Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων"

Transcript

1 Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ Προεδρική χορηγία Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας Εξοδα παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας Εξοδα παράστασης όσων διετέλεσαν Πρόεδροι Δημοκρατίας Βουλευτικές αποζημιώσεις και επιδόματα Αποζημίωση βουλευτών Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών Οικογενειακή παροχή βουλευτών Εξοδα κίνησης βουλευτών Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση των βουλευτών Εισφορές σε διάφορους ασφαλιστικούς φορείς για την κάλυψη της κύριας, επικουρικής και λοιπής ασφάλισης των βουλευτών Εργοδοτική εισφορά βουλευτών υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθ.19, ν.3918/2011) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) Μ 2870Μ 0210 Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα Μ 0211 Βασικός μισθός Επίδομα χρόνου υπηρεσίας Οικογενειακή παροχή Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου

2 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης Προσωπική διαφορά Κίνητρο απόδοσης Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας Λοιπά γενικά επιδόματα Ειδικά επιδόματα Μ 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίουβαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν.4024/ ) Ειδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών (άρθρο 36 του ν.3731/2008) Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Επίδομα πληροφορικής Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών Λοιπά ειδικά επιδόματα Κλαδικά επιδόματα Μ 0232 Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης Επίδομα προσωπικού σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής

3 0337Μ 0238 Επίδομα τροφής Μ 0239 Λοιπά κλαδικά επιδόματα Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών Βασικός μισθός Επίδομα χρόνου υπηρεσίας Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας Οικογενειακή παροχή Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας και απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας Κίνητρο απόδοσης Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ Βασικός μισθός Επίδομα χρόνου υπηρεσίας Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας Οικογενειακή παροχή Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ Ειδικό ερευνητικό επίδομα Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών Μ 0261 Βασικός μισθός Επίδομα χρόνου υπηρεσίας Έκτακτη παροχή άρθρου 5 παρ. 9 ν. 3620/2007 και του άρθρου 181 του ν.4270/2014 στους δικαστικούς λειτουργούς Οικογενειακή παροχή

4 0265 Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων κ.λπ Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών Απαιτήσεις δικαστικών λειτουργών λόγω διαφοράς των αποδοχών τους με τις αποδοχές των διευθυντών-γιατρών του ΕΣΥ Λοιπά επιδόματα Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ Βασικός μισθός Επίδομα χρόνου υπηρεσίας Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας Οικογενειακή παροχή Επίδομα θέσεως ευθύνης Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις Διάφορες αποζημιώσεις Μ 0281 Πρόσθετη ειδική αποζημίωση υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού για πολιτιστική επιμόρφωση (ν.3746/09 - άρθρο 77) Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας 0364Μ 0284 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003) Πρόσθετη μισθολογική παροχή (άρθρο 14 του ν.3016/2002)

5 Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ε- τών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων Λοιπές αποζημιώσεις Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Μ 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ Μ 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Μ 0293 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Μ 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 0300Μ 0330 Αποδοχές προσωπικού μερικής απασχόλησης Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού Μ Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.) Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή Aμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση 0350Μ 0351 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 0351Μ

6 0352Μ 0352 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού μερικής απασχόλησης Λοιπές εισφορές 0359Μ 0370 Αποδοχές ειδικών κατηγοριών Μισθοδοσία αρχιερέων και ιεροκηρύκων Μισθοτροφοδοσία πληρωμάτων, κρατικών και επίτακτων πλωτών μέσων (περιλαμβάνονται και όλες οι άλλες παροχές) Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών Αντιμισθία συνεργατών βουλευτών Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν ε- ναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97) Διάφορες αποζημιώσεις 0260Μ 0360Μ 0385 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα Λοιπές αποζημιώσεις 0364Μ 0400 Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ Βασικός μισθός Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών 0415Μ 0414 Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών Βασικός μισθός στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και 0415Μ 6

7 εφέδρων) 0418 Διαφορές αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.4307/14 νέος 0420 Γενικά επιδόματα Επίδομα χρόνου υπηρεσίας Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας Οικογενειακή παροχή Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου Λοιπά γενικά επιδόματα Ειδικά επιδόματα Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεται και η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.) Επίδομα ειδικής απασχόλησης Επίδομα κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υ- ποβρύχιων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων) Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης 0439Μ 0436 Επίδομα τροφής Επίδομα ειδικών συνθηκών Λοιπά ειδικά επιδόματα Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Εισφορές στο Ι.Κ.Α Εισφορές σε λοιπούς αφαλιστικούς οργανισμούς Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, άρθρο 19, ν.3918/2011) Διάφορες αποζημιώσεις Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή Λοιπές αποζημιώσεις Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών (υπό κατανομή)

8 0510 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ) Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ Φαρμακευτική περίθαλψη Ιατρική περίθαλψη Παρακλινικές εξετάσεις Οδοντιατρική περίθαλψη Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής) Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου (ν.δ.2592/1953) Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές Επίδομα φυσιολογικού τοκετού

9 0549 Λοιπές δαπάνες νοσηλείας Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών Αποζημίωση εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.3460/2006) Εφάπαξ έκτακτη οικονομική παροχή του ν. 3758/ Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) μηχανικών, γεωλόγων, γεωτεχνικών κ.λπ. πτυχιούχων ΑΕΙ (άρθρο 8 ν. 2430/96, όπως ισχύει) Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) μηχανικών πτυχιούχων ΤΕΙ (άρθρο 8 ν. 2430/96, όπως ισχύει) Δικαιώματα γεωτεχνικών ν. 3470/06 (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ

10 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3614/2007) 0579 Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) Συντάξεις δημόσιων λειτουργών Συντάξεις δημοσίου Συντάξεις πολιτικών υπαλλήλων Συντάξεις δικαστικών λειτουργών Συντάξεις στρατιωτικών, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ. κλπ Συντάξεις θυμάτων πολέμου Μ 0615 Συντάξεις ν.1543/85 & ν.1863/89 καθώς και πολιτών από τον άμαχο πληθυσμό Μ 0616 Συντάξεις θυμάτων πολέμων μέχρι το Μ 0617 Συντάξεις αγωνιστών εθνικής αντίστασης Συντάξεις πρωθυπουργών και βουλευτών Προσωπικές συντάξεις που απονεμήθηκαν με ειδικούς νόμους-τιμητικές συντάξεις Συντάξεις δημοσίου (συνέχεια) 0621 Έκτακτη παροχή συνταξιούχων ένστολων της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.4307/2014 Νέος 0622 Έκτακτη παροχή συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών της παρ. 1β του άρθρου 181 του ν.4270/2014 Νέος 0623 Έκτακτη παροχή της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.4307/2014 συνταξιούχων αγωνιστών, θυμάτων πολέμου και λοιπών συνταξιούχων κοινωνικού χαρακτήρα Νέος 0660 Χορηγία και συντάξεις δημοτικών και κοινοτικών υ- παλλήλων

11 0661 Χορηγία σε δημάρχους και πρόεδρους κοινοτήτων Συντάξεις δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων Λοιπές συντάξεις Συντάξεις κληρικών και υπαλλήλων πρώην ασφαλισμένων στο Τ.Α.Κ.Ε Συντάξεις υπαλλήλων Ο.Σ.Ε Γενικά επιδόματα και βοηθήματα συνταξιούχων Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε- ΚΑΣ) Δημοσίου Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις σε διεθνείς οργανισμούς Συνταξιοδοτικές ειςφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα (αρθρ.10 ν.2592/98) Πληρωμές για μετακινήσεις Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή) Πληρωμές για μετακινήσεις Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί Ι.Δ.Α.Χ.) Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών Ι.Δ.Α.Χ.) Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμμα

12 τείς) 0718 Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν Λοιπά έξοδα κίνησης Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή) Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης Μισθώματα και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γενικά Μισθώματα κτιρίων Μισθώματα μεταφορικών μέσων Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης Λοιπές μισθώσεις Μεταφορές, επικοινωνίες Μεταφορά μαθητών Ταχυδρομικά Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας Δαπάνες μεταφοράς εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων ε- φέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν την θητεία τους, λόγω αδείας Λοιπές μεταφορές Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ Υδρευση και άρδευση Ηλεκτρική ενέργεια 0832Μ 0833 Χρήση φυσικού αερίου 0832Μ 0839 Δαπάνες καθαριότητας Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδη- 12

13 λώσεων Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων) Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Αμοιβές φυσικών προσώπων Αμοιβές νομικών προσώπων Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Αμοιβές για εκπαίδευση Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση,επιμόρφωση Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0892Μ 0893 Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ Μ 0893Μ 0894 Δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα 0892Μ 0893Μ 0895 Εκτακτα έξοδα δημόσιας ασφάλειας

14 0896 Απόρρητες δαπάνες Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ Μ 1109 Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή) Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Κατ'αποκοπή χορήγημα για γραφική ύλη Προμήθεια έντυπου υλικού Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Προμήθεια έντυπων τίτλων αξιών Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελόντων οικον.ετών (υπό κατανομή) Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών

15 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού Προμήθεια εμβολίων για ανάγκες κάλυψης απόρων και ανασφάλιστων Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών Προμήθεια ειδών καθαριότητας Προμήθεια ειδών καθαριότητας Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή) Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών Κατ αποκοπή χορήγημα για τη διαθεσιμότητα και ετοιμότητα των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης 1400

16 1409 Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή) Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών Προμήθεια ειδών διατροφής Λοιπές συναφείς προμήθειες Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών Προμήθεια ειδών υπόδησης Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή) Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων Κατ'αποκοπή χορήγημα για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης Διάφορες προμήθειες Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή) Αγορά ζώων και τροφής αυτών Κατ αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών Λοιπές προμήθειες

17 1630 Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Προμήθειες λοιπών υλικών Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων Λοιπές προμήθειες Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού ε- ξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή) Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ Προμήθεια επίπλων Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

18 Προμήθεια μεταφορικών μέσων Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμό παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή) Κτίρια και λοιπές κατασκευές Μ 1911 Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά Κατασκευή προβλητών κ.λπ. ναυτικών εγκαταστάσεων Κατασκευή αεροδρομίων κ.λπ. αεροπορικών εγκαταστάσεων Λοιπές κατασκευές Μ 1920 Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων Μ 1921 Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς Προμήθεια πλωτών μέσων Προμήθεια αεροσκαφών Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά Λοιπές προμήθειες Μ 1970 Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.) Προμήθεια κύριου υλικού Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά Προμήθεια οπλισμού

19 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδ.διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή) Οικονομικές ενισχύσεις και κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα Κάλυψη ελλείμματος Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π Επιδοτήσεις Επιδοτήσεις άγονων γραμμών Επιδότηση επιτοκίων ειδικών κατηγοριών δανείων ν.128/ Επιδότηση επιτοκίων δανείων που χορηγούνται σε φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές Επιδότηση εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών για τον ανεφοδιασμό με πετρελαιοειδή των προβληματικών περιοχών της χώρας Επιδότηση εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος από την επίπτωση της ειδικής τιμολογιακής χρέωσης στους οικιακούς καταναλωτές για την εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια νέος 2139 Λοιπές επιδοτήσεις Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς) Σε οργανισμούς εποπτείας Υπουργείου Γεωργίας

20 2211 Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το πρόγραμμα της Πρόωρης Συνταξιοδότησης των Αγροτών νέος 2212 Επιχορήγηση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Επιχορήγηση στο Κ.Τ.Γ.Κ. & Δ Επιχορήγηση στον ΕΛΓΑ Επιχορηγήσεις σε λοιπούς οργανισμούς εποπτείας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Σε Ο.Τ.Α. α βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις Ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ α βαθμού - Δήμοι Επιχορήγηση για την αναπλήρωση των εσόδων που απωλέσθηκαν λόγω κατάργησης των τελών ύδρευσης των Δ.Ε.Υ.Α. (ν.2065/92 άρθρο 43) Επιχορήγηση ΟΤΑ α βαθμού από τα εισπραττόμενα τέλη για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων (ν.4203/2013, άρθρο 12 παρ. 3) Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες Επιχορήγηση για αναπτυξιακά και οικονομικά κίνητρα των ΟΤΑ του άρθρου 3 του ν.2240/ Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση της μισθοδοσίας του μεταταχθέντος προσωπικού του Εθνικού Κήπου (ν.3274/2004, άρθρο 25 παρ.7α & 7ε) Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση των δαπανών συντήρησης φυτικού εμπλουτισμού και εν γένει διαχείρισης του Εθνικού Κήπου (ν.3274/2004, άρθρο 25 παρ.9) Επιχορήγηση ΟΤΑ α βαθμού από τα μισθώματα εκμίσθωσης δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους (ν.4203/2013, άρθρο 12 παρ. 2) Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς

21 Σε βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς Επιχορήγηση στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ Επιχορήγηση στον ΕΛ.Ο.Τ Επιχορήγηση στον Ε.Ο.Τ Επιχορήγηση σε λοιπούς βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς Σε Ο.Τ.Α. β βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) Επιχορήγηση Ν.Α. για δαπάνες μερικής απασχόλησης Επιχορήγηση σε Ν.Α. για δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής Επιχορήγηση σε Ν.Α. για αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου Επιχορήγηση σε Ν.Α. για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας Επιχορήγηση σε Ν.Α. για δαπάνες μεταφοράς μαθητών Επιχορήγηση σε Ν.Α. για δαπάνες λειτουργίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των σχολών τους Επιχορήγηση Ν.Α. για δαπάνες ΚΕΠ Επιχορήγηση σε Ν.Α. για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων Επιχορήγηση σε Ν.Α. για λοιπές δαπάνες και σκοπούς Σε ΟΤΑ β βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) συνέχεια 2281 Επιχορήγηση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών Ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ β βαθμού - Περιφέρειες Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους Επιχορήγηση σε περιφέρειες για δαπάνες λειτουργίας των

22 πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 2292 Επιχορήγηση σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για παιδικές εξοχές Επιχορήγηση στους δήμους για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών Επιχορήγηση στις αιρετές περιφέρειες για αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου Επιχορήγηση στις αιρετές περιφέρειες για δαπάνες μεταφοράς μαθητών Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών Επιχορήγηση στις Περιφέρειες (ΟΤΑ β βαθμού) για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών νέος 2299 Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς) Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας Μ 2311 Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και σε Κέντρα Υγείας, για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων Μ 2312 Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας Επιχορήγηση στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Α.Β. για δαπάνες λειτουργίας Επιχορήγηση στον Ο.Π.Α.Δ Επιχορήγηση σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας για δαπάνες εξοπλισμού Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων ν.δ. 2593/53 για την καταβολή τοκοχρεωλυσίων Επιχορήγηση στη Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. καταργείται 2319 Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων Μ Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας (συνέχεια 2320Μ 22

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδημα 0100 0110 Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδημα 0111 0112 Φόρος στο εισόδημα εισπραττόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ " Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προυπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2012" Α ρ θ ρ ο 1 Κυρώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147

(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147 Ανάλυση Κωδικών Αριθµών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδηµα 0100 0110 Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδηµα 0111 0112 Φόρος στο εισόδηµα εισπραττόµενος

Διαβάστε περισσότερα

0229, 0239, 0289, 0719. 0239 Προσθήκη Επιδόματος 201 (Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων) 0227

0229, 0239, 0289, 0719. 0239 Προσθήκη Επιδόματος 201 (Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων) 0227 Επιδόματα - Αμοιβές μονίμων υπαλλήλων και με σχέση Ιδιωτικού ΚΑΕ (Ενδεικτικοί - Χρησιμοποιείτε πάντα τους ΚΑΕ Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ξέρετε) Έκδοση 2.20- Αλλαγές Κωδι Ονομασία ΝΠΔΔ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2710 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2810

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 488 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 179/38/2012 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και Π.Δ. 129 της 16.2/3.3.89. Για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος" των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στη Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επί του Απολογισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 27 /1 φορολογία ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αναλυτικός οδηγός Εναν πλήρη και αναλυτικό οδηγό για τη φορολογία των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων που αποκτήθηκαν το

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις ------------------------------------------------------------------------------------- Article 1. Κατάργηση απαλλαγών και εκπτώσεων από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα