Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας."

Transcript

1 Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας. Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Οι στόχοι της ενιαίας αγοράς ενέργειας ΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθορισµός πολιτικής θεµατολογίας ίκτυα πολιτικής και οµάδες πίεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εκκίνηση διαθεσµικής ανταλλαγής απόψεων Γενική θεώρηση της άσκησης δηµόσιας πολιτικής στον ενεργειακό τοµέα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτικές όψεις της άσκησης ενεργειακής πολιτικής στο ευρωπαϊκό ενωσιακό σύστηµα Περιγραφή τεχνικών επίτευξης συµφωνίας στα πλαίσια άσκησης ενεργειακής πολιτικής Ο ρόλος του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην άσκηση δηµόσιας πολιτικής Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Οδηγία 96/92 περί κοινών κανόνων της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Περιεχόµενο και ρυθµίσεις Προηγούµενη πολιτική στην Ελλάδα Αλλαγές που επιφέρει στην ελληνική έννοµη τάξη ιαµόρφωση των ελληνικών θέσεων Αρµόδιες Υπηρεσίες και Φορείς ιαδικασία διαµόρφωσης ελληνικών θέσεων Εκπροσώπηση ελληνικών θέσεων ιαδικασία υλοποίησης της Οδηγίας ιεργασίες πριν και κατά την κοινοβουλευτική επεξεργασία Τυπική υλοποίηση Ουσιαστική υλοποίηση Παραβλέψεις της πράξης ενσωµάτωσης Ισχύουσα κατάσταση µετά την εφαρµογή της Οδηγίας Οδηγία 98/30 περί κοινών κανόνων της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου Ρυθµίσεις και Περιεχόµενο Προηγούµενη ελληνική πολιτική στον υπό εξέταση τοµέα ιαδικασία διαµόρφωσης ελληνικών θέσεων Αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς ιαµόρφωση και εκπροσώπηση ελληνικών θέσεων ιαδικασία υλοποίησης της Οδηγίας

2 Τυπική υλοποίηση Ουσιαστική υλοποίηση ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εκκίνηση και έκβαση των σχετικών συνοµιλιών Απελευθέρωση και στόχοι παροχής δηµόσιας υπηρεσίας ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα:το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η οποία άρχισε µε τη δηµιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υιοθέτησαν τη δηµιουργία της ενιαίας ελεύθερης αγοράς ως το µέσο για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και την επίτευξη της οικονοµικής ανάπτυξης. Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε βάση το Άρθρο 7 της Συνθήκης, έχει επιφορτισθεί µε την υποχρέωση για την έκδοση των αναγκαίων µέτρων για την προοδευτική εγκαθίδρυση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και προς αυτήν την κατεύθυνση έχει εκδόσει σειρά νοµοθετηµάτων (οδηγιών) που αφορούν όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Η εσωτερική αγορά περιλαµβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας που παρέχουν υπηρεσίες ή προϊόντα στον τελικό καταναλωτή µέσω συστηµάτων δικτύων, όπως είναι τα συστήµατα τηλεπικοινωνιών, µεταφορών, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, νερού, κ.λ.π. Οι επιχειρήσεις αυτές, λόγω ακριβώς της διαρθρώσεώς τους και του υψηλού κόστους κατασκευής των συστηµάτων δικτύων για την παροχή των υπηρεσιών ή προϊόντων τους, αποτελούν σε µεγάλο βαθµό φυσικά µονοπώλια. Εποµένως, οι επιχειρήσεις του ενεργειακού τοµέα που διαθέτουν συστήµατα δικτύων για τη µεταφορά και διανοµή της ενέργειας (ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο), όπως και οι άλλες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας που χρησιµοποιούν παρόµοια συστήµατα, δεν µπορούσαν να µείνουν αποµονωµένες και έξω από αυτήν την πραγµατικότητα. Ο στόχος της 3

4 ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οι τεχνολογικές εξελίξεις, που οδηγούν σε σηµαντικές µειώσεις του κόστους λειτουργίας των δικτύων και οι πιέσεις που ασκούνται από τους τελικούς καταναλωτές για χαµηλότερες τιµές και υψηλότερη ποιότητα, αποτελούν τις κύριες δυνάµεις που καθορίζουν το βαθµό απελευθέρωσης των αγορών και την εξέλιξη των ανταγωνιστικών συνθηκών κάτω από τις οποίες οι αγορές αυτές λειτουργούν. Η απελευθέρωση των αγορών των επιχειρήσεων του ενεργειακού τοµέα έχει προχωρήσει σηµαντικά στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριµένα, υψηλούς βαθµούς απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου έχουν επιτύχει η Μεγ. Βρετανία, η Γερµανία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία. Στην Ελλάδα, λόγω της πρόσφατης δηµιουργίας του συστήµατος µεταφοράς του φυσικού αερίου και της µη εισέτι περάτωσης των δικτύων διανοµής του στους τελικούς καταναλωτές µέσης και χαµηλής πίεσης, δεν υφίσταται υποχρέωση πλήρους απελευθέρωσης της εν λόγω αγοράς πριν από το Εκ των πραγµάτων εποµένως, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπου εµφανίζονται απτά αποτελέσµατα ύστερα από µια πιο µακρόχρονη εφαρµογή των µέτρων που θεσπίστηκαν στα πλαίσια της Ένωσης, προσφέρεται για πιο εµπεριστατωµένες παρατηρήσεις σε σχέση µε την αντίστοιχη αγορά του φυσικού αερίου. Αυτό δεν σηµαίνει βεβαίως ότι δεν θα επιχειρηθεί στην παρούσα εργασία και η όσο το δυνατόν εκ βαθέων µελέτη της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου Οι στόχοι της ενιαίας αγοράς ενέργειας. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ έθεσε έναν αριθµό στόχων που καθορίζουν το γενικό πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι αυτοί, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι στόχοι του ενεργειακού τοµέα, συνοψίζονται µεταξύ άλλων στην προώθηση µιας οικονοµικά και κοινωνικά ισορροπηµένης και διαρκούς ανάπτυξης µέσω κυρίως της δηµιουργίας της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης και στην ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής των περιφερειών και των αποκοµµένων περιοχών µέσω των ιευρωπαϊκών ικτύων. Οι προβλέψεις της Συνθήκης που αφορούν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και έχουν επιπτώσεις στον ενεργειακό τοµέα, αναφέρονται στους κανόνες: του ανταγωνισµού, της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, 4

5 της πραγµατοποίησης των διευρωπαϊκών δικτύων, της εµπορικής πολιτικής της συνεργασίας µε τρίτες χώρες της περιβαλλοντικής προστασίας της πολιτικής για την έρευνα και της πολιτικής για τον καταναλωτή. Εποµένως, η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική επιδιώκει να επηρεάσει την παραγωγή και τη χρήση της ενέργειας για την εξασφάλιση της οικονοµικής ανάπτυξης και της ευηµερίας των πολιτών της Ένωσης. Στοχεύει αφ ενός στην καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς ενεργειακών αγαθών και υπηρεσιών, και αφ ετέρου, στην εξασφάλιση των προµηθειών των κρατών- µελών της Ένωσης σε ενεργειακούς πόρους σχετικά φθηνούς και σίγουρους τόσο από στρατηγική όσο και από οικολογική πλευρά. Στα πλαίσια αυτά και προκειµένου τα όργανα της ΕΕ να ενεργοποιηθούν αποτελεσµατικά και να καθορίσουν µε µεγαλύτερη σαφήνεια τόσο τους κοινούς στόχους όσο και τις αναγκαίες δράσεις για την επίτευξή τους, η ΕΕ κυκλοφόρησε την Πράσινη Βίβλο µε τίτλο «Μια Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση», µε σκοπό να αποτελέσει αυτή το έναυσµα για την ανταλλαγή απόψεων πάνω στα σχετικά θέµατα. 2. ΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθορισµός πολιτικής θεµατολογίας. «Πώς οι πολιτικοί θεσµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιµετωπίζουν τα κεντρικά προβλήµατα της κοινωνίας;», «Πώς συγκροτείται η πολιτική πραγµατικότητα εντός της Ένωσης;» και κυρίως «Με ποιο τρόπο επιλέγονται και καθορίζονται τα προβλήµατα που επεξεργάζονται οι ενωσιακοί θεσµοί;». Αυτά είναι τα επιτακτικά ερωτήµατα που τίθενται πριν και κατά τη µελέτη της άσκησης δηµόσιας πολιτικής στον τοµέα της ενέργειας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ενωσιακού συστήµατος. Η επιλογή και ο καθορισµός ενός προβλήµατος προς επίλυση στην πολιτική αρένα, είναι πολύ συχνά συνδεδεµένα µε πολιτικές συγκρούσεις µεταξύ πολιτικών οµάδων και 5

6 µπορούν να επηρεαστούν αποφασιστικά από άλλους παράγοντες όπως εξωτερικά γεγονότα, επιβεβληµένες δικαστικές αποφάσεις ή διάχυση του προβλήµατος. Στην ενωσιακή πολιτική, όπως εξάλλου και σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν πολλαπλές πηγές «πιθανών προβληµάτων» και παράλληλα είναι µεγάλο το εύρος των απόψεων σχετικά µε το αν πρέπει, και ποια από αυτά πρέπει να ενσωµατωθούν στην πολιτική θεµατολογία. Ανά πάσα στιγµή, ένας τεράστιος αριθµός περιπεπλεγµένων θεµάτων συναγωνίζονται µεταξύ τους για την προσοχή αυτών που λαµβάνουν πολιτικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου, η ένταξη ενός προβλήµατος στην πολιτική θεµατολογία αποτελεί αντικείµενο έντονης διεκδίκησης και αντιπαράθεσης. Μερικοί από τους σηµαντικότερους παράγοντες στη διαδικασία προσδιορισµού ενός προς επίλυση θέµατος αλλά και του τρόπου αντιµετώπισής του είναι, όπως προαναφέρθηκε, κατά πρώτο λόγο οι ισχυρές οµάδες που ασκούν πίεση στους λαµβάνοντες πολιτικές αποφάσεις να αντιµετωπίσουν ένα πρόβληµα που τους θίγει ή ακόµα και πίεση να φέρουν την υπόθεση ενώπιον του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Επιτροπή µπορεί στη συνέχεια να αναλάβει πρωτοβουλία σύστασης ενός υποστηρικτικού του προβλήµατος συνασπισµού µε στόχο την ένταξή του στην ηµερήσια διάταξη της Ένωσης. Ένας άλλος παράγοντας στον καθορισµό της θεµατολογίας, εντοπίζεται στον ανταγωνισµό που αναπτύσσεται µεταξύ γραφειοκρατικών µονάδων πρόθυµων και διψασµένων να διευρύνουν το πεδίο των αρµοδιοτήτων τους. Επίσης, εξωτερικά γεγονότα που δηµιουργούν κλίµα κρίσης αλλά και η ένταξη ενός θέµατος στην ηµερήσια διάταξη ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, µπορούν να συµβάλλουν στην ένταξή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η διάχυση ενός προβλήµατος (ένα θέµα µπορεί να θεωρηθεί πρόβληµα από ένα θεσµικό όργανο επειδή άλλα όργανα το έχουν ήδη επιλέξει ως τέτοιο) και τέλος, οι αποφάσεις του ΕΚ, βαρύνουν την επιλογή και τον καθορισµό της πολιτικής θεµατολογίας ίκτυα πολιτικής και οµάδες πίεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν προχωρήσουµε σε µια αναλυτική θεώρηση της άσκησης δηµόσιας πολιτικής στον ενεργειακό τοµέα, θα ήταν χρήσιµο να εξετάσουµε το ρόλο των οµάδων συµφερόντων στη διαµόρφωση πολιτικών καθώς, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι εν λόγω οµάδες 6

7 άσκησαν επιρροή στους θεσµικά εµπλεκόµενους παράγοντες στα διάφορα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον ενεργειακό τοµέα. Ορισµένοι αναλυτές που ασχολούνται µε τις δηµόσιες πολιτικές, θεωρούν πλέον ότι η διαµόρφωση πολιτικής γίνεται ολοένα και πιο πλουραλιστική καθώς η διαδικασία αυτή κατακερµατίζεται µε αποτέλεσµα ένας συνεχώς αυξανόµενος αριθµός οµάδων να εισέρχεται στο χώρο όπου αποφασίζονται πολιτικές. Τα δίκτυα πολιτικής είναι ένας τρόπος κατηγοριοποίησης των σχέσεων µεταξύ οµάδων και κυβερνήσεων, αναπτύσσονται δε όταν ανταλλάσσονται πληροφορίες µεταξύ των δύο αυτών δρώντων. Με την ανταλλαγή αυτή αναγνωρίζεται ότι µία οµάδα έχει συµφέροντα σε ένα συγκεκριµένο πεδίο πολιτικής. Η διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από ένα πολυεπίπεδο σύστηµα τοπικών κυβερνήσεων και διάκριση των εξουσιών σε κοινοτικό επίπεδο, παρέχοντας µε αυτό τον τρόπο στις οµάδες συµφερόντων πολλαπλά σηµεία πρόσβασης στη διαδικασία διαµόρφωσης κοινοτικής πολιτικής. Θα µπορούσε να γίνει διάκριση των σηµείων αυτών σε τέσσερις κατηγορίες: Η πρώτη αφορά οµάδες που εκπροσωπούν διάχυτα συµφέροντα τα οποία µπορεί να επιλέξουν µια «εθνική διαδροµή», επιχειρώντας να επηρεάσουν µεµονωµένα τις κυβερνήσεις των κρατών-µελών προκειµένου για εθνικούς κανονισµούς και πιέζοντας τις κυβερνήσεις τους να προασπίσουν κοινοτικές πολιτικές στο Συµβούλιο των Υπουργών. Η δεύτερη αφορά συµφέροντα που µπορεί να ακολουθήσουν παράλληλα τη «διαδροµή των Βρυξελών», επιχειρώντας αυτή τη φορά να επηρεάσουν την Επιτροπή που έχει το αποκλειστικό δικαίωµα πρωτοβουλίας στη διαµόρφωση κοινοτικής πολιτικής. Η τρίτη έχει να κάνει µε εκπροσώπους συµφερόντων που πλησιάζουν µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο τελευταία έχει αναδειχθεί σε αντικείµενο έντονου lobbying και έχει επιδείξει σηµαντική κατανόηση στα αιτήµατα διαφόρων οµάδων, ιδίως στους κόλπους των αντίστοιχων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Στο τέλος, οι εκπρόσωποι διαφόρων συµφερόντων µπορούν να προσφύγουν σε εθνικά δικαστήρια ή και στο ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το οποίο στο κοινοτικό νοµικό σύστηµα έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης και ερµηνείας των Συνθηκών και των κοινοτικών κανονισµών. 7

8 Από τα τέσσερα σηµεία που µόλις περιγράφηκαν, µεγαλύτερος βαθµός ευκολίας στην πρόσβαση παρουσιάζεται στο επίπεδο των κρατών-µελών το οποίο χαρακτηρίζεται από την άµεση ευθύνη της πολιτικής εξουσίας προς το εκλογικό σώµα. Όσον αφορά την πρόσβαση στην Επιτροπή, αυτή αποτελούσε ανέκαθεν πόλο έλξης των αναρίθµητων Ευρώ-οµάδων που αναζητούν τρόπους επηρεασµού της κοινοτικής πολιτικής στο στάδιο του αρχικού σχεδίου των κανονισµών στις υπηρεσίες της Επιτροπής, πριν αυτό φτάσει στο Συµβούλιο των Υπουργών. Εξάλλου, η Επιτροπή είναι ένας πολυ-οργανισµός, αποτελούµενος από εικοσιτέσσερις Γενικές ιευθύνσεις και έναν σηµαντικό αριθµό εξειδικευµένων υπηρεσιών που παρέχουν κατάλληλα σηµεία πρόσβασης σε οµάδες διάχυτων συµφερόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πράγµατι, οι παραπάνω ιευθύνσεις και υπηρεσίες ευνοούν ενεργά τη δηµιουργία τέτοιων Ευρω-οµάδων προκειµένου να έχουν συνοµιλητές στη διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικής. Για παράδειγµα, στον τοµέα του περιβάλλοντος, η Γενική ιεύθυνση ΙΧ έχει συχνά περιγραφεί ως πράσινη αποικία και έχει στενές επαφές µε το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος καθώς και µε την Greenpeace. To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί και αυτό µε τη σειρά του µαγνήτη για τις οµάδες συµφερόντων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, παρέχει πιο συγκεκριµένα σηµεία πρόσβασης µέσω των επιτροπών του και ιδίως µέσω των Επιτροπών Περιβάλλοντος, Προστασίας του Καταναλωτή και ηµόσιας Υγείας, αντίστοιχα. Συνοπτικά, τα διάχυτα συµφέροντα βασίζονται στις κυβερνήσεις των κρατών-µελών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τεθούν στην κοινοτική ηµερήσια διάταξη θέµατα που αφορούν κυρίως το περιβάλλον, τον καταναλωτή και τα δικαιώµατα των γυναικών Εκκίνηση διαθεσµικής ανταλλαγής απόψεων. Με την δηµοσίευση της Λευκής Βίβλου τον Ιούνιο του 1985 που είχε ως στόχο την ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς και µε την υιοθέτηση της Ενιαίας Πράξης το εκέµβριο του ίδιου χρόνου, η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς αποτέλεσε στόχοκλειδί για την Κοινότητα. 8

9 Οι κύριοι στόχοι εν όψει της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού έτσι όπως αυτοί τέθηκαν στην πρόταση 1 της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κονοβούλιο, ήταν οι εξής: ελεύθερη διακίνηση αγαθών, αυξηµένη ασφάλεια εφοδιασµού και αυξηµένη ανταγωνιστικότητα. Για το σκοπό αυτό και κατά το στάδιο της προνοµοθετικής διαδικασίας, η Επιτροπή προχώρησε το 1990 στη σύσταση τεσσάρων συµβουλευτικών επιτροπών εκ των οποίων δύο επαγγελµατικές (PCCE και PCCG) και δύο επιτροπές εκπροσωπεύουσες τα κράτη- µέλη(cceme και CCEMG) στον τοµέα του ηλεκτρισµού και του φυσικού αερίου, αντίστοιχα. Οι εν λόγω επιτροπές συνεδρίαζαν κάθε µήνα κατά τη διάρκεια του 1990 και τους πρώτους µήνες του 1991 προκειµένου να συζητήσουν θέµατα σχετικά µε την πρόσβαση στο δίκτυο. Η Επιτροπή προήδρευσε στις συνεδριάσεις και τον Μάϊο του 1991 εξέδωσε τέσσερις εκθέσεις που αποτέλεσαν απαραίτητο εργαλείο στη διαµόρφωση των προτάσεων της Επιτροπής. Οι προτάσεις αυτές κινήθηκαν γύρω από τον άξονα της ανάγκης για σταδιακή προσέγγιση, της αρχής της επικουρικότητας και της αποφυγής της υπερβολικής ρύθµισης. Όσον αφορά το θεσµικό υπόβαθρο της ρύθµισης, η Επιτροπή επέλεξε τη διαδικασία των Άρθρων 57.2, 66 και 100 α ΕΟΚ, καθώς παρείχε τη δυνατότητα πολιτικού διαλόγου µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σύµφωνα µε τη διαδικασία της συνεργασίας, και ευνοούσε τις διαβουλεύσεις µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της στις 27 Ιανουαρίου , προσυπογράφοντας των απώτερο στόχο και αρκετές από τις προτάσεις της Επιτροπής αλλά απορρίπτοντας το σύστηµα και το χρονοδιάγραµµα αναφορικά µε την πρόσβαση στο δίκτυο από τρίτους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού µελέτησε τις προτάσεις στην ολοµέλειά στις 17 Νοεµβρίου 1993, ενέκρινε, στη γνωµοδότησή 3 του σε πρώτη ανάγνωση στις , την πρόταση της Επιτροπής καλώντας την όµως να προχωρήσει στις τροποποιήσεις που αυτό επέφερε στο κείµενο της πρότασης σύµφωνα µε το Άρθρο 189 α(2) ΕΟΚ. Ζήτησε επίσης, στην περίπτωση που το Συµβούλιο αποφασίσει να προβεί σε ουσιαστικές 1 COM(91)548 τελικό-syn ΕΕ C 73/93. 3 EEC 329/93 P

10 αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής, να της ζητηθεί εκ νέου η γνώµη. Μεταξύ των τροποποιήσεων που πρότεινε το Κοινοβούλιο, χαρακτηριστική είναι η πρόταση για την υιοθέτηση µιας Οδηγίας για την διαφάνεια των τιµών και την ανάληψη σε κοινοτικό επίπεδο, µέτρων εναρµόνισης αναφορικά µε την προστασία, την ασφάλεια και κοινωνική προστασία των εργατών σύµφωνα µε υψηλές προδιαγραφές. Το Κοινοβούλιο επίσης, προχώρησε στην πρόσθεση αρκετών νέων άρθρων και στη συµπλήρωση ορισµένων από τα αρχικά. Οι αρχές στις οποίες βασίστηκαν οι προτάσεις του, κινήθηκαν γύρω από την ανάγκη προσδιορισµού των υποχρεώσεων των κρατών-µελών ιδίως σε ό,τι αφορούσε τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας των επιχειρήσεων αερίου και ηλεκτρισµού, την υποχρέωση των κρατών να συστήσουν ελεγκτικό σώµα, την προστασία των δικαιωµάτων εκχώρησης των κρατών, των τοπικών και περιφερειακών αρχών και τη διατήρηση του µονοπωλίου των διανοµέων στα αντίστοιχα πεδία. Στην τροποποιηµένη πρόταση 4 της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφέρεται ότι οι παραπάνω προτάσεις συζητήθηκαν εκ βαθέων µε άλλα όργανα και µε εκπροσώπους οικονοµικών και βιοµηχανικών τοµέων. Η πρόσβαση στο δίκτυο αποτέλεσε αντικείµενο εκτενούς συζήτησης σε τεχνικό επίπεδο στις συµβουλευτικές επιτροπές αποτελούµενες από εκπροσώπους των κρατών-µελών, της βιοµηχανίας ενέργειας και των καταναλωτών καθώς και σε επίπεδο πολιτικής στις αναρίθµητες διµερείς συναντήσεις µε τους Υπουργούς ενέργειας, το Συµβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συµβούλιο συζήτησε αυτές τις προτάσεις το Μάϊο και τον Νοέµβριο του 1992 και τον Ιούνιο του Στα συµπεράσµατά του της 30 ης Νοεµβρίου 1992, ανέφερε ότι οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έπρεπε να ανοίξουν περαιτέρω στον ανταγωνισµό χωρίς όµως να χάνεται από τον ορίζοντα η ιδιάζουσα φύση των δύο αυτών τοµέων και η αντίστοιχη κατάσταση στα διάφορα κράτη-µέλη. Τόνισε επίσης, ότι τα εµπόδια στην πορεία προς την εσωτερική αγορά έπρεπε να αποσυρθούν και για το σκοπό αυτό πρότεινε την υιοθέτηση έξι αρχών: ασφάλεια εφοδιασµού, περιβαλλοντική προστασία, προστασία των µικρών καταναλωτών, διαφάνεια και µη διάκριση, αναγνώριση των διαφορών των εθνικών 4 COM(93) 643 τελικό COD 384 COD

11 συστηµάτων και µεταβατικές διατάξεις. Ωστόσο, υπήρχε ακόµη διαφορά απόψεων σε σηµεία-κλειδιά των προτάσεων της Επιτροπής αναφορικά µε την πρόσβαση στο δίκτυο. Επί της ουσίας, οι δύο κύριες τροποποιήσεις της Επιτροπής αφορούσαν την παροχή δυνατότητας προς τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου να διαπραγµατεύονται την πρόσβαση στο δίκτυο σε αντιδιαστολή µε τη ρυθµισµένη πρόσβαση των αρχικών προτάσεων. Η διαδικασία αυτή συνοδεύτηκε από µηχανισµούς διαιτησίας στην περίπτωση προβληµάτων στη διαπραγµάτευση ή στην τήρηση του συµβολαίου. Η δεύτερη τροποποίηση αφορούσε την εισαγωγή στο κύριο σώµα των προτάσεων, ενός προγράµµατος εργασίας που θα έδινε τη δυνατότητα στην Επιτροπή να καταρτίσει, κατά το δεύτερο στάδιο, τις απαιτούµενες για την οµαλή λειτουργία της αγοράς, προτάσεις εναρµόνισης χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το κοινοτικό δίκαιο. Οι τροποποιηµένες προτάσεις εισήγαγαν εφεξής διαδικασίες διαγωνισµού για την παραγωγή και µεταφορά ηλεκτρισµού ως εναλλακτική λύση σε ένα διαφανές σύστηµα αδειοδότησης, καθώς και απλούστερους κανόνες στη λειτουργία του δικτύου. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι µερικές από τις τροποποιήσεις της Επιτροπής ήταν απόρροια της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εισαγωγής της διαδικασίας της συναπόφασης 5 σε αυτόν τον τοµέα. Αυτή ήταν µια ευτυχής συγκυρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς έβλεπε τη θέση του να αναβαθµίζεται και να ενισχύεται η σύµπραξή του κατά τη θέσπιση της κοινοτικής νοµοθεσίας. Ωστόσο, η Επιτροπή δε δέχτηκε µία σειρά τροποποιήσεων που θα έθεταν σε κίνδυνο τους στόχους των προτάσεων ή ακόµα και τη συµβατότητά τους µε τη Συνθήκη. Ενδεικτικά αναφέρω την αντίθεσή της στα σηµεία που θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν την ανεξαρτησία της διαδικασίας διαγωνισµού αποδίδοντας ειδικές αρµοδιότητες στον χειριστή του συστήµατος, κάνοντάς τον µε άλλα λόγια κριτή και κρινόµενο, καθώς και στη διατήρηση του µονοπωλίου προµήθειας των επιχειρήσεων διανοµής. Όσον αφορά την τροποποιηµένη πρόταση για τον ηλεκτρισµό, η Επιτροπή συµπεριέλαβε ένα ειδικό κεφάλαιο αναφορικά µε συγκεκριµένους κανόνες για την παραγωγή, µεταφορά και διανοµή. Έδωσε επίσης µεγαλύτερη έµφαση απ ότι αρχικά είχε κάνει, στις 5 Η διαδικασία αυτή υιοθετήθηκε µε την ΣΕΕ, τροποποιήθηκε δε ώστε να απλουστευθεί και να συντοµευθεί ο απαιτούµενος χρόνος θέσπισης ή απόρριψης µιας πρότασης, µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ. Η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 251 ΣυνθΕΚ συνιστά µια πραγµατική εξουσία συναπόφασης υπέρ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 11

12 υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Αν και η Συνθήκη από µόνη της προστατεύει de jure και de facto την εκτέλεση του ειδικού καθήκοντος από τις επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η διαχείριση και λειτουργία υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, η Επιτροπή αποδέχτηκε την τροποποίηση του Κοινοβουλίου η οποία υπογράµµιζε την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων σε όλες τις φάσεις του ανοίγµατος της αγοράς στον ανταγωνισµό. Η διαδικασία της συναπόφασης και για τις δύο Οδηγίες έληξε µε την κοινή θέση που καθορίστηκε από το Συµβούλιο και µε διαφορά δύο χρόνων µεταξύ τους καθώς η Οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια εκδόθηκε το 1996 και η αντίστοιχη για το φυσικό αέριο το Πρέπει να σηµειωθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις δε χρειάστηκε να σχηµατιστεί, όπως γίνεται φανερό, επιτροπή συνδιαλλαγής προκειµένου να εξευρεθεί συµβιβαστική συµφωνία µεταξύ Συµβουλίου και Κοινοβουλίου. Στα αµέσως επόµενα κεφάλαια, εξετάζεται η έκβαση των συνοµιλιών µεταξύ των οργάνων της Ένωσης καθώς και το περιεχόµενο των ρυθµίσεων µέσα από την προσεκτική µελέτη της διαµόρφωσης και της άσκησης δηµόσιας πολιτικής στο τοµέα της ενέργειας Γενική θεώρηση της άσκησης δηµόσιας πολιτικής στον ενεργειακό τοµέα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκετοί από τους παράγοντες που αναλύθηκαν παραπάνω, διαδραµάτισαν ιδιαίτερο ρόλο στη διαδικασία επιλογής και καθορισµού της ενεργειακής πολιτικής ως προβλήµατος που έπρεπε να αντιµετωπισθεί και να αποτελέσει αντικείµενο ρύθµισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ισχυροί παίκτες, βιοµηχανικοί χρήστες και πολιτικές υποµονάδες (τα κράτη-µέλη κυρίως) άσκησαν πιέσεις ώστε να τεθεί η ενεργειακή πολιτική της Ένωσης επί τάπητος. Η επιρροή επίσης της Επιτροπής, ως το όργανο µε κατ εξοχήν νοµοθετική πρωτοβουλία, ήταν ιδιαιτέρως αποφασιστική όσον αφορά την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Το αίσθηµα της κρίσης εξαιτίας των αλλεπάλληλων «πετρελαϊκών σοκ» από τις αρχές της δεκαετίας του 70(1973) µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 80 6, καθώς και η διάχυση 6 Στις χώρες της Κοινότητας, η κρίση έγινε στην αρχή αισθητή κυρίως ως ένα πρόβληµα έλλειψης πετρελαίου και µέτρα πάρθηκαν για να το αντιµετωπίσουν. Αλλά καθώς ο φόβος έλλειψης του πετρελαίου 12

13 της ιδέας της απελευθέρωσης της αγοράς προερχόµενης από άλλους τοµείς και άλλες χώρες, συνέβαλαν στην προοπτική της απελευθέρωσης. Επιπρόσθετα, από την έναρξη της όλης συζήτησης και σε µία προσπάθεια να προχωρήσουν τα κράτη-µέλη σε άρση των εισαγωγικών και εξαγωγικών µονοπωλιών και να αυξήσουν την προθυµία τους µπροστά στο ενδεχόµενο µιας γενικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, επεσείσθηκε η απειλή δικαστικών ενεργειών κατά ορισµένων κρατών-µελών. Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να επισηµανθεί ότι η απειλή δικαστικών µέτρων αποτελεί µέρος της γενικότερης στρατηγικής της Επιτροπής στην προσπάθεια της να πείσει κράτη- µέλη να συµµορφωθούν µε το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα εµφανής στον ενεργειακό τοµέα όπου, προκειµένου να εγγραφεί η απελευθέρωση στην ηµερήσια διάταξη, η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες κατά ορισµένων κρατών-µελών 7 για τη χορήγηση αποκλειστικών δικαιωµάτων εισαγωγής και εξαγωγής σε εταιρείες ηλεκτρισµού. Η Επιτροπή ως όργανο που αναλαµβάνει κατ εξοχήν να χαράξει πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δικαίωσε το ρόλο και τη θέση της επηρεάζοντας αποφασιστικά την επιλογή και τον καθορισµό του προβλήµατος. Υπό τον γενικό αντίκτυπο της απελευθέρωσης που επικρατούσε στα δυτικά κράτη, και του Προγράµµατος της Ενιαίας Αγοράς, το 1985, η Επιτροπή προχώρησε βήµα-βήµα προς την κατεύθυνση ενσωµάτωσης ολοένα και περισσότερων δηµοσίων τοµέων στο Πρόγραµµα της Ενιαίας Αγοράς. Αυτό αποτυπώθηκε στο γεγονός ότι το ενεργειακό πρόβληµα προσδιορίστηκε κατ επιλογήν ως πρόβληµα απελευθέρωσης της αγοράς. Θα µπορούσε κάλλιστα να είχε δοθεί έµφαση σε άλλες πλευρές της ενεργειακής πολιτικής όπως η ασφάλεια των προµηθειών ή η έρευνα και η τεχνολογία, τα περιβαλλοντικά αποθέµατα των ενεργειακών προµηθειών ή τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδοµών. Η έµφαση όµως δόθηκε καθαρά στην αποδόµηση και διάλυση κρατικών και περιφερειακών µονοπωλίων και στη δηµιουργία δικτύων πρόσβασης για τους χρήστες και τους προµηθευτές. Με την επιλογή της αυτή, η Επιτροπή έθιγε ουσιαστικά, εκουσίως ή µη, ζητήµατα λειτουργίας του µειωνόταν, το πρόβληµα των τιµών, µε τις χρηµατοοικονοµικές του συνέπειες, περνούσε στο πρώτο πλάνο. Πράγµατι, ενώ οι δυσκολίες εφοδιασµού µειώνονταν, ιδίως κατά τον εκέµβριο του 1973, η τιµή του πετρελαίου εξακολουθούσε να ανέρχεται για να φθάσει µετά το δεύτερο πετρελαϊκό σοκ του 1979, δώδεκα φορές τα προ της κρίσεως επίπεδα. 7 Υπόθεση C-157/94, Επιτροπή εναντίον Βασιλείου της Ολλανδίας[1997]ECR I Υπόθεση C-159/94, Επιτροπή εναντίον Γαλλικής ηµοκρατίας[1997]ecr I Υπόθεση C-158/94, Επιτροπή εναντίον Ιταλικής ηµοκρατίας[1997]ecr I

14 κράτους υπό συνθήκες επαναθεώρησης της σχέσης κράτους-αγοράς, δηµόσιου και ιδιωτικού. Μετά τη διατύπωση στο Συµβούλιο, του γενικότερου στόχου µιας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, το 1986, έτσι ώστε οι βιοµηχανικοί χρήστες και εταιρείες µεταφοράς και διανοµής να αποκτήσουν άµεση πρόσβαση στους πόρους, η Επιτροπή εξέδωσε µία Λευκή Βίβλο που είχε ως στόχο µία ενοποιηµένη ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου. Αυτή η πρόταση όµως ξεπερνούσε κατά πολύ το στόχο και το αίτηµα που είχε θέσει το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Λευκή Βίβλο κρινόταν απαραίτητη η πραγµατοποίηση του Προγράµµατος της Ενιαίας Αγοράς στον ενεργειακό τοµέα και η Επιτροπή καλούνταν να εφαρµόσει αποφασιστικά το κοινοτικό δίκαιο και να επιτύχει µια ικανοποιητική ισορροπία µεταξύ των ενεργειακών προµηθειών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Για να επιλέξει και να καθορίσει την απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών ως πρόβληµα για την ευρωπαϊκή πολιτική, η Επιτροπή αναζήτησε την υποστήριξη ισχυρών παραγόντων, κυρίως των µεγάλων βιοµηχανικών καταναλωτών, και κρατών-µελών ευνοϊκά διακειµένων στο άνοιγµα της πρόσβασης στα δίκτυα, συγκεκριµένα της Γαλλίας και της Βρετανίας. Η Γαλλία υποστήριξε το εγχείρηµα καθώς ήθελε να εξάγει τα υπεραποθέµατά της σε ηλεκτρισµό (αποτέλεσµα των πυρηνικών εργοστασίων). Νοµικές πλευρές της εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου περί ανταγωνισµού έπαιξαν επίσης ρόλο. Η Γαλλία είχε καταγγείλει στην Επιτροπή τη Γερµανία γιατί µε τις επιδοτήσεις άνθρακα µείωνε τις ευκαιρίες της Γαλλίας για εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, επέστησε την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι η Ισπανία παρεκώλυε τις εξαγωγές ενέργειας στην Πορτογαλία απαγορεύοντας τη µεταφορά. Η Επιτροπή είχε ήδη κινήσει διαδικασίες παράβασης ενώπιον του ικαστηρίου. Η Βρετανία χαιρέτισε το πρόγραµµα της Επιτροπής καθώς είχε ήδη ξεκινήσει την απελευθέρωση. Όπως προαναφέρθηκε, η διάχυση έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του προβλήµατος και της πολιτικής ηµερήσιας διάταξης. Η ιδέα της απελευθέρωσης της αγοράς µεταλαµπαδεύτηκε από άλλους τοµείς, κυρίως των τηλεπικοινωνιών, καθώς και από άλλα κράτη όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Νέα Ζηλανδία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από τη Βρετανία. Η πετρελαϊκή κρίση αύξησε την πίεση για την επίτευξη ενός 14

15 κοινού ορισµού του προβλήµατος και για την ένταξή του στην ευρωπαϊκή agenda. Ηδη από το 1970, µε την εκδήλωση της πρώτης πετρελαϊκής κρίσης, η Επιτροπή είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς να εισάγει την ενεργειακή πολιτική στην ευρωπαϊκή ηµερήσια διάταξη. Και όταν το 1986, οι πτωτικές τιµές του πετρελαίου ήγειραν ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, το Συµβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για µία ευρωπαϊκή πολιτική ενέργειας Πολιτικές όψεις της άσκησης ενεργειακής πολιτικής στο ευρωπαϊκό ενωσιακό σύστηµα. Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής, όπως είναι εµφανές, ενέχει συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις αυτές είναι συνυφασµένες µε τρόπους επίλυσής τους, εάν φυσικά στόχος είναι η επίλυσή τους. Στο σηµείο αυτό, εµφανίζονται έννοιες όπως νοµιµοποίηση αυτών που συµµετέχουν στις διαπραγµατεύσεις, που προτείνουν λύσεις, που λαµβάνουν αποφάσεις, και σε τελευταίο επίπεδο, έννοιες όπως νοµιµότητα των αποφάσεων και των λύσεων. Πρόκειται εποµένως, για διαδικασία λήψης αποφάσεων, πολιτικό στοιχείο των οποίων αποτελεί πρώτα απ όλα ο ίδιος ο τρόπος λήψης τους. Ένας αρκετά µεγάλος αριθµός εργαλείων, όπως η ψήφος της πλειοψηφίας εκλεγµένων από το λαό αντιπροσώπων, δηµοψηφίσµατα, διαβουλεύσεις ή συναίνεση, διαπραγµατεύσεις και συµβιβασµοί µεταξύ µελών ενός εκλεγµένου σώµατος ή αντιπροσώπων εκλεγµένων σωµάτων, βρίσκεται στα χέρια όσων εµπλέκονται στην αλυσίδα λήψης αποφάσεων. Σε αυτό το σηµείο της µελέτης, επιχειρείται ο εντοπισµός της πορείας και των πολιτικών πτυχών της άσκησης ενεργειακής πολιτικής στο ίδιο πάντοτε ευρωπαϊκό πλαίσιο, µε παράλληλη ιχνογράφηση του ρόλου των συµµετεχόντων. Εξετάζοντας την διαδικασία λήψης αποφάσεων στην απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δύο είναι τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν. Κατά πρώτο λόγο, η έντονη ανάγκη για συναίνεση στη λήψη αποφάσεων και ο σεβασµός της κοινοτικής αρχής της αλληλεγγύης κάτω από συνθήκες ετεροµορφίας των προτιµήσεων των κρατών-µελών. Κατά δεύτερο λόγο, η σύνδεση µε το δίκαιο περί ανταγωνισµού και η εµπλοκή του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως απόρροια των µέτρων που έλαβε η Επιτροπή προκειµένου να επιταχύνει τη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων. 15

16 Το χρονικό διάστηµα µέχρι να επέλθει η απελευθέρωση είναι εντυπωσιακό. Χρειάστηκαν δέκα χρόνια για να προχωρήσει η όλη διαδικασία από την επιλογή και τον καθορισµό του προβλήµατος µέχρι τη λήψη µιας πολιτικής απόφασης. Η εκκίνηση της πολιτικής τοποθετείται το 1988 µε την έκθεση της Επιτροπής για την «Εσωτερική Αγορά Ενέργειας». Στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή εξέταζε προσεχτικά τα κύρια εµπόδια απέναντι στην εσωτερική αγορά στους διάφορους τοµείς του ενεργειακού τοµέα, δίνοντας έµφαση στην ανάγκη εφαρµογής του υπάρχοντος κοινοτικού δικαίου, ιδίως των κανόνων περί ανταγωνισµού. Το έγγραφο αυτό έτυχε υποστήριξης µόνο από τη Μεγάλη Βρετανία, την Πορτογαλία και µεγάλους βιοµηχανικούς χρήστες. Η Γαλλία, αρχικά, στήριξε την Επιτροπή για το λόγο ότι ήθελε να εξάγει το πλεόνασµα ηλεκτρικής ενέργειας. Πράγµατι, η Γαλλία βοήθησε ώστε να εισαχθούν στην agenda οι προτάσεις της Επιτροπής καταγγέλοντας επισήµως τη Γερµανία για επιδοτήσεις άνθρακα. Συγκεκριµένα, η αναφορά του παραπάνω κειµένου στην υποχρέωση των ιδιοκτητών των δικτύων να παραχωρήσουν σε τρίτους τη δυνατότητα χρήσης των δικτύων τους για τη µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, προκάλεσε σφοδρή διαµάχη απ άκρου εις άκρον στην Ευρώπη. Η πλειονότητα των κυβερνήσεων καθώς και η βιοµηχανία εφοδιασµού ηλεκτρικής ενέργειας, αντιτίθεντο στα σχέδια της Επιτροπής. Τα γενικότερα σχέδια της τελευταίας αφορούσαν τη σταδιακή κατάργηση ή προσαρµογή των υπαρχόντων µονοπωλίων εισαγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου καθώς και των µονοπωλίων παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής, µε παράλληλη καθιέρωση ενός ρυθµιστικού πλαισίου ανά την Ευρώπη όσον αφορά τα δικαιώµατα παραγωγής και πρόσβασης στο δίκτυο. Όµως, συµφωνία µπορούσε να επιτευχθεί µόνο στη βάση συγκρατηµένων µέτρων, αυξάνοντας τη διαφάνεια των τιµών για τους µεγάλους ενεργειακούς καταναλωτές. Το 1989 ήταν το έτος κατά το οποίο για πρώτη φορά η Επιτροπή πρότεινε σχετικά συγκρατηµένα µέτρα. Το 1990 σηµειώνονται κάποια πιο συγκεκριµένα βήµατα. Ενδεικτικά αναφέρω την Οδηγία 90/377/ΕΟΚ σχετικά µε τη διαφάνεια που είχε ως στόχο να διευκολύνει τη σύγκριση των τιµών στις αγορές ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου και στην οποία τα κράτη-µέλη είχαν σχετικά εύκολα συµφωνήσει, και τις Οδηγίες 90/547/ΕΟΚ και 91/296/ΕΟΚ για τη ιαµετακόµιση Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου µέσω των µεγάλων δικτύων αντίστοιχα, οι οποίες έτυχαν επίσης αποδοχής χωρίς ιδιαίτερα προσκόµµατα για το λόγο ότι 16

17 περιορίζονταν στην εισαγωγή διασυνοριακού εµπορίου µεταξύ προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Αντιθέτως, ρυθµίσεις που απαιτούσαν από τους προµηθευτές υπηρεσιών κοινής ωφελείας να γνωστοποιούν τις επενδυτικές αποφάσεις τους που είχαν ως στόχο τον συντονισµό των εθνικών επενδύσεων, δεν έγιναν αποδεκτές στο Συµβούλιο. Όταν το 1991, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση Οδηγίας µε σκοπό την εισαγωγή του ανταγωνισµού στους τοµείς ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο, σύστησε παράλληλα δύο επιτροπές εµπειρογνωµόνων 8 : µία αποτελούµενη από εκπροσώπους των κρατών-µελών και µια άλλη αποτελούµενη από τοµεακούς εµπειρογνώµονες. Καθώς το θέµα της ενεργειακής πολιτικής ορίστηκε, όπως προαναφέρθηκε, ως πρόβληµα ολοκλήρωσης της αγοράς, κανένα µέλος περιβαλλοντικών οργανώσεων ή εκπρόσωπος της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος (ΧΙ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν παρευρέθη στην επιτροπή που αποτελούνταν από εκπροσώπους κρατών-µελών. Στη δεύτερη επιτροπή, πέρα από την κυρίαρχη παρουσία εκπροσώπων προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, αισθητή ήταν και η εκπροσώπηση οργανώσεων των καταναλωτών και των εργατικών σωµατείων. Η Επιτροπή, επιλέγοντας οι προτάσεις και οι προβληµατισµοί που ετίθεντο στις επιτροπές να γίνονται ανώνυµα-έτσι ώστε το τοµεακό και εθνικό υπόβαθρο εκείνων που έκαναν τις προτάσεις να µη γίνεται γνωστό-εισήγαγε έναν τύπο λήψης αποφάσεων που επέτρεψε τη διατύπωση νέων λύσεων και τη διαβούλευση επάνω σε αυτές, διευκολύνοντας µε αυτόν τον τρόπο τους συµβιβασµούς. Επί της ουσίας, ο κύριος στόχος της ήταν να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές και οι διανοµείς ενέργειας θα είναι σε θέση να επιλέγουν τον προµηθευτή της αρεσκείας τους. Μία ρυθµιζόµενη διαδικασία µεταφοράς, γνωστή ως ρυθµιζόµενη πρόσβαση στο δίκτυο(regulated-τρα), θα εγγυόταν την πρόσβαση στο δίκτυο. Ωστόσο, αυτή η πρόταση συνάντησε την αντίσταση των περισσότερων κρατών-µελών, ιδιαίτερα των ηπειρωτικών µελών της EURELECTRIC 9, µε εξαίρεση τους Βρετανούς προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και τις βιοµηχανίες κατανάλωσης ηλεκτρισµού. 8 Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, η πρόταση επικρίθηκε αρκετά, ακόµα και από τους νεοφιλελεύθερους. Η οδηγία για τη διαµετακόµιση και τη διαφάνεια, και η διάταξη για την κοινοποίηση των επενδύσεων, θεωρήθηκαν µέρος µιας καθοδηγούµενης ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισµού µε ένα σύστηµα που καθορίζει τιµές και επενδύσεις. 9 Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοµηχανιών Παραγωγής και Προµηθείας Ηλεκτρισµού που προήλθε µετά από συγχώνευση των συναφών σωµατείων UNIPEDE και EURELECTRIC τον εκέµβριο του

18 Ένώ η Επιτροπή επεδίωξε τη νοµοθετική ρύθµιση της απελευθέρωσης της αγοράς, χρησιµοποίησε και µια δεύτερη, νοµική στρατηγική για να επισπεύσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Απείλησε ότι θα χρησιµοποιήσει, και πράγµατι χρησιµοποίησε, το ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισµού. Θα κινούσε µε άλλα λόγια διαδικασίες παράβασης µενονωµένα κατά κρατών-µελών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της. Έτσι, το 1991, η Επιτροπή ανακοίνωσε διαδικασίες παράβασης σύµφωνα µε το Άρθρο 169 κατά δέκα κρατών-µελών 10, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για εισαγωγικό και εξαγωγικό µονοπώλιο στον τοµέα φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού. Στο µεταξύ, η Γαλλία είχε ήδη αποσύρει την υποστήριξή της προς την ενεργειακή πολιτική διαβλέποντας σωστά ότι θα αναγκαζόταν να προχωρήσει σε σηµαντικές εχγώριες αλλαγές. Αποφασισµένη να αποδείξει στα κράτη-µέλη ότι δεν αστειευόταν σε ό,τι αφορούσε τη χρήση των εργαλείων που παρείχε το κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισµού σε περίπτωση που αυτά δεν συµφωνούσαν σε µία κοινή πολιτική ολοκλήρωσης της ενεργειακής αγοράς, η Γενική ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Επιτροπής διαβίβασε επιστολές στις εθνικές κυβερνήσεις καλώντας σε συµµόρφωση σύµφωνα µε τη διαδικασία του Άρθρου 226 ΕΚ. Η αποστολή των γραµµάτων είχε µε τέτοιο τρόπο προγραµµατιστεί ώστε η λήξη της προθεσµίας που έθεταν να συµπέσει µε την περίοδο σύγκλησης του Συµβουλίου των Υπουργών Ενέργειας, τον Νοέµβριο του Προχωρώντας προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της αγοράς, η Επιτροπή πρότεινε ένα ανταγωνιστικό καθεστώς απ άκρου εις άκρον στην Ευρώπη βασιζόµενο στη ρυθµιζόµενη πρόσβαση στο δίκτυο, στην κατάργηση των αποκλειστικών δικαιωµάτων κατασκευής εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στο διαχωρισµό της οργάνωσης της παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής από την οικονοµική διαχείρισή τους µε στόχο την αποφυγή διασταυρούµενων επιδοτήσεων. Η πρόταση αυτή, µη λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορές των πρακτικών και των παραδόσεων στα κράτη-µέλη, συνάντησε αντιδράσεις. Αν και τα περισσότερα κράτη υποστήριζαν τις αρχές της εισαγωγής του ανταγωνισµού, είχαν ωστόσο διαφορετικές απόψεις όσον αφορά το σχέδιο της Οδηγίας, δίνοντας παράλληλα έµφαση στην ασυµβατότητά του µε τα αντίστοιχα εθνικά καθεστώτα. Οι χώρες µε κρατικοποιηµένα καθεστώτα όπως η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πορτογαλία, αντιτίθεντο στη 10 Γαλλία, ανία, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Μεγάλη Βρετανία. 18

19 ρυθµιζόµενη πρόσβαση, ενώ η Ιρλανδία-αντιµετωπίζοντας η ίδια ως ενδεχόµενο µία σχετική µεταρρύθµιση-ήταν θερµότερη στην αποδοχή του σχεδίου. Από τις χώρες µε µικτές οικονοµίες, το Βέλγιο, η Ισπανία και η Ολλανδία προέβαλαν αντιστάσεις στην ρυθµιζόµενη πρόσβαση ενώ η Γερµανία, η ανία και το Λουξεµβούργο ανέµεναν περαιτέρω εξελίξεις. Μόνο η Μεγάλη Βρετανία υποστήριξε σαφέστατα τη µεταρρύθµιση 11. Ιδιαίτερα σφοδρή αντίσταση προήλθε από τοµεακές οργανώσεις της ηπειρωτικής Ευρώπης οι οποίες επιχείρησαν να καταδείξουν ότι µια τέτοια ρύθµιση θα έθετε σε κίνδυνο την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια του εφοδιασµού. Προτιµούσαν κατά κύριο λόγο να διατηρηθεί το υπάρχον καθεστώς. Οι βιοµηχανικοί χρήστες και καταναλωτές αντιθέτως, υποστήριξαν το σχέδιο της Οδηγίας. Η διαδικασία συναπόφασης σύµφωνα µε την οποία αποφασίστηκε να εκδοθεί η Οδηγία, συνεπαγόταν ενδεχόµενο αδιέξοδο µεταξύ Συµβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρουσιάστηκε εποµένως ανάγκη για περαιτέρω διαπραγµατεύσεις. Ο αρµόδιος εισηγητής του Κοινοβουλίου (Επιτροπή Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας) συµµεριζόταν τις απόψεις των µεγάλων εθνικών προµηθευτών ενέργειας οι οποίοι ήταν υπέρ της διατήρησης του παλαιού καθεστώτος µε σκοπό τη διασφάλιση των υπηρεσιών γενικού συµφέροντος. Η αντίσταση αυτή από την πλευρά του Κοινοβουλίου καθώς και από πολλά κράτη-µέλη είχε µια σχετικά θετική επίδραση στη θέση υπέρ της απελευθέρωσης εκ µέρους των µεγάλων βιοµηχανικών χρηστών, παρακινώντας τους να σκεφθούν ως πρόταση την πρόσβαση στο δίκτυο µε διαπραγµάτευση. Υπό αυτό το πρίσµα, ιδιοκτήτες των δικτύων και µεγάλοι βιοµηχανικοί καταναλωτές και διανοµείς διαπραγµατεύτηκαν µεταξύ τους τους όρους πρόσβασης. Η Επιτροπή δέχτηκε την πρόταση όπως αυτή διαµορφώθηκε από την πρώτη κιόλας ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως δείγµα συµβιβαστικής διάθεσης µε στόχο την υπερπήδηση του αδιεξόδου και την ενσωµάτωσή της στο σχέδιο Οδηγίας. Στο µεταξύ, υπό την απειλή µιας επικρεµάµενης διαδικασίας παράβασης και µε στόχο την προάσπιση του καθεστώτος στη Γαλλία στις διαπραγµατεύσεις στα πλαίσια του Συµβουλίου το 1994, η Γαλλία, η χώρα που προέβαλε τη µεγαλύτερη αντίσταση στην 11 Χαρακτηριστική της υποστήριξης που παρείχε εξ αρχής η χώρα αυτή προς την Επιτροπή, είναι η συνδροµή της στην υπόθεση κατά των αποκλειστικών δικαιωµάτων εισαγωγής και εξαγωγής ενώπιον του ΕΚ, όπου µάλιστα εµφανίζεται ως ένας εκ των δύο διαδίκων στο πλευρό της Επιτροπής εναντίον της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. 19

20 πολιτική απελευθέρωσης, επεξεργάστηκε µια αντιπρόταση, γνωστή ως «µοντέλο του µοναδικού αγοραστή». Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, ο µοναδικός αγοραστής είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση των προµηθειών ηλεκτρικής ενέργειας, για τον συντονισµό όλων των στοιχείων του συστήµατος καθώς και για τον µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό. Αυτή η πρόταση δεν έθιγε την EDF, την αντίστοιχη της ΕΗ στη Γαλλία, αλλά έδινε το δικαίωµα σε τρίτους να αγοράσουν φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια και να την πουλήσουν στον χειριστή του δικτύου ως µοναδικό αγοραστή, και παράλληλα υποστηρίχθηκε από τα κράτη-µέλη µε κρατικοποιηµένα καθεστώτα ως µια εναλλακτική λύση στην πρόσβαση µε διαπραγµάτευση. Το Βέλγιο, η Ελλάδα, το Λουξεµβούργο, η Ισπανία και η Ιταλία προτίµησαν τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ των δύο µοντέλων, ενώ η Γερµανία, η Βρετανία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Φινλανδία επέµεναν στο ότι το µοντέλο του µοναδικού αγοραστή έπρεπε να εγγυάται πρόσβαση στην αγορά ανεξάρτητων παραγωγών, ήθελαν µε άλλα λόγια περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς. Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους(1994), η Επιτροπή αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη διαδικασία παράβασης κατά της Ιταλίας, Γαλλίας και Ολλανδίας, µόλις τρία χρόνια µετά την ανακοίνωση της σχετικής πρόθεσής της. Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων στο Συµβούλιο το 1996 και παρά τα αντικρουόµενα συµφέροντα, κατέστη δυνατή η συναίνεση, µετά από επίπονες προσπάθειες τεσσάρων προεδριών(γερµανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία). Η Γαλλία έδειξε µεγάλη προθυµία για επίτευξη συµφωνίας ώστε να προλάβει πριν βγει η απόφαση του ικαστηρίου. Αντίστοιχα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπάθησε να ασκήσει πίεση λέγοντας ότι η απόφαση του ικαστηρίου κινδύνευε να αποκτήσει αποφασιστική σηµασία σε έναν τόσο πολιτικά διαµφισβητούµενο χώρο. Επιπρόσθετα, ο συµβιβασµός ήταν εφικτός επειδή κατά πρώτο λόγο, το γενικότερο κλίµα εργασίας στο διακυβερνητικό όργανο του Συµβουλίου καθορίζεται από διάχυτη αµοιβαιότητα και διστακτικότητα να τεθούν οι µεµονωµένοι παίκτες σε µειονοτική θέση. Τα κράτη-µέλη γνωρίζουν ότι µπορούν στο µέλλον να διατυπώσουν γνώµες που εκφράζουν τη µειονότητα των χωρών και ότι θα χρειαστούν εποµένως τη συνεργασία των άλλων. Εξετάζοντας εποµένως τις πιο σηµαντικές πτυχές της πορείας διαµόρφωσης και άσκησης της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουµε ότι η Επιτροπή συνάντησε δυσκολίες στο διττό έργο της ως το όργανο µε τη νοµοθετική πρωτοβουλία 20

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2011 (04.03) (OR. en) 6524/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 10

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2011 (04.03) (OR. en) 6524/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 10 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2011 (04.03) (OR. en) 6524/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 6520/11 PI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η. 2. Έγκριση του καταλόγου των σηµείων «Α» 3. Πρόγραµµα εργασιών της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Ενημέρωση και Διαβούλευση των Εργοδοτουμένων Μαθησιακοί Στόχοι Ο Νόμος Πεδίο Εφαρμογής Καθορισμός κατώτατου αριθμού εργοδοτουμένων Περιεχόμενο ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1η Περίπτωση Το ΕΣΕ και μια Τοπική Διένεξη

1η Περίπτωση Το ΕΣΕ και μια Τοπική Διένεξη 1η Περίπτωση Το ΕΣΕ και μια Τοπική Διένεξη Ένας ευρωπαϊκός όμιλος επιχειρήσεων αποτελείται από θυγατρικές εταιρίες στην Γερμανία, Πολωνία, Γαλλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ισπανία. Η κεντρική διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Οι κύριοι σταθμοί

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Οι κύριοι σταθμοί Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Οι κύριοι σταθμοί Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Βασικά θεσμικά θέματα Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου Δ.Ν. Δικηγόρος Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 Ιστορική διαδρομή Στόχος: Εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 22 Νοεµβρίου 2002 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα!

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Του Δημήτρη Τερζάκη (22-11-08) Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα με σημαντική συμβολή στους

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης βρίσκονται µπροστά σε µια ιδιαίτερα σηµαντική πολιτική επιλογή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Περιγραφή της κατάστασης της ιακυβερνητικής ιάσκεψης από 14 Φεβρουαρίου έως 6 Ιουνίου 2000 πριν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου Elmar

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 459 final 2016/0219 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ, ώστε να αφαιρεθεί η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012 30-31 Οκτωβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Είναι

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ONLINE) ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.5.2005 COM(2005) 189 τελικό 1992/0449 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 15.10.2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την Ειδική Έκθεση αριθ. 5/2008 του ΕΕΣ για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης - για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2012 COM(2012) 671 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαμόρφωση κατάλληλων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η. 2. Έγκριση του καταλόγου των σηµείων «Α» 3. Χρηµατοδότηση της Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0311(COD) 25 Ιουνίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής Επιτροπή Βιοµηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

2009/72/ 2009/73/ . 713/ / /2009

2009/72/ 2009/73/ . 713/ / /2009 Νοµοθετική Προσαρµογή της Ελλάδας στην 3η Ενεργειακή Νοµοθετική έσµη: Προοπτικές και Παρεµβάσεις στην Ελληνική Αγορά Ηλεκτρισµού Γιάννης Κελεµένης ικηγόρος 15ο Εθνικό Συνέδρίο «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010»

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικά θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις

Ρυθμιστικά θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις Ρυθμιστικά θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. Περράκης Περιεχόμενα 1. Επίκαιρα θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Ομιλία στο συνέδριο Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 109/56 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 19.4.2001 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Απριλίου 2001 περί αρχών για τα εξωδικαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας Η θεωρία VoC, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ανάλυση των δύο βασικών μοντέλων καπιταλισμού των φιλελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 1.3.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (2015/2319(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Kατάλογος Ι. Εισαγωγή

Kατάλογος Ι. Εισαγωγή Kατάλογος 2009 Ι. Εισαγωγή Ο παρών είναι ο τρίτος δημόσιος κατάλογος του ΕΕΠΔ ως συμβούλου σχετικά με νομοθετικές προτάσεις και συναφή έγγραφα. Δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2008 στον ιστότοπο www.edps.europa.eu.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: * Φ.Π.Α. * Νο. 18

ΠΟΛ: * Φ.Π.Α. * Νο. 18 - 599 - * Φ.Π.Α. * Νο. 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14η Δ/νση (ΦΠΑ) Τμήμα Ε' «Σχέσεων με την Ε.Ε & Νομ. Προσαρμογής» Αθήνα, 27 Μαρτίου 2001 Αρ. Πρωτ.: 1032894/1565/308/Ε0014

Διαβάστε περισσότερα

EUROCONTRACT Πιλοτικό έργο Σoυηδία Δήμος του Nyköping

EUROCONTRACT Πιλοτικό έργο Σoυηδία Δήμος του Nyköping EUROCONTRACT Πιλοτικό έργο Σoυηδία Δήμος του Nyköping Περίπτωση μελέτης εφαρμογής Ενεργειακών Υπηρεσιών, χωρίς να έχει συμπεριληφθεί χειρισμός και συντήρηση από την ΕΕΥ Χώρα Σουηδία Έργο Η χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα