Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη τοίχου ανιστήριξης"

Transcript

1 FESPA LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός

2 Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης Fespa Untitled.tsc - Σελίδα 2/10

3 Δεδομένα τοίχου αντιστήριξης 1. Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά τοίχου. Yψος τοίχου αντιστηριξης Η = 5,00 [m] Πάχος πέλματος πεδίλου εμπρός D1 = 0,70 [m] Πάχος πέλματος πεδίλου πίσω D2 = 0,70 [m] Υψομετ. διαφορά άκρων πεδίλου D3 = 0,00 [m] Ύψος χαλινού D4 = 0,50 [m] Πάχος χαλινού D5 = 0,60 [m] Υψος επίχωσης εμπρός Ηεδ = 0,00 [m] Μήκος πίσω πέλματος S1 = 3,00 [m] Μήκος S2 = 0,15 [m] Πλάτος στέψης S3 = 0,30 [m] Μήκος S4 = 0,15 [m] Μήκος εμπρός πέλματος S5 = 0,70 [m] Γωνία κλίσης παρειάς γαιών-τοίχου ψ = 88,00 [ ] Γωνία κλίσης θεμελίου α = 0,00 [ ] 2. Εδαφικά Χαρακτηριστικά επίχωσης. Γωνία διατμητικής αντοχής επίχωσης φd-επ = 40,00 [ ] Γωνία τριβής τοίχου-επίχωσης δd-επ = 15,00 [ ] Μοναδιαίο βάρος επίχωσης γ-επ = 18,00 [kn/m3] Γωνία κλίσης πρανούς β = 0,00 [ ] Συντελ. υπολογισμού παθητικής ώθησης λ*kp λ = 0,30 3. Στοιχεία εδάφους θεμελίωσης. Τρόπος ανάλυσης γεωτεχνικών οριακών καταστάσεων [GEO] = DA2* EC7(B.6.2.2) Γωνία τριβής στη βάση του θεμελίου δ = 35,00 [ ] Επιτρεπόμενη τάση εδάφους σεπ = 250,00 [kn/m²] 4. Επιβαλλόμενα Φορτία Μόνιμο φορτίο πρανούς επίχωσης gπ = 0,00 [kn/m] Κινητό φορτίο πρανούς επίχωσης qπ = 0,00 [kn/m] Μόνιμο συγκεντρωμένο στέψης τοίχου Gσ = 0,00 [kn] Κινητό συγκεντρωμένο στέψης τοίχου Qσ = 0,00 [kn] Μόνιμο φορτίο πόδα (εμπρός) gε = 0,00 [kn/m] Κινητό φορτίο πόδα (εμπρός) qε = 0,00 [kn/m] Όλα τα φορτία και τα εντατικά μεγέθη δίδονται ανά μέτρο μήκους 5. Επιμέρους συντελεστές δράσεων και αντιστάσεων Μόνιμα φορτία γg = 1,35 Κινητά φορτία γq = 1,50 Φέρουσας Ικανότητας (στατκά φορτία) γrv = 1,40 Φέρουσας Ικανότητας (σεισμικά φορτία) γrv = 1,00 Oλίσθησης (στατκά φορτία) γrh = 1,10 Oλίσθησης (σεισμικά φορτία) γrh = 1,00 6. Υλικά κατασκευής - Γενικά στοιχεία Ποιότητα Σκυροδέματος = C20/25 Χαρακτηριστική αντοχή Σκυροδέματος Fck = 20,0 [MPa] Συντελεστής ασφαλείας σκυρόδεματος γc = 1,50 Ποιότητα Χάλυβα = B500C Χαρακτηριστική αντοχή Χάλυβα Fyk = 500,0 [MPa] Συντελεστής ασφαλείας χάλυβα γs = 1,15 7. Σεισμικά χαρακτηριστικά Σεισμική ζώνη = Z1 Εδαφική επιτάχυνση οριζόντια ag=[γι*αgr] αg = 0,16g Εδαφική επιτάχυνση κατακόρυφα [αvg/αg] λ = 0,90 Μειωτικός συντελεστής συμπερ. τοίχου r = 1,50 Συντελεστής εδάφους [EC8-1 πιν. 3.2] S = 1,20 Σεισμικός συντελεστής (οριζόντια) kh = 0,128 Σεισμικός συντελεστής (κατακόρυφα) kv = 0,064 Γωνία κλίσης θ(κατω ΣΕΙΣΜΟΣ) θα = 6,860 [ ] Γωνία κλίσης θ(ανω ΣΕΙΣΜΟΣ) θβ = 7,787 [ ] 8. Κανονισμοί Για την επίλυση χρησιμοποιούνται οι παρακάτω κανονισμοί: ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 0, ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2, ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 7, ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 8 Fespa Untitled.tsc - Σελίδα 3/10

4 Λαμβάνονται υπόψιν τα πρόσθετα σεισμικά φορτία, με βάση τον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 8 Οι συνδυασμοί φορτίσεων όπως ορίζονται από τους τους παραπάνω κανονισμούς Οι συντελεστές ασφαλείας όπως ορίζονται από τους παραπάνω κανονισμούς Στατική φόρτιση Παθητική ώθηση στον τοίχο από Coulomb Συντ. υπολογισμού παθ. ώθησης kpe = 4,60 Γαίες τοίχου εμπρός FpS = 59,60 [kn] Από μόνιμο πόδα (εμπρός) Fpg = 0,00 [kn] Από κινητό πόδα (εμπρός) Fpq = 0,00 [kn] Συνολική παθητική ώθηση Fp = 59,60 [kn] Στην κατακόρυφη παρειά Α-Α [EQU, GEO] Κατακόρυφα φορτία Iδιο Bάρος τοίχου W = 131,13 [kn] Iδιο Bάρος γαιών S = 238,01 [kn] Μόνιμο φορτίο πρανούς επίχωσης gπ = 0,00 [kn] Κινητό φορτίο πρανούς επίχωσης qπ = 0,00 [kn] Συντελεστής Κα = 0,217 Συντελεστής ΚαH = 0,217 Οριζόντια συνιστώσα λόγω ενεργητικής ώθησης Λόγω γαιών Hs = 59,20 [kn] Λόγω μόνιμου φορτίου πρανούς Hgπ = 0,00 [kn] Λόγω κινητού φορτίου πρανούς Hqπ = 0,00 [kn] Συνολική ενεργητική ώθηση = 79,92 [kn] Κατακόρυφη συνιστώσα λόγω ενεργητικής ώθησης Λόγω γαιών Vs = 0,00 [kn] Λόγω μόνιμου φορτίου πρανούς Vgπ = 0,00 [kn] Λόγω κινητού φορτίου πρανούς Vqπ = 0,00 [kn] κ' ευστάθειας. Λόγω ώθησης γαιών MΗs = 78,93 [knm] Λόγω ώθησης γαιών από μόνιμο φορτίο πρανούς MHgπ = 0,00 [knm] Λόγω ώθησης γαιών από κινητό φορτίο πρανούς MHqπ = 0,00 [knm] Ροπή λόγω ίδιου βάρους τοίχου Mw = 240,16 [knm] Ροπή λόγω ίδιου βάρους γαιών Ms = 657,42 [knm] Λόγω ώθησης γαιών (κατακόρυφα) Mvs = 0,00 [knm] Λόγω ώθησης μόνιμου φορτίου πρανούς (κατακόρυφα) Mvgπ = 0,00 [knm] Λόγω ώθησης κινητού φορτίου πρανούς (κατακόρυφα) Mvqπ = 0,00 [knm] Λόγω παθητικής ώθησης εμπρός MPas = -5,96 [knm] Στην επιφάνεια μεταξύ τοίχου & γαιών (τομή 1-1) [STR] Συντελεστής Κα = 0,214 Συντελεστής ΚαΗ = 0,205 Λόγω ώθησης γαιών-(οριζόντια) Hs = 34,08 [kn] Ώθηση γαιών λόγω μόνιμου φορτίου πρανούς-(οριζόντια) Hgπ = 0,00 [kn] Ώθηση γαιών λόγω κινητού φορτίου πρανούς-(οριζόντια) Hqπ = 0,00 [kn] Συνολική τέμνουσα δύναμη VEd = 46,01 [kn] Ροπές διαστασιολόγησης [τομή 1-1] Λόγω ώθησης γαιών ΜsH = 48,85 [kνm] Λόγω ώθησης γαιών από μόνιμο φορτίο πρανούς Mgπ = 0,00 [kνm] Λόγω ώθησης γαιών από κινητό φορτίο πρανούς Mqπ = 0,00 [kνm] Συνολική Ροπή MEd = 65,95 [kνm] Έλεγχος ολίσθησης - (GEO) (EC ) Φόρτιση - ΣΦ(1) [Στατική φόρτιση] Οριζόντια φορτία ύναμη ολίσθησης σχεδιασμού Hd = 79,92 [kn] Κατακόρυφα φορτία - Αντίσταση έναντι ολίσθησης Συνολική κατακόρυφη δύναμη Vk = 369,13 [kn] Fespa Untitled.tsc - Σελίδα 4/10

5 Παθητική ώθηση γαιών Fp = 59,60 [kn] Αντίσταση ολίσθησης = Vk*εφ(δ)/γRH+λ*Fp/γRV Rd = 247,74 [kn] Συντελεστής ασφαλείας έναντι ολίσθησης SF = 3,10 Έλεγχος ανατροπής - (EQU) (EC ) Φόρτιση - ΣΦ(6) [Στατική φόρτιση] Συνολική ροπή ανατροπής Mov = 86,82 [knm] Συνολική ροπή ευστάθειας Msta = 806,21 [knm] Συντελεστής ασφαλείας έναντι ανατροπής SF = 9,29 806,21[kNm] - 86,82[kNm] 332,22[kN] 2,17[m] e L 2 - ξ -0,02 ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΑ ξ Φόρτιση - ΣΦ(7) [Στατική φόρτιση] Συνολική ροπή ανατροπής Mov = 86,82 [knm] Συνολική ροπή ευστάθειας Msta = 806,21 [knm] Συντελεστής ασφαλείας έναντι ανατροπής SF = 9,29 806,21[kNm] - 86,82[kNm] 332,22[kN] 2,17[m] e L 2 - ξ -0,02 ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΑ ξ Έλεγχος Φέρουσας Ικανότητας - (GEO) Φόρτιση - ΣΦ(1) [Στατική φόρτιση] Οριζόντια δύναμη Hk = 41,32 [kn] Κατακόρυφη δύναμη Vk = 369,13 [kn] Ροπή σχεδιασμού [Mst-Mov] Mk = 816,86 [knm] Εκκεντρότητα φόρτισης e = -0,06 [m] Eνεργό πλάτος θεμελίωσης b' = 4,43 [m] Φέρουσα Ικανότητα εδάφους RVd = 1338,64 [kn] Συντελεστής ασφαλείας έναντι υπέρβασης της Φέρουσας Ικανότητας = [RVd/Vd] SF = 2,69 Έλεγχος εκκεντρότητας (EC ) e L 2 - ξ -0,06 L 6 0,72[m] Τάσεις εδάφους & Ροπές διαστασιολόγησης πέλματος Κατακόρυφη δύναμη Vd = 498,33 [kn] Κατακόρυφη δύναμη Md = 1103,39 [kn] Εκκεντρότητα φόρτισης e = -0,06 [m] Μέγιστη τάση στο θεμέλιο σmax = 0,00 [kn/m²] Ελάχιστη τάση στο θεμέλιο σmin = 0,00 [kn/m²] Μήκος προβόλου υπολογισμού L = 0,00 [m] Τάση στην θέση υπολογισμού 2-2 σ22 = 0,00 [kn/m²] Ροπή ελέγχου πεδίλου στην θέση 2-2 (πίσω πρόβολος), για οπλισμό M22 = -606,50 [kn/m] Τάση στην θέση υπολογισμού 3-3 σ33 = 0,00 [kn/m²] Ροπή ελέγχου πεδίλου στην θέση 3-3 (εμπρός πρόβολος), για οπλισμό M33 = -5,79 [kn/m] Συντελεστές υπολογισμού Φέρουσας Ικανότητας Συντελεστής κλίσης φορτίου ic = 0,85 Φόρτιση - ΣΦ(3) [Στατική φόρτιση] Οριζόντια δύναμη Hk = 41,32 [kn] Κατακόρυφη δύναμη Vk = 369,13 [kn] Ροπή σχεδιασμού [Mst-Mov] Mk = 816,86 [knm] Εκκεντρότητα φόρτισης e = -0,06 [m] Eνεργό πλάτος θεμελίωσης b' = 4,43 [m] Φέρουσα Ικανότητα εδάφους RVd = 1338,64 [kn] Συντελεστής ασφαλείας έναντι υπέρβασης της Φέρουσας Ικανότητας = [RVd/Vd] SF = 2,69 Fespa Untitled.tsc - Σελίδα 5/10

6 Έλεγχος εκκεντρότητας (EC ) e L 2 - ξ -0,06 L 6 0,72[m] Τάσεις εδάφους & Ροπές διαστασιολόγησης πέλματος Κατακόρυφη δύναμη Vd = 498,33 [kn] Κατακόρυφη δύναμη Md = 1103,39 [kn] Εκκεντρότητα φόρτισης e = -0,06 [m] Μέγιστη τάση στο θεμέλιο σmax = 0,00 [kn/m²] Ελάχιστη τάση στο θεμέλιο σmin = 0,00 [kn/m²] Μήκος προβόλου υπολογισμού L = 0,00 [m] Τάση στην θέση υπολογισμού 2-2 σ22 = 0,00 [kn/m²] Ροπή ελέγχου πεδίλου στην θέση 2-2 (πίσω πρόβολος), για οπλισμό M22 = -606,50 [kn/m] Τάση στην θέση υπολογισμού 3-3 σ33 = 0,00 [kn/m²] Ροπή ελέγχου πεδίλου στην θέση 3-3 (εμπρός πρόβολος), για οπλισμό M33 = -5,79 [kn/m] Συντελεστές υπολογισμού Φέρουσας Ικανότητας Συντελεστής κλίσης φορτίου ic = 0,85 Σεισμική φόρτιση [1.] Σεισμός προς τα πάνω [αρνητικός] Παθητική ώθηση στον τοίχο από Mononobe-Okabe Γωνία κλίσης υπολογισμού θ = 7,787 [ ] Συντ. υπολογισμού παθ. ώθησης kp = 4,30 Γαίες τοίχου εμπρός FpS = 52,13 [kn] Από μόνιμο πόδα (εμπρός) Fpg = 0,00 [kn] Από κινητό πόδα (εμπρός) Fpq = 0,00 [kn] Συνολική παθητική ώθηση Fp = 52,13 [kn] Συντελεστές ενεργητικής ώθησης από Mononobe-Okabe στην παρειά (Α-Α) Συντελεστής Kae Kae = 0,289 Συντελεστής KaeH KaeH = 0,289 Στην κατακόρυφη παρειά Α-Α [EQU, GEO] Οριζόντια συνιστώσα λόγω ενεργητικής ώθησης Λόγω γαιών Hs = 73,68 [kn] Λόγω μόνιμου φορτίου πρανούς Hgπ = 0,00 [kn] Λόγω κινητού φορτίου πρανούς[*ψ2] Hqπ = 0,00 [kn] Συνολική ενεργητική ώθηση = 73,68 [kn] Κατακόρυφη συνιστώσα λόγω ενεργητικής ώθησης Λόγω γαιών Vs = 0,00 [kn] Λόγω μόνιμου φορτίου πρανούς Vgπ = 0,00 [kn] Λόγω κινητού φορτίου πρανούς[*ψ2] Vqπ = 0,00 [kn] κ' ευστάθειας. Λόγω αδρανειακής δύναμης τοίχου Mw = 19,30 [kνm] Λόγω αδρανειακής δύναμης γαιών Ms = 87,36 [kνm] Λόγω ώθησης γαιών MΗs = 98,24 [knm] Λόγω ώθησης γαιών από μόνιμο φορτίο πρανούς MHgπ = 0,00 [knm] Λόγω ώθησης γαιών από κινητό φορτίο πρανούς[*ψ2] MHqπ = 0,00 [knm] Ροπή λόγω ίδιου βάρους τοίχου Mw = 224,79 [knm] Ροπή λόγω ίδιου βάρους γαιών Ms = 615,34 [knm] Λόγω ώθησης γαιών (κατακόρυφα) Mvs = 0,00 [knm] Λόγω ώθησης μόνιμου φορτίου πρανούς (κατακόρυφα) Mvgπ = 0,00 [knm] Λόγω ώθησης κινητού φορτίου πρανούς (κατακόρυφα)[*ψ2] Mvqπ = 0,00 [knm] Λόγω παθητικής ώθησης εμπρός MPas = -5,21 [knm] Στην επιφάνεια μεταξύ τοίχου & γαιών (τομή 1-1) [STR] Συντελεστής Κα = 0,290 Συντελεστής ΚαΗ = 0,277 Λόγω ώθησης γαιών-(οριζόντια) Hs = 43,16 [kn] Ώθηση γαιών λόγω μόνιμου φορτίου πρανούς-(οριζόντια) Hgπ = 0,00 [kn] Ώθηση γαιών λόγω κινητού φορτίου πρανούς-(οριζόντια)[*ψ2] Hqπ = 0,00 [kn] Αδρανειακή δύναμη τοίχου Hw = 6,19 [kn] Fespa Untitled.tsc - Σελίδα 6/10

7 Συνολική τέμνουσα δύναμη VEd = 49,35 [kn] Ροπές διαστασιολόγησης [τομή 1-1] Λόγω αδρανειακής δύναμης τοίχου Mw = 13,31 [kνm] Λόγω ώθησης γαιών ΜsH = 61,86 [kνm] Λόγω ώθησης γαιών από μόνιμο φορτίο πρανούς Mgπ = 0,00 [kνm] Λόγω ώθησης γαιών από κινητό φορτίο πρανούς[*ψ2] Mqπ = 0,00 [kνm] Συνολική Ροπή MEd = 75,17 [kνm] Έλεγχος ολίσθησης - (GEO) (EC ) Φόρτιση - ΣΣ(1) [Σεισμική φόρτιση] Οριζόντια φορτία ύναμη ολίσθησης σχεδιασμού Hd = 120,93 [kn] Κατακόρυφα φορτία - Αντίσταση έναντι ολίσθησης Συνολική κατακόρυφη δύναμη Vd = 345,51 [kn] Παθητική ώθηση γαιών Fp = 52,13 [kn] Αντίσταση ολίσθησης = Vd*εφ(δ)/γRH+λ*Fp/γRV Rd = 257,57 [kn] Συντελεστής ασφαλείας έναντι ολίσθησης SF = 2,13 Έλεγχος ανατροπής - (EQU) (EC ) Φόρτιση - ΣΣ(1) [Σεισμική φόρτιση] Συνολική ροπή ανατροπής Mov = 204,90 [knm] Συνολική ροπή ευστάθειας Msta = 838,57 [knm] Συντελεστής ασφαλείας έναντι ανατροπής SF = 4,09 838,57[kNm] - 204,90[kNm] 345,51[kN] 1,83[m] e L 2 - ξ 0,32 ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΑ ξ Έλεγχος Φέρουσας Ικανότητας - (GEO) Φόρτιση - ΣΣ(1) [Σεισμική φόρτιση] Οριζόντια δύναμη Hd = 105,29 [kn] Κατακόρυφη δύναμη Vd = 345,51 [kn] Ροπή σχεδιασμού [Mst-Mov] MEd = 633,67 [knm] Εκκεντρότητα φόρτισης e = 0,32 [m] Eνεργό πλάτος θεμελίωσης b' = 3,67 [m] Φέρουσα Ικανότητα εδάφους RVd = 1102,59 [kn] Συντελεστής ασφαλείας έναντι υπέρβασης της Φέρουσας Ικανότητας = [RVd/Vd] SF = 3,19 Έλεγχος εκκεντρότητας (EC ) e L 2 - ξ 0,32 L 6 0,72[m] Τάσεις εδάφους & Ροπές διαστασιολόγησης πέλματος Κατακόρυφη δύναμη Vd = 345,51 [kn] Κατακόρυφη δύναμη Md = 633,67 [kn] Εκκεντρότητα φόρτισης e = 0,32 [m] Μέγιστη τάση στο θεμέλιο σmax = 115,77 [kn/m²] Ελάχιστη τάση στο θεμέλιο σmin = 44,93 [kn/m²] Μήκος προβόλου υπολογισμού L = 3,00 [m] Τάση στην θέση υπολογισμού 2-2 σ22 = 94,36 [kn/m²] Ροπή ελέγχου πεδίλου στην θέση 2-2 (πίσω πρόβολος), για οπλισμό M22 = -172,95 [kn/m] Τάση στην θέση υπολογισμού 3-3 σ33 = 104,24 [kn/m²] Ροπή ελέγχου πεδίλου στην θέση 3-3 (εμπρός πρόβολος), για οπλισμό M33 = 23,14 [kn/m] Συντελεστές υπολογισμού Φέρουσας Ικανότητας Συντελεστής κλίσης φορτίου ic = 0,60 Fespa Untitled.tsc - Σελίδα 7/10

8 [2.] Σεισμός προς τα κάτω [θετικός] Παθητική ώθηση στον τοίχο από Mononobe-Okabe Γωνία κλίσης υπολογισμού θ = 6,860 [ ] Συντ. υπολογισμού παθ. ώθησης kp = 4,33 Γαίες τοίχου εμπρός FpS = 59,78 [kn] Από μόνιμο πόδα (εμπρός) Fpg = 0,00 [kn] Από κινητό πόδα (εμπρός) Fpq = 0,00 [kn] Συνολική παθητική ώθηση Fp = 59,78 [kn] Συντελεστές ενεργητικής ώθησης από Mononobe-Okabe στην παρειά (Α-Α) Συντελεστής Kae Kae = 0,280 Συντελεστής KaeH KaeH = 0,280 Στην κατακόρυφη παρειά Α-Α [EQU, GEO] Οριζόντια συνιστώσα λόγω ενεργητικής ώθησης Λόγω γαιών Hs = 81,00 [kn] Λόγω μόνιμου φορτίου πρανούς Hgπ = 0,00 [kn] Λόγω κινητού φορτίου πρανούς[*ψ2] Hqπ = 0,00 [kn] Συνολική ενεργητική ώθηση = 81,00 [kn] Κατακόρυφη συνιστώσα λόγω ενεργητικής ώθησης Λόγω γαιών Vs = 0,00 [kn] Λόγω μόνιμου φορτίου πρανούς Vgπ = 0,00 [kn] Λόγω κινητού φορτίου πρανούς[*ψ2] Vqπ = 0,00 [kn] κ' ευστάθειας. Λόγω αδρανειακής δύναμης τοίχου Mw = 19,30 [kνm] Λόγω αδρανειακής δύναμης γαιών Ms = 87,36 [kνm] Λόγω ώθησης γαιών MΗs = 108,00 [knm] Λόγω ώθησης γαιών από μόνιμο φορτίο πρανούς MHgπ = 0,00 [knm] Λόγω ώθησης γαιών από κινητό φορτίο πρανούς[*ψ2] MHqπ = 0,00 [knm] Ροπή λόγω ίδιου βάρους τοίχου Mw = 255,53 [knm] Ροπή λόγω ίδιου βάρους γαιών Ms = 699,49 [knm] Λόγω ώθησης γαιών (κατακόρυφα) Mvs = 0,00 [knm] Λόγω ώθησης μόνιμου φορτίου πρανούς (κατακόρυφα) Mvgπ = 0,00 [knm] Λόγω ώθησης κινητού φορτίου πρανούς (κατακόρυφα)[*ψ2] Mvqπ = 0,00 [knm] Λόγω παθητικής ώθησης εμπρός MPas = -5,98 [knm] Στην επιφάνεια μεταξύ τοίχου & γαιών (τομή 1-1) [STR] Συντελεστής Κα = 0,280 Συντελεστής ΚαΗ = 0,267 Λόγω ώθησης γαιών-(οριζόντια) Hs = 47,33 [kn] Ώθηση γαιών λόγω μόνιμου φορτίου πρανούς-(οριζόντια) Hgπ = 0,00 [kn] Ώθηση γαιών λόγω κινητού φορτίου πρανούς-(οριζόντια)[*ψ2] Hqπ = 0,00 [kn] Αδρανειακή δύναμη τοίχου Hw = 6,19 [kn] Συνολική τέμνουσα δύναμη VEd = 53,52 [kn] Ροπές διαστασιολόγησης [τομή 1-1] Λόγω αδρανειακής δύναμης τοίχου Mw = 13,31 [kνm] Λόγω ώθησης γαιών ΜsH = 67,84 [kνm] Λόγω ώθησης γαιών από μόνιμο φορτίο πρανούς Mgπ = 0,00 [kνm] Λόγω ώθησης γαιών από κινητό φορτίο πρανούς[*ψ2] Mqπ = 0,00 [kνm] Συνολική Ροπή MEd = 81,15 [kνm] Έλεγχος ολίσθησης - (GEO) (EC ) Φόρτιση - ΣΣ(2) [Σεισμική φόρτιση] Οριζόντια φορτία ύναμη ολίσθησης σχεδιασμού Hd = 128,25 [kn] Κατακόρυφα φορτία - Αντίσταση έναντι ολίσθησης Συνολική κατακόρυφη δύναμη Vd = 392,75 [kn] Fespa Untitled.tsc - Σελίδα 8/10

9 Παθητική ώθηση γαιών Fp = 59,78 [kn] Αντίσταση ολίσθησης = Vd*εφ(δ)/γRH+λ*Fp/γRV Rd = 292,94 [kn] Συντελεστής ασφαλείας έναντι ολίσθησης SF = 2,28 Έλεγχος ανατροπής - (EQU) (EC ) Φόρτιση - ΣΣ(2) [Σεισμική φόρτιση] Συνολική ροπή ανατροπής Mov = 214,65 [knm] Συνολική ροπή ευστάθειας Msta = 953,23 [knm] Συντελεστής ασφαλείας έναντι ανατροπής SF = 4,44 953,23[kNm] - 214,65[kNm] 392,75[kN] 1,88[m] e L 2 - ξ 0,27 ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΑ ξ Έλεγχος Φέρουσας Ικανότητας - (GEO) Φόρτιση - ΣΣ(2) [Σεισμική φόρτιση] Οριζόντια δύναμη Hd = 110,31 [kn] Κατακόρυφη δύναμη Vd = 392,75 [kn] Ροπή σχεδιασμού [Mst-Mov] MEd = 738,58 [knm] Εκκεντρότητα φόρτισης e = 0,27 [m] Eνεργό πλάτος θεμελίωσης b' = 3,76 [m] Φέρουσα Ικανότητα εδάφους RVd = 1185,24 [kn] Συντελεστής ασφαλείας έναντι υπέρβασης της Φέρουσας Ικανότητας = [RVd/Vd] SF = 3,02 Έλεγχος εκκεντρότητας (EC ) e L 2 - ξ 0,27 L 6 0,72[m] Τάσεις εδάφους & Ροπές διαστασιολόγησης πέλματος Κατακόρυφη δύναμη Vd = 392,75 [kn] Κατακόρυφη δύναμη Md = 738,58 [kn] Εκκεντρότητα φόρτισης e = 0,27 [m] Μέγιστη τάση στο θεμέλιο σmax = 125,68 [kn/m²] Ελάχιστη τάση στο θεμέλιο σmin = 56,99 [kn/m²] Μήκος προβόλου υπολογισμού L = 3,00 [m] Τάση στην θέση υπολογισμού 2-2 σ22 = 104,92 [kn/m²] Ροπή ελέγχου πεδίλου στην θέση 2-2 (πίσω πρόβολος), για οπλισμό M22 = -120,91 [kn/m] Τάση στην θέση υπολογισμού 3-3 σ33 = 114,50 [kn/m²] Ροπή ελέγχου πεδίλου στην θέση 3-3 (εμπρός πρόβολος), για οπλισμό M33 = 25,59 [kn/m] Συντελεστές υπολογισμού Φέρουσας Ικανότητας Συντελεστής κλίσης φορτίου ic = 0,63 Διαστασιολόγηση τοίχου Έλεγχος διάτμησης τοίχου Έλεγχος επάρκειας πλάτους κορμού τοίχου Τέμνουσα σχεδιασμού VEd = 53,52 [kn] Αντοχή σε τέμνουσα VRdc = 293,31 [kn] Συντελεστής ασφαλείας έναντι διάτμησης = [VRdc/VEd] SF = 5,48 Ο έλεγχος έγινε σύμφωνα με τον EC 'Στοιχεία στα οποία δεν απαιτείται οπλισμός διάτμησης' Ο έλεγχος έγινε για την δυσμενέστερη από όλες τις (στατικές + σεισμικές) φορτίσεις. Οπλισμοί στις θέσεις ελέγχου Σίδερο [1] - Παρειά γαιών Fespa Untitled.tsc - Σελίδα 9/10

10 Ροπή διαστασιολόγησης Μ1-1 = 81,15 [knm] Απαιτούμενος κατακόρυφος οπλισμός As,req = 6,00 [cm²] Τοποθετούνται : Φ10/13 As,prv = 6,04 [cm²] Σίδερο [2] - Παρειά γαιών Απαιτούμενος οριζόντιος οπλισμός = 20% Κύριου οπλισμού As,req = 5,24 [cm²] Τοποθετούνται : Φ10/15 As,prv = 5,24 [cm²] Σίδερα [3] + [4] Οπλισμός εμπρός πλευράς τοίχου αντιστήριξης Τοποθετούμενος οπλισμός = 20% Κύριου οπλισμού Εσχάρα: Φ10/15 As,prv = 5,24 [cm²] Σίδερο [5] - Πέδιλο, οπλισμός Ανω Ροπή διαστασιολόγησης Μ2-2 = -606,50 [knm] Απαιτούμενος άνω οπλισμός πέλματος As,req = 23,19 [cm²] Τοποθετούνται : Φ14/6 As,prv = 25,66 [cm²] Σίδερο [6] Τοποθετούμενος οπλισμός = 20% Κύριου οπλισμού Απαιτούμενος άνω πέλματος (διανομές) As,req = 6,96 [cm²] Τοποθετούνται : Φ10/11 As,prv = 7,14 [cm²] Σίδερα [7] - Πέδιλο, οπλισμός Κάτω Ροπή διαστασιολόγησης Μ3-3 = 25,59 [knm] Απαιτούμενος κάτω οπλισμός πέλματος As,req = 8,45 [cm²] Εσχάρα: Φ10/9 As,prv = 8,73 [cm²] Σίδερο [8] Τοποθετούμενος οπλισμός = 20% Κύριου οπλισμού Απαιτούμενος κάτω πέλματος (διανομές) As,req = 5,23 [cm²] Τοποθετούνται : Φ10/15 As,prv = 5,24 [cm²] Ο ελάχιστος οπλισμός σύμφωνα με:[ec ] Προμέτρηση τοίχου Πίνακας οπλισμών τοίχου αντιστήριξης Α/Α Αριθμός ιάμετρος Μήκος Βάρος [-] [/] [mm] [m] kg ,20 25, ,00 21, ,50 19, ,50 19, ,60 115, ,00 24, ,60 41, ,00 7, ,91 274,32 Ποσότητες Σκυροδέματος - Σιδηρού οπλισμού Ογκος σκυροδέματος τοίχου Vt = 1,94 m3/μ.μ Ογκος σκυροδέματος πεδίλου Vp = 3,31 m3/μ.μ Συνολικός όγκος σκυροδέματος Vol = 5,24 m3/μ.μ Βάρος σιδηρού οπλισμού τοίχου = 85,78 kg/μ.μ Βάρος σιδηρού οπλισμού πέλματος = 188,53 kg/μ.μ Βάρος σιδηρού οπλισμού G = 274,32 kg/μ.μ Αναλογία οπλισμού / σκυροδέματος G/Vol = 52,30 kg/m3 Τέλος διαστασιολόγησης τοίχου αντιστήριξης Fespa Untitled.tsc - Σελίδα 10/10

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομείς Γεωτεχνικής και Δομοστατικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical and Structural Division Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Master for Windows version 4.5.0.30 FAQ Version 4.1.0.0 Αθήνα, Μάιος 2007. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΠΙΜΗΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...41 ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ...11 ΚΟΙΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΠΙΜΗΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...41 ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ...11 ΚΟΙΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ... 57 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΥ Ζ, C, Σ, Ζplus... 3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Σ 175, 205, 225, 255...3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ C 140, 155, 175, 205...4 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Ζ 140, 155, 175, 205...5 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Ζplus 205, 225,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101 Ηράκλειο - Τηλ.: 810.33684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3

Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 11 Μαΐου 2006 1 Γενικά Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο αλγόριθµος που χρησηµοποιεί το Steel για τον σχεδιασµό των µεταλλικών κατασκευών σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΚΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, PILOTIS KAI ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 11. Οψεις: ΒορειοΑνατολική - ΝοτιοΔυτική

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΚΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, PILOTIS KAI ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 11. Οψεις: ΒορειοΑνατολική - ΝοτιοΔυτική ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΚΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, PILOTIS KAI ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. Κάτοψη Υπογείου 2. Κάτοψη PILOTIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 2006-2007 Π.Γ.ΚΑΡΥΔΗΣ Ι.Μ.ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΕΙΣΜΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Eγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 1.0.4 2 Fepla LH Λογισμική Στουρνάρη 23 Αθήνα ΤΚ 106 82 Τηλέφωνα: (210) 3816151,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας

Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας Static analysis and seismic design of 1 MW steel wind turbine towers at mount Kalogerovouni Lakonia

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σήραγγα Σ 4 πρόκειται να ορυχθεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα της εντός σχηματισμού φερτών γεωυλικών χαοτικής δομής με ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα