Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός"

Transcript

1 Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ενέργειας με την μορφή θερμότητας και χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την επιτάχυνση χημικών αντιδράσεων, την θέρμανση, την ξήρανση του προϊόντος, την ύγρανση χώρων, την αποστείρωση, την παραγωγή ενέργειας και πλήθος άλλων εφαρμογών και διεργασιών. Για τον λόγο αυτό το λεβητοστάσιο για την παραγωγή ατμού είναι σημαντικότατο κομμάτι του εργοστασίου. Η σωστή λειτουργία του λέβητα και η παραγωγή ατμού καλής ποιότητας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική λειτουργία του Εργοστασίου και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις (χαρτοποιία, παραγωγή ενέργειας, χημική βιομηχανία, κλπ) που αν ο λέβητας σταματήσει να λειτουργεί σταματάει την λειτουργία του όλο το Εργοστάσιο. 1

2 Λεβητοστάσιο Λέβητας Νερό Η καρδιά του λεβητοστασίου είναι ο ατμολέβητας, όπου το νερό ζεσταίνεται με καύσιμο πετρέλαιο ή φυσικό αέριο και γίνεται ατμός. Ο παραγόμενος ατμός εγκαταλείπει τον λέβητα οδεύοντας προς το Εργοστάσιο, ενώ ταυτόχρονα νερό εισέρχεται στον λέβητα για να γίνει και αυτό ατμός. Το νερό αυτό είναι το «νερό τροφοδοσίας». Ο ατμός, αφού επιτελέσει το παραγωγικό του έργο στο Εργοστάσιο γίνεται «συμπύκνωμα», που συλλέγεται και επιστρέφει το λεβητοστάσιο. Επειδή υπάρχουν, λιγότερες ή περισσότερες απώλειες ατμού, δεν ανακυκλοφορεί όλη η ποσότητα αλλά ένα τμήμα από αυτόν. Οι διάφορες απώλειες συμπληρώνονται με νέα ποσότητα νερού, που είναι το «συμπληρωματικό νερό», που πρέπει να είναι επεξεργασμένο, ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα στην όλη διαδικασία. Η ανάγκη για Στρατσώνα στο Λέβητα Μια ποσότητα νερού του λέβητα θα πρέπει υποχρεωτικά να απομακρύνεται, όπως αναφέρεται και παρακάτω. Η διαδικασία αυτή είναι η «στρατσώνα», που αποτελεί κοινή πρακτική σε όλα τα λεβητοστάσια. Όσο μικρότερη είναι η περιεκτικότητα του νερού τροφοδοσίας και, κατ επέκταση του συμπληρωματικού νερού σε ολικά διαλυμένα άλατα τόσο μικρότερη είναι και η ποσότητα της στρατσώνας. Η μείωση της στρατσώνας σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο επίπεδο είναι εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας για την οικονομική λειτουργία του λεβητοστασίου. Η στρατσώνα είναι ζεστό νερό (σε λέβητα πίεσης 8 barg έχουμε θερμοκρασία περίπου 180 C) και έχουμε ξοδέψει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο για τον σκοπό αυτό. 2

3 Η μείωση λοιπόν της στρατσώνας αντανακλά σε μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Έτσι η καλή επεξεργασία του συμπληρωματικού νερού είναι σημείο κλειδί στην σωστή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία του λεβητοστασίου. Επειδή ο παραγόμενος ατμός είναι «καθαρό» νερό τα διαλυμένα στο νερό άλατα παραμένουν στον λέβητα και συμπυκνώνονται. Ασφαλώς η συμπύκνωση των αλάτων δεν μπορεί να συμβαίνει επ άπειρον είναι απαραίτητο να πετάξουμε λίγο συμπυκνωμένο νερό από τον λέβητα (στρατσώνα) και να συμπληρώσουμε νερό με μικρή συγκέντρωση αλάτων. Η στρατσώνα σαν διαδικασία μπορεί να είναι αυτόματη (συνήθως η στρατσώνα επιφάνειας) ή χειροκίνητη (στρατσώνα πυθμένα). Με την εγκατάσταση αποσκλήρυνσης του συμπληρωματικού νερού η ανάγκη για στρατσώνα στον λέβητα παραμένει. Η συμπύκνωση του νερού δεν μπορεί να είναι μεγάλη επειδή η αλκαλικότητα του νερού γρήγορα ξεπερνάει το μέγιστο όριο. Λόγω της αύξησης της αλκαλικότητας το ph του νερού είναι πολύ υψηλό, στον λέβητα έχουμε αφρισμό και συμπαρασυρμό νερού και αφρού με τον ατμό. Ο λέβητας λειτουργεί εκτός προδιαγραφών και η ποιότητα του ατμού υποβαθμισμένη. Πολύ γρήγορα εμφανίζονται προβλήματα στο δίκτυο του ατμού (ατμοφράκτες, ατμοπαγίδες, εναλλάκτες, κλπ), ενώ τα προβλήματα στον λέβητα εμφανίζονται αργότερα. 3

4 Γιατί η αφαλάτωση είναι καλύτερη λύση από την αποσκλήρυνση ; Με την αποσκλήρυνση η αλκαλικότητα του νερού δεν αλλάζει και η ανάγκη για μεγάλες ποσότητες στρατσώνας παραμένει. Αντίθετα με την αφαλάτωση απομακρύνονται όλα τα άλατα και στοιχεία (κατιόντα και ανιόντα) συνεπώς και η στρατσώνα στον λέβητα μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο. Επιπλέον με την αφαλάτωση βελτιώνεται σημαντικά και η ποιότητα του ατμού, καθώς η αλκαλικότητα στο νερό του λέβητα είναι χαμηλή και έτσι δεν έχουμε συμπαρασυρμό νερού και αφρού στον ατμό. Γιατί η αφαλάτωση ΤΕΜΑΚ είναι επένδυση Ο προϋπολογισμός για μια εγκατάσταση αφαλάτωσης παραγωγής 100 τόνων νερού την ημέρα είναι της τάξης των Η δαπάνη για την επένδυση μπορεί να είναι μικρότερη, καθώς είναι δυνατόν να ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδότησης (εξοικονόμηση ενέργειας). Η απόσβεση της επένδυσης γίνεται ταχύτατα από την ελάττωση της στρατσώνας και την αντίστοιχη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου (πετρέλαιο ή φυσικό αέριο). Αυτό φαίνεται εύκολα στο ακόλουθο παράδειγμα. Έστω ότι έχουμε ένα λεβητοστάσιο παραγωγής kg/h ατμού με καύσιμο πετρέλαιο και πίεση λειτουργίας 8 barg. Ανάλογα προς τα επιστρεφόμενα συμπυκνώματα ο βαθμός συμπύκνωσης που τηρείται στο λεβητοστάσιο είναι περίπου 10, οπότε η στρατσώνα είναι της τάξης των kg ανά ώρα. Αν στο λεβητοστάσιο λειτουργήσει εγκατάσταση αφαλάτωσης ΤΕΜΑΚ η συμπύκνωση μπορεί να ανέβει στο 40 ή και περισσότερο, οπότε η στρατσώνα θα μειωθεί σε περίπου 250 κιλά ανά ώρα, θα είναι δηλαδή =750 κιλά λιγότερη. 4

5 Η θερμοκρασία της στρατσώνας είναι περίπου 180 C, οπότε η εξοικονόμηση θερμίδων είναι 750*(180-15)= Kcal/h, που αντιστοιχεί σε οικονομία πετρελαίου 12,89 κιλά ανά ώρα (1 κιλό πετρέλαιο έχει θερμογόνα δύναμη Kcal). Θεωρώντας λειτουργία 24 ωρών ανά ημέρα για 300 ημέρες ανά έτος η ετήσια οικονομία είναι 12,89*24*300= κιλά πετρέλαιο ανά έτος. Λαμβάνοντας κόστος πετρελαίου 0,45 /κιλό το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε *0,45= Θεωρώντας ότι η επιδότηση για την επένδυση σε εγκατάσταση αφαλάτωσης ΤΕΜΑΚ είναι 50%, έχουμε ότι η δαπάνη για την επένδυση είναι της τάξης των , οπότε ο χρόνος απόσβεσης είναι = 0, 3 χρόνια, δηλαδή περίπου 3,5 μήνες Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο παραπάνω υπολογισμός είναι ενδεικτικός και δεν λαμβάνονται υπόψη παράπλευρα οφέλη, όπως η βελτίωση της ποιότητας του ατμού, η μείωση των εξόδων συντήρησης τόσο στο λεβητοστασίου όσο και στο δίκτυο ατμού συμπυκνωμάτων, η οικονομία σε χημικά πρόσθετα, κλπ. Συμπεράσματα Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η αναβάθμιση της επεξεργασίας του νερού στο λεβητοστάσιο από απλή αποσκλήρυνση σε αντίστροφη ώσμωση ΤΕΜΑΚ αποτελεί μια πραγματική επένδυση καθώς ο χρόνος απόσβεσης είναι εξαιρετικά μικρός. 5

6 Ακολουθεί σχετικός πίνακας όπου φαίνονται συνοπτικά τα παραπάνω : Με εγκατάσταση Αποσκλήρυνσης Με εγκατάσταση Αφαλάτωσης Προορισμός Αφαίρεση σκληρότητας Αφαίρεση όλων των αλάτων Ποιότητα παραγόμενου νερού Αφαιρείται μόνο η σκληρότητα, τα συνολικά άλατα είναι τα ίδια και η αγωγιμότητα του νερού ίδια με αυτή του νερού τροφοδοσίας. Εξαιρετική ποιότητα με πολύ μικρή συγκέντρωση αλάτων και αγωγιμότητα <30 μs/cm Απαιτούμενη στρατσώνα Σχετικά μεγάλη ποσότητα Ελάχιστη Αντιμετωπίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στην ποιότητα του Οφέλη για τον λέβητα Αντιμετωπίζεται το θέμα της σκληρότητας με μόνο όφελος λιγότερες επικαθήσεις νερού, δηλαδή : επικαθήσεις, διαβρώσεις, αφρισμός, συμπαρασυρμός, κλπ, με όφελος την καλύτερη ποιότητα ατμού και την μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Απόσβεση επένδυσης Αργή (Μακροχρόνια) Πολύ σύντομη (Άμεση) Της τάξης του 2 3 % του Απόνερα παραγόμενου νερού 1, αλλά με πολύ υψηλή συγκέντρωση αλάτων ώστε να μην είναι δυνατή η ανακύκλωση τους Της τάξης του 30 % του παραγόμενου νερού, που είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν 2 Κύριο αναλώσιμο Αλάτι Ηλεκτρική ενέργεια και φίλτρα Κόστος εγκατάστασης Σχετικά μικρό Σχετικά μεγαλύτερο Τελικό όφελος, όπως /έτος αναφέρεται στο παραπάνω παράδειγμα 1 Στις εγκαταστάσεις αποσκλήρυνσης με σχετικά μικρή δυναμικότητα το ποσοστό απόρριψης απονέρων είναι σημαντικά υψηλότερο. 2 Εφόσον το ακατέργαστο νερό δεν έχει πολύ υψηλή αλατότητα 6

7 Η σιγουριά στην επένδυση ΤΕΜΑΚ Σήμερα η ΤΕΜΑΚ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία επεξεργασίας νερού στην Ελλάδα. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της ΤΕΜΑΚ προσφέρουν την απαιτούμενη σιγουριά για την υλοποίηση της επένδυσης και την εξασφάλιση για το ότι η επένδυση αυτή θα προσφέρει πραγματικό όφελος. Επειδή για τον ακριβή υπολογισμό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη περισσότερα δεδομένα, ο υπολογισμός είναι περισσότερο πολύπλοκος. Το Τμήμα Υποστήριξης Πωλήσεων της ΤΕΜΑΚ έχει αναπτύξει ειδικό λογισμικό σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για τον γρήγορο και ασφαλή υπολογισμό όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν την λειτουργία του λεβητοστασίου. Ζητείστε από την εταιρεία μας να υπολογίσουμε και να παρουσιάσουμε εντελώς δωρεάν, πλήρη μελέτη για το λεβητοστάσιο σας και το όφελος από την αναβάθμιση της επεξεργασίας του νερού στο λεβητοστάσιο από απλή αποσκλήρυνση σε αφαλάτωση ΤΕΜΑΚ. Οι Μηχανικοί του Τμήματος Πωλήσεων της ΤΕΜΑΚ είναι στην διάθεση σας να σας επισκεφθούν, να επικοινωνήσουν μαζί σας το θέμα της επεξεργασίας νερού, να συλλέξουν τα δεδομένα του λεβητοστασίου σας, να μελετήσουν τα δεδομένα και να σας παρουσιάσουν τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σας, ώστε να λάβετε την καλύτερη απόφαση για το θέμα της επεξεργασίας νερού του λεβητοστασίου σας. Πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα μας στο Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλ. : Fax :

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...1 2. Ενεργειακός Έλεγχος και Καταγραφή...3 2.1. Γενικά...3 2.2. Μεθοδολογία Ενεργειακού Έλεγχου και Καταγραφής...4 2.2.1 Προκαταρκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ Ψυκτικό ρευστό R22 Συμπυκνωτής Ψυκτικοί Πύργοι

ΨΥΞΗ Ψυκτικό ρευστό R22 Συμπυκνωτής Ψυκτικοί Πύργοι ΨΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η ιείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό ίκτυο Ανδρέα Κάλβου 75, 142 31, Νέα Ιωνία, Τηλ.: 210 52 40 726-210 52 45 535 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου. Μονάδες αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου

Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου. Μονάδες αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου Μονάδες αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου Τεχνολογίες, Θεσµικό πλαίσιο, χρήση ΑΠΕ και Μελέτες περίπτωσης: Πάτµος, Λειψοί, Θηρασιά Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εµµανουηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Στην εποχή μας η ενέργεια είναι ένα από τα σημαντικότερα αγαθά, που εάν την παρομοιάσουμε με το νερό δεν θα θέλαμε να χάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΟΥΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο... Φωτοβολταϊκά Συστήματα Συμψηφισμού - Net Metering WIND WATER SOLAR BIOMASS Τι είναι το Net Metering. Το net metering, είναι μια συμφωνία που σας επιτρέπει να συμψηφίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Εξοικονόμηση Ενέργειας Ενεργειακή Απόδοση Εξοικονόμηση ενέργειας Τα θερμικά ηλιακά συστήματα της ΤΙΕΜΜΕ, καλύπτουν πάνω από το 90% των αναγκών για ΖΝΧ* και μέχρι το 40% των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή κατανάλωση και εκπομπές CO 2 από την παραγωγή θέρμανσης χώρων και νερού στην Ελλάδα.

Ενεργειακή κατανάλωση και εκπομπές CO 2 από την παραγωγή θέρμανσης χώρων και νερού στην Ελλάδα. Ενεργειακή κατανάλωση και εκπομπές CO 2 από την παραγωγή θέρμανσης χώρων και νερού στην Ελλάδα. Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχ. Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Γενικός Γραμματέας β της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή Το υδρογόνο (Η 2 ) υπάρχει σχεδόν παντού, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί στη φύση ως ξεχωριστό στοιχείο, αντ αυτού συνδέεται µε χηµικό δεσµό µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον;

Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον; Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον; Ομάδα Εργασίας: Γ. Αλέξανδρος, Δ. Λαμπρινή, Κ. Χαραλαμπία, Κ. Θεόδωρος, Κ. Ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογή στην Ελληνική κατοικία Επιβλέπων καθηγητής: Σταμάτης Προκόπης Μαθητές: Β ΤΑΞΗΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ Σχολικό έτος: 2013-2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η Μπαλαμπάνου

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Ν. Μπαράκος, Σ. Πασιάς, Ν. Παπαγιαννάκος * Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Χημικών Μηχανικών - Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Ηλίας Σωφρόνης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Συνεργάτες ΚΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα νοσοκομεία έχουν μία από τις υψηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ 2ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τις ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: Τελικά, τι μας κοστίζει λιγότερο; Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟτύπος. Φθηνές λύσεις. χωρίς αιθαλοµίχλη ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΟΙΚΟτύπος. Φθηνές λύσεις. χωρίς αιθαλοµίχλη ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΟΙΚΟτύπος ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Φθηνές λύσεις ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ χωρίς αιθαλοµίχλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Ποιες παρεµβάσεις ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρητρα Επιφυλαξης ικαιωµατων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα