ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Πεχλιβάνογλου Γιώργος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Πεχλιβάνογλου Γιώργος"

Transcript

1 ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Πεχλιβάνογλου Γιώργος

2 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση Νο. 9 Πεχλιβάνογλου Γιώργος Τμήμα: Β' (11-13) Α) Θεωρητικό Μέρος Οι νόμοι της αεροδυναμικής Η Αεροδυναμική εξετάζει, τη ροή γύρω από αεροδυναμικής μορφής σώματα καθώς και τις δυνάμεις που αναπτύσσονται πάνω σ'αυτά. Τα σώματα είναι Αεροδυναμικής μορφής, που σημαίνει ότι παρουσιάζουν μικρή επιφάνεια κάθετα προς την κυρία κατεύθυνση της ροής, δηλαδή έχουν τη μία διάσταση τους, που είναι'κάθετη στη κύρια ροή, μικρή ως προς τις άλλες διαστάσεις του σώματος. Τα σώματα αυτά επιδιώκεται να έχουν τέτοια μορφή ώστε να μην εμφανίζεται αποκόλληση της ροής από την επιφάνεια τους, όπως θα συνέβαινε αν η επιφάνεια τους είχε οξείες ακμές. Συνεπώς, η λειότητα της επιφάνειας και η μικρή μετωπική επιφάνεια είναι τα χαρακτηριστικά των Αεροδυναμικών σωμάτων. Παραδείγματα σωμάτων αεροδυναμικής μορφής αποτελούν οι πτέρυγες και οι άτρακτοι των αεροσκαφών, ενώ η φύση με την εξέλιξη των ειδών δημιούργησε αεροδυναμικής μορφής σώματα (ψάρια, πουλιά) που η σημερινή τεχνολογία προσπαθεί να αντιγράψει το σχήμα τους. Οι ταχύτητες του ρευστού γύρω από τα Αεροδυναμικής μορφής σώματα είναι μεγάλες και συγκεκριμένα ο αριθμός Reynolds που χαρακτηρίζει τη ροή είναι πολύ μεγαλύτερος της μονάδας, l Re = ρ u 1 μ Στο παρακάτω σχήμα αναφέρονται τυπικές τιμές του αριθμού Reynolds της ροής γύρω από σώματα, όπου διαπιστώνεται η ευρύτητα μεταβολής του αριθμού Reynolds από 10 5 για τη ροή γύρω από το ψάρι μέχρι τον αριθμό ΙΟ 8 για τη ροή γύρω από το υπερηχητικό αεροσκάφος.

3 Άνωση Στη συνέχεια θα αναλυθεί το φαινόμενο της άνωσης. Το φαινόμενο αυτό χωρίζεται σε δυο κατηγορίες, την αεροστατική και τη δυναμική άνωση. Αυτές οι κατηγορίες διαφέρουν μεταξύ τους κυρίως ως προς το μηχανισμό δημιουργίας της άνωσης. Στις παρακάτω παραγράφους περιγράφονται αυτοί οι δυο μηχανισμοί όπως εμφανίζονται στα αερόπλοια. Τα αερόπλοια είναι τα μοναδικά μέσα αερομεταφοράς τα οποία εμφανίζουν και τα δυο είδη άνωσης, σε αντίθεση με τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα στα οποία εμφανίζεται μόνο δυναμική άνωση. Ειδικότερα λοιπόν: Η αεροστατική άνωση Η αεροστατική άνωση που το μέγεθος της υπολογίζεται εύκολα με εφαρμογή της αρχής του Αρχιμήδη οφείλεται στη μικρότερη, σχετικά με τον αέρα, πυκνότητα του αερίου με το οποίο είναι γεμάτοι οι σάκκοι του αεροπλοίου. Στα πρώτα αεροπλοΐα χρησιμοποιείτο ως ανωστικό αέριο το Υδρογόνο αντί του Ηλίου λόγω της χαμηλότερης πυκνότητας του και της φθηνότερης παρασκευής του.

4 Όμως το Υδρογόνο είναι αναφλέξιμο και πολλά ατυχήματα συνέβησαν στα πρώτα αεροπλοΐα που οφείλονταν στην ανάφλεξη του, με τελευταίο ατύχημα την καταστροφή του Hindenburg το έτος Γι' αυτό στα σημερινά αεροπλοΐα το ανωστικό αέριο που προτιμάται είναι το Ήλιον (Ηe).Λόγω της μεγαλύτερης πυκνότητας του Ηe έναντι του Η υπάρχει μία απώλεια αεροστατικής άνωσης για τον ίδιο όγκο αεροπλοίου. Έτσι μειώνεται η εμβέλεια πτήσης του αεροπλοίου κατά 20% ή απαιτείται μεγαλύτερο αερόπλοιο κατά 20% άρα και ακριβότερο, ώστε το αεροπλοΐα που είναι πληρωμένο με Ήλιο να έχει την ίδια απόσταση ωφέλιμου φορτίου ανά Κm πτήσης με το αεροπλοΐα Υδρογόνου. Το κόστος παρασκευής του Ηλίου είναι πολύ υψηλό (περίπου 2500 $ ανά 1000 m 3 σε τιμές 1974) και είναι τουλάχιστον 40 φορές μεγαλύτερο του κόστους του. Υδρογόνου, δηλαδή το κόστος είναι σημαντικός παράγοντας που επιδρά στο λειτουργικό κόστος του αεροπλοίου. Το Ήλιο σε κανονική θερμοκρασία και πίεση ζυγίζει 166 kg ανά 1000 m 3 και εκτοπίζει αέρα βάρους 1059 Kp, έτσι ανά 1000 m 3 χωρητικότητας Ηλίου προκύπτει αεροστατική άνωση, 892 Κρ. Η αεροστατική αυτή άνωση πρέπει να μεταφέρει το βάρος του αεροπλοίου (περίβλημα, κατασκευή, συστήματα ελέγχου, κινητήρες και το έρμα πτήσης). Η επιπλέον αεροστατική άνωση είναι συνήθως 30% έως 40% της αρχικής ολικής και διατίθεται για τη μεταφορά του υπόλοιπου φορτίου (καύσιμα, επιβάτες, μεταφερόμενο φορτίο). Δυναμική Άνωση Η δυναμική άνωση είναι αποτέλεσμα της διαφοράς πίεσης του κάτω και του πάνω μέρους του αεροπλοίου (ή του αεροσκάφους), οι οποίες όμως οφείλονται στην κίνηση του αεροπλοίου με κάποια γωνία πρόσπτωσης ως προς την κατεύθυνση του ανέμου. Η δυναμική αυτή άνωση, που ανάλογη της είναι η δυναμική άνωση των αεροσκαφών, είναι ελαφρώς μεγαλύτερη της

5 δυναμικής άνωσης των αεροσκαφών για την ίδια γωνία πρόσπτωσης λόγω της αποκόλλησης της ροής που συμβαίνει στο επάνω μέρος του αεροπλοίου, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Η δυναμική άνωση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική ανάλογα με τη γωνία πρόσπτωσης. Ο μικρός όμως λόγος επιμήκους του αεροπλοίου έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη πολύ μικρής δυναμικής άνωσης και τη δημιουργία μεγάλης αντίστασης. Η δυναμική άνωση που μπορεί να αναπτυχθεί το πολύ να φτάσει μέχρι το 10% της αεροστατικής άνωσης για 10 γωνία πρόσπτωσης. Παραμετρική μελέτη δίνει ότι ελαχιστοποίηση της αεροδυναμικής αντίστασης που δίνει τη βέλτιστη ταχύτητα και κατανάλωση καυσίμου επιτυγχάνεται σε μηδενική γωνία προσβολής του αεροπλοίου. Έτσι, το συμπέρασμα αυτό με το γεγονός ότι η αποκολλημένη ροή λόγω γωνίας προσβολής δημιουργεί προβλήματα στην ικανοποιητική πλοήγηση του αεροπλοίου και ότι η δυναμική άνωση που επιτυγχάνεται είναι μικρή σχετικά με την αεροστατική οδηγεί στην αγνόηση της άνωσης αυτής ως συνεισφοράς στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του αεροπλοίου και στην κίνηση του αεροπλοίου με μηδενική γωνία πρόσπτωσης. Η δυναμική άνωση των ατρακτοειδών σωμάτων και όλων των πτερύγων και αεροτομών υπολογίζεται γενικά από τη σχέση: 1 L = C L ρ A V 2 Όπου: C L είναι ο συντελεστής άνωσης ο οποίος χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά κάθε σώματος σχετικά με το φαινόμενο της άνωσης και εξαρτάται από τη μορφή του σώματος, ρ είναι η τιμή της πυκνότητας του ρευστού, Α είναι η μετωπική επιφάνεια η οποία για τις πτέρυγες δίνεται από το γινόμενο της χορδής επί το εκπέτασμα, V είναι η ταχύτητα του ρευστού, όταν το αντικείμενο είναι ακίνητο ή η ταχύτητα του αντικειμένου όταν το ρευστό είναι ακίνητο, ή η σχετική ταχύτητα όταν κινείται και το ρευστό αλλά και το σώμα. Η Αεροδυναμική Αντίσταση και ο συντελεστής Οπισθέλκουσας Όταν ένα σώμα κινείται μέσα σε ένα ρευστό ή όταν ένα ρευστό κινείται γύρω από ένα σώμα, εμφανίζονται μεταξύ του σώματος και του ρευστού δυνάμεις τριβής. Οι δυνάμεις αυτές οφείλονται στην τριβή ανάμεσα σε ένα

6 αριθμό μορίων του ρευστού και τα μόρια που βρίσκονται στην επιφάνεια του στερεού σώματος. Η δύναμη της τριβής ανάμεσα στο ρευστό και το σώμα δίνεται από τη σχέση: F D 1 = CD 2 p A V Όπου: ρ είναι η τιμή της πυκνότητας του ρευστού, Α είναι η μετωπική επιφάνεια του σώματος, V είναι η ταχύτητα του ρευστού, όταν το αντικείμενο είναι ακίνητο ή η ταχύτητα του αντικειμένου όταν το ρευστό είναι ακίνητο, ή η σχετική ταχύτητα όταν κινείται και το ρευστό αλλά και το σώμα. C D είναι ο συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης (ή συντελεστής οπισθέλκουσας) ο οποίος εξαρτάται από τη μορφή του σώματος. Ο συντελεστής αυτός έχει επινοηθεί από τους μελετητές των αεροδυναμικών φαινομένων, για να δικαιολογηθεί η διαφορά που παρουσιαζόταν στην τιμή της αεροδυναμικής αντίστασης μεταξύ σωμάτων με ίδια μετωπική επιφάνεια. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται καθαρά πώς επηρεάζει η μορφή των σχημάτων ίδιας μετωπικής επιφάνειας την τιμή της αεροδυναμικής αντίστασης. 2 Οι δυο δυνάμεις που αναλύθηκαν παραπάνω (άνωση - αεροδυναμική αντίσταση) είναι ιδιαίτερα σημαντικές και παίζουν σημαντικότατο ρόλο σχεδόν σε όλες τις κατασκευές σήμερα. Κλασικά παραδείγματα σύγχρονων κατασκευών στα οποία τα αεροδυναμικά και υδροδυναμικά φαινόμενα έχουν

7 σημαντικό ρόλο είναι όλα τα επίγεια μέσα μεταφοράς, τα αεροσκάφη, τα κτίρια καθώς επίσης και τα πλοία και υποβρύχια. Στις παρακάτω παραγράφους αναλύονται ορισμένα αεροδυναμικά φαινόμενα τα οποία βασίζονται στην άνωση και την αντίσταση και εμφανίζονται στα αυτοκίνητα και τα αεροσκάφη. Σπάζοντας το φράγμα των ΙΟΟχμ/ώρα Οι αγώνες παίζουν καθοριστικό ρόλο οτην εξέλιξη των αυτοκινήτων, αφού τα πειράματα και οι δοκιμές που γίνονται στους αγώνες, περνούν αργά ή γρήγορα και στα αυτοκίνητα ευρείας παραγωγής. Κάπως έτσι έγινε και με την αεροδυναμική. Τότε ο υπέρ πάντων αγώνας ήταν τα ρεκόρ ταχύτητας. Το 1899, ο Βέλγος Καμίλ Ζενστζί κατασκευάζει έναν γήινο πύραυλο και σπάει το φράγμα των 100 χλμ/ώρα γράφοντας 106 χλμ/ώρα. Το όχημα αυτό, αν και έμοιαζε πολύ με πύραυλο, ήταν ηλεκτρικό. Εκείνη την εποχή ο προσανατολισμός των κατασκευαστών ήταν η μείωση της οπισθέλκουσας, ενώ λίγο αργότερα, όταν οι ταχύτητες ανέβαιναν, άρχισε να τους απασχολεί η ευαισθησία των οχημάτων σε πλάγιους ανέμους. Το 1913, ο κόμης Ρικότι, σχεδίασε για λογαριασμό της Άλφα Ρομέο το Castagna, που έπιανε τα 136 χλμ/ώρα. Το αυτοκίνητο αυτό δεν ήταν αγωνιστικό, αλλά ολοκληρωμένη πρόταση επιβατικού αυτοκινήτου έχοντας σχήμα σταγόνας.

8 Οι σχεδιαστές αυτοκινήτων, επηρεασμένοι από τη ναυπηγική, σχεδίαζαν το τελείωμα (ουρά) του οχήματος όπως θα σχεδίαζαν πρύμνη καραβιού. Αυτή η επιλογή εφαρμόστηκε για ομαλότερη ροή στο πίσω μέρος, αλλά τελικά δεν δούλεψε ποτέ, μιας και η αποκόλληση του οριακού στρώματος ακριβώς μπροστά από την ουρά (λόγω φτερών και ακάλυπτων τροχών) αλλά και σε ολόκληρο το αυτοκίνητο, ήταν πολύ έντονη. Η Boat Tail (ουρά βάρκας) όμως άρεσε στον κόσμο και υιοθετήθηκε σε μοντέλα όπως το Audi Alpensieger του Μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο (το 1918) ο Δρ. Έντμουντ Ρούμπλερ άφηνε τη βιομηχανία αεροσκαφών και μεταπηδούσε στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η εμπειρία του σε αεροδυναμικό σχεδιασμό ήταν δεδομένη, κάτι που φάνηκε το 1924, όταν σχεδίασε το Rumpler Car με ουσιαστικά αεροδυναμικά χαρακτηριστικά. Επρόκειτο για ένα επιβατικό όχημα, που αν το κοιτούσες από πάνω, έμοιαζε με αεροτομή, ενώ και η όψη από το πλάι φανέρωνε την προσπάθεια του σχεδιαστή να μειώσει τους στροβιλισμούς στο πίσω μέρος. Ο Ρούμπλερ είχε δημιουργήσει ένα τόοο αεροδυναμικά ζυγισμένο αυτοκίνητο,

9 που όταν το 1979 η Volkswagen το τοποθέτησε στην αεροδυναμική της σήραγγα, μέτρησε συντελεστή οπισθέλκουσας 0,28 (με μετωπική επιφάνεια 2,57 τετρ. μέτρα) κάτι εξαιρετικά εντυπωσιακό για εκείνη την εποχή. Χρειάστηκε να περάσουν 58 χρόνια για να πλησιάσουν επιβατικά αυτοκίνητα την τιμή 0,30 (Audi 100 III). Ο Ρούμπλερ το 1923 είχε σχεδιάσει και ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο για την BENZ, που και πάλι θύμιζε σταγόνα, σημειώνοντας επιτυχίες. H συνδρομή του Paul Jaray Αν κάποιος έδωσε ώθηση στην αεροδυναμική οχημάτων (που κινούνται στο έδαφος), αυτός είναι ο Αυστριακός Πάουλ Γιάραϊ. Δούλευε και αυτός στην βιομηχανία αεροσκαφών, σχεδιάζοντας αεροπλάνα για τον κόμη Ζέπελιν, αλλά μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο πέρασε και αυτός στα αυτοκίνητα, όπου σχεδίαζε, αλλά κυρίως μελετούσε, την αεροδυναμική. Ήταν ο πρώτος που έκανε πειραματικές μελέτες οε αεροδυναμική σήραγγα. Η σήραγγα ήταν μικρή, ανήκε στον Ζέπελιν και ο Γιάραϊ τοποθετούσε μικρά μοντέλα (κλίμακας Ί :10), μελετώντας τη ροή του αέρα γύρω από αυτά. Ο Γιάραϊ πειραματίστηκε πολύ με την αεροδυναμική σήραγγα, τοποθετώντας διάφορα σώματα, με διάφορα σχήματα, προσπαθώντας να καταλάβει ποια μορφή είναι αυτή που έχει τον χαμηλότερο συντελεστή αεροδυναμικής αντίστασης, αναπτύσσοντας παράλληλα και διάφορες τεχνικές για τη μέτρηση αυτών των μεγεθών. Πρώτος απ' όλους παρατήρησε πως ελλειψοειδή οχήματα (το περίφημο σχήμα της σταγόνσς) παρουσιάζουν τη μικρότερη αντίσταση. Ο αυστριακός μηχανικός κατέληξε με τις μετρήσεις του πως ο χαμηλότερος

10 συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης οχήματος που κινείται στο έδαφος με ρόδες έχει κατώτατο όριο το 0,15 - κάτι που, απ' όσο ξέρουμε, δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα- Το 0,15 ήταν ο απόλυτος στόχος κατά τον Γιάραϊ, αλλά φυσικά ποτέ δεν κατάφερε να τον πλησιάσει. Παρ' όλα αυτά υπέδειξε τη μορφή που θα πρέπει να έχουν τα αυτοκίνητα για να πλησιάσουν το όριο του χαμηλού συντελεστή που προσδιόρισε. Δυστυχώς, οι αεροδυναμικές λύσεις του Γιάραϊ δεν ήταν πρακτικές, θέλοντας τα αυτοκίνητα να είναι ψηλά μακριά και με πολύ ομαλό πίσω μέρος. Κάποιοι ακολούθησαν παρ' όλα αυτά τα αποτελέσματα των ερευνών του και τόλμησαν να βγάλουν στην παραγωγή αυτοκίνητα όπως το Alder Trumpf, σχεδιασμένο από τον Κλεγιέρ το 1934, και το τσεχοσλοβάκικο Tatra 87 του Οι μελέτες και οι παρατηρήσεις του Γιάραϊ επηρέασαν πάντως πολλούς μηχανικούς μεταγενέστερα, οι οποίοι εφάρμοσαν τις αρχές του στα σχέδια τους. Ο Δρ. Φερντινάρντ Πόρσε ήταν ένας απ' αυτούς, σχεδιάζοντας για τη VW το KRAFT DURCH FREUDE, το γνωστό σκαθάρι. Η ευπάθεια, όμως, των αυτοκινήτων που ήταν σχεδιασμένα σύμφωνα με το δόγμα στενό και μακρύ, ήταν το ότι παρουσίαζαν αστάθεια στους πλευρικούς ανέμους και στις υψηλές ταχύτητες. Κάτι τέτοιο ήταν σημαντικό πρόβλημα για αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων όπως η Porsche 911 (επηρεασμένη και αυτή από τις αρχές του Γιάραϊ), οπότε η τοποθέτηση αεροτομής στο πίσω μέρος γινόταν απαραίτητη. Από το 1934 και μετά εφαρμόζεται η λύση του απότομου κοψίματος της ουράς, στα λεγόμενα αυτοκίνητα Kamm Back, τιμής ένεκεν οτον πρωτοπόρο Καμ που σχεδίασε το Κ5 το Το αυτοκίνητο αυτό, μετρημένο και πάλι από

11 τη VW, έδωσε συντελεστή οπισθέλκουσας 0,37 ενώ η μετωπική του επιφάνεια ήταν 2,17 τετρ. μέτρα. Σαν απόλυτο νούμερο σήμερα μπορεί να μην εντυπωσιάζει, αλλά αν αναλογιστεί κανείς πως τα μοντέλα εκείνης της εποχής ο συντελεστής ήταν 0,8 τότε καταλαβαίνουμε πως η τιμή του ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Η κήρυξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, σήμανε και τη λήξη των αεροδυναμικών εξελίξεων με βάση τις ιδέες του Γιάραϊ. Μόνο η Citroen συνέχισε να σχεδιάζει αυτοκίνητα παραγωγής προς αυτή την κατεύθυνση. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η DS που εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του '50. Το δημιούργημα του ιταλού γλύπτη Μπερτόνι είχε συντελεστή οπισθέλκουσας 0,38 με μετωπική επιφάνεια 2,14 τετρ. μέτρα. Ο σύγχρονος σχεδιασμός Η πετρελαϊκή κρίση το 1973 ανάγκασε όλο τον κόσμο να επαναπροσδιορίσει στόχους και πορείες. Φυσικά η βαριά βιομηχανία, στην οποία ανήκει και η αυτοκινητοβιομηχανία, επηρεάστηκε. Όλοι έψαχναν χαμηλό κόστος παραγωγής, αλλά και χαμηλό κόστος χρήσης για τα αυτοκίνητα. Εκεί κάπου ανακάλυψαν και πάλι την αεροδυναμική και το ρόλο της στην χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, αφού όσο λιγότερη αντίσταση έχει το αυτοκίνητο τόσο πιο εύκολο είναι το έργο του κινητήρα, άρα λιγότερη είναι και η κατανάλωση καυσίμου. Εκείνη την εποχή ξεκινούσε και μια άλλη επανάσταοη, αυτή των υπολογιστών. Η εκμετάλλευση της υπολογιστικής δύναμης αυτών των μηχανημάτων θα βοηθούσε καθοριστικά ένα κατεξοχήν δύσκολο υπολογιστικά θέμα όπως η αεροδυναμική. Η αεροδυναμική σήραγγα δε, είχε πλέον καθιερωθεί σαν το βασικό εργαστήριο για τη μελέτη της ροής γύρω από οχήματα, αλλά και κάθε λογής κατασκευάσματα που ενδιαφέρει η ροή του αέρα

12 γύρω τους. Σήμερα οι σχεδιαστές, χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα βοηθήματα, έχουν φτάσει να μειώσουν το συντελεστή οπισθέλκουσας σε αυτοκίνητα παραγωγής, στο 0,26. Το ΟρeΙ Calibra, που παρουσιάστηκε το 1989 στην έκθεση Φρανκφούρτης, ήταν το πρώτο με τόσο χαμηλό συντελεστή, ενώ και η καινούργια C-class της Mercedes ισοφαρίζει αυτό το ρεκόρ. Εξίσου σημαντικός όμως είναι ο χαμηλός συντελεστής και στα μικρά αυτοκίνητα. Στα συγκεκριμένα μοντέλα, η οικονομία καυσίμων είναι το ζητούμενο, ενώ οι κινητήρες τους κατά τεκμήριο είναι μικρού κυβισμού, οπότε η αντίσταση του αέρα καλό θα ήταν να επιβαρύνει τον κινητήρα όσο το δυνατόν λιγότερο. Το καλό αεροδυναμικό ζύγισμα λοιπόν, είναι καθοριστικό, αλλά οι διαστάσεις και το σχήμα των μικρών αυτοκινήτων δυσκολεύουν τα πράγματα. Όντας με μικρό μήκος και πολλές φορές με αρκετό ύψος για χώρους στο εσωτερικό, τα μικρά αυτοκίνητα εκ προοιμίου δεν είναι αεροδυναμικά. Η επίτευξη συντελεστή οπισθέλκουσας 0,30 στο Toyota Yaris είναι το αντίστοιχο ρεκόρ για τόσο μικρού μήκους αυτοκίνητο. Οι οικολογικοί προσανατολισμοί που επικρατούν σήμερα, και η ολοένα αυξανόμενη υπολογιστική ισχύς των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα δώσει τη δυνατότητα για ακόμα καλύτερη εξομοίωση και μελέτη της ροής του αέρα στα αυτοκίνητα. Εγγυημένο αποτέλεσμα λοιπόν η ακόμα καλύτερη κατανόηση της αεροδυναμικής και η ακόμα καλύτερη αεροδυναμική σχεδίαση μοντέλων που ίσως κάνουν το διακαή πόθο του Γιάραϊ, πραγματικότητα σε ένα καθημερινό αυτοκίνητο.

13 Αεροτομές (Αρνητική Άνωση) Όπως σημειώθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, το φαινόμενο της δυναμικής άνωσης είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία ανωστικής δύναμης στις αεροτομές (πτερύγια) και κατά συνέπεια την πτήση των αεροσκαφών. Ωστόσο η δύναμη της άνωσης στην αρνητική της μορφή είναι απαραίτητη και στη σύγχρονη βιομηχανία αυτοκινήτων. Είναι δεδομένο, πως ένα όχημα που κινείται στο έδαφος, πρέπει να εφάπτεται συνεχώς σε αυτό, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο δυναμικός έλεγχός του (στροφή, φρενάρισμα κ.λ.π). Όσο αυξάνεται όμως η ταχύτητα κίνησης του οχήματος, δημιουργούνται διάφορα προβλήματα σχετικά με τη δυναμική του συμπεριφορά. Όταν λοιπόν ένα όχημα κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα (σίγουρα πάνω από χ.α.ω) πρέπει να εξασφαλιστεί η συνεχής επαφή του με το οδόστρωμα και αν είναι δυνατόν, η πίεση του στην επιφάνεια του εδάφους με δύναμη μεγαλύτερη από αυτή που ασκεί η βαρύτητα της γής στο όχημα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται ο συντελεστής τριβής μεταξύ των τροχών του οχήματος και του εδάφους, άρα βελτιώνεται η δυναμική του συμπεριφορά. Οι σχεδιαστές αγωνιστικών αυτοκινήτων διαπιστώνοντας τα παραπάνω, προχώρησαν στη εφεύρεση μια διάταξης η οποία χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα σε όλα τα οχήματα που επιτυγχάνουν μεγάλες ταχύτητες. Τοποθέτησαν λοιπόν στο όχημα παράλληλα προς το έδαφος, μια αεροτομή η οποία μοιάζει με ανεστραμμένη πτέρυγα αεροσκάφους. Αφού λοιπόν η κανονική πτέρυγα παρέχει ανωστική δύναμη στο αεροσκάφος, η ανεστραμμένη πτέρυγα, συμπιέζει το όχημα στο έδαφος. Οι αεροτομές έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και έχουν κατασκευαστεί πάρα πολλά προφίλ αεροτομών τα οποία χρησιμεύουν για διάφορες χρήσεις σε διάφορα οχήματα. Η συνηθέστερη θέση της αεροτομής

14 στο όχημα είναι πίσω, κοντά στο άκρο του οχήματος, ωστόσο έχουν αναπτυχθεί και διάφορες άλλες αεροτομές οι οποίες τοποθετούνται περιμετρικά του οχήματος, και αυξάνουν την κάθετη δύναμη συμπίεσης του οχήματος στο έδαφος. Στα παρακάτω σχήματα φαίνονται διάφορα είδη σύγχρονων αεροτομών. Όπως είναι γνωστό, το φαινόμενο της άνωσης δημιουργείται λόγω της διαφοράς πιέσεων μεταξύ υ επιφανειών μιας πτέρυγας. Έτσι λοιπόν, στην πάνω επιφάνεια των πτερύγων των αεροσκαφών, επικρατεί χαμηλή πίεση, ενώ στην κάτω

15 επιφάνεια υψηλή, με αποτέλεσμα την εμφάνιση της ανωστικής δύναμης η οποία επιτρέπει στο αεροσκάφος να πετά. Αντίστοιχα στις αεροτομές των αυτοκινήτων, όπως σημειώθηκε παραπάνω, ισχύει το ακριβώς αντίθετο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία δύναμης η οποία συμπιέζει το όχημα στο έδαφος. Ωστόσο οι σχεδιαστές αγωνιστικών αυτοκινήτων υπέθεσαν πως θα μπορούσε να συμβεί το ίδιο και στο σώμα του οχήματος. Δηλαδή, αν με κατάλληλη σχεδίαση μπορούσε να μειωθεί η πίεση στο κάτω μέρος του οχήματος, θα εμφανιζόταν επιπλέον δύναμη συμπίεσης, από αυτή που θα δημιουργούσαν οι αεροτομές. Η πρωτοποριακή αυτή ιδέα ονομάστηκε φαινόμενο εδάφους (Ground Effect) και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στα μονοθέσια της Formula 1 της δεκαετίας του 60' ενώ στη συνέχεια τοποθετήθηκε και σε πολλά αυτοκίνητα παραγωγής, υψηλών επιδόσεων. Σήμερα, η χρήση της θεωρίας του Ground Effect θεωρείται δεδομένη στα αγωνιστικά αυτοκίνητα, ενώ έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο βαθμό σε πολλά οχήματα μαζικής παραγωγής. Στην πράξη, το πάτωμα των οχημάτων διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να σημειώνεται όσο δυνατόν λιγότερη εισχώρηση αέρα στο κάτω μέρος του οχήματος, αλλά και η ταχύτατη έξοδος του αέρα που τελικά εισχωρεί. Έτσι το πάτωμα τον αυτοκινήτων είναι επίπεδο και βρίσκεται πολύ κοντά στο έδαφος. Ειδικότερα στο μπροστινό μέρος του οχήματος είναι πολύ κοντά στο έδαφος (μείωση εισερχόμενου αέρα) ενώ στο πίσω μέρος το πάτωμα ανασηκώνεται διευκολύνοντας τη δημιουργία υποπίεσης.

16 Τέλος μια άλλη καινοτομία στο χώρο της αεροδυναμικής του αυτοκινήτου υπήρξε η εφεύρεση του Gurney flap. Πρόκειται για μια γωνιακή προσθήκη στο χείλος εκφυγής της αεροτομής, η οποία αυξάνει πολύ την τιμή της αρνητικής άνωσης με μικρή αύξηση της αεροδυναμικής αντίστασης. Η εφεύρεση αυτή του Αμερικάνου μηχανολόγου Dan Gurney δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στα μέρα της δεκαετίας του 70 στα μονοθέσια της Formula 1 και από τότε χρησιμοποιείται πολύ στους αγώνες αυτοκινήτων. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η μορφή του πτερυγίου αυτού και η εφαρμογή του σε ορισμένα αυτοκίνητα.

17 Αυτό λοιπόν που επιτυγχάνεται με το συγκεκριμένο πτερύγιο είναι η απότομη αποκόλληση του οριακού στρώματος από την επιφάνεια του πτερυγίου και η δημιουργία στροβιλισμών. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η πορεία που ακολουθεί το ρευστό κατά την αποκόλληση του οριακού στρώματος. Η Αεροσύραγγα Η αεροσύραγγα είναι μια εγκατάσταση η οποία χρησιμοποιείται για αεροδυναμικές μετρήσεις σε αντικείμενα με πραγματικό μέγεθος ή σε μοντέλα (πρότυπα) κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Η πιο σπουδαία απαίτηση σε μια αεροσύραγγα είναι η ομαλή παροχή του αέρα. Για την επίτευξη αυτής της ομαλής ροής, απαιτούνται ορισμένες διατάξεις εξομάλυνσης της ροής. Αρχικά οι αεροσύραγγες χρησιμοποιούνταν για τις δοκιμές των αεροτομών των αεροπλάνων. Σήμερα ωστόσο χρησιμοποιούνται επίσης εκτεταμένα στο σχεδιασμό των αυτοκινήτων, των βλημάτων, των σιδηροδρομικών οχημάτων, καθώς επίσης και για την πρόβλεψη των ανεμοδυνάμεων και των ταλαντώσεων που προκαλούνται στα κτήρια, τις γέφυρες και σε άλλες ογκώδεις κατασκευές από τους ανέμους. Στις εικόνες παρουσιάζονται μοντέλα

18 διαφόρων αντικειμένων τα οποία δοκιμάστηκαν σε αεροσύραγγα. Η Υποηχητική Αεροσύραγγα του Εργαστηρίου

19 Η αεροσύραγγα του εργαστηρίου αποτελείται από τα παρακάτω βασικά τμήματα: 1) Ο Συνχύτης είναι το τμήμα της αεροσύραγγας από όπου εισέρχεται ο αέρας προς το εσωτερικό. Πρόκειται για έναν κωνικό αγωγό στο άκρο του οποίου είναι τοποθετημένη μια διάταξη ομαλοποίησης της ροής. Η διάταξη αυτή έχει τη μορφή κυψελωτού αγωγού, οι κυψελίδες του οποίου, αναγκάζουν τον αέρα σε εξομάλυνση της κίνησης του. 2) Μετά τον συγχύτη, ακολουθεί ο Χώρος Δοκιμών, όπου τοποθετούνται τα δοκίμια προς μελέτη, καθώς και τα μετρητικά όργανα. Ο Χώρος Δοκιμών είναι ένας κυλινδρικός αγωγός, με ειδικές οπές οι οποίες επιτρέπουν την είσοδο των μετρητικών οργάνων. 3) Ο Διαχύτης είναι το τελευταίο τμήμα της αεροσύραγγας από όπου διοχετεύεται ο αέρας ξανά στο περιβάλλον. Ο Διαχύτης, όπως και ο συνχύτης, είναι κωνικός, με μικρότερη όμως κωνικότητα, και αντίστροφη φορά του κώνου. Στο άκρο του Διαχύτη βρίσκεται ένας αξονικός ανεμιστήρας υψηλής ισχύος, ο οποίος δημιουργεί το ρεύμα αέρα στην αεροσύραγγα. Μετρητικές - Ρυθμιστικές Διατάξεις 1) Ηλεκτρονικά Ισχύος, τοποθετημένα στο κύκλωμα του ανεμιστήρα, μεταβάλλουν την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος που κινεί τη φτερωτή. Έτσι είναι δυνατή η μελέτη της συμπεριφοράς των σωμάτων σε ροές διαφόρων ταχυτήτων. 2) Σωλήνας Pitot. Τοποθετείται στο χώρο δοκιμών από ειδικές οπές, ελέγχοντας την ομαλότητα της ροής στο χώρο δοκιμών. Η διαδικασία του ελέγχου της ομαλότητας της ροής είναι ιδιαίτερα σημαντική, για τη διασφάλιση της ακρίβειας των εξαγόμενων αποτελεσμάτων.

20 3) Πιεζομετρικοί σωλήνες και πολλαπλό υοειδές μανόμετρο. Πρόκειται για μία διάταξη η οποία μπορεί να δώσει τιμές πίεσης για διάφορα σημεία μιας διατομής της ροής. Με τον τρόπο αυτό, οπτικοποιείται η μεταβολή της πίεσης και της ταχύτητας που προκαλεί το εξεταζόμενο σώμα στη ροή. Η μετρητική αυτή διάταξη φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 4) Κεκλιμένο υοειδές μανόμετρο. Πρόκειται για ένα μανόμετρο, το οποίο παρέχει τιμές μέτρησης αρκετά μεγάλης ακρίβειας. Η βαθμονόμησή του δεν έχει γίνει με βάση τις μονάδες πίεσης, αλλά με βάση τις μονάδες ταχύτητας. Έτσι λοιπόν επιτρέπει στο χειριστή της αεροσύραγγας τον ακριβή έλεγχο της ταχύτητας ροής στο χώρο δοκιμών. 5) Διάταξη εξισορρόπησης της αεροδυναμικής αντίστασης. Πρόκειται για μια σχετικά απλή διάταξη η οποία αποτελείται από έναν αρθρωτό βραχίονα με δυνατότητα μεταβαλλόμενης φόρτισης. Ειδικότερα, ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να προσθαφαιρεί (δοκιμαστικά) βαρίδια στο βραχίονα, έτσι ώστε να εξισορροπήσει με τα βαρίδια αυτά την, ασκούμενη από τη ροή στο σώμα, δύναμη (F D ). Η διάταξη αυτή φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.

21

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2014 Από πολύ νωρίς το σχήμα των οχημάτων επηρέασε σε μεγάλο βαθμό κατασκευαστές, επιστήμονες και μηχανικούς καθώς συνδέεται άμεσα με την αεροδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση στους κινητήρες παραγωγής. Χρησιμοποιούνται ως μέσα βελτίωσης της ροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ.

ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. Από την αρχαιότητα, ο άνθρωπος ονειρεύτηκε να γίνει ο άρχοντας των αιθέρων. Ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος, ο Βελλεροφόντης πάνω στο φτερωτό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 9. Προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής

Άσκηση 9. Προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής 1.Σκοπός Άσκηση 9 Προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής τριβής υγρών Σκοπός της άσκησης είναι ο πειραματικός προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδες) ενός υγρού. Βασικές θεωρητικές γνώσεις.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ.

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. Παναγιώτης Σεφερλής Αναπληρωτής Καθηγητής Έχεις το «μικρόβιο» του Μηχανικού; Dilbert 2 Επιστήμη του Μηχανολόγου

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ-----ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ-----ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ-----ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ-----ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΚΑΦΟΣ Η μορφή των ιστιοφόρων σκαφών όπως εξελίχθηκε από τα αρχαία ξύλινα εμπορικά και πολεμικά πλοία έως τα σύγχρονα αγωνιστικά επηρεάζονταν από τους ίδιους παράγοντες. Είναι συνάρτηση της χρήσης τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ Διαγωνισμός F1 in Schools Έτος 2013 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Σελ.3 2. Μέλη Ομάδας Σελ.4 3. Σχεδιασμός του λογότυπου της ομάδας Σελ.5 3.1 Αρχικές ιδέες 3.2 Διαμορφωμένες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ Το 19ο αιώνα κατασκευάστηκε το πρώτο αεροπλάνο από το Ρώσο εφευρέτη Α.Φ. Μοζάισκη. Η συσκευή έκανε μικρή πτήση. Αργότερα, στο τέλος του αιώνα, ο Χ. Μαξίμ στην

Διαβάστε περισσότερα

Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung. Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια

Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung. Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια Στουτγάρδη. Στη δεκαετία του '80 η Porsche ανέπτυξε μια παγκόσμια τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, Οκτώβριος 2013

Καβάλα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5.

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5. ΑΝΤΛΙΕΣ 1.-Εισαγωγή-Γενικά 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες 3.-Επιλογή Αντλίας 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη 5.-Ειδική Ταχύτητα 1.-Εισαγωγή-Γενικά - Μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.Ι.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.Ι. ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.Ι. Η πρόοδος και η ανάπτυξη της τεχνολογίας κατά τα τελευταία χρόνια οδήγησε στη σύσταση και λειτουργία εξειδικευμένων τεχνολογικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική των κινήσεων στον αέρα και στο νερό

Μηχανική των κινήσεων στον αέρα και στο νερό Μηχανική των κινήσεων στον αέρα και στο νερό Νίκος Αγγελούσης Σκοπός αυτής της διάλεξης είναι η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και τις εφαρμογές της μηχανικήςστιςκινήσειςπουπραγματοποιείτο σώμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος B Γυμνασίου 20 Απριλίου 2013 Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις A, B, Γ, Δ και Ε μια μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Η Τεχνολογία των Ελικοπτέρων Τι είναι τα ελικόπτερα Κατηγορίες Ελικοπτέρων Τυπικό ελικόπτερο Υβριδικό αεροσκάφος Tilt-rotor Πως λειτουργεί μιά έλικα Ι U = ταχύτητα πτήσης η σχετική ταχύτητα του αέρα ως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι εκείνες οι κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες, τις οποίες θα πρέπει να έχει μια πτέρυγα ώστε να κατέχει την ιδιότητα της πτήσης;

Ποιες είναι εκείνες οι κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες, τις οποίες θα πρέπει να έχει μια πτέρυγα ώστε να κατέχει την ιδιότητα της πτήσης; 1 Μα γιατί πετά το αλεξίπτωτο πλαγιάς; Ποιες είναι εκείνες οι κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες, τις οποίες θα πρέπει να έχει μια πτέρυγα ώστε να κατέχει την ιδιότητα της πτήσης; Ερωτήματα που σίγουρα πέρασαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

1501 - Έλεγχος Κίνησης

1501 - Έλεγχος Κίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 1501 - Έλεγχος Κίνησης Ενότητα: Οδοντωτοί Τροχοί (Γρανάζια) - Μέρος Β Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ είναι ο επιστημονικός κλάδος γνώσεων της μηχανικής των ρευστών, που εξετάζει τα ρευστά που βρίσκονται σε στατική ισορροπία η μεταφέρονται μετατίθενται κινούμενα ως συμπαγή σώματα, χωρίς λόγου

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου 1 η. Πώς διακρίνονται τα συστήματα ψεκασμού ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας τους ; διακρίνονται σε : * μηχανικά ( μηχανοϋδραυλικά ) * συνδυασμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κεφάλαιο M6 Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κυκλική κίνηση Αναπτύξαµε δύο µοντέλα ανάλυσης στα οποία χρησιµοποιούνται οι νόµοι της κίνησης του Νεύτωνα. Εφαρµόσαµε τα µοντέλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ηλεκτρικών κινητήρων για την κίνηση οχημάτων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της πέδησης (φρεναρίσματος) του οχήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Ταχύτητα έναρξης λειτουργίας: Παραγόμενη ισχύς = 0 Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ένα σύστηµα εκκρεµούς όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα: Πάνω στη µάζα Μ επιδρά µια οριζόντια δύναµη F l την οποία και θεωρούµε σαν είσοδο στο σύστηµα. Έξοδος του συστήµατος θεωρείται η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1,2 10 5 N / m 2 (ή Ρα).

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1,2 10 5 N / m 2 (ή Ρα). 1. Το κυβικό δοχείο του σχήματος ακμής h = 2 m είναι γεμάτο με υγρό πυκνότητας ρ = 1,1 10³ kg / m³. Το έμβολο που κλείνει το δοχείο έχει διατομή Α = 100 cm². Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΪΟΥ 03 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 3 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 3 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 3 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ Α/ΦΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΈΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΕΊΝΑΙ (Α) Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A Λυκείου 9 Μαρτίου 2013

A Λυκείου 9 Μαρτίου 2013 Θεωρητικό Μέρος A Λυκείου 9 Μαρτίου 2013 Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις A1, A2, A3, A4 και Β μία μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Τ.Θ. 26038 1666 ΛΕΥΚΩΣΙΑ www.ekf.org.cy ekf@ekf.org.cy

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Τ.Θ. 26038 1666 ΛΕΥΚΩΣΙΑ www.ekf.org.cy ekf@ekf.org.cy ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Τ.Θ. 26038 1666 ΛΕΥΚΩΣΙΑ www.ekf.org.cy ekf@ekf.org.cy 06/12/2013 Προς Διευθυντές/Διευθύντριες Γυμνασίων και Λυκείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Σχολών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΪΟΥ 03 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry.

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry. Επαγόµενα πεδία Ένα µαγνητικό πεδίο µπορεί να µην είναι σταθερό, αλλά χρονικά µεταβαλλόµενο. Πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν το 1831 έδειξαν ότι ένα µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο µπορεί να επάγει ΗΕΔ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 2 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΔΥΝΑΜΗ Ονοματεπώνυμο: Παριανού Θεοδώρα Όνομα Πατρός: Απόστολος Αριθμός μητρώου: 1000107 Ημερομηνία Διεξαγωγής: 05/12/11 Ημερομηνία Παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Απριλίου, 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση. Γενικές οδηγίες: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Δεύτερη Φάση) Κυριακή, 13 Απριλίου 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες και έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επανάληψης φυσικής β γυμνασίου

Οδηγός επανάληψης φυσικής β γυμνασίου Οδηγός επανάληψης φυσικής β γυμνασίου ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Τι ονομάζεται συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων ; Β.α. Πότε δύο δυνάμεις ονομάζονται αντίθετες και πότε αντίρροπες ; β. Μπορεί δυο αντίρροπες δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ-----ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ-----ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ-----ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ-----ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΕΜΟΣ Άνεμο λέμε τις κινήσεις της μάζας του αέρα που περιβάλλει τη Γη. Αυτό που προκαλεί τις κινήσεις αυτές είναι οι διαφορά της ατμοσφαιρικής πίεσης ανάμεσα σε γειτονικές περιοχές. Ο άνεμος θα κινηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Γ. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ-ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ) Dr PATRICK VANHONACKER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σε ισόχωρη αντιστρεπτή θέρµανση ιδανικού αερίου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Αντλίες Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Αντλίες Ορισµός Είναι οι µηχανές που χρησιµοποιούνται για να µετακινούν υγρά. Βασική ενεργειακή µετατροπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΜΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΝΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Οριζόντια βολή Όπου χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 28-2-2010

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 28-2-2010 ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 28-2-2010 Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ. B κύματος. Γνωρίζουμε ότι το σημείο Α έχει μικρότερη φάση από το x x σημείο Β. Συνεπώς το σημείο Γ του

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ. B κύματος. Γνωρίζουμε ότι το σημείο Α έχει μικρότερη φάση από το x x σημείο Β. Συνεπώς το σημείο Γ του ΑΡΧΗ ης ΣΕΛΙΔΑΣ Προτεινόμενο Τελικό Διαγώνισμα Στη Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυσης Γ Λυκείου Διάρκεια: 3ώρες ΘΕΜΑ A Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας)

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας) Ένας ρευματοφόρος αγωγός παράγει γύρω του μαγνητικό πεδίο Ένα χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, του οποίου οι δυναμικές γραμμές διέρχονται μέσα από ένα πηνίο (αγωγός περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Δυναμική ενέργεια δυο φορτίων Δυναμική ενέργεια τριών ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει:

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό πεδίο 1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 10 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ. Η ανάλυση της κίνησης μας εξαρτάται από την ταχύτητα του παρατηρητή.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ. Η ανάλυση της κίνησης μας εξαρτάται από την ταχύτητα του παρατηρητή. Η ανάλυση της κίνησης μας εξαρτάται από την ταχύτητα του παρατηρητή. Η ανάλυση της κίνησης μας έχει σχέση με ένα σύστημα αναφοράς Η ανάλυση της κίνησης μας εξαρτάται από την ταχύτητα του παρατηρητή. Η

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΡΟΠΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2014 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΡΟΠΗΣ Σπουδάστρια: Τοτοζάνι Εμίλντα Αιμιλία 5177 Επιβλέπων: Δρ. Χρηστάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση Βλιώρα Ευαγγελία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι ο υπολογισμός της

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Μελέτη της Τριβής Εργαστήριο Τριβολογίας Απρίλιος 2012 Αθανάσιος Μουρλάς ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τριβοσύστημα Το τριβοσύστημα αποτελείται από: Τα εν επαφή σώματα A και B, Το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 ΜΜΚ 31 Μεταφορά Θερμότητας Εξαναγκασμένη Συναγωγή και Σφαίρες ΜΜΚ 31 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 και Σφαίρες (flow across cylinders

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Οι εφαρμογές της διαστατικής ανάλυσης είναι:

ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Οι εφαρμογές της διαστατικής ανάλυσης είναι: ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρήσεις της διαστατικής ανάλυσης Η διαστατική ανάλυση είναι μία τεχνική που κάνει χρήση της μελέτης των διαστάσεων για τη λύση των προβλημάτων της Ρευστομηχανικής. Οι εφαρμογές της διαστατικής

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλές επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση: Η αποδοτικότητα βρίσκεται σε κάθε Audi.

Υψηλές επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση: Η αποδοτικότητα βρίσκεται σε κάθε Audi. Vorsprung durch Technik www.audi.gr Υψηλές επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση: Η αποδοτικότητα βρίσκεται σε κάθε Audi. Ανακαλύψτε περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αudi www.audi.gr ή στους Εξουσιοδοτημένους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Πρώτη Φάση) Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου, 2013 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες και πέντε (5) θέματα. 2) Να απαντήσετε σε

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική στην Α Λυκείου. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 9.

Η Φυσική στην Α Λυκείου. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 9. Η Φυσική στην Α Λυκείου. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 9. users.sch.gr/ /yphysicsalyceum9.htm 1/14 Η ομαλή κυκλική κίνηση είναι ΚΙΝΗΣΗ υλικού σημείου, είναι δηλαδή ένα ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ κατά το οποίο η θέση ενός υλικού σημείου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικές μέθοδοι σε ταλαντώσεις μηχανολογικών συστημάτων

Αριθμητικές μέθοδοι σε ταλαντώσεις μηχανολογικών συστημάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής κ. Σ. Νατσιάβας Αριθμητικές μέθοδοι σε ταλαντώσεις μηχανολογικών συστημάτων Στοιχεία Φοιτητή Ονοματεπώνυμο: Νατσάκης Αναστάσιος Αριθμός Ειδικού Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες στην Μηχανική των Ρευστών

Μεθοδολογίες στην Μηχανική των Ρευστών Μεθοδολογίες στην Μηχανική των Ρευστών η Μεθοδολογία: «Ανυψωτήρας» Το υγρό του δοχείου κλείνεται με δύο έμβολα που βρίσκονται στην ίδια οριζόντιο. Στο έμβολο με επιφάνεια Α ασκείται δύναμη F. ον Η F ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός 1 ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Βιομηχανική επανάσταση ατμομηχανές καύσιμα μηχανές απόδοση μιας μηχανής φως θερμότητα ηλεκτρισμός κ.τ.λ Οι δυνάμεις δεν επαρκούν πάντα στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων Ανεπαρκείς

Διαβάστε περισσότερα

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Πίνακας περιεχομένων 1 Συμπεριφορά υβριδικού συστήματος σε διαφορετικές θέσεις του επιλογέα ταχυτήτων...3 2 Συμπεριφορά του αυτοκινήτου στην επιτάχυνση...4

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητισμός. Νίκος Ν. Αρπατζάνης

Ηλεκτρομαγνητισμός. Νίκος Ν. Αρπατζάνης Ηλεκτρομαγνητισμός Νίκος Ν. Αρπατζάνης Πεδίο Πολλές φορές είναι χρήσιμα κάποια φυσικά μεγέθη που έχουν διαφορετική τιμή, σε διαφορετικά σημεία του χώρου (π.χ. μετεωρολογικά δεδομένα,όπως θερμοκρασία, πίεση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 9η Ολυμπιάδα Φυσικής Γ Λυκείου (Β φάση) Κυριακή 9 Μαρτίου 01 Ώρα:.00-1.00 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Το δοκιμιο αποτελειται απο εννεα (9) σελιδες και επτα (7) θεματα.. Να απαντησετε σε ολα τα θεματα του δοκιμιου.. Μαζι

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΡ. ΜΗΧ. ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αυτοκίνητο. Φυλλακτός Άγγελος. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το Αυτοκίνητο. Φυλλακτός Άγγελος. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το Αυτοκίνητο Φυλλακτός Άγγελος Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στα στερεά σώματα Πριν δούμε την μεθοδολογία, ας θυμηθούμε ότι : Για να εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε.) για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού

Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού Ενότητα 7: Λειτουργία α/γ για ηλεκτροπαραγωγή Γεώργιος Λευθεριώτης, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Σκοποί ενότητας Συντελεστής ισχύος C

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 17 Μαίου, 2009 Ώρα: 10:00-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ

Κυριακή, 17 Μαίου, 2009 Ώρα: 10:00-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 5 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ Κυριακή, 17 Μαίου, 2009 Ώρα: 10:00-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ 1. α) Ζεύγος δυνάμεων Δράσης Αντίδρασης είναι η δύναμη που ασκεί ο μαθητής στο έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11 Υπολογισμός συντελεστών κινητικής και στατικής τριβής

Άσκηση 11 Υπολογισμός συντελεστών κινητικής και στατικής τριβής Άσκηση 11 Υπολογισμός συντελεστών κινητικής και στατικής τριβής Σύνοψη Σκοπός της συγκεκριμένης άσκησης είναι: Να υπολογιστεί ο συντελεστής κινητικής τριβής μ κ. Να υπολογιστεί ο συντελεστής στατικής τριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ

ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ Σύντομη ιστορική αναδρομή Η πτήση των πουλιών πάντα γοήτευε τον άνθρωπο. Έπειτα από αιώνες άκαρπων προσπαθειών,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης. Στα θέματα 1 4 να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.

Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης. Στα θέματα 1 4 να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης Θέμα ο Στα θέματα 4 να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. ) Στο σχήμα φαίνεται το στιγμιότυπο ενός τρέχοντος αρμονικού κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Δυναμιική.. Θέμα 1 ο 1. Συμπληρώστε την παρακάτω πρόταση. H αρχή της αδράνειας λέει ότι όλα ανεξαιρέτως τα σώματα εκδηλώνουν μια τάση να διατηρούν την... 2. Ένα αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα