ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκπόνηση της εργασίας αυτής αφορά την αξιολόγηση των ιστοσελίδων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περιληπτικά μπορούμε να αναφέρουμε πως πρόκειται να διεξάγουμε μια έρευνα γνώμης σχετικά με το πώς αξιολογούν τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας τις ιστοσελίδες του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αρχικά θα μελετήσουμε προσεκτικά και σε βάθος την κατάλληλη βιβλιογραφία σχετικά α)με τις έρευνες γνώμης, με τον πώς συντάσσονται τα ερωτηματολόγια β) με τα κριτήρια που πρέπει να επιλέξουμε για να ερευνήσουμε σχετικά με τις ιστοσελίδες και γ) σχετικά με τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου που θα μας βοηθήσει να συλλέξουμε πληροφορίες από τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά που έχουμε επιλέξει να μελετήσουμε, δηλαδή α) την πληρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων, β) την ευχρηστία τους και γ) την εμφάνισή τους σύμφωνα με το πώς οι χρήστες τα αντιλαμβάνονται κατά την χρήση τους. Στη συνέχεια πραγματοποιείται διανομή, συμπλήρωση και συλλογή των ερωτηματολογίων και η δημιουργία συγκεντρωτικού φύλλου που περιέχει κωδικοποιημένες όλες τις απαντήσεις ώστε να μπορούμε να τις επεξεργαστούμε στατιστικά. Κατά τη στατιστική μελέτη των δεδομένων πραγματοποιείται ανάλυση μονών μεταβλητών, όπως η μέση τιμή, η διάμεσος και η τυπική απόκλιση για τις απαντήσεις των ερωτήσεων για όσα από τα δεδομένα μας προσφέρονται για τέτοια επεξεργασία και εάν προσφέρονται, όπως και η δημιουργία πινάκων συχνοτήτων και ιστογραμμάτων, έτσι ώστε να φανεί με απλό τρόπο το προφίλ των χρηστών που απάντησαν και η στάση τους και η ουσιαστική του αξιολόγηση απέναντι στις ιστοσελίδες που μελετάμε. Επιπλέον, πραγματοποιείται και ανάλυση ορισμένων μεταβλητών ανά δύο, με γραμμική συσχέτιση των μεταβλητών αυτών και δημιουργία διαγραμμάτων διασποράς, έτσι ώστε να περιγραφούν ευκολότερα οι σχέσεις μεταξύ ομάδων χρηστών και συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των ιστοσελίδων που μελετάμε, με τον τρόπο που οι ομάδες αυτές τα αντιλαμβάνονται. Συγκεκριμένα, συσχετίζονται οι μεταβλητές του τμήματος στο οποίο ανήκει ο ερωτώμενος και το φύλο του με το κατά πόσο θεωρεί ότι υπάρχουν όλα όσα χρειάζεται στην κεντρική ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην ιστοσελίδα του τμήματός του και στην ιστοσελίδα του Γενικού Τμήματος, με το πόσο εύχρηστη θεωρεί την κεντρική ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, την ιστοσελίδα του τμήματός του και την ιστοσελίδα του Γενικού Τμήματος και με τη βαθμολογία που δίνει στην αισθητική της κεντρικής ιστοσελίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, της ιστοσελίδας του τμήματός του και της ιστοσελίδας του Γενικού Τμήματος. Τέλος εξάγονται συγκεκριμένα συμπεράσματα από την στατιστική επεξεργασία που προηγήθηκε στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, αλλά και από τις απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου, όπου περιέχονται προτάσεις για τη βελτίωση των ιστοτόπων και γενικές παρατηρήσεις που θα έπρεπε να λάβει κανείς σοβαρά υπ όψιν του κατά τον επανασχεδιασμό τους.

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1. Η ανώτατη εκπαίδευση και το διαδίκτυο Το σημερινό Internet, αποτελεί εξέλιξη του Arpanet, ενός δικτύου που άρχισε να αναπτύσσεται πειραματικά στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στις Η.Π.Α.. Στα πανεπιστήμια των Η.Π.Α. οι ερευνητές ξεκινούν να πειραματίζονται με τη διασύνδεση απομακρυσμένων υπολογιστών μεταξύ τους. Το δίκτυο Arpanet γεννιέται ουσιαστικά το 1969 με πόρους του προγράμματος Arpa (Advanced Research Project Agency) του Υπουργείου Άμυνας, με σκοπό να συνδέσει το Υπουργείο με στρατιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς και να αποτελέσει ένα πείραμα για τη μελέτη της αξιόπιστης λειτουργίας των δικτύων. Επομένως ο πρώτος κόμβος του Arpanet ήταν πανεπιστημιακός. Το γεγονός ότι το Internet προήλθε από τον πανεπιστημιακό χώρο ήταν αποφασιστικής σημασίας για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε μεγάλη κλίμακα καθώς και της διάδοσης της παραγόμενης γνώσης αλλά και των κοινωνικών νεωτερισμών. Αργότερα το διαδίκτυο αποδεικνύεται μια δύναμη που κυριολεκτικά μεταμορφώνει τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και γενικότερα την εκπαίδευση καθώς δεν περιορίζεται μόνο στα ακαδημαϊκά πλαίσια, αλλά έχει εισβάλλει αποφασιστικά σε κάθε τομέα της ανθρώπινης ζωής και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Εκατοντάδες εκατομμύρια νέοι και όχι μόνο άνθρωποι του πλανήτη θέλουν να γίνουν κοινωνοί της γνώσης που μορφώνει το μέλλον. Όλα δείχνουν πως η οικονομική, η κοινωνική και η προσωπική ζωή επηρεάζονται ριζικά από την επικοινωνία μέσω υπολογιστή και την ευρεία χρήση του Internet. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση του διαδικτύου με δικτύου. Τα πανεπιστήμια συμβάλλουν στην διάδοση της χρήσης του αλλά και τα ίδια υπόκεινται σε άμεσες αναδιαρθρώσεις για να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες και να εναρμονιστούν με τις συνθήκες που η επικράτηση του επιβάλλει. Ο πρώτος κόμβος του Arpanet προήλθε από την ακαδημαϊκή κοινότητα και πολύ γρήγορα ακολούθησαν τα άλλα φημισμένα, αμερικάνικα εκπαιδευτικά ιδρύματα (MIT 1970, HARVARD 1971). Όλοι οι ακαδημαϊκοί παράγοντες έκαναν γενικευμένη χρήση του Κέντρου δικτύου, που γρήγορα αποδείχτηκε ιδανικό όχημα για την αναγνώριση και προώθηση των κοινών ενδιαφερόντων τους. Κάθε γενιά ανθρώπων με το πέρασμα τους από το πανεπιστήμιο αποκτά συνείδηση και κυρίως εξοικείωση με τους νέους τρόπους σκέψης, επικοινωνίας, συμπεριφοράς και διαχείρισης της εποχής. Το μεγάλο πλεονέκτημα του δικτύου είναι ο ανοιχτός χαρακτήρας του ο οποίος επιτρέπει την ταχύτατη δημιουργία, ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Γι αυτό και οι εφαρμογές του στον τομέα της εκπαίδευσης είναι ήδη πολλές και προβλέπεται πως θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο στο άμεσο μέλλον. Παρά την μεγάλη τους ποικιλία όμως, όλες οι εκπαιδευτικές εφαρμογές του Internet μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι διδάσκοντες την επαφή με τους σπουδαστές τους, όπως αναλύεται στις παραγράφους που ακολουθούν.

3 1.1.1 Πληροφοριακή Επικοινωνία Λόγου του πλήθους πληροφοριών που έχουν δημοσιευθεί στον παγκόσμιο ιστό, το Internet έχει παρομοιαστεί συχνά με μια τεράστια βιβλιοθήκη η οποία περιέχει μελέτες, εργασίες, συμπεράσματα ερευνών, σειρές κειμένων με αντικείμενο τη διδασκαλία συγκεκριμένων θεμάτων (on line μαθήματα) κ.τ.λ. Το κύριο χαρακτηριστικό της πληροφοριακής επικοινωνίας είναι η απουσία οποιασδήποτε προσωπικής επαφής του εκπαιδευτή με τον σπουδαστή. Στις περιπτώσεις δημοσίευσης μελετών ή on line μαθημάτων, ο δημιουργός τους τοποθετεί απλώς την εργασία του στους δικτυακούς τόπους των πανεπιστημίων και τη θέτει στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. Τα μηνύματα αυτά αποθηκεύονται σε διάφορες βάσεις δεδομένων και είναι διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες του δικτύου. Η πληροφοριακή επικοινωνία αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τρόπο εκπαιδευτικής αξιοποίησης του Internet. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της πληροφοριακής επικοινωνίας είναι το χαμηλό της κόστος και η εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο της όλο το 24ωρό και το κύριο μειονέκτημα της είναι η έλλειψη επαφής του εκπαιδευτή με τον εκπαιδευόμενο Προσωπική Επικοινωνία με τρίτους Στο Internet υπάρχουν χιλιάδες χώροι προσωπικής επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών. Υπάρχουν chat-rooms, forums συζητήσεων και άλλοι χώροι που φιλοξενούν καθημερινά ένα τεράστιο αριθμό συζητήσεων, μηνυμάτων και ανακοινώσεων ταξινομημένων κατά θέμα και κατηγορία. Πολλοί χρήστες του Internet καταφεύγουν σε αυτούς τους χώρους για την υποβολή δημόσιων ερωτήσεων σχετικά με θέματα που τους απασχολούν. Αν και η προσωπική επικοινωνία με τρίτους δεν παρέχει εχέγγυα αξιοπιστίας ή διαθεσιμότητας, μπορεί όμως να αποτελέσει ένα χρήσιμο συμπληρωματικό βοήθημα για όσους χρησιμοποιούν το Internet για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν μπορεί φυσικά να παράσχει ολοκληρωμένη γνώση αλλά έχει αποδειχτεί αρκετά αποτελεσματική στην επίλυση συγκεκριμένων αποριών ή την αναζήτηση πολύ ειδικών θεμάτων Προσωπική Επικοινωνία με εξειδικευμένο εκπαιδευτή Είναι πιο γνωστή με το όνομα τηλεκπαίδευση ή αλλιώς εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Πριν από κάποια χρόνια αναφερόμασταν στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) και τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις (e-business). Σήμερα πλέον αναφερόμαστε στο ηλεκτρονικό πανεπιστήμιο (e-university), για ένα πανεπιστήμιο που θα γκρεμίσει τα σύνορα των εθνικών κρατών, θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο παραγωγής και μετάδοσης της γνώσης, θα αποκτήσει φοιτητές χωρίς τους περιορισμούς της απόστασης και της ηλικίας. Αναλυτικότερα η εκπαίδευση εξ αποστάσεως είναι μία μορφή ελεύθερης εκπαίδευσης στην οποία δεν απαιτείται ο διδάσκων και οι σπουδαστές να βρίσκονται στον ίδιο τόπο. Σήμερα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρέχουν εκπαίδευση σε άτομα που η έδρα του πανεπιστημίου βρίσκεται μακριά από την μόνιμη κατοικία των σπουδαστών. Τα προγράμματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αναπτύσσονται και βελτιώνονται διαρκώς και χρησιμοποιούνται από πολλά πανεπιστήμια.

4 1.2 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται μία τάση μετατροπής των υπαρχόντων πανεπιστημίων παραδοσιακού τύπου σε πανεπιστήμια υβριδικού τύπου. Όταν αναφερόμαστε σε πανεπιστήμια υβριδικού τύπου εννοούμε αφενός την συμμετοχή των πανεπιστημίων στην παραδοσιακή διδασκαλία και αφετέρου στην διδασκαλία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως χρησιμοποιούνται δύο μορφές επικοινωνίας μέσω των υπολογιστών, όπως παρουσιάζονται στις παραγράφους που ακολουθούν Επικοινωνία με ήχο και εικόνα Πρόκειται για προγράμματα όπως το Netmeeting και το ClassPoint όπου ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στον σπουδαστή και στον διδάσκοντα να συζητήσουν σε πραγματικό χρόνο ανεξάρτητα από τις αποστάσεις που χωρίζουν τον έναν από τον άλλον Επικοινωνία με γραπτά κείμενα Πρόκειται για προγράμματα όπως το IRC ή η γραπτή επικοινωνία του διδάσκοντα και του σπουδαστή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αλληλεπιδραστική επικοινωνία Υπάρχουν δύο κατηγορίες αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας που παρέχει η εκπαίδευση εξ αποστάσεως : Σύγχρονη επικοινωνία. Αναφερόμαστε σε μία επικοινωνία που γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Την ίδια χρονική στιγμή όλοι οι σπουδαστές μαζί με τον διδάσκοντα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Αυτή η μορφή επικοινωνίας μπορεί να επιτευχθεί με τηλεδιάσκεψη, με προγράμματα όπως το IRC και το CU-SeeMe. Ασύγχρονη επικοινωνία. Πρόκειται για μια απρόσωπη επικοινωνία εφόσον δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των σπουδαστών και των εκπαιδευτών την ίδια χρονική στιγμή αλλά γίνεται με την μορφή ανακοινώσεων. Οποιαδήποτε πληροφορία βρίσκεται αποθηκευμένη σε μία περιοχή όπου ο σπουδαστής μπορεί να μεταβεί και να την διαβάσει. Αυτή η μορφή επικοινωνίας μπορεί να επιτευχθεί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με ομάδες συζητήσεων μέσω (mailing lists), συστήματα με πίνακες ανακοινώσεων (Bulletin board Systems BBS) και με ομάδες συζητήσεων (newsgroups) Παράγοντες που συντέλεσαν στην αναβάθμιση της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μία σημερινή και κατά συνέπεια μελλοντική εξέλιξη που προσφέρει την δυνατότητα σε κάθε άτομο να μαθαίνει σε όλη την διάρκεια της ζωής του με τρόπο ευέλικτο.

5 Σήμερα παρουσιάζονται οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές με αποτέλεσμα να υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη για συνεχή εξέλιξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων κάθε ατόμου. Έτσι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα τρόπο που μπορεί να συμβάλλει στην βοήθεια αυτή. Υπάρχουν τρεις σημαντικοί παράγοντες που συντέλεσαν στην αναβάθμιση της ανοιχτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης : Ο ταχύς ρυθμός ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και της επικοινωνίας. Το αρχικό στάδιο ανάπτυξης της ανοιχτής εξ. αποστάσεως εκπαίδευσης θεωρούσε τον κάθε σπουδαστή ξεχωριστά ως τελικό αποδέκτη με αποτέλεσμα να προκαλέσει υποψίες και εχθρότητα σε ένα μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας, με την εμφάνιση όμως των σύγχρονων τεχνολογιών της επικοινωνίας και τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης που παρέχουν, έχουν επιτρέψει την εφαρμογή μεθόδων συνεργατικής ομαδικής μάθησης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενσωματώνεται στην παραδοσιακή εκπαίδευση. Η ενσωμάτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης, έχει εμπλέξει πολύ μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και διδασκόντων από ότι την εποχή που η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν μονοπώλιο ειδικευμένων ιδρυμάτων, όπως τα ανοιχτά πανεπιστήμια. Αυτό συνέβαλε σημαντικά στην νομιμοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στην αποδοχή της από ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ένα ισχυρό εργαλείο καινοτομίας.η εξ αποστάσεως εκπαίδευση πείθει ολοένα και περισσότερους φορείς σχεδιασμού εκπαιδευτικής πολιτικής να την λάβουν πιο σοβαρά υπόψη από ότι στο παρελθόν και να επενδύσουν στην ανάπτυξη της, διότι εμφανίζεται ως ένα ισχυρό εργαλείο με πολλές καινοτόμες διαδικασίες όπως είναι η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η εργασία, η επιστημονική έρευνα Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας παρατηρείται μία χρήσιμη συμμετοχή των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην υλοποίηση των μεθόδων της εκπαίδευσης από απόσταση. Η δημιουργία του GUNet, Ελληνικά Πανεπιστήμια στο διαδίκτυο, προσφέρουν την δυνατότητα σχεδίασης, υλοποίησης και λειτουργίας ενός δικτύου που διασύνδεει 18 Α.Ε.Ι. και 14 Τ.Ε.Ι. με το Internet. Είναι ένα έργο που δίνει την δυνατότητα ταχύτατης σύνδεσης σε όλα τα ιδρύματα με το Internet, αναβαθμίζει την μεθοδολογία των προπτυχιακών σπουδών με την χρήση νέων εφαρμογών τηλεματικής, διευκολύνει την συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών και ερευνητικών προγραμμάτων με σύγχρονες τεχνολογίες τηλε-εργασίας. Η ανακάλυψη του παγκόσμιου ιστού σε συνδυασμό με την ευκολία απόκτησης πρόσβασης στο Internet προσέλκυσε έναν μεγάλο αριθμό καινούργιων χρηστών. Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της γης ζει σε χώρες που είναι συνδεδεμένες στο Internet. Παρατηρούμε ότι καθημερινά περιοδικά και εφημερίδες εκδίδονται online και μας παραπέμπουν στις διευθύνσεις τους, επιχειρήσεις και ιδιώτες σχεδιάζουν τις δικές τους ιστοσελίδες στο web.

6 Ο παγκόσμιος ιστός αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην ανάπτυξη των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Το web αφενός είναι πολύ χρήσιμο για την έρευνα, τη διδασκαλία και την επικοινωνία μεταξύ προσωπικού και σπουδαστών και αφετέρου είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την διαφήμιση των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Προσφέρει τη δυνατότητα στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα να διαφημίζονται μέσα από τους δικτυακούς τόπους παγκοσμίως. Όσο καλύτερα παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα μέσα από τους δικτυακούς τόπους τόσο πιο πετυχημένο θα είναι να προσελκύσει φοιτητές, ακαδημαϊκούς και εταιρίες. Μια πετυχημένη ιστοσελίδα αυξάνει την προώθηση του Πανεπιστημίου. Οι δικτυακοί τόποι των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων εξυπηρετούν δύο κατηγορίες κοινού, οι οποίοι έχουν διαφορετικές ανάγκες και ερωτήματα. Αναφέρονται σε : Εσωτερικούς χρήστες. Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στο προσωπικό του ακαδημαϊκού ιδρύματος και στους ήδη υπάρχοντες σπουδαστές. Οι δικτυακοί τόποι θα πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένοι ώστε να εξυπηρετούν όσο καλύτερα γίνεται τους χρήστες αυτής της κατηγορίας. Για τους εσωτερικούς χρήστες θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες που να περιλαμβάνουν τηλεφωνικούς καταλόγους φόρμες επικοινωνίας βάσεις δεδομένων καταλόγους βιβλιοθήκης σημειώσεις μαθημάτων εκπαιδευτικό υλικό δραστηριότητες φοιτητικών συλλόγων Forum Συζητήσεων κ.τ.λ. Επίσης στους δικτυακούς τόπους υπάρχουν πληροφορίες που αφορούν μόνο τους εσωτερικούς χρήστες και θα πρέπει να προστατεύονται από τους εξωτερικούς χρήστες. Τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα θα πρέπει να καθοδηγούνται από τις αρχές του απόρρητου και της εμπιστευτικότητας. Εδώ δεν θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αισθητική της ιστοσελίδας αλλά στην χρησιμότητα της. Εξωτερικούς χρήστες. Η κατηγορία αυτή αναφέρεται σε άτομα που τα Πανεπιστήμια σκοπεύουν να προσελκύσουν. Είναι α) οι μελλοντικοί φοιτητές δηλαδή μεταπτυχιακοί, μαθητές ή σπουδαστές εξωτερικού, μαθητές λυκείου, β) το μελλοντικό προσωπικό, άτομα που ενδιαφέρονται για τις λειτουργίες του ιδρύματος, την υποστήριξη που παρέχει το ίδρυμα στο ήδη υπάρχον προσωπικό και γενικότερα τις εργασιακές συνθήκες, γ) άλλοι ακαδημαϊκοί που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν επαφές με άλλους ακαδημαϊκούς, να εξερευνήσουν έρευνες και να κάνουν χρήση των πηγών του εκπαιδευτικού ιδρύματος και τέλος δ) οι επιχειρήσεις, που δημιουργούν μια συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων για πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού. Για τα πανεπιστήμια είναι μια πιεστική ανάγκη να προσελκύσει την προσοχή της συγκεκριμένης κατηγορίας κοινού. Οι δικτυακοί τόποι των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων πρέπει να παρέχουν στο κοινό χρήσιμες πληροφορίες για να βελτιώσουν την φήμη του ιδρύματος και να διασφαλίσουν την επιστροφή του κοινού στους δικτυακούς αυτούς τόπους. Συνήθως οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν: α) πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών, β) Faqs (συχνές ερωτήσεις φοιτητών), γ) πληροφορίες πόλης και πανεπιστημίου, δ) περιοδικές εκδόσεις, ε) επικοινωνιακά στοιχεία κ.τ.λ.. Φανερό είναι ότι οι ανάγκες των χρηστών δεν είναι υποχρεωτικά αναγκαία να είναι οι ίδιες με τις ανάγκες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αλλά τα πανεπιστήμια θα πρέπει πρώτα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των χρηστών και μετέπειτα τις δικές τους. Άρα πρωταρχικός σκοπός των ιστοσελίδων είναι η παροχή πληροφοριών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

7 Όταν οι εξελίξεις που σημειώνονται είναι ραγδαίες και όταν ο ακαδημαϊκός κόσμος σε παγκόσμια κλίμακα?χορεύει? το?χορό της μόδας?, της ψηφιακής μας εποχής δεν είναι δυνατόν να μείνουν αμέτοχες κάποιες ακαδημαϊκές κοινότητες, διότι η απειλή είναι μεγάλη αν κάποια πανεπιστήμια παραμείνουν στάσιμα. Έτσι και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας ακολούθησαν το αλλοδαπό παράδειγμα και τόλμησαν δικτυακά. Σήμερα σχεδόν όλα τα ελληνικά πανεπιστημιακά τμήματα διαθέτουν δικτυακούς τόπους στο Internet, γεγονός που αποδεικνύει ότι σιγά-σιγά ανακαλύπτουν τη μέγιστη εκπαιδευτική σημασία του. Υπεύθυνος για την σύνδεση των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων στην Ελλάδα είναι το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας για παροχή Internet υπηρεσιών στην ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα (http://www.grnet.gr) και του διαπανεπιστημιακού δικτύου σύνδεσης (ΕΔΕΤ Το ΕΔΕΤ-GRNET αποτελεί τον κορμό του Ελληνικού Ερευνητικού και Ακαδημαϊκού διαδικτύου, παρέχοντας προηγμένες υπηρεσίες Internet νέας γενιάς στα 18 Α.Ε.Ι., τα 14 Τ.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. 1.3 Οι Ιστοσελίδες του Πολυτεχνείου Κρήτης και η συνεχής ανάγκη για αξιολόγησή τους Στα πλαίσια αυτά και οι νέες ιστοσελίδες του Πολυτεχνείου Κρήτης μετρούν ήδη αρκετούς μήνες ζωής. Κατά κοινή ομολογία είναι σαφώς βελτιωμένη η σημερινή μορφή τους από όλες τις απόψεις, και θεωρείται ότι εξυπηρετούν καλύτερα τις αυξημένες διαδικτυακές ανάγκες της σημερινής εποχής. Παρόλα αυτά πάντα υπάρχουν αδυναμίες και λάθη και βέβαια όταν μιλάμε για διαδίκτυο, πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπ όψιν μας πως οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και η αναγκαιότητα για συνεχή βελτίωση και συχνό εκσυγχρονισμό καθίσταται επιτακτική. Μερικά από τα ζητήματα που μας απασχολούν σχετικά με τις ιστοσελίδες του Πολυτεχνείου είναι η πληρότητα του περιεχομένου και η ταχύτητα ενημέρωσής του, το κατά πόσο το περιεχόμενο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών του ιδρύματος, ο προσιτός τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών, η οργάνωση του περιεχομένου με τρόπο που να διευκολύνει τον χρήστη να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά μέσα στην ιστοσελίδα όπως και η γενικότερη ευχρηστία της, καθώς και το κατά πόσο η συνολική εμφάνιση και η αισθητική της ιστοσελίδας αρέσουν στον τελικό χρήστη, θεωρούνται σύγχρονες από αυτόν και κάνουν ευχάριστη την προσπέλασή της. Για την μελέτη, λοιπόν, όλων αυτών των ζητημάτων και για να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα που θα οδηγούν στην κατεύθυνση της βελτίωσης της σημερινή κατάστασης, πραγματοποιούμε μια έρευνα γνώμης, αντικειμενικός στόχος της οποίας είναι η αξιολόγηση από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της Πολυτεχνειακής κοινότητας συγκεκριμένων παραμέτρων που ορίζουμε, σύμφωνα και με όσα περιγράφονται παραπάνω. Αφού μελετηθεί διεξοδικά μέσα από την εύρεση της κατάλληλης βιβλιογραφίας το πώς πραγματοποιούνται οι μελέτες γνώμης, το πως συντάσσεται ένα ερωτηματολόγιο, το ποιους τύπους ερωτήσεων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, το ποια κριτήρια οφείλουμε να συμπεριλάβουμε στη μελέτη μας αναλυτικά, εφόσον πρόκειται συγκεκριμένα για μελέτη ιστοσελίδων, καθώς και όλα όσα αφορούν τις ενδεδειγμένες μεθόδους για στατιστική τους επεξεργασία, θα προχωρήσουμε στο σχεδιασμό του τρόπου με τον οποίο θα εργαστούμε, όπως και η επιλογή των κριτηρίων που μας ενδιαφέρουν. Πιο συγκεκριμένα, η επιλογή των ερωτήσεων, πέρα από το περιεχόμενό τους, πρέπει να γίνει και ως προς το είδος τους, δηλαδή αν θα είναι ανοικτού ή κλειστού τύπου, ποιοτικές, ποσοτικές ή τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ κλπ., και ως προς τη μορφή που θα έχουν πάνω στο ερωτηματολόγιο.

8 Ακολουθεί, λοιπόν, μια αρχική σύνταξη ενός ερωτηματολογίου, και σε συνεργασία με ορισμένο μικρό αριθμό χρηστών διαπιστώνονται οι αδυναμίες του, γίνεται η διόρθωσή του και η τελική μορφοποίησή του, και εν συνεχεία η διανομή και συμπλήρωσή του από το σύνολο του δείγματος. Το δείγμα πρέπει να έχει επιλεγεί προσεκτικά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η αντιπροσωπευτικότητα όλων των ομάδων των χρηστών σε σχέση με τα πραγματικά πληθυσμιακά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά του συνόλου των μελών της Πολυτεχνειακής κοινότητας. Αφού γίνει η συλλογή των απαντημένων ερωτηματολογίων, έρχεται η ώρα για τη στατιστική συγκέντρωση των απαντήσεων και την κωδικοποίησή τους έτσι ώστε να γίνει και η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων. Αφού ολοκληρωθεί η κωδικοποίηση των απαντήσεων του συνόλου των ερωτηματολογίων, προχωράμε στη στατιστική τους επεξεργασία. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το πρόγραμμα Excel και το κατάλληλο εργαλείο του για την ανάλυση δεδομένων. Μας ενδιαφέρει σε ένα πλήθος απαντήσεων να βρούμε τις μέσες τιμές, τις διαμέσους, τις τυπικές αποκλίσεις τους, εάν και όπου αυτό έχει φυσικό νόημα, όπως και να οπτικοποιήσουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας με τη βοήθεια πινάκων συχνοτήτων και ιστογραμμάτων διαφόρων τύπων, ανάλογα με το τι αναδεικνύει καλύτερα τη φύση της ερώτησης. Θα χρησιμοποιηθούν διαγράμματα στήλης, «πίτες», ραβδογράμματα, διαγράμματα διασποράς, δακτυλίων και φυσαλίδων. Στη συνέχεια μπορούμε να εξετάσουμε ορισμένες μεταβλητές ανά δύο, έτσι ώστε να εξάγουμε συμπεράσματα για το πώς συγκεκριμένες ομάδες χρηστών αντιλαμβάνονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που «μετρήσαμε». Με όλα αυτά θα οδηγηθούμε σε σοβαρά συμπεράσματα σχετικά με το πώς αξιολογούνται οι ιστοσελίδες του Πολυτεχνείου σήμερα από τους χρήστες στους οποίους απευθύνονται και τι οι χρήστες ζητούν από αυτές, όπως και κατά πόσο αυτές ανταποκρίνονται σε όσα οι χρήστες χρειάζονται και εν τέλει τι μπορεί να αλλάξει για να βελτιωθούν και σε ποια κατεύθυνση. Τα συμπεράσματα αυτά εξάγονται, οπτικοποιούνται και παρουσιάζονται σε αυτήν εδώ τη μελέτη.

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΜΑ: «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΜΑ: «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΜΑ: «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η διαφήμιση στο διαδίκτυο. Η αποτελεσματικότητα και η δυναμική της απέναντι στα άλλα μέσα διαφήμισης στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Αντωνελάκη Ελένης (ΑΜ: Τ02983) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Σεπτέμβριος 2005 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Προσδιορισμός του προβλήματος... 5 2.1 Καθορισμός του σκοπού της έρευνας... 5 2.2 Προκαταρτική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη των τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο.

Συγκριτική μελέτη των τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή: Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα: Διαχείριση Πληροφοριών. Π τυ χ ιακ ή Ερ γασία Θέμα: Συγκριτική μελέτη των τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο. Επιμέλεια εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΟΣ Β. Τεχνολογίες Υπολογιστών Grid & Ασφάλεια Δικτύων στο Internet. Αύγουστος Τσινάκος

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΟΣ Β. Τεχνολογίες Υπολογιστών Grid & Ασφάλεια Δικτύων στο Internet. Αύγουστος Τσινάκος ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΟΣ Β Τεχνολογίες Υπολογιστών Grid & Ασφάλεια Δικτύων στο Internet Αύγουστος Τσινάκος 1 1 Τεχνολογίες Grid και Μοντέλα Ανάπτυξης 1.1 Εισαγωγή Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ, 2006 ΤΣΟΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα