Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009"

Transcript

1 Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ) Διαφορά% Πωλήσεις 246, , % Λειτουργικό Κέρδος (ΕΒΙΤ) 22,235 67, % Καθαρό Κέρδος 6,510 37, % Κέρδος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 40,378 85, % Ο κύριος Πέτρος ιαμαντίδης, ιευθύνων Σύμβουλος της, Frigoglass, σχολίασε: «Οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες συνέχισαν να επηρεάζουν την Frigoglass κατά την διάρκεια του τρίτου τριμήνου, σε μικρότερο όμως βαθμό, δεδομένης της βελτίωσης των πωλήσεων σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα του έτους. Είμαστε ικανοποιημένοι με τα οφέλη της αυστηρής διαχείρισης του κόστους, που ήταν εμφανέστερα στην διάρκεια του τρίτου τριμήνου, έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση του λειτουργικού κέρδους σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αποτελεσματική διαχείριση των στοιχείων κόστους, η ευρεία γεωγραφική μας διασπορά καθώς και η διαρκής θετική πορεία της υαλουργίας στη Νιγηρία ήταν οι παράγοντες που συνέβαλαν στο να εξισορροπηθεί, μερικώς, η αδυναμία των Ευρωπαϊκών αγορών. Καθώς προχωρούμε στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, αναμένουμε βελτίωση της ζήτησης των πελατών μας, κυρίως από τις αναπτυσσόμενες αγορές της Αφρικής και της Ασίας. Επίπρόσθετα, η θετικότερη τάση του τρίτου τριμήνου, παράλληλα με την αναμενόμενη μείωση των αποθεμάτων θα συμβάλουν σε υψηλότερες ταμειακές ροές καθώς και σε βελτιωμένη κεφαλαιακή δομή στο σύνολο του έτους, θέτοντας τα θεμέλια για να εκμεταλλευθούμε στον μέλλον τις προοπτικές του κλάδου μας.»

2 Επισκόπηση Οι Ενοποιημένες Πωλήσεις μειώθηκαν κατά 41.9% ανερχόμενες σε εκατ. κατά το εννιάμηνο του Το τρίτο τρίμηνο καταγράφηκε μείωση των πωλήσεων κατά 18.6%, αντικατοπτρίζοντας μια διαδοχική βελτίωση ανά τρίμηνο καθ όλη τη διάρκεια του έτους (το πρώτο τρίμηνο του 2009 οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 55.9% ενώ το δεύτερο τρίμηνο του 2009 μειώθηκαν κατά 40.3%). Η πορεία του πρώτου εννιαμήνου του έτους επηρεάστηκε από τη μείωση των πωλήσεων του Κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης κατά 48.0% οι οποίες ανήλθαν σε εκατ., αποτελώντας το 78% των συνολικών πωλήσεων. Η υτική και η Ανατολική Ευρώπη σημείωσαν μείωση της τάξης του 47.8% και 71.6% αντίστοιχα, εξαιτίας σημαντικών μειώσεων στην Ρωσία, στην Ουκρανία, στην Πολωνία, στη Γερμανία και στην Ιταλία. Η γεωγραφική περιοχή της Ασίας-Ωκεανίας παρουσίασε άνοδο της τάξης του 30,1% για το εννιάμηνο του έτους κυρίως ωθούμενη από την Ινδία και την Κίνα. Οι πωλήσεις στην Αφρική/Μέση Ανατολή μειώθηκαν κατά 23.3% ενώ αναμένουμε η απόδοση της συγκεκριμένης περιοχής να βελτιωθεί το τελευταίο τρίμηνο του έτους δεδομένου της αντίστροφης εποχικότητας των πωλήσεων. Όσον αφορά στους βασικούς πελάτες, οι πωλήσεις στην Coca-Cola 3E μειώθηκαν κατά 72.3% κατά το εννιάμηνο, αντιπροσωπεύοντας τώρα το 16.7% των πωλήσεων του Κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης σε σύγκριση με το 31.3% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι πωλήσεις στους άλλους εμφιαλωτές της Coca-Cola εκτός της Coca-Cola 3E αυξήθηκαν κατά 3.0% και τώρα αντιπροσωπεύουν το 43.5% των πωλήσεων του Κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης έναντι του 21.9% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι πωλήσεις προς τις ζυθοποιίες μειώθηκαν κατά 55.0%, αποτελώντας τώρα το 25.6% των πωλήσεων επαγγελματικής ψύξης από 29.6% το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Οι πωλήσεις του Κλάδου της Νιγηρίας σημειώνουν άνοδο της τάξης του 6.2% σε Ευρώ (19.4% σε Νάιρα) το εννιάμηνο του έτους ανερχόμενες σε 52.9 εκατ., αντιπροσωπεύοντας τώρα το 21% των συνολικών πωλήσεων σε σύγκριση με ποσοστό 12% της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Η άνοδος των πωλήσεων αποδίδεται στην αύξηση των πωλήσεων στον τομέα της υαλουργίας κατά 7.0% σε Ευρώ (20.3% σε Νάιρα) ανερχόμενες σε 39.2 εκατ. Οι πωλήσεις των υπόλοιπων δραστηριοτήτων στη Νιγηρία επίσης αυξήθηκαν 3.9% την ίδια περίοδο σε Ευρώ (16.9% σε Νάιρα) σε 13.7 εκατ. Το καθαρό κέρδος του κλάδου της Νιγηρίας αυξήθηκε κατά 12.3% σε Ευρώ ανερχόμενο σε 5.1 εκατ. Οι πωλήσεις του κλάδου πλαστικών μειώθηκαν κατά 70.4% κατά το εννιάμηνο ανερχόμενες σε 1.6 εκατ., εξαιτίας των αντίξοων οικονομικών συνθηκών. Σε ενοποιημένο επίπεδο το Λειτουργικό Κέρδος (ΕΒΙΤ) μειώθηκε κατά 66.8% ετησίως κατά τη διάρκεια του πρώτου εννιαμήνου 2009 ανερχόμενο σε 22.2 εκατ. αντικατοπτρίζοντας την μείωση του όγκου πωληθέντων και την 11 Νοεμβρίου 09 Σελίδα 2 από 10

3 αντίστροφη λειτουργική μόχλευση. Ωστόσο, αντικατοπτρίζεται μία τάση βελτίωσης σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του έτους καθώς οι πρωτοβουλίες για μείωση κόστους γίνονται πιο έκδηλες. Το Καθαρό Κέρδος του πρώτου εννιαμήνου του 2009 μειώθηκε κατά 70,4% ανερχόμενο σε 6.5 εκατ., επιβαρυμένο από τις υψηλότερες ζημιές από τις συναλλαγματικές διαφορές και από τα υψηλότερα δικαιώματα μειοψηφίας. Το Καθαρό Κέρδος της αντίστοιχης περίοδου του 2008 επιβαρύνθηκε κατά 5.1 εκατ. συνολικά από τα έξοδα αναδιάρθρωσης λόγω του κλεισίματος των εργοστασίων στη Νορβηγία και στην Πολωνία, τις προβλέψεις για την αναδιάρθρωση του εργοστασίου SFA στην Τουρκία, το φόρο σχετικά με τη διανομή προμερίσματος και το κεφαλαιακό κέρδος από την πώληση.του τομέα ΡΕΤ της Νιγηρίας. Οι Καθαρές Εισροές μετά από Λειτουργικές και Επενδυτικές ραστηριότητες βελτιώθηκαν κατά 14.4 εκατ. κατά τη διάρκεια του πρώτου εννιαμήνου του 2009 σε εκροές ύψους 1.6 εκατ., έναντι εκροών ύψους 15.9 εκατ. κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου του Αυτό επετεύχθη παρά τις εξαιρετικά δυσχερείς εμπορικές συνθήκες λόγω της αυστηρής κατανομής κεφαλαίου τη φετινή περίοδο και της σημαντικής βελτίωσης του κεφαλαίου κίνησης. Επισκόπηση ανά Κύρια ραστηριότητα Κύκλος Εργασιών ( 000) 2008 % ιαφορά % επί του Συνόλου Κέρδος προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA 000) % ιαφορά Κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης 192, , % 78% 22,423 67, % Κλάδος Νιγηρίας 52,913 49, % 21% 17,861 17, % Κλάδος Πλαστικών 1,591 5, % 1% 94 1, % ιεταιρικές ραστηριότητες ,246 Σύνολο 246, , % 85,742 40, % Κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης Οι πωλήσεις του Κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης μειώθηκαν κατά 48.0% ανερχόμενες σε εκατ. το εννιάμηνο του 2009, βελτιωμένες σε σύγκριση με το εξάμηνο του έτους, κυρίως λόγω της πολύ καλής πορείας της Ασίας και ορισμένων παραγγελιών από την Ευρώπη. 11 Νοεμβρίου 09 Σελίδα 3 από 10

4 Κύκλος Εργασιών ανά Γεωγραφική Περιοχή Η μείωση των πωλήσεων στον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης κατά το εννιάμηνο προήλθε κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη όπου οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 71.6% ανερχόμενες σε 51.1εκατ., υποδηλώνοντας μια διαδοχική βελτίωση της τάσης. Η μείωση των πωλήσεων προήλθε κυρίως από τις χαμηλότερες πωλήσεις προς την Coca-Cola 3E και τις ζυθοποιίες που σημείωσαν μείωση 78% και 65% αντίστοιχα. Οι πωλήσεις σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση στην Ρωσία, την Ουκρανία, την Πολωνία, την Ρουμανία την Βουλγαρία και την Σερβία, παρόλο που παρατηρήθηκαν τάσεις βελτίωσης σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο, με την Ρωσία και την Ουκρανία να σημειώνουν αύξηση σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του Στην υτική Ευρώπη οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 47.8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους ανερχόμενες σε 53.7 εκατ. Η μείωση των πωλήσεων προήλθε κυρίως από τις χαμηλότερες πωλήσεις προς την Coca-Cola 3E και τους άλλους εμφιαλωτές της Coca-Cola που σημείωσαν μείωση 55% και 38% αντίστοιχα. Οι αγορές που σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση ήταν η Γερμανία, η Ιταλία και η Ελλάδα, ενώ το Βέλγιο, η Ισπανία και η Πορτογαλία συνεισέφεραν θετικά στις πωλήσεις και σημείωσαν διαδοχική βελτίωση μέσα στο χρόνο. Οι πωλήσεις στην Ασία/ Ωκεανία αυξήθηκαν κατα 30.1% ανερχόμενες σε 48,6 εκατ. το εννιάμηνο του έτους, κυρίως λόγω αύξησης της τάξης του 107% στις πωλήσεις προς τους άλλους εμφιαλωτές της Coca-Cola. Η Ινδία και η Κίνα συνέχισαν να συνεισφέρουν σημαντικά στις πωλήσεις της περιοχής με αξιοσημείωτες πωλήσεις στο Βιετνάμ, τη Σρι Λάνκα και τη Μαλαισία. Επίσης λάβαμε τις πρώτες παραγγελίες από τις Φιλιππίνες κατά την διάρκεια του τρίτου τριμήνου και πιστεύουμε να συνεχίσουμε και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Οι πωλήσεις στην Αφρική/Μέση Ανατολή μειώθηκαν κατά 23.3% το εννιάμηνο του έτους, ανερχόμενες σε 37.7 εκατ., με τις πωλήσεις προς τους άλλους εμφιαλωτές της Coca-Cola και τις ζυθοποιίες να σημειώνουν μείωση της τάξης του 19% και 8% αντίστοιχα. Οι αγορές που σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση ήταν της Νιγηρίας και του Μαρόκο, ενώ η Κένυα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σημείωσαν σημαντική συνεισφορά. εδομένης της αντίστροφης εποχικότητας σε όλες τις Αφρικανικές αγορές, το τελευταίο τρίμηνο του 2009 αναμένεται να αντιστρέψει την αρνητική τάση των πρώτων τριών τριμήνων. Κύκλος Εργασιών ανά Ομάδα Πελατών Οι πωλήσεις προς τους άλλους εμφιαλωτές της Coca-Cola εκτός της Coca- Cola 3Ε σημείωσαν αύξηση της τάξης του 3.0% το εννιάμηνο του έτους, ανερχόμενες σε 83.6 εκατ., με την μεγαλύτερη συνεισφορά να προέρχεται από την Ινδία και την Κίνα. Οι πωλήσεις προς την Coca-Cola 3Ε μειώθηκαν κατά 72.3% τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, ανερχόμενες σε 32.0 εκατ., παρόλο που σημειώθηκε μια βελτίωση σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο σε πολλές αγορές όπως αυτή της Ελλάδος και της Ουκρανίας. Οι πωλήσεις προς τις ζυθοποιίες μειώθηκαν κατά 55.0% ανερχόμενες σε 49.2 εκατ., τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, σημειώνοντας μια τάση βελτίωσης σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του έτους, με την Efes να συνεισφέρει σημαντικά στο τρίτο τρίμηνο. 11 Νοεμβρίου 09 Σελίδα 4 από 10

5 Κερδοφορία Το Κέρδος προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για τον κλάδο επαγγελματικής Ψύξης μειώθηκε κατά 66.6% ανερχόμενο σε 22.4εκατ. για το εννιάμηνο του 2009 ενώ το περιθώριο κέρδους προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε σε 11.7% από 18.2% το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.το Λειτουργικό Κέρδος (EBIT) μειώθηκε κατά 79.6% ανερχόμενο σε 11.2 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την μείωση των πωλήσεων και την αντίστροφη λειτουργική μόχλευση. Το Καθαρό Κέρδος μειώθηκε κατά 95.0% ανερχόμενο σε 1.6 εκατ. Το Καθαρό Κέρδος της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους περιελάμβανε 5.8 εκατ. κόστος αναδιάρθρωσης που σχετίζεται με τη Νορβηγία, την Πολωνία, την SFA και την αυξημένη φορολογία εξαιτίας του προμερίσματος. Κλάδος Νιγηρίας Οι πωλήσεις στον κλάδο Νιγηρίας αυξήθηκαν κατά 6.2% σε Ευρώ το εννιάμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ανερχόμενες σε 52.9 εκατ., ωθούμενες κυρίως από τον τομέα της υαλουργίας. Η αύξηση των πωλήσεων σε Ευρώ επηρεάστηκαν αρνητικά από την αδυναμία του Νάιρα, καθώς η αύξηση σε τοπικό νόμισμα ανήλθε σε 19.4%. Πωλήσεις ανά ραστηριότητα Η αύξηση των πωλήσεων του κλάδου Νιγηρίας προήλθε κυρίως από τη συνεχιζόμενη θετική πορεία του τομέα της υαλουργίας που αυξήθηκε κατά 20.3% σε τοπικό νόμισμα το εννιάμηνο του Η αδυναμία του Νάιρα μετρίασε την αύξηση των πωλήσεων σε Ευρώ σε 7%, ανερχόμενες σε 39.2 εκατ. Οι πωλήσεις (σε Ευρώ) στην υαλουργία αυξήθηκαν κυρίως από τις Εξαγωγές (+46.1%), τα Οινοπνευματώδη Ποτά (+21.9%) και τους Εμφιαλωτές της Coca-Cola (+ 6.6%). Οι πωλήσεις που προέρχονται από τις άλλες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 3.9% σε Ευρώ ανερχόμενες στα 13.7 εκατ. το εννιάμηνο, αντιστοιχώντας σε αύξηση 16.9% σε τοπικό νόμισμα. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην αύξηση κατά 15.3% των πωλήσεων του τομέα Πλαστικών. Κερδοφορία Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και αποσβέσεων του κλάδου της Νιγηρίας αυξήθηκαν κατά 3.0% σε Ευρώ το εννιάμηνο ανερχόμενα σε 17.9 εκατ., με το αντίστοιχο περιθώριο ως προς τις πωλήσεις να ανέρχεται στο 33.8%. Τα Λειτουργικά Κέρδη (Κέρδη προ Φόρων και Τόκων) αυξήθηκαν κατά 0.7% σε Ευρώ την ίδια περίοδο, ανερχόμενα στα 11.2 εκατ., με το περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους να διαμορφώνεται στο 21.3% συγκρινόμενο με το 22.4% την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Το περασμένο έτος στο Λειτουργικό Κέρδος περιλαμβανόταν και ένα κεφαλαιακό κέρδος της τάξης των 2.1 από την πώληση του PET. 11 Νοεμβρίου 09 Σελίδα 5 από 10

6 Τα Καθαρά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 12.3% σε Ευρώ ανερχόμενα σε 5.1 εκατ., με το περιθώριο Καθαρού Κέρδους να αυξάνεται σημαντικά στο 9.6%, από 9.0% την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Κλάδος Πλαστικών Οι πωλήσεις στον κλάδο πλαστικών μειώθηκαν κατά 70.4% τους πρώτους εννέα μήνες του 2009 ανερχόμενες σε 1.6 εκατ. ενώ σημειώθηκαν ζημιές ύψους 0.2 εκατ. Οικονομική Επισκόπηση Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2009 % ιαφορά ( 000) ( 000) % Κύκλος Εργασιών 246, , % Μεικτό Κέρδος 55, , % Κέρδος προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων 40,378 85, % Λειτουργικό Κέρδος 22,235 67, % Κέρδος προ Φόρων 12,685 58, % Καθαρό Κέρδος 6,510 37, % Κύκλος Εργασιών Οι Ενοποιημένες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 41.9% το εννιάμηνο του 2009, ανερχόμενες σε εκατ. κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων αντίξοων μακροοικονομικών συνθηκών στην Ευρώπη. Ωστόσο, η απόδοση του τρίτου τριμήνου του 2009, με πωλήσεις μειωμένες κατά 18.6%, απεικονίζει μία σημαντική διαδοχική βελτίωση από τα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου. Η μείωση των πωλήσεων κατά τη διάρκεια του εννιαμήνου του 2009 προήλθε από την μείωση των πωλήσεων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης κατά 48.0% η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση πωλήσεων κατά 6.2% του Κλάδου Νιγηρίας. Μεικτό Κέρδος 11 Νοεμβρίου 09 Σελίδα 6 από 10

7 Το μεικτό Κέρδος μειώθηκε κατά 48.9% το εννιάμηνο του έτους ανερχόμενο σε 55.1 εκατ. με το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους στο 22.4% από 25.4% την ίδια περίοδο πέρυσι. Αυτό αντιπροσωπεύει την επίπτωση της αντίστροφης λειτουργικής μόχλευσης, με το περιθώριο του κόστους πωληθέντων να αυξάνεται από 74.6% το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους στο 77.6%. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου το μεικτό Κέρδος αυξήθηκε 3.2% σε 15.7 εκατ. με το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται στο 22.7%. Το Λειτουργικό Κέρδος (EBIT) Το Λειτουργικό Κέρδος (EBIT) μειώθηκε κατά 66.8% ανερχόμενο σε 22.2 εκατ. το εννιάμηνο του 2009 αντικατοπτρίζοντας την αντίστροφη λειτουργική μόχλευση. Ωστόσο, η μείωση κατά 20.8% των συνολικών Λειτουργικών Εξόδων αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών της Frigoglass για μείωση κόστους και αύξηση της αποδοτικότητας. Το Λειτουργικό Κέρδος του εννιαμήνου του 2009 περιλαμβάνει και το κέρδος ύψους 1.65 εκατ. από την μείωση της πρόβλεψης που είχε ληφθεί το 2008 σχετικά με την απομείωση της αξίας των μηχανημάτων στην Πολωνία και τη Νορβηγία καθώς και την πώληση παγίου στην Νορβηγία. Το Λειτουργικό Κέρδος του τρίτου τριμήνου του 2009 αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος φθάνοντας τα 4.5 εκατ. έναντι ζημίας εκατ. πέρυσι. Το Λειτουργικό κέρδος του τρίτου τριμήνου του 2008 επιβαρύνθηκε από έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους 4.2 εκατ. Καθαρό Κέρδος Το Καθαρό Κέρδος μειώθηκε κατά 82.8% ανερχόμενο σε 6.5 εκατ. το εννιάμηνο του 2009 επιβαρυμένο από τις υψηλότερες ζημιές από τις συναλλαγματικές διαφορές και από τα υψηλότερα δικαιώματα μειοψηφίας. Το Καθαρό Κέρδος της αντίστοιχης περίοδου του 2008 επιβαρύνθηκε κατά 5.1 εκατ. συνολικά από τα έξοδα αναδιάρθρωσης λόγω του κλεισίματος των εργοστασίων στη Νορβηγία, στην Πολωνία και στην Τουρκία, καθώς επίσης και από τον αυξημένο φόρο λόγω της διανομής προμερίσματος. Ταμειακές Ροές Η θετική διαφορά ύψους 40.5 εκατ. στο κεφάλαιο κίνησης σε συνδυασμό με τη μείωση των κεφαλαιακών δαπανών κατά 24.3 εκατ. (συμπεριλαμβανομένης και της εξαγοράς της SFA το 2008) έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, αντιστάθμισαν το δυσχερές τρέχον μακροοικονομικό περιβάλλον. Οι παραπάνω πρωτοβουλίες που πραγματοποιήθηκαν με στόχο τη διατήρηση της ρευστότητας, επέφεραν βελτίωση των ταμειακών ροών μετά από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες, από εκροές ύψους 15.9 εκατ. το 2008 σε εκροές 1.6 εκατ. φέτος. Ισολογισμός Το σύνολο της Καθαρής Θέσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2009 μειώθηκε σε εκατ. από εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το προηγούμενο έτος, ως αποτέλεσμα της επιστροφής κεφαλαίου και καταβολής του προμερίσματος. Επιπλέον, σημειώθηκε αρνητική επίδραση από την υποτίμηση των νομισμάτων (Νάιρα Νιγηρίας, Λεϊ Ρουμανίας, Ρούβλι Ρωσίας, Ινδικής και Ινδονησιακής Ρουπίας). 11 Νοεμβρίου 09 Σελίδα 7 από 10

8 Το Καθαρό Χρέος στο τέλος του εννιαμήνου του 2009 ήταν εκατ., από εκατ. στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2009 και ο συντελεστής καθαρού χρέους προς ίδια κεφάλαια ανέρχεται σε 162%. Αναμένουμε το Καθαρό Χρέος να συνεχίσει να μειώνεται κατά τη διάρκεια του υπολοίπου του έτους ενώ τα επίπεδα των αποθεμάτων και των πελατών αναμένονται να βελτιωθούν. Ο δείκτης μέσου όρου κεφαλαίου κίνησης προς πωλήσεις συνέχισε να βελτιώνεται από το πρώτο εξάμηνο του έτους κυρίως λόγω της μείωσης των αποθεμάτων και της συνεχούς προσπάθειας βέλτιστης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης. Κεφαλαιακές απάνες Οι κεφαλαιακές δαπάνες ανήλθαν 9.5 εκατ. το εννιάμηνο του 2009, σημαντικά μειωμένες από τα 33.6 εκατ. που είχαν δαπανηθεί κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008 (συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της SFA), αντικατοπτρίζοντας την αυστηρή διαχείριση των κεφαλαιακών δαπανών. Από τα 9.5 εκατ. τα 5.6 εκατ. επενδύθηκαν στον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης και τα 3.7 εκατ. στον Κλάδο της Νιγηρίας και κατευθυνθήκαν κυρίως σε επενδύσεις σε νέα προϊόντα και προγράμματα. Επιχειρηματικές Προοπτικές Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος μιας από τις πλέον αντίξοες οικονομικά χρονιές, είναι εμφανές ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη. Παρόλο που υπάρχουν ενδείξεις ότι ο βιομηχανικός κύκλος έφθασε στο χαμηλότερο σημείο, το παγκόσμιο ποσοστό ανεργίας συνεχίζει να αυξάνεται, επιδρώντας αρνητικά στην υποκείμενη ζήτηση των προϊόντων των πελατών μας. Προκειμένου να εξισορροπήσουν τις αντίξοες αυτές συνθήκες, οι πελάτες μας εφάρμοσαν προγράμματα διατήρησης ρευστότητας μειώνωντας τις κεφαλαιακές τους δαπάνες, κυρίως στις σημαντικές για εμάς αγορές της Ανατολικής και υτικής Ευρώπης. Ωστόσο, η καλύτερη πορεία που σημειώθηκε κατά την διάρκεια του τρίτου τρίμηνου οφείλεται κυρίως στις αναπτυσσόμενες αγορές της Ασίας καθώς και σε ορισμένες Ευρωπαϊκές αγορές. Προχωρώντας στο τέταρτο τρίμηνο, αναμένουμε η ανάπτυξη από την Ασία να συνεχιστεί καθώς και η βελτίωση της τάσης στην Αφρική, παράλληλα με την καλή πορεία του κλάδου Νιγηρίας. Τα αποτελέσματα της συνεχούς προσπάθειάς βελτίωσης τους κεφαλαίου κίνησης, παράλληλα με τις πρωτοβουλίες αύξησης της αποδοτικότητας, επιταχύνθηκαν στην διάρκεια του τρίτου τριμήνου και αναμένεται να συνεχίσουν και στο σύνολο του έτους. Η αυστηρή διαχείριση των κεφαλαικών δαπανών σε συνδυασμό με τους ανωτέρω παράγοντες μας δίνουν την πεποίθηση ότι θα έχουμε θετικές ταμειακές ροές στο σύνολο του έτους, ενώ παράλληλα θα μειωθεί περαιτέρω το επίπεδο του καθαρού δανεισμού. 11 Νοεμβρίου 09 Σελίδα 8 από 10

9 Είναι νωρίς για να θεωρήσουμε ότι οι παρούσες συνθήκες είναι αντιπροσωπευτικές μιας υποκείμενης αλλαγής του επιχειρηματικού κύκλου, αλλά πιστεύουμε ότι ο παγκόσμιος κλάδος ποτών έχει θετικές προοπτικές. Οι λύσεις επαγγελματικής ψύξης της Frigoglass αποδεδειγμένα παρέχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στους πελάτες μας δεδομένης της απαράμιλλης υποδομής, των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών μας και της παγκόσμιας παρουσίας μας. Πληροφορίες Lillian Phillips Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας και Επενδυτικών Σχέσεων Τηλ: Greg Quine Financial Dynamics London Τηλ: Πολίνα Ατματσιάδη Επενδυτικές Σχέσεις Τηλ: Νοεμβρίου 09 Σελίδα 9 από 10

10 11 Νοεμβρίου 09 Σελίδα 10 από 10

Αποτελέσματα του έτους που έληξε 31 εκεμβρίου Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Έτους 2009

Αποτελέσματα του έτους που έληξε 31 εκεμβρίου Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Έτους 2009 Αποτελέσματα του έτους που έληξε 31 εκεμβρίου 2009 Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Έτους 2009 Αθήνα, 12 Μαρτίου, 2010: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ) 2009 2008 Διαφορά% Πωλήσεις 337,590

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου του 2009.

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου του 2009. Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου του 2009 Αθήνα 31 Ιουλίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αθήνα 22 Μαΐου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα 2008

Οικονομικά Αποτελέσματα 2008 Αποτελέσματα του έτους που έληξε στις 31 εκεμβρίου 2008 (IFRS) Η Frigoglass ανακοινώνει τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα Πρωτοβουλίες βελτιστοποίησης της δομής κόστους Θέτοντας ισχυρά θεμέλια για το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Τρίμηνο 2010. Ο κύριος Πέτρος ιαμαντίδης, ιευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

1 ο Τρίμηνο 2010. Ο κύριος Πέτρος ιαμαντίδης, ιευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε: Αποτελέσματα του 1 ου τριμήνου που έληξε την 31 Μαρτίου 2010 Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του 1 ου Τριμήνου του 2010 Αθήνα, 19 Μαΐου, 2010: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ) 1 ο Τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εξάμηνο Ο κύριος Πέτρος ιαμαντίδης, ιευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

1 ο Εξάμηνο Ο κύριος Πέτρος ιαμαντίδης, ιευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε: Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του 1 ου Εξαμήνου του 2010 Αθήνα, 3 Αυγούστου, 2010: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ) 1 ο Εξάμηνο 2010 1 ο Εξάμηνο 2009* Διαφορά% Πωλήσεις 235,988 181,543

Διαβάστε περισσότερα

FRIGOGLASS Ετήσια Αποτελέσματα 2006

FRIGOGLASS Ετήσια Αποτελέσματα 2006 FRIGOGLASS Ετήσια Αποτελέσματα 2006 Η Frigoglass Ανακοινώνει Εξαιρετικά Ετήσια Αποτελέσματα για το 2006 Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2007: Η εταιρία Frigoglass, κορυφαίος κατασκευαστής επαγγελματικών ψυγείων

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2007

Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2007 Εταιρική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2007 Δήλωση Κατά τη διάρκεια αυτής της παρουσίασης η Διοίκηση μπορεί να συζητήσει ορισμένες προβλέψεις αναφορικά με τις μελλοντικές επιδόσεις της FRIGOGLASS

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009 SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009 Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009 Βασικά Σηµεία : Η1 2009 Βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Οµίλου Sarantis στο Β τρίµηνο του 2009 σε σύγκριση µε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016 Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016 H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2017

Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2017 Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου Αθήνα, 25 Αυγούστου H Frigoglass A.B.E.E. (η Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το εξάμηνο που έληξε

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 3Μ 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 3Μ 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 3Μ 2010 Τρίτη, 25 Μαΐου 2010 Βασικά Σημεία : 3Μ 2010 Σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου του 2010 προερχόμενη κυρίως από την οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου Αθήνα, 4 Αυγούστου H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου Αθήνα, 6 Αυγούστου H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2017

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2017 Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2017 Αθήνα, 24 Μαΐου 2017 H Frigoglass SAIC (εφεξής "Frigoglass" ή "εμείς" ή ο "Όμιλος") ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2016

Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου Αθήνα, 30 Νοεμβρίου H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010 Βασικά Σημεία : Η1 2010 Ικανοποιητική ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων του Ομίλου κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2016

Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου Αθήνα, 27 Απριλίου 2017 H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6 Αποτελέσματα χρήσης 1.1 31.12.214 Πωλήσεις EBITDA 45 4 35 3 25 2 39 358 312 287 283 298 3 25 2 15 14,8 1,9 13,3 17,1 23,5 25,8 15 1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 214 29 21 211 212 (*) 213 214 25 2 15 1 5

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2014

Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2014 Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου Αθήνα, Ελλάδα, 11 Νοεμβρίου H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίτο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2016

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2016 Αθήνα, 31 Μαΐου 2016 H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2014

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2014 Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2014 Αθήνα, Ελλάδα 8 Μαΐου 2014 H Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2017

Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2017 Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου Αθήνα, Ελλάδα, 24 Νοεμβρίου H Frigoglass A.B.E.E. (η Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και το εννεάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2013 Δελτίο Τύπου Frigoglass SAIC A. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα T +30 210 6165700 F +30 210 6199097 Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2013 Αθήνα, Ελλάδα, Η Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2013 Δελτίο Τύπου Frigoglass SAIC Α.Μεταξά 15, 145 64. Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα T +30 210 6165700 F +30 210 6199097 Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2013 Αθήνα, Ελλάδα, Η Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014 Ο Όμιλος διατηρεί την θετική καθαρή ταμειακή του θέση, ενώ παράλληλα επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου Αθήνα, 10 Νοεμβρίου H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δελτίο Τύπου Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 Βασικά Σημεία : 12Μ_2010 Αύξηση πωλήσεων κατά 1,9% σε σχέση με το 2009. Τα αποτελέσματα του 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του 6µήνου 2006 κινήθηκαν σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης για το σύνολο του τρέχοντος έτους και βρίσκονται σε ακολουθία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου 2006 είναι σύµφωνα των προβλέψεων της ιοίκησης για την πορεία του πρώτου τριµήνου και σε ακολουθία των εκτιµήσεων της

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2014

Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2014 Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου Αθήνα, Ελλάδα, 7 Αυγούστου H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015 Αθήνα, Ελλάδα, 22 Μαΐου 2015 H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του 9µήνου 2006 κινήθηκαν σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης για το σύνολο του τρέχοντος έτους και βρίσκονται σε ακολουθία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα του Τέταρτου τριμήνου 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα του Τέταρτου τριμήνου 2013 Δελτίο Τύπου Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα T +30 210 6165700 F +30 210 6199097 Οικονομικά Αποτελέσματα του Τέταρτου τριμήνου Αθήνα, Ελλάδα, Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 9M '12 % 9M' 11. Πωλήσεις 173,28 6,01% 163,46. Μικτό Κέρδος 82,33 5,02% 78,40 Περιθώριο ΜΚ 47,51% 47,96%

P&L ( εκ.) 9M '12 % 9M' 11. Πωλήσεις 173,28 6,01% 163,46. Μικτό Κέρδος 82,33 5,02% 78,40 Περιθώριο ΜΚ 47,51% 47,96% Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012 Σημαντική ανάπτυξη κατά 33% στα Κέρδη ανά Μετοχή υποστηριζόμενη από αύξηση πωλήσεων και περιορισμό των

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 198 213 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 13,3 16,1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 9M 213 9M 214 29 21 211 212 (*) 213

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2012

Ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2012 Δελτίο Τύπου Frigoglass SAIC A. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα T +30 210 6165700 F +30 210 6199097 Ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2012 Αθήνα, Ελλάδα, Η Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017 57% αύξηση στα Καθαρά Κέρδη, εύρωστη οικονομική θέση, πορεία σύμφωνη με τις εκτιμήσεις της διοίκησης Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του 2010

Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του Τα υψηλότερα τριμηνιαία Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟ 2016 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟ 2016 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 18 Μαΐου H INTRALOT Α.Ε (RIC: INLr.AT, Blmberg: INLOT GA), ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή λύσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι σε σημερινή συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ H Coca-Cola HBC AG, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής των προϊόντων της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εννεάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτο Τρίμηνο 2013 Εννιάμηνο 2013

Τρίτο Τρίμηνο 2013 Εννιάμηνο 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 Γ Τρίμηνο 2013 Γ Τρίμηνο 2012 (1) Μεταβολή % Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια) 575 594-3% Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές Η αγορά το 2013 Πωλήσεις -4% εώς -10% Κερδοφορία Ζημιές Το Πλαίσιο το 2013 Πωλήσεις - 1,4% Κερδοφορία +39% Το 2013 κάναμε 5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Turbo-X τηλεόραση Χτίσαμε τη γκάμα του Τurbo-X στις τηλεοράσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2014

Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2014 Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου Αθήνα, Ελλάδα, 12 Μαρτίου 2015 H Frigoglass SAIC (εφεξής «Frigoglass» ή «εμείς» ή ο «Όμιλος») ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31 Αυγούστου 2017 Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2017 Σημαντική βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων, λόγω αυξημένης παραγωγής και πωλήσεων, αριστοποίησης εφοδιασμού και διεθνών περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Τριµήνου /05/2012

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Τριµήνου /05/2012 Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Τριµήνου 2012 31/05/2012 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Τρίµηνο 2012 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το 1 ο τρίµηνο 2012 µειώθηκαν κατά 22,3%σε 280,7 εκατ. κυρίως λόγω µείωσης

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M 2008

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M 2008 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M 2008 Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009 Βασικά Σημεία : 12M 2008 Άνοδος πωλήσεων του Ομίλου Sarantis κατά 7,36% στα 259,37 εκ. το 2008 από 241,59 εκ. το 2007. Άνοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης

Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Αθήνα, 3 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Τα καθαρά αποτελέσματα του Γ Τριμήνου αντικατοπτρίζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Σημαντική αύξηση κατά 38% στα Κέρδη ανά Μετοχή υποστηριζόμενη από αύξηση πωλήσεων κατά 6,6% και λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων 93/32 Α. Μεταξά 15, Κηφισιά, Αθήνα. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008

Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων 93/32 Α. Μεταξά 15, Κηφισιά, Αθήνα. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008 FRIGOGLASS A.B.E.EA Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων ΑΡ. Μ.Α.Ε.. 29454/06/Β93/32 93/32 Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008 Η παρούσα Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2015

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Γ.Ε.ΜΗ. 1351401000 Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα FRIGOGLASS A.B.E.E

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Χρήσης 2004 Η σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό επιβραβεύει τις στρατηγικές επιλογές του Οµίλου. Οι οικονοµικές επιδόσεις ήταν ελαφρώς

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014 Αποτελέσµατα Εννιαµήνου 214 28/11/214 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 9Μ214 Η υλοποίηση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου επιταχύνθηκε στο 3 ο τρίµηνο οδηγώντας σε αυξηµένο κύκλο εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Αύξηση πωλήσεων, διψήφια ανάπτυξη κερδοφορίας, θετική καθαρή ταμειακή θέση.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Αύξηση πωλήσεων, διψήφια ανάπτυξη κερδοφορίας, θετική καθαρή ταμειακή θέση. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Αύξηση πωλήσεων, διψήφια ανάπτυξη κερδοφορίας, θετική καθαρή ταμειακή θέση. Βασικά Σημεία : 9Μ 2015 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα /3/2015

Αποτελέσµατα /3/2015 Αποτελέσµατα 214 31/3/215 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 214 Το 214 παρατηρήθηκε βελτίωση οικονοµικών συνθηκών στην Ελλάδα µε ανάπτυξη της οικονοµίας µετά από έξη έτη ύφεσης (27-213 :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ % Βασικά oικονοµικά στοιχεία Σεπ-07 Σεπ-06 Μεταβολή Σεπ-07 Σεπ-06

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 Οι ενοποιηµένες επιδόσεις κατά το 9µηνο του 2005 παρέµειναν σε ακολουθία µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης του Οµίλου. Οι ξένες αγορές συνέχισαν να αποδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου Πωλήσεις: 3.695,2 εκ. ευρώ έναντι 3.177,2 εκ. ευρώ το (αύξηση 16,3%) Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων,

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Green is cool Frigoglass Ετήσιο Δελτίο

Green is cool Frigoglass Ετήσιο Δελτίο Green is cool Frigoglass Ετήσιο Δελτίο Η Frigoglass με μια ματιά 01 Οικονομική Ανασκόπηση 02 Εταιρικό Προφίλ 04 Επιστολή Προέδρου 06 Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου Επιχειρηματική Ανασκόπηση 08 Ecocool

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 6Μ /9/2017

Αποτελέσµατα 6Μ /9/2017 Αποτελέσµατα 6Μ2017 14/9/2017 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 6Μ2017 Στις έως τώρα θετικές εξελίξεις του 2017 περιλαµβάνονται - η ολοκλήρωση στις 31/8/2017 της περιόδου κατασκευής και η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ H Coca-Cola HBC AG, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής των σημάτων της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά της αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε 1

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε 1 Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Σεπτεµβρίου 2017 Βασικά στοιχεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Εξέλιξη κύριων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 26 Σεπτεμβρίου 217 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 217 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Χαμηλή μονοψήφια υποχώρηση των πωλήσεων και των μικτών κερδών. EBITDA στα ίδια επίπεδα, με ικανοποιητικά αυξημένο

Διαβάστε περισσότερα