ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 4793/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 4793/3.5.2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 4793/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5 / συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης Νο 69 /2012 Θ Ε Μ Α : «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης- Αγ.Άννας και Δήμου Χαλκιδέων» ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Τζαχρήστος Χρήστος,Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαντωνίου Κων/νος,Γραμματέας ««Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Γεωργατζής Ευάγγελος Γιαννιός Κων/νος Δράκος Ιωάννης Κανελλόπουλος Ιωάννης Καντζούρας Ιωάννης Κατσούρας Δημήτριος Λεοντής Αθανάσιος Λιαγκάκης Ευστάθιος Μουστάκας Νικόλαος Μπρατζίκου Χριστοδούλου Άννα Παναγιώτου Κων/νος Περήφανος Ιωάννης Ριτσώνης Άγγελος Στάμου Ιωάννης Στεργίου Ιωάννης Τσούμαρης Αθανάσιος Χαλιούλιας Ιωάννης ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ανδρίτσος Ιωσήφ,Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρέου Γεώργιος, Μέλος -«- -«- Barrett Anthony, -«- -«- -«- Στέφου Κυριακή, -«- -«- -«- Φραγκογιαννάκης Κων/νος, -«- -«- -«- Χατζής Ανδρέας, -«- -«- -«- Κομποθανάσης Χρήστος, -«- -«- -«- Αγγελάρας Αγγελής, -«- -«- -«- Στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και στην αίθουσα του κτιρίου Μελά στη δημοτική κοινότητα Λίμνης, σήμερα την 9η του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ. 3800/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,που επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους 1

2 δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν,χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Δήμαρχος Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης-Αγίας Άννας, ο Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου κ. Στεργίου Γεώργιος. Η εκπρόσωπος του συμβουλίου Νέων κα Κοη Δέσποινα δεν παραβρέθηκε αν και προσκλήθηκε νομίμως. Ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε : Κύριοι σύμβουλοι, ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας με το από 9/4/2012 έγγραφο του εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου μας με τον Δήμο της έδρας του Νομού (Δήμος Χαλκιδέων) για την σωστή λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας λόγω μειωμένου προσωπικού. Σύμφωνα με το υπ αριθ /4292 ( ) έγγραφο το οποίο μας επισυνάπτει ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας δύναται να αναλάβει καθήκοντα επιβλέποντα μηχανικού έργου εφόσον συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το εν λόγω έργο ασκεί η Τ.Υ. του Δήμου Χαλκιδέων. Η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση θα αφορά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας από τον Δήμο Χαλκιδέων για έργα του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας του έτους Παρακαλώ όπως συζητήσουμε το θέμα κι εκφράσετε τις απόψεις σας. Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Γερογιάννη Γεωργίου ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης-Αγίας Άννας και Δήμου Χαλκιδέων με αντικείμενο την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από τον Δήμο Χαλκιδέων για τα παρακάτω έργα και μελέτες του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας του έτους 2012,όπως το παρακάτω σχέδιο. 2

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ.ΑΝΝΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Στην Χαλκίδα σήμερα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 1. Του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας που εδρεύει στην Λίμνη Ευβοίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας κ. Ανέστη Ψαρρό 2. Του Δήμου Χαλκιδέων που εδρεύει στην Χαλκίδα Ευβοίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Δήμου Χαλκιδέων κ. Αθανάσιο Ζεμπίλη Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 περί σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Δήμων, συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Υπάρχει αναγκαιότητα της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας ή επιβλέπουσας υπηρεσίας από το Δήμο Χαλκιδέων για την παραγωγική αξιοποίηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες σε τεχνικά θέματα όπως: 1. Η σύνταξη μελετών έργων & επίβλεψη εκτέλεσης έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ./τος 171/ Η σύνταξη μελετών υπηρεσιών και επίβλεψη εκτέλεσης υπηρεσιών ή μελετών από ιδιώτες μελετητές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3316/05. ΆΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από τον Δήμο Χαλκιδέων για τα παρακάτω έργα και μελέτες του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας του έτους 2012: ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης τοπικής οδού στην Τ.Κ Σκεπαστής ,00 Ηλεκτροφωτισμός κεντρικού Δρόμου Λίμνης & Παλιά βρύσης Μουρτιά ,00 Τσιμεντόστρωση & πλακόστρωση οδών στην Δημοτική Κοινότητα Λίμνης ,00 Κατασκευή Παιδικής χαράς στην Δ.Κ Λίμνης 6.925,00 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Νεκροταφείου Λίμνης ,00 Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών (Προσκοπείο Ταμπακαριά Προφήτης Ηλίας Αγία Παρασκευή ) ,01 Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών (Καναλάκια Χριστός Άγιος Γρηγόρης ) ,00 Κατασκευή Χλοοτάπητα γηπέδου Ροβιών ,00 Επέκταση φωτισμού από θέση Μουργιές έως το Συνεταιρισμό Ροβιών ,00 Διαμόρφωση Ρείθρων και κατασκευή τεχνικού στην διασταύρωση προς Αγιαννάκου 6.925,00 3

4 Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών «Ασκητήριο Μοναστήρι Οσίου Δαυίδ Βοθάνες Γεραλίνας 90.00,00 Καταρράκτες Δρυμώνα (Συπεριλαμβανομένης ανάπλασης χώρου στη Θέση «Κρέμαση») Διαμόρφωση Πλατείας Παλιάς Βρύσης στον οικισμό Κουρκουλών ,00 Ηλεκτροδότηση στο ξωκλήσι του Αγίου Δημητρίου 6.925,00 Ανάπλαση & φωτισμός κεντρικής πλατείας Κεχριών ,00 Τσιμεντοστρώσεις στην τοπική Κοινότητα Κεχριών 6.925,00 Η/Μ Εγκ/ση και τοποθέτηση φωτιστικών εντός οικισμού Σκεπαστής 6.925,00 Ανάπλαση πλατείας Σκεπαστής ,00 Ολοκλήρωση Δημοτικού Καταστήματος Μαντουδίου ,00 Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Νεκροταφείου Προκοπίου ,00 Διαμόρφωση και φωτισμός Πλατείας Κονακίου, Μαντουδίου ,00 Κατασκευή τοιχίου περίφραξης και περιβάλλον χώρος παιδικού Σταθμού Μαντουδίου 5.000,00 Κατασκευή τεχνικού πρόσβασης σε Γυμνάσιο και εκκλησία Μαντουδίου 7.000,00 Συνολική Βελτίωση & ανάπλαση του εμπορικού κέντρου του οικισμού (Πλατεία ηρώου, Πλατεία Ηρώων 5.000, 00 πολυτεχνείου, Τμήματα οδών 9 ης Μαϊου, Αγίου Κων/νου & Ελένης και Οσίου Ιωάννου Ρώσσου) Κατασκευή οδών Σχ. Πολ. Προκοπίου 9.220,00 Κατασκευή δικτύου άρδευσης Χλοοτάπητα Γηπέδου Πηλίου ,00 Κατασκευή τεχνικού βελτίωσης τμήματος περιφερειακής οδού β.α Γηπέδου Πηλίου 7.000,00 Πεζοδρόμηση εισόδου Κηρίνθου ,00 Κατασκευή στέγης Δημ. Σχολείου Ζ. Πηγής 7.000,00 Κατασκευή πεζοδρομίου εισόδου Στροφυλιάς ,00 Κατασκευή τεχνικού αντιπλημμυρικής προστασίας σπαθαρίου & Καλυβίων ,00 Κατασκευή για την Επέκταση Δημοτικής οδού εντός οικισμού Τ.Κ Φαράκλας 7.000,00 αντιπλημμυρική προστασία Γηπέδου Μετοχίου 5.000,00 ασφαλτόστρωση και τσιμεντόστρωση οδών Τ.Κ Βλαχίας και οικισμού Σαρακίνηκου ,00 Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Δαφνούσας & Αγροτικό ιατρείο 6.000,00 Διαμόρφωση χώρου γηπέδου Σπαθαρίου 6.925,00 Κατασκευή Θεμελίωσης και βάσης για την τοποθέτηση προκατ Αιθουσών ,00 Ανάπλαση εξωτερικού χώρου Δημοτικού Καταστήματος Αγίας Άννας 4.000,00 Κατασκευή τοιχίων Υπόλοιπου Χώρου Νεκροταφείου Αγίας Άννας 7.000,00 Φωτισμός Γηπέδου Αγίας Άννας ,00 Κατασκευή τεχνικού αντιπλημμυρικής προστασίας εντός οικισμού Αγίας Άννας 7.000,00 Κατασκευή και τσιμεντόστρωση δρόμου προς παραλία Αχλαδίου ,00 Κατασκευή & Τσιμεντόστρωση δρόμου πλησίον Γηπέδου Αγίας Άννας ,00 Τεχνικά αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμων Αχλαδίου ,00 Αντιστήριξη οδού Αχλάδι Κοτσικιά 7.000,00 Τσιμεντόστρωση οδού προς Κοιμητήριο Κοτσικιά 7.000,00 Κατασκευή τεχνικού διάβασης στη θέση ξηροπόταμος (Κοτσικιά παπάδες ) 7.000,00 Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ Αμελάντων 8.000,00 Κατασκευή τεχνικών Αγροτικών οδών στην Τ.Κ Παπάδων ,00 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κεντρικού δρόμου Τ.Κ Κερασιάς 6.925,00 Ολοκλήρωση Νηπιαγωγείου Αγίας Άννας ,00 Τεχνικά αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμων Κερασιάς 8.000, Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ Κεράμιας ,00 Κατασκευή τεχνικών Αγροτικών οδών στην Τ.Κ Κεράμιας 7.000,00 Δημοτική οδοποιία Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας ,00 Ασφαλτόστρωση κατά μήκος Αιγιαλίτιδας Ζώνης Παραλίας «Φραγκάκη» - Αγ. Άννα ,00 Καθαίρεση ξύλινου δαπέδου στην παραλία Αγίας Άννας 4

5 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συγκοινωνιακή μελέτη βελτίωσης οδού παραλιακών οικισμών Αγκάλης-Κρύας Βρύσης από το 1ο χλμ εως 2 ο χιλιόμετρο ,00 Μελέτη για <Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών "Προσκοπείο-Ταμπακαριά- Προφήτης Ηλίας-Αγ. Παρασκευή"> 3.690,00 Μελέτη για <Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών "Καναλάκια-Χριστός-Άγιος Γρηγόριος-" (ΘΗΣΕΑΣ)> 0,00 Μελέτη για <Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών "Βρύση Γερογιάννη-Νερόμυλος Κοτρώνη"(ΘΗΣΕΑΣ)> 4.060,00 Μελέτη για <Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών "Ασκητήριο-Μοναστήρι Οσίου Δαυίδ-Βοθάνες Γεραλίνας-Καταρράκτες Δρυμώνας"(ΘΗΣΕΑΣ)> 0,00 Μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Λίμνης 4.100,00 Ακτομηχανική μελέτη στην περιοχή του παλαιού εργοστασίου χαρτοποιίας στο τδ Ροβιών 0,00 Μελέτη για <Ανάπλαση πλατανοδάσους εισόδου Μαντουδίου> ,00 Χαρτογράφηση και οριοθέτηση τμήματος "Αλμυρό" Κρύας Βρύσης ,00 Τοπογραφικές αποτυπώσεις δρόμων και ρέματος στο Κυμάσι, οριζοντιογραφίες και υψομετρικές αποτυπώσεις, εφαρμογή άξονα οδού - έλεγχος ορθής διάνοιξης οδού ,00 Οριοθέτηση χειμάρρου Δ.Δ. Πηλίου ,00 Μελέτη για "Επισκευή κρηπιδοτοιχίου και ανάπλαση παραλιακής ζώνης Λίμνης" ,00 Η/Μ μελέτη και τεύχη δημοπράτησης του έργου <Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Κερασιάς> 4.211,55 Επέκταση τοπογραφικής αποτύπωσης παραλίας Αχλαδίου και ενοποίηση μελετών ,00 Επέκταση τοπογραφικής αποτύπωσης παραλίας Κοτσικιάς και ενοποίηση μελετών ,00 Μελέτη για "Ανάδειξη χώρου πέριξ Ι.Ν. Αγίας Άννας στην Τ.Κ. Αγ. Άννας" ,00 Μελέτες έρευνες πειραμματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες-έρευνες και πειραμματικές εργασίες ,97 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων ,00 Στατική μελέτη μεγάλης οικίας Βουδούρη "Κονάκι " στο Μαντούδι ,00 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) ,42 Μελέτη για "Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμμάτων στην Τ.Κ. Ροβιών " ,00 Μελέτη για "Αντιπλημμυρικά έργα για την προστασία αγροτικών εκτάσεων Δήμου Ελυμνίων" ,00 Μελέτη για "Ανάπλαση παραλιακού τμήματος από κτίριο Μελά έως πρώην εγκαταστάσεις Ριτσώνη" ,00 Μελέτη για "Ανάπλαση πλατείας Σκεπαστής" 4.100,00 Μελέτη Π.Ε. για το έργο "Αντιπλυμμηρικά έργα προστασίας αγροτικών εκτάσεων Δήμου Ελυμνίων " 1.845,00 Μελέτη για "Παρεμβάσεις αντιπλυμμηρικής προστασίας κοιλάδας Νηλέα " ,00 Μελέτη για "Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Δ. Στροφυλιάς Δήμου Κηρέως" ,00 Μελέτη για "Δίκτυο αποχέτευσης Δ.Δ. Πηλίου και παραλίας" 7.296,00 Μελέτη για "Αποχέτευση οικισμών Μετόχι Σπαθάρι Ζωοδ. Πηγή με τους αγωγούς μεταφοράς στο υφιστάμενο δίκτυο " ,00 Μελέτη για "ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Δ. Πηλίου έργων διάθεσης και Μ.Π.Ε" ,00 Μελέτη για "Βελτίωση- ασφαλτόστρωση δρόμου Μαντούδι - Πελέκι" ,00 Μελέτη για "Ανάπλαση χώρων παραλίας Πηλίου" ,00 Περιβαλλοντική μελέτη "Εγκατάσταση επεξεεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Κερασιάς" 8.430,42 Μελέτη για "Ανάπλαση πλατείας στυ θέση <Πρασίδι> Δ.Δ. Αχλαδίου" 4.300,00 Μελέτη για "Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Αγκάλης" ,00 Μελέτη για "Αποχέτευση ομβρίων και λυμάτων Αγ. Άννας" ,00 Μελέτη για "Αποχέτευση ομβρίων Ροβιών " ,00 Μελέτη για "Ανάδειξη σκήτης Οσίου Χριστοδούλου" ,00 Μελέτη για "Ανάπλαση εισόδου και εμπορικού κέντρου Μαντουδίου" ,00 5

6 Μελέτη για "Βελτίωση και ανάπλαση εμπορικού κέντρου Προκοπίου ,00 ΆΡΘΡΟ 2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Συμφωνείται ότι το προσωπικό το οποίο θα απασχοληθεί για την εκπλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής θα διατεθεί από το Δήμο Χαλκιδέων στη διάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Άγιας Άννας και η αξιοποίηση του προσωπικού αυτού θα γίνει αποκλειστικά για έργα και μελέτες του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Άγιας Άννας σε συνεργασία με το Δήμο Χαλκιδέων. ΆΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η ισχύς της σύμβασης αυτής, αρχίζει με την υπογραφή των συμβαλλόμενων μερών και διαρκεί μέχρι την ΆΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης και την εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων της σύμβασης αυτής, τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία αποτελείται από: 1. Εκπρόσωπο του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας κ. Ψαρρό Ανέστη (Δήμαρχο) 2. Εκπρόσωπο του Δήμου Χαλκιδέων κ. Ζεμπίλη Αθανάσιο (Δήμαρχο) 3. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλκιδέων κ. Μπάνο Νικόλαο Αντικείμενο της Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας. ΆΡΘΡΟ 6 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρεί (ή εκπληρεί πλημμελώς) τις υποχρεώσεις του, μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Κάθε διαφορά μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών που αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Ν. Ευβοίας. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε από 6

7 αυτούς υπογράφηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα. Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τζαχρήστος Χρήστος Παπαντωνίου Κων/νος ΤΑ ΜΕΛΗ Γεωργατζής Ευάγγελος Γιαννίος Κων/νος Δράκος Ιωάννης Κανελλόπουλος Ιωάννης Καντζούρας Ιωάννης Κατσούρας Δημήτριος Λεοντής Αθανάσιος Λιαγκάκης Ευστάθιος Μουστάκας Νικόλαος Μπρατζίκου Χριστοδούλου Άννα Παναγιώτου Κων/νος Περήφανος Ιωάννης Ριτσώνης Άγγελος Στάμου Ιωάννης Στεργίου Ιωάννης Στέφου Κυριακή Τσούμαρης Αθανάσιος Χαλιούλιας Ιωάννης Ακριβές απόσπασμα εκ του πρωτοτύπου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 5) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναμόρφωση της υπ αριθ,. 335/4 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 15 η ΔΗΜΟΣ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16-11-2011 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/6-11-01 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 649/01 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.)

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 27 η Ιθάκη, σήμερα 4 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας Στην Πρέβεζα σήμερα 4/3/2011 και ώρα 6.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 Λάρισα 20-02-2015 Αριθμ. Πρωτ: 164 ΘΕΜΑ 3ο: Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ Του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 2 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ Π.Δ.Ε 2015. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1083/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1083/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1083/2014 ΘΕΜΑ: 40 ο Υποβολή Εισήγησης για ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 80/2015 ΘΕΜΑ : «Έγκριση τροποποιήσεων της μελέτης του έργου «Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα