ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 Όροι και προϋποθέσεις - edreams ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 Η χρήση της ιστοσελίδας 2 Λειτουργία της ιστοσελίδας 3 Όροι αγοράς 3.1. Ακυρώσεις και αλλαγές 3.2. Τιµές και όροι πληρωµής 3.3. Επιστροφές χρηµάτων 3.4. Διαβατήριο, visa και απαιτήσεις υγείας 3.5. Ηλεκτρονικά εισιτήρια (etickets) 3.6. Ταξιδιωτική ασφάλιση 3.7. Προγράµµατα Επιβράβευσης 4. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων 5. Πολιτική Cookies 6. πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 7 Περιορισµός ευθύνης 8 Χρήση φόρουµ επικοινωνίας edreams 9. Σύνδεσµοι προς άλλες ιστοσελίδες 10 Άλλοι όροι και προϋποθέσεις Δικαιώµατα των επιβατών βάσει του κανονισµού (ΕΚ) 261/ Ερωτήµατα και παράπονα σχετικά µε την αγορά σας Αλλαγές στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις 11 Εφαρµοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ξενοδοχεία και άλλα καταλύµατα

2 1. Χρήση της Ιστοσελίδας 1.1 Η edreams βάζει αυτήν την Ιστοσελίδα στη διάθεση όλων των χρηστών (εφεξής καλούµενοι ως «Χρήστης»), που υπόκεινται στην απόλυτη αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων χρήσης. 1.2 Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει στην Vacaciones edreams, Α.Ε. (Μονοπρόσωπη εταιρία) µια ισπανική εταιρία µε έδρα το Moll της Βαρκελώνης, χωρίς αριθµό, World Trade Center North 6ª όροφος, µε ΑΦΜ. B , τηλέφωνο , εγγεγραµµένη στο Εµπορικό Μητρώο του Εµπορικού Επιµελητηρίου της Βαρκελώνης, Τόµος 31,908, Βιβλίο 69, Φύλλο B , Εγγραφή 1η, και µε Άδεια Ταξιδιωτικού Γραφείου GC88MD (εφεξής καλούµενη ως "edreams"). 1.3 Ο Χρήστης δηλώνει δια του παρόντος ότι είναι ενήλικος/η (ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών), διαθέτει την δικαιοπρακτική ικανότητα να δεσµευθεί µέσω αυτής της συµφωνίας και να χρησιµοποιήσει αυτήν την Ιστοσελίδα σύµφωνα µε τους παρόντες όρους προϋποθέσεις χρήσεις, τους οποίους καταλαβαίνει και αναγνωρίζει πλήρως. Ο Χρήστης συµφωνεί να διατηρήσει την εµπιστευτικότητα όλων των κωδικών πρόσβασης που παρέχονται από την edreams για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και να εγγυηθεί ότι κανένα τρίτο άτοµο χωρίς εξουσιοδότηση δεν µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτούς. Ο Χρήστης αναλαµβάνει την ευθύνη όλων των οικονοµικών συνεπειών που προκύπτουν από την χρήση αυτής της Ιστοσελίδας µε τον κωδικό πρόσβασης του Χρήστη για την ιστοσελίδα της edreams ή από την χρήση των κωδικών πρόσβασης του Χρήστη από τρίτους. Επιπλέον, ο Χρήστης δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που παρέχει για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτήν την Ιστοσελίδα και κατά την χρήση της είναι αληθή, πλήρη και ακριβή, και συµφωνεί να τα διατηρεί ενηµερωµένα. 1.4 Αυτή η Ιστοσελίδα προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για προσωπική χρήση του Χρήστη. Η Ιστοσελίδα δεν µπορεί να τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, αντιγραφεί, διανεµηθεί, πωληθεί, µεταπωληθεί ή χρησιµοποιηθεί µε εµπορικούς ή µη εµπορικούς σκοπούς. 1.5 Ο Χρήστης συµφωνεί να µην χρησιµοποιεί αυτήν την Ιστοσελίδα µε παράνοµους ή απαγορευµένους σκοπούς. Συγκεκριµένα, ο Χρήστης αποδέχεται ότι θα χρησιµοποιήσει αυτήν την Ιστοσελίδα µόνο για τον εαυτό του/της και ότι τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράζονται µέσω αυτής της Ιστοσελίδας θα είναι για προσωπική του/της χρήση και κατανάλωση, ή για την χρήση και κατανάλωση ατόµων εκ µέρους των οποίων είναι εξουσιοδοτηµένος να ενεργεί. Ο Χρήστης δεν θα µεταπωλήσει σε τρίτους προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν µέσω αυτής της Ιστοσελίδας. 2. Λειτουργία της ιστοσελίδας 2.1 Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα, η edreams προσφέρει την αναζήτηση και σύγκριση των υπηρεσιών ταξιδιωτικών προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στην αγορά, καθώς και υπηρεσίες διαµεσολαβήσεως για την αγορά των υπηρεσιών που εσείς επιλέγετε. Μια αγορά σε αυτή την ιστοσελίδα θεωρείται κάθε παραγγελία για προϊόντα ή υπηρεσίες που γίνεται µε την υποχρέωση αγοράς, η οποία έχει επιβεβαιωθεί από την edreams. Όταν αγοράζετε ταξιδιωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες µέσω αυτής της ιστοσελίδας, η αγορά σας επισηµοποιείται σε µια συµφωνία απευθείας µε τους ταξιδιωτικούς προµηθευτές. Η edreams δεν εισάγετε στη συµβατική σχέση που σχετίζεται µε τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράζετε, εκτός αν αναφέρεται ρητά. Κάθε ερώτηµα ή διαβούλευση σχετικά µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράστηκαν πρέπει να κατευθύνεται προς τον αντίστοιχο ταξιδιωτικό προµηθευτή. 2.2 Ο όρος "Ταξιδιωτικοί Προµηθευτές" περιλαµβάνει, ανάλογα µε την περίπτωση, αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικούς πράκτορες, προµηθευτές πακέτων διακοπών, ξενοδοχεία, ξενοδοχειακές αλυσίδες και συσσωρευτές ξενοδοχείων, ασφαλιστικες εταιρίες, προµηθευτές οχηµάτων και κρουαζιερόπλοιων. 2.3 Η edreams θα σας βοηθήσει στην αγορά των προϊόντα ή υπηρεσιών, παρεµβαίνοντας στο όνοµά σας για την προµήθεια των εν λόγω αγορών µε τους ταξιδιωτικούς προµηθευτές. Η συµφωνία αυτή υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις του κάθε ταξιδιωτικού προµηθευτή που µπορεί να περιορίσει ή να αποκλείσει την ευθύνη του. Προκειµένου να επανεξετάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων ταξιδιωτικών προµηθευτών, µπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας µαζί τους. Βεβαιωθείτε ότι συµβουλεύεστε τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του ταξιδιωτικού προµηθευτή σας, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται µε τέλη σε περίπτωση ακύρωσης.

3 2.4 Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, εξουσιοδοτείτε την edreams να ενεργεί ως εκπρόσωπος σας κατά την διαδικασία προµήθειας από τους αντίστοιχους ταξιδιωτικούς προµηθευτές, καθώς και για την πληρωµή αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών για λογαριασµό σας, όπως είναι απαραίτητο, προκειµένου να εγγύηθούµε ότι η συναλλαγή µεταξύ εσάς και τον ταξιδιωτικό προµηθευτή σας εκτελείται σωστά. Για το λόγο αυτό, η edreams θα σας χρεώσει µια αµοιβή διαχείρισης, ανάλογα µε το προϊόν ή την υπηρεσία που έχετε αγοράσει. Σε κάθε περίπτωση, θα έχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την τελική πλήρη τιµή των προϊόντων ή των υπηρεσιών πριν από την έναρξη της αγοράς ή παραγγελία σας µε την υποχρέωση πληρώµής. 2.5 Η συνολική τελική τιµή των προϊόντων ή υπηρεσιών που επιλέγονται θα πρέπει να επιβεβαιώνεται µόλις έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναζήτησης, σύγκρισης και επιλογής και είναι διαθέσιµη στην κατανοµή δαπανών, πριν αποφασίσει να κάνετε κλικ στο "ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ". Οι τιµές εµφανίζονται µε τις καθηµερινά υπολογισµένες συναλλαγµατικές ισοτιµίες και µπορεί εκ τούτου να διαφέρουν σε καθηµερινή βάση, σύµφωνα µε τις τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Οµοίως, οι φόροι θα κυµαίνονται, σύµφωνα µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Όταν ξεκινάτε µια αγορά, η συναλλαγµατική ισοτιµία είναι σταθερή εκείνη τη στιγµή και θα πρέπει να εφαρµόζετε στις τροποποιήσεις και ακυρώσεις όλων των προϊόντων ή υπηρεσιών που περιλαµβάνοντε στην αγορά σας. Οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες καθορίζονται από την edreams. 2.6 Μετά την παραγγελία σας, θα λάβετε ένα επιβεβαίωσης, το οποίο ενεργεί ως ένα συµβατικό έγγραφο. Το πρώτο επιβεβαίωσης θα περιέχει όλες τις λεπτοµέρειες των προϊόντων ή υπηρεσιών που ζητήθηκαν. Στη συνέχεια, θα επιβεβαιώσουµε ότι η αγορά σας έχει εισαχθεί σωστά στο σύστηµα του ταξιδιωτικού προµηθευτή και ότι η πληρωµή µπορεί να γίνεται σωστά. Η υποχρέωσή µας να επεξεργαστούµε την αγορά σας υπόκειται στην ολική πληρωµή των υπηρεσιών. Μόλις επιβεβαιώσουµε ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά, θα λάβετε ένα δεύτερο , µέσα στο χρονικό διάστηµα µιας (1) εργάσιµης ηµέρας µετά τη λήψη του πρώτου , επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά σας έχει υποβληθεί σε επεξεργασία. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο εκτός της edreams, µερικές από τις παραγγελίες που αποτελούν µέρος της αγοράς, δεν µπορούν να υποστούν επεξεργασία, θα επικοινωνήσουµε άµεσα µαζί σας για να σας ενηµερώσουµε και να σας βοηθήσουµε. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ ΕΙΝΑΙ ΠΤΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΠΑΤΕ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΑΣ. 2.7 Διατηρούµε το δικαίωµα να ακυρώσουµε την αγορά σας σε περίπτωση που έχουµε σοβαρά κίνητρα να πιστέψουµε ότι είναι απάτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα προσπαθήσουµε να επικοινωνήσουµε µαζί σας, χρησιµοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που παρέχεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης, σύγκρισης και επιλογής πτήσης, ή µέσω της τράπεζάς σας. Σε περίπτωση που δεν είµαστε σε θέση να επικοινωνήσουµε µαζί σας ή µε την τράπεζά σας, η αγορά σας θα ακυρωθεί αυτόµατα. 2.8 Σύµφωνα µε το άρθρο 27 του νόµου 34/2002, της 11ης Ιουλίου, από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες Πληροφόρισης, σας ενηµερώνουµε ότι το έγγραφο µέσω του οποίου η συµφωνία αυτή επισηµοποιείται είναι τα επιβεβαίωσης. Η πληροφορία αυτή, εκτός από το ότι σας αποστέλλεται µέσω , επίσης κατατίθεται στα αρχεία της edreams και µπορείτε να έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγµή, όταν ζητηθεί. 2.9 Όσον αφορά την επιλογή προαιρετικών ή ειδικών αιτηµάτων σχετικά µε οποιοδήποτε προϊόν (π.χ. γεύµατα, εγκαταστάσεις για ΑµΕΑ, καθίσµατα παιδιών κ.λπ.), η edreams σας υπενθυµίζει ότι δεν µπορεί να εγγυηθεί τέτοιου είδους αιτήµατα, διότι η edreams µόνο επικοινωνεί τα αιτήµατα στον αντίστοιχο Ταξιδιωτικό Προµηθευτή. Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε µε τον ανάλογο Ταξιδιωτικό Προµηθευτή ή το ξενοδοχείο αν τέτοια ειδικά αιτήµατα µπορούν να ικανοποιηθούν. Επιπλέον, πρέπει να σας ενηµερώσουµε ρητά ότι τα ειδικά αιτήµατα που αφορούν τις αγορές πτήσεων, µπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην έκδοση του εισιτηρίου σας, µε επακόλουθο κίνδυνο την αύξηση της τιµής των εισιτηρίων ή την έλλειψη διαθεσιµότητας όταν ο Ταξιδιωτικός Προµηθευτής επεξεργαστεί το αίτηµα σας.

4 3. Όροι αγοράς 3.1 Ακυρώσεις και αλλαγές Η πιθανότητα τροποποίησης ή αλλαγής ενός ταξιδιωτικού προϊόντος ή υπηρεσίας κράτησης µέσω αυτής της ιστοσελίδας, και ο τρόπος µε τον το οποίο πραγµατοποιείται, θα εξαρτηθεί από τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ταξιδιωτικού Προµηθευτή, που συνδέεται µε τον τύπο εισιτηρίου που επιλέξατε. Ως εκ τούτου, µπορεί να µην είναι δυνατόν να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητούνται, ή µπορεί να είναι αναγκαιό για να συµµορφωθούν µε τις ειδικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση που µπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση για την αγορά σας (ακύρωση ή / και τροποποίηση), µέσω της edreams, θα χρεώνονται έξοδα διαχείρισης από πενήντα ευρώ (50 ) ανά άτοµο και ακυρωµένο ή / τροποποιηµένο ταξίδι. Τα τέλη διαχείρισης για την ακύρωση ή / και τροποποίηση δεν να περιλαµβάνουν φόρους που χρεώνονται απευθείας από τον Ταξιδιωτικό Προµηθευτή. Σε περίπτωση που µπορείτε να κάνετε µια αλλαγή για την αγορά σας, παρακαλούµε σηµειώστε ότι η τρέχουσα τιµή δεν φέρει καµία σχέση µε το κόστος της αλλαγής Όσον αφορά την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, παρακαλούµε να σηµειώσετε ότι για τα δροµολόγια που αποτελούνται από διαφορετικές διαδροµές και περισσότερο από ένα βασικό ναύλο, περισσότερα από ένα σύνολο κανόνων ναύλων µπορεί να ισχύουν. Σε αυτή την περίπτωση, οι πιο περιοριστικοί κανόνες ναύλων θα πρέπει να εφαρµοστούν. Θα πρέπει να διαβάσετε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται µε την κράτησή του εισιτήριο σας. Εάν οι αλλαγές ή ακυρώσεις επιτρέπονται, µπορείτε να τις πραγµατοποιήσεται καλώντας την edreams. Παρακαλώ σηµειώστε ότι αν έχετε αγοράσει ένα εισιτήριο µετ 'επιστροφής και δεν εµφανιστείτε για το ταξίδι της µετάβασης, µπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση του εισιτηρίου επιστροφής από την αεροπορική εταιρεία. Αλλαγές και ακυρώσεις, δεν µπορούν να γίνουν µέσω . Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών τηε edreams µέσω τηλεφώνου Όσον αφορά τις κρατήσεις ξενοδοχείων, οι ειδικοί όροι του ξενοδοχείου και οι προϋποθέσεις για ακυρώσεις και τροποποιήσεις θα είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα µας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης ή µέσω προηγούµενης αίτησης στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών και επίσης θα εξηγούνται στο επιβεβαίωσης. Όταν µπορείτε να τροποποιήσετε µια κράτηση, είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία που αγοράσατε Όσον αφορά τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, οι ειδικοί όροι του παρόχου ενοικίασης αυτοκινήτων και οι όροι για ακυρώσεις και τροποποιήσεις θα είναι διαθέσιµοι µέσω ενός συνδέσµου στην ιστοσελίδα µας ή από προηγούµενη αίτηση στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών. Παρακαλούµε, σηµειώστε ότι σε περίπτωση που δεν ακυρώσετε την κράτησή σας πριν από την ώρα παραλαβής και δεν συλλέξετε το όχηµα την ηµεροµηνία παραλαβής, ή δεν συµµορφωθείτε µε τους όρους παραλαβής (δείτε τους όρους και οι προϋποθέσεις του προµηθευτή αυτοκινήτων), οι περισσότεροι από τους παρόχους ενοικίασης αυτοκινήτων διατηρούν το δικαίωµα να υποβάλλουν µία επιβάρυνση «no-show» µέχρι και 100% της συνολικής αξίας της ενοικίασης του οχήµατος. 3.2 Τιµές και όροι πληρωµή Το συνολικό ποσό της αγοράς σας, µαζί µε την αντίστοιχη ανάλυση και τα τέλη υπηρεσίας της edreams θα εµφανίζεται µόλις επιλέξετε όλα τα συγκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες που θέλετε να αγοράσετε, πριν αρχίσει η πραγµατική διαδικασία αγοράς. Η εν λόγω τιµή θα περιλαµβάνει όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες που επιλέγεται και τα τέλη υπηρεσιών της edreams. Παρακαλείστε να σηµειώσετε ότι οι χρεώσεις της edreams είναι ανεξάρτητες από το κόστος των προϊόντων ή / και υπηρεσιών που επιλέγονται, και δεν επιστρέφονται, διότι χρεώνονται ως υπηρεσίες που παρέχονται από την edreams για την αναζήτηση, σύγκριση και βοήθεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης Τα τέλη υπηρεσίας edreams θα ποικίλλουν ανάλογα µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επιλέξατε. Πρόσθετες χρεώσεις θα ισχύουν εάν η αγορά σας έγινε µέσω τηλεφώνου ή εάν απαιτούνται αλλαγές ή επιστροφές. Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε µια µη χρηµατοδοτούµενη πιστωτική κάρτα ή µια πιστωτική κάρτα η οποία έχει απορριφθεί από την τράπεζα για οποιοδήποτε λόγο, η edreams θα χρεώσει ένα

5 εκτιµώµενο ποσό ύψους µέχρι ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ( 20) και θα σας δώσει οδηγίες για να κάνετε την πληρωµή της αγοράς σας αποτελεσµατικά. Αφού έχει γίνει η πλήρης πληρωµή, το εκτιµώµενο τέλος υπηρεσίας θα πρέπει να επιστραφεί αφαιρώντας το από την τελική τιµή της αγοράς σας. Δεν θα έχετε το δικαίωµα να λάβετε οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητήθηκαν µέχρι να έχει λάβουµε την πλήρης πληρωµή. Όσον αφορά τη χρήση πιστωτικών καρτών χωρίς κεφάλαια, ή εκείνες που έχουν απορριφθεί από την τράπεζα για οποιοδήποτε λόγο, σας ενηµερώνουµε ότι λόγω της φύσης των ταξιδιωτικών προϊόντων, υπάρχει η πιθανότητα ότι το κόστος των προϊόντων ή των υπηρεσιών να υποστεί µία µεταβολή στην τιµή κατά τη στιγµή της αγοράς και το διακανονισµό του συνολικού ποσού, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποδεχτείτε την ενηµερωµένη τιµή κατά τη στιγµή της πληρωµής Παρακαλούµε να σηµειώστε ότι ορισµένες αεροπορικές εταιρείες χρεώνουν για πτήσεις απευθείας. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήµατος µε την πληρωµή σας, θα επικοινωνήσουµε µαζί σας µέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από αγοράς σας (ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, αν ταξιδεύετε εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών). Θα θεωρείστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αύξηση της τιµής που συµβαίνει πριν από την επιβεβαίωση της αγοράς σας. Επίσης, σηµειώστε ότι η πληρωµή για τις αεροπορικές εταιρείες και η καταβολές που πραγµατοποιούνται στην edreams θα εµφανίζονται ως ξεχωριστές συναλλαγές στο λογαριασµό της πιστωτικής σας κάρτας Μπορείτε να πληρώσετε µε οποιαδήποτε από τις κύριες πιστωτικές κάρτες ή χρεωστικές κάρτες, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα. Δεν υπάρχουν άλλοι αποδεκτές µεθόδοι πληρωµής εκτός από εκείνους που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα Για το σκοπό παροχής µεγαλύτερης ασφάλειας, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τα στοιχεία της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας για κάθε αγορά που κάνετε στην edreams. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα αποθηκεύονται στα συστήµατα µας πέρα από την επεξεργασία των πληρωµών για την αγορά σας και ανάλογα µε την περίπτωση, για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων επιστροφής φόρων, όπως ορίζεται στο σηµείο 3.3. Παρακαλώ σηµειώστε ότι edreams θα πρέπει να µοιραστεί τις πληροφορίες πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας σας µε το Ταξιδιωτικό Προµηθευτή προκειµένου να επισηµοποιήσει την κράτησή σας. Όλες οι πληροφορίες θα είναι κρυπτογραφηµένες σε έναν ασφαλή server. Θα επιτρέψει edreams να χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες από την πιστωτική / χρεωστική σας κάρτα (i) προκειµένου να αγοράει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητούνται και να επεξεργαστεί την αντίστοιχη πληρωµή (ii) για την καταβολή των ασφαλίστρων και την τουριστική βοήθεια, όπως απαιτείται, (iii ) για την επεξεργασία τυχόν επιστροφών που εφαρµόζονται (iv) για τη πληρωµή σχετικών δαπανών (α) τη χρήση ορισµένων χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, (β) το αίτηµα για αλλαγές στην αρχική αγορά ή (γ) την επιστροφή φόρων, όπως αναφέρεται στο στο τµήµα 3.3 των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσεων Επίσης όπως για τις γενικές και πρόσθετες χρεώσεις µας, η edreams θα χρεώσει επίσης για τυχόν επιπλέον κόστος πληρωµής για τη χρήση ορισµένων τύπων πληρωµής. Παρακαλώ σηµειώστε ότι αυτό είναι µια αυτοµατοποιηµένη διαδικασία κατά την οποία οι χρεώσεις που σχετίζονται µε τις µεθόδους πληρωµής που πράγµατι χρησιµοποιήθηκαν εντοπίζονται και εφαρµόζονται, ανεξάρτητα από το αν επιλέξατε ότι χρησιµοποιείτε µια διαφορετική µέθοδο πληρωµής. Σε κάθε περίπτωση, θα παρέχονται όλες οι πληροφορίες σχετικά µε την τελική τιµή αναλυτικά πριν αρχίσει η διαδικασία αγοράς. Η edreams διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει από εσάς οποιοδήποτε χρέος που προκύπτει εξαιτίας της απόρριψης ή επιστροφής πληρωµών µέσω τράπεζας ή οργανισµού έκδοσης της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας. Εάν πληρώνετε για την αγορά σας µε τραπεζική κάρτα τρίτου, είναι πιθανό να απαιτείται µια γραπτή άδεια από τον κάτοχο της κάρτας. Η edreams διατηρεί το δικαίωµα, τόσο για λογαριασµό της όσο και για λογαριασµό του Ταξιδιωτικού Προµηθευτή να προσφέρει e-tickets, επιβεβαιώσεις κράτησης, κουπόνια και άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα µόνο στην διεύθυνση χρέωσης της τραπεζικής σας κάρτας ή στο όταν ζητείτε από τον εκδότη της κάρτας. Όλες οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που χρησιµοποιούνται πρέπει να επικυρωθούν κατά τη στιγµή της κράτησης Η edreams καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για τη µείωση ή την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από δόλιες συναλλαγές πιστωτικών καρτών. Στο πλαίσιο αυτό, διατηρούµε το δικαίωµα να διενεργούµε τυχαίους ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένων ελέγχων εκλογικών ρόλων, και τη δυνατότητα να ζητήσουµε απόδειξη διεύθυνσης µε φαξ ή ταχυδροµικώς, µαζί µε ένα αντίγραφο της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας και µια πρόσφατη δήλωση, πριν από την έναρξη της έκδοση των εισιτηρίων, σε περίπτωση που το σύστηµά µας ανιχνεύσει ότι η συναλλαγή σας µπορεί να είναι δόλια. Παρακαλώ σηµειώστε ότι οι έλεγχοι αυτοί θα πραγµατοποιούνται µόνο κατά τις τυπικές ώρες λειτουργίας µας. Ως εκ τούτου, όλες οι αγορές που

6 γίνονται εκτός των ώρες λειτουργίας µας δεν µπορούν να εκδοθούν µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Παρακαλώ σηµειώστε ότι οι έλεγχοι αυτοί σταµατούν την επεξεργασία της αγοράς σας. Η edreams δεν µπορεί να εξασφαλίσει την διαθεσιµότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών και / ή την τιµή που έχουν βρεθεί µέχρι να επεξεργαστεί η αγορά σας. Επίσης, σηµειώστε ότι είστε υπεύθυνοι για το κόστος και τα έξοδα µπορεί να προκύψουν για την αποστολή της απόδειξης διεύθυνσης µε φαξ ή ταχυδροµικώς, παραγγελία ενός τραπεζικού εµβάσµατος ή / και οποιαδήποτε ενέργεια που απαιτείται για να να µπορέσουµε να επεξεργαστούµε την αγορά σας µε ένα ασφαλέστερο τρόπο Σε ορισµένες περιπτώσεις, η δυνατότητα πληρωµής µε τραπεζικό έµβασµα υπόκεινται σε προηγούµενη επαφή µε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της edreams, εφ 'όσον γίνεται από τον κάτοχο του τραπεζικού λογαριασµού στην ίδια χώρα όπου πραγµατοποιείται η κράτηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να υπάρξει µια διαφορά τουλάχιστον έξι (6) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αγοράς και τα την ηµεροµηνία αναχώρησης του εισιτηρίου. Επιλέγοντας την τραπεζική µεταφορά ως τη µέθοδο πληρωµής η edreams θα σας χρεώσει µε το συνολικό ποσό της αγοράς σας σε µία ενιαία χρέωση. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν επαρκή διαθέσιµα κεφάλαια για την τακτοποίηση της πληρωµής. Σε περίπτωση επιστροφής της πληρωµής λόγω έλλειψης πόρων ή για άλλους λόγους που αποδίδονται σε Εσάς, η edreams θα σας χρεώσει τέλη υπηρεσίας των ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ( 20) και τα θα σας δώσει αµέσως οδηγίες για το πώς να κάνετε την πληρωµή για την αγορά σας αποτελεσµατικά. Αυτή η χρέωση οφείλεται σε τραπεζικά έξοδα και άλλες συναφείς δαπάνες που υποβλήθηκαν εις βάρος της edreams. Επιλέγοντας µια τραπεζική µεταφορά ως προτιµώµενη µέθοδο πληρωµής σας, η edreams διατηρεί το δικαίωµα να κρατήσει πιθανές επιστροφές µέχρι να λάβει την πλήρη εξόφληση του ποσού. 3.3 Επιστροφές χρηµάτων Επιστροφές χρηµάτων, ανάλογα µε την περίπτωση, θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύµφωνα µε την µέθοδο πληρωµής που χρησιµοποιήθηκε κατά τη στιγµή της αγοράς και για λογαριασµό του ατόµου που έκανε την αρχική πληρωµή. Κατά τη διαδικασία της επιστροφής χρηµάτων για κράτηση πτήσης, σηµειώστε ότι δεν επιστρέφονται όλες οι έννοιες που αποτελούν την τιµή του εισιτηρίου. Κάθε επιστροφή, ακόµη και όταν η κράτηση γίνεται µέσω της edreams, υποβάλλεται σε επεξεργασία σύµφωνα µε τις πολιτικές επιστροφής του αναλόγου Ταξιδιωτικού Προµηθευτή Σε περίπτωση που αγοράσετε ένα µη επιστρέψιµο, µη-µεταβλητό εισιτήριο και δεν είστε σε θέση να χρησιµοποιήσετε το εισιτήριο, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι µπορείτε να ζητήσετε µια επιστροφή για ορισµένες έννοιες που χρεώνονται κατά τη στιγµή της αγοράς: a) Στην περίπτωση των εισιτηρίων που εκδίδονται από αεροπορικές εταιρείες που ανήκουν στην ΙΑΤΑ, είναι απαραίτητο να ζητήσετε ρητά την επιστροφή του ανανταπόδοτος τέλους από της edreams. Εάν θέλετε να ζητήσετε την επιστροφή των ανανταπόδοτων τελών µέσω της edreams µπορείτε να στείλετε το αίτηµά σας στην παρακάτω διεύθυνση: Departamento de Reembolsos de της edreams, Moll de Barcelona, s / n, World Trade Centre Norte 6ª planta, 08039, Βαρκελώνη, Ισπανία. Με το αίτηµα αυτό, εξουσιοδοτείτε την edreams να διενεργεί όλες τις αναγκαίες δραστηριότητες για λογαριασµό σας, για να ληφθεί η εν λόγω επιστροφή. Παρακαλώ σηµειώστε ότι η προθεσµία υποβολής αίτησης για την επιστροφή των ανανταπόδοτος τελών εγγράφως είναι δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία αγοράς των εισιτηρίων ή έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία της πτήσης, εφόσον αυτή είναι µεταγενέστερη. Οι επιστροφές µπορούν να υποστούν επεξεργασία µόνο µε τη µέθοδο πληρωµής που χρησιµοποιήθηκε κατά τη στιγµή της αγοράς και όλες οι επιστροφές υπόκεινται στην αντίστοιχη πολιτική των αεροπορικών εταιρειών. Τα ισχύοντα τέλη παροχής υπηρεσιών της edreams για την επεξεργασία των εν λόγω επιστροφών είναι ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ( 35) ανά άτοµο. Επιρέπετε στην edreams να αφαιρέσει τα έξοδα αυτά από το αντίστοιχο ποσό επιστροφής χρηµάτων. b) Στην περίπτωση εισιτηρίων που εκδίδονται από αεροπορικές εταιρείες που δεν ανήκουν στην ΙΑΤΑ (δηλαδή, "οι αεροπορικές εταιρείες χαµηλού κόστους") ή όταν η πληρωµή για πτήσεις έχει χρεωθεί απευθείας από την αεροπορική εταιρεία, είναι απαραίτητο να ζητήσετε την επιστροφή ανανταπόδοτων τελών απευθείας από την αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία. Σε περίπτωση που ζητάτε αυτό το είδος επιστροφής χρηµάτων, συµφωνείτε να επιτρέψετε την edreams να χρεώσει την τράπεζα / πιστωτική κάρτα που χρησιµοποιήθηκε για την αγορά τα ισχύοντα τέλη παροχής υπηρεσιών που αντιστοιχούν στο αίτηµά σας.

7 3.4 Διαβατήριο, Visa και τις απαιτήσεις υγείας Θα πρέπει να ελέγξετε µε την αντίστοιχη πρεσβεία σχετικά µε τις απαιτήσεις διαβατηρίων και visa πριν από το ταξίδι. Είναι δική σας ευθύνη να έχετε στην κατοχή σας έγκυρο διαβατήριο και, εφόσον απαιτείται, visa. Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη η edreams αν δεν έχετε τα σωστά ταξιδιωτικά έγγραφα Κάθε προορισµός έχει τις δικές του απαιτήσεις σχετικά µε τις διατυπώσεις εισόδου, εµβολιασµούς, κλπ και αυτά µπορεί επίσης να ποικίλουν ανάλογα µε την εθνικότητα του επιβάτη. Σας συνιστούµε να αποκτήσετε αυτές τις πληροφορίες πριν από το σχεδιασµό του ταξιδιού σας. Η edreams δεν µπορεί να να θεωρηθεί υπεύθυνη σε καµία περίπτωση για περιστατικά που απορρέουν από τους πελάτες που δεν παρατηρηρούν αυτές τις επίσηµες απαιτήσεις. 3.5 Ηλεκτρονικά εισιτήρια (e-tickets) Όλα τα εισιτήρια που αγοράζονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι ηλεκτρονικά εισιτήρια. Το σύστηµα e- ticketing είναι µια µέθοδος αγοράς µη εκτυπωµένων αεροπορικών εισιτηρίων. Αφού έχετε κάνει την αγορά σας, η edreams θα σας στείλει ένα επιβεβαίωσης µε το / την πτήση σας και τον κωδικό κράτησης. Παρακαλώ σηµειώστε ότι δεν θα λάβετε ένα εισιτήριο ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΤΕ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι κάθε αεροπορική εταιρεία έχει τους δικούς της κανόνες και διαδικασίες όσον αφορά τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και σας παροτρύνουµε να ελέγξετε αυτές τις ρυθµίσεις πριν από την άφιξη σας στο αεροδρόµιο. Σε κάθε περίπτωση, σας συνιστούµε να έχετε πάντα µαζί σας ένα εκτυπωµένο αντίγραφο του επιβεβαίωσης που περιέχει τον αριθµό αναφοράς κράτησης της πτήσης σας, αν και δεν είναι αίτηµα για όλες τις αεροπορικές εταιρείες να το δείξετε. Η edreams δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για τους πελάτες που δεν συµµορφώνονται µε τις διαδικασίες και τους κανόνες που καθορίζονται από κάθε αεροπορική εταιρία σχετικά µε τα ηλεκτρονικά εισιτήρια. Για ορισµένες αεροπορικές εταιρείες ισχύουν επιπλέον χρεώσεις, αν δεν εκτυπώσετε και δείξετε την κάρτα επιβίβασης σας στο αεροδρόµιο. Η edreams συνιστά να διαβάσετε όλες τις προδιαγραφές στο επιβεβαίωσης της κράτησης. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε check-in και να εκτυπώστε την κάρτα επιβίβασής σας και πάλι, αν αλλάξει η πτήση σας ή τα στοιχεία επιβατών για την πτήσης σας. Η edreams δεν µπορεί να να θεωρηθεί υπεύθυνη σε καµία περίπτωση για περιστατικά που απορρέουν από πελάτες που δεν παρατηρούν τις πολιτικές απαιτήσεις των εν λóγω εταιρειών Η edreams αντιλαµβάνεται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς είναι ακριβείς, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να να θεωρηθεί υπεύθυνη εάν το ηλεκτρονικό εισιτήριο σας δεν φτάσει φάκελο εισερχοµένων µηνυµάτων λόγω εσφαλµένου , ή να φτάσει στο φάκελο ανεπιθύµητης αλληλογραφίας σας. Θα πρέπει να µας ενηµερώσετε αµέσως εάν αλλάξετε το σας ή τον αριθµό τηλεφώνου. Θα πρέπει επίσης να ελέγξετε ότι το όνοµα που εµφανίζεται στο διαβατήριό σας συµπίπτει µε εκείνο του εισιτηρίου σας ή / και µε την επιβεβαίωσης της κράτησης Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω των περιορισµών όσον αφορά την πώληση των εισιτηρίων πέρα από τον έλεγχό του, η edreams µπορεί να µην είναι σε θέση να διαβιβάσει πληροφορίες σχετικά µε επιβεβαιωµένες κρατήσεις σας στην αεροπορική εταιρεία για να µπορεί να επισηµοποιηθεί η κράτηση. Αν συµβεί αυτό, θα προσπαθήσουµε να σας ενηµερώσουµε µέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες µετά την επιβεβαίωση και να σας προσφέρουµε επιστροφή χρηµάτων ή µια εναλλακτική κράτηση. 4. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις σχετικά µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράζονται. 4.1 Πτήσεις Σχετικά µε πτήσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα 1 του παρόντος εγγράφου θα πρέπει να εφαρµόζονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους όρους και τις προϋποθέσεις του ταξιδιωτικού προµηθευτή. 4.2 Ενοικίαση αυτοκινήτου

8 Σχετικά µε την ενοικίαση αυτοκινήτου, οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα 2 του παρόντος εγγράφου θα πρέπει να εφαρµόζονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους όρους και τις προϋποθέσεις του ταξιδιωτικού προµηθευτή. 4.3 Ξενοδοχεία και άλλα καταλύµατα Σχετικά µε ξενοδοχεία και άλλα καταλύµατα, οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα 3 του παρόντος εγγράφου θα πρέπει να εφαρµόζονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους όρους και τις προϋποθέσεις του ταξιδιωτικού προµηθευτή. 5. Νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία Προσωπικών Δεδοµένων Για να προβείτε στις υπηρεσίες που προσφέρουµε µέσω της Ιστοσελίδας µας, πρέπει να καταχωρήσετε τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται από την διαδικτυακή αίτηση εγγραφής (εφεξής αναφερόµενη ως «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ»). Προκειµένου να προσφέρουµε υπηρεσίες σε προσωπικό επίπεδο, να τις προσαρµόσουµε στα ενδιαφέροντα και ανάγκες σας και να σας ενηµερώνουµε για τις καλύτερες προσφορές της αγοράς, σας ζητάµε να ενηµερώνετε περιοδικά τα στοιχεία σας και να µας πληροφορείτε για τις αλλαγές. Σύµφωνα µε τον Οργανικό Νόµο Αρ.15/1999 της 13ης Δεκεµβρίου πάνω την Προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων (εφεξής καλούµενος «ΝΠΔ»), η edreams είναι υποχρεωµένη να σας πληροφορήσει ότι συµπληρώνοντας την Αίτηση Εγγραφής, τα προσωπικά σας στοιχεία θα ενσωµατωθούν και θα γίνουν αντικείµενο επεξεργασίας σε αρχεία της edreams. Αυτά τα στοιχεία θα µας βοηθήσουν να σας παρέχουµε τις προσφορές και υπηρεσίες (διαχείριση κρατήσεων και πληρωµή των προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν αγοραστεί), να σας στείλουµε πληροφορίες και ειδικές προσφορές από την edreams και άλλες εταιρίες που ανήκουν στον όµιλο edreams (edreams Inc., edreams Ltd, edreams srl, edreams sarl, edreams International Network s.l., Vacaciones edreams, S.L. και άλλες εταιρίες των οποίων µετοχές κατέχει η edreams Inc.), καθώς και Ταξιδιωτικούς Πράκτορες ή οργανωτές πακέτων διακοπών. Θα χρησιµοποιηθούν επίσης µε στατιστικούς σκοπούς και ανάλυση των τάσεων της αγοράς. Σας πληροφορούµε επίσης ότι έχετε το δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και εναντίωσης όλων των προσωπικών σας στοιχείων, τα οποία περιέχονται στο αρχείο δεδοµένων που διαχειρίζεται η εταιρία Vacaciones edreams ΕΠΕ, στην παρακάτω διεύθυνση: 061 WORLD TRADE CENTER NORTE. Moll de Barcelona s/n ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΙΣΠΑΝΙΑ) Μπορείτε επίσης να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώµατα επίσης µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος στο mailto: σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που θεσπίζονται στον ΝΠΔ Αν κάποιος χρήστης επιθυµεί να αγοράσει τα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα της edreams, η edreams αποδέχεται να κοινοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία του στους αντίστοιχους προµηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών ή/και Ταξιδιωτικούς Πράκτορες που οργανώνουν ταξιδιωτικά πακέτα. Αυτού του είδους οι προµηθευτές είναι σύµφωνοι µε την χρήση των προσωπικών δεδοµένων µε αποκλειστικό σκοπό την εκπλήρωση των συµπεφωνηµένων υποχρεώσεών τους. Οι προµηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών, ή οι Πράκτορες που οργανώνουν ταξίδια, στους οποίους µεταβιβάστηκαν τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι υποχρεωµένοι να συµµορφωθούν προς τον ΝΠΔ τηρώντας το άρθρο 11.5 του προαναφερθέντος Νόµου. Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 34.e) του ΝΠΔ, ο Χρήστης αποδέχεται δια του παρόντος ότι τα στοιχεία του/της θα µεταβιβαστούν στους παραλήπτες, όπως ακριβώς δηλώθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, προκειµένου να τηρηθούν οι προαναφερθέντες όροι και προϋποθέσεις, χωρίς γεωγραφικούς περιορισµούς, συµπεριλαµβανοµένων χωρών που δεν είναι σε θέση να προσφέρουν ένα επίπεδο προστασίας συγκρίσιµο µε αυτό που παρέχει ο ΝΠΔ. 6. Πολιτική Cookies 6.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 22.2 του ισπανικού νόµου της Υπηρεσίας Πληροφοριών Κοινωνίας και Ηλεκτρονικού Εµπορίου (LSSI) και την οδηγία της ΕΕ 2009/136 / ΕΚ, η edreams συµβουλεύει ότι αυτή η ιστοσελίδα δέχεται τη χρήση των cookies.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ (Σημείωση: Αν βρίσκεστε στις Η.Π.Α., διαφορετικοί Όροι Μεταφοράς θα έχουν εφαρμογή: ιδ. www.emirates.com/us/english) Δημοσιεύθηκε στις 10 Μαΐου 2012 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ - Ι ΟΡΙΣΜΟΙ - ΙΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΙΙΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΙV ΝΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ - V ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - VI ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της Γενικοί Όροι Χρήσης 1. Η Εταιρεία Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της οδού Πειραιώς 12, 2023 Στρόβολος, µε άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ (5466) και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ταξιδιού 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ

Όροι ταξιδιού 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ Όροι ταξιδιού Ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά Ακόμα και αν το άρθρο 47 του νόμου για τις πρακτικές της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών παρέχει μια περίοδο για ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές)

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Φρανκφούρτη, Μάιος 2014 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Άρθρο 1 - Ορισμοί... Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής... Άρθρο 3 - Εισιτήρια... Άρθρο 4 Ναύλοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ακτή Ποσειδώνος 38, Φιλελλήνων 7, Στον ηλεκτρικό σταθμό του Πλατεία Συντάγματος, Πειραιά, 10557 Αθήνα. 18531 Πειραιάς Τηλ. 210 32 32 800 Τηλ. 210 41 01 601 210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Καλώς ήρθατε στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του ΕΣΕΑΠ (εφεξής "Όροι Χρήσης"). Παρακαλούµε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης υπηρεσιών

Όροι χρήσης υπηρεσιών Όροι χρήσης υπηρεσιών Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Η πρόσβαση, η χρήση των υπηρεσιών της MyIP net-works,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το λογαριασμό της NETELLER! Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει με τις πιο χρήσιμες και δημοφιλείς δυνατότητες του λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTER U IO GoCASH SM ("ΥΠΗΡΕΣΙΑ")

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTER U IO GoCASH SM (ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTER U IO GoCASH SM ("ΥΠΗΡΕΣΙΑ") Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία Worldbridge-Υπηρεσίες Πληρωµών Α.Ε. («Worldbridge») σε συνεργασία µε την Western

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps.

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps. Αίτηση Σύνδεσης Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ* *Η προσφορά στο Forthnet ADSL και Forthnet 2play Economy αφορά αποκλειστικά νέους συνδροµητές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα