11. Η αεροπορική ορολογία νομοθετικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά. Aviation terminology in european union legislative texts in greek

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11. Η αεροπορική ορολογία νομοθετικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά. Aviation terminology in european union legislative texts in greek"

Transcript

1 1 11. Η αεροπορική ορολογία νομοθετικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά Μ. Καλλέργης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έναρξη της ανάπτυξης κοινοτικής πολιτικής στις αεροπορικές μεταφορές συμπίπτει με την προσχώρηση της χώρας μας στην ΕΟΚ. Στην ελληνική γλώσσα υπάρχει αεροπορική ορολογία, σημαντική σε ποσότητα και αξιόλογη σε ποιότητα σε διάφορους επιμέρους τομείς, που όμως είναι διάσπαρτη και έχει ανάγκη από τυποποιητική επέμβαση. Σε κοινοτικό επίπεδο η εξέλιξη της ορολογίας παρακολουθεί την εξέλιξη της πολιτικής αεροπορικών μεταφορών, στους τομείς που καλύπτει η πολιτική αυτή. Η σχετική ορολογία περιλαμβάνει μέρος της ορολογίας που χρησιμοποιείται στην εθνική νομοθεσία αλλά και νέα, που αναπτύχθηκε για την κάλυψη νεοεμφανιζόμενων κοινών αναγκών. Για διάφορους λόγους η νέα αυτή ορολογία δεν διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και μερικές φορές αποκλίνει από την αντίστοιχη εθνική ορολογία. Προτείνεται ανάληψη συγκεκριμένης πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της κατάστασης. Aviation terminology in european union legislative texts in greek M. Kallergis SUMMARY The common air transport policy was launched at the same time as Greece s accession to the EEC. In the Greek language the indigenous terminology is quantitatively and qualitatively significant in certain sectors. But this terminology is characterized by high dispersion and needs to be standardized. Within the Community, the terminology evolves in line with the needs of air transport policy and the domains which it covers. Part of the terminology already appears in the national legislation, but new terminology is also developed to cover emerging Community needs. For several reasons this new terminology is not the result of close collaboration between the Community translation services and the competent Greek authorities and in several cases it deviates from the corresponding national terminology. Concrete action is proposed to improve this situation. ΣΚΟΠΟΣ Οι αεροπορικές μεταφορές συγκαταλέγονται στους τομείς που καλύπτει η κοινοτική 1 πολιτική. Η πολιτική αυτή διατυπώνεται σε νομοθετικά κείμενα που μεταφράζονται σε όλες 1 Στη συνέχεια ο όρος «κοινοτικός» θα αναφέρεται τόσο στην ΕΟΚ (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα) όσο και στη διάδοχό της, την ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση).

2 2 τις κοινοτικές γλώσσες. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι: να εξειδικευθεί το σχετικό πεδίο να δοθεί μία εικόνα για την ορολογία των νομοθετικών κειμένων στην ελληνική γλώσσα που έχουν ως αντικείμενο τις αεροπορικές μεταφορές να γίνει σύγκρισή της με την αεροπορική ορολογία όπως έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Οι πηγές της ορολογίας βρίσκονται εκεί όπου αναπτύσσονται σχετικές δραστηριότητες: στην εκπαίδευση (διδακτικό υλικό), στην επιστήμη (ερευνητικό έργο, δημοσιεύσεις), στις μονάδες παραγωγής και συντήρησης (συνεννόηση, παραγγελίες υλικού), στην τυποποίηση και πιστοποίηση, στην εκμετάλλευση (εμπορευματικές, επιβατικές μεταφορές, εφοδιαστική), στη νομοθεσία (σε ευρεία δέσμη επί μέρους τομέων), στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας (διμερείς συμβάσεις), στο σχετικό διεθνές δίκαιο (διεθνείς συμβάσεις), στο στρατό (εγχειρίδια, κανονισμοί, κατασκευές και συντήρηση, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικό υλικό). Για λόγους ιστορικούς 2, ιδιαιτερότητα για την ελληνική πραγματικότητα αποτελεί η έντονη επίδραση της στρατιωτικής αεροπορίας. Είναι ευρεία και έντονη η παρουσία στην πολιτική αεροπορία προσωπικού και τεχνογνωσίας προερχόμενων από την πολεμική αεροπορία. Στη χώρα μας όλες αυτές οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται, συνοδευόμενες αλλού από μεγαλύτερη και αλλού από μικρότερη παραγωγή σχετικής ορολογίας. Ας επιχειρήσουμε στο σημείο αυτό μια αναδρομή στα ορολογικού ενδιαφέροντος «παραδιδόμενα» στους τομείς που αναφέρθηκαν, με περιγραφή των χαρακτηριστικών της ελληνικής ορολογίας που απαντά εκεί. Λεξικά 2 17 Δεκεμβρίου 1903: Θα θεωρήσουμε ότι τότε πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση μηχανήματος «βαρύτερου από τον αέρα». Αμέσως ξεκίνησε ραγδαία εξέλιξη του νεογέννητου κλάδου που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, δηλαδή επί ένα περίπου αιώνα. 08 Φεβρουαρίου 1912: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση στη χώρα μας. Την ίδια χρονιά άρχισε η ανάπτυξη της αεροπορίας για στρατιωτικούς σκοπούς από το στρατό και το πολεμικό ναυτικό, το οποίο έδωσε σημαντική ώθηση στο νεοφώτιστο κλαδο : Πρωτοεμφανίζεται στην Ελλάδα η πολιτική αεροπορία και η πρώτη πτήση πολιτικής εταιρείας πραγματοποιείται τελικά το 1931 μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με επιβάτη τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. 25 Μαρτίου 1957: Μετά από άλλα σημαντικά βήματα που προηγήθηκαν, υπογράφεται η Συνθήκη της Ρώμης για την ίδρυση της ΕΟΚ, η οποία μετεξελίχθηκε (Μάαστριχτ, ) στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυνητικά το κοινοτικό ενδιαφέρον για τα αεροπορικά θέματα αρχίζει από τότε και καλύπτει, μέχρι και σήμερα, αποκλειστικά και μόνο θέματα πολιτικής αεροπορίας.

3 3 Δυστυχώς τα εξειδικευμένα αεροπορικά λεξικά δεν είναι βέβαιο πως υπερβαίνουν τα δάχτυλα του ενός χεριού. Γενικώς το πεδίο κάλυψής τους είναι περιορισμένο, με πιο πλήρες από αυτά που συγκρίναμε το λεξικό της AGARD (υπηρεσία του ΝΑΤΟ) με το συμπλήρωμά του. Η σύγκριση που επιχειρήσαμε, για μεγάλο δείγμα λημμάτων, μεταξύ τριών αεροπορικών λεξικών οδήγησε στο συμπέρασμα ότι σε σημαντικό πλήθος όρων (οπωσδήποτε πάνω από 20% και ίσως και μέχρι 30%) οι αποδόσεις διέφεραν μεταξύ των δύο ή και των τριών ενώ αρκετές από αυτές είναι λανθασμένες. Ιδού μερικά τυχαία παραδείγματα: Cockpit: Θέσις χειριστού, καμπίνα διακυβερνήσεως αεροσκάφους (λεξικό 1) Θέσις (θάλαμος) χειρισμού (λεξικό 2) Θάλαμος χειριστηρίων ή διακυβερνήσεως ενός αεροσκάφους (λεξικό 3). Range: Εμβέλεια (λεξικό 1) Αυτονομία (λεξικό 2) Ακτίνα (δράσης) (λεξικό 3). Άς σημειωθεί ότι σε έγκυρο αεροπορικό βιβλίο βρέθηκε πως Εμβέλεια = Μέγιστη δυνατή διαδρομή ενώ Αυτονομία = Μακρότερη χρονικά διάρκεια πτήσεως. Split flap: Διαχωριζόμενο πτερύγιο καμπυλότητας (λεξικό 1) Αποκρυπτόμενο πτερύγιο καμπυλότητας (λεξικό 2) Σχιστό πτερύγιο υπεραντωτή (λεξικό 3). Βιβλία Κατά το τέλος της δεκαετίας του 70 η κατάσταση στο χώρο των εξειδικευμένων ελληνικών αεροπορικών βιβλίων είχε χαρακτηριστεί από ειδικούς ως απογοητευτική. Η επισκόπηση της εξέλιξης που σημειώθηκε από τότε δεν δείχνει σημαντική βελτίωση. Όντως προστέθηκαν νέα ονόματα συγγραφέων, νέα έργα και μεταφράσεις, βασικά στους τομείς της αεροδυναμικής, των κινητήρων, του αεροπλάνου και της αεροναυτιλίας, με ποιότητα άλλοτε καλή και άλλοτε λιγότερο καλή, αλλά ποσοτικώς όχι τόσα όσα θα προσδοκούσε κανείς για ορίζοντα εικοσιπενταετίας. Προστέθηκαν επίσης λίγα βιβλία ερμηνευτικού χαρακτήρα για νομικά θέματα και θέματα εκμετάλλευσης και συντήρησης, των οποίων η ορολογία συμφωνεί με εκείνη των νομοθετικών κειμένων που ερμηνεύουν (πχ για το θέμα «Πτυχία και άδειες»). Σε έργα που είναι μεταφράσεις παρατηρείται κάποια υποβάθμιση ποιότητας της ορολογίας για διάφορους λόγους. Παραδείγματος χάρη, μερικές φορές λόγω περιορισμένης γνώσης 01 Ιανουαρίου 1981: Η Ελλάδα είναι πλέον πλήρες μέλος της ΕΟΚ. Η σχετική πράξη προσχώρησης υπογράφτηκε στις 28 Μαΐου Η ενταξιακή διαδικασία και η συμμετοχή της χώρας μας στην ΕΟΚ εισάγουν νέο και όχι αμελητέο παράγοντα, τη διάδραση με τα κοινοτικά δρώμενα.

4 4 του αντικειμένου από το μεταφραστή, δεν χρησιμοποιούνται (οι) καθιερωμένες αποδόσεις αλλά προϊόντα αυτοσχεδιασμού. Τότε μερικοί όροι δεν είναι σωστοί ούτε ίδιοι με τους αντίστοιχους άλλων βιβλίων. Με ικανή συχνότητα επίσης απαντά το φαινόμενο να μένουν σε βιβλία ξένοι όροι όπως είναι στην ξένη γλώσσα, με τους ξένους χαρακτήρες. Πρέπει πάντως να αναγνωριστεί ότι στους, περιορισμένου πλήθους, τομείς που καλύπτει η ελληνόγλωσση αεροπορική βιβλιογραφία το μεγαλύτερο ποσοστό έργων περιέχουν σωστή 3 και εύστοχη ορολογία και βοηθούν τον ενδιαφερόμενο όταν ανατρέχει εκεί, ιδίως στις περιπτώσεις όπου μαζί με τον ελληνικό όρο δίδεται σε παρένθεση και ο αγγλικός. Νομοθεσία (πλην διεθνών συμβάσεων και μόνο για την πολιτική αεροπορία) Ο πρώτος βασικός νόμος για την πολιτική αεροπορική δραστηριότητα που βρίσκεται στον Κώδικα του Ραπτάρχη είναι του έτους 1931 (Ν.5017/31 «Περί Πολιτικής Αεροπορίας»). Το ίδιο έτος ακολουθεί το Προεδρικό Διάταγμα 7/14 Αυγούστου 1931 «Περί κανονισμού της Εναερίου Κυκλοφορίας». Τα κείμενα αυτά με τις τροποποιήσεις τους ρύθμισαν τις σχετικές ανάγκες της χώρας για αρκετά χρόνια (ο πρώτος νόμος καταργήθηκε το 1988!). Η θεματολογία της νομοθεσίας 4 που ακολούθησε τα επόμενα χρόνια μέχρι και σήμερα καλύπτει θέματα τεχνικά, εκμεταλλεύσεως, διοικητικά, δικαίου, περιβαλλοντικά κ.λπ. 5 Η ελληνική νομοθεσία ελάχιστα ενδιαφέρεται για τη θεωρία της αεροδυναμικής, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες των κινητήρων, την περιγραφή των μερών των αεροσκαφών Πχ με βάση το κριτήριο συμμόρφωσης προς την ορολογία της νομοθεσίας, στις περιπτώσεις όπου ενδιαφέρει το κριτήριο αυτό, ή με άλλα κριτήρια. Κείμενα Αναγκαστικών Νόμων, Βασιλικών Διαταγμάτων, Νόμων, Κωδίκων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων. Τα κυριότερα από τα θέματα αυτά είναι: «Κίνηση αεροσκαφών υπεράνω της Ελληνικής Επικρατείας», «Σήματα εθνικότητος και νηολόγησις αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας», «Κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας αερολιμένων», «Αεροναυτική μετεωρολογία», «Κανόνες εναερίου κυκλοφορίας», «Τεχνική εκμετάλλευση μεταφορικών αεροπλάνων δημοσίας χρήσεως», «Κύρωσις κανονισμού εργασίας προσωπικού της Ολυμπιακής αεροπορίας», «Αεροπορικά ατυχήματα πολιτικών αεροσκαφών», «Αεροναυτικές πληροφορίες», «Διαδικασίες αεροναυτικών επικοινωνιών», «Ιδιωτική επιχείρηση ασφαλίσεως πλοίων και αεροσκαφών», «Πτητική ικανότητα (πλωϊμότητα) πολιτικών αεροσκαφών και πιστοποίηση αεροπορικών προϊόντων εν γένει», «Κύρωση κανονισμού εργασίας προσωπικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας», «Συντήρηση πολιτικών αεροσκαφών», «Τεχνική εκμετάλλευση ελαφρών αεροπλάνων δημοσίας χρήσεως», «Πτυχία και άδειες πολιτικής αεροπορίας», «Ιδιωτική αεροπορία», «Διευκολύνσεις αεροπορικών μεταφορών», «Μέτρηση και έλεγχος του θορύβου των (υποηχητικών) αεροσκαφών», «Μέτρηση και έλεγχος των αερίων εκπομπών και εκπομπών καπνού των αεροσκαφών», «Κώδικας αεροπορικού δικαίου», «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)», «Υφαρπαγή αεροσκαφών», «Επίγεια εξυπηρέτηση», «Κρίση πτητικής καταλληλότητας πληρωμάτων αέρος», «Εγχειρίδιο διαδικασιών επιθεώρησης εργασιών συντήρησης», «Κανονισμός πυρασφαλείας και διάσωσης αεροσκαφών στα αεροδρόμια», «Κανονισμός ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας», «Έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων πολιτικής αεροπορίας», «Πτυχία προσωπικού πιστοποίησης συντήρησης αεροσκαφών», «Επιθεωρητές ασφαλείας πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» κ.λπ.

5 5 και τη λειτουργία τους. Η τεχνική ορολογία την οποία χρησιμοποιεί υπηρετεί τους βασικούς της στόχους που είναι συγκεκριμένες ρυθμιστικές παρεμβάσεις, όπως προκύπτουν από τη θεματολογία που περιγράφτηκε. Ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της αεροπορικής ορολογίας στην ελληνική νομοθεσία θα μπορούσε να αναφερθεί η εξελικτικότητά της. Πρόκειται για μετάβαση από ορολογία απλή, για περιορισμένες ανάγκες στα πρώτα νομοθετικά κείμενα 6, προς ορολογία με εξειδίκευση και σημαντικά εμπλουτισμένη με την πάροδο των ετών και των δεκαετιών. Έτσι στη νομοθεσία περιλαμβάνονται πλέον σώματα εξειδικευμένης ορολογίας για τους αντίστοιχους τομείς. Άλλο χαρακτηριστικό είναι πως, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των βιβλίων, η ορολογία της νομοθεσίας είναι μονόγλωσση και δεν προσφέρεται για αποδελτίωση. Ενδιαφέρουσα εξαίρεση αποτελούν κάποια νομοθετικά κείμενα όπου, τουλάχιστον στο αρχικό τους μέρος, στους ορισμούς, παραθέτουν σε παρένθεση και τον αντίστοιχο αγγλικό όρο (το φαινόμενο δεν είναι μόνο πρόσφατο: εντοπίστηκε νομοθέτημα του έτους 1963 με το αγγλικό λεξιλόγιο). Τρίτο χαρακτηριστικό της ορολογίας αυτής είναι η κάποιου βαθμού ασυνέπειά της, δηλαδή πολυμορφία αποδόσεων. Έτσι σε μερικά κείμενα ο γνωστός στους σχετικούς με το θέμα διεθνής οργανισμός αναφέρεται ως «ICAO», σε άλλα ως «ΔΟΠΑ» αλλά και ως «ΟΔΠΑ» (ΒΔ αριθ. 324/1968). Αλλού, ακόμη και σε πρόσφατα κείμενα, γίνεται χρήση των παλαιότερων όρων «Πλωιμότητα» και «Αεροπλωιμότητα» αντί «Πτητική ικανότητα» (Airworthiness). Επίσης σε ορισμένα νομοθετικά κείμενα αναφέρεται ο όρος «Αερομεταφορέας» ενώ σε άλλα "Αεροπορικός μεταφορέας», προφανώς αντίστοιχοι και οι δύο του αγγλικού «Air carrier». Εντυπωσιάζει πάντως η συνεπής χρήση των όρων «Αεροδρόμιο» και «Αερολιμένας», αντίστοιχα προς τα αγγλικά «Αerodrome» και «Αirport». Διεθνείς συμβάσεις 7 6 Χωρίς να λείπουν και οι «γραφικότητες» σε μερικές περιπτώσεις. Ετσι, στο νόμο του 1931 πχ γίνεται λόγος για «οδηγούς αεροπόρους» στο άρθρο 26 ενώ αλλού το αεροσκάφος «προσγειούται» αλλά και «προσεδαφίζεται». Στο ΠΔ πάλι του 1931 τα αεροπλάνα «απεδαφίζονται» ενώ τα υδροπλάνα «αφυδατώνται» και «προσυδατώνται» ή «αποτίθενται μετά την πτήσιν». 7 Από τις παλαιότερες διεθνείς συμβάσεις, από τις οποίες οι περισσότερες έχουν κυρωθεί, θα μπορούσε να αναφερθούν: η Σύμβαση του Παρισιού (1919). Το αντικείμενό της ήταν η αρχή της κρατικής κυριαρχίας στον εναέριο χώρο. Ίσχυσε μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης του Σικάγου η Σύμβαση της Βαρσοβίας (1929). Διέπει, μέχρι σήμερα, τα σχετικά με το είσιτήριο του επιβάτη, τις αποσκευές και το δηλωτικό αεροπορικής μεταφοράς η Σύμβαση του Σικάγου, (1944). Το αντικείμενό της είναι τα δικαιώματα των κρατών στον εναέριο χώρο τους, τα σχετικά με την είσοδο και την έξοδο των αεροσκαφών από το χώρο αυτό, τα σχετικά με τη νηολόγηση και τις άδειες αεροσκαφών και τις άδειες των πληρωμάτων τους. Δύο συμβάσεις που υπογράφτηκαν ταυτόχρονα ρυθμίζουν τα σχετικά με τις δύο "ελευθερίες αέρος" και τις πέντε «ελευθερίες αέρος» αντίστοιχα η Σύμβαση της Γενεύης (1948). Αφορά τη διεθνή αναγνώριση ιδιωτικών δικαιωμάτων (κυριότητα, υποθήκη κ.λπ.) στα αεροσκάφη η Σύμβαση της Ρώμης (1952). Αφορά την ευθύνη του

6 6 Δεδομένου ότι για την κύρωσή τους απαιτείται η ταυτόχρονη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του αγγλικού και του ελληνικού κειμένου, οι διεθνείς συμβάσεις περιέχουν σημαντικής ποσότητας και αξίας ορολογία. Βέβαια δεν είναι όλες οι συμβάσεις το ίδιο πλούσιες σε ορολογία με τις πολύ ενδιαφέρουσες από την άποψη αυτή συμβάσεις της Βαρσοβίας και του Σικάγου (που έφθασε να μετράει 18 παραρτήματα μέχρι σήμερα). Εξάλλου, αν και γενικά στις συμβάσεις χρησιμοποιείται ευρέως η ορολογία των εθνικών νομοθετικών κειμένων που ρυθμίζουν αντίστοιχα θέματα, παρατηρούνται και διάφορες αποκλίσεις. Παραδείγματος χάρη, στη Σύμβαση του Σικάγου έχουμε «Εxpected approach time = Αναμενόμενη ώρα προσέγγισης» αντί «Αναμενόμενος χρόνος προσέγγισης» σε σχετικό ελληνικό νόμο, «Instrument Approach Procedure = Διαδικασία Ενόργανης Προσέγγισης» αντί «Διαδικασία προσεγγίσεως δι οργάνων», «Taxiway = Τροχόδρομος» αντί «Διάδρομος τροχοδρομήσεως», «Runway = Διάδρομος» αντί «Διάδρομος προσγειώσεως». Άλλες πηγές Ενδιαφέρον είναι πως υπάρχει σειρά σημαντικού πλήθους προτύπων ΕΛΟΤ με την ένδειξη «Αεροδιαστημική σειρά». Τα πρότυπα αυτά αφορούν διάφορα μηχανικά ή ηλεκτρολογικά υλικά αλλά η (τεχνικότατη) ορολογία τους δεν φαίνεται πως έχει σχέση με την καθαρά αεροπορική ορολογία. Αυτό όμως δεν επαληθεύτηκε. Επίσης δεν βρέθηκαν λεξιλόγια στο Διαδίκτυο, πηγή που αναπτύσσεται τελευταία και πολλές φορές κρύβει εκπλήξεις. Τέλος, δεν βρέθηκε καμία ειδική βάση δεδομένων αεροπορικής ορολογίας. Σύνοψη Σαν αίτια ανασχετικά της εξέλιξης της ελληνικής αεροπορικής ορολογίας θα μπορούσε να αναφερθούν: πρώτα πρώτα η μάλλον περιορισμένη ζήτηση, αφού η ελληνική αγορά στον τομέα αυτό είναι περιορισμένη. Άλλωστε οι τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις συμβαίνουν αλλού και κυρίως στην αγγλική γλώσσα. Αυτό ενθαρρύνει την απευθείας προσφυγή των εκμεταλλευομένου το αεροσκάφος για ζημίες που προκαλούνται από αυτό σε πρόσωπα ή πράγματα που βρίσκονται στην επιφάνεια το Πρωτόκολλο της Χάγης (1955). Αφορά την ευθύνη του αερομεταφορέα προς τους επιβάτες, αποστολείς κ.λπ. η Σύμβαση της Γουαδαλαχάρας (1961). Το αντικείμενό της είναι μεταφορές που συμφωνούνται από έναν μεταφορέα και εκτελούνται από άλλο η Σύμβαση του Τόκιο (1963). Αφορά τα αδικήματα επί αεροσκαφών και την αεροπειρατεία το Πρωτόκολλο της Γουατεμάλας (1971) το πρωτόκολλο του Μοντρεαλ (1975). Φυσικά ακολουθούν και άλλες.

7 7 ενδιαφερομένων, που είναι σχεδόν πάντοτε γνώστες τουλάχιστον της αγγλικής, απευθείας σε ξενόγλωσσα (αγγλικά) συγγράμματα και βοηθήματα. Άλλη αιτία που δυσχεραίνει τη διαμόρφωση συμπαγούς ορολογίας είναι ότι η ελληνική ορολογία έχει σε πολλές περιπτώσεις προκύψει από την αγγλική, όπου όμως υπάρχουν ήδη διαφορές στη σημασία του ίδιου αγγλικού όρου μεταξύ «αμερικανικής αγγλικής» και «αγγλικής αγγλικής». Επίσης ως σοβαρό πρόβλημα επισημαίνονται τα αντιδάνεια. Δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις αγγλόφωνοι τεχνικοί ονοματοδότησαν για πρώτη φορά με ελληνικής ρίζας λέξη, άστοχα όμως. Φυσικό είναι η κατά την αρχική σημασία της λέξης αυτής μετάφραση στα ελληνικά να οδηγεί σε εσφαλμένο ελληνικό όρο. Πάντως υπάρχουν γνώστες των σχετικών με την αεροπορία θεμάτων και την ορολογία της. Επίσης υπάρχει υλικό ορολογικό σημαντικό ποσοτικά και με ευρύτατη κάλυψη θεμάτων αλλά διάσπαρτο και δύσκολα εντοπίσιμο και αξιοποιήσιμο. Είναι ακόμη γεγονός πως για την ίδια έννοια απαντούν πολλές αποδόσεις, μεταξύ των οποίων ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιλέξει. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Την Κοινότητα δεν την ενδιέφεραν εξαρχής όλα τα θέματα που αφορούν τις αεροπορικές μεταφορές. Ενδεικτικό είναι πως από τα 91 κείμενα για θέματα μεταφορών που μεταφράστηκαν στο πλαίσιο της ενταξιακής προετοιμασίας της Ελλάδας από το 1979 μέχρι την προσχώρησή της το 1981 και αφορούσαν τα μέχρι τότε μέτρα της Κοινότητας μόλις δύο (!) κείμενα αφορούσαν τις αεροπορικές μεταφορές 8. Τελικά, κοινή πολιτική αεροπορικών μεταφορών δρομολογείται ουσιαστικά μετά την προσχώρηση της χώρας μας και την πλήρη συμμετοχή της στην Κοινότητα/Ένωση. Σε επίπεδο ορολογίας αυτό σημαίνει πως όλα τα σχετικά κείμενα μεταφράστηκαν στη γλώσσα μας, από την έναρξη της σχετικής πολιτικής μέχρι τώρα. Το έναυσμα για αλλαγές και για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών έδωσε η «απορρύθμιση» των αεροπορικών μεταφορών στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με πτώση των 8 Ένα στον τομέα των μεταφορών, κείμενο μιάμισης σελίδας, με μοναδικό ειδικό όρο το "Αεροπορικές μεταφορές", και ένα σχετικό με το θόρυβο από αεροσκάφη. Ο λόγος ήταν η χαμηλή προτεραιότητα που δινόταν τότε στον τομέα αυτό γιατί τα κράτη μέλη συμμετείχαν σε διεθνείς συμβάσεις που ρύθμιζαν όλα τα σχετικά θέματα βάσει διμερών συμφωνιών. Ακριβέστερα, το μόνο άρθρο της Συνθήκης που αναφέρει τις αεροπορικές μεταφορές είναι το άρθρο 84, κατά το οποίο «Το Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ομοφώνως εάν, κατά ποιο μέτρο και κατά ποια διαδικασία θα είναι δυνατόν να θεσπισθούν κατάλληλες διατάξεις για τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές.». Παρά τις δυνατότητες που παρέχει το άρθρο αυτό, η Κοινότητα έμεινε αδρανής επί κάποιες δεκαετίες στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80.

8 8 τιμών των ναύλων που κατέστησε προσιτότερες στο ευρύ κοινό τις αεροπορικές μεταφορές. Σχετικό κίνητρο και εργαλείο απετέλεσε η Ενιαία Πράξη (Φεβρουάριος 1986), που πρόβλεπε την ενιαία κοινοτική αγορά. Έτσι, μεταξύ 1987 και 1993 το Συμβούλιο εκδίδει τρεις δέσμες νομοθετικών μέτρων με σκοπό ακριβώς τη δημιουργία ενιαίας αγοράς στον τομέα, που έγινε πραγματικότητα σε νομοθετικό επίπεδο την 1 η Ιανουαρίου 1993 με τη θέσπιση της τρίτης δέσμης αυτών των μέτρων. Το αντικείμενο ήταν ο ανταγωνισμός, οι άδειες εκμετάλλευσης για τους αερομεταφορείς, η ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά, η ελευθέρωση των τιμών. Τα σχετικά βασικά κείμενα ακολούθησαν κείμενα για συνοδευτικά μέτρα και διάφορες αναγκαίες ρυθμιστικές παρεμβάσεις σε σχέση με το περιεχόμενο των ιδίων των μέτρων καθώς και για θέματα κρατικών ενισχύσεων, συμπράξεων, υπερατλαντικών συμπράξεων, δεσπόζουσας θέσης και άλλα. Για τη φάση αυτή και με το συγκεκριμένο στόχο που αναφέρθηκε, η βασική ορολογία των σχετικών κειμένων είναι η συνήθης ορολογία του ανταγωνισμού καθώς και ορισμένοι οικονομικοί και τελωνειακοί όροι. Όσον αφορά την αεροπορική ορολογία, χρησιμοποιούνται μάλλον συνήθεις όροι, όχι τεχνικοεπιστημονικοί (πχ «Air carrier = Αερομεταφορέας», «Flight number = Αριθμός πτήσεως», «Capacity = Μεταφορική ικανότητα», αλλά και άλλοι που επινοήθηκαν για τις νέες ανάγκες και τις νέες έννοιες, όπως: «Cabotage = Δικαίωμα ενδομεταφοράς», «Coordinated airport = Συντονισμένος αερολιμένας», «Airport user = Χρήστης αερολιμένα», «Self-handling = Εξυπηρέτηση δι ιδίων μέσων/αυτοεξυπηρέτηση», «Air transport product = Υπηρεσία αεροπορικής μεταφοράς», «Parent carrier = Μητρικός μεταφορέας», «Computerized reservation system = Ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης (θέσεων)», «Unbundled air transport product = Απλή υπηρεσία αεροπορικής μεταφοράς», «Βundled air transport product = Συνδυασμένη υπηρεσία αεροπορικής μεταφοράς» και αρκετοί άλλοι. Το 1996 πραγματοποιείται ο πρώτος απολογισμός για τα μέχρι τότε πεπραγμένα που βασικό στόχο είχαν την ελευθέρωση των αεροπορικών μεταφορών, οπότε διαπιστώνεται η μικρή επίδραση των μέτρων που είχαν ληφθεί μέχρι τότε και εντοπίζονται τα αρνητικά σημεία. Ακολουθούν νέα μέτρα, με ευρύτερο πεδίο κάλυψης αυτή τη φορά: σε επίπεδο

9 9 ανταγωνισμού για τους διαθέσιμους χρόνους χρήσης 9, τη βοήθεια σε σημείο στάθμευσης, τα πληροφορικά συστήματα κράτησης σε επίπεδο προστασίας καταναλωτών και περιβάλλοντος για την άρνηση επιβίβασης σε περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, για τους κανόνες σχετικά με την ευθύνη των αερομεταφορέων, για τους κανόνες σχετικά με τις ηχητικές εκπομπές από αεροσκάφη. Και για τα θέματα αυτά εμφανίζεται σχετική ορολογία, εν μέρει ήδη γνωστή, όπως πχ «By-pass ratio = Λόγος παρακάμψεως», «Noise certificate = Πιστοποιητικό θορύβου», «Subsonic jet aeroplane = Αεριωθούμενο υποηχητικό αεροπλάνο» αλλά και νέα ορολογία. Ιδού μικρό δείγμα: «Re-certificated aeroplane = Επαναπιστοποιημένο αεροπλάνο», «Integrated air traffic services system = Ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας», «Discount zone = Ζώνη έκπτωσης». Ενώ όμως εξελισσόταν η πραγματοποίηση της ενιαίας αγοράς, παρέμεναν παραμελημένοι, χωρίς σοβαρά και συστηματικά μέτρα, τρεις τομείς: Ο ένας είναι ο τομέας της αεροπορικής ασφάλειας. Η μοναδική σχετική υποδομή ήταν κάποια άτυπη συνεργασία διάφορων κρατών μελών σε διοικητικό επίπεδο, στις JAA (Joint Aviation Authorities) 10. Αυτές εκπονούσαν τις JAR (Joint Aviation Requirements), δηλαδή κανόνες (που δεν καλύπτουν όλες τις παραμέτρους της αεροπορικής ασφάλειας) με αντικείμενο θέματα τεχνικά, δηλαδή μελέτη και κατασκευή αεροσκαφών, εκμετάλλευση και συντήρηση καθώς και πιστοποιήσεις. Στόχος ήταν η προώθηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την ασφάλεια καθώς και την ανάπτυξη του κλάδου απέναντι στον ανταγωνισμό των ΗΠΑ. Αρχικά, σε τεχνικό επίπεδο η Κοινότητα δεν προχώρησε τότε πέρα από τις JAA. Απλώς χρησιμοποίησε μέρος των προδιαγραφών JAR σαν βάση κάποιας πολιτικής στον τομέα της ασφάλειας αλλά αρκετά δύσκαμπτης και όχι πλήρους. Βήματα αποφασιστικά έγιναν το 1994 και ιδίως το 1996, μετά το δυστύχημα στη Δομινικανή Δημοκρατία με 176 θύματα πολίτες της ΕΕ. Το αντικείμενο των σχετικών κειμένων ήταν οι αρχές διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων με βάση τους κανόνες του ΔΟΠΑ, ο έλεγχος τήρησης των κανόνων ασφαλείας του ΔΟΠΑ, η διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας αεροσκαφών τρίτων χωρών που χρησιμοποιούν κοινοτικά αεροδρόμια. Στα κείμενα αυτά χρησιμοποιείται ορολογία ίδια με εκείνη των αντίστοιχων ελληνικών νομοθετικών κειμένων αλλά σε πιο περιορισμένη έκταση καθώς για τεχνικά θέματα τα 9 Πρόκειται για τα περίφημα «Slots». Aντί για «Διαθέσιμος χρόνος» ή «Διαθέσιμος χρόνος χρήσης» που χρησιμοποιούνται, έχει προταθεί, και έχει χρησιμοποιηθεί ήδη σε κάποιο βαθμό, η απόδοση «Χρονοθυρίδα», δάνειο από τις τηλεπικοινωνίες, που θα μπορούσε να θεωρηθεί ευστοχότερη.

10 10 κείμενα αυτά παραπέμπουν σε συναφείς JAR. Οι JAR είναι κείμενα πολύ τεχνικά και εξειδικευμένα και, τουλάχιστον κάποιες σειρές τους, μεταφράζονται στα ελληνικά. Έχει μάλιστα δημιουργηθεί από συνάδελφο ένα πολύ ενδιαφέρον λεξιλόγιο. Ιδού μικρό σχετικό δείγμα της ορολογίας τους: «Airspeed at threshold = Ενδεικνυόμενη ταχύτητα στο κατώφλι», «Correct flight path = Ορθό ίχνος πτήσης», «Failure of the critical engine = Βλάβη του κρίσιμου κινητήρα», «Ferry flight = Πτήση αυτομεταφοράς», «Landing gear extended = Σύστημα προσγείωσης σε θέση έκτασης», «Rate of climb = Βαθμός ανόδου», «Steep approach = Προσέγγιση μεγάλης γωνίας», «Trim = Αντιστάθμιση». Πάντως η ορολογία που χρησιμοποιείται στις JAR αποκλίνει σε κάποιο βαθμό, πιθανότατα σημαντικό, από τη διαμορφωμένη αεροπορική ορολογία στην ελληνική νομοθεσία. Μερικά σχετικα παραδείγματα: «Controlled airspace = Εναέριος χώρος υπό έλεγχο» σε JAR αντί «Ελεγχόμενος εναέριος χώρος» σε ελληνικό νομοθετικό κείμενο, «Flight simulator = Εξομοιωτής πτήσεων» αντί «Απομιμητής πτήσεων», «Cargo manifest = Ονομαστική κατάσταση φορτίου» αντί «Δηλωτικό φορτίου», «Restricted area = Ζώνη στην οποία ισχύουν περιοριστικά μέτρα» αντί «Περιορισμένη περιοχή». Tο επόμενο σημαντικό βήμα για την ασφάλεια ήταν η πρωτοβουλία για την ίδρυση του νέου ευρωπαϊκού (αλλά με μέλη όχι μόνο χώρες της ΕΕ) οργανισμού για την ασφάλεια, του EASA (European Aviation Safety Agency = Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας), που συγκροτήθηκε το Σεπτέμβριο έτους 2003 με κανονισμό του Ιουλίου Ο οργανισμός αυτός ήδη υπάρχει και έχει δραστηριοποιηθεί, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά και τυπικά πια ρόλο για την αεροπορική ασφάλεια. Όσον αφορά τις JAA, διατηρούνται αλλά ο ρόλος τους περιορίστηκε και συνεργάζονται με την EASA βάσει μεταξύ τους συμφωνίας. Ο δεύτερος τομέας είναι η διαχείριση του εναερίου χώρου. Και εδώ η Κοινότητα υιοθέτησε δύο αρχές, την αρχή για φορέα με εξουσία λήψης αποφάσεων και εξασφάλισης της εφαρμογής τους και την αρχή για λύση σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ευρύτερο του κοινοτικού. Ετσι βασίστηκε στον Εurocontrol, που ήδη υπήρχε. Οι σχετικές διαδικασίες δρομολογήθηκαν τον Ιούνιο 1997 και ολοκληρώθηκαν κατά το τέλος του έτους με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου το έτος Ο Εurocontrol παράγει και μεταφράζει στα ελληνικά δικά του κείμενα, τα «Εurocontrol Standards» και άλλα. Οι μεταφραστές της υπηρεσίας αυτής χρησιμοποιούν τις συνηθισμένες ελληνικές πηγές και αξιοποιούν την πείρα ειδικών του Οργανισμού. 10 Πρόκειται για άτυπη συνεργασία σε επίπεδο Υπηρεσιών Πολιτικής Αεροπορίας που ξεκίνησε με την υπογραφή σχετικού εγγράφου στην Κύπρο το έτος 1990.

11 11 Ο τρίτος τομέας είναι οι εξωτερικές σχέσεις. Εδώ έχει πραγματοποιηθεί σημαντική πρόοδος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρά τις ποικίλες δυσχέρειες (βασικά ασυμφωνία μεταξύ κρατών μελών και απουσία, ακόμη, κοινής εξωτερικής πολιτικής). Παραμένουν εκκρεμότητες στις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Από άποψη αεροπορικής ορολογίας δεν υπάρχει ενδιαφέρον υλικό στα κείμενα αυτά. Πάντως σε εξέλιξη βρίσκονται διάφορες άλλες πολιτικές, που συνεπάγονται μάλιστα και σημαντικές επενδύσεις: η κοινοτική άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας (πρόταση της Επιτροπής τον Ιούλιο 2004, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το έτος 2007) το σύστημα πλοήγησης μέσω του δορυφορικού συστήματος Galileo που αφορά και τις αεροπορικές μεταφορές το κοινό σύστημα καθορισμού τιμών για την παροχή υπηρεσιών βελτιστοποίηση του εναερίου χώρου πιστοποίηση παρόχων υπηρεσιών και ιδίως η δέσμη μέτρων για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό που δρομολογήθηκε στις 20 Απριλίου Πάντως μπορεί να σημειωθεί ότι από άποψη ορολογίας οι τέσσερις κανονισμοί που εισάγουν τα μέτρα για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Όπως αναφέρθηκε, δεδομένου ότι περιγράφουν τη σχετική πολιτική, τα κοινοτικά νομοθετικά κείμενα για τις αεροπορικές μεταφορές καλύπτουν μέρος μόνο του συνόλου των σχετικών τομέων της εθνικής νομοθεσίας. Εκτός όμως από τους τομείς αυτούς καλύπτουν και άλλους, καθαρά κοινοτικού ενδιαφέροντος. Όσον αφορά το περιεχόμενό τους, είναι προσανατολισμένα προς τις συγκεκριμένες ανάγκες που εξυπηρετεί η κοινοτική πολιτική η οποία, όπως είναι φυσικό, εκτείνεται σε επίπεδο πέρα από το εθνικό. Τα χαρακτηριστικά της αντίστοιχης ορολογίας ακολουθούν: οι τομείς της ορίζονται από τους τομείς πολιτικής ενώ αναπτύσσεται και ορολογία νέα, για έννοιες που δεν έχουν ποτέ μέχρι τώρα ξαναεμφανιστεί. Έτσι έχει δημιουργηθεί κάποιο κοινοτικό ιδιόλεκτο, ήδη αρκετά πλούσιο. Σχετικά δείγματα έχουν ήδη δοθεί. Η αντιμετώπιση των αναγκών σε αεροπορική ορολογία στις κοινοτικές υπηρεσίες βασίζεται κατά κύριο λόγο στις εθνικές πηγές, που περιγράφτηκαν στη σχετική παράγραφο, σε βοηθήματα κοινοτικά (βάση ΙΑΤΕ, εσωτερικά λεξιλόγια) και στην αυτενέργεια, όταν πρόκειται για αντιμετώπιση όρων που εμφανίζονται για πρώτη φορά, πράγμα που, όπως φάνηκε παραπάνω, είναι συνηθισμένο. Η συνεργασία με εθνικές αρχές, όπως η ΥΠΑ, υπουργεία και

12 12 ενδεχομένως και άλλες, είναι περιορισμένη για διάφορους λόγους (απουσία σημείων επαφής, οπότε η αναζήτηση προσώπου κατάλληλου για παροχή συμβουλών για θέματα αεροπορικής ορολογίας γίνεται δυσχερέστατη και χρονοβόρα, δισταγμός για λόγους ψυχολογικούς εφόσον δεν υπάρχει θεσμοθετημένη συνεργασία κ.λπ.). Το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει όλα τα μειονεκτήματα των εθνικών πηγών, εντεινόμενα από το γεγονός ότι κατά κανόνα στις κοινοτικές μεταφραστικές υπηρεσίες, σε όλες τις γλώσσες, υπερέχουν αριθμητικώς οι μεταφραστές από μεταφραστικές σχολές, γενικής, βασικά γλωσσικής, κατάρτισης. Έτσι πρέπει να θεωρηθούν απόλυτα φυσικό φαινόμενο οι όποιες ορολογικές αστοχίες και ασυνέπειες απαντούν στα κοινοτικά νομοθετικά κείμενα για αεροπορικές μεταφορές στην ελληνική γλώσσα καθώς και οι αποκλίσεις από την ελλαδική αεροπορική ορολογία. Άς παρατεθούν και μερικά τέτοια παραδείγματα: σε κάποια κείμενα δεν γίνεται η διάκριση μεταξύ «Αεροδρομίου» και «Αερολιμένα» που είναι σαφέστατη στο ΒΔ αριθ. 22 του 1964 άρθρο 1 ενώ αλλού είδαμε, πχ, «Self-handling = Εξυπηρέτηση δι ιδίων μέσων» ή και «Αυτοεξυπηρέτηση», «Τraffic right = Δικαίωμα μεταφορών» ή και «Μεταφορικό δικαίωμα», «Scheduled air service = Τακτική αεροπορική γραμμή» και παράλληλα «Direct air service = Απ ευθείας αεροπορικό δρομολόγιο» και «Passenger air service = Αεροπορική μεταφορά επιβατών» (με το ερώτημα για τους τρείς τελευταίους όρους αν υπάρχει μοναδική απόδοση του «Αir service». ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Υπάρχει ενδεχόμενο αυτά που αναφέρθηκαν για την αεροπορία και την ειδική ορολογία της να αφορούν και άλλους τομείς της κοινοτικής δράσης. Με αυτή την έννοια η παρούσα εργασία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μελέτη περίπτωσης ενδεχομένως αντιπροσωπευτική και άλλων. Για την προκειμένη, απ' όσα προηγήθηκαν προκύπτουν μερικές διαπιστώσεις όπως: η προϊούσα ανάπτυξη της κοινοτικής πολιτικής αεροπορικών μεταφορών σε πλάτος και σε βάθος, που δημιουργεί σημαντικές ανάγκες μετάφρασης σχετικών κειμένων οι ελλείψεις υποδομής που περιγράφτηκαν για τον τομέα της ορολογίας αεροπορικών μεταφορών, που λειτουργούν αρνητικά ενόψει της έντασης των αναγκών στις αεροπορικές μεταφορές δημιουργείται διαρκώς νέα ορολογία, την οποία οι έλληνες μεταφραστές των κοινοτικών οργάνων είναι υποχρεωμένοι να αποδόσουν για πρώτη φορά στη γλώσσα τους μόνοι, χωρίς να είναι ειδικοί, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Αυτά και άλλα καθιστούν αναγκαία κάποια σχετική δράση. Κατά την άποψή μας το απλούστερο σήμερα θα ήταν η δημιουργία, ως βασικής υποδομής, μιας ξεχωριστής και

13 13 ειδικής βάσης δεδομένων αεροπορικής ορολογίας. Στόχος θα ήταν η συστηματική συλλογή, καταγραφή και ταξινόμηση της αεροπορικής ορολογίας και η επιλογή αποδόσεων μοναδικών και έγκυρων για ξένους όρους. Παράλληλα, το περιβάλλον της βάσης θα μπορούσε να αποτελέσει κάποιο σημείο επαφής για θέματα ορολογίας αεροπορικών μεταφορών. Ίσως η βέλτιστη λύση να ήταν μια βάση του τύπου της Τeleterm. Στη βάση θα έπρεπε να διασφαλίζεται συμμετοχή αφενός εθνική (Ελλάδα, Κύπρος) και αφετέρου κοινοτική, κατά το σύστημα των Σουηδών που προβλέπει συνεργασία των δύο αυτών παραγόντων για θέματα ορολογίας. Αν αναλαμβανόταν σχετική πρωτοβουλία, από εθνικό ή το κοινοτικό επίπεδο, βασικό θέμα θα ήταν να καθοριστεί ποίος θα ασκήσει το σχετικό εθνικό ρόλο (η ΥΠΑ, που διαθέτει ευρεία τεχνογνωσία με κάλυψη όλων των σχετικών με την αεροπορία τομέων αλλά και γνώση της σχετικής ορολογίας, το Υπουργείο Μεταφορών, η ΕΛΕΤΟ που θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη συνεργασία των φορέων αυτών, και ίσως και άλλων, προσθέτοντας τη γλωσσική ευαισθησία και την τεράστια πείρα της στο χειρισμό σχετικών θεμάτων)*. * Βιβλιογραφία δεν παρατίθεται λόγω έκτασης του κειμένου. Μιχάλης ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Μεταφραστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταχυδρομική διεύθυνση: Michael Kallergis Av. Orban 139, 1150 Bruxelles BELGIQUE Αρ. τηλεφώνου: Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3662 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000)

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3419,14.7.2000 837 Κ.Δ.Π. 207/2000 Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών σχετικών με τις μη εμπορικές αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2015 COM(2015) 599 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας EL EL 1. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.3.2009 COM(2009) 121 τελικό 2009/0042 (COD) C6-0097/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0785 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 785/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλους - (α) «Οδηγία 2002/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 αναφορικά με τους εκτελεστικούς κανόνες για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον αφορά την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 35 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989)

Αριθμός 35 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989) E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3222,20.2.98 452 Κ.Δ.Π. 35/98 Αριθμός 35 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989) 207 του 1989. Συνοπτικός τίτλος. Εξαίρεση κατά κατηγορίες συμπράξεων αερομεταφορέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ/ΝΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Δ1/Β/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 15.4.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της Ιταλικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Η ετήσια επισκόπηση ασφάλειας παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για την ασφάλεια της αεροπορίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

Η ετήσια επισκόπηση ασφάλειας παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για την ασφάλεια της αεροπορίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 13 Σύνοψη των κυριότερων σημείων Η ετήσια επισκόπηση ασφάλειας παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για την ασφάλεια της αεροπορίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 05/2013. Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης

Γνώμη αριθ. 05/2013. Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΤ/ΕΑΠ: 2012-06 RMT.0416 (OPS.009 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)) ΚΑΙ RMT.0417 (OPS.009 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)) 10/06/2013 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) 7602/16 AVIATION 57 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Απριλίου 2016 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Προσάρτημα στη Γνώμη 05/2007 PreRIA 21.040 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ Εργασία αριθ. 21.040 Έγγραφα θορύβου αεροσκαφών 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΙ ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΙ ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Αεροδρόµια και αεροπορικές µεταφορές ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΙ ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Χριστίνα Μηλιώτη cmilioti@mail.ntua.gr Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πατρών Τροχόδρομοι και διάδρομοι Αεροδρόμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2014 COM(2014) 574 final 2014/0264 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 18 Οκτωβρίου 2010 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 05/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 18 ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ) σχετικά με τη «Συνεργασία στην Ενημέρωση και στη Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I. Επί της αρχής Με το Κεφάλαιο Α του παρόντος σχεδίου νόμου επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου θα πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Χωρητικότητα Αεροδροµίου

Χωρητικότητα Αεροδροµίου Αεροδρόµια και αεροπορικές µεταφορές Χωρητικότητα Αεροδροµίου Χριστίνα Μηλιώτη cmilioti@mail.ntua.gr Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πατρών Ευχαριστίες Οι διαφάνειες του µαθήµατος περιέχουν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 13109/14 AVIATION 179 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί είναι ασφαλείς οι αεροµεταφορές ;

Γιατί είναι ασφαλείς οι αεροµεταφορές ; Γιατί είναι ασφαλείς οι αεροµεταφορές ; Ένας συνοπτικός οδηγός του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) Γιατί τα αεροσκάφη πιστοποιούνται προτού λάβουν άδεια εκτέλεσης πτήσεων -- Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλεια των πολιτικών αερομεταφορών στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Η ασφάλεια των πολιτικών αερομεταφορών στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Η ασφάλεια των πολιτικών αερομεταφορών στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Γεώργιος Παπασπύρου Διευθυντής Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Κυρίες και κύριοι, Επιθυμώ να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1338/2017 7.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια

Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια Αθανάσιος Μπόγδης, Μηχ.- Ηλ/γος Μηχανικός 1. Εισαγωγή Η εισήγηση επικεντρώνεται σε μία μόνο παράμετρο από τις πολλές που συνδέονται με τα Δημόσια Εργαστήρια Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη Πρόταση κατάρτισης κοινών κανόνων για την πτητική λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη easa.europa.eu/drones September 2015 μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη PAGE 2 Π ΕΠΤ 2015-10 του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Βασικές αρχές και ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Βασικές αρχές και ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Βασικές αρχές και ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και άλλες διατάξεις Αθήνα, Ιούλιος 2010 Αναβάθμιση και αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 02/12/2011

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 02/12/2011 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 02/12/2011 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 2ας Δεκεμρίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

GROUND EVACUATION Ground Evacuation Boeing 737 SKYWEST BEECHCRAFT 1900C KING AIR

GROUND EVACUATION Ground Evacuation Boeing 737 SKYWEST BEECHCRAFT 1900C KING AIR GROUND EVACUATION Ως μέλη της ΠΑ είναι πολλές οι φορές που θα ταξιδέψουμε με C-130 για υπηρεσιακούς ή μη λόγους. Άλλες φορές πάλι θα βρεθούμε στην θέση του επιβάτη σε κάποιο πολιτικό αεροσκάφος. Στα ταξίδια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ----------------------------------------- Το έργο που επιτέλεσε η Βουλή κατά τη σύνοδο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0364/63. Τροπολογία. Artur Zasada, Mathieu Grosch εξ ονόµατος της Οµάδας PPE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0364/63. Τροπολογία. Artur Zasada, Mathieu Grosch εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 5.12.2012 A7-0364/63 63, Mathieu Grosch Άρθρο 30 παράγραφος 5 5. Ο οργανισµός διαχείρισης του αερολιµένα υποβάλλει έκθεση στην εθνική εγκρίνουσα αρχή αναφέροντας τυχόν προβλήµατα µε τους παρέχοντες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 20ής Φεβρουαρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 20ής Φεβρουαρίου 2008 19.3.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Μαρτίου 2004 για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την πιθανότητα τροποποίησης του άρθρου 7.3 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Σχέδιο συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Ουκρανίας. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Σχέδιο συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Ουκρανίας. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.4.2014 COM(2014) 18 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Ουκρανίας στην Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

«Παρακολούθηση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους»

«Παρακολούθηση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους» Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 22/03/2013 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚOY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 22 ας Μαρτίου 2013 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

14469/16 ADD 1 ΠΧΚ/ακι/ΔΛ 1 DGE 2A

14469/16 ADD 1 ΠΧΚ/ακι/ΔΛ 1 DGE 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0277 (COD) 14469/16 ADD 1 AVIATION 231 CODEC 1668 RELEX 949 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας. Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το

Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας. Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το Aviation English Language Proficiency Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 A6-0471/2008 4.12.2008 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για τη σύναψη της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2007/0174(COD) 20.12.2007 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en, de, es)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en, de, es) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en, de, es) Διοργανικός φάκελος: 2015/0277 (COD) 13505/1/16 REV 1 ADD 1 REV 1 LIMITE ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9 26.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 859/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Αυγούστου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2015 COM(2015) 805 final 2015/0271 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης όσον αφορά τις αποφάσεις που θα λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ενηµέρωση της ιεραρχίας ΓΕΕΘΑ)

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ενηµέρωση της ιεραρχίας ΓΕΕΘΑ) Έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο (Search and Rescue SAR)* Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί γνωµοδοτικό σηµείωµα το οποίο συντάχθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή του Κανονισµού (EK) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 1 Σεπτεμβρίου 2008 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 3/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 1ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον κανονισμό της Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 (Αρ. Φακέλου 16.07.002.002.009) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (Α) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 11.9.2008 C 233/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/11 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ)

αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ) Στο άρθρο αυτό και στις συγκεκριμένες παραγράφους, γίνεται προσπάθεια να μεταφερθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα