Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009"

Transcript

1 Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ) Διαφορά% Πωλήσεις 246, , % Λειτουργικό Κέρδος (ΕΒΙΤ) 22,235 67, % Καθαρό Κέρδος 6,510 37, % Κέρδος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 40,378 85, % Ο κύριος Πέτρος ιαμαντίδης, ιευθύνων Σύμβουλος της, Frigoglass, σχολίασε: «Οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες συνέχισαν να επηρεάζουν την Frigoglass κατά την διάρκεια του τρίτου τριμήνου, σε μικρότερο όμως βαθμό, δεδομένης της βελτίωσης των πωλήσεων σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα του έτους. Είμαστε ικανοποιημένοι με τα οφέλη της αυστηρής διαχείρισης του κόστους, που ήταν εμφανέστερα στην διάρκεια του τρίτου τριμήνου, έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση του λειτουργικού κέρδους σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αποτελεσματική διαχείριση των στοιχείων κόστους, η ευρεία γεωγραφική μας διασπορά καθώς και η διαρκής θετική πορεία της υαλουργίας στη Νιγηρία ήταν οι παράγοντες που συνέβαλαν στο να εξισορροπηθεί, μερικώς, η αδυναμία των Ευρωπαϊκών αγορών. Καθώς προχωρούμε στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, αναμένουμε βελτίωση της ζήτησης των πελατών μας, κυρίως από τις αναπτυσσόμενες αγορές της Αφρικής και της Ασίας. Επίπρόσθετα, η θετικότερη τάση του τρίτου τριμήνου, παράλληλα με την αναμενόμενη μείωση των αποθεμάτων θα συμβάλουν σε υψηλότερες ταμειακές ροές καθώς και σε βελτιωμένη κεφαλαιακή δομή στο σύνολο του έτους, θέτοντας τα θεμέλια για να εκμεταλλευθούμε στον μέλλον τις προοπτικές του κλάδου μας.»

2 Επισκόπηση Οι Ενοποιημένες Πωλήσεις μειώθηκαν κατά 41.9% ανερχόμενες σε εκατ. κατά το εννιάμηνο του Το τρίτο τρίμηνο καταγράφηκε μείωση των πωλήσεων κατά 18.6%, αντικατοπτρίζοντας μια διαδοχική βελτίωση ανά τρίμηνο καθ όλη τη διάρκεια του έτους (το πρώτο τρίμηνο του 2009 οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 55.9% ενώ το δεύτερο τρίμηνο του 2009 μειώθηκαν κατά 40.3%). Η πορεία του πρώτου εννιαμήνου του έτους επηρεάστηκε από τη μείωση των πωλήσεων του Κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης κατά 48.0% οι οποίες ανήλθαν σε εκατ., αποτελώντας το 78% των συνολικών πωλήσεων. Η υτική και η Ανατολική Ευρώπη σημείωσαν μείωση της τάξης του 47.8% και 71.6% αντίστοιχα, εξαιτίας σημαντικών μειώσεων στην Ρωσία, στην Ουκρανία, στην Πολωνία, στη Γερμανία και στην Ιταλία. Η γεωγραφική περιοχή της Ασίας-Ωκεανίας παρουσίασε άνοδο της τάξης του 30,1% για το εννιάμηνο του έτους κυρίως ωθούμενη από την Ινδία και την Κίνα. Οι πωλήσεις στην Αφρική/Μέση Ανατολή μειώθηκαν κατά 23.3% ενώ αναμένουμε η απόδοση της συγκεκριμένης περιοχής να βελτιωθεί το τελευταίο τρίμηνο του έτους δεδομένου της αντίστροφης εποχικότητας των πωλήσεων. Όσον αφορά στους βασικούς πελάτες, οι πωλήσεις στην Coca-Cola 3E μειώθηκαν κατά 72.3% κατά το εννιάμηνο, αντιπροσωπεύοντας τώρα το 16.7% των πωλήσεων του Κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης σε σύγκριση με το 31.3% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι πωλήσεις στους άλλους εμφιαλωτές της Coca-Cola εκτός της Coca-Cola 3E αυξήθηκαν κατά 3.0% και τώρα αντιπροσωπεύουν το 43.5% των πωλήσεων του Κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης έναντι του 21.9% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι πωλήσεις προς τις ζυθοποιίες μειώθηκαν κατά 55.0%, αποτελώντας τώρα το 25.6% των πωλήσεων επαγγελματικής ψύξης από 29.6% το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Οι πωλήσεις του Κλάδου της Νιγηρίας σημειώνουν άνοδο της τάξης του 6.2% σε Ευρώ (19.4% σε Νάιρα) το εννιάμηνο του έτους ανερχόμενες σε 52.9 εκατ., αντιπροσωπεύοντας τώρα το 21% των συνολικών πωλήσεων σε σύγκριση με ποσοστό 12% της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Η άνοδος των πωλήσεων αποδίδεται στην αύξηση των πωλήσεων στον τομέα της υαλουργίας κατά 7.0% σε Ευρώ (20.3% σε Νάιρα) ανερχόμενες σε 39.2 εκατ. Οι πωλήσεις των υπόλοιπων δραστηριοτήτων στη Νιγηρία επίσης αυξήθηκαν 3.9% την ίδια περίοδο σε Ευρώ (16.9% σε Νάιρα) σε 13.7 εκατ. Το καθαρό κέρδος του κλάδου της Νιγηρίας αυξήθηκε κατά 12.3% σε Ευρώ ανερχόμενο σε 5.1 εκατ. Οι πωλήσεις του κλάδου πλαστικών μειώθηκαν κατά 70.4% κατά το εννιάμηνο ανερχόμενες σε 1.6 εκατ., εξαιτίας των αντίξοων οικονομικών συνθηκών. Σε ενοποιημένο επίπεδο το Λειτουργικό Κέρδος (ΕΒΙΤ) μειώθηκε κατά 66.8% ετησίως κατά τη διάρκεια του πρώτου εννιαμήνου 2009 ανερχόμενο σε 22.2 εκατ. αντικατοπτρίζοντας την μείωση του όγκου πωληθέντων και την 11 Νοεμβρίου 09 Σελίδα 2 από 10

3 αντίστροφη λειτουργική μόχλευση. Ωστόσο, αντικατοπτρίζεται μία τάση βελτίωσης σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του έτους καθώς οι πρωτοβουλίες για μείωση κόστους γίνονται πιο έκδηλες. Το Καθαρό Κέρδος του πρώτου εννιαμήνου του 2009 μειώθηκε κατά 70,4% ανερχόμενο σε 6.5 εκατ., επιβαρυμένο από τις υψηλότερες ζημιές από τις συναλλαγματικές διαφορές και από τα υψηλότερα δικαιώματα μειοψηφίας. Το Καθαρό Κέρδος της αντίστοιχης περίοδου του 2008 επιβαρύνθηκε κατά 5.1 εκατ. συνολικά από τα έξοδα αναδιάρθρωσης λόγω του κλεισίματος των εργοστασίων στη Νορβηγία και στην Πολωνία, τις προβλέψεις για την αναδιάρθρωση του εργοστασίου SFA στην Τουρκία, το φόρο σχετικά με τη διανομή προμερίσματος και το κεφαλαιακό κέρδος από την πώληση.του τομέα ΡΕΤ της Νιγηρίας. Οι Καθαρές Εισροές μετά από Λειτουργικές και Επενδυτικές ραστηριότητες βελτιώθηκαν κατά 14.4 εκατ. κατά τη διάρκεια του πρώτου εννιαμήνου του 2009 σε εκροές ύψους 1.6 εκατ., έναντι εκροών ύψους 15.9 εκατ. κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου του Αυτό επετεύχθη παρά τις εξαιρετικά δυσχερείς εμπορικές συνθήκες λόγω της αυστηρής κατανομής κεφαλαίου τη φετινή περίοδο και της σημαντικής βελτίωσης του κεφαλαίου κίνησης. Επισκόπηση ανά Κύρια ραστηριότητα Κύκλος Εργασιών ( 000) 2008 % ιαφορά % επί του Συνόλου Κέρδος προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA 000) % ιαφορά Κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης 192, , % 78% 22,423 67, % Κλάδος Νιγηρίας 52,913 49, % 21% 17,861 17, % Κλάδος Πλαστικών 1,591 5, % 1% 94 1, % ιεταιρικές ραστηριότητες ,246 Σύνολο 246, , % 85,742 40, % Κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης Οι πωλήσεις του Κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης μειώθηκαν κατά 48.0% ανερχόμενες σε εκατ. το εννιάμηνο του 2009, βελτιωμένες σε σύγκριση με το εξάμηνο του έτους, κυρίως λόγω της πολύ καλής πορείας της Ασίας και ορισμένων παραγγελιών από την Ευρώπη. 11 Νοεμβρίου 09 Σελίδα 3 από 10

4 Κύκλος Εργασιών ανά Γεωγραφική Περιοχή Η μείωση των πωλήσεων στον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης κατά το εννιάμηνο προήλθε κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη όπου οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 71.6% ανερχόμενες σε 51.1εκατ., υποδηλώνοντας μια διαδοχική βελτίωση της τάσης. Η μείωση των πωλήσεων προήλθε κυρίως από τις χαμηλότερες πωλήσεις προς την Coca-Cola 3E και τις ζυθοποιίες που σημείωσαν μείωση 78% και 65% αντίστοιχα. Οι πωλήσεις σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση στην Ρωσία, την Ουκρανία, την Πολωνία, την Ρουμανία την Βουλγαρία και την Σερβία, παρόλο που παρατηρήθηκαν τάσεις βελτίωσης σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο, με την Ρωσία και την Ουκρανία να σημειώνουν αύξηση σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του Στην υτική Ευρώπη οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 47.8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους ανερχόμενες σε 53.7 εκατ. Η μείωση των πωλήσεων προήλθε κυρίως από τις χαμηλότερες πωλήσεις προς την Coca-Cola 3E και τους άλλους εμφιαλωτές της Coca-Cola που σημείωσαν μείωση 55% και 38% αντίστοιχα. Οι αγορές που σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση ήταν η Γερμανία, η Ιταλία και η Ελλάδα, ενώ το Βέλγιο, η Ισπανία και η Πορτογαλία συνεισέφεραν θετικά στις πωλήσεις και σημείωσαν διαδοχική βελτίωση μέσα στο χρόνο. Οι πωλήσεις στην Ασία/ Ωκεανία αυξήθηκαν κατα 30.1% ανερχόμενες σε 48,6 εκατ. το εννιάμηνο του έτους, κυρίως λόγω αύξησης της τάξης του 107% στις πωλήσεις προς τους άλλους εμφιαλωτές της Coca-Cola. Η Ινδία και η Κίνα συνέχισαν να συνεισφέρουν σημαντικά στις πωλήσεις της περιοχής με αξιοσημείωτες πωλήσεις στο Βιετνάμ, τη Σρι Λάνκα και τη Μαλαισία. Επίσης λάβαμε τις πρώτες παραγγελίες από τις Φιλιππίνες κατά την διάρκεια του τρίτου τριμήνου και πιστεύουμε να συνεχίσουμε και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Οι πωλήσεις στην Αφρική/Μέση Ανατολή μειώθηκαν κατά 23.3% το εννιάμηνο του έτους, ανερχόμενες σε 37.7 εκατ., με τις πωλήσεις προς τους άλλους εμφιαλωτές της Coca-Cola και τις ζυθοποιίες να σημειώνουν μείωση της τάξης του 19% και 8% αντίστοιχα. Οι αγορές που σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση ήταν της Νιγηρίας και του Μαρόκο, ενώ η Κένυα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σημείωσαν σημαντική συνεισφορά. εδομένης της αντίστροφης εποχικότητας σε όλες τις Αφρικανικές αγορές, το τελευταίο τρίμηνο του 2009 αναμένεται να αντιστρέψει την αρνητική τάση των πρώτων τριών τριμήνων. Κύκλος Εργασιών ανά Ομάδα Πελατών Οι πωλήσεις προς τους άλλους εμφιαλωτές της Coca-Cola εκτός της Coca- Cola 3Ε σημείωσαν αύξηση της τάξης του 3.0% το εννιάμηνο του έτους, ανερχόμενες σε 83.6 εκατ., με την μεγαλύτερη συνεισφορά να προέρχεται από την Ινδία και την Κίνα. Οι πωλήσεις προς την Coca-Cola 3Ε μειώθηκαν κατά 72.3% τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, ανερχόμενες σε 32.0 εκατ., παρόλο που σημειώθηκε μια βελτίωση σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο σε πολλές αγορές όπως αυτή της Ελλάδος και της Ουκρανίας. Οι πωλήσεις προς τις ζυθοποιίες μειώθηκαν κατά 55.0% ανερχόμενες σε 49.2 εκατ., τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, σημειώνοντας μια τάση βελτίωσης σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του έτους, με την Efes να συνεισφέρει σημαντικά στο τρίτο τρίμηνο. 11 Νοεμβρίου 09 Σελίδα 4 από 10

5 Κερδοφορία Το Κέρδος προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για τον κλάδο επαγγελματικής Ψύξης μειώθηκε κατά 66.6% ανερχόμενο σε 22.4εκατ. για το εννιάμηνο του 2009 ενώ το περιθώριο κέρδους προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε σε 11.7% από 18.2% το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.το Λειτουργικό Κέρδος (EBIT) μειώθηκε κατά 79.6% ανερχόμενο σε 11.2 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την μείωση των πωλήσεων και την αντίστροφη λειτουργική μόχλευση. Το Καθαρό Κέρδος μειώθηκε κατά 95.0% ανερχόμενο σε 1.6 εκατ. Το Καθαρό Κέρδος της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους περιελάμβανε 5.8 εκατ. κόστος αναδιάρθρωσης που σχετίζεται με τη Νορβηγία, την Πολωνία, την SFA και την αυξημένη φορολογία εξαιτίας του προμερίσματος. Κλάδος Νιγηρίας Οι πωλήσεις στον κλάδο Νιγηρίας αυξήθηκαν κατά 6.2% σε Ευρώ το εννιάμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ανερχόμενες σε 52.9 εκατ., ωθούμενες κυρίως από τον τομέα της υαλουργίας. Η αύξηση των πωλήσεων σε Ευρώ επηρεάστηκαν αρνητικά από την αδυναμία του Νάιρα, καθώς η αύξηση σε τοπικό νόμισμα ανήλθε σε 19.4%. Πωλήσεις ανά ραστηριότητα Η αύξηση των πωλήσεων του κλάδου Νιγηρίας προήλθε κυρίως από τη συνεχιζόμενη θετική πορεία του τομέα της υαλουργίας που αυξήθηκε κατά 20.3% σε τοπικό νόμισμα το εννιάμηνο του Η αδυναμία του Νάιρα μετρίασε την αύξηση των πωλήσεων σε Ευρώ σε 7%, ανερχόμενες σε 39.2 εκατ. Οι πωλήσεις (σε Ευρώ) στην υαλουργία αυξήθηκαν κυρίως από τις Εξαγωγές (+46.1%), τα Οινοπνευματώδη Ποτά (+21.9%) και τους Εμφιαλωτές της Coca-Cola (+ 6.6%). Οι πωλήσεις που προέρχονται από τις άλλες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 3.9% σε Ευρώ ανερχόμενες στα 13.7 εκατ. το εννιάμηνο, αντιστοιχώντας σε αύξηση 16.9% σε τοπικό νόμισμα. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην αύξηση κατά 15.3% των πωλήσεων του τομέα Πλαστικών. Κερδοφορία Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και αποσβέσεων του κλάδου της Νιγηρίας αυξήθηκαν κατά 3.0% σε Ευρώ το εννιάμηνο ανερχόμενα σε 17.9 εκατ., με το αντίστοιχο περιθώριο ως προς τις πωλήσεις να ανέρχεται στο 33.8%. Τα Λειτουργικά Κέρδη (Κέρδη προ Φόρων και Τόκων) αυξήθηκαν κατά 0.7% σε Ευρώ την ίδια περίοδο, ανερχόμενα στα 11.2 εκατ., με το περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους να διαμορφώνεται στο 21.3% συγκρινόμενο με το 22.4% την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Το περασμένο έτος στο Λειτουργικό Κέρδος περιλαμβανόταν και ένα κεφαλαιακό κέρδος της τάξης των 2.1 από την πώληση του PET. 11 Νοεμβρίου 09 Σελίδα 5 από 10

6 Τα Καθαρά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 12.3% σε Ευρώ ανερχόμενα σε 5.1 εκατ., με το περιθώριο Καθαρού Κέρδους να αυξάνεται σημαντικά στο 9.6%, από 9.0% την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Κλάδος Πλαστικών Οι πωλήσεις στον κλάδο πλαστικών μειώθηκαν κατά 70.4% τους πρώτους εννέα μήνες του 2009 ανερχόμενες σε 1.6 εκατ. ενώ σημειώθηκαν ζημιές ύψους 0.2 εκατ. Οικονομική Επισκόπηση Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2009 % ιαφορά ( 000) ( 000) % Κύκλος Εργασιών 246, , % Μεικτό Κέρδος 55, , % Κέρδος προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων 40,378 85, % Λειτουργικό Κέρδος 22,235 67, % Κέρδος προ Φόρων 12,685 58, % Καθαρό Κέρδος 6,510 37, % Κύκλος Εργασιών Οι Ενοποιημένες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 41.9% το εννιάμηνο του 2009, ανερχόμενες σε εκατ. κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων αντίξοων μακροοικονομικών συνθηκών στην Ευρώπη. Ωστόσο, η απόδοση του τρίτου τριμήνου του 2009, με πωλήσεις μειωμένες κατά 18.6%, απεικονίζει μία σημαντική διαδοχική βελτίωση από τα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου. Η μείωση των πωλήσεων κατά τη διάρκεια του εννιαμήνου του 2009 προήλθε από την μείωση των πωλήσεων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης κατά 48.0% η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση πωλήσεων κατά 6.2% του Κλάδου Νιγηρίας. Μεικτό Κέρδος 11 Νοεμβρίου 09 Σελίδα 6 από 10

7 Το μεικτό Κέρδος μειώθηκε κατά 48.9% το εννιάμηνο του έτους ανερχόμενο σε 55.1 εκατ. με το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους στο 22.4% από 25.4% την ίδια περίοδο πέρυσι. Αυτό αντιπροσωπεύει την επίπτωση της αντίστροφης λειτουργικής μόχλευσης, με το περιθώριο του κόστους πωληθέντων να αυξάνεται από 74.6% το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους στο 77.6%. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου το μεικτό Κέρδος αυξήθηκε 3.2% σε 15.7 εκατ. με το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται στο 22.7%. Το Λειτουργικό Κέρδος (EBIT) Το Λειτουργικό Κέρδος (EBIT) μειώθηκε κατά 66.8% ανερχόμενο σε 22.2 εκατ. το εννιάμηνο του 2009 αντικατοπτρίζοντας την αντίστροφη λειτουργική μόχλευση. Ωστόσο, η μείωση κατά 20.8% των συνολικών Λειτουργικών Εξόδων αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών της Frigoglass για μείωση κόστους και αύξηση της αποδοτικότητας. Το Λειτουργικό Κέρδος του εννιαμήνου του 2009 περιλαμβάνει και το κέρδος ύψους 1.65 εκατ. από την μείωση της πρόβλεψης που είχε ληφθεί το 2008 σχετικά με την απομείωση της αξίας των μηχανημάτων στην Πολωνία και τη Νορβηγία καθώς και την πώληση παγίου στην Νορβηγία. Το Λειτουργικό Κέρδος του τρίτου τριμήνου του 2009 αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος φθάνοντας τα 4.5 εκατ. έναντι ζημίας εκατ. πέρυσι. Το Λειτουργικό κέρδος του τρίτου τριμήνου του 2008 επιβαρύνθηκε από έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους 4.2 εκατ. Καθαρό Κέρδος Το Καθαρό Κέρδος μειώθηκε κατά 82.8% ανερχόμενο σε 6.5 εκατ. το εννιάμηνο του 2009 επιβαρυμένο από τις υψηλότερες ζημιές από τις συναλλαγματικές διαφορές και από τα υψηλότερα δικαιώματα μειοψηφίας. Το Καθαρό Κέρδος της αντίστοιχης περίοδου του 2008 επιβαρύνθηκε κατά 5.1 εκατ. συνολικά από τα έξοδα αναδιάρθρωσης λόγω του κλεισίματος των εργοστασίων στη Νορβηγία, στην Πολωνία και στην Τουρκία, καθώς επίσης και από τον αυξημένο φόρο λόγω της διανομής προμερίσματος. Ταμειακές Ροές Η θετική διαφορά ύψους 40.5 εκατ. στο κεφάλαιο κίνησης σε συνδυασμό με τη μείωση των κεφαλαιακών δαπανών κατά 24.3 εκατ. (συμπεριλαμβανομένης και της εξαγοράς της SFA το 2008) έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, αντιστάθμισαν το δυσχερές τρέχον μακροοικονομικό περιβάλλον. Οι παραπάνω πρωτοβουλίες που πραγματοποιήθηκαν με στόχο τη διατήρηση της ρευστότητας, επέφεραν βελτίωση των ταμειακών ροών μετά από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες, από εκροές ύψους 15.9 εκατ. το 2008 σε εκροές 1.6 εκατ. φέτος. Ισολογισμός Το σύνολο της Καθαρής Θέσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2009 μειώθηκε σε εκατ. από εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το προηγούμενο έτος, ως αποτέλεσμα της επιστροφής κεφαλαίου και καταβολής του προμερίσματος. Επιπλέον, σημειώθηκε αρνητική επίδραση από την υποτίμηση των νομισμάτων (Νάιρα Νιγηρίας, Λεϊ Ρουμανίας, Ρούβλι Ρωσίας, Ινδικής και Ινδονησιακής Ρουπίας). 11 Νοεμβρίου 09 Σελίδα 7 από 10

8 Το Καθαρό Χρέος στο τέλος του εννιαμήνου του 2009 ήταν εκατ., από εκατ. στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2009 και ο συντελεστής καθαρού χρέους προς ίδια κεφάλαια ανέρχεται σε 162%. Αναμένουμε το Καθαρό Χρέος να συνεχίσει να μειώνεται κατά τη διάρκεια του υπολοίπου του έτους ενώ τα επίπεδα των αποθεμάτων και των πελατών αναμένονται να βελτιωθούν. Ο δείκτης μέσου όρου κεφαλαίου κίνησης προς πωλήσεις συνέχισε να βελτιώνεται από το πρώτο εξάμηνο του έτους κυρίως λόγω της μείωσης των αποθεμάτων και της συνεχούς προσπάθειας βέλτιστης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης. Κεφαλαιακές απάνες Οι κεφαλαιακές δαπάνες ανήλθαν 9.5 εκατ. το εννιάμηνο του 2009, σημαντικά μειωμένες από τα 33.6 εκατ. που είχαν δαπανηθεί κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008 (συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της SFA), αντικατοπτρίζοντας την αυστηρή διαχείριση των κεφαλαιακών δαπανών. Από τα 9.5 εκατ. τα 5.6 εκατ. επενδύθηκαν στον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης και τα 3.7 εκατ. στον Κλάδο της Νιγηρίας και κατευθυνθήκαν κυρίως σε επενδύσεις σε νέα προϊόντα και προγράμματα. Επιχειρηματικές Προοπτικές Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος μιας από τις πλέον αντίξοες οικονομικά χρονιές, είναι εμφανές ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη. Παρόλο που υπάρχουν ενδείξεις ότι ο βιομηχανικός κύκλος έφθασε στο χαμηλότερο σημείο, το παγκόσμιο ποσοστό ανεργίας συνεχίζει να αυξάνεται, επιδρώντας αρνητικά στην υποκείμενη ζήτηση των προϊόντων των πελατών μας. Προκειμένου να εξισορροπήσουν τις αντίξοες αυτές συνθήκες, οι πελάτες μας εφάρμοσαν προγράμματα διατήρησης ρευστότητας μειώνωντας τις κεφαλαιακές τους δαπάνες, κυρίως στις σημαντικές για εμάς αγορές της Ανατολικής και υτικής Ευρώπης. Ωστόσο, η καλύτερη πορεία που σημειώθηκε κατά την διάρκεια του τρίτου τρίμηνου οφείλεται κυρίως στις αναπτυσσόμενες αγορές της Ασίας καθώς και σε ορισμένες Ευρωπαϊκές αγορές. Προχωρώντας στο τέταρτο τρίμηνο, αναμένουμε η ανάπτυξη από την Ασία να συνεχιστεί καθώς και η βελτίωση της τάσης στην Αφρική, παράλληλα με την καλή πορεία του κλάδου Νιγηρίας. Τα αποτελέσματα της συνεχούς προσπάθειάς βελτίωσης τους κεφαλαίου κίνησης, παράλληλα με τις πρωτοβουλίες αύξησης της αποδοτικότητας, επιταχύνθηκαν στην διάρκεια του τρίτου τριμήνου και αναμένεται να συνεχίσουν και στο σύνολο του έτους. Η αυστηρή διαχείριση των κεφαλαικών δαπανών σε συνδυασμό με τους ανωτέρω παράγοντες μας δίνουν την πεποίθηση ότι θα έχουμε θετικές ταμειακές ροές στο σύνολο του έτους, ενώ παράλληλα θα μειωθεί περαιτέρω το επίπεδο του καθαρού δανεισμού. 11 Νοεμβρίου 09 Σελίδα 8 από 10

9 Είναι νωρίς για να θεωρήσουμε ότι οι παρούσες συνθήκες είναι αντιπροσωπευτικές μιας υποκείμενης αλλαγής του επιχειρηματικού κύκλου, αλλά πιστεύουμε ότι ο παγκόσμιος κλάδος ποτών έχει θετικές προοπτικές. Οι λύσεις επαγγελματικής ψύξης της Frigoglass αποδεδειγμένα παρέχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στους πελάτες μας δεδομένης της απαράμιλλης υποδομής, των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών μας και της παγκόσμιας παρουσίας μας. Πληροφορίες Lillian Phillips Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας και Επενδυτικών Σχέσεων Τηλ: Greg Quine Financial Dynamics London Τηλ: Πολίνα Ατματσιάδη Επενδυτικές Σχέσεις Τηλ: Νοεμβρίου 09 Σελίδα 9 από 10

10 11 Νοεμβρίου 09 Σελίδα 10 από 10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 28 Μία Έρευνα της Manpower Manpower - Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Περιεχόµενα Q3/8 Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 70, Ιανουάριος 2013 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικώνν Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εξέλιξη δεικτών οικονομικής συγκυρίας που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q 25 Ελλάδα Προοπτικές Απασχόλησης Η Έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης κατά το Α Τρίμηνο του 25 πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 1 Εισαγωγή Δεν είναι λίγα όσα έχουν λεχθεί και γραφεί, ιδίως τα τελευταία χρόνια, για τον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 HOTELS Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 2013 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Κυριάκος Εμμ. Ρερρές, Δρ. Οικονομολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής ΙΤΕΠ. 2. Αγνή Χριστίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και ύφεση: οι επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Οικονομική κρίση και ύφεση: οι επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Οικονομική κρίση και ύφεση: οι επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2011 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Page Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...10 Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Συνεισφορά της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθµοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2012

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθµοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2012 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα