Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή"

Transcript

1

2 Επιστημονική Ευθύνη Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Συγγραφή Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ,, Μέτρο 1.1. Ενέργεια Β. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ.).

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Βασικές οικονοµικές έννοιες» Οι Ανάγκες Τα Οικονοµικά Αγαθά Παραγωγική διαδικασία Τοµείς Παραγωγής Ο καταµερισµός της εργασίας Η αγορά και το χρήµα To οικονοµικό κύκλωµα Το πρόβληµα της στενότητας Οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονοµίας...11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο «Η ζήτηση των αγαθών» Ο νόµος της ζήτησης και τα αίτια εµφάνισής του Η καµπύλη ζήτησης Η αγοραία καµπύλη ζήτησης Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης Μεταβολή στη ζητούµενη ποσότητα και µεταβολή στη ζήτηση Ελαστικότητα ζήτησης ως πρός την τιµή Ελαστική και ανελαστική ζήτηση Ελαστικότητα ζήτησης και συνολική δαπάνη Η χρησιµότητα της ελαστικότητας Εισοδηµατική ελαστικότητα...35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο «Η προσφορά των αγαθών» Η συµπεριφορά του επιχειρηµατία Ο νόµος της προσφοράς και η ερµηνία του Ο πίνακας και η καµπύλη προσφοράς Η αγοραία καµπύλη προσφοράς Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς Μεταβολή στη προσφερόµενη ποσότητα και µεταβολή στην προσφορά Ελαστικότητα προσφοράς Ελαστική και ανελαστική προσφορά Ο προσδιοριστικός παράγοντας χρόνος...58

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο «Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος» Η έννοια της παραγωγής Συνολικό, Μέσο και Οριακό προϊόν Ο νόµος της φθίνουσας (ή µη ανάλογης) απόδοσης Tο κόστος παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο Tο κόστος παραγωγής στη µακροχρόνια περίοδο...78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...80 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο «Ο προσδιορισµός των τιµών» Ο µηχανισµός της αγοράς Σχηµατισµός της Τιµής και της Ποσότητας Ισορροπίας Μεταβολή του σηµείου ισορροπίας Επίδραση έµµεσων φόρων και επιδοτήσεων στην αγορά Κρατική παρέµβαση στην αγορά...92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο «Μορφές αγοράς» Μορφές αγοράς Πλήρης (ή τέλειος) ανταγωνισµός Μονοπώλιο Μονοπωλιακός ανταγωνισµός Ολιγοπώλιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο «Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν» Mικροοικονοµική και Mακροοικονοµική Θεωρία Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Mέθοδοι υπολογισµού του A.E.Π Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Καθαρό Εθνικό Προϊόν Εθνικό Εισόδηµα Oνοµαστικό και Πραγµατικό A.E.Π Κατά Κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Το Α.Ε.Π. ως δείκτης ευηµερίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο «Το τραπεζικό σύστηµα» Πίστη και πιστωτική αγορά` Οι εµπορικές τράπεζες και οι λειτουργίες τους...138

5 8.3 Οι Κεντρικές (εκδοτικές) Τράπεζες Οι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο «Πληθωρισµός και ανεργία» Πληθωρισµός Η ανεργία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο «Τα δηµόσια οικονοµικά» Οι δηµόσιες δαπάνες Τα δηµόσια έσοδα Ο Κρατικός Προϋπολογισµός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...182

6

7 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Οικονοµική Επιστήµη ανήκει στις κοινωνικές επιστήµες. Η επιρροή που ασκεί στη δια- µόρφωση και ερµηνεία του κοινωνικού περιβάλλοντος είναι πολύ σηµαντική, αφού η πλειοψηφία των κοινωνικών προβληµάτων έχει οικονοµικές προεκτάσεις. Το βιβλίο αυτό έχει σαν στόχο να παρέχει στους αναγνώστες ορισµένες βασικές γνώσεις Οικονοµικής Θεωρίας. Γράφτηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράµµατος Στοιχεία Οικονοµικής Θεωρίας που έχει σαν βασικές επιδιώξεις να αναλύσει τους µηχανισµούς διαµόρφωσης του όγκου παραγωγής και της τιµής ενός προϊόντος, να εξηγήσει τον τρόπο προσδιορισµού και την ερµηνεία διαφόρων οικονοµικών µεγεθών και να παρουσιάσει το ρόλο του Κράτους και συγκεκριµένων θεσµικών παραγόντων στη λειτουργία της οικονοµίας. Πρόκειται για ένα εισαγωγικό βιβλίο, όπου η έκταση και η θεµατολογία του καθορίστηκαν από το πρόγραµµα διδασκαλίας του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού προγράµ- µατος. Για µεγαλύτερη ανάλυση και εµβάθυνση των εννοιών που εξετάζονται στο βιβλίο, θα πρέπει οι καθηγητές και οι εκπαιδευόµενοι να ανατρέξουν στην πλούσια οικονοµική βιβλιογραφία. Στην αρχή κάθε ενότητας παρουσιάζονται οι βασικοί στόχοι που επιδιώκεται να επιτευχθούν µε τη διδασκαλία της συγκεκριµένης ενότητας, τα προσδοκόµενα απότελέσµατα στη µάθηση και τις γνωστικές δεξιότητες που πρέπει να απόκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι µε την ολοκλήρωσή της, καθώς και οι βασικές έννοιες που θα πρέπει να κατανοήσουν και να εµβαθύνουν για την καλύτερη αφοµοίωση της ύλης. Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει σύνοψη των βασικών της σηµείων. Επίσης, σε κάθε ενότητα υπάρχουν ασκήσεις που στοχεύουν, σε κάποιες περιπτώσεις στον προβληµατισµό σχετικά µε έννοιες που εξετάστηκαν ή θα εξεταστούν παρακάτω και σε άλλες, στην αξιολόγηση του βαθµού γνώσης και κατανόησής τους. Στην πρώτη ενότητα του βιβλίου παρουσιάζονται ορισµένες βασικές οικονοµικές έννοιες, όπως τα οικονοµικά αγαθά, η παραγωγή, οι παραγωγικοί συντελεστές, οι παραγωγικές δυνατότητες µιας οικονοµίας. Επίσης παρουσιάζεται το πρόβληµα της στενότητας των παραγωγικών πόρων που αντιµετωπίζουν οι κοινωνίες και προκύπτει η αναγκαιότητα για την ορθολογική αξιοποίησή τους. Αντικείµενο της δεύτερης ενότητας είναι η ζήτηση του καταναλωτή για αγαθά. Περιγράφονται οι παράγοντες που την προσδιορίζουν και οι επιδράσεις που ασκούν οι µεταβολές αυτών των παραγόντων στη συµπεριφορά του καταναλωτή. Τα αγαθά παράγονται και προσφέρονται από τις επιχειρήσεις. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται οι παράγοντες που προσδιορίζουν την προσφορά για ένα αγαθό, ενώ στην τέταρτη ενότητα περιγράφεται η διαµόρφωση του όγκου και το κόστους παραγωγής του.

8 2 Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις συναλλάσονται στις αγορές. Στην πέµπτη ενότητα α- ναλύεται ο µηχανισµός της αγοράς µέσω του οποίου διαµορφώνονται οι τιµές των αγαθών καθώς και οι ποσότητες που ανταλλάσσονται. Η συµπεριφορά κάθε επιχείρησης καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τη µορφή αγοράς στην οποία ανήκει το προϊόν που παράγει. Στην έκτη ενότητα εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των βασικών µορφών αγοράς και περιγράφεται η συµπεριφορά της αντιπροσωπευτικής επιχείρησης κάθε κλάδου. Από την έβδοµη ενότητα εξετάζεται η οικονοµία ως σύνολο. Στη συγκεκριµένη ενότητα παρουσιάζονται οι µέθοδοι εκτίµησης κάποιων βασικών συνολικών οικονοµικών µεγεθών καθώς και η ερµηνεία τους σαν µέτρα οικονοµικής ευηµερίας των κατοίκων µιας χώρας.

9 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σκοπός Σε αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο επιδιώκουµε να φέρουµε τους εκπαιδευόµενους σε επαφή µε µερικές βασικές οικονοµικές έννοιες όπως, τα οικονοµικά αγαθά, η παραγωγή, οι παραγωγικοί συντελεστές, το πρόβληµα της στενότητας και οι παραγωγικές δυνατότητες. Η κατανόηση των παραπάνω εννοιών θα εισάγει τους εκπαιδευόµενους στην οικονοµική σκέψη και θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των επόµενων ενοτήτων. Προσδοκόµενα Απότελέσµατα Όταν ολοκληρωθεί η συγκεκριµένη ενότητα, οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να: αναφέρουν και να εξηγούν τις ιδιότητες των αναγκών διακρίνουν τα οικονοµικά αγαθά σε διάφορες κατηγορίες ορίζουν την έννοια της παραγωγικής διαδικασίας προσδιορίζουν τους παραγωγικούς συντελεστές και τα χαρακτηριστικά τους αναφέρουν τους βασικούς τοµείς παραγωγής εξηγούν τα πλεονεκτήµατα του καταµερισµού της εργασίας περιγράφουν και να εξηγούν το κύριο οικονοµικό πρόβληµα ορίζουν, να υπολογίζουν και να ερµηνεύουν το κόστος ευκαιρίας εξηγούν µε ποιό τρόπο µεταβάλλονται οι παραγωγικές δυνατότητες µίας οικονοµίας Έννοιες κλειδιά ανάγκες οικονοµικά αγαθά παραγωγική διαδικασία παραγωγικοί συντελεστές βασική οικονοµική αρχή

10 4 καταµερισµός της εργασίας κύριο οικονοµικό πρόβληµα παραγωγικές δυνατότητες κόστος ευκαιρίας Εισαγωγικές παρατηρήσεις Αντικείµενο της οικονοµικής επιστήµης είναι η µελέτη των οικονοµικών προβληµάτων που εµφανίζονται σε κάθε κοινωνία, στην προσπάθεια των ανθρώπων να ικανοποιήσουν τις απεριόριστες ανάγκες τους µε περιορισµένα µέσα. Η κατανόηση από τα µέλη της κοινωνίας του περιορισµού των παραγωγικών τους πόρων έκανε αναγκαία την ορθολογική και απότελεσµατική αξιοποίησή τους. 1.1 Οι Ανάγκες Η ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών είναι ο βασικός σκοπός της οικονοµικής δραστηριότητας. Ο άνθρωπος έχει πολλές ανάγκες που θέλει να ικανοποιήσει. Σύµφωνα µε τον Maslow οι ανθρώπινες ανάγκες διακρίνονται σε βιολογικές ή επιβίωσης, ασφάλειας, κοινωνικές, αναγνώρισης και ολοκλήρωσης. Η οικονοµική επιστήµη έχει ως αντικείµενο τις ανάγκες που ικανοποιούνται από οικονο- µικά αγαθά, δηλαδή από αγαθά που είναι απότέλεσµα της παραγωγικής προσπάθειας του ανθρώπου Οι ιδιότητες των αναγκών Οι ανάγκες των ανθρώπων χαρακτηρίζονται από δυο βασικά χαρακτηριστικά: α) Εξελίσονται και πολλαπλασιάζονται. Αυτό σηµαίνει ότι διαχρονικά εξελίσονται τα αγαθά που ικανοποιούν τις ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργούνται νέες. Για παράδειγµα, παλαιότερα η µεταφορά εµπορευµάτων γινόταν µε κάρα ενώ σήµερα γίνεται µε φόρτηγά. Επίσης, η επιθυµία απόκτήσεως κινητού τηλεφώνου δεν υπήρχε πρίν από µερικά χρόνια. Η εξέλιξη και ο πολλαπλασιασµός των αναγκών µπορούµε να πούµε ότι οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες: 1) Η τεχνολογική πρόοδος, που οδηγεί στην εξέλιξη των προϊόντων καθώς και δηµιουργία νέων. 2) Η µίµηση, δηλαδή η τάση των ανθρώπων να µιµούνται τους άλλους. Έτσι, όταν εµφανιστεί ένα νέο αγαθό η χρήση του διαδίδεται εύκολα. 3) Η συνήθεια. Ο άνθρωπος συνηθίζει εύκολα σε νέα ποϊόντα όταν η χρήση τους επαναληφθεί αρκετές φορές. 4) Η διαφήµηση, που συντελεί στη δηµιουργία νέων αναγκών και στην εξέλιξη παλαιοτέρων.

11 β) Σαν σύνολο είναι ακόρεστες. Αφού οι ανάγκες συνεχώς εξελίσονται και πολλαπλασιάζονται, σαν σύνολο είναι ακόρεστες, δηλαδή, απεριόριστες και ανικανοποίητες. Μπορεί να υπάρχει ένα σηµείο κορεσµού (πλήρους ικανοποίησης) µίας συγκεκριµένης ανάγκης, αλλά ο κορεσµός θα είναι πάντα προσωρινός, δηλαδή, αργά ή γρήγορα η ανάγκη θα επανεµφανιστεί Τα Οικονοµικά Αγαθά Οι άνθρωποι για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους παράγουν αγαθά ή προϊόντα. Το κύριο χαρακτηριστικό των οικονοµικών αγαθών ή προϊόντων είναι ότι βρίσκονται σε στενότητα (περιορισµένες ποσότητες) σε σχέση µε τις απεριόριστες ανάγκες των ανθρώπων ιάκριση οικονοµικών αγαθών Τα προϊόντα µπορούµε να τα διακρίνουµε σε διάφορες κατηγορίες: α) Με κριτήριο, αν έχουν υλική υπόσταση ή όχι, σε: i) Υλικά αγαθά ii) Άυλα αγαθά ή υπηρεσίες β) Με κριτήριο τη διάρκεια χρησιµοποίησης τους, σε: i) ιαρκή. ιαρκές είναι το αγαθό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί παραπάνω από µία φορά. ii) Καταναλωτά, αυτά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µία φορά. γ) Με κριτήριο τον σκοπό χρησιµοποίησης τους, σε: i) Καταναλωτικά, αυτά που χρησιµοποιούνται για την άµεση ικανοποίηση αναγκών. ii) Κεφαλαιουχικά, αυτά που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία άλλων α- γαθών. Είναι δηλαδή παραχθέντα µέσα παραγωγής. Μια άλλη κατηγοροποίηση των αγαθών γίνεται µε κριτήριο το αν ισχύει η αρχή του απόκλεισµού. Η αρχή του απόκλεισµού ισχύει όταν το άτοµο που δεν αγοράζει το αγαθό απόκλείεται από την ικανοποίηση που αυτό παρέχει. Με βαση το παραπάνω κριτήριο τα αγαθά διακρίνονται σε: i) Ιδιωτικά, που είναι τα αγαθά που παρέχουν ικανοποίηση µόνο στον αγοραστή τους. ii) ηµόσια, που είναι τα αγαθά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν και από άτοµα που δεν έχουν πληρώσει για αυτά κάποιο χρηµατικό αντίτιµο. Την παραγωγή των δηµόσιων αγαθών την αναλαµβάνει το Κράτος. Άσκηση 1 Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση, συµπληρώστε τα κενά και διαγράψτε τις λάθος φράσεις ή λέξεις στις παρενθέσεις. 1) Το ψωµί είναι : α. Υλικό αγαθό γ. Καταναλωτικό αγαθό β. Καταναλωτό αγαθό δ. Όλα τα παραπάνω

12 6 2) Με κριτήριο τον σκοπό χρησιµοποίησής του, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιµοποιεί ένας µαθητής είναι.... αγαθό, ενώ αυτός που χρησιµοποιεί ο απόθηκάριος µιας επιχείρησης είναι.... αγαθό. 3) Το νερό µιας φυσικής πηγής δεν θεωρείται.... αγαθό ή προϊόν γιατί δεν είναι απότέλεσµα της.... προσπάθειας του ανθρώπου. 4) Τα αγαθά βρίσκονται σε στενότητα σε σχέση µε τις ανάγκες των ανθρώπων γιατί: α. Οι παραγωγικοί πόροι σε κάθε χρονική περίοδο βρίσκονται σε περιορισµένες ποσότητες. β. Οι ανάγκες των ανθρώπων είναι απεριόριστες γ. Τα α. και β. δ. Κανένα από τα παραπάνω. 5) Με κριτήριο την αρχή.... οι υπηρεσίες των ενόπλων δυνάµεων είναι.... αγαθό αφού το άτοµο που (δεν θα / θα) πληρώσει για την κάλυψη του κόστους λειτουργείας τους (µπορεί / δε µπορεί) να απόκλειστεί από την κατανάλωση των υπηρεσιών του. 1.3 Παραγωγική διαδικασία Τα αγαθά είναι απότέλεσµα της παραγωγικής προσπάθειας του ανθρώπου, δηλαδή µίας παραγωγικής διαδικασίας. Με τον όρο παραγωγική διαδικασία εννοούµε την ενσυνήδητη διαδικασία µετατροπής (µετασχηµατισµού) των παραγωγικών πόρων σε αγαθά και υπηρεσίες. Για να πραγµατοποιηθεί µια παραγωγική διαδικασία είναι απαραίτητη η χρήση µιας τεχνικής µεθόδου (τεχνολογίας παραγωγής) που θα καθορίζει τον τρόπο και τις αναλογίες µε τις οποίες θα συνδυαστούν οι παραγωγικοί πόροι, δηλαδή, η ανθρώπινη προσπάθεια, οι φυσικοί πόροι και τα εργαλεία (παραχθέντα µέσα παραγωγής) Οι Παραγωγικοί Συντελεστές Τα µέσα που συντελούν στη παραγωγική διαδικασία, δηλαδή οι παραγωγικοί πόροι, τα ονο- µάζουµε παραγωγικούς συντελεστές, και είναι οι εξής: 1) Εργασία: Η καταβολή ανθρώπινης προσπάθειας, σωµατικής και πνευµατικής, για την παραγωγή κάποιου προϊόντος. 2) Έδαφος (ή Γη ή Φύση): Όλα τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή των αγαθών, π.χ. µια εδαφική έκταση που καλλιεργείται, ο αέρας που κινεί µια ανεµογεννήτρια, τα ορυκτά. 3) Κεφάλαιο: τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων προϊόντων. Είναι δηλαδή τα παραχθέντα µέσα παραγωγής, π.χ. µηχανήµατα, εργαλεία, κτίρια. Ορισµένοι θεωρούν σαν χωριστό παραγωγικό συντελεστή την επιχειρηµατικότητα, δηλαδή την ανθρώπινη ικανότητα συνδυασµού των άλλων τριών παραγωγικών συντελεστών µε σκοπό το κέρδος.

13 Τα χαρακτηριστικά των παραγωγικών συντελεστών Οι παραγωγικοί συντελεστές έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά: α) Έχουν συνήθως ενναλλακτικές χρήσεις, δηλαδή µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή διαφορετικών αγαθών. Για παράδειγµα, µια εδαφική έκταση µπορεί να καλλιεργηθεί ή να χρησιµοποιηθεί σαν οικόπεδο για την ανέγερση κατοικιών ή ενός εργοστασίου. β) Για κάθε χρονική περίοδο και για κάθε οικονοµία η ποσότητά τους θεωρείται δεδοµένη, εποµένως και οι ποσότητες των αγαθών που µπορούν να παραχθούν πρέπει να θεωρούνται δεδοµένες. Από τα παραπάνω χαρακτηριστικά των παραγωγικών συντελεστών συµπεραίνουµε ότι κάθε οικονοµία αντιµετωπίζει το πρόβληµα της απότελεσµατικής αξιοποίησής τους. Απότελεσµατική χρήση των παραγωγικών συντελεστών µπορεί να γίνει εάν οι απόφάσεις λαµβάνονται µε κριτήριο την βασική οικονοµική αρχή, δηλαδή την επίτευξη του µεγαλύτερου δυνατού απότελέσµατος µε την µικρότερη δυνατή προσπάθεια (ή θυσία ή κόστος). Παρατηρήσεις 1) Στην παραγωγική διαδικασία πέρα από την κατασκευή φυσικών προϊόντων περιλαµβάνεται και η µεταφορά, η απόθήκευση και η εµπορία τους. 2) Το σύνολο των ατόµων που θέλουν και µπορούν να εργαστούν σε µία οικονοµία, απότελούν το εργατικό δυναµικό της. 3) Κάθε παραγωγική διαδικασία στην οποία το ποσοστό συµµετοχής του συντελεστή κεφάλαιο είναι το µεγαλύτερο, ονοµάζεται εντάσεως κεφαλαίου, ενώ όταν το ποσοστό συµµετοχής του συντελεστή εργασία είναι το µεγαλύτερο ονοµάζεται εντάσεως εργασίας. 4) Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας ένα µέρος του συντελεστή κεφάλαιο αναλώνεται (φθείρεται, καταστρέφεται). Αυτή η φθορά του παραγωγικού συντελεστή κεφάλαιο ονοµάζεται απόσβεση κεφαλαίου. Αντίθετα, η αύξηση του ονοµάζεται επένδυση Τοµείς Παραγωγής Η παραγωγική δραστηριότητα κάθε χώρας µπορεί να διακριθεί σε τρείς βασικούς τοµείς παραγωγής: α) Πρωτογενής τοµέας, που περιλαµβάνει τις οικονοµικές δραστηριότητες που έχουν σαν αντικείµενο τη συγκοµιδή αγαθών που παρέχει η φύση, όπως γεωργία, κτηνοτροφία, εξόρυξη µεταλευµάτων και πετρελαίου κ.λ.π. β) ευτερογενής τοµέας, που περιλαµβάνει τις οικονοµικές δραστηριότητες που έχουν σαν αντικείµενο την επεξεργασία ή µεταπόίηση της παραγωγής του πρωτογενούς τοµέα. Στον δευτερογενή τοµέα παραγωγής περιλαµβάνεται η παραγωγή βιοµηχανικών αγαθών, οι κατασκευές, η παραγωγή ενέργειας κ.λ.π. γ) Τριτογενής τοµέας ή τοµέας υπηρεσιών αφού περιλαµβάνει τις οικονοµικές δραστηριότητες που έχουν σαν αντικείµενο την παραγωγή υπηρεσιών και όχι υλικών αγαθών. Εδώ ανήκουν το εµπόριο,οι τράπεζες, οι µεταφορές, οι διάφορες προσωπικές υπηρεσίες κ.λ.π.

14 8 1.5 Ο καταµερισµός της εργασίας Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των σύγχρονων οικονοµιών είναι η µεγάλη εξιδείκευση των παραγωγικών λειτουργιών, και ο καταµερισµός της εργασίας µεταξύ των ατόµων. Σε µια οικονοµία υπάρχει καταµερισµός εργασίας όταν κάθε άτοµο απασχολείται στην παραγωγή ενός µόνο προϊόντος, ενώ ταυτόχρονα καταναλώνει προϊόντα που παράγουν άλλοι παραγωγοί. Ο λόγος που οδήγησε τις κοινωνίες να στηρίξουν την οργάνωση της παραγωγής τους στην εξειδίκευση της εργασίας είναι ότι µε αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται µεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, αφού: α) Κάθε άτοµο µπορεί να απασχοληθεί εκεί που είναι πιο κατάλληλο σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες φυσικές του ικανότητες, µε απότέλεσµα να είναι πιο παραγωγικό. β) Η συνεχείς απασχόληση µε µια µόνο εργασία οδηγεί στην ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων γι αυτή την εργασία. γ) Αφού τα άτοµα απασχολούνται στην παραγωγή ενός µόνο αγαθού αναζητούν τρόπους για την βελτίωση των τεχνικών µεθόδων και µέσων (εργαλείων, µηχανηµάτων) που χρησιµοποιούν. Με τη µεγάλη εξειδίκευση βέβαια προκύπτουν και προβλήµατα, όπως για παράδειγµα η αβεβαιότητα των ατόµων για το αν έχουν εξειδικευτεί στη παραγωγή αγαθών που θα συνεχίσουν να έχουν ζήτηση, η υποβάθµιση πολλές φορές της εργασίας από δηµιουργία σε µονότονη απασχόληση. Άσκηση 2 Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση, συµπληρώστε τα κενά και διαγράψτε τις λάθος λέξεις στις παρενθέσεις. 1) Για την παραγωγή µιας ξύλινης καρέκλας χρειάζονται σφυριά, πριόνια και άλλα εργαλεία που ανήκουν στον παραγωγικό συντελεστή...., ξύλο που ανήκει στον παραγωγικό συντελεστή.... και ο επιπλοποιός που είναι ο παραγωγικός συντελεστής.... Χρειάζεται επίσης, µια που θα καθορίζει τον τρόπο και τις αναλογίες µε τις οποίες θα συνδυαστούν οι παραγωγικοί συντελεστές. 2) Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που παράγει τις καρέκλες,ο οποίος θεωρείται ο παραγωγικός συντελεστής.... ήθελε να αντικαταστήσει δύο σφυριά που έσπασαν, αλλά τελικά αγόρασε πέντε καινούργια σφυριά προς 20 το καθένα. Εποµένως, το ύψος της επένδυσης ήταν: α. 100 β. 60 γ. 40, ενώ η απόσβεση του κεφαλαίου ήταν: α. 100 β. 60 γ ) Οι καρέκλες αυτές είναι χειροποίητες οπότε µπορούµε να χαρακτηρίσουµε την παραγωγική τους διαδικασία σαν ) Ο διευθυντής παραγωγής πρότεινε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης µια άλλη µέθοδο παραγωγής. Ο τελευταίος θα απόφασίσει µε κριτήριο την ,δηλαδή, µε ποια από τις δύο µεθόδους µπορεί να πετύχει το (µικρότερο/µεγαλύτερο) δυνατό απότελέσµα µε τη(µικρότερη/µεγαλύτερη) δυνατή θυσία ή κόστος. 5) Η συγκεκριµένη επιχείρηση εντάσεται στον.... τοµέα παραγωγής.

15 Άσκηση 3 Ο Henry Ford (ιδιοκτήτης της γνωστής αυτοκινητοβιοµηχανίας) έφερε επανάσταση στη βιοµηχανική παραγωγή. Έλεγε εξηγώντας τη διαδικασία συναρµολόγησης που ακολούθησε: Ο άνθρωπος που τοποθετεί ένα εξάρτηµα δεν το στερεώνει. Ο άνθρωπος που τοποθετεί µια βίδα δεν βάζει το παξιµάδι. Ο άνθρωπος που βάζει το παξιµάδι δεν το σφίγγει. α) Τι περιγράφει µε τα παραπάνω ο Henry Ford; β) Ποιά πιστεύτε ότι ήταν τα πλεονεκτήµατα εφαρµογής αυτής της µεθόδου στην παραγωγή των αυτοκινήτων; Η αγορά και το χρήµα Βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει ο καταµερισµός είναι δυνατότητα των ατόµων να α- νταλλάσουν προϊόντα µεταξύ τους. Καθιστάται λοιπόν απαραίτητη η ύπαρξη του θεσµού της αγοράς. Παλαιότερα, µε τον όρο αγορά εννούσαν τον χώρο όπου γίνονταν οι ανταλλαγές, ενώ σήµερα έχει απόκτήσει πιο ευρεία έννοια αφού υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνίας για την πραγµατοποίηση µιας αγοραπωλησίας. Επειδή η απευθείας ανταλλαγή αγαθών εµφάνιζε πολλές δυσκολίες, οι κοινωνίες δηµιούργησαν το χρήµα, δηλαδή ένα κοινά απόδεκτό µέσο ανταλλαγής. Με τη χρήση του χρήµατος ως µέσου ανταλλαγής, σε κάθε ροή προίόντος ή παραγωγικού συντελεστή αντιστοιχεί µια αντίθετη ροή χρήµατος, ενώ η αγορά απότελείται από δυο µέρη, τους πωλητές και τους αγοραστές. 1.7 To οικονοµικό κύκλωµα Οι ροές προϊόντων και παραγωγικών συντελεστών που αναπτύσονται σε µια οικονοµία (οικονοµικό σύστηµα) περιγράφονται από το οικονοµικό κύκλωµα (σχήµα 1.1) Το οικονοµικό κύκλωµα Σχήµα 1.1

16 10 Στο παραπάνω υπόδειγµα οικονοµικού συστήµατος παρουσιάζονται οι ροές που αναπτύσονται µεταξύ επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Θεωρείται δηλαδή ότι το κράτος δε συµµετέχει στην οικονοµική δραστηριότητα σαν παραγωγός και καταναλωτής προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης θεωρείται ότι τα νοικοκυριά κατέχουν όλους τους παραγωγικούς συντελεστές και τους προσφέρουν στις επιχειρήσεις, γι αυτό και αµοίβονται µε χρήµα. Το εισόδηµα που απέκτησαν, το δαπανούν για την αγορά των αγαθών που παράγουν οι επιχειρήσεις, δηλαδή δεν απόταµιεύουν τίποτα. Τα αγαθά και οι παραγωγικοί συντελεστές ανταλλάσονται µεταξύ επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις αντίστοιχες αγορές. Σε κάθε ροή προϊόντος ή παραγωγικού συντελεστή, αντιστοιχεί µια αντίθετη ροή χρήµατος. Μπορούν να κατασκευαστούν και πιο πολύπλοκα υποδείγµατα οικονοµικού συστήµατος που µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν το κράτος σαν παραγωγό και καταναλωτή αγαθών, καθώς και τις τραπεζες που δέχονται απόταµιεύσεις και χορηγούν δάνεια (πιστωτική αγορά). Άσκηση 4 Εξηγήστε ποιά από τα παρακάτω απότελούν εισροές στο οικονοµικό κύκλωµα και ποιά διαρροές από το οικονοµικό κύκλωµα µιας οικονοµίας που έχει σχέσεις µε οικονοµίες άλλων χωρών (ανοιχτή οικονοµία). α) Εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών β) Εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών γ) Επενδύσεις δ) Απόταµιεύσεις 1.8 Το πρόβληµα της στενότητας Για την καλύτερη κατανόηση του προβλήµατος της στενότητας θα χρησιµοποιήσουµε την παρακάτω άσκηση: Άσκηση 5 Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση, συµπληρώστε τα κενά και διαγράψτε τις λάθος λέξεις στις παρενθέσεις. Το µηνιαίο εισόδηµα µιας οικογένειας είναι Τα µέλη της πιστεύουν ότι θα πρέπει να ξοδεύουν κάθε µήνα τα ακόλουθα ποσά: Για στέγαση 500 Για διατροφή 600 Για ρούχα 400 Για µεταφορές 300 Για διασκέδαση, ταξίδια 500 Για διάφορα άλλα έξοδα 300 Το συνολικό ποσό που πιστεύει η συγκεκριµένη οικογένεια ότι χρειάζεται να ξοδεύει είναι..... Όµως οι χρηµατικοί πόροι της είναι (µεγαλύτεροι / µικρότεροι) από το ποσό που χρειάζεται. Εποµένως, η οικογένεια αντιµετωπίζει (στενότητα / αφθονία) χρηµατικών πόρων σχετικά µε τις ανάγκες της, και είναι υποχρεωµένη να ιεραρχίσει τις ανάγκες που θα ικανοποιήσει: α. ανάλογα µε τη σειρά εµφάνισης τους. β. µε τυχαία επιλογή. γ. ανάλογα µε τον βαθµό επιτακτικότητάς τους.

17 1.8.1 Το κύριο οικονοµικό πρόβληµα Για την κοινωνία στο σύνολό της δεν έχουν σηµασία οι χρηµατικοί πόροι όπως έχουν για την οικογένεια, αλλά οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών που διαθέτει για να παράγει τα αγαθά που χρειάζεται. Σε κάθε χρονική περίοδο, οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών που διαθέτει είναι περιορισµένες σε σχέση µε τις απεριόριστες ανάγκες της. Αντιµετωπίζει εποµένως, στενότητα παραγωγικών πόρων και δεν µπορεί να παράγει όσα αγαθά θέλει. Το παραπάνω ονοµάζεται κύριο οικονοµικό πρόβληµα, το οποίο είναι µόνιµο και απασχολεί κάθε κοινωνία. Το θεµελιώδες πρόβληµα στην οικονοµική επιστήµη είναι πώς θα κατανείµουµε τους παραγωγικούς συντελεστές που βρίσκονται σε στενότητα µεταξύ των διαφόρων ενναλακτικών τους χρήσεων για την πληρέστερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των µελών της κοινωνίας. Η ύπαρξη του κύριου οικονοµικού προβλήµατος υποχρεώνει τις κοινωνίες να δώσουν α- πάντηση στα παρακάτω σηµαντικά ερωτήµατα: α) Ποιά αγαθά θα παραχθούν και σε ποιές ποσότητες; Αφού οι παραγωγικοί πόροι βρίσκονται σε στενότητα, τα µέλη της κοινωνίας είναι υποχρεωµένα να ιεραρχίσουν τις ανάγκες τους. β) Με ποιό τρόπο θα παραχθούν τα αγαθά; Αναζητείται δηλαδή, η απότελεσµατικότερη µέθοδος παραγωγής των αγαθών. γ) Πως θα διανεµηθούν τα αγαθά στα µέλη της κοινωνίας; δ) Πως θα αναπτυχθεί η οικονοµία, πως δηλαδή θα αυξηθεί η ποσότητα των παραγόµενων αγαθών; Η µελέτη των παραπάνω ερωτηµάτων απότελεί το βασικό αντικείµενο της οικονοµικής επιστήµης Οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονοµίας Οι παραγωγικές δυνατότητες µίας οικονοµίας, δηλαδή, πόσα αγαθά έχει δυνατότητα (µπορεί) να παράγει µια οικονοµία, εξαρτώνται από τις ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών και το επίπεδο τεχνολογίας που διαθέτει Πίνακας και καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων Οι παραγωγικές δυνατότητες µίας οικονοµίας µπορούν να εκφραστούν µε τη µορφή πίνακα και καµπύλης, µε την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι εξής βασικές υποθέσεις: α) Παράγονται µόνο δυο αγαθά ή δυο κατηγορίες αγαθών. β) Η τεχνολογία παραγωγής είναι δεδοµένη. γ) Απασχολούνται όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές µε τον πιο απότελεσµατικό τρόπο, και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εναλλακτικές χρήσεις. Ο πίνακας και η καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων δείχνουν τη µέγιστη ποσότητα που µπορεί να παραχθεί από το ένα αγαθό για κάθε δεδοµένη ποσότητα του άλλου.

18 12 Άσκηση 6 Στα παρακάτω, συµπληρώστε τα κενά και διαγράψτε τις λάθος λέξεις στις παρενθέσεις. ίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µίας υποθετικής οικονοµίας που παράγει µόνο σπίτια (90 τ.µ. το καθ ένα) και τρόφιµα. Συνδυασµοί Σπίτια Τρόφιµα (τόνοι) Α 50 0 Β Γ Ε Ζ 0 80 Πίνακας 1.1 1) Όταν όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στη παραγωγή σπιτιών, παράγονται.... σπίτια και.... τόνοι τροφίµων. 2) Εάν παραχθούν 65 τόνοι τροφίµων, τότε ο µέγιστος αριθµός σπιτιών που µπορούν να παραχθούν είναι.... 3) Προκειµένου να αυξηθεί η παραγωγή τροφίµων θα πρέπει να (αυξηθεί/µειωθεί) η παραγωγή σπιτιών, αφού για να παραχθούν επιπλέον τρόφιµα πρέπει να απόσπαστούν.... από τη παραγωγή σπιτιών. 4) Η αύξηση των τροφίµων από 65 σε 75 τόνους συνεπάγεται θυσία.... σπιτιών, οπότε για να παραχθεί ένας επιπλέον τόνος τροφίµων θυσιάζονται.... σπίτια. 5) Η αύξηση των σπιτιών από 30 σε 40 συνεπάγεται θυσία.... τόνων τροφίµων, οπότε για να παραχθεί ένα επιπλέον σπίτι θυσιάζονται.... τροφίµων. 6) Η οικονοµία (µπορεί/δεν µπορεί) να παράγει 20 σπίτια και 40 τόνους τροφίµων, αλλά τότε οι παραγωγικοί συντελεστές (απασχολούνται/δεν απασχολούνται) όλοι. 7) (Είναι/ εν είναι) δυνατό να παραχθούν 50 τόνοι τροφίµων και 35 σπίτια. Με τα δεδοµένα του πίνακα 1.1 µπορούµε να κατασκευάσουµε την καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων (Κ.Π..) της οικονοµίας.

19 13 Καµπύλη Παραγωγικών υνατοτήτων Σχήµα 1.2. Κάθε σηµείο της Κ.Π.. δείχνει τις µέγιστες ποσότητες των δυο αγαθών που µπορεί να παράγει σε µια ορισµένη χρονική περίοδο η οικονοµία. O συνδυασµός που θα επιλεγεί τελικά θα εξαρτηθεί από τις προτιµήσεις των µελών της κοινωνίας. Έαν αυξηθούν οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών ή/και βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής, αυξάνονται οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονοµίας µε απότέλεσµα η Κ.Π.. να µετατοπιστεί πρός τα δεξιά Το κόστος ευκαιρίας Όπως είδαµε, οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών που διαθέτει κάθε οικονοµία είναι δεδοµένες.το γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η απόφαση της κοινωνίας για την παραγωγή ενός αγαθού συνεπάγεται τη θυσία όλων των άλλων αγαθών που θα µπορούσαν να παραχθούν µε τους παραγωγικούς συντελεστές που δεσµεύονται για την παραγωγή του. Για µια κοινωνία, µπορούµε να θεωρήσουµε ως κόστος παραγωγής ενός αγαθού τη θυσία ενός άλλου αγαθού που θα µπορούσε να παραχθεί µε τους ίδιους παραγωγικούς συντελεστές. Το κόστος αυτό ονοµάζεται κόστος ευκαιρίας ή εναλλακτικό κόστος. Στον πίνακα 1.1 παρατηρούµε ότι για να αυξηθεί η παραγωγή των τροφίµων από τους 30 στους 50 τόνους θυσιάζονται 10 σπίτια, εποµένως, για τη παραγωγή ενός επιπλέον τόνου 10 τροφίµων θυσιάζονται = 0,5 σπίτια. 20 Αντίστοιχα, για να αυξηθούν τα σπίτια από 30 σε 40 θυσιάζονται 20 τόνοι τροφίµων, δηλαδή, για να παραχθεί ένα επιπλέον σπίτι θυσιάζονται = 2 τόνοι τροφίµων

20 14 Το κόστος ευκαιρίας είναι αυξανόµενο, δηλαδή, για κάθε πρόσθετη µονάδα που παράγεται από το ένα αγαθό, θυσιάζονται όλο και περισσότερες µονάδες από το άλλο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής διαφέρει ανάλογα µε το προϊόν που παράγουν. Για παράδειγµα, όσο η κοινωνία επιλέγει να αυξήσει την παραγωγή τροφίµων, είναι υποχρεωµένη να απόσπά παραγωγικούς συντελεστές από την παραγωγή σπιτιών που είναι ολοένα απόδοτικότεροι στη παραγωγή σπιτιών και λιγότερο απόδοτικοί στην παραγωγή τροφίµων. Αυτό σηµαίνει συνεχώς µεγαλύτερη θυσία σπιτιών για την παραγωγή ενός επιπλέον τόνου τροφίµων. Άσκηση 7 Σε µια υποθετική οικονοµία παράγονται µόνο γεωργικά και βιοµηχανικά προϊόντα. Εξηγήστε τι θα συµβεί στην καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοµίας σε κάθε µια από τις παρακάτω περιπτώσεις: 1) Εισρέουν οικονοµικοί µετανάστες από το εξωτερικό. 2) Βελτιώνεται η τεχνολογία παραγωγής των βιοµηχανικών προϊόντων. 3) Αυξάνεται η ζήτηση για γεωργικά προϊόντα. 4) Μειώνεται το ποσοστό ανεργίας. Άσκηση 8 Σε µια υποθετική οικονοµία, οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία είναι µηδενικές αφού το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται (µισθοί, κτίρια, εξοπλισµός, βιβλία κ.λ.π.) καλύπτεται από το ίδρυµα απόδήµων του εξωτερικού. Μπορούµε να θεωρήσουµε ότι η παιδεία είναι δωρεάν για τη συγκεκριµένη κοινωνία; Άσκηση 9 Σε µια υποθετική οικονοµία παράγονται µόνο τα αγαθά Χ και Ψ. Όταν η οικονοµία λειτουργεί σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης και απασχολεί 12 εργάτες στην παραγωγή του αγαθού Χ και 18 εργάτες στο Ψ, παράγεται ο συνδυασµός Χ=240, Ψ=360. Οι εργαζόµενοι έχουν την ίδια απόδοτικότητα στην παραγωγή των δύο αγαθών. α) Είναι εφικτό να παραχθεί ο συνδυασµός Χ= 120, Ψ=510; β) Κατασκευάστε την Κ.Π.. της οικονοµίας. γ) Υπολογίστε το κόστος ευκαιρίας των δύο αγαθών. ΣΥΝΟΨΗ 1. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκες που θέλουν να ικανοποιήσουν γι αυτό παράγουν αγαθά. 2. Για να πραγµατοποιηθεί µια παραγωγική διαδικασία απαιτείται η χρήση παραγωγικών συντελεστών καθώς και µιας τεχνολογίας παραγωγής. 3. Το κύριο χαρακτηριστικό των παραγωγικών συντελεστών είναι ότι βρίσκονται σε στενότητα σε σχέση µε τις απεριόριστες ανάγκες των ανθρώπων, εποµένως κάθε κοινωνία αντι- µετωπίζει το κύριο οικονοµικό πρόβληµα. 4. Η παραγωγική δραστηριότητα κάθε χώρας µπορεί να διακριθεί σε τρείς βασικούς τοµείς παραγωγής, τον Πρωτογενή, τον ευτερογενή και τον Τριτογενή τοµέα. 5. Ένα χαρακτηριστικό των σύγχρονων οικονοµιών είναι ο καταµερισµός της εργασίας. Τα αγαθά ανταλλάσονται στις αγορές µε τη χρησιµοποίηση του χρήµατος, δηλαδή ενός κοινά απόδεκτού µέσου αναταλλαγής.

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να σηµειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 2. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI KAINOTOMIA

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI KAINOTOMIA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI KAINOTOMIA Ορισμός της Οικονομίας Ανάγκες Αγαθά & Υπηρεσίες Καταμερισμός των έργων Αξία Ανταλλαγή και Χρήμα Αγορά Κοινωνικοί Θεσμοί και Οικονομικό Κύκλωμα Συντελεστές παραγωγής Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Πολιτική Οικονομία (Οικονομική Επιστήμη) είναι η επιστήμη που μελετά τα οικονομικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά Οικονοµία Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµική Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά των ανθρώπινων όντων αναφορικά µε την παραγωγή, κατανοµή και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιών σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

0,5 90 0, ,5 20 0,5

0,5 90 0, ,5 20 0,5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να σηµειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 2. Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα

Διαβάστε περισσότερα

Να σημειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων:

Να σημειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να σημειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Το μαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 2. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Γ Λυκείου

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Γ Λυκείου Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ Λυκείου Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Οικονομική Επιστήμη: Μελέτη των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται μέσα σε μια κοινωνία. 1. Ποιά προϊόντα και σε ποιές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 3. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 3. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 3. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 4. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 5. Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων.

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Μικροοικονοµική 5. ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 5η Εισήγηση. Αξία ραδιοφώνων. Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε εβδοµάδα

Άσκηση 1. Μικροοικονοµική 5. ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 5η Εισήγηση. Αξία ραδιοφώνων. Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε εβδοµάδα Αριθµός φυλάκων Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε Άσκηση 1 Αξία ραδιοφώνων που χάνονται κάθε Πρόσθετο όφελος από κάθε φρουρό 0 100 1000 1 70 700 300 2 50 500 200 3 40 400 100 4 32 320 80 5 25 250 70

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α.1: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.5: Σωστό Α.6: β, Α.7: γ ΟΜΑ Α Β Υπάρχουν αγαθά στα οποία η τιµή του ενός αγαθού επηρεάζει τη ζήτηση ενός άλλου αγαθού. Τα αγαθά αυτά τα

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα:

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η χρησιµότητα της Πολιτικής Οικονοµίας είναι κυρίως: α) Η δυνατότητα που µας παρέχει να επεµβαίνουµε στο οικονοµικό σύστηµα για να βελτιώνουµε τους όρους ζωής του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσα θέματα είναι σκιασμένα με θαλασσί χρώμα είναι ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ 2000 Α1 Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1. Σωστό. Α.. Λάθος. Ο πληθωρισμός πλήττει όλα τα άτομα που το χρηματικό τους εισόδημα είναι σταθερό ή αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΟΜΑΔΑ Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να σημειώσετε το χαρακτηρισμό Σ (σωστό) ή Λ (λάθος).

1.1. ΟΜΑΔΑ Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να σημειώσετε το χαρακτηρισμό Σ (σωστό) ή Λ (λάθος). ΑΘ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ : ΑΟΘ για ΕΠΑΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1. ΟΜΑΔΑ Α 1.1.1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις να σημειώσετε το χαρακτηρισμό Σ (σωστό) ή Λ (λάθος).

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D )

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D ) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η επιδίωξη του καταναλωτή και ποιοι παράγοντες την περιορίζουν; 2. Ποιος καταναλωτής ονομάζεται ορθολογικός και πότε λέμε ότι βρίσκεται σε ισορροπία; 3. Να διατυπώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 8 Μαΐου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ):

Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ): 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιο είναι το αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης; 2. Πως εμφανίζονται τα βασικά οικονομικά προβλήματα στην οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου; 3. Ποιες ανάγκες ονομάζονται οικονομικές;

Διαβάστε περισσότερα

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης.

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού.

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιδίωξη της µέγιστης χρησιµότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συµπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό μειώνεται καθώς αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΚΤΟ ΕΚΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 1820 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 03: Ζήτηση και προσφορά αγαθών Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β )

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΘΕΜΑ Α ΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο Μ Α Δ Α Π Ρ Ω Τ Η Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τέλος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Όνομα/Επίθετο: ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Όνομα/Επίθετο: ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Όνομα/Επίθετο: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Η µεγάλη εξειδίκευση των ανθρώπων σε µια δραστηριότητα που συχνά είναι πολύ περιορισµένη, µετατρέπει την εργασία σε ανιαρή απασχόληση. Σ β. Οι ανάγκες ως σύνολο δεν είναι απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 Ε_3.Αλ3Ε(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 2: Θεωρία Προσφοράς και Ζήτησης. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 2: Θεωρία Προσφοράς και Ζήτησης. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 2: Θεωρία Προσφοράς και Ζήτησης Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση της ζήτησης και της προσφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικ. Θεωρίας Μάθηµα Επιλογής Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Οικ. Θεωρίας Μάθηµα Επιλογής Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχών Οικ. Θεωρίας Μάθηµα Επιλογής Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ (Μονάδες ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α... µέχρι και Α..3., να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του µέσου συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του προϊόντος. Μονάδες 3

ΟΜΑ Α Α. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του µέσου συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του προϊόντος. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05 / 06 / 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές Απαντήσεις Πανελληνίων Θεµάτων 2009 Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας

Ενδεικτικές Απαντήσεις Πανελληνίων Θεµάτων 2009 Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας Ενδεικτικές Απαντήσεις Πανελληνίων Θεµάτων 2009 Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΟΜΑ Α Α Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ Β ΟΜΑ Α Β Απάντηση από σελίδα 35-36 σχολικού βιβλίου Υπάρχουν αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση)

Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση) Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση) Όταν σχεδιάζουµε την ατοµική καµπύλη ζήτησης ενός αγαθού, ποιο από τα παρακάτω δε διατηρείται σταθερό: Α. Το ατοµικό χρηµατικό εισόδηµα Β Οι τιµές των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ÌÁÈÅÉÍ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ÌÁÈÅÉÍ ΘΕΜΑ Α ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Σωστό ε. Λάθος Α2. α Α3. γ ΘΕΜΑ Β ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Η ζήτηση των αγαθών

ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Η ζήτηση των αγαθών ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ζήτηση των αγαθών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ Κεφάλαιο 4 Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης! Προσφορά και Ζήτηση είναι οι πιο γνωστοί οικονοµικοί όροι! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο βασικές δυνάµεις,

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Α3. ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β1 28 29 Η

Α2. Α3. ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β1 28 29 Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 3: Θεωρία επιλογών καταναλωτή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 3: Θεωρία επιλογών καταναλωτή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 3: Θεωρία επιλογών καταναλωτή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Α. 2. Έστω

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ανεξάρτητες αποφάσεις - Κατανομή χρόνου μεταξύ εργασίας και σχόλης

3.1 Ανεξάρτητες αποφάσεις - Κατανομή χρόνου μεταξύ εργασίας και σχόλης 3. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως προσφορά εργασίας ορίζεται το σύνολο των ωρών εργασίας που προσφέρονται προς εκμίσθωση μία δεδομένη χρονική στιγμή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Α.1. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. Α.1.1. Η ουσία του οικονοµικού προβλήµατος των κοινωνιών οφείλεται στην έλλειψη χρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Θέµα 1 ο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Θέµα 1 ο Θέµα 1 ο 116 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις i. Μία ευθεία καµπύλη ζήτησης, που τέµνει τους άξονες και Q, έχει σταθερή ελαστικότητα ζήτησης ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α1. α. Λάθος β. Σωστό γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. δ Α3. β Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 4: Θεωρία Χρησιμότητας και Καταναλωτική Συμπεριφορά. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 4: Θεωρία Χρησιμότητας και Καταναλωτική Συμπεριφορά. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 4: Θεωρία Χρησιμότητας και Καταναλωτική Συμπεριφορά Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ *** 2. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ σε όρους (μονάδες) ενός άλλου αγαθού Ψ, είναι

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ *** 2. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ σε όρους (μονάδες) ενός άλλου αγαθού Ψ, είναι ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟ *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ *** 1. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ σε όρους (μονάδες) ενός άλλου αγαθού Ψ, μας δείχνει ποια ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε:

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: 3 Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: α) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει μια οικονομία β) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1.

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ 206 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

4 Το άτομο ως παραγωγός (η προσφορά των αγαθών)

4 Το άτομο ως παραγωγός (η προσφορά των αγαθών) 4 Το άτομο ως παραγωγός (η προσφορά των αγαθών) Σκοπός Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τη ζήτηση των αγαθών, η οποία προέρχεται από τα νοικοκυριά (τους καταναλωτές). Τα αγαθά αυτά παράγονται και προσφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού μετατοπίζει

Α3. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού μετατοπίζει ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης.

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Ορισμός: Η ελαστικότητα ζήτησης, ενός αγαθού ως προς την τιμή του δίνεται από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του. Δηλαδή %

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004 ΑΡΧΕΣ ΟΙΟΝΟΜΙΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΛΥΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΗΣ ΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004 ΕΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ια τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΙΚΗΗ. ιδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομία Μακροοικονομία) με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή υνολική ιάρκεια 48 ώρες ΚΩ ΙΚΟ 1 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Σωστό, Λάθος, Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης:

ΘΕΜΑ 1ο Σωστό, Λάθος, Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης: ΘΕΜΑ 1ο Για τις προτάσεις από 1 μέχρι και 15 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονοµική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. Έτος: 2009-10 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οικονομικής θεωρίας

Ο ρόλος της οικονομικής θεωρίας Αρχές οικονομικής 1 Ο ρόλος της οικονομικής θεωρίας Προσδιορίσει τα κίνητρα και τους τρόπους με τους οποίους συμπεριφέρονται τα άτομα, ώστε να ερμηνεύσουμε τα οικονομικά φαινόμενα που είναι αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 2:Οικονομική σκέψη Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 2:Οικονομική σκέψη Καραμάνης Κωνσταντίνος Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Μικροοικονομική Ενότητα 2:Οικονομική σκέψη Καραμάνης Κωνσταντίνος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004 ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004 ΟΜΑ Α Α ΑΡΕΣ ΟΙΟΝΟΜΙΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΛΥΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΗΣ ΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004 ΟΜΑ Α Α ια τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 1. Έστω ότι μία οικονομία, που βρίσκεται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων, παράγει σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή 10 τόνους υφάσματος και 00 τόνους τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά).

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ζήτηση και Προσφορά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ανταγωνιστικές Αγορές: Είναιοιαγορές,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλασιασμός Δημιουργία νέων αναγκών. Για παράδειγμα, η ανάγκη για τηλεόραση τη δεκαετία του 60 και σήμερα.

Πολλαπλασιασμός Δημιουργία νέων αναγκών. Για παράδειγμα, η ανάγκη για τηλεόραση τη δεκαετία του 60 και σήμερα. Ε Ι Σ Ω Η ντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης Μελέτη οικονομικών προβλημάτων μιας κοινωνίας. Τα τέσσερα βασικά ερωτήμτα 1. Ποια προϊόντα θα παραχθούν και σε ποιες ποσότητες (επιλογή και ποσότητα); 2. Πως

Διαβάστε περισσότερα

3.3 Κατανομή χρόνου μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, οικιακής εργασίας και σχόλης - Αποφάσεις προσφοράς εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας

3.3 Κατανομή χρόνου μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, οικιακής εργασίας και σχόλης - Αποφάσεις προσφοράς εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας 3.3 Κατανομή χρόνου μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, οικιακής εργασίας και σχόλης - Αποφάσεις προσφοράς εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας Στην παράγραφο αυτή αίρουμε διαδοχικά τις υποθέσεις που κάναμε μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Ελαστικότητα και Εφαρμογές. Αρ. Διάλεξης: 5

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Ελαστικότητα και Εφαρμογές. Αρ. Διάλεξης: 5 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Ελαστικότητα και Εφαρμογές Αρ. Διάλεξης: 5 Ελαστικότητα... μας επιτρέπει να αναλύσουμε την προσφορά και τη ζήτηση σε βάθος. αποτελεί μια μέτρηση για τον τρόπο με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016 1) «Η ελληνική οικονομία είναι κατά βάση αγροτική». Όπως άλλωστε προκύπτει από τη συμμετοχή του προϊόντος του αγροτικού τομέα της χώρας μας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ που ανέρχεται σε A. 25% B. 33% C. 10%

Διαβάστε περισσότερα