ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 Όροι και προϋποθέσεις - edreams ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 Η χρήση της ιστοσελίδας 2 Λειτουργία της ιστοσελίδας 3 Όροι αγοράς 3.1. Ακυρώσεις και αλλαγές 3.2. Τιµές και όροι πληρωµής 3.3. Επιστροφές χρηµάτων 3.4. Διαβατήριο, visa και απαιτήσεις υγείας 3.5. Ηλεκτρονικά εισιτήρια (etickets) 3.6. Ταξιδιωτική ασφάλιση 3.7. Προγράµµατα Επιβράβευσης 4. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων 5. Πολιτική Cookies 6. πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 7 Περιορισµός ευθύνης 8 Χρήση φόρουµ επικοινωνίας edreams 9. Σύνδεσµοι προς άλλες ιστοσελίδες 10 Άλλοι όροι και προϋποθέσεις Δικαιώµατα των επιβατών βάσει του κανονισµού (ΕΚ) 261/ Ερωτήµατα και παράπονα σχετικά µε την αγορά σας Αλλαγές στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις 11 Εφαρµοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ξενοδοχεία και άλλα καταλύµατα

2 1. Χρήση της Ιστοσελίδας 1.1 Η edreams βάζει αυτήν την Ιστοσελίδα στη διάθεση όλων των χρηστών (εφεξής καλούµενοι ως «Χρήστης»), που υπόκεινται στην απόλυτη αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων χρήσης. 1.2 Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει στην Vacaciones edreams, Α.Ε. (Μονοπρόσωπη εταιρία) µια ισπανική εταιρία µε έδρα το Moll της Βαρκελώνης, χωρίς αριθµό, World Trade Center North 6ª όροφος, µε ΑΦΜ. B , τηλέφωνο , εγγεγραµµένη στο Εµπορικό Μητρώο του Εµπορικού Επιµελητηρίου της Βαρκελώνης, Τόµος 31,908, Βιβλίο 69, Φύλλο B , Εγγραφή 1η, και µε Άδεια Ταξιδιωτικού Γραφείου GC88MD (εφεξής καλούµενη ως "edreams"). 1.3 Ο Χρήστης δηλώνει δια του παρόντος ότι είναι ενήλικος/η (ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών), διαθέτει την δικαιοπρακτική ικανότητα να δεσµευθεί µέσω αυτής της συµφωνίας και να χρησιµοποιήσει αυτήν την Ιστοσελίδα σύµφωνα µε τους παρόντες όρους προϋποθέσεις χρήσεις, τους οποίους καταλαβαίνει και αναγνωρίζει πλήρως. Ο Χρήστης συµφωνεί να διατηρήσει την εµπιστευτικότητα όλων των κωδικών πρόσβασης που παρέχονται από την edreams για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και να εγγυηθεί ότι κανένα τρίτο άτοµο χωρίς εξουσιοδότηση δεν µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτούς. Ο Χρήστης αναλαµβάνει την ευθύνη όλων των οικονοµικών συνεπειών που προκύπτουν από την χρήση αυτής της Ιστοσελίδας µε τον κωδικό πρόσβασης του Χρήστη για την ιστοσελίδα της edreams ή από την χρήση των κωδικών πρόσβασης του Χρήστη από τρίτους. Επιπλέον, ο Χρήστης δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που παρέχει για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτήν την Ιστοσελίδα και κατά την χρήση της είναι αληθή, πλήρη και ακριβή, και συµφωνεί να τα διατηρεί ενηµερωµένα. 1.4 Αυτή η Ιστοσελίδα προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για προσωπική χρήση του Χρήστη. Η Ιστοσελίδα δεν µπορεί να τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, αντιγραφεί, διανεµηθεί, πωληθεί, µεταπωληθεί ή χρησιµοποιηθεί µε εµπορικούς ή µη εµπορικούς σκοπούς. 1.5 Ο Χρήστης συµφωνεί να µην χρησιµοποιεί αυτήν την Ιστοσελίδα µε παράνοµους ή απαγορευµένους σκοπούς. Συγκεκριµένα, ο Χρήστης αποδέχεται ότι θα χρησιµοποιήσει αυτήν την Ιστοσελίδα µόνο για τον εαυτό του/της και ότι τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράζονται µέσω αυτής της Ιστοσελίδας θα είναι για προσωπική του/της χρήση και κατανάλωση, ή για την χρήση και κατανάλωση ατόµων εκ µέρους των οποίων είναι εξουσιοδοτηµένος να ενεργεί. Ο Χρήστης δεν θα µεταπωλήσει σε τρίτους προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν µέσω αυτής της Ιστοσελίδας. 2. Λειτουργία της ιστοσελίδας 2.1 Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα, η edreams προσφέρει την αναζήτηση και σύγκριση των υπηρεσιών ταξιδιωτικών προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στην αγορά, καθώς και υπηρεσίες διαµεσολαβήσεως για την αγορά των υπηρεσιών που εσείς επιλέγετε. Μια αγορά σε αυτή την ιστοσελίδα θεωρείται κάθε παραγγελία για προϊόντα ή υπηρεσίες που γίνεται µε την υποχρέωση αγοράς, η οποία έχει επιβεβαιωθεί από την edreams. Όταν αγοράζετε ταξιδιωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες µέσω αυτής της ιστοσελίδας, η αγορά σας επισηµοποιείται σε µια συµφωνία απευθείας µε τους ταξιδιωτικούς προµηθευτές. Η edreams δεν εισάγετε στη συµβατική σχέση που σχετίζεται µε τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράζετε, εκτός αν αναφέρεται ρητά. Κάθε ερώτηµα ή διαβούλευση σχετικά µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράστηκαν πρέπει να κατευθύνεται προς τον αντίστοιχο ταξιδιωτικό προµηθευτή. 2.2 Ο όρος "Ταξιδιωτικοί Προµηθευτές" περιλαµβάνει, ανάλογα µε την περίπτωση, αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικούς πράκτορες, προµηθευτές πακέτων διακοπών, ξενοδοχεία, ξενοδοχειακές αλυσίδες και συσσωρευτές ξενοδοχείων, ασφαλιστικες εταιρίες, προµηθευτές οχηµάτων και κρουαζιερόπλοιων. 2.3 Η edreams θα σας βοηθήσει στην αγορά των προϊόντα ή υπηρεσιών, παρεµβαίνοντας στο όνοµά σας για την προµήθεια των εν λόγω αγορών µε τους ταξιδιωτικούς προµηθευτές. Η συµφωνία αυτή υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις του κάθε ταξιδιωτικού προµηθευτή που µπορεί να περιορίσει ή να αποκλείσει την ευθύνη του. Προκειµένου να επανεξετάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων ταξιδιωτικών προµηθευτών, µπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας µαζί τους. Βεβαιωθείτε ότι συµβουλεύεστε τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του ταξιδιωτικού προµηθευτή σας, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται µε τέλη σε περίπτωση ακύρωσης.

3 2.4 Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, εξουσιοδοτείτε την edreams να ενεργεί ως εκπρόσωπος σας κατά την διαδικασία προµήθειας από τους αντίστοιχους ταξιδιωτικούς προµηθευτές, καθώς και για την πληρωµή αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών για λογαριασµό σας, όπως είναι απαραίτητο, προκειµένου να εγγύηθούµε ότι η συναλλαγή µεταξύ εσάς και τον ταξιδιωτικό προµηθευτή σας εκτελείται σωστά. Για το λόγο αυτό, η edreams θα σας χρεώσει µια αµοιβή διαχείρισης, ανάλογα µε το προϊόν ή την υπηρεσία που έχετε αγοράσει. Σε κάθε περίπτωση, θα έχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την τελική πλήρη τιµή των προϊόντων ή των υπηρεσιών πριν από την έναρξη της αγοράς ή παραγγελία σας µε την υποχρέωση πληρώµής. 2.5 Η συνολική τελική τιµή των προϊόντων ή υπηρεσιών που επιλέγονται θα πρέπει να επιβεβαιώνεται µόλις έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναζήτησης, σύγκρισης και επιλογής και είναι διαθέσιµη στην κατανοµή δαπανών, πριν αποφασίσει να κάνετε κλικ στο "ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ". Οι τιµές εµφανίζονται µε τις καθηµερινά υπολογισµένες συναλλαγµατικές ισοτιµίες και µπορεί εκ τούτου να διαφέρουν σε καθηµερινή βάση, σύµφωνα µε τις τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Οµοίως, οι φόροι θα κυµαίνονται, σύµφωνα µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Όταν ξεκινάτε µια αγορά, η συναλλαγµατική ισοτιµία είναι σταθερή εκείνη τη στιγµή και θα πρέπει να εφαρµόζετε στις τροποποιήσεις και ακυρώσεις όλων των προϊόντων ή υπηρεσιών που περιλαµβάνοντε στην αγορά σας. Οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες καθορίζονται από την edreams. 2.6 Μετά την παραγγελία σας, θα λάβετε ένα επιβεβαίωσης, το οποίο ενεργεί ως ένα συµβατικό έγγραφο. Το πρώτο επιβεβαίωσης θα περιέχει όλες τις λεπτοµέρειες των προϊόντων ή υπηρεσιών που ζητήθηκαν. Στη συνέχεια, θα επιβεβαιώσουµε ότι η αγορά σας έχει εισαχθεί σωστά στο σύστηµα του ταξιδιωτικού προµηθευτή και ότι η πληρωµή µπορεί να γίνεται σωστά. Η υποχρέωσή µας να επεξεργαστούµε την αγορά σας υπόκειται στην ολική πληρωµή των υπηρεσιών. Μόλις επιβεβαιώσουµε ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά, θα λάβετε ένα δεύτερο , µέσα στο χρονικό διάστηµα µιας (1) εργάσιµης ηµέρας µετά τη λήψη του πρώτου , επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά σας έχει υποβληθεί σε επεξεργασία. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο εκτός της edreams, µερικές από τις παραγγελίες που αποτελούν µέρος της αγοράς, δεν µπορούν να υποστούν επεξεργασία, θα επικοινωνήσουµε άµεσα µαζί σας για να σας ενηµερώσουµε και να σας βοηθήσουµε. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ ΕΙΝΑΙ ΠΤΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΠΑΤΕ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΑΣ. 2.7 Διατηρούµε το δικαίωµα να ακυρώσουµε την αγορά σας σε περίπτωση που έχουµε σοβαρά κίνητρα να πιστέψουµε ότι είναι απάτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα προσπαθήσουµε να επικοινωνήσουµε µαζί σας, χρησιµοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που παρέχεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης, σύγκρισης και επιλογής πτήσης, ή µέσω της τράπεζάς σας. Σε περίπτωση που δεν είµαστε σε θέση να επικοινωνήσουµε µαζί σας ή µε την τράπεζά σας, η αγορά σας θα ακυρωθεί αυτόµατα. 2.8 Σύµφωνα µε το άρθρο 27 του νόµου 34/2002, της 11ης Ιουλίου, από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες Πληροφόρισης, σας ενηµερώνουµε ότι το έγγραφο µέσω του οποίου η συµφωνία αυτή επισηµοποιείται είναι τα επιβεβαίωσης. Η πληροφορία αυτή, εκτός από το ότι σας αποστέλλεται µέσω , επίσης κατατίθεται στα αρχεία της edreams και µπορείτε να έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγµή, όταν ζητηθεί. 2.9 Όσον αφορά την επιλογή προαιρετικών ή ειδικών αιτηµάτων σχετικά µε οποιοδήποτε προϊόν (π.χ. γεύµατα, εγκαταστάσεις για ΑµΕΑ, καθίσµατα παιδιών κ.λπ.), η edreams σας υπενθυµίζει ότι δεν µπορεί να εγγυηθεί τέτοιου είδους αιτήµατα, διότι η edreams µόνο επικοινωνεί τα αιτήµατα στον αντίστοιχο Ταξιδιωτικό Προµηθευτή. Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε µε τον ανάλογο Ταξιδιωτικό Προµηθευτή ή το ξενοδοχείο αν τέτοια ειδικά αιτήµατα µπορούν να ικανοποιηθούν. Επιπλέον, πρέπει να σας ενηµερώσουµε ρητά ότι τα ειδικά αιτήµατα που αφορούν τις αγορές πτήσεων, µπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην έκδοση του εισιτηρίου σας, µε επακόλουθο κίνδυνο την αύξηση της τιµής των εισιτηρίων ή την έλλειψη διαθεσιµότητας όταν ο Ταξιδιωτικός Προµηθευτής επεξεργαστεί το αίτηµα σας.

4 3. Όροι αγοράς 3.1 Ακυρώσεις και αλλαγές Η πιθανότητα τροποποίησης ή αλλαγής ενός ταξιδιωτικού προϊόντος ή υπηρεσίας κράτησης µέσω αυτής της ιστοσελίδας, και ο τρόπος µε τον το οποίο πραγµατοποιείται, θα εξαρτηθεί από τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ταξιδιωτικού Προµηθευτή, που συνδέεται µε τον τύπο εισιτηρίου που επιλέξατε. Ως εκ τούτου, µπορεί να µην είναι δυνατόν να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητούνται, ή µπορεί να είναι αναγκαιό για να συµµορφωθούν µε τις ειδικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση που µπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση για την αγορά σας (ακύρωση ή / και τροποποίηση), µέσω της edreams, θα χρεώνονται έξοδα διαχείρισης από πενήντα ευρώ (50 ) ανά άτοµο και ακυρωµένο ή / τροποποιηµένο ταξίδι. Τα τέλη διαχείρισης για την ακύρωση ή / και τροποποίηση δεν να περιλαµβάνουν φόρους που χρεώνονται απευθείας από τον Ταξιδιωτικό Προµηθευτή. Σε περίπτωση που µπορείτε να κάνετε µια αλλαγή για την αγορά σας, παρακαλούµε σηµειώστε ότι η τρέχουσα τιµή δεν φέρει καµία σχέση µε το κόστος της αλλαγής Όσον αφορά την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, παρακαλούµε να σηµειώσετε ότι για τα δροµολόγια που αποτελούνται από διαφορετικές διαδροµές και περισσότερο από ένα βασικό ναύλο, περισσότερα από ένα σύνολο κανόνων ναύλων µπορεί να ισχύουν. Σε αυτή την περίπτωση, οι πιο περιοριστικοί κανόνες ναύλων θα πρέπει να εφαρµοστούν. Θα πρέπει να διαβάσετε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται µε την κράτησή του εισιτήριο σας. Εάν οι αλλαγές ή ακυρώσεις επιτρέπονται, µπορείτε να τις πραγµατοποιήσεται καλώντας την edreams. Παρακαλώ σηµειώστε ότι αν έχετε αγοράσει ένα εισιτήριο µετ 'επιστροφής και δεν εµφανιστείτε για το ταξίδι της µετάβασης, µπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση του εισιτηρίου επιστροφής από την αεροπορική εταιρεία. Αλλαγές και ακυρώσεις, δεν µπορούν να γίνουν µέσω . Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών τηε edreams µέσω τηλεφώνου Όσον αφορά τις κρατήσεις ξενοδοχείων, οι ειδικοί όροι του ξενοδοχείου και οι προϋποθέσεις για ακυρώσεις και τροποποιήσεις θα είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα µας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης ή µέσω προηγούµενης αίτησης στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών και επίσης θα εξηγούνται στο επιβεβαίωσης. Όταν µπορείτε να τροποποιήσετε µια κράτηση, είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία που αγοράσατε Όσον αφορά τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, οι ειδικοί όροι του παρόχου ενοικίασης αυτοκινήτων και οι όροι για ακυρώσεις και τροποποιήσεις θα είναι διαθέσιµοι µέσω ενός συνδέσµου στην ιστοσελίδα µας ή από προηγούµενη αίτηση στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών. Παρακαλούµε, σηµειώστε ότι σε περίπτωση που δεν ακυρώσετε την κράτησή σας πριν από την ώρα παραλαβής και δεν συλλέξετε το όχηµα την ηµεροµηνία παραλαβής, ή δεν συµµορφωθείτε µε τους όρους παραλαβής (δείτε τους όρους και οι προϋποθέσεις του προµηθευτή αυτοκινήτων), οι περισσότεροι από τους παρόχους ενοικίασης αυτοκινήτων διατηρούν το δικαίωµα να υποβάλλουν µία επιβάρυνση «no-show» µέχρι και 100% της συνολικής αξίας της ενοικίασης του οχήµατος. 3.2 Τιµές και όροι πληρωµή Το συνολικό ποσό της αγοράς σας, µαζί µε την αντίστοιχη ανάλυση και τα τέλη υπηρεσίας της edreams θα εµφανίζεται µόλις επιλέξετε όλα τα συγκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες που θέλετε να αγοράσετε, πριν αρχίσει η πραγµατική διαδικασία αγοράς. Η εν λόγω τιµή θα περιλαµβάνει όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες που επιλέγεται και τα τέλη υπηρεσιών της edreams. Παρακαλείστε να σηµειώσετε ότι οι χρεώσεις της edreams είναι ανεξάρτητες από το κόστος των προϊόντων ή / και υπηρεσιών που επιλέγονται, και δεν επιστρέφονται, διότι χρεώνονται ως υπηρεσίες που παρέχονται από την edreams για την αναζήτηση, σύγκριση και βοήθεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης Τα τέλη υπηρεσίας edreams θα ποικίλλουν ανάλογα µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επιλέξατε. Πρόσθετες χρεώσεις θα ισχύουν εάν η αγορά σας έγινε µέσω τηλεφώνου ή εάν απαιτούνται αλλαγές ή επιστροφές. Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε µια µη χρηµατοδοτούµενη πιστωτική κάρτα ή µια πιστωτική κάρτα η οποία έχει απορριφθεί από την τράπεζα για οποιοδήποτε λόγο, η edreams θα χρεώσει ένα

5 εκτιµώµενο ποσό ύψους µέχρι ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ( 20) και θα σας δώσει οδηγίες για να κάνετε την πληρωµή της αγοράς σας αποτελεσµατικά. Αφού έχει γίνει η πλήρης πληρωµή, το εκτιµώµενο τέλος υπηρεσίας θα πρέπει να επιστραφεί αφαιρώντας το από την τελική τιµή της αγοράς σας. Δεν θα έχετε το δικαίωµα να λάβετε οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητήθηκαν µέχρι να έχει λάβουµε την πλήρης πληρωµή. Όσον αφορά τη χρήση πιστωτικών καρτών χωρίς κεφάλαια, ή εκείνες που έχουν απορριφθεί από την τράπεζα για οποιοδήποτε λόγο, σας ενηµερώνουµε ότι λόγω της φύσης των ταξιδιωτικών προϊόντων, υπάρχει η πιθανότητα ότι το κόστος των προϊόντων ή των υπηρεσιών να υποστεί µία µεταβολή στην τιµή κατά τη στιγµή της αγοράς και το διακανονισµό του συνολικού ποσού, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποδεχτείτε την ενηµερωµένη τιµή κατά τη στιγµή της πληρωµής Παρακαλούµε να σηµειώστε ότι ορισµένες αεροπορικές εταιρείες χρεώνουν για πτήσεις απευθείας. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήµατος µε την πληρωµή σας, θα επικοινωνήσουµε µαζί σας µέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από αγοράς σας (ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, αν ταξιδεύετε εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών). Θα θεωρείστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αύξηση της τιµής που συµβαίνει πριν από την επιβεβαίωση της αγοράς σας. Επίσης, σηµειώστε ότι η πληρωµή για τις αεροπορικές εταιρείες και η καταβολές που πραγµατοποιούνται στην edreams θα εµφανίζονται ως ξεχωριστές συναλλαγές στο λογαριασµό της πιστωτικής σας κάρτας Μπορείτε να πληρώσετε µε οποιαδήποτε από τις κύριες πιστωτικές κάρτες ή χρεωστικές κάρτες, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα. Δεν υπάρχουν άλλοι αποδεκτές µεθόδοι πληρωµής εκτός από εκείνους που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα Για το σκοπό παροχής µεγαλύτερης ασφάλειας, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τα στοιχεία της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας για κάθε αγορά που κάνετε στην edreams. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα αποθηκεύονται στα συστήµατα µας πέρα από την επεξεργασία των πληρωµών για την αγορά σας και ανάλογα µε την περίπτωση, για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων επιστροφής φόρων, όπως ορίζεται στο σηµείο 3.3. Παρακαλώ σηµειώστε ότι edreams θα πρέπει να µοιραστεί τις πληροφορίες πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας σας µε το Ταξιδιωτικό Προµηθευτή προκειµένου να επισηµοποιήσει την κράτησή σας. Όλες οι πληροφορίες θα είναι κρυπτογραφηµένες σε έναν ασφαλή server. Θα επιτρέψει edreams να χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες από την πιστωτική / χρεωστική σας κάρτα (i) προκειµένου να αγοράει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητούνται και να επεξεργαστεί την αντίστοιχη πληρωµή (ii) για την καταβολή των ασφαλίστρων και την τουριστική βοήθεια, όπως απαιτείται, (iii ) για την επεξεργασία τυχόν επιστροφών που εφαρµόζονται (iv) για τη πληρωµή σχετικών δαπανών (α) τη χρήση ορισµένων χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, (β) το αίτηµα για αλλαγές στην αρχική αγορά ή (γ) την επιστροφή φόρων, όπως αναφέρεται στο στο τµήµα 3.3 των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσεων Επίσης όπως για τις γενικές και πρόσθετες χρεώσεις µας, η edreams θα χρεώσει επίσης για τυχόν επιπλέον κόστος πληρωµής για τη χρήση ορισµένων τύπων πληρωµής. Παρακαλώ σηµειώστε ότι αυτό είναι µια αυτοµατοποιηµένη διαδικασία κατά την οποία οι χρεώσεις που σχετίζονται µε τις µεθόδους πληρωµής που πράγµατι χρησιµοποιήθηκαν εντοπίζονται και εφαρµόζονται, ανεξάρτητα από το αν επιλέξατε ότι χρησιµοποιείτε µια διαφορετική µέθοδο πληρωµής. Σε κάθε περίπτωση, θα παρέχονται όλες οι πληροφορίες σχετικά µε την τελική τιµή αναλυτικά πριν αρχίσει η διαδικασία αγοράς. Η edreams διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει από εσάς οποιοδήποτε χρέος που προκύπτει εξαιτίας της απόρριψης ή επιστροφής πληρωµών µέσω τράπεζας ή οργανισµού έκδοσης της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας. Εάν πληρώνετε για την αγορά σας µε τραπεζική κάρτα τρίτου, είναι πιθανό να απαιτείται µια γραπτή άδεια από τον κάτοχο της κάρτας. Η edreams διατηρεί το δικαίωµα, τόσο για λογαριασµό της όσο και για λογαριασµό του Ταξιδιωτικού Προµηθευτή να προσφέρει e-tickets, επιβεβαιώσεις κράτησης, κουπόνια και άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα µόνο στην διεύθυνση χρέωσης της τραπεζικής σας κάρτας ή στο όταν ζητείτε από τον εκδότη της κάρτας. Όλες οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που χρησιµοποιούνται πρέπει να επικυρωθούν κατά τη στιγµή της κράτησης Η edreams καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για τη µείωση ή την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από δόλιες συναλλαγές πιστωτικών καρτών. Στο πλαίσιο αυτό, διατηρούµε το δικαίωµα να διενεργούµε τυχαίους ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένων ελέγχων εκλογικών ρόλων, και τη δυνατότητα να ζητήσουµε απόδειξη διεύθυνσης µε φαξ ή ταχυδροµικώς, µαζί µε ένα αντίγραφο της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας και µια πρόσφατη δήλωση, πριν από την έναρξη της έκδοση των εισιτηρίων, σε περίπτωση που το σύστηµά µας ανιχνεύσει ότι η συναλλαγή σας µπορεί να είναι δόλια. Παρακαλώ σηµειώστε ότι οι έλεγχοι αυτοί θα πραγµατοποιούνται µόνο κατά τις τυπικές ώρες λειτουργίας µας. Ως εκ τούτου, όλες οι αγορές που

6 γίνονται εκτός των ώρες λειτουργίας µας δεν µπορούν να εκδοθούν µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Παρακαλώ σηµειώστε ότι οι έλεγχοι αυτοί σταµατούν την επεξεργασία της αγοράς σας. Η edreams δεν µπορεί να εξασφαλίσει την διαθεσιµότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών και / ή την τιµή που έχουν βρεθεί µέχρι να επεξεργαστεί η αγορά σας. Επίσης, σηµειώστε ότι είστε υπεύθυνοι για το κόστος και τα έξοδα µπορεί να προκύψουν για την αποστολή της απόδειξης διεύθυνσης µε φαξ ή ταχυδροµικώς, παραγγελία ενός τραπεζικού εµβάσµατος ή / και οποιαδήποτε ενέργεια που απαιτείται για να να µπορέσουµε να επεξεργαστούµε την αγορά σας µε ένα ασφαλέστερο τρόπο Σε ορισµένες περιπτώσεις, η δυνατότητα πληρωµής µε τραπεζικό έµβασµα υπόκεινται σε προηγούµενη επαφή µε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της edreams, εφ 'όσον γίνεται από τον κάτοχο του τραπεζικού λογαριασµού στην ίδια χώρα όπου πραγµατοποιείται η κράτηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να υπάρξει µια διαφορά τουλάχιστον έξι (6) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αγοράς και τα την ηµεροµηνία αναχώρησης του εισιτηρίου. Επιλέγοντας την τραπεζική µεταφορά ως τη µέθοδο πληρωµής η edreams θα σας χρεώσει µε το συνολικό ποσό της αγοράς σας σε µία ενιαία χρέωση. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν επαρκή διαθέσιµα κεφάλαια για την τακτοποίηση της πληρωµής. Σε περίπτωση επιστροφής της πληρωµής λόγω έλλειψης πόρων ή για άλλους λόγους που αποδίδονται σε Εσάς, η edreams θα σας χρεώσει τέλη υπηρεσίας των ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ( 20) και τα θα σας δώσει αµέσως οδηγίες για το πώς να κάνετε την πληρωµή για την αγορά σας αποτελεσµατικά. Αυτή η χρέωση οφείλεται σε τραπεζικά έξοδα και άλλες συναφείς δαπάνες που υποβλήθηκαν εις βάρος της edreams. Επιλέγοντας µια τραπεζική µεταφορά ως προτιµώµενη µέθοδο πληρωµής σας, η edreams διατηρεί το δικαίωµα να κρατήσει πιθανές επιστροφές µέχρι να λάβει την πλήρη εξόφληση του ποσού. 3.3 Επιστροφές χρηµάτων Επιστροφές χρηµάτων, ανάλογα µε την περίπτωση, θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύµφωνα µε την µέθοδο πληρωµής που χρησιµοποιήθηκε κατά τη στιγµή της αγοράς και για λογαριασµό του ατόµου που έκανε την αρχική πληρωµή. Κατά τη διαδικασία της επιστροφής χρηµάτων για κράτηση πτήσης, σηµειώστε ότι δεν επιστρέφονται όλες οι έννοιες που αποτελούν την τιµή του εισιτηρίου. Κάθε επιστροφή, ακόµη και όταν η κράτηση γίνεται µέσω της edreams, υποβάλλεται σε επεξεργασία σύµφωνα µε τις πολιτικές επιστροφής του αναλόγου Ταξιδιωτικού Προµηθευτή Σε περίπτωση που αγοράσετε ένα µη επιστρέψιµο, µη-µεταβλητό εισιτήριο και δεν είστε σε θέση να χρησιµοποιήσετε το εισιτήριο, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι µπορείτε να ζητήσετε µια επιστροφή για ορισµένες έννοιες που χρεώνονται κατά τη στιγµή της αγοράς: a) Στην περίπτωση των εισιτηρίων που εκδίδονται από αεροπορικές εταιρείες που ανήκουν στην ΙΑΤΑ, είναι απαραίτητο να ζητήσετε ρητά την επιστροφή του ανανταπόδοτος τέλους από της edreams. Εάν θέλετε να ζητήσετε την επιστροφή των ανανταπόδοτων τελών µέσω της edreams µπορείτε να στείλετε το αίτηµά σας στην παρακάτω διεύθυνση: Departamento de Reembolsos de της edreams, Moll de Barcelona, s / n, World Trade Centre Norte 6ª planta, 08039, Βαρκελώνη, Ισπανία. Με το αίτηµα αυτό, εξουσιοδοτείτε την edreams να διενεργεί όλες τις αναγκαίες δραστηριότητες για λογαριασµό σας, για να ληφθεί η εν λόγω επιστροφή. Παρακαλώ σηµειώστε ότι η προθεσµία υποβολής αίτησης για την επιστροφή των ανανταπόδοτος τελών εγγράφως είναι δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία αγοράς των εισιτηρίων ή έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία της πτήσης, εφόσον αυτή είναι µεταγενέστερη. Οι επιστροφές µπορούν να υποστούν επεξεργασία µόνο µε τη µέθοδο πληρωµής που χρησιµοποιήθηκε κατά τη στιγµή της αγοράς και όλες οι επιστροφές υπόκεινται στην αντίστοιχη πολιτική των αεροπορικών εταιρειών. Τα ισχύοντα τέλη παροχής υπηρεσιών της edreams για την επεξεργασία των εν λόγω επιστροφών είναι ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ( 35) ανά άτοµο. Επιρέπετε στην edreams να αφαιρέσει τα έξοδα αυτά από το αντίστοιχο ποσό επιστροφής χρηµάτων. b) Στην περίπτωση εισιτηρίων που εκδίδονται από αεροπορικές εταιρείες που δεν ανήκουν στην ΙΑΤΑ (δηλαδή, "οι αεροπορικές εταιρείες χαµηλού κόστους") ή όταν η πληρωµή για πτήσεις έχει χρεωθεί απευθείας από την αεροπορική εταιρεία, είναι απαραίτητο να ζητήσετε την επιστροφή ανανταπόδοτων τελών απευθείας από την αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία. Σε περίπτωση που ζητάτε αυτό το είδος επιστροφής χρηµάτων, συµφωνείτε να επιτρέψετε την edreams να χρεώσει την τράπεζα / πιστωτική κάρτα που χρησιµοποιήθηκε για την αγορά τα ισχύοντα τέλη παροχής υπηρεσιών που αντιστοιχούν στο αίτηµά σας.

7 3.4 Διαβατήριο, Visa και τις απαιτήσεις υγείας Θα πρέπει να ελέγξετε µε την αντίστοιχη πρεσβεία σχετικά µε τις απαιτήσεις διαβατηρίων και visa πριν από το ταξίδι. Είναι δική σας ευθύνη να έχετε στην κατοχή σας έγκυρο διαβατήριο και, εφόσον απαιτείται, visa. Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη η edreams αν δεν έχετε τα σωστά ταξιδιωτικά έγγραφα Κάθε προορισµός έχει τις δικές του απαιτήσεις σχετικά µε τις διατυπώσεις εισόδου, εµβολιασµούς, κλπ και αυτά µπορεί επίσης να ποικίλουν ανάλογα µε την εθνικότητα του επιβάτη. Σας συνιστούµε να αποκτήσετε αυτές τις πληροφορίες πριν από το σχεδιασµό του ταξιδιού σας. Η edreams δεν µπορεί να να θεωρηθεί υπεύθυνη σε καµία περίπτωση για περιστατικά που απορρέουν από τους πελάτες που δεν παρατηρηρούν αυτές τις επίσηµες απαιτήσεις. 3.5 Ηλεκτρονικά εισιτήρια (e-tickets) Όλα τα εισιτήρια που αγοράζονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι ηλεκτρονικά εισιτήρια. Το σύστηµα e- ticketing είναι µια µέθοδος αγοράς µη εκτυπωµένων αεροπορικών εισιτηρίων. Αφού έχετε κάνει την αγορά σας, η edreams θα σας στείλει ένα επιβεβαίωσης µε το / την πτήση σας και τον κωδικό κράτησης. Παρακαλώ σηµειώστε ότι δεν θα λάβετε ένα εισιτήριο ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΤΕ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι κάθε αεροπορική εταιρεία έχει τους δικούς της κανόνες και διαδικασίες όσον αφορά τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και σας παροτρύνουµε να ελέγξετε αυτές τις ρυθµίσεις πριν από την άφιξη σας στο αεροδρόµιο. Σε κάθε περίπτωση, σας συνιστούµε να έχετε πάντα µαζί σας ένα εκτυπωµένο αντίγραφο του επιβεβαίωσης που περιέχει τον αριθµό αναφοράς κράτησης της πτήσης σας, αν και δεν είναι αίτηµα για όλες τις αεροπορικές εταιρείες να το δείξετε. Η edreams δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για τους πελάτες που δεν συµµορφώνονται µε τις διαδικασίες και τους κανόνες που καθορίζονται από κάθε αεροπορική εταιρία σχετικά µε τα ηλεκτρονικά εισιτήρια. Για ορισµένες αεροπορικές εταιρείες ισχύουν επιπλέον χρεώσεις, αν δεν εκτυπώσετε και δείξετε την κάρτα επιβίβασης σας στο αεροδρόµιο. Η edreams συνιστά να διαβάσετε όλες τις προδιαγραφές στο επιβεβαίωσης της κράτησης. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε check-in και να εκτυπώστε την κάρτα επιβίβασής σας και πάλι, αν αλλάξει η πτήση σας ή τα στοιχεία επιβατών για την πτήσης σας. Η edreams δεν µπορεί να να θεωρηθεί υπεύθυνη σε καµία περίπτωση για περιστατικά που απορρέουν από πελάτες που δεν παρατηρούν τις πολιτικές απαιτήσεις των εν λóγω εταιρειών Η edreams αντιλαµβάνεται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς είναι ακριβείς, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να να θεωρηθεί υπεύθυνη εάν το ηλεκτρονικό εισιτήριο σας δεν φτάσει φάκελο εισερχοµένων µηνυµάτων λόγω εσφαλµένου , ή να φτάσει στο φάκελο ανεπιθύµητης αλληλογραφίας σας. Θα πρέπει να µας ενηµερώσετε αµέσως εάν αλλάξετε το σας ή τον αριθµό τηλεφώνου. Θα πρέπει επίσης να ελέγξετε ότι το όνοµα που εµφανίζεται στο διαβατήριό σας συµπίπτει µε εκείνο του εισιτηρίου σας ή / και µε την επιβεβαίωσης της κράτησης Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω των περιορισµών όσον αφορά την πώληση των εισιτηρίων πέρα από τον έλεγχό του, η edreams µπορεί να µην είναι σε θέση να διαβιβάσει πληροφορίες σχετικά µε επιβεβαιωµένες κρατήσεις σας στην αεροπορική εταιρεία για να µπορεί να επισηµοποιηθεί η κράτηση. Αν συµβεί αυτό, θα προσπαθήσουµε να σας ενηµερώσουµε µέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες µετά την επιβεβαίωση και να σας προσφέρουµε επιστροφή χρηµάτων ή µια εναλλακτική κράτηση. 4. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις σχετικά µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράζονται. 4.1 Πτήσεις Σχετικά µε πτήσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα 1 του παρόντος εγγράφου θα πρέπει να εφαρµόζονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους όρους και τις προϋποθέσεις του ταξιδιωτικού προµηθευτή. 4.2 Ενοικίαση αυτοκινήτου

8 Σχετικά µε την ενοικίαση αυτοκινήτου, οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα 2 του παρόντος εγγράφου θα πρέπει να εφαρµόζονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους όρους και τις προϋποθέσεις του ταξιδιωτικού προµηθευτή. 4.3 Ξενοδοχεία και άλλα καταλύµατα Σχετικά µε ξενοδοχεία και άλλα καταλύµατα, οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα 3 του παρόντος εγγράφου θα πρέπει να εφαρµόζονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους όρους και τις προϋποθέσεις του ταξιδιωτικού προµηθευτή. 5. Νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία Προσωπικών Δεδοµένων Για να προβείτε στις υπηρεσίες που προσφέρουµε µέσω της Ιστοσελίδας µας, πρέπει να καταχωρήσετε τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται από την διαδικτυακή αίτηση εγγραφής (εφεξής αναφερόµενη ως «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ»). Προκειµένου να προσφέρουµε υπηρεσίες σε προσωπικό επίπεδο, να τις προσαρµόσουµε στα ενδιαφέροντα και ανάγκες σας και να σας ενηµερώνουµε για τις καλύτερες προσφορές της αγοράς, σας ζητάµε να ενηµερώνετε περιοδικά τα στοιχεία σας και να µας πληροφορείτε για τις αλλαγές. Σύµφωνα µε τον Οργανικό Νόµο Αρ.15/1999 της 13ης Δεκεµβρίου πάνω την Προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων (εφεξής καλούµενος «ΝΠΔ»), η edreams είναι υποχρεωµένη να σας πληροφορήσει ότι συµπληρώνοντας την Αίτηση Εγγραφής, τα προσωπικά σας στοιχεία θα ενσωµατωθούν και θα γίνουν αντικείµενο επεξεργασίας σε αρχεία της edreams. Αυτά τα στοιχεία θα µας βοηθήσουν να σας παρέχουµε τις προσφορές και υπηρεσίες (διαχείριση κρατήσεων και πληρωµή των προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν αγοραστεί), να σας στείλουµε πληροφορίες και ειδικές προσφορές από την edreams και άλλες εταιρίες που ανήκουν στον όµιλο edreams (edreams Inc., edreams Ltd, edreams srl, edreams sarl, edreams International Network s.l., Vacaciones edreams, S.L. και άλλες εταιρίες των οποίων µετοχές κατέχει η edreams Inc.), καθώς και Ταξιδιωτικούς Πράκτορες ή οργανωτές πακέτων διακοπών. Θα χρησιµοποιηθούν επίσης µε στατιστικούς σκοπούς και ανάλυση των τάσεων της αγοράς. Σας πληροφορούµε επίσης ότι έχετε το δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και εναντίωσης όλων των προσωπικών σας στοιχείων, τα οποία περιέχονται στο αρχείο δεδοµένων που διαχειρίζεται η εταιρία Vacaciones edreams ΕΠΕ, στην παρακάτω διεύθυνση: 061 WORLD TRADE CENTER NORTE. Moll de Barcelona s/n ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΙΣΠΑΝΙΑ) Μπορείτε επίσης να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώµατα επίσης µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος στο mailto: σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που θεσπίζονται στον ΝΠΔ Αν κάποιος χρήστης επιθυµεί να αγοράσει τα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα της edreams, η edreams αποδέχεται να κοινοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία του στους αντίστοιχους προµηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών ή/και Ταξιδιωτικούς Πράκτορες που οργανώνουν ταξιδιωτικά πακέτα. Αυτού του είδους οι προµηθευτές είναι σύµφωνοι µε την χρήση των προσωπικών δεδοµένων µε αποκλειστικό σκοπό την εκπλήρωση των συµπεφωνηµένων υποχρεώσεών τους. Οι προµηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών, ή οι Πράκτορες που οργανώνουν ταξίδια, στους οποίους µεταβιβάστηκαν τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι υποχρεωµένοι να συµµορφωθούν προς τον ΝΠΔ τηρώντας το άρθρο 11.5 του προαναφερθέντος Νόµου. Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 34.e) του ΝΠΔ, ο Χρήστης αποδέχεται δια του παρόντος ότι τα στοιχεία του/της θα µεταβιβαστούν στους παραλήπτες, όπως ακριβώς δηλώθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, προκειµένου να τηρηθούν οι προαναφερθέντες όροι και προϋποθέσεις, χωρίς γεωγραφικούς περιορισµούς, συµπεριλαµβανοµένων χωρών που δεν είναι σε θέση να προσφέρουν ένα επίπεδο προστασίας συγκρίσιµο µε αυτό που παρέχει ο ΝΠΔ. 6. Πολιτική Cookies 6.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 22.2 του ισπανικού νόµου της Υπηρεσίας Πληροφοριών Κοινωνίας και Ηλεκτρονικού Εµπορίου (LSSI) και την οδηγία της ΕΕ 2009/136 / ΕΚ, η edreams συµβουλεύει ότι αυτή η ιστοσελίδα δέχεται τη χρήση των cookies.

9 6.2 Ένα cookie είναι ένα µικρό αρχείο κειµένου που έχει κατατεθεί στον υπολογιστή σας από µια ιστοσελίδα, όταν επισκέπτεστε. Αποθηκεύει τα δεδοµένα που επιστρέφονται στην ιστοσελίδα από το πρόγραµµα περιήγησής σας την επόµενη φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδας ή καθώς κινείστε από σελίδα σε σελίδα εντός της ιστοσελίδας. Κάποια cookies είναι απαραίτητα για να µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια ιστοσελίδα µε επιτυχία, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα να θυµούνται πληροφορίες που έχετε ήδη εισάγει, όπως πτήσεις που έχετε επιλέξει ή εάν είστε συνδεδεµένοι. Άλλα cookies µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να συγκεντρώσει αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε τη χρήση ιστοσελίδας, ή για να σας δείξει διαφορετικά προϊόντα ανάλογα µε το τι φαίνεται να σας ενδιαφέρει. 6.3 Προτιµήσεις Cookie πρέπει να ορίζονται για κάθε πρόγραµµα περιήγησης (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ή Safari). Συνήθως υπάρχει µια σειρά τρόπων διαχείρισης cookies: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των cookies εντελώς, διαγραφή συγκεκριµένων cookies τα οποία έχουν ήδη αποθηκευτεί στο εσωτερικό του browser, µπλοκάροντας συγκεκριµένες ιστοσελίδες από την αποθήκευση οποιωνδήποτε cookies στον υπολογιστή σας, ή παρεµπόδιση εισαγωγής cookies τρίτων (όταν κατά τη διάρκεια της περιήγησης σε µία ιστοσελίδα, αποθηκεύονται στον υπολογιστή cookies από µια άλλη ιστοσελίδα). Παρακαλούµε χρησιµοποιήστε τους συνδέσµους παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαχείριση των cookies για κάθε µία από τις µεγάλες µηχανές αναζήτησης: Internet Explorer: Explorer-9 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en- GB&answer=95647&p=cpn_cookies Firefox: Safari: Επιπλέον, σας παρέχουµε µια εύκολη επιλογή για να διαχειριστείτε ή να αφαιρέσετε τα cookies, όλα σε ένα µέρος. Παρακαλούµε, χρησιµοποιήσετε αυτό το link: 6.4 Η ιστοσελίδα µας χρησιµοποιεί διαφορετικά είδη cookies: - Τεχνικά Cookies, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για του λειτουργία της ιστοσελίδας. - Λειτουργικά Cookies, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών που ζητούνται από τους χρήστες στην ιστοσελίδα. - Αναλυτικά Cookies, τα οποία µας επιτρέπουν να δούµε πώς κινούνται οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα και καταγράφει το περιεχόµενο που βλέπουν οι επισκέπτες και ενδιαφέρονται. Αυτό µας βοηθάει να βελτιώσουµε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουµε, βοηθώντας µας να βεβαιωθούµε ότι οι χρήστες βρίσκουν τις πληροφοριών που ψάχνουν. - Κοινωνικά Cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για Social Networks (Facebook, Google και Twitter), προκειµένου ελέγχουµε την αλληλεπίδραση µε τα κοινωνικά Widgets στην ιστοσελίδα. - Affiliated Cookies, τα οποία µας επιτρέπουν να παρακολουθείτε τις επισκέψεις από άλλους δικτυακούς τόπους µε του οποίους έχουµε συµφωνίες συνεργασίας - Cookies συµπεριφοράς και διαφήµισης, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες σχετικά µε τις προτιµήσεις και τις επιλογές σας στην ιστοσελίδα. Στοχεύουν δίκτυα διαφήµισης, τα οποία στη συνέχεια τα χρησιµοποιούν για να σας δείξουν µια προσαρµοσµένη διαφήµιση σε άλλες ιστοσελίδες. 6.5 Αν επιθυµείτε περισσότερες πληροφορίες ή θέλετε να µας πείτε την γνώµη σας για την χρήση των cookies στην ιστοσελίδα µας, παρακαλούµε στείλτε µας ένα στο 7. Βιοµηχανικά και πνευµατικά δικαιώµατα Όλα τα περιεχόµενα της Ιστοσελίδας edreams (συµπεριλαµβανοµένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, κείµενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια κουµπιών, εικόνες, αρχεία ήχου και λογισµικό) είναι ιδιοκτησία της edreams ή των προµηθευτών περιεχοµένου της και προστατεύονται από εθνικούς και διεθνείς κανονισµούς

10 βιοµηχανικών και πνευµατικών δικαιωµάτων. Η συλλογή (η οποία εκλαµβάνεται ως η συλλογή, τακτοποίηση και σύνθεση) όλων των περιεχοµένων της Ιστοσελίδας edreams αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της edreams και προστατεύεται από εθνικούς και διεθνείς κανονισµούς βιοµηχανικών και πνευµατικών δικαιωµάτων. Το σύνολο του λογισµικού που χρησιµοποιείται στην Ιστοσελίδα της edreams ή που ανήκει στους Προµηθευτές λογισµικού της προστατεύεται από εθνικούς και διεθνείς κανονισµούς βιοµηχανικών και πνευµατικών δικαιωµάτων. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχοµένου αυτής της Ιστοσελίδας, συµπεριλαµβανοµένης της πλήρους ή µερικής αναπαραγωγής του, τροποποίησης, διανοµής, αναµετάδοσης, αναδηµοσίευσης, έκθεσης ή/και αντιπροσώπευσης. Συγκεκριµένα, απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε είδους χρήση των εικόνων που περιέχονται στην ιστοσελίδα της edreams εκτός του πλαισίου αυτής της Ιστοσελίδας, χωρίς την γραπτή συναίνεση της edreams ή/και των προµηθευτών της. Οι ονοµασίες edreams, DreamGuides, DreamFinder και άλλες ονοµασίες προϊόντων, υπηρεσιών, γραφικών και λογοτύπων της edreams αποτελούν διεθνή σήµατα κατατεθέντα. Οι ονοµασίες προϊόντων, υπηρεσιών και εταιριών στις οποίες αυτό το έγγραφο αναφέρεται µπορεί να αποτελούν σήµατα κατατεθέντα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. 8. Περιορισµός Ευθύνης Η edreams προσφέρει αυτήν την ιστοσελίδα ως έχει και κάνει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια όσον αφορά την ενηµέρωση, συντήρηση και λειτουργία της, αλλά δεν προσφέρει εγγυήσεις ως προς τα τεχνικά σφάλµατα, την αλάνθαστη εξυπηρέτηση ή για το ότι το σύστηµα ή πύλη θα λειτουργεί οποιαδήποτε στιγµή. Η edreams δηµοσιεύει στην Ιστοσελίδα της ποικίλες πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται και προσφέρονται από τρίτους και δεν µπορεί να αντιπροσωπεύσει την αξιοπιστία, ακρίβεια, πληρότητα και ενηµέρωση των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές τις προσφορές. Η edreams αποποιείται όλες τις εγγυήσεις και προϋποθέσεις που αφορούν τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που παρέχονται µέσω των ιστοσελίδων συνεταίρων µε το όνοµα «DreamGuides». Ο περιορισµός της ευθύνης της edreams είναι σύµφωνος µε την τρέχουσα ισχύουσα νοµοθεσία και ειδικά όσον αφορά τους κανονισµούς του τοµέα των ταξιδιωτικών γραφείων. Σε κάθε περίπτωση, η edreams δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζηµίες προκύψουν άµεσα ή έµµεσα από την αγορά κάποιου από τα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα της, οι οποίες προκλήθηκαν από αµέλεια εκ µέρους του Προµηθευτή του εν λόγω προϊόντος ή υπηρεσίας, ή κάποιας άλλης αιτίας η οποία δεν µπορεί να αποδοθεί στην edreams. Αν λόγω ανωτέρας βίας (συµπεριλαµβανοµένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, πολιτικές, οικονοµικές ή ασταθείς διαταραχές που επηρεάζουν την ασφάλεια) παρουσιαστούν ελλείψεις σε κρατήσεις, επικυρώσεις ή/και διεξαγωγή οποιωνδήποτε ταξιδιών ή υπηρεσιών που αγοράστηκαν µέσω της edreams, λόγω απρόσµενων περιστάσεων τις οποίες η edreams δεν µπορεί να διευθετήσει, ή σε περίπτωση που θα ήταν αδύνατον να συµµορφωθούµε µε τις συµπεφωνηµένες διατάξεις, η edreams ή/και οι εταιρίες του οµίλου Dreams απαλλάσσονται από οποιεσδήποτε ευθύνες προέρχονται από αυτές τις ελλείψεις ή µη συµµόρφωση. 9. Σύνδεσµοι προς άλλες Ιστοσελίδες 9.1 Η Ιστοσελίδα edreams µπορεί να περιέχει συνδέσµους προς άλλες Ιστοσελίδες τους οποίους δεν διαχειρίζεται η ίδια, και οι οποίοι συµπεριλαµβάνονται µόνο ως αναφορές. Η edreams δεν ασκεί κανένα έλεγχο σε αυτές τις Ιστοσελίδες ούτε ευθύνεται για το περιεχόµενό τους. 9.2 Η συµπερίληψη συνδέσµων προς άλλες Ιστοσελίδες δεν υποδηλώνει ότι η edreams προωθεί, εγγυάται ή συνιστά αυτές τις Ιστοσελίδες. Αυτοί οι σύνδεσµοι χρησιµοποιούνται µόνο πληροφοριακά ως αναφορές, χωρίς καµία αξιολόγηση του περιεχοµένου, ιδιοκτητών, υπηρεσιών ή προϊόντων που προσφέρονται µέσω αυτών. 10. Άλλοι ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις 10.1 Τα δικαιώµατα των επιβατών βάσει του κανονισµού (ΕΚ) 261/2004.

11 Αν ταξιδεύετε µέσα ή έξω από την ΕΕ, ή µε µια αεροπορική εταιρεία της ΕΕ, έχετε δικαιώµατα τα οποία µπορείτε να ασκήσετε έναντι του σχετικού αεροµεταφορέα σε περίπτωση που η πτήση σας ακυρωθεί, καθυστερήσει ή σας αρνηθούν την επιβίβαση. Παρακαλούµε συµβουλευτείτε τον κανονισµό (ΕΚ) 261/2004 ή επικοινωνήστε µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών Ερωτήµατα και παράπονα σχετικά µε την αγορά σας. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών µας αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο σχετικά µε την κράτησή σας πριν από την αναχώρησή σας. Αν έχετε οποιοδήποτε παράπονο σχετικά µε τον ταξιδιωτικό προµηθευτή, βεβαιωθείτε ότι µπορείτε ξεκινήσετε επίσηµα την διαδικασία καταγγελίας πριν από την επιστροφή σας Αλλαγές στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Η edreams µπορεί να τροποποιήσει ή να ενηµερώσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις σε κάθε δεδοµένη στιγµή, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Η τρέχουσα έκδοση των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσεωνς θα εµφανίζεται στην ιστοσελίδα, όταν οι εν λόγω αλλαγές τεθούν σε ισχύ. Παρακαλούµε συµβουλευτείτε τους τρέχον Όρους και Προϋποθέσεις κάθε φορά που κάνετε κράτηση σε αυτό το δικτυακό τόπο Εφαρµοστέο δίκαιο Αυτοί οι Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και οποιαδήποτε σχέση µεταξύ της edreams και του χρήστη, θα πρέπει να διέπεται από τους νόµους της Ισπανίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ Παρακαλώ σηµειώστε ότι η σύµβαση µεταφοράς θα είναι ανάµεσα σε εσάς και τον ταξιδιωτικό προµηθευτή (αεροπορική εταιρεία) και θα υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις τους. Η edreams ενεργεί µόνο ως µεσάζων στην την αγορά του αεροπορικού εισιτηρίου. Όσον αφορά τους αεροπορικούς ναύλους, µπορεί να να υπάρχουν επιπλέον όροι οι οποίοι είναι συγκεκριµένoi για κάθε ναύλο. Για παράδειγµα, τα εισιτήρια είναι συνήθως µη-µεταβλητά και µη επιστρέψιµα. Επιπλέον, οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες διατηρούν το δικαίωµα να κάνουν αλλαγές στο πρόγραµµα και να ακυρώσουν τις επιβεβαιωµένες κρατήσεις. Ενώ η edreams, ως ενδιάµεσο µέρος, δεν είναι υπεύθυνη για τέτοιες αλλαγές στο πρόγραµµα ή ακυρώσεις, θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια που απαιτείται µέσω του Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών. Οι αεροπορικές εταιρείες µποροεί να χρεώνουν για τις πρόσθετες υπηρεσίες, όπως τις ελεγµένες αποσκευές, το check-in αεροδρόµιο, προτιµώµενα καθίσµατα, ψυχαγωγία εν πτήσει (εάν υπάρχει), τρόφιµα, ποτά και σνακ κλπ Οποιεσδήποτε χρεώσεις για αυτές τις συµπληρωµατικές υπηρεσίες που δεν περιλαµβάνονται στην τιµή του αεροπορικού σας εισιτηρίου, εκτός εάν προβλέπεται ρητά, διαφορετικά πρέπει να καταβάλλεται απευθείας στην αεροπορική εταιρεία. Η edreams δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν και σας συµβουλεύουµε να επικοινωνήσετε µε τη σχετική αεροπορική εταιρεία για να προσθέσετε οποιαδήποτε επιπλέον υπηρεσία και να επαληθεύσετε τα τέλη. Για να ελέγξετε το επιτρεπόµενο βάρος αποσκευών σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της αεροπορικής εταιρείας. Παρακαλώ σηµειώστε αν η πτήση σας περιλαµβάνει περισσότερο από µια διαδροµή, µπορεί να έχετε διαφορετικά όρια βάρους αποσκευών. Αυτό µπορεί να συµβεί ακόµη και να είναι η πτήση σας είναι µε την ίδια αεροπορική εταιρεία, εάν, για παράδειγµα, µία πτήση είναι διεθνής και η άλλη είναι εγχώρια. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι χρεώνεστε για κάθε αποσκευή που υπερβαίνει το κατώτατο όριο για την πτήση µε το χαµηλότερο όριο αποσκευών. Πάντα να ελέγχετε την ελάχιστη ώρα check-in για την πτήση σας. Η συνιστώµενη ελάχιστη ώρα check-in για διεθνείς πτήσεις είναι 120 λεπτά πριν από την αναχώρηση και για τις πτήσεις εσωτερικού, 90 λεπτά πριν την αναχώρηση. Παρ 'όλα αυτά, είναι πιθανό ορισµένα αεροδρόµια ή / και αεροπορικές εταιρείες να απαιτήσουν περισσότερο χρόνο. Αν έχετε αγοράσει ένα εισιτήριο µετ 'επιστροφής, η εταιρεία απαιτεί να επιβεβαιώσετε την κράτηση επιστροφής της πτήσης σας, τουλάχιστον 72 ώρες πριν από το ταξίδι. Εάν δεν επιβεβαιώσετε το ταξίδι της επιστροφής σας απευθείας

12 στην αεροπορική εταιρεία, µπορεί να ακυρωθεί. Συνιστάται ιδιαίτερα (ειδικά αν ταξιδεύετε πρώτη θέση), να κάνετε το check-in µε αρκετό χρόνο πριν αν έχετε ειδικά αιτήµατα σχετικά µε τη θέση σας. Η edreams δεν έχει κανέναν έλεγχο στην ανάθεση των καθισµάτων, ακόµα και αν αυτά προορίζονται προηγουµένως απο την αεροπορική εταιρεία, και δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι οι συγκεκριµένες θέσεις είναι διαθέσιµες κατά την αναχώρηση. Η edreams δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζηµιά ή κόστος που προκύπτει απο τις µεταφορές µεταξύ αεροδροµίων και τερµατικών σταθµών. Είναι δυνατόν οι πτήσεις µε ειδικές τιµές ή καλύτερες τιµές να µην λαµβάνουν κατ 'ανάγκη την πιο άµεση διαδροµή. Ορισµένα δροµολόγια απαιτούν αλλαγή αεροπλάνου καθ 'οδόν. Μια πτήση περιγράφεται ως άµεση όταν δεν υπάρχει ανάγκη αλλαγής αεροπλάνων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Παρ 'όλα αυτά θα µπορούσαν να υπάρξουν στάσεις καθ' οδόν για να εφοδιάζονται µε καύσιµα ή συλλογή επιβατών. Οι λεπτοµέρειες των ενδιάµεσων σταθµών θα πρέπει να παρέχονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης και θα προσδιορίζονται σαφώς στην ιστοσελίδα και στο εισιτήριο σας, το οποίο θα σας στείλουµε όταν ολοκληρώσετε την κράτησή. Είναι δική σας ευθύνη να οργανώσετε τις απαιτούµενες visas, όπως απαιτείται. H edreams δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για την παροχή βοήθειας ή την παροχή συµβουλών για το θέµα αυτό. Οι χρόνοι που εµφανίζονται δίνονται στο 24ωρο ρολογιακό σύστηµα, είναι κατά προσέγγιση και µε βάση την ώρα αναχώρησης. Μπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε τα δροµολόγια των πτήσεων, τον τύπο του αεροσκάφους, καιρικές συνθήκες κλπ, και είναι ενδείξεις για τις ώρες που δαπανάται στην πραγµατικότητα εν πτήση (εξαιρουµένου του χρόνου στο έδαφος κατά τη διάρκεια στάσεις καθ 'οδόν ή κατά την αλλαγή των αεροσκαφών) και ως εκ τούτου, δίνονται µόνο για καθοδήγηση και υπόκεινται σε αλλαγές και επιβεβαίωση. Οι κανονισµοί ποικίλλουν µε κάθε αεροπορική εταιρεία, αλλά κάποιες εταιρίες θα αρνηθούν να µεταφέρουν γυναίκες που είναι έγκυος 28 εβδοµάδες ή περισσότερο κατά την ηµεροµηνία του ταξιδιού επιστροφής. Σε περίπτωση αµφιβολίας, επικοινωνήστε µε την εκάστοτε αεροπορική εταιρεία και συµβουλευτείτε το γιατρό σας. Τα βρέφη πρέπει να είναι ηλικίας 6 εβδοµάδων ή περισσότερο για να ταξιδέψουν αεροπορικώς και πρέπει είτε να κάθονται στην αγκαλιά ενός ενήλικα ή καταλαµβάνουν ένα κάθισµα βρέφους. Παρακαλώ επικοινωνήστε µε την αεροπορική εταιρεία που ταξιδεύετε για λεπτοµέρειες κατάλληλων θέσεων. Γενικά, τα παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω πρέπει να καταλαµβάνουν κάθισµα. Συνδυασµοί απλής µετάβασης Σε ορισµένες περιπτώσεις, προκειµένου να παράσχουν ειδικούς ναύλους επιστροφής, συνδυάζουµε δύο ναύλους απλής µετάβασης για διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες ή για την ίδια εταιρεία. Αυτό σηµαίνει ότι θα έχετε δύο ξεχωριστές κρατήσεις (µια για την εξερχόµενη πτήση σας και µια για την εισερχόµενη πτήση σας) και κάθε κράτηση θα έχει τους δικούς της κανόνες ναύλου. Αν χρειαστεί να ακυρώσετε µια από τις πτήσεις, είναι δυνατόν να κρατήσετε την άλλη χωρίς να επιβαρυνθείτε πρόσθετες χρεώσεις. Τυχόν ακυρώσεις, αλλαγές του προγράµµατος ή άλλες τροποποιήσεις σε µια από τις πτήσεις που δεν θα επηρεάσουν την άλλη πτήση και θα εξακολουθούν να ισχύουν οι κανόνες των ναύλων της άλλης πτήσης. Για παράδειγµα, αν ακυρώσετε µια από τις πτήσεις, η άλλη αεροπορική εταιρεία δεν υποχρεόνεται να επιστρέψει το άλλο µέρος του ταξιδιού ή να σας προσφέρει αλλαγή του δροµολογίου. Μπορεί να υποστείτε το κόστος οποιασδήποτε αλλαγής για την άλλη πτήση, εάν είναι απαραίτητο. Πτήσεις µε αεροπορικές εταιρείες χαµηλού κόστους Στην περίπτωση που επιλέγεται αεροπορικές εταιρείες χαµηλού κόστους στην αναζήτηση της πτήσης σας, θα ψάξουµε στην βάση δεδοµένων αεροπορικών εταιρειών χαµηλού κόστους και στη συνέχεια, αν αποφασίσετε να αγοράσετε, θα επεξεργαστούµε την κράτηση για λογαριασµό σας. Μπορεί να λάβετε το επιβεβαίωσης απευθείας από την την αεροπορική εταιρεία χαµηλού κόστους. Η σύµβασή σας θα είναι µε τη ανάλογη αεροπορική εταιρεία χαµηλού κόστους, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της αεροπορικής εταιρείας χαµηλού κόστους. Αυτοί θα σας προβληθούν πριν ολοκληρώσετε την κράτησή σας, κάνοντας κλικ στο σύνδεσµο Όροι και Προϋποθέσεις, κατόπιν αιτήµατος στα τηλεφωνικά µας κέντρα, µετά την κράτηση στο επιβεβαίωσης ή στο δικτυακό τόπο της αντίστοιχης αεροπορικής εταιρείας χαµηλού κόστους

13 Παρακαλώ σηµειώστε ότι οι αεροπορικές εταιρείες χαµηλού κόστους µπορούν να αποκλίνουν από µικρότερα, περιφερειακά ή / και δευτερεύοντα αεροδρόµια. Το αεροδρόµιο εµφανίζεται πάντα πριν από την αγορά στο τµήµα λεπτοµέρειες της πτήσης. Ανήλικοι Οι ανήλικοι ηλικίας µεταξύ 5 και κάτω των 12 ετών δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν µόνοι. Ωστόσο, ορισµένες αεροπορικές εταιρείες παρέχουν ειδική βοήθεια και συνοδευτικές εξυπηρέτησης για επιβάτες µεταξύ των ηλικιών 12 και 17. Αυτή η υπηρεσία θα πρέπει να ζητηθεί πριν από την επιβεβαίωση της κράτησης. Μερικές φορές αυτή η υπηρεσία υπόκειται σε πρόσθετη επιβάρυνση, ως εκ τούτου, σας συµβουλεύουµε να ελέγξετε µε την αεροπορική εταιρεία πριν από την επιβεβαίωση της κράτησης. Επίσης, λάβετε υπόψη σας ότι οι επιβάτες κάτω των 18 ετών δεν µπορούν να είναι υπεύθυνοι για άλλους ανήλικους (άρθρο. 157 του ισπανικού Αστικού Κώδικα). Τα παιδιά που ταξιδεύουν ως ασυνόδευτοι ανήλικοι πρέπει να φέρουν, όπως και κάθε άλλος επιβάτης, έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήριο ή εθνικό έγγραφο ταυτότητας) σε όλες τις διαδροµές και θα πρέπει να συµπληρώσουν τη φόρµα που θα τους δοθεί από την αεροπορική εταιρεία κατά το check-in αεροδρόµιο. Οι γονείς και οι δάσκαλοι πρέπει να προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα ταυτότητας (Εθνικό Έγγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου). Ανάλογα µε την εταιρεία, οι ανήλικοι µπορούν να ταξιδεύουν ασυνόδευτοι εφ 'όσον η εταιρεία παρέχει αυτή την υπηρεσία. Υπάρχουν επίσης πολλές εταιρείες που µπορούν να έχουν κανονισµούς µε διαφορετικά όρια ηλικίας και ναύλους, ή αλλιώς µπορεί να απαγορεύεται για τους ανηλίκους να ταξιδεύουν ασυνόδευτοι. Είναι πάντα προτιµότερο να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν από την κράτηση. Κρατήσεις µέσω internet για τους ασυνόδευτους ανηλίκους δεν επιτρέπονται, αυτό µπορεί να γίνει µόνο µέσω τηλεφώνου στο κέντρο Υπηρεσίας Πελατών µας. Σας υπενθυµίζουµε ότι, κατά γενικό κανόνα, οι αεροπορικές εταιρείες χαµηλού κόστους δεν δέχονται ασυνόδευτους ανήλικους. Αλλαγές ονόµατος Οι αλλαγές των ονοµάτων ή / και των επωνύµων επιβατών γενικά δεν επιτρέπονται. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα είναι απαραίτητο να ακυρώσετε την κράτηση και να κάνετε µία καινούργια µε τις σωστές πληροφορίες των επιβατών. Να θυµάστε, αν οι λεπτοµέρειες σχετικά µε το εισιτήριο δεν συµπίπτουν µε το έγγραφο ταυτότητας που παρουσιάζεται από τον επιβάτη, η αεροπορική εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί στον επιβάτη να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος. Σε αυτή την περίπτωση, η edreams δεν αποδέχεται καµία ευθύνη. Αν η πτήση σας εκτελείται από αεροπορική εταιρεία χαµηλού κόστους, Θα πρέπει να συµβουλευτείτε τους συγκεκριµένους όρους και τις προϋποθέσεις της αεροπορικής εταιρείας και να παρουσιάσετε το αίτηµα ακύρωσης σας απευθείας στην εταιρεία, καθώς η edreams δεν µπορεί να διαχειριστεί αεροπορικά εισιτήρια χαµηλού κόστους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων µέσω της ιστοσελίδας µας γίνονται απευθείας µεταξύ του πελάτη και του αντίστοιχου ταξιδιωτικού προµηθευτή και υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις τους. Όλοι οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους έγκυρη άδεια οδήγησης κατά τη στιγµή της παραλαβής του οχήµατος. Η άδεια οδήγησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 µηνών. Οι πελάτες θα πρέπει επίσης να παρουσιάσουν µια πιστωτική κάρτα ως εγγύηση για οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί στο όχηµα κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι υπάρχουν επαρκή διαθέσιµα κεφάλαια για την πιστωτική σας κάρτα ώστε να συµµορφωθεί µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του ταξιδιωτικού προµηθευτή σας. Οποιαδήποτε µη συµµόρφωση µε οποιαδήποτε από αυτές τις προϋποθέσεις, θα ακυρώσει τη συµφωνία ενοικίασης του οχήµατος και η edreams δεν θα είναι υπεύθυνη για την επακόλουθη απώλεια εξόδων που αυτό µπορεί να συνεπάγεται. Οι

14 πελάτες που ενοικιάζουν αυτοκίνητο µε συλλογή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) πρέπει να να είναι µόνιµοι κάτοικοι της ΕΕ και πρέπει να παρουσιάσουν µια πλήρη και έγκυρη άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί στην ΕΕ / ΕΟΧ ή στην Ελλάδα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ξενοδοχεία και άλλα καταλύµατα Η κράτηση διαµονής σε ξενοδοχεία και άλλες εγκαταστάσεις, µέσω της ιστοσελίδας µας γίνεται απευθείας µε τον αντίστοιχο ταξιδιωτικό προµηθευτή και υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις τους. Προσφέρουµε ταξινοµήσεις µε αστέρια ως γενικό οδηγό. Παρακαλώ σηµειώστε ότι αυτό δεν είναι απαραιτήτως η επίσηµη τοπική κατάταξη και οι κανονισµοί µπορεί να διαφέρουν µεταξύ ξενοδοχείων και εγκαταστάσεων διαµονής της ίδιας κατηγορίας σε διαφορετικές χώρες, ακόµη και µέσα στην ίδια χώρα. Διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικούς κανονισµούς: ένα ξενοδοχείο 3 αστέρων σε µια χώρα, δεν είναι απαραίτητα το ίδιο µε ένα ξενοδοχείο 3 αστέρων σε µια άλλη. Ώρα check-in / check-out: γενικά οι επισκέπτες πρέπει κάνουν check-in στο ξενοδοχείο ή άλλη εγκατάσταση γύρω στις 15:00 και το check-out µέχρι τις 11:00 τοπική ώρα. Παρ 'όλα αυτά, µπορεί να ισχύουν τοπικές αποκλίσεις. Σε περίπτωση που απαιτείται µεγαλύτερη ακρίβεια, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε µε το τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών. Φωτογραφίες: προσπαθούµε να εγγυηθούµε ότι οι φωτογραφίες / εικόνες των εγκαταστάσεων, οι περιγραφές των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών που εµφανίζονται στην ιστοσελίδα της edreams είναι ακριβείς και πρόσφατες, αλλά δεν µπορούµε να εγγυηθούµε ότι αυτή είναι πάντα η περίπτωση, λόγω του γεγονότος ότι οι εν λόγω πληροφορίες παρέχεται σε µας από τους ταξιδιωτικούς µας προµηθευτές. Τοποθεσία: προσπαθούµε να σας προσφέρουµε τις πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε την τοποθεσία ενός ξενοδοχείου στο χάρτη, αλλά δεν µπορούµε να εγγυηθούµε ότι αυτό συµβαίνει πάντα, δεδοµένου ότι η πληροφορία αυτή παρέχεται από την Google Maps. Οι φωτογραφίες των τύπων δωµατίων δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα την ακριβή διαµόρφωση κρεβατιού του δωµατίου που έχετε κλείσει. Για παράδειγµα, ένα τρίκλινο δωµάτιο στη Βόρεια Αµερική µπορεί να αποτελείται από ένα διπλό κρεβάτι και ένα µονό κρεβάτι ή ένα δίκλινο δωµάτιο στην Αυστρία µπορεί να αποτελείται από δύο µονά κρεβάτια. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για συµπληρωµατικά κρεβάτια ή βρεφικές κούνιες. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε απευθείας µε το ξενοδοχείο για να επιβεβαιώσετε την ακριβή διαµόρφωση του κρεβατιού πριν από την αγορά. Το πρωινό δεν περιλαµβάνεται, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Ορισµένα ξενοδοχεία µπορούν να χρεώσουν επιπλέον τοπικούς φόρους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ Όροι και προϋποθέσεις - edreams ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 Η χρήση της ιστοσελίδας 2 Λειτουργία της ιστοσελίδας 3 Όροι αγοράς 3.1. Ακυρώσεις και αλλαγές 3.2. Τιµές και όροι πληρωµής 3.3. Επιστροφές χρηµάτων 3.4. Διαβατήριο,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της Γενικοί Όροι Χρήσης 1. Η Εταιρεία Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της οδού Πειραιώς 12, 2023 Στρόβολος, µε άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ (5466) και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής: Επιχείρηση Alcatel Ελλάδας Πτήση στην Ευρώπη

Όροι συμμετοχής: Επιχείρηση Alcatel Ελλάδας Πτήση στην Ευρώπη Όροι συμμετοχής: Επιχείρηση Alcatel Ελλάδας Πτήση στην Ευρώπη 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1 Η εταιρεία TLC Marketing France, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο των Παρισίων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου (07/2016)

Πολιτική Απορρήτου (07/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολιτική Απορρήτου (07/2016) Η CELLebrate είναι μια ιδιωτική εταιρεία με βάση το Ισραήλ, με κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διεύθυνση Box Office 211, Kiryat Chayim, Haifa. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για τα cookie

Πολιτική για τα cookie Πολιτική για τα cookie Η BSEU χρησιµοποιεί cookie για να βελτιώνει συνεχώς την εµπειρία των επισκεπτών της διαδικτυακής τοποθεσίας της. Πρώτα από όλα, τα cookie µπορούν να βελτιώσουν άµεσα αυτή την εµπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Ελεγκτές δεδοµένων Ελεγκτής δεδοµένων Western Union Payment Services Ireland Limited Ηµεροµηνία ισχύος: Αύγουστος 2015 Η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου εμπορικής πλατφόρμας ταξιδιού για τα GDS

Πολιτική Απορρήτου εμπορικής πλατφόρμας ταξιδιού για τα GDS Πολιτική Απορρήτου εμπορικής πλατφόρμας ταξιδιού για τα GDS Καλωσήρθατε στην -ιστοσελίδα της Travelport. Εμείς, στην Travelport αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας του απορρήτου των δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης:

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Σύμβαση του Μόντρεαλ ή το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορεί να ισχύουν για το ταξίδι σας και οι συμβάσεις αυτές διέπουν και μπορεί να μειώσουν την ευθύνη των αερομεταφορέων

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά δεδοµένα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιήσιµο άτοµο, όπως ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία.

Τα προσωπικά δεδοµένα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιήσιµο άτοµο, όπως ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων 1. Εισαγωγή Ο παρών Δικτυακός Τόπος λειτουργεί από την εταιρεία µε την επωνυµία «Ποτοποιία Πλωµαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης ΑΕ» και τις συνδεδεµένες µ αυτήν εταιρείες.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ. Πέτρου Ράλλη 221 18451 Νίκαια Τηλ :2104250072-4 Fax 2104250078 www.nikaiatravel.gr info@nikaiatravel.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ. Πέτρου Ράλλη 221 18451 Νίκαια Τηλ :2104250072-4 Fax 2104250078 www.nikaiatravel.gr info@nikaiatravel. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΕΣ ( 16/12/1-9/1/2015 ) ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 20 30 205 260 350 205 *SUP BOUTIQUE 260 365 205 METROPARK *

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ. Τσεκλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1 Εκτύπωση online 4.0 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE Η πρόσβαση στο συγκεκριµένο website (στο εξής αναφερόµενο ως το «Website») στην τοποθεσία της εταιρείας «Αλουµίνιον της Ελλάδος» (στο εξής αναφερόµενη ως «ΑΤΕ»),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ Αναγνώριση Χειριστών Πρωτεύοντες Χειριστές Πελάτης Διαχειριστής Δευτερεύοντες Χειριστές Γραφείο Ενοικίασης Αυτοκινήτων Ξενοδοχειακός Πράκτορας Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Όροι Χρήσης Η χρήση της παρούσας δικτυακής εφαρμογής (εφεξής καλούμενη «Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων») υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα Λήψη! Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο programma.com.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά.

Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά. Πολιτική Απορρήτου Η ιστοσελίδα μας Dietbook.gr έχει δεσμευτεί να διατηρήσει ένα υψηλό πρότυπο, ώστε να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Στο τμήμα «Πολιτική Απορρήτου» θα θέλαμε να μοιραστούμε

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές.

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ () ΤΑΞΙΔΙΑ: Αναφορικά με το δώρο «Πακέτα φιλοξενίας και εισιτήρια αγώνων της Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ στη Σλοβενία.» διευκρινίζουμε πως αυτά περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

DUBAI ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ & ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

DUBAI ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ & ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΠΑΣΧΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 22/04 29/04 480 580 560 605 690 ΑΘΗΝΑ - ΜΠΑΧΡΕΙΝ 19:40-23:50 ΜΠΑΧΡΕΙΝ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ 01:55-04:05 (+1) 22, 29/04 ΑΘΗΝΑ - ΜΠΑΧΡΕΙΝ 14:55-19:05 ΜΠΑΧΡΕΙΝ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ 20:10-22:25 ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΜΠΑΧΡΕΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής καλούμενος

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής καλούμενος ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E PRODUCTION Μ.ΕΠΕ Α. Γενικά Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (στο εξής και «η

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

- 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

- 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής βάσει του Π. Δ. 339/1996 και σύμφωνους με την οδηγία 90/314/ΕΟΚ. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χρήστη εύκολα.

Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χρήστη εύκολα. Έγγραφο απαιτήσεων 1 Περιγραφή Συστήματος Η online ιστοσελίδα και η αντίστοιχη έκδοση για κινητά τηλέφωνα έχει ως στόχο να υποστηρίξει και να ενισχύσει το User Experience (UX) των επισκεπτών του e-museum,

Διαβάστε περισσότερα

Honda MaRIS Pay & Go. Πολιτική Απορρήτου και Cookies

Honda MaRIS Pay & Go. Πολιτική Απορρήτου και Cookies Honda MaRIS Pay & Go Πολιτική Απορρήτου και Cookies Η Honda αναγνωρίζει τη σημασία της έντιμης και υπεύθυνης χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου και Cookies ( Πολιτική ) ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ. Όροι Χρήσης:

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ. Όροι Χρήσης: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ Κάνετε εγγραφή στο σύστηµα για να καταχωρηθούν τα στοιχεία σας. Κάνετε είσοδο στο σύστηµα µε το email και τον κωδικό που έχετε εισάγει κατά την εγγραφή. Πηγαίνετε στην αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

REALASH COSMETICS ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ στην οδός Staromiejska 8/12, ΤΚ26-600 Radom, ΑΦΜ 5423234854 ΔΟΥ 200820607, Γ.Ε.

REALASH COSMETICS ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ στην οδός Staromiejska 8/12, ΤΚ26-600 Radom, ΑΦΜ 5423234854 ΔΟΥ 200820607, Γ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Πώληση στο online κατάστημα διενεργούνται βάσει των κανονισμών ηλεκτρονικού καταστήματος, το οποίο θα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε πελάτης, πριν την παραγγελία. Παραγγελία ισοδυναμεί με αποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρατήσεων Expedia Collect

Διαχείριση κρατήσεων Expedia Collect Συνεργασία με την Expedia Διαχείριση κρατήσεων Expedia Collect Expedia Virtual Card Πίνακας περιεχομένων Η διαδικασία κρατήσεων Expedia Collect 3 Expedia Virtual Card 4 Αλλαγές στις κρατήσεις 6 Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr).

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr). Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.im.gr). Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Στόχος του δικτυακού αυτού τόπου είναι να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Web Agents Handout Manual

Web Agents Handout Manual Web Agents Handout Manual Είσοδος Χρήστη Γενικά Πληκτρολογώντας το url www.aegeanair.com του website της Aegean Airlines και έχοντας επιλέξει την ενότητα «e-ticket για ταξιδιωτικά γραφεία», εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ WEBINARS και στα διαδικτυακά µαθήµατα. Τα webinars και τα διαδικτυακά µαθήµατα πραγµατοποιούνται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο ιαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ικαιώµατα επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Royal Ascot 4* sup 805 +315. Radisson Blu Creek 5* 835 +450 945 +550 820 +315 845 +325

Royal Ascot 4* sup 805 +315. Radisson Blu Creek 5* 835 +450 945 +550 820 +315 845 +325 BMII DUBAII CHRISTMAS COLLECTIONS PRIICE LIIST 2013 / 2014 (( eeddi iit ti iioo nn 22 // 11 11)) AABBUU DDHHAABBII 21 Δεκ 22 και 23 Δεκ New Year 27 Δεκ Royal Ascot 4* sup 80 +31 Radisson Blu Creek * 83

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν 1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί Όροι Χρήσης) αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου (web site) «http://peloponnisossearch.com»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΔΡΟΜΩΝ mail : info@trueadventure.gr τηλ&fax : 2421091552 διεύθυνση : Λαρίσης 104 Α πόλη : ΒΟΛΟΣ site : www.trueadventure.gr Όροι Συμμετοχής ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΔΡΟΜΩΝ (Σύμφωνα με την ΠΔ. 339 / 1996 εντολή οδηγίας Ε.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε.

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε. Πολιτική ακύρωσης Για τον Πωλητή Υπάρχει περίπτωση να πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή, για παράδειγμα, εάν το προϊόν είναι τοποθετημένο σε λάθος μέρος ή κάνατε ένα λάθος κατά την καταχώρησή της αγγελίας.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Nτουμπάι Σαφάρι στην ερημο με BBQ δείπνο Ξενάγηση Ντουμπάι με γεύμα στο Vida boutique hotel GULF AIR

Nτουμπάι Σαφάρι στην ερημο με BBQ δείπνο Ξενάγηση Ντουμπάι με γεύμα στο Vida boutique hotel GULF AIR 1 Ντουμπάι Ντουμπάι exclusive 4 ημέρες με γεύμα στο Vida boutique hotel ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GULF AIR EMIRATES ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ/ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ IBIS AL BASRA 3 star sup 270 350 500 405 490 RADISSON BLU DOWN TOWN

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Johnson Controls

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Johnson Controls Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Johnson Controls Η Johnson Controls, Inc., και οι συνδεδεμένες εταιρείες αυτής, (συνολικά, Johnson Controls, εμείς, εμάς ή μας) ενδιαφέρονται για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW)

ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW) ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Πνευματικά Δικαιώματα 2. Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη 3. Αναγνώριση Νόμιμου Λογισμικού 4. Δοκιμαστικό Λογισμικό, Δωρεάν Λογισμικό Και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

CIEPO-20. Πρακτικές πληροφορίες

CIEPO-20. Πρακτικές πληροφορίες Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου 74100 Ρέθυμνο http://www.history-archaeology.uoc.gr Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών Τ.Θ. 119

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ YZF-R1M

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ YZF-R1M ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ YZF-R1M Μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.yamaha-motor.eu/gr παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να προβεί σε σχετική ηλεκτρονική εγγραφή προκειμένου να συμμετάσχει επιτυχώς

Διαβάστε περισσότερα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Οδηγός προγραμμάτων Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Contents Ο οδηγός προγραμμάτων σας 3 Ατομικά προγράμματα 3 Περίοδος υπαναχώρησης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ press@yen.gr Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση του επιβατικού κοινού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Sony Mobile Communications AB Nya Vattentornet, SE-22188 Lund της Σουηδίας για το «XPERIA ICAN» Web App.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Sony Mobile Communications AB Nya Vattentornet, SE-22188 Lund της Σουηδίας για το «XPERIA ICAN» Web App. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Sony Mobile Communications AB Nya Vattentornet, SE-22188 Lund της Σουηδίας για το «XPERIA ICAN» Web App. ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΣ.- ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων Τελευταία αναθεώρηση: 6 Απριλίου 2013 Εισαγωγή Η WorldVentures Marketing LLC («Εταιρεία» ή «Εµείς») σεβόµαστε την ιδιωτική σας ζωή και δεσµευόµαστε να την προστατεύουµε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. 1st EPAL of Piraeus

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. 1st EPAL of Piraeus Kάθε χρήστης της συγκεκριµένης εκπαιδευτικής πλατφόρµας Moodle θα πρέπει αποδεχθεί τους παρακάτω όρους πριν συνδεθεί σε αυτή. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και αποδέχοµαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα