«Αβάκιο», ένα µαθησιακό περιβάλλον βασισµένο σε ψηφίδες λογισµικού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Αβάκιο», ένα µαθησιακό περιβάλλον βασισµένο σε ψηφίδες λογισµικού"

Transcript

1 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 309 «Αβάκιο», ένα µαθησιακό περιβάλλον βασισµένο σε ψηφίδες λογισµικού Μ. Κουτλής, Χ. Κυνηγός, Γ. Τσιρώνης, Κ. Κυρίµης, M. εκόλη, Γ. Βασιλείου {koutlis, kynigos, tsironis, kyrimis, dekoli, Περίληψη Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται η ερευνητική εργασία γύρω από το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του «Αβακίου», ενός µαθησιακού περιβάλλοντος που προσφέρεται για την κατασκευή διερευνητικού εκπαιδευτικού λογισµικού υψηλής ποιότητας από µή προγραµµατιστές. Το Αβάκιο υιοθετεί µια ψηφιδοκεντρική προσέγγιση σχεδιασµού και ανάπτυξης λογισµικού (component software), εισάγοντας µια πολυεπίπεδη µεθοδολογία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού µε κύριο χαρακτηριστικό την ισοβαρή εκπροσώπηση της εκπαιδευτικής κοινότητας έναντι των τεχνολόγων στη διαδικασία ανάπτυξης. Οι Κατασκευαστές Ψηφίδων (τεχνολόγοι) σχεδιάζουν και αναπτύσουν επαναχρησιµοποιήσιµες και αλληλοσυνεργάσιµες Ψηφίδες, γενικού σκοπού ή προσανατολισµένες προς συγκεκριµένους γνωστικούς χώρους, οι οποίες προορίζονται να παίξουν το ρόλο δοµικών λίθων στα χέρια των συγγραφέων εκπαιδευτικών Μικρόκοσµων. Οι Σχεδιαστές Εκπαιδευτικών ραστηριοτήτων, συνήθως ερευνητές εκπαιδευτικοί, ειδικοί στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τις γνωστικές περιοχές της ειδικότητάς τους, σχεδιάζουν δραστηριότητες µε βάση συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους και χρησιµοποιούν τα εργαλεία σύνθεσης Μικρόκοσµων για ν αναπτύξουν το εκπαιδευτικό λογισµικό. Το Αβάκιο έχει αναπτυχθεί σε Java και φιλοξενείται στο web-site: Abstract This paper reports on research work on the design and development of E-Slate, an end-user environment for creating high-quality educational software of exploratory nature. Component developers produce domain-specific, reusable, interoperable and programmable software components that will play the role of primitive -albeit rather complex!- building blocks in the hands of activity authors. Individual component specs stem from the nature of the envisaged educational activities. Activity authors are discipline experts-researchers who design learning activities with pedagogical principles and educational targets in mind -eventually identifying concrete component requirements. They use authoring tools to assemble components into generic activity templates representing "families" of many individual activities. These templates are customized and enriched with specific content either by content providers or by teachers and learners according to individual needs. E-Slate is currently based on the Java platform and related technologies, and hosted at Index terms: component software architectures, educational software development, authoring systems, exploratory software, Internet based tools. 1. Εισαγωγή Είναι ευρέως παραδεκτό ότι η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση δυνητικά είναι ο καταλύτης µιας βαθειάς αλλαγής στον τρόπο µάθησης και διδασκαλίας. Αν και η τεχνολογία είναι πολύ πιθανό να βρει χρήσεις σε πιο «κλασσικούς» ρόλους διδακτικής πρακτικής, διαφαίνεται πιθανότερο ότι µια µαθητο-κεντρική, κοστρακτιβιστική προσέγγιση έχει να προσφέρει γονιµώτερο έδαφος για χρήση των νέων τεχνολογιών, υποστηρίζοντας έναν διερευνητικό τρόπο µάθησης [0, 0, 0, 0]. ιερευνητικό είναι το λογισµικό που παρέχει δυνατότητες για τη δυναµική σύνδεση διαφορετικών αναπαραστάσεων οντοτήτων και εννοιών του µελετώµενου γνωστικού χώρου, την εξοµοίωση φυσικών φαινοµένων, τη διενέργεια πειραµάτων και συγκρίσεων µεταξύ διαφορετικών σεναρίων µε αλλαγή συνθηκών και παραµέτρων, την υποστήριξη οµαδικής εργασίας και ανταλλαγής δεδοµένων, εργασιών και εµπειριών, την υποστήριξη συµβολικής έκφρασης µέσα από υψηλού επιπέδου γλώσσες ή άλλα συµβολοσυστήµατα, την αποθήκευση και διαχείρηση πληροφορίας κατά βούληση, την αποθήκευση των ενεργειών του µαθητή για µετέπειτα ανάλυση ή επανεξέταση, τη χρήση πλούσιου εποπτικού υλικού (χάρτες, φωτογραφίες, animations, γραφήµατα, κλπ).

2 310 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ερωτήµατα που εύλογα έπονται, αφορούν το «πώς» µπορεί να παραχθεί τέτοιου είδους λογισµικό, από «ποιόν», µε τί κόστος, σε ποιά ποιότητα και ποσότητα. Και τα ερωτήµατα αυτά αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συνδυασµό µε δυο επιπλέον διαπιστώσεις: α) Μια µατιά στη διεθνή αγορά εκπαιδευτικού λογισµικού αρκεί για να αναδείξει ότι δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα δείγµατα λογισµικού του είδους που προδιαγράφτηκε (της τάξης των είκοσι) [0]. β) Άριστα δείγµατα εκπαιδευτικού λογισµικού που έχουν παραχθεί σε ερευνητικά πλαίσια δεν κατάφεραν να έχουν τον αναµενόµενο αντίκτυπο στην εκπαιδευτική διαδικασία κλίµακας [0]. Γιατί συµβαίνει αυτό; Ψήγµατα της απάντησης βρίσκονται στα ακόλουθα: 1. Η αγορά του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι µικρή (σχετικά µε άλλες, όπως για παράδειγµα αυτής του edutainment ), µε αποτέλεσµα την αποθάρρυνση των απαραίτητων επενδύσεων για R&D [0]. Βασικά αίτια αυτής της πραγµατικότητας είναι: Η έλλειψη προϋπολογισµού από τα σχολεία για αγορά εκπαιδευτικού λογισµικού, που µε τη σειρά της οφείλεται στην έλλειψη µοντέρνου υπολογιστικού εξοπλισµού στα σχολεία, και πιο σηµαντικό- την έλλειψη διαδικαστικού πλαισίου χρήσης των νέων τεχνολογιών (π.χ. πρόβλεψη από το πρόγραµµα σπουδών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στους νέους τρόπους διδασκαλίας µε χρήση νέων τεχνλογιών). Η «δυστροπία» του χώρου: πολλές και διαφορετικές προδιαγραφές, εκπαιδευτικά συστήµατα, παιδαγωγικές προσεγγίσεις, διαδικαστικές δυσκολίες (π.χ. έγκριση από Υπουργείο Παιδείας και αρµόδιους φορείς). 2. Η παραγωγή ποιοτικού εκπαιδευτικού λογισµικού (του είδους που προδιαγράφτηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο) είναι πολύ ακριβή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κόστος παραγωγής εκτιµάται σε 80 µέχρι και 600 εκ. δρχ για ένα «ανταγωνιστικό» προϊόν, γεγονός που είτε αποθαρρύνει τους παραγωγούς, είτε οδηγεί σε προϊόντα χαµηλής ποιότητας ως προς την εκπαιδευτική τους διάσταση. Το τελευταίο, οδηγεί την εκπαιδευτική κοινότητα σε σκεπτικισµό ως προς τη σκοπιµότητα της χρήσης του [0, 0], επιτείνοντας έτσι την κατάσταση που περιγράφτηκε στο (1). 3. Η παραγωγή εκπαιδευτικού λογισµικού γίνεται αποσπασµατικά και µε ad-hoc µεθόδους µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία κατακερµατισµένης αγοράς. Πρωτότυπα ή προϊόντα που προέρχονται είτε από το χώρο της έρευνας είτε της αγοράς, καταλήγουν σε συλλογές από ασύµβατα προϊόντα λογισµικού, καθένα εστιασµένο σε συγκεκριµένη γνωστική περιοχή µε ιδιαίτερη φιλοσοφία χρήσης, χωρίς πρόβλεψη συνέργιας [0]. Θέµατα του είδους που αναφέρονται στο πρώτο σηµείο είναι βέβαια πολύ ευρύτερου βεληνεκούς και χρήζουν αντιµετώπιση αντίστοιχης κλίµακας, αλλά τα θέµατα των δυο επόµενων σηµείων είναι σίγουρα περισσότερο προσιτά. Εδώ το πρόβληµα εντοπίζεται στην ανεπάρκεια των κλασσικών µεθόδων ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού, στην ανάπτυξη δηλαδή µεµονωµένων «εφαρµογών» είτε µε χρήση εργαλείων ανάπτυξης γενικού σκοπού (development tools) είτε µε χρήση «συγγραφικών συστηµάτων» (authoring tools). Οι προσεγγίσεις αυτές πέραν του παράγοντα κόστους (ανάπτυξης αλλά και συντήρησης), µειονεκτούν και ως προς το παραγόµενο αποτέλεσµα των «κλειστών» εφαρµογών που προσφέρουν ελάχιστες δυνατότητες αλληλοσυνέργιας, ελευθερίας δοµικών επεµβάσεων και σύνθεσης από τους ενδιάµεσους ή τελικούς χρήστες. Το γεγονός αυτό αποµονώνει από την παραγωγική διαδικασία τους εκπαιδευτικούς, που είναι λόγω ιδιότητας οι πλέον κατάλληλοι σχεδιαστές λογισµικού για εκπαιδευτική χρήση. Ας δούµε όµως λεπτοµερέστερα τη διαδικασία παραγωγής εκπαιδευτικού λογισµικού. ιακρίνουµε τρια σχήµατα Ανάπτυξη «εφαρµογών» Η ανάπτυξη του λογισµικού γίνεται σε συνεργασία µιας οµάδας από εκπαιδευτικούς και τεχνολόγους (µε την αναλογία να βαρύνει συνήθως προς τη µια κατεύθυνση) όπου οι πρώτοι προσδιορίζουν το αντικείµενο, το περιεχόµενο και τις λειτουργικές απαιτήσεις του λογισµικού και οι δεύτεροι αναλαµβάνουν την υλοποίησή του χρησιµοποιώντας µεθόδους της αρεσκίας

3 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 311 τους. Ο κύκλος επαναλαµβάνεται για κάθε καινούργια απαίτηση ή ιδέα. Η διαδικασία αυτή µπορεί µεν να οδηγήσει σε αξιόλογα προϊόντα, τα οποία όµως σπάνια είναι επαναχρησιµοποιήσιµα για περιστάσεις πέρα από το πεδίο εφαρµογών για το οποίο σχεδιάστηκαν µε αποτέλεσµα να µένουν συνήθως σε περιορισµένη χρήση. Μ άλλα λόγια είναι «κοµµένα και ραµµένα» στα µέτρα των συγκεκριµένων απαιτήσεων και σχεδιασµού (εκπαιδευτικού και τεχνολογικού) και για έστω µικρές αλλαγές ή διαφοροποιήσεις απαιτείται επανάληψη του κύκλου ανάπτυξης κάνοντας την όλη διαδικασία απαγορευτικά δαπανηρή. Το πρόβληµα σ αυτή την περίπτωση εστιάζεται στην ανεπάρκεια του µοντέλου ανάπτυξης «εφαρµογών» (applications), οι οποίες λειτουργώντας αυτόνοµα, έχουν ελάχιστες δυνατότητες συνεργασιµότητας µε άλλες εφαρµογές, µικρές πιθανότητες επαναχρησιµοποίησης, και µεγάλο κόστος συντήρησης, βελτιώσεων ή αλλαγών. 1.2 Χρήση «συγγραφικών συστηµάτων» Στο σχήµα αυτό οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν κάποιο «σύστηµα συγγραφής» προκειµένου να υλοποιήσουν οι ίδιοι κάποιες ιδέες εκπαιδευτικών σεναρίων. Η εµφάνιση συστηµάτων όπως για παράδειγµα το Apple Hypercard, το Asymetrix Toolbook, και τα MacroMind Director και Authorware, όπως στο παρελθόν και η γλώσσα Basic είχε στόχο την κάλυψη τέτοιου είδους αναγκών όπου µη ειδικοί χρειάζονταν κάποιο εργαλείο που θα τους έδινε «εύκολη» πρόσβαση στον υπολογιστή για την υλοποίηση των ιδεών τους. Αργά ή γρήγορα όµως οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη θέση να ξοδεύουν πολύ περισσότερο χρόνο για ανάπτυξη του λογισµικού απ ότι για τη χρήση του προς επίτευξη του επιδιωκόµενου µαθησιακού αποτελέσµατος: σύµφωνα µε στατιστικές χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα συγγραφής όπως το Asymetrix Toolbook απαιτούνται 200 περίπου ώρες εργασίας για την ανάπτυξη µίας ώρας εκπαιδευτικού λογισµικού* [0] και µάλιστα από ειδικευµένο χρήστη. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσµατα ως προς το τελικό αποτέλεσµα είναι πολύ µέτρια: φτωχή λειτουργικότητα, δυσκίνητη εκτέλεση, µη επαναχρησιµοποιήσιµες ή συντηρήσιµες κατασκευές. Κι αυτό γιατί η αποτελεσµατική χρησιµοποίηση συγγραφικών συστηµάτων απαιτεί επένδυση από την πλευρά των εκπαιδευτικών για την οποία στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είτε δεν είναι διατεθειµένοι, είτε δεν έχουν το χρόνο να κάνουν. Συνήθης κατάληξη αυτών των προσπαθειών είναι η αναζήτηση βοήθειας από κάποιον «προγραµµατιστή» ο οποίος καλείται να φέρει σε πέρας το στοχευόµενο λογισµικό, υποχρεωµένος να χρησιµοποιήσει το ίδιο περιβάλλον συγγραφής, το οποίο φυσικά δεν παρέχει τα εργαλεία ή τις δυνατότητες που θα ήθελε από ένα «επαγγελµατικό» περιβάλλον ανάπτυξης. Στο δεύτερο αυτό λοιπόν σχήµα ανάπτυξης, το πρόβληµα εντοπίζεται: 1. Στον πολύ γενικού τύπου χαρακτήρα των συγγραφικών συστηµάτων πράγµα που α) επιβάλλει το ξεκίνηµα από µηδενική κάθε φορά βάση για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρµογών και β) δεν αποφεύγει την εµπλοκή του χρήστη σε συλλογιστική κύκλου ανάπτυξης εφαρµογών, δηλαδή τη µοντελοποίηση οντοτήτων µε βάση προκαθορισµένες δοµές δεδοµένων, ανάπτυξη αλγορίθµων και κωδικοποίησή τους σε κάποια γλώσσα προγραµµατισµού, βήµατα αναπόφευκτα έστω και για απλοϊκές κατασκευές λογισµικού. 2. Στην αδυναµία των συγγραφικών συστηµάτων να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις χρήσης από τεχνολόγους για την αποτελεσµατική ανάπτυξη εφαρµογών που ξεφεύγουν από «απλές» λειτουργικές απαιτήσεις. 1.3 Χρήση εξειδικευµένων εργαλείων Στο τρίτο κατά σειρά σχήµα η ανάπτυξη του λογισµικού γίνεται µε εξειδικευµένα περιβάλλοντα, φτιαγµένα αποκλειστικά για εκπαιδευτικές χρήσεις. Το στοχευόµενο κοινό είναι η εκπαιδευτική κοινότητα, ερευνητές, εκπαιδευτικοί και µαθητές, οι οποίοι µόνοι τους κατασκευάζουν «Μικρόκοσµους». Βασική υποκείµενη σχεδιαστική αρχή σ αυτά τα περιβάλλοντα είναι η πεποίθηση: α) Ότι θα πρέπει να παρέχεται στον «τελικό χρήστη» η δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στα εργαλεία που επιτρέπουν την (ανα)κατασκευή Μικρόκοσµων κατά βούληση.

4 312 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση β) Ότι η «κατασκευή» του προς µελέτη αντικειµένου είναι εξίσου σηµαντική διαδικασία όσο και η καθαυτό µελέτη του. Με µια µατιά σε µερικά από τα πλέον διαδεδοµένα τέτοια περιβάλλοντα, διακρίνουµε δυο βασικές κατηγορίες: γενικού και ειδικού σκοπού. Στην πρώτη κατηρορία ανήκουν περιβάλλοντα όπως η Logo και το Boxer, ενώ εργαλεία όπως το Rehearsal-world [0], το Playground [0], το Geometre s SketchPad [] και το Agentsheets [0], τα οποία παρέχουν στο χρήστη οντότητες υψηλού επιπέδου µε προκαθορισµένα χαρακτηριστικά και συµπεριφορά (συνήθως εστιασµένα σε συγκεκριµένους γνωστικούς χώρους), καθώς επίσης και τη δυνατότητα δόµησης µε βάση τα αντικείµενα αυτά, κατατάσσονται στη δεύτερη κατηγορία. Τα περιβάλλοντα της πρώτης κατηγορίας, όντας γενικού σκοπού παρουσιάζουν τα ίδια προβλήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω για τα συστήµατα συγγραφής: οι χρήστες ξεκινάνε την «ανάπτυξη» λογισµικού πάντα από µηδενική βάση, χρησιµοποιώντας τις χαµηλού επιπέδου δοµές της γλώσσας προγραµµατισµού για να κωδικοποιήσουν τη δοµή και συµπεριφορά του στοχευόµενου λογισµικού, εργασία επίπονη της οποίας η πολυπλοκότητα αυξάνει εκθετικά ως προς τις απαιτήσεις. Τα εργαλεία της δεύτερης κατηγορίας απαλλάσουν µεν το χρήστη από την ενασχόληση µε τεχνικές λεπτοµέρειες, παρέχοντάς του την άνεση να σκεφτεί σε υψηλότερο νοηµατικό επίπεδο και να εστιάσει αποκλειστικά στη µαθησιακή διαδικασία, αλλά µπορούν να πραγµατώσουν µικρό µόνο εύρος εκπαιδευτικών εφαρµογών λόγω ακριβώς της εξειδίκευσης των δοµών, αντικειµένων και τρόπων έκφρασης που παρέχουν (π.χ. γεωµετρικές κατασκευές µε το Sketchpad, animations). Επιπρόσθετα, οι κατασκευές (λογισµικό) που παράγονται δεν είναι χρησιµοποιήσιµες παρά αυστηρά µέσα στα όρια του κάθε συστήµατος και τα αντικείµενα-δοµικοί λίθοι δεν είναι ανταλλάξιµοι από το ένα στο άλλο. Μια πυραµίδα π.χ. που κατασκευάζεται προς µελέτη µε το Sketchpad ως προς τη γεωµετρική του υφή, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σ έναν Μικρόκοσµο Γεωγραφίας ή/και Ιστορίας ως αντικείµενο µελέτης στο χάρτη της Αιγύπτου. Ποιός θα ήταν ο τρόπος να συνδυαστούν τα πλεονεκτήµατα και των δυο αυτών κόσµων απαλείφοντας παράλληλα τις εγγενής τους αδυναµίες; Με ποιόν τρόπο θα µπορούσε να στοιχειοθετηθεί κάποιο περιβάλλον που θα παράσχει δοµικούς λίθους υψηλού επιπέδου αλλά γενικού σκοπού µέσα σ ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον που θα επιτρέπει τη διαχείριση των χαρακτηριστικών και της συµπεριφοράς τους στο κατάλληλο επίπεδο έκφρασης; Πώς θα εξασφαλίζονταν οι βασικές σχεδιαστικές αρχές διερευνητικού λογισµικού που µεταξύ άλλων µιλούν για δυνατότητα διαµόρφωσης των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας των Μικρόκοσµων κατά βούληση από τους τελικούς αποδέκτες ως µέρος της µαθησιακής διαδικασίας; Πώς θα µπορούσε η όποια καινούργια αυτή µέθοδος να επιφέρει ένα συνεργατικό κλίµα ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς και τεχνολόγους εξισορροπώντας το βαθµό ανάµειξης των δυο πλευρών στη διαδικασία ανάπτυξης λογισµικού και παράλληλα αναθέτοντας ρόλους αρµοστούς στις ικανότητες και απαιτήσεις του καθενός; Ερωτήµατα σαν κι αυτά οδήγησαν στο σχεδιασµό του περιβάλλοντος «Αβάκιο» το οποίο παρέχει προκατασκευασµένα αντικείµενα υψηλού επιπέδου, τις «Ψηφίδες», προσανατολισµένες στο γνωστικό αντικείµενο ενδιαφέροντος, σχεδιασµένες ώστε να είναι αλληλοσυνεργάσιµες µεταξύ τους σε διατάξεις που συντίθενται από τους «χρήστες» και συνολικά αποδίδουν την επιθυµητή λειτουργικότητα στους Μικρόκοσµους.

5 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή Το Αβάκιο Τα βασικά χαρακτηριστικά του Αβακίου διαµορφώθηκαν µέσα από συνδυασµό των γενικών αρχών για το χαρακτήρα του διερευνητικού λογισµικού και των ειδικώτερων απαιτήσεων των γεωγραφικών Μικρόκοσµων κατά την αντιστοιχία που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Κύριες «απαιτήσεις» (οπτική γωνία «χρήστη») Βασικές σχεδιαστικές αποφάσεις (οπτική γωνία τεχνικού) υνατότητα πρόσβασης και χειρισµών σε παράλληλες και διασυνδεόµενες εναλλακτικές αναπαραστάσεις των φαινοµένων, οντοτήτων και εννοιών µελέτης. υνατότητα πρόσβασης σε εργαλεία γενικού τύπου όπως βάσεις δεδοµένων, γραφήµατα, χάρτες, εξοµοιωτές, κλπ. υνατότητα επιλεκτικής χρήσης αναπαραστάσεων και εργαλείων σε κατά βούληση διατάξεις ανάλογα µε τις απαιτήσεις κάθε εκπαιδευτικού σεναρίου χρήσης. υνατότητα συγχρονισµού και γενικώτερα λειτουργικού συσχετισµού των εναλλακτικών αναπαραστάσεων κατά βούληση, ανάλογα µε τις απαιτήσεις των οπτικοποιήσεων ή/και εξοµοιώσεων του υλοποιούµενου εκπαιδευτικού σεναρίου. υνατότητα ενσωµάτωσης δεδοµένων και πληροφοριών κατασκευασµένων από τους χρήστες, όπως π.χ. multimedia assets ή ακόµα και πιο πολύπλοκες οντότητες. υνατότητα «προγραµµατισµού» της συµπεριφοράς των αναπαραστάσεων ή/και της λειτουργικότητας των εργαλείων µε αλγοριθµικό τρόπο, µέσα από κάποια «άµεση» γλώσσα προγραµµατισµού. υνατότητα δηµοσιοποίησης και ανταλλαγής των «κατασκευών» (διατάξεων, αντικειµένων, δεδοµένων) µεταξύ χρηστών. Υποστήριξη συνεργατικής εργασίας µεταξύ οµάδων παιδιών. Σχεδιασµός και ανάπτυξη «Ψηφίδων» λογισµικού (software components) που είναι προσανατολισµέ-νες σε συγκεκριµένους γνωστικούς χώρους ενδιαφέροντος µοντελοποιώντας οντότητες, έννοιες σχέσεις και φαινόµενα κάθε χώρου, ταιριαστές στο νοητικό επίπεδο των χρηστών. Σχεδιασµός και ανάπτυξη των εν λόγω εργαλείων στη µορφή αλληλοσυνεργάσιµων και επαναχρησιµοποιήσιµων Ψηφίδων λογισµικού. Ανάπτυξη εργαλείου δηµιουργίας και διαχείρισης «Μικρόκοσµων» το οποίο µεταξύ άλλων θα επιτρέπει την οµαδοποίηση και χωροθέτηση Ψηφίδων στο interface ενός Μικρόκοσµου την αποθήκευση και ανάκτησή τους, την αναδιάταξη και ανασύνθεσή τους κλπ. Παροχή µηχανισµού που επιτρέπει τον ορισµό αλληλοσυσχετίσεων µεταξύ Ψηφίδων (µε οπτικό ή συµβολικό τρόπο) εξασφαλίζοντας την ανταλλαγή δεδοµένων και συνδυασµένη λειτουργικότητα Ψηφίδων µέσω κατάλληλων επικοινωνιακών καναλιών και πρωτοκόλλων. Παροχή εργαλείων για τη δηµιουργία αντικειµένων διαφόρων προκαθορισµένωντύπων µε ή χωρίς συµπεριφορά (π.χ. agents). Παροχή µηχανισµών scripting (άµεσου προγραµµατισµού) που επιτρέπουν τη διαχείριση των Ψηφίδων µέσα από κατάλληλα γραµµένα scripts (σύνολα εντολών που εκτελούνται σειριακά) ως προς τις ιδιότητες και τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά. Παροχή δυνατότητας «πακεταρίσµατος» των Ψηφίδων και Μικρόκοσµων µε τρόπο που να είναι εφικτή η ελεύθερη διακίνησή τους µέσω δικτύου. Υποστήριξη µηχανισµών που εξασφαλίζουν συνέργια µεταξύ Ψηφίδων και Μικρόκοσµων που βρίσκονται σε αποµακρυσµένους σταθµούς εργασίας.

6 314 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση 2.1 Η µεθοδολογία ανάπτυξης λογισµικού «Αβάκιο» Το Αβάκιο εισάγει µια πολυεπίπεδη µεθοδολογία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού, διακρίνοντας σαφώς τις αρµοδιότητες των διαφορετικών σταδίων και αντιστοίχως εµπλεκόµενων ρόλων, όπως εικονίζεται στο Σχήµα 1. Το πλεονέκτηµα της µεθόδου έγκειται στο ότι οι επιµέρους ρόλοι, και κατά κύριο λόγο των εκπαιδευτικών από τη µια -ως των πλέον κατάλληλων για το σχεδιασµό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων-, και των τεχνολόγων από την άλλη -ως των πλέον αρµόδιων για την ανάπτυξη αποδοτικού λογισµικού- διακρίνονται σαφώς µε τρόπο που καθεµία να εξυπηρετείται βέλτιστα: οι µεν πρώτοι µπορούν να σχεδιάσουν στο νοητικό επίπεδο του γνωστικού πεδίου ενδιαφέροντος και όχι σ αυτό που επιβάλλεται από µια γλώσσα προγραµµατισµού, οι δε τελευταίοι αποκτούν την ελευθερία επιλογής του κατά την κρίση τους κατάλληλου τεχνολογικού υπόβαθρου και εργαλείων για την ανάπτυξη των Ψηφίδων. Μ άλλα λόγια η εκπαιδευτική κοινότητα έχοντας πρόσβαση σε υπολογιστικές οντότητες µε τρόπο που να εξασφαλίζει την ελευθερία της εύκολης σύνθεσης και επανασύνθεσης προσωπικών κατασκευών, αποκτά δυνητικά πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγή εκπαιδευτικού λογισµικού. Αναλυτικά, η φύση και αρµοδιότητες των εµπλεκόµενων ρόλων έχουν ως εξής: 1. Οι Κατασκευαστές Εργαλείων, σχεδιάζουν και αναπτύσουν την τεχνολογική βάση (πλατφόρµα) η οποία στηρίζει όλα τα υπεκείµενα επίπεδα και συγκεκριµένα: α) τα απαραίτητα APIs (application programming interfaces) και βιβλιοθήκες για χρήση από τους κατασκευαστές Ψηφίδων, β) τα εργαλεία συγγραφής για τη σύνθεση Μικρόκοσµων από τους συγγραφείς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και γ) τα εργαλεία χρήσης και διαχείρισης των Μικρόκοσµων από τους τελικούς αποδέκτες. 2. Οι Κατασκευαστές Ψηφίδων (τεχνολόγοι) σχεδιάζουν και αναπτύσουν επαναχρησιµοποιήσιµες και αλληλοσυνεργάσιµες Ψηφίδες, γενικού σκοπού ή προσανατολισµένες προς συγκεκριµένους γνωστικούς χώρους, οι οποίες προορίζονται να παίξουν το ρόλο δοµικών λίθων στα χέρια των συγγραφέων Μικρόκοσµων. Χρησιµοποιούν τις σχεδιαστικές κατευθύνσεις ή/και εργαλεία που παρέχονται από τους Κατασκευαστές Εργαλείων και χρησιµοποιούν επαγγελµατικού τύπου περιβάλλοντα και γλώσσες ανάπτυξης (Java, C++ κλπ). 3. Οι Σχεδιαστές Εκπαιδευτικών ραστηριοτήτων είναι συνήθως ερευνητές εκπαιδευτικοί, ειδικοί στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τις γνωστικές περιοχές της ειδικότητάς τους. Σχεδιάζοντας τις δραστηριότητες µε βάση συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους, εντέλει καταλήγουν στη διατύπωση συγκεκριµένων απαιτήσεων προς τους Κατασκευαστές Ψηφίδων για καινούργια χαρακτηριστικά και λειτουργίες (όπου αυτά δεν καλύπτονται από υπάρχουσες Ψηφίδες). Χρησιµοποιούν τα εργαλεία σύνθεσης Μικρόκοσµων που παρέχουν οι Κατασκευαστές Εργαλείων για να φτιάξουν «φόρµες» (καλούπια, templates) υποδειγµατικών δραστηριοτήτων οι οποίες εκπροσωπούν ολόκληρες «οικογένειες» Μικρόκοσµων. Μ αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στους ειδικούς ν αποτυπώνουν τις σχεδιαστικές τους ιδέες και τις επιθυµητές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις σε φόρµες-γεννήτριες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τρίτους (εκπαιδευτικούς, εκδότες, κλπ) για την κατασκευή πλειάδας επιµέρους Μικρόκοσµων (οι οποίοι όµως ενσωµατώνουν τις σχεδιαστικές αρχές και εκπαιδευτικές απόψεις των ειδικών). Οι Μικρόκοσµοι αυτοί υλοποιούνται είτε µε απλή προσθήκη πρωτογεννούς multimedia υλικού στις φόρµες, είτε µε µικρο-αλλαγές και προσαρµογή των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας που προδιαγράφεται από µια φόρµα. 4. Οι Εκδότες ή/και Παροχείς «Υλικού» συνισφέρουν multimedia πρωτογεννές υλικό που µπορεί είτε α) να προσαρµοστεί σε κάποια προκατασκευασµένη φόρµα παράγοντας έτσι µια σειρά από συναφείς σε υφή και χαρακτήρα Μικρόκοσµους (καθένας όµως µε εξειδικευµένο περιεχόµενο), είτε β) να πλαισιώσει ειδικά σχεδιασµένους Μικρόκοσµους εξ αρχής (δηλαδή όχι αναγκαστικά βασισµένους σε φόρµες). 5. Οι Εκπαιδευτικοί µπορούν α) να χρησιµοποιήσουν προκατασκευασµένους Μικρόκοσµους β) να προσαρµόσουν ήδη υπάρχοντες ή/και φόρµες Μικρόκοσµων (που αναπτύσσονται από

7 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 315 τους ειδικούς Σχεδιαστές ραστηριοτήτων) µε προσθήκη προσωπικού υλικού, λειτουργικών ή δοµικών παρεµβάσεων, κλπ και γ) να σχεδιάσουν προσωπικής τους έµπνευσης Μικρόκοσµους εξ αρχής. Σε όλες τις περιπτώσεις, έχουν στη διάθεσή τους τα ίδια εργαλεία σύνθεσης και διαχείρισης Μικρόκοσµων που χρησιµοποιούν και οι δυο προηγούµενες κατηγορίες «χρηστών». 6. Οι Μαθητές, όπως και οι εκπαιδευτικοί, είναι αποδέκτες Μικρόκοσµων, φορµών, πρωτογενούς υλικού και εργαλείων σύνθεσης, έχοντας έτσι τη δυνατότητα επιλογής ρόλου από αυτόν του απλώς χρηστών έτοιµου υλικού, έως το ρόλο του συνθέτη ιδιοκατασκευών. Κοινότητα Μαθητών ραστηριότητες & Μικρόκοσµοι Μαθητής Εκδοτικός Χώρος Εργαλεία Συγγραφής Μικρόκοσµων Παροχέας Υλικού Πολυµέσων Συγγραφική Κοινότητα Multimedia Assets Φόρµες Μικρόκοσµων Σχεδιασµός ραστηριοτήτων & Μικρόκοσµων Reusable - Interoperable Components Εκπαιδευτικός Κοινότητα Τεχνολόγων Κοινότητα Εκπαιδευτικών Εργαλεία Συγγραφής Μικρόκοσµων Ανάπτυξη Ψηφίδων APIs, Specs, Εργαλεία, Μεθοδολογία Ανάπτυξη Πλατφόρµας & Εργαλείων Υπόµνηµα xx yy Ρόλος xx παράγει προϊόν yy yy xx Ρόλος xx χρησιµοποιεί προϊόν yy Feedback Σχήµα 1: Η µεθοδολογία ανάπτυξης λογισµικού µε το Αβάκιο 2.2 Το Αβάκιο ως µαθησιακό περιβάλλον Το Αβάκιο προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα -ερευνητές, εκπαιδευτικούς, µαθητές, συγγραφείς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εκδότες- εργαλεία υψηλού επιπέδου για τη σύνθεση (παρά «ανάπτυξη») Μικρόκοσµων για πειραµατισµό και διερεύνηση φαινοµένων, εννοιών, υποθέσεων και συχετισµών. οµήσιµο λογισµικό Σ ένα περιβάλλον όπως το Αβάκιο, ιδέες για εκπαιδευτικές δραστηριότητες µπορούν εύκολα και γρήγορα να µετατραπούν σε λογισµικό µε την απαιτούµενη λειτουργικότητα. Με απλούς χειρισµούς, οι χρήστες µπορούν να συνδυασουν Ψηφίδες και να δοµήσουν Μικρόκοσµους

8 316 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση όπως αυτόν που εικονίζεται παρακάτω. Το συγκεκριµένο παράδειγµα, στοχεύοντας στην εξοικοίωση των µαθητών µε έννοιες διανυσµάτων, στρέφεται γύρω από την ιδέα-παιχνίδι της υλοποίησης πτήσεων µ ένα αεροπλάνο πάνω από την Ευρώπη. Οι µαθητές µπορούν να κατευθύνουν χειριζόµενοι το πηδάλιο (διάνυσµα) της ώθησης και κατεύθυνσης, ενώ ταυτόχρονα µπορούν να ορίσουν και τις συνθήκες ανέµου (ταχύτητα κατεύθυνση) που επηρρεάζει την πτήση του αεροπλάνου το οποίο κινείται τελικά σύµφωνα µε τη συνισταµένη των δυο δiανυσµάτων. Οι Ψηφίδες Χάρτης, ιάνυσµα (επί τρία), Αεροπλάνο, Ρολόι και Χρονιστής τοποθετούνται στην οθόνη του Μικρόκοσµου και «διασυνδέονται» κατάλληλα (βλέπε παρακάτω) έτσι ώστε να λειτουργούν «εν χορώ»: Το ιάνυσµα πάνω δεξιά συνδέεται στι Αεροπλάνο έτσι ώστε να καθορίζει την ώθηση των µηχανών και κατεύθυνση του αεροπλάνου (δρώντας ως πηδάλιο πλοήγησης). Το αµέσως πιο κάτω ιάνυσµα ορίζεται να αναπαριστά την κατεύθυνση και δύναµη του ανέµου, και συνδέεται επίσης στο Αεροπλάνο έτσι ώστε να το τροφοδοτεί µε την κατάσταση του ανέµου. Το τελευταίο στη σειρά ιάνυσµα ορίζεται να αναπαριστά τη συνισταµένη των δυο προηγούµενων, δείχνοντας έτσι σε κάθε στιγµή την ταχύτητα του αεροπλάνου ως προς το έδαφος (µέτρο και κατεύθυνση). Οι παραπάνω ρόλοι των διανυσµάτων, µπορούν βέβαια ν ανατεθούν και διαφορετικά, ανάλογα µε τις προθέσεις του σχεδιαστή του Μικρόκοσµου, απλά αλλάζοντας τη συνδεσµολογία και πιθανώς τη χωροθέτησή τους. Το Αεροπλάνο συνδέεται στο Χάρτη, έτσι ώστε ο τελευταίος να µπορεί να δείχνει το στίγµα και την πορεία που διανύει. Ο Χρονιστής, ο οποίος δίνει ρυθµό στην όλη προσοµοίωση, συνδέεται στο Αεροπλάνο και στο Ρολόι, παρέχοντας χρονικούς «παλµούς» που αξιοποιούνται από τα τελευταία για να υπολογίσουν τις ενέργειές τους σε σχέση µε τον χρόνο που περνά. Μετά από λίγο, µια νέα ιδέα έρχεται στο προσκήνιο: καθώς το αεροπλάνο περνάει πάνω από διάφορες χώρες της Ευρώπης, θα µπορούσε να ανασύρει διάφορα στοιχεία για την κάθε χώρα (π.χ. όνοµα, πρωτεύουσα, πληθυσµό, έκταση, δείκτες ανάπτυξης, κλπ). Για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, απλά ενσωµατώνεται µια νέα Ψηφίδα στο Μικρόκοσµο, η οποία εικονίζει τα εν λόγω στοιχεία στη µορφή «καρτέλας». Τα στοιχεία αυτά για κάθε χώρα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του χάρτη ο οποίος εκτός από τη γεωγραφική πληροφορία για κάθε περιοχή, διατηρεί και περιγραφικά στοιχεία σε µορφή Βάσης εδοµέων. Η κίνηση του αεροπλάνου πάνω στο χάρτη, προκαλεί την επιλογή των περιγραφικών αυτών στοιχείων για τη χώρα πάνω από την οποία βρίσκεται, τα οποία στη συνέχεια τροφοδοτούνται στην Ψηφίδα Εξερευνητής Πίνακα (καρτέλα) για απεικόνιση.

9 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 317 Όπως είναι φανερό, θα µπορούσε µε τον ίδιο τρόπο να υλοποιηθούν µια σειρά συναφών Μικρόκοσµων στη βάση του ίδιου σεναρίουοµπρέλα (της πλοήγησης δηλαδή µε αεροπλάνο), όπως για παράδειγµα η δηµιουργία γραφηµάτων ή/και κατανοµών για χαρακτηριστικά µεγέθη των διαφόρων χωρών µε στόχο τη σύγκριση και εξαγωγή συµπερασµάτων, κλπ. Έτσι, ο αρχικός Μικρόκοσµος που περιγράφτηκε, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως γεννήτορας (φόρµα) µιας οικογένειας άλλων Μικρόκοσµων που στρέφονται γύρω από την ίδια βασική ιδέα. Στη φόρµα αυτή θα µπορούσαν να ενσωµατωθούν µια σειρά από χάρτες και πληροφορίες για τις περιοχές που εκπροσωπούν (από παροχείς υλικού, ή τους ίδιους τους χρήστες), να διαµορφωθούν διαφορετικοί τρόποι χρήσης µε παρεµβάσεις στην εργονοµία, όψη ή και λειτουργικότητα των Μικρόκοσµων. ιασυνδέσιµες Ψηφίδες Πώς όµως ορίζεται η λειτουργία ενός Μικρόκοσµου; Κάθε Ψηφίδα διαθέτει ένα σύνολο από «Συνδέσµους», καθένας µε συγκεκριµένο όνοµα που υποδηλώνει το είδος, ρόλο του (π.χ. «χρώµα», «φωτογραφία», «ώρα», κλπ) και συγκεκριµένο χρώµα και σχήµα (σαν κοµµάτια από puzzle) που υποδηλώνουν τις δυνατότητες διασύνδεσής του µε άλλους συνδέσµους. Οι σύνδεσµοι µιας Ψηφίδας εµφανίζονται επιλέγοντας το κουµπί που βρίσκεται πάνω δεξιά στην µπάρα της και µπορούν να συνδεθούν µεταξύ τους µε απλούς και άµεσους χειρισµούς (direct manipulation). Όντας συνδεµένοι, δυο σύνδεσµοι µπορούν ν ανταλλάξουν πληροφορίες (για λογαριασµό των αντίστοιχων Ψηφίδων στις οποίες ανήκουν) και να συγχρονίσουν έτσι τη λειτουργία τους. Ο κανόνας διασύνδεσης, είναι απλός: µόνο Σύνδεσµοι που έχουν το ίδιο χρώµα και συµπληρωµατικό σχήµα (αρσενικό θηλυκό) µπορούν να διασυνδεθούν. Η δε διαδικασία διασύνδεσης γίνεται παράλληλα µε τη χρήση του Μικρόκοσµου (χωρίς δηλαδή να απαιτείται κάποιου είδους αλλαγή τρόπου λειτουργίας) και οι επιπτώσεις κάθε σύνδεσης στη συµπεριφορά του Μικρόκοσµου είναι άµεσα ορατές. Στο διπλανό στιγµιότυπο εικονίζεται ένα στάδιο της διαδικασίας διασύνδεσης Ψηφίδων. Προγραµµατισιµότητα Οι Ψηφίδες, επιπρόσθετα της ικανότητάς τους να συνδέονται µε άλλες Ψηφίδες για να διαµοιράζονται πληροφορίες και να συγχρονίζουν τη συµπεριφορά τους, παρέχουν τη

10 318 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση δυνατότητα «προγραµµατισµού» των χαρακτηριστικών ή/και της συµπεριφορά τους µέσα από εντολές που µπορούν να συνταχθούν σε µια γλώσσα βασισµένη στη Logo. Αυτή η δυνατότητα µπορεί να ειδωθεί µε δυο τρόπους: α) Η Logo γίνεται η scripting γλώσσα των Ψηφίδων. β) Οι Ψηφίδες προσφέρονται ως υψηλού επιπέδου αντικείµενα για διαχείριση στο περιβάλλον της Logo επαυξάνοντας έτσι το βεληνεκές χρησιµοποίησής της [0]. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους ένα προσιτό περιβάλλον προγραµµατισµού όπως αποδειγµένα προσφέρει η γλώσσα Logo (η οποία επιλέχτηκε γι αυτόν ακριβώς το λόγο) µε κατάλληλα ορισµένες εντολές για τη διαχείριση των Ψηφίδων. Κάθε Ψηφίδα ορίζει συγκεκριµένες εντολές (γλωσσικά primitives ) τις οποίες δηλώνει στο περιβάλλον της Logo (µηχανισµό scripting) κάθε φορά που χρησιµοποιείται, επαυξάνοντας έτσι το ρεπερτόριο εντολών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη µορφή προγραµµάτων (scripts). Συγκεκριµένες εντολές µπορούν να αποτανθούν σε συγκεκριµένες Ψηφίδες µέσα από τους προσδιορισµούς «Πες» ( Tell ), «Ζήτα» ( Ask ) και «Για κάθε» ( Each ) συνοδευόµενους από τα ονόµατα των Ψηφίδων-παραληπτών. Ακολουθεί ένα παράδειγµα προγραµµατισµού λειτουργιών των Ψηφίδων µε χρήση του µηχανισµού scripting, µε αναφορά στο Μικρόκοσµο που εικονίζεται στο διπλανό στιγµιότυπο. Σ αυτό το παράδειγµα, µια Ψηφίδα Βάση εδοµένων (πάνω δεξιά) διαχειρίζεται τα στοιχεία (πίνακες δεδοµένων) των χωρών της Ευρώπης τα οποία παραλαµβάνει από την Ψηφίδα Χάρτη ως είσοδο µέσω κατάλληλων Συνδέσµων. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει για συγκριτική µελέτη ένα σύνολο από χώρες είτε κατευθείαν απ το Χάρτη, είτε από τη Βάση εδοµένων, είτε µέσω εντολής αναζήτησης µε βάση κριτήρια από την Ψηφίδα Logo (πάνω αριστερά). Σαν επόµενο βήµα της δραστηριότητας, ο χρήστης µπορεί εκτελώντας µια εντολή (από την Ψηφίδα Logo) να πάρει τη γραφική κατανοµή του πληθυσµού των επιλεγµένων χωρών σε µορφή ραβδογράµµατος στην Ψηφίδα Καµβάς (κάτω αριστερά). Η αλληλουχία διαδικασιών που επιφέρει το τελικό αυτό αποτέλεσµα έχει ως εξής: Ο Χάρτης ενηµερώνει τη Βάση εδοµένων για το ποιές χώρες έχει επιλέξει ο χρήστης. Ως αποτέλεσµα, η τελευταία επιλέγει τις αντίστοιχες εγγραφές (records) του πίνακα «Χώρες». Ένα µικρό πρόγραµµα (script) στη Logo ζητά από τη Βάση εδοµένων (µέσα από εντολές που η τελευταία υποστηρίζει) τις τιµές των πεδίων «Όνοµα» και «Πληθυσµός» των επιλεγµένων εγγραφών (χωρών). Για κάθε ζευγος τιµών (όνοµα χώρας και πληθυσµός) το script δίνει εντολές σχηµατισµού µιας ράβδου στον Καµβά (µέσα από το

11 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 319 ρεπερτόριο γραφικών εντολών που ο τελευταίος υποστηρίζει). Το script εντολών που επιτυγχάνουν αυτό το αποτέλεσµα είναι της τάξης των 20 γραµµών και µπορεί να στοιχειοθετηθεί από το συγγραφέα της δραστηριότητας (µη τεχνικό) µε µικρή προσπάθεια. Σ ένα άλλο παράδειγµα που εικονίζεται παραπλεύρως, εντολές Logo χρησιµοποιούνται για την πλοήγηση ενός «Ταξιδιώτη» σ έναν χάρτη του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Μ αυτό τον τρόπο ο χρήστης έχει προγραµµατιστικό έλεγχο της κίνησης και συµπεριφοράς του Ταξιδιώτη (επιπρόσθετα του άµεσου χειρισµού του από το User Interface του Χάρτη). Μπορεί για παράδειγµα να «ρωτήσει» τον Ταξιδιώτη για αντικείµενα τα οποία ανακαλύπτει στην πορεία του, για το τί βλέπει στο οπτικό του πεδίο, κλπ. 2.3 Πλεονεκτήµατα Πώς συγκρίνεται η προσέγγιση Αβάκιο από την οπτική γωνία του χρήστη σε σχέση µε τις άλλες προγενέστερες µεθόδους που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή; 1. ίνεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να συνθέσουν Μικρόκοσµους δικής τους έµπνευσης ή/και να τροποποιήσουν ήδη υπάρχοντες (χρησιµοποιώντας τα ίδια εργαλεία µε τους αρχικούς κατασκευαστές). Κατά τη διαδικασία σύνθεσης Μικρόκοσµων οι σχεδιαστές µπορούν να σκέφτονται για την κατασκευή τους µε βάση δοµικά υλικά υψηλού επιπέδου, τις Ψηφίδες, οι οποίες αναπαριστούν γνώριµες οντότητες του γνωστικού τους χώρου, αντί να ξεκινούν από πρωτόγονα δοµικά συστατικά (π.χ. αριθµούς και δοµές δεδοµένων κάποιας γλώσσας προγραµµατισµού) στην προσπάθεια να κωδικοποιήσουν τις απαραίτητες έννοιες και αλγορίθµους. Οι Ψηφίδες προσφέρουν προ-πακεταρισµένη την απαιτούµενη συµπεριφορά, εκµετελλευόµενες τα χαρακτηριστικά του πεδίου εφαρµογών που αναπαριστούν. 2. Η ευελιξία σύνθεσης λειτουργικών διατάξεων (Μικρόκοσµων) που γίνεται δυνατή µε τη χρήση Ψηφίδων, ανοίγει καινούργιες προοπτικές για την υλοποίηση συνδυαστικών λειτουργιών που δεν ήταν εφικτές µε προηγούµενες µεθόδους. 3. Γίνεται δυνατή η σε µεγάλη κλίµακα επαναχρησιµοποίηση δοµών και κατασκευών (Ψηφίδων και Μικρόκοσµων) µε προφανή ωφέλη: µικρό χρόνο ανάπτυξης πρωτοτύπων (tapid prototyping), ελαχιστοποίηση προσπάθειας και χρόνου δηλαδή κόστους. 4. Ο ρόλος των τεχνικών «περιορίζεται» στο χώρο ειδίκευσής τους, στην κατασκευή δηλαδή υπολογιστικά άρτιων και αποτελεσµατικών Ψηφίδων, δίνοντας την ελευθερία των σχεδιαστικών αποφάσεων για το εκπαιδευτικό λογισµικό στους ειδικούς του χώρου: οι εκπαιδευτικοί µπορούν να επιλέξουν τώρα µόνοι τους το περιεχόµενο, την παιδαγωγική προσέγγιση, τον τρόπο παρουσίασης, πλοκής και συµπεριφοράς ενός Μικρόκοσµου. 5. Οι Ψηφίδες µπορούν να σχεδιαστούν µε τρόπο που να είναι αλληλοσυνεργάσιµες και ανταλλάξιµες ακόµα κι αν προέρχονται από διαφορετικούς κατασκευαστές, γεφυρώνοντας έτσι το κενό µεταξύ των µέχρι τώρα αποµονωµένων «εφαρµογών» που δεν µπορούσαν παρά να χρησιµοποιηθούν µόνο για τις περιστάσεις για τις οποίες σχεδιάστηκαν. Γίνεται δηλαδή εφικτή η σύνθεση παραδοσιακά µεταξύ τους «ξένων» περιβαλλόντων σε ενιαία λειτουργικά σύνολα. Η δυνατότητα αυτή δίνει επιπλέον στους χρήστες των Ψηφίδων την ελευθερία επιλογής ανάµεσα σε διαφορετικούς κατασκευαστές (όπως την περίπτωση επιλογής συσκευών για τη σύνθεση ενός ηχοσυνόλου από συσκευές διαφορετικών κατασκευαστών). Τα πλεονεκτήµατα όµως αυτά δεν έρχονται ανέξοδα. Η Ψηφιδο-κεντρική προσέγγιση αναδεικνύει µια σειρά από θέµατα που εντέλει ανάγονται σε τεχνικές απαιτήσεις ή/και αρχές ανάπτυξης Ψηφίδων. 2.4 Σχεδιαστικά θέµατα Γενικά ο σχεδιασµός επαναχρησιµοποιήσιµων Ψηφίδων ενέχει βαθµό δυσκολίας µιας τάξης µεγέθους µεγαλύτερο από το σχεδιασµό «µονολιθικών» εφαρµογών [0]. Ο σχεδιασµός µιας Ψηφίδας συνίσταται στη σύνθεση των χαρακτηριστικών (λειτουργικών, δοµικών) που είναι κοινά µεταξύ των πολλαπλών εµφανίσεων της Ψηφίδας σε διαφορετικά σενάρια Μικρόκοσµων που προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί. Πρόκειται µ άλλα λόγια για µια

12 320 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση αφαιρετική διαδικασία, όπου από συγκεκριµένες εµφανίσεις (instances) συνάγεται µια γενικευµένη (generic) περιγραφή (class). Granularity Ψηφίδων Η ανθρώπινη αντίληψη είναι πολύ ευέλικτη στο να ορίζει «αντικείµενα», ανάλογα µε τις επιδιώξεις και τα ενδιαφέροντα της «στιγµής» [0]. Άρα, πώς είναι δυνατό να προσδιοριστούν προκατασκευασµένα αντικείµενα τα οποία θα συνάδουν µε τις κάθε φορά ανάγκες και το επίπεδο συλλογισµών των σχεδιαστών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων; Το κλειδί φαίνεται να είναι η ισορροπία µεταξύ δυο άκρων: από τη µια µεριά οι Ψηφίδες µπορεί να καταλήξουν να είναι πολύ γενικού σκοπού και χαµηλού νοηµατικού επιπέδου ως προς την οντολογία της γνωστικής περιοχής στην οποία θα χρησιµοποιηθούν, πράγµα που συµβαίνει π.χ. µε τα «κουµπιά» και άλλα αντικείµενα γενικού τύπου που συνήθως παρέχονται από τα συγγραφικά εργαλεία για τη δόµηση του user interface εφαρµογών. Από την άλλη µεριά, οι Ψηφίδες µπορεί να καταλήξουν να είναι «παραφορτωµένες» µε λειτουργίες, και άρα σύνθετες και µη ευέλικτες. Η απάντηση σ αυτό το δίληµα δίνεται από τους σχεδιαστές Ψηφίδων µε στάθµιση των απαιτήσεων του τελικού χρήστη των Ψηφίδων. Κι εδώ ακριβώς η εµπειρία δείχνει ότι η παραδοσιακή «ακολουθιακή» προσέγγιση στο σχεδιασµό λογισµικού (η ακολουθία δηλαδή απαιτήσεων-σχεδιασµού-υλοποίησης) είναι ανεπαρκής για την ανάδειξη των σωστών «συµβιβασµών» και την εξεύρευση της χρυσής τοµής ως προς την οριοθέτηση της υφής και υπόστασης µιας Ψηφίδας. Οι «απαιτήσεις» δεν είναι γνωστές παρά µόνον αφού οι εκπαιδευτικοί έχουν χρησιµοποιήσει κάποιο χονδροειδές πρωτότυπο και είναι σε θέση να σκεφτούν τις δυνατότητες και το πώς «θα µπορούσε» να είναι το ζητούµενο. Συνήθως λογισµικό και εκπαιδευτική πρακτική συνεξελίσσονται: µε την αλλαγή της τεχνολογίας και των δυνατοτήτων που καθίστανται εφικτές, οι ιδέες των εκπαιδευτικών για το «τί» και το «πώς», επίσης αλλάζουν. Μια επαναληπτική διαδικασία σχεδιασµού που περιλαµβάνει διαδοχικά ενδιάµεσα πρωτότυπα και που υλοποιείται σε στενή συνεργασία µεταξύ σχεδιαστών Ψηφίδων (τεχνολόγων) και σχεδιαστών Μικρόκοσµων (εκπαιδευτικών), φαίνεται να έχει τα καλύτερα αποτελέσµατα [0]. Συγκεκριµένα, η ακόλουθη διαδικασία έχει εκ πείρας αναδειχτεί ως η πλέον ενδεδειγµένη για τον προσδιορισµό της καταλληλότερης υφής και granularity Ψηφίδων: 1. Σ ενα πρώτο στάδιο, σχεδιάζεται (στο χαρτί) ένα πρωτότυπο του λογισµικού σε συνεργασία µε εκπαιδευτικούς, εστιάζοντας στα γενικά λειτουργικά χαρακτηριστικά. 2. Ακολουθεί το στάδιο της «Ψηφιδο-ποίησης», της αποσύνθεσης δηλαδή του επιθυµητού λογισµικού σε Ψηφίδες µε το δυνατόν γενικευµένη µορφή, έτσι ώστε να είναι δυνατό να µπορούν να ικανοποιήσουν µια «οικογένεια» συναφών χαρακτηριστικών λογισµικού όπως αυτό που αρχικά προδιαγράφηκε. Τα κριτήρια για µια τέτοια αποσύνθεση περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: I. Οι Ψηφίδες πρέπει να βρίσκονται εννοιολογικά στο επίπεδο των «ατόµων» -µε την έννοια της µη παραπέρα αποσύνθεσης- του γνωστικού χώρου των χρηστών, θα πρέπει δηλαδή να µοντελοποιούν οντότητες, έννοιες, φαινόµενα, σχέσεις και συµπεριφορές του στοχευόµενου γνωστικού χώρου. Στην περίπτωση της γεωγραφίας για παράδειγµα, ο «χάρτης» είναι µια Ψηφίδα η οποία χρησιµοποιείται ως έχει, χωρίς να ενδιαφέρει η παραπέρα ανάλυσή της σε δοµές και αλγόριθµους. II. Η επιλογή τέτοιων «ατόµων» θα πρέπει να στοχεύει στις το δυνατόν «ευρύτερες» οντότητες οι οποίες έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να παίξουν κυρίαρχο ρόλο στις κατασκευές των χρηστών τους. III. Η διασύνδεση µεταξύ των όποιων Ψηφίδων αποφασιστούν, θα πρέπει να µην επιφέρει κατασκευαστικό βάρος ή πολυπλοκότητα χρήσης στο επίπεδο της σύνθεσης Μικρόκοσµων. 3. Με βάση τις Ψηφίδες που διακρίθηκαν (και αφού αυτές αναπτυχθούν), (ανα)συντίθεται το αρχικά στοχευόµενο λογισµικό (Μικρόκοσµος) και δίνεται στους εκπαιδευτικούς για χρήση

13 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 321 και σχολιασµό. Παράλληλα, επιδεικνύεται η επιπρόσθετη δυνατότητα της σύνθεσης µιας σειράς από παρεµφερείς Μικρόκοσµους µε πολύ µικρές παρεµβάσεις. Αν η διαδικασία του βήµατος (2) ήταν σωστή, και παρήγαγε Ψηφίδες στο κατάλληλο νοηµατικό επίπεδο, τότε οι εκπαιδευτικοί πολύ γρήγορα θα καταφέρουν να είναι σε θέση να σκέφτονται µε βάση τα δοµικά αυτά υλικά που αναπτύχθηκαν, και να φτιάχουν µόνοι τους ιδιο-κατασκευές, οι οποίες δεν είχαν κάν προβλεφτεί προτύτερα. 4. Ένας τέτοιος όµως πρώτος κύκλος είναι αµφίβολο ότι θα καταφέρει να παράξει το σύνολο των επιθυµητών Ψηφίδων, κι έτσι συνήθως ακολουθεί ένας δεύτερος γύρος (επανα)σχεδιασµού Ψηφίδων, αυτή τη φορά µε βάση και τα αναλυτικά σχόλια που προκύτπουν από τη χρήση τους σε πραγµατικές συνθήκες παρατήρησης σε σχολείο. Συγκεκριµένα, από τη χρήση των Ψηφίδων για τη σύνθεση διαφόρων πρωτοτύπων, αναδεικνύονται οι επιπρόσθετοι βαθµοί ελευθερίας που απαιτούνται, τα σηµεία όπου επαναληπτικές διαδικασίες ρουτίνας θα µπορούσαν να αυτοµατοποιηθούν, όπως και ανάγκες που δεν είχαν καν αναδειχτεί στο παρελθόν. Αυτή η διαδικασία, συχνά οδηγεί στο «σπάσιµο» µιας Ψηφίδας σε περισσότερες Ψηφίδες µικρότερου granularity, ή σχεδιασµό επιπρόσθετων (νέων) Ψηφίδων, ή αλλαγή των δυνατοτήτων διασύνδεσης και προγραµµατισµού των Ψηφίδων. ιασυνδεσιµότητα Οι Ψηφίδες πρέπει να κάνουν σαφείς τις δυνατότητες διασύνδεσής τους µε άλλες, καθώς και τον τρόπο υλοποίησης των συνδέσεων. Περιβάλλοντα που επιτρέπουν σχεδόν οποιαδήποτε Ψηφίδα να συνδεθεί µε οποιαδήποτε άλλη µέσω πλειάδας διαφορετικών τρόπων, καταλήγουν να είναι µη χρησιµοποιήσιµα από τους εκπαιδευτικούς λόγω της πολυπλοκότητας που επιφέρει το µεγάλο εύρος των ανοιχτών δυνατοτήτων. Εδώ απαιτούνται τεχνικές για την απάλλειψη της νοητικής επιβάρυνσης. Τέτοιες είναι: Η ρητή «διαφήµιση» των δυνατοτήτων διασύνδεσης µέσω ενός απλού και συνεκτικά χρησιµοποιούµενου συµβολισµού, που υιοθετεί µεταφορές που είναι εύκολα αντιληπτές από τους χρήστες του. Η αυτοµατοποίηση της συνδεσµολογίας Ψηφίδων όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό χωρίς να δηµιουργεί διφορούµενες κατατάσεις (π.χ. η αυτόµατη σύνδεση ενός χρονιστή σε όλα τα ρολόγια ενός Μικρόκσοµου). Παροχή καθοδήγησης του χρήστη προς την κατεύθυνση του ορισµού συνδέσεων µε βάση κάποια πρότυπα ή/και ευριστικές µεθόδους (π.χ. την καθοδήγηση του σχεδιαστή προς τη σύνδεση µιας οντότητας σε όλους τις Ψηφίδες που µπορούν να διαχειριστούν ή να οπτικοποιήσουν αυτή την οντότητα). Υποστήριξη Προγραµµατισιµότητας Η δυνατότητα χειρισµού των Ψηφίδων µε προγραµµατιστικό τρόπο είναι πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό και από µαθησιακής πλευράς όπως έχει ήδη αναφερθεί, αλλά και από πλευράς ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού από τους Σχεδιαστές ραστηριοτήτων. Ανικανότητα των Ψηφίδων να προσαρµοστούν σε καινούργιες απαιτήσεις µπορεί εύκολα να τις καταστήσει άχρηστες. Η υποστήριξη προγραµµατισιµότητας πρέπει να προσφέρεται σε διάφορα επίπεδα: Ανάπτυξη (από τον τελικό χρήστη) µικρών Ψηφίδων για κάλυψη «κενών» σε λειτουργίες που δεν υποστηρίζονται από τη βιβλιοθήκη υπαρχόντων Ψηφίδων. ιαµόρφωση ή και αλλαγή της συµπεριφοράς µιας Ψηφίδας για να ικανοποιήσει κάποια διάταξη που δεν είχε προβλεφθεί. ιασύνδεση Ψηφίδων µε προγραµµατιστικό τρόπο σε περιπτώσεις όπου η διασύνδεση δεν είναι εφικτή µε άλλον τρόπο (π.χ. έλλειψη συµβατών µηχανισµών επικοινωνίας).

14 322 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ευχαριστίες H ανάπτυξη του Αβακίου χρηµατοδοτείται στην παρούσα φάση από τα έργα: «Θρανίο» (ΕΠΕΤ ΙΙ, ), C 3 (Esprit LTR, Experimental School Environments, ), και «Έργα Επίδειξης» (ΕΠΕΑΕΚ , Ενέργεια «Οδύσσεια»). Αναφορές Couclelis H.: 1992, People Manipulate Objects (but Cultivate Fields): Beyond the Raster- Vector Debate in GIS, Theories and Models of Spatio-Temporal Reasoning in Geographic Space. Ed. A. U. Frank, I. Campari and U. Formentini. Pisa: Springer-Verlag. Eisemberg M.: 1995, Programmable Applications, SIGCHI Bulletin, Vol 27, No 2, April 1995 Fenton J., Beck K.: 1989, Playground: An Object Oriented Simulation System with Agent Rules for Children of All Ages, OOPSLA '89 Proceedings, October 1-6, Finzer W., Gould L.: 1984, Programming by rehearsal, Byte, Vol. 9, No 6, June Kaput, J., Roschelle, J.: 1996, SimCalc 2nd Year Project Report, SimCalc project Koutlis M., Kynigos Ch., Oikonomou A., Tsironis, G.: 1997, Empowering Logo through a Component- Oriented Approach, προς δηµοσίευση στο EuroLogo 97 conference, Αύγουστος 97. Kynigos Ch., Koutlis M., Hadzilacos Th.: 1998, Mathematics with component-oriented exploratory software, International Journal of Computers for Mathematical Learning (Seymour Papart (ed), Celia Hoyles, Richard Noss (co-ed)). Nierstrasz O., Gibbs S., Tsichritzis D.: 1992, Component-Oriented Software Development, Communications of the ACM, Sept. 1992, Vol. 35, No 9. Reinhardt A.: 1995, New Ways to Learn, Byte Magazine, pp Report to the President on the Use of Technology to Strengthen K-12 Education in the United States (March 1997) Reppening A.: 1995 Agentsheets: A Medium for Creating Domain-Oriented Visual-Languages, IEEE Computer, March Roschelle J. and Kaput J., 1996: Educational software architecture and systemic impact: The promise of component software, Journal of Educational Computing Research, 14(3), 1996, pp Roschelle J., Koutlis M., Reppening A., etal, 1999: Developing Educational Software Components, IEEE Computer, September 1999 Special Issue on Web based learning and collaboration. Vol 32 No 9, pp Solloway E., 1998: "No One Is Making Money in Educational Software", Communcations of the ACM, February Solloway E.: 1991, Quick: Where do the Computers Go?, Communications of the ACM, February 1991, Vol. 32, No 2. Solloway E.: 1993, Reading and writing in the 21st Century, Communications of the ACM, May 1993, Vol. 36, No 5.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ Χ. Κυνηγός, Τομέας Παιδαγωγικής, ΦΠΨ, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, και Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Η αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Προσομοίωσης

Εφαρμογές Προσομοίωσης Εφαρμογές Προσομοίωσης H προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακά δομήματα στα μαθηματικά ως εργαλεία μάθησης για το δάσκαλο και το μαθητή»

«Ψηφιακά δομήματα στα μαθηματικά ως εργαλεία μάθησης για το δάσκαλο και το μαθητή» Ψηφιακό σχολείο: Το γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών «Ψηφιακά δομήματα στα μαθηματικά ως εργαλεία μάθησης για το δάσκαλο και το μαθητή» ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Πληροφορικός ΠΕ19 (1 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 1. Σκιτσάροντας µε Παραλληλόγραµµα. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία (και σχέσεις µεταξύ γενικευµένων αριθµών).

Σενάριο 1. Σκιτσάροντας µε Παραλληλόγραµµα. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία (και σχέσεις µεταξύ γενικευµένων αριθµών). Σενάριο 1. Σκιτσάροντας µε Παραλληλόγραµµα Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία (και σχέσεις µεταξύ γενικευµένων αριθµών). Θέµα: Η διερεύνηση µερικών βασικών ιδιοτήτων των παραλληλογράµµων από τους µαθητές µε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2)

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2) Το αποθετήριο µαθησιακών αντικειµένων για το ηµοτικό και το Γυµνάσιο: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης στην πράξη Π. Τουκίλογλου, Α. Πέτσος, Π. Τσάκωνας, Α. Σαριδάκη, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας διερευνητικούς μικρόκοσμους με ή χωρίς γνώσεις προγραμματισμού

Χτίζοντας διερευνητικούς μικρόκοσμους με ή χωρίς γνώσεις προγραμματισμού Χτίζοντας διερευνητικούς μικρόκοσμους με ή χωρίς γνώσεις προγραμματισμού Βασίλης Οικονόμου Εκπαιδευτικός Πληροφορικής - Εκπαιδευτήρια Δούκα Μαρούσι, Ελλάδα economu@doukas.gr Γιώργος Η. Μπιρμπίλης Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία επιστημονικών νοημάτων στα γλωσσικά μαθήματα: το παράδειγμα των αρχαίων ελληνικών.

Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία επιστημονικών νοημάτων στα γλωσσικά μαθήματα: το παράδειγμα των αρχαίων ελληνικών. Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία επιστημονικών νοημάτων στα γλωσσικά μαθήματα: το παράδειγμα των αρχαίων ελληνικών. Μ. Μαργούδη 1, Ζ. Σμυρναίου 2 1 Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαια 1-21

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαια 1-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαια 1-21 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών v.vescoukis@cs.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές πολυμέσων για τη διδασκαλία των Μαθηματικών

Εφαρμογές πολυμέσων για τη διδασκαλία των Μαθηματικών Εφαρμογές πολυμέσων για τη διδασκαλία των Μαθηματικών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» Θεματική Ενότητα «Πληροφορική Πολυμέσα» ΓΤΠ61 Δούκα Δέσποινα 26/4/2015 Τι είναι τα πολυμέσα

Διαβάστε περισσότερα

Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ

Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ Π. Πιντέλας Συμμετέχοντες Φορείς Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Μαθηματικών Εργαστήριο Πολυμέσων & Εικονικής Πραγματικότητας, Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link]

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών Βασικά ζητήµατα σχεδίασης Η διαδικασία ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Η οµάδα ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας»

Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας» Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας» M. Σπανάκης, Μ. Τσικνάκης Εαρινό Εξάμηνο 2014 Μάθημα 1 Παρουσίαση Εργασίας και Εισαγωγή στην ανάλυση απαιτήσεων Εισαγωγή Αρχική συζήτηση αναφορικά με την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή Οι σηµερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων δηµιουργούν την ανάγκη για όσο το δυνατό µεγαλύτερη υποστήριξη από τα πληροφοριακά τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 475 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Μαστρογιάννης Αθανάσιος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος Εννοιολογική χαρτογράφηση Τ. Α. Μικρόπουλος Οργάνωση γνώσης Η οργάνωση και η αναπαράσταση της γνώσης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την οικοδόμηση νέας γνώσης. Η οργάνωση των εννοιών που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τριαντάφυλλος Πριμηκύρης* Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τι είναι μια βάση δεδομένων; Ας ξεκινήσουμε με κάτι πολύ απλό! Όλοι έχετε έναν τηλεφωνικό κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός είναι μια χειροκίνητη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά µπoρεί να χρησιµοποιηθεί και το MaLT, η τρισδιάστατη έκδοση του Χελωνόκοσµου.

Εναλλακτικά µπoρεί να χρησιµοποιηθεί και το MaLT, η τρισδιάστατη έκδοση του Χελωνόκοσµου. 2. Εκπαιδευτικό λογισµικό για τα µαθηµατικά Το σκεπτικό της επιλογής του εκπαιδευτικού λογισµικού για την ευρεία επιµόρφωση για τους συναδέλφους µαθηµατικούς είναι άµεσα συνδεδεµένο µε την προβληµατική

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο κύκλος ζωής λογισµικού (συνοπτικά) Η παραδοσιακή φάση ανάπτυξης του κύκλου ζωής λογισµικού Φάση καθορισµού απαιτήσεων (1/2) ΤΙ πρέπει να κάνει το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Λογισμικού

Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Λογισμικού Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Λογισμικού Η Επιστήμη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωμένη Παρουσίαση (δέκατη αμερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ 1: Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών αλλάζουν τον κόσμο με

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό ΣΓΠ. Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Γεωγραφίας, ΣΓΠ ΙΙ, Χρίστος Χαλκιάς

Λογισµικό ΣΓΠ. Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Γεωγραφίας, ΣΓΠ ΙΙ, Χρίστος Χαλκιάς Λογισµικό ΣΓΠ Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ Εισαγωγή Βασικός στόχος των λογισµικών πακέτων ΣΓΠ, είναι η παροχή ενός ενιαίου πλαισίου εργασίας µε γεωγραφικές πληροφορίες. Η εξέλιξη του λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 Εργαστηριακές ασκήσεις σε Εικονικό Περιβάλλον με τα Λογισμικά LabVIEW, Eagle και ΝΙ Circuit Design Suite 10 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ WEB-BASED APPLETS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ WEB-BASED APPLETS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ WEB-BASED APPLETS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Μ. Τσακίρη *, Δ. Ευαγγελινός **, Ε. Χατζηκρανιώτης ** (*) 2 ο Τ.Ε.Ε. Ευόσμου, Θεσσαλονίκη, mtsakiri@auth.gr (**)

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. Eυφυή Πληροφοριακά Συστήματα. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. Eυφυή Πληροφοριακά Συστήματα. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας Eυφυή Πληροφοριακά Συστήματα Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Ανάγκη για Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Η συσσώρευση ολοένα και μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015 Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης 90279 Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα 61 18 Ιανουαρίου 2015 Web 2.0 Ενσωμάτωση στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (www) στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. Τίτλος Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ «Φτιάχνω γεωµετρικά σχήµατα», (Μαθηµατικά Β ηµοτικού) 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Κατά την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου θα αξιοποιηθούν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 543 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καρτσιώτης Θόδωρος Συντονιστής Επιμόρφωσης έργου Λαέρτη kartsiot@auth.gr Ρενιέρη Νικολίνα Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB. Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι

21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB. Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι 21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι Τι είναι Αλγόριθμος; Οι οδηγίες που δίνουμε με λογική σειρά, ώστε να εκτελέσουμε μια διαδικασία ή να επιλύσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της Η διδασκαλία της λογαριθµικής συνάρτησης, στο σχολικό εγχειρίδιο της Β Λυκείου, έχει σαν βάση την εκθετική συνάρτηση και την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Τάσος Μικρόπουλος Συντονιστής ψηφιακού εμπλουτισμού βιβλίων Φυσικής H ψηφιακή στρατηγική για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ.

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ µ : µ µ µ µ. µ µµ, µ. µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ 2005 µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ opusmagnum µ µ / 1997-2005 ISBN: 960-538-562-7 : 37/3 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Το αερόπλοιο. Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες

Το αερόπλοιο. Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Το αερόπλοιο Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη) - Τεχνολογία Τάξη: Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί Στόχοι Οι μαθητές: - Να εξηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα Πλοηγηθείτε στην Ευρώπη των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων Κέρκυρα, 18.06.15 Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ενότητα 11: Διάδραση (Interaction) Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης της «Αριάδνης»

Εγχειρίδιο Χρήσης της «Αριάδνης» Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φ.Π.Ψ., Τομέας Παιδαγωγικής Διευθυντής: Καθ. Χ. Κυνηγός Εγχειρίδιο Χρήσης της «Αριάδνης» Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Κυπαρισσία Παπανικολάου Επ.Καθηγήτρια Γεν. Τµήµα Παιδαγωγικών Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ kpapanikolaou@aspete.gr Θέµατα l Διευρύνοντας τους ορίζοντες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

28 Πολυπρακτορικά Συστήµατα

28 Πολυπρακτορικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 28 Πολυπρακτορικά Συστήµατα "There is no such thing as a single agent system". [Woodridge, 2002] Η παραπάνω ρήση από το βιβλίο του M.Wooldridge τονίζει, ίσως µε περισσή έµφαση, ότι είναι πλέον

Διαβάστε περισσότερα