Εναλλακτικά οχήματα Πολιτικές και Εμπειρίες Εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εναλλακτικά οχήματα Πολιτικές και Εμπειρίες Εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ"

Transcript

1 Εναλλακτικά οχήματα Πολιτικές και Εμπειρίες Εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ ECOTEC, Απρίλιος 2010

2 Ποσοστιαία Συμμετοχή τελικής κατανάλωσης Ενέργειας σε ΕU 27 και Ελλάδα, 2006 Agriculture 2,44% Services 12,76% Industry 27,46% Agriculture 5,46% Services 9,66% Industry 19,60% Households 25,90% Households 25,61% Transport 31,44% Transport 39,65% Πηγή: EU Energy and Transport in figures, 2009

3 Ευρωπαϊκή Πολιτική - Στόχοι Τα αέρια του θερμοκηπίου και η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι τα σημαντικότερα προβλήματα για την αειφόρα ανάπτυξη του τομέα μεταφορών Στόχος: 20% μείωση αερίων θερμοκηπίου εως το % μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας εως το % 20% εξοικονόμηση ενέργειας εως το % 10% μερίδιο βιοκαυσίμων στο συνολικό μίγμα καυσίμων εως το 2020 Σκοπός: Η βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω μείωσης της εξάρτησης από τις εισαγωγές υγρών καυσίμων Η αντιμετώπιση του προβλήματος των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται στις μεταφορές.

4 Εναλλακτικά Οχήματα και Καύσιμα Ανάγκη διείσδυσης εναλλακτικών καυσίμων για την υποκατάσταση του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης με εναλλακτικά καύσιμα, σε ποσοστό 20 % μέχρι το Λόγοι που την επιβάλλουν: Η εξάρτηση από το πετρέλαιο στον τομέα των μεταφορών. Ένα σύστημα διάφορες πηγές κρίσεων. ενεργειακού αντεπεξέρχεται ανεφοδιασμού γρηγορότερα βασισμένο σε σε περιπτώσεις

5 Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα Οδηγία 2003/30/EC /EC Τα κράτη-μέλη οφείλουν να αντικαταστήσουν με βιοακαύσιμα το 5,75% μέχρι το 2010 του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ, που διατίθεται στην εγχώρια αγορά για χρήση μεταφορών Οδηγία 2009/28/EC /EC Αντικατάσταση του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ με 10% βιοκαύσιμα μέχρι το 2020 Ελληνικός νόμος 3423/2005. Πολιτική αποφορολόγησης συγκεκριμένων ποσοστώσεων βιοκαυσίμων. Στην Ελλάδα από καταργήθηκε η αποφορολόγηση του βιοντήζελ. Εάν, ο στόχος στην Ελλάδα καλύπτεται μόνον από βιοντήζελ, τότε απαιτείται κατανάλωση m3 βιοντήζελ, δηλαδή τετραπλάσια ποσότητα από το σύνολο των ποσοστώσεων του Στην περίπτωση αυτή το μέσο ποσοστό ανάμιξης στο πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι σε υψηλά ποσοστά Η παραπέρα αύξηση της διείσδυσης του βιοντήζελ στην Ελλάδα, θα απαιτήσει τη διάθεση στην αγορά μιγμάτων μεγαλύτερης περιεκτικότητας (π.χ. το B20), για εθελοντική χρήση από ιδιώτες ή δεσμευμένους στόλους οχημάτων.

6 Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα Για το 2007 σύνολο m3 υπάγονται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς Για το 2008 σύνολο κατανομής m3 Για το 2009 σύνολο m3

7 Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα Προδιαγραφές diesel κίνησης (ΕΝ 590) Προβλεπόμενη περιεκτικότητα biodiesel (χωρίς σήμανση) 5% Max μέχρι το % Max από το 2009 Διάθεση μέσω των διυλιστηρίων

8 Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα Άμεση αύξηση των ποσοτήτων biodiesel Απελευθέρωση της εμπορίας βιοκαυσίμων Πωλήσεις μειγμάτων Β20-Β100 σε δεσμευμένους στόλους (αστικά λεωφορεία, δημοτικά οχήματα, ιδιωτικοί στόλοι) Πωλήσεις μειγμάτων Β20-Β100 σε πρατήρια

9

10 Στρατηγικές Προώθησης βιοακαυσίμων Ην. Βασίλειο (μικρότεροι στόχοι από την οδηγία) Έκπτωση φόρων για βιοαιθανόλη, βιοντίζελ, επιχορήγηση μονάδων, Υποχρεωτική εμπορία ανανεώσιμων καυσίμων για προμηθευτές επί ποσοστού των συνολικών πωλούμενων ποσοτήτων καυσίμου, Επιβολή προστίμων για μη επίτευξη στόχου. Ιρλανδία Βιοντίζελ, βιοαιθανόλη αυτούσιο ή μίγματα (Β100, Ε85), 50% τέλη ταξινόμησης για εναλλακτικά οχήματα, ποσοστό βιοκαυσίμων σε διανομείς, Επιβολή προστίμων για μη επίτευξη στόχου. Ιταλία(μικρότεροι στόχοι από την οδηγία) Φοροελαφρύνσεις για βιοντίζελ, βιοαιθανόλη, Επιβολή προστίμων για μη επίτευξη στόχου. Σουηδία Φοροελαφρύνσεις για βιοκαύσιμα, έκπτωση φόρου για εταιρικούς στόλους με εναλλακτικά οχήματα, διάθεση τουλάχιστον ενός ανανεώσιμου καυσίμου σε πρατήρια, επιδότηση για μετατροπή οχημάτων με βιοαιθανόλη, κίνητρα σε τοπικό επίπεδο, απαλλαγή road congestion tax-δωρεάν στάθμευση

11 Στρατηγικές Προώθησης βιοακαυσίμων Γαλλία Οι δημόσιες μεταφορές σε 30 πόλεις χρησιμοποιούν ανάμειξη 30% Βιοντίζελ με κανονικό ντίζελ. Αυστρία Οι δημόσιες συγκοινωνίες στην πόλη Gartz λειτουργούν με βάση το Βιοντίζελ που κατασκευάζεται από τα χρησιμοποιημένα λάδια των εστιατορίων της πόλης. Σουηδία Στόλοι οχημάτων με βιοακύσιμα, Διαδεδομένη η χρήση Ε85, Εισαγωγή βιοαρερίου

12 Βιοαέριο Βιοαέριο εξαιρετικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα καθώς παράγεται από απόβλητα χρήση σε οχήματα σχεδιασμένα για CNG απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια από πολλούς φορείς Πρώτες ύλες: αγροτικά υπολείμματα, υποπροϊόντα βιομηχανίας τροφίμων, απόβλητα κτηνοτροφείων Παράδειγμα Σουηδίας Orebro Η πόλη του Orebro (περ κάτοικοι) θέσπισε το 2008 στο Sustainable Transport Plan στόχο 40% έως το 2020 μείωση εκπομπών CO2 με κύριο εργαλείο την περαιτέρω χρήση του βιοαερίου Το εργοστάσιο παραγωγής βιοαερίου στη πόλη επεξεργάζεται σε ετήσια βάση τόνους αγροτικών παραπροϊόντων, παράγοντας 5 εκ. Nm3 βιομεθανίου και τόνους οργανικού λιπάσματος 61 νέα λεωφορεία βιομεθανίου στη πόλη το εργοστάσιο παραδίδει στο σταθμό ανεφοδιασμού Nm3 ημερησίως

13

14

15 Το παράδειγμα της Σουηδίας Το 38% των συνολικών οχημάτων είναι χαμηλών εκπομπών CO2 Βιοαιθανόλη (Ε85) -> > 18,7% Συμβατικά με <120 g/km CO2 (15.3%) Ηλεκτρικά υβριδικά (1,2%) Βιοαερίου (2,8%)

16 Αεριοκίνηση Φυσικό αέριο Η χρήση οχημάτων φυσικού αερίου εδώ και αρκετά χρόνια αποτελεί: διεθνώς την πιο επιτυχημένη και εφαρμοσμένη τεχνολογία χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές, αφού συνδυάζει αρκετά οφέλη και παρέχει λύσεις σε πολλά προβλήματα ενεργειακής απόδοσης και περιβαλλοντικής επίδοσης. σημαντική και αποτελεσματική διέξοδο στο μείζον πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

17 Οχήματα φυσικού αερίου Τύποι οχημάτων φυσικού αερίου: οχήματα που λειτουργούν αποκλειστικά με φυσικό αέριο οχήματα διπλού καυσίμου που λειτουργούν με φυσικό αέριο ή βενζίνη οχήματα μίγματος φυσικού αερίου και Diesel όπου τα ποσοστά των δύο καυσίμων μεταβάλλονται ανάλογα με τις στροφές και το φορτίο του κινητήρα. Χαρακτηριστικά Τα οχήματα φυσικού αερίου διαθέτουν κινητήρες εσωτερικής καύσης με ανάφλεξη και είναι παρόμοια με τα βενζινοκίνητα οχήματα, αλλά με διαφορετικό εξοπλισμό αποθήκευσης και παροχής καυσίμου. Το φυσικό αέριο αποθηκεύεται πάνω στο όχημα σε ειδικές φιάλες κατασκευασμένες από υπερανθεκτικά υλικά, τοποθετημένες έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρήξης τους ακόμα και στις πιο σφοδρές συγκρούσεις. Το φυσικό αέριο απαντάται σε δύο μορφές: ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) υπό υψηλή πίεση (200bar bar) ως κρυογονικά υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) σε θερμοκρασίες κάτω από -180οC.

18 Αυτονομία Η αυτονομία ενός οχήματος φυσικού αερίου είναι μικρότερη από αυτή των συμβατικών βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων, εξαιτίας του χαμηλότερου ενεργειακού περιεχομένου του φυσικού αερίου ανά μονάδα όγκου. Η αυτονομία των περισσότερων οχημάτων διπλού καυσίμου (φυσικού αερίου-βενζίνης βενζίνης) ανέρχεται σε 400χλμ ενώ των οχημάτων αποκλειστικής χρήσης CNG κυμαίνεται από 400 έως 600χλμ χλμ. Ανεφοδιασμός Ο ανεφοδιασμός των οχημάτων φυσικού αερίου γίνεται από εξειδικευμένους σταθμούς που είναι συνδεδεμένοι με το τοπικό δίκτυο παροχής φυσικού αερίου. Ο χρόνος ανεφοδιασμού εξαρτάται από το τύπο του σταθμού πλήρωσης, ενώ ο ανεφοδιασμός πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας.

19 Κατηγορίες οχημάτων- στόχοι για χρήση Φ.Α. στην Ελλάδα Οι κύριες κατηγορίες οχημάτων- στόχοι Φ.Α. στην Ελλάδα είναι, κατά προτεραιότητα, οι εξής : Λεωφορεία και απορριμματοφόρα (Αθηνών / Πειραιώς- Θεσσαλονίκης) Πραγματοποιούν πολλά χιλιόμετρα μέσα στο αστικό περιβάλλον και, επομένως, το όφελος από τη μείωση της αέριας ρύπανσης και του θορύβου που προκαλούν είναι μεγάλο Η κυκλοφορία τους συμβάλλει στη δημιουργία θετικού κλίματος στο ευρύ κοινό, για τη γενικότερη αποδοχή της τεχνολογίας της αεριοκίνησης Ιδιωτικοί στόλοι διανομής προϊόντων μέσα στην πόλη Ταξί

20 Ευρωπαϊκή Ένωση και στόχοι καθιέρωσης της αεριοκίνησης Κυκλοφορούν παγκοσμίως 8 εκατ. οχήματα Φ.Α. και λειτουργούν πάνω από σταθμοί τροφοδοσίας για τα οχήματα αυτά. Στην Ευρώπη κυκλοφορούν περίπου οχήματα Φ.Α. από τα οποία περίπου στην Ιταλία. Στόχος της Ε.Ε.:.: το 10% των οχημάτων το 2020 να είναι οχήματα φυσικού αερίου ενώ επιπλέον έχει εντάξει την εισαγωγή της αεριοκίνησης στην περιβαλλοντική και στην ενεργειακή πολιτική της. Ήδη τα κράτη-μέλη μέλη της Ε.Ε. έχουν οργανώσει προγράμματα ενθάρρυνσης της αεριοκίνησης με οικονομικά και διοικητικά κίνητρα για χρήστες οχημάτων φυσικού αερίου αλλά και προγράμματα κατασκευής δικτύων σταθμών ανεφοδιασμού CNG, σε συνεργασία με τις εταιρείες αερίου.

21 Παραδείγματα εφαρμογής της αεριοκίνησης Ιταλία: Η μεγαλύτερη αγορά οχημάτων φυσικού αερίου της Ευρώπης (70%). Η εγχώρια Fiat έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις στους κινητήρες CNG προωθώντας έτσι την αεριοκίνηση NGVs και 510 σταθμοί ανεφοδιασμού. Μεγάλη ποικιλία διατιθέμενων NGVs από τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Ο αριθμός των λεωφορείων φυσικού αερίου είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο για τα λεωφορεία diesel. Τα κυβερνητικά προγράμματα υποστηρίζουν ενεργά την προώθηση της αεριοκίνησης θέτοντας περιορισμούς στα οχήματα υγρών καυσίμων με αφορμή τις υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων. Χρησιμοποιούνται και απορριματοφόρα φυσικού αερίου. Η συνολική ποσότητα φυσικού αερίου που πωλείται ετησίως για την κίνηση οχημάτων είναι m3 και συνεχώς αυξάνεται. Το φυσικό αέριο διατίθεται σε χαμηλότερη τιμή από το diesel κίνησης.

22 Στην Ελλάδα : Κυκλοφορούν 415 λεωφορεία Φ.Α. της ΕΘΕΛ στην Αττική ανεβάζοντας τη συμμετοχή των λεωφορείων CNG στο 20% περίπου του στόλου της εταιρείας. Τα λεωφορεία αυτά ανεφοδιάζονται από τους σταθμούς CNG της ΔΕΠΑ στα Άνω Λιόσια και στην Ανθούσα. Αναμένονται άλλα 200. Ετήσια μείωση αέριων ρύπων και CO 2 ΝΟx kg CO + HC + PM kg CO kg Διανεμήθηκαν 106 οχήματα φυσικού αερίου σε στόλους απορριμματοφόρων σε διάφορους Δήμους της Αττικής και τέθηκαν σε κυκλοφορία μέσα στο Σχεδιασμός για 200 απορρ. σε Λαμία, Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη Κατανάλωση φυσικού αερίου ετησίως στην Αθήνα: Νm3

23 Υγραεριοκίνηση LPG Μετατροπή βενζινοκινητήρων Διαθέσιμοι σταθμοί ανεφοδιασμού σε λίγες περιοχές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Λάρισα, Βόλο, Θήβα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Χανιά, Αλεξανδρούπολη Οικονομία Χώρος για φιάλες

24 Υγραέριο Το υγραέριο ή LPG είναι μίγμα προπανίου (C3H8) και βουτανίου (C4H10). Τα οχήματα είναι παρόμοια με τα βενζινοκίνητα, αλλά διαφέρουν στον τρόπο αποθήκευσης του καυσίμου. Το υγραέριο αποθηκεύεται σε ειδική δεξαμενή και σε υγροποιημένη μορφή σε πίεση bar. Σε αρκετές περιπτώσεις τα οχήματα αυτά είναι διπλού καυσίμου (βενζίνης LPG). Το υγραέριο ως καύσιμο μεταφορών χρησιμοποιείται κυρίως ως οικονομικότερη λύση έναντι των συμβατικών καυσίμων, όμως παρουσιάζει και ορισμένα περιβαλλοντικά οφέλη: : 5 10% 5 λιγότερο CO2 και ελαφρά λιγότερους HC και ΝΟx, σε σχέση με τα βενζινοκίνητα και μεγάλο πλεονέκτημα εκπομπών PM και NOx έναντι των ντήζελ.

25 Τα υγραεριοκίνητα οχήματα είναι ακριβότερα από τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα, όμως το διαφορικό κόστος αποσβένεται γρήγορα λόγω της φθηνότερης τιμής του υγραερίου. Τα υγραεριοκίνητα οχήματα παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου ανά μονάδα ενέργειας (20% - 40%), όμως το υγραέριο είναι συνήθως 40% - 50% φθηνότερο από τα συμβατικά καύσιμα. Σημαντικές είναι οι απαιτήσεις ασφάλειας, λόγω των ιδιοτήτων του υγραερίου. Τα εργοστασιακά οχήματα πληρούν υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας. H ποιότητα μετατροπής των οχημάτων LPG κυμαίνεται σημαντικά. Περιορισμένη είναι η αγορά στην Ε.Ε (Ολλανδία, Γερμανία). Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία στην Ελλάδα σε υγραεριοκίνητα ΤΑΧΙ (από μετατροπή). Η αγορά είναι συρρικνωμένη, λόγω έλλειψης σταθμών ανεφοδιασμού και ύπαρξης προβληματικών μετατροπών.

26 Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (μελέτες, παρεμβάσεις χαμηλού κόστους) 3.1 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης/περιβαλλοντικής περιβαλλοντικής επίδοσης σε οχήματα δημοτικών στόλων: Μετατροπή βαρέων οχημάτων για χρήση υψηλών μιγμάτων βιοκαυσίμου. Εφαρμογή σε δήμους με πλήθος βαρέων οχημάτων τουλάχιστον 30 και με πρότυπο εκπομπών ρύπων τουλάχιστον EURO II Εγκατάσταση DPF (diesel diesel particulate filter) σε οχήματα μετά το 1995 Εφαρμογή σε οχήματα τουλάχιστον EURO ΙΙ. Προεραιτική και μόνο σε οχήματα της δράσης Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων δημοτικών στόλων σε οχήματα υγραερίου (LPG). Εφαρμογή σε οχήματα EURO ΙΙ και EURO ΙΙΙ Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων δημοτικών στόλων σε οχήματα διπλού καυσίμου με φυσικό αέριο. Εφαρμογή σε οχήματα EURO ΙΙ και EURO ΙΙΙ

27 Ηλεκτρικά οχήματα Πλεονεκτήματα Η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές συμβάλλει σε χαμηλές εκπομπές CO2 Ο ηλεκτροκινητήρας έχει υψηλή απόδοση σε σύγκριση με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης Αθόρυβη λειτουργία, μηδενικοί ρύποι

28 Ηλεκτρικά οχήματα Γερμανία: 500 εκ. για 1 εκ. ηλεκτρικά οχήματα εως το 2020 και σχετική έρευνα Η επιδότηση αυτή είναι πολύ μικρή συγκρινόμενη με την επιδότηση για απόσυρση οχημάτων που αυξήθηκε από 1,5 στα 5 δις (για 2 εκ. αιτήσεις) E-mobility Berlin. Συνεργασία Mercedes RWE για δημιουργία δικτύου φόρτισης 100 ηλεκτρικών οχημάτων (500 σταθμοί) ΗΠΑ 2,4 δις $ για υποστήριξη R&D σχετικά με τεχνολογίες ηλεκτρικών οχημάτων (κυρίως μπαταρίες) Απώτερος στόχος η κυκλοφορία 1 εκ. ηλεκτρικών οχημάτων εως το 2015 Γενικότερα το κύριο θέμα συζήτησης για τις μεταφορές και στον υπόλοιπο κόσμο είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο (Ιαπωνία, Κίνα, Ινδία, Ισραήλ...) Παρ όλα όλα αυτά πολλές χώρες έχουν ήδη επενδύσει και συνεχίζουν να επενδύουν παράλληλα και σε άλλες τεχνολογίες όπως οχήματα με CNG (Αργεντινή( Αργεντινή, Βραζιλία, Πακιστάν,Ιταλία Ιταλία), βιοκαύσιμα (Βραζιλία, ΗΠΑ, Γερμανία, Ινδία), βιοαέριο (Σουηδία)

29 Ηλεκτρικά οχήματα

30 Διαθέσιμα ηλεκτρικά οχήματα στην Ελληνική αγορά Reva Phaedra i Reva NXR (Next generation)

31 Διαθέσιμα ηλεκτρικά οχήματα στην Ελληνική αγορά από το 2011 Nissan Leaf Citroen C-ZeroC Smart electric

32 Διαθέσιμα ηλεκτρικά οχήματα στην Ελληνική αγορά από το 2011 Peugeot ion Opel Ampera Plug-in in-hybrid - Κύρια χρήση ως ηλεκτρικό για μεγάλες αποστάσεις μικρός βενζινοκινητήρας θα φορτίζει τις μπαταρίες

33 Υβριδικά οχήματα 8 μοντέλα διαθέσιμα στην Ελληνική αγορά Honda Civic Hybrid Toyota Prius Honda Insight Lexus RX 400h Lexus RX 450h Lexus GS 450h Lexus LS 600h Περί τις πωλήσεις συνολικά ετησίως (2.300 υβριδικά το 2008 και το 2009 ποσοστό επί συνόλου πωλήσεων επιβατικών 0,7-0,8%) 0,8%) Υψηλό σχετικά κόστος: : > ανά όχημα

34 Υβριδικά οχήματα

35 Κίνητρα για ηλεκτρικά και υβριδικά σε άλλες χώρες Ελλάδα: Μηδενικό τέλος ταξινόμησης, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας (εκτός αν είναι πάνω από 2000 cc οπότε 50% των τελών για συνήθη οχήματα Κύπρος:επιδότηση 700 για αγορά ηλεκτρικού οχήματος Γαλλία: υβριδικά με εκπομπές CO2 <140 g/km λαμβάνουν επιδότηση 2000, ενώ για αγορά ηλεκτρικού η επιδότηση μπορεί να φτάσει εώς το 20% του ποσού για την αγορά του Ην. Βασίλειο: Οι επιδοτήσεις για αγορά ηλεκτρικού οχήματος ανέρχονται σε ενώ υπάρχουν και άλλες φοροαπαλλαγές όπως η αποφυγή του road congestion tax στο κέντρο πόλεων όπως το Λονδίνο

36 Κίνητρα για απόσυρση Ελλάδα (πριν διακοπεί το πρόγραμμα): ανάλογα με κυβισμό αυτοκινήτου επιπλέον για αγορά νέου EURO 4/5 (ασχέτως( εκπομπών CO2, κατανάλωσης καυσίμου) Αυστρία: 1500 για απόσυρση οχήματος >13 χρόνων και αγορά νέου τουλάχιστο EURO 4 Ιταλία: 1500 για αγορά νέου οχήματος EURO 4/5 και εκπομπές CO2 <140 g/km, με απόσυρση οχήματος EURO 0-20

37 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενδεδειγμένη πολιτική προώθησης εναλλακτικών καυσίμων Κυβερνητική πρωτοβουλία και στήριξη Κατάρτιση Προγράμματος Προώθησης εναλλακτικών καυσίμων Κατάλληλη στοχοθέτηση με την επιλογή στόλων ή οχημάτων προτεραιότητες Υποχρεωτική ποσόστωση καθαρών οχημάτων για τη προμήθεια σε Δημόσιους φορείς Παροχήκινήτρωνκατάτοστάδιοεισαγωγής νέων τύπων καυσίμων ή οχημάτων στην αγορά Η διείσδυση εναλλακτικών καυσίμων πρέπει να ξεκινά από μεγάλους και οργανωμένους στόλους. Τέτοιο παράδειγμα, αποτελεί η ΕΘΕΛ με τα λεωφορεία φυσικού αερίου.

38 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ευχαριστώ για την προσοχή σας Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών ΚΑΠΕ

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων «Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...4 Εισαγωγή...5 Βενζίνη & Πετρέλαιο Diesel...6 Υβριδικά Οχήματα...15 Υγραεριοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ

ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 3 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β» ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΪΜΑΝΙΔΗΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη Οµάδα Εργασίας: Βουλουβούτης Αλέξανδρος, Χ.Μ. Κουρίδης Χαρίτων, Μ.Μ. Κουφοδήµος Γεώργιος, Μ.Μ. Μπεζεργιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιµες µεταφορές & κίνηση. Εγχειρίδιο για τους µαθητές

Βιώσιµες µεταφορές & κίνηση. Εγχειρίδιο για τους µαθητές Βιώσιµες µεταφορές & κίνηση Εγχειρίδιο για τους µαθητές Έκδοση EL 1.0 - Οκτώβριος 2010 είτε την ιστοσελίδα του έργου IUSES www.iuses.eu για ενηµερωµένες εκδόσεις. Αποποίηση Ευθύνης Το έργο χρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.10.2014 L 307/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/94/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (Κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Εθνικής Αντίστασης 11 Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 E-mail : dethp@otenet.gr http://users.otenet.gr/~dethp Βιοµάζα Βιοκαύσιµα Βιοενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Η σωστή συντήρηση του αυτοκινήτου µας καθορίζει τη µακροβιότητά του, αλλά και την ασφάλεια που µας παρέχει.

Η σωστή συντήρηση του αυτοκινήτου µας καθορίζει τη µακροβιότητά του, αλλά και την ασφάλεια που µας παρέχει. ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Φωτογραφίες: ΙCON ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΑΣ Α ΕΧΕΤΕ παρατηρήσει Θ ότι µε την αγορά ενός νέου αυτοκινήτου, το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 οικο νομία ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΕΡΙΟΥ ΚΊΝΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΟΙΚΟνομία - ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΚΟΕ (Δεκαεξασέλιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάνουν τη διαφορά

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάνουν τη διαφορά Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάνουν τη διαφορά Περιεχόμενα Πρόλογος σ. 01 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ζήτηση σ. 03 H χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σ. 05 Ενεργειακοί στόχοι της ΕΕ Όραμα για

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.2.2006 COM(2006) 34 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142 EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

22 Σεπτεµβρίου Ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο Πέρα από το αυτοκίνητο ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η άποψη της Greenpeace

22 Σεπτεµβρίου Ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο Πέρα από το αυτοκίνητο ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η άποψη της Greenpeace 22 Σεπτεµβρίου Ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο Πέρα από το αυτοκίνητο ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η άποψη της Greenpeace Σχεδόν ένα νέο αυτοκίνητο κάνει την εµφάνισή του στους δρόµους κάθε δευτερόλεπτο: 4.000 την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου Τανάγρας

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου Τανάγρας Σχηματάρι, 2014 Στις 5 Μαρτίου 2013, ο Δήμαρχος Ευάγγελος Γεωργίου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου,υπέγραψε το έντυπο προσχώρησης του στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»(Covenant of Mayors).

Διαβάστε περισσότερα