ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης"

Transcript

1 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α). Η σύνθετη κάµψη, κατά την οποία αναπτύσσεται και αξονική δύναµη (Ν) ή και στρεπτική ροπή (Μ t ) (Σχ. 5.1.β). Η απλή κάµψη, κατά την οποία σε ένα τµήµα του φορέα ή σε όλο το µήκος του αναπτύσσεται µόνο καµπτική ροπή (Μ 0, Μ t ΝQ0) (Σχ. 5.1.γ, τµήµα Γ ). H V V V V V V - (N) (N) (N) - (Q) (Q) (Q) - - (M) (M) (M) Σχ Στατικές µορφές και διαγράµµατα καµπτόµενης δοκού Γενική Ανάλυση Παραδοχές Έστω αµφιέρειστη, αφόρτιστη δοκός του Σχ.5.2, στην οποία όταν επιβληθούν εξωτερικά φορτία, έστω, θα παραµορφωθεί όπως στα Σχ.5.3 και Σχ

2 h Όψη δοκού ιατοµή δοκού Σχ.5.2. Αφόρτιστη δοκός Γ Ε Ζ V V Σχ.5.3. Φορτισµένη και παραµορφωµένη δοκός Γ, Γ : Άνω (θλιβόµενη) ίνα ΟΟ : Ουδέτερη ίνα. ΕΖ, Ε Ζ : Κάτω (εφελκυόµενη) ίνα. Σχ

3 Θεωρώ το τµήµα Γ της δοκού, µεταξύ των δύο φορτίων, όπου υπάρχει απλή κάµψη και κάνω τις εξής παραδοχές: 1. Το ύψος h της διατοµής της δοκού είναι µικρότερο από το µισό του ανοίγµατος (h< /2). Όταν δεν ισχύει αυτό ο φορέας είναι «δίσκος». 2. Υπάρχει τουλάχιστον ένας άξονας συµµετρίας (yy ). 3. Ο ουδέτερος άξονας της δοκού n-n (διαµήκης), ο οποίος διέρχεται από τα κέντρα βάρους των διατοµών, είναι ευθύγραµµος, όταν η δοκός είναι αφόρτιστη. 4. Τα εξωτερικά φορτία - είναι κάθετα στον άξονα της δοκού n-n και βρίσκονται στο επίπεδο φόρτισης ή καµπτόµενο επίπεδο, που συµπίπτει µε το επίπεδο συµµετρίας της δοκού (διαφορετικά θα έχουµε σύνθετη κατάσταση). 5. Η δοκός είναι από υλικό µε ίδιο µέτρο ελαστικότητας (Ε) σε εφελκυσµό και θλίψη και οι αναπτυσσόµενες τάσεις είναι µικρότερες του ορίου αναλογίας του υλικού, άρα ισχύει ο Νόµος του Hooke. 6. Οι διατοµές (κάθετες τοµές στον άξονα n-n) είναι επίπεδες, όταν η δοκός είναι απαραµόρφωτη και παραµένουν επίπεδες και κάθετες στον άξονα, ακόµα κι όταν αυτός καµπυλώνεται µετά τη φόρτιση (υπόθεση των ernoulli-navier). Σχ. 5.5 Εξετάζουµε το τµήµα της δοκού, µεταξύ των φορτίων, όπου η ροπή κάµψης είναι σταθερή (Μc) και η τέµνουσα µηδενική (Q0). Παρατηρούµε ότι οι άνω 3

4 ίνες της δοκού, µήκους Γ, έχουν µετά τη φόρτιση καµπυλωθεί και βραχυνθεί σε Γ. Αντίστοιχα, οι κάτω ίνες έχουν επιµηκυνθεί σε Ε Ζ. Εποµένως, οι άνω ίνες έχουν καταπονηθεί σε θλίψη, ενώ οι κάτω ίνες σε εφελκυσµό. Οι ενδιάµεσες ίνες, σταδιακά βραχύνονται ή επιµηκύνονται όλο και λιγότερο, οπότε κατά τη µετάβαση από τις εφελκυόµενες στις θλιβόµενες ίνες, υπάρχει µια στρώση ινών, των οποίων το µήκος ΟΟ δεν υφίσταται καµία µεταβολή. Οι ίνες αυτές δεν καταπονούνται ούτε σε θλίψη, ούτε σε εφελκυσµό και ονοµάζονται ουδέτερες ίνες. Το επίπεδο στο οποίο ανήκουν δε, καλείται ουδέτερο επίπεδο (p) της δοκού. Η τοµή του ουδέτερου επιπέδου (p) µε κάθε διατοµή της δοκού καλείται ουδέτερη γραµµή της διατοµής και συµπίπτει µε τον κεντροβαρικό άξονα, κύριο άξονα αδρανείας της διατοµής. Η ουδέτερη γραµµή διαχωρίζει την εφελκυόµενη από τη θλιβόµενη περιοχή της διατοµής της δοκού. Εποµένως: «Όταν τα φορτία ενεργούν κατά τον ένα κύριο άξονα y της διατοµής, ουδέτερη γραµµή είναι ο άλλος άξονάς της,» [Θεµελιώδης Νόµος της κάµψης]. y Σχ.5.6. Αξονοµετρικό καµπτόµενης δοκού 4

5 5.1.2 Τύπος της κάµψης ιάγραµµα, στερεό των τάσεων y y M Σχ.5.7 Στερεό των τάσεων της καµπτόµενης διατοµής Κατά την κάµψη της δοκού οι διατοµές στρέφονται περί την ουδέτερη γραµµή τους, που είναι και κύριος κεντροβαρικός άξονας αδρανείας της, δηµιουργώντας έτσι την θλιβόµενη περιοχή πάνω από αυτήν και την εφελκυόµενη κάτω από τη γραµµή. Αν παραστήσουµε τις εφελκυστικές και θλιπτικές τάσεις µε ανύσµατα, στο Σχ.5.7 φαίνεται ότι οι ορθές τάσεις είναι κάθετες στη διατοµή, το διάγραµµα των τάσεων στην όψη της δοκού έχει τριγωνική κατανοµή και αντίστοιχα το στερεό των τάσεων (αξονοµετρικό διάγραµµα) είναι 2 τριγωνικά πρίσµατα. Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε διατοµή, από τη µηδενική τάση στη θέση της ουδέτερης γραµµής, µέχρι την ακραία άνω ίνα, που αναπτύσσεται η µέγιστη θλιπτική τάση maσ ο ή την ακραία κάτω ίνα που αναπτύσσεται η µέγιστη εφελκυστική τάση maσ u,η µεταβολή των ορθών τάσεων είναι γραµµική. Αποδεικνύεται ότι σε ένα τυχαίο σηµείο Σ της διατοµής, που υφίσταται ροπή κάµψης Μ, αναπτύσσεται ορθή τάση, που δίνεται από τον τύπο, που εκφράζει το νόµο των ορθών τάσεων: σ M J y 5

6 Όπου: Μ: η ροπή κάµψης, που ασκείται στη διατοµή J : Η ροπή αδρανείας της διατοµής, ως προς τον κύριο κεντροβαρικό άξονά της, που είναι και η ουδέτερη γραµµή της διατοµής, ώς προς την οποία καλείται να στραφεί αυτή, καθώς καµπυλώνεται η καµπτόµενη δοκός. y: η απόσταση του σηµείου από την ουδέτερη γραµµή της διατοµής. Α. Αν το y είναι κάτω από την ουδέτερη γραµµή, η τάση είναι εφελκυστική και προσηµαίνεται µε θετικό πρόσηµο () ενώ αν είναι πάνω από την ουδέτερη γραµµή είναι θλιπτική και προσηµαίνεται µε αρνητικό πρόσηµο (-). Άρα ο τύπος γράφεται: Εφελκυστική τάση κάτω ίνας: σ M J y Θλιπτική τάση άνω ίνας: σ M J y Παρατηρώντας τον τύπο των ορθών καµπτικών τάσεων διαπιστώνουµε ότι: Όσο µεγαλύτερη είναι η ροπή κάµψης της διατοµής, τόσο µεγαλύτερη είναι η τάση. Είναι απαραίτητο να γίνεται η στατική επίλυση της δοκού και να υπολογίζεται, στη ζητούµενη διατοµή, η ροπή κάµψης όπως, επίσης, και η µέγιστη αναπτυσσόµενη ροπή κάµψης της δοκού στη λεγόµενη δυσµενέστερη διατοµή, δηλαδή αυτή, που υποφέρει από ροπή κάµψης περισσότερο από όλες τις άλλες διατοµές. Για παράδειγµα στο Σχ.5.9 ισχύει: maσ Σ1 maσ Σ2 < mamaσ maσ Γ- επειδή Μ1 < Μ2 < Μ Μ ma 6

7 V V 1 2 M1 M2 mama Σχ.5.8. Μεταβολή της τάσης κατά µήκος της δοκού Β. Όσο µεγαλύτερη είναι η ροπή αδρανείας της διατοµής ως προς την ουδέτερη γραµµή, τόσο µικρότερη είναι η ορθή καµπτική τάση. Γ. Όσο µεγαλύτερη είναι η απόσταση (y) του σηµείου ή της ίνας από την ουδέτερη γραµµή, τόσο µεγαλύτερη είναι η τάση. Αυτό σηµαίνει ότι µεγαλύτερες, σε απόλυτη τιµή, ορθές τάσεις κάθε διατοµής αναπτύσσονται στις ακραίες άνω ή κάτω ίνες. ma σo o ma σu u 7

8 Αν δε αναζητήσουµε τη µεγαλύτερη ροπή κάµψης της δοκού maμ, τότε θα έχουµε τις µέγιστες εφελκυστικές ή θλιπτικές τάσεις από κάµψη της δοκού: ma ma ma ma σo σu o u Το πηλίκο της ροπής αδράνειας της διατοµής J, ως προς την απόσταση y της ακραίας θλιβόµενης ή εφελκυόµενης ίνας, ονοµάζεται ροπή αντίστασης W της διατοµής (άνω ή κάτω). ηλαδή ισχύει ο τύπος: W o W u o u οπότε αντίστοιχα: M ma σo W o M ma σu W u Αν may o may u may τότε, προφανώς, θα υπάρχει µόνο µία τιµή για την ροπή αντίστασης και την ορθή τάση από κάµψη Τύποι προβληµάτων κάµψης Υπολογισµός ορθών τάσεων από κάµψη Έλεγχος τάσεων Σε αυτόν τον τύπο προβλήµατος δίνονται όλα τα στοιχεία, για να υπολογιστεί η τάση, που αναπτύσσεται, κατά κανόνα, στη δυσµενέστερη διατοµή και, στη συνέχεια, ελέγχεται αν είναι µικρότερη από την επιτρεπόµενη τάση σε κάµψη, που µας δίνει ο κανονισµός για τους φορείς, ανάλογα µε το υλικό τους. 8

9 Συνθήκη ασφαλούς λειτουργίας M ma maσ u επ. σ εφ W, u M ma maσ o επ. σ θλ W, o Υπολογισµός οικονοµικότερης διατοµής ή διαστασιολόγηση Σε αυτόν τον τύπο προβλήµατος δίνεται ή είναι υπολογίσιµη η ροπή κάµψης της δοκού (κατά κανόνα η µέγιστη) και η επιτρεπόµενη τάση (δηλαδή είναι γνωστό το υλικό). Ζητείται η απαιτούµενη ροπή αντίστασης, η οποία αποτελεί και την οικονοµικότερη περίπτωση, γιατί έχει προκύψει από τη µεγαλύτερη επιτρεπόµενη τάση και, στη συνέχεια, είτε από πίνακες, είτε από γεωµετρική επίλυση, επιλέγεται ο τύπος και οι διαστάσεις της διατοµής, τέτοιες, ώστε να δίνουν ροπή αντίστασης ίση ή λίγο µεγαλύτερη από την απαιτούµενη. minw επσ Φορτοϊκανότητα ή υπολογισµός µέγιστου φορτίου. Σε αυτό το πρόβληµα είναι γνωστή η διατοµή της δοκού, άρα η ροπή αντίστασης και το υλικό της, συνεπώς η επιτρεπόµενη τάση. Ζητείται η µέγιστη τιµή της ροπής κάµψης, που µπορεί να αναλάβει η δοκός: Wεπσ Στη συνέχεια, αν δίνονται και στοιχεία της στατικής µορφής (µήκος φορέα, θέση φορτίων), µπορούν να υπολογιστούν και τα εξωτερικά φορτία. 9

10 5.2. Βέλος κάµψης Σχ Παραµόρφωση αµφιέρειστης δοκού. Υπάρχουν περιπτώσεις στη στατική µελέτη, όπως για παράδειγµα των χαλύβδινων δοκών, που ο έλεγχος βέλους κάµψης είναι ο καθοριστικός για τη διαστασιολόγηση της διατοµής (W min ) και στη συνέχεια ελέγχονται οι αναπτυσσόµενες τάσεις, που κατά κανόνα, είναι µικρότερες των επιτρεπόµενων. Η υπέρβαση των µέγιστων επιτρεπόµενων παραµορφώσεων (βελών κάµψης) στον καµπτόµενο φορέα, ακόµα και αν δε φέρει τη ρηγµάτωσή του, θα προκαλέσει αίσθηµα ανασφάλειας, καταστροφή της αισθητικής, κυρίως όµως κατασκευαστικές αστοχίες συνδέσεων µε τα υπόλοιπα µέρη του έργου. Με την επιβολή των καµπτικών φορτίων, έχουµε ήδη αναφέρει ότι ο κεντροβαρικός άξονας της δοκού (ουδέτερος άξονας n-n) παραµορφώνεται παίρνοντας µορφή καµπύλης γραµµής, που καλείται ελαστική γραµµή. Η κατακόρυφη µετατόπιση των σηµείων του άξονα από την αρχική θέση, ονοµάζεται βέλος κάµψης της δοκού στην αντίστοιχη θέση. Όπως και τα υπόλοιπα µεγέθη, το βέλος κάµψης εξαρτάται από τη στατική µορφή του φορέα (είδος στήριξης, φόρτιση, άνοιγµα), από τη γεωµετρία του (ροπή αδρανείας) και από το υλικό (µέτρο ελαστικότητας). Το µέγιστο βέλος κάµψης εν προκειµένω, θα το παίρνουµε από τους αντίστοιχους πίνακες. Επιµέλεια: Χαραλαµποπούλου Ιωάννα 10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Κοχλίες - 2 / 34 - - 2 / 34 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

Κοχλίες - 2 / 34 - - 2 / 34 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΧΛΙΕΣ Κοχλίες - / 4 - - / 4 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7 Κοχλίες Οι κοχλίες διακρίνονται σε δυό κατηγορίες ως προς την αποστολή τους: τους κοχλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101 Ηράκλειο - Τηλ.: 810.33684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Master for Windows version 4.5.0.30 FAQ Version 4.1.0.0 Αθήνα, Μάιος 2007. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3

Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 11 Μαΐου 2006 1 Γενικά Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο αλγόριθµος που χρησηµοποιεί το Steel για τον σχεδιασµό των µεταλλικών κατασκευών σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Eγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 1.0.4 2 Fepla LH Λογισμική Στουρνάρη 23 Αθήνα ΤΚ 106 82 Τηλέφωνα: (210) 3816151,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα µιλήσουµε για ενισχυτές µιας βαθµίδας µε διπολικά τρανζίστρ. Σε επόµενα κεφάλαια θα µιλήσουµε για ενισχυτές µε FET, όπως και για ενισχυτές µε

Διαβάστε περισσότερα

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισµολογίας, Θεσσαλονίκη 28-30 Νοεµβρίου 2001 Μέθοδος προσεισµικού ελέγχου στύλων pilotis Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Γ Εξαµήνου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Γ Εξαµήνου Α.Ε.Ν ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ Εξαµήνου ρ. Γ. Ι. Αυγουστής Φυσικός Τακτ. Καθηγητής Α.Ε.Ν Ασπροπύργου ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Φυσικός, τακτ. Καθηγητής, Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά Δ. Ευταξιόπουλος 14 Φεβρουαρίου 01 Περιεχόμενα 1 Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό μέσο άπειρων διαστάσεων 5 1.1 Τάσεις και παραμορφώσεις...................... 5 1. Ο νόμος Hooke για

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα