Η Επίδραση της ιάρκειας της Στατικής ιάτασης στην Ευκαµψία Ηλικιωµένων Γυναικών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Επίδραση της ιάρκειας της Στατικής ιάτασης στην Ευκαµψία Ηλικιωµένων Γυναικών"

Transcript

1 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (2), ηµοσιεύτηκε: 30 Σεπτεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (2), Released: September 30, ISSN Η Επίδραση της ιάρκειας της Στατικής ιάτασης στην Ευκαµψία Ηλικιωµένων Γυναικών Πολυξένη Θωµά, Χρήστος Γαλαζούλας, Μαρία Παπαγεωργοπούλου, Αικατερίνη Βέργου, & Αθανάσιος Ζάκας ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Η επίδραση της διάρκειας της στατικής διάτασης, όπως και των επαναλήψεων στη βελτίωση της ευκαµψίας, που εκτελούνται σε µια προπονητική µονάδα, δεν έχει εξεταστεί σε ηλικιωµένα άτοµα. Σκοπός της µελέτης ήταν να εξετάσει την επίδραση της διάρκειας της στατικής διάτασης στο κινητικό εύρος αρθρώσεων των κάτω άκρων και του κορµού σε ηλικιωµένες γυναίκες σε µια προπονητική µονάδα, όταν η διάταση εκτελείται µια µόνο φορά είτε πολλαπλά στο ίδιο χρονικό διάστηµα. Στη µελέτη συµµετείχαν 20 απροπόνητες ηλικιωµένες γυναίκες µε µέσο όρο ηλικίας 75.9 ± 4.2 ετών. Οι συµµετέχουσες εκτέλεσαν τρία διαφορετικά πρωτόκολλα στατικής διάτασης, διάρκειας 60 s σε διαφορετικές προπονητικές µονάδες. Το πρώτο πρωτόκολλο εκτελέστηκε για 60 s µια µόνο φορά (1x60), το δεύτερο εκτελέστηκε δύο φορές για 30 s (2x30), ενώ το τρίτο πρωτόκολλο διάτασης εκτελέστηκε τέσσερις φορές για 15 s (4x15). Το κινητικό εύρος εξετάστηκε στα κάτω άκρα και τον κορµό µε τη χρήση γωνιοµέτρων. Η ανάλυση διακύµανσης µε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις [2 (χρόνος µέτρησης) Χ 2(σκέλος)Χ 3 (πρωτόκολλο άσκησης) ANOVA] που χρησιµοποιήθηκε για την σύγκριση των 3 πρωτοκόλλων άσκησης πριν και µετά την εφαρµογή τους, έδειξε ότι το κινητικό εύρος των αρθρώσεων βελτιώνεται σηµαντικά (p<.001) είτε η στατική διάταση εκτελείται µια µόνο φορά είτε εκτελείται πολλαπλά και οι βελτιώσεις κυµαινόταν στα ίδια περίπου επίπεδα και στα τρία πρωτόκολλα. Τα ευρήµατα της παρούσας εργασίας αποτελούν χρήσιµες πληροφορίες για το σχεδιασµό των κατάλληλων προγραµµάτων άσκησης για τη βελτίωση της ευκαµψίας σε ηλικιωµένες γυναίκες. Λέξεις κλειδιά: κινητικό εύρος αρθρώσεων, ευκαµψία, διάρκεια διάτασης, ηλικιωµένες γυναίκες Acute Effects of Stretching Duration on Range of Motion of Elderly Women Polixeni Thoma, Christos Galazoulas, Maria Papageorgopoulou, Ekaterini Vergou, & Athanasios Zakas Department of Physical Education & Sport Science, Aristotle University of Thessaloniki, Hellas Abstract The effect of the duration of static stretching as well as that of the number of repetitions in acute stretching protocols on flexibility has not been extensively examined in the elderly. The aim of the present study was to investigate the acute effects of stretching duration on the range of motion (ROM) of the lower extremities and the trunk in elderly women, when stretching is performed once or in multiple repetitions while controlling the total amount of the time spent in one stretching session. Twenty sedentary women aging years old (mean age=75.9) participated in this study. Subjects performed three static stretching protocols lasting for 60 s each, in non-consecutive training sessions. The first stretching protocol comprised of a 60 s stretch (1x60), the second of two 30 s stretches (2x30), whereas the third was of four 15 s stretches (4x15). ROM was determined during hip flexion, extension and abduction, knee flexion, and ankle dorsiflexion, as well as during trunk flexion, using a flexometer and a goniometer. An analysis of variance (ANOVA) with repeated measures revealed no significant differences between the stretching protocols. Further statistical analysis indicated significant (p<. 001) improvements after the stretching exercises, in all flexibility protocols. The findings suggest that a single 60 s static stretch of the lower extremities and trunk s muscles produced the same effect as two 30 s and four 15 s stretches during a flexibility training session involving sedentary elderly women. Key words: flexibility, stretching duration, range of motion, elderly women ιεύθυνση επικοινωνίας: Αθανάσιος Ζάκας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού , Θεσσαλονίκη e mail:

2 Π. Θωµά, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Εισαγωγή Η ευκαµψία είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει το κινητικό εύρος µιας ή περισσοτέρων αρθρώσεων (Holland, Tanaka, Shigematsu & Nakagaichi, 2002). Η ευκαµψία µειώνεται µε το πέρασµα της ηλικίας, ειδικά στους ηλικιωµένους (Campanelli, 1996), επειδή συνδέεται µε µεταβολές στην ελαστικότητα του συνδετικού ιστού που περιβάλλει τις µυϊκές ίνες. Η δυσκαµψία των αρθρώσεων στους ηλικιωµένους περιορίζει την ευκινησία του σώµατος στις καθηµερινές κινητικές δραστηριότητες, µειώνοντας έτσι τη λειτουργική κινητικότητα αυτών των ατόµων (Klein, Stone, Phillips, Gangi & Hartman, 2002). Οι διατατικές ασκήσεις βελτιώνουν το κινητικό εύρος των αρθρώσεων στα ηλικιωµένα άτοµα (Klein et al., 2002).Πολλές έρευνες προσέγγισαν µε έµµεσο τρόπο τη βελτίωσή της, χρησιµοποιώντας ασκήσεις χορού, αερόβιες διαδικασίες και προπόνηση µυϊκής ενδυνάµωσης µε χαµηλές αντιστάσεις, συχνά συνδυασµένες µε ασκήσεις ευκαµψίας (Hubley-Kozey, Wall & Hogan, 1995; Morey et al., 1991). Λίγες έρευνες ωστόσο, εφάρµοσαν αποκλειστικά πρόγραµµα διατατικών ασκήσεων (Feland, Myrer & Merrill, 2001; Feland, Myrer, Schulthies, Fellingham & Meason, 2001; Klein et al., 2002). Μεγάλος αριθµός ερευνών (Bandy, Irion & Briggler, 1997; Bandy & Irion, 1994; Borms, Vanroy, Santens & Haentjens, 1987; Zakas et al., 2003) έχει εξετάσει την αποτελεσµατικότητα των διατάσεων για την αύξηση του κινητικού εύρους των αρθρώσεων, χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνικές. Στην πλειοψηφία τους οι έρευνες αυτές εξέτασαν άτοµα νεαρής ηλικίας. Οι συγκεκριµένες τεχνικές διατάσεων µπορεί να µην είναι εξίσου αποτελεσµατικές στα ηλικιωµένα άτοµα, επειδή στον πληθυσµό αυτόν η γήρανση σχετίζεται µε εκφυλιστικές µεταβολές στο µυοσκελετικό σύστηµα (Feland, Myrer & Merrill, 2001). Για τη βελτίωση της ευκαµψίας σήµερα, χρησι- µοποιούνται τρεις τεχνικές. Αυτές είναι η διάταση βαλλιστικού τύπου, η στατική και η τεχνική της νευροµυϊκής διευκόλυνσης. Από αυτές, η στατικού τύπου χρησιµοποιείται ευρέως, επειδή είναι απλή στην εκτέλεσή της και ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για την πρόκληση τραυµατισµών (Bandy & Irion, 1994). Η τεχνική στατικού τύπου είναι αποτελεσµατική για την αύξηση της ευκαµψίας σε ηλικιωµένα άτοµα (Feland, Myrer & Merrill, 2001; Ferber, Gravelle & Osternig, 2002) και συνιστάται για εφαρµογή, επειδή θεωρείται ως η πιο ασφαλής (Ferber et al., 2002). Στη βιβλιογραφία υπάρχει οµοφωνία σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της στατικής µεθόδου διάτασης για τη βελτίωση της ευκαµψίας, δεν έχει διευκρινιστεί ωστόσο, ο ακριβής χρόνος που πρέπει να διαταθεί ένας µυς, ώστε να προκληθούν µέγιστες βελτιώσεις. Αρκετές έρευνες µέχρι τώρα εξέτασαν τη χρονική διάρκεια που απαιτείται σε µια στατική διατατική προσπάθεια, ώστε να είναι αποτελεσµατική για τη βελτίωση του κινητικού εύρους. Ο Moffatt (1993) υποδεικνύει γενικά, ότι αυτή πρέπει να κυ- µαίνεται από 5 έως 60 s. Παρόλα αυτά, η υπόδειξη αυτή είναι γενική και αφορά άτοµα µικρής ηλικίας. Αρκετές έρευνες εξέτασαν τη διάρκεια της στατικής διάτασης σε διάφορες ηλικίες. Ο Borms και οι συνεργάτες του (1987) σύγκριναν τα αποτελέσµατα της στατικής διάτασης στους πρόσθιους µηριαίους για 10, 20 και 30 s σε ένα πρόγραµµα διάρκειας 10 εβδοµάδων που εκτελούνταν 2 φορές την εβδοµάδα. Οι Bandy και Irion (1994) σύγκριναν, επίσης, τα αποτελέσµατα της στατικής διάτασης διάρκειας 15, 30 και 60 s σε ένα πρόγραµµα διάρκειας 6 εβδοµάδων που εκτελούνταν 5 φορές την εβδοµάδα. O Borms και συν. (1987) βρήκαν παρόµοιες βελτιώσεις στο κινητικό εύρος είτε το πρόγραµµα εφαρµόζονταν για 10 s είτε εκτελούνταν για 20 ή για 30 s, ενώ οι Bandy και Irion (1994) βρήκαν βελτιώσεις στο κινητικό εύρος µόνον, όταν το πρόγραµµα εκτελούνταν για 20 ή για 30 s. Οι παραπάνω έρευνες εξέτασαν τη διάρκεια της στατικής διάτασης σε νεαρά άτοµα σε µια µόνο διατατική προσπάθεια και όχι σε πολλαπλές προσπάθειες. Ο Taylor και οι συνεργάτες του (1990) υποστήριξαν ότι µέγιστη επιµήκυνση στο µυ προκαλείται µετά από 4 επαναλήψεις και επιπλέον επαναλήψεις (πάνω από 10 για παράδειγµα) λίγο συνεισφέρουν για παραπέρα βελτιώσεις στο κινητικό εύρος. Οι Bandy και συν. (1997) εφάρµοσαν πολλαπλές διατατικές προσπάθειες σε πρόγραµµα διατάσεων διάρκειας 6 εβδοµάδων σε ενήλικα άτοµα ηλικίας ετών, ενώ οι Feland, Myrer και Merrill (2001) εφάρµοσαν το ίδιο πρόγραµµα σε άτοµα ηλικίας 65 ετών και άνω. Ο Bandy και συν. (1997) βρήκαν σηµαντικές βελτιώσεις στο κινητικό εύρος των οπισθίων µηριαίων µυών είτε το πρόγραµµα εκτελούνταν µια φορά για 30 s (1x30) είτε 3 φορές για 30 (3x30) ή 60 s (3x60), ενώ οι Feland, Myrer και Merrill (2001) βρήκαν ότι το κινητικό εύρος βελτιώνεται περισσότερο, όταν οι διατατικές προσπάθειες εκτελούνται 4 φορές για 60 s, απ ότι, όταν οι προσπάθειες εκτελούνται 4 φορές για 15 ή 30 s. Ωστόσο, στις παραπάνω έρευνες δεν έγινε προσπάθεια να ελεγχθεί ο συνολικός χρόνος διάτασης που χρησιµοποιήθηκε. Ο παράγοντας αυτός µπορεί να επιδρά διαφορετικά στις βελτιώσεις που παρατηρούνται στο κινητικό εύρος στα ηλικιωµένα άτοµα, αφού για παράδειγµα η διάρκεια διάτασης των 240 s ήταν µεγαλύτερη από αυτή των 60 ή 120 s. Οι µέχρι τώρα ερευνητικές προσεγγίσεις έχουν εξετάσει την επίδραση της διάρκειας της στατικής διάτασης στη βελτίωση της ευκαµψίας σε νεαρά (Bandy et al., 1997; Bandy & Irion, 1994) και ηλικιωµένα άτο- µα (Feland, Myrer, & Merrill, 2001) µετά από άσκηση ευκαµψίας αρκετών εβδοµάδων, χωρίς να λαµ-

3 Π. Θωµά, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), βάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος διάτασης σε κάθε άσκηση. Θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστούν οι αλλαγές που προκαλούνται στην ευκαµψία σε µια προπονητική µονάδα, όταν κατά την διάρκεια αυτής εκτελείται µια ή πολλαπλές διατατικές προσπάθειες στην ίδια συνολική χρονική διάρκεια σε ηλικιωµένα άτοµα Σκοπός της µελέτης ήταν να εξετάσει τις άµεσες αλλαγές που επέρχονται στο κινητικό εύρος των αρθρώσεων των κάτω άκρων και του κορµού σε ηλικιωµένες γυναίκες από την εφαρµογή µιας µόνο ή περισσότερων στατικών προσπαθειών διαφορετικής διάρκειας, που εκτελούνται συνολικά για 60 s σε µια προπονητική µονάδα. Μέθοδος και ιαδικασία Συµµετέχοντες Στη µελέτη συµµετείχαν 20 εθελόντριες απροπόνητες ηλικιωµένες γυναίκες. Η ηλικία τους κυµαινόταν από 65 ως 85 ετών, µε µέσο όρο ηλικίας 75.9 ± 4.2 ετών. Η επιλογή του δείγµατος έγινε µέσω µιας ανακοίνωσης σε τοπική εφηµερίδα. Τα κριτήρια που τέθηκαν για την επιλογή ήταν ότι οι συµµετέχουσες έπρεπε να είναι ηλικίας 65 ετών και άνω, να µη συµ- µετέχουν σε προγράµµατα άσκησης και να µην έχουν µυοσκελετικά προβλήµατα. Οι συµµετέχουσες προσκόµισαν βεβαίωση από τον προσωπικό τους γιατρό και εξετάστηκαν επιπλέον από ορθοπεδικό. Οι συµµετέχουσες πληροφορήθηκαν για τους κινδύνους που εγκυµονούσε η συµµετοχή τους στη µελέτη και για το σκοπό για τον οποίο γινόταν αυτή, πριν δώσουν τη συγκατάθεση για τη συµµετοχή τους. Όλες συµφώνησαν να διατηρήσουν τις καθη- µερινές τους δραστηριότητες, όσο διάστηµα διαρκούσε η µελέτη. Πειραµατικό Πρωτόκολλο Όλες οι ηλικιωµένες εκτέλεσαν 3 διαφορετικά πρωτόκολλα στατικής διάτασης, συνολικής διάρκειας 60 s σε διαφορετικές ηµέρες, που περιλάµβαναν τα κάτω άκρα και τον κορµό. Κάθε άτοµο εκτελούσε ξεχωριστά κάθε πρωτόκολλο και το ένα από το άλλο απείχε ακριβώς µια εβδοµάδα και εκτελούνταν περίπου την ίδια ώρα της ηµέρας. Το πρώτο πρωτόκολλο εκτελέστηκε για 60 s µια µόνο φορά (1x60). Το δεύτερο εκτελέστηκε δύο φορές για 30 s (2x30) και το τρίτο τέσσερις φορές για 15 s (4x15). Το διάλειµµα µεταξύ των επαναλήψεων στα δύο τελευταία πρωτόκολλα ήταν διάρκειας 10 s. Η εκτέλεση των πρωτοκόλλων έγινε µε τυχαία σειρά από κάθε άτο- µο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες εξοικείωσής τους µε αυτά. Τα πρωτόκολλα εκτελέστηκαν µε προθέρµανση και οι διατατικές ασκήσεις ήταν ίδιες και για τα τρία πρωτόκολλα. Οι διατατικές ασκήσεις και στα τρία πρωτόκολλα εκτελούνταν µε στατικό τρόπο, χωρίς το άτοµο να αισθάνεται µυϊκό πόνο. Η διάρκεια της διάτασης ήταν 60, 30 ή 15 s σε θέση µέγιστης επιµήκυνσης, α- ναλόγως µε το πρωτόκολλο που εκτελούνταν κάθε φορά. Η θέση αυτή λαµβανόταν ήπια και µε αργό ρυθµό, µέχρι να επιτευχθεί το ακραίο κινητικό εύρος της άρθρωσης. Οι µυϊκές οµάδες που διατείνονταν ήταν οι πρόσθιοι και οι οπίσθιοι µηριαίοι, οι προσαγωγοί, οι λαγονοψοίτες, οι οπίσθιοι µύες της κνήµης και της ράχης. Οι διατατικές ασκήσεις που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι κλασικές ασκήσεις που εκτελούνται για τη διάταση των µυϊκών αυτών οµάδων. Πριν την εκτέλεση των διατατικών ασκήσεων προηγούνταν 10λεπτη ενεργητική προθέρµανση. Αυτή περιλάµβανε 5 λεπτά συνεχές βάδισµα και 5 λεπτά γυµναστικές ασκήσεις µε ήπιο ρυθµό για ολόκληρο το σώµα. Το κινητικό εύρος εξετάστηκε σε πέντε αρθρώσεις των κάτω άκρων (κάµψη, έκταση και απαγωγή του ισχίου, κάµψη γόνατος και ραχιαία κάµψη ποδοκνηµικής) και στην κάµψη του κορµού. Οι µετρήσεις διεξήχθησαν πριν και αµέσως µετά το πρωτόκολλο άσκησης µε το γωνιόµετρο Myrin (Lic Rehab Solna, Sweden). Η κάµψη του κορµού µετρήθηκε σύµφωνα µε τη µέθοδο που προτείνεται από τους Sady Wortman και Blanke (1982), ενώ οι υπόλοιπες µετρήσεις σύµφωνα µε τη µέθοδο που προτείνεται από τους Ekstrand, Wiktorsson, Oberg, και Gillquist (1982). Ο συντελεστής αξιοπιστίας και µεταβλητότητας των οργάνων µέτρησης ήταν υψηλός και στις δύο µεθόδους. Στην πρώτη ήταν r=0.94 και στη δεύτερη ήταν CV=1.9±0.7%, αντίστοιχα. Όλες οι µετρήσεις, εκτός από τη ραχιαία κάµψη της ποδοκνηµικής, έγιναν σε ένα εξεταστικό κρεβάτι. Η αρχική και η τελική θέση κάθε κίνησης µετρήθηκαν παθητικά, µε αφετηρία το ουδέτερο ανατοµικό σηµείο µηδέν, όπως προσδιορίζεται από την American Academy of Orthopaedic Surgeons (1965). Η µεγιστη ευκαµψία ορίστηκε ως το σηµείο, όπου ο εξεταστής άρχιζε να αισθάνεται ότι η άρθρωση έφτανε στο τελικό της κινητικό εύρος (Ferber et al., 2002). ύο άτοµα διεξήγαγαν τις µετρήσεις. Ένας εξεταστής κινούσε παθητικά την εξεταζόµενη άρθρωση, κι ένας παρατηρητής, έλεγχε και κατέγραφε το εύρος κίνησης της άρθρωσης. Σε όλη την πειραµατική διαδικασία, ο ίδιος εξεταστής αναλάµβανε την ίδια εργασία. Τόσο ο εξεταστής, όσο και ο παρατηρητής ήταν έµπειροι και εξοικειωµένοι µε τη µέτρηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων. Στις αρθρώσεις των κάτω άκρων το εύρος κίνησης µετρήθηκε µια φορά στη δεξιά και µια στην αριστερή πλευρά, µε τυχαία σειρά. Πριν από τις αρχικές µετρήσεις, δε διεξήχθησαν ασκήσεις προθέρµανσης και καµία από τις ηλικιω- µένες δε συµµετείχε σε κινητικές δραστηριότητες για 48 ώρες, πριν από τη διεξαγωγή των µετρήσεων. Ο συντελεστής αξιοπιστίας για κάθε µέτρηση ήταν υψηλός (r=0.94) και αναφέρεται σε άλλη µελέτη (Zakas et al., 2003).

4 Π. Θωµά, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Στατιστική ανάλυση Η στατιστική ανάλυση έγινε χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο 2Χ2Χ3 ανάλυσης διακύµανσης (ANOVA) µε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις και στους τρεις παράγοντες. Ο πρώτος επαναλαµβανόµενος παράγοντας ήταν ο χρόνος µέτρησης της ευκαµψίας και είχε 2 επίπεδα (αρχική, τελική). Ο δεύτερος επαναλαµβανόµενος παράγοντας ήταν το σκέλος και είχε 2 επίπεδα (αριστερό, δεξί σκέλος). Τρίτος παράγοντας ήταν το πρωτόκολλο άσκησης και είχε 3 επίπεδα (1x60s, 2x30s, και 4x15s). Σηµαντικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των παραγόντων αναλύθηκαν χρησιµοποιώντας το t-test µε ζευγαρωτές παρατηρήσεις για τον προσδιορισµό της σχέσης µεταξύ των µέσων τι- µών. Η στατιστική σηµαντικότητα ορίστηκε στο επίπεδο 95% (p<.05). Στην περίπτωση που οι µέσες τιµές είχαν συγκριθεί µε το t-test, χωρίς να έχει προηγηθεί σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ των παραγόντων, το επίπεδο σηµαντικότητας διορθώθηκε χρησιµοποιώντας τη διόρθωση Bonferroni. Αποτελέσµατα Από την ανάλυση των δεδοµένων δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές στο εύρος κίνησης µεταξύ της αριστερής και της δεξιάς πλευράς στις αρθρώσεις των κάτω άκρων. Έτσι, παρουσιάζονται µόνον τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της δεξιάς πλευράς. Πίνακας 1. Κινητικό εύρος αρθρώσεων των κάτω άκρων και του κορµού σε 20 απροπόνητες ηλικιωµένες γυναίκες, πριν και αµέσως µετά την εκτέλεση στατικών διατάσεων διαφορετικής διάρκειας, που εκτελέστηκαν σε µια προπονητική µονάδα (µέσος όρος ± τυπική απόκλιση). Πρωτόκολλα ευκαµψίας Πρωτόκολλο (1x60 s) Κάµψη ισχίου Έκταση ισχίου Απαγωγή ισχίου Κάµψη γόνατος Κάµψη ποδοκνηµικής Κάµψη κορµού πριν µετά πριν µετά πριν µετά πριν µετά πριν µετά πριν µετά 73.3 ± * ± ± * ± ± * ± ± * ± ± * ± ± * ± 9.0 Πρωτόκολλο (2x30 s) 73.1 ± * ± ± * ± ± * ± ± * ± ± * ± ± * ± 8.2 Πρωτόκολλο (4x15 s) 73.1 ± * ± ± * ± ± * ± ± * ± ± * ± ± * ± 8.8 * p<.001. Η ανάλυση διακύµανσης δεν έδειξε σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ του χρόνου µέτρησης της ευκαµψίας (αρχική, τελική) των αρθρώσεων και των 3 πρωτοκόλλων στατικής διάτασης, επιβεβαιώνοντας ότι και τα 3 πρωτόκολλα βελτίωσαν µε παρόµοιο τρόπο το κινητικό εύρος των αρθρώσεων των κάτω άκρων και του κορµού. Η ανάλυση διακύµανσης µε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις έδειξε σηµαντικές διαφορές στις µετρήσεις που έγιναν, πριν και µετά την εφαρµογή των πρωτοκόλλων στην κάµψη του ισχίου (F 1,57 =359.50, p<.001), στην έκταση του ισχίου (F 1,57 =562.73, p<.001), στην απαγωγή του ισχίου (F 1,57 =378.94, p<.001), στην κάµψη του γόνατος (F 1,57 = , p<.001), στην κάµψη της ποδοκνηµικής άρθρωσης (F 1,57 =648.38, p<.001), και στην κάµψη του κορµού (F 1,57 = , p<.001). Πιο συγκεκριµένα, το εύρος κίνησης στο πρώτο πρωτόκολλο βελτιώθηκε κατά 7.5 και στο δεύτερο και τρίτο κατά 7.1 και 7.5 µοίρες στην κάµψη του ισχίου, κατά 7.8, 7.2 και 6.9 µοίρες αντίστοιχα στην έκταση του ισχίου, κατά 6.2, 5.9 και 5.7 µοίρες αντίστοιχα στην απαγωγή του ισχίου, κατά 6.6, 6.6 και 6.1 µοίρες αντίστοιχα στην κάµψη του γόνατος, κατά 4.5, 4.7 και 4.3 µοίρες αντίστοιχα στην κάµψη της ποδοκνηµικής άρθρωσης και κατά 10.1 και 10.3 και 9.6 µοίρες στην κάµψη του κορµού στο πρώτο, στο δεύτερο και το τρίτο πρωτόκολλο αντίστοιχα. Ανάµεσα στα 3 διαφορετικά πρωτόκολλα άσκησης, επίσης, δεν παρατηρήθηκε σηµαντική διαφορά. Για τη διερεύνηση της επίδρασης κάθε πρωτοκόλλου ξεχωριστά στο κινητικό εύρος των αρθρώσεων, το t-test µε ζευγαρωτές παρατηρήσεις που χρησιµοποιήθηκε έδειξε σηµαντική αύξηση του εύρους (p<.001) σε όλες τις αρθρώσεις που µετρήθηκαν (Πίνακας 1). Συζήτηση Η παρούσα µελέτη σχεδιάστηκε, για να εξετάσει αν η εκτέλεση µιας µόνο στατικής διάτασης, διάρκειας 60 s ή πολλαπλών διατάσεων µε την ίδια συνολική διάρκεια, προκαλεί σηµαντικές βελτιώσεις στην ευκαµψία των κάτω άκρων και του κορµού σε ηλικιωµένες γυναίκες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η στατική διάταση των 60 s είναι αποτελεσµατική για τη βελτίωση της ευκαµψίας των αρθρώσεων στις ηλικιωµένες γυναίκες ηλικίας ετών είτε αυτή εκτελείται µια µόνο φορά ή επαναλαµβάνεται περισσότερες φορές στον ίδιο συνολικό χρόνο. Στην παρούσα µελέτη η βελτίωση στο κινητικό εύρος ήταν παρόµοια περίπου σε κάθε άρθρωση που µετρήθη-

5 Π. Θωµά, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), κε, είτε η στατική διάταση εκτελούνταν µια µόνο φορά για 60 s, είτε εκτελούνταν δύο φορές για µισό λεπτό, είτε εκτελούνταν τέσσερις φορές για 15 s. Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας δεν µπορούν να συγκριθούν άµεσα µε αντίστοιχα αποτελέσµατα άλλων ερευνών, λόγω της διαφορετικής µεθοδολογικής προσέγγισης. Έρευνες που εξέτασαν την επίδραση της διάτασης στο επίπεδο µιας προπονητικής µονάδας σε νεαρά άτοµα και ηλικιωµένους, είναι περιορισµένες. Ο Madding και οι συνεργάτες του (1987) σύγκριναν τη διάρκεια µιας στατικής επιµήκυνσης των προσαγωγών για 15, 45 και 120 s σε νεαρά άτοµα. Οι συγγραφείς αυτοί βρήκαν παρόµοια βελτίωση στην ευκαµψία, ανεξαρτήτως αν η διάρκεια της διάτασης ήταν 15 ή 120 s. Σε νεαρά άτοµα, επίσης, οι Halbertsma, van Bolhuis, και Goeken (1996) βρήκαν µια µέση βελτίωση 8.9 µοιρών στο κινητικό εύρος στην κάµψη του ισχίου, ενώ ο Bohannon (1984) ανέφερε µια µέση βελτίωση 3.7 µοιρών στην ίδια άρθρωση, µετά από µια στατική διάταση διάρκειας 8 λεπτών. Σε ηλικιωµένα άτοµα, οι Feland, Myrer, Schulthies, και οι συνεργάτες τους (2001) βρήκαν σηµαντική βελτίωση στο κινητικό εύρος στην κάµψη του ισχίου, µετά την εφαρµογή στατικής διάτασης διάρκειας 32 s, ενώ ο Ferber και οι συνεργάτες του (2002) βρήκαν βελτίωση γύρω στις 8.3 µοίρες στην κάµψη του γόνατος, µετά την εκτέλεση στατικής διάτασης διάρκειας 80 s. Από τα αποτελέσµατα αυτά φαίνεται, ότι στα ηλικιωµένα άτοµα η διάταση στατικού τύπου, που εκτελείται σε µια προπονητική µονάδα, είναι εξίσου αποτελεσµατική, όπως και στα νεαρά άτοµα. Απαιτείται περισσότερη έρευνα όµως, ώστε να καθοριστεί µε σαφήνεια η επίδραση της στατικής διάτασης στο εύρος κίνησης των αρθρώσεων σε ηλικιωµένα άτοµα. Η επίδραση της διάτασης στο επίπεδο πολλών προπονητικών µονάδων εξετάστηκε σε ηλικιωµένα και νεαρότερα άτοµα. Οι Feland, Myrer και Merrill (2001) βρήκαν σηµαντική βελτίωση στην ευκαµψία της κάµψης του ισχίου σε ηλικιωµένα άτοµα, εφαρ- µόζοντας πρόγραµµα διατάσεων διάρκειας 6 εβδο- µάδων. Στο πρόγραµµα αυτό εκτελούνταν στατικές διατάσεις 5 φορές την εβδοµάδα για 60, 30 και 15 s, οι οποίες σε κάθε προπονητική µονάδα επαναλαµβάνονταν 4 φορές. Η βελτίωση στο κινητικό εύρος κυµαίνονταν σε υψηλότερα επίπεδα, όταν το πρόγραµµα εκτελούνταν για 60 s, απ ότι, όταν αυτή εκτελούνταν για 30 ή 15 s. Στην παρούσα µελέτη η βελτίωση στο κινητικό εύρος κάθε άρθρωσης κυµαινόταν στα ίδια περίπου επίπεδα, ίσως γιατί οι µύες υποβάλλονταν στην ίδια συνολική διάρκεια διάτασης, ενώ στη µελέτη των Feland, Myrer και Merrill (2001) αυτοί υποβάλλονταν σε διαφορετική διάρκεια διάτασης. Στα ηλικιωµένα άτοµα, είναι πιθανόν το επίπεδο βελτίωσης στην ευκαµψία να επηρεάζεται από τη διάρκεια επιµήκυνσης του µυ και όχι τόσο από τις επαναλήψεις των διατατικών προσπαθειών. Σε νεαρότερα άτοµα µε µέση ηλικία 26 ετών, οι Bandy και Irion (1994) ανέφεραν ότι η διάρκεια διάτασης 30 s στους οπίσθιους µηριαίους, προκαλεί παρόµοιες βελτιώσεις στην ευκαµψία, όπως και η διάρκεια διάτασης 60 sec. Πιο πρόσφατα, ο Bandy και οι συνεργάτες του (1997) δε βρήκαν διαφορές στη βελτίωση του κινητικού εύρους, εφαρµόζοντας πρόγραµµα διάτασης 6 εβδοµάδων, όταν εκτελέστηκε στατική διάταση 3 φορές για 30 ή για 60 s. Οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι τα αποτελέσµατα αυτά αντανακλούν µόνο στις ηλικίες που εξετάστηκαν και όχι σε όλες τις ηλικίες Στη βιβλιογραφία δεν αναφέρονται οι ακριβείς µηχανισµοί που εµπλέκονται για τη βελτίωση της ευκαµψίας των αρθρώσεων στα ηλικιωµένα άτοµα. Ο Sapega και οι συνεργάτες του (1981) θεωρούν το συνδετικό ιστό ως περιοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της ευκαµψίας. Οι Feland, Myrer και Merrill (2001) θεωρούν ότι απαιτείται µεγάλη διάρκεια στατικής διάτασης στα ηλικιωµένα άτοµα, επειδή στις ηλικίες αυτές επέρχονται σταδιακές µεταβολές στο συνδετικό ιστό. Αντιθέτως, ο Hutton (1992) υποστηρίζει ότι έχει µέχρι τώρα υπερεκτιµηθεί ο ρόλος του συνδετικού ιστού ως περιοριστικός παράγοντας για τη βελτίωση της ευκαµψίας και έχει υποεκτιµηθεί ο ρόλος των συσταλτών στοιχείων του µυ. Ο Van Der Poel (1998), υποστηρίζει, επίσης, πως ο µυς έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στην επιµήκυνση που υφίσταται. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να γίνουν περισσότερες έρευνες στα ηλικιωµένα άτοµα, ώστε να προσδιοριστούν οι ακριβείς µηχανισµοί που µπορεί να ευθύνονται για τις βελτιώσεις στο κινητικό εύρος των αρθρώσεων σε συνθήκες διάτασης µιας προπονητικής µονάδας. Σηµασία για τη Φυσική Αγωγή Τα ευρήµατα της µελέτης δίνουν ικανοποιητική απάντηση στο ερώτηµα που τίθεται από τους καθηγητές φυσικής αγωγής και τους προπονητές, αν η ηλικία αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της ευκαµψίας των αρθρώσεων. ίνουν, επίσης απάντηση και στο ερώτηµα, αν η µια µόνο στατική διατατική προσπάθεια ή οι πολλαπλές επαναλήψεις της είναι αποτελεσµατικότερη για τη βελτίωση της ευκαµψίας των αρθρώσεων.

6 Π. Θωµά, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), Σηµασία για την Ποιότητα Ζωής Τα ευρήµατα της µελέτης υποστηρίζουν ότι η στατική διάταση που εκτελείται σε µια προπονητική µονάδα για 60 s, χωρίς την παρουσία µυϊκού πόνου, µπορεί να αποτελεί ερέθισµα για τη βελτίωση της ευκαµψίας στις αρθρώσεις των κάτω άκρων και του κορµού στις ηλικιωµένες γυναίκες ηλικίας ετών. Οι διατατικές προσπάθειες φαίνεται να είναι το ίδιο αποτελεσµατικές είτε αυτές εκτελούνται µια µόνο φορά ή σε σειρές στον ίδιο συνολικό χρόνο. Τα αποτελέσµατα αυτά µπορεί να φανούν χρήσιµα σε ηλικιωµένα άτοµα που επιθυµούν να βελτιώσουν την ευκαµψία των αρθρώσεών τους, να διατηρήσουν ή να αυξήσουν της ευκινησία του σώµατός τους, βελτιώνοντας µε αυτόν τον τρόπο την ποιότητα ζωής τους, καθώς και στους φυσιοθεραπευτές που ενσωµατώνουν στατικές διατατικές ασκήσεις στα προγράµµατα αποκατάστασης. Βιβλιογραφία American Academy of Orthopedic Surgeons. (1965). Joint motion: method of measuring and recording. Chicago: Park Ridge. Bandy, W.D., Irion, J.M., & Briggler, M. (1997). The effect of time and frequency of static stretching on flexibility of the hamstring muscles. Physical Therapy, 77, Bandy, W.D., & Irion, J.M. (1994). The effect of time on static stretch on the flexibility of the hamstring muscles. Physical Therapy, 74, Bohannon, R.W. (1984). Effect of repeated eightminute muscle loading on the angle of straightleg raising. Physical Therapy, 64, Borms, J., Vanroy, P., Santens, J.P., & Haentjens, A. (1987). Optimal duration of static stretching exercises for improvement of coxofemoral flexibility. Journal of Sports Science, 5, Campanelli, L.C. (1996). Mobility changes in older adults: Implications for practitioner. Journal of Aging and Physical Activity, 4, Ekstrand, J., Wiktorsson, M., Oberg, B., & Gillquist, J. (1982). Lower extremity goniometric measurements: A study to determine their reliability. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 63, Feland, J.B., Myrer, J.W., Schulthies, S., Fellingham, G.W., & Meason, G.W. (2001). The effect of duration of stretching of the hamstring muscle group for increasing range of motion in people aged 65 years or older. Physical Therapy, 81, Feland, J.B., Myrer, J.W., & Merrill, R.M. (2001). Acute changes in hamstring flexibility: PNF versus static stretch in senior athletes. Physical Therapy in Sport, 2, β. Ferber, R., Gravelle, D.C., & Osternig, L.R. (2002). Effect of proprioceptive neuromuscular facilitation stretch techniques on trained and untrained older adults. Journal of Aging and Physical Activity, 10, Halbertsma, J.P., van Bolhuis, A.I., & Goeken, L.N.H. (1996). Sport stretching: Effect on passive muscle stiffness of short hamstrings. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 77, Holland, G.J., Tanaka, K., Shigematsu, R., & Nakagaichi M. (2002). Flexibility and physical functions of older adults: A review. Journal of Aging and Physical Activity, 10, Hubley-Kozey, C.L., Wall, J.C., & Hogan, D.B. (1995). Effects of a general exercise program on passive hip, knee, and ankle range of motion of older women. Topics Geriatric Rehabilitation, 10, Hutton RS. (1992). Neuromuscular basis of stretching exercise. In: P.V. Komi (Ed.), Strength and power in sport. The encyclopedia of sports medicine (pp ). Oxford, UK: Blackwell Scientific. Klein, D.A., Stone, W.J., Phillips, W.T., Gangi, J., & Hartman, S. (2002). PNF training and physical function in assisted-living old adults. Journal of Aging and Physical Activity, 10, Madding, S.W., Wong, J.G., Hallum, A., & Madeiros, J.M. (1987). Effects of duration or passive stretching on hip abduction range of motion. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, 8, Moffatt, R.J. (1993). Strength and flexibility considerations for exercise prescription. In: American College of Sports Medicine, Resource manual for guidelines for exercise testing and prescription (pp ). London: Lea & Febiger. Morey, M.C., Cowper, P.A., Feussner, J.R., Dipasquale, R.C., Crowley, G.M., & Sullivan, J.R. (1991). Twoyear trends in physical performance following supervised exercise among community-dwelling old veterans. Journal of American Geriatric Society, 38, Sady, S.P., Wortman, M., & Blanke, D. (1982). Flexibility training: ballistic, static or proprioceptive neuromuscular facilitation? Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 63, Sapega, A., Quedenfeld, T., Moyer, R., & Butter, R. (1981). Biophysical factors in range of motion exercise. The Physician and Sportsmedice, 9, Taylor, D.C., Dalton, J.D., Seaber, A.V., & Garrett, W.E. (1990). Viscoelastic properties of muscle-

7 Π. Θωµά, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 3 (2005), tendon units. The biomechanical effects of stretching. American Journal of Sports Medicine, 18, Van Der Poel, G. (1998). The science of conditioning. Flexibility. In R. Verheijen (Ed.), The complete handbook of conditioning for soccer (pp ). Spring: Reedswain. Zakas, A., Vergou, A., Grammatikopoulou, M.G., Zakas, N., Sentelidis, T., & Vamvakoudis, S. (2003). The effect of stretching during warming-up on the flexibility of junior handball players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 43, Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδηµία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλµπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συµεών, Γούδας Μάριος, έρρη Βασιλική, ιγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουµουρτζόγλου Ευθύµης, Κουρτέσης Θωµάς, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Σακελαρίου Κίµων, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. ιαχείριση και επιµέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική

Μεταπτυχιακή Διατριβή με Θέμα: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΑΘΑ ΓΙΟΓΚΑ ΣΤΗΝ ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ

Μεταπτυχιακή Διατριβή με Θέμα: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΑΘΑ ΓΙΟΓΚΑ ΣΤΗΝ ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Μεταπτυχιακή Διατριβή με Θέμα: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Διάρκειας των Διατάσεων στην Απόδοση της Δρομικής Ταχύτητας σε Εφήβους Ποδοσφαιριστές

Η Επίδραση της Διάρκειας των Διατάσεων στην Απόδοση της Δρομικής Ταχύτητας σε Εφήβους Ποδοσφαιριστές Ε ρευνα Η Επίδραση της Διάρκειας των Διατάσεων στην Απόδοση της Δρομικής Ταχύτητας σε Εφήβους Ποδοσφαιριστές Πάρης Ιακωβίδης, Γεωργία Ιατρίδου, Ανθή Πορφυριάδου Φυσικοθεραπευτής, ΜSc, Εργαστηριακός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική

Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική επανένταξη Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικότητα Ευκαμψία-Ευλυγισία

Κινητικότητα Ευκαμψία-Ευλυγισία Κινητικότητα Ευκαμψία-Ευλυγισία Κέλλης Σπύρος Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Φύλο Παράγοντες που επηρεάζουν την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 4: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης δύναμης Εισήγηση 2: Σχεδιασμός προγραμμάτων δύναμης Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 15ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Μάθημα 15ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 15ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 5: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης κινητικότητας Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ζήση Βασιλική, PhD 1

Ζήση Βασιλική, PhD 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ για τους ηλικιωμένους Τα προγράμματα άσκησης θα πρέπει να απευθύνονται σε όλους τους ηλικιωμένους και όχι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΙΟΣ 2016 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΟΥ ΠΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 4: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης δύναμης Εισήγηση 1: Μυϊκή δύναμη Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑΣ

Η ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑΣ Η ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ποιοί είναι οι στόχοι της προθέρμανσης; Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία της προθέρμανσης; Πότε ξεκινά η συστηματική προθέρμανση;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.»

«Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.» «Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας ήταν να εξετάσει τις επιδράσεις ενός προγράμματος ανάπτυξης μυϊκής δύναμης και υπερτροφίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑΣ

Η ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑΣ Η ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ποιοί είναι οι στόχοι της προθέρμανσης; Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία της προθέρμανσης; Πότε ξεκινά η συστηματική προθέρμανση;

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές βελτίωσης του ΕΚ των αρθρώσεων

Τεχνικές βελτίωσης του ΕΚ των αρθρώσεων Τεχνικές βελτίωσης του ΕΚ των αρθρώσεων Σύνοψη Οι διατάσεις είναι τεχνικές ασκήσεις που βελτιώνουν την ελαστικότητα των μαλακών ιστών και των μυών, αυξάνοντας έτσι το περιορισμένο εύρος κίνησης της άρθρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΖΑΚΑ. Σύντομο βιογραφικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΖΑΚΑ. Σύντομο βιογραφικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΖΑΚΑ Σύντομο βιογραφικό Ο Αθανάσιος Ζάκας κατάγεται από ένα χωριό του Νομού Πιερίας (Γανόχωρα), που απέχει 4 χιλιόμετρα από την Κατερίνη και 10 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Μετά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σχεδόν όλοι οι παίκτες θεωρούν τη διαδικασία των διατάσεων στην αρχή και ιδιαίτερα στο τέλος κάθε προπονητικής μονάδας βαρετή

Διαβάστε περισσότερα

2 η διάλεξη, [ , 9:30] Εισηγητής: Πατίκας Δημήτρης Λέκτορας Τμήματος Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη

2 η διάλεξη, [ , 9:30] Εισηγητής: Πατίκας Δημήτρης Λέκτορας Τμήματος Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Χαρακτηριστικά τρίτης ηλικίας 2 η διάλεξη, [07.03.2012, 9:30] Εισηγητής: Πατίκας Δημήτρης Λέκτορας Τμήματος Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη 1 Περιεχόμενα προηγούμενης

Διαβάστε περισσότερα

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία»

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (2), 107 118 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (2), 107-118 Released: September 30, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 1: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ Θωμάς Μεταξάς, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ Πώς μπορούμε να μετρήσουμε τη δύναμη; Ημικάθισμα Smith Ισοκίνηση - Ισομετρία Βάρος του σώματος Ρίψη ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Εύρος κίνησης Το ποσό της κίνησης που παρουσιάζεται σε μια άρθρωση κατά την παθητική (παθητικό εύρος) ή ενεργητική (ενεργητικό εύρος) κίνηση. Εκτίμηση: με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική Άσκηση - Είδη και Τεχνικές

Θεραπευτική Άσκηση - Είδη και Τεχνικές Θεραπευτική Άσκηση - Είδη και Τεχνικές Σύνοψη Η εφαρμογή ενός προγράμματος θεραπευτικών ασκήσεων έχει στόχο τη βελτίωση της κίνησης και της λειτουργικότητας, καθώς και τον περιορισμό των συμπτωμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ FITNESS: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FITNESS ΕΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων Μανώλης Παπαδόπουλος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, MSc Φυσικοθεραπευτής ΜΑΦ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 2: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση ιαφορετικών Μεθόδων Αξιολόγησης της ύναµης στον Υπολογισµό της Αναλογίας Καµπτηρών / Εκτεινόντων Μυών του Γονάτου

Επίδραση ιαφορετικών Μεθόδων Αξιολόγησης της ύναµης στον Υπολογισµό της Αναλογίας Καµπτηρών / Εκτεινόντων Μυών του Γονάτου Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (3), 292 297 ηµοσιεύτηκε: 23 εκεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (3), 292-297 Released: December 23, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές προσαρµογές µε την εφαρµογή διαφόρων προγραµµάτων άσκησης µε βάρη Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ.

Φυσιολογικές προσαρµογές µε την εφαρµογή διαφόρων προγραµµάτων άσκησης µε βάρη Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. Φυσιολογικές προσαρµογές µε την εφαρµογή διαφόρων προγραµµάτων άσκησης µε βάρη Ηλίας Σµήλιος, Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. Άσκηση: Σετ x Επαναλήψεις x Φορτίο, ιάλειµµα Βασική δοσολογία διαµόρφωσης της επιβάρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

SYNERGY MOVEMENTS TRAINING SEMINAR SERIES

SYNERGY MOVEMENTS TRAINING SEMINAR SERIES SYNERGY MOVEMENTS TRAINING SEMINAR SERIES H Maximum Fitness σε συνεργασία µε τη Gymnastika διοργανώνουν µια νέα ολοκληρωµένη σειρά σεµιναρίων σχεδιασµένη για οποιονδήποτε γυµνάζει αθλητές ή αθλούµενους.

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σπουδές 2006- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (PhD σε εξέλιξη). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση του μυικού τραυματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΙΒΑΣ Γ.

ΓΡΙΒΑΣ Γ. Άσκηση και υγεία Η άσκηση είναι συνδεδεμένη με τη σωματική και ψυχική υγεία ενός ατόμου, και αποτελεί την καταλληλότερη «μη φαρμακευτική» παρέμβαση για την πρόληψη και αποκατάσταση χρόνιων παθήσεων (παχυσαρκία,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική κατάσταση Παράμετροι της φυσικής κατάστασης που αναφέρονται στην υγεία

Φυσική κατάσταση Παράμετροι της φυσικής κατάστασης που αναφέρονται στην υγεία Φυσική κατάσταση Η φυσική υγεία ή φυσική κατάσταση (όπως συνηθίζεται να αποκαλείται στους κόλπους των επαγγελματιών της άσκησης), που αντιστοιχεί στον αγγλικό όρο Physical Fitness, είναι ένας πολυδιάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και διατήρηση μυϊκής μάζας

Άσκηση και διατήρηση μυϊκής μάζας Άσκηση και διατήρηση μυϊκής μάζας Ξανθή Μιχαήλ,MD, PhD Ομότιμος Καθηγήτρια Ιατρικής Αποκατάστασης Πρόεδρος Ευρωπαϊκής εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 1 Η γήρανση χαρακτηρίζεται από βαθμιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Κων/νος Μανδρούκας ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Θωμάς Μεταξάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100.

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100. ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Πήδουλας Γεώργιος, Σούλας Δημήτριος, Βουτσελάς Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Η κάµψη του ισχίου και του γόνατος σε προπονηµένα και απροπόνητα αγόρια 11 και 13 ετών

Η κάµψη του ισχίου και του γόνατος σε προπονηµένα και απροπόνητα αγόρια 11 και 13 ετών Η κάµψη του ισχίου και του γόνατος σε προπονηµένα και απροπόνητα αγόρια 11 και 13 ετών EYΣTPATIOY BAMBAKOY H, ANΘOYΛAΣ ΠAΠANIKOΛAOY, XPHΣTOY ΓAΛAZOYΛA, HMHTPH KOYPΣAPAKOY Eργαστήριο Eργοφυσιολογίας Tµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ 1. Multiple-set system: 2-3 σετ προθέρμανσης με αυξανόμενη αντίσταση ακολουθούμενα από πολλαπλά σετ σταθερής αντίστασης. Για πολυαρθρικές ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Iσοκινητική κίνηση Παράµετροι και Εφαρµογές Εισαγωγή

Iσοκινητική κίνηση Παράµετροι και Εφαρµογές Εισαγωγή Iσοκινητική κίνηση Παράµετροι και Εφαρµογές Εισαγωγή Η έννοια της ισοκινητικής κίνησης αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τους Hislop & Perrine (1967) και οι πρώτες δηµοσιεύσεις πραγµατοποιήθηκαν το ίδιο έτος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα χρόνια αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στο διπλό γινόμενο σε υγιή άτομα Αθανάσιος Μανδηλάρης,1 Δημήτριος Σούκος2 1 Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

Το εύρος κίνησης των αρθρώσεων και η αξιολόγησή του

Το εύρος κίνησης των αρθρώσεων και η αξιολόγησή του Το εύρος κίνησης των αρθρώσεων και η αξιολόγησή του Σύνοψη Ευκαμψία ή ευκινησία είναι η ικανότητα του νευρομυϊκού συστήματος για πλήρη κίνηση μιας άρθρωσης χωρίς περιορισμούς και πόνο κατά την εκτέλεσή

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ;

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από την ένωση δύο οστών, της κνήμης και μηριαίου ( βλέπε ανατομία γόνατος). Μεταξύ των δύο οστών υπάρχουν δύο στρογγυλοί δίσκοι οι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία της Άσκησης

Φυσιολογία της Άσκησης Φυσιολογία της Άσκησης Βασικές αρχές προπόνησης Νευρομυϊκές προσαρμογές Βασίλειος Σπ. Τράνακας MSc Διαιτολόγος Διατροφολόγος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Επιστημονικός συν. Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο :

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο : ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο : Στοιχεία της επιβάρυνσης στην άσκηση με βάρη και σχεδιασμός προγραμμάτων Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: ορίζουν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ορισμός ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση της ροπής που ασκείται σε μια άρθρωση κατά την κίνησή της (περιστροφική) με σταθερή γωνιακή ταχύτητα. ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που συντελούν στη φυσική απόδοση. Φυσική κατάσταση

Παράγοντες που συντελούν στη φυσική απόδοση. Φυσική κατάσταση Παράγοντες που συντελούν στη φυσική απόδοση. Φυσική κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Παράγοντες που συντελούν στη φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης κωδ. Μαθήματος N162 Τίτλος Διάλεξης Περιοδισμός για την ανάπτυξη της μυϊκής ισχύος και πρωτόκολλα προπόνησης για το bodybuilding Η Ισχύς ως Μηχανικό Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η καθοδήγηση της προπόνησης με βάρη στην καλαθοσφαίριση σε 7 βήματα

Ο Σχεδιασμός και η καθοδήγηση της προπόνησης με βάρη στην καλαθοσφαίριση σε 7 βήματα Ο Σχεδιασμός και η καθοδήγηση της προπόνησης με βάρη στην καλαθοσφαίριση σε 7 βήματα του ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ph.D. / athchatz.tefaa@gmail.com Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ / Προπονητής Καλαθοσφαιρίσης Η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τραυματισμοί στη μυοτενόντια περιοχή αποτελούν

Οι τραυματισμοί στη μυοτενόντια περιοχή αποτελούν Θλάσεις μυών ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χειρουργός Ορθοπαιδικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής Ορθοπαιδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών Υπεύθυνος ιατρικής κάλυψης ομάδων ΑΕΚ και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΛΑΣΕΙΣ ΜΥΩΝ ΜΥΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΘΛΑΣΕΙΣ ΜΥΩΝ ΜΥΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 187 ΘΛΑΣΕΙΣ ΜΥΩΝ Παντελής Κ. Νικολάου Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών. Δ/ντης Ορθοπαιδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Υπεύθυνος Ιατρικής κάλυψης ομάδων ΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηματα 18 ο 19 ο : Σχεδιασμός Προγραμμάτων ργρμμ και Περιοδισμός στην ΠροπόνησηςΔύναμης

Μάθηματα 18 ο 19 ο : Σχεδιασμός Προγραμμάτων ργρμμ και Περιοδισμός στην ΠροπόνησηςΔύναμης ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθηματα 18 ο 19 ο : Σχεδιασμός Προγραμμάτων ργρμμ και Περιοδισμός στην ΠροπόνησηςΔύναμης Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: ορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η μυϊκή ομάδα η οποία βρίσκεται στην οπίσθια επιφάνεια του μηρού (οπίσθιοι μηριαίοι μύες) αποτελείται από τρεις μύες (εικόνα):

Η μυϊκή ομάδα η οποία βρίσκεται στην οπίσθια επιφάνεια του μηρού (οπίσθιοι μηριαίοι μύες) αποτελείται από τρεις μύες (εικόνα): Τι είναι η θλάση των οπίσθιων μηριαίων; Η μυϊκή ομάδα η οποία βρίσκεται στην οπίσθια επιφάνεια του μηρού (οπίσθιοι μηριαίοι μύες) αποτελείται από τρεις μύες (εικόνα): - Δικέφαλο μηριαίο - Ημιημενώδη 1

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: περιγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 15917 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που Σχετίζονται µε την Ικανοποίηση Φοιτητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού από τις Σπουδές τους

Παράγοντες που Σχετίζονται µε την Ικανοποίηση Φοιτητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού από τις Σπουδές τους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 2 (1), 73 80 ηµοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 2 (1), 73 80 Released: July 15, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Κινησιοθεραπεία: Ασκήσεις ενδυνάμωσης ΙΕΚ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γεωργία Α. Λιουδάκη, M.Sc., NDT, PT

Κινησιοθεραπεία: Ασκήσεις ενδυνάμωσης ΙΕΚ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γεωργία Α. Λιουδάκη, M.Sc., NDT, PT Κινησιοθεραπεία: Ασκήσεις ενδυνάμωσης ΙΕΚ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γεωργία Α. Λιουδάκη, M.Sc., NDT, PT Ορισμός άσκησης αντίστασης Οποιοδήποτε είδος ενεργητικής άσκησης στο οποίο υπάρχει εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Λειτουργική Ανατομική Μηχανική της κίνησης 2. ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Περιεχόμενα διάλεξης Χαρακτηριστικά της μάθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

30/11/2016. Επίδραση της προπόνησης δύναμης με αντιστάσεις στην αλτική ικανότητα. Αλτικότητα- «εκρηκτική δύναμη»-μυϊκή ισχύς

30/11/2016. Επίδραση της προπόνησης δύναμης με αντιστάσεις στην αλτική ικανότητα. Αλτικότητα- «εκρηκτική δύναμη»-μυϊκή ισχύς 3/11/216 2 ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, Σ.Ε.Φ.Α.Α, ΑΠΘ Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής Αλτικότητα- «εκρηκτική δύναμη»-μυϊκή ισχύς Επίδραση της προπόνησης δύναμης με αντιστάσεις στην

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Κινητική Ανάπτυξη Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Κινητική Ανάπτυξη Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Κινητική Ανάπτυξη Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Motor Learning & Development Oral Presentations of the 18 th International

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Επιδεξιότητας στο Ποδόσφαιρο στη Μάθηση µιας Νέας εξιότητας Ισορροπίας

Η Επίδραση της Επιδεξιότητας στο Ποδόσφαιρο στη Μάθηση µιας Νέας εξιότητας Ισορροπίας Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 2 (2), 155 162 ηµοσιεύτηκε: 25 Σεπτεµβρίου 2004 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 2 (2), 155 162 Released: September 25, 2004

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 9: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης συντονιστικών ικανοτήτων Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί

Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Πολιομυελίτιδα Νόσος που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βασίλης Μούγιος Καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Επισκέπτης καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ερµηνεία της Δύναµης Ανύψωσης της Γλώσσας (P max )

Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ερµηνεία της Δύναµης Ανύψωσης της Γλώσσας (P max ) Κανονικές Τιµές Κανονικές Τιµές Δύναµης Ανύψωσης Γλώσσας Κανονικές Τιµές Γλωσσικής Αντοχής Κανονικές Τιµές Δύναµης Χειλιών Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ερµηνεία της Δύναµης Ανύψωσης της Γλώσσας (P max

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet 2/2015 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΘΙΣΜΟ Γιώργος Τσουβέλας Ψυχολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ Πολυξένη Παρασκευοπούλου Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ Ευαγγελία Κατέρη Έλενα Βιταλάκη Ορέστης

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή: Π.χ. Προθέρμανση με μπάλα 5:2, 4:1, 5:3, Κύριο μέρος: Τεχνική Τακτική Στρατηγική Ατομική τεχνική: 2 x (6 x 10 μ. 15 μ.

Παρασκευή: Π.χ. Προθέρμανση με μπάλα 5:2, 4:1, 5:3, Κύριο μέρος: Τεχνική Τακτική Στρατηγική Ατομική τεχνική: 2 x (6 x 10 μ. 15 μ. Παρασκευή: Π.χ. Προθέρμανση 15-20 με μπάλα 5:2, 4:1, 5:3, Κύριο μέρος: Τεχνική Τακτική Στρατηγική Ατομική τεχνική: 2 x (6 x 10 μ. 15 μ.) Σπριντ από διαφορετικές θέσεις εκκίνησης. 20 Ειδική Τακτική: (Κόρνερ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλικής Παράλυσης

Εγκεφαλικής Παράλυσης Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας & Ιπποθεραπείας Ιωαννίνων, Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 3ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων 1 2 Η Ιπποθεραπεία, είναι μία νευροφυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής Προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής Προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ Σπύρος Κέλλης Καθηγητής Προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να επενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. Επιμέλεια football-academies Πέμπτη, 12 Μάιος της Ειρήνης Περπινιά

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. Επιμέλεια football-academies Πέμπτη, 12 Μάιος της Ειρήνης Περπινιά της Ειρήνης Περπινιά Όλες οι σωματικές δραστηριότητες απαιτούν κάποιο βαθμό ισορροπίας, ένα εσωτερικό σχεδιάγραμμα δυναμικής αντίδρασης, που αποτελείται από τις ακούσιες αισθήσεις που μας κρατούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:DrΣ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:KOYMHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ:ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 1 η Περίπτωση 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Αξιολόγηση στάσης Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Εικόνα 1. Τυπικές όρθιες στάσεις. Τέλια όρθια στάση (Α), κυφω-λορφωτική στάση (Β), στάση επίπεδης ράχης (C) & χαλαρή στάση (D). Τέλεια όρθια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ. Λήδα Μαδεμλή Επικ. Καθ., ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ. Λήδα Μαδεμλή Επικ. Καθ., ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Λήδα Μαδεμλή Επικ. Καθ., ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οφέλη της άσκησης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Μείωση γλυκόζης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιός είναι ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου

Ποιός είναι ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ένας σύνδεσμος που βρίσκεται μέσα στην άρθρωση του γόνατου και πιθανότατα είναι ο πιο ευάλωτος σύνδεσμος που τραυματίζεται στο γόνατο. Το Age of Basketball σας παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος

Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος Ενότητα 2: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων ανάπτυξης της μέγιστης δύναμης Εισήγηση 2: Σχεδιασμός προγραμμάτων μέγιστης δύναμης

Διαβάστε περισσότερα