ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ.14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ.14"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρθρο 165 του Ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ.14 Στη Λαµία σήµερα 27 Οκτωβρίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα π.µ. στην αίθουσα του ηµοτικού Συµβουλίου Λαµίας Αινιάνων 8 και έπειτα από την από 19/10/2011 πρόσκληση του Προέδρου του Π.Σ. κ. Τιµπλαλέξη ηµητρίου, που επιδόθηκε στον καθένα Π.Σύµβουλο και µε την παρουσία του Περιφερειάρχη κ. Κλέαρχου Περγαντά, συνεδρίασε το Π.Σ. µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση Προϋπολογισµού έτους 2012, πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. και του συνοπτικού τριετή Π/Υ Εισηγητής: Ο Προϊστάµενος της /νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Καρπέτας Ευάγγελος. ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση 5 ης Τροποποίησης Προϋπολογισµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους Εισηγητής: Ο Προϊστάµενος της /νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Καρπέτας Ευάγγελος. ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση Τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού Εσόδων Εξόδων Α έως και Γ τριµήνου Εισηγητής: Ο Προϊστάµενος της /νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Καρπέτας Ευάγγελος. ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασµού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Περγαντάς Κλέαρχος. ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση οριστικής παραλαβής της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη επείγουσας αποκατάστασης αστοχιών στα πρανή του επαρχιακού δρόµου Μοναστηρίου Παναγούλης του ήµου Ευπαλίου. Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Γαζή Γιώτα. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρπενησίου στο ήµο Καρπενησίου. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραµπάς Βασίλειος. ΘΕΜΑ 7 ο : Έγκριση παράτασης συµβατικής προθεσµίας της µελέτης: «Παράλληλα έργα Λιανοκλαδίου,.. Λυγαριάς του ήµου Λαµιέων». Εισηγητής: Ο Προϊστάµενος Γενικής /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών κ. Τσάµπρας Γεώργιος. 1

2 ΘΕΜΑ 8 ο : Έγκριση λύσης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ήµου Στυλίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της πράξης «ιαχείριση λυµάτων ευρύτερης παραλιακής ζώνης Καραβοµύλου Ραχών». Εισηγητής: Ο Προϊστάµενος Γενικής /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών κ. Τσάµπρας Γεώργιος. ΘΕΜΑ 9 ο : Ορισµός µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου για την συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος Γενικής /νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, κ. Τσάµπρας Γεώργιος. ΘΕΜΑ 10 ο : Έγκριση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (κωδικός πρόσκλησης 30 µε τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ» µε τελικό δικαιούχο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής: Ο Προϊστάµενος της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης. ΘΕΜΑ 11 ο : Έγκριση 2 ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων από Πιστώσεις ΣΑΕ 047/6 (Ο.Σ.Κ.Α.Ε.), για το έτος Εισηγητής: Ο Προϊστάµενος της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης. ΘΕΜΑ 12 ο : Έγκριση 4 ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων από Πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), για το έτος Εισηγητής: Ο Προϊστάµενος της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης. ΘΕΜΑ 13 ο : Έγκριση α) του ΠΚΤΜΝΕ, β) του 1 ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών, γ) της 1 ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης και δ) Παράτασης Προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών της µελέτης: «Στατική µελέτη ενίσχυσης του φέροντα οργανισµού των κτιρίων του 1 ου & 2 ου ΤΕΕ-ΙΕΚ Θήβας». Εισηγητής: Η Προϊσταµένη. Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Πορτάλιου Ελένη. ΘΕΜΑ 14 ο : Έγκριση σταδίων µελέτης: «Βελτίωση οδού Αγ.Νικόλαος Γιάλτρα Αγ. Γεώργιος Λιχάδας µε Παράκαµψη Γιάλτρων Παράκαµψη Αγ. Νικολάου, Τµήµα Β: Παράκαµψη Γιάλτρων και Λουτρών Γιάλτρων». Εισηγητής: Ο Προϊστάµενος.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Μάρκου Γεώργιος. Παρόντα µέλη σαράντα επτά (47), απουσιαζόντων των Περιφερειακών Συµβούλων κ. κ. Ψυγογιού Γεωργίου, Καραβά Τριανταφυλλιάς, Γκικόπουλου Γεωργίου και Παπανδρέου Νικολάου. Αφού υπήρξε απαρτία ο Πρόεδρος του Π.Συµβουλίου κ. Τιµπλαλέξης ηµήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακής Γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αγγέλα Κάππου. Πρόταση ψηφίσµατος κατέθεσε στο Σώµα ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Χρονάς Αναστάσιος για καταγγελία των εκτρόπων γεγονότων που διαδραµατίστηκαν στην διαδήλωση στις στην Αθήνα και την έκφραση των συλλυπητηρίων στην οικογένεια του νεκρού οικοδόµου συνδικαλιστή ηµήτρη Κοτζαρίδη που έπεσε στον αγώνα για το δίκιο της τάξης του. Ο Πρόεδρος ζήτησε από το Σώµα να πάρει απόφαση για συζήτηση της παραπάνω πρότασης ψηφίσµατος στο τέλος των θεµάτων της ηµερήσια διάταξης. 2

3 Το Π.Σ. αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου του Π.Σ. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 163 Πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Τιµπλαλέξης ηµήτριος πρότεινε στο Σώµα να συζητηθεί το θέµα: «Πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας λόγω κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας» ως κατεπείγον. Το θέµα θεωρείται κατεπείγον προκειµένου: 1) να αντιµετωπιστούν κατεπείγουσες, έκτακτες και εποχικές ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας ενόψει της χειµερινής περιόδου προκειµένου να καθαριστούν ρέµατα, φρεάτια κλπ., 2) να αντιµετωπιστούν άµεσες ανάγκες σε προσωπικό µε συγκεκριµένες ειδικότητες ( οµικών Έργων, Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων και Εργατών) της /νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, το οποίο και θα ασχοληθεί κυρίως µε την αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών. Το Π.Σ. κατά πλειοψηφία µε ψήφους 46 ναι και 1 όχι, απεδέχθη την πρόταση του Προέδρου και την αιτιολόγηση για τον χαρακτηρισµό του θέµατος ως κατεπείγοντος και οµόφωνα αποφάσισε το παραπάνω θέµα να συζητηθεί ως κατεπείγον πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 164 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ: Το Π.Σ. κατά πλειοψηφία µε ψήφους 37 ναι, 5 όχι και 5 λευκά, ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας λόγω κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Η εισήγηση της υπηρεσίας επισυνάπτεται. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 165 Απεχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Λετώνης Ιωάννης. ΘΕΜΑ 1 ο : Το Π.Σ. κατά πλειοψηφία µε ψήφους 30 ναι, 11 όχι και 4 λευκά, ενέκρινε τον Προϋπολογισµό έτους 2012, πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. και του συνοπτικού τριετή Π/Υ , σύµφωνα µε την εισήγηση του Προϊσταµένου της /νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Καρπέτα Ευαγγέλου η οποία επισυνάπτεται. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 166 Απεχώρησε από τη συνεδρίαση η κ. Σπανούδη έσποινα.. ΘΕΜΑ 2 ο : Το Π.Σ. κατά πλειοψηφία µε ψήφους 43 ναι και 2 όχι, ενέκρινε την 5 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2011, σύµφωνα µε την εισήγηση του Προϊσταµένου της /νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Καρπέτα Ευαγγέλου η οποία επισυνάπτεται µαζί µε την συµπληρωµατική εισήγηση. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 167 ΘΕΜΑ 3 ο : Το Π.Σ. κατά πλειοψηφία µε ψήφους 35 ναι, 4 όχι και 6 λευκά, ενέκρινε την Τριµηνιαία έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού Εσόδων Εξόδων Α έως και Γ τριµήνου 2011, σύµφωνα µε την εισήγηση του Προϊσταµένου της /νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Καρπέτα Ευαγγέλου η οποία επισυνάπτεται. 3

4 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 168 Παρουσιάστηκε στην συνεδρίαση ο κ. Ψυχογιός Γεώργιος. ΘΕΜΑ 4 ο : Ο Περιφερειάρχης, µετά από διαλογική συζήτηση, πρότεινε στο Σώµα την αναβολή του θέµατος προκειµένου να υπάρξει χρόνος για σωστή προετοιµασία και εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αλλά και για δηµόσια διαβούλευση, η οποία θα κορυφωθεί σε διευρυµένη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής ιαβούλευσης και η διαδικασία να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος Ιανουαρίου του Η πρόταση του Περιφερειάρχη ψηφίστηκε οµόφωνα. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 169 ΘΕΜΑ 5 ο : Το Π.Σ. κατά πλειοψηφία µε ψήφους 43 ναι και 2 όχι, ενέκρινε την οριστική παραλαβή της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη επείγουσας αποκατάστασης αστοχιών στα πρανή του επαρχιακού δρόµου Μοναστηρίου Παναγούλης του ήµου Ευπαλίου, σύµφωνα µε την εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη κ. Γαζή Γιώτας η οποία επισυνάπτεται. Απεχώρησε από τη συνεδρίαση η κ. Γαζή Γιώτα. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 170 ΘΕΜΑ 6 ο : Το Π.Σ. οµόφωνα ενέκρινε την παραχώρηση κατά χρήση κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας στο ήµο Καρπενησίου και κατάρτιση σύµβασης µεταξύ Περιφερειακής Ενότητας και ήµου λόγω του κατεπείγοντος από την υπάρχουσα επισφαλή κατάσταση του κτιρίου, σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Καραµπά Βασιλείου η οποία επισυνάπτεται. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 171 Ο Πρόεδρος του Π.Σ. ζήτησε από το Σώµα να παραταθεί η Συνεδρίαση για µία ώρα και οµόφωνα το Σώµα αποδέχτηκε την παράταση της συνεδρίασης. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 172 Απεχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Κοντογεώργος Κων/νος. ΘΕΜΑ 7 ο : Το Π.Σ. οµόφωνα ενέκρινε την παράταση συµβατικής προθεσµίας της µελέτης: «Παράλληλα έργα Λιανοκλαδίου,.. Λυγαριάς του ήµου Λαµιέων», σύµφωνα µε την εισήγηση του Προϊσταµένου της Γενικής /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών κ. Τσάµπρα Γεωργίου η οποία επισυνάπτεται. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 173 ΘΕΜΑ 8 ο : Το Π.Σ. οµόφωνα ενέκρινε την λύση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ήµου Στυλίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της πράξης «ιαχείριση λυµάτων ευρύτερης παραλιακής ζώνης Καραβοµύλου Ραχών», σύµφωνα µε την εισήγηση του Προϊσταµένου της Γενικής /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών κ. Τσάµπρα Γεωργίου η οποία επισυνάπτεται. 4

5 . Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 174 ΘΕΜΑ 9 ο : Το Π.Σ. κατά πλειοψηφία µε ψήφους 42 ναι και 2 όχι, όρισε την κ. Καραβά Τριανταφυλλιά τακτικό µέλος και την κ. Παπαθωµά Γιαννιού Φανή αναπληρωµατικό µέλος για την συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, σύµφωνα µε την εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της Γενικής /νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, κ. Τσάµπρα Γεωργίου η οποία επισυνάπτεται. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 175 Απεχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Στουπής Νικόλαος. ΘΕΜΑ 10 ο : Το Π.Σ. κατά πλειοψηφία µε ψήφους 32 ναι και 11 όχι, ενέκρινε την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (κωδικός πρόσκλησης 30) µε τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ» µε τελικό δικαιούχο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε την εισήγηση του Προϊσταµένου της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλου Αντώνη η οποία επισυνάπτεται. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 176 ΘΕΜΑ 11 ο : Το Π.Σ. οµόφωνα ενέκρινε την 2 η Τροποποίηση Περιφερειακού Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων από Πιστώσεις ΣΑΕ 047/6 (Ο.Σ.Κ.Α.Ε.), για το έτος 2011, σύµφωνα µε την εισήγηση του Προϊσταµένου της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλου Αντώνη η οποία επισυνάπτεται. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 177 ΘΕΜΑ 12 ο : Το Π.Σ. κατά πλειοψηφία µε ψήφους 40 ναι και 2 όχι, ενέκρινε την 4 η Τροποποίηση Περιφερειακού Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων από Πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), για το έτος 2011, σύµφωνα µε την εισήγηση του Προϊσταµένου της /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλου Αντώνη η οποία επισυνάπτεται µαζί µε τους συµπληρωµατικούς πίνακες. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 178 ΘΕΜΑ 13 ο : Το Π.Σ. οµόφωνα ενέκρινε, α) το ΠΚΤΜΝΕ, β) το 1 ο Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών, γ) την 1 η Συµπληρωµατική Σύµβαση και δ) Παράταση Προθεσµία εκτέλεσης των εργασιών της µελέτης: «Στατική µελέτη ενίσχυσης του φέροντα οργανισµού των κτιρίων του 1 ου & 2 ου ΤΕΕ-ΙΕΚ Θήβας», σύµφωνα µε την εισήγηση της Προϊσταµένης της.τ.ε. Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Πορτάλιου Ελένης η οποία επισυνάπτεται. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 179 ΘΕΜΑ 14 ο : Το Π.Σ. οµόφωνα ενέκρινε τα στάδια: α) Οριστική Μελέτη Σήµανσης Ασφάλισης, β) Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης Αποστράγγισης, γ) Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων της µελέτης: «Βελτίωση οδού Αγ.Νικόλαος Γιάλτρα Αγ. Γεώργιος Λιχάδας µε Παράκαµψη Γιάλτρων Παράκαµψη Αγ. Νικολάου, Τµήµα Β: Παράκαµψη Γιάλτρων και Λουτρών Γιάλτρων», σύµφωνα µε την εισήγηση του Προϊσταµένου της.τ.ε. Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Μάρκου Γεωργίου η οποία επισυνάπτεται. 5

6 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 180 Στην πρόταση του Προέδρου του Π.Σ. κ. Τιµπλαλέξη ηµητρίου, να ψηφιστεί ως έχει η πρόταση ψηφίσµατος που κατατέθηκε στο Σώµα, διαφώνησε ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Χειµάρας Αθανάσιος. Το Π.Σ. κατά πλειοψηφία µε ψήφους 36 ναι και 6 όχι, ενέκρινε το ψήφισµα ως έχει. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 181 Ύστερα από τα παραπάνω και δεδοµένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέµα, λύεται η συνεδρίαση στις και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΓΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6

7 ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΑΡΟΝΤΑ 1. Μπακοµήτρος Κων/νος 2. Παρχαρίδης Παναγιώτης 3. Παπαθωµά Γιαννιού Φανή 4. Μπέτσιος Νικόλαος 5. Ζιώγας Γεώργιος 6. Καπελέρης Σταµάτιος 7. Βουρδάνος ηµήτριος 8. Σανίδας Ηλίας 9. Ριζάκος Παναγιώτης 10. Αγδινιώτης Αναστάσιος 11. Ντάνος Γρηγόριος 12. Ψυχογιός Γεώργιος 13. Πίσχινας Ανέστης 14. Καρακάντζας Αθανάσιος 15. Παπαναγιώτου Νικόλαος 16. Μπαράκος Νικόλαος 17. Μπαντούνας Γεώργιος 18. Κατσίκας Ιωάννης 19. Κουλουρίδης Κων/νος 20. Κακάτσος Γεώργιος 21. Αλεξίου Γεώργιος 22. Καράντζαλης Λουκάς 23. Παπαργύρης Γεώργιος 24. Λατσούδης Αθανάσιος 25. Παπαϊωάννου Πανουργιάς 26. Μπεχλιβάνίδης Παναγιώτης 27. Σκλαπάνης Ταξιάρχης 28. Τσιτσάνης Λάµπρος 29. Βεργέτης Βασίλειος 30. Χειµάρας Αθανάσιος 31. Κουτσογιαννακόπουλος Κων/νος 32. Κοντογεώργος Κων/νος 33. Αγνιάδης Παναγιώτης 34. Γκάβαλης Σταµάτιος 35. Παπαθανασίου Κων/νο 36. Καραϊσκος Περικλής Αργυρίου ηµήτριος 38. Μακρή-Θεοδώρου Ελένη 39. Καράµπελας Ιωάννης 40. Βαρδακώστας Απόστολος 41. Φατούσης Νικόλαος 42. Λετώνης Ιωάννης 43. Χρονάς Αναστάσιος 44. Ντούρου Ιωάννα (Σοφία) 45. Τουσιάδης Θωµάς 46. Σπανούδη έσποινα 47. Στουπής Νίκολαος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Καραβά Τριανταφυλλιά 2. Γκικόπουλος Γεώργιος 3. Παπανδρέου Νικόλαο 7

8 8

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 2/24-2-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 2/24-2-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 2/24-2-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 24 η

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513

Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη, Σύρος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Στο Ηράκλειο σήµερα 1 Μαρτίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-Β24. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-Β24. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-Β24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 35 ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 30 η Νοεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΞ7Λ7-5Σ8. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΙΨΞ7Λ7-5Σ8. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθµός Απόφασης: 105/2012 Στο Ηράκλειο, σήµερα Πέµπτη 28 Ιουνίου 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 375/09-08-2013 Α/Α Πρακτικού: 26 ο Ηµεροµηνία Συνεδρίασης: 16/08/2013 Τόπος: Γραφεία Πιερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015

Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 27 η Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ).

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αργοστόλι 02-07-2014 Αριθ. Πρωτ.:30885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12 Στη Λαµία και στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Ω7Λ7-ΡΑΝ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β43Ω7Λ7-ΡΑΝ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς τους δέκα (0) συνηµµένους πίνακες αντί τους οκτώ (8) ) Αθήνα, 0-0-202 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα υλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 98/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 18/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2409/10-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 18/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2409/10-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα