατηγορίες μη συμμόρφωσης μιας ή περισσότερων υποχρεώσεων του κώδικα δεοντολογίας από έναν πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Υπήρξαν 116 βεβαιωμένες παραβιάσεις στους τέσσερις κώδικες δεοντολογίας ως αποτέλεσμα των ερευνών μας. Η ομάδα ασχολήθηκε με 23 παραβιάσεις κώδικα δεοντολογίας που θεωρήθηκαν ως σημαντικές, 11 τραπεζικές και 12 γενικής ασφάλειας. Οι συνδρομητές των κωδικών για κάθε παραβίαση κλήθηκαν να λάβουν μέτρα για να διορθώσουν την κατάσταση και να αποτρέψουν περαιτέρω επαναλήψεις παραβιάσεων στο μέλλον. Εμπλοκή με τα ενδιαφερόμενα μέρη Το ευρύ φάσμα των ενδιαφερόμενων μερών μας περιλαμβάνει τους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (που είναι μέλη της FOS), εκπροσώπους καταναλωτών (όπως χρηματοοικονομικούς συμβούλους στήριξης καταναλωτών και κοινοτικούς δικηγόρους), φορείς του κλάδου, την ASIC και άλλους κυβερνητικούς φορείς και το κοινωνικό σύνολο της Αυστραλίας. Εμπλεκόμαστε με όλα αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη με διάφορους τρόπους και το αυτή η εμπλοκή περιελάμβανε την παρουσία μας σε περισσότερες από 300 εκδηλώσεις και συναντήσεις. Οι κύριες πρωτοβουλίες εμπλοκής με τα ενδιαφερόμενα μέρη το περιλάμβαναν την ολοκλήρωση ενός μεγάλου μέρους της έρευνας ενδιαφερομένων μερών που ενημέρωσε το επιχειρησιακό σχέδιο μας για το Διεξήγαμε διάφορα φόρουμ και ημερίδες κατάρτισης για τα μέλη μας, περιλαμβανομένων του Εθνικού Συνεδρίου της FOS, ανοικτά φόρουμ Γενικής Ασφάλειας, κατάρτιση για την επίλυση εσωτερικών διαφορών, σεμινάρια για τον κώδικα δεοντολογίας των ηλεκτρονικών πληρωμών (epayments), σεμινάρια και διαδικτυακά σεμινάρια ασφαλιστών επαγγελματικής ευθύνης. Βελτιώσαμε το διαδικτυακό τόπο μας που διευκολύνει τα μέλη μας να παρακολουθούν τις υποθέσεις τους. Έχουμε επίσης ξεκινήσει μία νέα στρατηγική εμπλοκής των καταναλωτών για να επιμορφώσουμε, διαβουλευτούμε και να συνεργαστούμε με τον τομέα των καταναλωτών, με στόχο την διασφάλιση μίας ισχυρής αμφίδρομης ροής ιδεών, επιμόρφωσης και κατάρτισης για βελτίωση των αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές, περιλαμβανομένων και των πλέον ευάλωτων ομάδων Αυστραλών. 8 Ετήσια Ανασκόπηση της Υπηρεσίας του Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή

6 Σημείο αναφοράς EDR Προσβασιμότητα Ανεξαρτησία και Υπευθυνότητα Αμεροληψία Αποδοτικότητα Αποτελεσματικότητα Το Στρατηγικό Σχέδιο μας Το 2012 αναπτύξαμε ένα τριετές Στρατηγικό Σχέδιο. Το όραμά μας για την περίοδο αυτή είναι να οικοδομήσουμε άριστη εξυπηρέτηση σε ο,τιδήποτε κάνουμε. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει πώς το Στρατηγικό Σχέδιο στηρίζει όλες τις προσπάθειές μας για να βελτιώσουμε αυτό που κάνουμε παρέχοντας μία προσβάσιμη, δίκαιη και αμερόληπτη υπηρεσία επίλυσης διαφορών την οποία το κοινό μπορεί να εμπιστευθεί. Το Στρατηγικό Σχέδιο μας και το Επιχειρησιακό Σχέδιο μας είναι διαθέσιμα από το διαδικτυακό τόπο μας στο Τριετής στόχος Τι θέλουμε να είμαστε Τι χρειάζεται να κάνουμε Παροχή μιας αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης υπηρεσίας επίλυσης διαφορών Μία πελατοκεντρική υπηρεσία Ένας οργανισμός που συνεχώς παρακολουθεί και βελτιώνει την απόδοση του Οικοδόμηση άριστης εξυπηρέτησης πελατών και ποιότητα σε όλες τις υπηρεσίες επίλυσης διαφορών Ορισμό και επίτευξη προτύπων χρόνου και εξυπηρέτησης για όλες τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών Ενίσχυση του δημόσιου ρόλου μας και εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών Διασφάλιση της υπηρεσιακής ανάπτυξης και βιωσιμότητας Ένας αξιόπιστος Μία έξυπνη, οργανισμός αποτελεσματική και Η αυθεντία στην επίλυση υπεύθυνη επιχείρηση διαφορών του κλάδου Μια υπηρεσία που χρηματοοικονομικών αποτελείται από ανθρώπους υπηρεσιών και μία με πάθος, αποτελεσματικά ισχυρή φωνή για το πώς συστήματα, σαφή σχέδια να προλαμβάνονται οι και συνείδηση διαφορές Να εμπλέκουμε ενεργά και να διατηρούμε την υποστήριξη όλων των ενδιαφερομένων μερών Τη συστηματική αναζήτηση σχολίων από τα ενδιαφερόμενα μέρη - και να ενεργούμε σε αυτά Να μοιραζόμαστε τη γνώση και την εμπειρία μας Να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση του κοινού για την FOS, ιδιαίτερα μεταξύ των ευάλωτων ομάδων και αυτών που υποεκπροσωπούνται Να προσελκύσουμε και ν αναπτύξουμε υψηλά ειδικευμένους και ενδιαφερόμενους ανθρώπους Να μετράμε το κόστος των διαφορών και να εξαλείφουμε τις ανεπάρκειες Να καθιερώσουμε προγράμματα μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της FOS Να ενσωματώνουμε τις αξίες μας σε όλα όσα κάνουμε 10 Ετήσια Ανασκόπηση της Υπηρεσίας του Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή

7 Επικοινωνήστε μαζί μας Ο διαδικτυακός τόπος μας περιέχει εκτενείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου. Διαδικτυακός τόπος Τηλέφωνο * Ταχυδρομείο GPO Box 3 Melbourne VIC 3001 * 9πμ-5μμ Κανονική Ώρα Ανατολικής Αυστραλίας [AEST/EDT]. Οι κλήσεις θα χρεώνονται με το κόστος μίας τοπικής κλήσης από σταθερά τηλέφωνα. Κλήσεις από κινητά τηλέφωνα θα χρεώνονται με την ισχύουσα χρέωση του φορέα σας. Financial Ombudsman Service 2012 ABN Η Υπηρεσία του Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή (FOS) είναι ένα πρόγραμμα εξωτερικής επίλυσης διαφορών εγκεκριμένο από την Αυστραλιανή Επιτροπή Αξιών και Επενδύσεων (Australian Securities and Investments Commission AISC). Η υπηρεσία μας είναι δωρεάν για τους πελάτες. Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός η FOS χρηματοδοτείται από τα μέλη της. Η ιδιότητα μέλους στη FOS είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε Πάροχο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSP) λειτουργεί στην Αυστραλία. Η FOS επιλύει διαφορές μεταξύ καταναλωτών (περιλαμβανομένων μερικών μικρών επιχειρήσεων) και FSP σε όλη την Αυστραλία. Η FOS μπορεί να ασχοληθεί με διαφορές που αφορούν τα μέλη της στους ακόλουθους γενικούς τύπους προϊόντων: πίστωση, ασφάλιση, επενδύσεις, συστήματα πληρωμών, αποδοχή καταθέσεων, ασφάλιση ζωής και παραδοσιακές υπηρεσίες διαχειριστή/ θεματοφύλακα [trustee].

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίες, η Φορολογική Διοίκηση κατηγορήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται με υπηρεσίες και εργαλεία

Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται με υπηρεσίες και εργαλεία Με στόχο τις Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας στις Ψηφιακές Δεξιότητες για Εκπαίδευση και Πιστοποιήσεις στον Κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση του καταναλωτή

Ενηµέρωση του καταναλωτή 5 Ενημέρωση του Καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ενηµέρωση του καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Το DesignView καθ οδόν. Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια σχέδια και υποδείγματα, το εργαλείο συνεχίζει να επεκτείνεται ταχύτατα

Το DesignView καθ οδόν. Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια σχέδια και υποδείγματα, το εργαλείο συνεχίζει να επεκτείνεται ταχύτατα 04 2014 EL Το DesignView καθ οδόν Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια σχέδια και υποδείγματα, το εργαλείο συνεχίζει να επεκτείνεται ταχύτατα Εξορθολογισμός των υπηρεσιών διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 Italcementi Group sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 ΟΡΑΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Περιληπτική Περιγραφή Ελλάδα sdreport Περιληπτική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα