Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης:"

Transcript

1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Σύμβαση του Μόντρεαλ ή το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορεί να ισχύουν για το ταξίδι σας και οι συμβάσεις αυτές διέπουν και μπορεί να μειώσουν την ευθύνη των αερομεταφορέων σχετικώς με θάνατο ή σωματική βλάβη, απώλεια, ζημία αποσκευών ή καθυστέρηση. Όπου ισχύει η Σύμβαση του Μόντρεαλ, οι περιορισμοί ευθύνης είναι οι ακόλουθοι: 1. Δεν υπάρχουν οικονομικοί περιορισμοί σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης. 2. Σχετικώς με καταστροφή, απώλεια, βλάβη ή καθυστέρηση αποσκευών, θα δίδονται 1,131 Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα (περίπου 1,200 Ευρώ, ή 1,800 Δολάρια ΗΠΑ) για κάθε επιβάτη στις περισσότερες περιπτώσεις. 3. Για ζημία που προέκυψε από καθυστέρηση του ταξιδιού σας, 4,694 Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα (περίπου 5,000 Ευρώ, ή 7,500 Δολάρια ΗΠΑ ) για κάθε επιβάτη στις περισσότερες περιπτώσεις. Η Οδηγία της Ε.Ε. με αριθμό 889/2002 απαιτεί από τους μεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόζουν τις διατάξεις των περιορισμών της Σύμβασης του Μόντρεαλ σε όλες τις αερομεταφορές επιβατών και των αποσκευών τους, που πραγματοποιούν. Πολλοί μεταφορείς που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξαν επίσης να την εφαρμόζουν σχετικώς με μεταφορές επιβατών και των αποσκευών τους. Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης: 1. 16,600 Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα (περίπου 20,000 Ευρώ, ή 20,000 Δολάρια ΗΠΑ) σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης εάν ισχύσει το Πρωτόκολλο της Χάγης στη Σύμβαση, ή 8,300 Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα (περίπου 10,000 Ευρώ, ή 10,000 Δολάρια ΗΠΑ), σε περίπτωση που ισχύει μόνο η Σύμβαση της Βαρσοβίας. Πολλοί μεταφορείς ηθελημένα αποποιήθηκαν τους περιορισμούς αυτούς στο σύνολο τους και οι Αμερικανικοί κανονισμοί απαιτούν, για ταξίδια προς, από ή με συμφωνημένη στάση σε περιοχή των ΗΠΑ, το όριο να μην να είναι λιγότερο από $75,000 Δολάρια ΗΠΑ Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα (περίπου 20 Ευρώ, 20 Δολάρια ΗΠΑ) ανά κιλό για απώλεια ή ζημία ή καθυστέρηση ελεγμένων αποσκευών και 332 Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα (περίπου 400 Ευρώ, ή 400 Δολάρια ΗΠΑ) για μη ελεγμένες αποσκευές. 3. Ο μεταφορέας δύναται επίσης να καταστεί υπεύθυνος για ζημία που προκλήθηκε από καθυστέρηση. Επιπλέον πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από τον μεταφορέα σχετικώς με τα όρια που ισχύουν στο ταξίδι σας. Αν το ταξίδι σας περιλαμβάνει μεταφορά από περισσότερους μεταφορείς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με καθένα από αυτούς για παροχή πληροφοριών σχετικώς με τα ισχύοντα όρια ευθύνης. Ανεξάρτητα από το ποια Σύμβαση ισχύει στο ταξίδι σας, μπορείτε να επωφεληθείτε από υψηλότερα όρια ευθύνης για απώλεια ή ζημία ή καθυστέρηση απόδοσης αποσκευών,

2 πραγματοποιώντας την ώρα του check-in μία ειδική δήλωση της αξίας των αποσκευών σας και καταβάλλοντας το οποιοδήποτε επιπλέον ποσό που μπορεί να ισχύει. Εναλλακτικά, αν η αξία των αποσκευών σας υπερβαίνει τα όρια ευθύνης που ισχύουν, τότε πρέπει να τις ασφαλίσετε πλήρως πριν ταξιδέψετε. Προθεσμία για κατάθεση αγωγής: Οποιαδήποτε αγωγή ενώπιον δικαστηρίου για αποζημίωση θα πρέπει να κατατεθεί μέσα σε δύο χρόνια από την ημερομηνία άφιξης του αεροσκάφους ή από την ημερομηνία κατά την οποία το αεροσκάφος όφειλε να αφιχθεί. Αποζημίωση αποσκευών: Γραπτή ειδοποίηση στον μεταφορέα πρέπει να επιδοθεί εντός 7 ημερών από την παραλαβή των ελεγμένων αποσκευών σε περίπτωση ζημίας, και σε οποιαδήποτε περίπτωση καθυστέρησης, εντός 21 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία είχαν τεθεί στην διάθεση των επιβατών. Αναγγελία Όρων Σύμβασης που ενσωματώνονται με αναφορά 1. Η σύμβαση μεταφοράς σας με έναν μεταφορέα που σας παρέχει αερομεταφορά, διεθνή, εσωτερική ή ένα εσωτερικό τμήμα ενός διεθνούς ταξιδιού υπόκειται στην παρούσα αναγγελία, σε οποιαδήποτε αναγγελία ή απόδειξη του μεταφορέα και στους ατομικούς όρους του μεταφορέα (Όροι), τους σχετικούς κανονισμούς και πολιτικές (Κανονισμοί) και οποιουσδήποτε ισχύοντες δασμούς. 2. Εάν η μεταφορά σας γίνεται με περισσότερους από έναν μεταφορείς, διαφορετικοί Όροι, Κανονισμοί και οποιοιδήποτε ισχύοντες δασμοί μπορεί να ισχύουν για κάθε μεταφορέα 3. Οι Όροι, Κανονισμοί και οποιοιδήποτε ισχύοντες δασμοί κάθε μεταφορέα ενσωματώνονται με την παρούσα αναγγελία με αναφορά και καθίστανται τμήμα της σύμβασης μεταφοράς σας. 4. Στους όρους μπορεί να συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι: - Όροι και περιορισμοί της ευθύνης του μεταφορέα για τη σωματική βλάβη ή θάνατο των επιβατών. - Όροι και περιορισμοί της ευθύνης του μεταφορέα για την απώλεια, τη ζημία ή την καθυστέρηση εμπορευμάτων και αποσκευών, συμπεριλαμβανομένων εύθραυστων ή αλλοιώσιμων εμπορευμάτων.κανόνες για τη δήλωση υψηλότερης αξίας για αποσκευές και για την καταβολή πρόσθετου ποσού που μπορεί να ισχύει. - Εφαρμογή των Όρων και των περιορισμών ευθύνης του μεταφορέα στις πράξεις των αντιπροσώπων, υπαλλήλων και πρακτόρων του μεταφορέα, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε προσώπου που παρέχει εξοπλισμό ή υπηρεσίες στο μεταφορέα. - Περιορισμοί απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων χρονικών ορίων μέσα στα οποία οι επιβάτες πρέπει να υποβάλλουν απαιτήσεις ή να καταθέσουν αγωγές κατά του μεταφορέα. - Κανόνες σχετικά με επιβεβαιώσεις ή κρατήσεις, ώρες check-in, τη χρήση, διάρκεια και ισχύ υπηρεσιών αερομεταφοράς και το δικαίωμα του μεταφορέα να αρνηθεί τη μεταφορά. - Δικαιώματα του μεταφορέα και περιορισμοί της ευθύνης του μεταφορέα για καθυστέρηση ή αδυναμία παροχής μίας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών προγραμμάτων, αντικατάσταση με εναλλακτικούς μεταφορείς ή αεροσκάφος και αλλαγή δρομολογίου και όπου απαιτείται από το ισχύον δίκαιο, την υποχρέωση του μεταφορέα να γνωστοποιήσει στους επιβάτες την ταυτότητα του αερομεταφορέα εκμετάλλευσης ή το αντικαθιστάμενο αεροσκάφος. 5. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση μεταφοράς σας και να βρείτε πώς να ζητήσετε αντίγραφο, στα μέρη όπου πωλείται μεταφορά με τον

3 μεταφορέα. Πολλοί μεταφορείς έχουν επίσης τις πληροφορίες αυτές στους δικτυακούς τους τόπους. Όταν απαιτείται από τo ισχύον δίκαιο, έχετε το δικαίωμα να επιθεωρήσετε το πλήρες κείμενο της σύμβασης μεταφοράς σας στο αεροδρόμιο του μεταφορέα και τα γραφεία πωλήσεων και μετά από αίτημα, να λάβετε αντίγραφο με ταχυδρομείο ή άλλη υπηρεσία παράδοσης από κάθε μεταφορέα δωρεάν. 6. Εάν ένας μεταφορέας πουλά υπηρεσίες αερομεταφοράς ή ελέγχει αποσκευές καθορίζοντας μεταφορά με άλλο μεταφορέα, το κάνει μόνο ως πράκτορας για τον άλλο μεταφορέα. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΒΙΖΑ. ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΣΑΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ: Οι πτήσεις μπορεί να έχουν υπεράριθμες κρατήσεις και υπάρχει μία μικρή πιθανότητα μία θέση να μην είναι διαθέσιμη σε μία πτήση ακόμη και εάν έχετε επιβεβαιωμένη κράτηση. Στις περισσότερες περιστάσεις, εάν δεν σας επιτραπεί η επιβίβαση χωρίς τη θέληση σας, έχετε δικαίωμα σε αποζημίωση. Όταν απαιτείται από το ισχύον δίκαιο, ο μεταφορέας πρέπει να ζητήσει εθελοντές πριν αρνηθεί την επιβίβαση σε οποιονδήποτε χωρίς τη θέληση του. Ελέγξτε με τον μεταφορέα σας για τους πλήρεις κανόνες της καταβολής αποζημίωσης για άρνηση επιβίβασης (DBC) και για πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες επιβίβασης του μεταφορέα. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ: Για ορισμένους τύπους αντικειμένων μπορεί να δηλωθεί επιπλέον αξία. Οι μεταφορείς μπορεί να εφαρμόζουν ειδικούς κανόνες για εύθραυστα, πολύτιμα ή αλλοιώσιμα αντικείμενα. Ελέγξτε με τον μεταφορέα σας. Αποσκευές που παραδόθηκαν: Οι μεταφορείς μπορεί να προβλέπουν ένα επιτρεπόμενο βάρος αποσκευών που παραδόθηκαν το οποίο ορίζεται από το μεταφορέα και μπορεί να διαφέρει ανά κατηγορία και/ή δρομολόγιο. Οι μεταφορείς μπορεί να εφαρμόζουν επιπλέον χρεώσεις για αποσκευές που παραδόθηκαν, καθ' υπέρβαση του επιτρεπόμενου βάρους αποσκευών που προβλέπουν. Ελέγξτε με τον μεταφορέα σας. Αποσκευές Καμπίνας Επιβατών (Δεν παραδόθηκαν): Οι μεταφορείς μπορεί να προβλέπουν ένα δωρεάν επιτρεπόμενο βάρος αποσκευών καμπίνας το οποίο ορίζεται από τον μεταφορέα και μπορεί να διαφέρει ανά κατηγορία, δρομολόγιο και/ή τύπο αεροσκάφους. Συνιστάται οι αποσκευές καμπίνας επιβατών να είναι οι ελάχιστες δυνατές. Ελέγξτε με τον μεταφορέα σας. Εάν περισσότεροι από ένας μεταφορείς παρέχουν τη μεταφορά για το ταξίδι σας, κάθε μεταφορέας μπορεί να εφαρμόζει διαφορετικούς κανόνες για τις αποσκευές (τόσο ελεγμένες όσο και καμπίνας επιβατών). ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ: Για εσωτερικό ταξίδι εξ ολοκλήρου μεταξύ σημείων των ΗΠΑ, οι ομοσπονδιακοί κανόνες απαιτούν οποιοδήποτε όριο ευθύνης αποσκευών μεταφορέα να είναι τουλάχιστον $ Δολ. ΗΠΑ ανά επιβάτη ή το ποσό που επί του παρόντος ορίζεται από το 14 CFR ΩΡΕΣ CHECK-IN: Η ώρα που φαίνεται στο δρομολόγιο/απόδειξη είναι η ώρα αναχώρησης του αεροσκάφους. Η ώρα αναχώρησης της πτήσης δεν είναι η ίδια με την ώρα κατά την οποία

4 πρέπει να κάνετε check in ή την ώρα που πρέπει να είστε διαθέσιμοι για επιβίβαση. Οι ώρες check in, όπως σας γνωστοποιούνται από το μεταφορέα, είναι οι ώρες κατά τις οποίες ένας επιβάτης μπορεί να γίνει το αργότερο δεκτός για ταξίδι. Οι ώρες επιβίβασης, όπως σας γνωστοποιούνται από το μεταφορέα σας, είναι οι ώρες κατά τις οποίες μπορούν οι επιβάτες το αργότερο να παρουσιαστούν για επιβίβαση. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ): Για λόγους ασφαλείας, επικίνδυνα αντικείμενα δεν πρέπει να συσκευάζονται σε ελεγμένες ή αποσκευές καμπίνας (μη ελεγμένες) παρά μόνο σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οδηγίες. Στα επικίνδυνα αντικείμενα συμπεριλαμβάνονται χωρίς περιορισμό τα ακόλουθα: πεπιεσμένα αέρια, διαβρωτικά, εκρηκτικά, εύφλεκτα υγρά και στερεά, ραδιενεργά υλικά, οξειδωτικά υλικά, δηλητηριώδεις και μολυσμένες ουσίες, και χαρτοφύλακες με ενσωματωμένα συστήματα συναγερμού. Για λόγους ασφαλείας μπορεί να ισχύουν και άλλοι περιορισμοί. Ελέγξτε με το μεταφορέα σας. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Μη συσκευάζετε και μη μεταφέρετε επί του αεροσκάφους τα αντικείμενα που εικονίζονται κάτωθι χωρίς να ελέγξετε με το μεταφορέα σας ΜΗ ΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ Η ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΑΣ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Μεταφράσεις και άλλες χρήσιμες ταξιδιωτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο της ΙΑΤΑ: Ένα σίγουρα αρνητικό σημείο των αεροπορικών ταξιδιών είναι όταν προσγειώνεστε στο αεροδρόμιο προορισμού σας και ανακαλύπτετε ότι η βαλίτσα σας δεν έχει φτάσει ή ότι έχει υποστεί κάποια ζημιά. Εάν επιθυμείτε να αποφύγετε αυτές τις δυσάρεστες εκπλήξεις, καλό είναι να γνωρίζετε προτού ταξιδέψετε - τα δικαιώματα σας ως επιβάτης σε ότι αφορά τους όρους για την μεταφορά αποσκευών. Οι ευθύνες των αεροπορικών εταιρειών, σε ότι αφορά την απώλεια, την ζημία ή την καθυστέρηση των αποσκευών έχουν οριστεί με βάση την Συνθήκη του Μόντρεαλ (1999) για την ενοποίηση κανόνων στις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές. Αυτοί οι κανονισμοί έχουν ενσωματωθεί στους κανονισμούς 889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις 13 Μαΐου Περίπτωση α : Η αποσκευή σας έχει υποστεί ζημία. Εάν παραλάβετε την αποσκευή σας στο αεροδρόμιο και αντιληφθείτε ότι έχει υποστεί ζημία, θα πρέπει να την μεταφέρετε μαζί με την κάρτα επιβίβασης σας και το εισιτήριο, στο Γραφείο Απολεσθέντων. Ένας εκπρόσωπος της εξυπηρέτησης πελατών θα εξετάσει προσεκτικά την αποσκευή σας και θα συμπληρώσει την φόρμα Δήλωσης Φθαρμένης Αποσκευής. Διαμαρτυρίες για την φθορά αποσκευών πρέπει να υποβάλλονται στον αερομεταφορέα έως και 7 μέρες μετά την παραλαβή της αποσκευής. Η αεροπορική εταιρεία είναι υπεύθυνη για να εξετάσει το θέμα και να επικοινωνήσει μαζί σας. Περίπτωση β : Η αποσκευή σας έχει χαθεί ή έχει καθυστερήσει

5 Αν δεν μπορείτε να βρείτε την βαλίτσα σας κατά την άφιξη σας στο αεροδρόμιο προορισμού τότε όπως και στην περίπτωση ζημιάς της βαλίτσας θα πρέπει να το αναφέρετε στο Γραφείο Απολεσθέντων του αεροδρομίου και να συμπληρώσετε την Δήλωση Απώλειας Αποσκευής. Η αναφορά θα μπει στο κεντρικό σύστημα και όταν η βαλίτσα φτάσει στον προορισμό της θα ειδοποιηθείτε. Απαίτηση για αποζημίωση από την αεροπορική εταιρεία πρέπει να υποβάλετε έως και 21 ημέρες από την ημέρα που παραλάβατε την βαλίτσα. Αν η αποσκευή σας δεν βρεθεί σε διάστημα 21 ημερών θεωρείτε χαμένη και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει χρονικό όριο για την απαίτηση αποζημίωσης από την αεροπορική εταιρεία. Τα ποσά αποζημίωσης διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία. Τι περιλαμβάνει η αποζημίωση; Εάν δεν θέλετε να χάσετε την αποζημίωση σας για φθορά ή απώλεια αποσκευής θα πρέπει να στείλετε γραπτώς το αίτημα σας μέσα στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα. Η διαδικασία αποζημίωσης περιγράφετε ξεκάθαρα από την κάθε αεροπορική εταιρεία. Στην γραπτή αίτηση σας για αποζημίωση θα πρέπει να συμπεριλάβετε ένα αντίγραφο της Δήλωσης Απώλειας/Φθοράς Αποσκευής, μια λίστα με τα αντικείμενα που περιείχε η βαλίτσα καθώς επίσης και την αξία τους και για ποιά από αυτά ζητάτε αποζημίωση. Επιπλέον θα πρέπει να συμπεριλάβετε έγγραφα που θα επιβεβαιώνουν το κόστος επισκευής της βαλίτσας ή ότι η βαλίτσα δεν επιδέχεται επισκευή και αποδείξεις που θα επιβεβαιώνουν το κόστος των χαμένων ή κατεστραμμένων αντικειμένων. Αν τα παραπάνω έγγραφα δεν υπάρχουν τότε η αεροπορική εταιρεία θα υπολογίσει το μέγεθος της αποζημίωσης με βάση τα κιλά της αποσκευής κατά το check-in. Στην περίπτωση χαμένης αποσκευής ή παράδοση της με καθυστέρηση μπορείτε να αγοράσετε αντικείμενα πρώτης ανάγκης, όπως είδη προσωπικής υγιεινής, ένα ζευγάρι εσώρουχα κτλ. τα οποία σε καθε περιπτωση πρεπει να ειναι δικαιολογήσιμα και οι αποδείξεις από την αγορά τους πρέπει να συμπεριληφθούν στην αίτηση για την αποζημίωση σας. Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση για φθορά ή απώλεια αντικειμένων μέσα απο την βαλίτσα; Σε γενικές γραμμές μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση για φθορά ή απώλεια αντικειμένων μέσα από την βαλίτσα, ωστόσο συχνά οι αεροπορικές εταιρείες αναγράφουν στους κανονισμούς τους ότι δεν καθίστανται υπεύθυνες για την μεταφορά αντικειμένων μεγάλης χρηματικής αξίας στις αποσκευές που ο επιβάτης κάνει check-in. Για αυτό είναι καλό πριν από το ταξίδι σας να γνωρίζετε τους όρους σύμβασης μεταφοράς καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση τέτοιων αντικειμένων. Αν μεταφέρετε στις αποσκευές αντικείμενα μεγάλης χρηματικής αξίας ίσως θα πρέπει να κάνετε προσωπική ασφάλεια ταξιδιού ή να κάνετε χρήση υψηλής ευθύνης από την αεροπορική εταιρεία συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα κατά την διαδικασία του check-in και πληρώνοντας ενα έξτρα ποσό. Υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα στο οποίο η αεροπορική εταιρεία πρέπει να καταβάλει την αποζημίωση; Οι κανονισμοί δεν προβλέπουν κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο οποίο η αεροπορική εταιρεία πρέπει να καταβάλει την αποζημίωση. Εάν όμως δεν λάβετε απάντηση από την αεροπορική εταιρεία ή αν το ποσό αποζημίωσης που λάβετε είναι ανεπαρκές τότε μπορείτε να

6 κινήσετε νομικά μέτρα. Υπάρχει βέβαια χρονικό περιθώριο 2 χρόνων από την ημερομηνία (ή την προγραμματισμένη ημερομηνία) άφιξης του αεροσκάφους για να διεκδικήσετε την αποζημίωση. Που φτάνει η ευθύνη της αεροπορικής εταιρείας; Οι οικονομικές υποχρεώσεις για φθορά, καθυστέρηση ή απώλεια αποσκευής περιορίζονται στα 1000 SDR (Special Drawing Rights ένα διεθνές νόμισμα που ισοδυναμεί:1000sdr είναι περίπου 1200 Ευρώ). Ωστόσο στην περίπτωση καθυστέρησης αποσκευής, η αεροπορική εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εφόσον έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αποφυγή αυτής της καθυστέρησης ή εφόσον καμία ενεργεία δεν ήταν δυνατόν να γίνει. Στην περίπτωση απώλειας ή φθοράς αποσκευής η αεροπορική εταιρεία έχει την υπαιτιότητα εφόσον κριθεί ότι ήταν δικό της σφάλμα εκτός και εάν η αποσκευή ήταν ελαττωματική από την αρχή. Για χειραποσκευές η αεροπορική εταιρεία φέρει ευθύνη μονό σε περιπτώσεις όπου η ίδια η αεροπορική εταιρεία ή το πλήρωμα της προκαλέσουν την φθορά ή την απώλεια της αποσκευής

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές)

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Φρανκφούρτη, Μάιος 2014 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Άρθρο 1 - Ορισμοί... Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής... Άρθρο 3 - Εισιτήρια... Άρθρο 4 Ναύλοι,

Διαβάστε περισσότερα

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ (Σημείωση: Αν βρίσκεστε στις Η.Π.Α., διαφορετικοί Όροι Μεταφοράς θα έχουν εφαρμογή: ιδ. www.emirates.com/us/english) Δημοσιεύθηκε στις 10 Μαΐου 2012 1

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ταξιδιού 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ

Όροι ταξιδιού 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ Όροι ταξιδιού Ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά Ακόμα και αν το άρθρο 47 του νόμου για τις πρακτικές της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών παρέχει μια περίοδο για ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΟΛΥΧΑΡΟΥΣ 4, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΗΛ 2721090900 ΦΑΧ 2721026293 ΕΜΑΙL : vasilis@trigilidas.gr ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : Πλατεία Καρδαµύλης,ΤΗΛ2721064150ΦΑΞ.2721064151 ΕΜΑΙL : kardamyli@trigilidas.gr www.trigilidas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ - Ι ΟΡΙΣΜΟΙ - ΙΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΙΙΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΙV ΝΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ - V ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - VI ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Ακτή Ποσειδώνος 38, Φιλελλήνων 7, Στον ηλεκτρικό σταθμό του Πλατεία Συντάγματος, Πειραιά, 10557 Αθήνα. 18531 Πειραιάς Τηλ. 210 32 32 800 Τηλ. 210 41 01 601 210

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0261 EL 17.02.2005 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ EΓ-13-02/1-20.02.14 ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ SPEEDEX Α.Ε. TΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κηφισιά, 2014 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Χαρακτηριστικά της Speedex Σελ. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

DHL EXPRESS. Express.

DHL EXPRESS. Express. DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό σας και για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών.

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών. ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Χαρακτηριστικά της εταιρείας -Η COLLECTIVE COURIER ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2010 με την επωνυμία Ι.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-Μ.ΣΜΥΡΝΙΟΥ Ο.Ε. και με διακριτικό τίτλο Ι.Μ.COLLECTIVE COURIER Ο.Ε. -Η COLLECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Περιεχόμενα Κ. OPOI & ΠΡΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ANAΛHΨHΣ METAΦOPAΣ EΓΓPAΦΩN & ΔEMATΩN AΠO THΝ Ι. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Περιεχόμενα Κ. OPOI & ΠΡΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ANAΛHΨHΣ METAΦOPAΣ EΓΓPAΦΩN & ΔEMATΩN AΠO THΝ Ι. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Περιεχόμενα Α. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ MASS COURIER Β. ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MASS COURIER ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ. Γ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ MASS COURIER Δ. ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

environmental protection and beach safety are concerned, and 6) the obligations of pet owners. KEY-WORDS

environmental protection and beach safety are concerned, and 6) the obligations of pet owners. KEY-WORDS Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Τα δικαιώµατα του ταξιδιώτη: εθνικό και κοινοτικό νοµικό πλαίσιο» Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της Γενικοί Όροι Χρήσης 1. Η Εταιρεία Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της οδού Πειραιώς 12, 2023 Στρόβολος, µε άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ (5466) και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιχείρηση μας στα πλαίσια της λειτουργίας της και του εκσυγχρονισμού της καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 1 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 4 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 8 ...

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 1 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 4 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 8 ... ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ.) «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ» ΑΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 203 Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 4 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός κάρτας InterRail 2014. Κατεβάστε την εφαρμογή InterRail Rail Planner App. Είναι δωρεάν και λειτουργεί εκτός σύνδεσης.

Οδηγός κάρτας InterRail 2014. Κατεβάστε την εφαρμογή InterRail Rail Planner App. Είναι δωρεάν και λειτουργεί εκτός σύνδεσης. Οδηγός κάρτας InterRail 2014 Κατεβάστε την εφαρμογή InterRail Rail Planner App. Είναι δωρεάν και λειτουργεί εκτός σύνδεσης. Αγαπητέ ταξιδιώτη της κάρτας InterRail, Επιλέξατε τον ιδανικό τρόπο για να ταξιδέψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Alpha Bank Cyprus Limited

ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Alpha Bank Cyprus Limited O AΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛEITΑΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ και εάν δεν είναι ορθό, παρακαλείται όπως το επιστρέψει άμεσα προς διόρθωση στην πιο κάτω διεύθυνση: Marsh Brokers Limited 1 Μιχάλη Μιχαηλίδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1.Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της easyjet Ανασκόπηση Καλύψεων

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της easyjet Ανασκόπηση Καλύψεων (English Version Pages 13-23) Ταξιδιωτική Ασφάλιση της easyjet Ανασκόπηση Καλύψεων Για άμεση παροχή βοήθειας σε κάθε περίπτωση συμβάντος που καλύπτεται από το παρόν συμβόλαιο επικοινωνήστε άμεσα - 24 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Γενικοί και Ειδικοί Όροι Το πρόγραμμα τακτικών επιβατών Miles & More ( Miles & More ) επιβραβεύει την εμπιστοσύνη σας ως πελάτη. To Miles & More προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα συλλογής και εξαργύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Έκδοση 10.2013 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN. Οι καλύψεις που περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα