Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ"

Transcript

1 Στρατηγική και πολιτική του ΔΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Συνέδριο: Η κρίση ως ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα ΚΕΠΠ / Capital Link Απρίλιος 2011 Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ

2 Περιεχόμενα Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) Το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου Εξέλιξη και λειτουργία αγοράς φυσικού αερίου Επενδυτικό Πρόγραμμα ΔΕΣΦΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΣΦΑ

3 Ποιος είναι ο ΔΕΣΦΑ ΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΣΦΑ Ουσιαστικό Βήμα για την Απελευθέρωση της Ελληνικής Αγοράς Φυσικού Αερίου Διαχωρισμός βάσει του Νόμου 3428/2005 Διαχωρίζονται οι Δραστηριότητες Μεταφοράς απο τις Δραστηριότητες Εμπορίας Φυσικού Αερίου της ΔΕΠΑ Δημιουργείται ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ως νέα νομική οντότητα Διαχωρίζεται στις δύο εταιρίες τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο και περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις κλπ. Ίδρυση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. στις 31 Μαρτίου 2007, με κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Ο ΔΕΣΦΑ είναι ο ιδιοκτήτης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.)

4 Αποστολή του ΔΕΣΦΑ Η λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου προκειμένου να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των Χρηστών σε φυσικό αέριο κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικά - Στο πλαίσιο των διατάξεων και των πράξεων του αντίστοιχου νομοθετικού πλασίου - Εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον - Τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της μη διάκρισης των Χρηστών και των Πελατών - Προάγοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην αγορά Φυσικού Αερίου

5 Στόχοι του ΔΕΣΦΑ Πρωταρχικός Στόχος: Άριστος Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στην Ευρωπαϊκή Ενωση Ειδικοί Στόχοι: 1. Η διατήρηση και βελτίωση των υπηρεσιών μας 2. Η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητάς μας και ως προς το χρόνο και ως προς τους διαθέσιμους πόρους 3. Η βελτίωση της τεχνογνωσίας, της υλικοτεχνικής υποδομής αλλά και των οικονομικών μας πόρων 4. Η καινοτομία 5. Η ενίσχυση και ανάπτυξη της απόδοσης της διοίκησής μας 6. Η ενίσχυση της απόδοσης των εργαζομένων και της θετικής στάσης τους έναντι της αποστολής μας 7. Η ενίσχυση της δημόσιας και κοινωνικής ευθύνης μας 8. Η σύναψη συνεργασιών με άλλες αρχές, οργανισμούς και επιχειρήσεις για αμοιβαίο όφελος

6 Δραστηριότητες του ΔΕΣΦΑ Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες (παροχή υπηρεσιών υπό συγκεκριμένους όρους και τιμολόγια που εγκρίνονται από το Υπουργείο Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής μετά από θετική εισήγηση της ΡΑΕ) Μεταφορά Φυσικού Αερίου Προσωρινή αποθήκευση και Αεριοποίηση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου

7 Δραστηριότητες του ΔΕΣΦΑ Μη Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύων & Εγκαταστάσεων Κατασκευή και διαχείριση έργων φυσικού αερίου Παροχή Μελετητικών υπηρεσιών Παροχή εμπειρογνωμόνων σε θέματα φυσικού αερίου Διαπίστευση οργάνων αερίου Παροχή Υπηρεσιών ψύξεως καραβιών ΥΦΑ Εκπαίδευση τρίτων σε θέματα φυσικού αερίου κλπ

8 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

9 Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου

10 Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Το ΕΣΜΦΑ περιλαμβάνει -Τον κεντρικό αγωγός υψηλής πίεσης (70bar) μήκους 512χλμ -Τους κλάδους υψηλής πίεσης (70 bar) συνολικού μήκους 706 χλμ και -Τις υπέργειες εγκαταστάσεις, αποτελούμενες από: 5 Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης 44 Σταθμούς Μέτρησης και Ρύθμισης Μεγάλο αριθμό Βανοστασίων & Ξεστροπαγίδων Σύστημα τηλε-εποπτείας / τηλεχειρισμού

11 Σημεία εισόδου του Ελληνικού Συστήματος Σιδηρόκαστρο : Nm 3 /h Κήποι: Νm 3 /h Αγία τριάδα : Nm 3 /h

12 Σταθμοί μέτρησης ή/και ρύθμισης Οι σταθμοί μέτρησης ή/και ρύθμισης υποβιβάζουν και ελέγχουν την πίεση των συστημάτων που τροφοδοτούν, μετρούν την ποσότητα της ενέργειας που διοχετεύεται από το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου στα δίκτυα μέσης πίεσης ή σε καταναλωτές απευθείας συνδεδεμένους με το σύστημα μεταφοράς Για το λόγο αυτόν είναι εξοπλισμένοι με: ρυθμιστικές βαλβίδες, οι οποίες επιτηρούν και ρυθμίζουν σε συνεχή βάση την πίεση λειτουργίας των δικτύων διανομής βαλβίδες άμεσης διακοπής για την προστασία των συστημάτων που τροφοδοτούν από τυχόν παραβίαση των ορίων της πίεσης λειτουργίας αυτών σύγχρονα μετρητικά συστήματα για τη συνεχή μέτρηση της παροχής και της ποιότητας του φυσικού αερίου που διοχετεύεται μέσω των σταθμών

13 Κέντρο Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου Αντικείμενο του Κέντρου Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου αποτελεί: Η συνεχής παρακολούθηση λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ, μέσω συστήματος Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (SCADA). H υλοποίηση των προγραμμάτων παραλαβών και παραδόσεων Φ.Α. Ο προσδιορισμός των λειτουργικών παραμέτρων με χρήση σύγχρονωνν συστημάτων προσομοίωσης δικτύου, με στόχο την ασφαλή, ομαλή και αποδοτική λειτουργία του δικτύου. Ο κεντρικός συντονισμός σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και η διαχείριση κρίσεων

14 Ο σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Η Εγκατάσταση ΥΦΑ της Ρεβυθούσας διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για: α) την έγχυση ΥΦΑ από πλοίο μεταφοράς στις δεξαμενές του σταθμού, β) την προσωρινή αποθήκευση ποσοτήτων ΥΦΑ, γ) την αεριοποίηση του ΥΦΑ και τη έγχυση του στο ΕΣΜΦΑ. Για την αποθήκευση του ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ χρησιμοποιούνται δύο δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας m 3. Το ΥΦΑ αποθηκεύεται σε θερμοκρασία περίπου -160 o C και σε περίπου ατμοσφαιρική πίεση.

15 Ο σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Ο σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εθνικές υποδομές, καθώς παρέχει ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας και δυνατότητα διαφοροποίησης πηγών προμήθειας. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ρεβυθούσας είναι ότι δεν εξαρτάται από τη λειτουργική επάρκεια των ανάντη του ΕΣΦΑ συστημάτων μεταφοράς.

16 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

17 Εξέλιξη αγοράς φυσικού αερίου Για την περίοδο , μοναδικός προμηθευτής του ΕΣΦΑ ήταν η εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. Με τις τρεις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας που έχει συνάψει, (Ρωσία, Αλγερία, Τουρκία) τροφοδοτεί το ελληνικό σύστημα μεταφοράς από την πρώτη μέρα λειτουργίας του. Τον Μάιο του 2010, μετά την θέση σε ισχύ του Κώδικα Διαχείρισης, το πρώτο ιδιωτικό φορτίο ΥΦΑ νέου Χρήστη εκφορτώθηκε στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας. Έκτοτε έχουν ενεργοποιηθεί ήδη τρεις (3) νέοι Χρήστες στην Ελληνική αγορά που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας για την αεριοποίηση ποσοτήτων ΥΦΑ και το ΕΣΜΦΑ για την τροφοδότηση των Εγκαταστάσεών τους. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται η δραστηριοποίηση και άλλων νέων Χρηστών στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου.

18 bin MWh Εξέλιξη Κατανάλωσης ΦΑ στην Ελλάδα

19 Κατανομή & Εκτίμηση ποσοτήτων Φ.Α. στα τρία Σημεία Εσόδου του ΕΣΦΑ για τα έτη bin Νm Year Russian N.G (Nm3) Regasified LNG (Nm3) Turkish N.G (Nm3)

20 Κατανεμηθείσες ποσότητες σε Χρήστες Μεταφοράς μετά την εφαρμογή του Κώδικα (1/4-31/12/2010) 5,6% 10,5% 1,9% 81,9% ΔΕΠΑ ΑΤΕ ΜΟΗ ΔΕΗ

21 Γράφημα μεριδίων παραδόσεων ρωσικού Φ.Α., αεριοποιημένου ΥΦΑ και τουρκικού Φ.Α. κατά το Έτος 2010

22 ΔΕΣΦΑ / Τμήμα Προγραμματισμού Γράφημα μεριδίων κατανάλωσης Φ.Α. ανά κατηγορία πελατών κατά το έτος 2010

23 Λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Ο ΔΕΣΦΑ, παρέχει σε Χρήστες υπηρεσίες Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ υπό συγκεκριμένους όρους και τιμολόγια που εγκρίνονται από το Υπουργείο Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής μετά από θετική εισήγηση της ΡΑΕ. Τα τιμολόγια μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ προσδιορίζονται στην υπουργική απόφαση 4955/2006 όπως αυτή ισχύει και μετά την τελευταία αναθεώρησή της (αριθμ. Δ1/Α/1110/9860/ απόφαση του υφυπουργού ΠΕΚΑ) με την οποία ορίσθηκαν τα τιμολόγια βραχυχρόνιας χρήσης του ΕΣΦΑ, βάσει των προβλεπομένων στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Τα τιμολόγια πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου είναι ταχυδρομικού τύπου, ενώ ήδη ο ΔΕΣΦΑ επεξεργάζεται, σε συνεργασία με εξειδικευμένο οίκο του εξωτερικού και την ΡΑΕ, την αλλαγή τους, λαμβάνοντας υπ όψιν τις απαιτήσεις του τρίτου πακέτου οδηγιών της ΕΕ για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς Φυσικού Αερίου καθώς και τις απαιτήσεις της εγχώριας αγοράς.

24 Λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Ο ΔΕΣΦΑ, στο πλαίσιο των οριζομένων στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, έχει προβεί κατά το τελευταίο 6μηνο σε σημαντικές ενέργειες, με στόχο την διασφάλιση ισότιμης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης των Χρηστών στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. Ωστόσο προκειμένου να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς Φυσικού Αερίου απομένει ακόμη να γίνουν ορισμένα επιπρόσθετα βήματα, τόσο από το ΔΕΣΦΑ όσο και από άλλους φορείς της εγχώριας αγοράς ενέργειας. Σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα παρέμβασης του ΔΕΣΦΑ σημειώνονται τα ακόλουθα:

25 Ενέργειες για την βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου 1. Αύξηση της δυναμικότητας στα Σημεία Εισόδου αγωγών. Η ολοκλήρωση της κατασκευής του σταθμού συμπίεσης στη Νέα Μεσήμβρια, τον ερχόμενο Ιούλιο, πρόκειται να οδηγήσει σε αύξηση της τεχνικής δυναμικότητας των Σημείων Εισόδου «Σιδηρόκαστρο» και «Κήποι» παρέχοντας τη δυνατότητα και σε άλλους Χρήστες, πλην της ΔΕΠΑ, να εισάγουν στην χώρα αέριο αγωγού, εφόσον εξασφαλίσουν φυσικά τις ανάλογες ποσότητες αλλά και τη δυναμικότητα που απαιτείται στα ανάντη συστήματα. Κατά το τρόπον αυτόν οι Χρήστες θα αποκτήσουν την δυνατότητα διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου προμήθειας Φ.Α. Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση, σε Χρήστες πλην ΔΕΠΑ, παρέχεται ουσιαστικά η δυνατότητα εισαγωγής Φ.Α. μόνον μέσω του Σημείου Εισόδου «Αγία Τριάδα» (ΥΦΑ που αεριοποιήθηκε). 2. Ανάστροφη Ροή στα Σημεία Εισόδου Αγωγών. Ο ΔΕΣΦΑ μελετά την κατάρτιση προτάσεων για τη συμπλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα σε Χρήστες του ΕΣΦΑ να εξάγουν ποσότητες Φυσικού Αερίου προς τα ανάντη συστήματα αγωγών (Βουλγαρίας και Τουρκίας) υπό πραγματική ή πλασματική ροή. Για το λόγο αυτόν έχει ξεκινήσει σειρά επαφών με τους Διαχειριστές των συστημάτων αυτών με στόχο η ανάπτυξη του πλαισίου πρόσβασης των Χρηστών τόσο στα συστήματα αυτά όσο και στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου να γίνει κατά τρόπον συμβατό.

26 Ενέργειες για την βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου 3. Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε διακοπτόμενη βάση. Με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση της δυναμικότητας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και την παροχή νέων ευέλικτων υπηρεσιών σε Χρήστες, ο ΔΕΣΦΑ μελετά την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε διακοπτόμενη βάση, τη διάθεση δηλαδή δυναμικότητας του συστήματος σε Χρήστες υπό την αίρεση διακοπής. Για το σκοπό αυτόν πρόκειται να αναπτυχθούν σχετικές πρότυπες συμβάσεις και να προταθούν τιμολόγια, το ύψος των οποίων θα διαμορφώνεται ανάλογα με την πιθανότητα διακοπής. 4. Ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς Φυσικού Αερίου. Προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη ρευστότητα στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην αποτελεσματικότερη διακίνηση ποσοτήτων Φ.Α. στο δίκτυο και κατ επέκταση σε μείωση των τιμών κρίνεται σκόπιμη η ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς Φ.Α., μέσω της δημιουργίας ενός κόμβου διαπραγμάτευσης (hub) όπου οι Χρήστες θα δύνανται να πωλούν και να αγοράζουν ποσότητες Φ.Α. ακόμα και κατά τη διάρκεια της Ημέρας.

27 Ενέργειες για την βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου 5. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Με στόχο την διαφανή και αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς Φυσικού Αερίου προγραμματίζεται η εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος αποτελούμενου από: α) το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα, μέσω του οποίου παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τη λειτουργία και χρήση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισότιμη, διαφανής και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, αλλά και η αποτελεσματική και έγκαιρη παροχή των σχετικών υπηρεσιών πρόσβασης. β) το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών, μέσω του οποίου ο Διαχειριστής θα διαχειρίζεται τη δευτερογενή αγορά Μεταφορικής Ικανότητας του ΕΜΦΑ και Δυναμικότητας Αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ, αλλά και τη δευτερογενή αγορά Φυσικού Αερίου σε επίπεδο Χρηστών ή Πελατών ΕΣΦΑ. 6. Αναβάθμιση ιστοσελίδας ΔΕΣΦΑ. Στο πλαίσιο παροχής επαρκούς πληροφόρησης σε Χρήστες ή Τρίτους, με στόχο την ισότιμη και διαφανή χρήση του ΕΣΦΑ, έλαβε χώρα σημαντική αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Διαχειριστή, στην οποία παρέχονται πλέον λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του συστήματος, οι οποίες ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1775/2005.

28 Ενέργειες για την βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου 7. Βελτίωση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ - Προτείνονται αυστηρότερα όρια, για τους Χρήστες οι οποίοι βρίσκονται σε αρνητική έλλειψη εξισορρόπησης φορτίου, τα οποία σχετίζονται με το επίπεδο της τελευταίας, ώστε να αποτρέπεται η τυχόν καταχρηστική διάθεση του αερίου εξισορρόπησης εις βάρος άλλων Χρηστών. - Σε συνδυασμό με τον νέο κανονισμό τιμολόγησης, προτείνεται η κατάργηση της υφιστάμενης ανακολουθίας μεταξύ της δεσμευμένης και της Μεταφορικής Ικανότητας για την κατηγορία των λοιπών Πελατών (πλην Ηλεκτροπαραγωγών). - Αυστηρότερη μεθοδολογία για την διάθεση του αποθηκευτικού χώρου της Ρεβυθούσας στους Χρήστες με σκοπό την βελτιστοποίηση της χρήσης του σταθμού.

29 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΣΦΑ

30 Επενδυτικό Πρόγραμμα ΔΕΣΦΑ (1) Ο ΔΕΣΦΑ από συστάσεώς του, υλοποιεί έργα που συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο Προγραμματισμένων Επεκτάσεων του ΕΣΦΑ (Υ.Α. Δ1/Γ/1588, ΦΕΚ Β 60/ ), με στόχο την αύξηση της μεταφορικής ικανότητας του συστήματος και την εξάπλωση του δικτύου σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Σήμερα, ο ΔΕΣΦΑ υλοποιεί τα τελευταία έργα από τον κατάλογο και σχεδιάζει ένα φιλόδοξο Πρόγραμμα Ανάπτυξης με σημαντικές ενεργειακές επενδύσεις για τα επόμενα έτη. Ο ΔΕΣΦΑ σύμφωνα με το Άρθρο 10 του νόμου 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313 / ) αλλά και το κεφάλαιο 12 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β 379 / ) έχει ήδη αποστείλει στη ΡΑΕ (21/9/2010), τη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ

31 Επενδυτικό Πρόγραμμα ΔΕΣΦΑ (2)

32 Επενδυτικό Πρόγραμμα ΔΕΣΦΑ (3) Προγραμματισμένα Έργα (ΥΑ Δ1/Γ/1588, ΦΕΚ Β/60/ ) Υλοποιηθέντα έργα επέκτασης & αναβάθμισης ΕΣΦΑ 294 εκατ. Μεγάλα Έργα υπό Εκτέλεση Αγωγός Υψηλής Πίεσης προς Αλιβέρι 70 εκατ. Σταθμός Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας 61 εκατ. Αγωγός Υψηλής Πίεσης Κομοτηνής-Θεσπρωτίας 800 εκατ. Κλάδος Υψηλής Πίεσης προς Μεγαλόπολη 130 εκατ. 2 η Φάση Αναβάθμισης Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας 159 εκατ. Σύνολο (μεγάλων έργων υπό εκτέλεση) 1220 εκατ.

33 Επενδυτικό Πρόγραμμα ΔΕΣΦΑ (4) Σχεδιαζόμενα Έργα Υπόγεια Αποθήκη στη Νότια Καβάλα 300 εκατ. ΥΦΑ Κρήτης 470 εκατ. Ελληνικό Τμήμα South Stream 750 εκατ. Σύνολο (σχεδιαζόμενα έργα) 1520 εκατ. Γενικό Σύνολο 3034 εκατ.

34 Έργα υπό κατασκευή Σταθμός Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας Νέοι Κλάδοι Μεταφοράς

35 Σταθμός Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του Σταθμού Συμπίεσης της Νέας Μεσημβρίας που θα ενισχύσει σημαντικά την υδραυλική ευστάθεια του ΕΣΦΑ. Το έργο έχει προϋπολογισμό 61 εκατ. και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 35% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Προβλέπεται η εγκατάσταση δύο συμπιεστών ισχύος 7,7 MW έκαστος. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2011.

36 Νέοι κλάδοι μεταφοράς (1) Αγωγός Υψηλής Πίεσης μήκους περίπου 26 χλμ. προς τη Θίσβη Βοιωτίας Ολοκληρώθηκε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2010 η κατασκευή του αγωγού που ήδη τροφοδοτεί την νέα μονάδα ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙ. Μελλοντικά θα τροφοδοτήσει και την ΒΙ.ΠΕ Θίσβης. Το κόστος του αγωγού ανήλθε στα ~17 εκατ.. Αγωγός ΥΠ προς τη Μεγαλόπολη Βρίσκεται σε φάση Διαγωνιστικής Διαδικασίας με στόχο να τροφοδοτήσει τόσο το ενεργειακό πάρκο της ΔΕΗ στην περιοχή όσο και τα αστικά και βιομηχανικά κέντρα κατά μήκος της όδευσης. Ο αγωγός αυτός έχει τρέχοντα προϋπολογισμό 130 εκατ. και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του 2012.

37 Νέοι κλάδοι μεταφοράς (2) Αγωγός Υψηλής Πίεσης προς Αλιβέρι Αναμένεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί εντός του 1 ου εξαμήνου του Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 70 εκατ. και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ποσοστό 35%. Ο αγωγός έχει μήκος περίπου 72 χλμ. και περιλαμβάνει υποθαλάσσιο τμήμα 14 χλμ.

38 Νέες Επεκτάσεις / Ενισχύσεις του ΕΣΦΑ 2 η Φάση Αναβάθμισης Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας Υπόγεια Αποθήκη Νέος σταθμός ΥΦΑ στην Κρήτη

39 2 η Φάση Αναβάθμισης του Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας (1) Εγκρίθηκε η σκοπιμότητα από το Δ.Σ. της εταιρίας και ετοιμάζονται ήδη τα τεύχη του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στα μέσα του Η 3η Δεξαμενή θα έχει χωρητικότητα m 3 ΥΦΑ, και θα αυξήσει τη συνολική αποθηκευτική δυναμικότητα του Σταθμού σε m 3 από m 3 ΥΦΑ που είναι σήμερα.

40 2 η Φάση Αναβάθμισης του Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας (2) Η παροχετευτική δυναμικότητα σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας θα αυξηθεί σε m 3 ΥΦΑ/ώρα από m 3 ΥΦΑ/ώρα που είναι σήμερα. Ο λιμένας της Ρεβυθούσας αναβαθμίζεται για να υποδέχεται πλοία LNG μεγαλύτερης χωρητικότητος ( από κ/μ σε κ/μ LNG). Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 159 εκατ. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ (ποσοστό 35%). Η διαδικασία προεπιλογής του αναδόχου (κλειστή διαδικασία) ξεκίνησε. Δέκα εταιρείες ή κοινοπραξίες εταιρειών εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

41 Υπόγεια Αποθήκη Νότιας Καβάλας Ο ΔΕΣΦΑ από το 2000 κιόλας έχει προχωρήσει σε τεχνοοικονομική μελέτη αξιολόγησης δυνατότητας μετατροπής σε υπόγεια αποθήκη κοιτάσματος φυσικού αερίου στην θαλάσσια περιοχή νότια της Καβάλας. Οωφέλιμοςόγκοςτηςαποθήκηςείναιτηςτάξηςτων360 εκατ.nm 3. Το όλο κόστος της εκτιμάται προκαταρκτικά στο ύψος των 300 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου του αερίου πλήρωσης), θα επικαιροποιηθεί όμως με τις λεπτομερείς τεχνικές μελέτες που θα εκπονηθούν το επόμενο διάστημα.

42 Νέος σταθμός ΥΦΑ στην Κρήτη Ο ΔΕΣΦΑ σε συνεργασία με την ΔΕΗ, μελετά την κατασκευή νέου σταθμού ΥΦΑ στην περιοχή Κορακιά του Ν. Ηρακλείου. Στην ίδια περιοχή η ΔΕΗ θα κατασκευάσει δύο νέες θερμικές μονάδες με καύσιμο φυσικό αέριο, συνολικής ισχύος 500 MW. Παράλληλα εξετάζεται και η ανάπτυξη δικτύου Υψηλής Πίεσης στο νησί για την τροφοδότηση αστικών και βιομηχανικών κέντρων κατά μήκος της όδευσης. Ο τρέχων προϋπολογισμός του σταθμού ΥΦΑ είναι 470 εκατ. και για το έργο έχει προ εγκριθεί χρηματοδότηση από το ΠΔΕ (ποσοστό 35%).

43 Διεθνείς Ενεργειακές Διασυνδέσεις Αγωγών Φυσικού Αερίου Αγωγός Υψηλής Πίεσης Κομοτηνής Θεσπρωτίας Ελληνικό Τμήμα Αγωγού South Stream

44 Αγωγός Υψηλής Πίεσης Κομοτηνής Θεσπρωτίας Ο αγωγός θα έχει μήκος περίπου 577 χλμ. και θα επεκτείνει το ΕΣΦΑ έως την περιοχή της Θεσπρωτίας, με στόχο την τροφοδοσία με ΦΑ νέων περιοχών στη Δυτική Ελλάδα. Η διάμετρός του και οι τεχνικές προδιαγραφές του επιτρέπουν τη μελλοντική σύνδεσή του με κατάντη συστήματα αερίου για τη διαμετακόμιση ποσοτήτων ΦΑ προς την Ιταλία. Προβλέψεις έχουν γίνει και για μελλοντική αναβάθμισή του για την εξυπηρέτηση νέων προμηθευτών. Η κατασκευή του αγωγού θα γίνει σε μια φάση και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του Ο τρέχων προϋπολογισμός του εκτιμάται σε 800 εκατ..

45 Χάραξη Αγωγού Κομοτηνής - Θεσπρωτίας Κομοτ ηνή Θεσπρ ωτί α

46 Ελληνικό Τμήμα του Αγωγού South Stream Στις 29 Απριλίου 2008 υπογράφηκε Διακυβερνητική Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας για την κατασκευή του ελληνικού τμήματος του αγωγού. Ο αγωγός, συνολικής δυναμικότητας 63 bcm/έτος, περιλαμβάνει έναν υπεράκτιο αγωγό μήκους 900 χλμ. στη Μαύρη Θάλασσα, τον κύριο κλάδο στο έδαφος της Βουλγαρίας και δύο κλάδους προς την Κεντρική Ευρώπη από τους οποίους ο ένας θα διέρχεται από την Ελλάδα. Ο ΔΕΣΦΑ συνεργάζεται με την ρωσική GAZPROM, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη σκοπιμότητας του έργου. Στις 30 Ιουνίου 2010, συστάθηκε κοινή ελληνορωσική εταιρεία με τη συμμετοχή των GAZPROM (50%) και ΔΕΣΦΑ (50%) με έδρα την Αθήνα.

47 Χάραξη του ελληνικού τμήματος του South Stream Στρυμονο χώρι Θεσπρωτ ία

48 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΣΦΑ

49 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΣΦΑ (1) Το πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ είναι φιλόδοξο και συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας. Στόχος του είναι η υλοποίηση οικονομικά αποδοτικών σχεδίων με παράλληλη αξιοποίηση όλων των πιθανών συνεργειών μεταξύ αυτών (π.χ. Υπόγεια Αποθήκη με διεθνείς αγωγούς ΔΕΣΦΑ κλπ.). Το κόστος κατασκευής των έργων, «ΥΦΑ Κρήτης» και «Υπόγεια Αποθήκη Νότιας Καβάλας» έχουν ενταχθεί στη Μελέτη Ανάπτυξης και θα ενταχθούν και στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης όταν ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από το ΥΠΕΚΑ και οι επενδυτικές αποφάσεις από τον ΔΕΣΦΑ. Ο ΔΕΣΦΑ αξιολογεί την επίπτωση του επενδυτικού προγράμματος στα αποτελέσματα της εταιρείας και στα τιμολόγια του ΕΣΦΑ τα οποία σύμφωνα με τον Κανονισμό 715/2009 (τίθεται σε εφαρμογή 3/3/2011) πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού αποφεύγοντας τις σταυροειδείς επιδοτήσεις

50 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΣΦΑ (2) Ο ΔΕΣΦΑ συνεκτιμώντας τα προαναφερθέντα ανέπτυξε το 2010 το ΕπιχειρησιακόΣχέδιοτηςΕταιρείαςγιαταέτη , περιλαμβάνοντας το Επενδυτικό Πρόγραμμα του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ. Σύμφωνα με το Άρθρο 31 του Ν.3428/2005 οδεσφασυνέταξε σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό «The Brattle Group» τον Κανονισμό Τιμολόγησης ΕΣΦΑ για τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας υπολογισμού των χρεώσεων για τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες του ΕΣΦΑ. Τον κανονισμό αυτό εισηγήθηκε στη ΡΑΕ τον Δεκέμβριο Παράλληλα εκπονείται και Νέο Μοντέλο Τιμολόγησης ΕΣΦΑ το οποίο θα καθορίζει τις χρεώσεις με τη μεθοδολογία του Κανονισμού Τιμολόγησης. Ο ΔΕΣΦΑ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη ΡΑΕ καθώς οι τελικές Υπουργικές Αποφάσεις για τα κείμενα αυτά απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη της.

51 Βασικά Στοιχεία Επιχειρησιακού Σχεδίου (1) Παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον της χώρας, ο ΔΕΣΦΑ εκτιμάται ότι θα διατηρήσει τα θετικά του αποτελέσματα και τα επόμενα έτη. Έχει γίνει η παραδοχή ότι η διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους της εταιρείας θα είναι η υποχρεωτική με βάση το νόμο. Στόχος να χρησιμοποιηθούν τα εναπομείναντα κέρδη για τη χρηματοδότηση του Επενδυτικού Προγράμματος της Εταιρείας, καθώς η υλοποίησή του απαιτεί περαιτέρω δανεισμό αλλά και χρήση των ιδίων κεφαλαίων του.

52 Οικονομικές Καταστάσεις ΔΕΣΦΑ Δεκέμβριος 2009 Δεκέμβριος 2010 Δεκέμβριος 2011 Δεκέμβριος 2012 Αποτελέσματα μετά φόρων χρήσεως Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) 22,5 34,8 52,2 69,7 83,7 101,8 130,1 149,9 Καθαρή Θέση ΔΕΣΦΑ 689,1 716,4 737,7 784,2 Συνολικό Ενεργητικό ΔΕΣΦΑ Διαθέσιμα ΔΕΣΦΑ 32,2 59,8 98,3 144,8

53 Βασικά Στοιχεία Επιχειρησιακού Σχεδίου (2) Το ποσό δανεισμού για την τριετία αγγίζει τα ~80 εκατ..προϋπόθεση για την επαλήθευσή του, είναι η καταβολή των επιχορηγήσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στον προγραμματισμένο χρόνο, άλλως πιθανόν να απαιτηθεί βραχυχρόνιος δανεισμός. Σημειώνεται ότι: [(Συνολική Δανειακή Επιβάρυνση)/(Ίδια Κεφάλαια Εταιρείας)] 44,7% 43,5% 44% 37,5%

54 Βασικά Στοιχεία Επιχειρησιακού Σχεδίου (3) Ο παραπάνω δείκτης δανειακής επιβάρυνσης θα αυξηθεί μόλις ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση για όλα/κάποια από τα μεγάλα έργα που προωθεί ο ΔΕΣΦΑ (South Stream, ΥΦΑ Κρήτης, Αγωγός Κομοτηνή Θεσπρωτία, Y.A. Νότια Καβάλα) ΟΔΕΣΦΑ, ακόμα και στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον της χώρα, έχει τη δυνατότητα αύξησης του ποσοστού δανεισμού της εταιρείας με στόχο την υλοποίηση των προγραμματισμένων επενδύσεων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την αναλυτική μελέτη που εκπονεί ο οργανισμός «The Brattle Group» αλλά και από τη μελέτη που έχει ήδη εκπονηθεί από τον οργανισμό «Lazard».

55 Συμπεράσματα Τα επόμενα χρόνια σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης που μελετά και θα εφαρμόσει ο ΔΕΣΦΑ: Θα πραγματοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις στο σύστημα το οποίο επεκτείνεται και αναβαθμίζεται. Θα διαφοροποιηθούν οι οδοί διαμετακόμισης φυσικού αερίου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη με την Ελλάδα ως βασικό διαμετακομιστικό ενεργειακό κέντρο. Θα αυξηθεί η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

56 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ Λεωφόρος Μεσογείων ΤΚ , Χαλάνδρι Τηλ: Φαξ: Web:

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023 Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΣ την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Με μια ματιά... Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΕΡΥ προχωρεί στην κατάρτιση του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών.

Με μια ματιά... Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΕΡΥ προχωρεί στην κατάρτιση του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών. Με μια ματιά... Ο ΔΕΣΦΑ κατάρτισε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για 1,5 μήνα το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης για τα έτη 2013-2022. Ολοκληρώθηκε η επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... 4 1.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΣΦΑ... 5 1.1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 01.01-31.12.2012 Α έτος λειτουργίας Αθήνα - Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα Μέρος Α 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 7 1.1. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ. Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ. Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Περιεχόμενα Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Π ραγ ματ ι κ ή Ο ι κ ο ν ο μ ί α ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ Ιούνιος 2013 Ιανουάριος 2015 1 ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί βασικό αναπτυξιακό υπουργείο, έχοντας στην αρμοδιότητά του βασικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Απολογισμός 2004 2007 2004 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ i v ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1 ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 7 Ι. Οι Παρεμβάσεις στο χώρο του Ηλεκτρισμού 10 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014 Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΕΙ ΜΙΛΛΕΡ: Ο SOUTH STREAM ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΛΕΞΕΙ ΜΙΛΛΕΡ: Ο SOUTH STREAM ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Αλεξέι Μίλλερ 3 South Stream: Ένα έργο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης 4 Ο βέλτιστος διάδρομος για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A Ετήσια οικονομική έκθεση... 27 B MEΡΟΣ Α 1. Συνοπτικά στοιχεία κερδοφορίας και ισολογισμού...9

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. www.kepe.gr

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. www.kepe.gr ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ www.kepe.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εκδότης: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύμβουλοι έκδοσης: Νικόλαος Φίλιππας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος Δ.Σ. και Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα