Φροντιστήριο 9 Λύσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φροντιστήριο 9 Λύσεις"

Transcript

1 Άσκηση 1 Φροντιστήριο 9 Λύσεις Να κατασκευάσετε μια μηχανή Turing με δύο ταινίες η οποία να αποδέχεται στην πρώτη της ταινία μια οποιαδήποτε λέξη w {a,b} * και να γράφει τη λέξη w R στη δεύτερη της ταινία. H ζητούμενη μηχανή φαίνεται πιο κάτω. Η λειτουργία της χωρίζεται σε 4 φάσεις: Αν η λέξη είναι κενή, τότε αποδέχεται (μετάβαση q 0 q αποδοχής ). Διαφορετικά σημαδεύει το πρώτο στοιχείο (μετάβαση q 0 q 1 ). Προχωρεί στο τέλος της πρώτης ταινίας (μονοπάτι q 1 q 2 ). Σε κάθε βήμα η δεύτερη ταινία και η κεφαλή της παραμένουν ανέπαφες. Για όσο η πρώτη ταινία περιέχει τα στοιχεία 0 ή 1, η μηχανή τα αντιγράφει στη δεύτερη ταινία. Σε κάθε βήμα κινείται αριστερά στην πρώτη ταινία και δεξιά στη δεύτερη ταινία (ακμή q 2 q 2 ). Όταν φτάσει στο πρώτο στοιχείο της πρώτης ταινίας, το αντιγράφει στη δεύτερη ταινία και τερματίζει (ακμή q 2 q αποδοχής ). Άσκηση 2 Να αποδείξετε ότι η κλάση των διαγνώσιμων γλωσσών είναι κλειστή ως προς: (α) Την τομή (β) Το συμπλήρωμα (γ) Τη συναρμογή Θεωρείστε επίσης την κλάση των αναγνωρίσιμων γλωσσών. Ως προς ποιες από τις πιο πάνω πράξεις ισχύει η κλειστότητα για τη συγκεκριμένη κλάση; Φροντιστήριο 9 Λύσεις Εαρινό Εξάμηνο 2015 Σελίδα 1 από 5

2 (α) Έστω διαγνώσιμες γλώσσες L 1, L 2 και Μ 1, Μ 2 δύο μηχανές Turing που τις διαγιγνώσκουν, αντίστοιχα. Θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχει μηχανή Turing η οποία διαδιγνώσκει τη γλώσσα L 1 L 2. Κατασκευάζουμε την Μ ως εξής: Μ = Για είσοδο w 1. Τρέξε τη Μ 1 για είσοδο w. 2. Αν η Μ 1 αποδεχθεί τότε τρέξε την Μ 2 για είσοδο w. Διαφορετικά απόρριψε. 3. Αν η Μ 2 αποδεχθεί τότε αποδέξου. Διαφορετικά απόρριψε. Ορθότητα και τερματισμός: Όντας διαγνώστες, οι Μ 1 και Μ 2 θα τερματίσουν επομένως και η μηχανή Μ τερματίζει πάντα. Επιπλέον, η Μ αποδέχεται αν και μόνο αν οι Μ 1 και Μ 2 αποδεχτούν. Αυτό θα συμβεί εφόσον τόσο η Μ 1 όσο και η Μ 2 αποδεχτεί την w. Εξ ορισμού οι δύο μηχανές θα αποδεχτούν την w αν και μόνο αν w L 1 (μηχανή Μ 1 ) και w L 2 (μηχανή Μ 1 ). Συνεπώς, η Μ θα αποδεχτεί την w αν και μόνο αν w L 1 L 2. (β) Έστω διαγνώσιμη γλώσσα L και Μ μια μηχανή Turing που την διαγιγνώσκει, Θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχει μηχανή Turing Μ η οποία διαγιγνώσκει τη γλώσσα. Κατασκευάζουμε την Μ ως εξής: Μ = Για είσοδο w 1. Τρέξε τη Μ για είσοδο w. 2. Αν η Μ αποδεχθεί τότε απόρριψε. Διαφορετικά αποδέξου. Ορθότητα και τερματισμός: Είναι προφανές ότι, αφού η Μ τερματίζει, η Μ τερματίζει και αποδέχεται μόνο τις λέξεις που δεν ανήκουν στη γλώσσα L. (γ) Έστω διαγνώσιμες γλώσσες L 1, L 2 και Μ 1, Μ 2 δύο μηχανές Turing που τις διαγιγνώσκουν, αντίστοιχα. Θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχει μηχανή Turing η οποία διαγιγνώσκει τη γλώσσα L 1 L 2. Κατασκευάζουμε την Μ ως εξής: Μ = Για είσοδο w 1. Κατασκεύασε όλα τα δυνατά σπασίματα της λέξης w σε δύο υπολέξεις. 2. Για κάθε δυνατό σπάσιμο w = xy. a. Τρέξε την Μ 1 στο x. Αν η Μ 1 αποδεχθεί τότε τρέξε την Μ 2 στο y. Διαφορετικά επανάλαβε το βήμα για το επόμενο σπάσιμο. b. Αν η Μ 2 αποδεχθεί τότε αποδέξου. Διαφορετικά επανάλαβε το βήμα για το επόμενο σπάσιμο. 3. Αν τα σπασίματα εξαντληθούν, απόρριψε τη λέξη. Ορθότητα και τερματισμός: Όντας διαγνώστες, οι Μ 1 και Μ 2 θα τερματίσουν επομένως και η μηχανή Μ τερματίζει πάντα. Επιπλέον, η Μ αποδέχεται αν και μόνο αν οι Μ 1 και Μ 2 αποδεχτούν. Αυτό θα συμβεί εφόσον εντοπιστούν υπολέξεις x, y τέτοιες ώστε w = xy, Μ 1 αποδέχεται τη x και Μ 2 αποδέχεται τη y. Εξ ορισμού οι δύο μηχανές θα αποδεχτούν τις δύο υπολέξεις εφόσον x L 1 (μηχανή Μ 1 ) και y L 2 (μηχανή Μ 1 ). Συνεπώς, η Μ θα αποδεχτεί την w αφού αυτή αποτελεί τη συναρμογή λέξεων x L 1 και y L 2. Κλειστότητα κλάσης αναγνωρίσιμων γλωσσών ως προς τις πράξεις (α) Τομή: Η κλάση είναι κλειστή ως προς την τομή. Αυτό μπορεί να δειχθεί μέσω της κατασκευής που χρησιμοποιήσαμε και για τις διαγνώσιμες γλώσσες. Φροντιστήριο 9 Λύσεις Εαρινό Εξάμηνο 2015 Σελίδα 2 από 5

3 (β) Συμπλήρωμα. Η κλάση των αναγνωρίσιμων γλωσσών δεν είναι κλειστή ως προς το συμπλήρωμα. Για να το δείξουμε, αρκεί να παρουσιάσουμε μια γλώσσα η οποία είναι αναγνωρίσιμη ενώ το συμπλήρωμά της δεν είναι αναγνωρίσιμο. Μια τέτοια γλώσσα είναι η Α ΤΜ (δες Διαφάνεια 8 55). (γ) Η κλάση των αναγνωρίσιμων γλωσσών είναι κλειστή ως προς τη συναρμογή Έστω αναγνωρίσιμες γλώσσες L 1, L 2 και Μ 1, Μ 2 δύο μηχανές Turing που τις αναγνωρίζουν, αντίστοιχα. Θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχει μηχανή Turing η οποία αναγνωρίζει τη γλώσσα L 1 L 2. Κατασκευάζουμε την Ν ως εξής: Ν = Για είσοδο w 1. Επέλεξε μη ντετερμινιστικά ένα σπάσιμο της λέξης w σε δύο υπολέξεις. 2. Τρέξε την Μ 1 στο x. Αν η Μ 1 αποδεχθεί τότε τρέξε την Μ 2 στο y. Διαφορετικά απόρριψε. 3. Αν η Μ 2 αποδεχθεί τότε αποδέξου. Διαφορετικά απόρριψε. Προσέξτε τη διαφορά ανάμεσα στην ΤΜ που κατασκευάσαμε στην περίπτωση των διαγνώσιμων γλωσσών με την παρούσα ΤΜ. Εδώ χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι σε κάποιες εισόδους οι μηχανές Μ 1 και Μ 2 δυνατό να εγκλωβιστούν. Ως εκ τούτου, δεν αναλύουμε τα σπασίματα «σειριακά» αλλά μη ντετερμινιστικά (θα μπορούσαμε να τα τρέξουμε και «παράλληλα» όπως αναφέραμε στο φροντιστήριο). Η εισαγωγή της μη ντετερμινιστικής επιλογής ανάμεσα στα δυνατά σπασίματα, μας εγγυάται ότι αν υπάρχει έστω και ένα σπάσιμο που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις μας θα υπάρχει και εκτέλεση της μηχανής που θα το εντοπίσει. Άσκηση 3 Να δείξετε ότι τα πιο κάτω προβλήματα είναι επιλύσιμα: (α) {R R μια κανονική έκφραση που παράγει έστω και μία λέξη με περιττό αριθμό από 1} (β) { Μ το Μ είναι ένα DFA που αποδέχεται κάποια καρκινική λέξη} (α) Το πρόβλημα είναι επιλύσιμο. Η βασική ιδέα στην απόδειξη αφορά στο ότι για να παράγει η R τουλάχιστον μια λέξη με περιττό αριθμό από 1 θα πρέπει η τομή της γλώσσας που παράγει η R και του συνόλου όλων των λέξεων με περιττό αριθμό από 1, να μην είναι κενή: L(R) {w η λέξη w περιέχει περιττό αριθμό από 1}. Η γλώσσα διαγιγνώσκεται από την πιο κάτω ΤΜ. Μ = Για είσοδο R όπου R μια κανονική έκφραση 1. Μετάτρεψε την R σε ένα NFA, έστω Ν 1, χρησιμοποιώντας τον γνωστό μας αλγόριθμο (Διαφάνειες ). 2. Μετάτρεψε τη κανονική έκφραση (0 * 10 * 10 * ) * 10 * (η γλώσσα που αποτελείται από όλες τις λέξεις με περιττό αριθμό από 1) σε ένα NFA, έστω Ν 2, χρησιμοποιώντας τον ίδιο αλγόριθμο με το Βήμα Μετάτρεψε τα Ν 1 και Ν 2 σε ισοδύναμα DFA, έστω Μ 1 και Μ 2. (Κατασκευή από Διαφάνειες ) Φροντιστήριο 9 Λύσεις Εαρινό Εξάμηνο 2015 Σελίδα 3 από 5

4 4. Δημιούργησε το αυτόματο, Μ, που αποδέχεται τη γλώσσα L(M 1 )L(M 2 ). (Φροντιστήριο 2, Άσκηση 3) 5. Ελέγχουμε αν L(M) = χρησιμοποιώντας τον διαγνώστη Τ (Διαφάνεια 8 10). 6. Αν ο Τ αποδεχθεί τότε απορρίπτουμε, διαφορετικά αποδεχόμαστε. (β) Κατ αρχή, παρατηρούμε ότι δοθέντος ενός DFA, έστω Μ 1 που αποδέχεται τη γλώσσα Λ 1, μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα δεύτερο DFA, M 2, το οποίο να αποδέχεται τη γλώσσα που περιέχει όλες τις λέξεις το Λ 1 αντεστραμμένες. Δηλαδή, τη γλώσσα: Λ 2 = {w R w Λ 1 }. Το αυτόματο Μ 2 κατασκευάζεται ως εξής: Αντίστρεψε τη φορά όλων των ακμών του Μ 1. Δημιούργησε μια νέα αρχική κατάσταση και πρόσθεσε ε ακμές από αυτή την κατάσταση προς όλες τις καταστάσεις αποδοχής του Μ 1. Μετάτρεψε την αρχική κατάσταση του Μ 1 σε κατάσταση αποδοχής. Χρησιμοποίησε την κατασκευή μετατροπής από NFA σε DFA για να μετατρέψεις το αυτόματο NFA που προέκυψε μέσω των πιο πάνω βημάτων σε ένα ισοδύναμο DFA. Επιστρέφοντας στο πρόβλημά μας, η γλώσσα διαγιγνώσκεται μέσω της ακόλουθης ΤΜ: Μ = Για είσοδο D 1 όπου D ένα DFA 1. Κατασκεύασε ένα DFA, D 2, το οποίο να αποδέχεται όλες τις λέξεις του D 1 αντιστραμμένες, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέραμε πιο πάνω. 2. Δημιούργησε το αυτόματο, D, που αποδέχεται τη γλώσσα L(D 1 )L(D 2 ). (Φροντιστήριο 2, Άσκηση 3) 3. Ελέγχουμε αν L(D) = χρησιμοποιώντας τον διαγνώστη Τ (Διαφάνεια 8 10). 4. Αν ο T αποδεχθεί τότε δεν υπάρχει καμιά λέξη της D η οποία να εμφανίζεται και αντεστραμμένη στη D, επομένως, απορρίπτουμε, διαφορετικά αποδεχόμαστε. Άσκηση 4 Έστω Β το σύνολο όλων των άπειρων ακολουθιών επί του αλφάβητου {0,1}. Εφαρμόζοντας την τεχνική της διαγωνιοποίησης, να δείξετε ότι το σύνολο B είναι υπεραριθήσιμο. Υποθέτουμε, για να φτάσουμε σε αντίφαση ότι το σύνολο Β είναι αριθμήσιμο. Τότε, θα πρέπει να υπάρχει μονομορφική και επιμορφική συνάρτηση ανάμεσα στο Β και το σύνολο των πραγματικών αριθμών. Έστω f μια τέτοια συνάρτηση. Θα δείξουμε ότι η f δεν μπορεί να πληροί τον ορισμό μιας τέτοιας αντιστοιχίας. Συγκεκριμένα, θα δείξουμε ότι υπάρχει κάποια ακολουθία x Β η οποία δεν αντιστοιχείται σε κανένα ακέραιο μέσω της συνάρτησης f. Για να βρούμε την x μπορούμε απλά να την κατασκευάσουμε, επιλέγοντας το κάθε ψηφίο της έτσι ώστε η x να διαφέρει από κάποια από τις ακολουθίες οι οποίες έχουν συνταιριαστεί με στοιχεία του. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, θα είμαστε βέβαιοι ότι ο x διαφέρει από όλες τις ακολουθίες που έχουν συνταιριαστεί. Φροντιστήριο 9 Λύσεις Εαρινό Εξάμηνο 2015 Σελίδα 4 από 5

5 Για να κατασκευάσουμε την άπειρη ακολουθία x αρκεί να προσδιορίσουμε τα ψηφία της. Γράφουμε x = x 1 x 2 x 3 και επιλέγουμε τα x 1, x 2, x 3 ως εξής: x i 0, 1, αν η ακολουθία f(i) έχει στην i-οστή της θέση το 1 αν η ακολουθία f(i) έχει στην i-οστή της θέση το 0 Συνεπώς, η x διαφέρει από κάθε ακολουθία που έχει συνταιριαστεί με κάποιο ακέραιο. Συγκεκριμένα, διαφέρει από την ακολουθία που έχει συνταιριαστεί με τον ακέραιο i στην i οστή θέση. Επομένως η συνάρτηση f δεν είναι επιμορφική και, κατά συνέπεια, το σύνολο Β είναι υπεραριθμήσιμο. Φροντιστήριο 9 Λύσεις Εαρινό Εξάμηνο 2015 Σελίδα 5 από 5

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ"

PROJECT ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROJECT ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ" ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Υπεύθυνος Καθηγητής Λυκοθανάσης Σπυρίδων Ακαδημαικό Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Κεφάλαιο 1. Μαθηματικό Υπόβαθρο 23, 26 Ιανουαρίου 2007 Δρ. Παπαδοπούλου Βίκη 1 1.1. Σύνολα Ορισμός : Σύνολο μια συλλογή από αντικείμενα Στοιχεία: Μέλη συνόλου Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1.1 Απαρίθμηση και καταγραφή 1.2 Η αρχή του αθροίσματος 1.3 Η πολλαπλασιαστική αρχή 1.4 Άλλοι κανόνες απαρίθμησης 1.5 Πιθανότητες σε πεπερασμένους δειγματικούς χώρους 1.6 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές

Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές Σύνταξη, Σημασιολογία και Αλγόριθμοι Συλλογιστικής Γιώργος Στοΐλος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1. Εισαγωγή Ένα από τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Παραδείγματα προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού ασχολούνται με καταστάσεις όπου ένας αριθμός πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως άνθρωποι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ Μια εικόνα μπορεί να περιγραφεί με πολλούς τρόπους. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια προβολή ψηφιδοπλέγματος, μια εικόνα καθορίζεται πλήρως από το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 3.. Θεωρία της πληροφορίας Το 948 και το 949 ο Shannon παρουσίασε δύο εργασίες ορόσημα στις επικοινωνίες και στην ασφάλεια της πληροφορίας. Στο σημείο αυτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητες. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Πιθανότητες. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 Πιθανότητες Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 2 Ενότητα 2 η Πιθανότητες Σκοπός Ο σκοπός της 2 ης ενότητας είναι οι μαθητές να αναγνωρίζουν ένα πείραμα τύχης

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

= P = P. = P [ X 0 = x 0, X 1 = x 1,..., X k = x k. Xn = x 0. Xn+1 = x 1 X n = x 0. Xn+k = x k X n+k 1 = x k 1 = π 0 (x 0 )p(x 0, x 1 ) p(x k 1, x k )

= P = P. = P [ X 0 = x 0, X 1 = x 1,..., X k = x k. Xn = x 0. Xn+1 = x 1 X n = x 0. Xn+k = x k X n+k 1 = x k 1 = π 0 (x 0 )p(x 0, x 1 ) p(x k 1, x k ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Οι αναλλοίωτες κατανομές είναι κατά κάποιο τρόπο οι φυσικές καταστάσεις μιας μαρκοβιανής αλυσίδας. Αν μια αλυσίδα ξεκινήσει από μια αναλλοίωτη κατανομή της θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π.

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. 94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. (αρκετές απ' αυτές για δυνατούς μαθητές) version 0.1 Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2014 Απόστολος Δεμερτζής Πρόλογος Οι ασκήσεις αυτές δεν αποτελούν διδακτικό βοήθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ Πολλαπλασιαστική αρχή (multiplicatio rule). Έστω ότι ένα πείραμα Ε 1 έχει 1 δυνατά αποτελέσματα. Έστω επίσης ότι για κάθε ένα από αυτά τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Επιβλέπων: Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας Καθηγητής Δημήτριος Νικολός Λαουδιάς Χρήστος Α.Μ. 2142

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Έστω ότι επιθυμούμε να μελετήσουμε ένα τυχαίο πείραμα με δειγματικό χώρο Ω και έστω η πιθανότητα να συμβεί ένα ενδεχόμενο Α Ω Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ενώ δεν γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή 3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Υπάρχει σε πολλούς η εντύπωση ότι το κύριο κίνητρο για την ανάπτυξη της Θεωρίας των Πιθανοτήτων προήλθε από το ενδιαφέρον του ανθρώπου για τα τυχερά παιχνίδια Σημαντική μάλιστα ώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 5ο Σχηματισμοί όπου επιτρέπεται η επανάληψη στοιχείων 2 Παράδειγμα 2.4.1 Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα